Zorgboerderij Heykoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij Heykoop"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorgboerderij Heykoop Adres: Middenpolderweg 57 Postcode: 2959 LB Woonplaats Streefkerk Provincie: Zuid-Holland Land: Nederland Website: zorgboeren.nl adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Margreet van Snippenberg Heykoop Adres: Middenpolderweg 57 Postcode: 2959 LB Woonplaats Streefkerk Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: M.G. van Snippenberg - Heykoop Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: A.W. Heykoop - Korteland _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar We hebben een zeer druk en intensief jaar achter de rug. De zorgboerderij is goed bezocht. De woensdagen en de weekenden zitten vol. Met behulp van 2 stagiaires hebben we de kinderen en jongeren begeleid. In de maand mei zijn we met bijna alle cliënten een paar dagen op vakantie geweest naar camping de Wolfskuylen in Gees. Vooraf hebben wij een programma opgesteld en deze naar alle cliënten gestuurd. Zo waren zij goed voorbereid op wat er die dagen komen zou. Het weekend was zeker geslaagd en voor herhaling vatbaar! Ook in de zomer zijn we weer druk bezig geweest in onze moestuin. We hebben weer groenten gezaaid en geoogst. Ook de pompoenentuin was er dit jaar weer. We hebben weer verschillende pompoenen kunnen verkopen. Dit jaar hebben we zelfs voor het eerst pompoensoep op van onze eigen pompoenen. De afgelopen maanden merkten we wel dat er meer druk op ons privé-leven kwam te staan. Daarom hebben we besloten om per 1 januari een weekend in de maand gesloten te zijn. Zodat we ook van onze gezinnen kunnen genieten en tijd met vrienden en familie door kunnen brengen. Na de zomervakantie hebben we ons activiteitenaanbod uitgebreid. Vanuit de kerk wordt er oud ijzer ingezameld en bij ons gebracht om uit elkaar te halen. De kinderen vinden het erg leuk om een fiets, wasmachine, apparaten e.d. uit elkaar te halen. Dit doen zij onder begeleiding van de boer. Het is verbazingwekkend hoe sommige kinderen hun energie hierop los laten gaan. In Oktober is er weer een fokveedag geweest. Op die dag heeft Zorgboeren Zuid-Holland gestaan en onze knutselspulletjes verkocht. De kinderen waren enthousiast aan de slag gegaan en we hebben met verbazing staan kijken dat alles verkocht was. In juni en December hebben we afscheid moeten nemen van onze stagiaires. Zij hebben ons pictobord uitgebreid en zijn hier ook uitvoerig mee aan de slag gegaan. De kinderen zijn er nu ook aan gewend dat hun taken op het bord in picto s weergegeven staat. Met dit resultaat zijn we erg blij. Het werkt alleen niet voor de kinderen erg overzichtelijk maar ook voor onszelf. We hebben voor het eerst een brief ontvangen van ouders met een klacht erin. Natuurlijk is dit vervelend om te horen. Het ging om het feit dat we vergeten waren te melden dat een kind gevallen was en zijn been bezeerd had. Omdat de jongen de hele dag niet geklaagd had is het ons ontschoten om tijdens het drukke ophaalmoment de ouders nog even aan te spreken. Ouders hebben wij uitgenodigd voor een gesprek. Daar was ook iemand van ZBZH bij. Het gesprek verliep prettig. Ouders waren niet boos maar wilden wel kenbaar maken dat ze graag op de hoogte willen blijven van wat er met hun kind gebeurd. Wij staan hier ook helemaal achter. Het speelluikje waarin het kind gevallen is tijdens het spelen, hebben wij om veiligheidsredenen ook dichtgetimmerd. Op deze manier hebben wij weer een risico uitgeschakeld. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind Kinderen 5 t/m 12 jaar Jongeren 13 t/m 18 jaar Volwassenen Totaal Dit jaar hebben meer kinderen de boerderij verlaten dan in het jaar De reden van uitstroom van deze 5 kinderen zijn vooral dat zij zich te groot gingen voelen voor de boerderij. Als de kinderen eenmaal naar een hogere school gaan vinden ze het niet meer leuk om naar een boerderij te gaan. De jongere die de boerderij verlaten heeft kon niet wennen op de boerderij en heeft na 3 maanden besloten om te stoppen _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 2

4 Het aantal cliënten is wel stabiel gebleven. Wel verwachten we volgend jaar een grotere verschuiving te zien omdat we weten dat bij sommige jongeren het PGB afloopt in Ook zijn er dan meerdere kinderen van 12 jaar die in 2013 naar de hogere school zullen gaan. Het is dus afwachten of deze kinderen na de zomervakantie nog komen willen. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee. We willen ons voornamelijk gericht houden op de kinderen en jongeren. Andere doelgroepen nemen wij niet aan. Die volwassene die er nu is, is als jongere begonnen op de zorgboerderij. In deze doelgroep is zoveel aanbod dat van een nieuwe doelgroep helemaal geen sprake is. Scholing en ontwikkeling Dit jaar hadden we twee stagiaires op ons bedrijf. Om er voor te zorgen dat deze twee meiden zo goed mogelijk begeleiden werden heeft Margreet van Snippenberg - Heykoop een cursus stagiaires begeleiden gevolgd, die gegeven werd door Calibris in samenwerking met het Hoornbeeck College te Rotterdam. Tijdens deze 2 dagen en 7 avonden heb ik meer geleerd over het opstellen van een begeleidingsplan, op welke punten de stagiaires beoordeeld moeten worden en hebben we verschillende ziektebeelden besproken zoals: ADHD, Autisme, Verstandelijke beperkingen en Dementie. Verder hebben n en Wilma Heykoop en Margreet van Snippenberg-Heykoop in 2012 de BHV herhalingscursus gevolgd. Via het basisonderwijs heeft Margreet in het jaar 2012 een cursusmiddag over Autisme gevolgd. De studiegroepbijeenkomsten die de organisatie Zorgboeren Zuid-Holland organiseerde hebben we ook bijgewoond met elkaar. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?. Wat we op onze planning hadden staan hebben we kunnen verwezenlijken. Voor de cursus stagiaires begeleiden was heel waardevol. Daar had ik minder van verwacht. Maar door de samenwerking met het Hoornbeeck College heb ook de kennis van de beperkingen en soorten begeleiding vergroot _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Val in hooischuur door speelluikje Luikjes dichtgetimmerd Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Val door luikje Gesprek met ouders gehad, gesproken over communicatie tussen boerin en ouders en over hoe de onveilige situatie is opgelost. Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 4 dagen dit jaar Alle 27 evaluatiegesprekken gehad. Nieuw begeleidingsplannen zijn opgesteld voor dit jaar. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) De problemen die zich voorgedaan hebben over de val in door het luikje wassen binnen een week opgelost. Na het voorval en gesprek met de ouders hebben we secuur gekeken hoe we deze gevaarlijke situatie konden veranderen in een veilige situatie. We hebben toen besloten dat de kinderen niet meer via de luikjes de speelbuis in mochten gaan. De twee luikjes zijn dichtgetimmerd en één zijkant van de buis is opengebroken zodat de kinderen er toch nog in kunnen, maar niet meer van bovenaf. Alle evaluatiegesprekken hebben we ingepland in 4 dagen. Op deze manier zijn wij op een bepaald moment intensief bezig geweest met het veranderen van de begeleidingsplannen. Het was voor ons ook minder rommelig nu we maar 4 dagen evaluaties hadden. In 2011 hadden we wel 10 dagen dat we 2 of 3 gesprekken hadden. Op deze manier hebben we meer vrije tijd voor onszelf kunnen creëren, wat ook heel belangrijk is _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 4

6 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan Met de kinderen hebben we gekeken hoe we moeten lopen naar de verzamelplaats. Met elkaar hebben we de route gelopen. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Nee Plannen zijn vernieuwd en vanaf nu ook geaccordeerd. We wilden in oktober het digitale tevredenheidsonderzoek in laten vullen maar het systeem is helaas nog niet beschikbaar. Functioneringsgesprekken Met de stagiaires hebben we regelmatig functioneringsgesprekken gehouden. Deze zijn goed verlopen. Actualisatie BHV In nuari 2012 zijn n, Wilma en Margreet naar de herhalingscursus geweest en weer geslaagd. Controle Brandblussers, noodverlichting, brandmelders en EHBO koffer In orde Actie n.a.v. de RI&E Speelluikje dichttimmeren Luikje dichtgetimmerd en de zijkant van de speelsluis opengemaakt. Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Audit aanvragen In juni hebben wij ons keurmerk gehaald. Overige acties van vorig jaar Uitje organiseren meivakantie Met 18 kinderen en 6 begeleiders hebben we fijne dagen gehad. Aanschaf skelter Deze zijn besteld maar komen in februari 2013 binnen Nieuwe trampolinerand Verzamelen indicatiepapieren en ID van de kinderen /Nee Hier zijn we nog steeds mee bezig. Niet alle ouders zijn even snel Kozijnen unit schilderen Nee Dit najaar geen tijd voor gehad. Uitgesteld naar voorjaar 2013 Taakomschrijving stagiaires Stagiaires krijgen infomapje met uitleg over de boerderij. Blokhut afschilderen Tegelen rondom het zwembad De open gaten zijn dichtgemaakt. Bijwonen studiegroepavonden Iedere avond is er wel iemand van ons bedrijf geweest. Maar vaak gingen we met 2 personen _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 5

7 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Omdat ouders niet zo gemakkelijk een idicatiepapier en ID van hun kind inleveren zijn wij er ons van bewust dat we bij de intakegesprekken hier nadrukkelijk om moeten vragen. Op die manier hoeven we achteraf niet meer te gaan vragen of iedereen het alsnog in wil leveren. Ouders vergeten het iedere keer en beloven wel dat het komt maar het duurt vaak maanden. Doelstellingen voor het komende jaar Wij zouden graag meer willen leren hoe we met ouders in gesprek kunnen gaan. Hoe je een boodschap duidelijk over kan brengen zonder het kind en de ouders te kwetsen. Daarom willen wij bij ZBZH de Communicatietraining: gesprekken met ouders gaan volgen. In maart 2013 zullen we een tevredenheidonderzoek gaan doen. Lukt dit nog niet digitaal dan gaan we weer over naar de papieren versie. Het onderhoud van de woonunit staat ook nog op onze actielijst. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 6

8 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Christelijke Zorgboerderij Heykoop Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 1116 ar: van 2013 tot 2014 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt arlijks terugkerende acties Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Actualisatie van de RI&E Margreet Februari 2013 Maart 2013 Oefening calamiteitenplan Margreet September 2013 September 2013 Evaluatie gesprekken met deelnemers Wilma / Margreet September 2013 nuari 2014 Oktober 2013 Februari 2014 Tevredenheidonderzoek ZBZH Maart 2013 April 2013 Controle brandblussers door Meis n December 2013 December 2013 Actualisatie BHV n/margreet/wilma nuari 2014 nuari 2014 Opstellen jaarverslag Margreet nuari 2014 Februari 2014 Controle brandmelders, noodverlichting, EHBO koffer n Februari 2013 September 2013 Februari 2013 September 2013 Eind datum Acties n.a.v. de RI&E Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Invoeren kwaliteitssysteem 4.1 digitaal Margreet Februari 2013 Mei Overige acties - Kozijnen unit schilderen Margreet Maart 2013 Juni Nieuwsbrieven schrijven 4x per jaar Margreet/Wilma nuari 2013 April 2013 Februari 2013 Mei _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 7

9 Inspraakbijeenkomsten 4x per jaar organiseren - 1 in februari - 1 in april - 1 in augustus - 1 in november Studiegroepbijeenkomsten bijwonen - communicatietraining theorie - communicatietraining praktijk - Stigas veiligheid - Huiskamerbijeenkomst - BBQ met alle collegazorgboeren - Nog nader te bepalen - Nog nader te bepalen Wilma en Margreet Augustus 2013 November 2013 nuari 2013 Maart 2013 Juli 2013 Oktober September 2013 December 2013 Februari 2013 April 2013 Augustus 2013 November Dagje uit organiseren voor 3 mei Wilma/Margreet Maart 2013 Mei 2013 Verjaardagscadeautjes regelen en inpakken Margreet nuari 2013 Februari _jv_116_zorgboerderij heykoop_jan2012-dec2012 Pagina 8