PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO"

Transcriptie

1 PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR

2 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het aan en wanneer moet het af zijn? 1.5 Onderwerp afbakenen en onderzoeksvragen formuleren 1.6 Het onderzoek 1.7 Het definitieve eindproduct 1.8 De beoordeling Bijlagen: Keuzeformulier (2x) Beoordelingsmoment I en II Verklaring Profielwerkstuk (2x) Bron: Stedelijk Gymnasium Utrecht, Gomaruscollege, Pia Crul

3 Inleiding Wat is een profielwerkstuk? Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn: informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; communicatieve of presentatievaardigheden. Daarnaast worden ook vakspecifieke vaardigheden getoetst. Keuze van het vak In het profielwerkstuk moet op basis van een vak waarin je centraal examen doet een zinvol onderwerp worden uitgediept aan de hand van een relevante hoofdvraag en een aantal deelvragen. Het kan dus gaan om een vak als Geschiedenis, Economie of Aardrijkskunde maar ook bij Nederlands, Engels of Duits kun je een profielwerkstuk schrijven. Dat hoeft dan niet in het Engels of Duits maar kan ook een cultureel of een literair onderwerp zijn dat samen hangt met het betreffende land. Vraag de docent van het vak dat jij het meest interessant vindt naar de mogelijkheden. Tot slot is het op de havo in de eindexamenklas mogelijk dat je alvast een project doet op een vervolgopleiding zoals bijvoorbeeld Avans, je werkt dan samen met studenten en docenten van die opleiding en krijgt een beter idee van wat je te wachten zou kunnen staan. In overleg met een begeleidend docent van onze school is zo n project te beoordelen als een normaal profielwerkstuk. In het geval dat je hierin geïnteresseerd bent kun je het best contact opnemen met de coördinator voor havo 5 mevrouw Burgstede. Wat moet je doen? Een profielwerkstuk is een opdracht die een open karakter heeft. Een historisch of geografisch literatuuronderzoek mag maar het onderzoek kan ook het karakter van een creatief ontwerp hebben waarbij je daadwerkelijk iets maakt. Denk dan bijvoorbeeld aan een film, een Blog, een tijdschrift, of zelfs eigengemaakte jurk of een muziekstuk. Soms zal het eindproduct moeten worden aangevuld met een schriftelijk verslag waarin je het ontwerp en de uitwerking toelicht. Zorg er wel voor dat je vooraf toestemming hebt van je begeleidend docent.

4 Procesbeoordeling Belangrijk is ook dat naast het eindproduct, ook het proces waarmee het eindproduct tot stand is gekomen wordt beoordeeld. Je krijgt dus niet enkel een eindcijfer voor het eindproduct óók de manier waarop dit eindproduct tot stand is gekomen telt mee. (zie bijlagen I en II, beoordelingsformulieren). Gezien de noodzaak van een tijdige afronding zal dit jaar streng de hand worden gehouden aan de planning. Na de herfstvakantie moet je al een eerste versie in kunnen leveren en de afwerking moet klaar zijn vóór 21 november. Als je de termijn overschrijdt wordt je via de coördinatie verplicht na schooltijd bij te werken. Bovendien gaat er per week één punt van het cijfer af omdat je planning tekort schiet. Alleen na goedkeuring van je begeleider én je mentor kan van deze algemene regeling worden afgeweken. Sommige secties stellen ook bijkomende eisen aan de uiteindelijke presentatie van het Profielwerkstuk. Vraag je begeleider vooraf naar zulke specifieke voorwaarden. Met wie? Je maakt het werkstuk meestal met één klasgenoot maar het kan ook alleen of in een grotere groep. Het is dan wel zaak daar vooraf toestemming te hebben gekregen van de begeleidende docent. Samen voer je de werkzaamheden zo veel mogelijk zelfstandig uit. Het kan echter voorkomen dat je stil valt of vast dreigt te lopen en dat bijsturing van een docent nodig is. In een dergelijke situatie is het verstandig hulp te vragen. 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner Bij de keuze van een onderwerp kies je eerst het vak waarvoor je het profielwerkstuk wilt maken. Daarna kies je een docent die je gaat begeleiden. Probeer een begeleider te vinden die goed thuis is in jullie onderwerp. Dat kan een eigen docent zijn maar ook een docent waar je geen les van hebt. Het kan zijn dat een andere docent meer weet van het onderwerp. Bedenk ook dat een docent maar 5 a 6 Profielwerkstukken kan begeleiden. Het is dus mogelijk dat de docent van jullie voorkeur al vol zit. Let op dat de druk bij bepaalde secties groter is dan anderen, als je te lang wacht is het zelfs mogelijk dat een bepaald vak vol zit. Onderschat ook het kiezen van een partner niet! De keuze van een partner is van belang omdat je een lange periode moet samenwerken. Het is belangrijk dat partners dezelfde belangstelling voor het onderwerp hebben en dat jullie goed kunnen samenwerken. Als je de begeleider(s) en je partner(s) gekozen hebt, vul dan zo snel mogelijk samen met die begeleider (een kopie van) het keuzeformulier profielwerkstuk (p18) in. Als het ondertekend is en voorzien van een stempel van de begeleidend docent dan geef je (de kopie van) het formulier aan je mentor. Als uiterste inleverdatum geldt 16 mei, het mag natuurlijk ook eerder.

5 1.3 Logboek + werkmap Een logboek heb je nodig om verslag te doen van de voortgang van je onderzoek. Bij de tussenbesprekingen is dit logboek van groot belang om te kunnen beoordelen hoe er gewerkt is. Voor de Maatschappijprofielen blijft het logboek beperkt tot zaken als datum, tijd, plaats, verrichte werkzaamheden eventueel aangevuld met een resultaat of opmerking en gemaakte afspraken. Meer inhoudelijke zaken die de voortgang laten zien worden immers zichtbaar in de werkmap. Hieronder is een voorbeeld van het logboek afgedrukt. datum tijd plaats verrichte werkzaamheden opmerkingen afspraken minuten school Overleg met docent ochtend bibliotheek Informatie over gezocht niet gevonden Naast een logboek is het noodzaak om een zogenaamde werkmap te maken. Dit is een voortgangsmap die je helpt bij het systematisch verzamelen en ordenen van de gegevens. Denk dus vooraf na hoe je de werkmap opzet. Het gaat hierbij meer om de inhoud en de gehanteerde systematiek dan om de vorm. In principe is een 2 of 4 gaats plastic mapje al voldoende. Een goed gedocumenteerde werkmap is onmisbaar voor de communicatie met je begeleider en zeer profijtelijk voor een goede uitwerking van je uiteindelijke presentatie of eindverslag. Je raakt niets kwijt en kunt je begeleider precies laten zien wat er al verzameld, bedacht c.q. geschreven is. Neem zoveel mogelijk gegevens op, want onbelangrijke details of bronnen kunnen in een later stadium essentiële informatie blijken te zijn. Een goed gevuld en systematisch opgezette werkmap is van groot belang bij de begeleiding en de beoordeling van het proces! Zet op zoveel mogelijk materialen een datum en een korte verwijzing naar de bron waar je het gevonden hebt, daar kun je later veel plezier van hebben. Probeer bij het ordenen van de gegevens al enigszins rekening te houden met de presentatievorm van het profielwerkstuk. 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het aan en wanneer moet het af zijn? Voor het profielwerkstuk staat een studielast van 80 uur. Je kunt het werken aan je profielwerkstuk onderscheiden in vier fasen. Achter iedere fase geven we aan hoeveel tijd je er grofweg aan zou kunnen besteden :

6 Stappenplan Periode Fasering stappen 3 Weken oriëntatie- en keuzefase Week Onderwerp/vakken/partner kiezen. Je oriënteert je op interessante onderwerpen/vakken en op een geschikte partner: overleg met vakdocenten, gesprekken met deskundigen, partner, grasduinen in bibliotheek, op Internet, en dergelijke. Keuzeformulier vrijdag 16 mei-> mentor Week (Voorlopige) Onderzoeksvraag formuleren en verdere oriëntatie en afbakening van het onderwerp: deelvragen formuleren; welke werkwijze/methode ga ik voor mijn onderzoek toepassen? welke informatiebronnen of hulpmiddelen heb ik nodig en kan ik die vinden? Vrijdag 20 juni Beoordelingsmoment 1-> mentor 4 weken onderzoeksfase: week Informatie verwerven en verwerken 4 Informatiebronnen raadplegen: informatie verzamelen, beoordelen, selecteren, bewerken: literatuurstudie, bezoek aan bedrijven, musea, instellingen, vragenlijst samenstellen, interviews etc. Kortom, Het onderzoek uitvoeren en een ontwerp maken van het PWS. 4 weken Week de fase van voorbereiding van de presentatie i.c. de schrijffase/de ontwerpfase 5 Informatie ordenen en verwerken en de voorlopige versie van het eindproduct maken. Vrijdag 31 oktober Beoordelingsmoment 2-> mentor

7 2 weken Week 44 en 45 Afwerking- en Presentatiefase Definitieve versie van het eindproduct maken en vóór 7 november inleveren c.q. presenteren. -> mentor Einde: Verklaring PWS vóór 21november inleveren bij mentor en Van Houdt 1.5 Onderwerp afbakenen en onderzoeksvragen formuleren Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag of hoofdvraag is een noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk zo efficiënt mogelijk tot een goed einde te brengen. Het doel is: inperken en afbakenen. Een onderzoeksvraag wordt uitgewerkt in een aantal kleine deelvragen, waarmee je het onderzoek verdeelt in kleinere stappen. In een onderzoeksvraag of hoofdvraag staat vooral de waarom-vraag centraal, deze vraag heeft vaak een analytisch karakter. De (kleinere) deelvragen zijn vaak beschrijvend en gaan vaak over de onderliggende details. Deelvragen beginnen daarom vaak met beginwoorden als: Wie,wat,waar,welke,wanneer,hoe,waardoor,waarvoor,waarmee,waartoe enzovoort. Als je alle deelvragen hebt beantwoord moet je ook de hoofdvraag kunnen beantwoorden. Al lezende of tijdens het maken van een ontwerp kun je tot de ontdekking komen dat je de onderzoeksvraag moet aanpassen. Door nieuwe kennis of nieuwe bronnen ben je er achter gekomen dat je eerdere onderzoeksvraag niet goed geformuleerd was. Gezien het belang van een goede en hanteerbare onderzoeksvraag moet je bij zo n belangrijke aanpassing van je onderzoek wel met je docent overleggen. 1.6 Het onderzoek Begin je zoektocht bij gemakkelijk toegankelijke informatiebronnen. Verzamel vervolgens zo veel mogelijk trefwoorden rond je onderzoeksonderwerp. Aan de hand van trefwoorden kun je gebruik maken van digitale informatiebronnen zoals digitale encyclopedieën als Wikipedia, of het internet. Wikipedia moet je vooral zien als een deur naar veel meer achterliggende informatie. Aan het einde van de uitleg van het begrip zie je een bronnenlijst. Daar staan gespecialiseerde boeken en artikelen. Die zijn vaak wat moeilijker maar hebben het voordeel dat de schrijver over een zinvolle opzet heeft nagedacht en vervolgens systematisch zijn onderzoeksvraag beantwoordt. Hij heeft dus al een hoop werk gedaan waar je van kunt profiteren. De meest voor de hand liggende vindplaatsen zijn de schoolbibliotheek of de openbare bibliotheek. Wanneer boeken niet in de bibliotheek aanwezig zijn, is het meestal wel mogelijk ze te lenen bij andere bibliotheken. Noteer altijd de volledige gegevens van boeken, tijdschriften, artikelen en andere bruikbare informatiebronnen in je werkmap. Hiermee voorkom je, bij het definitief samenstellen van de literatuurlijst, veel onnodig zoekwerk achteraf. Schrijf ook de Internet-sites waar je informatie uit hebt geplukt op. Gebruik daarvoor in je werkmap een losbladig systeem.

8 Bedenk tot slot dat je ook middels interviews, enquêtes, of door het uitvoeren van proeven, veldwerk, een excursie etc. relevante informatie kunt verzamelen. Je schrijft dan niet alleen onderzoeksmateriaal over maar je maakt het ook zelf. Zeker bij regionaal of sociaal onderzoek is dat vaak interessant en relevant. Natuurlijk kan ook een bezoek aan bedrijven, musea of andere instellingen zeer zinvol zijn. Na het verzamelen van de informatie/gegevens moet je deze confronteren met de oorspronkelijke onderzoeksvragen. Welke antwoorden kan ik geven of welke conclusies kan ik trekken op grond van de verzamelde informatie/gegevens? Misschien kom je tot de ontdekking dat je de onderzoeksvraag of opzet weer enigszins moet passen. Overleg dat weer met je docent!. 1.7 Het definitieve eindproduct Het kan zijn dat je behalve een geschreven verslag over je profielwerkstuk ook graag een presentatie wilt maken waarin je het onderzoek presenteert.de tijd die je in een presentatie stopt telt natuurlijk ook mee in de tijd die je aan het PWS hebt besteed. Je kunt bij een presentatie bijvoorbeeld denken aan: mondelinge presentatie met gebruik van media, posterpresentatie, powerpointpresentatie, het product van een ontwerpopdracht, een maquette, een modeshow, een toneeluitvoering, een audio-, video-, foto- of (multimediale) computerpresentatie. Wanneer de presentatievorm anders is dan een schriftelijk verslag, dient wel in alle gevallen een schriftelijke toelichting te worden ingeleverd. Deze schriftelijke toelichting wordt dan niet gezien als het profielwerkstuk zelf, maar als een toelichting. Indien je zelf een bijzondere presentatievorm kiest, is vooraf goedkeuring van je docent nodig. Leg in ieder geval uit waarom je presentatievorm goed past bij de onderzoeksvraag. Het spreekt voor zich dat een mooie presentatie een profielwerkstuk dat normaal als een zeven zou worden beoordeeld middels een goede presentatie naar een hoger niveau kan worden getild. Voor de omvang van een schriftelijk verslag geldt zeker niet het principe 'hoe dikker, hoe beter'. Integendeel: in de beperking toont zich de meester. Ga uit van een omvang van minimaal woorden. Dat zijn zo n 15 a 20 pagina s tekst.

9 1.8 De beoordeling Bij een profielwerkstuk wordt zowel het proces als het eindproduct beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar: informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); (vakspecifieke) onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; presentatievaardigheden. Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je voortgangsgesprekken met de docent en twee verschillende beoordelingsmomenten. Voortgangsgesprekken moet je zelf regelen met je begeleider. Ze zijn bedoeld om de voortgang te stimuleren en tussentijdse resultaten te kunnen evalueren. De begeleidende docent is de deskundige op zijn vakgebied, voor een goede afstemming inzake de vakspecifieke eisen en vaardigheden is tijdig en regelmatig overleg noodzaak. Op deze manier voorkom je overbodig werk en kun je gericht aan de slag. Om de voortgang te verzekeren, het werk te sturen en het proces zichtbaar te maken zijn er ook twee beoordelingsmomenten. (zie bijlagen) Beoordelingsmoment 1 gaat vooral over de opzet van het onderzoek. Als je denkt dat je dit rond hebt bespreek je de opzet aan de hand van deze lijst met je begeleider. Hij beoordeelt vervolgens of hij of zij de opzet voldoende vindt en omcirkelt onder aan de lijst go of no go. Mocht je een no go krijgen moet je eerst een en ander aanpassen. Kom je er met je begeleider niet uit neem dan contact op met je mentor. Let op, je moet uiterlijk op 20 juni (de vrijdag voor de afsluitende schoolexamenweek) een van een go voorzien beoordelingsmoment I bij je mentor hebben ingeleverd! Beoordelingsmoment 2 moet worden gebruikt om te beoordelen of een eerste kladversie van het profielwerkstuk voldoende of zelfs goed is. Door alle punten langs te lopen worden sterke en zwakke punten zichtbaar en kunnen opmerkingen en aanwijzingen worden gecommuniceerd. Als het voldoende is mag je aan de laatste correcties en de eindversie beginnen. Beoordelingsmoment 2 moet je met je begeleider hebben besproken en beoordeeld vóór je de definitieve eindversie gaat schrijven. In principe staat voor de afrondende fase een week. Beoordelingslijst 2 moet worden afgewerkt vóór vrijdag 31 Oktober. Na beoordeling II ga je de laatste tips en opmerkingen van de docent verwerken en besteed je aandacht aan de afwerking (Kaft, inhoudsopgave, bronnenlijst, notenapparaat etc.) De definitieve versie lever je dan uiterlijk op vrijdag 7 november in. Na de definitieve correctie krijg je uiterlijk 17 november van je docent een eindcijfer. Dat cijfer moet zo snel mogelijk middels de Verklaring Profielwerkstuk worden ingeleverd voor de formele afwerking. Van die verklaring maak je 3 kopieën: één voor je mentor, één voor jezelf en één voor de procesbegeleider Profielwerkstukken, dhr Van Houdt. De Verklaring moet ik dus 21 november in mijn bezit hebben.

10 De beoordeling bestaat uit een cijfer dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer van het schoolexamen voor de kleine vakken zoals bijvoorbeeld Maatschappijleer. (Zie voor de weging van de cijfers die deel uitmaken van het verzamelcijfer het PTA voor jouw jaargroep en profiel) Dit heeft als positieve kant dat je met een goed profielwerkstuk het eerste cijfer dat je voor je eindexamenlijst (nog vóór het centraal schriftelijke eindexamen zelf!) positief kunt beïnvloeden. Zorg er dus voor dat je een profielwerkstuk aflevert waar je trots op kunt zijn en voorkom in ieder geval dat je al vóór het Centraal Examen een eerste onvoldoende binnen haalt...

11 Bijlagen Bijlage 1: Keuzeformulier profielwerkstuk Vóór week 21 lever je het onderstaande formulier in waarop je aangeeft met wie je het profielwerkstuk gaat maken, welk profielvak jullie kiezen en welke docent jullie gaat begeleiden. Het formulier moet uiterlijk op vrijdag 16 mei zijn ingeleverd bij je mentor.) Als je eerder een begeleider hebt, graag ook eerder het keuzeformulier inleveren! Vergeet niet de voorlopige titel en een korte een motivatie voor het onderwerp in te vullen. Namen:. en. Klas:. &.. Keuze profielvak(ken):. Begeleider: stempel Naam begeleider (Voorlopige) titel en korte motivatie van de onderwerpskeuze

12 Bijlagen Bijlage 1: Keuzeformulier profielwerkstuk Vóór week 21 lever je het onderstaande formulier in waarop je aangeeft met wie je het profielwerkstuk gaat maken, welk profielvak jullie kiezen en welke docent jullie gaat begeleiden. Het formulier moet uiterlijk op vrijdag 16 mei zijn ingeleverd bij je mentor.) Als je eerder een begeleider hebt, graag ook eerder het keuzeformulier inleveren! Vergeet niet de voorlopige titel en een korte een motivatie voor het onderwerp in te vullen. Namen:. en. Klas:. &.. Keuze profielvak(ken):. Begeleider: stempel Naam begeleider (Voorlopige) titel en korte motivatie van de onderwerpskeuze

13 Bijlage 2: beoordelingslijst 1 ( Bespreken met je begeleider, laten ondertekenen en inleveren bij je mentor vóór 20 juni) NAMEN: Presentatievaardigheden (schriftelijk verslag: beschouwing/betoog/uiteenzetting) 1. Hoe beoordeelt u de inleiding? Denk daarbij aan: * introductie van het onderwerp * formulering van de vraagstelling(en) * beschrijving van de onderzoeksopzet en uitvoering 2. Hoe beoordeelt u de hoofdtekst (kern)?... Denk daarbij aan: * ingaan op de hoofdvraag * feiten worden niet als meningen gepresenteerd of omgekeerd * leerling beperkt zich niet tot weergave van bronnen/ citaten, maar geeft uiteenzettend/ betogend/ beschouwend antwoord op de vraagstelling * waarheidsgehalte * correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden 3. Hoe beoordeelt u het slot?.. Denk daarbij aan: * correcte samenvatting van de inhoud van het middenstuk * antwoord op de hoofdvraag/ deelvragen verkregen * goed bij de vraagstelling aansluitende conclusie * een eigen mening over het onderwerp 4. De techniek en de uiterlijke verzorging is. Denk daarbij aan: * logische opbouw van de tekst * overzicht informatiebronnen/literatuurverwijzing * omvang volgens afspraak * zorg besteed aan afwerking/illustraties kantlijnen/lay out 5. Het taalgebruik is.. Denk daarbij aan: * duidelijk/begrijpelijk (eigen woordgebruik) * afgestemd op de doelgroep en tekstsoort * de spelling en interpunctie zijn correct gebruikt * consistentie van het gebruikte begrippenkader Omcirkel wat van toepassing is go No go

14 Bijlage 3 beoordelingslijst 2 (Bespreken met je begeleider, laten ondertekenen en inleveren bij je mentor vóór 31 Oktober)

15 VERKLARING PROFIELWERKSTUK (Direct na eindcorrectie door begeleider inleveren bij je mentor en P. van Houdt, lokaal 53, let op stempel en handtekening!) Uiterlijk 21 november! Docent-begeleider(s) Verklaren dat: Met succes hun profielwerkstuk met de titel Hebben afgerond. Voor dit profielwerkstuk geldt als eindcijfer: C ij F E r DATUM: Stempel en handtekening docent:

16 VERKLARING PROFIELWERKSTUK (Direct na eindcorrectie door begeleider inleveren bij je mentor en P. van Houdt, lokaal 53, let op stempel en handtekening!) Uiterlijk 21 november! Docent-begeleider(s) Verklaren dat: Met succes hun profielwerkstuk met de titel Hebben afgerond. Voor dit profielwerkstuk geldt als eindcijfer: C ij F E r DATUM: Stempel en handtekening docent:

17

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Handleiding. Het profielwerkstuk

Handleiding. Het profielwerkstuk Handleiding Het profielwerkstuk september 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Logboek 5 Bronnen- en materialenboek 5 Stappenplan/plan van aanpak 6 Stap 1 keuze onderwerp en vak(ken) 7 Stap 2 onderwerp afbakenen

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Profielwerkstuk 4/5 HAVO

Profielwerkstuk 4/5 HAVO Profielwerkstuk 4/5 HAVO Schooljaar 2012/2013 2013/2014 1 Inhoudsopgave PWS blz. 3 Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 Hoe doe je onderzoek? blz. 6 Aandachtspunten blz 10. Tijdpad blz. 11 Reglement blz.

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Het profielwerkstuk voor examenjaar 2011-2012 Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie ProfielWerkStuk Alfa- en gammavakken 2013 Handleiding en instructie Inhoud InhoudPWS-Kaart... 2 PWS-Kaart... 3 Inleiding... 4 Belangrijke zaken... 4 Draaiboek... 4 Fasen in het PWS... 5 Eisen gesteld aan

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK

PROFIELWERKSTUK PROFIELWERKSTUK 2016-2017 1 Algemeen Kandidaten die een volledig examen havo willen afleggen, moeten een profielwerkstuk (PWS) maken en inleveren. Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Hoe kunnen wij je helpen?

PROFIELWERKSTUK Hoe kunnen wij je helpen? PROFIELWERKSTUK Hoe kunnen wij je helpen? Inleiding Voor je eindexamen moet je een profielwerkstuk, een PWS, schrijven. Misschien zijn jullie op jouw school nu al met de voorbereidingen hiervoor bezig,

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2014-2015 1 1 OPMERKINGEN VOORAF Het profielwerkstuk is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College

HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College 1 Inhoudsopgave Inleiding 03 Logboek en bronnenboek 04 Het tijdpad 06 Het gebruiken en vermelden van bronnen 07 Begeleidings- en beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE

Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De 4 fases: hoe pak je het aan?... 4 Fase 1a: groepen vormen, rolverdeling, keuze onderwerp 6 Fase 1b: literatuuronderzoek

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz Aandachtspunten blz Voorbeeld van een stappenplan blz Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz Aandachtspunten blz Voorbeeld van een stappenplan blz Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

Het profielwerkstuk 1

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk Wat en hoe? Een handleiding voor leerlingen havo/vwo 2 Inhoudsopgave pagina Het profielwerkstuk 4 STAP 1: Het werkplan 5 A Het onderwerp van het profielwerkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO P W S INSTRUCTIEBOEKJE

Profielwerkstuk. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO P W S INSTRUCTIEBOEKJE Profielwerkstuk Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO INSTRUCTIEBOEKJE P W S 2010/2011 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting...3 Inleiding... 4 De 4 fases: hoe pak je het aan?... 5 Fase

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2015-2016 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2015-2016 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016

PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016 PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016 totale studielast: 80 uur Dit vak kent alleen een Schoolexamen. Het vormt samen met maatschappijleer het combinatiecijfer. HAVO-4 schooljaar 2014-2015 001 HD 5

Nadere informatie

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO PWS-informatieboekje Versie 2015/2016 VWO PWS-boekje versie 2015/2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCHOOLAFSPRAKEN... 5 3 LOGBOEK... 5 4 EEN STAPPENPLAN: HOE PAK JE HET AAN?... 6 4.1 STAP 1: Keuze

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. editie havo

Het Profielwerkstuk. editie havo Het Profielwerkstuk editie havo Schooljaar 2011-2012 Het profielwerkstuk Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Logboek 1.3 Bronnen- en materialenboek 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het

Nadere informatie