BGF Global Equity Income Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BGF Global Equity Income Fund"

Transcriptie

1 BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Global Equity Income Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere beleggers Beleggingsdoelstelling Rendement van het fonds Groei en rendement per kalenderjaar Growth of Base Benchmark 10K YTD Performance ,66 6,47 Total Return ,39 +/- Benchmark Percentile Rank Cumulatief rendement 12 Total Return % 9 6 Benchmark L1 Sinds L2 1Mth L3 3Mth L4 6Mth L5 1Yr L6 3 Yr L7 5 Yr L8 10 Yr L9 Inception Trailing Periods begin van het jaar (YTD) 6,47-0,78 0,52 2,04 7, ,45 Total Return 11,86 0,19 5,62 3,54 9, ,53 Benchmark Percentile Rank Portefeuilleprofiel 31 Ocber 2012 Asset allocatie Equity 97.6 Cash grootste posities Pfizer Inc. 3.2 Imperial Tobacco Group Plc 2.9 Roche Holding Ag 2.9 Johnson & Johnson 2.9 Novartis Ag 2.9 Coca-Cola Co. 2.7 Glaxosmithkline Plc 2.7 Sanofi S.A. 2.6 Diageo Plc 2.5 Nestle S.A. 2.5 Total 10 Holdings Total 20 Holdings Total Number of Holdings 2447 Landenverdeling Americas GreaterEurope GreaterAsia < >75 Marktkapitalisatie Active Benchmark Mega Cap - >$200bn Large Cap $10-200bn Mid Cap - $6-10bn Small Mid Cap - $2-6bn Small Cap - $300m-2bn Micro Cap Plus - <$300m Other GICS Secrs Active Benchmark Consumer Staples Health Care Telecom Consumer Disc Industrials Financials Energy Info Tech Cash Materials

2 SecID Lancering sdatum NIW (netinventaris waarde) 1month Totale kostenrati o (TER) LastDist ISIN Bloomberg SEDOL A2PLN Hdg 11/ LastDist LU BGEIA2P B652Y44 A2USD 10/ LastDist LU BGFGEA2 B7WKZT0 A4GEUR 12/ LastDist LU BGEIA4G B78K572 A5GUSD 10/ LastDist LU BGGEA5G B5V2PH1 A5GRFGBP 10/ LastDist LU BGGEA5H LX B56HBV7 A6USD 12/ LastDist LU BGEIA6U A2EUR Hdg 11/ LastDist LU BGEIA2E B53HCS4 A2SGD Hdg 11/ LastDist LU BGEIA2S B6VS4Q8 A5GEUR Hdg 11/ LastDist LU BGEIA5G B58RXN1 A5GSGD Hdg 11/ LastDist LU BGEIA5S B6VS0D7 Wettelijke informatie over het fonds Company BlackRock Global s SICAV Type SICAV Beleggingsmaatsc LUX happij Lanceringsdatum Basisvaluta US Dollar AUM (Base Currency) 947,50m Gevestigd in - Belastbare inkomsten per - aandeel (TIS) ISA Status - Minimale eerste inleg $5.000 Minimale vervolginleg $1.000 Information Share Class Fondsbeheerder - Beheert het fonds sinds - Locatie fondsbeheerder - Secr Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde Instapkosten 5,00% Jaarlijkse beheerskosten 1,50% Prestatievergoeding - (performance fee) Distribution Fee - Benchmark MSCI ACWI NR USD100 Landen waar dit fonds geregistreerd is Please see the s prospectus, which is available at Ratings 31 Ocber 2012 Example Disclaimer Important information An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. u Meer informatie? Bezoek u k of raadpleeg onze financiële dienst/distribiteurs in België.

3 Glossary u Groei van de basisvaluta - Een manier om aan te geven hoe de basisvaluta van een fonds of de onderliggende beleggingen zich vanaf een vast punt in de tijd ontwikkelt (d.w.z. stijgt of daalt) ten opzichte van een andere valuta. Deze informatie is nuttig om een reële vergelijking te kunnen maken tussen rendementen, omdat het mogelijk is dat een fonds stijgt wanneer de waarde in euro's wordt uitgedrukt, maar daalt wanneer deze in dollars wordt uitgedrukt. u Fonds - Een collectieve beleggingsinstelling die de gezamenlijke inleg van de beleggers investeert in effecten zoals aandelen of obligaties, zonder dat de beleggers deze effecten zelf rechtstreeks hoeven te kopen. Door eenmalig of regelmatig geld in te leggen verkrijgen beleggers participaties of aandelen in het betreffende fonds, die elke een deel van de waarde van de gezamenlijke onderliggende beleggingen vertegenwoordigen. u Rendement van het fonds - De stijging of daling van de waarde van het fonds op grond van de stijging of daling van de waarde van de onderliggende beleggingen. De koersen van aandelen worden beïnvloed door facren als de bedrijfswinst, terwijl de koersen van obligaties meer beïnvloed worden door macro-economische facren, zoals de rentevoet. u Awards en ratings - Ondernemingen die het rendement van fondsen in kaart brengen, zoals Morningstar of CityWire, kennen awards en ratings e die aangeven hoe goed het fonds en de beheerder ervan presteren. Fondsbeheerders hechten veel waarde aan awards en hoge ratings. u Actieve weging - Een systeem dat het mogelijk maakt aan bepaalde beleggingen in de fondsportefeuille in verhouding t de benchmark (=referentie-index) meer belang e te kennen dan aan andere. Een fonds kan bijvoorbeeld meer aandelen van de ene onderneming kopen dan van een andere, omdat de beheerder verwacht dat de eerste onderneming beter zal presteren. Dit is een veel voorkomende vorm van actief fondsbeheer. Op grond van aandelenselectie koopt het fonds meer aandelen van een onderneming met betere perspectieven ('overweging') en minder van een onderneming die in de ogen van de beheerder minder goede perspectieven biedt ('onderweging'). Over- en onderweging worden gemeten ten opzichte van de benchmark-index: als een onderneming bijvoorbeeld een weging van 3% heeft in de index, maar 4% van de waarde van het fonds vormt, is dit aandeel 'overwogen'. u Fondsrendement - Het rendement van het fonds, dat bestaat uit de inkomsten die de beleggingen hebben opgeleverd en de eventuele kapitaalsgroei, minus de beheerskosten van het fonds. Dit rendement wordt uitgedrukt als een percentage van de tale waarde van het fonds en wordt doorgaans maandelijks berekend. Beleggers ontvangen tweemaal per jaar een officieel verslag van het behaalde rendement (jaar- & halfjaarraport). u Benchmark - Een index die beleggers de mogelijkheid biedt te beoordelen hoe goed het fonds gepresteerd heeft in vergelijking t een verzameling effecten die representatief is voor de markt waarin het fonds belegt. De grootste Britse ondernemingen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de FTSE 100 Index, die als benchmark dient voor fondsen die beleggen in de Britse aandelenmarkt. Actief beheerde fondsen streven ernaar beter te presteren dan de benchmark. u Rendement - Het taal van de inkomsten uit een belegging en de kapitaalsgroei, uitgedrukt als een percentage van de aanvangskoers van een effect. Het rendement op aandelen bestaat bijvoorbeeld uit het dividend dat door ondernemingen wordt betaald en een eventuele stijging van de aandelenkoers. Het rendement op obligaties bestaat uit de couponrente en eventuele stijging van de koers van de obligatie. u Totaalrendement - Het tale rendement van een belegging, inclusief inkomsten uit dividend of rente en de stijging of daling van de koers van het effect, berekend over een vaste periode (doorgaans een jaar). u Percentiel-rangschikking - Fondsen worden op basis van de markt waarin ze beleggen ingedeeld in een 'peer-groep' van soortgelijke fondsen. Binnen deze peer-groep worden de fondsen gerangschikt op grond van hun prestatie. Deze rangschikking wordt vaak weergegeven in de vorm van een 'kwartiel-classificatie': de beste 25% van de peer-groep behoort t het eerste kwartiel, de volgende 25% t het tweede kwartiel enzovoort. Deze classificatie wordt berekend over een vaste periode, doorgaans één, drie, vijf en tien jaar. Fondsbeheerders streven ernaar consequent een score in het eerste kwartiel te behalen, omdat anders de rating van hun fonds wordt verlaagd. u Risico- en rendementsprofiel & SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicar) Berekening - Een manier om het potentiële rendement van een fonds weer te geven in verhouding t het risico van de beleggingscategorie. Obligaties van opkomende markten kunnen bijvoorbeeld een hoog rendement opleveren, maar deze gaan gepaard met een hoog risico op faillisementen, wat betekent dat de belegger het risico loopt een deel van het belegde vermogen te verliezen. Het SRRI profiel komt t stand op grond van een complexe wiskundige formule en is erop gericht beleggers inzicht te geven of een belegging voor hen 'het risico waard is'. u Samenvatting van de beleggingsdoelstelling - Een korte omschrijving van wat het fonds beoogt te bereiken, om beleggers de mogelijkheid te bieden goed na te gaan of het fonds aansluit bij hun behoeften. In de samenvatting van de beleggingsdoelstelling van een Absolute Return-fonds kan bijvoorbeeld staan dat het fonds erop gericht is in waarde te stijgen, ongeacht de marktsituatie, door gebruik te maken van technieken als shorting, waarbij winst wordt geboekt wanneer de markt daalt. u Prestatie - Het rendement van een belegging, bestaande uit inkomsten en eventuele kapitaalsgroei, uitgedrukt als een percentage van de net-inventariswaarde van het fonds. De prestatie van het fonds kan vervolgens worden vergeleken met de benchmark, om te meten of het fonds beter heeft gepresteerd dan de index (outperformance) of slechter (onderperformance). u Cumulatief rendement - Het rendement van beleggingen, zoals het dividend op aandelen of de couponrente van obligaties, kan opnieuw in het fonds worden belegd. Hierdoor krijgt de belegger meer participaties in het tale fondsvermogen, zodat de potentiële kapitaalsgroei eneemt. Wanneer een belegging bijvoorbeeld in het eerste jaar een rendement van 10% opbrengt en dit wordt herbelegd, ontvangt de belegger in het tweede jaar het rendement over zijn oorspronkelijke belegging plus die extra 10%. Dit betekent dat een rendement van 10% in het tweede jaar t een cumulatief rendement van 11% kan leiden. u Voortschrijdende perioden - Een aanduiding voor de periode waarover de winst of andere financiële opbrengst van een onderneming wordt gemeten, op basis van de voorgaande periode van 12 maanden. Andere perioden waarover het rendement kan worden weergegeven zijn "Last Fiscal Year" (LFY, laatste boekjaar), "Most Recent Quarter" (MRQ, laatste kwartaal) en "Jaar op jaar" (YOY). u YTD Year Date - De periode van 1 januari van het lopende kalenderjaar t de datum van de rapportage, als basis om de prestatie van een belegging te meten. Dit heeft in de eerste maand van het jaar weinig zin (de prestatie over januari en YTD zouden hetzelfde zijn), maar biedt in latere maanden van het jaar een nuttige maatstaf. Bij sommige fondsen wordt de aanduiding YTD ook gebruikt om de prestatie over de afgelopen 12 maanden aan te geven, waarbij de grens van het kalenderjaar dus wordt overschreven. u Profiel van de portefeuille - Het relatieve risico en de aard van een fonds, op grond van het type beleggingen dat door de beheerder wordt geselecteerd. Een aandelenfonds kan bijvoorbeeld de nadruk leggen op 'defensieve' aandelen, zoals nutsbedrijven, wanneer de aandelenmarkt daalt, of juist de nadruk leggen op groeiaandelen, zoals internet-ondernemingen, wanneer de markt sterk presteert. Of een obligatiefonds kan de voorkeur geven aan staatsobligaties met een AAA-rating, uitgegeven door landen als Duitsland, boven risicovollere obligaties die bijvoorbeeld zijn uitgegeven door Spanje. Het profiel van de portefeuille geeft aan welke typen beleggingen gekozen worden en in welke hoeveelheden. u Asset allocatie (beleggingsmix) - De categorieën effecten waarin de fondsbeheerder belegt, in overeenstemming met de aard van het fonds. Voor sommige fondsen ligt de asset allocatie voor de hand, omdat de beheerder krachtens het mandaat bijvoorbeeld alleen in Britse aandelen mag beleggen. Beheerders van een multi-asset fonds hebben echter de vrijheid in een groot aantal beleggingscategorieën te beleggen, van aandelen t obligaties. De asset allocatie kan ook geografisch gespreid zijn, bijvoorbeeld binnen Europa of wereldwijd, waarbij de fondsbeheerder bepaalt welke landen in de portefeuille worden opgenomen. u Looptijd - De periode t de datum waarop een effect moet worden terugbetaald; meestal gebruikt met betrekking t obligaties. Een 10-jarige staatsobligatie moet bijvoorbeeld 10 jaar na uitgifte ervan door de emittent worden terugbetaald. Bedrijfsobligaties hebben doorgaans een kortere looptijd (t vijf jaar). Ook afgeleide producten (derivaten) hebben een looptijd, die de periode aangeeft t de dag waarop de optie, future of swap vervalt. De meeste aandelen hebben geen looptijd, tenzij de onderneming besluit om de aandelen op te heffen of terug te kopen. u Landen-blootstelling - Het aantal beleggingen per land in verhouding t de tale omvang van het fonds. Een Europees aandelenfonds waarvan 10% belegd is in de Duitse aandelenmarkt, heeft een blootstelling van 10% naar Duitsland. Dit is vooral van belang wanneer een bepaald land in de problemen komt, zoals Griekenland. In dat geval wordt de blootstelling naar zo'n land doorgaans verkleind. u 10 grootste posities - De 10 effecten waarin de fondsbeheerder het grootste deel van het fondsvermogen heeft belegd. Een aandelenfonds zal bijvoorbeeld vooral beleggen in de ondernemingen waarvan de beste resultaten verwacht worden en publiceert de 10 grootste posities zodat beleggers weten waarin hun geld belegd is. u Cumulatieve prestatie van aandelenklassen - Niet alle aandelen zijn hetzelfde. Er kan een verschil zin in het aan het aandeel verbonden stemrecht of zelfs een verschil in dividend. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat eigenaars van Klasse A-aandelen volledig stemrecht hebben en eigenaars van Klasse B-aandelen niet. Ondernemingen geven vaak aandelen zonder stemrecht uit wanneer ze het machtsevenwicht niet willen versren, vooral wanneer één bepaalde aandeelhouder (bijvoorbeeld de familie van de oprichter) een meerderheidsbelang heeft. Dit betekent dat sommige aandelen waardevoller zijn, of een hoger rendement genereren, dan andere. De cumulatieve prestatie van deze verschillende aandelenklassen kan daarom afwijken van hun relatieve rendement. u Lanceringsdatum - De datum waarop het fonds voor het eerst werd gelanceerd. De prestatie wordt soms vanaf de lancering van het fonds gegeven, vooral wanneer het fonds minder dan drie jaar geleden opgericht werd. Dit geeft een breder beeld van de prestaties van het fonds dan het rendement op jaarbasis. Bij fondsen die al langer bestaan kan de prestatie sinds lancering nuttig zijn om te meten hoe goed het fonds heeft gepresteerd in verhouding t andere facren, zoals de inflatie op de lange termijn. u Opbrengst (%) - Het rendement van een belegging, uitgedrukt als een percentage van de oorspronkelijke aankoopprijs. Wanneer een aandeel in een onderneming bijvoorbeeld voor 10 werd gekocht en jaarlijks een dividend van 0,45 opbrengt, heeft het een yield (dividendrendement) van 4,5%. Bij obligaties wordt de term yield (couponrendement) gebruikt ter aanduiding van de oorspronkelijke couponrente in verhouding t de betaalde prijs. Als de koersen van obligaties stijgen, daalt dus de yield, en omgekeerd. u ISIN - International Securities Identification Number: een unieke internationale code waaraan een effect dat op de beurs genoteerd is, herkend kan worden. Elk land heeft een nationaal kanor dat ISIN-codes ekent aan de effecten die in dit land worden uitgegeven. u Bloomberg - Een onderneming die financiële informatie en nieuws publiceert, met het hoofdkanor in New York. Via het computersysteem Bloomberg Terminal hebben financiële dienstverleners, fondsbeheerders en analisten egang t financiële cijfers, effectenkoersen en andere financiële informatie. u Sedol - Sck Exchange Daily Official List: een code die door de Londense effectenbeurs (London Sck Exchange) gebruikt wordt ter identificatie van buitenlandse aandelen, vooral voor aandelen die niet actief verhandeld worden in de VS en geen CUSIP-nummer hebben. u Valoren - Een getal dat in Zwitserland gebruikt wordt ter identificatie van financiële instrumenten en instellingen; dit getal heeft doorgaans een lengte van zes t negen cijfers. Dit getal wordt gebruikt wanneer effecten van Zwitserse ondernemingen op Europese beuren verhandeld worden. u TER Totale Kostenratio - Een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds voor het beheer en de administratie in rekening brengt aan de aandeelhouders. Deze kosten bestaan in hoofdzaak uit de beheerskosten en bijkomende kosten, zoals transactiekosten, wettelijk verplichte kosten, accountantskosten en andere operationele kosten. De tale kosten van het fonds worden gedeeld door het fondsvermogen, waaruit een percentage voortkomt dat de TER vertegenwoordigt. u Gepubliceerde NIW (net-inventariswaarde) - De tale waarde van het fonds gedeeld door het aantal uitgegeven participaties of aandelen. Een fonds met een tale waarde van bijvoorbeeld EUR 100 miljoen dat 50 miljoen participaties heeft uitgegeven, heeft een net-inventariswaarde van EUR 2. De NAV is een maatstaf voor de prestatie, zodat de fondsbeheerder ernaar zal streven de NIW van het fonds elk jaar te laten stijgen. u Transactievaluta's - De valuta's die gebruikt worden om beleggingen voor de portefeuille te kopen. Een Europees aandelenfonds dat belegt in de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, heeft als transactievaluta's de euro, het pond sterling en de Zweedse kroon. Hieruit vloeit een valutarisico voort voor de beleggers, omdat de waarde van de transactievaluta's per dag kunnen fluctueren. u Basisvaluta - De valuta waarin het fonds genoteerd is, bijvoorbeeld euro, pond sterling of de Amerikaanse dollar. Het fonds rapporteert in deze valuta, waardoor een valutarisico ontstaat voor beleggers die buiten het land of de zone van de basisvaluta gevestigd zijn. u IMA-secr - Een classificatie van verschillende typen secren, gedefinieerd door de Investment Management Association, om beleggers inzicht te geven in het soort beleggingen dat ze kopen. Voor obligatiefondsen die in het Verenigd Koninkrijk verkocht worden, maakt deze classificatie bijvoorbeeld onderscheid tussen onder meer 'Bedrijfsobligaties', 'Staatsobligaties' en 'Hoogrentende Obligaties'. u UCITS - Een richtlijn van de Europese Unie (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), in België ook aangeduid als ICB (Instelling voor Collectieve Beleggingen). De richtlijn definieert regels waaraan in de EU gevestigde fondsen moeten voldoen om vrij verkocht te mogen worden in alle EU-landen, volgens het zogenaamde 'paspoort'-principe. Ca. 75% van alle beleggingsfondsen die in Europa worden verkocht voldoen aan de UCITS-richtlijn. u Bid--bid koersen - De koersen waartegen de participaties / aandelen van een fonds dagelijks gekocht en verkocht kunnen worden. Deze verschillen van de slotkoersen van de onderliggende effecten, zoals aandelen, waardoor een verschil kan ontstaan tussen de net-inventariswaarde van een fonds en de slotkoers van de index die als benchmark voor het fonds dient.

4 u Net-inkomsten - De opbrengst van een onderneming na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en eenmalige kosten. Dit is de winst die beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend. u Morningstar - Een onderneming die beleggingsonderzoek uitvoert en cijfers verstrekt met betrekking t meer dan beleggingsinstrumenten, van afzonderlijke aandelen t fondsen. Daarnaast publiceert Morningstar real-time marktgegevens voor alle beleggingscategorieën. Morningstar is zelf ook fondsbeheerder, met in taal US$ 190 miljard aan beheerd vermogen. u CityWire - Een onderneming die cijfers en nieuws publiceert met betrekking t duizenden fondsen en hun beheerders. Daarnaast beoordeelt CityWire de hisriek en de prestatie van fondsbeheerders en geeft het resultaat hiervan weer in een rating.

5 What understand

BGF Latin American Fund

BGF Latin American Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Latin American Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

BGF World Technology Fund

BGF World Technology Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF World Technology Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 October 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

BGF US Dollar Core Bond Fund

BGF US Dollar Core Bond Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF US Dollar Core Bond Lower Risk Potentially Lower Rewards HigerRisk Potentially Higher Rewards 1 2 3 4 5 6 7 Rendement t.e.m. 31 Ocber 2012 Technische fiche voor particuliere

Nadere informatie

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 31 juli 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel

Nadere informatie

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Benadering en stijl Dmitry Solomakhin volgt een onbeperkte bottomup benadering voor de aandelenselectie. Hij zoekt bedrijven waar de voorkeur van de beleggers voor de korte termijn,

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Aandelen Aandelenfonds Aankoopkosten AEX-index Alfa American Stock Exchange (AMEX) Alternatieve Beleggingen AMX-index Appreciatie Ask Asset Categorieën

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND AACCUSD Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft relatieve waarde toe te voegen via activaklassen en

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 EURO BLUE CHIP FUND AEURO Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottomup benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne

Nadere informatie

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Angel Agudo streeft ernaar te beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt onderschat.

Nadere informatie

THAILAND FUND A-USD 31 JANUARI 2015

THAILAND FUND A-USD 31 JANUARI 2015 ret.nl.xx.0503.lu004864.pdf THAILAND FUND AUSD 3 JANUARI 05 Benadering en stijl Eric Choe hanteert een fundamentele bottomup benadering waarbij de aandelenselectie het belangrijkste onderdeel van de samenstelling

Nadere informatie

SOUTH EAST ASIA FUND Y-EURO 31 JULI 2015

SOUTH EAST ASIA FUND Y-EURO 31 JULI 2015 SOUTH EAST ASIA FUND YEURO 1 JULI 2015 Benadering en stijl Dhananjay hanteert een fundamentele, bottomup benadering voor aandelenselectie, en concentreert zich daarbij op het identificeren van kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Angel Agudo streeft ernaar te beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt onderschat.

Nadere informatie

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten te bieden met aantrekkelijke

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottom-up benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne factoren. Zij zoekt bedrijven

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl HyunHo hanteert een fundamentele, bottomup benadering, en concentreert zich op het identificeren van kwaliteitsbedrijven met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke

Nadere informatie

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille P r a k t i s c h e i d e e ë n v o o r e e n m e e r d y n a m i s c h e, b r e e d g e

Nadere informatie

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Suranjan Mukherjee baseert zijn aandelenselectie op fundamenteel bottom-up onderzoek. Hij geeft de voorkeur aan aandelen waar de waarderingen goedkoop zijn tegenover verbeterende winsten.

Nadere informatie

Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Feiten over de aandelencategorieën. Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie

Feiten over de aandelencategorieën. Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie US HIGH YIELD FUND YUSD 31 JULI 015 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties die in USD luiden. De nadruk ligt op de bottomup selectie van effecten, due diligenceonderzoek

Nadere informatie

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015 US DOLLAR BOND FUND AUSD 3 JANUARI 205 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die in US dollar luiden. Het rendement vloeit

Nadere informatie

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015 INDONESIA FUND AUSD Benadering en stijl Dhananjay Phadnis past een fundamenteel bottomup perspectief toe, door zich te concentreren op aandelen met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie