Verslag arbeidsmarktdag 12 november Froukje Nolte Sophie Mentink Marit Wilms Gert Faber Minke van der Kamp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag arbeidsmarktdag 12 november 2007. Froukje Nolte Sophie Mentink Marit Wilms Gert Faber Minke van der Kamp"

Transcriptie

1 Verslag arbeidsmarktdag 12 november 2007 Froukje Nolte Sophie Mentink Marit Wilms Gert Faber Minke van der Kamp

2 Froukje Nolte SCIO consult Indicatieadviseur voor de gemeente Zwolle Froukje heeft eerst de HBO- opleiding scheepsbouwkunde gedaan, en is in 2003 begonnen met Bewegingswetenschappen. In 2007 heeft ze haar bachelordiploma in de richting bewegingssystemen behaald, en nu is ze bezig met de masteropleiding. Om naast haar studie wat bij te verdienen, is Froukje gaan solliciteren naar een baan die zou aansluiten op haar bachelordiploma. Al snel bleek dat onderzoeksvacatures geen optie waren, omdat je hier een masterdiploma voor nodig hebt. Vacatures op HBO- niveau bleken wel geschikt, Froukje werd aangenomen bij SCIO consult. Binnen het bedrijf heeft zij een vierdaagse training gevolgd, waaronder communicatietraining. Van haar FBW- kennis gebruikt zij vooral de dingen die ze geleerd heeft bij de gezondheidsvakken, en dan voornamelijk de verschillende ziektebeelden. Verder denkt Froukje dat ze door haar wetenschappelijke opleiding iets kritischer is dan sommige collega s. SCIO consult is een instelling die gespecialiseerd is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO is ingevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Momenteel vinden er herindicaties plaats van de behoefte aan en het recht op hulp van de gemeente (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of woningvoorzieningen). Froukje voert deze herindicaties uit. Door middel van telefoongesprekken en huisbezoeken probeert zij te achterhalen wat voor zorg de cliënten precies nodig hebben en of sommige taken eventueel door familie, buren of vrienden uitgevoerd kunnen worden. Na het contact met de cliënt verwerkt zij de informatie in een rapportage om te bepalen op hoeveel uur zorg de cliënt recht heeft. Soms moet Froukje hiervoor eerst nog medisch advies aanvragen, als niet helemaal duidelijk wordt wat de cliënt precies heeft en wat hij/zij dus wel of niet kan. Het leuke van dit werk vindt Froukje de zeer uiteenlopende contacten met de cliënten. Dit kan variëren van mensen die heel blij zijn omdat ze meer zorg krijgen tot mensen die weinig tot geen zorg meer over houden na de herindicatie. In dit laatste geval is het een uitdaging om de situatie op te lossen en uit te leggen waarom het aantal uren daalt. Sophie Mentink Haagse Hogeschool, Academie voor sportstudies: Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding Docent praktijk en theorie/ Projectmedewerker Alliantie School & Sport Sophie is in 1997 begonnen met Bewegingswetenschappen en in 2004 afgestuurd in de richting Sport. Zij heeft ook de docentenopleiding gedaan en de European Masters in Exercise and Sport Psychology. Van 2004 tot 2006 heeft Sophie een individueel programma gevolgd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Daarnaast was zij daar docent ontwikkelingspsychologie. Bij de FBW was zij facultair medewerker van de introductie en coördineerde zij het studentmentoraat. Verder was ze werkzaam als turntrainster. In was Sophie projectmedewerker en later ook projectleider bij KNGU (gymnastiekunie) op een project om vrijwilligerswerk door de jeugd te stimuleren. Dit was echter heel beleidsmatig en er was weinig interactie. Sinds 2007 is Sophie dan ook werkzaam bij de Haagse Hogeschool als projectmedewerker bij de Alliantie School en Sport en als docent bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (beiden 0,5fte). De Alliantie School en Sport is een samenwerkingsverband tussen 3 instanties en heeft als doelstelling dat in 2010 de leerlingen op 90% van de scholen gebruik kunnen maken van een vijfdaags sportaanbod binnen en/of buiten de schooluren. Sophie is de vertegenwoordiger voor de regio Zuid-Holland. Taken zijn onder andere het beantwoorden van

3 vragen, samenwerken met koepelorganisaties, stagiaires begeleiden en het bezoeken van scholen en gemeenten. Haar werkzaamheden als docent zijn voor zowel theorie (minor sportpsychologie, bewegingsanalyse en studieloopbaanbegeleiding) als praktijk (turnen voor het basisonderwijs). Taken zijn dus het verzorgen van lessen, het ontwikkelen van onderwijs, toetsen maken en nakijken en nadenken over het toekomstperspectief. Belangrijk om te vermelden is het feit dat Sophie al haar werkzaamheden als docent (behalve het praktijkdeel) ook met alleen Bewegingswetenschappen had kunnen doen, de ALO is hier niet noodzakelijk voor! Het leuke aan haar baan vindt ze de interactie met sportieve mensen: studenten, medewerkers en op scholen. Verder is het inhoudelijk bezig zijn (en de mogelijkheid om met nieuwe ideeën te komen) een positief punt. Er zijn veel ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ook vindt er integratie van onderwijs plaats; binnen het vak bewegingsanalyse komen anatomie, fysiologie en biomechanica aan bod. Tip van Sophie: Maak niet alleen logische, maar vooral ook leuke keuzes! Er zijn (bijna) altijd mogelijkheden voor stages en vacatures in het onderwijs en stages in het onderzoek Marit Wilms Intergo (ergonomisch adviesbureau) Junior ergonoom Marit is in 2001 begonnen met Bewegingswetenschappen en in maart 2007 afgestudeerd in de richting ergonomie. Daarnaast is ze nog bezig met de studie cognitieve psychologie. Tijdens haar studie Bewegingswetenschappen heeft Marit een praktijkstage gelopen als junioradviseur bij KLM Health Services. Deze stage bestond uit een onderzoek naar fysieke belasting, literatuuronderzoek en het opstellen van een advies. Marit is al tijdens haar afstuderen begonnen met solliciteren. Solliciteren betekende vooral heel veel afwachten. Toch is ze vrij snel aangenomen bij Intergo, een klein ergonomisch adviesbureau. Intergo werkt op projectbasis. Vanuit de disciplines van de verschillende werknemers (bewegingswetenschappen, psychologie, industrieel ontwerpen en werktuigbouwkunde) wordt naar de projecten gekeken. Marits huidige functie is die van junior adviseur. Dit houdt onder andere in dat ze de kennismaking/ introductie met opdrachtgever verzorgt, metingen (op locatie) doet, literatuuronderzoek verricht, rapportages maakt, advies geeft en de terugkoppeling naar de opdrachtgever verzorgt. Verder is ze nog bezig om de masteropleiding applied cognitive psychology af te ronden. Het is de bedoeling dat Marit in de toekomst senior adviseur gaat worden en de Europees Ergonoom Registratie zal verkrijgen. De positieve punten van haar werk vindt Marit de afwisseling, de verantwoordelijkheid, de mogelijkheid tot doorgroeien, de kans om een studie te volgen naast haar werk en de leuke werkomgeving. Op dit moment zijn er twee stagiaires bij Intergo die zich bezighouden met mentale werkbelasting en fun & function. Vanaf maart 2008 komen er waarschijnlijk nieuwe stageplaatsen beschikbaar. Tips van Marit: Het is leuk en handig om stage te lopen buiten de universiteit, omdat je op deze manier alvast een netwerk opbouwt. Verder is het verstandig om vroeg te beginnen met solliciteren en iedereen te laten weten dat je op zoek bent naar een baan.

4 Gert Faber Faculteit der Bewegingswetenschappen (VU) Promovendus: Rugbelasting tijdens tillen: meten in de praktijk Gert is afgestudeerd in de richting ergonomie. Tijdens zijn studie is hij regelmatig studentassistent geweest bij Jaap van Diëen. Na zijn studie is hij promovendus geworden bij de FBW. Een promovendus doet een betaalde opleiding, en wordt ook wel PhD student genoemd. Meestal word je promovendus door te solliciteren. Het is dus belangrijk om je al tijdens je opleiding te profileren. Een promovendus doet onderzoek, helpt bij het onderwijs en kan zelf ook cursussen volgen. Na je promotie kun je verder gaan in het onderzoek (postdoc). Dit kan zowel aan de universiteit als bij commerciële onderzoeksinstituten (bijv TNO), en dit onderzoek vindt vaak in het buitenland plaats. Ook is het mogelijk om na je promotie de praktijk in te gaan. Gert houdt zich tijdens zijn promotieonderzoek bezig met rugbelasting tijdens tillen. Hieronder vallen experimenten naar het effect van blokgewicht, tiltechniek en scheepsbewegingen op de rugbelasting. Het is hierbij de bedoeling om een instrument te ontwikkelen waarmee de rugbelasting in de praktijk gemeten kan worden. Bij het doen van (promotie)onderzoek komen veel dingen kijken: brainstormen, het experiment voorbereiden, metingen doen, data analyseren, resultaten visualiseren en het schrijven van een proefschrift (verschillende artikelen). Als promovendus is het de bedoeling om in 4 jaar tijd 4 artikelen te produceren, al is dit redelijk flexibel. Voordelen van het promovendus zijn vindt Gert dat je veel vrijheid hebt (zowel qua tijd als eigen inbreng), de tripjes naar het buitenland voor congressen, de leuke werksfeer, het feit dat je altijd nieuwe dingen blijft leren en de afwisseling van het werk. Zo is Gert bezig met het werken aan zijn proefschrift, het begeleiden van studenten en het helpen bij onderwijs. Nadelen zijn het relatief lage loon, de soms lange werkweken (zeker aan het eind van de promotie) en het feit dat je ook te veel vrijheid kan hebben. Dit laatste kan stress opleveren als je niet goed kunt plannen of als het werk teveel in je hoofd blijft zitten. Minke van der Kamp PsyQ Haaglanden Psychomotorisch therapeut Minke is in februari 2007 afgestudeerd in de richting Psychomotorische Therapie (PMT). Hiervoor heeft zij een verplichte praktijkstage gelopen en een uitgebreide stage gedaan met groepen. Direct na haar stage reageerde Minke op een vacature op de PMT infosite. Zij kon aan de slag bij PsyQ Haaglanden. Dit is een psychomedisch centrum met ambulante zorg voor volwassenen, verdeeld over verschillende gebouwen in Den Haag. Er zijn verschillende zorgprogramma s, namelijk: ADHD volwassenen, angststoornissen, autisme spectrum stoornissen, depressie, eetstoornissen en obesitas, persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, relatie & psyche, seksuologie en somatiek & psyche. Van januari tot mei 2007 verving Minke iemand op zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek die met zwangerschapsverlof was. In maart 2007 is ze begonnen met een onderzoek naar een diagnostisch instrument op het zorgprogramma psychotrauma. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Sinds juni 2007 is Minke werkzaam op een satellietvestiging (hier zijn alle zorgprogramma s kleinschalig vertegenwoordigd) als PMT er voor alle zorgprogramma s. Dit werk doet ze 20 uur per week, en ze is 16 uur per week werkzaam bij het zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek op de oude vestiging. Concrete taken zijn:

5 - verzorgen van groeps- en individuele PMT. Dit kunnen doorlopende groepen zijn, maar ook korte cursussen, zoals spanningsregulatie. - Intakevergadering en indicatiestelling, diagnostiek (meepraten en denken, niet uitvoeren) - Vaktherapeutische onderzoeken: kan deze patiënt baat hebben bij een PMT behandeling? - Teamintervisies en deskundigheidsbevordering (door middel van cursussen) - Invulling geven aan het PMT- aanbod (dit kan bijvoorbeeld door zelf een groep op te richten voor een behandeling). Een andere opleiding om PMT er te worden is een HBO- opleiding bij Windesheim Zwolle. Deze opleiding is meer gericht op de praktijk en minder op het onderzoek. Verder zijn er PMT- gerelateerde opleidingen: bewegingsexpressie therapie (Tilburg) en danstherapie (Rotterdam). Minkes baan is leuk en interessant door de afwisseling (verschillende locaties en doelgroepen). Verder zijn het samenwerken met andere behandelaren en de ruimte voor initiatief en eigen inbreng positieve punten. Tenslotte zorgen intervisie en deskundigheidsbevordering ervoor dat je kennis en methoden bijgespijkerd worden. Tips: Kies voor een uitgebreide stage. Grijp mogelijkheden aan om ervaring op te doen (ook kortdurende functies). Omdat FBW een erg theoretische opleiding is, heb je al snel gebrek aan praktijkervaring. Daardoor is het moeilijk concurreren met de meer praktisch geschoolde mensen van Windesheim. Voor informatie over PsyQ of vacatures kun je kijken op: en