R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010"

Transcriptie

1 Qualiteit regionale transmurale zorg Twintigste jaargang nummer 4 oktober 2010 Redactioneel Raaklijnen Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium Grande Conférence 2010 CVA nazorgprocedure: helpen bij het vinden van een nieuwe balans Klinische Conférence: vrouw zijn is gevaarlijker dan je denkt Ontwikkelingen Dementie Screening darmkanker met ontlastingstest Klankbordgroep Kindergeneeskunde Voortgang Regionaal Vakgroepoverleg voor praktijkondersteuners DM/COPD Physician Assistant neurologie stelt zich voor Ontwikkelingen Zorgdomein Mededelingen Mutaties specialisten Ouderengeneeskunde / huisartsen / verloskundigen / praktijkondersteuners Aankondigingen

2 Redactioneel door: Ans Hendrikx, medisch coördinator Quartz Quartz is bijna jarig en druk bezig haar 20e verjaardag voor te bereiden. Een hele mijlpaal. Dat vieren we graag samen met u tijdens het lustrumsymposium op 17 november vanaf uur! Ook ketenzorg en transmurale samenwerking kan sexy, boeiend en inspirerend zijn. Laatst beweerde een vriendin van mij, die longarts is, dat ze jeuk krijgt van ketenzorg. Ik voelde me aangesproken. Ik werd even stil. Wat nu? Moet ik nu met tien argumenten haar gaan overtuigen van het tegendeel? Moet ik het transmurale geloof gaan verkondigen? Of gewoon achterover leunen, rustig luisteren, doorvragen en samenvatten en het bij haar laten? Gelukkig bedacht ik me op tijd dat zij er ook niets aan kan doen. Zij werkt niet in de regio Helmond, zij weet niet beter. Hier weten we elkaar redelijk goed te vinden en zitten we vaak op één lijn. Klachten van jeuk en irritatie zie ik niet veel. Terug naar sexy ketenzorg en transmurale samenwerking. Het symposium kent een inhoudelijk en sociaal programma. De Inspectie spreekt over de nieuwe handreiking inzake verdeling van verantwoordelijkheid bij samenwerking in de zorg. Wie is de kapitein op het schip in een multidisciplinair behandeltraject? Wat betekent dat voor u in de praktijk? Waar moet u op letten? Inge Diepman, bekend van tv, is onze talkhost en dagvoorzitter. Zij interviewt een oud-bestuurder in de zorg, die patiënt werd en ontdekte wat er beter kan en moet. U kunt deelsessies bijwonen over CVRM, LOK, Dementie, Palliatieve Zorg, financiering van eerste, tweede en derde lijn en logistiek in de zorgketen. Het lustrumsymposium wordt feestelijk afgesloten met een hapje, drankje en muziekje. Mag ik u ook begroeten? De inhoud van deze Raaklijnen is zeer divers. Enkele leestips van mijn kant zijn: In de rubriek Raakvlakken leest u over een ontmoeting van huisarts Hanneke Peijs met de zeer deskundige MDL-arts Jan Jansen. Zij praten met elkaar over de screening van darmkanker met de ontlastingstest. Wat doe je met patiënten met een verdenking op darmkanker? Is het tijd voor een omslag in screening en diagnostiek? Vrouw zijn is gevaarlijker dan je denkt, schrijft huisarts Hans van Hirtum. Hij doelt op hartvaatziekten als doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Hans heeft een pakkend verslag gemaakt van de Klinische Conférence over dit onderwerp. Deze Klinische Conférence werd op aansprekende wijze gepresenteerd door kaderhuisarts Bernadette van Casteren en cardioloog Angela Maas. 2

3 Natuurlijk ook een bericht over de Grande Conférence 2010 die eind september in Napels plaatsvond. Huisarts Emy Bunthof was erbij en steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken Quartz vergeet de praktijkondersteuners niet! Lees meer over het regionaal vakgroepoverleg voor praktijkondersteuners DM en COPD. De longarts en internist diabetoloog dragen hier aan bij. Het is mogelijk casuïstiek in te brengen en met elkaar de nieuwe ontwikkelingen en de implicaties te bespreken. Wist u dat er een Eerste Hulp Bij Dementie koffer is? De nieuwe Quartz programmaleider Ketenzorg Dementie, Herma Kats, informeert u in dit nummer. Zij is ook bezig met het opzetten van een netwerk waarin fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten participeren. Uit onderzoek is gebleken dat paramedische ondersteuning en begeleiding van dementerenden en hun mantelzorgers bewezen effectief is. Tenslotte melden wij u de oprichting van de nieuwe transmurale klankbordgroep Kindergeneeskunde. Deze voldoet aan de behoefte van huisartsen en kinderartsen om gezamenlijk af te stemmen over verschillende onderwerpen. Ook u kunt uw bespreekpunten inbrengen. Quartz medewerker Peter Janssen vertelt u meer. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium door: Ans Hendrikx, medisch coördinator Quartz Al 20 jaar kwaliteit door transmurale samenwerking in de regio Helmond! Quartz nodigt u van harte uit voor haar lustrumsymposium Datum woensdag 17 november 2010 Tijd Plaats uur uur Auditorium Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan HA HELMOND Centraal thema is transmurale samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijns professionals in de regio Helmond en de ketenzorg die voor groepen chronisch zieken wordt ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is steeds het belang van de patiënt. Professioneel, effectief samenwerken en zorginhoudelijk op één lijn zitten is hiervoor een voorwaarde. Recente ontwikkelingen in het beleid en de wetenschap worden afgewisseld met concrete, goede voorbeelden uit de praktijk. Naast een plenair programma kunt u kiezen uit twee van de zes deelsessies. Het dagvoorzitterschap is in de professionele handen van Inge Diepman, bekend van radio en tv. 3

4 Mis dit symposium niet. Neem kennis van de ontwikkelingen. Leer van goede voorbeelden. En ontmoet uw collega s. Dit prachtige lustrum wordt afgesloten met een feestelijk buffet! Inschrijving vindt plaats via de uitnodiging en antwoordkaart die u ontvangen heeft per post. Voor het volledige programma verwijs ik u ook naar www. quartztransmuraal.nl. Grande Conférence 2010 door: Emy Bunthof, huisarts De 16 e Grande Conférence vond plaats van september 2010 in Napels. Het thema was jongleren met keuzes, waarbij aandacht werd geschonken aan samenwerking en relatiemanagement. Ook werden nieuwe ontwikkelingen in de zorg gepresenteerd en bestaande samenwerkingsafspraken vanuit Quartz geëvalueerd. Onze kennis werd aangevuld met een update over infectieziekten: ESBL, Lyme, Q-koorts, SOA s, wondinfecties en MRSA. De workshop over relatiemanagement maakte een levendige discussie los. Een discussie over commerciële en ondernemende initiatieven in relatie tot onze roeping om voor onze patiënten te zorgen en kwalitatief goede zorg te leveren. In één minuut je onderscheidend vermogen presenteren bleek niet de meest makkelijke taak.maar gaandeweg het inhoudelijke en sociale programma ontwikkelde dit zich spontaan. Het onderscheidend vermogen van alle doktoren (en anderen) werd mij duidelijk in ieders passie over het vak, in de sportieve zeskamp, in de flair van presenteren, in de persoonlijke belangstelling, in historische- en taalkennis, in het zingend en dansend vermogen, in de levercapaciteit tijdens het afsluitend feest én natuurlijk in het organiseren van een succesvolle conférence. De Grande Conférence maakt de toekomstige samenwerking persoonlijker. Mijn telefoonlijnen zijn iets korter geworden. Tot volgend jaar in Luxor? 4

5 CVA nazorgprocedure: helpen bij het vinden van een nieuwe balans door: Joke Driessen, projectleider CVA-keten regio Helmond Jaarlijks worden ongeveer 450 mensen met een CVA opgenomen in het Elkerliek ziekenhuis. Volgens cijfers van de Hartstichting keert uiteindelijk 70% van hen terug in de thuissituatie. Deze mensen zijn beland in de chronische fase van de aandoening, waarin het leren leven met de (rest) beperkingen centraal staat. Problematiek in de thuisssituatie Het is bekend dat veel mensen met een CVA, eenmaal thuis, te maken krijgen met klachten. Onderzoek heeft laten zien dat ruim 50% van hen geconfronteerd wordt met onzichtbare uitval. Met name problemen met aandacht, geheugen en informatieverwerking komen veel voor. Deze onzichtbare uitval, vaak gecombineerd met lichamelijke achteruitgang, vraagt veel van de CVAcliënt en de mantelzorg. Vooral de partner wordt zwaar belast. Uit Fupro-onderzoek blijkt dat 50% van de partners 1 jaar na datum CVA overbelast is. Vroegsignalering Het is van belang om signalen van problemen en/of dreigende overbelasting van mensen met CVA en hun naasten vroegtijdig te signaleren. Voor die vroegsignalering en een adequaat vervolg hierop is een goede samenhang tussen professionals essentieel. Daarom heeft de CVA-keten werkgroep Nazorg, onder leiding van Ellen van den Einden (programmaleider CVA tot 1 juli 2010) de procedurebeschrijving CVA-nazorg ontwikkeld. Procedure Mensen met CVA, die naar huis worden ontslagen, worden aangemeld voor nazorghuisbezoeken door de wijkverpleegkundige CVA. De huisarts wordt geïnformeerd middels de medische ontslagbrief. Hij wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de bevindingen van de wijkverpleegkundige CVA. Waar nodig, stemt de verpleegkundige over verwijs- en andere vragen af. Bij problemen in een latere fase kan de huisarts opnieuw een beroep doen op de wijkverpleegkundige CVA. De nazorgprocedure gaat uit van In samenhang het goede doen. De doelstelling hierbij is dat de CVAcliënt en zijn naaste vanuit een nieuwe balans verder kunnen met hun leven. De procedurebeschrijving CVA-nazorg is gepubliceerd op de website van Quartz. 5

6 Klinische Conférence: vrouw zijn is gevaarlijker dan je denkt door: Hans van Hirtum, huisarts Coronarialijden wordt meestal meestal gezien als een mannenziekte. Toch overlijden er meer vrouwen dan mannen aan hartziekten. Hartvaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Vrouwen zijn gemiddeld 7 jaar ouder dan mannen bij het manifest worden van hartziekten. Zo zijn er meer opvallende man-vrouw verschillen in de cardiologie, die besproken werden tijdens de Klinische Conférence van 22 juni jl. Sekse specifieke aspecten De laatste jaren ontstaat meer aandacht voor sekse specifieke aspecten in de cardiologie, zoals bleek tijdens een internationaal congres met vooraanstaande cardiologen in Peking. De klachten zijn bij vrouwen minder duidelijk en worden minder herkend. Coronarialijden uit zich bij vrouwen vaker met vegetatieve symptomen en moeheid. Pijn op de borst staat minder op de voorgrond dan bij mannen. Bij onderzoek worden vaker aspecifieke afwijkingen gezien, hetgeen de diagnose bemoeilijkt. Bij vrouwen komen diffuse wandonregelmatigheden relatief vaker voor dan specifieke stenosen. Deze bevindingen corresponderen met de meer diffuse klachten bij vrouwen. Bernadette van Casteren, kaderhuisarts en Angela Maas, cardioloog vroegen tijdens de Klinische Conférence aandacht voor het feit dat vrouwen worden onderbehandeld. Preventieve actie volgens de richtlijnen vindt minder plaats dan bij mannen. Zij pleitten voor een betere risicoschatting op hartvaatziekten bij vrouwen. Zwangerschapshypertensie in de voorgeschiedenis verhoogt het risico. Diabetes en hypertensie zijn van meer belang dan bij mannen. En de combinatie van een positieve familie anamnese met roken blijkt zelfs voor het vijftigste jaar al een duidelijk verhoogd risico te geven. Verder nog een advies: meet vaker de bloeddruk bij vrouwen, zeker als er menopausale klachten met vegetatieve symptomen bestaan. 6

7 Ontwikkelingen Dementie door: Herma Kats, programmaleider Ketenzorg Dementie regio Helmond Eerste Hulp Bij Dementie koffer uitgereikt Dementie is een ziekte die veel vragen kan oproepen. Wat is dementie en hoe gaat het nu verder? Ook als men in de naaste omgeving geconfronteerd wordt met iemand met dementie, kan het heel prettig zijn om informatie te hebben over het ziektebeeld. Inhoud van de EHBD-koffer De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat uit foldermateriaal, boeken en beeldmateriaal over dementie. In de koffer zit niet alleen informatie, maar ook verhalen van lotgenoten en spelletjes die men kan ondernemen met de dementerende. De kinderboeken in de koffer leggen op een eenvoudige en duidelijke wijze aan kinderen uit wat dementie is. De EHBD-koffer bevat informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseerden. Uitleen EHBD-koffer Bij verschillende instellingen in de regio Helmond en casemanagers is de EHBD-koffer te lenen. Het lenen van deze koffer gaat net als in de bibliotheek. De uitleentermijn voor de koffer is zes weken en alle informatie is ter inzage. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel ondertekent men de uitleenvoorwaarden. Op de website van Quartz kunt u de folder met de uitleenadressen vinden. CZ subsidie voor het Paramedisch Netwerk Dementie De laatste jaren is er steeds meer evidence voor de inzet van paramedici in de ondersteuning aan dementerenden en hun mantelzorger. De meerwaarde van deze inzet is een gerichtere aanpak van de problematiek en een betere aansluiting op de belevingswereld van de dementerende en mantelzorger. De begeleiding door een ergotherapeut leidt bijvoorbeeld tot beter omgaan met geheugenproblemen van de oudere met dementie, minder behoefte aan hulp van anderen en een beter contact met de oudere. Begin september heeft CZ een subsidie toegekend aan het project Paramedisch Netwerk Dementie. In dit project zal een netwerk worden gevormd met daarin fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Het project gaat in oktober 2010 van start en is naar verwachting medio juli 2011 afgerond. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herma Kats, MSc, programmaleider Ketenzorg Dementie regio Helmond,

8 Screening darmkanker met ontlastingstest door: Arnold Otten, tekstschrijver Volgend jaar moet haalbaar zijn R A A K V L A K K E N De discussie over nut en vorm van bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker woedt in Nederland nog altijd voort. Met de komst van Jan Jansen als nieuwe MDL-arts van het Elkerliek ziekenhuis is een flinke dosis kennis rondom dit onderwerp binnen handbereik gekomen. Tijd voor een omslag, vindt Jan Jansen. Dikkedarmkanker is de meest voorkomende kankersoort in West-Europa. Logisch dat, net zoals bij andere veelvoorkomende kankervormen, gesproken wordt over het nut van een bevolkingsonderzoek. Als afdelingshoofd MDL-ziekten van het Radboud Ziekenhuis en lid van de Nationale Gezondheidsraad werkte Jan Jansen in de afgelopen jaren mee aan wetenschappelijk onderzoek rond een mogelijke screeningsmethode. Ik was aanvankelijk heel sceptisch, zegt hij. Je maakt mensen onnodig ongerust en je stelt ze ten onrechte gerust. Ik zag er niet zoveel in. Na afloop van het onderzoek onder mensen was het scepsisme echter omgeslagen in enthousiasme. We zijn aan de slag gegaan met een nieuw type ontlastingstest. Die kunnen mensen thuis makkelijk afnemen. Staafje in een buisje en opsturen. Eén test kost vijftien euro. Compleet, vanaf het staafje tot en met de uitslag. De resultaten zijn verbluffend. Zeker als gedurende de periode van een jaar meerdere tests worden gedaan. Adenomen kunnen de ene dag wel en de andere dag niet bloeden. Als je vaker kijkt, mis je dus minder, aldus Jan Jansen. Het onderzoek leerde dat vijftig procent van de positieve reacties op de test ook daadwerkelijk wezen op darmkanker of een voorstadium daarvan. Met één test worden echter niet alle aanwezige carcinomen opgespoord, maar als de test binnen korte tijd enkele keren herhaald wordt, worden nagenoeg alle carcinomen gevonden. Twijfel In haar huisartsenpraktijk in Bakel ziet Hanneke Peijs veel patiënten met een verdenking op darmkanker. Buikpijn, gewichtsverlies, bloed bij de ontlasting en een veranderend ontlastingspatroon. Dat zijn de bekende kenmerken. Maar vaak twijfel je. Niet verklaarbare buikpijn bij een patiënt die je bijna nooit ziet, dan wordt het al lastig. Huisartsen in de regio kunnen patiënten rechtstreeks insturen voor een sigmoïdoscopie, maar een verwijzing voor een colonoscopie kan alleen via de MDL-arts. Met als gevolg dat ik regelmatig patiënten 8

9 na een negatieve sigmoïdoscopie weer terugstuur naar de huisarts, omdat ik het toch niet vertrouw, reageert Jan Jansen. Je ziet maar een derde deel van de darm. En dus stel ik dan toch regelmatig alsnog een colonoscopie voor. Nee, heel erg efficiënt is dat allemaal niet. Vooral uitsluiten In het Elkerliek ziekenhuis is Jan Jansen sinds zijn aanstelling ongeveer zestig procent van de tijd bezig met het aantonen of uitsluiten van darmkanker. Veelal uitsluiten, trouwens. Van de patiënten die worden ingestuurd, heeft 4.2% inderdaad darmkanker. Daarnaast is bij ongeveer 9% sprake van een advanced adenoom. Die groep zien we vervolgens, naar aanleiding van de landelijke richtlijnen, na drie of zes jaar terug voor een nieuwe colonoscopie, maar dat vervolgonderzoek levert nauwelijks iets op. Er wordt dus heel veel werk voor bijna geen resultaat gedaan. Daarom hebben we vanuit de Gezondheidsraad ook voorgesteld om die richtlijnen te herzien. Wie de resultaten van de eerder genoemde ontlastingstest ernaast legt, snapt direct waarom. Overigens realiseert Jan Jansen zich dat het invoeren van een dergelijke test nogal wat logistieke vragen oproept. Als twee van de drie miljoen Nederlanders in de risicovolle leeftijdscategorie meedoen, zal het storm lopen bij de MDL-artsen die de aansluitende colonoscopie moeten verrichten. En dus is het van groot belang dat de organisatie in de keten goed op orde is, voordat je hier daadwerkelijk mee start. In het ziekenhuis zijn we ondertussen een heel eind. We zijn bezig met het opleiden van coloncare verpleegkundigen, die de patiënten door het hele onderzoekstraject begeleiden. Want als de test positief is, moet er ook snel gehandeld worden. En geopereerd als dat nodig is. In Helmond? Ja zeker, waarom niet. Ik heb veel vaardige chirurgen gezien in Nijmegen, maar het hoge niveau van de laparoscopische chirurgie in Helmond heeft me zeer verrast. Mensen kunnen hier prima geholpen worden. Een nieuwe systematiek die, als het aan Jan Jansen ligt al komend jaar wordt ingevoerd, zou wat hem betreft tot gevolg hebben dat gestopt wordt met de sigmoïdoscopie. Die zou ik bij de zorgverzekeraar liever uitruilen tegen een betere systematiek, waarbij de huisarts de beschikking krijgt over de ontlastingstesten. Inhaalslag Hanneke Peijs lijkt enthousiast. De cijfers geven aan dat we nog een inhaalslag te maken hebben. Er lopen nog veel mensen met darmkanker rond terwijl ze het niet weten. Een laagdrempelige test is beter dan een belastende scopie, zeker als de resultaten net zo goed zijn. Jan Jansen ziet nog een ander, juist in deze tijd aansprekend voordeel. Door deze werkwijze houd je mensen buiten het OK-circuit en bespaar je fors op dure geneesmiddelen. Ik begrijp dat de ziektekostenverzekeraars momenteel vooral inzetten op preventie van kanker, maar ik neem toch ook aan dat we ze samen, zowel eerste als tweede lijn, kunnen overtuigen van het nut en de noodzaak van deze vorm van screening. 9

10 Klankbordgroep Kindergeneeskunde door: Peter Janssen, stafmedewerker Kindergeneeskunde Afgelopen juni is de klankbordgroep Kindergeneeskunde opgericht. Aanleiding was de behoefte van huisartsen en kinderartsen om gezamenlijk af te stemmen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met zorg voor ouders en kinderen. De deelnemende professionals aan de klankbordgroep zijn kinderartsen, huisartsen, de medisch coördinator Quartz en de stafmedewerker Kindergeneeskunde. Doelstelling De klankbordgroep heeft een signalerende en adviserende functie voor de regionale groep huisartsen en kinderartsen. De klankbordgroep richt zich vooral op: Afstemming van protocollen/afspraken over zorg aan kinderen en hun ouders. Adviseren op het gebied van diagnostiek, verwijzing, behandeling. Verbetering van de regionale samenwerking tussen eerste en tweede lijn. De vergaderpunten komen onder andere van de leden van de klankbordgroep en worden ingegeven door gebruikmaking van kennis over het bestaande beleid, wensen en ideeën etc. Signalen vanuit de achterban en beroepsvereniging/ beroepsgroep, maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke ontwikkelingen over richtlijnen/standaarden en (wettelijke) regelgeving kunnen aanleiding zijn voor het indienen van een onderwerp. Als basis voor bespreking en advisering wordt gebruik gemaakt van NHG-standaarden, protocollen en richtlijnen van de NVK, LTA s en wet- en regelgeving. Na bespreking worden adviezen aan de verschillende gremia gepresenteerd om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Bespreekpunten Momenteel vind over de volgende onderwerpen afstemming in de klankbordgroep plaats: Spoedbeleid bij hoge luchtwegobstructies Dit onderwerp wordt door de klankbordgroep als prioriteit gezien, vooral nu het griepseizoen weer voor de deur staat. Obesitas Besproken wordt hoe om te gaan met problemen op het gebied van signalering, verwijzing, communicatie, behandeling en follow-up van kinderen met overgewicht. Dehydratie Er vindt afstemming plaats hoe rehydratie bij kinderen bewerkstelligd behoort te worden. 10

11 Contact De wijze van contact opnemen tussen huis- en kinderartsen bij hulpvraag of overleg en standaardisering hiervan. Aanmelding bespreekpunten Nieuwe adviesvragen of bespreekpunten kunnen aan het secretariaat van Quartz doorgegeven worden. Zij worden op de agenda van de klankbordgroep geplaatst. Voortgang Regionaal Vakgroepoverleg voor praktijkondersteuners DM/COPD door: Ton van Rens, verpleegkundig stafmedewerker Quartz transmuraal/dok Sinds najaar 2009 wordt twee maal per jaar een Regionaal Vakgroepoverleg voor Praktijkondersteuners DM en/of COPD georganiseerd. De doelen van dit overleg zijn: De samenwerking tussen de POH s in de regio te bevorderen. De mogelijkheid bieden om casuïstieken voor te leggen aan een medisch specialist en collega praktijkondersteuners. Het bespreken van nieuwe ontwikkelingen en de mogelijke implicaties hiervan voor je werkzaamheden binnen de vakgebieden COPD en DM. Gaandeweg is dit overleg zich aan het ontwikkelen tot een forum, waarin door de deelnemers actief wordt gediscussieerd over praktische casuïstieken en nieuwe ontwikkelingen. De bijdragen van de longarts en de internist-diabetoloog worden hierbij zeer gewaardeerd. Uit een evaluatie is naar voren gekomen dat er ook behoefte is aan praktische scholing met betrekking tot de specifieke diabetes- of COPD-zorg. Vanaf maandag 8 november a.s. is er de mogelijkheid om, voorafgaande het overleg, een presentatie bij te wonen. Sandra Janssen, nurse-practitioner wond- en decubitiszorg in het Elkerliek ziekenhuis, zal het spits afbijten met een toelichting op het vernieuwde wondprotocol voor de diabetische voet. In de toekomst zal gekoppeld aan ieder overleg een ander thema nader toegelicht worden, waarbij actualiteit en meerwaarde voor de dagelijkse praktijk leidend zijn in de keuzes. Op deze manier is het Regionaal Vakgroepoverleg voor praktijkondersteuners een waardevolle aanvulling voor de verbetering en/of instandhouding van de kwaliteit van zorg. 11

12 Physician Assistant neurologie stelt zich voor door: Chinette Verhagen, physician assistant Mijn naam is Chinette Verhagen, werkzaam als Physician Assistant (PA) bij de maatschap Neurologie in het Elkerliek ziekenhuis, sinds oktober In februari 2007 heb ik de medische HBO-opleiding op master niveau afgerond als eerste PA -neurologie in Nederland. Physician Assistant is een nieuw beroep in de Nederlandse gezondheidszorg. De beroepsgroep (Nederlandse Associatie Physician Assistants) gebruikt de internationale bekende afkorting PA. In de VS en Canada werkt men al decennia met PA's. Door de extra zorg en begeleiding die zij kunnen bieden, zijn zij daar een gewaardeerde beroepsgroep geworden. Kern van de functie De kern van mijn functie is het uitoefenen van de geneeskundige taken onder supervisie van een arts. Mijn taken bestaan onder andere uit werkzaamheden zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek. Daarnaast verricht ik lumbaal puncties.op de afdeling Neurologie ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. De Stroke Care Unit is één van de belangrijkste onderdelen. De samenwerking met verpleging, paramedici en consulenten is daarbij erg belangrijk. Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waar de voortgang van de patiënten wordt besproken. Het verstrekken van informatie aan patiënt en familie is een belangrijk deel van mijn taken. Mijn poliklinische activiteiten bestaan uit controles na opname en het zien van nieuwe patiënten op de TIA/ CVA-poli. Dit zijn patiënten die niet in de 24 uurs CVAzorg vallen. Bij aanvang van een consult krijgt men eerst een korte toelichting over mijn functie en hoe het verder in zijn werk zal gaan. Daarbij neem ik de anamnese af en verricht algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek. Daarna worden de gegevens met de neuroloog besproken en wordt een behandelplan opgesteld. De schriftelijke berichtgeving aan de huisarts verzorg ik. Indien nodig neem ik telefonisch contact met hen op na overleg met de neuroloog. In mijn functie is het mogelijk om meer tijd vrij te maken voor de patiënt. De ervaring leert dat patiënten dit als zeer prettig ervaren. Verder zijn we bezig om een wegraakpoli op te zetten, waaraan ik ook deel ga nemen. Naast deze patiëntgebonden taken neem ik deel aan de Quartz deelwerkgroep Nazorg van de CVA-ketenzorg. Tot slot: ik ervaar mijn werk als een succesvolle mix tussen kliniek en polikliniek. 12

13 Ontwikkelingen Zorgdomein Diabetes- en Astma/COPD-dienst in Zorg- Domein Aanmeldingen en mutaties voor de Diabetesdienst Helmond (DDH) en Astma/COPD-dienst Helmond (ACDH) kunnen nu ook via ZorgDomein worden gedaan. Voor huisartsen die zijn aangesloten bij PoZoB kan dit via een apart formulier. De formulieren voor de DDH zijn te vinden bij Interne geneeskunde/endocriene aandoeningen/ Diabetes mellitus of de multidisciplinaire poli. Het aanmeld/mutatieformulier voor de ACDH is te vinden bij Longgeneeskunde/Astma of COPD of de multidisciplinaire poli. Kick off en instructieavond 1e lijnsdiagnostiek ZorgDomein Vanaf 1 november 2010 kan via ZorgDomein eerstelijns diagnostiek worden aangevraagd. Dit heeft vele voordelen. Zo is het sneller, efficiënter en minder foutgevoelig door de koppeling met HIS. Het is in één oogopslag duidelijk welke diagnostiek moet plaatsvinden en gegevens hoeven niet meer gescand of overgenomen te worden. Op woensdagavond 3 november 2010 vindt een regionale kick off plaats in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Deze wordt georganiseerd door Stichting Zorgverwijzing Zuidoost Brabant. Tijdens deze avond krijgt u kort en bondig handvaten aangereikt die het mogelijk maken voortvarend aan de slag te gaan met digitaal diagnostiek aanvragen via ZorgDomein. Daarnaast zijn er enkele lezingen, zoals van de arts-microbioloog Dr. N.L.A. Arents over Urineweginfecties & echt moeilijke beesten en hun link met ZorgDomein en Dr. J.L.P. van Duijnhoven, klinisch chemicus Elkerliek ziekenhuis over Probleemgeoriënteerd eerstelijns diagnostiek aanvragen en LESA. Vanwege het feestelijke karakter kan een passende culinaire omlijsting natuurlijk niet ontbreken. De avond is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, andere geïnteresseerden en betrokkenen uit de tweede lijn. Aanmelding voor deze avond verloopt via U ontvangt drie accreditatiepunten voor deze avond. Verwijzing naar Anesthesiologie: de patiënt wordt gebeld! Het gebeurt nog regelmatig dat patiënten, die worden verwezen naar de poli Anesthesiologie van het Elkerliek ziekenhuis, zelf gaan bellen om een afspraak. In dit geval hoeft de patiënt dit niet te doen, maar zal deze door de poli worden gebeld. Graag willen wij u hierop nog eens wijzen en u vragen dit aan de patiënt kenbaar te maken. 13

14 Mededelingen Bestelformulier afdeling Pathologie nu digitaal Vanaf heden kunt u materiaal voor de afdeling Pathologie digitaal aanvragen via de website van Quartz, Het aanvraagformulier werkt net als het aanvraagformulier voor de eerstelijns diagnostiek en is te vinden onder Professionals/Formulieren/pathologie. Nieuwe service gipskamer De gipskamer is deze zomer een proef gestart met een nieuwe service voor huisartsen, fysiotherapeuten en sportartsen. Zij kunnen nu rechtstreeks met de gipskamer een telefonische afspraak maken voor een verrichtingenverzoek voor bijvoorbeeld een gipsspalk. Hiervoor is geen tussenkomst van de specialist nodig. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de aanvraag, de indicatiestelling en het beleid. De gewenste verrichting wordt daarom schriftelijk aan de patiënt meegegeven. De gipskamer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verrichting. De gipskamer registreert het aantal verzoeken, de verwijzers, de tijdsinvestering en het materiaalgebruik. De proef duurt voorlopig zes maanden. Bij een positieve evaluatie zal de service gecontinueerd worden. RTA hoofdpijn Op verzoek van de Landelijke Vereniging van Hoofdpijn Centra is de regio Zuidoost Brabant gevraagd om te komen tot heldere werkafspraken over de afstemming van het beleid rond diagnostiek, behandeling en verwijzing van patiënten met hoofdpijn. Hoofdpijn is een van de meest voorkomende neurologische klachten. Aan hoofdpijn kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen. Hoofdpijn kan een uiting zijn van betrekkelijk onschuldige tot zeer ernstige aandoeningen en een zorgvuldige diagnose is dan van het grootste belang. Een regionale werkgroep bestaande uit huisartsen en neurologen heeft zich gebogen over deze afspraak welke vervolgens met de commentaren van anesthesiologen, kinderartsen, kinderneurologen en ziekenhuisapothekers is vastgesteld. De RTA en toelichting zal binnenkort aan alle betrokkenen worden verspreid voor opname in de regionale ringband. De Landelijke Vereniging van Hoofdpijn Centra zal dit voorbeeld gaan gebruiken om ook elders in den lande te komen tot goede samenwerkingsafspraken. 14

15 Mutaties specialisten Ouderengeneeskunde / huisartsen / verloskundigen / praktijkondersteuners Mutatie huisarts Per 1 april 2010 is de heer E. Jansen, HIDHA in dienst getreden bij de huisartsenpraktijk t Gasthuis, Komweg 140, 5421 LH te Gemert. Mutatie huisartsenpraktijken Met ingang van 13 september 2010 zijn de onderstaande huisartsen verhuisd van de wethouder Ebbenlaan 133, 5701 AH te Helmond: M.J.J. van den Bos E. Plum L.P.M. Savelkouls Nieuw adres: Leliestraat 15 B, 5701 WK te Helmond Overleglijn: A.J.J. van Gennip Nieuw adres: Leliestraat 15 D, 5701 WK te Helmond Telefoon: Overleglijn: Fax: G. Di Giulio Nieuw adres: Leliestraat 15 A, 5701 WK te Helmond Mutatie huisarts De heer A.C.G.M. van Thiel heeft zijn werkzaamheden in de huisartsenpraktijk Mierlo beëindigd. Mutatie huisarts Met ingang van 1 juli 2010 heeft mevrouw Roos haar werkzaamheden in de huisartsenpraktijk Mierlo-Hout beëindigd. Mutatie huisarts Met ingang van 1 oktober 2010 is de heer P. Fung a Loi in dienst getreden bij de huisartsenpraktijk Mierlo- Hout. Hij vervangt mevrouw Roos. Mutatie specialisten Ouderengeneeskunde Met ingang van 1 augustus 2010 is de heer G.H. Edalat, als basisarts in dienst getreden bij De Zorgboog. Over enige tijd zal hij de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde gaan volgen. Per 15 augustus 2010 zijn de onderstaande specialisten Ouderengeneeskunde uit dienst getreden: De heer B. van Elk De heer R. van Wegen Mevrouw P. Zwager Mutatie praktijkondersteuner Mevrouw J. van den Brandt is gestart als praktijkondersteuner in het Medisch Centrum te Beek en Donk. 15

16 Aankondigingen Kick off eerstelijns diagnostiek via Zorg- Domein Woensdag 3 november 2010 Locatie: Elkerliek ziekenhuis Tijd: uur Vakgroepoverleg praktijkondersteuners Maandag 8 november 2010 Locatie: Van Brabantzaal, vergadercentrum Elkerliek ziekenhuis Tijd: uur tot uur Klinische Conférence Donderdag 9 november 2010 Locatie: Rooseveltzaal, vergadercentrum Elkerliekziekenhuis Tijd: uur tot uur Lustrumsymposium Quartz Woensdag 17 november 2010 Locatie: Auditorium, Elkerliek ziekenhuis Tijd: uur tot uur CASPIR scholing Maandag 20 december 2010 Maandag 18 april 2011 Scholing Pijn bij kanker Donderdag 27 januari 2011 Informatiemarkt Oncologie en Palliatieve Zorg Donderdag 3 februari 2011 Locatie: bezoekershal, Elkerliek ziekenhuis Tijd: uur tot uur Colofon Redactie Friso Delemarre Ans Hendrikx Elke Coppus Rob Linssen Janny Wildschut Sander van der Wolk Tekst blz. 8 en 9: Comtext Helmond, Arnold Otten Secretariaat Marion Steinmann / Ine van Gerwen T: E: 16

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland Vierde jaargang nummer: 3 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland In deze uitgave o.a. Maya de Hoog: Paard als oordeelloze spiegel voor de mens Vier regionale ziekenhuizen

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Bewust en met beleid bewegen

Bewust en met beleid bewegen periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar nr. 1 8e jaargang juli/augustus 2014 bewegen Interview: Bewust en met beleid bewegen Achtergrond: Lage rugklachten:

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 1 2014 P R A K T 5 A A R J I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 1 2014 P R A K T 5 A A R J I J K nummer 1 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 J I J K 5 A A R Thema Preventie Ketenzorg geeft mensen hun leven terug

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres EM nr. 06 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - september 2014 7 november 2014 Jaarcongres Ergotherapie WMO-adviseur Maria Mattens: Ik hoor zoveel bijzondere levensverhalen WFOT: Een terugblik op een

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Gezond lijfblad. voor alle Limburgers OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN STEEDS MEER VOOR ZICHZELF STEEDS MEER VOOR ZICHZELF OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN

Gezond lijfblad. voor alle Limburgers OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN STEEDS MEER VOOR ZICHZELF STEEDS MEER VOOR ZICHZELF OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN Noord-Limburg 2014 nr. 4 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Het Huis voor de Zorg wenst iedereen, hoe dan ook, een mooi kerstfeest en een nieuw jaar met veel goede zorg en weinig zorgen OUDEREN ZORGEN

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie