Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd."

Transcriptie

1 Persinfo Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Een eerste verandering voor de klant is de getrouwheidspremie die volgens andere criteria wordt bepaald. De aangroeipremie wordt afgeschaft. Ook de basisrente wordt anders verrekend en wordt voortaan gekoppeld aan het ECB-tarief. De sector staat positief tegenover dit gegeven, het gaat immers om een relevant en neutraal extern ankerpunt. Toch heeft de sector bedenkingen bij een maximale basisrente die enkel het ECB-tarief volgt als dat boven de 3% stijgt. Indien de maximale rente wordt gekoppeld aan het ECB-tarief zou dat in alle omstandigheden het geval moeten zijn, zowel in opwaartse als neerwaartse richting. De sector wenst bovendien de aandacht te vestigen op de wisselwerking tussen de rente op de spaarboekjes en de tarieven van de kredieten. Stijgt de rente op de spaarboekjes, dan kunnen hierdoor de kredieten duurder worden. Laat dat net een gegeven zijn dat in de huidige economische omstandigheden moeilijk ligt. Marina De Moerlooze, Director Communication Aarlenstraat, 82 B-1040 Brussel T F M

2 2 Nieuwe regels op spaarboekjes vanaf 1 april Vanaf 1 april 2009 veranderen de regels betreffende spaardeposito s grondig 1. Zij beogen meer eenvoud en transparantie voor zowel de klanten als de banken. De basisrente en de getrouwheidspremie worden anders bepaald en de aangroeipremie wordt afgeschaft. Voor de periode van 1 april tot 30 juni 2009 zal de maximale basisrente 3% bedragen. De getrouwheidspremie is minimum 25% van de aangeboden basisrentevoet en maximum 50% van de toegestane maximale basisrentevoet. De Belgische financiële sector stelt alles in het werk om zijn klanten transparant en duidelijk te informeren over de nieuwe regels en zo de overgang naar het vernieuwde spaardepositostelsel zo vlot mogelijk te laten verlopen. De nieuwe regels in detail Algemeen De nieuwe regels treden in werking op 1 april 2009, en dit voor zowel nieuwe als bestaande deposito s. De intrestvergoeding bestaat slechts uit twee delen: een basisrente en een getrouwheidspremie. De aangroeipremie wordt afgeschaft. Wel wordt voorzien in een beperkte overgangsregeling (voor de berekening van de periodes die reeds aanvingen vóór 1 april 2009) tot: 31 december 2009 voor de aangroeipremies 31 maart 2010 voor de getrouwheidspremies Voor alle bedragen gestort vóór 1 april 2009 blijven de aangroei- en getrouwheidspremie verder lopen. Daarbij worden de periodes berekend volgens de vroegere regeling: tenminste zes maanden voor de aangroeipremie en twaalf maanden voor de getrouwheidspremie. 1 Dat werd bekendgemaakt in het koninklijk besluit van 7 december 2008 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2008)

3 3 Tijdens de overgangsregeling is er geen verschil qua tarief voor de lopende aangroeipremie en getrouwheidspremie: beide premies worden aangepast aan het tarief van de getrouwheidspremie dat op 1 april 2009 wordt toegepast en vast blijft tot het einde van de wervingsperiode. Basisrente Het maximale percentage van de basisrente wordt voortaan gelinkt aan de ECB-rente en bedraagt maximaal: 3% of het centrale herfinancieringstarief van de ECB (Europese Centrale Bank) (indien hoger dan 3%) Als algemeen principe geldt dat indien het ECB-tarief lager is dan 3%, de maximale basisrentevoet op spaardeposito s gelijk is aan 3%. Stijgt het ECB-tarief boven de 3%, dan stijgt de maximale basisrente mee. Het maximale percentage van de basisrente wordt op semesterbasis herbekeken en is van toepassing van januari tot en met juni, en van juli tot en met december. 2 Elke bank is vrij haar effectieve rentevoet te bepalen (voor zover niet hoger of lager dan het wettelijke kader) en dat tarief op elk ogenblik te wijzigen. Op eenzelfde spaardeposito en voor eenzelfde periode mag slechts één basisrentevoet worden toegepast. Dit betekent dat meerdere basisrentevoeten binnen eenzelfde spaarrekening en periode niet meer mogelijk zullen zijn. 2 Het ECB-tarief dat op 10 december van toepassing is, geldt als maximale basisrentevoet gedurende het eerste kalendersemester van het daarop volgende jaar. Het ECB-tarief dat van toepassing is op 10 juni geldt als maximale basisrentevoet gedurende het erop volgende tweede kalendersemester van het lopende jaar.

4 4 Getrouwheidspremie De getrouwheidspremie dient minimum 25% van de daadwerkelijk aangeboden basisrentevoet te bedragen en maximum 50% van de toegestane maximale basisrentevoet. Gelinkt aan de maximale basisrente zal het maximale percentage per semester worden aangepast. Voor de vaststelling van de drempel (minimumpercentage) en het plafond (maximumpercentage) van de getrouwheidspremie wordt bij de berekening afgerond tot op het lagere tiende procent. Bedragen die twaalf maanden op een spaarrekening staan, geven recht op een getrouwheidspremie. Na die twaalf maanden gaat een volgende periode (van 12 maanden) van premieverwerving in. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt bepaald op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode en wordt vastgeklikt voor de volledige getrouwheidsperiode. Dit blijft eveneens zo als het minimum- en/of het maximumpercentage van de getrouwheidspremie en/of de door de bank gehanteerde rentevoet tijdens die periode worden gewijzigd. Ook voor de getrouwheidspremie geldt dat elke bank vrij is haar tarief te bepalen (voor zover niet hoger dan het plafond of lager dan de drempel ) en dat op elk ogenblik te wijzigen. Klik hier voor een uitgewerkt voorbeeld over de getrouwheidspremie. FEBELFIN Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Eind 2007 vertegenwoordigden Febelfin en haar leden meer dan 235 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is zowel op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als shared voice van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen. De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening,vertrouwen en transparantie,dynamiek en proactiviteit..

5 5 VOORBEELD Mijnheer Janssens stort op 5 februari EUR op zijn rekening Op 18 augustus 2010 stort hij nogmaals 1000 EUR. Wil mijnheer Janssens aanspraak maken op de getrouwheidspremies dan zal hij het geld dat hij gestort heeft op 5 februari 2010 één jaar moeten laten staan. Hetzelfde geldt voor het bedrag dat hij gestort heeft op 18 augustus Mogelijk zijn beide getrouwheidspremies niet even hoog. De premie gestart op 5 februari kan bijvoorbeeld op 1% liggen, deze van 18 augustus op 1,5%. De getrouwheidspremie kan tijdens het volledige jaar niet veranderen. Indien de bank van mijnheer Janssens op 5 februari 2010 een premie biedt van 1%, dan zal hij een jaar later recht hebben op een premie van 1%, ook al zijn de percentages ondertussen gestegen of gedaald. Eenmaal mijnheer Janssens zijn geld twaalf maanden heeft laten staan en recht heeft op zijn getrouwheidspremie gaat een nieuwe getrouwheidsperiode in. Op dat ogenblik wordt het percentage van de getrouwheidspremie aangepast aan het percentage dat op dat ogenblik van toepassing is bij de bank. Als we de bovenstaande percentages aanhouden, heeft mijnheer Janssens in februari 2011 recht op een getrouwheidspremie van 1% op de eerste 1000 EUR, namelijk 10 EUR. Voor de tweede storting van 1000 EUR heeft hij recht op een getrouwheidspremie van 1,5% of 15 EUR. In februari 2011 begint de nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden te lopen, tegen het tarief dat op die datum bij de bank van toepassing is. In augustus speelt zich hetzelfde scenario af voor de tweede som van 1000 EUR en de premie van 1,5%. Ook hier gaat een nieuwe getrouwheidsperiode in met het premiepercentage dat op dat ogenblik van toepassing is bij de bank.

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Persbericht Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Brussel, 12 januari 2011 Vanaf 17 januari zijn debetkaarten uitgegeven door 22 in België

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 333 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21,5 van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Ondernemingen 2 inhoud VOORWOORD 4 1. PRAKTISCHE INFORMATIE 6 1.1 WELKE ONDERNEMING KAN EEN BEROEP

Nadere informatie

Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-114 d.d. 9 april 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. M.L. Hendrikse en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Lancering van het Brussels Finance Institute Een nieuw financieel kenniscentrum in België

Lancering van het Brussels Finance Institute Een nieuw financieel kenniscentrum in België Persbericht Lancering van het Een nieuw financieel kenniscentrum in België Brussel, 26 mei 2009 Op 1 januari van dit jaar werd het (BFI) opgericht, een samenwerkingsplatform tussen de Belgische financiële

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie