CEST Expertmeeting registratiesoftware 27 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEST Expertmeeting registratiesoftware 27 februari 2012"

Transcriptie

1 CEST Expertmeeting registratiesoftware 27 februari 2012 Author: Date: Subject: Henk Vanstappen Version Date Changes Author Henk Aanvullingen Bert

2 2/10 1 Inleiding Bewaarinstellingen worden regelmatig geconfronteerd met de nood om hun collectiebeheerssoftware te evalueren of te vervangen. Afgelopen jaar hebben een aantal organisaties een traject doorlopen waarbij ze een nieuw collectiebeheerssysteem aangeschaft/ontwikkeld hebben. Op de website van CEST werden recent de belangrijkste kenmerken van een aantal registratiepakketten in kaart gebracht. De intentie is om dit overzicht verder uit te breiden en aan te vullen. In dit verband organiseerde PACKED een expert meeting met vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties die hun ervaringen willen delen in het selecteren en gebruiken van registratiesoftware. We willen daarbij ingaan op zowel functionele en technische aspecten als op gebruiksvriendelijkheid en beschikbaarheid van expertise en ondersteuning bij het gebruik. De resultaten van de rondetafel bieden voor PACKED input om de analyse van de registratiesoftware in CEST verder te verfijnen. 2 Voorstelronde Aan de deelnemers wordt gevraagd zich voor te stellen, het type collectie dat in de organisatie wordt bewaard, de gebruikte software en de beste/slechtste ervaring daarmee. Els Angenon, KMKG: KMKG gebruikt MuseumPlus van Zetcom, Zwitserland, sinds KMKG heeft zeer diverse collecties (museaal). Keuze voor MuseumPlus omdat het ook in andere, gelijkaardige musea in gebruik was in tegenstelling tot de vorige applicatie, die helemaal op eigen gebruik was afgestemd en ontwikkeld. Zetcom had ervaring en goede reputatie met betrekking tot meertaligheid. Museumplus wordt vooral gebruikt voor registratie op objectniveau en voor publicatie en ontsluiting van de gegevens (emuseumplus, sinds 2010). Er is goede ondersteuning, maar door de geografische afstand en technische complexiteit loopt het soms moeilijk. Meertaligheid is ook niet volledig uitgewerkt. Dries Moreels, BAM: Heeft zelf een systeem ontwikkeld voor VTi dat allerlei objecten (bibliotheek, documentatie, multimedia, ) geïntegreerd ontsluit. Het systeem is volledig maatwerk, maar integreert een aantal standaarden. Het systeem is meertalig en open source, waardoor ook andere organisaties het kunnen gebruiken.. BAM zelf heeft geen collectie in huis en ook geen beheerssysteem. Kunstenorganisaties hebben wel een 'collectie' en BAM heeft al een aantal spelers uit het veld rond de tafel gezet om op zoek te gaan naar behoeften en hiaten, maar dit project is nog (lang) lopend. Ook kunstenorganisaties hebben in ieder geval wel interesse en zijn bezorgd om de 'collectie' die in de loop der jaren werd opgebouwd. Donald Weber, Amsab- ISG: Amsab- ISG is een archiefinstelling en heeft dus andere behoeften qua registratie. Het archief wordt beschreven met behulp van de ISAD(G) beschrijvingsregels. Daarnaast heeft AMSAB ook een bibliotheek en een uitgebreide collectie objecten en beeldmateriaal. AMSAB is daarom lang op zoek geweest naar een systeem dat al deze objecttypes tegelijk kon beheren. In 1997 werd VUBIS in gebruik genomen. Dit systeem was enkel voor bibliotheekmateriaal geschikt. Vanaf 2000 werd Pallas ontwikkeld, in samenwerking met SOMA. Pallas was uitermate geschikt voor archief, maar niet voor museale collecties en bibliotheek. Daarom nam men Adlib in gebruik voor de museale collectie, waardoor er twee verschillende systemen moesten beheerd worden. Uiteindelijk werd beslist naar één systeem over te schakelen. De keuze viel op Adlib (CBF versie), dat intussen ook over een archiefmodule beschikte

3 3/10 (2004). Later werd de OPAC- versie in gebruik genomen die toeliet om de collectie toegankelijk te maken via het web. Handig aan Adlib is de gebruiksvriendelijkheid: installatie is zeer eenvoudig, het werkt in alle mogelijke netwerken, heeft een goede zoekfunctionaliteit, en ondersteunt standaarden (ISBD, ISAD(G), Spectrum, ). Het pakket levert wel moeilijkheden op bij de integreerde ontsluiting van de verschillende collecties: koppelen van boeken of foto's met een archief waarvan het deel uitmaakt, is moeilijk. Doordat de 'authorities' (namen van personen en organisaties) gedeeld worden, is er ook veel onderhoud nodig: bibliotheekmedewerkers voeren immers anders in dan archivarissen, met veel vervuiling tot gevolg. Ook bleek de software vanaf het begin erg veel bugs te bevatten, die door de ontwikkelaar niet snel worden opgelost. Ook bleek er een probleem met de compatibiliteit tussen een nieuwere versie van de software en de (meest recente) gebruikte OPAC- software die nochtans van dezelfde leverancier komen. Daardoor kunnen de meest recente gegevens niet gepubliceerd worden. Jeroen de Meester, Musea en Erfgoed Antwerpen: de Antwerpse stedelijke musea gebruiken Adlib als registratiesoftware (MS SQL versie). Adlib is zeer flexibel: met het hulpprogramma Designer kan zowat alles aangepast worden; je kan de toepassing zelfs vanaf nul weer opbouwen. Alle velden, schermen, indexen etc. kunnen aangepast worden. Mindere ervaring was de ontwikkeling van de verhuismodule, die zeer moeizaam verliep. Bij Adlib lijkt het erop dat je beter enkele jaren wacht voor je een nieuwe module in gebruik neemt. In de eerste jaren moeten vaak nog heel wat kinderziektes overwonnen worden. Dirk Derom, BNA- BBOT: BNA- BBOT heeft geen typische erfgoedcollectie, maar beheert wel een archief dat bestaat uit een grote verzameling opnames van interviews. Hiervoor werd een tiental jaren geleden database ontwikkeld (gebaseerd op Sushi). Toen was er nog weinig sprake van metadatastandaarden, waardoor de database zeer idiosyncratisch is opgebouwd. Nu de visie en missie van de organisatie veranderd is, blijkt de datastructuur echter niet meer te voldoen. Een eerder initiatief om de database te laten herschrijven (StoriesMatter) was niet succesvol. De datastructuur was te beperkt; een gevolg van de samenwerking met een Canadese partnerorganisatie die een heel eigen visie had op wat de database moest zijn. Vervolgens werd een samenwerking opgestart met AMVB om samen een systeem uit te bouwen, maar hiervoor waren onvoldoende middelen beschikbaar. De uitkomst was een onderzoek naar wat de minimum standaarden moeten zijn om data te bewaren. Op dit moment is men nog steeds op zoek naar een goede vervanger van het huidige systeem. Het probleem is dat er ook een office management systeem aan gekoppeld is. Dit van elkaar loskoppelen is niet gemakkelijk en riskant. Er is bovendien niet veel animo om (alweer) een ander systeem in gebruik te nemen. Voordeel van Sushi is de flexibiliteit en het gemak waarmee nieuwe functies in gebruik kunnen worden genomen. Nadeel is dat de leverancier zelf weinig expertise heeft in archiveren en dergelijke: alle instructies voor aanpassingen moeten dus grondig worden voorbereid en gedetailleerd uitgeschreven. Voordeel is dat de partner in Brussel zelf gevestigd is, wat de communicatie bevordert. De vrees bestaat wel dat alles van een persoon in het bedrijf afhangt. Tijl Vereenooghe, Heemkunde Vlaanderen: HKV biedt ondersteuning aan organisaties die met heemkunde bezig zijn: heemkundige kringen, lokale musea etc. HKV heeft zelf geen collectie, maar geeft vaak advies over inventarisatie en de keuze van software. Kleinere organisaties zijn vaak op zoek naar een pakket dat 'alles kan' (en liefst zo goedkoop mogelijk is). De doelgroep van HK is vaak nog in de fase dat steekkaartcatalogi worden omgezet naar een database. Ze willen graag een antwoord op de vraag wat de 'beste' software is een systematisch overzicht is daarom wel handig. HKV maakte een vijftal jaren geleden een rapport waarin een aantal pakketten werden vergeleken. Hoewel die vergelijking al wat verouderd is, wordt ze nog steeds gebruikt.

4 4/10 Joris Janssens, PACKED/AMSAB: In het kader van Europeana werden een aantal tekortkomingen vastgesteld aan Adlib: de link naar de landing page (isshownat- element van het Europeana ESE- schema) werkt niet goed, integratie van pdf- bestanden is onvoldoende (enkel als koppeling, niet fulltext doorzoekbaar), data zijn niet open tenzij de duurdere SQL- versie wordt aangeschaft. Daarom heeft AMSAB een aantal open source pakketten onderzocht (CollectiveAccess, ICA- ATOM, Omeka). Er werd besloten CollectiveAccess verder in te zetten om een geïntegreerde ontsluiting van de collecties te realiseren. Dit verliep niet zonder problemen: CA is vooral gericht op museale collecties, maar kan niet goed overweg met de hiërarchische beschrijvingen van archiefcollecties. De documentatie van CA is onvoldoende: Men moet zelf veel uitzoeken. Normaal is het voordeel van een open source pakket dat je kan gebruik maken van een grote actieve community, maar bij CA is dat veel minder het geval. Het is vooral de ontwikkelaar zelf die voor ondersteuning zorgt. Intussen zijn er al wel enkele (commerciële) bedrijfjes die CA ondersteunen en ontwikkelen. Bij PACKED worden intussen een aantal standaard profielen [metadata schema's] ontwikkeld voor de registratie van verschillende collectietypes, gebaseerd op de 'grote' standaarden. Bij wijze van test werden deze profielen vertaald naar een profiel voor CollectiveAccess. Ook hier blijkt het lastig om de standaarden behoorlijk te implementeren. [discussie]: Open source software (OSS) mag niet vanuit de positie van een klant worden bekeken: als je zo'n pakket in gebruik wil nemen en een probleem vaststelt, wordt je verondersteld het zelf op te lossen. Er moet een afweging gemaakt worden: ofwel betaal je voor een onderhoudscontract, ofwel huur je iemand in die met de open source software kan werken. Het uitgangspunt We hebben geen geld, dus werken we met open source, is verkeerd. Door de keuze van open source, verandert ook je positie: Je bent je eigen support. 3 Bespreking huidig overzicht registratiesoftware op CEST- wiki Het huidige overzicht ( is gebaseerd op deskresearch. Waar kan dit verbeterd/aangevuld worden? Het overzicht is nog vrij beperkt en biedt niet veel nieuwe informatie [maar is vooral bestemd voor kleine organisaties]. Er moet vooreerst de overweging gemaakt worden wie zo'n pakket nodig heeft: een organisatie die maar 200 objecten bezit, hoeft misschien geen registratiepakket in gebruik te nemen. Het zou handig zijn als er meer verwijzingen naar praktijkvoorbeelden werden opgenomen, waarin ervaringen met gebruikte software en toegepaste standaarden worden opgesomd. De indeling naar toepassingsgebied (archieven, bibliotheken, musea ) is op zich handig, maar wat ontbreekt is een indeling naar de organisatieprocessen waarin bepaalde software wordt gebruikt. De opgesomde pakketten verschillen hierin zeer sterk: Gaat het om het beschrijven van wat in de collectie zit? Depotbeheer? Verhuisoperaties? Ontlenen? (op de wijze van bibliotheken of op die van musea) Etc. Het zou ook handig zijn de verschillende modules in kaart te brengen die een pakket biedt. Aansluitend stelt zich de vraag of elk van die organisatieprocessen of use cases met een en hetzelfde pakket moeten worden beheerd. Dat is een vraag waar ook softwareleveranciers mee worstelen: De geïntegreerde systemen staan onder druk en het is de vraag of er in de toekomst niet meer gebruik zal worden gemaakt van samengestelde modules van verschillende leveranciers. Bij het VTi werd deze denkpiste gevolgd: Er

5 5/10 werd een pakket op maat ontwikkeld dat de specificiteit van de collectie goed benadert, maar er wordt van uitgegaan dat 'standaard' processen zoals uitlenen of beheer van contactpersonen met bestaande software kunnen worden beheerd. Als je vanuit een CRM (Customer Relationship Management) naar een object in je registratiesysteem kan linken, werkt dit ook. Een reden om toch bij dezelfde leverancier te blijven is de overweging dat deze zijn software het beste kent en daarop ook het beste nieuwe of bestaande modules kan laten aansluiten. Om die reden besloten de Antwerpse Stedelijke Musea de verhuismodule door Antwerpen te laten ontwikkelen. 4 Bespreking stellingen 4.1 Collectiebeheerssoftware moet zich aanpassen aan de collectie en niet omgekeerd. Bij VTi werd deze stelling gevolgd: software moet de business case volgen. Een kenmerk van veel software is dat die gemodelleerd wordt naar een gemiddelde situatie, die je in een museum of archief inderdaad wel kan tegenkomen. Software die voor een specifieke situatie in een specifieke collectie is ontwikkeld, is dan ook niet inzetbaar in een andere organisatie. Zo had KMKG aanvankelijk besloten een systeem op maat te laten ontwikkelen, maar besliste later voor een standaard pakket te gaan. Bij het registratieproces houdt men zich ook zoveel mogelijk aan de standaarden. Het aanpassen gebeurt pas op het moment dat de collectie wordt ontsloten. Dat heeft vooral te maken met de eis van tweetaligheid bij de ontsluiting, waardoor vooral veel regels aan het registratieproces moesten worden toegevoegd. Ook AMSAB koos uitdrukkelijk voor een pakket dat registratiestandaarden goed ondersteunde. Een belangrijke reden hiervoor was het feit dat men bij omschakeling naar een ander pakket steeds geconfronteerd werd met conversieproblemen. Ook bij samenwerking in netwerken zoals MovE bleek de nood aan het volgen van registratiestandaarden. Een belangrijk probleem daarbij is dat het personeel ook overtuigd moet worden om op een andere manier te gaan werken en strikter volgens (bijvoorbeeld) ISAD(G) te gaan werken. Gebruik van een systeem die een bepaalde standaard ondersteunt, impliceert dus zeker niet dat die standaard ook gevolgd wordt. Soms leidt dit tot slechte, zelfs onbruikbare beschrijvingen. Gedeeltelijk kan dit opgevangen worden door rechten op verschillend niveau toe te kennen, waarbij bijvoorbeeld de toegang tot de thesaurusmodule beperkt is. Bij op maat gemaakte systemen kan het niet- volgen van beschrijvingsstandaarden voor problemen zorgen. Vaak wordt het systeem volgens een bepaalde use case ontwikkeld, maar wanneer men enkele jaren later een andere use case heeft (o.a. omdat de strategie van de organisatie verandert), moet de software en de data zelf weer aangepast worden. Als je dan geen partner hebt die hier de nodige ondersteuning kan bieden, heb je een probleem. Zolang de data gestandaardiseerd zijn, ben je wel veilig. Problemen met data (en standaarden) zijn echter vooral een probleem van kwaliteitsvolle invoer, minder dan van de gebruikte metadatastructuur. VTi heeft in dat verband gekozen om als standaard MODS te gebruiken, maar eigenlijk is dat niet heel zichtbaar. Het belangrijkste is dat de gegevens consistent zijn

6 6/10 ingevoerd. De naam van de velden (labels) zijn niet zo belangrijk. Als de data goed zijn ingevoerd, kan je er bijvoorbeeld ook MODS of Dublin Core uithalen. Anderzijds betekent een keuze voor MODS ook dat je geen MARC kan exporteren, maar dit is ook een bewuste keuze: bibliotheekbeschrijvingen zijn voor VTi niet het belangrijkste, maar anderzijds was Dublin Core te beperkt. MODS is dan een logische middenweg. Een belangrijk hulpmiddel om voor consistente data te zorgen, is softwarematige en handmatige controle. Het is handig om een aantal to- do lijstjes op te (laten) maken die de invoerder wijzen op mogelijke fouten of onvolledigheden bij de invoer. Dat is soms handiger dan vooraf softwarematig de invoer aan te sturen. 4.2 Het beheer van collectiebeheerssoftware besteed je best zoveel mogelijk uit. softwarebeheer kan je helemaal zelf beheren, maar je kan ook erg ver gaan in het uitbesteden, tot en met software as a service. (SaaS) Vooral voor kleinere organisaties is SaaS interessant, omdat zij vaak nog geen uitgebouwde ICT- infrastructuur hebben. Voor heemkundige kringen zou dit interessant zijn, wanneer bijvoorbeeld Heemkunde Vlaanderen een overkoepelende overeenkomst zou afsluiten met een SaaS- aanbieder voor alle 400 kringen samen. Het is minder waarschijnlijk dat al deze organisaties individueel naar een leverancier zouden stappen: de technische en financiële drempels zijn daarvoor nog te groot. Vraag is of HKV daar op dit moment toe in staat is. Maar op zich is het idee van SaaS een erg aantrekkelijk idee of zelfs de enige mogelijkheid, omwille van de eenvoud waar dit soort organisaties naar op zoek zijn. Met het feit dat gegevens elders staan, hebben heemkundige kringen doorgaans geen problemen. Vaak willen ze wel digitaal gaan werken en standaarden volgen, maar ze moeten ook over de nodige infrastructuur kunnen beschikken. Laagdrempelige, praktische oplossingen zijn beter dan complexe uiteenzettingen over standaarden etc. Behalve puur economische overwegingen gelden bij SaaS nog een andere overweging, namelijk de shift van off line naar online: een belangrijke meerwaarde is dat je database meteen online staat. Want wie wil er nog off line aan collectiebeheer doen 'in het verborgene'? Volledige multimediabestanden kan je niet allemaal online zetten, maar de metadata natuurlijk wel. Ook administratieve metadata zoals juridische gegevens plaats je natuurlijk niet zomaar online. Een overweging is ook dat ICT niet de core business van een erfgoedbeherende organisatie is. In AMSAB wordt gepoogd de ICT- afdeling zo klein mogelijk te houden, maar dit blijkt steeds ontzettend moeilijk vol te houden: binnen de erfgoedsector komt men steeds in aanraking met ICT- gerelateerd processen: omgaan met multimedia, doorzoekbaarheid op Google, etc. Telkens weer wordt je ICT- afdeling daarop bevraagd. De grens is hier erg moeilijk te trekken: telkens probeer je dingen uit te besteden, maar toch blijk je veel zelf te moeten kunnen. Het is dan ook weer gewoon economischer om zelf personeel aan te werven en met open source software aan de slag te gaan. Een probleem met SaaS is niet zozeer dat je de data niet 'bij je hebt', maar wel dat het soms moeilijk is de data weg te halen en te gebruiken in een andere omgeving, bijvoorbeeld wanneer je van software (of provider) verandert. Het is belangrijk om het contract met je aanbieder goed te (kunnen) lezen. SaaS hoeft ook niet altijd commercieel te zijn: zo biedt ook Erfgoedplus een vorm van SaaS aan.

7 7/ Alle collectiebeheerstaken worden liefst met één softwarepakket uitgevoerd. Vraag is of je een geïntegreerd pakket wil dat alles aankan, of niet. Eerder werd al gewezen op de verschillende keuzes van VTi (zelf gebouwd systeem, aangevuld met bestaande, standaard componenten) en AMSAB: een systeem waarmee je verschillende collecties kan beschrijven. Met één druk op de knop alles vinden over Edward Anseele: Bij AMSAB was dit vijftien jaar lang de droom en het leidende paradigma, maar dit paradigma staat nu onder druk: het is niet omdat de gebruiker met een druk op de knop alles moet vinden, dat de achterliggende data uit hetzelfde systeem moeten komen. Bovendien maakt men de bedenking wat een gebruiker er eigenlijk aan heeft. In heel veel gevallen is die op zoek naar ofwel archieven, ofwel objecten of beeldmateriaal, maar hebben ze geen boodschap aan een geïntegreerde zoekomgeving. Hij moet minstens de mogelijkheid krijgen niet alles tegelijk te doorzoeken. Het is echter ook een financiële kwestie: Hoe meer pakketten je in huis hebt, hoe meer kans dat je dubbel betaalt voor overlappende functionaliteiten. Maar ook en vooral: Hoe moeilijker het intern wordt om alles te beheersen. Of: hoe simpeler, hoe beter. Bij VTi valt het met die complexiteit nog wel mee. Belangrijk is dat het 'kernsysteem', dat de collectie beschrijft, helemaal open is. Met alle andere systemen kan je dan verwijzen naar records in het kernsysteem. Ook het VTi had de ambitie om alles over Jan Fabre met een druk op de knop te kunnen vinden. Dat bleek overigens redelijk eenvoudig te ontwikkelen. Bij een pakket als Adlib is het niet eenvoudig om de ontsluiting (de webinterface) te integreren met een andere software (zoals CollectiveAccess). Bij AMSAB wordt nu de vraag gesteld of je digitaal materiaal met een andere software beschrijft en beheert dan analoog materiaal. Digital materiaal gedraagt zich immers anders: Zo wil je full- text kunnen zoeken in een tekstbestand, wat met Adlib niet echt mogelijk is. Om het dan toch te integreren zou je dan een soort van portaal moeten gaan bouwen. Integratie van verschillende modules (voor verschillende workflows) is mogelijk, maar de Antwerpse musea verkiezen toch één geïntegreerd systeem waarmee bruiklenen, tentoonstellingen, standplaatsen etc. worden beheerd. Ook MuseumPlus biedt dergelijke modules aan, maar ze worden niet allemaal gebruikt. Een bezwaar tegen een geïntegreerd systeem is dat het veel moeilijker is om dit volledig te migreren naar een ander pakket: Het is vrij eenvoudig om enkel object- of archiefbeschrijvingen in een nieuw systeem te importeren, maar alle bijkomende gegevens (bruiklenen e.d.) zijn moeilijker te migreren. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij de objectbeschrijving horen, maar geen deel uitmaken van de beschrijvingsstandaard, zoals datum van creatie van het record, of de naam van de registrator. Bij de Antwerpse Musea wordt gedacht aan een nog verdere integratie: niet alleen de registratie zelf moet binnen hetzelfde pakket gebeuren, ook de opvolging van de werkprocessen moet door de software worden aangestuurd. Adlib zou dus zelf opdrachten geven aan de registrator wanneer een bepaalde procedure wordt uitgevoerd, zoals bruikleen. Dit zou er ook toe moeten bijdragen dat alle Antwerpse stedelijke musea op dezelfde manier met bruiklenen omgaan. Als je volgens het principe van een blokkendoos werkt, moeten de blokken uiteraard bij elkaar passen. Ook daar komt een reeks standaarden bij te pas. Het eerste wat je moet onderzoeken wanneer je een systeem

8 8/10 beoordeelt, is hoe er uitkomt wat erin gestoken wordt, met andere woorden: alle metadata moeten er uit kunnen gehaald worden ook administratieve of technische gegevens zoals de laatste wijziging. Een blokkendoos is dus ook kwetsbaar als een kaartenhuis: Als er bepaalde componenten niet goed werken, kan je problemen verwachten. Het grote verkoopsargument van geïntegreerde systemen is dat je dat probleem niet hebt. Het feit dat een softwarepakket open source is, betekent overigens niet automatisch dat het linked open data garandeert. Uiteindelijk is het aan de instelling om te beslissen wat belangrijk is voor het VTi was openheid in ieder geval een breekpunt. Ook CollectiveAccess zit nog sterk in dezelfde logica als een pakket zoals Adlib (eigenlijk is het een kloon ervan). Om werkelijk open data te realiseren, is er andere technologie nodig. 4.4 Collectiebeheerssoftware maakt bij voorkeur enkel gebruik van open softwarecomponenten en - technologieën. Registratiesoftware kan op dit vlak sterk verschillen: iets als CollectiveAccess heeft een database die vrij gemakkelijk rechtstreeks te benaderen is. Adlib heeft ofwel een CBF database, waar je rechtstreeks moeilijk verbinding mee kan maken, ofwel een SQL database, waarin de records echter nog gecodeerd opgeslagen zijn. je hebt dan extra modules nodig om de gegevens op een andere manier te benaderen dan via de grafische interface. Adlib werkt de laatste jaren echter wel aan het meer 'open' maken van het systeem. Uit een pakket als Adlib kan je natuurlijk wel eenvoudig exporteren (in XML of het eigen tekstformaat). Maar dit is ook weer een off line proces, waarbij je dus geen rechtstreekse (live) verbinding met de database hebt. Als dat belangrijk is, is een exportfunctie niet voldoende. Ook een standaard als OAI- PMH is eigenlijk een off line verbinding: je maakt daarmee een kopie van de database. In de erfgoedsector worden metadata echter beschouwd als het kapitaal van de organisatie. Open data of open access zijn daarom niet zo'n dwingende eis: men is niet geneigd data volledig open te gooien. Vraag is of de sector bereid is die stap te zetten. Zolang de erfgoedinstellingen niet klaar zijn om de stap naar open data (access) te zetten, zullen de verkopers van software ook niet geneigd zijn dit verder te ontwikkelen maar ze staan er wel klaar voor. Maar eigenlijk moet je die afgeschermde metadata beschouwen als kapitaal dat niet werkt. Je moet dit kapitaal echter inzetten in servicemodellen: Data moeten aanwezig zijn op het web en daar werken. Ook de erfgoedsector moet zich klaarmaken voor deze paradigmashift. Enerzijds leeft de angst voor de 'lege leeszaal': veel erfgoedorganisaties beschouwen het beschikbaar stellen als hun belangrijkste taak. Wanneer dit niet meer via de leeszaal, maar via het web gaat, lijkt hun functie te worden uitgehold. Anderzijds biedt een paradigma als open data de kans om meer efficiënt om te gaan met de data: Erfgoedorganisaties moeten aan onderzoekers de faciliteiten leveren om metadata als basismateriaal te gebruiken, én ervoor zorgen dat de resultaten ervan weer opnieuw beschikbaar kunnen worden gesteld. Er wordt dan op een heel andere manier geïnterageerd met het publiek of de bezoeker. Organisaties moeten vooral proberen de expertise die buiten de organisatie aanwezig is, in te zetten.

9 9/10 Organisaties die meegaan in die paradigmashift, kunnen hun database ook naar een open systeem migreren. Dat gebeurde onder meer bij een organisatie als Contredanse, die met weinig middelen het systeem van het VTi overnam. Er begint wel een verandering in de geesten te komen, in de zin dat men data niet langer opsluit. Het is vooral een kwestie van goede voorbeelden te zien, zoals de inventaris onroerend erfgoed die nu helemaal on line staat. Het is niet per se zo dat men dan ook open software moet gaan gebruiken. Voor grotere organisaties is een eerste stap dat men afstapt van de eilandjes van de eigen afdeling en op organisatieniveau al gaat samenwerken. Men ziet dan de voordelen daarvan, en ook het feit dat dit maar kan door gebruik van standaarden. Een stap verder is het breder ontsluiten, opnieuw met toepassing van standaarden. Gebruik van OSS biedt zowel nieuwe mogelijkheden als nieuwe problemen. Waar je zeker op moet letten wanneer je dit wil gebruiken, is de activiteit van de gebruikersgemeenschap (user community). Om die reden is een pakket als Drupal zo aantrekkelijk: Rond deze software is een grote gemeenschap actief, waar je gemakkelijk beroep op kan doen voor ondersteuning. Wanneer je voor upgrades en aanpassingen moet wachten tot de (oorspronkelijke) ontwikkelaar een nieuwe versie heeft uitgebracht, is het gebruik van OSS al veel minder aantrekkelijk. Dit probleem doet zich onder meer voor bij CollectiveAccess. De vraag die je moet beantwoorden is in welke mate je een pakket kan aanpassen in functie van je behoeften dan wel of het beter is een ander pakket te nemen of er zelf een te ontwikkelen. Bij open source kan je effectief in de code gaan kijken, en zie je meteen in hoeverre dat die nog werd aangepast en onderhouden. Dit doet zich onder meer voor bij ICA- Atom, waar je dan merkt dat de code de laatste zes jaar niet meer wezenlijk is aangepast. Met het budget dat je uitspaart op licenties, kan je wel enkele jaren in support voorzien. Dat is in ieder geval beter dan het programma te installeren en er dan verder niet veel meer aan te doen. Het is dan ook nodig dat er voor een software als CollectiveAccess een markt gecreëerd wordt, waardoor een aantal bedrijven tijd investeren om zich het pakket eigen te maken. Vraag is hoe succesvol CollectiveAccess nu is. Volstaan twee of drie bedrijven om voldoende support of community te bieden? Een reden om CollectiveAccess te kiezen was voor AMSAB het feit dat FARO dit ook aan de sector aanbood. Een ander pakket kiezen zou betekenen dat men dan 'naast de sector' zou gaan werken. Om aan de sector te adviseren CollectiveAccess te gebruiken, is er echter meer nodig dan wat FARO in dit dossier aanbiedt: Eigenlijk bevat dit te weinig positieve argumenten om die keuze te motiveren. Een aanbeveling is dus dat er een uitgebreider dossier wordt opgesteld, voor PACKED zich achter die keuze schaart. De vraag is natuurlijk ook of PACKED effectief bepaalde softwarepakketten moet promoten als the way to go. Openheid staat niet gelijk met open source: bij elke bouwsteen (module) moet je je afvragen of die open genoeg is om mee verder te bouwen. Dat kan even goed proprietary software zijn en overigens bestaat er ook veel gesloten software die met open source componenten is opgebouwd. Je collectiebeheerssysteem is vaak de eerste steen die je legt, en waarop je andere modules bouwt. Als die goed is, ben je vertrokken. Kies

10 10/10 dus een goed fundament, want pas blijkt pas veel later of dit goed genoeg is om met je architectuur een flexibel om te gaan. 5 Evaluatiecriteria [Aan de groep wordt een lijst met functionaliteiten voorgelegd, die als selectiecriteria kunnen gelden bij de keuze van een systeem. Vraag is wat de relevantie ervan is, en in welke mate er dit verder moet worden onderzocht.] Zoektalen: booleaans zoeken: is misschien verouderd. Ook aandacht voor faceted search en SQL zoektaal; Het gebruik van thesauri ook in de zoekomgeving voor gebruikers. Gebruik van codesystemen is minder relevant, want eigenlijk verouderd. Copy cataloguing (het kopiëren van bestaande beschrijvingen uit andere databases) is belangrijk voor bibliotheeksystemen (zie ook webservices). De mogelijkheid om meerdere mediabestanden aan één record te hangen. Full text doorzoeken van gekoppelde tekstbestanden wordt steeds belangrijker. De mogelijkheid media te beheren met een extern pakket. Import/export: het belangrijkste is of een pakket in staat is om in XML te exporteren. Verder ook aandacht schenken aan andere API's, waarmee je ook een record kan wijzigen buiten de grafische interface om. Er moet opgesomd worden welke soorten API's er zijn, en wat ze precies kunnen. Geavanceerd rechtenbeheer, loggen van wijzigingen aan records. Rapportfunctie: is eigenlijk overbodig geworden als er een goede exportfunctie is. Het snel kunnen maken van meer eenvoudige lijstjes is wel belangrijk, maar voor geavanceerde rapporten is het misschien beter de mogelijkheid om andere software te koppelen die specifiek ontworpen is voor het genereren van rapporten. Ondersteunen van werkprocessen als restauratie en depotbeheer (maar dit laatste is heel breed). Ondersteunen van meertaligheid (zie hoger). Mogelijkheid allerlei administratieve en juridische gegevens te registreren. Mogelijkheid om in batch records te wijzigen (bijvoorbeeld een groot aantal records van plaats veranderen).

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Adlib Archief. Software voor professioneel collectiebeheer in archieven en andere archief beherende instellingen. Flexibel Uitgebreid Veilig

Adlib Archief. Software voor professioneel collectiebeheer in archieven en andere archief beherende instellingen. Flexibel Uitgebreid Veilig Adlib Archief Software voor professioneel collectiebeheer in archieven en andere archief beherende instellingen Flexibel Uitgebreid Veilig Adlib Archief: Flexibel, Uitgebreid, Veilig Adlib Archief is het

Nadere informatie

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi...

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Het Archieven Portaal Europa is een publicatie en aggregatie platform voor Europese archiefinstellingen, ontwikkeld door het

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Adlib Museum. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig

Adlib Museum. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Museum Software voor professioneel collectiemanagement in musea en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Museum Meer dan collectiemanagement Adlib

Nadere informatie

ADLIB MUSEUM. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig

ADLIB MUSEUM. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig ADLIB MUSEUM Software voor professioneel collectiemanagement in musea en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig ADLIB MUSEUM MEER DAN COLLECTIEMANAGEMENT Adlib

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Adlib Museum. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig

Adlib Museum. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Museum Software voor professioneel collectiemanagement in musea en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Museum Meer dan collectiemanagement Adlib

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

ADLIB ARCHIEF. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig

ADLIB ARCHIEF. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig ADLIB ARCHIEF Software voor professioneel collectiebeheer in archieven en andere archief beherende instellingen ADLIB ARCHIEF EEN BRON VAN KENNIS Het hart van Adlib

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Adlib Internet Server

Adlib Internet Server Adlib Internet Server Software voor professioneel collectiebeheer in musea, en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Internet Server Uw collecties online,

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw)

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) INHOUD business case van registreren standaarden? tools? WAAROM REGISTREREN? collectie vindbaar maken collectie beheren data

Nadere informatie

Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015

Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015 Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015 An Labis (MEJD) Bert Lemmens (PACKED vzw) Pieter De Praetere (PACKED vzw) overzicht 1. digitale

Nadere informatie

Adlib Bibliotheek. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig

Adlib Bibliotheek. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Bibliotheek Software voor professioneel kennis- & informatiemanagement in bibliotheken en informatiecentra Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Bibliotheek Een bron van kennis Adlib Bibliotheek

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen Auteur: Bert Lemmens Date: 2012-04-27 Subject: Version Date Changes Author 0.1 2012-03-09 Start document Bert Lemmens 0.2 2012-03-13 Versie 1 Bert Lemmens

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

ADLIB BIBLIOTHEEK. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig

ADLIB BIBLIOTHEEK. Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig ADLIB BIBLIOTHEEK Software voor professioneel kennis- & informatiemanagement in bibliotheken en informatiecentra Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig ADLIB BIBLIOTHEEK EEN BRON VAN KENNIS Adlib Bibliotheek

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties Full Text Finder Full Text Finder vormt een nieuwe standard voor het beheer van uw bibliotheekholdings en links. De geïntegreerde oplossing bevat naast een kennisbank met informatie over uw holdings tevens

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed Woensdag 19 januari 2011 Brussel, Jubelparkmuseum / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Bert

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Invoerdersdag. 12 juni 2015 Gent, Liberaal Archief

Invoerdersdag. 12 juni 2015 Gent, Liberaal Archief Invoerdersdag 12 juni 2015 Gent, Liberaal Archief Welkom Jan De Maeyer Toelichting bij het jaarverslag 2014 Peter Heyrman ODIS kerncijfers Jaar Totaal volume 31/12 OPAC volume 31/12 Nieuwe records Bezoeken

Nadere informatie

Uw data op het Web van Data

Uw data op het Web van Data Uw data op het Web van Data Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen Ivo Zandhuis In opdracht van het Provinciaal Historisch Centrum 8 maart 2011 2 Over het Provinciaal Historisch Centrum Het

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Model procedure registratie & documentatie

Model procedure registratie & documentatie Model procedure registratie & documentatie Proceseigenaar: Hoofd collectie Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Registratie en Documentatie.doc Pagina 1 1. Doel

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) OKBV: wie zijn wij? Museumbibliotheken: MSK Gent MIAT Designmuseum Gent Musea Brugge

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

ODIS. Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19 de -20 ste eeuw

ODIS. Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19 de -20 ste eeuw ODIS Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19 de -20 ste eeuw Initiatief en beheer 2000-2003, FWO-Max Wildiersfonds Samenwerkingsverband ADVN, Antwerpen Amsab-ISG, Gent-Antwerpen KADOC-K.U.Leuven Liberaal

Nadere informatie

Instructies annotatie experiment

Instructies annotatie experiment Instructies annotatie experiment Achtergrond Het Rijksmuseum maakt bij het beschrijven van de collectie gebruik van zelf ontwikkelde thesauri en gecontroleerde woordenlijsten. Aan de ene kant kost het

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Versie 1.0 Datum 10 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 ReCreateX Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 SYX AUTOMATIONS - introductie Marktleider in de Benelux betreffende software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld. Reeds 25

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Aansluiten op de CVDR. Inhoudsopgave Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving...1 Introductie...2 De wettelijke standaard...2 Twee invoeropties...2 Invoeroptie

Nadere informatie

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg.

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg. 2012, Efficy sa/nv Nieuwe Functionaliteiten in Efficy 2012 Summer Efficy 2012 Summer voegt een aantal interessante nieuwe functionaliteiten toe aan wat anders een natuurlijke opvolging van de Spring release

Nadere informatie

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren OndernemingScan Een objectieve kijk vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode de methode om toegevoegde waarde te genereren ACTIES voor groei 1 De OndernemingScan, onderdeel van de Ervaringsgerichte Groei

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden Eerste tussentijds rapport Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 CEST_Tussentijdsrapport_1_V1_1 2 Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie