Productwijzer ABN AMRO. Gouden Handdruk Leefrekening. Introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productwijzer ABN AMRO. Gouden Handdruk Leefrekening. Introductie"

Transcriptie

1 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Introductie Hierbij treft u een toelichting aan op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening. De informatie in deze productwijzer is voor u relevant als u overweegt het product aan te schaffen, wanneer u tijdens de looptijd vragen heeft over het product en als u tussentijds iets wilt wijzigen. Wij raden u dan ook aan als u besluit een Gouden Handdruk Leefrekening af te sluiten, deze productwijzer goed te bewaren. Algemene informatie over de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Als u van uw (voormalig) werkgever een ontslagvergoeding ook wel een gouden handdruk genoemd ontvangt, kunt u: a) het bedrag contant laten uitkeren; b) met het bruto bedrag direct ingaande periodieke uitkeringen aankopen; c) het bruto bedrag laten aangroeien, om er later periodieke uitkeringen van aan te kopen; d) kiezen voor een combinatie van twee, of alle bovenstaande opties. Voorheen kon men de bruto gouden handdruk onder andere onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of een stamrecht B.V.. Sinds 1 januari 2010 kan de bruto gouden handdruk ook worden ondergebracht bij banken. Uw ontslagvergoeding staat dan op een (geblokkeerde) rekening bij de bank. ABN AMRO heeft voor de hierboven onder b) genoemde mogelijkheid de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening ontwikkeld. In deze productwijzer zullen we de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening bespreken. De navolgende onderwerpen zullen aan de orde komen: 1. De Gouden Handdruk Leefrekening 2. Rente op de Gouden Handdruk Leefrekening 3. Aanvraag van de Gouden Handdruk Leefrekening 4. Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever 5. Inleg over te maken van een derden geldrekening 6. Inleg afkomstig van een Stamrecht BV 7. Inleg afkomstig uit een ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening 8. Inleg afkomstig van een andere financiële instelling 9. Looptijd 10. Opname tijdens de looptijd 11. Bijzondere gebeurtenissen 12. Fiscale aspecten 13. Kosten 14. Risico s 15. Disclaimer 16. Service en informatie V

2 1. De Gouden Handdruk Leefrekening De ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is een geblokkeerde spaarrekening met vaste rente waaruit u periodieke uitkeringen ontvangt. Bij het aanvragen van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening bepaalt u samen met uw adviseur: de looptijd van de uitkering en daarmee in samenhang de hoogte van de rente (zie 2. Rente op de Gouden Handdruk Leefrekening en 9. Looptijd); de hoogte van de uitkering; de uitkeringsfrequentie. Hoogte van de uitkering Tijdens de looptijd bouwt u uw tegoed af volgens een vast patroon. Met de hoogte van de uitkering heeft u de mogelijkheid te kiezen tussen: een gelijkblijvende uitkering gedurende de gehele afgesproken looptijd; een uitkering waarbij u eerst een hoog en daarna een laag bedrag ontvangt of andersom. Met een hoog-laag of laag-hoog constructie kunt u de hoogte van uw uitkering laten aansluiten op andere inkomstenbronnen. U kiest dan bijvoorbeeld gedurende de periode dat u WW ontvangt een lagere uitkering. Vervolgens in de periode dat u geen WW meer ontvangt, kan uw uitkering hoger zijn. Uitkeringsfrequentie Met de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kunt u kiezen voor een uitkering per: maand (vanaf EUR 250,-); kwartaal; (half) jaar. Als gekozen wordt voor een 1-jarige looptijd worden minimaal twee termijnen uitgekeerd. U kunt tijdens de looptijd van de Gouden Handdruk Leefrekening geen wijzingen aanbrengen in looptijd, hoogte of frequentie van de uitkeringen. Ook kan een uitkering, als u bijvoorbeeld weer werk gevonden heeft, niet worden stopgezet. Fiscale regelgeving schrijft voor dat binnen zes maanden na de toekenning (in de meeste gevallen de datum einde dienstverband) van uw ontslagvergoeding de uitkering op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening in dient te zijn gegaan. De uitkering kan uitsluitend plaatsvinden naar een in Nederland gevestigde bank. 2. Rente op de Gouden Handdruk Leefrekening Op de Gouden Handdruk Leefrekening ontvangt u een vaste rente. Dat wil zeggen dat bij het afsluiten van de rekening met u een rente tarief wordt afgesproken dat gedurende de met u overeengekomen looptijd zal gelden. De rente wordt per kwartaal achteraf bijgeschreven. 3. Aanvraag van de Gouden Handdruk Leefrekening Op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kunnen alleen vergoedingen ten behoeve van gederfd of te derven loon of te lijden pensioenschade worden overgemaakt. De ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is niet bestemd voor: een vergoeding voor overwerk, niet opgenomen vakantiedagen, achterstallig loon, onkostenvergoedingen, bijdrage in de kosten van rechtsbijstand of outplacement en gederfde rente of jubileumvergoedingen. een ontslagvergoeding die is gebaseerd op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De Belastingdienst ontmoedigt gouden handdrukken die als een prepensionering of VUT kunnen worden beschouwd door een extra heffing Loonbelasting. Als de Belastingdienst constateert dat er sprake is van een RVU, kan dat een fiscale strafheffing voor uw (voormalige) werkgever tot gevolg hebben (In % van de ontslagvergoeding. Vanaf 2011 is dit 52%). Ook voor u heeft dit consequenties, omdat op het rendement (rente opbrengst) dezelfde strafheffing wordt ingehouden. In bepaalde situaties kan ABN AMRO hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst. Het is dus zowel voor u, uw (voormalige) werkgever als ABN AMRO belangrijk om vast te kunnen stellen of er sprake is van een RVU. Uw (voormalige) werkgever dient hierover uitsluitsel 2

3 te geven (zie ook onder punt 4: Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever). De inleg op de Gouden Handdruk Leefrekening dient minimaal EUR ,- te bedragen. 4. Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever Als u een Gouden Handdruk Leefrekening wilt openen, ondertekent u hiervoor een aanvraagformulier. Daarnaast ontvangt u informatie die bestemd is voor uw (voormalige) werkgever. Het gaat dan om: een <Verklaring Stamrecht> in te vullen en te ondertekenen door uw (voormalige) werkgever; een toelichting op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU); de Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding waarin uw (voormalige) werkgever verklaart dat er geen sprake is van een RVU. Dit is allen van toepassing op de situatie waarbij u op datum ontslag de leeftijd hebt van 52 jaar of ouder. In plaats van deze laatste verklaring kan uw (voormalig) werkgever of kunt u, indien u op datum ontslag 52 jaar of ouder bent, ook één van de volgende documenten aanleveren: RVU beschikking van de Belastingdienst; onder bepaalde voorwaarden* een UWV Werkbedrijf verklaring; onder bepaalde voorwaarden* een beschikking Kantonrechter waarin u een ontslagvergoeding is toegekend; onder bepaalde voorwaarden* een verklaring dat uw ontslag valt onder het Sociaal Plan van uw (voormalige) werkgever. Het Sociaal Plan dient dan meegezonden te worden. *Indien één van deze documenten wordt gebruikt, vindt inhoudelijke toetsing door ABN AMRO Bank plaats. Afhankelijk van het resultaat van deze toetsing, kan de aanvraag in behandeling worden genomen of dient alsnog een RVU Verklaring bij de Belastingdienst te worden aangevraagd. ABN AMRO Bank kan uw aanvraag voor de Gouden Handdruk Leefrekening alleen in behandeling nemen als de <Verklaring Stamrecht> en de <Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding> of één van de andere documenten die wij hiervoor noemden, in ons bezit is indien u 52 jaar of ouder bent. Na opening van uw Gouden Handdruk Leefrekening ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Daarbij zit ook informatie met een instructie die bestemd is voor uw (voormalige) werkgever, die nodig is voor het overboeken van de ontslagvergoeding. 5. Inleg over te maken van een derden geldrekening Als uw ontslagvergoeding -tijdelijk- is overgemaakt op een derden geldrekening bij een notaris of advocaat, kunt u de <Verklaring Stamrecht> aan de notaris of advocaat geven. Hij dient de <Verklaring Stamrecht> dan te tekenen. Daarnaast dient uw (voormalige) werkgever de <Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding> te ondertekenen, of dient hij te zorgen voor een gelijkwaardig document (zie ook onder 4: Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever). 6. Inleg afkomstig van een Stamrecht B.V. Als de inleg afkomstig is van een Stamrecht B.V., moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: er is sprake van een stamrecht dat in het verleden is ontstaan als gevolg van een ontslagvergoeding ten behoeve van gederfd of te derven loon; er is geen sprake van een ontslagvergoeding die is gebaseerd op de RVU (niet van toepassing voor ontslagvergoedingen die dateren van voor 2006); er is toestemming / goedkeuring van de belastingdienst voor de overdracht. De directie van de Stamrecht B.V. dient de <Verklaring Stamrecht> en de <Verklaring Regeling Vervroegde Uittreding> te ondertekenen of wat die laatste verklaring betreft- te zorgen voor een gelijkwaardig document (zie ook onder 4: Inleg over te maken door uw (voormalige) werkgever). 3

4 ABN AMRO wijst u erop dat, in het geval het stamrecht is toegekend vóór 1 januari 1995, het van toepassing zijnde oude fiscale regime door de overdracht zal vervallen. Het nieuwe fiscale regime is dan van toepassing. Het nieuwe regime is op enkele punten minder flexibel dan het oude regime. Indien in uw geval het oude regime vervalt, is het verstandig na te gaan of dit voor u nadelige gevolgen heeft. Neemt u daarom contact op met een fiscaal adviseur. 7. Inleg afkomstig uit de ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Als uw inleg afkomstig is van een in het verleden afgesloten ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening, hoeft u of uw voormalige werkgever geen bescheiden meer aan te leveren. Bij uw aanvraag voor een Gouden Handdruk Leefrekening kunt u samen met uw adviseur een mutatieformulier invullen waarmee u de overdracht in gang zet. 8. Inleg afkomstig van een andere financiële instelling Het inbrengen van een ontslagvergoeding vanuit een bestaande verzekering of bankspaarrekening bij een andere bank of verzekeraar naar de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening, is momenteel nog niet mogelijk. 9. Looptijd Met betrekking tot de looptijd gelden fiscale regels. Afhankelijk van uw leeftijd op het moment van aankoop van die periodieke uitkeringen, geldt voor de looptijd van de periodieke uitkering een minimale duur (zie bijlage, Tabel 1: looptijd). Afhankelijk van uw leeftijd op het moment van aankoop van die periodieke uitkeringen, geldt voor de looptijd van de periodieke uitkering een minimale duur (zie bijlage, Tabel 1: looptijd). U kunt natuurlijk altijd een langere looptijd afsluiten. U bent fiscaal wettelijk verplicht het door u opgebouwde tegoed uiterlijk in het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt, te gebruiken voor de aankoop van periodieke uitkeringen. 10. Opname tijdens de looptijd Een opname of overdracht van uw tegoed naar een andere financiële instelling gedurende de afgesproken looptijd is in niet mogelijk. Indien om de één of andere reden er toch een opname of overdracht plaatsvindt, brengt dit naast EUR 150,- administratiekosten, ook extra kosten met zich mee. Dit betreft een rentedervingsvergoeding (RDV). Deze RDV heeft betrekking op de kosten die ABN AMRO maakt om het financieringsgat op te vullen. 11. Bijzondere gebeurtenissen Gedurende de looptijd van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kunnen er zich gebeurtenissen voordoen zoals overlijden, echtscheiding, afkoop, emigratie, die fiscale consequenties kunnen hebben en / of kosten met zich meebrengen als u een Gouden Handdruk Leefrekening hebt. Wat gebeurt er bij overlijden? Als u overlijdt, zal daarvan melding gemaakt moeten worden aan de bank. Ook is een Verklaring van Erfrecht nodig. De uitkering zal worden stopgezet totdat duidelijk is wie de begunstigde(n) is/zijn. Het opgebouwde tegoed komt daarna ter beschikking van de rechthebbenden. Rechthebbenden in geval van overlijden zijn achtereenvolgens: 1. de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner; 2. diegene waarmee de rekeninghouder duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met wie geen bloed- of aanverwant bestaat in rechte lijn; 3. (pleeg)kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Van deze volgorde kan in een testament worden afgeweken. Binnen 12 maanden na het moment van overlijden moet de oorspronkelijke uitkering worden gecontinueerd door de begunstigde(n). Indien uit de Verklaring van Erfrecht blijkt dat er 4

5 meerdere begunstigden zijn, zal de uitkering afgehandeld worden conform deze verklaring. Indien niet wordt voldaan aan de 12 maanden termijn of zijn er geen rechthebbenden (meer) in bovenstaande zin, dan wordt de totale waarde van de Gouden Handdruk Leefrekening belast naar het toepasselijke tarief loonbelasting van de overledene. Het bedrag na belasting valt in de nalatenschap. Wat kan er gebeuren bij een echtscheiding? Als u gaat scheiden, wordt er vaak een echtscheidingsconvenant opgesteld. Daarin kunnen afspraken worden vastgelegd over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. De ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening kan in een dergelijke verdeling worden betrokken. Toedeling van (een deel van) deze rekening aan uw partner wordt niet gezien als afkoop. Het deel van de Gouden Handdruk Leefrekening dat wordt toebedeeld aan een ex-partner, moet onder exact dezelfde voorwaarden worden gecontinueerd als de oorspronkelijke rekening. De looptijd en frequentie van de uitkeringen kunnen niet worden gewijzigd. De hoogte van de uitkering wordt aangepast in overeenstemming met de toebedeling. Wat gebeurt er bij emigratie? Als u emigreert en u ontvangt een uitkering uit de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening, blijft u in Nederland loonbelasting- en premie volksverzekering plichtige. Het kan zijn dat uw nieuwe woonland heffingsbevoegd is. Een fiscaal adviseur kan u hierover nader adviseren. Afkoop en niet toegestane handelingen Indien gedurende de looptijd één van onderstaande handelingen plaatsvindt, beschouwt de Belastingdienst dit als een verboden handeling (schending van de fiscale regelgeving). Te denken valt aan de volgende situaties: Uw Gouden Handdruk Leefrekening is niet langer aan te merken als een stamrechtrekening. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld de uiterste ingangsdatum van de periodieke uitkeringen is gepasseerd; U hebt uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening afgekocht. Onder een afkoop wordt verstaan het anders dan in geval van overeengekomen periodieke uitkeringen, overboeken van het tegoed van uw Gouden Handdruk Leefrekening naar een gewone rekening; Uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is vervreemd. Onder vervreemding wordt verstaan elke handeling waarbij de Gouden Handdruk Leefrekening overgaat op een ander dan de oorspronkelijke rekeninghouder, door bijvoorbeeld schenking of verkoop; Uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening wordt voorwerp van zekerheid. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de garantie om met uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening een schuldvordering af te lossen. Ook belening en verpanding vallen hieronder. De consequentie van een verboden handeling is een fiscale sanctie: er moet met de Belastingdienst worden afgerekend over de totale waarde van de Gouden Handdruk Leefrekening. Dit betekent een belastingheffing die kan oplopen tot 52%. Daarnaast wordt door de Belastingdienst revisierente in rekening gebracht (in de regel 20%). Verder brengt ABN AMRO u EUR 150,- (2010) administratiekosten in rekening en eventueel zijn er aanvullende kosten vanwege de rentedervingsvergoeding. 12. Fiscale aspecten De uitkering uit de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is een bruto uitkering. Dat wil zeggen dat u over de uitkering van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening loonbelasting en premie volksverzekeringen betaalt. ABN AMRO verzorgt de inhouding en afdracht aan de Belastingdienst; deze vindt plaats conform de groene tabel (zie en is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van uitkering en de hoogte van de periodieke uitkering. Over het saldo op de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing in box 3 (1,2%). Mocht u tijdens de looptijd van de Gouden Handdruk Leefrekening komen te overlijden, dan betalen uw erfgenamen over de waarde van de rekening geen erfbelasting. Bij uw partner vindt mogelijk een korting plaats op de 5

6 partnervrijstelling. Neem voor meer informatie hierover contact op met een fiscaal adviseur. 13. Kosten Het openen van een ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is gratis. Ook worden er geen beheervergoedingen in rekening gebracht. Per uitbetaling wordt EUR 2,20 administratie en transactiekosten in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op uw bruto periodieke uitkering, dus voordat aftrek van loonbelasting en premies volksverzekering plaatsvindt. 14. Risico s Het tegoed op uw ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening valt onder het deposito garantiestelsel. Loop geen onnodig risico. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product zelf, de kosten en de risico s. De risico indicatie van de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening is zeer laag. Lees deze zorgvuldig voordat u dit product koopt. De financiële bijsluiter maakt deel uit van de productvoorwaarden, maar is ook los te vinden op: cht.html 15. Disclaimer De productwijzer bij de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening heeft een informatief karakter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze productwijzer is dan ook niet aan te merken als een advies. Wilt u een persoonlijk advies van ons ontvangen, maakt u dan een afspraak met onze adviseurs. De productwijzer is geen alternatief voor de productvoorwaarden van de Gouden Handdruk Leefrekening. U kunt de productvoorwaarden aanvragen bij uw adviseur, of downloaden via 16. Service & Informatie U kunt voor vragen terecht bij uw adviseur, kantoor, ons Customer Contact Center (bereikbaar op , EUR 0,10 per minuut) of op internet: handdruk/introductie.html 6

7 Bijlage 1 Tabel 1: Looptijd Ingeval de gerechtigde tot de uitkering bij ingang van de uitkeringen een leeftijd heeft bereikt van Maar nog niet de leeftijd heeft bereikt van Een langere looptijd is altijd toegestaan. Bedraagt de minimale periode tussen de eerste en de laatste uitkering het in deze kolom vermelde aantal jaren 7

8 Over ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is (EUR 0,10 per minuut). Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als: aanbieder van betaal- en spaarproducten; bemiddelaar en adviseur van betaal- spaar, krediet- en verzekeringsproducten; beleggingsonderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten. Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstantie waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten kunt u vinden op: of opvragen via telefoonnummer Op ABN AMRO Bank N.V. zijn het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer informatie daarover kunt u vinden op: of opvragen via telefoonnummer ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer Het BTWidentificatienummer van ABN AMR Bank N.V. is NL B01. US PERSONS DISCLAIMER ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is geen geregistreerde verzekerings- of bankinstelling zoals bedoeld in de federale wetgeving en de wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Het is ABN AMRO daarom niet toegestaan financiële diensten en/of producten, waaronder diensten en/of producten op het gebied van betalingsverkeer (waaronder het accepteren of het aanbieden tot het doen van stortingen), leningen, verzekeringen, hypotheken of creditcards aan te bieden aan Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. 8