ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken Handleiding en instructie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie"

Transcriptie

1 ProfielWerkStuk Alfa- en gammavakken 2013 Handleiding en instructie

2 Inhoud InhoudPWS-Kaart... 2 PWS-Kaart... 3 Inleiding... 4 Belangrijke zaken... 4 Draaiboek... 4 Fasen in het PWS... 5 Eisen gesteld aan het PWS... 5 Enquête of interview... 7 Logboek... 7 ICT-eisen... 7 Presentatievormen... 8 Beoordeling... 8 Inleveren & PWS-kaart... 8 Tot slot... 9 Beoordelingsformulieren... Beoordelingsmoment I... Onderwerp, onderzoeksvragen & deelvragen.... Beoordelingsmoment II Plan van aanpak Beoordelingsmoment IIIA+B Voorlopige versie eindproduct Inleiding Kern Conclusie Beoordelingsmoment IV Eindverslag Bijstelling Verzorging Samenwerking, zelfstandigheid en onderzoeksvaardigheid Alfa- en gammavakken 2013 blz 2

3 PWS-Kaart Alfa & Gamma-vakken PWS-kaart 2013 Namen: Vak : Begeleider: Je levert je werk in bij je begeleider. Deze noteert de datum op deze kaart en tekent deze af. Het eerder inleveren is natuurlijk wel toegestaan. Later inleveren kost je punten; 5% per dag. Bewaar deze kaart goed, het is jullie bewijs van scorepunten en op tijd inleveren. Onderdeel Datum gepland Datum Score Paraaf begeleider keuzeformulier nvt nvt nvt nvt BM1 Vr. 22 maart 2013 BM2 Vr. 5 april BM3A Vr. 14 juni BM3B Woe. juli 2013 BM4 Vr. 27 sept BM5 Di. 29 oktober 2013 Totaal Alfa- en gammavakken 2013 blz 3

4 Inleiding In het laatste jaar van je opleiding moet je een profielwerkstuk (PWS) schrijven. Met dit PWS begin je in de voorexamenklas. Aan het PWS ben je grofweg 80 SBU s bezig, het is dus een groot opgezet werkstuk waarmee je een half jaar serieus aan de slag gaat. Dit boekwerkje geeft je informatie over het PWS voor de vakken: Aardrijkskunde, Economie, Management en Organisatie, Geschiedenis, Tekenen, Muziek en Filosofie. Het PWS wordt gezien als de kroon op alle praktische opdrachten die je in de bovenbouw hebt moeten verrichten. Verder bevat dit boekje al je beoordelingen, verlies dit dus niet! Voor een PWS in de zaakvakken zijn economische, maatschappelijke, aardrijks- of geschiedkundige, maar ook kunstgerelateerde onderzoeken mogelijk. Literatuuronderzoek (boeken, tijdschriften, artikelen, internet) is hierbij van wezenlijk belang en verder word je geacht een interview met een expert te hebben of een enquête te houden om inzicht te krijgen in je onderwerp. Belangrijke zaken Vooraf even een aantal belangrijke zaken op een rijtje: De tijdsbesteding voor het PWS is 80 sbu s per persoon Je voert het PWS in principe uit met z n tweeën. Je krijgt een cijfer voor je werkstuk. Dit cijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer (cijfer voor godsdienst, maatschappijleer, ANW, KCV en PWS). De presentatie moet een voldoende opleveren. Dat betekent: 11 punten. Het PWS moet betrekking hebben op een vak (minimaal 440 SBU s) dat jullie beiden volgen. (bij MA en GD sorteert het vak onder NE of GE, bij LO onderbi). Je kiest zelf je partner, het onderwerp en de onderzoeksvragen. Dit moet echter wel in overleg met de docent (BM1) Draaiboek Inleveren Taal/zaakvak Bèta Feedback Toelichting BM1 22 mrt 22 mrt 27 mrt BM2 5 april 5 april* 19 april *Onderzoeksafspraken in-/extern zijn gepland BM3A 14 juni 14 juni 14 juni Voor taal/zaak is er groen licht om te gaan schrijven Voor bèta is er groen licht om metingen te doen Maak dus bijtijds afspraken met je begeleider. Op genoemde datum dient de afstemming rond te zijn, zodat je in de PWS-week op maandag (1 juli) direct aan de slag kunt gaan. BM3B 5 juli juli 6 sept BM4 27 sept 27 sept BM5 29 okt 29 okt 1 nov Inlevermoment uiterlijk op genoemde dag en uiterlijk om uur bij docent Alfa- en gammavakken 2013 blz 4

5 Fasen in het PWS Fase stappen BM Oriëntatie- en keuzefase 1. Onderwerp/vakken/partner(s) kiezen. Je oriënteert je op interessante onderwerpen/vakken en op geschikte partner(s): overleg met vakdocenten, gesprekken met deskundigen, partner(s), grasduinen in bibliotheek, op Internet, en dergelijke. Onderzoeksfase: informatie verwerven en verwerken 2. (Voorlopige) Onderzoeksvraag formuleren en verdere oriëntatie en afbakening van het onderwerp: deelvragen formuleren; (her)formuleren en bijstellen van de onderzoeksvraag en deelvragen; welke werkwijze/methode ga ik voor mijn onderzoek toepassen? welke informatiebronnen of hulpmiddelen heb ik nodig? welke presentatievorm kies ik? voorlopig plan van aanpak opstellen. 3. (Definitief) Plan van aanpak opstellen: onderzoeksplan en tijdplan. Keuze voor interview of enquête is uitgewerkt Bèta: Theoretische basis. Het literatuuronderzoek is af (kladversie) 4. Informatiebronnen raadplegen: informatie verzamelen, beoordelen, selecteren, bewerken: literatuurstudie, bezoek aan bedrijven, musea, instellingen, vragenlijst samenstellen Bèta: werkplan pilotmetingen / opzet onderzoek / veldwerk BM 1 2,5% BM 2 2,5% BM 3A (zie 3B) Schrijffase, maken verslag Bèta: het uitvoeren van natuurwetenschappelijke proeven in pilotmeting en de verslaglegging daarvan Afrondingsfase Bijstellen verslag Voorbereiden presentatie 5. Informatie ordenen en verwerken en de voorlopige versie van het eindproduct maken. Bèta: Proefopstelling maken, veldwerk voorbereiden e.d. Het onderzoek en/of pilotmetingen uitvoeren Het ontwerp maken. 6. Definitieve versie van het eindproduct maken en inleveren Bèta: zo nodig aanpassen metingen, definitieve versie metingen / onderzoek. Verwerking resultaten, verslag inleveren BM 3B 55% BM 4 20% Presentatiefase 7. Presenteren van de eindversie van je product BM 5 20% Eisen gesteld aan het PWS In dit verhaal gaan we uit van een schriftelijk verslag, zonder bijzondere bijlagen. In overleg met je begeleider zijn er andere mogelijkheden. In principe heeft een verslag volgende kenmerken: Je begint met een inleiding. In die inleiding schrijf je waar het werkstuk over gaat, je vermeldt je hoofdvraag, de hypothese en de deelvragen. o Onder een hypothese verstaan we een voorlopig antwoord. Je formuleert je verwachtingen, wat je denkt dat het resultaat is van je onderzoek. Aan het einde van Alfa- en gammavakken 2013 blz 5

6 je onderzoek kun je kijken of je hypothese waar blijkt te zijn of bijgesteld moet worden. Door zo n antwoord te formuleren, dwing je jezelf het verdere onderzoek te doen in een bepaalde richting. o Deelvragen zijn beschrijvend, verklarend, voorspellend en waarderend van aard en beantwoorden een deel van de hoofdvraag. o Tenslotte beschrijf je hoe je de behandeling van je onderwerp ongeveer wilt aanpakken. Je geeft dus een verantwoording voor de opbouw van je scriptie. o In ieder werkstuk hoort iets persoonlijks. Daarbij denken we aan interviews, fotoreportages, bezoeken aan de plaats waar je PWS zich afspeelt, video s, powerpoint-presentaties, ga maar door. In de inleiding verwijs je hiernaar. Eventueel schrijf je een voorwoord. Daarin kun je persoonlijke opmerkingen kwijt, bijvoorbeeld: dank aan mijn grootvader die mij een boek uitleende. Na het eventuele voorwoord komt het verhaal zelf. Daarin geef je precies antwoord op de deelvragen en uiteindelijk op de hoofdvraag. Iedere deelvraag krijgt een apart hoofdstuk. Zo n hoofdstuk zal hoogstwaarschijnlijk weer onderverdeeld zijn in paragrafen. Soms is het moeilijk om eigen taalgebruik te hanteren. Je mag uit boeken stukjes overschrijven, wanneer je dat maar eerlijk doet. Zo n citaat ziet er als volgt uit: in zijn boek over Darwin zegt prof. E. Volutie zoveel als. citaat (bronvermelding) en hiermee beweert hij feitelijk dat.enz. We gaan echter uit van zoveel mogelijk eigen taalgebruik. Dat betekent dat je verschillende bronnen raadpleegt en vervolgens daar een eigen verhaal van maakt. Het is niet toegestaan alleen internetbronnen te gebruiken. Een interview of enquête is verplicht. Er moet een duidelijke variëteit aan bronnen terug te vinden zijn. De hoofdvraag wordt beantwoord in de conclusie. Daarmee kom je terug op de oorspronkelijke hypothese. In dit gedeelte begin je met een korte samenvatting van je eigen werkstuk. Daarna moet je precies de gestelde hoofdvraag beantwoorden. Soms zal dat niet helemaal lukken, bijvoorbeeld omdat je bepaalde dingen niet helemaal weet. Dat is niet erg, als je dat maar eerlijk zegt en aangeeft op welke manier je eventueel wel het antwoord zou moeten vinden. Je eindigt de conclusie met het herzien van de hypothese, wanneer dit noodzakelijk is. Dan komt de inhoudsopgave. Maak een duidelijk pagina-indeling, waarop duidelijk wordt op welke bladzijde welk hoofdstuk begint (die inhoudsopgave mag ook helemaal voorin). Hierop volgt de bronnenlijst. Maak onderscheid tussen verschillende soorten bronnen. We noemen er een aantal: boeken, internetpagina s, cd-roms, films, de krant, interviews. In je werkstuk komen minstens twee verschillende soorten bronnen aan de orde. Raadpleeg in totaal minimaal 8 verschillende bronnen. o Een boek verantwoord je op de volgende manier: Naam schrijver, exacte titel van het boek, jaar van publicatie, plaats van publicatie. De achternamen van de schrijvers moeten op alfabetische volgorde staan. Internetpagina s moeten precies verantwoord worden. Maak van het interview/enquêtemateriaal een goed schriftelijk verslag als bijlage van je werkstuk. o Het werkstuk moet voldoen aan de ICT eisen die je verderop in dit boekje vindt Tenslotte geef je een korte schematische weergave van je logboek weer, hierin zet je alle afspraken die je met elkaar hebt gemaakt (ook als dit niet het geval is, geef je dit eerlijk Alfa- en gammavakken 2013 blz 6

7 weer). In je individuele logboek geef je aan wat er wel en niet goed ging bij het onderzoek en in de samenwerking. Dit lever je bij elke inlevermoment in bij je begeleider. Enquête of interview Het is voor de Talen en Zaakvakken verplicht om uit bronnen verworven informatie te verifiëren aan de hand van een enquête of een interview. Het is handig hier tijdig mee te beginnen. Doe het interview / hou de enquête vóór BM3. Bij het afnemen van een enquête moet je je houden aan de volgende regels De enquête heeft direct betrekking op je onderzoek Er wordt kritisch gekeken naar de resultaten van je enquête De resultaten worden direct gelinkt aan de conclusie van je onderzoek De enquêtevragen worden eerst aan de begeleidende docent voorgelegd en er worden afspraken gemaakt over het aantal af te nemen enquêtes Bij het afnemen van een interview moet je je houden aan de volgende regels Het interview wordt afgenomen bij een expert op het (deel)gebied van je onderzoek Er wordt een kritische beschouwing gegeven op de antwoorden van deze expert (je slikt dus niet alles voor zoete koek, maar relateert antwoorden aan andere bronnen) De vragen voor het interview worden eerst aan de begeleidende docent voorgelegd Logboek Gedurende de tijd dat je aan je PWS werkt houd je een (persoonlijk) logboek bij. Een logboek heeft een aantal functies: het is voor jou een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen van informatie en je docent ziet snel het werkproces dat gevolgd is. Het is een soort PWS-dagboek, waarmee je ook laat zien hoe authentiek je te werk gaat. In het logboek vermeld je: - wat je gedaan hebt - wanneer je dit gedaan hebt - waarom je dat gedaan hebt - wat de resultaten zijn, ofwel wat er wel en niet goed is gegaan. Als logboek gebruik je een gewoon schrift, tenzij je met je begeleider andere afspraken gemaakt hebt (bv over gebruik van de ELO). Je begeleider kan je op elk moment naar je logboek vragen. ICT-eisen Alle papieren die je bij je docent inlevert, voldoen aan een aantal eisen t.a.v. ICT-gebruik. teksten zijn digitaal geproduceerd; plaatjes, tabellen etc zijn elektronisch verwerkt (dus geen schaar en lijm gebruiken). De mediatheek heeft een scanner; in de eindversie PWS: o automatische inhoudsopgave o voettekst met automatische paginanummering, datum, versie en titel Alfa- en gammavakken 2013 blz 7

8 Presentatievormen Het product van je PWS is een schriftelijk verslag van ongeveer 40 bladzijden tekst (12 cpi) exclusief bijlagen. Hoe dikker hoe beter is een principe dat niet opgaat. Het gaat om de kwaliteit. In overleg met je docent kun je met onderbouwing een andersoortig product kiezen zoals een technisch ontwerp, een computersimulatie, een videoprogramma o.i.d. Voor iedereen geldt dat er een centrale presentatie is van het PWS. Het gaat om een sprankelende presentatie van 12 minuten. Daarbij kun je gebruik maken van PowerPoint. Andere audiovisuele hulpmiddelen zijn ook mogelijk. De presentatie dient voldoende (11 punten) te zijn. Bij een onvoldoende moet de presentatie over. De maximale score is dan 12 punten. Meer informatie over de criteria voor de presentatie vind je achterin dit boekje IBA2-leerlingen kunnen hun verslag en hun presentatie in het Engels doen. Voorwaarde is dat ze een docent vinden die hen hierin kan begeleiden. Beoordeling Zowel het doorlopen proces als het opgeleverde product van een profielwerkstuk wordt beoordeeld. Daarbij word je beoordeeld op: informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; presentatievaardigheden. Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de docent. Je moet zelf op tijd het initiatief nemen voor een voortgangsgesprek. Voortgangsgesprekken zijn bedoeld om tussentijdse resultaten te evalueren en indien nodig bij te sturen. De beoordeling vindt plaats met beoordelingslijsten. Een beoordelingslijst bestaat uit een aantal beoordelingsaspecten. Elk beoordelingsaspect wordt met een aantal punten gewaardeerd. Bij sommige beoordelingsaspecten kan de beoordelaar, wanneer er een onvoldoende op dat aspect is gegeven, een zogenaamde no-go -beslissing nemen. Bijvoorbeeld wanneer de onderzoeksvraag onduidelijk is, is het niet verantwoord dat je verder gaat. Je zult immers in latere instantie alsnog in de problemen komen, met alle gevolgen van dien! Wanneer je een no-go krijgt op een beoordelingsaspect, moet je dat onderdeel opnieuw doen, totdat het voldoende wordt beoordeeld. Op het betreffende onderdeel kun je niet meer het maximum aantal scorepunten behalen. Je krijgt deze beoordelingslijsten steeds van je begeleider. Achterin dit boekje zijn de beoordelingslijsten ook afgedrukt. Gebruik ze om na te gaan of je aan alle eisen voldoet. Als aan het eind alle beoordelingslijsten zijn ingevuld en ingeleverd, levert dat de totale beoordeling van je PWS op, de optelsom van de verschillende beoordelingen is maximaal 0 punten. Inleveren & PWS-kaart Inleverdata van beoordelingsmomenten staan vermeld op de PWS-kaart. Hier staat steeds de uiterste inleverdatum, het mag natuurlijk eerder. Je begeleider kijkt het werk na en beoordeelt dit aan de hand van de beoordelingsformulieren. De docent vult de score in op jullie PWS-kaart en geeft ze door aan de PWS-coordinator. Je begrijpt dat deze PWS-kaart een erg belangrijk en onvervangbaar document is. Alfa- en gammavakken 2013 blz 8

9 Tot slot Mochten er in de samenwerking problemen zijn, bespreek dit dan tijdig met je begeleider Kijk voor onderzoeksideeën ook op sites van universiteiten, kennisnet,. Stel je vragen als er zaken onduidelijk zijn. Voor inhoudelijke vragen ga je naar je begeleidende docent, voor organisatorische zaken kun je terecht bij de PWS-coördinator. De inhoud van dit boekje is gebaseerd op de CITO-uitgave Handleiding profielwerkstuk. Voor belangstellenden is de complete handleiding beschikbaar. Wanneer je het profielwerkstuk te laat inlevert, volgt een aftrek per dag van 5 punten van de beoordeling (op een schaal van 0). Veel succes met je profielwerkstuk. Alfa- en gammavakken 2013 blz 9

10 Beoordelingsformulieren Namen: Klas(sen): Beoordelingsmoment I Onderwerp, onderzoeksvragen & deelvragen. Er is goed nagedacht over de onderzoeksvragen. Onderdelen met een * dienen voldoende te zijn, anders is er sprake van een no-go. Beoordelingscriteria Het onderwerp* Maximum score afspraken & opmerkingen De hoofdvraag* duidelijkheid diepgang originaliteit afbakening en inperking De hypothese* (geeft een voorlopig antwoord op de gestelde vraag) De deelvragen* (geven antwoord op een deel van de hoofdvraag) vakinhoudelijk niveau uitvoerbaarheid haalbaarheid relatie met de hoofdvraag afbakening en inperking juiste terminologie Overzicht van te gebruiken informatiebronnen Globaal plan van aanpak (inclusief taakverdeling) Voldoet het ingeleverde werk aan de ICT-eisen? TOTAALSCORE I (weging 2,5 %) 20 Totaal:8= Docent: Datum: Paraaf: Alfa- en gammavakken 2013 blz

11 Namen: Klas(sen): Beoordelingsmoment II Plan van aanpak Er ligt een definitief plan van aanpak. Inhoud en vorm van het werkstuk zijn helder. Keuze voor enquête of interview is uitgewerkt Beoordelingscriteria score afspraken & opmerkingen Hoofd- en deelvragen zijn aangescherpt Er ligt een gedetailleerd plan van aanpak Er is een realistisch tijdpad Keuze voor enquête (wat wil ik onderzoeken en hoe, bij wie) dan wel interview (wie, wat wil ik weten, welke kritische vragen stel ik, hoe verifieer ik?) is helder TOTAALSCORE II (weging 2,5 %) 20 Totaal:5= Docent: Datum: Paraaf: Alfa- en gammavakken 2013 blz 11

12 Namen: Klas(sen): Beoordelingsmoment IIIA+B Voorlopige versie eindproduct Dit is de fase waarin alle bronnen geraadpleegd zijn en de informatie verzameld. Uiterlijk heb je op 14 juni het groene licht om te gaan schrijven. In de PWS-week zorg je dat het tekstdeel van je PWS af is. A Beoordelingscriteria score afspraken & opmerkingen Inleiding Eerste opzet Enquête of interviewvragen zijn consistent en hebben juiste relatie met onderzoek Enquête of interview heeft plaatsgevonden, is uitgewerkt en er zijn conclusies getrokken 20 Z.O.Z Alfa- en gammavakken 2013 blz 12

13 B Inleiding Geeft de gepresenteerde inleiding voldoende duidelijkheid over de gekozen onderzoeksvraag? Wordt onderwerp goed geïntroduceerd? Is er voldoende relatie tussen inleiding en onderzoeksvraag? Zijn deelvragen voldoende verantwoord? Is de eerder ingeleverde inleiding goed aangepast aan de voortschrijdende inzichten? Is de hypotheses voldoende uitgewerkt? Wordt onderzoeksopzet en uitvoering verantwoord? Kern Geeft de theoretische beschouwing in de inleiding voldoende houvast voor verdere opbouw van het PWS? Wordt de hoofdvraag beantwoord? Worden feiten niet als meningen gepresenteerd of omgekeerd? Is er sprake van beperking tot weergave van bronnen en citaten, of wordt uiteenzettend / betogend / beschouwend antwoord op de vraagstelling gegeven? Is de opbouw consistent en logisch? Is het niveau in overeenstemming met wat van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs verwacht mag worden? Juist gebruik van informatiebronnen Zijn de bronnen juist gebruikt? Is de omgang met de bronnen voldoende kritisch? Zijn de bronnen betrouwbaar? Is er geverifieerd? Is het brongebruik, inclusief het gebruik van de uitkomst van enquête/interview in balans? Conclusie Het trekken van de juiste conclusie Sluit de conclusie aan bij de vraagstelling? Wordt ingegaan op de hypothese? Wordt de eigen mening onderbouwd verwoord? TOTAALSCORE III (weging 55 %) 30 Totaal:= Docent: Datum: Paraaf: Alfa- en gammavakken 2013 blz 13

14 Namen: Klas(sen): Beoordelingsmoment IV Eindverslag. Dit beoordelingsmoment vindt plaats als het gehele Profielwerkstuk is ingeleverd. Het gaat om de laatste bijstellingen, de verzorging van het werkstuk, de samenwerking en een oordeel over de getoonde onderzoeksvaardigheid Criterium Score opmerkingen Bijstelling Verwerking feedback Is commentaar begeleider op de voorlopige versie verwerkt? Verzorging Aandacht voor alle uiterlijke kenmerken Is taalgebruik correct en op VWO-niveau?(Dit geldt ook voor correcte spelling en interpunctie) Is het overzicht van informatiebronnen en literatuurverwijzingen correct? Is citaatgebruik correct? Vormt het werkstuk in stijl een eenheid? Is de inhoudsopgave correct? Zijn de omvang en de vorm van het werkstuk conform de afspraak? Voldoet het werkstuk aan de ICT-eisen? Is zorg besteed aan afwerking (illustraties, layout)? Samenwerking, zelfstandigheid en onderzoeksvaardigheid Logboek geeft verloop proces goed weer evenals een heldere taakverdeling Is er sprake van een evenwichtige werkverdeling? Is er sprake van een onderzoekend, doorvragende houding? Is er sprake van een kritische houding ten aanzien van het eigen product? Was er sprake van een grote mate van zelfredzaamheid? Mate van openheid voor nieuwe inzichten / bevindingen / ideeën TOTAALSCORE IV (weging 20 %) 20 Totaal:4= Docent: Datum: Paraaf: Alfa- en gammavakken 2013 blz 14

15 Alfa- en gammavakken 2013 blz 15

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Handleiding. Het profielwerkstuk

Handleiding. Het profielwerkstuk Handleiding Het profielwerkstuk september 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Logboek 5 Bronnen- en materialenboek 5 Stappenplan/plan van aanpak 6 Stap 1 keuze onderwerp en vak(ken) 7 Stap 2 onderwerp afbakenen

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Het profielwerkstuk voor examenjaar 2011-2012 Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2015-2016 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2015-2016 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2014-2015 1 1 OPMERKINGEN VOORAF Het profielwerkstuk is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Groenewald profielwerkstuk havo/vwo

Groenewald profielwerkstuk havo/vwo Groenewald Profielwerkstuk 2016-2017 HAVO-VWO De Tweede Fase Bij de vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum (de wet op de Tweede Fase) werd bepaald dat er geen vrije vakkenkeuze

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk Profielwerkstuk 2017-2018 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:... Klas:... Begeleider:... Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Groenewald Profielwerkstuk HAVO-VWO

Groenewald Profielwerkstuk HAVO-VWO Groenewald Profielwerkstuk 2016-2017 HAVO-VWO De Tweede Fase Bij de vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum (de wet op de Tweede Fase) werd bepaald dat er geen vrije vakkenkeuze

Nadere informatie

Profielwerkstuk 4/5 HAVO

Profielwerkstuk 4/5 HAVO Profielwerkstuk 4/5 HAVO Schooljaar 2012/2013 2013/2014 1 Inhoudsopgave PWS blz. 3 Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 Hoe doe je onderzoek? blz. 6 Aandachtspunten blz 10. Tijdpad blz. 11 Reglement blz.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK

PROFIELWERKSTUK PROFIELWERKSTUK 2016-2017 1 Algemeen Kandidaten die een volledig examen havo willen afleggen, moeten een profielwerkstuk (PWS) maken en inleveren. Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2017-2018 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2016-2017 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. editie havo

Het Profielwerkstuk. editie havo Het Profielwerkstuk editie havo Schooljaar 2011-2012 Het profielwerkstuk Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Logboek 1.3 Bronnen- en materialenboek 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 1 Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen (zie aparte bijlage 4 ) 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2016-2017 Maandag 4 juli: - 10.30 tot 11.30 uur:

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Het profielwerkstuk 1

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk Wat en hoe? Een handleiding voor leerlingen havo/vwo 2 Inhoudsopgave pagina Het profielwerkstuk 4 STAP 1: Het werkplan 5 A Het onderwerp van het profielwerkstuk

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie