Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie"

Transcriptie

1 WK2020 Slotmanifestatie 31 januari 2013 Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie Onderhoud, verbetering en energiebesparing Aula Congrescentrum TU Delft, Delft

2 Renovatie- en energiebeleid verandert Wwoningkwaliteit WK2020 De manifestatie vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Woningkwaliteit 2020 (WK2020). In dit programma staat de energiebesparing in de woningvoorraad centraal. Samen met koepelorganisatie Aedes en 11 woningcorporaties (De Alliantie, Eigen Haard, HaagWonen, De Key, Portaal, Rochdale, Staedion, Vidomes, Vivare, Wonen Centraal en Ymere) is gewerkt aan wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare kennis voor grootschalige verbeteringen in de energieprestaties van de woningvoorraad. Meer informatie over het onderzoeksprogramma is te vinden op: De corporatiesector is onderhevig aan grote dynamiek. De schaal, het management en de werkcultuur zijn veranderd. Nu zijn de werkwijzen en de relaties met onderhoudsbedrijven, aannemers en huurders aan het veranderen. Lastige keuzes worden gemaakt; enerzijds richting huurder, om draagvlak voor beleid en concrete maatregelen te verwerven en anderzijds richting gemeente en rijk, die de corporatiesector nog steeds graag zien als verlengstuk van hun beleid. Voor de verbetering van de particuliere sector wordt bijvoorbeeld verwachtingsvol naar corporaties gekeken. Renovaties moeten sneller, slimmer, goedkoper en liefst in bewoonde staat worden uitgevoerd. Hierbij is het instemmingsrecht van de bewoners vaak de bepalende factor voor de haalbaarheid van aanpassingen in de woningvoorraad. Een andere werkwijze is wachten op mutatiemomenten. Het is de vraag of verbetering bij mutaties voldoende kwaliteit oplevert en hoe snel op die manier de woningvoorraad verbeterd kan worden. Of is er meer toekomst voor klantgerichte pakketten en initiatieven van huurders? In hoeverre kan gedrag bijdragen aan de energiebesparing? Laat energiebesparing zich vangen in berekeningen? Welke nieuwe mogelijkheden bieden aannemers en onderhoudsbedrijven en worden die wel voldoende benut? Tot slot dient de gebiedsgerichte benadering zich aan, waarbij verschillende eigenaren en gebouwtypen worden betrokken om collectieve warmtelevering en duurzame energie toe te passen. Het is daarbij niet verwonderlijk dat corporaties eigen energiebedrijven oprichten.

3 Ochtendprogramma: resultaten uit onderzoek Het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft voert met een grote groep woningcorporaties en Aedes Vereniging van Woningcorporaties het onderzoeksprogramma Woningkwaliteit 2020 uit. In dit onderzoeksprogramma staat de energiebesparing in de woningvoorraad centraal. Doel is om gezamenlijk wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare kennis te ontwikkelen voor grootschalige verbeteringen in de energieprestaties van de woningvoorraad. De zeven onderzoeksprojecten van Woningkwaliteit 2020 zijn: Sturing geven aan energiebesparing in vastgoedbeleid en technisch beheer Integrale milieu-impact van concepten voor renovatie en onderhoud Energiegebruik en binnenmilieukwaliteit Energie-infrastructuur op wijk- en blokniveau Draagvlak bij bewoners voor energiebesparende maatregelen Monitoring van energiebesparingsbeleid Feitelijk energiegebruik en bewonersgedrag Na vier jaar onderzoek is het moment aangebroken om de resultaten te presenteren. Het ochtendgedeelte van de manifestatie wordt daarom door onderzoekers van het Onderzoeksinstituut OTB en medewerkers van WK 2020-corporaties ingevuld. Middagprogramma: resultaten uit de praktijk In het middaggedeelte zijn mensen uit de praktijk aan het woord: woningcorporaties, aannemers, adviseurs, een organisatie voor bewonersparticipatie en stichting PassiefBouwen.nl. Zij dragen in workshops praktijkprojecten aan en behandelen goede voorbeelden met actuele vraagstukken. Dat betekent aandacht voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld: De afweging tussen renovatiestrategieën: label B-C, passiefhuis of actiefhuis Eisen aan geluid en binnenmilieu combineren met energieambities Verbeteren van draagvlak door verschillende benaderingen Vergaande aanpak in bewoonde staat en wat dat vraagt van bewoner en corporatie Integrale afweging van milieueffecten van renovatie en onderhoud Doe-het-zelf activiteiten door huurders als opstap naar gedragsverandering Voor wie bestemd? De manifestatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij woningbeheer en verbetering van woningkwaliteit, bij energiebesparing en het organiseren van projecten en communicatieprocessen. We nodigen medewerkers van woningcorporaties, van de toeleverende bedrijven, installateurs, aannemers, onderhoudsbedrijven, huurdersorganisaties, gemeenten, adviseurs en brancheorganisaties uit om mee te doen.

4 Programma // 31 januari Registratie en ontvangst met koffie/thee Lunchpauze Opening door de dagvoorzitter Henk Visscher, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Zeven flitspresentaties over onderzoeksresultaten Koffie- en theepauze Zeven flitspresentaties over praktijkprojecten Workshops over praktijkprojecten: ronde I Keuze uit zeven workshops. De workshops worden een- of tweemaal georganiseerd, afhankelijk van de belangstelling. Bij inschrijving geeft u uw voorkeur op Onderzoeksresultaten uitgelicht in themasessies Keuze uit zeven themasessies. U kunt aan één themasessie deelnemen. Bij inschrijving geeft u uw voorkeur op. 1. Sturing geven aan energiebesparing in vastgoedbeleid en technisch beheer 2. Milieu-impact van onderhoud en renovatie 3. Binnenmilieu: vocht- en ventilatieproblemen uitbannen 4. Energie-infrastructuur op wijk- en blokniveau en collectieve systemen 5. Berekend en feitelijk energiegebruik en het effect van maatregelen 6. Sturing en draagvlak voor energiebesparende maatregelen 7. Monitoren van de effecten van energiebeleid door woningcorporaties A. Snel verduurzamen in bewoonde staat in Hoek van Holland B. Energiebesparing, geluidisolatie en binnenmilieu C. Doe-het-zelf en energiezuinig gedrag in Amsterdam D. Gebruik van GPR bij besluitvorming in bestaande bouw E. Aanbesteding op basis van integrale aanpak: Slim & Snel F. Passiefhuis of actiefhuis? G. Ecoheat for Cities en het energiebedrijf Per workshop komen sprekers uit de praktijk aan het woord en is er ruim tijd voor discussie. Koffie- en theepauze Workshops over praktijkprojecten: ronde II Keuze uit zeven workshops. Per sessie van uw keuze worden drie onderwerpen ingeleid en bediscussieerd, waarbij de toepassing van onderzoeksresultaten en oplossingen centraal staat Afsluiting met borrel

5 Ochtendprogramma: themasessies onderzoeksresultaten In het ochtendprogramma worden zeven themasessies aangeboden. U kunt aan één themasessie deelnemen. De sessies bestaan uit presentaties en discussies en worden ingevuld door onderzoekers en corporatiemedewerkers. Sessie 1 Sturing geven aan energiebesparing in vastgoedbeleid en technisch beheer Best practices voor een vlotte verbetering van de energieprestatie Maatregelenpakketten gericht op snelle uitvoering Het realiteitsgehalte om met maatregelenpakketten ambities te halen Nico Nieboer, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Sessie 2 Milieu-impact van onderhoud en renovatie Integrale duurzaamheid bij renovatie De milieueffecten van passief renoveren Meetbaar maken van de milieueffecten van planmatig onderhoud met GPR Onderhoud Ad Straub, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Sessie 3 Binnenmilieu: vocht- en ventilatieproblemen uitbannen Techniek, gedrag en zelf opgelegde eisen aan ventilatievoorzieningen Nieuwe product- en systeemconcepten voor ventilatie Inschakelen van de bewoners om vocht- en ventilatieproblemen de wereld uit te helpen Arjen Meijer, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Sessie 4 Energie-infrastructuur op wijk- en blokniveau en collectieve systemen Duurzame energie en aandacht voor warmtenetten Zelf een energiebedrijf oprichten of samenwerken? Partijen, onderhandelingen en de positie van corporaties bij collectieve aansluitingen Laure Itard, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Sessie 5 Berekend en feitelijk energiegebruik en het effect van maatregelen De relatie tussen energielabel en werkelijke energiegebruik Het werkelijke effect van maatregelen en gedrag op energiegebruik Naar een betere schatting van het werkelijke gebruik Daša Majcen en Robert Kroese, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Sessie 6 Sturing en draagvlak voor energiebesparende maatregelen De brede scope van de aanpak van draagvlakontwikkeling Handleiding Draagvlakontwikkeling voor energieen renovatieplannen Sociale media en nieuwe participatieprocessen Evert Hasselaar, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Sessie 7 Monitoren van de effecten van energiebeleid door woningcorporaties De noodzaak van monitoring Ervaringen met monitoring en de producten van SHAERE Verwerken van resultaten in nieuw beleid Henk Visscher, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

6 Middagprogramma: workshops praktijkprojecten In het middagprogramma worden zeven workshops aangeboden. De workshops worden eenof tweemaal georganiseerd, afhankelijk van de belangstelling. U kunt aan twee workshops deelnemen. Workshop A Snel verduurzamen in bewoonde staat in Hoek van Holland In twee renovatieprojecten in Hoek van Holland worden vergaande maatregelen in bewoonde staat uitgevoerd. De berekende energiebesparing is 60%. De workshop behandelt de samenwerking vanaf de initiatieffase met de aannemers, de haalbaarheid van het A-label bij renovatie en de procesbegeleiding gericht op het genereren van vertrouwen en draagvlak. Hierbij wordt ook de rol van de woonlastenwaarborg besproken. Is een ingrijpende aanpak in bewoonde staat een werkbare formule voor projecten in de toekomst? Is een woonlastenwaarborg voor draagvlak en vertrouwen van huurders belangrijk? Onno van Rijsbergen, Woonbond Kennis en Adviescentrum, Sander Willems, Willems Vastgoedonderhoud en Bas Molenaar, Woningbouwvereniging Hoek van Holland Workshop B Energiebesparing, geluidisolatie en binnenmilieu De workshop gaat over een integrale aanpak van woningrenovatie met aandacht voor energie, geluid en schone binnenlucht. Enerzijds worden met deze aanpak vervolgproblemen van energiebesparende maatregelen voorkomen en anderzijds kan 70% huurdersinstemming mogelijk sneller verkregen worden. Met een interactieve case worden valkuilen en kansen rondom renovatie verkend. Een gezond binnenmilieu en een kwaliteitsslag in geluidwering van buiten en van de buren om energiebesparende maatregelen succesvol voor elkaar te krijgen: kans of kansloos? Inge Blom, Witteveen+Bos en Tiny Habets, GGD Rotterdam en omstreken Workshop C Doe-het-zelf en energiezuinig gedrag in Amsterdam Amsterdam Steunpunt Wonen en Twinstone werken voor de gemeente Amsterdam in de Van der Pekbuurt in Noord aan een project waar bewoners bij elkaar kleine klussen uitvoeren waarmee direct energie bespaard wordt. Tevens worden bespaarproducten verstrekt, lessen in buurtscholen gegeven en energieambassadeurs opgeleid, die bewonersgesprekken over energiezuinig gedrag organiseren en begeleiden. IVAM, van de Universiteit van Amsterdam, zal het bespaareffect van deze gecombineerde aanpak onderzoeken. Zie ook Leveren kleine maatregelen en energiezuinig gedrag voldoende energiebesparing op? Kunnen de investeringen zo laag zijn dat iedere verhuurder deze benadering zou moeten navolgen? Eef Meijerman, Amsterdam Steunpunt Wonen, Mirre Andringa, Twinstone en Sandra Bouwmeester, corporatie Ymere Workshop D Gebruik van GPR bij besluitvorming in bestaande bouw GPR is toegepast bij het renovatieproject Vechtzoom in Utrecht. De woningcorporatie en het betrokken bedrijf vertellen hoe zij scenario s ontwikkelden voor een duurzame exploitatie, de invloed daarvan op besluitvorming en de resultaten die zijn bereikt. Wat is integraal duurzaam renoveren en onderhouden in de praktijk, hoe doe je dat en wat levert het gebruik van GPR Gebouw en GPR Onderhoud op? Michel de Beurs, Rutges BV en Joop ten Brink, woningcorporatie Mitros

7 Workshop E Aanbesteding op basis van integrale aanpak: Slim & Snel De rollen van de traditionele opdrachtgever en traditionele opdrachtnemers bij renovatie veranderen totaal. QuaWonen is een van de vier woningcorporaties die binnen het Slim & Snel programma van de SEV radicaal een andere koers vaart bij het selecteren van partners en het komen tot de beste energieprestaties. QuaWonen in Bergambacht heeft de eerste ronde speed date met tien integrale aanbieders achter de rug en vertelt wat geleerd is van ervaringen elders en hoe het de drie winnaars is vergaan. Begin november is duidelijk met wie QuaWonen zich verlooft. De nieuwe methode van aanbesteden levert winst op in kwaliteit, geld en tijd. Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe benadering? Wanneer zou intensieve samenwerking moeten starten? Rob van den Broeke, woningcorporatie QuaWonen en een vertegenwoordiger van een winnend team Bron: RibuilT/ R. Rovers Workshop F Passiefhuis of actiefhuis? De passiefhuis-benadering is zeer succesvol in Duitsland, Oostenrijk en België. In Nederland groeit het aantal gerealiseerde projecten ook. Daartegenover staan andere benaderingen, zoals actiefhuis, lowtech, of nul-energiehuizen. Onderlinge vergelijking daarvan voor renovatie staat garant voor een interessante discussie over energiebesparingsstrategieën en aanverwante aspecten. Wat zijn de voor- en nadelen van deze benaderingen bij renovatie? Henk Kaan, stichting PassiefBouwen.nl en Ronald Rovers voor woningcorporatie Hestia Workshop G Ecoheat for Cities en het energiebedrijf Enkele corporaties hebben zelf een energiebedrijf opgezet. Anderen participeren in een regionale energieorganisatie. Zeggenschap over energielevering en meer invloed op tarieven zijn bekende motieven, maar wie zou er het fijne niet van willen weten? Wat zijn de mogelijkheden van een eigen energiebedrijf en waar loopt men tegenaan bij het opzetten hiervan? En is een eigen energiebedrijf de toekomst of een tussenstap? Wat zijn de afwegingen geweest om in energieproductie (mee) te gaan en hoe staat het ervoor na een bewogen begin? Zeno Winkels, woningcorporatie Woonbron en Warmtebedrijf Delft en Theo van den Bor, Adviesbureau ATB

8

9 Hierlangs afscheuren Ik meld mij hierbij aan voor de WK2020-Slotmanifestatie Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie Ochtend: themasessievoorkeur In het ochtendprogramma worden 7 verschillende themasessies aangeboden. Deze sessies worden één keer aangeboden. U kunt tijdens de manifestatie deelnemen aan 1 themasessie. Hieronder kunt u 2 voorkeuren aangeven. Uiteraard probeert de organisatie bij de indeling zo veel mogelijk rekening te houden met uw eerste voorkeur. Tijdens de manifestie zelf wordt u geïnformeerd over de definitieve themasessie-indeling. 31 januari 2013, Aula Congrescentrum, TU Delft in Delft Ik ben werkzaam bij Aedes of bij een van de deelnemende corporaties in WK2020* en betaal dus geen deelnamekosten. Ik ben niet werkzaam bij Aedes of een van de deelnemende corporaties in WK2020*. Mijn deelnamekosten bedragen 265,-** Ik ben student. Mijn deelnamekosten bedragen 50,-** Mijn studentnummer is: Ik werk bij een bewonersorganisatie. Mijn deelnamekosten bedragen 95,-** * Deelnemende corporaties in WK2020: De Alliantie, Eigen Haard, HaagWonen, De Key, Portaal, Rochdale, Staedion, Vidomes, Vivare, Wonen Centraal en Ymere ** Het bedrag dient 10 werkdagen vóór aanvang van de manifestatie ontvangen te zijn. Ik heb voorkeur voor de volgende themasessies (graag omcirkelen): Voorkeur 1: themasessie Reservevoorkeur: themasessie Middag: workshopvoorkeur In het middagprogramma worden 7 verschillende workshops aangeboden. Afhankelijk van de belangstelling worden sommige workshops één keer en andere twee keer aangeboden. U kunt tijdens de manifestatie deelnemen aan 2 workshops. Hieronder kunt u 3 voorkeuren aangeven. Uiteraard probeert de organisatie bij de indeling zo veel mogelijk rekening te houden met uw eerste en tweede voorkeur. Tijdens de manifestatie zelf wordt u geïnformeerd over de definitieve workshopindeling. Ik heb voorkeur voor de volgende workshops (graag omcirkelen): Voorkeur 1: workshop A B C D E F G Voorkeur 2: workshop A B C D E F G Reservevoorkeur: workshop A B C D E F G

10 GRAAG MET BLOKLETTERS INVULLEN! Gegevens deelnemer: Naam: Titel(s), voorletter(s): Voornaam: Organisatie: Afdeling: Functie: Postadres: Postcode en plaats: Telefoon: Hierlangs afscheuren Indien uw organisatie een centraal factuuradres heeft s.v.p. hieronder aangeven: Gelijk aan bovenstaande ingevulde adresgegevens Anders, namelijk: Organisatie: Adres: Postcode en plaats: Kenmerk/ordernummer (indien van toepassing): Opmerkingen: Datum: Handtekening: Dit formulier sturen naar: Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft Bureau Opleidingen en Kennisoverdracht t.a.v. Angélique Dersjant Postbus 5030, 2600 GA Delft Inschrijven kan eveneens online via Projectcode: H Bodemwarmteput in Den Haag

11 Meer informatie Datum en tijdstip Donderdag 31 januari 2013 Aanvang: 9.30 uur. Einde: uur Indien vanwege onjuist ingevulde gegevens de factuur opnieuw verzonden dient te worden, wordt 25,- aan administratiekosten doorberekend. Locatie Aula Congrescentrum TU Delft (Gebouw 20) Mekelweg CC Delft Kosten De deelnamekosten bedragen 265,- per persoon (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd). Medewerkers van de deelnemende corporaties in WK2020 en Aedes betalen geen deelnamekosten. Bewonersorganisaties betalen 95,-. Voor studenten geldt een deelnamebedrag van 50,-. Koffie/thee, lunch en de borrel zijn bij de deelnamekosten inbegrepen. Annulering Afmelding zonder verplichting tot betaling kan slechts indien de annulering schriftelijk is ontvangen vóór donderdag 3 januari Bij afmelding tussen 3 en 17 januari 2013 is 50% van de kosten verschuldigd. Daarna wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij verhindering is het mogelijk een collega gebruik te laten maken van uw reservering. De organisatie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de manifestatie te annuleren. Hiervan ontvangt de deelnemer tijdig bericht. Bij annulering van de manifestatie door het Onderzoeksinstituut OTB ontvangen de deelnemers direct het deelnamebedrag terug. Aanmelding en betaling U kunt zich voor de manifestatie opgeven door het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar: Onderzoeksinstituut OTB, Bureau Opleidingen en Kennisoverdracht, t.a.v. Angélique Dersjant, Postbus 5030, 2600 GA Delft. Inschrijven kan eveneens via de website De registratie sluit op 25 januari Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u tevens een routebeschrijving. Indien u kiest voor betaling per factuur, wordt deze separaat toegezonden door de financiële administratie van de TU Delft. Het deelnamebedrag dient 10 werkdagen vóór aanvang van de manifestatie ontvangen te zijn. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Onderzoeksinstituut OTB: tel. (015) Mailing Het kan voorkomen dat u meer dan één folder ontvangt. Wilt u in dit geval een exemplaar doorgeven aan uw collega?

12

Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit

Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit Verslag Slotmanifestatie op 31 januari 2013 Renovatie- en energiebeleid verandert De corporatiesector is onderhevig aan grote dynamiek. De schaal,

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. 4-daagse cursus. 18/19 april en 30/31 mei Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. 4-daagse cursus. 18/19 april en 30/31 mei Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB C. Schram / Nationale Beeldbank 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 18/19 april en 30/31 mei 2012 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Programma woensdag

Nadere informatie

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 Betaalbaarheid van het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 12 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Mariette Carstens / Hollandse Hoogte OTB Platform31 Wooncongres 2014 Betaalbaarheid van het wonen 12

Nadere informatie

Energie en woningkwaliteit, wat beweegt de mensen in de corporatiesector?

Energie en woningkwaliteit, wat beweegt de mensen in de corporatiesector? nieuwe versie WK2020 Manifestatie 29 maart 2011 De fabrique, Utrecht Energie en woningkwaliteit, wat beweegt de mensen in de corporatiesector? De corporatiesector verandert De schaal, het management en

Nadere informatie

Waardecreatie woningportefeuille Factoren die de ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen. Onderzoeksinstituut OTB.

Waardecreatie woningportefeuille Factoren die de ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen. Onderzoeksinstituut OTB. Onderzoeksinstituut OTB 2009/Siebe Swart/Hollandse Hoogte OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille Factoren die de ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen 17 maart 2010 Aula TU Delft OTB-studiedag

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB. 2-daagse cursus. Actuele thema s in de woonruimteverdeling. 23 en 24 november Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Onderzoeksinstituut OTB. 2-daagse cursus. Actuele thema s in de woonruimteverdeling. 23 en 24 november Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB 2-daagse cursus Actuele thema s in de woonruimteverdeling 23 en 24 november 2009 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Actuele thema s in de woonruimteverdeling 23 en 24 november

Nadere informatie

Woningcorporaties in beweging: duurzaamheid beleven bij de buren

Woningcorporaties in beweging: duurzaamheid beleven bij de buren WK2020 Manifestatie 6 september 2012 Woningcorporaties in beweging: duurzaamheid beleven bij de buren W ij w k er en gr a ag m et u sa m en! Woningkwaliteit2020-manifestatie Woningcorporaties in beweging:

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 24/25 april en 29/30 mei 2013 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 12/13 december 2012 en 30/31 januari 2013 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch

Nadere informatie

Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen. 4-daagse cursus. 11/12 april en 16/17 mei de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde

Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen. 4-daagse cursus. 11/12 april en 16/17 mei de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen 11/12 april en 16/17 mei 2017 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Qua Wonen

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Energietransitie bij renovatie van woningen Een succesvolle aanpak. Onderzoeksinstituut OTB. Studiedag en thema-avond

Energietransitie bij renovatie van woningen Een succesvolle aanpak. Onderzoeksinstituut OTB. Studiedag en thema-avond Onderzoeksinstituut OTB Energietransitie bij renovatie van woningen Een succesvolle aanpak Studiedag en thema-avond Donderdag 8 oktober 2009 in Den Bosch Internationaal symposium met excursie (Engelstalig)

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 5/6 maart en 2/3 april 2014 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Nationale Beeldbank/Jan

Nadere informatie

Roadshow Rochdale 24 November 2011

Roadshow Rochdale 24 November 2011 WK 2020 Praktijkprogramma Woningcorporaties Roadshow Rochdale 24 November 2011 Delft University of Technology Challenge the future Roadshow Rochdale 1 Programma WK2020 Henk Visscher 2 Koppeling aan natuurlijk

Nadere informatie

Trends in de woonruimteverdeling

Trends in de woonruimteverdeling 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling 12 en 13 oktober 2015 Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling

Nadere informatie

Naar nieuwe verhoudingen. in het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2015 3 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG

Naar nieuwe verhoudingen. in het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2015 3 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Naar nieuwe verhoudingen in het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2015 3 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Naar nieuwe verhoudingen in het wonen OTB Wooncongres 2015 3 november 2015 Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 21/22 april en 2/3 juni 2015 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Nationale Beeldbank/Ben Schonewille OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren

Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder CO 2 Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren In één dag leren wat de CO2-Prestatieladder kan betekenen voor

Nadere informatie

TRENDS IN DE WOONRUIMTE- VERDELING

TRENDS IN DE WOONRUIMTE- VERDELING Faculteit Bouwkunde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving 2-daagse cursus TRENDS IN DE WOONRUIMTE- VERDELING 5 en 6 maart 2018 Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist 2-daagse cursus TRENDS IN DE WOONRUIMTE-

Nadere informatie

Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties

Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties 28/29 november 2012 en 16/17 januari 2013 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB 4-daagse cursus

Nadere informatie

Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk

Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk Donderdag 23 september 2010 Aalmarktzaal - Stadsgehoorzaal Leiden Conditiemeting in 2010! In 2005 organiseerden NEN

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 4-daagse cursus

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 4-daagse cursus OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 17/18 februari en 30/31 maart 2016 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn 4-daagse

Nadere informatie

Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties

Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. OTB - Onderzoek voor. de gebouwde omgeving. 4-daagse cursus. 8/9 oktober en 19/20 november 2014

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. OTB - Onderzoek voor. de gebouwde omgeving. 4-daagse cursus. 8/9 oktober en 19/20 november 2014 OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 8/9 oktober en 19/20 november 2014 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn 4-daagse

Nadere informatie

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede.

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede. Mi ddagsymposi um ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen Het certificaat als communicatiemiddel Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede Georganiseerd door: NEN en SCCM, in samenwerking met NEVI Programma Donderdag

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 4-daagse cursus

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 4-daagse cursus OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 12/13 oktober en 16/17 november 2016 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn 4-daagse

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 5 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij u en uw

Nadere informatie

Naar een professioneel sociaal beheer

Naar een professioneel sociaal beheer Naar een professioneel sociaal beheer Werkatelier woensdag 25 april & woensdag 20 juni 2007 Woningcorporaties hebben steeds meer oog voor sociaal beheer. Er is aandacht voor de situatie achter de voordeur

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Roadshow OFW 13 December 2011

Roadshow OFW 13 December 2011 WK 2020 Praktijkprogramma Woningcorporaties Roadshow OFW 13 December 2011 Delft University of Technology Challenge the future Roadshow OFW 1 Programma WK2020 Henk Visscher 2 Inzichten voor duurzaam onderhoud

Nadere informatie

Trends in de woonruimteverdeling. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 2-daagse cursus. 23 en 24 januari 2017

Trends in de woonruimteverdeling. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 2-daagse cursus. 23 en 24 januari 2017 OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling 23 en 24 januari 2017 Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling

Nadere informatie

Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING

Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING BEWONERSBETROKKENHEID BIJ RENOVATIEPROJECTEN MEREL PAALMAN 14-04-2015 INHOUD Aanleiding Probleemstelling

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 17 en 19 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij

Nadere informatie

4-daagse cursus. ontwikkelingen in het wonen. Recente. 15/16 april en 26/27 mei Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

4-daagse cursus. ontwikkelingen in het wonen. Recente. 15/16 april en 26/27 mei Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn 4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in het wonen 15/16 april en 26/27 mei 2009 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Recente ontwikkelingen in het wonen Wie kennis neemt van de inhoud van het regeerakkoord

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam pagina 1 / 5 Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 15 maart 2016 Kenmerk: 201/0007, JvdV Archiefnummer: 5.90/3 Betreft: Bestuurlijke Reactie op

Nadere informatie

Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan

Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan Inleiding Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe klanten? U hebt mooie producten en diensten. En u wilt deze graag aan zoveel mogelijk organisaties aanbieden. Niet alleen aan bestaande relaties,

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 4-daagse cursus

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. 4-daagse cursus OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Werkzaamheden Consolidated Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn 4-daagse cursus

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan

Nadere informatie

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011.

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011. Mi ddagsymposi um Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001 Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht Woensdag 18 mei 2011 DCMR Schiedam Georganiseerd door: NEN en SCCM Programma Woensdag

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving.

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving. Quick scan investeren in energiebesparing sociale huursector 2 juli 2013 Inleiding De Woonbond heeft via een kort onderzoek geïnventariseerd in hoeverre het kabinetsbeleid invloed heeft op het aantal projecten

Nadere informatie

Symposium Familie en Psychose: Luisteren is een werkwoord

Symposium Familie en Psychose: Luisteren is een werkwoord Symposium Familie en Psychose: Luisteren is een werkwoord vrijdag 8 juni 2012 AMC Amsterdam Van double bind tot bondgenoot. Ouders zouden door verwarrende boodschappen richting hun kinderen schizofrenie

Nadere informatie

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR?

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Gemeenten staan voor enorme uitdagingen. Er is een duidelijke omslag naar vraaggericht werken, steeds

Nadere informatie

t Wérkt als je goed zit!

t Wérkt als je goed zit! t Wérkt als je goed zit! Symposium over de herziene Nederlandse Praktijk Richtlijn - NPR 1813 Dinsdag 13 oktober 2009 9.30 uur - 14.30 uur Symposium over NPR 1813 t Wérkt als je goed zit! Dinsdag 13 oktober

Nadere informatie

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan.

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan. Petten, 4 juni 2014 Afdeling Policy Studies Van Tigchelaar, C. Aan Het ministerie van BZK Kopie Onderwerp Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders Aanleiding In het Nationaal energieakkoord is met de

Nadere informatie

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Spies&Spreken biedt je graag een vaardighedencoaching aan op het gebied van presentatie

Nadere informatie

Landelijke Bewonersdag 2014

Landelijke Bewonersdag 2014 Landelijke Bewonersdag 2014 Op 15 november is de grootste bewonersconferentie van het jaar in Twente. Achthonderd mensen komen samen. Dit keer is het thema: De regie terug. We willen samen een stap verdergaan

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING Dilemma s en (on)mogelijkheden Henk Heeger (Havensteder en OTB, TU DELFT) 12 november 2014 13-11-2014 1 INLEIDING Voorstellen Henk Heeger: werkt zowel bij het OTB (TU-Delft)

Nadere informatie

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt?

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt? Inleiding Programma Aanmelden Route PRESENTEREN MET IMPACT Presenteren is meer dan alleen een verhaal vertellen voor een groep mensen. Hoe zorgt u er enerzijds voor dat u uw boodschap duidelijk en krachtig

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. * Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch

De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch 4-daagse cursus De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch 4/5 februari en 25/26 maart 2014 Hotel Mitland, Utrecht OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus De wijkaanpak:

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 1 WAT IS DE SHAERE-MONITOR? In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven ontplooid om

Nadere informatie

De nieuwe wijkaanpak. OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving. Faculteit Bouwkunde. 4-daagse cursus. 1/2 november en 13/14 december 2017

De nieuwe wijkaanpak. OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving. Faculteit Bouwkunde. 4-daagse cursus. 1/2 november en 13/14 december 2017 Faculteit Bouwkunde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Rogier Alleblas 4-daagse cursus De nieuwe wijkaanpak 1/2 november en 13/14 december 2017 WestCord Fashion Hotel, Amsterdam 4-daagse cursus

Nadere informatie

Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten

Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten Inleiding Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten Credit management of debiteurenbeheer staat volop in de belangstelling. Een gezonde financiële

Nadere informatie

Energie besparen met uw huurders

Energie besparen met uw huurders Energie besparen met uw huurders Mijn e-loket helpt u: uw energiebeleid te communiceren energielabels inzichtelijk te maken CO2 uitstoot met uw huurder te verminderen Mijn e-loket helpt uw huurders: bewust

Nadere informatie

Informatiedag over speelgelegenheden. Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede

Informatiedag over speelgelegenheden. Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede Informatiedag over speelgelegenheden Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede Informatiedag Speelgelegenheden Dinsdag 30 maart a.s. organiseert de NEN normcommissie Speeltoestellen een informatiedag

Nadere informatie

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Werkt u mee aan gebiedsontwikkelingsprojecten en kunt u deskundige feedback gebruiken? Wilt u een succesvol gebiedsplan realiseren? Dan is de Masterclass Succes

Nadere informatie

Naar nieuwe verhoudingen. in het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG

Naar nieuwe verhoudingen. in het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Naar nieuwe verhoudingen in het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2015 3 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Naar nieuwe verhoudingen in het wonen OTB Platform31 Wooncongres 2015 3 november 2015 Haagse

Nadere informatie

Maar laat ik ook de rest van het team voorstellen Eefje, Charjan en Jasper. Eefje

Maar laat ik ook de rest van het team voorstellen Eefje, Charjan en Jasper. Eefje Goedendag, welkom bij de online cursus Energie Vriendelijke Renovatie Processen. Fijn dat je mee doet. Voor je zie je de mensen die met veel plezier aan deze cursus gewerkt hebben. Wij zullen je de komende

Nadere informatie

NSOI NAJAARSCONGRES 20I7

NSOI NAJAARSCONGRES 20I7 NSOI NAJAARSCONGRES 20I7 3 Wuitijzen het Oosten VOOR HET EERST OP EEN NEDERLANDS PODIUM! ˇ IUS (Litouwen) TOMAS LINKEVIC LINKEVIC LINKEVIC IUS ISTVAN URBAN (Hongarije) FLORIN COFAR COFA (Roemenië) 15 DECEMBER

Nadere informatie

Continuïteit in verkiezingstijd

Continuïteit in verkiezingstijd Uitnodiging studiedag voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers Continuïteit in verkiezingstijd Donderdag 17 september 2009 Kasteel Nyenrode te Breukelen Na de raadsverkiezingen verandert

Nadere informatie

4-daagse cursus. De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch. 5/6 oktober en 30 november/1 december Locatie: Mercure Hotel Tilburg

4-daagse cursus. De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch. 5/6 oktober en 30 november/1 december Locatie: Mercure Hotel Tilburg Onderzoeksinstituut OTB 4-daagse cursus De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch 5/6 oktober en 30 november/1 december 2011 Locatie: Mercure Hotel Tilburg 4-daagse cursus De wijkaanpak: sociaal, fysiek

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Workshop Credit Management Hoe verlaag ik mijn DSO, days sales outstanding?

Workshop Credit Management Hoe verlaag ik mijn DSO, days sales outstanding? Inleiding Programma Aanmelden Route Workshop Credit Management Hoe verlaag ik mijn DSO, days sales outstanding? Credit Management of debiteurenbeheer staat meer dan ooit op de agenda van bedrijven. Niet

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Wat kost een dorp? Onderzoek naar de geldstromen in een dorp.

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Wat kost een dorp? Onderzoek naar de geldstromen in een dorp. ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Juni Sept Nov 19 22 10

Juni Sept Nov 19 22 10 BITSING Praktijkseminar door auteur, coach en grondlegger: Frans de Groot Gemiddelde waardering: 8,9 Juni Sept Nov 19 22 10 Voor het einde van de eerste ochtend was iedereen overtuigd. De Bitsing-methode

Nadere informatie

DE RIONEDDAG, 2 FEBRUARI 2017

DE RIONEDDAG, 2 FEBRUARI 2017 Donderdag 2 februari 2017 Utrecht, Beatrix Theater Jaarbeurs online aanmelden: riool.net/ rioneddag Een interactieve dag met o.a. 3 parallelsessies, 35 kennistafels en de RIONEDinnovatieprijs 2017 DE RIONEDDAG,

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes?

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Nico Nieboer 3 november 2015 Delft University of Technology Challenge the future Inleiding Presentatie uitkomsten onderzoek naar verbetering energieprestatie

Nadere informatie

PLAATS VAN WORKSHOP INSCHRIJVEN. Praktijkgerichte eendaagse workshop

PLAATS VAN WORKSHOP INSCHRIJVEN. Praktijkgerichte eendaagse workshop 4 PLAATS VAN WORKSHOP Studiecentrum Soetebeeck in Ravenstein (voormalig klooster) of Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 te Ede (op 250 m van NS-intercity station Ede- Wageningen). De

Nadere informatie

Trends in de woonruimteverdeling

Trends in de woonruimteverdeling Nationale Beeldbank/B. Houweling 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling 10 en 11 november 2014 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

WOONCONGRES 2012 31 OKTOBER

WOONCONGRES 2012 31 OKTOBER Sabine Joosten / Hollandse Hoogte DE TOEKOMST VAN HET WONEN OTB/PLATFORM31 WOONCONGRES 2012 31 OKTOBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Zonnepanelen in Vinex-wijk Leidsche Rijn, Utrecht Hoogwaardige renovatie

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving

Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving www.praktijkseminar-installatiesector.nl Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Wat zijn de consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders? Beatrix Theater

Nadere informatie