Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013"

Transcriptie

1 Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Dagvoorzitter: Dhr. A. Waalderbos Bericht van verhindering: Dhr. R. de Grijs Dhr. F. Kluivingh Mevr. E. van Engelen Voorzitter Taakgroep OOKU Erelid Oud-penningmeester Oud-bestuurslid Vertegenwoordiging kringen: Aanwezige kringen 47 Vertegenwoordigde kringen middels machtiging 6 Afwezig met kennisgeving Opening Deze Buitengewone Ledenvergadering, bijeengeroepen in verband met het neerleggen van de functies door het bestuur, wordt geopend door de heer Waalderbos, voorzitter Taakgroep OOKU. Hij heet iedereen welkom en geeft aan dat de grote opkomst hem deugd doet. Een speciaal welkom aan de medisch adviseur dr. Bouten en erelid de heer Heijboer. 2. Mededelingen 1) Huishoudelijk: Bordjes met kringnummer graag duidelijk zichtbaar plaatsen, vragen graag aan het eind van de presentatie omdat veel vragen al beantwoord zullen zijn. Er is tijd voor alle vragen. Er lopen twee dames en een heer met een microfoon voor vragen, graag eerst naam en kringnummer noemen. 2) Het doet deugd dat alle Taakgroepleden en lotusdocenten aanwezig zijn. Ook de vele kringvertegenwoordigers zijn hard nodig. Veel aanmeldingen digitaal in deze tijd, er wordt nog gewerkt aan een bevestigingsknopje. Afmeldingen waren er van erelid R. de Grijs en het oud-bestuur. Jammer dat ze niet aanwezig konden zijn. Er is niets geheim, met elkaar dragen we de organisatie een warm hart toe. Op de vraag of ze nog lid zijn is het antwoord: Jazeker. Opkomst is groot, dank daarvoor. Totaal zijn er 101 mensen. Kring Nijkerk: Uitnodiging was in SPAM-box terechtgekomen, wellicht is dat bij meer kringen het geval. Antw.: Ben Paauwe heeft van alles in korte tijd voor elkaar gekregen, diep respect. We zullen kijken wat we daar in de toekomst aan kunnen doen. Dank voor de opmerking. 3. Uitleg over gang van zaken, genomen beslissingen en stappen tot nu toe 13 april Bij de ALV is het verzoek tot uitbreiding van de termijn van de voorzitter afgewezen. 28 mei Brief voorzitter naar alle kringen, zij legt helaas per direct alle bestuurstaken neer. Het blijkt dat de kringen IJmuiden en t Gooi deze brief niet gehad hebben, dat wordt ter plekke opgelost. 28 mei Brief overige bestuursleden m.b.t. het neerleggen van de functies met voorstel voor overname taken door Taakgroep OOKU. Deze brief zorgde voor grote verwarring, Taakgroep OOKU werd ineens geconfronteerd met bestuurstaken. Volgens de brief zou het oude bestuur nog wel financiële zaken regelen, mutaties in de ledenadministratie en het verslag van de ALV 13 april afhandelen. Kring Zeeland geeft aan dat de aanvraag voor het lotusexamen in mei gedaan, pas in september doorgegeven is aan HOK. Het was erg vervelend dat de kandidaten het examen in juni misliepen. 4 juni Spoedoverleg Taakgroep OOKU en overige lotusdocenten. Rondje hart gelucht daarna door met de toekomst: Hoe verder? Brief naar bestuur met onze reactie. juni antwoord bestuursleden op persoonlijke titel. 22 juni Uitnodiging oud-bestuursleden voor overleg met Taakgroep OOKU. 27 juni Overleg met Titia, Floris en Erna: in prima harmonie, zeer collegiaal. Ondersteuning toegezegd en waargemaakt met de mogelijkheden die er waren. Zij distantieerden zich van de brief van de voorzitter, daar waren we blij mee. Puzzelen in vakantieperiode hoe een snelle overdracht te realiseren. 22 juli Bijeenkomst Taakgroep OOKU en lotusdocenten. Vragen die we ons gesteld hebben: - Ledendag door laten gaan? Unaniem ja omdat dat een taak van OOKU is en ledenbinding geeft. - Ondanks dat besturen onze taak niet is, toch oppakken? Ja, voor de continuïteit, hopend op goede afloop. - Wie gaat wat doen? - ALV organiseren? Op zo n korte termijn met ook nog twee vakantiemaanden, leek het ons onmogelijk. Bovendien was dat een taak geweest van het bestuur. 17 aug. Brief naar de kringen met informatie over de stand van zaken en het verslag van ALV 13 april. 27 aug. Reguliere Taakgroep OOKU-vergadering: naast voorbereiding Ledendag ook bestuurszaken. - Besluit genomen interim-bestuur te vormen. Voorbereiden opstarten. - Financiële zaken overnemen: Boeken controleren mag bij overdracht niet door kascontrole, met toestemming van deze vergadering vragen we daar een accountant voor. - Namen wijzigen bij Kamer van Koophandel (KvK) 1

2 - Uitnodigingen Ledendag 12 oktober opstellen. 1 sept. Versturen uitnodigingen Ledendag. Dank aan Ben Paauwe voor de professionele ontvangst bij de deur. Je kunt zien welke kringen er geweest zijn, wij zullen hier op de juiste wijze gebruik van maken. 23 sept. Vergadering voortgang: - Onderscheidingen en nieuwe kringen - Opzet profielen nieuwe bestuurders - ALV of Buitengewone Ledenvergadering? Bij ALV zouden we de financiële stukken moeten presenteren en de overdracht heeft nog niet volledig plaatsgevonden. - Benodigdheden KvK: 1 handtekening van het vertrekkende bestuur en kopie van paspoorten van mensen die het overnemen. Er bleek nog een kopie paspoort nodig, dat was eerder niet bekend. 3 en 26 sept. Overdracht financiële administratie: lastig want boeken moeten gecontroleerd maar voor overname moet je ingeschreven staan bij de KvK. Administratie was bijgehouden maar niet afgerond. Jelle Kortes heeft hierin adviserend opgetreden, waarvoor dank. Als oud-penningmeester kon hij ook advies geven in andere bestuurszaken zodat wij het wiel niet uit hoefden te vinden. 1 okt. Vergadering voortgang: - Stukken Buitengewone Ledenvergadering voorbereiden. - Verzoek aan oud-voorzitter overdracht eigendommen organisatie LOTUS. Antwoord: indien vergadering akkoord gaat, stuurt ze de eigendommen op. 11 okt. Bianca Jasper druk met KvK, Petri Snel met de financiën, Ineke Hond met post. 12 okt. Ledendag: was een succes, 300 aanmeldingen, gezellige ontspannen fijne sfeer. 19 okt. Vergaderstukken Buitengewone Ledenvergadering verstuurd. 30 okt. Overdracht Ledenadministratie. 1 nov. Voorbereiden Buitengewone Ledenvergadering met beoogd DB interim-bestuur. 7 nov. Voorbereiden BLV met naast de OOKU-leden ook de lotusdocenten die niet in OOKU zitten. Wij zijn gelukkig een hecht team, met prettige bijeenkomsten en constructieve inbreng. Dank daarvoor. Nog niet kunnen doen: - Ledenoverzichten naar de kringen sturen. Dit gaat zeker gebeuren als vergadering akkoord gaat met de ingeslagen weg. Zo niet, dan hebben we een probleem want dan is er geen bestuur. - Financieelverslag en begroting kon nog niet, ook geen definitieve goedkeur. Opmerking uit de zaal: Belangrijk dat de financiële stukken snel komen, zeker de begroting. Antwoord uit de zaal: Begroting is al goedgekeurd. André: nog niet. 4. Uitleg vervolgstappen om te komen tot het vormen van een nieuw bestuur Taakgroep OOKU-leden mogen niet in het bestuur, dan heb je te veel petten op. Op zoek naar nieuwe mensen, dynamisch, jong van geest (niet perse leeftijd) en bereid te investeren. Als je mensen weet, probeer ze te porren. Aanmelding kandidaten graag bij secretariaat. Onze voorkeur gaat uit naar 7 mensen in het bestuur, in deze drukke tijd heb je veel schouders nodig om eronder te zetten. Voorzitter, vicevoorzitter, 1 e en 2 e penningmeester, 1 e en 2 e secretaris en alg. lid. Ter informatie: Jelle Kortes heeft zich reeds als kandidaat gemeld voor het voorzitterschap, met steun van vijf kringen. Wij hebben hem slechts waar nodig om advies gevraagd om het zo eerlijk mogelijk te houden. Wij waken voor vriendjespolitiek. 057 Noord-Limburg: Kandidaatstelling Jelle was wel belangrijk tijdens vorige ALV. 088 Dokkum e.o. Kringen hebben de aanmelding van Jelle met vijf kringen achter zich op dezelfde dag gekregen als het opzeggen bestuur. Wij hebben dat als kring ervaren als een heel ongelukkig moment. André: Bij de vorige vergadering is gezegd dat het de bedoeling is dat er méér kandidaten komen waaruit de leden kunnen kiezen. Jelle heeft zich opgeworpen met het idee dat we niet bang hoefden te zijn als het bestuur zou kraken, hij zou het dan in het belang van de organisatie oppakken. Ook Taakgroep OOKU heeft het opgepakt, daarom sta ik hier. Ook mensen die deelfuncties willen kunnen zich aanmelden. 035 Nijkerk: Inhakend: 13 april heeft de vergadering aangegeven dat een verlenging van het voorzitterschap niet wenselijk was, Jelle zei daarop dat hij wel wilde. Daarna is de brief van Jelle gekomen dat hij zich daadwerkelijk kandidaat stelt. Dat de brieven gelijktijdig waren, is toeval. 074 Zuid-Oost Friesland: Bij de stukken voor de vergadering van 13 april zat CV van Jelle al, dus iedereen wist dat Jelle dit toen al heeft aangegeven. 030 Kempen: Voorstel Wilma was inbreuk op statuten. Zij zei toen de statuten geldig werden, dat je niet langer dan 6 jaar moet willen, dan moet er nieuw bloed komen. We hebben niet gestemd of Jelle voorzitter zou worden, maar of Wilma een nieuwe termijn zou krijgen. Daar is nee op gezegd. We wisten toen wel, dat als er problemen zouden komen, er in ieder geval een voorzitter zou zijn. André gaat verder: We willen de profielen aanpassen en met uitnodiging aanmelden kandidaten naar de kringen sturen. 006 De Langstraat: Mogen wij van het interim-bestuur een jaarverslag + begroting? Antw.: Ja, maar jaarverslag is lastig, het is nog geen jaar. 081 Ede: Kun je een inschatting van de belasting van de taken geven? André: Vanwege de druk die op je afkomt willen we een zeventallig bestuur. DB organisatie vergadert ongeveer 6x per jaar, dan de ledenvergaderingen en ledenbijeenkomst. 2

3 Joyce Wit vult aan: Stukken moeten verstuurd, ledenadministratie, lotussen geslaagd voor kring en ga maar na wat je als kring toegezonden krijgt. 022 Uithoorn: Wij missen het profiel van het algemeen lid. 069 Overasselt: Wij missen bij alle profielen kennis van omgaan met de pc. En maakt het bestuur onderling uit wie wat gaat doen? Ja, alleen de voorzitter wordt gekozen, de rest gaat in onderling overleg. Je kunt natuurlijk wel aangeven als je iets echt niet kunt zoals cijfertjes bijvoorbeeld. 080 Rivierenland: Moet je lotus zijn of is nauw betrokken voldoende? Antw.: Volgens de statuten mag er één persoon van buitenaf zijn. Het is geen betaalde functie, alleen de onkosten worden vergoed. 084 Blauwvinger I: Als iemand voorzitter wil worden, heeft hij dan die steun kringen erbij nodig? Ja, dit staat in de statuten. 006 De Langstraat: Mogelijk krijg je moeilijker mensen als ze van 4 kringen steun moeten krijgen. Marco Hendrikx geeft aan dat niet iedereen dat weet en of het duidelijk in de brief naar de kringen aangegeven kan worden. Er moet steun van vier kringen zijn. 081 Ede: Met 2/3 van de leden bijeen, kunnen we er voor kiezen de statuten te omzeilen. Kan dat niet hier en dan de kandidaten gewoon voorstellen? Antw.: Dat kan helaas niet. 084 Blauwvinger I: Voorstel andere werkwijze: de beoogd voorzitter stelt zich voor middels een CV naar de kringen en de kringen maken hun steun kenbaar. Antw: We gaan geen zaken regelen buiten de statuten om. Hierna ontstaat wat verwarring in de zaal en worden diverse vragen gesteld over de situatie in april. Jelle Kortes geeft verduidelijking: Er was geen reden voor het bestuur om op te stappen, het tijdstip dat zij de mail hebben gestuurd kon ik niet voorspellen. Ik heb me gewoon kandidaat gesteld en ben nog steeds kandidaat. 125 Boekel: Probleem met kandidaatstelling met steun van anderen als je ze amper kent. 035 Nijkerk: Het is simpel als jij je CV naar anderen stuurt en om steun vraagt. Dat heeft Jelle ook zo gedaan. 036 IJsselstein: Kan dan op korte termijn een overzicht worden gestuurd van de adressen van kringen? Marco Hendrikx geeft aan dat alle kringen met hun mailadres op de site te vinden zijn. André verzoekt de kringen wijzigingen direct door te geven zodat het aangepast kan worden. 5. Interim-bestuur Van het beoogde interim-bestuur zijn de namen op het scherm te zien. Er komt een vraag van welke kringen deze mensen zijn en of hier niet gelijk de adressen bij kunnen. Bij het voorstelrondje noemt ieder zijn kring en na goedkeuring zullen de adressen op de site komen. Voorzitter André Waalderbos Kring Zieuwent Secretaris Bianca Jasper Kring Coevorden Penningmeester Petri Snel Kring Nijkerk Ledenadministratie Sandra van Poortvliet Kring Zeeland Beheer Ben Paauwe Kring Castricum Medisch adviseur Gert Bouten Onderscheidingen Harrie Roumen Kring Midden-Limburg Nel Harkema Kring Hoogezand Aanvragen lotusexamens/groepen Joyce Wit Kring Veluwezoom Ondersteuning Ineke Hond Kring Uithoorn 6. Verzoek tot goedkeuring interim-bestuur De voorzitter vraagt te stemmen: groen is voor dit beoogde interim-bestuur en rood is tegen. Er is 1 rode stem, de rest is groen (52). André dankt de leden voor het vertrouwen. 036 IJsselstein: Wij zijn erg geschrokken van de brief van Wilma en willen jullie ontzettend bedanken dat jullie in het gat gesprongen zijn. We zijn blij dat we nog een organisatie LOTUS hebben die verder kan in de toekomst. Er volgt applaus. 7. Lunch/koffiepauze Hervatting: de namen van mensen met een vraag voor de rondvraag worden genoteerd. Op de vraag of je op een vraag mag reageren is het antwoord ja. 8. Rondvraag 084 Blauwvinger I: Zou de kring met de rode kaart met ons wil delen waarom rood. Antw. kring: Ik ben tegen en vraag jou ook niet waarom je voor bent. André geeft aan dat we dat niet hoeven te weten, maar elkaars mening moeten respecteren. 081 Ede: Ondanks dat de oud-bestuursleden zich distantieerden van de brief van Wilma zijn ze toch opgestapt. Wat was de reden? Antw.: Waarschijnlijk solidair met Wilma, een echte reden weten we niet. Het is niet netjes de reden voor een ander in te vullen, dat is privé. Hopelijk komen ze terug. 3

4 036 IJsselstein: Wordt het teruggekoppeld naar het oude bestuur? Wij hebben nu geen gelegenheid gehad om ze te bedanken. Antw.: Zeker, wij zoeken een geschikt moment om op een nette manier afscheid nemen en ze te bedanken. 068 Deurne: Voor de lotussite is geld vrijgemaakt. Wordt dat zo voortgezet? Antw.: Nieuwe zaken zijn voor het nieuwe bestuur, als interim-bestuur doen we alleen de lopende zaken. Wel zullen we natuurlijk begeleiden. Petri Snel, interim-penningmeester, vult aan dat we de reservering voor de site gewoon laten staan. André bedankt webmaster Marco Hendrikx, deze zei direct steun toe en is niet gestopt. Applaus volgt. 019 Noord en Midden Zeeland: De lotusshop, is daar zicht op? Ze waren niet aanwezig bij Ledendag. Antw.: Dat laten we even rusten nu, eerst andere zaken. Ze waren wel uitgenodigd bij de Ledendag maar we kregen jammer genoeg geen reactie. Wel hebben ze aangegeven er mee door te willen gaan. Inhuren accountant: toestemming van de vergadering? Interim-penningmeester Petri Snel dankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen en vraagt toestemming de boeken door een accountant te laten controleren. Dit kost 2500,- ex. BTW. Stemming levert 1 rode en 52 groene kaarten op en dus is het voorstel aangenomen. Vraag: Blijft de kascontrolecommissie staan of hoeft dat niet meer? Antw.: Jawel, volgende keer weer. Petri geeft uitleg waarom accountant en niet kascontrolecommissie: de oud-penningmeester had alles in concept, dat was een open systeem en daar ging Petri in het belang van de organisatie LOTUS niet mee akkoord. Eerst moest alles definitief, daarna naar een accountant. De vraag of dit nog contributieverhoging oplevert, scoort gelach in de zaal. Marco vraagt of de foto s die gemaakt zijn voor de telling zijn? Antw.: de foto s hebben geen waarde. Het laatste woord is op verzoek aan erelid de heer Tj. Heijboer: Laten we geen spijkers op laag water zoeken, maar laten we spijkers met koppen slaan. Alle hout is geen timmerhout (gelach in de zaal). Laten we dankbaar zijn dat deze mensen zich inzetten voor de lotus, dus voor ons, want wij zijn lotus. Er volgt een gedicht over dankbaarheid. De zaal is stil als dhr. Heijboer leest: Dankbaarheid is als een plant, heel bijzonder, heel apart, Het geeft vooral een sterke band, met het menselijk hart. Dankbaarheid moet je nooit sproeien, dan gaat haar schoonheid eraf Laat dus dankbaarheid maar groeien, hiernaar kijken is echt geen straf. Dankbaarheid kun je wel zaaien, het mooiste plekje is je hart En daar zit lotus toch?, laat maar groeien, nimmer maaien, geef een ander ook een part. Als je dankbaarheid kunt delen, met anderen om je heen, dan en dat zijn er best wel velen, Voelen kringen, zich minder alleen. 9. Sluiting André dankt dhr. Heijboer voor zijn woorden en geeft aan dat hij het jammer vindt dat dit niet echt de laatste woorden van de vergadering kunnen zijn. Hij sluit de vergadering om uur en geeft aan de resterende tijd tot de lunch nuttig te willen invullen. Nu we toch bij elkaar zitten: Ledendag: deze willen we om verschillende redenen graag terugbrengen naar mei. Dit hebben we al eens aangekaart bij het bestuur, maar dat is afgewezen o.a. omdat je met vakanties in mei zit. De vraag is ook of we met UMC in zee blijven gaan. Planning eerstvolgende ledendag: mei Om te weten wat er bij de leden leeft, is de vraag: Wat wil je zien bij de Ledendag? - Uit de wandelgangen: moeite met examens EH, grimeren, volgorde. Kan daar aandacht aan besteed? - Gelatine in al zijn facetten. - Er is een nieuw rood/groen boek EHBO voor gevorderden. Kunnen we daar wat mee? - Kleur maken, niet alleen bij de instructeurs - Emoties - Acteren: wat zijn de essenties van emoties, bijv. paniek, angst etc. - Aandacht voor Caran d Ache. André zegt hierover: daar zijn we nog mee bezig. We testen nieuwe materialen en zijn nog steeds op zoek naar de perfecte klei. Er is nog geen uitspraak over de beste. - Er is af en toe vraag naar acteren slachtoffer met handicap (gehoor, blind) en dan sleutelbeenbreuk. Komen de presentaties en demo s van de ledendag op de site? Antw.: Ja, dinsdag a.s. is er Taakgroep OOKU-vergadering en dan bespreken we dat. Is er nog wat anders dat jullie kwijt willen? Een vraag van onze kant is hoe we nu alle kringen zo betrokken als nu krijgen? 081 Ede: Zo doorgaan. Op ledendag al wat merkbare frisse wind. Fijn. De opmerking volgende keer diner, geeft alweer een lach in de zaal. 053 Dwingelo: bestuursleden vind je niet zomaar. Het is jammer dat de regio s weg zijn. Van Kringen naar bestuur is grote stap. Dat vinden meer kringen in de zaal. André geeft aan dat Seph Jacobs het anders bedoeld had dan het uiteindelijk geworden is. 4

5 074 Zuid-Oost Friesland: Als voorbeeld van leer je buren kennen, wij organiseren eens per twee jaar een dag met alle kringen bij elkaar. Grimeren, acteren, dingen uitwisselen. André geeft aan dat hij dat ook kent. Bij hen is het iets verwaterd, maar het was wel leuk altijd. 040 Tilburg: Sta open voor nieuwe ideeën. Er is in het verleden veel nieuws afgekapt. André: Uiteraard met elkaar en met plezier. Nel Harkema: ook wij maken fouten. Sandra van Poortvliet: Het helpt al voor de betrokkenheid als wij als afgevaardigden stukken doorsturen naar de leden. Zijn er nu al gegadigden voor een bestuursfunctie? is de volgende (voorzichtige) vraag. Er komen spontaan al reacties uit de zaal: Zeebodem: dhr. Woord overweegt t Gooi e.o.: dhr. van Ommen overweegt Tilburg: Coby de Wit overweegt Ede: Dicky Bullinga heeft belangstelling Ede: Miranda Nab heeft belangstelling De Kempen: dhr. Satters overweegt Worden de CV s naar de kringen gestuurd? Ja, je moet aan de voorwaarden voldoen en dan naar de secretaris sturen. Nel Harkema geeft aan dat Coby de Wit en Mechelien van den Boogaard graag bij de speldenuitreikingen betrokken willen blijven. Applaus volgt uit de zaal. 125 Boekel: De CV s gaan toch eerst naar de kringen terug of kiest het bestuur? Antw. André: Wij kiezen niet, u kiest. 035 Nijkerk: dhr. Boshard: Er moeten al vier kringen ondersteunen voor je het inlevert. André: wij communiceren open en waken voor vriendjespolitiek. We moeten met elkaar de kar trekken en zijn hier open en eerlijk in. Vraag uit de zaal: Ondersteuning hoeft dus niet van kringen uit de eigen regio? Antw: Nee, dit hoeft niet. Het interim-bestuur verzamelt alle gegevens en stuurt ondersteunde CV s naar de kringen. 040 Tilburg dhr. Hofstee: ik overweeg. Tot slot: We zijn aan het einde van deze bijeenkomst gekomen, graag de enveloppen compleet inleveren. Als voorzitter van Taakgroep OOKU en als interim-voorzitter dank ik u voor uw aanwezigheid en vertrouwen. We gaan er samen iets van maken, we kunnen niet zonder jullie. Na de lunch wens ik u allen een goede reis naar huis. Applaus. Belangrijke data: 12 april 2014 Algemene Ledenvergadering 8 november 2014 Algemene Ledenvergadering 5

Concept Verslag 17 e Algemene Ledenvergadering 12 april 2014

Concept Verslag 17 e Algemene Ledenvergadering 12 april 2014 1 Concept Verslag 17 e Algemene Ledenvergadering 12 april 2014 Dagvoorzitter: Dhr. A. Waalderbos Bericht van verhindering: Dhr. R. de Grijs Dhr. F. Kluivingh Mevr. T. Mooi Mevr. E. van Engelen Voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag 13 e Algemene Vergadering 12 november 2011

Verslag 13 e Algemene Vergadering 12 november 2011 Verslag 13 e Algemene Vergadering 12 november 2011 Bestuur: Mevr. W.J.P. van Kleef-Bergmans Mevr. J.T. Mooi Dhr J.J. Kortes Dhr. G.H.M. Bouten Bericht van verhindering: Dhr. R. De Grijs Voorzitter Secretaris

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Concept Verslag 15 e Algemene Vergadering 10 november 2012

Concept Verslag 15 e Algemene Vergadering 10 november 2012 1 Concept Verslag 15 e Algemene Vergadering 10 november 2012 Bestuur: Mevr. W.J.P. van Kleef-Bergmans Mevr. J.T. Mooi Dhr. F. Kluivingh Mevr. H.M. Th. van Engelen Bericht van verhindering: Dhr. G.H.M.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Reglement Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Sassenheim

Reglement Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Sassenheim Reglement Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Sassenheim Definitieve Versie 6.0 Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a) School: het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS); b)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie