Productwijzer ABN AMRO. Gouden Handdruk Leefrekening. Introductie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productwijzer ABN AMRO. Gouden Handdruk Leefrekening. Introductie"

Transcriptie

1 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Introductie Hierbij treft u een toelichting aan op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening. De informatie in deze productwijzer is voor u relevant als u overweegt het product aan te schaffen, wanneer u tijdens de looptijd vragen heeft over het product en als u tussentijds iets wilt wijzigen. Wij raden u dan ook aan als u besluit een Gouden Handdruk Leefrekening af te sluiten, deze productwijzer goed te bewaren. Algemene informatie over de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Als u van uw (voormalig) werkgever een ontslagvergoeding ook wel een gouden handdruk genoemd ontvangt, kunt u: a) het bedrag contant laten uitkeren; b) met het bruto bedrag direct ingaande periodieke uitkeringen aankopen; c) het bruto bedrag laten aangroeien, om er later periodieke uitkeringen van aan te kopen; d) kiezen voor een combinatie van twee, of alle bovenstaande opties. Voorheen kon men de bruto gouden handdruk onder andere onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of een stamrecht B.V.. Sinds 1 januari 2010 kan de bruto gouden handdruk ook worden ondergebracht bij banken. Uw ontslagvergoeding staat dan op een (geblokkeerde) rekening bij de bank. ABN AMRO heeft voor de hierboven onder b) genoemde mogelijkheid de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening ontwikkeld. In deze productwijzer zullen we de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening bespreken. De navolgende onderwerpen zullen aan de orde komen: 1. De Gouden Handdruk Leefrekening 2. Rente op de Gouden Handdruk Leefrekening 3. Aanvraag van de Gouden Handdruk Leefrekening 4. Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever 5. Inleg over te maken van een derden geldrekening 6. Inleg afkomstig van een Stamrecht BV 7. Inleg afkomstig uit een ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening 8. Inleg afkomstig van een andere financiële instelling 9. Looptijd 10. Opname tijdens de looptijd 11. Bijzondere gebeurtenissen 12. Fiscale aspecten 13. Kosten 14. Risico s 15. Disclaimer 16. Service en informatie V

2 1. De Gouden Handdruk Leefrekening De ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is een geblokkeerde spaarrekening met vaste rente waaruit u periodieke uitkeringen ontvangt. Bij het aanvragen van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening bepaalt u samen met uw adviseur: de looptijd van de uitkering en daarmee in samenhang de hoogte van de rente (zie 2. Rente op de Gouden Handdruk Leefrekening en 9. Looptijd); de hoogte van de uitkering; de uitkeringsfrequentie. Hoogte van de uitkering Tijdens de looptijd bouwt u uw tegoed af volgens een vast patroon. Met de hoogte van de uitkering heeft u de mogelijkheid te kiezen tussen: een gelijkblijvende uitkering gedurende de gehele afgesproken looptijd; een uitkering waarbij u eerst een hoog en daarna een laag bedrag ontvangt of andersom. Met een hoog-laag of laag-hoog constructie kunt u de hoogte van uw uitkering laten aansluiten op andere inkomstenbronnen. U kiest dan bijvoorbeeld gedurende de periode dat u WW ontvangt een lagere uitkering. Vervolgens in de periode dat u geen WW meer ontvangt, kan uw uitkering hoger zijn. Uitkeringsfrequentie Met de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kunt u kiezen voor een uitkering per: maand (vanaf EUR 250,-); kwartaal; (half) jaar. Als gekozen wordt voor een 1-jarige looptijd worden minimaal twee termijnen uitgekeerd. U kunt tijdens de looptijd van de Gouden Handdruk Leefrekening geen wijzingen aanbrengen in looptijd, hoogte of frequentie van de uitkeringen. Ook kan een uitkering, als u bijvoorbeeld weer werk gevonden heeft, niet worden stopgezet. Fiscale regelgeving schrijft voor dat binnen zes maanden na de toekenning (in de meeste gevallen de datum einde dienstverband) van uw ontslagvergoeding de uitkering op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening in dient te zijn gegaan. De uitkering kan uitsluitend plaatsvinden naar een in Nederland gevestigde bank. 2. Rente op de Gouden Handdruk Leefrekening Op de Gouden Handdruk Leefrekening ontvangt u een vaste rente. Dat wil zeggen dat bij het afsluiten van de rekening met u een rente tarief wordt afgesproken dat gedurende de met u overeengekomen looptijd zal gelden. De rente wordt per kwartaal achteraf bijgeschreven. 3. Aanvraag van de Gouden Handdruk Leefrekening Op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kunnen alleen vergoedingen ten behoeve van gederfd of te derven loon of te lijden pensioenschade worden overgemaakt. De ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is niet bestemd voor: een vergoeding voor overwerk, niet opgenomen vakantiedagen, achterstallig loon, onkostenvergoedingen, bijdrage in de kosten van rechtsbijstand of outplacement en gederfde rente of jubileumvergoedingen. een ontslagvergoeding die is gebaseerd op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De Belastingdienst ontmoedigt gouden handdrukken die als een prepensionering of VUT kunnen worden beschouwd door een extra heffing Loonbelasting. Als de Belastingdienst constateert dat er sprake is van een RVU, kan dat een fiscale strafheffing voor uw (voormalige) werkgever tot gevolg hebben (In % van de ontslagvergoeding. Vanaf 2011 is dit 52%). Ook voor u heeft dit consequenties, omdat op het rendement (rente opbrengst) dezelfde strafheffing wordt ingehouden. In bepaalde situaties kan ABN AMRO hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst. Het is dus zowel voor u, uw (voormalige) werkgever als ABN AMRO belangrijk om vast te kunnen stellen of er sprake is van een RVU. Uw (voormalige) werkgever dient hierover uitsluitsel 2

3 te geven (zie ook onder punt 4: Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever). De inleg op de Gouden Handdruk Leefrekening dient minimaal EUR ,- te bedragen. 4. Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever Als u een Gouden Handdruk Leefrekening wilt openen, ondertekent u hiervoor een aanvraagformulier. Daarnaast ontvangt u informatie die bestemd is voor uw (voormalige) werkgever. Het gaat dan om: een <Verklaring Stamrecht> in te vullen en te ondertekenen door uw (voormalige) werkgever; een toelichting op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU); de Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding waarin uw (voormalige) werkgever verklaart dat er geen sprake is van een RVU. Dit is allen van toepassing op de situatie waarbij u op datum ontslag de leeftijd hebt van 52 jaar of ouder. In plaats van deze laatste verklaring kan uw (voormalig) werkgever of kunt u, indien u op datum ontslag 52 jaar of ouder bent, ook één van de volgende documenten aanleveren: RVU beschikking van de Belastingdienst; onder bepaalde voorwaarden* een UWV Werkbedrijf verklaring; onder bepaalde voorwaarden* een beschikking Kantonrechter waarin u een ontslagvergoeding is toegekend; onder bepaalde voorwaarden* een verklaring dat uw ontslag valt onder het Sociaal Plan van uw (voormalige) werkgever. Het Sociaal Plan dient dan meegezonden te worden. *Indien één van deze documenten wordt gebruikt, vindt inhoudelijke toetsing door ABN AMRO Bank plaats. Afhankelijk van het resultaat van deze toetsing, kan de aanvraag in behandeling worden genomen of dient alsnog een RVU Verklaring bij de Belastingdienst te worden aangevraagd. ABN AMRO Bank kan uw aanvraag voor de Gouden Handdruk Leefrekening alleen in behandeling nemen als de <Verklaring Stamrecht> en de <Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding> of één van de andere documenten die wij hiervoor noemden, in ons bezit is indien u 52 jaar of ouder bent. Na opening van uw Gouden Handdruk Leefrekening ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Daarbij zit ook informatie met een instructie die bestemd is voor uw (voormalige) werkgever, die nodig is voor het overboeken van de ontslagvergoeding. 5. Inleg over te maken van een derden geldrekening Als uw ontslagvergoeding -tijdelijk- is overgemaakt op een derden geldrekening bij een notaris of advocaat, kunt u de <Verklaring Stamrecht> aan de notaris of advocaat geven. Hij dient de <Verklaring Stamrecht> dan te tekenen. Daarnaast dient uw (voormalige) werkgever de <Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding> te ondertekenen, of dient hij te zorgen voor een gelijkwaardig document (zie ook onder 4: Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever). 6. Inleg afkomstig van een Stamrecht B.V. Als de inleg afkomstig is van een Stamrecht B.V., moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: er is sprake van een stamrecht dat in het verleden is ontstaan als gevolg van een ontslagvergoeding ten behoeve van gederfd of te derven loon; er is geen sprake van een ontslagvergoeding die is gebaseerd op de RVU (niet van toepassing voor ontslagvergoedingen die dateren van voor 2006); er is toestemming / goedkeuring van de belastingdienst voor de overdracht. De directie van de Stamrecht B.V. dient de <Verklaring Stamrecht> en de <Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding> te ondertekenen of wat die laatste verklaring betreft- te zorgen voor een gelijkwaardig document (zie ook onder 4: Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever). 3

4 ABN AMRO wijst u erop dat, in het geval het stamrecht is toegekend vóór 1 januari 1995, het van toepassing zijnde oude fiscale regime door de overdracht zal vervallen. Het nieuwe fiscale regime is dan van toepassing. Het nieuwe regime is op enkele punten minder flexibel dan het oude regime. Indien in uw geval het oude regime vervalt, is het verstandig na te gaan of dit voor u nadelige gevolgen heeft. Neemt u daarom contact op met een fiscaal adviseur. 7. Inleg afkomstig uit de ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Als uw inleg afkomstig is van een in het verleden afgesloten ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening, hoeft u of uw voormalige werkgever geen bescheiden meer aan te leveren. Bij uw aanvraag voor een Gouden Handdruk Leefrekening kunt u samen met uw adviseur een mutatieformulier invullen waarmee u de overdracht in gang zet. 8. Inleg afkomstig van een andere financiële instelling Het inbrengen van een ontslagvergoeding vanuit een bestaande verzekering of bankspaarrekening bij een andere bank of verzekeraar naar de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening, is momenteel nog niet mogelijk. 9. Looptijd Met betrekking tot de looptijd gelden fiscale regels. Afhankelijk van uw leeftijd op het moment van aankoop van die periodieke uitkeringen, geldt voor de looptijd van de periodieke uitkering een minimale duur (zie bijlage, Tabel 1: looptijd). Afhankelijk van uw leeftijd op het moment van aankoop van die periodieke uitkeringen, geldt voor de looptijd van de periodieke uitkering een minimale duur (zie bijlage, Tabel 1: looptijd). U kunt natuurlijk altijd een langere looptijd afsluiten. U bent fiscaal wettelijk verplicht het door u opgebouwde tegoed uiterlijk in het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt, te gebruiken voor de aankoop van periodieke uitkeringen. 10. Opname tijdens de looptijd Een opname of overdracht van uw tegoed naar een andere financiële instelling gedurende de afgesproken looptijd is in niet mogelijk. Indien om de één of andere reden er toch een opname of overdracht plaatsvindt, brengt dit naast EUR 150,- administratiekosten, ook extra kosten met zich mee. Dit betreft een rentedervingsvergoeding (RDV). Deze RDV heeft betrekking op de kosten die ABN AMRO maakt om het financieringsgat op te vullen. 11. Bijzondere gebeurtenissen Gedurende de looptijd van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kunnen er zich gebeurtenissen voordoen zoals overlijden, echtscheiding, afkoop, emigratie, die fiscale consequenties kunnen hebben en / of kosten met zich meebrengen als u een Gouden Handdruk Leefrekening hebt. Wat gebeurt er bij overlijden? Als u overlijdt, zal daarvan melding gemaakt moeten worden aan de bank. Ook is een Verklaring van Erfrecht nodig. De uitkering zal worden stopgezet totdat duidelijk is wie de begunstigde(n) is/zijn. Het opgebouwde tegoed komt daarna ter beschikking van de rechthebbenden. Rechthebbenden in geval van overlijden zijn achtereenvolgens: 1. de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner; 2. diegene waarmee de rekeninghouder duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met wie geen bloed- of aanverwant bestaat in rechte lijn; 3. (pleeg)kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Van deze volgorde kan in een testament worden afgeweken. Binnen 12 maanden na het moment van overlijden moet de oorspronkelijke uitkering worden gecontinueerd door de begunstigde(n). Indien uit de Verklaring van Erfrecht blijkt dat er 4

5 meerdere begunstigden zijn, zal de uitkering afgehandeld worden conform deze verklaring. Indien niet wordt voldaan aan de 12 maanden termijn of zijn er geen rechthebbenden (meer) in bovenstaande zin, dan wordt de totale waarde van de Gouden Handdruk Leefrekening belast naar het toepasselijke tarief loonbelasting van de overledene. Het bedrag na belasting valt in de nalatenschap. Wat kan er gebeuren bij een echtscheiding? Als u gaat scheiden, wordt er vaak een echtscheidingsconvenant opgesteld. Daarin kunnen afspraken worden vastgelegd over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. De ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kan in een dergelijke verdeling worden betrokken. Toedeling van (een deel van) deze rekening aan uw partner wordt niet gezien als afkoop. Het deel van de Gouden Handdruk Leefrekening dat wordt toebedeeld aan een ex-partner, moet onder exact dezelfde voorwaarden worden gecontinueerd als de oorspronkelijke rekening. De looptijd en frequentie van de uitkeringen kunnen niet worden gewijzigd. De hoogte van de uitkering wordt aangepast in overeenstemming met de toebedeling. Wat gebeurt er bij emigratie? Als u emigreert en u ontvangt een uitkering uit de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening, blijft u in Nederland loonbelasting- en premie volksverzekering plichtige. Het kan zijn dat uw nieuwe woonland heffingsbevoegd is. Een fiscaal adviseur kan u hierover nader adviseren. Afkoop en niet toegestane handelingen Indien gedurende de looptijd één van onderstaande handelingen plaatsvindt, beschouwt de Belastingdienst dit als een verboden handeling (schending van de fiscale regelgeving). Te denken valt aan de volgende situaties: Uw Gouden Handdruk Leefrekening is niet langer aan te merken als een stamrechtrekening. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld de uiterste ingangsdatum van de periodieke uitkeringen is gepasseerd; U hebt uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening afgekocht. Onder een afkoop wordt verstaan het anders dan in geval van overeengekomen periodieke uitkeringen, overboeken van het tegoed van uw Gouden Handdruk Leefrekening naar een gewone rekening; Uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is vervreemd. Onder vervreemding wordt verstaan elke handeling waarbij de Gouden Handdruk Leefrekening overgaat op een ander dan de oorspronkelijke rekeninghouder, door bijvoorbeeld schenking of verkoop; Uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening wordt voorwerp van zekerheid. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de garantie om met uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening een schuldvordering af te lossen. Ook belening en verpanding vallen hieronder. De consequentie van een verboden handeling is een fiscale sanctie: er moet met de Belastingdienst worden afgerekend over de totale waarde van de Gouden Handdruk Leefrekening. Dit betekent een belastingheffing die kan oplopen tot 52%. Daarnaast wordt door de Belastingdienst revisierente in rekening gebracht (in de regel 20%). Verder brengt ABN AMRO u EUR 150,- (2010) administratiekosten in rekening en eventueel zijn er aanvullende kosten vanwege de rentedervingsvergoeding. 12. Fiscale aspecten De uitkering uit de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is een bruto uitkering. Dat wil zeggen dat u over de uitkering van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening loonbelasting en premie volksverzekeringen betaalt. ABN AMRO verzorgt de inhouding en afdracht aan de Belastingdienst; deze vindt plaats conform de groene tabel (zie en is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van uitkering en de hoogte van de periodieke uitkering. Over het saldo op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing in box 3 (1,2%). Mocht u tijdens de looptijd van de Gouden Handdruk Leefrekening komen te overlijden, dan betalen uw erfgenamen over de waarde van de rekening geen erfbelasting. Bij uw partner vindt mogelijk een korting plaats op de 5

6 partnervrijstelling. Neem voor meer informatie hierover contact op met een fiscaal adviseur. 13. Kosten Het openen van een ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is gratis. Ook worden er geen beheervergoedingen in rekening gebracht. Per uitbetaling wordt EUR 2,20 administratie en transactiekosten in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op uw bruto periodieke uitkering, dus voordat aftrek van loonbelasting en premies volksverzekering plaatsvindt. 14. Risico s Het tegoed op uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening valt onder het deposito garantiestelsel. Loop geen onnodig risico. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product zelf, de kosten en de risico s. De risico indicatie van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is zeer laag. Lees deze zorgvuldig voordat u dit product koopt. De financiële bijsluiter maakt deel uit van de productvoorwaarden, maar is ook los te vinden op: cht.html 15. Disclaimer De productwijzer bij de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening heeft een informatief karakter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze productwijzer is dan ook niet aan te merken als een advies. Wilt u een persoonlijk advies van ons ontvangen, maakt u dan een afspraak met onze adviseurs. De productwijzer is geen alternatief voor de productvoorwaarden van de Gouden Handdruk Leefrekening. U kunt de productvoorwaarden aanvragen bij uw adviseur, of downloaden via 16. Service & Informatie U kunt voor vragen terecht bij uw adviseur, kantoor, ons Customer Contact Center (bereikbaar op , EUR 0,10 per minuut) of op internet: handdruk/introductie.html 6

7 Bijlage 1 Tabel 1: Looptijd Ingeval de gerechtigde tot de uitkering bij ingang van de uitkeringen een leeftijd heeft bereikt van Maar nog niet de leeftijd heeft bereikt van Een langere looptijd is altijd toegestaan. Bedraagt de minimale periode tussen de eerste en de laatste uitkering het in deze kolom vermelde aantal jaren 7

8 Over ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is (EUR 0,10 per minuut). Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als: aanbieder van betaal- en spaarproducten; bemiddelaar en adviseur van betaal- spaar, krediet- en verzekeringsproducten; beleggingsonderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten. Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstantie waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten kunt u vinden op: of opvragen via telefoonnummer Op ABN AMRO Bank N.V. zijn het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer informatie daarover kunt u vinden op: of opvragen via telefoonnummer ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer Het BTWidentificatienummer van ABN AMR Bank N.V. is NL B01. US PERSONS DISCLAIMER ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is geen geregistreerde verzekerings- of bankinstelling zoals bedoeld in de federale wetgeving en de wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Het is ABN AMRO daarom niet toegestaan financiële diensten en/of producten, waaronder diensten en/of producten op het gebied van betalingsverkeer (waaronder het accepteren of het aanbieden tot het doen van stortingen), leningen, verzekeringen, hypotheken of creditcards aan te bieden aan Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. 8

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast Introductie Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast Hierbij treft u een toelichting aan op de ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast. De informatie in deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Introductie Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Hierbij treft u een toelichting aan over de ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening. De informatie in deze productwijzer is voor u relevant

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast Productwijzer Vermogen opbouwen met de Rentevast Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het ontslag

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 1. De Gouden Handdruk Leefrekening is een uitkering in termijnen. Het is een

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast Productwijzer Vermogen opbouwen met de Rentevast Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het ontslag

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 2. Voor wie is de Gouden Handdruk Leefrekening?

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Een periodieke uitkering ontvangen met de Gouden Handdruk Leefrekening

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Een periodieke uitkering ontvangen met de Gouden Handdruk Leefrekening Productwijzer Een periodieke uitkering ontvangen met de Gouden Handdruk Leefrekening Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Als een werknemer wordt ontslagen, dan heeft hij of zij vaak recht op een vergoeding

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Contractsvervaldatum

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Productwijzer. Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Productwijzer. Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente 2008-2013? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente

Nadere informatie

Productwijzer. Gouden Handdruk Opbouwrekening. Met variabele- en vaste rente

Productwijzer. Gouden Handdruk Opbouwrekening. Met variabele- en vaste rente Productwijzer Gouden Handdruk Opbouwrekening Met variabele- en vaste rente Juni 2016 2 Inhoud Inhoud Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Gouden Handdruk Leefrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Leefrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen? Aanvragen

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente? 4. Waarom is de spaarrekening

Nadere informatie

Nabestaande bankspaarproducten Productwijzer (juli 2016)

Nabestaande bankspaarproducten Productwijzer (juli 2016) Nabestaande bankspaarproducten Productwijzer (juli 2016) Inhoudsopgave: 1. Na het overlijden 2. Wat moet er eerst gebeuren? 3. Verklaring van erfrecht 4. Wat doen wij na een melding van overlijden van

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

uw hypotheek in 6 stappen

uw hypotheek in 6 stappen uw hypotheek in 6 stappen Van offerte tot aankoop van uw woning 2 3 Na het adviesgesprek besluit u om een offerte aan te vragen. Wat zijn de volgende stappen? uw hypotheek in 6 stappen Stap 1: offerte

Nadere informatie

Voordelig vermogen opbouwen. Nu ook via uw bank. De Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Voordelig vermogen opbouwen. Nu ook via uw bank. De Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Banksparen, iets voor mij? Voordelig vermogen opbouwen. Nu ook via uw bank. De Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Banksparen, iets voor mij? De Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Vermogen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden 2 3 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Productwijzer. Gouden Handdruk Leefrekening

Productwijzer. Gouden Handdruk Leefrekening Productwijzer Gouden Handdruk Leefrekening September 2016 2 Inhoudsopgave Gouden Handdruk Leefrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Leefrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen?

Nadere informatie

Claudia Duijndam en Ferd Beukers

Claudia Duijndam en Ferd Beukers Wetswijzigingen ontslagvergoeding en de rol van banken en verzekeraars bij het informeren en begeleiden van klanten in geval van veranderende wetgeving Claudia Duijndam en Ferd Beukers Programma Achtergrond

Nadere informatie

Informatieblad aanvulling op uw inkomen

Informatieblad aanvulling op uw inkomen Informatieblad aanvulling op uw inkomen Waarom ontvangt u dit informatieblad? Wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over onze dienstverlening. In dit informatieblad leggen wij uit wat u van

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Leefrente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Leefrente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Leefrente Augustus 2015 Leefrente 1. Waarvoor is de Leefrente bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welke looptijd het beste bij u past? 3. Hoe bepaalt u de looptijd van

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele- en vaste rente 2008-2013 Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele- en vaste rente 2008-2013 Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele- en vaste rente 2008-2013 Augustus 2015 Pensioenaanvulling 2008-2013 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling 2008-2013 bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening bouwt u vermogen op met

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Banksparen OntslagVergoeding

Banksparen OntslagVergoeding Productvoorwaarden Banksparen OntslagVergoeding Dit zijn de productvoorwaarden van Banksparen OntslagVergoeding van Nationale-Nederlanden. Met Banksparen OntslagVergoeding kunt u uw ontslagvergoeding van

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement December 2015 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente VOORWAARDEN Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2. Hoe werkt de Gouden Handdruk Oogstrekening? 3. Verboden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Hypotheken assortiment ABN AMRO. Handleiding voor het intermediair

Hypotheken assortiment ABN AMRO. Handleiding voor het intermediair Hypotheken assortiment ABN AMRO Handleiding voor het intermediair Spaargroei Hypotheek Doorstromers en meer bemiddelde starters die zoeken naar zekerheid. Bij aanvang: minimaal 18 jaar, maximaal 56 jaar.

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Productwijzer. Leefrente

Productwijzer. Leefrente Productwijzer Leefrente 2008-2013 September 2016 2 Inhoudsopgave Leefrente 2008-2013 1. Waarvoor is de Leefrente 2008-2013 bedoeld? 3 Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welke looptijd het beste bij

Nadere informatie

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Algemeen Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten* voor de uitkering ingehouden.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Algemene voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het

Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het Grip op later 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk. Hoe krijg je overzicht? En áls

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Kapitaalgroei Hypotheek. De slimme aanpak voor een fiscaalvriendelijke vermogensopbouw

Kapitaalgroei Hypotheek. De slimme aanpak voor een fiscaalvriendelijke vermogensopbouw Kapitaalgroei Hypotheek De slimme aanpak voor een fiscaalvriendelijke vermogensopbouw Kapitaalgroei Hypotheek De slimme aanpak voor een fiscaalvriendelijke vermogensopbouw Uw hypotheek én de aflossing

Nadere informatie

Bankspaar Hypotheek. Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw

Bankspaar Hypotheek. Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw Bankspaar Hypotheek Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw Bankspaar Hypotheek Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw Bij het afsluiten van een

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen * PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen Zelfstandig beleggen voor uw pensioen Passend bij de door u gewenste pensioendatum Aan het begin hoog risico met kans op aantrekkelijk rendement

Nadere informatie