Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel. de Berlaimontlaan Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel. de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel"

Transcriptie

1 Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel de Berlaimontlaan Brussel Jaarverslag 2003

2 INHOUDSTAFEL ALGEMENE EVOLUTIE 1 EVOLUTIE PER SOORT OPERATIE 2 KOSTEN 5 MANUELE UITWISSELINGEN 5 ACTIVITEITEN EN PERSPECTIEVEN 6 STATISTISCHE BIJLAGE Tabel 1 : Evolutie van het aantal verwerkte operaties 9 Tabel 2 : Evolutie van de verwerkte bedragen 9 Tabel 3 : Verwerkt volume per categorie operaties 10 Tabel 4 : Verwerkte bedragen per categorie operaties 11 Tabel 5 : Spreiding van de afgegeven en ontvangen operaties 12 Tabel 6 : Omschrijving van de statistische categorieën 13

3 1. ALGEMENE EVOLUTIE 1 De in het UCV uitgewisselde volumes en kapitalen van betalingsberichten stijgen gestaag verder. In 2003 verwerkte het UCV voor het eerst meer dan 1 miljard operaties, nl , wat neerkomt op een daggemiddelde van bijna 4,1 miljoen operaties. In vergelijking met 2002 steeg het totaal aantal operaties met 3,4 %. Gemiddeld dagelijks aantal verwerkte operaties Het totaal kapitaal van de uitgewisselde operaties steeg in 2003 met 4,0 %. Dagelijks werd gemiddeld 2,21 miljard EUR verwerkt. Gemiddeld dagelijks verwerkt bedrag (in miljoenen EUR) Het grootste volume in 2003 werd bereikt op 2 juni met betalingsberichten. Het grootste kapitaal op 28 mei met ,63 EUR. De bestaande uitwisselingsrecords werden daarmee niet gebroken. De pieken blijven gedateerd op 2 januari 2002, de eerste werkdag na de introductie van de 1 Zie tabellen 1 en 2 in de bijlage.

4 2. eurobiljetten en euromunten. Er werden die dag betalingsberichten uitgewisseld voor een totaal kapitaal van ,81 EUR. Eind 2003 namen 89 instellingen rechtstreeks of onrechtstreeks deel aan het UCV. Uit onderstaande tabel blijkt dat er 28 aangeslotenen en 61 subaangeslotenen waren. De daling is voornamelijk te wijten aan bankfusies. Twee aangeslotenen ruilden hun statuut voor dat van subaangeslotene, één subaangeslotene werd opnieuw aangeslotene. Aangeslotenen Subaangeslotenen Kredietinstellingen - naar Belgisch recht naar buitenlands recht (waaronder EU) (4) (4) (18) (18) Overige instellingen Totaal EVOLUTIE PER SOORT OPERATIE 2 VOLUMES De groei van het aantal operaties met 3,4 %, uitgedrukt in daggemiddelde, is de resultante van de stijging van de creditoperaties met 4,9 %, de afname van de debetoperaties met 1,5 % en de forse stijging van de domiciliëringen met 7,6 %. Bij de creditoperaties stijgen vooral de geautomatiseerde overschrijvingen (+ 8,9 %). Voor het eerst werden er meer overschrijvingen elektronisch geïnitieerd dan op papier, hoewel ook die nog licht stijgen (+ 0,9 %). De crediteringen die de tegenpartij van de kaartoperaties vertegenwoordigen, stijgen met 5,7 %. Bij de debetoperaties (- 1,5 %) valt vooral de sterke daling van de ATM-operaties op (- 11,1 %). Vorig jaar stegen zij nog fors wat werd toegeschreven aan de overgang op de chartale euro op 1 januari De POS-operaties, die in 2002 nog fors vooruit gingen na een jarenlange daling, stijgen nu licht (+ 2,3 %) terwijl de kredietkaartoperaties stijgen met 8,4 %. 2 Zie tabellen 3 en 4 in de bijlage.

5 3. De PROTON-betalingen zijn in 2003 sterk teruggevallen (- 15,4 %) terwijl ze in 2002 in volumes nog bijna verdubbelden, maar blijven op een niveau dat significant hoger ligt dan dat van Het gebruik van de cheque daalt verder, dit jaar met 18 %. Opvallend in de chequevolumes is de vaststelling dat de gewone cheque ongeveer de helft vertegenwoordigt, terwijl de circulaire cheque en de factuurcheque elk voor ongeveer een vierde van het volume staan. Dit betekent dat de klassiek gebruikte, genormaliseerde cheque nog slechts 0,9 % vertegenwoordigt van het totaal van de verwerkte operaties. De invorderingen van gedomicilieerde facturen stegen in 2003 sterk met 7,6 % en komen daarmee op hun hoogste peil ooit, na enkele jaren van stijgingen en dalingen. De wisselbrief, tenslotte, geraakt steeds verder in onbruik. In 2003 daalde het volume van de categorie Wissels met 12,9 % tot een resterend gebruik van iets meer dan stukken per dag. Verwerkte volumes per soort operatie % * 19% ** 45% 46% 10% 11% 23% 2% 22,5% 1,5% * waarvan 17 % tegenpartij kaartoperaties ** waarvan 17 % tegenpartij kaartoperaties Overschrijvingen Cheques ATM / POS Domiciliëringen Andere (o.a. tegenpartij kaartoperaties) BEDRAGEN De toename van de verwerkte bedragen met 4,0 %, tot ruim 2,21 miljoen EUR uitgedrukt in daggemiddelde, is algemeen en komt voort uit de stijgingen van de creditoperaties (+ 4,4 %), van de debetoperaties (+ 2,5 %) en van de domiciliëringen (+ 8,2 %). Enkel de cheques (- 14,1 %) en de wissels (- 10,9 %) kenden een daling in 2003.

6 4. Bij de overschrijvingen zijn het vooral de geautomatiseerde overschrijvingen die aan belang winnen (+ 6,4 %). De stijging van de kaartbetalingen wordt vooral verklaard door de vooruitgang van de POS-betalingen (+ 6,0 %) want, zoals in de volumecijfers, laten de ATM- en PROTON-betalingen gevoelige dalingen zien (resp. - 6,1 % en - 18,6 %). Toch gingen ook de kredietkaartoperaties er op vooruit (+ 32,4 %). De domiciliëringen gingen in bedragen 8,2 % vooruit Verwerkte bedragen per soort operatie % 3% 3% 12% * 7% 2% 4% 12%** 75% 75% * waarvan 8,2 % tegenpartij kaartoperaties ** waarvan 8,5 % tegenpartij kaartoperaties Overschrijvingen Cheques ATM / POS Domiciliëring Andere (o.a. tegenpartij kaartoperaties)

7 5. KOSTEN De totale reële kosten voor het jaar 2003 worden vastgesteld op EUR (zonder BTW). Dit is EUR meer dan de kosten voor het jaar Indien men abstractie maakt van de investeringskosten voor het project UCV III, bedragen de exploitatiekosten EUR wat EUR meer is dan in Voor het eerst sinds vele jaren stijgen de exploitatiekosten. Deze stijging is toe te schrijven aan de ondersteunings- en onderhoudskosten voor de UCV III toepassing (fase 1) die in 2003 voor de eerste maal gegenereerd worden. De gemiddelde exploitatiekost stagneert evenwel op 0,23 eurocent per operatie gezien het volume aan uitgewisselde betalingsberichten evenveel stijgt als de exploitatiekost. MANUELE UITWISSELINGEN De dalende trend van de laatste jaren in de manuele uitwisselingen is, na de halvering in 2002 door het verdwijnen van de assignatie, vanaf 2003 vermoedelijk aan het uitbodemen. Het aantal operaties daalde nog wel, maar minder sterk, namelijk tot ca cheques per dag in volume (- 10,3 %), en ook de uitgewisselde bedragen vielen verder terug (- 13,4 %). Dit brengt de uitwisselingen in de Verrekenkamer op 9,66 % van de totale waarde van de interbancaire detailbetalingen en op 0,14 % van hun volume. "Interbancaire detailbetalingen" moet hier begrepen worden als het totaal van de betalingsopdrachten verwerkt via het UCV en de Verrekenkamer samen. De Verrekenkamer wisselt sedert 2002 nog vrijwel uitsluitend "grote" cheques uit, zijnde cheques met een tegenwaarde vanaf EUR. Creditoperaties Cheques en diverse debetberichten Assignaties Onbetaalden Totaal Evolutie t.o.v. het voorgaande jaar Aantal ,1 6,9 0,0 0,1 7,1-50,7% Daggemiddelde (in duizenden) ,1 6,2 0,0 0,1 6,4-10,3% Bedragen ,3 301,5 0,0 1,4 303,2-15,8% Daggemiddelde (in miljoenen EUR) ,4 261,1 0,0 1,0 262,5-13,4%

8 6. In 2003 werd voor de eerste maal voor een gans jaar het nieuwe factureringsysteem toegepast, zoals dit in voege is sedert 1 juli De activiteit van de Verrekenkemer is gespreid over 2 Zetels. De Zetel Brussel vertegenwoordigt 95 % van de totale activiteit van de Verrekenkamer, de Zetel Antwerpen de resterende 5 %. ACTIVITEITEN EN PERSPECTIEVEN UCV III-project 2003 stond volledig in het teken van het project UCV III dat als doel heeft tegen 2005 het UCV op technologisch vlak te vernieuwen om de bedrijfszekerheid en efficiëntie in de toekomst te blijven vrijwaren. In het kader van fase 1 van het project vonden reeds een aantal migraties plaats waarbij enkele banken de nieuwe interface CEC Gateway in productie-omgeving in gebruik namen. De meeste banken hadden einde 2003 de CEC Gateway al wel in hun testomgeving in gebruik. Het merendeel van de banken zal echter in het voorjaar van 2004 deze overgang maken van het vroegere, propriëtaire superblok-protocol naar de huidige B2B-standaarden en PKI-beveiliging. De CEC Gateway interface werd door de NBB ontwikkeld en door de privé-partner Accenture, de zgn. "primaire integrator", aangepast om in drie mogelijke configuraties bij de banken-aangeslotenen geïnstalleerd te worden. Aan NBB-zijde wordt de front-end computer vervangen door een "Hub" die de communicatie met de CEC Gateways van de aangeslotenen beheert. Er werd besloten de CEC Gateway verplichtend te stellen als communicatiemiddel van de aangeslotenen met het UCV. Een "CEC Gateway User Group" werd opgericht en gemandateerd om de opeenvolgende releases van de CEC Gateway te plannen, te coördineren en de inhoud ervan te bepalen. Deze groep zal zijn bevindingen en aanbevelingen ter validatie voorleggen aan de raad van bestuur. Als algemene strategie wordt er gemikt op één grote aanpassing (major release) per jaar, aangevuld met een of twee kleine aanpassingen (minor release) en ad-hoc aanpassingen (hot fix) wanneer nodig. Voor het onderhoud en ontwikkeling van de CEC Gateway werd door de aangeslotenen een gemeenschappelijke oplossing uitgewerkt. Er werd een uniform onderhoudscontract opgesteld dat zal gehanteerd worden tussen de leverancier en alle aangeslotenen. De tweede fase van het project behelst de overgang van een IDMS- naar een DB2 databaseomgeving en impliceert het herschrijven van de centrale toepassing. Het fysische ontwerp van de toekomstige database werd opgemaakt en de beheersfuncties van het systeem werden ontwikkeld. De ontwikkelingen in fase 2 zullen afgerond worden in Er wordt echter rekening gehouden met de release-kalenders van de aangeslotenen en gewacht op de release 2.0 van de CEC Gateway om de

9 toepassing te onderwerpen aan de kritische "life-size"- en "stress"-testen, zodat de eigenlijke inproductiename van fase 2 mag verwacht worden tegen de zomer van Assessment door de NBB Oversight Conform artikel 8 van de Organieke Wet van 22 februari 1998 aangaande de NBB evalueert de Oversight Groep van de NBB de doelmatigheid en deugdelijkheid van verreken-, betalings- en effectenvereffeningssystemen. Het assessment werd uitgevoerd op een ogenblik dat het UCV in zijn eigen dynamiek volop in ontwikkeling is en in die zin reeds anticipeerde op het merendeel van de aanbevelingen van de Oversight Groep. Enerzijds zit het project UCV III op kruissnelheid. Deze technologische vernieuwing van het UCV geeft aanleiding tot een volledig vernieuwde gebruikershandleiding, een nieuw reglement en een aangepast beheerscontract tussen de Nationale Bank en het UCV. Anderzijds is er de Wet op de VZW, de internationale VZW en de Stichtingen van 2 mei 2002 (ter wijziging van de Wet op de VZW van 27 juni 1921) die de VZW's nieuwe verplichtingen en vormvereisten oplegt waarmee de VZW UCV zich tegen het einde van 2004 in regel moet stellen. De nieuwe wet noopt onder meer tot wijzigingen op het vlak van de statuten en van de boekhouding van het UCV. Het assessment werd uitgevoerd aan de hand van de zgn. "Core Principles for Systemically Important Payment Systems" die opgesteld werden door het "Committee on Payment and Settlement Systems" van de Groep van 10. Het onafhankelijk eindrapport "Assessment of the CEC" toont aan dat het UCV grotendeels beantwoordt aan deze 10 Core Principles, die toelaten een betalingssysteem op zijn doelmatigheid en deugdelijkheid te toetsen. De enige structurele verbetering ziet de Oversight Groep in bepaalde aspecten van het risicomanagement. Daarnaast doet de Oversight Groep ook een aantal aanbevelingen om de werking van het UCV verder te vervolmaken en om het reglementaire en contractuele kader bij te werken. In de loop van 2004 zullen vrijwel alle aspecten van het UCV sowieso worden vernieuwd en daardoor wordt dan ook meteen een antwoord geboden op de geformuleerde aanbevelingen: * de statuten, om conform te zijn met de nieuwe juridische verplichtingen voor de VZW's * het contract NBB-UCV en de gebruikerslicenties van de CEC Gateway * de gebruikersdossiers, om ze aan te passen aan het UCV III * een reglement, om het risicomanagement structureel en juridisch te onderbouwen, mogelijk middels een vernieuwde procedure van vereffening.

10 8. Internationalisering De European Payments Council (EPC) is een forum voor de Europese privé-banken dat in de schoot van zijn vijf werkgroepen strategische visies ontwikkelt voor de toekomst van het betalingsverkeer in Europa. Op vraag van de EPC Werkgroep Infrastructuur, die de vereisten en het design van een pan- Europees ACH (PE-ACH) tracht te formuleren, heeft het UCV een gap-analyse voorgesteld die de verschillen tussen de technische UCV-formaten en het PE-ACH-formaat blootlegt. In navolging hierop bestudeert het UCV momenteel de haalbaarheid van een mogelijke migratie in de toekomst van de verwerking van het nationale betalingsverkeer naar een centraal Europees platform (PE-ACH). Deze gedetailleerde "feasibility study" brengt de geboden functionaliteiten van het UCV in kaart, alsmede een functionele vergelijking met EBA STEP2, dat beschouwd wordt als de enige PE-ACH die momenteel reeds operationeel is. Bovendien wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de financiële analyse van het UCV in de toekomst. De studie moet de nodige management-informatie bieden om de haalbaarheid en de wenselijkheid van een migratie naar een PE-ACH te evalueren.

11 9. STATISTISCHE BIJLAGE Tabel 1 : Evolutie van het aantal verwerkte operaties Jaar Totaal Daggemiddelde Jaarlijkse groei (%) (tot) ,5 % ,0 % ,3 % ,0 % ,5 % ,5 % ,9 % ,5 % ,8 % ,2 % ,4 % Tabel 2: Evolutie van de verwerkte bedragen in miljoenen EUR Jaar Totaal Daggemiddelde Jaarlijkse groei (%) (tot) ,0 % ,3 % ,5 % 1996 (a) ,3 % 1996 (b) ,3 % ,4 % ,3 % ,7 % ,0 % ,4 % ,0 % (a) Tot (b) Vanaf (start van ELLIPS).

12 10. Tabel 3 : Verwerkt volume per categorie operaties (daggemiddelde) Categorie (*) Groei (%) Creditoperaties Overschrijvingen op papier ,9 % Geautomatiseerde overschrijvingen ,9 % Stortingen ,8 % Uit te geven postassignaties Tegenpartij kaartoperaties ,7 % Totaal (1) ,9 % Debetoperaties Cheques ,0 % Verkooppunt-terminals (POS) ,3 % Automatische loketten (ATM) ,1 % Voorafbetaalde kaarten (PROTON) ,4 % Onbetaalde cheques ,8 % Kredietkaartoperaties ,4 % Andere ,0 % Totaal (2) ,5 % Domiciliëringen Invorderingen ,3 % Terugbetalingen ,8 % Onbetaalden ,7 % Totaal (3) ,6 % Wissels Handelswissels ,1 % Onbetaalde wissels ,7 % Andere ,6 % Totaal (4) ,9 % Niet-financiële operaties Wissels - info ,7 % Totaal (5) ,7 % TOTAAL ( ) ,4 % (*) Zie omschrijving in tabel 6. De cursief aangeduide operaties zijn in de grafieken in de tekst gegroepeerd in de rubriek "Andere"

13 11. Tabel 4 : Verwerkte bedragen per categorie operaties (daggemiddelde - in duizenden euro) Categorie (*) Groei (%) Creditoperaties Overschrijvingen op papier ,8 % Geautomatiseerde overschrijvingen ,4 % Stortingen ,6 % Uit te geven postassignaties Tegenpartij kaartoperaties ,4 % Totaal (1) ,4 % Debetoperaties Cheques ,1 % Verkooppunt-terminals (POS) ,0 % Automatische loketten (ATM) ,1 % Voorafbetaalde kaarten (PROTON) ,6 % Onbetaalde cheques ,0 % Kredietkaartoperaties ,4 % Andere ,0 % Totaal (2) ,5 % Domiciliëringen Invorderingen ,7 % Terugbetalingen ,3 % Onbetaalden ,3 % Totaal (3) ,2 % Wissels Handelswissels ,1 % Onbetaalde wissels ,6 % Andere ,1 % Totaal (4) ,9 % TOTAAL ( ) ,0 % (*) Zie omschrijving in tabel 6. De cursief aangeduide operaties zijn in de grafieken in de tekst gegroepeerd in de rubriek "Andere"

14 12. Tabel 5 : Spreiding van de afgegeven en ontvangen operaties per technische aangeslotene Aantal operaties Bedragen (x 1000 EUR) Instelling BANK VAN DE POST FORTIS (*) DEXIA (*) NBB (*) NBB (CVH) BEROEPSKREDIET ABK OVBK CPH COMMERZBANK CBC BANQUE ING (*) KBC (*) DEXIA (ex-artesia) (*) CITIBANK BCH DEUTSCHE BANK NV LLOYDS DELTA LLOYD BANK BILBAO MONTE PASCHI VAN BREDA DELTA LLOYD BANK BANKSYS EUROPABANK DEGROOF (*) DE POST (*) BANK AMERICA ABN AMRO KBC (*) AXA (*) RECORD MERCATOR VDK AGF ARGENTA (*) Leden van de Raad van bestuur

15 13. Tabel 6 : Omschrijving van de statistische categorieën Categorie (*) Toepassing Aardcode Creditoperaties Overschrijvingen op papier 001 0, 1, 5, 6, , 1, 5, 6, 9 Geautomatiseerde overschrijvingen 001 3, 8, G, R, T 006 3, 8, I, R, T, W, Z Stortingen 001 E, F 006 E, F Tegenpartij kaartoperaties 001 C, P, X, Y Debetoperaties Cheques 004 1, 2, 5, X Verkooppunt-terminals (POS) 004 8, Y Automatische loketten (ATM) 004 7, Z Voorafbetaalde kaarten (PROTON) 004 P Onbetaalde cheques 007 1, 2, 5, X Kredietkaartoperaties 004 C Andere 004 9, I 007 9, I Domiciliëringen Invorderingen Terugbetalingen Onbetaalden Wissels Handelswissels 050 2, 3, 6, B B Onbetaalde wissels 052 4, , R Andere C Niet-financiële operaties Wissels - info 080 1, 3, 5, A, N, R (*) De cursief aangeduide operaties zijn in de grafieken in de tekst gegroepeerd in de rubriek "Andere"

UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011. de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel

UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011. de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011 de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Jaarverslag 2006 INHOUDSTAFEL ALGEMENE EVOLUTIE 5 EVOLUTIE PER SOORT

Nadere informatie

UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw

UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011 Aarlenstraat 82 1040 Brussel Jaarverslag 2013 INHOUDSTAFEL ALGEMENE EVOLUTIE 5 EVOLUTIE PER SOORT OPERATIE

Nadere informatie

UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw

UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011 Aarlenstraat 82 1040 Brussel Jaarverslag 2014 INHOUDSTAFEL ALGEMENE EVOLUTIE 5 EVOLUTIE PER SOORT VERRICHTING

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw

UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011 Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel Jaarverslag 2015 INHOUDSTAFEL ALGEMENE EVOLUTIE 5 EVOLUTIE PER SOORT

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015 216-1-26 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 215 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 1 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en Inhoud 1. Achtergrond

Nadere informatie

We offer reliable, accurate, efficient & secure clearing & settlement services for retail payments in Belgium. Jaarverslag 2016 UCV

We offer reliable, accurate, efficient & secure clearing & settlement services for retail payments in Belgium. Jaarverslag 2016 UCV We offer reliable, accurate, efficient & secure clearing & settlement services for retail payments in Belgium Jaarverslag 2016 UCV UitwisselingsCentrum en Verrekening Gerechtelijk Arrondissement Brussel

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

Bijlage 1 Banken waarmee FAMIFED een overeenkomst afgesloten heeft

Bijlage 1 Banken waarmee FAMIFED een overeenkomst afgesloten heeft 996/114 bijlage 1 Bijlage 1 Banken waarmee FAMIFED een overeenkomst afgesloten heeft NAAM Van Tot Biccode NAAM Van Tot Biccode AXA Bank Europe 700 709 AXAB BE 22 Crelan 103 108 NICA BE BB 750 774 AXAB

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

De leasingmarkt in 2016

De leasingmarkt in 2016 Statistieken De leasingmarkt in 2016 De leasingmarkt zette in 2016 een zeer sterke prestatie neer. De totale productie (roerende en onroerende leasing) van de BLV-leden lag, op basis van de ondertekening

Nadere informatie

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst Persbericht Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst Brussel, 28 oktober 2011 In het tweede trimester van 2011 werd er voor bijna 127 miljard euro

Nadere informatie

Lichte achteruitgang van invoer en uitvoer in eerste jaarhelft van 2012

Lichte achteruitgang van invoer en uitvoer in eerste jaarhelft van 2012 Instituut voor de nationale rekeningen 202-09-4 Links: Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie. Verloop van de Belgische buitenlandse handel Lichte achteruitgang van invoer en uitvoer in eerste

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

Klaar! De Bancontact-app? Zo geïnstalleerd! bancontact.com. Bent u klant bij één van de 19 deelnemende banken?* Perfect. U kunt de app nu downloaden.

Klaar! De Bancontact-app? Zo geïnstalleerd! bancontact.com. Bent u klant bij één van de 19 deelnemende banken?* Perfect. U kunt de app nu downloaden. De -app? Zo geïnstalleerd! Bent u klant bij één van de 19 deelnemende banken?* Perfect. U kunt de app nu downloaden. 1 2 Open de -app en voer uw naam in. Deze naam zal gebruikt worden bij al uw transacties.

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen.

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Ontdek Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Surf naar https://www.bnpparibasfortis.be. Vink Personal

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Antwerpse Diamantbank nv

Antwerpse Diamantbank nv Verslag van de commissaris aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Antwerpse Diamantbank nv Betreffende de fusie door overneming van de naamloze vennootschap Antwerpse Diamantbank nv door KBC Bank

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

De bankoverstapdienst

De bankoverstapdienst De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer BANCA MONTE PASCHI BELGIO www.montepaschi.be De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin 27 januari 2011 Fifo Mechelen Status Belgische bank- en financiële sector Agenda regelgeving

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Sterke groei van renovatiekredieten

Sterke groei van renovatiekredieten Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Sterke groei van renovatiekredieten Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011 Brussel, 27 juli 2011 In het tweede trimester van 2011 werden

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

PERSCOMMUNIQUÉ. Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België

PERSCOMMUNIQUÉ. Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België Brussel, 25 september 2007. PERSCOMMUNIQUÉ Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België In april 2007 hebben vierenvijftig centrale banken en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever Stuk 1525 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever betreffende

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Van 1 oktober 2010 tot 31 januari 2011/Du 1 er octobre 2010 au 31 janvier 2011

Van 1 oktober 2010 tot 31 januari 2011/Du 1 er octobre 2010 au 31 janvier 2011 Banken en Verzekeringen: Radio en TV impact tussen 1 oktober 2010 en 31 januari 2011 Banques et assurances: Impact en Radio et TV du 1 er octobre 2010 au 31 janvier 2011 1 De banken- en verzekeringssector

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

De leasingmarkt in 2015

De leasingmarkt in 2015 Statistieken De leasingmarkt in 2015 De totale productie (roerende en onroerende leasing) van de BLV-leden lag, op basis van de ondertekening van het contract, in 2015 10,2 % hoger dan een jaar eerder

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester Persbericht Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester Brussel, 20 december 2010 Het volume aan nieuwe kredieten aan ondernemingen blijft in het derde trimester toenemen.

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

De banken in 2010. Individuele gegevens. de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN

De banken in 2010. Individuele gegevens. de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN De banken in 2010 Individuele gegevens de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN 1 Aanhalingen zijn toegelaten mits de bron wordt vermeld. BELGISCHE FEDERATIE VAN DE FINANCIELE SECTOR, Aarlenstraat

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Het reglement Bestandsuitwisseling en verwerking werd in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels opgemaakt. In geval van tegenspraak tussen de verschillende

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België

Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België Overeenkomstig artikel 27.1 van

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar!

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar! Opgave 1 Gulden (ƒ) wordt euro ( ) Geld is een (1) aanvaard ruilmiddel. De maatschappelijke geldhoeveelheid in Nederland bestaat uit munten, bankbiljetten en (2). De komende jaren worden de functies van

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011

STATUTEN VAN DE VZW UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011 STATUTEN VAN DE VZW UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw Gerechtelijk Arrondissement Brussel BTW BE 0414.509.011 de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel 2 De oorspronkelijke statuten van het UCV verschenen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Versie 1.1 1/12/2017 (Zie bijwerkingen in bijlage) 1. Inleiding... 2 2. Proces... 2 3. Betalingstegenpartijen... 3 Schuldeisers

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Kerncijfers. 1. Kerncijfers activiteiten Kerncijfers: nominaal

Kerncijfers. 1. Kerncijfers activiteiten Kerncijfers: nominaal Kerncijfers 1. Kerncijfers activiteiten 1.1. Kerncijfers: nominaal Structurele gegevens Erkende bedden 573 573 573 573 573 Verantwoorde bedden per 1 juli (1) (2) 551 561 557 559 565 Verantw. bedden chir.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

MEMO DELTAWEB. Welkom bij het nieuwe deltaweb! Beste cliënt,

MEMO DELTAWEB. Welkom bij het nieuwe deltaweb! Beste cliënt, MEMO DELTAWEB Welkom bij het nieuwe deltaweb! Beste cliënt, De nieuwe versie is het resultaat van een evolutie, geen revolutie. Al uw gegevens en vertrouwde functionaliteiten bleven immers behouden. De

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie