Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 4 MODULE 4 ICF GEVORDERDEN 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 4 MODULE 4 ICF GEVORDERDEN 2"

Transcriptie

1 Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 4 MODULE 4 ICF GEVORDERDEN 2 Official course tutorial for the STEP-IVI examination Published by the

2 - 2 STEP-IVI project consortium

3 - 3 The project STEP-IVI is co-funded by the Lifelong Learning Programme This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. All rights for pictures in this content showing pictograms with white figures, by Fotolia LLC, New York, USA Licensing Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and visual impairment by STEP-IVI project consortium within the ENVITER network is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. The ICF codes are not licenced under the terms of a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. ICF codes, terms and text used by permission of WHO from: International Classification of Functioning, Disability and Health, First Edition. Geneva, World Health Organization, Official ICF codes and licensing Disclaimer The authors and editors (hereafter mentioned as: "The author") reserve the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. Production and Publishing This course material is produced and published by the STEP-IVI project consortium of the ENVITER network. This Tutorial is the official course-handbook for the STEP-IVI certified E-Learning course. Authors: Module 1 - Introduction: Jürgen HÜLLEN; Berufsförderungswerk Düren ggmbh; Düren; Germany

4 - 4 Module 2 - ICF Basics: Module 3 - ICF Gevorderden 1: Module 4 - ICF Gevorderden 2: Liliane BIRLE, Roxana CZIKER, Iulia VONAS; Liceul Special Pentru Deficienti de Vedere, Cluj-Napoca; Cluj-Napoca; Romania Silvie ABLIN-NOURY, Philippe BELSEUR, Gaetane LEROUX; Institut Monteclair; Angers; France Veronika KERTIKOVA, Alexandrina KOSTOVA; ; National Rehabilitation Centre for Blind; Plovdiv; Bulgaria The STEP-IVI Project Consortium: Berufsförderungswerk Düren ggmbh (Project co-ordination) Karl-Arnold-Str D52349 Düren, Germany Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophtalmologie e. V. Karlsburgweg Aachen, Germany Institut Montéclair 51 rue du Vallon Angers, France Liceul Pentru Deficienti de Vedere Str. Calea Dorobanţilor, nr CLUJ-NAPOCA, Romania NCBI Whitworth Road, Drumcondra Dublin 9, Ireland NRCB 24 Landos Str. Plovdiv, 4006 P. Box 11, Bulgaria Royal Dutch Visio Waldeck-Pyrmontstraat JH Apeldoorn, The Netherlands

5 1 Content CONTENT MODULE ICF GEVORDERDEN STRUCTUUR VAN MODULE 4 ICF GEVORDERDEN WAT IK HEB GELEERD IN MODULE 3? WAT IK HEB GELEERD IN MODULE 3? - TOETSING ALGEMENE PRINCIPES VAN ICF CODERING ALGEMENE PRINCIPES VAN ICF CODERING ALGEMENE PRINCIPES VAN ICF CODERING ALGEMENE PRINCIPES VAN ICF CODERING ALGEMENE PRINCIPES VAN ICF CODERING CODERING VAN ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN CODERING VAN ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN CODERING VAN ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN GRADATIE VAN TYPERINGEN VOOR ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE CODERING ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE CODERING ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE CODERING ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE CODERING ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE CODERING EXTERNE FACTOREN CODERING EXTERNE FACTOREN HET DOEL VAN DE ICF SCORESETS CASE STUDIE: MEVROUW SMIT Case studie: We gaan door met het verhaal van Mevrouw Smit Casestudie Mevrouw Smit: Persoonlijke factoren Casestudie Mevrouw Smit: Activiteiten en paricipatie Casestudie Mevrouw Smit:Lichaamsfuncties Casestudie Mevrouw Smit: Externe factoren Casestudie Mevrouw Smit:Gezondheid EINDE VAN DE MODULE APPENDIX BIBLIOGRAPHY... 35

6 - 6 2 Module 4 3 ICF 4 Gevorderden Structuur van Module 4 ICF Gevorderden 2 Wat ik heb geleerd in module 3? Algemeen principe van ICF codering Specifieke onderwerpen met betrekking tot ICF Hoe het model te gebruiken: een case-studie

7 Wat ik heb geleerd in module 3? In de vorige module heb je veel informatie gekregen over definities, onderdelen en constructies van ICF: Het menselijk functioneren Beperkingen Lichaamsfuncties Anatomische eigenschappen Activiteiten Participatie Externe factoren Persoonlijke factoren 4.3 Wat ik heb geleerd in module 3? - Toetsing

8 Algemene principes van ICF codering ICF classificeert gezondheid en gezondheidstoestanden. Daarom vereist het de toewijzing van een reeks codes die iemands functioneringsprofiel het beste beschrijven. ICF beschrijft drie algemene coderingsregels: Code-relevante informatie Code-expliciete informatie Code-specifieke informatie

9 Algemene principes van ICF codering Code-relevante informatie Gecodeerde informatie moet altijd bezien worden in het kader van een gezondheidstoestand. Als de informatie over iemands doen en laten niet gerelateerd is aan het functioneringsprobleem dat gekoppeld is aan de gezondheid, dan kan deze niet gecodeerd worden. Voorbeeld: Iemand beslist om geen kennis te maken met de nieuwe buren om andere redenen dan de gezondheid. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van categorie d7200, waarin de acties zitten die relaties leggen. Als het besluit van deze persoon is gekoppeld aan de gezondheidstoestand (bijvoorbeeld blindheid), dan zou de code wel moeten worden toegepast.

10 Algemene principes van ICF codering Code-expliciete informatie Bij het toewijzen van codes, mag de gebruiker geen conclusies verbinden aan de onderlinge relatie tussen de stoornis van lichaamsfuncties of -structuur en de beperkingen in activiteiten en/of participatie. Voorbeeld: Iemand heeft een ziekte of een stoornis op motorisch gebied. Het is niet mogelijk om, zonder deugdelijke informatie hierover, te concluderen dat deze persoon een duidelijk vermogens- en/of uitvoeringsprobleem heeft met betrekking tot haar vermogen zich voort te bewegen. De ICF-gebruiker moet afzonderlijk expliciete informatie verkrijgen over lichaamsfuncties en -structuren aan de ene kant en vermogen en uitvoering aan de andere kant.

11 Algemene principes van ICF codering Code-specifieke informatie Gezondheid en gezondheidstoestanden moeten zo concreet mogelijk worden vastgelegd door het toekennen van de meest geschikte ICF categorie. Voorbeeld: De meest specifieke code voor een persoon met nachtblindheid is b21020 "Lichtgevoeligheid". Als dit detailniveau om de een of andere redenen niet kan worden toegepast, kan in plaats daarvan de daarmee corresponderende 'hogere' codering in de hiërarcie worden gebruikt. b2102 Kwaliteit van visus b210 Visuele functies

12 Algemene principes van ICF codering Specifieke onderwerpen over ICF Specifieke coderingsregels voor componenten Herinnering: Lichaamsfuncties zijn de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. Stoornissen Stoornissen zijn problemen in lichaamsfuncties of - structuur zoals een aanzienlijke afwijking of een verlies.

13 Codering van anatomische eigenschappen Anatomische eigenschappen Anatomische eigenschappen zijn gecodeerd met een typering die de ernst van de stoornis aangeeft. Bijvoorbeeld: De stoornis van een persoon met tunnelvisie kan worden beschreven met code b2101 Visuele functies: b2101.x x = ernst van de stoornis (eerste typering) Zodra een stoornis aanwezig is, kan de ernst ervan met behulp van deze algemene typering worden geschaald. Bijvoorbeeld: b lichte stoornis gezichtsveld (5-24%) b matige stoornisvan gezichtsveld (25-49%) b ernstige stoornisvan gezichtsveld (50-95%) b volledige stoornisvan gezichtsveld (96-100%)

14 Codering van anatomische eigenschappen Codering van anatomische eigenschappen Het ontbreken van een stoornis wordt aangegeven door de waarde '0' voor de algemene typering. Bijvoorbeeld: b geen stoornis gezichtsveld. Als er onvoldoende informatie is om de ernst van de stoornis weer te geven, dan moet de waarde "8" worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Van iemands gezondheid is bekend dat deze een beschadigd gezichtsveld heeft, zonder verdere details. In dat geval kan de volgende code worden toegepast: b Stoornis van het gezichtsveld - niet gespecificeerd 4.11 Codering van anatomische eigenschappen Codering van anatomische eigenschappen Herinnering: Anatomische eigenschappen zijn de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam, zoals orgaanstelsels, organen, delen van organen, lichaamsdelen en hun onderdelen. Stoornissen zijn afwijkingen in of verlies van functies en anatomische eigenschappen.

15 - 15 Anatomische eigenschappen worden gecodeerd met drie typeringen: s = Ernst van de stoornis (eerste typering) 2 = Aard van de stoornis (tweede typering) 3 = Locatie van de stoornis (derde typering)

16 Gradatie van typeringen voor anatomische eigenschappen De beschrijving van het totale verlies van het zien van kleuren gaat als volgt: Ernst van de stoornis Aard van de stoornis (tweede typering) Locatie van de stoornis (derde typering) (eerste typering) 0 geen stoornis 0 geen verandering 0 meer dan een regio 1 lichte stoornis 1 volledige afwezigheid 1 rechts 2 matige stoornis 2 gedeeltelijke afwezigheid 2 links 3 ernstige 3 extra deel 3 beide zijden stoornis 4 volledige 4 afwijkende dimensies 4 voorzijde stoornis 8 niet gespecificeerd 5 discontinuiteit 5 achterzijde 9 niet van toepassing 6 afwijkende positie 6 proximaal (dichtbijgelegen: lichaamsonderdeel ligt dichterbij het centrum van het lichaam dan een ander lichaamsonderdeel) 7 kwalitatieve veranderingen in anatomische eigenschap, inclusief ophoping van vocht 8 niet gespecificeerd 8 niet opgegeven 7 distaal (Het lichaamsonderdeel ligt verder van het centrum van het lichaam af dan een ander lichaamsonderdeel) 9 niet van toepassing 9 niet van toepassing

17 Activiteiten en participatie Herinnering: Activiteiten zijn onderdelen van iemands handelen. Activiteitsbeperkingen zijn moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. Participatie is iemands deelname aan het maatschappelijk leven. Participatieproblemen zijn problemen met het deelnemen aan het maatschappelijk leven. De activiteiten en participatie typering betreft een enkele lijst domeinen. Definities van uitvoering en vermogen Het construct uitvoering beschrijft wat een client kan in dagelijkse leefsituaties. Uitvoering kan ook worden opgevat als "deelname aan het maatschappelijk leven", omdat ze plaatsvindt in een sociale context. Het construct vermogen beschrijft wat een client kan in optimale, klinische omstandigheden. Met optimale klinische omstandigheden bedoelen we een testomgeving. Voor een internationale vergelijking moeten deze omstandigheden over de hele wereld gelijk zijn. Deze aanpak is bedoeld als een handige richtlijn om te laten zien wat er kan worden gedaan aan iemands omgeving, om de uitvoering te verbeteren Codering activiteiten en participatie Vermogen en uitvoeringstyperingen kunnen verder worden gebruikt, zowel met als zonder hulpmiddelen of persoonlijke assistentie, en overeenkomstig de volgende schaal (waarbij xxx staat voor het nummer van de second-level-domein): xxx.0 GEEN probleem

18 xxx.1 LICHT probleem xxx.2 MATIG probleem xxx.3 ERNSTIG probleem xxx.4 VOLLEDIG probleem xxx.8 niet opgegeven xxx.9 niet van toepassing - 18 Activiteiten en participatie zijn gecodeerd met twee typeringen - typering van de uitvoering - positie van het eerste cijfer na het punt; - typering van het vermogen - positie van het tweede cijfer na het punt. De code die de categorie bepaalt van de activiteiten- en participatielijst en de twee typeringen vormen de standaard datamatrix. d4500.a B datamatrix (standaard) A = Typering van de uitvoering 1 (eerste typering); gewaardeerd met hulp B = Typering van het vermogen 2 (tweede typering); gewaardeerd zonder hulp 4.15 Codering activiteiten en participatie Voorbeelden van de toepassing van de twee typeringen: d4500 Korte afstanden lopen Voor de typering van de uitvoering, verwijst dit domein naar iemands mogelijkheden om in zijn omgeving te lopen. Dit geldt ook voor het lopen van afstanden van minder dan 1 km, op verschillende oppervlakken, met het gebruik van een stok, rollator, of andere ondersteunende hulpmiddelen.

19 - 19 Voorbeeld: De uitvoering van iemand die door een arbeidsongeval zijn zicht verloren heeft en sindsdien een witte stok gebruikt, maar problemen ervaart bij het lopen, kan gecodeerd worden als: d X matige stoornis in de uitvoering bij het lopen van korte afstanden

20 Codering activiteiten en participatie Voorbeelden van de toepassing van de twee typeringen: d4500 Korte afstanden lopen voor de vermogenstypering verwijst dit domein naar iemands vermogen om rond te lopen zonder hulp. Om de invloeden van verschillende omgevingen zoveel mogelijk uit te schakelen, kan dit worden beoordeeld in een "gestandaardiseerde" omgeving. Voorbeeld: Het vermogen van bovengenoemde persoon om zonder witte stok te lopen in een gestandaardiseerde omgeving zal zeer beperkt zijn. Dus het vermogen van deze persoon kan als volgt worden gecodeerd: d4500. X 3 ernstige vermogensstoornis bij het lopen van korte afstanden

21 Codering activiteiten en participatie Optionele typeringen De derde en vierde (optionele) typeringen bieden gebruikers de mogelijkheid om het vermogen met hulp(middelen) te coderen en de uitvoering zonder hulp(middelen). d4500.a B C D A = Typering van de uitvoering met hulp(middelen) (1e typering) B = Vermogen (zonder hulp(middelen) (2e typering) C = Typering van het vermogen met hulp(middelen (3de typering) D = Typering van de uitvoering zonder hulp(middelen) (4e typering)

22 Codering externe factoren Externe factoren vormen de fysieke en sociale omgeving waarin mensen leven. Externe factoren moeten worden gecodeerd vanuit het perspectief van degene wiens situatie wordt beschreven. Voorbeeld: Stoepranden zonder getextureerde bestrating kunnen voor een rolstoelgebruiker misschien gecodeerd worden als een ondersteunende factor, maar voor een blinde vormen ze een belemmerende factor. Deze typering geeft aan in hoeverre iets een ondersteunende of een belemmerende factor is.

23 Codering externe factoren Codering externe factoren - Eerste typering Het volgende schema laat de negatieve en positieve schaal zien die de mate aangeeft, waarop een externe factor een belemmering vormt of juist een ondersteunende rol speelt. Een "." duidt een belemmering aan, een "+" geeft een ondersteunende rol aan: xxx.0 geen belemmering xxx.0 geen ondersteunende factor xxx.1 lichte belemmering xxx.1 lichte ondersteunende factor xxx.2 matige xxx.2 matige ondersteunende belemmering factor xxx.3 ernstige xxx.3 ernstige ondersteunende belemmering factor xxx.4 volledige xxx.4 volledige ondersteunende belemmering factor xxx.8 niet gespecificeerd xxx.8 niet gespecificeerd xxx.9 niet van toepassing xxx.9 niet van toepassing

24 Het doel van de ICF scoresets ICF scoresets zijn ontwikkeld om een systematische en uitgebreide beschrijving van het gebruik van ICF in de klinische praktijk en onderzoek te vergemakkelijken. De verkorte ICFscore bevat om praktische redenen zo min mogelijk categorieën, maar zo veel als nodig is om een voldoende uitgebreide beschrijving te geven van het spectrum van problemen in het functioneren van de patiënt, met de specifieke voorwaarden voor klinische studies en klinische ontmoetingen. De uitgebreide ICFscore bevat om praktische redenen zo min mogelijk categorieën, maar zo veel als nodig is om een voldoende uitgebreide beschrijving te geven van het spectrum van problemen in het functioneren van de patiënt, met een specifieke voorwaarde voor multidisciplinaire evaluatie. De ICF scoresets voor oogziekten is nog niet ontwikkeld Case studie: Mevrouw Smit Case studie: We gaan door met het verhaal van Mevrouw Smit We gaan proberen te coderen: activiteiteiten participatie lichaamsfuncties anatomische eigenschappen externe factoren

25 - 25 De informatie die we over mevrouw Smit hebben verzameld: Mevrouw Smith is 51 jaar oud, woont alleen in een klein stadje, ze heeft een zoon die op zichzelf woont. Ze is bezorgd over haar professionele toekomst, ze heeft gewerkt met ouderen. Ze is erg sportief. Ze neigt naar een eetstoornis. Medische informatie: Gezichtsscherpte: 10/10 fotofobie, verminderd gezichtsveld, vermoeidheid, artritis, pijn in bovenlichaam. Wat mevrouw Smit over haar eigen situatie zegt: Ik ben bijziend en heb diabetis. Mijn zicht is de afgelopen jaren verminderd. Bovendien heb ik het gevoel dat mijn gezichtsveld alleen maar verder zal afnemen. Ik kan geen auto meer rijden en soms word ik verrast door andere weggebruikers als ik wandel of fiets. Ik ben sportief en ben op zoek naar ander werk, maar mijn zicht wordt een probleem. Ik heb veel vrienden die me helpen in geval van nood. Ik verplaats mij 's nachts niet meer en ik heb enkele optische hulpmiddelen. In mijn flat heb ik de verlichting aangepast aan mijn behoeften.

26 Casestudie Mevrouw Smit: Persoonlijke factoren Mevrouw Smith is 51 jaar oud, woont alleen in een klein stadje, ze heeft een zoon die op zichzelf woont. Ze is bezorgd over haar professionele toekomst, ze heeft gewerkt met ouderen. Ze is erg sportief. Ze neigt naar een eetstoornis. Persoonlijke factoren: Persoonlijke factoren zijn niet gecodeerd in ICF Casestudie Mevrouw Smit: Activiteiten en paricipatie Ik kan geen auto meer rijden en soms word ik verrast door andere weggebruikers als ik wandel of fiets; ik ben sportief, ik ben op zoek naar ander werk, maar mijn zicht wordt een probleem Paricipatie: werkzoekend: d8450_3 - ernstige problemen met het vinden van een baan

27 Activiteiten: - 27 auto rijden: d volledige problemen in uitvoering om te rijden bewegen buitenshuis: d matige problemen in de uitvoering

28 Casestudie Mevrouw Smit:Lichaamsfuncties Gezichtsscherpte functies: b (matige bijzondere waardevermindering van gezichtsscherpte 10/10) Lichtgevoeligheid: b (fotofobie, ernst van stoornis niet gespecificeerd) Gezichtsveld functies: b (verminderde gezichtsveld, ernst van stoornis niet nader gespecificeerd) Tolerantie functies uitoefenen: b (vermoeidheid, ernst niet gespecificeerd) Mobiliteit: b710.8 (artritis, ernst van stoornis niet gespecificeerd)

29 Casestudie Mevrouw Smit: Externe factoren Ik heb veel vrienden die me helpen in geval van nood. Ik verplaats mij 's nachts niet meer en ik heb enkele optische hulpmiddelen. In mijn flat heb ik de verlichting aangepast aan mijn behoeften. Vrienden: e320.0 geen belemmerende factoren Ondersteunende producten en technologie voor persoonlijk gebruik in het dagelijks leven: e volledige ondersteunende factor

30 Casestudie Mevrouw Smit:Gezondheid Ik ben bijziend en heb diabetis. Mijn zicht is de afgelopen jaren verminderd. Bovendien heb ik het gevoel dat mijn gezichtsveld alleen maar verder zal afnemen.

31 4.22 Einde van de module - 31

32 5 Appendix - 32 Acknowledgements The project STEP-IVI is co-funded by the Lifelong Learning Programme Production and Publishing This course material is produced and published by the STEP-IVI project consortium of the ENVITER network. Editor of te WBT/CBT content is the Berufsförderungswerk Düren ggmbh Authors Jürgen HÜLLEN; Berufsförderungswerk Düren ggmbh; Module 1 - Introduction: Düren; Germany Liliane BIRLE, Roxana CZIKER, Iulia VONAS; Liceul Special Module 2 - ICF Basics: Pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca; Cluj-Napoca; Romania Module 3 - ICF Gevorderden 1: Module 4 - ICF Gevorderden 2: Silvie ABLIN-NOURY, Philippe BELSEUR, Gaetane LEROUX; Institut Monteclair; Angers; France Veronika KERTIKOVA, Alexandrina KOSTOVA; ; National Rehabilitation Centre for Blind; Plovdiv; Bulgaria The STEP-IVI project consortium Berufsförderungswerk Düren ggmbh (Project coordinator) Karl-Arnold-Straße Düren GERMANY Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophtalmologie e. V. Karlsburgweg Aachen GERMANY Institut Montéclair 51 rue du Vallon

33 49000 Angers FRANCE Liceul Pentru Deficienti de Vedere Str. Calea Doroban ilor, nr CLUJ-NAPOCA ROMANIA NCBI Whitworth Road, Drumcondra Dublin 9 IRELAND NRCB 24 Landos Str. Plovdiv, 4006, PO. Box 11 BULGARIA Royal Dutch Visio Waldeck-Pyrmontstraat JH Apeldoorn THE NETHERLANDS Copyright All rights for pictures in this content showing pictograms with with white figures, by Fotolia LLC, New York, USA Licensing Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and visual impairment by STEP-IVI project consortium within the ENVITER network is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Die ICF Kodierungen sind nicht Bestandteil der Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. ICF Kodierungen, Begriffe und Text werden mit Genehmigung der WHO verwendet aus: International Classification of Functioning, Disability and Health, First Edition. Geneva, World Health Organization, Offizielle ICF Kodierung und Lizenzierung unter: Disclaimer 1. Content The above mentoned authors and editors (hereafter mentioned as: "The author") reserve the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will

34 - 34 therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. The content of the learning content does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the STEP-IVI learning materials lies entirely with the authors. 2. Referrals and links The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page. 3. Copyright The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object. The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is permitted according regulations of the Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. 4. Privacy policy If the opportunity for the input of personal or business data ( addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished. 5. Legal validity of this disclaimer This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.

35 6 Bibliography - 35 World Health Organization; International Classification of Functioning, Disability and Health, Geneva 2001 World Health Organization; Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health, Geneva 2002

Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 2 MODULE 2- ICF BASIS

Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 2 MODULE 2- ICF BASIS Standard Training and Education for Professionals concerning ICF and Visual Impairment TUTORIAL 2 MODULE 2- ICF BASIS Official course tutorial for the STEP-IVI examination Published by the STEP-IVI project

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J.

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. Link to publication Citation for published version (APA): Hoekstra,

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING? EENHEID van TAAL! WELKE TAAL / TERMINOLOGIE? ICD Al heel lang behoefte aan gestructureerd vastleggen van gegevens: ca. 1880: ICD, International

Nadere informatie

ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO

ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO TOEPASSINGSERVARING VOORBEELD Drs. H. Ten Napel Hermans René 1 2 3 Time-Management 4 Publicatierechten Drs. H. Ten Napel Permission

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy. van Herten, L.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy. van Herten, L.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy van Herten, L.M. Link to publication Citation for published version (APA): van Herten, L. M. (2001). Health targets: navigating

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Melatonin treatment and light therapy for chronic sleep onset insomnia in children van Maanen, A.

Melatonin treatment and light therapy for chronic sleep onset insomnia in children van Maanen, A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Melatonin treatment and light therapy for chronic sleep onset insomnia in children van Maanen, A. Link to publication Citation for published version (APA): van Maanen,

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R.

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Framing Turkey: Identities, public opinion and Turkey s potential accession into the EU

Framing Turkey: Identities, public opinion and Turkey s potential accession into the EU UvA-DARE (Digital Academic Repository) Framing Turkey: Identities, public opinion and Turkey s potential accession into the EU Azrout, R. Link to publication Citation for published version (APA): Azrout,

Nadere informatie

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L.

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. Link to publication Citation for published version (APA): Klijn, W. J. L. (2013).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) VR as innovation in dental education de Boer, I.R. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) VR as innovation in dental education de Boer, I.R. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) VR as innovation in dental education de Boer, I.R. Link to publication Citation for published version (APA): de Boer, I. R. (2017). VR as innovation in dental education:

Nadere informatie

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje UvA-DARE (Digital Academic Repository) Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje Link to publication

Nadere informatie

Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH

Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH STRESSLESS Improving Educators Resilience to Stress This project has been funded with support from the European Commission. This publication

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 16039/A1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 16039/A1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C.

The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C. Link to publication Citation for published version (APA): Rijk, P. C. (2004).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat: Een studie naar opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Holwerda, A. (2013). Work outcome in young adults with disabilities Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Holwerda, A. (2013). Work outcome in young adults with disabilities Groningen: s.n. University of Groningen Work outcome in young adults with disabilities Holwerda, Anja IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en

Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het veld en de spelers van Gastel, L.J.; Jonker, V. Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren 2006-2007 en 2007-2008 Link to publication

Nadere informatie

Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan

Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan Rezvani, B. Link to publication Citation for published version (APA): Rezvani,

Nadere informatie

"Our subcultural shit-music": Dutch jazz, representation, and cultural politics Rusch, L.

Our subcultural shit-music: Dutch jazz, representation, and cultural politics Rusch, L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Our subcultural shit-music: Dutch jazz, representation, and cultural politics Rusch, L. Link to publication Citation for published version (APA): Rusch, L. (2016).

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coparenting and child anxiety Metz, M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coparenting and child anxiety Metz, M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coparenting and child anxiety Metz, M. Link to publication Citation for published version (APA): Metz, M. (2017). Coparenting and child anxiety General rights It

Nadere informatie

Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks

Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks UvA-DARE (Digital Academic Repository) Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks Song, Y. Link to publication Citation for published version (APA): Song, Y. (2012). Network

Nadere informatie

AVG / GDPR -Algemene verordening gegevensbescherming -General data Protection Regulation

AVG / GDPR -Algemene verordening gegevensbescherming -General data Protection Regulation AVG / GDPR -Algemene verordening gegevensbescherming -General data Protection Regulation DPS POWER B.V. 2018 Gegevensbeschermingsmelding Wij, DPS POWER B.V., beschouwen de bescherming van uw persoonlijke

Nadere informatie

Bouwen op een gemeenschappelijk verleden aan een succesvolle toekomst Welling, Derk Theodoor

Bouwen op een gemeenschappelijk verleden aan een succesvolle toekomst Welling, Derk Theodoor University of Groningen Bouwen op een gemeenschappelijk verleden aan een succesvolle toekomst Welling, Derk Theodoor IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Nadere informatie

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S.

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Some issues in applied statistics in clinical restorative dental research Tobi, H.

Some issues in applied statistics in clinical restorative dental research Tobi, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Some issues in applied statistics in clinical restorative dental research Tobi, H. Link to publication Citation for published version (APA): Tobi, H. (1999). Some

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO (en)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO (en) Nederlandse norm Banking - Personal Identification Number management and security - Part 2: Approved algorithms for PIN encipherment (ISO 9564-2:2005,IDT) NEN-ISO 9564-2 (en) Vervangt NEN-ISO 9564-2:1994

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Politiek burgerschap van migranten in Berlijn: De weerbarstige relatie tussen sociaal kapitaal en integratie van Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 9462/A1 (en) Alpine ski-bindings - Requirements and test methods (ISO 9462:2006/Amd 1:2009,IDT) ICS

Nederlandse norm. NEN-ISO 9462/A1 (en) Alpine ski-bindings - Requirements and test methods (ISO 9462:2006/Amd 1:2009,IDT) ICS Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Factsheets Dam tot Dam FietsClassic Voor iedereen een app van der Werf, J.E.; Dallinga, J.M.; Deutekom, M.

Factsheets Dam tot Dam FietsClassic Voor iedereen een app van der Werf, J.E.; Dallinga, J.M.; Deutekom, M. Amsterdam University of Applied Sciences Factsheets Dam tot Dam FietsClassic 2017 - Voor iedereen een app van der Werf, J.E.; Dallinga, J.M.; Deutekom, M. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Effluent biomarkers in peritoneal dialysis: A captivating symphony from the peritoneal membrane Lopes Barreto, Deirisa

Effluent biomarkers in peritoneal dialysis: A captivating symphony from the peritoneal membrane Lopes Barreto, Deirisa UvA-DARE (Digital Academic Repository) Effluent biomarkers in peritoneal dialysis: A captivating symphony from the peritoneal membrane Lopes Barreto, Deirisa Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *5131550995* FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/02 Paper 2 Writing May/June 2016 2 hours Candidates answer

Nadere informatie

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef University of Groningen Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview INTERNATIONAL STANDARD ISO Glass containers Standard tolerances for bottles

Voorbeeld. Preview INTERNATIONAL STANDARD ISO Glass containers Standard tolerances for bottles INTERNATIONAL STANDARD ISO 9058 Second edition 2008-03-01 Glass containers Standard tolerances for bottles Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg SPEEDDATE PROFESSIONELE SPEEDDATE Apotheker Diabeteseducator Diëtist Huisarts Zorgcoördinator/Directie WZC Ter Hovingen/ Centrumleider LDC / Maatschappelijk

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *7715461843* FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/02 Paper 2 Writing May/June 2017 2 hours Candidates answer

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Neurostimulation in alcohol dependence: The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive functioning and craving Jansen, Jochem

Neurostimulation in alcohol dependence: The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive functioning and craving Jansen, Jochem UvA-DARE (Digital Academic Repository) Neurostimulation in alcohol dependence: The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive functioning and craving Jansen, Jochem Link to publication

Nadere informatie

Operational research on implementation of tuberculosis guidelines in Mozambique

Operational research on implementation of tuberculosis guidelines in Mozambique UvA-DARE (Digital Academic Repository) Operational research on implementation of tuberculosis guidelines in Mozambique Brouwer, Miranda Link to publication Citation for published version (APA): Brouwer,

Nadere informatie

Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit van de Venne, L.H.J.

Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit van de Venne, L.H.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit van de Venne, L.H.J. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S.

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. Link to publication Citation for published version (APA): Gibson, N. S.

Nadere informatie

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M.

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 Komen, M.M. Link to publication

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO /A1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Rondon de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek

Rondon de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rondon de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek Dijkstra, M.F.P. Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Stress and discomfort in the care of preterm infants : A study of the Comfort Scale and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 4287 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 4287 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-EN-ISO (en) Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-EN-ISO (en) Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. Nederlandse Nederlandse norm Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:1998,IDT) NEN-EN-ISO 12944-2 (en) augustus

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E.

Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Voor wie een time-out?

Voor wie een time-out? Voor wie een time-out? Problemen met gedrag in een buitengewone context Inhoud Korte introductie ICF-CY Toepassing op doelgroep praktijkboek Gebruik binnen een handelingsgericht diagnostisch traject maar

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality

Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality van As, C.J. Link to publication Citation for published version (APA): van As, C. J. (2001).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication Citation for published version (APA): Edward, G. M. (2008). Improving the preoperative

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 10202-8 First edition 1998-07-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid Huijnen, P.

De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid Huijnen, P. UvA-DARE (Digital Academic Repository) De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945 Huijnen, P. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen Phenylketonuria Mazzola, Priscila IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Info ICF ICF? o o International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Ontstaan ICF ICF is een classificatiesysteem, ontwikkeld

Nadere informatie

Invloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Fossen, M.W.E.B.

Invloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Fossen, M.W.E.B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Invloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Fossen, M.W.E.B. Link to publication Citation

Nadere informatie

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M.

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M. Link to publication Citation for published

Nadere informatie