Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 2 MODULE 2- ICF BASIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 2 MODULE 2- ICF BASIS"

Transcriptie

1 Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 2 MODULE 2- ICF BASIS Official course tutorial for the STEP-IVI examination Published by the STEP-IVI project consortium

2 - 2 The project STEP-IVI is co-funded by the Lifelong Learning Programme This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. All rights for pictures in this content showing pictograms with white figures, by Fotolia LLC, New York, USA Licensing Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and visual impairment by STEP-IVI project consortium within the ENVITER network is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. The ICF codes are not licenced under the terms of a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. ICF codes, terms and text used by permission of WHO from: International Classification of Functioning, Disability and Health, First Edition. Geneva, World Health Organization, Official ICF codes and licensing Disclaimer The authors and editors (hereafter mentioned as: "The author") reserve the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. Production and Publishing This course material is produced and published by the STEP-IVI project consortium of the ENVITER network. This Tutorial is the official course-handbook for the STEP-IVI certified E-Learning course. Authors:

3 - 3 Module 1 - Introduction: Module 2 - ICF Basics: Module 3 - ICF Advanced 1: Module 4 - ICF Advanced 2: Jürgen HÜLLEN; Berufsförderungswerk Düren ggmbh; Düren; Germany Liliane BIRLE, Roxana CZIKER, Iulia VONAS; Liceul Special Pentru Deficienti de Vedere, Cluj-Napoca; Cluj-Napoca; Romania Silvie ABLIN-NOURY, Philippe BELSEUR, Gaetane LEROUX; Institut Monteclair; Angers; France Veronika KERTIKOVA, Alexandrina KOSTOVA; ; National Rehabilitation Centre for Blind; Plovdiv; Bulgaria The STEP-IVI Project Consortium: Berufsförderungswerk Düren ggmbh (Project co-ordination) Karl-Arnold-Str D52349 Düren, Germany Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophtalmologie e. V. Karlsburgweg Aachen, Germany Institut Montéclair 51 rue du Vallon Angers, France Liceul Pentru Deficienti de Vedere Str. Calea Dorobanţilor, nr CLUJ-NAPOCA, Romania NCBI Whitworth Road, Drumcondra Dublin 9, Ireland NRCB 24 Landos Str. Plovdiv, 4006 P. Box 11, Bulgaria Royal Dutch Visio Waldeck-Pyrmontstraat JH Apeldoorn, The Netherlands

4 - 4 1 Content 1 CONTENT MODULE 2 - ICF BASICS... 5 'INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH' VOOR CLIËNTEN MET EEN VISUELE BEPERKING STRUCTUUR VAN MODULE 2 ICF BASIS WAT IS HET NUT VAN DEZE CURSUS? DOEL EN COMPETENTIES VAN MODULE 2 ICF BASISPRINCIPES VOOR CLIËNTEN MET EEN VISUELE BEPERKING LEERDOEL DE REDENEN VOOR ICF? Houd het waarom van ICF in gedachten! Houd in gedachten wat ICF niet is! OPBOUW VAN ICF Onderdelen Constructies Functioneren & beperkingen HOE NU VERDER Visuele Profiel Case-studie Het Visuele Profiel Participatie Het Visuele Profiel Activiteiten Het Visuele Profiel Lichaamsfuncties Het Visuele Profiel - Anatomische eigenschappen Het Visuele Profiel Gezondheidstoestand Het Visuele Profiel - Externe factoren Het Visuele Profiel - Persoonlijke factoren Het Visuele Profiel ingevuld EINDE VAN DE MODULE... 32

5 - 5 2 Module 2 - ICF Basis 'International Classification of Functioning, Disability and Health' voor cliënten met een visuele beperking 2.1 Structuur van Module 2 ICF Basis

6 Wat is het nut van deze cursus? Ben je binnen onderwijs of revalidatie betrokken bij mensen met een visuele beperking, of bij mensen met meerdere beperkingen naast de visuele beperkingen? Vraag je je af hoe de informatie over gebruikers van de dienstverlening gemakkelijker kan worden verzameld en overgedragen naar de praktijk en een rehabilitatieplan? Ben je van mening dat werken binnen een multidisciplinair of trans disciplinair team een voordeel zou kunnen zijn voor je werk en de voortgang van servicegebruikers? Ooit gedacht dat werken met gestructureerde informatie over de diensten en een goede gebruikersindeling handig is en je handvatten kan geven om informatie uit een assessment naar de praktijk te vertalen?

7 - 7 Als het antwoord op de voorgaande vragen 'ja' is, dan zullen jij en je cliënten er profijt van hebben en kun je de cursus volgen. 2.3 Doel en competenties van Module 2 ICF basisprincipes voor cliënten met een visuele beperking De deelnemer wordt geïnformeerd over de achtergrond en het doel van ICF op het gebied van visuele beperkingen. Bevorderen van de ontwikkeling van basis-en ver- volgopleidingen voor professionals en personeelsleden in de revalidatiezorg voor slechtziende mensen. Kunnen werken met dezelfde taal (ICF) in onderwijs en revalidatie- praktijk gericht op visuele beperkingen en MDV.

8 Leerdoel Aan het eind van deze module, kun je het doel en de belangrijkste kenmerken van ICF benoemen. 2.5 De redenen voor ICF? Classificatie-instrument dat in de praktijk gebruikt wordt voor mensen met allerlei soorten beperkingen. Nuttig instrument dat wordt gebruikt binnen de gezondheidszorg en in het revalidatieproces van beperkten. Monitoreffect van de fysieke en sociale omgeving op de integratie van mensen met een beperking. Internationaal en wetenschappelijk instrument. Gebruikt door professionals, ten bate van mensen met een beperking.

9 Houd het waarom van ICF in gedachten! Interdisciplinair Dezelfde concepten in dezelfde of vergelijkbare situaties. Holistische benadering van mensen in verschillende persoonlijke omstandigheden en omgevingen. Samenhangend evaluatie- en revalidatieplan voor de gebruikers. Gestandaardiseerde taal gericht op menselijk functioneren in verschillende situaties Houd in gedachten wat ICF niet is! Assessment tool Registratiesysteem Informatiesysteem

10 Opbouw van ICF 1. Gezondheidstoestand 2. (aandoening / ziekte) 3. Functies & anatomische eigenschappen 4. Activiteiten 5. Participatie 6. Externe factoren 7. Persoonlijke factoren

11 Onderdelen ICF omvat: Onderdelen Componenten Constructies Hoofdstukken Domeinen

12 - 12 Blokken Onderdelen 1. Functioneren en functioneringsproblemen. 2. Factoren.

13 Componenten 1. Functies & anatomische eigenschappen 2. Activiteiten & Participatie. 3. Persoonlijke en externe factoren. Componenten van Functioneren en Beperkingen van ICF Indiceert niet problematische aspecten van de gezondheidstoestand parapluterm voor functioneren. Indiceert problemen zoals beperkingen, activiteitslimieten of participatie beperkingen parapluterm voor beperking.

14 Functies & anatomische eigenschappen Lichaamsfuncties - fysiologische functies van de lichaamssystemen (met inbegrip van mentale functies); Anatomische eigenschappen - anatomische delen van het lichaam, zoals organen, ledematen en hun componenten; Een beperking van lichaam of functie zou een disfunctioneren, een afwijking of een verlies kunnen betekenen Activiteiten en Participatie 1. Activiteiten - uitvoering van een taak of actie door een persoon; 2. Participatie betrokkenheid van een persoon in een levenssituatie; Beperkingen - problemen die iemand tegen zou kunnen komen bij het uitvoeren van een taak, actie, of ervaring in een levenssituatie.

15 Externe factoren "Omgevingsfactoren vertegenwoordigen het sociale en attitudinale milieu waarin mensen leven en hun bestaan ontwikkelen." Omgevingsfactoren kunnen beschouwd worden als belemmeringen of begeleiders voor iemand.

16 Persoonlijke factoren "Persoonlijke factoren - de achtergrond en levensstijl van iemand, inclusief de voorwaarden die geen deel uitmaken van hun gezondheidsprobleem, zoals: gender, etniciteit, leeftijd, (...), onderwijs en opleiding, werk (...)." Persoonlijke factoren kunnen ook belemmeringen of begeleiders omvatten als beoordelingscriteria Constructies ICF werkt met vier constructies, vertegenwoordigd door kwalificaties. Functies & Anatomische eigenschappen Activiteiten Participatie Bemiddelaars en belemmeringen 1. Veranderingen in physiologische systemen 2. Veranderingen in anatomische systemen 3. Capaciteit 4. Performance

17 - 17 Functies & anatomische eigenschappe: Beperkingen zijn problemen in lichaamsfunctie of -structuur, zoals een aanzienlijke afwijking of een verlies. Activiteiten: Iemands vermogen om een taak of een actie uit te voeren. Dit geeft het hoogst waarschijnlijke werkingsniveau aan dat iemand in een bepaald domein op een gegeven moment kan bereiken. Participatie: Beschrijft wat iemand doet in zijn of haar leefomgeving, "betrokkenheid in een levenssituatie" of "levenservaring" van mensen in de werkelijke context waarin zij leven Hoofdstuk - Lichaamsfuncties Hoofdstuk 8. Functies van de huid en verwante structuren

18 Hoofdstuk - Anatomische eigenschappen Hoofdstuk 8. Huid en gerelateerde structuren Hoofdstuk - Activiteiten en Participatie Hoofdstuk 9. Gemeenschap, sociaal en burgerlijk leven

19 Hoofdstuk Externe factoren Hoofdstuk 5. Diensten, systemen en beleid Hoofdstuk Persoonlijke factoren Hoofdstuk 11. Genetische aanleg

20 2.6.3 Functioneren & beperkingen - 20

21 Contextuele factoren 2.7 Hoe nu verder... Je hebt de relatie tussen ICF componenten gezien. Nu heb je een algemeen overzicht van ICF. Ben je klaar om verder te gaan? Hoe kun je de structuur van ICF beter begrijpen? We gaan nu kijken naar de relatie tussen de ICF concepten. Ook kijken we naar de elementen en de categorieën van ICF in de praktijk.

22 Visuele Profiel De structuur van het Visuele Profiel 1. Participatie in alle levensgebieden: P 2. Activiteiten in : alle levensgebieden: a1 visuele activiteite: a2 zelfvoorziening 3. Visuele functies: Lager b1 Hoger b2 4a. Gezondheidstoestand (aandoening / ziekte) van het visuele systeem: ogen, oogspieren, zenuwen, hersenen 4b. Functies & anatomische eigenschappen van het visuele systeem: s 5a. Externe factoren 5b. Persoonlijke factoren

23 Case-studie Persoon De case-studie waarmee we gaan oefenen betreft: een meisje 13 jaar oud meervoudige beperking visueel beperkt Het Visuele Profiel Participatie Participatie = iemands betrokkenheid in een leefsituatie. Het vertegenwoordigt het maatschappelijk functioneringsperspectief. "Als gevolg van de externe- en persoonlijke factoren, kan ik deelnemen aan de gemeenschap."

24 - 24 Participatie Deel 1 Leren in een speciale school voor kinderen met een visuele handicap, in een speciale klas voor meerdere zintuiglijke beperkingen; ze kan buiten de school alleen maar met ondersteuning deelnemen aan ontspanning en recreatieactiviteiten met andere kinderen; deelnemen aan speciale evenementen georganiseerd op school en buiten de school voor Kerstmis, Pasen, enz. Deel 2 Ze is zeer actief in relatie tot anderen, maar ze is liever niet in een luidruchtige omgeving; Ze kan niet deelnemen aan sportactiviteiten door verminderde mobiliteit; Ze geniet ervan deel te nemen aan eenvoudige handvaardigheidsactiviteiten; Het leukste vindt ze zingen met de andere kinderen; Ze moet wennen aan nieuwe situaties (vooral sociale activiteiten); Ze geniet van nieuwe dingen en activiteiten.

25 Het Visuele Profiel Activiteiten Activiteiten = Het uitvoeren van een taak of een actie door een individu. Het vertegenwoordigt iemands functioneringsperspectief. "Door externe- en persoonlijke factoren, kan ik, als persoon, verschillende activiteiten uitvoeren." Activiteiten Ze is zeer actief in relatie tot anderen, maar ze is liever niet in een luidruchtige omgeving; Ze kan niet deelnemen aan sportactiviteiten door verminderde mobiliteit; Ze geniet ervan deel te nemen aan eenvoudige handvaardigheidsactiviteiten; Het leukste vindt ze zingen met de andere kinderen; Ze moet wennen aan nieuwe situaties (vooral sociale activiteiten); Ze geniet van nieuwe dingen en activiteiten. Deel 1 Ze heeft moeite met het reiken naar objecten; Beperkte mobiliteit voor wandelen, traplopen, springen en lopen; Als gevolg van motorische problemen, kan ze niet lopen en zelf veranderen van lichaamshouding; ze heeft altijd ondersteuning nodig om zich te verplaatsen; Ze kan zitten en in een bepaalde houding blijven, maar ze kan niet opstaan vanuit deze positie; Ze vind het moeilijk een bepaalde lichaamshouding vast te houden en objecten te dragen.

26 - 26 Deel 2 Ze kan objecten oppakken, grijpen en manipuleren, maar ze heeft niet de fijne motoriek voor zeer kleine of zeer zware objecten; Ze kan zich niet aankleden, behalve bij kleding met een rits; Ze houdt ervan om te zingen, maar door motorische problemen is het soms moeilijk de woorden te begrijpen; Ze kan luisteren naar datgene de docent haar opdraagt en ze kan deze taken uitvoeren; Ze herkent hoofdletters en kan enkele simpele worden lezen, langere woorden geven problemen; ze kan alleen schrijven in hoofdletters.

27 Het Visuele Profiel Lichaamsfuncties Fysiologische functies van het lichaamssysteem, met inbegrip van psychologische functies. "Lichaam" verwijst naar het menselijke organisme als geheel, en bevat dus ook de hersenen. De kwaliteit van de prestaties met betrekking tot activiteit en participatie, hangt af van de kwaliteit van iemands gezondheid. Lichaamsfuncties Scheelzien; Trilogen; Lage gezichtsscherpte; Disfunctioneren van contrast- gevoeligheid en stereoscopisch zicht Geen kleur visie defecten

28 Het Visuele Profiel - Anatomische eigenschappen Structurele of anatomische delen van het lichaam zoals organen, ledematen en hun componenten geclassificeerd volgens de lichaamssystemen. Functies en anatomische eigenschappen Optische zenuw gedeeltelijke atrophya; Verziendheid; Lui oog;

29 Het Visuele Profiel Gezondheidstoestand Lui oog; Verziendheid; Cerebraal visuele beperking Het Visuele Profiel - Externe factoren Externe factoren - verwijzen naar alle aspecten van de externe wereld. Deze vormen het kader van iemands leven en als zodanig hebben ze invloed op het fucntioneren van die persoon. Volgens ICF filosofie, als een bio-psycho-sociaal model, zijn het de contextuele factoren die de symptomen en resultaten van een ziekte accentueren of verminderen. De persoonlijke leefomgeving van een persoon, kan voor de een faciliterend werken, en voor de ander vormt deze een belemmering. Elke persoon interpreteert de omgeving volgens zijn/haar persoonlijke criteria.

30 - 30 Externe factoren Omgang met familieleden, buren, de sociale gemeenschap en onderwijs zijn aangepast naar haar behoeften en ritme; Aangepaste wetgeving, maar er zijn te weinig diensten voor ernstig gehandicapte personen; De ruimte / accommodatie is onvoldoende aangepast voor haar behoefte; De beroepsopleiding voor ernstig beperkte personen voldoet niet, daardoor heeft ze niet de mogelijkheid de beroepsopleiding te continueren Het Visuele Profiel - Persoonlijke factoren Persoonlijke factoren = Contextuele factoren die betrekking hebben op het individu, zoals leeftijd, geslacht, sociale status, levenservaringen enz. Deze zijn momenteel niet ingedeeld in ICF.

31 - 31 Persoonlijke factoren Ze is 13 jaar oud en is zeer gemotiveerd om te werken, om deel te nemen aan verschillende activiteiten, om samen te zijn met de andere studenten. Als gevolg van een genetische aanleg heeft ze ernstige neurologische, visuele en stofwisselingsbeperkingen Het Visuele Profiel ingevuld

32 Einde van de module

Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 4 MODULE 4 ICF GEVORDERDEN 2

Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 4 MODULE 4 ICF GEVORDERDEN 2 Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 4 MODULE 4 ICF GEVORDERDEN 2 Official course tutorial for the STEP-IVI examination Published by the - 2 STEP-IVI

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH

Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH STRESSLESS Improving Educators Resilience to Stress This project has been funded with support from the European Commission. This publication

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING? EENHEID van TAAL! WELKE TAAL / TERMINOLOGIE? ICD Al heel lang behoefte aan gestructureerd vastleggen van gegevens: ca. 1880: ICD, International

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF

Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF Wat is de ICF? Engelstalige benaming: ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlandstalige benaming:

Nadere informatie

29/05/2013. ICF en indicering ICF

29/05/2013. ICF en indicering ICF en indicering 1 = International Classification of Functioning, disability and health World Health Organisation (2001) is complementair met ICD-10 Wat? Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg SPEEDDATE PROFESSIONELE SPEEDDATE Apotheker Diabeteseducator Diëtist Huisarts Zorgcoördinator/Directie WZC Ter Hovingen/ Centrumleider LDC / Maatschappelijk

Nadere informatie

BASISVAARDIGHEDEN & COMMINICATIETRAINING. Nederlandse Versie

BASISVAARDIGHEDEN & COMMINICATIETRAINING. Nederlandse Versie Toolbox Golden Goal BASISVAARDIGHEDEN & COMMINICATIETRAINING met GEINTEGREERDE SPORT ACTIVITEITEN Nederlandse Versie 1 Dit project is mede mogelijk gemaakt door het SOCRATES-GRUNDTVIG programma van de

Nadere informatie

Voor wie een time-out?

Voor wie een time-out? Voor wie een time-out? Problemen met gedrag in een buitengewone context Inhoud Korte introductie ICF-CY Toepassing op doelgroep praktijkboek Gebruik binnen een handelingsgericht diagnostisch traject maar

Nadere informatie

Een familieanamnese afnemen. Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project.

Een familieanamnese afnemen. Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Een familieanamnese afnemen Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. This project has been co-funded by the European Union under the Erasmus+ programme. The material in

Nadere informatie

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Info ICF ICF? o o International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Ontstaan ICF ICF is een classificatiesysteem, ontwikkeld

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

Historiana s gebruikershandleiding

Historiana s gebruikershandleiding Historiana s gebruikershandleiding Historiana is een online leeractiviteitenplatform, ontwikkeld door geschiedenisonderwijsgevenden uit heel Europa en daarbuiten. Het doel is om collega s the helpen bij

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Lean Six Sigma. Examen Richtlijnen. Dr. R. Messnarz / D. Ekert / H.C. Theisens

Lean Six Sigma. Examen Richtlijnen. Dr. R. Messnarz / D. Ekert / H.C. Theisens Lean Six Sigma Examen Richtlijnen Dr. R. Messnarz / D. Ekert / H.C. Theisens 2 ECQA / LSSA Examen Richtlijnen Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Certificatie niveaus... 3 1.1.1 Yellow Belt / Orange Belt...

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Inzicht hebben in veel voorkomende patronen van overerving. Professor Martina Cornel and professor Heather Skirton Gen-Equip Project

Inzicht hebben in veel voorkomende patronen van overerving. Professor Martina Cornel and professor Heather Skirton Gen-Equip Project Inzicht hebben in veel voorkomende patronen van overerving Professor Martina Cornel and professor Heather Skirton Gen-Equip Project Leerdoelen Inzicht hebben in de drie belangrijkste patronen van overerving

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

De bedrijven maken 2 soorten producten Alle bedrijven verkopen deze producten in dezelfde markt. Klanten

De bedrijven maken 2 soorten producten Alle bedrijven verkopen deze producten in dezelfde markt. Klanten The Business Game 1 Business Game De bedrijven maken 2 soorten producten Alle bedrijven verkopen deze producten in dezelfde markt Klanten This publication reflects the views only of the author, and the

Nadere informatie

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef University of Groningen Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont De toepassing van het ICF in een WZC Korte schets: WZC Hof van Egmont Gelegen in Mechelen 300 tal bewoners Verschillende afdeling Voor personen met dementie Gesloten afdeling Kleinschalig wonen Open afdeling

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Project 3 Bibberspiraal Deel 1

Project 3 Bibberspiraal Deel 1 Project 3 Bibberspiraal Deel 1 1 Wist je dat? 2 Dit ga je maken Er maar weinig chirurgen zijn die kleine bloedvaten en zenuwcellen kunnen herstellen. Dit komt omdat zij niet kunnen opereren zonder hun

Nadere informatie

FUNCTIES. Mentale functies gerelateerd aan motoriek

FUNCTIES. Mentale functies gerelateerd aan motoriek Bijlage 5: overzicht functies en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie relevant bij ICF-classificatie casus motorisch probleem of stoornis Nederlandse vertaling van de International Classification

Nadere informatie

Genetische testen. Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project.

Genetische testen. Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Genetische testen Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Inzicht krijgen in genetische testen en testresultaten Inhoud Wat is genetisch testen? Klinische toepassingen

Nadere informatie

Project 5 Spelen met licht Deel 1

Project 5 Spelen met licht Deel 1 Project 5 Spelen met licht Deel 1 1 Wist je dat? Licht belangrijk is voor de gezondheid. Ons lichaam licht nodig heeft om vitamine D te maken. Ons slaap- en waakritme wordt gecontroleerd door licht. Een

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties. Informatie voor verwijzers

Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties. Informatie voor verwijzers Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties Informatie voor verwijzers Zie jij wat ik zie? Kinderen met CVI Visuele problemen en beperkingen in het dagelijks

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Assessing gross motor function, functional skills, and caregiver assistance in children with cerebral palsy (CP) and cerebral visual impairment (CVI) Salavati, Abul IMPORTANT NOTE:

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

STEAM-UP Stand van Zaken

STEAM-UP Stand van Zaken STEAM-UP Stand van Zaken Synergie met Onderhoud Co-funded by the Intelligent Horizon2020 Energy Europe Programme Programme of the European of the European Union Union The The sole sole responsibility responsibility

Nadere informatie

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 Even voorstellen Edith Hagedoren - Meuwissen Ergotherapeut Senior medewerker Vilans Projectleider Vilans Hulpmiddelenwijzer

Nadere informatie

Technologie en kinderrevalidatie een goede combinatie?

Technologie en kinderrevalidatie een goede combinatie? Technologie en kinderrevalidatie een goede combinatie? J.S. (Hans) Rietman, MD, PhD Professor in Rehabilitation Medicine and Technology University of Twente / Roessingh Research and Development President

Nadere informatie

Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks

Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks UvA-DARE (Digital Academic Repository) Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks Song, Y. Link to publication Citation for published version (APA): Song, Y. (2012). Network

Nadere informatie

Vervangt CR :1996; NEN-EN :2003 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt CR :1996; NEN-EN :2003 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt CR 205-011:1996; NEN-EN 50090-7-1:2003 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. Woordenlijst, terminologie en vrijwaringsclausules. Versie Februari 2018

RICHTLIJNEN. Woordenlijst, terminologie en vrijwaringsclausules. Versie Februari 2018 RICHTLIJNEN Woordenlijst, terminologie en vrijwaringsclausules Versie 2.3 1 Februari 2018 Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding- NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Nadere informatie

Module leren: preventiemodule vroegtijdig schoolverlaat voorkomen door middel van digitale verhalen en kaarten. tellyourstorymap.

Module leren: preventiemodule vroegtijdig schoolverlaat voorkomen door middel van digitale verhalen en kaarten. tellyourstorymap. Module leren: preventiemodule vroegtijdig schoolverlaat voorkomen door middel van digitale verhalen en kaarten tellyourstorymap.eu -Co-funded by the Erasmus+ Programma of the European Union Module voor

Nadere informatie

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4 EPC ESCO VME Sven Wuyts Factor4 Energie Prestatie Contract Energy Service COmpany Vereniging van MedeEigenaars Sven Wuyts Factor4 Factor4: Antwerpen en Amsterdam Ingenieurs en financieel experts Energiebesparingsprojecten

Nadere informatie

Functionele diagnostiek bij langdurige eetstoornissen

Functionele diagnostiek bij langdurige eetstoornissen Functionele diagnostiek bij langdurige eetstoornissen OP BASIS VAN ICF MARIETA VERHOEVEN VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST I.O. COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER VGCT Ernstige en langdurige eetstoornis Definitie

Nadere informatie

Project 2 Dobbelsteen Deel 1

Project 2 Dobbelsteen Deel 1 Project 2 Dobbelsteen Deel 1 1 Wist je dat? 2 Dit ga je maken Slimme technische oplossingen kunnen mensen met een beperking helpen om makkelijker mee te doen met activiteiten van andere mensen. We kunnen

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 4287 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 4287 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en

Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het veld en de spelers van Gastel, L.J.; Jonker, V. Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren 2006-2007 en 2007-2008 Link to publication

Nadere informatie

Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening. Fabienne De Boeck Februari 2014

Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening. Fabienne De Boeck Februari 2014 Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening Fabienne De Boeck Februari 2014 Welkom! Even voorstellen Planning: Kennismaken met het onderwerp ICF-CY the big picture Visie

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Project 6 De Quiz Deel 1

Project 6 De Quiz Deel 1 Project 6 De Quiz Deel 1 1 Wist je dat? 2 Dit ga je maken In Nederland staat één van de grootste bloemenveilingen ter wereld. Iedere dag wordt er gehandeld in miljoenen bloemen en planten. Na de veiling

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Project 7 Pratende plant Deel 1

Project 7 Pratende plant Deel 1 Project 7 Pratende plant Deel 1 1 Wist je dat? Wist jij dat er ook luchtzuiverende planten bestaan? Deze planten zorgen niet alleen voor een leuke sfeer en voor zuurstof, maar dus ook voor een schonere

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Diagnose (voorbeeld CP) Activiteiten-Participatie. Motorische Ontwikkelingscurven. Motorische capaciteit. Zorg bij kinderen met CP

Diagnose (voorbeeld CP) Activiteiten-Participatie. Motorische Ontwikkelingscurven. Motorische capaciteit. Zorg bij kinderen met CP Research Making a Difference Echt samen met het gezin! Maar hoe? Over gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van de onderzoeker Gezin in zicht? www.canchild.ca Jan Willem Gorter MD, PhD, FRCP(C) Scotiabank

Nadere informatie

Welkom! Basic Class RAPP. RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg. Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2.

Welkom! Basic Class RAPP. RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg. Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2. Welkom! Basic Class RAPP RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2.0 2017 Ad Blom, kwartiermaker expertise Pieter van Foreest Diana Braat, trainer

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 951-1:1993 Ontw.; NEN-EN 25:1976. Nederlandse norm. NEN-EN 951 (en) Deurbladen - Meetmethode van hoogte, breedte, dikte en haaksheid

Vervangt NEN-EN 951-1:1993 Ontw.; NEN-EN 25:1976. Nederlandse norm. NEN-EN 951 (en) Deurbladen - Meetmethode van hoogte, breedte, dikte en haaksheid Vervangt NEN-EN 951-1:1993 Ontw.; NEN-EN 25:1976 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Afbeeldingenhandboek

Afbeeldingenhandboek Go&Learn initiatief Afbeeldingenhandboek G&L European Network Management Body The Go&Learn initiative is a multilateral network supported by the EU LLP funds. It is aimed to organize and manage an international

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CLC/TR (en) Leidraad voor de toepassing van de Europese norm EN (NEN-EN 50160)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CLC/TR (en) Leidraad voor de toepassing van de Europese norm EN (NEN-EN 50160) Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING

CONCEPT SAMENVATTING Go&Learn initiatief CONCEPT SAMENVATTING G&L European Network Management Body The Go&Learn initiative is a multilateral network supported by the EU LLP funds. It is aimed to organize and manage an international

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy. van Herten, L.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy. van Herten, L.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy van Herten, L.M. Link to publication Citation for published version (APA): van Herten, L. M. (2001). Health targets: navigating

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Factsheets Dam tot Dam FietsClassic Voor iedereen een app van der Werf, J.E.; Dallinga, J.M.; Deutekom, M.

Factsheets Dam tot Dam FietsClassic Voor iedereen een app van der Werf, J.E.; Dallinga, J.M.; Deutekom, M. Amsterdam University of Applied Sciences Factsheets Dam tot Dam FietsClassic 2017 - Voor iedereen een app van der Werf, J.E.; Dallinga, J.M.; Deutekom, M. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J.

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. Link to publication Citation for published version (APA): Hoekstra,

Nadere informatie

Zoetermeer, 28 februari 2018

Zoetermeer, 28 februari 2018 Cliëntenaudit BWRI Zoetermeer, 28 februari 2018 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. ISEC-project "bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ondersteuning van de Europese lokale besturen bij

Nadere informatie

Sexual Education for Adults with Disabilities

Sexual Education for Adults with Disabilities Sexual Education for Adults with Disabilities Tool 9 Handbooks Preventief voorlichten The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier

Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier Inleiding Waarom een dossier? Efficiëntie in het werk en communicatie dankzij informatisering en automatisering Hulp bij het nemen van beslissingen

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E.

Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Nieuwe term in de wetgeving : personen met een arbeidsbeperking Personen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Stagedagboek NAAM: BEDRIJF: PERIODE: TRAJECT:

Stagedagboek NAAM: BEDRIJF: PERIODE: TRAJECT: Stagedagboek NAAM: BEDRIJF: PERIODE: TRAJECT: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-EN-ISO (en) Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-EN-ISO (en) Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. Nederlandse Nederlandse norm Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:1998,IDT) NEN-EN-ISO 12944-2 (en) augustus

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. Final GIFTED Model May 2013

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. Final GIFTED Model May 2013 Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension Final GIFTED Model May 2013 Project Reference no. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Workpackage no. WP 3 Test and Validation Deliverable

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview INTERNATIONAL STANDARD ISO Glass containers Standard tolerances for bottles

Voorbeeld. Preview INTERNATIONAL STANDARD ISO Glass containers Standard tolerances for bottles INTERNATIONAL STANDARD ISO 9058 Second edition 2008-03-01 Glass containers Standard tolerances for bottles Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Holwerda, A. (2013). Work outcome in young adults with disabilities Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Holwerda, A. (2013). Work outcome in young adults with disabilities Groningen: s.n. University of Groningen Work outcome in young adults with disabilities Holwerda, Anja IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd) psychiater. Het

Nadere informatie

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J.

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 16039/A1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 16039/A1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:1997,IDT) Preview. NEN-EN-ISO (en)

Voorbeeld. norm Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:1997,IDT) Preview. NEN-EN-ISO (en) Nederlandse norm Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:1997,IDT) NEN-EN-ISO 14040 (en) juli 1998 ICS 13.020.10 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality

Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality van As, C.J. Link to publication Citation for published version (APA): van As, C. J. (2001).

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Als definitie voor vezelvliezen van textiel is de internationale norm ISO 9092, Ie druk, 1988, als Nederlandse norm aanvaard.

Als definitie voor vezelvliezen van textiel is de internationale norm ISO 9092, Ie druk, 1988, als Nederlandse norm aanvaard. UDC 677.076.4:001.4 Textiel - Vezelvliezen - Definitie (ISO 9092:1988) NEDERLANDSE NORM Textiles - Nonwovens - Definition (ISO 9092:1988) NEN-ISO 9092 EN 29092 Ie druk, augustus 1992 Als definitie voor

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 6578 (nl) Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan totaal fluoride

Nederlandse norm. NEN 6578 (nl) Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan totaal fluoride Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje UvA-DARE (Digital Academic Repository) Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje Link to publication

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 9462/A1 (en) Alpine ski-bindings - Requirements and test methods (ISO 9462:2006/Amd 1:2009,IDT) ICS

Nederlandse norm. NEN-ISO 9462/A1 (en) Alpine ski-bindings - Requirements and test methods (ISO 9462:2006/Amd 1:2009,IDT) ICS Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie