Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K."

Transcriptie

1 Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014 Aanwezig : De Voorzitter : P. Van Steenberge Bestuurders : M. Goossens en L. Malmedy Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K. Janssens De Voorzitter van BWF : R. Hoebeek De Voorzitter van FEREF : Cl. de Montpellier Verontschuldigd : V. Toussaint, R. Buntinx, A. Hubert, P. André. ************************************* De Voorzitter opent de zitting om uur. De dagorde wordt aangevat. 1. Goedkeuring van het PV van de Raad van Bestuur van 20 juni 2013 Het PV van de Raad van Bestuur van 20 juni 2013 werd ter goedkeuring verstuurd op 02/09/2013. Het secretariat heeft geen enkele opmerking ontvangen. Het werd op 16/04/2014 verstuurd samen met de uitnodiging voor de huidige vergadering. Er blijkt echter dat bij deze verzending van 16/04/2014, de Nederlandse versie niet de juiste was.

2 De documenten die ter vergadering werden uitgedeeld bevatten echter wel de juiste versie. Dit PV wordt overlopen tijdens de vergadering en wordt eenparig goedgekeurd. 2. Hergroepering met de Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie De Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie telt 32 leden en wenst zich bij NUHOS te voegen. Op basis van de huidige lidmaatschappen van NUHOS, zou het totale bedrag van hun lidmaatschappen ongeveer euro bedragen. Ze komen tweemaal per jaar samen en stellen éénmaal per jaar een marktbericht op van de bosbouwwerkzaamheden. De werklast is dus vrij beperkt en zou in een eerste tijd kunnen worden gedragen door het personeel van SOFBO. Alvorens met deze unie samen te gaan, zal hun balans moeten worden gecontroleerd. Zolang het personeel van SOFBO kan blijven zorgen voor het beheer van de leden van deze unie, wordt voorgesteld om deze leden op te nemen, die hun lidmaatschap zouden betalen aan UREBO-NUHOS en opgenomen zouden worden in de commissie bosuitbating. 3. Hergroepering BFHI-NUHOS a. Herziening van de statuten Sinds de oprichting blijkt dat het administratieve beheer van NUHOS en zijn twee regionale vleugels ingewikkeld is. Anderzijds, aangezien de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel bijna uitsluitend in het Vlaamse Gewest, maakt de huidige structuur van NUHOS en zijn twee regionale vleugels de integratie van deze organisatie moeilijker. De beperking van het aantal leden van de Directiecomité kan ook een rem zijn voor de hergroepering. De Raad van Bestuur keurt dus de volgenden voorstellen van verandering van de statuten goed : - Integreren van de 2 Regionale Unies binnen de Nationale Unie om slechts één administratieve structuur te behouden - Afschaffen van de beperking van het aantal leden per Directiecomité, maar behoud van de Directiecomités per beroep om de specificiteit van elk beroep te vrijwaren

3 - Behoud van een paritaire Raad van Bestuur per beroep en indien mogelijk per gewest, zonder deze laatste voorwaarde verplicht te maken indien een beroep niet genoeg leden telt in een gewest. De kwestie van de naam van de federatie moet nog worden besproken, aangezien sommige houtinvoerders deze zouden willen veranderen in geval van hergroepering. De herziening van de statuten zal door de Algemene Vergadering moeten worden goedgekeurd, indien mogelijk voor het einde van het jaar, tijdstip waarop de hergroepering met de houtinvoerders een feit zou kunnen zijn. Een werkgroep met de houtinvoerders zal moeten samenkomen om een project van herziening van de statuten te finaliseren. b. Lidmaatschap In het kader van een eventuele toekomstige hergroepering met de BFHI en gezien de aanzienlijke verschillen in de bedragen voor het lidmaatschap bij NUHOS en bij de BFHI, was gevraagd om voorstellen tot harmonisering uit te werken die geen impact zouden hebben op het globale budget van deze 2 gegroepeerde federaties. Er werden voorstellen uitgewerkt, die ter vergadering worden voorgelegd. Er blijkt dat deze een veel te grote verhoging van het lidmaatschap zouden teweegbrengen voor de leden met een omzet die hoger is dan 9 miljoen euro. De Raad van Bestuur vindt dat een geringe stijging van het bedrag voor het lidmaatschap zou kunnen worden overwogen, maar dat deze niet te groot mag zijn. Er wordt voorgesteld om in een eerste tijd niet te blijven stilstaan bij het probleem van het lidmaatschap maar om te starten met het opstellen van een gezamenlijk business plan dat het belang van de hergroepering zou aantonen voor de leden. Na de vergadering van de Raad van Bestuur van 24/04/2014 hebben de aanwezige leden een ontmoeting gehad met de leden van de Raad van Bestuur van de BFHI. Deze bevestigen dat het hun bedoeling is om tegen eind 2014 met NUHOS samen te gaan. Er wordt voorgesteld om daarvóór een werkgroep op te stellen bestaande uit 3 tot 4 vertegenwoordigers per federatie, die tot doel zou hebben een gezamenlijk business plan voor de toekomst uit te werken (welke diensten, welke structuur,?). 4. Houtpromotie a. Bijdragen Sinds 1 oktober 2013 worden de bijdragen voor houtpromotie (PSC ) en studie en onderzoek (PSC ) door de Fondsen voor Bestaanszekerheid rechtstreeks aan de federaties gestort.

4 Wat de bedragen betreft die aan NUHOS overgemaakt worden, mandateert de Raad van Bestuur de Directiecomités voor de beslissingen m.b.t. de bestemming van de subsectoriële bedragen (ongeveer euro/jaar voor de bosuitbating en euro/jaar voor de houthandel). Aangezien een deel van bijdragen voor houtpromotie van PSC rechtstreeks aan de BFHI wordt gestort, wordt voorgesteld dat het Directiecomité Houthandel met de BFHI zou overeenkomen voor de beslissingen omtrent de bestemming ervan. b. BWF-SOFBO Aangezien het de bedoeling is om promotie, informatie, onderzoek en opleidingen binnen éénzelfde structuur te integreren, zullen de Directiecomités beslissingen moeten nemen over de toekomst voor BWF en SOFBO. Voor BWF moet deze beslissing samen met de BFHI worden genomen. c. Samenwerking met HIB Een afvaardiging van NUHOS heeft vertegenwoordigers van de Nationale Federatie der Zagerijen ontmoet om hen nogmaals voor te stellen binnen NUHOS te treden. De vertegenwoordigers van de NFZ hebben laten weten, dat voor hen een integratie van de zagerijsector binnen NUHOS nog voorbarig is. Ze hebben echter voorgesteld om actiever samen te werken op het vlak van houtpromotie, -informatie en opleidingen. Een werkgroep zal worden opgericht en zal samenkomen op 23 mei De vertegenwoordigers voor NUHOS zullen de heren Pierre Van Steenberge en Léon Malmédy zijn voor de houthandel en de heren André Hubert en Claude de Montpellier voor de bosuitbating. d. Oprichten van een commissie voor de houtpromotie Bij gebrek aan tijd kan dit punt niet behandeld worden. 5. Voorbereiding van de Algemene Vergadering 2014 De algemene vergadering zal op 24 juni 2014 plaatsvinden, in het Brussels gewest. Gezien de lopende discussies voor de hergroepering met de BFHI en de mogelijke statuutwijzigingen tegen het eind van het jaar, alsook om het administratieve beheer te vereenvoudigen, wordt voorgesteld om een gezamenlijke algemene vergadering te organiseren voor NUHOS, RUHOS en UREBO.

5 6. Diversen Geen enkel punt diversen wordt aangehaald. De Voorzitter heft de zitting op om uur. De algemeen secretaris François De Meersman

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Statutaire Algemene Vergadering

Statutaire Algemene Vergadering Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 19 maart 2014 Uur: 10.30u Dagorde: 1. Verwelkoming door de 1 ste Ondervoorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter heet alle aanwezigen van

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler)

Nadere informatie

Brussel, 6 juli 2005

Brussel, 6 juli 2005 Brussel, 6 juli 2005 Protocol van de onderhandelingen die op 10 november, 1, 14 en 23 december 2004 en 19, 31 januari, 16 februari en 25 april 2005 gevoerd werden betreffende een akkoord van sectorale

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie