Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -"

Transcriptie

1 Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management I

2 De opleiding Informatie, Multimedia en Management (IMM) slaat de brug tussen enerzijds informatie- en communicatietechnologie (ICT) en anderzijds de praktische maatschappelijke omgeving (mensen, organisaties) waarin en waarvoor die technologie wordt ingezet. Als IMM'er ben je de verbindende schakel tussen de technologische kanten van de ICT, en hoe mensen en organisaties informatie praktisch gebruiken voor hun eigen wensen en doeleinden. Je moet leren begrijpen hoe mensen en organisaties tegen informatie en computers aankijken, ook wanneer ze niet veel verstand hebben van of interesse hebben in de techniek. Tegelijkertijd moet je zelf een degelijke ondergrond hebben in de ICT, anders kun je anderen niet verstandig adviseren of ondersteunen. De opleiding IMM zorgt voor een evenwichtige combinatie van deze aspecten. We besteden veel aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen in de ICT, zoals die rond Internet, World Wide Web, multimedia, intelligente systemen, en electronic business. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in ons vakgebied. Tijdens de studie zul je regelmatig in projectteams samenwerken, soms samen met studenten van een andere studierichting of faculteit. Al vanaf het eerste jaar heb je te maken met 'echte' klanten (afdelingen of bedrijfjes waarvoor je bijvoorbeeld een website ontwerpt) en leer je presentaties te houden en rapportages op te stellen voor opdrachtgevers en gebruikers. Meer opleidingsinformatie is te vinden op de de FEW-website. Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FEW-website. Klik op de onderstaande links om informatie over de vakken te bekijken. Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij je studieadviseur. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management II

3 Inhoudsopgave Eerste jaar bachelor Informatie, Multimedia & Management 1 Verplichte vakken 1 Verplichte algemene onderdelen 1 Tweede jaar bachelor Informatie, Multimedia & Management 2 Keuzeblok Keuzeblok Verplichte vakken 3 Derde jaar bachelor Informatie, Multimedia & Management 3 Individuele vakken 4 Verplichte keuzevakken 4 Keuzeblok Keuzeblok Derde jaar bachelor IMM keuzeblok 3 4 Keuzeblok Verplichte vakken 5 Vak: AI-Kaleidoscoop 5 Vak: Algemene Methoden van Onderzoek 6 Vak: Bachelorproject IMM 7 Vak: Bachelorproject Informatie, multimedia en management (deel studie en loopbaan) 7 Vak: Bedrijfsmodellering en requirements engineering 7 Vak: Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 8 Vak: Computernetwerken 8 Vak: Databases 9 Vak: Datastructuren en algoritmen 10 Vak: E-Business Vak: Empirische methoden 12 Vak: Enterprise Systems 12 Vak: FEW individueel vak intern 13 Vak: Graven in grafen 14 Vak: Heuristieken 14 Vak: Human-Computer Interaction 15 Vak: Information Retrieval 16 Vak: Inleiding programmeren 17 Vak: Integratief modelleren 1 18 Vak: Introductie bijeenkomst I/AI/IMM (hierin RSI-voorlichting opnemen) 18 Vak: Kennissystemen 18 Vak: Logische taal en redeneermethoden 19 Vak: Maatschappelijke aspecten van wetenschap 20 Vak: Management Accounting: kostencalculaties 21 Vak: Management en organisatie: strategie en besluitvorming 22 Vak: Management en organisatie: structuur en leiderschap 23 Vak: Marketing and Marketing Research 24 Vak: Marketing: inleiding Marketing Management 26 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management III

4 Vak: Marketing: inleiding Marketing Strategy 26 Vak: Mentoraat / Tutoraat 27 Vak: Multimedia Authoring 28 Vak: Online informatiesystemen 28 Vak: Pervasive Computing 29 Vak: Privacy en beveiliging 29 Vak: Probleemoplossen 30 Vak: Project Informatiekunde 30 Vak: Project interactive multimedia 31 Vak: Project Programmeren 31 Vak: Project Websystemen 32 Vak: Security Engineering 33 Vak: Seminar 33 Vak: Sociale Psychologie 34 Vak: Software Modelling 35 Vak: Voortgezet programmeren 35 Vak: Web-gebaseerde kennisrepresentatie 36 Vak: Webtechnologie 36 Vak: Wetenschapsgeschiedenis 37 Vak: Wijsbegeerte 37 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management IV

5 Eerste jaar bachelor Informatie, Multimedia & Management Eerste jaar voor studenten gestart in 2010/2011 Het doel van het onderwijs in het eerste jaar is meerledig. Enerzijds is het de bedoeling om de student een aantal basisvaardigheden bij te brengen die in de latere jaren in verschillende vakken onmisbaar zijn. Hieronder vallen onder andere de vakken die zich bezighouden met onderwerpen uit de logica en de wiskunde, terwijl de studenten ook vertrouwd worden gemaakt met het door de faculteit gebruikte computersysteem en de principes van het programmeren. Anderzijds hebben verschillende vakken tot doel om een inleiding te geven in de hoofdstromen van de informatica, zodat de student een globaal beeld krijgt van wat de opleiding Informatica te bieden heeft. Opleidingsdelen: - - Verplichte vakken Verplichte algemene onderdelen Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code AI-Kaleidoscoop Periode X_ Algemene Methoden van Onderzoek Verplichte algemene onderdelen Periode P_BMETHOD_AI Graven in grafen Periode X_ Inleiding programmeren Periode X_ Logische taal en redeneermethoden Management en organisatie: strategie en besluitvorming Periode X_ Periode E_EBE1_MO1 Online informatiesystemen Periode X_ Pervasive Computing Periode X_ Privacy en beveiliging Periode X_ Probleemoplossen Periode 1, Periode X_ Project interactive multimedia Periode X_ Project Programmeren Periode X_ Webtechnologie Periode X_ Vakken: Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 1 van 38

6 Naam Periode Credits Code Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 Introductie bijeenkomst I/AI/IMM (hierin RSIvoorlichting opnemen) Periode X_ Periode X_ Mentoraat / Tutoraat Periode X_ Tweede jaar bachelor Informatie, Multimedia & Management Tweede jaar voor studenten gestart in 2009/2010 In het tweede jaar wordt bij de hoorcolleges als regel een vorm van begeleiding geboden in de vorm van een werkcollege, vragenuur of werkbespreking. De organisatie hiervan is minder strak dan in het eerste jaar; er wordt van uitgegaan dat een student deze activiteiten op waarde weet te schatten en ze benut. Opleidingsdelen: Keuzeblok 2.2 Keuzeblok 2.3 Verplichte vakken Keuzeblok 2.2 Periode 2. Verplichte keuze uit één van de volgende vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Enterprise Systems Periode E_BK3_ES Kennissystemen Periode X_ Sociale Psychologie Periode P_BSOCPSY Web-gebaseerde kennisrepresentatie Keuzeblok 2.3 Periode X_ Periode 3. Verplichte keuze uit één van de volgende vakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Computernetwerken Periode X_ Heuristieken Periode X_ Integratief modelleren 1 Periode X_ Security Engineering Periode X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 2 van 38

7 Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Bedrijfsmodellering en requirements engineering Periode X_ Databases Periode X_ Datastructuren en algoritmen Human-Computer Interaction Management en organisatie: structuur en leiderschap Periode X_ Period X_ Periode E_EBE2_MO1 Project Websystemen Periode X_ Seminar Periode X_ Software Modelling Periode X_ Voortgezet programmeren Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Derde jaar bachelor Informatie, Multimedia & Management Derde jaar voor studenten gestart in 2008/2009 In het derde jaar maak je de vaste bovenbouw Informatie, Multimedia en Management af, je kiest voor je minorspecialisatie, en je gaat verder met verbreding en verdieping in keuzevakken. Aan het einde zorgt het Project Informatiekunde voor de officiële afronding van je bacheloropleiding, zodanig dat zowel voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeksgerichte elementen aan bod komen. Een uniek kenmerk van Informatie, Multimedia en Management is de grote aandacht voor werken in teams en projecten. Probleem- en oplossingsgericht kunnen werken, met externe klanten, binnen gegeven begrenzingen in tijd, doel en kwaliteit is een kerncompetentie van een informatiekundige. In het begin zijn de projecten die je doet eenvoudiger en beperkter, later worden ze steeds meer explorerend en 'open-ended' en gaat het erom dat je zelfstandig plant, adviezen geeft en keuzes maakt in samenspraak met anderen. Al deze aspecten zie je met name terug in het bacheloreindproject, het Project Informatiekunde. Na succesvolle afronding mag je dan ook met recht de titel BSc (Bachelor of Science) in de Informatie, Multimedia en Management voeren! Opleidingsdelen: Individuele vakken Verplichte keuzevakken Keuzeblok 3.1 Keuzeblok 3.3 Derde jaar bachelor IMM keuzeblok 3 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 3 van 38

8 - - Keuzeblok 3.2 Verplichte vakken Individuele vakken Vakken: Naam Periode Credits Code FEW individueel vak intern 6.0 X_INDVAKI_09 Verplichte keuzevakken Verplichte keuze van één van beide vakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Maatschappelijke aspecten van wetenschap Keuzeblok 3.1 Periode 3, Periode X_ Wetenschapsgeschiedenis Periode 3, Periode X_ Periode 1. Verplichte keuze van 6 ects Vakken: Naam Periode Credits Code Management Accounting: kostencalculaties Marketing: inleiding Marketing Management Keuzeblok 3.3 Periode E_EBE1_MAAC Periode E_EBE1_MKT2 Periode 3. Verplichte keuze uit één van de volgende vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Computernetwerken Periode X_ Heuristieken Periode X_ Integratief modelleren 1 Periode X_ Security Engineering Periode X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 4 van 38

9 Derde jaar bachelor IMM keuzeblok 3 Verplichte keuze uit één van de volgende vakken Vakken: Naam Periode Credits Code E-Business 3.4 Periode E_BK3_EBUSI Keuzeblok 3.2 Periode 2. Verplichte keuze van 6 ec uit de volgende vakken: Vakken: Naam Periode Credits Code Management en organisatie: strategie en besluitvorming Management en organisatie: structuur en leiderschap Marketing and Marketing Research Marketing: inleiding Marketing Strategy Verplichte vakken Periode E_EBE1_MO1 Periode E_EBE2_MO1 Periode E_BK1_MMR Periode E_EBE1_MKT1 De eerder vermelde vakken Kwaliteitszorg van de informatievoorziening 1 en 2 zijn door omstandigheden komen te vervallen. In de plaats van het vak Kwaliteistzorg van de informatievoorziening 1 (X_401037) kan een keuze worden gemaakt uit een aantal FEWEB-vakken. Zie hiervoor de modulegroep IMM 3e jaar keuzeblok 4 (XB3_IMM_B4). Voor het vak Kwaliteitszorg van de informatievoorziening 2 (X_401038) wordt een andere oplossing gezocht. Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorproject IMM Semester 2, Periode X_ Bachelorproject Informatie, multimedia en management (deel studie en loopbaan) AI-Kaleidoscoop Periode 4, Periode 5, Periode X_ Empirische methoden Periode X_ Information Retrieval Period X_ Multimedia Authoring Periode X_ Project Informatiekunde Semester X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 5 van 38

10 Vakcode X_ (400001) Periode Periode 1 der Exacte Wetenschappen dr. K.S. Schlobach prof. dr. F.A.H. van Harmelen Hoorcollege, Werkcollege Het college geeft een overzicht van de belangrijkste deelgebieden van de Kunstmatige Intelligentie (waaronder kennissystemen, zoektechnieken, machine learning, productiesystemen, planning, spelprogramma's, enzovoort). In de eerste 4 weken worden de basisbegrippen van zoekmethoden behandeld. In de daaropvolgende periode wordt tijdens elk college steeds een deelgebied in grote lijnen behandeld, alsmede een representatief element van het deelgebied in detail. Bij deze elementen staat de representatie van kennis en het zoeken naar oplossingen in zoekruimten centraal. Er zijn 12 colleges en 7 werk-colleges (1 per week) met daarbij verplicht (digitaal) huiswerk. Luger & Stubblefield, Artificial Intelligence. Benjamin Cummings Publishing. Doelgroep 1LI-CWI, 1LI-HA, 1I, 1-IMM Algemene Methoden van Onderzoek Vakcode P_BMETHOD_AI (811028) Periode Periode 5 Credits 3.0 der Psychologie en Pedagogiek prof. dr. J.L. Theeuwes dr. W. Donk Hoorcollege Kennismaking met de methoden van empirisch onderzoek met de bedoeling de student in staat te stellen onderzoek in methodologisch opzicht te evalueren. Aan de orde komen: - wetenschapstheorie; - logische redeneringen; - beschrijvend, relationeel en experimenteel onderzoek; - empirische cyclus; Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 6 van 38

11 - meetschalen; - betrouwbaarheid; - validiteit; - steekproef en populatie; - onafhankelijke, afhankelijke en controle variabelen; - contaminerende variabelen; random error; - binnen-proefpersonen en tussen-proefpersonen designs; - factoriële, kleine-n en quasi-experimentele designs. Hoorcolleges en BlackBoard quizzes. De cursus bestaat uit 6 hoorcolleges. Studenten kunnen zelfstandig oefenen met de collegestof aan de hand van vragen die middels BlackBoard quizzes zullen worden aangeboden. Studenten zullen steeds feedback krijgen over hun prestatie na het maken van deze BlackBoard quizzes. Toetsvorm Tentamen (multiple choice) Elmes, D.G., Kantowitz, B.H., Roediger, H.L. (2006). Research Methods in Psychology (8th Edition). Thompson Wadsworth: Belmont, U.S.A. Bachelorproject IMM Vakcode X_ (401051) Periode Semester 2, Periode 5 Credits 0.0 der Exacte Wetenschappen prof. dr. ir. J.L. Top Hoorcollege Bachelorproject Informatie, multimedia en management (deel studie en loopbaan) Vakcode X_ (401051) Periode Periode 4, Periode 5, Periode 6 Credits 0.0 der Exacte Wetenschappen O.W. Schrofer Hoorcollege, Werkcollege Bedrijfsmodellering en requirements engineering Vakcode X_ (401005) Periode Periode 1 der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 7 van 38

12 prof. dr. A.T. Schreiber Hoorcollege Na dit vak is de student in staat: - een probleem- en veranderingsanalyse uit te voeren met betrekking tot een IT vraagstuk in een bedrijfsmatige context; - op modelmatige wijze in kaart te brengen hoe een informatiesysteem als oplossing past in bedrijfsstrategie en bedrijfsproces; - verschillende methodieken toe te passen voor het eliciteren van door de organisatie te stellen eisen aan een te ontwikkelen informatiesysteem. Het vak BedrijfsModellering en Requirements Engineering (BMRE) behandelt de analyse van bedrijfsvraagstukken, waarbij introductie of uitbreiding van een informatiesysteem een van de mogelijke oplossingen is. Dit omvat de activiteiten en methodieken die nodig zijn om: (1) een probleemanalyse uit te voeren met betrekking tot IT vraagstukken in een bedrijfsmatige context; (2) te modelleren hoe een gewenst informatiesysteem past in het bedrijfsproces en aan te geven welke eventuele veranderingen daarbij wenselijk zijn; (3) het ontwikkelen en toetsen van het te stellen pakket van eisen aan een te bouwen informatiesysteem. Het vak bestaat uit een college met een tentamen en een practicum. Beide moeten voldoende zijn. Syllabus. Doelgroep 2IMM, 3BWI, 3I Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 Vakcode X_ () Periode Periode 1 Credits 0.0 der Exacte Wetenschappen Hoorcollege Computernetwerken Vakcode X_ (400487) Periode Periode 3 der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 8 van 38

13 dr. ir. H.J. Bos dr. ir. H.J. Bos Hoorcollege, Werkcollege Het inzichtelijk maken van de architectuur van computernetwerken en de principes achter communicatie over een netwerk. De nadruk ligt op fundamentele begrippen in digitale communicatie, waarbij data wordt overgestuurd van A naar B via een aantal lagen die verschillende abstracties implementeren. Op de hogere lagen hebben we het over webpagina's, s, en dergelijke, maar op het lagere niveau worden deze omgezet in netwerkpakketjes en uiteindelijk signalen over fysieke media (bijvoorbeeld lichtpulsen, electrische signalen of radiotransmissies). Deze gelaagde opbouw met steeds verdergaande abstrahering en 'separation of concerns' is een fundamentele aanpak die je in vele hoeken van Informatica tegenkomt. Daarbinnen moeten vervolgens elementaire vragen beantwoord worden zoals: welke route moet data volgen door het netwerk, wat doen we als er fouten optreden, hoe verbinden we twee totaal verschillende netwerken, enz. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de fysieke laag, de datalinklaag, de netwerklaag, de transportlaag en de applicatielaag. De focus van het vak ligt sterk op het Internet en de daarbinnen populaire protocollen (zoals TCP, UDP, Ethernet, Wifi, etc. ). Hoorcollege en werkcollege James F. Kurose Keith W. Ross, Computer networking - a top-down approach, 5/e. Pearson, ISBN: Doelgroep 2I, 2IMM Overige informatie Actuele informatie over het vak is te vinden op: Databases Vakcode X_ (401008) Periode Periode 4 der Exacte Wetenschappen dr. P.A. Boncz Hoorcollege, Practicum Het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het ontwerp van relationele databases en het gebruik van relationele DBMS'en. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 9 van 38

14 In dit college worden enkele algemene principes en belangrijke aspecten van relationele database management systemen (DBMS- en) behandeld. Ter sprake komen onder meer de begrippen: UML Class diagrams, het relationele model, database ontwerp en normalisatie, integriteitseisen, SQL en de tupelcalculus. Vervolgens worden nog enkele meer gespecialiseerde onderwerpen geselecteerd, zoals bijv. transacties en concurrency control. Als aanvulling op het hoorcollege is er een verplicht practicum. Database Systems The Complete Book Hector Garcia-Molina & Jeffrey D. Ullman & Jennifer Widom Aanbevolen voorkennis vereiste voorkennis: Logische taal en redeneermethoden (400043) Doelgroep 2I, 2-IMM Datastructuren en algoritmen Vakcode X_ (400614) Periode Periode 1 der Exacte Wetenschappen dr. F. van Raamsdonk dr. F. van Raamsdonk Hoorcollege, Werkcollege Het vertrouwd worden met de ontwerp-principes en complexiteit van operaties en algoritmes op diverse datastructuren. We behandelen elementaire datastructuren zoals stacks, queues, trees, heaps, hash tables. Het college gaat verder voornamelijk over operaties en algoritmes op deze datastructuren, zoals het sorteren van lijsten, het vinden van kortste paden in grafen, het zoeken van een patroon in een tekst. Aan de hand van voorbeelden komen de ontwerp-principes van gulzige algoritmen, verdeel-en-heers algoritmen, en dynamisch programmeren aan bod. Om de algoritmes te kunnen vergelijken bestuderen we ook de complexiteit, meestal in termen van grote-o en grote-theta. Per week twee keer twee uur hoorcollege en een keer twee uur werkcollege. Toetsvorm Schriftelijk tentamen, plus voortentamen, plus eventueel aanvullende schriftelijke opdrachten. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 10 van 38

15 Algorithm Design Foundations, Analysis, and Internet Examples, Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. John Wiley & Sons, Inc., 2002 ISBN: Aanbevolen voorkennis Inleiding Programmeren II (400151) Doelgroep 2I, 2LI, 2BWI, 2IMM, 3LI, 3W, 3Ect E-Business 3.4 Vakcode E_BK3_EBUSI ( ) Periode Periode 4 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. dr. T. Verhagen dr. T. Verhagen Hoorcollege Het doel van het college is om basiskennis bij te brengen op het gebied van E- Business. E- Business wordt beschouwd vanuit een management perspectief. Aan de orde komt wat E- business is, wat de belangrijkste E- business vormen zijn, en welke aspecten een rol spelen bij het laten slagen van E- Business activiteiten. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Hoewel de primaire focus van deze cursus B2C zal zijn, komen ook belangrijke B2B aspecten aan de orde. In de colleges zullen de navolgende thema's en onderwerpen vanuit diverse vakgebieden - bedrijfseconomie, marketing, informatiekunde - worden uitgediept: - E- Business modellen - E- Marketplaces - E- Business strategie - E- Marketing en CRM - Mobile commerce - E- Government - Back- office integration (ERP) - Effectief website design - Online research In de collegeserie zal naast de theorie ook ruimte zijn voor gastsprekers die de E- Business praktijk toelichten. hoorcollege indien mogelijk zal de cursus worden ondersteund middels activerende werkvormen gericht op het werken met mainstream E- Business toepassingen. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 11 van 38

16 werkcollege Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen & een e- business werkopdracht. - Turban, e.a., Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall. De editie wordt later bekendgemaakt. - Aanvullende artikelen worden via de digitale leeromgeving dan wel dmv een reader ter beschikking gesteld Empirische methoden Vakcode X_ (401020) Periode Periode 4 der Exacte Wetenschappen prof. dr. M.C.M. de Gunst prof. dr. M.C.M. de Gunst Hoorcollege, Werkcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen en huiswerkopdrachten Doelgroep 2LI, 3I, 3-IMM Enterprise Systems Vakcode E_BK3_ES ( ) Periode Periode 2 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. prof. dr. B.J. van den Hooff prof. dr. B.J. van den Hooff Hoorcollege Aan het eind van de cursus is de student in staat om, gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek - uiteen te zetten wat Enterprise Systems voor organisaties (kunnen) betekenen, - te analyseren welke veranderingen de selectie, invoering en exploitatie van deze systemen in organisaties teweegbrengen en - aan te geven met welke modellen deze veranderingen zijn te verklaren, - concrete aanbevelingen te doen voor de implementatie van een Enterprise System. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 12 van 38

17 Dit vak gaat over de aard, de implementatie, de organisatie en de impact van Enterprise Systems. Een Enterprise System (ES) is een complex bedrijfsbreed informatiesysteem, dat als een geïntegreerd pakket kant en klaar kan worden gekocht. Het bevat allerlei modules voor specifieke bedrijfsfuncties, zoals Finance, HRM en CRM. Een ES is een generiek systeem voor een bepaald bedrijfssegment (bv. de offshore, de bouw, ziekenhuizen), dat kan worden ingesteld op de specifieke bedrijfsprocessen van de organisatie die het pakket heeft gekocht. Leveranciers noemen zo'n generiek systeem ook wel een 'industrysolution' of 'branche- solution'. In de praktijk blijkt de implementatie van een ES een enorme en ook riskante klus te zijn. Bovendien ervaren bedrijven vaak grote discrepanties tussen hun bedrijfsprocessen en de ondersteuningsmogelijkheden die ES- pakketten voor deze processen kunnen bieden. En toch worden dergelijke systemen steeds meer toegepast, niet alleen bij grote bedrijven. Waarom kiest een bedrijf voor een ES? Zijn er alternatieven? En als er een ES wordt gekozen, wat moet er dan aangepast worden, de bedrijfsprocessen of het ES? Wat zijn de consequenties? Deze keuzes zijn moeilijk en de gevolgen kunnen enorm zijn. Deze cursus behandelt Enterprise Systems eerst vanuit het perspectief van de leverancier. Aan orde komen: de architectuur en inrichting van ES, de ES- markt (SAP, Oracle, etc. ), de opkomst van servicegeoriënteerde architecturen, de aard van het implementatietraject en de projectinrichting. Daarna staat het perspectief van de klant centraal: de problematiek van de invoering en het gebruik van een enterprise systeem. Ervaringen met deze systemen en problemen met aanpassing van de organisatie en/of het ES laten zich vertalen naar ideeën over succes. Verschillende manieren om tegen organisatorische verandering aan te kijken geven een basis voor de analyse van de impact van enterprise systemen een grote impact hebben op organisaties. Beide perspectieven geven een beeld van het spanningsveld tussen de leverancier met diens generieke oplossing en de organisatie met diens specifieke procesvoering. In de hoorcolleges worden literatuur en praktijkcases besproken. Op basis hiervan schrijven studenten in teams een implementatieplan waarin advies wordt uitgebracht voor aanschaf en implementatie van een Enterprise System binnen een bepaalde organisatie. Toetsvorm opdracht 40 % schriftelijk tentamen 60 % Een verzameling artikelen. Deze artikelen worden op Blackboard online ter beschikking gesteld. Overige informatie Voor beide onderdelen dient minimaal een 5 gescoord te worden. FEW individueel vak intern Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 13 van 38

18 Vakcode X_INDVAKI_09 () der Exacte Wetenschappen Graven in grafen Vakcode X_ (401010) Periode Periode 4 der Exacte Wetenschappen prof. dr. ir. M.R. van Steen prof. dr. ir. M.R. van Steen Hoorcollege, Werkcollege Het vak behandelt netwerken als abstractie voor de structuur van verscheidene hedendaagse interacties zoals die voorkomen binnen o.a. - het internet - het web - peer-to-peer systemen - biologische netwerken - sociale (online) gemeenschappen Accenten worden gelegd op 1) standaard wiskundige begrippen en technieken die binnen de grafentheorie zijn ontwikkeld zoals: - gerichte en ongerichte grafen - planariteit - graafembedding - lijn- en knoopkleuring - (optimale) wandelingen - bomen 2) Experimentele analyse van netwerken op basis van ruwe gegevens Hiertoe worden metrieken behandeld, waarmee de relatieve positie van een knoop in een netwerk en de mate van clustering van knopen in een netwerk kunnen worden uitgedrukt. Van Steen, M., Graph Theory and Complex Networks: An Introduction Online beschikbaar. Aanbevolen voorkennis Veronderstelde voorkennis: Verzamelingen en Relaties (400564). Heuristieken Vakcode X_ (401012) Periode Periode 3 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 14 van 38

19 der Exacte Wetenschappen prof. dr. A.E. Eiben prof. dr. A.E. Eiben Hoorcollege Inzicht krijgen in hoe toestandsruimten eruit zien, hoe zoekalgoritmes werken en wat je kunt doen om een redelijke oplossing voor een complex probleem te vinden. Als we geluk hebben vinden we ook overeenkomsten tussen verschillende problemen en hun oplossingen. Het betreft een "doe-vak" waar probleemoplossen centraal staat. Hoe pak je drie containerschepen zo in dat de ruimte en de payload optimaal gebruikt worden? Waarom bevatten lesroosters altijd gaten? De structuur van het World- Wide- Web en van het menselijk brein vertonen veel overeenkomsten: hoe groot is de kans dat dat toeval is? Veel optimalisatie- en beslissingsproblemen zijn derivaten van hetzelfde principe: het aantal mogelijke toestanden is zó groot dat het optimum net zo makkelijk te vinden is als een broodkruimel in de Gobiwoestijn. Heuristieken maken het mogelijk grote gedeeltes van de toestandsruimte af te sluiten en aan te geven waar een redelijk goede - misschien zelfs optimale - oplossing ligt. Er is vooralsnog geen voorgeschreven literatuur. Voor suggesties kan contact opgenomen worden via bovenstaand adres. Aanbevolen voorkennis Programmeren (in Java). Doelgroep 3BWI, 3LI, 3I, 3-IMM Overige informatie Dit vak is nog in ontwikkeling en wordt januari 2010 voor het eerst gegeven. Op het moment van deze vakomschrijving ligt een aantal zaken nog niet vast en wat volgt is onder voorbehoud. Het betekent ook dat er ruimte is voor feedback, inbreng en initiatief van de student, tijdens en na het vak. De ontwikkeling ervan kan worden bijgehouden op: Voor vragen, opmerkingen en suggesties: (Daan van den Berg) Human-Computer Interaction Course code X_ (400432) Period Period 5 Language of tuition Dutch Faculty der Exacte Wetenschappen Coordinator dr. L.M. Aroyo Teaching staff dr. L.M. Aroyo Teaching method(s) Lecture, Seminar Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 15 van 38

20 Course objective Learn the fundamental concepts of human-computer interaction and user-centered design through hands- on experience in course projects, and supported by lectures and practicum sessions. Learn to evaluate and design useable and effective graphical user interfaces for interactive systems. Course content The lectures in this course will discuss and present examples of concepts and methods in the field of human- computer interaction. The course will outline general usability challenges associated with existing case studies. It will also cover in detail the most important methods used in requirements gathering, iterative testing of interfaces, and summative evaluation phases of the user-centered design process. In practicums students will be able to practice the use of relevant methods within the context of the the case study systems. Some of the topics covered in the course are: User Needs Analysis, Conceptual Design, Task Analysis, Mockups and Prototypes, Usability Evaluation. Form of tuition Lectures and; practicums; work in groups. Type of assessment Assignments and examination. Course reading - User Interface Design and Evaluation by Debbie Stone, Caroline Jarrett, Mark Woodroffe, and Shailey Minocha, ISBN Lecture notes and study guide in Target group 2IMM, 3LI, 3I, mcs, mis Remarks Students are required to sign up for this course via TIS (https://tisvu.vu.nl/tis/menu) at least 2 weeks before the course starts. Its possible that this course will be given in Dutch. Information Retrieval Course code X_ (400435) Period Period 2 Language of tuition English Faculty der Exacte Wetenschappen Coordinator dr. W.R. van Hage Teaching staff dr. W.R. van Hage Teaching method(s) Lecture, Seminar Course objective The aim of this course is to introduce the basic concepts of Information Retrieval, and to give students the knowledge to adopt and Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management Pagina 16 van 38

volgens het Major-Minor Model

volgens het Major-Minor Model Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Vakbeschrijvingen voor de BACHELOROPLEIDING INFORMATICA RuG volgens het Major-Minor Model Curriculumcommissie

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2008/2009 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2008/2009 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

CATALOGUS HOGER ONDERWIJS 2006

CATALOGUS HOGER ONDERWIJS 2006 CATALOGU HOGER ONERWIJ 2006 ALGEMEEN it is de Catalogus Hoger Onderwijs 2006 van Pearson Education Benelux. eze catalogus richt zich op studieboeken die geschikt zijn voor het hoger onderwijs in de Benelux.

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Digitale Architectuur E E N A R C H I T E C T U U R S C H E T S V A N D E D I G I T A L E W E R K R U I M T E V A N E E N T O P M A N A G E R Sietse Overbeek e-office B.V., Huis ter Heide (Utrecht) Digitale

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding

Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding Dr. C.P.J. Koymans 2004/04/13, versie 4.6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten voor de Opleiding 3 2.1 Samenhang en Zwaartepunten...

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie