BlackRock Mix Fonds 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlackRock Mix Fonds 3"

Transcriptie

1 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 31 juli 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel Het BlackRock Mix Fonds 3 streeft naar groei op lange termijn, in overeenstemming met het risicoprofiel. Het fonds is een mixfonds en biedt u binnen één fonds een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties. Het fonds zorgt er ook voor dat de verhouding tussen aandelen en obligaties, die het risico bepaalt, gelijk blijft. Het fonds belegt in indexfondsen en is er dus op gericht een rendement te bieden dat overeenkomt met het rendement van de index die het fonds volgt. Er wordt wereldwijd belegd. Het fonds belegt ongeveer 50% van zijn vermogen in fondsen die beleggen in obligaties. Deze obligaties zijn hoofdzakelijk van een goede kredietwaardigheid, uitgegeven door bedrijven en overheden. Het fonds belegt ongeveer 50% van zijn vermogen in fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven met een grote en middelgrote marktkapitalisatie. De uitgebreide doelstelling is opgenomen in de Prospectus en is altijd leidend. Performance van het fonds Groei en rendement kalenderjaar 31 juli K 9 Groei van (EUR) R EUR Acc 50% MSCI All ,85% 6,44% R EUR Acc Countries World + 50% Barclays Eur Aggregate 0,28% 0,03% +/ Benchmark Bron: Morningstar. De formance en formance ten opzichte van de Benchmark zijn gegeven in de hierboven aangegeven valuta en zijn gebaseerd op de NAVkoers (nettovermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. In de tabel wordt de formance gegeven iode van 12 maanden. BlackRock heeft 1 januari 2014 het officiële waarderingspunt van de benchmark index gewijzigd naar 16:00 (CET), waarmee dit nu aansluit bij het waarderingsmoment van het grootste deel van het belegd vermogen van het fonds. Voordat deze aanpassing gemaakt werd kon het zo zijn dat het gerapporteerde resultaat (formance) van het fonds in een grotere mate negatief of positief beïnvloed werd als gevolg van het verschil in tijdstip waarop het fonds en de benchmark index gewaardeerd werden. Cumulatief rendement 31 juli 2015 YTD L1 1 mnd. L2 3 mnd. L3 6 mnd. L4 1 L5 jr. 3 L6 jr.* 5 L7 jr.* 10 L8 jr.* Introductie* L9 16 Totaalrendement % 12 R EUR Acc 8 50% MSCI All Countries World % Barclays Eur 0 Aggregate 4 6,44% 1,66% 1,32% 2,74% 13,63% 12,64% R EUR Acc 6,47% 1,69% 1,43% 2,73% 13,67% 12,86% Benchmark 8 12 Bron: Morningstar. De formance en formance van de Benchmark zijn gegeven in de hierboven aangegeven valuta en zijn gebaseerd op de NAVkoers (nettovermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. *De formancecijfers worden weergegeven op jaarbasis. De YTDformance wordt alleen gegeven als het fonds eerder dan is geïntroduceerd. De centielscore is gebaseerd op de relatieve formance van het fonds in vergelijking met de fondsen in de sector Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd, uitgedrukt als een %. Hierbij is 1 de beste centielscore en 100 de slechtste. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder geld terugkrijgt dan u geïnvesteerd heeft. Raadpleeg de specifieke waarschuwingen voor het fonds op de andere zijde. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie kunt u vinden op BlackRock heeft 1 januari 2014 het officiële waarderingspunt van de benchmark index gewijzigd naar 16:00 (CET), waarmee dit nu aansluit bij het waarderingsmoment van het grootste deel van het belegd vermogen van het fonds. Voordat deze aanpassing gemaakt werd kon het zo zijn dat het gerapporteerde resultaat (formance) van het fonds in een grotere mate negatief of positief beïnvloed werd als gevolg van het verschil in tijdstip waarop het fonds en de benchmark index gewaardeerd werden. Portefeuilleprofiel 31 juli 2015 Asset allocation (%) Fonds Sectoren (%) Fonds Bmark Actief Valutaverdeling (%) Fonds Bmark Actief Aandelen 50.0 Obligaties 49.9 Cash grootste posities (%) Fonds Blk Euro Cred Bond Idx Flx Acc 16,7 Bgif North America Equity Index X2 13,3 BgifBlk Euro Govt Bd Index X2 EUR 12,6 Blk Euro Gvt Bd Fd Flex Euro Acc 11,8 BgifBlk Europe Eq Index Fd X2 EUR 10,8 ishares MSCI North America Ucits E 10,1 BgifBlk Euro Agg Bd Index X2 EUR 8,8 Bgif Blk Em Eq Index Fd X2 EUR 4,9 Blk Nrth Amer Idx Sub EUR Flx Acc 4,3 Bgif Japan Equity Index X2 EUR 2,5 Totaal 10 grootste posities (%) 95,8 Totaal 20 grootste posities (%) 100,0 Totaal aantal posities 14 Overige 33,1 0,0 33,1 Overheid 29,8 30,1 0,3 Agency Plus 7,8 7,7 0,1 Bedrijfsobligaties 7,7 7,9 0,1 MBS/Covered 4,6 4,3 0,3 Div. financiële diensten 3,3 11,3 7,9 Technologie 2,8 6,6 3,8 Gezondheidszorg 2,4 6,4 4,0 Luxeconsumentengoederen 2,3 6,4 4,1 Industrie 1,7 5,1 3,4 Landenverdeling (%) Fonds Bmark Actief EUR 54,7 55,4 0,6 USD 27,0 26,1 0,9 JPY 4,0 4,0 0,0 GBP 3,6 3,6 0,0 HKD 1,8 1,7 0,1 CHF 1,7 1,7 0,0 CAD 1,6 1,5 0,0 AUD 1,2 1,2 0,0 KRW 0,8 0,7 0,1 TWD 0,7 0,6 0,1

2 Cumulatief rendement aandelenklasse 31 juli 2015 Aandelen klasse Introductie datum van het fonds NAV 1 maand Lopende kosten % Yield ISIN Bloomberg SEDOL R Acc EUR 06/13 12,88 1,66% 13,63% 11,39% 0,27% IE00B7Y5HH51 Bron: Morningstar. Tenzij anders aangegeven is de formance gegeven De formance is gebaseerd op de NAVkoers (nettovermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten op jaarbasis. De lopende kosten omvatten ook de beheerskosten. Meer informatie over de kosten vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie. De lopende kosten zijn variabel en onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van onder andere de omvang van het betreffende fonds. In het verleden behaal de resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder geld terugkrijgt dan u geïnvesteerd heeft. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie kunt u vinden op Wettelijke informatie over het fonds Beleggingsmaatschappij Fondstype Gevestigd in Introductie datum van het fonds Basisvaluta AUM van fonds EUSD fondsstatus BlackRock UCITS Funds UCITS Ireland Euro 906m In scope, distributions and redemptions Fondsinformatie Gepubliceerde NAV Fondsbeheerder Stephen Walker Beheert het fonds sinds Sector Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd Benchmark 50% MSCI All Countries World + 50% Barclays Eur Aggregate Ratings 31 juli 2015* Land waar het fonds geregistreerd is Zie het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op Fondsinformatie aandelenklasse (R EUR Acc) Minimale eerste inleg Minimale vervolginleg Aankoopkosten Jaarlijkse beheerskosten 5,000,000 5,000, % 0.20% Specifieke risicowaarschuwingen voor het fonds De waarde van aandelen schommelt van dag tot dag, waardoor fondsen die in aandelen beleggen aanzienlijke verliezen kunnen lijden. Dit geldt ook voor fondsen die indirect in aandelen beleggen, zoals de BlackRock Mix Fondsen met een aandelencomponent. De koersen van aandelen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren die samenhangen met de onderneming die de aandelen heeft uitgegeven, maar ook door factoren die samenhangen met economische en politieke ontwikkelingen, zoals groeitrends, inflatie en renteontwikkelingen, winstrapportages, demografische ontwikkelingen en natuurrampen.de BlackRock Mix Fondsen beleggen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) in staats en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente word betaald (de coupon genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. De fondsen kunnen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) beleggen in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalingsof renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door een overheden gegarandeerd zijn. De fondsen hebben een funds of funds'structuur, wat betekent dat ze tot 100% van hun netto vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Hierdoor zijn ze blootgesteld aan alle risico's waaraan ook deze onderliggende fondsen blootstaan. De fondsen beleggen een groot deel van hun vermogen in effecten die genoteerd zijn in vreemde valuta; schommelingen van de betreffende wisselkoersen zullen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen. De fondsen beleggen in onderliggende fondsen die een index volgen. Het beleggingsdoel van deze indexfondsen is een rendement te realiseren dat overeenkomt met het rendement van de benchmarkindex (zoals gepubliceerd door de betreffende indexaanbieder). Hoewel indexaanbieders duidelijk omschrijven waarop een specifieke benchmarkindex gericht is, bieden ze over het algemeen geen garanties en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens over hun benchmarkindices. Ze garanderen ook niet dat de gepubliceerde indices overeen zullen stemmen met de methodologie die ze voor de benchmarkindices hebben beschreven. Er kunnen van tijd tot tijd afwijkingen voorkomen in de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens. Naast de geplande herwegingen kunnen indexaanbieders ook aanvullende adhoc herwegingen van hun benchmarkindices uitvoeren, bijvoorbeeld om een verkeerde keuze van de bestanddelen van de index te corrigeren. Als de benchmarkindex van een fonds herwogen is en het fonds vervolgens de eigen portefeuille herweegt om deze in lijn te brengen met de benchmarkindex, worden de transactiekosten die voortvloeien uit deze herweging van de portefeuille toegerekend aan het fonds en, bij uitbreiding, aan de aandeelhouders, waaronder het betreffende Mix Fonds dat aandelen in een dergelijk fonds bezit.niet geplande herwegingen van de benchmarkindex kunnen ook tot gevolg hebben dat de 'tracking error' (dat wil zeggen het verschil tussen het rendement van het fonds en dat van de index) groter wordt. Fouten en aanvullende adhoc herwegingen die een indexaanbieder uitvoert kunnen daarom leiden tot hogere kosten voor het fonds en zijn aandeelhouders, waaronder ook de Mix Fondsen die in deze fondsen particien. De fondsen kunnen beleggen in derivaten, wanneer dit uit het oogpunt van efficiënt portefeuillebeheer wenselijk wordt geacht. Vergeleken met een fonds dat alleen belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties staan derivaten bloot aan een hoger potentieel risico en hogere volatiliteit. Belangrijke informatie BUF (BlackRock UCITS Funds) is een icbe, als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft) die ingeschreven staat in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. Voor nadere informatie over BUF en haar subfondsen wordt verder verwezen naar de essentiële beleggersinformatie. Het prospectus van BUF en haar subfondsen kunt u verkrijgen via Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en nietgeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn van hun respectievelijke eigenaren.bron en copyright: CITYWIRE. Steve Walker heeft een rating van Citywire voor zijn/haar risicogecorrigeerde formance over 3 jaar, voor de iode 09/07/2015. u Contactgegevens : Tel +31 (0) Fax +31 (0) u

3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Fund update 31 juli 2015 Fonds commentaar Het fonds behaalde een rendement van 1,66%, terwijl de samengestelde benchmarkindex met 50% obligaties en 50% aandelen een rendement van 1,69% had. De beleggingen in de portefeuille bleven grotendeels in overeenstemming met de beoogde verdeling over aandelen en obligaties, zodat herweging van de portefeuille einde van de maand niet nodig was Markt commentaar Wereldwijde ontwikkelingen Het beleggingsklimaat werd in juli vooral beheerst door een daling van de grondstoffenprijzen, bezorgdheid over de Chinese aandelenmarkt, de mogelijke renteontwikkeling in de VS en het Griekse schuldendrama. Tegen deze achtergrond nam de FTSE AllWorld index in juli 1,66% in waarde toe (totaalrendement in pond sterling). De dollar nam tegenover de meeste grote valuta s een sterke positie in. Het economische nieuws dat in juli in de VS bekend werd gemaakt, was gemengd, maar beleggers leken vooral oog te hebben voor de Federal Reserve en de timing van de verwachte rentestijging. In de julivergadering van de Amerikaanse centrale bank wees de commissie die verantwoordelijk is voor de vaststelling van de rente op de verbetering van de arbeidsmarkt en de bescheiden groei van de Amerikaanse economie. Op grond hiervan nam de verwachting toe dat de rentestijging nog vóór het einde van het jaar een feit zal zijn. Europese aandelen leverden een bovengemiddeld rendement. Aan het begin van de maand was de markt nog zwak, toen het Griekse volk in een referendum tegen verdere strenge maatregelen stemde. Na enige tijd sloten de Europese regeringsleiders en de Griekse regering echter toch een overeenkomst over een reddingsplan. In ruil voor hervormingen werd een nieuwe financiering van EUR 86 miljoen voor de komende drie jaar toegezegd. Na bekendmaking van dit nieuws, waarmee het gevaar dat Griekenland de eurozone zal verlaten geweken lijkt, klommen de markten gestaag omhoog. De dollar verzwakte gedurende de maand echter ten opzichte van de dollar. Japanse aandelen bleven in juli achter bij de andere grote markten maar stegen gemiddeld wel in waarde. De yen daalde opnieuw ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De regio Azië/Pacific (excl. Japan) en de opkomende markten daalden in waarde en leverden relatief schamele prestaties (uitgedrukt in pondsterling). Chinese aandelen presteerden bijzonder zwak. De Chinese autoriteiten deden wel pogingen om de aandelenkoersen met een serie maatregelen op te krikken, maar door de sterke volatiliteit bleven de koersen dalen. Ook aandelen uit Brazilië en Korea kregen zware klappen te verduren. De olieprijzen daalden, als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar, een hoge productie in de OPEClanden, grote opbrengsten van de velden in de VS en bezorgdheid over de wereldwijde vraag. Bovendien wordt verwacht dat de wereldwijde olievoorraad vóór het einde van het jaar zal toenemen, doordat olie uit Iran beschikbaar komt, nu een akkoord over het kernprogramma is gesloten, zodat het handelsembargo is opgeheven. De goudprijs daalde in juli doordat de Amerikaanse dollar in waarde steeg en andere veilige havens weer aantrekkelijker werden voor beleggers. Ook de prijzen van ko en ijzererts daalden, vooral door de bezorgdheid over de dalende Chinese vraag.

4 woordenlijst u Ontwikkeling basisvaluta Een manier om tot uitdrukking te brengen hoe de basisvaluta van een fonds of de onderliggende beleggingen zich vanaf een vast punt in de tijd ontwikkelt (d.w.z. stijgt of daalt) ten opzichte van een andere valuta. Deze informatie is nuttig om een reële vergelijking te kunnen maken tussen rendementen, omdat het mogelijk is dat een fonds stijgt wanneer de waarde in euro's wordt uitgedrukt, maar daalt wanneer deze in dollars wordt uitgedrukt. u Fonds Een collectieve beleggingsinstelling die de gezamenlijke inleg van de beleggers investeert in effecten zoals aandelen of obligaties, zonder dat de beleggers deze effecten zelf rechtstreeks hoeven te kopen. Door eenmalig of regelmatig geld in te leggen verkrijgen beleggers participaties of aandelen in het betreffende fonds, die elke een deel van de waarde van de gezamenlijke onderliggende beleggingen vertegenwoordigen. u Performance van het fonds De stijging of daling van de waarde van het fonds op grond van de stijging of daling van de waarde van de onderliggende beleggingen. De koersen van aandelen worden beïnvloed door factoren als de ondernemingswinst, terwijl de koersen van obligaties meer beïnvloed worden door macroeconomische factoren, zoals de rentevoet. u Awards en ratings Ondernemingen die de formance van fondsen in kaart brengen, zoals Morningstar of CityWire, kennen awards en ratings toe die tot uitdrukking brengen hoe goed het fonds en de beheerder ervan presteren. Fondsbeheerders hechten veel waarde aan awards en hoge ratings. u Actieve weging Een systeem dat het mogelijk maakt aan bepaalde beleggingen in de fondsportefeuille in verhouding tot de benchmarkindex meer belang toe te kennen dan aan andere. Een fonds kan bijvoorbeeld meer aandelen van de ene onderneming kopen dan van een andere, omdat de beheerder verwacht dat de eerste onderneming beter zal presteren. Dit is een veel voorkomende vorm van actief fondsbeheer. Op grond van aandelenselectie koopt het fonds meer aandelen van een onderneming met betere spectieven ('overweging') en minder van een onderneming die in de ogen van de beheerder minder goede spectieven biedt ('onderweging'). Over en onderweging worden gemeten ten opzichte van de benchmarkindex: als een onderneming bijvoorbeeld een weging van 3% heeft in de index, maar 4% van de waarde van het fonds vormt, is dit aandeel 'overwogen'. u Fondsrendement Het rendement van het fonds, dat bestaat uit de inkomsten die de beleggingen hebben opgeleverd en de eventuele vermogensgroei, minus de beheerskosten van het fonds. Dit rendement wordt uitgedrukt als een centage van de totale waarde van het fonds en wordt doorgaans maandelijks berekend. Beleggers ontvangen tweemaal jaar een verslag van het rendement. u Benchmark Een index die beleggers de mogelijkheid biedt te beoordelen hoe goed het fonds gepresteerd heeft in vergelijking tot een verzameling effecten die representatief is voor de markt waarin het fonds belegt. De grootste Britse ondernemingen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de FTSE 100 Index, die als benchmark dient voor fondsen die beleggen in de Britse aandelenmarkt. Actief beheerde fondsen streven ernaar beter te presteren dan de benchmark. u Rendement Het totaal van de inkomsten uit een belegging en de vermogensgroei, uitgedrukt als een centage van de aanvangskoers van een effect. Het rendement op aandelen bestaat bijvoorbeeld uit het dividend dat door ondernemingen wordt betaald en een eventuele stijging van de aandelenkoers. Het rendement op obligaties bestaat uit de couponrente en eventuele stijging van de koers van de obligatie. u Totaalrendement Het totale rendement van een belegging, inclusief inkomsten uit dividend of rente en de stijging of daling van de koers van het effect, berekend over een vaste iode (doorgaans een jaar). u Percentielranking Fondsen worden op basis van de markt waarin ze beleggen ingedeeld in een 'peergroep' van soortgelijke fondsen. Binnen deze peergroep worden de fondsen gerangschikt op grond van hun formance. Deze ranking wordt vaak weergegeven in de vorm van een 'kwartielclassificatie': de beste 25% van de peergroep behoort tot het eerste kwartiel, de volgende 25% tot het tweede kwartiel enzovoort. Deze classificatie wordt berekend over een vaste iode, doorgaans één, drie, vijf en tien jaar. Fondsbeheerders streven ernaar consequent een score in het eerste kwartiel te behalen, omdat anders de rating van hun fonds wordt verlaagd. u Risico en rendementprofiel Een manier om het potentiële rendement van een fonds weer te geven in verhouding tot het risico van de beleggingscategorie. Obligaties van opkomende markten kunnen bijvoorbeeld een hoog rendement opleveren, maar deze gaan gepaard met een hoog defaultrisico, wat betekent dat de belegger het risico loopt een deel van het belegde vermogen te verliezen. Het profiel komt tot stand op grond van een complexe wiskundige formule en is erop gericht voor beleggers inzichtelijk te maken of een belegging voor hen 'het risico waard is'. u Samenvatting van de beleggingsdoelstelling Een korte omschrijving van wat het fonds beoogt te bereiken, om beleggers de mogelijkheid te bieden goed na te gaan of het fonds aansluit bij hun behoeften. In de samenvatting van de beleggingsdoelstelling van een Absolute Returnfonds kan bijvoorbeeld staan dat het fonds erop gericht is in waarde te stijgen, ongeacht de marktsituatie, door gebruik te maken van technieken als shorting, waarbij winst wordt geboekt wanneer de markt daalt. u Performance Het rendement van een belegging, bestaande uit inkomsten en eventuele vermogensgroei, uitgedrukt als een centage van de nettovermogenswaarde van het fonds. De formance van het fonds kan vervolgens worden vergeleken met de benchmark, om te meten of het fonds beter heeft gepresteerd dan de index (outformance) of slechter (onderformance). u Cumulatief rendement Het rendement van beleggingen, zoals het dividend op aandelen of de couponrente van obligaties, kan opnieuw in het fonds worden belegd. Hierdoor krijgt de belegger meer participaties in het totale fondsvermogen, zodat de potentiële vermogensgroei toeneemt. Wanneer een belegging bijvoorbeeld in het eerste jaar een rendement van 10% opbrengt en dit wordt herbelegd, ontvangt de belegger in het tweede jaar het rendement over zijn oorspronkelijke belegging plus die extra 10%. Dit betekent dat een rendement van 10% in het tweede jaar tot een cumulatief rendement van 11% kan leiden. u Voortschrijdende ioden Een aanduiding voor de iode waarover de winst of andere financiële opbrengst van een onderneming wordt gemeten, op basis van de voorgaande iode van 12 maanden. Andere ioden waarover het rendement kan worden weergegeven zijn "Last Fiscal Year" (LFY, laatste boekjaar), "Most Recent Quarter" (MRQ, laatste kwartaal) en "Jaar op jaar" (YOY). u YTD Year to Date De iode van 1 januari van het lopende kalenderjaar tot de datum van de rapportage, als basis om de formance van een belegging te meten. Dit heeft in de eerste maanden van het jaar weinig zin (de formance over januari en YTD zouden hetzelfde zijn), maar biedt in latere maanden van het jaar een nuttige maatstaf. Bij sommige fondsen wordt de aanduiding YTD ook gebruikt om de formance over de afgelopen 12 maanden aan te geven, waarbij de grens van het kalenderjaar dus wordt overschreven. u Profiel van de portefeuille Het relatieve risico en de aard van een fonds, op grond van het type beleggingen dat door de beheerder wordt geselecteerd. Een aandelenfonds kan bijvoorbeeld de nadruk leggen op 'defensieve' aandelen, zoals nutsbedrijven, wanneer de aandelenmarkt daalt, of juist de nadruk leggen op groeiaandelen, zoals internetondernemingen, wanneer de markt sterk presteert. Of een obligatiefonds kan de voorkeur geven aan staatsobligaties met een AAArating, uitgegeven door landen als Duitsland, boven risicovollere obligaties die bijvoorbeeld zijn uitgegeven door Spanje. Het profiel van de portefeuille brengt tot uitdrukking welke typen beleggingen gekozen worden en in welke hoeveelheden. u Asset allocation (beleggingsmix) De categorieën effecten waarin de fondsbeheerder belegt, in overeenstemming met de aard van het fonds. Voor sommige fondsen ligt de beleggingsmix voor de hand, omdat de beheerder krachtens het mandaat bijvoorbeeld alleen in Britse aandelen mag beleggen. Beheerders van een multiasset fonds hebben echter de vrijheid in een groot aantal beleggingstypen te beleggen, van aandelen tot obligaties. De beleggingsmix kan ook geografisch gespreid zijn, bijvoorbeeld binnen Europa of wereldwijd, waarbij de fondsbeheerder bepaalt welke landen in de portefeuille worden opgenomen. u Looptijd De iode tot de datum waarop een effect moet worden afgelost; meestal gebruikt met betrekking tot obligaties. Een 10jarige staatsobligatie moet bijvoorbeeld 10 jaar na uitgifte ervan door de emittent worden terugbetaald. Bedrijfsobligaties hebben doorgaans een kortere looptijd (tot vijf jaar). Ook derivaten hebben een looptijd, die de iode aangeeft tot de dag waarop de optie, future of swap vervalt. De meeste aandelen hebben geen looptijd, tenzij de onderneming besluit om de aandelen op te heffen of terug te kopen. u Landenexposure Het aantal beleggingen land in verhouding tot de totale omvang van het fonds. Een Europees aandelenfonds waarvan 10% belegd is in de Duitse aandelenmarkt, heeft een exposure van 10% naar Duitsland. Dit is vooral van belang wanneer een bepaald land in de problemen komt, zoals Griekenland. In dat geval wordt de landenexposure naar zo'n land doorgaans verkleind. u 10 grootste beleggingen De 10 effecten waarin de fondsbeheerder het grootste deel van het fondsvermogen heeft belegd. Een aandelenfonds zal bijvoorbeeld vooral beleggen in de ondernemingen waarvan de beste resultaten verwacht worden en publiceert de 10 grootste beleggingen zodat beleggers weten waarin hun geld belegd is. u Introductie De datum waarop het fonds voor het eerst aan de beurs werd genoteerd. De formance wordt soms vanaf de introductie van het fonds gegeven, vooral wanneer het fonds minder dan drie jaar geleden geïntroduceerd werd. Dit geeft een breder beeld van de prestaties van het fonds dan de formance op jaarbasis. Bij fondsen die al langer bestaan kan de formance vanaf introductie nuttig zijn om te meten hoe goed het fonds heeft gepresteerd in verhouding tot andere factoren, zoals de inflatie op de lange termijn. u Yield Het rendement van een belegging, uitgedrukt als een centage van de oorspronkelijke aankoopprijs. Wanneer een aandeel in een onderneming bijvoorbeeld voor 10 werd gekocht en jaarlijks een dividend van 0,45 opbrengt, heeft het een yield (dividendrendement) van 4,5%. Bij obligaties wordt de term yield (couponrendement) gebruikt ter aanduiding van de oorspronkelijke couponrente in verhouding tot de betaalde prijs. Als de koersen van obligaties stijgen, daalt dus de yield, en omgekeerd. u ISIN International Securities Identification Number: een unieke internationale code waaraan een effect dat op de beurs genoteerd is, herkend kan worden. Elk land heeft een nationaal kantoor dat ISINcodes toekent aan de effecten die in dit land worden uitgegeven u Bloomberg Een onderneming die financiële informatie en nieuws publiceert, met het hoofdkantoor in New York. Via het computersysteem Bloomberg Terminal hebben financiële dienstverleners, fondsbeheerders en analisten toegang tot financiële cijfers, effectenkoersen en andere financiële informatie. u Sedol Stock Exchange Daily Official List: een code die door de Londense effectenbeurs (London Stock Exchange) gebruikt wordt ter identificatie van buitenlandse aandelen, vooral voor aandelen die niet actief verhandeld worden in de VS en geen CUSIPnummer hebben. u Valoren Een getal dat in Zwitserland gebruikt wordt ter identificatie van financiële instrumenten en instellingen; dit getal heeft doorgaans een lengte van zes tot negen cijfers. Dit getal wordt gebruikt wanneer effecten van Zwitserse onderneming op Europese beuren verhandeld worden. u TER Total Expense Ratio Een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds voor het beheer en de administratie in rekening brengt aan de aandeelhouders. Deze kosten bestaan in hoofdzaak uit de beheerskosten en bijkomende kosten, zoals bied/laatspreads, wettelijk verplichte kosten, accountantskosten en andere oationele kosten. De totale kosten van het fonds worden gedeeld door het fondsvermogen, waaruit een centage voortkomt dat de TER vertegenwoordigt. u Gepubliceerde NAV nettovermogenswaarde De totale waarde van het fonds gedeeld door het aantal uitgegeven participaties of aandelen. Een fonds met een totale waarde van bijvoorbeeld EUR 100 miljoen dat 50 miljoen participaties heeft uitgegeven, heeft een nettovermogenswaarde van EUR 2. De NAV is een maatstaf voor de formance, zodat de fondsbeheerder ernaar zal streven de NAV van het fonds elk jaar te laten stijgen. u Transactievaluta's De valuta's die gebruikt worden om beleggen voor de portefeuille te kopen. Een Europees aandelenfonds dat belegt in de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, heeft als transactievaluta's de euro, het pond sterling en de Zweedse krone. Hieruit vloeit een valutarisico voort voor de beleggers, omdat de waarde van de transactievaluta's dag kunnen fluctueren. u Basisvaluta De valuta waarin het fonds genoteerd is, bijvoorbeeld euro, pond sterling of de Amerikaanse dollar. Het fonds rapporteert in deze valuta, waardoor een valutarisico ontstaat voor beleggers die buiten het land of de zone van de basisvaluta gevestigd zijn. u IMAsector Een classificatie van verschillende typen sectoren, gedefinieerd door de Investment Management Association, om beleggers inzicht te geven in het soort beleggingen dat ze kopen. Voor obligatiefondsen die in het Verenigd Koninkrijk verkocht worden, maakt deze classificatie bijvoorbeeld onderscheid tussen onder meer 'Bedrijfsobligaties', "Gilts' en High Yield'. u UCITS Een Europese classificatie van fondsen die in overeenstemming zijn met de EUrichtlijn Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (in Nederland ook aangeduid als ICBE: Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten). UCITSfondsen mogen, wanneer ze in een van de EUlidstaten zijn toegelaten, op grond van de paspoortregeling in de hele EU verkocht worden. Ca. 75% van alle beleggingsfondsen die in Europa verkocht worden vallen onder de UCITSclassificatie u Bidtobid koersen De koersen waartegen de participaties / aandelen van een fonds dagelijks gekocht en verkocht kunnen worden. Deze verschillen van de slotkoersen van de onderliggende effecten, zoals aandelen, waardoor een verschil kan ontstaan tussen de dagwaarde van een fonds en de slotkoers van de index die als benchmark voor het fonds dient. u Nettoinkomsten De opbrengst van een onderneming na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en eenmalige kosten. Dit is de winst die beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend. u Morningstar Een onderneming die beleggingsreseach uitvoert en cijfers verstrekt met betrekking tot meer dan beleggingsinstrumenten, van afzonderlijke aandelen tot fondsen. Daarnaast publiceert Morningstar realtime marktgegevens voor alle beleggingscategorieën. Morningstar is zelf ook fondsbeheerder, met in totaal US$ 190 miljard aan beheerd vermogen. u CityWire Een onderneming die cijfers en nieuws publiceert met betrekking tot duizenden fondsen en hun beheerders. Daarnaast beoordeelt CityWire de trackrecords en de formance van fondsbeheerders en geeft het resultaat hiervan weer in een rating.

5 Wat u dient te begrijpen Samenvatting van de beleggingsdoelstelling Een korte omschrijving van wat het fonds beoogt te bereiken, om beleggers de mogelijkheid te bieden goed na te gaan of het fonds aansluit bij hun behoeften. In de samenvatting van de beleggingsdoelstelling van een Absolute Returnfonds kan bijvoorbeeld staan dat het fonds erop gericht is in waarde te stijgen, ongeacht de marktsituatie, door gebruik te maken van technieken als shorting, waarbij winst wordt geboekt wanneer de markt daalt. Profiel van de portefeuille Het relatieve risico en de aard van een fonds, op grond van het type beleggingen dat door de beheerder wordt geselecteerd. Een aandelenfonds kan bijvoorbeeld de nadruk leggen op defensieve aandelen, zoals nutsbedrijven, wanneer de aandelenmarkt daalt, of juist de nadruk leggen op groeiaandelen, zoals internetondernemingen, wanneer de markt sterk presteert. Of een obligatiefonds kan de voorkeur geven aan staatsobligaties met een AAArating, uitgegeven door landen als Duitsland, boven risicovollere obligaties die bijvoorbeeld zijn uitgegeven door Spanje. Het profiel van de portefeuille brengt tot uitdrukking welke typen beleggingen gekozen worden en in welke hoeveelheden. Risico en rendementprofiel Een manier om het potentiële rendement van een fonds weer te geven in verhouding tot het risico van de beleggingscategorie. Obligaties van opkomende markten kunnen bijvoorbeeld een hoog rendement opleveren, maar deze gaan gepaard met een hoog defaultrisico, wat betekent dat de belegger het risico loopt een deel van het belegde vermogen te verliezen. Het profiel komt tot stand op grond van een complexe wiskundige formule en is erop gericht voor beleggers inzichtelijk te maken of een belegging voor hen het risico waard is. Performance Het rendement van een belegging, bestaande uit inkomsten en eventuele vermogensgroei, uitgedrukt als een centage van de nettovermogenswaarde van het fonds. De formance van het fonds kan vervolgens worden vergeleken met de benchmark, om te meten of het fonds beter heeft gepresteerd dan de index (outformance) of slechter (onderformance). Cumulatief rendement Het rendement van beleggingen, zoals het dividend op aandelen of de couponrente van obligaties, kan opnieuw in het fonds worden belegd. Hierdoor krijgt de belegger meer participaties in het totale fondsvermogen, zodat de potentiële vermogensgroei toeneemt. Wanneer een belegging bijvoorbeeld in het eerste jaar een rendement van 10% opbrengt en dit wordt herbelegd, ontvangt de belegger in het tweede jaar het rendement over zijn oorspronkelijke belegging plus die extra 10%. Dit betekent dat een rendement van 10% in het tweede jaar tot een cumulatief rendement van 11% kan leiden. Performance van de aandelenklasse BlackRock biedt voor veel fondsen de keuze tussen distribuerende en herbeleggende aandelenklassen, soms in verschillende valuta s. Voor sommige aandelenklassen gelden hogere aankoop, administratie en/of formancekosten, die van invloed kunnen zijn op het totaalrendement. Hierdoor zal het cumulatief rendement van de verschillende aandelenklassen niet gelijk zijn. Zie de Essentiële Beleggersinformatie voor de volledige informatie over dit onderwerp. Specifieke risicowaarschuwingen De specifieke risicowaarschuwingen vormen een afzonderlijk deel van de disclaimer, waarin de risico s die specifiek betrekking hebben op dit fonds, vermeld staan. Deze waarschuwingen zijn voor elk fonds verschillend, omdat sommige fondsen beleggen in activa die als risicovoller worden beschouwd, zoals grondstoffen of vastgoed, terwijl andere fondsen beleggen in activa die als minder risicovol gelden, zoals staatsobligaties. Daarom geven wij in elk factsheet aan welke risico s specifiek voor het betreffende fonds gelden. Wettelijke fondsinformatie Hier worden diverse belangrijke gegevens van het fonds vermeld, die wij wettelijk verplicht zijn in onze fondsrapportage op te nemen. Dit zijn onder meer de naam van de beleggingsinstelling, het fondstype, de domicilie, introductiedatum en basisvaluta van het fonds, het beheerde vermogen, de juridische status van het fonds en de minimale omvang van een eerste belegging en van vervolgbeleggingen. Awards en ratings Ondernemingen die de formance van fondsen in kaart brengen, zoals Morningstar of CityWire, kennen awards en ratings toe die tot uitdrukking brengen hoe goed het fonds en de beheerder ervan presteren. Fondsbeheerders hechten veel waarde aan awards en hoge ratings. Disclaimer en belangrijke informatie Bevat informatie over onder meer de registratie en autorisatie van de beleggingsmaatschappij, de naam van de toezichthouder(s), de datering van de beleggingsinformatie in het factsheet, geldende copyrights, waarschuwingen voor schommeling van het rendement en de waarde van de beleggingen, verwijzingen naar relevante paragrafen in de financiële wetgeving in verschillende jurisdicties en informatie over de lokale distributeurs van het betreffende fonds.

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 30 september 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel

Nadere informatie

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fonds 1 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 1 Performance tot 30 november 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel

Nadere informatie

BGF World Technology Fund

BGF World Technology Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF World Technology Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 October 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

BGF US Dollar Core Bond Fund

BGF US Dollar Core Bond Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF US Dollar Core Bond Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

BGF Euro Small & Mid Cap Opportunities Fund

BGF Euro Small & Mid Cap Opportunities Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Euro Small & Mid Cap Opportunities Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche

Nadere informatie

BGF Global Equity Income Fund

BGF Global Equity Income Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Global Equity Income Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

BGF Euro Short Duration Bond Fund

BGF Euro Short Duration Bond Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Euro Short Duration Bond Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

BGF Global SmallCap Fund

BGF Global SmallCap Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Global SmallCap Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

BGF World Mining Fund

BGF World Mining Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF World Mining Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere beleggers

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BGF Latin American Fund

BGF Latin American Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Latin American Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN Betere portefeuilles opbouwen Een doordachte van het aanpak INKOMSTENdilemma BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

BlackRock Mix Fondsen 1 5

BlackRock Mix Fondsen 1 5 BlackRock Mix Fondsen 1 5 Vind de belegging die bij u past Vind de belegging die bij u past Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 4 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1 5 6 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen 1 maart 2016 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en 5-jaars

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie