VAVO Rijnmond College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAVO Rijnmond College"

Transcriptie

1 VAVO Rijnmond College avondopleidingen Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 0

2 Inhoud 1 1. INLEIDING Het profielwerkstuk in de Vernieuwde Tweede Fase Wat wordt er van je verwacht? Belangrijke opmerkingen! Fraude / plagiaat 3 2. LOGBOEK 5 3. PRODUCTEN EN INLEVERDATA 5 4. DE BEOORDELING Checklist stap 1 en 2: Inleveren formulier en HET PLAN VAN AANPAK Beoordeling van stap 3: DE HOOFDLIJNEN Beoordeling van stap 4: HET CONCEPT Beoordeling van stap 5: HET EINDVERSLAG 10 BEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 11 FORMULIER OPGAVE VAK EN BEGELEIDEND DOCENT PWS 12 Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 1

3 1. Inleiding In de navolgende pagina s vind je een draaiboek voor het maken van je profielwerkstuk (PWS). Het bevat alle belangrijke informatie over het profielwerkstuk: lees het dus goed door Het profielwerkstuk in de Vernieuwde Tweede Fase Het profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen. Zonder PWS is het schoolexamen, en dus ook het totale examen, niet afgerond. Het cijfer PWS maakt deel uit van het combinatiecijfer op de cijferlijst. Het niet-afgeronde cijfer PWS mag niet lager zijn dan 3,5. Een 3,5 wordt in het combinatiecijfer afgerond tot een 4. Bij HAVO is het combinatiecijfer het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor PWS en maatschappijleer. Bij VWO is het combinatiecijfer het gemiddelde van de afgeronde cijfers PWS, maatschappijleer en ANW. Tenslotte wordt het combinatiecijfer afgerond, bijvoorbeeld 5,5 wordt 6 en 5,45 een 5. Het profielwerkstuk heeft een studielast van 80 uur en mag gaan over één of twee vakken uit je pakket; daarbij moet dat vak bij HAVO minstens 320 studielasturen omvatten en bij VWO minstens 400 studielasturen. In de praktijk komt het erop neer, dat alle vakken behalve maatschappijleer en ANW uit het gemeenschappelijk deel in aanmerking komen Wat wordt er van je verwacht? Een profielwerkstuk is een onderzoek of een technisch ontwerp. Je formuleert een onderzoeks- of ontwerpvraag, dit is de hoofdvraag. Daarnaast formuleer je een aantal deelvragen, in het algemeen tenminste 4, waarmee de hoofdvraag zo opgedeeld wordt dat deze goed kan worden beantwoord. Vervolgens bepaal je hoe je achter het antwoord op deze deelvragen kan komen. In dit onderzoek zijn er allerlei zaken waar je gebruik van kunt maken: boeken, tijdschriften, informatie op DVD, internet, zelf afgenomen interviews, eigen onderzoek in het laboratorium, tijdmetingen, etc., etc. Het hangt natuurlijk helemaal van de vraag af die je beantwoord wilt krijgen. Het is wel belangrijk dat de onderzoeksvraag een duidelijke relatie heeft met een vak. Dit is o.a. de reden dat je al vroeg moet aangeven wat je plannen zijn, zodat de begeleidende docent je hierbij kan helpen en zo nodig bij kan sturen. Bij de talen moet het PWS zich inhoudelijk met het vak bezighouden. Het mag in de betreffende taal geschreven worden, maar dat hoeft niet. Het gaat om de inhoud. Het is niet voldoende als het PWS in de betreffende taal wordt gepresenteerd. Voor de vakken scheikunde en natuurkunde kan het zijn dat de docent een practicum als eis stelt. Overleg dit met je docent. Voor het vak biologie is een eigen onderzoek, interview of enquête vereist, waarvan je de door jezelf gevonden gegevens in je verslag verwerkt. Ook voor andere vakken kunnen er aanvullende eisen zoals deze gesteld worden. Overleg hierover met je docent. Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 2

4 1.3. Belangrijke opmerkingen! Je mag pas na een beoordeling door je begeleidende docent door naar een volgende stap! De eindbeoordeling van het schriftelijk verslag kan alleen plaats vinden als ook het hoofdlijnenschema en het concept al in eerdere fasen zijn beoordeeld door je begeleidend docent. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat een afspraak met de docent wordt gemaakt voor een gesprek over de beoordeling van een ingeleverde stap, zie de verschillende stappen bij hoofdstuk 3. Het eindverslag moet zowel schriftelijk als digitaal bij de begeleidend docent ingeleverd worden. Met de digitale versie wordt een scan op plagiaat verricht. In een check met ons controleprogramma wordt niet meer dan 20% overname van het internet geaccepteerd. Meer overname wordt beschouwd als fraude. Alle s van zowel de leerling als de docent moeten worden voorzien van de vraag om leesbevestiging. Het PWS levert een eindcijfer op. Dit afgeronde cijfer telt mee in het combinatiecijfer. Elke week te laat inleveren kost 1 heel punt van het eindcijfer, met een maximum van 3 punten. Een PWS ingeleverd na , uur, niet meer wordt geaccepteerd! Te laat inleveren van het eindverslag betekent dat de beoordeling van het PWS dit cursusjaar niet meer kan plaats vinden. Hierdoor kan dit cursusjaar geen diploma worden behaald. Je zult je dan in het nieuwe cursusjaar opnieuw moeten inschrijven om je PWS af te ronden. Voor VWO: Het omzetten van een HAVO-PWS naar VWO is niet zonder meer mogelijk. In overleg met de begeleidend docent zal het HAVO-PWS moeten worden aangepast Fraude / plagiaat Het van internet of anderszins overnemen van profielwerkstukken of onderdelen daarvan wordt gezien als fraude. Het is toegestaan bronnen te gebruiken wanneer er een juiste en volledige bronvermelding wordt gehanteerd. Het gebruik maken van (internet)bronnen zonder eigen bewoording en eigen onderzoek gaat echter wel ten koste van de hoogte van het uiteindelijke cijfer. Je wordt hierop namelijk gekort bij punt 4 van stap 3 en bij punt 1 en 3 van stap 4, zie beoordeling H.4. Bij constatering van fraude of plagiaat (overnemen van teksten zonder bronvermelding) neemt de schoolleiding strikte maatregelen. Zie de regeling voor het profielwerkstuk, als onderdeel van het examenreglement op Plagiaat voorkomen is eenvoudig: maak verwijzingen van je citaten en bronnen door middel van voetnoten 2, zoals deze kleine twee die aangeeft dat voor dit stuk gebruik is gemaakt van de onlinehelp functie van Microsoft Office. De verwijzing komt onderaan de pagina te staan. 2 Voorbeeld van een goede bronvermelding voor internetpagina s is: Microsoft Office Help Online, Invoegen van voetnoten, URL: Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 3

5 Om een voetnoot aan te maken, gebruik je het makkelijkste de sneltoets CTRL+ALT+F. Of je gaat op het lint naar het blad Verwijzingen en klikt daar op AB Voetnoot invoegen. Het is de bedoeling dat je bij elk citaat of duidelijke verwijzing naar een bron (internet of boek) aangeeft waar je het betreffende stuk tekst precies vandaan hebt gehaald. Dus als je een boek / internetpagina of schrijver van bijv. een onderzoek noemt, zet je in een voetnoot wie of wat je precies hebt gebruikt. In de voetnoot hieronder zie je voorbeelden van goede verwijzingen: zo moet het er bij jou dus ook uitzien! Bij gebruik van citaten uit hetzelfde boek kort na elkaar kan je dit aangeven door idem neer te zetten (zie voetnoot) 3. Je hoeft dan niet heel de vermelding te herhalen. Voorbeeld van een goede bronvermelding voor boeken / onderzoeken is: Gates, Bill (1998) Office for dummies. Rotterdam: Boom Uitgeverij, pag. 98. (Dus: auteur (jaartal van uitgave) Titel boek. Plaats en uitgeverij, paginanummer(s) van citaat.) 3 Idem, pag. 99. Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 4

6 2. Logboek Een logboek heeft een aantal functies: het is voor jou een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen van informatie en voor je docent is het een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de planning en het gevolgde werkproces. In het logboek staan zaken als datum, tijd, plaats, verrichte werkzaamheden en gemaakte afspraken. Belangrijk daarbij is ook het kopje opmerkingen, waarin je steeds moet aangeven wat je bij het maken moeilijk en makkelijk afging en waarom, hoe de afspraken met en aanwijzingen van de docent daarbij hebben geholpen, en wat de rol van je eigen planning is geweest. Bij de beoordeling van het proces worden punten toegekend aan het logboek. Zorg er dus voor dat je logboek iets meer wordt dan een kassabon waar je alleen op kunt zien dat je voldoende uren gewerkt hebt. Het logboek komt digitaal beschikbaar in het programma ApprenticeXM 3. Producten en inleverdata AVONDOPLEIDINGEN! 1. Bij het maken van het profielwerkstuk wordt er niet alleen een eindproduct van je gevraagd, maar word je ook tijdens de voorbereiding al tweemaal beoordeeld. Het volgende overzicht geeft je hier inzicht in. Actie/ product Stap 1 PWS: Opgave 1 e /2 e keuze van vak en docent. Stap 2 PWS: Het plan van aanpak Stap 3 PWS: De hoofdlijnen Uiterste Inleverdatum Uiterlijk maandag 3/10/2016 voor uur. Formulier 1 inleveren bij de PWScoördinator, KAMER 6.06 Uiterlijk maandag 24/10/2016 voor uur. Digitaal inleveren via ApprenticeXM Uiterlijk maandag 21/11/2016 voor uur. Opmerking Zie formulier 1 achter in dit draaiboek (blz. 11). Eerste beoordeling: GO / NO gesprek via of persoonlijk (te bepalen door de docent). Tweede beoordeling: maximaal 25 punten Stap 4 PWS: Het concept Digitaal inleveren via ApprenticeXM Uiterlijk maandag 09/1/2017 voor uur. Digitaal inleveren via Derde beoordeling: maximaal 35 punten Eventueel is het mogelijk om Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 5

7 Stap 5 PWS: Het eindverslag ApprenticeXM Uiterlijk maandag 13/3/2017 voor uur. Inleveren bij je begeleidend docent, digitaal én op papier. met de docent een afspraak te maken over het stapsgewijs inleveren van stap 3: per deelvraag opsturen en commentaar meenemen voor volgende deelvragen kan nuttig zijn. Vierde beoordeling: maximaal 40 punten De behaalde scores worden voorlopig toegekend. Pas na inlevering van stap 5 wordt dit definitief. Dit betekent dat je niet kunt stoppen na het maken van je concept! Een PWS wordt alleen beoordeeld als alle stappen zijn doorlopen! Je moet dus altijd alle stappen hebben ingeleverd en gevolg hebben gegeven aan de aanwijzingen van de begeleidend docent, wil het PWS beoordeeld worden. Dus alleen beoordeling van stap 5 gebeurt niet. Elke week te laat inleveren kost 1 heel punt van het eindcijfer, met een maximum van 3 punten. Een PWS ingeleverd na 3 april 2017, uur, wordt niet meer geaccepteerd! 4. De beoordeling De verschillende stappen van je PWS worden beoordeeld met de volgende beoordelingsschema s. Het is verstandig om voordat je aan een stap begint en nadat je een stap hebt afgerond even het schema door te lopen om te zien of alle genoemde elementen in je product zijn verwerkt. Vraag zelf bij je begeleidend docent een kopie van het ingevulde beoordelingsformulier Checklist stap 1 Formulier ingevuld en uiterlijk 3 oktober ingeleverd bij de PWS-coördinator mw G. van Heck, kamer 6.06 Checklist stap 2: HET PLAN VAN AANPAK Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 6

8 GO / NO GO - de criteria 1. Is er sprake van een duidelijke en goede hoofdvraag? 2. Is er sprake van duidelijke en goede deelvragen? 3. Zijn er zo mogelijk verwachte uitkomsten oftewel een hypothese geformuleerd? 4. Zijn er voldoende en gevarieerde bronnen met goede informatie gevonden / te vinden? Niet alleen internet als bron gebruiken! 5. Lijkt de tijdsplanning goed ingedeeld en haalbaar? 6. Is het logboek duidelijk ingevuld met de benodigde processtappen? 7. Is aan punt 1 tot en met 6 voldaan? Student gaat door naar stap 2. Nog niet voldaan? Student verbetert stap 1 in overleg met de docent. Is stap 2 op tijd ingeleverd? Inleveren als Word-bestand via ApprenticeXM onder de button naar documenten. Draaiboekdatum: maandag 17 oktober 2016 Inleverdatum: Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 7

9 4.2. Checklist Beoordeling van stap 3: DE HOOFDLIJNEN Beoordelingscriteria Maximum aantal punten 1. De deelvragen volgen logischerwijs uit de hoofdvraag. (Elke deelvraag dekt een gedeelte van de hoofdvraag). 2 Behaald aantal punten 2. De deelvragen hebben: Een correcte en duidelijke formulering; Voldoende bronnen voor hun onderbouwing; Een goede inhoudelijke uitwerking op hoofdlijnen Is het de leerling gelukt onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken in de uitwerking van de hoofdlijnen? 2 4. Kan de leerling reflecteren op het eigen leerproces? Dat wil zeggen: aangeven wat moeilijk en gemakkelijk ging en waarom, hoe de afspraken met en aanwijzingen van de docent daarbij hebben geholpen, en wat de rol van de eigen planning is geweest. 4 Is dit alles duidelijk in het logboek terug te vinden? Zo niet, dan 0 punten toekennen. 5. Is stap 3, de hoofdlijnen, op tijd ingeleverd? Zo niet, dan 0 punten toekennen. 3 Totaal hoofdlijnen 25 Inleveren als Word-bestand via ApprenticeXM onder de button naar documenten. Draaiboekdatum: maandag 21 november 2016 Inleverdatum: Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 8

10 4.3. Beoordeling van stap 4: HET CONCEPT Beoordelingscriteria Maximum aantal punten 1. Is er een inleiding waarin: de onderwerpkeuze wordt toegelicht; hoofd- en deelvragen uiteen worden gezet; 5 een eventuele hypothese wordt beschreven; de onderzoeksopzet voldoende wordt beschreven? 2. Is het hoofdlijnenschema uit stap2 goed aangehouden in 2 de uitwerking van de deelvragen in dit concept? 3. Zijn de deelvragen correct uitgewerkt: Is er voldoende diepgang? Is het inhoudelijk correct? Is de uitwerking authentiek / in eigen woorden in 10 plaats van een grote hoeveelheid letterlijke bronteksten? Is de uitwerking in goed Nederlands geschreven? Zijn alle benodigde onderwerpen behandeld? 4. Is er een conclusie, met daarin: een korte samenvatting; 5 een goed antwoord op de hoofdvraag; een bevestigde of weerlegde hypothese? 5. Is er een duidelijke bronvermelding bij de tekst in de vorm van voetnoten? (zie pagina 4 voor hulp bij het maken van 3 goede bronvermeldingen in voetnoten) 6. Kan de leerling reflecteren op het eigen leerproces? Dat wil zeggen: aangeven wat moeilijk en makkelijker is gegaan tot nu toe en waarom, hoe de afspraken met en aanwijzingen van de docent daarbij hebben geholpen, en 3 wat de rol van de eigen planning is geweest. Is dit alles duidelijk in het logboek terug te vinden? Zo niet, dan 0 punten toekennen. 7. Weet de leerling in een gesprek over het concept 3 zelf verbetervoorstellen te formuleren? 8. Is het concept op tijd ingeleverd? Zo niet, dan 0 punten. 4 Totaal concept 35 Behaald aantal punten Inleveren als Word-bestand via ApprenticeXM onder de button naar documenten. Draaiboekdatum: maandag 09 januari 2017 Inleverdatum: Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 9

11 4.4. Beoordeling van stap 5: HET EINDVERSLAG Beoordelingscriteria Maximum aantal punten Behaald aantal punten 1. Inhoud Bij inhoud gaat het om een beoordeling van: het geheel van inleiding, hoofd- en deelvragen, samenvatting en conclusie - inclusief de onderlinge samenhang; de (vak)inhoudelijke kwaliteit; de kwaliteit van de tekst qua Nederlandse taal; het gebruik van zo veel mogelijk de eigen bewoording in plaats van het kopiëren van de letterlijke brontekst; de mate waarin en wijze waarop de verbetersuggesties vanuit het gesprek over het concept verwerkt zijn in het eindverslag. 2. Vorm en proces Bijvorm gaat het om een beoordeling van: de verzorging van het werkstuk, inhoudsopgave, bladindeling, overzichtelijke presentatie van tabellen / grafieken e.d., bronverwijzingen (noten) en bijlagen. Bij proces gaat het om een beoordeling van: in hoeverre de leerling in staat is geweest afspraken na te komen, zich te houden aan de planning, op tijd is met inleveren en in het logboek verslag te doen van de werkzaamheden en reflecteert op belemmeringen. 3. Extra kwaliteit Een beloning voor aantoonbare extra kwaliteiten. Denk hierbij aan een PWS met bijzonder veel creativiteit, een experimenteel onderzoek, veel thematische diepgang, grote hoeveelheden eigen onderzoek in plaats van gekopieerd werk. 5 Totaal eindverslag 40 Is het eindverslag op tijd ingeleverd? Zo niet, per week te laat één vol punt in mindering. Met een maximum van 3 volle punten. Inleveren als Word-bestand via ApprenticeXM onder de button naar documenten. Draaiboekdatum: maandag 13 maart 2017 Inleverdatum: Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 10

12 BEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud Inleverdata punten Beoordelingsmoment I Maandag 17 oktober 2016 vóór uur Beoordelingsmoment II Maandag 21 november 2016 vóór uur Beoordelingsmoment III Maandag 09 januari 2016 vóór uur Beoordelingsmoment IV Maandag 13 maart 2017 vóór uur GO / NO GO / 25 / 35 / 40 Totaal (100 punten = 10) / 100 Puntenaftrek voor te laat inleveren: 10 punten per week te laat, tot een maximum van 30 (4 weken). CIJFER PWS Naam + handtekening begeleidend docent Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 11

13 Formulier AVOND Opgave vak en begeleidend docent PWS Lever dit formulier niet later dan 6 oktober in bij de PWS-coördinator: Mw G van Heck, kamer Niet op tijd inleveren betekent dat je wordt ingedeeld zonder rekening te houden met je keuze!! NAAM: Avondopleiding KLAS... adres: Telefoonnummer:.. PROFIEL: C&M E&M N&G N&T (OMCIRKELEN) 1 e keus Ik wil mijn profielwerkstuk maken voor het vak: Mijn docent voor dit vak is: Onderwerp : 2 e keus Ik wil mijn profielwerkstuk maken voor het vak: Mijn docent voor dit vak is: Onderwerp : Paraaf PWS-coördinator:... Datum:... Draaiboek profielwerkstuk AVONDOPLEIDINGEN 12

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - De begeleiding blz. 6-1.3.1 - Begeleiding

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS 5 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 3 1.2 - Het onderwerp van het PWS 3 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 2 1.2 - Het onderwerp van het PWS 3 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - Een opleidings- of beroepsgericht PWS blz. 6 1.4

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Het profielwerkstuk voor examenjaar 2011-2012 Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK

PROFIELWERKSTUK PROFIELWERKSTUK 2016-2017 1 Algemeen Kandidaten die een volledig examen havo willen afleggen, moeten een profielwerkstuk (PWS) maken en inleveren. Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo.

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo. AEDE Nederland Profielwerkstuk-Award 2012 In haar jubileumjaar 2012 startte de AEDE Nederland met het uitreiken van een award voor het beste profielwerkstuk rond internationalisering. Met deze prijs wil

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie ProfielWerkStuk Alfa- en gammavakken 2013 Handleiding en instructie Inhoud InhoudPWS-Kaart... 2 PWS-Kaart... 3 Inleiding... 4 Belangrijke zaken... 4 Draaiboek... 4 Fasen in het PWS... 5 Eisen gesteld aan

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016

PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016 PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016 totale studielast: 80 uur Dit vak kent alleen een Schoolexamen. Het vormt samen met maatschappijleer het combinatiecijfer. HAVO-4 schooljaar 2014-2015 001 HD 5

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

De laatste loodjes. Programma tot en met het examen

De laatste loodjes. Programma tot en met het examen De laatste loodjes Programma tot en met het examen Meivakantielessen In de meivakantie worden door trainingen gegeven. Uiteraard zullen er in elk geval trainingen zijn voor het kernvak: Wiskunde. Voor

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Het profielwerkstuk 2016-2017 Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Inhoudsopgave Het profielwerkstuk 7 FASE 1 Het werkplan 8 1.1 De keuze van een partner, vak(ken) en onderwerp 8 1.2 De onderzoeksvraag

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. 5 vwo

Programma van toetsing en afsluiting. 5 vwo Programma van toetsing en afsluiting 5 vwo 2017 2018 Inhoudsopgave: Vak: pagina: ANW 3 Lich. Opvoeding 5 2 Programma van toetsing en afsluiting voor het vak ANW (Wijzigingen voorbehouden) I THEORETISCHE

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Afspraken werkstuk Sint Sebastianus. Kleine school grote kansen

Afspraken werkstuk Sint Sebastianus. Kleine school grote kansen Afspraken werkstuk Sint Sebastianus Kleine school grote kansen 01-11-2013 Werkstukken - De kinderen leveren hun klad in op papier. (De kinderen die hier een uitzondering op hebben, weten dit zelf) - In

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5(t)VWO 2016 2017 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2016 2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je het

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie