Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam"

Transcriptie

1 Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: Correspondentienummer: DH

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN WERKWIJZE Inleiding Onderzoeksopzet Respons analyse Lezen van de tabellen en de grafieken 2 HOOFDSTUK 2 RESULTATEN PER KWALITEITSDIMENSIE Inleiding Bejegening Kwaliteit huisvesting Informatie over cliëntrechten Bereikbaarheid begeleiders Deskundigheid begeleiders Keuzemogelijkheid Informed consent Samenwerking meerdere hulpverleners Informatie over de begeleiding Ervaren functioneren 7 HOOFDSTUK 3 DE VERBETERINFORMATIE Inleiding De verbetermatrix De verbetertabel Vergelijking scores 2012 en BIJLAGE 1 RESULTATEN PER VRAAG 12 BIJLAGE 2 DE VRAGENLIJST 20

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en werkwijze 1.1 Inleiding Maaszicht Rotterdam biedt als AWBZ-erkende RIBW-instelling onderdak en individuele begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar. In het kader van het kwaliteitsbeleid heeft Maaszicht BMC Onderzoek gevraagd de ervaringen van de cliënten te meten volgens de meest actuele richtlijnen van de Consumer Quality Index (CQI) GGZ Beschermd Wonen. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. De CQ-index is een geregistreerd merk dat als keurmerk wordt gebruikt. Dit keurmerk wordt afgegeven door het CIIO, in opdracht van het kwaliteitsinstituut voor de zorg. CQI is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Het keurmerk geeft de zekerheid dat gegevens betrouwbaar en valide gemeten zijn en dat goed omgegaan wordt met de privacy van persoonsgegevens. 1.2 Onderzoeksopzet De vragenlijst Voor de CQ-index GGZ zijn vier vragenlijsten beschikbaar. Bij de totstandkoming van het rapport dat voor u ligt, is de nieuwste versie (2.1) van de vragenlijst GGZ Beschermd Wonen gebruikt. Deze vragenlijst bestaat uit 71 vragen en is ontwikkeld door het Trimbos instituut. U vindt de vragenlijst in bijlage 2. Dataverzameling De CQ-index GGZ Beschermd Wonen is in 2014 in de periode van 13 tot 19 augustus schriftelijk afgenomen onder de cliënten van Maaszicht. Er is op 13 augustus een instructieavond georganiseerd voor de cliënten van Maaszicht. Hier is de vragenlijst geïntroduceerd en vervolgens uitgedeeld aan de aanwezigen. Waar nodig hebben de cliënten ondersteuning ontvangen van de onderzoekers bij het invullen van de vragenlijst. Voor de cliënten die niet aanwezig konden zijn bij de instructiebijeenkomst is een vragenlijst met envelop achtergelaten. Deze cliënten hebben tot 19 augustus de gelegenheid gehad de vragenlijst in te vullen en in een gesloten envelop in te leveren bij de begeleiding van Maaszicht. 1.3 Respons analyse Vanwege het relatief kleine aantal cliënten van Maaszicht is er geen gebruikgemaakt van een steekproef. 26 cliënten zijn verzocht om de vragenlijst in te vullen. Op 19 augustus 2014 hadden vijftien cliënten de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Daarmee bedraagt de respons van het onderzoek 58% en voldoet aan de eisen van een CQ-meting. 1/30

4 1.4 Lezen van de tabellen en de grafieken In deze rapportage worden resultaten weergegeven met behulp van tabellen en grafieken. Voor de weergaven van de ervaringen van cliënten worden staafdiagrammen gebruikt, waarin antwoorden worden gecategoriseerd. Bij vragen met de antwoordcategorieën nooit-soms-meestal-altijd, worden de categorieën nooit en soms samengevoegd. De categorieën in een staafdiagram tellen altijd op tot 100%. De staafdiagrammen worden weergegeven met de kleuren paars, wit en groen. Daarbij staat de paarse kleur altijd links en de groene kleur altijd rechts. Verder verwijst paars altijd naar een negatieve ervaring en groen naar een positieve ervaring. Bij vragen met de twee antwoordcategorieën ja en nee wordt paars gebruikt voor nee en groen voor ja. Negatieve ervaring of Nee Neutrale ervaring Positieve ervaring of Ja. Bij de resultaten van de kwaliteitsdimensies wordt onder de grafiek een tabel weergegeven. In deze tabel worden de afzonderlijke vragen uitgeschreven waaruit de kwaliteitsdimensies zijn opgebouwd. Verder wordt in de tabel het aantal mensen dat de afzonderlijke vraag heeft beantwoord, vermeld. U vindt dit aantal in de kolom. Verder vindt u in de kolom weet niet, n.v.t. het aantal mensen dat geen antwoord op de vraag kon geven of op wie de vraag niet van toepassing was. 2/30

5 Hoofdstuk 2 Resultaten per kwaliteitsdimensie 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk vindt u de ervaringen van cliënten per kwaliteitsdimensie. Een kwaliteitsdimensie is een bepaald domein binnen de zorgverlening van een zorginstelling. Deze kwaliteitsdimensies zijn opgebouwd uit de antwoorden op meerdere afzonderlijke vragen. Voor de berekening van de score op een kwaliteitsdimensie zijn de antwoorden op de afzonderlijke vragen gemiddeld. De ervaringen van een respondent worden meegewogen in de berekening van de kwaliteitsdimensie, wanneer tenminste de helft van de afzonderlijke vragen binnen het domein beantwoord zijn. In de kolom wordt weergegeven hoeveel mensen de afzonderlijke vragen beantwoord hebben. De antwoorden op deze afzonderlijke vragen vindt u in bijlage 1. Kwaliteitsdimensie Vragen Bejegening Kwaliteit huisvesting Informatie over cliëntenrechten Bereikbaarheid begeleiders Deskundigheid begeleiders Keuzemogelijkheid Informed consent Samenwerking meerdere hulpverleners Informatie over de begeleiding Ervaren functioneren Bejegening Nooit, soms Meestal Altijd Bejegening 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? Luistert uw begeleider aandachtig naar u? Is uw begeleider beleefd tegen u? Neemt uw begeleider u serieus? Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? 15 3/30

6 Op de kwaliteitsdimensie bejegening rapporteert 36% van de respondenten een positieve ervaring, 35% van de respondenten een neutrale ervaring en 29% van de respondenten een negatieve ervaring. Bewoners van Maaszicht zijn het meest positief (53% positief) over de beleefdheid van de begeleiders (vraag 27). Het minst positief (57% negatief) is men over de tijd die de begeleiders voor de cliënt hebben. 2.3 Kwaliteit huisvesting Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Kwaliteit huisvesting 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? 14 Op de kwaliteitsdimensie kwaliteit huisvesting rapporteert 30% van de respondenten een positieve ervaring, 39% van de respondenten een neutrale ervaring en 30% van de respondenten een negatieve ervaring. 42 (de grootte van de woonruimte) wordt het meest positief beantwoord (50% positief). Het minst positief (43% negatief) is men over de kwaliteit van de woning (vraag 43). 2.4 Informatie over cliëntrechten Nee Ja Informatie over cliëntenrechten 9. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? 15 Op de kwaliteitsdimensie informatie over cliëntrechten rapporteert 47% van de respondenten een positieve ervaring en 53% van de respondenten een negatieve ervaring. Men is het meest positief over informatie betreffende de cliëntenraad (vraag 11, 60% positief). Het minst positief (60% negatief) is men over vraag 12, oftewel de informatievoorziening over de vertrouwenspersoon. 4/30

7 2.5 Bereikbaarheid begeleiders Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Bereikbaarheid begeleiders 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? 3. Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? 4. Is het een probleem voor u om s avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? Deskundigheid begeleiders Op de kwaliteitsdimensie bereikbaarheid begeleiders rapporteert 54% van de respondenten een positieve ervaring, 43% van de respondenten een neutrale ervaring en 2% van de respondenten een negatieve ervaring. De bereikbaarheid van begeleiders overdag (vraag 3) wordt het meest positief beantwoord (60% positief). De bereikbaarheid van begeleiders s nachts (vraag 4) wordt minder positief beantwoord (43% positief). Nooit, soms Meestal Altijd Deskundigheid begeleiders 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? Stelt uw begeleider de juiste vragen? Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis? Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? Voelt u zich veilig in huis? 13 Op de kwaliteitsdimensie deskundigheid begeleiders rapporteert 29% van de respondenten een positieve ervaring, 30% van de respondenten een neutrale ervaring en 41% van de respondenten een negatieve ervaring. Over vraag 31 (aandacht voor de lichamelijke gezondheid van de cliënt) zijn de meningen van de cliënten sterk verdeeld: 43% heeft hier een positieve ervaring ten opzichte van 50% van de cliënten met een negatieve ervaring. 2.7 Keuzemogelijkheid Nee Ja Keuzemogelijkheid 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? 14 5/30

8 Op de kwaliteitsdimensie keuzemogelijkheid rapporteert 17% van de respondenten een positieve ervaring en 83% van de respondenten een negatieve ervaring. Voor de vragen 17 (heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen?) en 18 (heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen?) is de negatieve score goed te verklaren: de inrichting van de instelling laat weinig ruimte voor keuzes op het gebied van woonruimte. 2.8 Informed consent Nee Ja Informed consent 22. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? 9 Nee / Ja, langer dan een jaar geleden Ja, korter dan een jaar geleden 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? 9 Op de kwaliteitsdimensie informed consent rapporteert 60% van de respondenten een positieve ervaring, 26% van de respondenten een neutrale ervaring en 14% van de respondenten een negatieve ervaring. Alle cliënten hebben ingestemd met hun begeleidingsplan. 80% van de cliënten geeft aan dat zij konden meebeslissen over de inhoud van het begeleidingsplan. 78% van de cliënten geeft aan dat het begeleidingsplan korter dan een jaar geleden in overleg is bijgesteld. 2.9 Samenwerking meerdere hulpverleners Altijd Meestal Nooit, soms Samenwerking meerdere hulpverleners 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? Geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? 7 Nooit, soms Meestal Altijd 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? 7 Op de kwaliteitsdimensie samenwerking meerdere hulpverleners rapporteert 43% van de respondenten een positieve ervaring, 24% van de respondenten een neutrale ervaring en 33% van de respondenten een negatieve ervaring. Bewoners van Maaszicht zijn het meest positief (71% positief) over vraag 57 (geven uw begeleiders tegenstrijdige informatie?). Het minst positief (43% negatief) is men over vraag 56 (zitten uw zorgverleners op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten?). 6/30

9 2.10 Informatie over de begeleiding Nee Ja Informatie over de begeleiding 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? 15 Op de kwaliteitsdimensie informatie over de begeleiding rapporteert 71% van de respondenten een positieve ervaring en 29% van de respondenten een negatieve ervaring. Cliënten van Maaszicht zijn vooral positief over de informatie die zij gekregen hebben over de aanpak van hun begeleiding (vraag 6, 80% positief) Ervaren functioneren Veel minder/iets minder goed Ervaren functioneren Ongeveer hetzelfde Een beetje beter / Veel beter 38. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: 14 Op de kwaliteitsdimensie ervaren functioneren rapporteert 62% van de respondenten een positieve ervaring, 24% van de respondenten een neutrale ervaring en 14% van de respondenten een negatieve ervaring. Cliënten zijn positief over hoe zij met hun klachten omgaan in vergelijking met 12 maanden geleden (vraag 39, 71% positief). Ook over de andere aspecten is een meerderheid van de cliënten positief. 7/30

10 Hoofdstuk 3 De verbeterinformatie 3.1 Inleiding Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het vertalen van de ervaringen van cliënten in mogelijke verbeteringen van de dienstverlening van Maaszicht. Met onderstaande verbetermatrix en verbetertabel bieden wij u een hulpmiddel om deze vertaalslag te maken. De verbeterinformatie helpt u om inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden op punten waaraan de cliënten veel belang hechten. 3.2 De verbetermatrix (op kwaiteitsdimensies) In de verbetermatrix worden de scores op de verschillende kwaliteitsdimensies op twee assen geplaatst. Op de horizontale as wordt de belangscore weergegeven. Deze belangscore is het belang dat cliënten hechten aan een kwaliteitsdimensie. Deze belangscores zijn door het CKZ in een afzonderlijk traject onderzocht en deze worden toegepast op de resultaten van een CQ-meting. Op de verticale as wordt de ervaringsscore weergegeven. Dit zijn de resultaten van de respondenten op de kwaliteitsdimensies, zoals besproken in hoofdstuk 2. De positie van een kwaliteitsdimensie in één van de kwadranten van de matrix vertelt u hoe de ervaring van cliënten op deze dimensie zich verhoudt tot het belang dat zij aan dit aspect van uw dienstverlening hechten. Het kwadrant rechts onderin de matrix (hoge belangscore, lage ervaringsscore) is het kwadrant van de verbeterpunten met prioriteit. De kwaliteitsdimensies die in dit kwadrant vallen, verdienen mogelijk extra aandacht binnen uw organisatie. Het kwadrant rechts bovenin de matrix (hoge belangscore, hoge ervaringsscore) is het kwadrant van de pluspunten. Dit zijn de kwaliteitsdimensies waarop uw organisatie het volgens uw cliënten goed doet. Deze pluspunten wilt u natuurlijk op peil houden. 8/30

11 De verbetermatrix Bejegening Deskundigheid begeleiders Kwaliteit huisvesting Keuzemogelijkheid Informatie over cliëntenrechten Informed consent Bereikbaarheid begeleiders Samenwerking m. hulpverleners 3.3 De verbetertabel (per vraag) In de verbetertabel ziet u de verbeterscores voor de afzonderlijke vragen waaruit de kwaliteitsdimensies zijn opgebouwd. Deze verbeterscores zijn gebaseerd op de belangscores zoals deze zijn aangeleverd door het CKZ en het percentage negatieve antwoorden van de respondenten van dit onderzoek. Bovenaan in de verbetertabel staan de items die op basis van hun belang volgens het CKZ enerzijds en de ervaring van uw cliënten anderzijds de hoogste prioriteit hebben om verbeterd te worden. Onderaan in de tabel staan de items met de laagste prioriteit. De gekleurde kolom laat zien op welke kwaliteitsdimensie de vragen betrekking hebben. 9/30

12 De Verbetertabel CQ N Belang score % Negatieve ervaring Verbetersc ore 18. Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? 15 2,7 93,3 2,5 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? 15 2,8 86,7 2,4 17. Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? 15 2,9 80,0 2,3 19. Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? 14 2,8 71,4 2,0 25. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? 14 3,1 57,1 1,8 34. Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? 15 3,2 46,7 1,5 9. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? 15 2,8 53,3 1,5 31. Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? 14 2,9 50,0 1,4 33. Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis? 15 3,0 46,7 1,4 10. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? 14 2,5 57,1 1,4 12. Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? 15 2,3 60,0 1,4 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? 7 3,0 42,9 1,3 35. Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? 15 2,7 46,7 1,3 43. Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) 14 3,0 42,9 1,3 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? 7 2,8 42,9 1,2 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? 14 3,3 35,7 1,2 32. Stelt uw begeleider de juiste vragen? 15 3,0 40,0 1,2 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? 14 3,1 35,7 1,1 29. Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? 15 3,2 33,3 1,1 26. Luistert uw begeleider aandachtig naar u? 15 3,3 26,7 0,9 11. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? 15 2,1 40,0 0,8 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? 9 3,1 22,2 0,7 47. Voelt u zich veilig in huis? 14 3,2 21,4 0,7 28. Neemt uw begeleider u serieus? 14 3,5 21,4 0,7 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? 14 2,9 21,4 0,6 44. Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) 14 3,0 21,4 0,6 27. Is uw begeleider beleefd tegen u? 15 3,1 20,0 0,6 57. Geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? 7 3,3 14,3 0,5 22. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? 10 2,2 20,0 0,4 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? 15 3,1 13,3 0,4 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? 15 2,8 6,7 0,2 23. Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? 9 3,2 0,0 0,0 3. Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? 15 2,4 0,0 0,0 4. Is het een probleem voor u om 's avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? 14 2,5 0,0 0,0 10/30

13 3.4 Vergelijking scores 2012 en 2014 Onderstaande figuur geeft de gemiddelde tevredenheidsscores weer op de acht kwaliteitsdimensies van 2012 (de paarse lijn) en van 2014 (de oranje lijn). Hoe verder de gekleurde lijn naar de buitenste ringen beweegt, hoe hoger de tevredenheid van de cliënten op dat onderdeel. Zo ziet u in één figuur op welke kwaliteitsdimensies u in 2014 hoger of lager scoort in vergelijking met Bejegening 3,0 Samenwerking meerdere hulpverleners Informed consent 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kwaliteit huisvesting Informatie over cliëntenrechten Keuzemogelijkheid Bereikbaarheid begeleiders Deskundigheid begeleiders 11/30

14 Bijlage 1 Resultaten per vraag Inleiding In deze bijlage vindt u de antwoorden op alle afzonderlijke vragen. De vragen worden weergegeven per thema. Vervolgens worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. 1. Bereikbaarheid van de begeleider Een groot probleem Een klein probleem Weet niet N.v.t. Geen probleem 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? Is het een probleem voor u om s avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? Informatievoorziening Weet niet N.v.t. Nee Ja 5. Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? /30

15 11. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? 15 0 Nooit, soms Meestal Altijd 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? Inspraak en keuzevrijheid Weet niet N.v.t. Nee Ja 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf')? Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? Kunt u kiezen waar uw begeleidingsgesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? Heeft u een begeleidingsplan? Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? 9 0 Nee / Ja, langer dan een jaar geleden Ja, korter dan een jaar geleden 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? /30

16 4. Omgang met uw begeleider Weet niet N.v.t. Nooit, soms Meestal Altijd 25. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? Luistert uw begeleider aandachtig naar u? Is uw begeleider beleefd tegen u? Neemt uw begeleider u serieus? Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? Deskundigheid van uw begeleider Weet niet N.v.t. Nooit, soms Meestal Altijd 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? Stelt uw begeleider de juiste vragen? Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? 15 0 Nee Ja 36. Is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? Wordt het begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd? /30

17 6. Veranderingen in klachten en functioneren Veel minder/iets minder goed Ongeveer hetzelfde Een beetje beter / Veel beter Weet niet N.v.t. 38. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: Woon- en leefomstandigheden Een groot probleem Een klein probleem Weet niet N.v.t. Geen probleem 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? 14 0 Nooit, soms Meestal Altijd 46. Besteed de begeleiding aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? Voelt u zich veilig in huis? Aanbod van activiteiten Weet niet N.v.t. Nee Ja 48. Heeft u betaald of vrijwillig werk? Neemt u deel aan dagactiviteiten (bijvoorbeeld op een DAC of zorgboerderij)? 13 0 Nooit, soms Meestal Altijd 15/30

18 50. Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets met uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken of een cursus doen in een buurthuis) 14 0 Nee Ja 52. Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? Informatie- uitwisseling tussen zorgverleners Weet niet N.v.t. Nee Ja 53. Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van de Riagg, polikliniek, of huisarts)? 14 0 Nee Ja, eenmalig Ja, verschillende keren 54. Heeft uw begeleider aan u toestemming gevraagd om informatie over u met deze zorgverleners te delen? 7 0 Altijd Meestal Nooit, soms 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? 7 0 Nooit, soms Meestal Altijd 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? 7 0 Altijd Meestal Nooit, soms 57. Geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? Algemene mening over de instelling Weet niet N.v.t. 0,1,2,3,4,5 6,7,8 9, Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u woont. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend Beslist niet / waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel 59. Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? anders, nl. V71ANDERS 16/30

19 11. Overige vragen Gezondheid 60. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 15 Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht Psychische gezondheid 61. Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? 14 Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht Levenskwaliteit 62. Hoe ervaart u de kwaliteit van uw leven op een schaal van 0 tot 10. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend heel erg slecht uitstekend Geslacht 63. Bent u een man of een vrouw? 15 Man Vrouw 17/30

20 Leeftijd 64. Wat is uw leeftijd? t/m 24 jaar 75 jaar of ouder* * hoewel niet mogelijk heeft 1 cliënt dit ingevoerd Opleiding 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift )? 15 Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) Lager onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VBMO-t) Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBOlang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS en MMS) Geboorteland 66. Wat het geboorteland van uzelf 15 Nederland Anders, namelijk Wat is het geboorteland van uw vader? 67. Wat is het geboorteland van uw vader? 12 Nederland Marokko Turkije Aruba Wat is het geboorteland van uw moeder? 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? 13 Nederland Marokko anders, namelijk 18/30

21 In welke taal praat u thuis het meeste? 69. In welke taal praat u thuis het meeste? 13 Nederlands Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 15 Nee Ja 19/30

22 Bijlage 2 De vragenlijst 20/30

23 21/30

24 22/30

25 23/30

26 24/30

27 25/30

28 26/30

29 27/30

30 28/30

31 29/30

32 30/30

33 TELEFOON WEBSITE

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) - Totaalrapport Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juni 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Versie 0.0.2 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen)

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie