Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

2 1

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Verantwoording Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Kernactiviteiten Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap Besturingsmodel Raad van Bestuur / Directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen Kwaliteitsbeleid Samenleving Financieel beleid Geconsolideerde Jaarrekening Controleverklaring Accountant

4 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1.1 Verantwoording De belangrijkste ontwikkelingen van onze organisatie, de bedrijfsvoering en financiën en de onderlinge samenhang daarvan zijn in dit Jaarverslag 2012 inzichtelijk gemaakt. De opbouw van het document is deels gebaseerd op het oude format Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het CIBG. Het document omvat het Jaarverslag en de Jaarrekening. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar de tabellen van DigiMV. Dit jaarverslag omvat de Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem en een aantal gelieerde rechtspersonen. Het jaarverslag heeft drie functies: voldoen aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichting, maatschappelijke verantwoording en een bijdrage aan het bevorderen van transparantie van de zorgsector. De verslaglegging beslaat de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december Rivas Zorggroep publiceert het jaarverslag op de internetsite Verder is het jaarverslag opvraagbaar via: Via deze site zijn de kwantitatieve gegevens te raadplegen op DigiMV. De prestatie-indicatoren van het Beatrixziekenhuis zijn ook opgenomen in DigiMV. 1.2 Voorwoord Met plezier kijken we terug op een succesvol Onze ruim medewerkers en bijna vrijwilligers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van onze dienstverlening en zorg. Heel trots zijn we dat onze mensen daarbij oprecht invulling gaven aan onze missie; Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct en goed en helpt de cliënt gezond te blijven. Wij verbeteren voortdurend de zorg in de regio: veilig, mensgericht, altijd beschikbaar, dichtbij en professioneel. Vanwege de marktwerking in de zorg is het extra belangrijk dat wij ons positief onderscheiden. We maken ten eerste het verschil door onze mensen die een laagdrempelige, hartelijke benadering van onze cliënten voorstaan. Ook door uitstekende in de keten geboden zorg te combineren met programma s om gezond te blijven, leveren we de bewijsvoering voor ons onderscheidend vermogen. Met dat laatste hopen we, in samenwerking met onze partners in De Gezonde Regio, te bereiken dat de inwoners van onze regio zo lang mogelijk zonder zorg kunnen. Als een inwoner toch zorg nodig had, stonden onze mensen dag en nacht klaar om die zorg direct en goed voor cliënt te regelen. De inspanningen die onze professionals daarbij dagelijks leverden, waren gericht op een betere kwaliteit van leven voor onze cliënten. Onze mensen gingen, ook bij ziekte, altijd uit van de mogelijkheden van elke cliënt. Eigen regie over het eigen leven voor elke cliënt, dat is waar onze mensen voor staan en wat zij willen faciliteren. Dit door cliënten goed te informeren en begeleiden bij keuzes en beslissingen, en door tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften. Veel goeds in de zorg Er is, ook in 2012, veel gebeurd in de gezondheidszorg, denkend aan de bezuinigingen en daarop volgende ontwikkelingen. Dat er ook heel veel goeds in de zorg plaatsvond, is een kant die we zeker ook willen belichten. Ons idee bij Rivas Zorggroep is immers dat er voldoende redenen zijn om de zorg met een brede glimlach te bezien. Zonnige kijk op Zorg was dan ook de titel van onze zomerse arbeidsmarktcampagne. Dat heel veel mensen in het land onze zienswijze delen, bleek wel uit de duizenden positieve reacties over de zonnige kijk van mensen op de zorg. 3

5 Iets soortgelijks wilden we uitstralen vanuit ons Beatrixziekenhuis, dat in 2012 de tweede plaats behaalde in de AD Ziekenhuis Top 100. Ondanks de grote bekendheid die het Beatrixziekenhuis bij de inwoners in de regio geniet, hebben we ons ziekenhuis nogmaals bij hen op de kaart gezet. Onder het motto Betrokken. Dichtbij. Beatrix. hebben we onze (potentiële) patiënten laten weten waar ons ziekenhuis voor staat. Dit is laagdrempelige, altijd beschikbare basiszorg, geboden door hartelijke zorgprofessionals. En dat in een weliswaar kleinschalig, maar persoonlijk en efficiënt werkend ziekenhuis als het onze. Graag werken we samen met verschillende collega-ziekenhuizen in de regio, in het bijzonder met het Albert Schweitzer ziekenhuis. Positieve, mensgerichte en hartelijke zorg staat centraal bij onze organisatie. Door belangrijke principes als respect, hartelijkheid en keuzevrijheid voor de cliënt, wisten we vanuit onze Planetree-werkwijze steeds beter aansluiting te vinden bij de wensen van onze cliënten. Zowel binnen Rivas als met de externe partners met wie Rivas samenwerkt. Dat stelde ons in staat om nog beter aan de verwachtingen van onze cliënten te voldoen. In het verslagjaar werd het 8 ste internationaal erkende Planetree-label behaald voor onze woon- en verpleeghuislocaties. Dit zien we als de beloning voor onze inspanningen om Planetree tot het kloppend hart van onze organisatie te maken. De ambitie is dat heel Rivas Planetree-proof is. Onze deadline hiervoor is december Een ander mooi behaald resultaat is dat we in de Sterrengids Gastvrijheidszorg in totaal 62 sterren kregen toegekend. Dat is, vergeleken met vorig jaar, een groei van tien sterren. Drie van onze woonlocaties kregen bovendien een extra erkenning vanwege hun vermelding in de toptien van hun categorie. Dankzij de Stimuleringsgelden Langdurige Zorg kon Rivas extra handen aan het bed realiseren, onder andere heeft Rivas ruim honderd eetgenoten aangenomen. Dit zijn jonge mensen die samen met de bewoners op een woongroep de maaltijd bereiden en nuttigen. Een bijkomend voordeel is dat zij op een laagdrempelige manier kennismaken met de zorg. Verbeteren en vernieuwen Bij voortdurend verbeteren en groeien, hoort ook vernieuwing. In het verslagjaar kozen we bewust voor innovatie op tal van vlakken. Met onder andere een nieuw concept voor gezondheidsretail openden we op verschillende plekken in ons verzorgingsgebied Rivas Leef &-gezondheidswinkels: in Dordrecht, Leerdam en Gorinchem. Ook bereidden we de uitbreiding van het aantal winkels voor met een nieuwe vestiging in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein in In 2011 openden we ons nieuw gebouwde luxe Rivas Zorghotel Dordrecht. Cliënten kunnen er in alle rust revalideren en na hun ziekenhuisopname verder aansterken. De revalidatiezorg aldaar hebben we in 2012 vernieuwd door er de therapiehond te introduceren; cliënten trainen spelenderwijs met de hond en vergeten daardoor hun beperkingen. Dat maakt het herwinnen van functies en het behalen van doelen niet alleen leuk, maar voor hen onmerkbaar ook sneller te realiseren. Iets wat enorm stimulerend is voor onze cliënten. Na een succesvolle pilot is de therapiehond verankerd in onze revalidatiezorg. Een ander voorbeeld van vernieuwing is dat onze jeugdgezondheidszorg uitgebreid is tot 19 jaar. In Careyn heeft Rivas een partner gevonden met wie ze de cliënten kan bedienen. Door de nauwe samenwerking is alle zorg voor baby s, kinderen en jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid onder één dak terechtgekomen. Zo verzorgde Rivas vorig jaar de vaccinaties tegen DTP, BMR en HPV in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook in de thuiszorg is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd als het gaat om de administratie. In plaats van de 5-minuten-registratie wordt er sinds 2012 gebruikgemaakt van zorgarrangementen. Hierbij wordt een overeenkomst opgesteld met onze cliënten, met 4

6 daarin duidelijke afspraken over de zorg en hoe vaak en wanneer de zorg geboden wordt. Het zorgarrangement is bedacht als oplossing voor een efficiëntere administratie. De tijd die daarmee wordt gewonnen, kunnen we weer aanwenden voor onze cliënten. Gezond bedrijf Het behaalde resultaat is hoger dan begroot en ook de omzet was hoger dan verwacht. Het betaalbaar houden van de zorg was ook in 2012 actueel door forse en noodzakelijke bezuinigingen. In het regeerakkoord stond hoe de regering de uitdaging, om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, het hoofd wil bieden. Wat uiteraard ook in 2013 consequenties heeft voor onze organisatie. We werkten vorig jaar verder ook hard aan goed geregelde, efficiënte en samenhangende zorg van hoogstaande kwaliteit. Rivas heeft mede hierom vorig jaar het moeilijke besluit genomen om in zeven gemeenten de huishoudelijke hulp niet langer te continueren. Dit omdat de tarieven die de gemeenten bereid waren te betalen voor huishoudelijke hulp, naar ons idee te laag waren om de daarbij gewenste kwaliteit aan cliënten te garanderen. De voorbereidingen zijn getroffen voor overname van de zorg door andere aanbieders. Zorg voor kwaliteit Het afgelopen jaar ging het natuurlijk niet alleen om de harde cijfers en doelmatigheid. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke items voor onze medewerkers en onze organisatie. Zo maakten we de logische keuze voor een ingrijpend innovatietraject. Dit om als zorgprofessionals de zorg nog beter en veiliger in samenwerking en samenhangend in de keten te kunnen aanbieden. We maakten de keuze voor efficiënt werken aan eenduidige en doelmatige zorgprocessen, ondersteund door een elektronisch cliëntdossier. En dit toetsbaar gemaakt in een daarvoor geschikt kwaliteitssysteem, Joint Commission International (JCI). Rivas heeft veel te bieden op het gebied van gezondheid en zorg. Door te investeren in de ondersteuning vanuit het elektronisch cliëntdossier en kwaliteitssysteem creërden we de mogelijkheid om op al die terreinen te gaan excelleren. Een heel ander voorbeeld is dat we in onze woonlocaties vorig jaar een begin hebben gemaakt met de invoering van kleinschalige zorg. In kleine woongroepen vormen de bewoners met elkaar een zo gewoon mogelijk huishouden. Het alledaagse is daarbij leidraad. De bewoners krijgen alle ruimte om het leven te leiden dat zij wensen. Hiervoor bieden we hen een huiselijke, vertrouwde en veilige omgeving. Als bewoners zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, staan medewerkers 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor hen klaar. Het ritme van de bewoners is daarbij leidend. Familie en naasten worden door onze medewerkers volop betrokken bij het leven van de bewoner. De familieband is tenslotte onvervangbaar en goud waard. Het verslagjaar was ook het jaar waarin we de Rivas Vakopleiding begonnen. De belangrijkste reden hiervoor was de ontevredenheid over de invulling van de bestaande beroepsopleiding. Het grootste voordeel van een eigen opleiding is dat Rivas naar het reguliere curriculum ook relevante, specifiek bij Rivas passende thema s in de opleiding kon opnemen. Nieuwbouw en vernieuwbouw Letterlijk bouwden we in 2012 op verschillende locaties. Dit deden we, omdat we wilden bouwen aan professionele zorg, kleinschalig, mensgericht en eigentijds van karakter en aan zorg die cliënten geboden wordt in een prettige omgeving. De vernieuwbouw van het Beatrixziekenhuis kreeg in 2012 een vervolg met elkaar in hoog tempo opvolgende bouwwerkzaamheden. Zoals de afbouw en oplevering van het gloednieuwe OK-complex en centrale sterilisatieafdeling, de poliklinieken en de dagbehandeling. Verder vonden de voorbereidingen en bouwwerkzaamheden plaats voor de centrale ontvangsthal en de bouw van een nieuwe, inpandige spoedeisende hulp én centrale huisartsenpost. 5

7 Ook in de regio werden veel nieuwe bouwinitiatieven ingeluid. Zo werd voor het luxe appartementencomplex het 7 e Bastion in Gorinchem zo goed als afgebouwd. Verder ging de bouw van onze nieuwe verpleeghuizen Lingesteyn in Leerdam en Waerthove te Sliedrecht onverminderd door. Ook werden nieuwgebouwde projecten opgeleverd. Zo konden bewoners hun intrek nemen in verpleeghuis De Laakse Hof in Lexmond. Toekomst Aan het einde van een verslagjaar kijken we ook kort vooruit. We willen gezondheidszorg bieden die aansluiting houdt bij wat onze cliënten wensen en nodig hebben. Kwaliteit, veiligheid, hoffelijkheid en doelmatigheid willen we daarbij realiseren en blijvend verbeteren. Dit gaat ons lukken door goed te blijven samenwerken in de keten én samen met onze partners in onder andere De Gezonde Regio. Ons 2013 wordt een jaar van grote veranderingen, mede door onze ambities voor een elektronisch cliëntdossier, een kwaliteitssysteem en Planetree-labels voor al onze locaties in de keten. Daarnaast werken we onverminderd aan groei met een sterke focus op gezondheid en het leveren van uitstekende zorg voor de inwoners in onze regio. P.H.E.M. de Kort C.M. Heijblom, arts drs. M. Lormans voorzitter directie directeur directeur 6

8 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Rivas Zorggroep Adres Banneweg 57 Postcode 4204 AA Plaats GORINCHEM Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur Rivas Zorggroep heeft de rechtsvorm van een stichting. Statutaire organen zijn: de Raad van Toezicht, de directie, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf. Stichting Rivas Zorggroep is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Rivas Holding B.V. Rivas Holding B.V. is op haar beurt weer enig aandeelhouder van twee dochter B.V.'s: Rivas Parko B.V. en Elke Zorg B.V. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV Organisatorische structuur Rivas Zorggroep is ingedeeld in de volgende organisatorische eenheden: het Beatrixziekenhuis, onderverdeeld in vier bedrijfseenheden: Medisch Intensief Bedrijf, Medisch Ondersteunend Bedrijf, Kliniek, Polikliniek. Een bedrijfseenheid wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; 7 regio's voor integrale V&V-zorg, zowel intra- als extramuraal De regio's: Alblasserwaard-Noord, Drechtstreek Noord, Drechtstreek Zuid, Gorinchem, Linge, Merwede, Utrecht Zuid Een regio wordt geleid door een regiomanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; 4 sectoren: Sector Huishoudelijke Verzorging; Sector Maatschappelijke Dienstverlening/Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde Verzorging; Sector Verkoop & Cliëntenservice; Sector Behandeling en Begeleiding; Een sector wordt geleid door een sectormanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; Rivas Service Bedrijf: Facilitaire Services, Financiële Services, Hotelservices Banneweg, Hotelservices Locaties, ICT, Inkoop, Logistiek, Personeel & Organisatie; Rivas Service Bedrijf wordt geleid door een niet statutaire- directeur; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; 4 Diensten: Corporate Control, Marketing & Communicatie, Rivas Advies, Vastgoed; Een dienst wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur. 7

9 Raad van Toezicht Directie Medische staf Adviesraden (Centrale cliëntenraad/ondernemingsraad, RIVAR) Diensten (Corporate Control, Marketing & Communicatie Rivas Advies, Vastgoed) Rivas Service Bedrijf (Facilitaire Services, Financiële Services Hotel Services, ICT, Inkoop, Logistiek, P&O, Technische Dienst) Sectoren Beatrixziekenhuis - Gorinchem Polikliniek - Leerdam Regio's Sector Huishoudelijke Zorg Sector Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde verzorging Sector Behandeling en Begeleiding (Expertisecentrum Voeding en Leefstijl, fysiotherapie, ergotherapie, psychologie) Sector Verkoop & Cliëntenservice (Zorghulpmiddelen, Rivas Extra, Zorglijn, Verkoop) Regio Drechtstreek Noord: Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht Zorg Thuis, Verpleeghuiszorg (De Alblashof) Regio Drechtstreek Zuid: Papendrecht, Dordrecht Zorg Thuis, Verpleeghuiszorg, Woonzorgcentrum (De Markt, De Waalburcht, De Wieken, Zorghotel) Regio Gorinchem Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg/Woonzorgcentrum (Het Gasthuis, Steijndeld, De Schutse, Huize St. Clara, Bannehof, Molenhoek) Regio Utrecht Zuid Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede Nieuwegein, IJsselsteijn, Lopik Zorg Thuis Regio Linge Leerdam, Lingewaal Geldermalsen, Culembor, Neerijnen Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg(Lingesteyn) Regio Merwede: Sliedrecht, H'veld-G'dam, Land van H&A, Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Judith Leysterhof, Tiendwaert, Waerthove) Regio Alblasserwaard-Noord: Vianen/Alblasserwaard- Noord Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Vijverhof, De Merlinge, 't Waellant) 8

10 2.3 Kernactiviteiten Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Rivas Zorggroep, één organisatie voor ziekenhuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, cursussen en activiteiten. Ziekenhuiszorg Beatrixziekenhuis te Gorinchem Lingepolikliniek te Leerdam Verpleeghuiszorg Verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht; De Wieken en De Waalburcht, beiden te Papendrecht; Het Waellant te Nieuw Lekkerland; De Tiendwaert en Judith Leijsterhof te Hardinxveld-Giessendam; De Alblashof te Alblasserdam; Overbruggingsafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Sliedrecht; Verpleeghuis het Gasthuis te Gorinchem; Verpleegunits in Steijndeld en St. Clara te Gorinchem; Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam; Merlinge te Arkel; Vijverhof te Nieuwpoort; De Molenhoek te Gorinchem; De Laakse Hof, Lexmond Verzorgingshuiszorg De Markt te Papendrecht; De Bannehof te Gorinchem; St. Clara te Gorinchem; De Schutse te Gorinchem; Steijndeld te Gorinchem. Zorghotels Papendrecht Dordrecht. In zorghotels kunnen cliënten tijdelijk verblijven wanneer de toegelaten locatie wordt verbouwd. Voorts wordt in deze zorghotels private zorg en verblijf aangeboden. Gezondheid en preventie Verbeteren en vernieuwen is essentieel voor Rivas. Steeds weten we daarbij op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Zo gaan we als zorgondernemer aan de slag met uitdagingen op het gebied van gezondheid en preventie. Onze insteek is om de inwoners in de regio te ondersteunen bij gezond leven en gezond oud worden. We doen dit onder andere met preventieve zorg, gezondheidsprogramma s en cursussen op het gebied van een gezonde leefstijl. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV 9

11 2.3.1 Werkgebieden Nr. Regio Ja/nee 9 Nijmegen ja 10 Utrecht ja 25 Waardenland ja 27 West Brabant ja Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden Rivas ziet, als maatschappelijk betrokken organisatie, samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Binnen samenwerkingsverbanden komen kennis en kunde van de respectievelijke deelnemers op een gelijkwaardige manier samen, ten gunste van de cliënt. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijn-groepen zoals de huisartsen en collegaorganisaties als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Een bijzondere vorm van regionale samenwerking is De Gezonde Regio. Maatschappelijk ondernemen is ook samenwerken met anderen en investeren in de toekomst. Dat doet Rivas met tal van partijen: gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders; scholen en bedrijven; cliëntenraden, patiëntenverenigingen en vrijwilligersorganisaties. 10

12 Deze samenwerking concretiseert zich onder meer op de volgende manieren: De Gezonde Regio Een vitale samenleving is de beste garantie dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Daarom investeert Rivas samen met de zorgverzekeraar in preventieve zorg die mensen helpt gezond(er) te worden of te blijven. Samenwerkingsverband De Gezonde Regio is hiervan een voorbeeld. Binnen De Gezonde Regio werken de GGD, de Vereniging van Ondernemende Huisartsen, Yulius (geestelijke gezondheidszorg), zorgverzekeraar VGZ en Rivas samen, met als doel de gezondheid van de regionale bevolking te bevorderen. De Gezonde Regio werkt aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. De Gezonde Regio heeft een projectmatige aanpak voor haar werkzaamheden en voert de projecten en activiteiten zoveel als mogelijk uit in samenwerking met regionale en lokale partners. Zoals sportverenigingen, gemeenten, scholen, MKB (groente & fruit), welzijnsorganisaties en kinderopvang. De kracht van het samenwerkingsverband is de bereidheid om samen te bouwen aan gezondheid, waarbij De Gezonde Regio kan terugvallen op de jarenlange ervaringen, hoogwaardige kwaliteit van zorg en behandeling bij de aangesloten organisaties. Zie ook Samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht Rivas Zorggroep en het Albert Schweitzer ziekenhuis werken al jaren samen, zoals bij het inkopen van materialen, kennis delen en uitwisseling van personeel. Beide partijen willen, met het oog op de toekomst, met elkaar verder als strategische samenwerkingspartners in de regio. Daarbij gaat het hen om het medisch-inhoudelijke, het medisch ondersteunende, de ketenzorg en de bedrijfsvoering. Schaalvergroting maakt samen sterk, wat de zorgaanbieders nieuwe mogelijkheden biedt in de dynamische zorgmarkt. In 2011 hebben Rivas Zorggroep, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de respectievelijke Verenigingen Medische Staf van beider ziekenhuizen, een Intentieovereenkomst tot samenwerking ondertekend. Zo wordt inmiddels op bijna alle vakgebieden samengewerkt. Revalidatie: samenwerking met RC Rijndam De samenwerking met Rijndam op het gebied van de medisch specialistische revalidatie in het Beatrixziekenhuis is in het verslagjaar voortgezet. Rivas heeft een aantal ambities op het gebied van revalidatie: zowel de medisch specialistische revalidatie als de reactivering en ouderenrevalidatie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Netwerkbijeenkomsten (voorheen Pact van Bleskensgraaf) De netwerkorganisatie Pact van Bleskensgraaf is in het verslagjaar beëindigd. De betrokken partijen zetten hun overleg voort in zgn. netwerkbijeenkomsten. De gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zorgvragersorganisaties, wooncorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar en zorgkantoor bespreken uitbreiding en vernieuwing van het woningbestand, versterking van welzijn en leefbaarheid en de wijze waarop zorg thuis aan ouderen en mensen met een handicap geleverd wordt. 11

13 Drechtzorg Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patientenzorg in de regio Waardenland. Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven. Rivas Zorggroep neemt deel aan een aantal projecten. Zie voor een beschrijving van de projecten en meer informatie over Drechtzorg: Huisartsen Rivas Zorggroep onderstreept het belang van een goede relatie met haar verwijzers. De huisartsen zijn een grote en belangrijke groep voor Rivas Zorggroep, zowel voor het ziekenhuis als de Zorg thuis. Ook participeren zij via de Vereniging Ondernemende Huisartsen (VOH) in De Gezonde Regio. Naast de individuele cliëntcontacten, brengt Rivas Zorggroep een periodieke nieuwsbrief (Infomail) uit, gericht aan de huisartsen in de regio. Infomail besteedt aandacht aan nieuws, ontwikkelingen, producten/diensten en achtergronden voor zover deze (een onderdeel van) Rivas Zorggroep betreffen en relevant (kunnen) zijn voor huisartsen. Het contact met de huisartsen wordt verder ondersteund met onder meer regelmatige thema- en studiebijeenkomsten. Careyn Rivas Zorggroep en Careyn hebben de afgelopen jaren naar volle tevredenheid invulling gegeven aan de zorg voor kinderen tot 4 jaar en kunnen ook tegemoet komen aan de wens voor een integrale jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 19 jaar. De GGD houdt namens de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid toezicht op de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg. 12

14 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Besturingsmodel De directie van Rivas Zorggroep fungeert als bestuur in het zogenaamde raad-vantoezichtmodel. De directie is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en organiseren van Rivas Zorggroep op hoofdlijnen. De directie heeft alle bestuurlijke bevoegdheden voor zover deze niet statutair zijn toegekend aan de Raad van Toezicht en met inachtneming van de statutaire goedkeuringsrol van de Raad van Toezicht, de wettelijke bevoegdheden van respectievelijk ondernemingsraad en (centrale) cliëntenraad en de bepalingen in het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de directie. De directie is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Rivas Zorggroep. De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Rivas Zorggroep en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Rivas Zorggroep betrokken zijn. Bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de statuten, het reglement voor de Raad van Toezicht en het directiereglement. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden P.H.E.M. de Kort Voorzitter Directie Corporate Control Marketing & Communicatie Rivas Advies Rivas Service Bedrijf Sector Verkoop & Cliëntenservice Vastgoed C.M. Heijblom, arts Directeur Regio's (Zorg Thuis, Woonzorgcentra, Verpleeghuizen) Sector Behandeling & Begeleiding Sector Maatschappelijke Dienstverlening/ Jeugdgezondheidszorg/ Kraamzorg Sector Huishoudelijke Zorg mw. drs. M.H. Lormans Directeur Beatrixziekenhuis Patiëntenlogistiek Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV 13

15 3.2.2 Directiereglement Het directiereglement van Rivas Zorggroep is vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep. Kernelementen zijn: De directie heeft als taak het leidinggeven aan en organiseren van Rivas Zorggroep op hoofdlijnen, waaronder begrepen: externe strategie en synergiebevordering, inclusief externe vertegenwoordiging van de organisatie; alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding en vaststelling, de uitwerking, uitvoering en implementatie van het vastgestelde beleid en de periodieke toetsing ervan; de ontwikkeling van de organisatie en de daarbij behorende organisatieconcepten; de bewaking van de realisatie van de organisatiedoelstellingen; formele werkgeversrol; beslissingen met betrekking tot de budgettoewijzing en de afzonderlijke beleidsplannen van de, regio s en ziekenhuis en centrale ondersteunende diensten; toezicht op het management van de organisatieonderdelen; het voeren van overleg met adviesorganen; en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele organisatie. In het directiereglement zijn verder bepalingen opgenomen omtrent: taken en bevoegdheden van het statutair bestuur van de stichting; samenstelling en benoeming van de directie; voorzitter; eindverantwoordelijkheid; functioneren directie; beleidsvorming; vergaderingen; besluitvorming; verantwoording- en informatieplicht; waarneming en bereikbaarheid; overleg. 14

16 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Opgave van geslacht, beroep, hoofdfunctie, nevenfunctie(s) voor zover relevant voor de vervulling van de taak, tijdstip eerste benoeming en lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd. Naam Functie 1 e benoeming Benoemingstermijn Drs. D. Louter, Voorzitter Waerthove Tot Ir. J. Glimmerveen MBA MSc, Plv. Voorzitter Tot Mw. drs. L. van Breugel, Lid Tot B.J.M. Deitmers Lid Waerthove Tot arts, MBA, Mw. G.J. Derksen, Lid Tot Mr. G.A.F.M. Wouters Lid Woonzorg / Rivas Tot MV Hoofdfunctie per Nevenfuncties per Drs. D. Louter, M Directeur/eigenaar Dirk Louter Advies en Management BV Voorzitter bestuur Coöperatie U.A Energy Fast Forward (EFFWD) Lid en plv. vz. RvT Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam (CVO-R) Voorzitter Bestuur Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West (CVO-AW) Bestuurslid (+ secr.) Stichting B.E.P. (Beeldend Economische Projecten) te Rotterdam Lid bestuur Stichting CCHO (fonds voor ondermerschap en onderwijs) Voorzitter bestuur beheerstichting CHRIVO Ir. J. Glimmerveen MBA MSc, M Commissaris (oud-directeur) Nedstaal BV Eigenaar Ruigenhil Vastgoed BV Vennoot Psychologenpraktijk Perspectief Mw. drs. L. van Breugel V Directeur Arbo Unie B.J.M. Deitmers arts, MBA, M Directeur a.i. Regionaal Geestelijke Gezondheidszorg Centrum (Rgc) Zeeuws- Vlaanderen Lid Raad van Toezicht Stichting ActiVite Mw. G.J. Derksen V Algemeen directeur Avelingen Groep Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dromen van Landgoed Groot Zwaaftink Lid commissie Arbeidszaken Cedris Voorzitter bestuur Stichting Leonardo Office Mr. G.A.F.M. Wouters M Seniorrechter rechtbank Dordrecht Secretaris De Groote Sociëteit te Gorinchem Per 1 januari 2013 zijn afgetreden als lid van de Raad van Toezicht de heer B.J.M. Deitmers, arts MBA en de heer mr. G.A.F.M. Wouters. Per 1 januari 2013 zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht heer M.J.W. Bontje en de heer mr. H.C. Naves. 15

17 3.3.2 Verantwoording van de Raad van Toezicht over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden De Raad van Toezicht vergadert enkele malen per jaar. De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks in een themabijeenkomst over Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een gesprek met de accountant. De Raad van Toezicht legt jaarlijks diverse werkbezoeken af. Daarbij worden verschillende locaties bezocht en laat de Raad van Toezicht zich informeren over een bepaalde kwestie, project of ontwikkeling. De diverse commissies van de Raad van Toezicht hebben conform hun opdracht werkzaamheden uitgevoerd. De Financiële Commissie heeft in het verslagjaar enkele malen vergaderd. De Financiële Commissie heeft gesproken met de accountant. De Financiële Commissie heeft de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereid op de navolgende onderwerpen: Jaardocument, Begroting en Beleidsplan Financiering. De Werkgeverscommissie heeft in het verslagjaar enkele malen vergaderd. De Werkgeverscommissie heeft gesproken met de directie. De Werkgeverscomissie heeft volgens mandaat de werkgeversaspecten van de Raad van Toezicht jegens de directie uitgevoerd. De vaste delegatie voor overleg medezeggenschapsorganen heeft gesprekken gevoerd met resepectievelijk de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Voordrachtscommissie is in het verslagjaar tweemaal bij elkaar geweest naar aanleiding van het verzoek van de Raad van Toezicht een voordracht te doen voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht per 1 januari De voordrachtsprocedure voor twee nieuwe leden is in 2012 afgerond. Op advies van de tijdelijke Werkgroep Governancecode zijn in het verslagjaar statuten en regelingen van Rivas Zorggroep aangepast. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een Informatieprotocol vastgesteld Besprekingen met de Raad van Bestuur waarin aan de orde is gesteld: de strategie en de voornaamste risico s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin De Raad van Toezicht hecht zijn goedkeuring aan de meerjarenstrategie van de organisatie. Verder worden jaarplan, begroting en jaarverslag door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De prestaties van de organisatie worden elk kwartaal in de vorm van managementrapportage aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarbij hebben de volgende aspecten bijzondere aandacht: de resultaten van de organisatie en per regio/sector/dienst; de opbrengsten van de organisatie en per regio/sector/dienst; de aantallen personeel van de organisatie per regio/sector/dienst. In genoemde stukken worden de voornaamste risico s verbonden aan de zorgorganisatie benoemd, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. 16

18 3.3.4 De hoofdlijnen van de governancestructuur van de zorgorganisatie, mede aan de hand van de principes die in de Zorgbrede Governancecode zijn genoemd Waarborging deskundigheid Artikel 10, lid 7 van de Statuten van Stichting Zorggroep bepaalt: Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de directie. Van ieder der leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn. In een Profielenmix is per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid geformuleerd. Hierin zijn ook specifieke eigenschappen en kwaliteiten geformuleerd die worden verwacht van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht hebben allen affinitieit en op diverse manieren kennis en ervaring met de zorg en/of daaraan gelieerde maatschappelijke terreinen. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Waarborging onafhankelijkheid Deze borging is statutair als volgt vastgelegd: Artikel 10, lid 8 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Alle leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. Artikel 10, lid 10 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. zij mogen niet in dienst zijn van de stichting of personen zijn die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten; 2. zij mogen niet zijn bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a bedoelde personen; 3. zij mogen niet persoonlijk of via een rechtspersoon waarin zij een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting hebben, betrokken zijn bij het leveren van goederen en/of diensten aan de stichting of diens organen; 4. zij mogen niet zijn medische specialisten werkzaam binnen of ten behoeve van het verzorgingsgebied van de stichting; 5. zij mogen niet een zodanig andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. Artikel 11, lid 1 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting Vermelding dat de zorgorganisatie de principes van de Zorgbrede Governancecode heeft opgevolgd en naleeft en zo niet waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt Rivas Zorggroep hanteert de Zorgbrede Governancecode. Deze code is mede basis voor de verantwoording in het Jaarverslag. 17

19 In beginsel past Rivas Zorggroep de code toe. Op enkele aspecten is de navolgende uitleg van toepassing: De Raad van Toezicht heeft geen goedkeuringsbemoeienis met de respectieve reglementen van de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en het Document Medische Staf. In het Jaarverslag wordt geen opgave gedaan van de leeftijd der toezichthouders. De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks met de extern accountant. Dit gesprek vindt niet noodzakelijkerwijs plaats ter gelegenheid van de vergadering waarin over de jaarrekening wordt gesproken en besloten. De term 'maatschappelijke onderneming' komt niet als zodanig terug in de regelingen van Rivas Zorggroep. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks. Niet per se buiten de aanwezigheid van het bestuur. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is éénmaal herbenoembaar volgens een in het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegde procedure. In naar het oordeel van de Raad van Toezicht uitzonderlijke omstandigheden, is een lid ook tweemaal herbenoembaar Het beleid aangaande de bezoldiging van het bestuur De Raad van Toezicht is statutair bij uitsluiting bevoegd tot het vaststellen van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de directie. De Raad van Toezicht betrekt bij besluiten omtrent de bezoldiging van het bestuur de adviezen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) Informatieprotocol In het verslagjaar hebben directie en Raad van Toezicht inhoudelijk gesproken over een Informatieprotocol. De Raad van Toezicht is voor de informatievoorziening in belangrijke mate afhankelijk van de directie. In het informatieprotocol worden afspraken over de informatievoorziening vastgelegd. Kaderstellend daarbij zijn de Governancecode 2010 en het Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Initiatief en verantwoordelijkheid voor de rapportage ligt bij de directie. Aan de basis van het informatieprotocol ligt de Planning & Control cyclus van Rivas Zorggroep. De informatie geeft de directie de mogelijkheid zich te verantwoorden aan de Raad van Toezicht. De informatiebehoefte van de Raad van Toezicht ligt vooral op strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen / beoogde effecten van Rivas Zorggroep en de strategieën om die te bereiken. De Raad van Toezicht heeft het Informatieprotocol in 2012 vastgesteld. 18

20 3.4 Bedrijfsvoering Planning & Control cyclus De Planning & Control cyclus is leidend voor de bedrijfsvoering en is beleidsmatig en financieel ingericht. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een planbrief en vervolgens een jaarplan en een begroting opgesteld voor Rivas Zorggroep. De planbrief geeft de beleidsuitgangspunten en de financiele kaders voor de jaarplannen en deelbegrotingen van het ziekenhuis, de regio s en sectoren en de diensten en staven. Het jaarplan en de begroting van Rivas Zorggroep behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar worden de voortgang van de exploitatie en het jaarplan gevolgd in de maand- en kwartaalrapportages en in de balanced scorecard. De maand- en kwartaalrapportages geven in detail en op hoofdlijnen een overzicht van de exploitatie, productiestromen en personele inzet. De balanced scorecard geeft een overzicht van de stand van zaken van meer inhoudelijke / kwalitatieve doelstellingen. Beide rapportages worden besproken in het kwartaaloverleg tussen directie, hoofden ziekenhuis en regio- en sectormanagers. Indien nodig worden maatregelen genomen om bij te sturen. Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening opgesteld. De uitkomst van de jaarrekening en achterliggende evaluaties zijn input voor de planbrief van volgend jaar, waarin ook eventuele bijstellingen van het meerjarenbeleidsplan worden opgenomen. De jaarrekening wordt dusdanig opgesteld dat het vermogen en het resultaat (per zorgvorm) een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. De jaarrekening en het jaarverslag zijn beide in overeenstemming met de regeling Verslaggeving WTZi en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Zorg. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Op basis van deze controles geeft de accountant een controleverklaring af en wordt een accountantsverslag verstrekt. Gedurende het jaar voert de accountant een interimcontrole uit, waarin de meest relevante en kritische processen worden onderzocht. Er wordt verslag uitgebracht via een managementletter. De adviezen in de managementletter worden zoveel mogelijk opgevolgd om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De accountant brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht Interne Controle (AO/IC) Om de bedrijfsvoering te optimaliseren en ter voorbereiding op de externe controle is de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) functie ingericht. Deze functie is belegd bij de afdeling Corporate Control zodat interne controles op een onafhankelijke manier kunnen worden uitgevoerd. Vanuit deze functie wordt geadviseerd over procescontroles en worden interne controles uitgevoerd. De interne controles zijn erop gericht om te voldoen aan vigerende wettelijke regelingen AO/IC-zorgaanbieders en om procesverbeteringen te identificeren. Verantwoordingsdocumenten AWBZ, DBC en overige zorgproducten (en WMO) In de regelgeving rondom de verantwoordingsdocumenten voor de AWBZ en DBC en overige zorgproducten worden de minimale eisen geformuleerd ten aanzien van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle rondom de declaratie en facturatie. Bij de verantwoordingsdocumenten AWBZ en DBC en overige zorgproducten over 2012 zijn door de accountant goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven. 19

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3. 2. Profiel van de organisatie... 6. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap...

1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3. 2. Profiel van de organisatie... 6. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap... Jaardocument 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 1.1 Verantwoording... 3 1.2 Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 6 2.2 Structuur

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep

Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 9 FEBRUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie