Wiskunde A ( havo a vwo a )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiskunde A ( havo a vwo a )"

Transcriptie

1 Einddoelen Wiskunde A Wiskunde A ( havo a vwo a ) havo/vwo bovenbouw = SE = CE en SE Inzicht en handelen Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden Wiskundige communicatie Communiceren over wiskunde Adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal communiceren over onderwerpen uit de wiskunde. Adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal communiceren over onderwerpen uit de wiskunde. communiceren communiceren Inzicht in wiskundetaal Inzicht in wiskundige notaties en formules en daarmee kwalitatief redeneren. Inzicht in wiskundige notaties en formules en daarmee kwalitatief redeneren. notatie, formule, redeneren notatie, formule, redeneren Vaktaal herkennen en gebruiken Vakspecifieke taal interpreteren en gebruiken. Vakspecifieke taal interpreteren en gebruiken. wisk undetaal wisk undetaal Wiskundig redeneren Eenvoudige wiskundige redeneringen correct onder woorden brengen. Eenvoudige wiskundige redeneringen correct onder woorden brengen. redeneren, verwoorden redeneren, verwoorden ICT gebruiken bij wiskunde Bij het raadplegen van wiskundige informatie, bij het verkennen van wiskundige situaties, bij het geven van wiskundige redeneringen en bij het uitvoeren van wiskundige berekeningen gebruik maken van geschikte ICT-middelen. informatie, redeneren, berek eningen, ICT Bij het raadplegen van wiskundige informatie, bij het verkennen van wiskundige situaties, bij het geven van wiskundige redeneringen en bij het uitvoeren van wiskundige berekeningen gebruik maken van geschikte ICTmiddelen. informatie, redeneren, berek eningen, ICT Reflecteren Bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces. Bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces. k ennis, vaardigheid, reflecteren, motivatie, leerproces k ennis, vaardigheid, reflecteren, motivatie, leerproces Redeneringen verifiëren De correctheid van wiskundige redeneringen verifiëren. De correctheid van wiskundige redeneringen verifiëren. correctheid, redenering, verifiëren correctheid, redenering, verifiëren Wiskundige vaardigheden Probleem vertalen naar wiskunde Een probleemsituatie in de context interpreteren, structureren en vertalen naar een model waarin wiskundig gereedschap kan worden ingezet. probleemsituatie, context, interpreteren, structureren, model Een probleemsituatie in de context interpreteren, structureren en vertalen naar een model waarin wiskundig gereedschap kan worden ingezet. probleemsituatie, context, interpreteren, structureren, model Probleem oplossen met wiskunde Wiskundige methoden toepassen op probleemsituaties, de resultaten van een wiskundige handeling terugvertalen naar de context en daaruit conclusies trekken. Wiskundige methoden toepassen op probleemsituaties, de resultaten van een wiskundige handeling terugvertalen naar de context en daaruit conclusies trekken. wisk undige methode, probleemsituatie, context

2 Model opstellen Bij een gegeven probleemsituatie een model opstellen in wiskundige termen. wisk undige methode, Bij een probleemsituatie, gegeven probleemsituatie context een model opstellen in wiskundige termen. probleemsituatie, model probleemsituatie, model Strategie kiezen Een oplossingsstrategie kiezen, deze correct toepassen en de gevonden oplossing controleren binnen de context. oplossings-strategie, oplossing, context Een oplossingsstrategie kiezen, deze correct toepassen en de gevonden oplossing controleren binnen de context. oplossings-strategie, oplossing, context Vaardigheden Beheersen van de rekenregels. rek enregels Beheersen van de rekenregels. rek enregels Beheersen van de specifieke algebraïsche vaardigheden. Beheersen van de specifieke algebraïsche vaardigheden. algebraïsche vaardigheden algebraïsche vaardigheden Berekeningen maken waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende rekenregels, inclusief die van machten en wortels. rek enregels, machten, wortels Berekeningen maken met variabelen waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende rekenregels, inclusief die van machten en wortels. variabele, rek enregels, machten, wortels Berekeningen maken met en zonder variabelen waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende rekenregels, inclusief die van machten en wortels. variabele, rek enregels, machten, wortels Rekenregels gebruiken om algebraïsche expressies te herleiden of te verifiëren. Werken met haakjes en vereenvoudigen door haakjes weg te werken. rek enregels, algebraïsche expressies, herleiden haak jes, vereenvoudigen Werken met haakjes bij variabelen, waaronder het vereenvoudigen door haakjes wegwerken. Antwoorden afronden op een voorgeschreven nauwkeurigheid dan wel op een nauwkeurigheid die past bij de probleemsituatie. variabele, haak jes, vereenvoudigen afronden, nauwk eurigheid Antwoorden afronden op een voorgeschreven nauwkeurigheid dan wel op een nauwkeurigheid die past bij de probleemsituatie. afronden, nauwk eurigheid Wiskundige informatie Informatie zoeken en gebruiken Doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken. Doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken. informatie, beoordelen, selecteren, verwerk en informatie, beoordelen, selecteren, verwerk en Toepassingen van wiskunde Toepassingen en effecten van wiskunde in het dagelijks leven en in verschillende vervolgopleidingen en beroepssituaties herkennen en benoemen. toepassing, opleiding, beroep Toepassingen en effecten van wiskunde in het dagelijks leven en in verschillende vervolgopleidingen en beroepssituaties herkennen en benoemen. toepassing, opleiding, beroep Informatie ordenen Wiskundige informatie ordenen en in probleemsituaties de wiskundige structuur onderkennen. Wiskundige informatie ordenen en in probleemsituaties de wiskundige structuur onderkennen. informatie, ordenen, structuur informatie, ordenen, structuur Getallen en variabelen Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden Getallen, getalsystemen Eigenschappen van getallen

3 en -relaties Kennen van de eigenschappen van getallen. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. getal, eigenschap getallen getallen Beheersen van de rekenregels. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. rek enregels Beheersen van de rekenregels. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. rek enregels Rekenregels logaritmen Rekenregels voor logaritmen gebruiken. rek enregel, logaritme variabelen variabelen Beheersen van de specifieke algebraïsche vaardigheden. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. algebraïsche vaardigheid Beheersen van de specifieke algebraïsche vaardigheden. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. algebraïsche vaardigheid Formules herleiden Formules herleiden met behulp van de algebraïsche vaardigheden. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. algebraïsche vaardigheid Tellen Geordend tellen De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen. tellen, structureren, schematiseren Permutaties en combinaties berekenen Het aantal permutaties en het aantal combinaties berekenen. permutatie, combinatie Telproblemen schematiseren Telproblemen structureren en schematiseren met behulp van boomdiagram, wegendiagram of rooster. boomdiagram, wegendiagram, rooster Permutaties en combinaties gebruiken Gebruik maken van permutaties en combinaties. permutatie, combinatie Telproblemen herkennen Een probleem als een telprobleem identificeren. telprobleem Telproblemen oplossen Bij een telprobleem een strategie bedenken en daarmee het probleem oplossen. telprobleem, strategie Getallen, getalsystemen en -relaties Eigenschappen van getallen Kennen van de eigenschappen van getallen. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden. getal, eigenschap Verhoudingen Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden

4 Verhoudingen Breuken en decimale getallen De relatie leggen tussen breuken, decimale notatie en afrondingen. breuk en, decimaal, afronden Verhoudingen Berekeningen maken met verhoudingen, percentages en breuken met daarin een of meer variabelen Berekeningen maken met verhoudingen, percentages en breuken met daarin een of meer variabelen verhouding, percentage, breuk, variabele verhouding, percentage, breuk, variabele procenten Berekeningen met procenten uitvoeren. procent verhoudingen Berekeningen maken met verhoudingen en breuken. verhouding, evenredigheid, verhoudingsfactor grootheden Werken met grootheden, samengestelde grootheden en maatsystemen, en eenheden omrekenen. maat, eenheid, (samengestelde) grootheid Werken met grootheden, samengestelde grootheden en maatsystemen, en eenheden omrekenen. maat, eenheid, (samengestelde) grootheid Verbanden en formules Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden Grafieken, tabellen, verbanden en formules Tabellen vergelijken Twee of meer tabellen van eenzelfde variabele vergelijken en conclusies trekken over de probleemsituaties die deze tabellen beschrijven. tabel, variabele Grafiek, tabel, formule of beschrijving Een tabel in verband brengen met een grafiek, formule of tekst. tabel, grafiek, formule tek st Tabel opstellen Een tabel opstellen aan de hand van andere tabellen, een grafiek, een formule of een tekst. tabel, grafiek, formule, tek st Tabel gebruiken Binnen de probleemsituatie een verband, weergegeven door een tabel, doelgericht gebruiken. tabel Standaardverband bepalen In een gegeven probleemsituatie de parameters van een standaardverband berekenen. parameter, standaardverband Formule opstellen Een formule opstellen aan de hand van andere formules. formule Formule opstellen Een formule opstellen of wijzigen op grond van in een

5 of wijzigen tekst gegeven informatie. formule Grafiek tekenen van standaardverband Van de standaardverbanden een globale grafiek tekenen zonder ICT. standaardverband, grafiek tek enen Grafiek tekenen Een grafiek tekenen aan de hand van andere grafieken, een tabel, een formule of een tekst. grafiek tek enen Redeneren over grafiek Een grafiek schetsen, interpreteren en ermee redeneren. grafiek schetsen Variabelen vaststellen In een probleemsituatie de relevante variabelen vaststellen. variabele Grafiek analyseren Bijzonderheden van een grafiek met woorden beschrijven. grafiek Waarden aflezen Waarden aflezen uit een grafiek en daaruit conclusies trekken. grafiek Waarden aflezen uit een tabel en daaruit conclusies trekken. tabel Tabel beschrijven Bijzonderheden van een tabel beschrijven met woorden. tabel Interpoleren en extrapoleren Waarden vinden door lineair interpoleren of lineair extrapoleren. Waarden vinden door lineair interpoleren of lineair extrapoleren. interpoleren extrapoleren lineair, interpoleren extrapoleren Evenredigheid herkennen Een verband tussen (recht en omgekeerd) evenredige grootheden in een tabel herkennen. recht evenredig, omgek eerd evenredig Grafieken vergelijken Twee of meer grafieken vergelijken en conclusies trekken over de probleemsituaties die deze grafieken beschrijven. grafiek Extremen berekenen De maximum- of minimumwaarde van een formule berekenen. maximum minimum

6 Verbanden samenstellen Een variabele in een formule vervangen door een eenvoudige expressie en het resultaat vereenvoudigen. variabele, expressie, substitueren Standaardfuncties gebruiken De standaardfuncties en hun grafieken herkennen en gebruiken met hun karakteristieke eigenschappen. standaardfunctie, grafiek, k arak teristiek e eigenschappen Representaties van functies gebruiken Binnen een probleemsituatie de verschillende representaties van een functie, namelijk formule, tabel, grafiek, tekst, doelgericht gebruiken. functie, formule, tabel, grafiek, tekst Formules opstellen Passend bij een probleemsituatie de formules van (standaard)functies opstellen. formule, functie, standaardfunctie Functies combineren of samenstellen Functievoorschriften opstellen door twee functies op te tellen (f(x) + g(x)), af te trekken (f(x) - g(x)), te vermenigvuldigen (f(x) g(x)), te delen (f(x)/g(x)) of samen te stellen (g(f(x))). functie, combineren, samenstellen Grafiek tekenen van een gecombineerde of samengestelde functie De grafiek tekenen van een functie die ontstaat door twee functies op te tellen (f(x) + g(x)), af te trekken (f(x) - g(x)), te vermenigvuldigen (f(x) g(x)), te delen (f(x)/g(x)) of samen te stellen (g(f(x))). grafiek, functie, combineren, samenstellen Grafieken transformeren Op de grafiek van een standaardfunctie transformaties, namelijk verschuiven of herschalen, uitvoeren en daarbij de bijbehorende formule opstellen. transformatie, verschuiven, herschalen Verband met meerdere variabelen Op basis van verbanden met meerdere variabelen kwalitatief redeneren. verband, variabele Logaritmische schaalverdeling Een logaritmische schaalverdeling gebruiken. logaritmische schaalverdeling Lineaire verbanden Lineaire formule opstellen Een formule opstellen bij een lineair verband dat in een tabel, grafiek of tekst gegeven is. lineair verband, tabel, grafiek, tek st Lineaire grafiek tekenen Grafieken tekenen en interpreteren bij formules van de vorm y = ax + b. grafiek tek enen Lineair verband herleiden Vergelijkingen van de vorm px + qy = r herleiden tot een vergelijking van de vorm y = ax + b.

7 herleiden, lineair verband Recht evenredig verband opstellen Een verband tussen recht evenredige grootheden uitdrukken in een formule. recht evenredig, evenredigheids-constante Exponentiële verbanden Exponentiële formule opstellen Een formule opstellen bij een exponentieel verband tussen twee grootheden dat in een tabel, grafiek of tekst gegeven is exponentieel verband, groeifactor beginhoeveelheid Exponentiële grafiek tekenen Grafieken tekenen en interpreteren bij formules van het type y = b gx. exponentiële formule, grafiek Exponentiële groei herkennen Vaststellen of een groeiproces bij benadering exponentieel is. exponentiële groei Rekenen aan exponentieel verband Met beginwaarde, groeifactor, groeipercentage, halveringstijd of verdubbelingstijd berekeningen uitvoeren. groeifactor, beginwaarde, groeipercentage, halveringstijd, verdubbelingstijd Logaritmische schaalverdeling gebruiken Een logaritmische schaalverdeling aflezen. logaritmische schaalverdeling Vergelijkingen en ongelijkheden Snijpunt aflezen uit grafiek De coördinaten van snijpunten van grafieken aflezen, berekenen en interpreteren binnen de gegeven probleemsituatie. coördinaten, snijpunt, grafiek Vergelijking of ongelijkheid oplossen Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met behulp van numerieke of grafische methoden. vergelijk ing, ongelijk heid, oplossen, numeriek, grafisch Substitueren Door substitutie in een formule waarden berekenen. substitutie, formule Vergelijking of ongelijkheid opstellen Een vergelijking of een ongelijkheid opstellen aan de hand van een tabel, formule, grafiek of tekst. vergelijk ing, ongelijk heid, tabel, formule, grafiek, tekst Grafieken vergelijken Conclusies trekken uit grafieken in verband met vergelijkingen en ongelijkheden. grafiek, vergelijk ing, ongelijk heid Lineaire vergelijking oplossen Lineaire vergelijkingen oplossen en interpreteren. lineaire vergelijk ing, oplossen Snijpunt De coördinaten van het snijpunt van twee lijnen

8 berekenen van lijnen berekenen en interpreteren. snijpunt, lijn Lineaire ongelijkheden oplossen Lineaire ongelijkheden oplossen en interpreteren. lineaire ongelijk heid Vlakdelen bepalen bij grafieken Gebieden begrensd door grafieken interpreteren en gebruiken om conclusies te trekken. gebied, grafiek Vlakdelen bepalen uit ongelijkheden Gebieden begrensd door ongelijkheden van de vorm px + qy r of px + qy r tekenen en interpreteren. gebied, lineaire ongelijk heid Substitueren en gelijkstellen Door substitutie in een formule waarden berekenen. variabele, substitueren, gelijk stellen, vergelijk ing, oplossen Vergelijking opstellen Een vergelijking opstellen aan de hand van een tabel, formule, grafiek of tekst. vergelijk ing, tabel, formule, grafiek, tekst Vergelijking oplossen Vergelijkingen oplossen met behulp van numerieke of grafische methoden. vergelijk ing, oplossen, numeriek, grafisch Ongelijkheid opstellen Een ongelijkheid opstellen aan de hand van een tabel, formule, grafiek of tekst ongelijk heid, tabel, formule, grafiek, tekst Ongelijkheid oplossen Ongelijkheden oplossen met behulp van numerieke of grafische methoden. ongelijk heid, oplossen, numeriek, grafisch Machtsverbanden Machtsfuncties Verbanden van de vorm y = a x ((recht) evenredig) en van de vorm y = a/x (omgekeerd evenredig) herkennen en gebruiken. recht evenredig, omgek eerd evenredig Patronen en regelmaat Soort rij vaststellen Vaststellen of een rij getallen een rekenkundige of meetkundige rij is. rij, rek enk undig, meetk undig Eigenschappen van de verschilrij Eigenschappen van de rij van verschillen van een rekenkundige en een meetkundige rij beschrijven en gebruiken. verschilrij, rek enk undig, meetk undig Somrij hanteren Bij een rij getallen het begrip somrij gebruiken. rij, somrij

9 Sigma-teken gebruiken Uitdrukkingen met het Σ-teken interpreteren. sigma-tek en Recursieve en directe formules Met een gegeven recursieve formule en met een gegeven directe formule werken. formule, recursief, direct Recursieve formules opstellen Binnen een probleemsituatie een recursieve formule herkennen, opstellen en deze doorrekenen. formule, recursief Informatieverwerking en onzekerheid Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden Statistiek Presentatie van data beoordelen Een gegeven presentatie van data kritisch beoordelen in relatie tot het doel waartoe deze is gemaakt. presentatie, data Steekproef beoordelen Beoordelen of er sprake is van een representatieve en/of aselecte steekproef. steek proef, representatief, aselect Centrum en spreiding hanteren Bij een gegeven presentatie van data de begrippen centrum en spreiding gebruiken en aangeven of deze zinvol zijn. presentatie, data, centrum, spreiding Variabelen onderscheiden Beoordelen of een variabele kwalitatief of kwantitatief, discreet of continu, ordinaal of nominaal is. variabele, k walitatief, k wantitatief, discreet, continu, ordinaal, nominaal Uitspraken over presentaties van data beoordelen Bij een gegeven presentatie van data beoordelen of uitspraken voldoende zijn onderbouwd. presentatie, data Informatie afleiden uit presentaties van data Uit gegeven presentaties van data of uit samenvattingen relevante informatie afleiden. presentatie, data, informatie Representatie van data kiezen Geschikte representaties kiezen. Het betreft een of meer van de volgende representaties (al of niet ingedeeld in klassen): dotplot, staafdiagram, cirkeldiagram, steelbladdiagram, lijndiagram, cumulatief en relatief frequentiepolygoon, boxplot, puntenwolk of spreidingsdiagram, (cumulatieve) frequentietabel en kruistabel. representatie, k lasse, dotplot, staafdiagram, cirk eldiagram, steelbladdiagram, lijndiagram, frequentiepolygoon, cumulatief, relatief, boxplot, puntenwolk, spreidingsdiagram, frequentietabel, kruistabel

10 Representatie maken Bij een gegeven representatie een andere maken. representatie Centrummaat en spreidingsmaat kiezen Beargumenteren welke centrummaat (gemiddelde, mediaan of modus) en welke spreidingsmaat (standaardafwijking, interkwartielafstand, spreidingsbreedte) geschikt zijn om een dataset te karakteriseren. dataset, centrummaat, spreidingsmaat, gemiddelde, modus, mediaan, standaardafwijk ing, k wartielafstand, spreidingsbreedte Samenhang beschrijven De samenhang tussen statistische variabelen beschrijven met behulp van een kruistabel of puntenwolk. variabele, statistisch, k ruistabel, puntenwolk Data afleiden uit data Uit gegeven data andere data afleiden en de mogelijke gevolgen daarvan beredeneren voor de centrummaten en/of spreidingsmaten. data, centrummaat, spreidingsmaat Verdelingen van data beschrijven Verdelingen kwalitatief beschrijven en/of kwalitatief vergelijken, waarbij gebruik gemaakt wordt van klokvormige, meertoppige, uniforme en scheve verdelingen, centrum en spreiding, staarten en uitschieters. verdeling, data, k lok vormig, meertoppig, uniform, scheef, centrum, spreiding, staart, uitschieter Vuistregels gebruiken Gebruik maken van de drie vuistregels bij een (bij benadering) normale verdeling. vuistregel, normale verdeling Groepen statistisch vergelijken Groepen vergelijken op een gegeven kenmerk. kenmerk Aan de hand van een gegeven berekeningswijze het verschil tussen twee groepen kwantificeren. k wantificeren Steekproefomvang berekenen Bij een gegeven probleemstelling de omvang van de steekproef berekenen met gegeven berekeningswijze. steek proefomvang Steekproeven hanteren Op basis van een steekproefproportie of steekproefgemiddelde uitspraken doen over de populatieproportie of het populatiegemiddelde en aan de hand van een gegeven berekeningswijze de betrouwbaarheid kwantificeren. steek proefproportie, steek proef-gemiddelde, populatieproportie, populatie-gemiddelde, betrouwbaarheid Statistische samenhang Een statistisch verband tussen twee variabelen

11 beschrijven beschrijven. statistisch verband, variabele Statistische samenhang beoordelen Onderscheid maken tussen statistische samenhang en oorzakelijk verband. statistische samenhang, oorzak elijk verband De statistische samenhang tussen twee variabelen, beschreven met behulp van een kruistabel of puntenwolk, interpreteren in termen van de probleemsituatie. statistische samenhang, variabele, k ruistabel, puntenwolk Statistisch onderzoek beoordelen Een gegeven onderzoeksopzet of vraag kritisch beoordelen. onderzoek sopzet, onderzoek svraag Conclusies uit statistisch onderzoek met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve argumenten kritisch beoordelen, al dan niet in het kader van de empirische cyclus (onderzoeksvraag, data verzamelen, data analyseren, conclusies trekken). statistisch onderzoek, k walitatief, k wantitatief, empirische cyclus Statistiek met ICT De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik om grote datasets te interpreteren en te analyseren, ten minste in het kader van de empirische cyclus. ICT, dataset, analyseren, empirische cyclus Statistische aanpak kiezen Bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte variabelen worden gekozen. statistiek, plan, variabele Grafische weergave kiezen Verkregen data verwerken in een geschikte tabel of grafiek en deze op waarde interpreteren. data, tabel, grafiek Gebruik van ICT Beheersen van statistisch ICT-gebruik om grote datasets te interpreteren en te analyseren. statistiek, ICT, dataset Maten voor een dataset De verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte maten en hieraan interpretaties verbinden. data, maat Conclusies trekken uit een steekproef In een probleemsituatie op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatie, de betrouwbaarheid daarvan kwantificeren en het resultaat duiden in termen van de context. steek proef, populatie, betrouwbaarheid Kansen en kansverdelingen Kansen berekenen

12 Het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, kansregels en simulatie. Kansverdelingen k ansbegrip, toevalsproces, uitk omst, gebeurtenis, diagram, combinatoriek, k ansregels, Aangeven in welke simulatie situatie een toevalsvariabele een bepaalde kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en standaardafwijking hanteren. toevalsvariabele, k ansverdeling, verwachtingswaarde, standaardafwijk ing Analyse Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden Veranderingen Gedrag van functies en grafieken De kandidaat kan bij een grafiek uitspraken doen over stijgen, dalen, maximum en minimum en kan veranderingen beschrijven met behulp van differenties, hellingen en toenamediagrammen. grafiek, functie, verandering, stijgen, dalen, maximum, minimum, differentie, helling, toenamediagram De aard van stijgen of dalen vaststellen Vaststellen of een stijging/daling toenemend of afnemend is. stijgen, dalen, toenemen, afnemen Gebruik van toenamediagrammen Bij een grafiek of functie een toenamediagram tekenen en binnen de probleemsituatie een relatie leggen tussen toenamediagram en grafiek of functie. grafiek, functie, toenamediagram Gemiddelde veranderingen berekenen De gemiddelde verandering berekenen van een grafiek op een interval en de uitkomst interpreteren. verandering, gemiddeld, grafiek, interval Veranderingsgedrag van een functie Het veranderingsgedrag van een functie interpreteren binnen de probleemsituatie. veranderingsgedrag, functie Afgeleide functies Helling berekenen De helling van een grafiek in een punt berekenen. helling, grafiek Helling gebruiken De helling van een grafiek in een punt interpreteren of toepassen binnen de probleemsituatie. helling, grafiek Verband tussen helling en afgeleide Een verband leggen tussen de afgeleide van een functie en de helling van de grafiek van die functie in een gegeven punt van de grafiek. afgeleide, functie, helling, grafiek

13 Extremen berekenen De extreme waarden van een functie berekenen. extreem, functie Extremen berekenen met de afgeleide De afgeleide gebruiken om extreme waarden van een functie te vinden of te controleren. afgeleide, extreem, functie Afgeleiden interpreteren Binnen een probleemsituatie betekenis geven aan de afgeleide en ermee redeneren. afgeleide Differentiëren Afgeleide bepalen van standaardfuncties De afgeleide berekenen van de standaardfuncties, met uitzondering van f(x) = sin(x). afgeleide, standaardfunctie Regels voor het differentiëren Gebruik maken van de somregel, de verschilregel, de productregel en de quotiëntregel. somregel, verschilregel, productregel, quotiëntregel Samengestelde functies differentiëren Gebruik maken van de kettingregel voor het differentiëren van functies van de vorm g(f(x)), waarbij f en g standaardfuncties zijn. k ettingregel, standaardfunctie, samengesteld Optimaliseren Optimaliseren Een optimaliseringsprobleem in een probleemsituatie oplossen met behulp van differentiëren. optimaliseren, differentiëren

WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2020

WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2020 WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2020 Versie: 2 april 2019 De vakinformatie is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Leerstof voortentamen wiskunde A. 1. Het voortentamen wiskunde A

Leerstof voortentamen wiskunde A. 1. Het voortentamen wiskunde A Leerstof voortentamen wiskunde A In dit document wordt de leerstof beschreven van het programma van het voortentamen wiskunde A op havo niveau te beginnen met het voortentamen van december 2017. Deze specificatie

Nadere informatie

Subdomeinen Inhouden vwo c exameneenheden. Adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal communiceren over onderwerpen uit de wiskunde.

Subdomeinen Inhouden vwo c exameneenheden. Adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal communiceren over onderwerpen uit de wiskunde. Einddoelen Wiskunde C ( vwo c ) Wiskunde C havo/vwo bovenbouw = SE = CE en SE Inzicht en handelen Wiskundige communicatie Communiceren over Adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal communiceren over

Nadere informatie

Domein A: Vaardigheden

Domein A: Vaardigheden Examenprogramma Wiskunde A havo Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7228 14 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 februari 2014, nr. VO/599178,

Nadere informatie

begin van document Eindtermen havo wiskunde A (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie

begin van document Eindtermen havo wiskunde A (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie begin van document Eindtermen havo wiskunde A (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie Domein Subdomein in CE moet in SE A A1: Informatievaardigheden X X Vaardigheden A2:

Nadere informatie

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 havo wiskunde A

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 havo wiskunde A 3 september 2007 Dit conceptexamenprogramma bestaat uit 1. Inleiding 2. Examenprogramma 3. Toelichting op eindtermen 1. Inleiding Voor u ligt het examenprogramma voor. Dit programma is gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Leerstof voortentamen wiskunde A. 1. Het voortentamen wiskunde A

Leerstof voortentamen wiskunde A. 1. Het voortentamen wiskunde A Leerstof voortentamen wiskunde A In dit document wordt de leerstof beschreven van het programma van het voortentamen wiskunde A op havo niveau te beginnen met het voortentamen van juli 2016. Deze specificatie

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO NIEUW EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V15.12.0

WISKUNDE A HAVO NIEUW EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V15.12.0 WISKUNDE A HAVO NIEUW EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V15.12.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Toevoeging: blz. 14 Hulpmiddelen, toegestane grafische rekenmachines WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2019 V

Toevoeging: blz. 14 Hulpmiddelen, toegestane grafische rekenmachines WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2019 V Toevoeging: blz. 14 Hulpmiddelen, toegestane grafische rekenmachines WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2019 V18.10.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen

Nadere informatie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde A definitieve versie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde A definitieve versie ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde A definitieve versie 20 februari 2009 1 20 februari 2009 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde A Het examenprogramma voor havo wiskunde A

Nadere informatie

Het examenprogramma wiskunde A havo

Het examenprogramma wiskunde A havo Het examenprogramma wiskunde A havo Conferentie Hallo HBO, hier HAVO, 28 september 2016 Eindrapport van de vernieuwingscommissie ctwo: Wiskunde A op havo bereidt voor op hbo-opleidingen in met name de

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde A vwo

Examenprogramma wiskunde A vwo Examenprogramma wiskunde A vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein Bg Functies

Nadere informatie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde A (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde A (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie begin van document Eindtermen vwo wiskunde A (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie Domein Subdomein in CE moet in SE mag in SE A Vaardigheden A1: Informatievaardigheden

Nadere informatie

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen....

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... HAVO 4 wiskunde A Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... 1. rekenregels en verhoudingen Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen. Ik ken de rekenregel breuk Ik kan

Nadere informatie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde A definitieve versie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde A definitieve versie ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde A definitieve versie 20 februari 2009 1 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 vwo wiskunde A Het examenprogramma voor vwo wiskunde A is gericht op de leerlingen

Nadere informatie

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen. checklist SE1 wiskunde A.pdf

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen. checklist SE1 wiskunde A.pdf HAVO 4 wiskunde A Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen. checklist SE1 wiskunde A.pdf 1. rekenregels en verhoudingen Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen. Ik ken

Nadere informatie

Subdomeinen Inhouden vwo b exameneenheden. Adequaat schriftelijk rapporteren over onderwerpen uit de wiskunde.

Subdomeinen Inhouden vwo b exameneenheden. Adequaat schriftelijk rapporteren over onderwerpen uit de wiskunde. Einddoelen Wiskunde B ( vwo b ) Wiskunde B havo/vwo bovenbouw = CE en SE Inzicht en handelen Subdomeinen Inhouden vwo b exameneenheden Wiskundige communicatie Communiceren over wiskunde Adequaat schriftelijk

Nadere informatie

Toevoeging pagina 13: bij subdomein E5 over gebruik van Excel WISKUNDE A HAVO NIEUW EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.8.

Toevoeging pagina 13: bij subdomein E5 over gebruik van Excel WISKUNDE A HAVO NIEUW EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.8. Toevoeging pagina 13: bij subdomein E5 over gebruik van Excel WISKUNDE A HAVO NIEUW EAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2017 V16.8.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde C (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde C (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie begin van document Eindtermen vwo wiskunde C (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie Domein subdomein in CE moet in SE A Vaardigheden A1: Informatievaardigheden A2: Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

Tussendoelen in MathPlus

Tussendoelen in MathPlus MALMBERG UITGEVERIJ B.V. Tussendoelen in MathPlus Versie 1 Inhoud Tussendoelen onderbouw in MathPlus... 2 Tabel tussendoelen... 2 1HVG... 7 Domein Rekenen... 7 Domein Meten en tekenen... 9 Domein Grafieken

Nadere informatie

WISKUNDE B HAVO Syllabus centraal examen 2017 (bij het nieuwe examenprogramma) Nader vastgesteld 2 V ersie februari 2015

WISKUNDE B HAVO Syllabus centraal examen 2017 (bij het nieuwe examenprogramma) Nader vastgesteld 2 V ersie februari 2015 WISKUNDE B HAVO Syllabus centraal eamen 2017 (bij het nieuwe eamenprogramma) Nader vastgesteld 2 Bijlage 2 Eamenwerkwoorden Als in een eamen een van de woorden uit onderstaande lijst wordt gebruikt, geldt

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE A HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde D havo

Examenprogramma wiskunde D havo Examenprogramma wiskunde D havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kansrekening en statistiek

Nadere informatie

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 vwo wiskunde A

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 vwo wiskunde A 3 september 2007 Dit conceptexamenprogramma bestaat uit 1. Inleiding 2. Examenprogramma 3. Toelichting op eindtermen 1. Inleiding Voor u ligt het examenprogramma voor wiskunde A vwo. Dit programma is gericht

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde D vwo

Examenprogramma wiskunde D vwo Examenprogramma wiskunde D vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kansrekening en statistiek

Nadere informatie

Bijlage bij Eindverslag van de Nomenclatuurcommissie Wiskunde september 2007

Bijlage bij Eindverslag van de Nomenclatuurcommissie Wiskunde september 2007 Bijlage bij Eindverslag van de Nomenclatuurcommissie Wiskunde september 2007 zie havo vwo aantonen 1 aanzicht absolute waarde afgeleide (functie) notatie met accent: bijvoorbeeld f'(x), f' notatie met

Nadere informatie

Havo wiskunde A. Examentraining

Havo wiskunde A. Examentraining Havo wiskunde A Examentraining Programma 1.Algemeen hoe examens maken in zijn werk gaat 2.Wiskunde examen lezen 3.Onderwerpen a. Algemene vaardigheden b. Lineair verband c. Formules d. Exponentiële groei

Nadere informatie

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen. Checklist (PDF)

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen. Checklist (PDF) HAVO 4 wiskunde A Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen. Checklist (PDF) 1. rekenregels en verhoudingen Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen. Ik ken de rekenregel:

Nadere informatie

Leerstof voortentamen wiskunde B. 1. Het voortentamen wiskunde B

Leerstof voortentamen wiskunde B. 1. Het voortentamen wiskunde B Leerstof voortentamen wiskunde B In dit document wordt de leerstof beschreven van het programma van het voortentamen wiskunde B op havo niveau te beginnen met het voortentamen van december 2017. Deze specificatie

Nadere informatie

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t Welk verband zie ik tussen de gegeven informatie en wat er gevraagd wordt? Wat heb ik nodig? Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? Welke

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

Economie en Maatschappij(A/B)

Economie en Maatschappij(A/B) Natuur en Techniek(B) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en Maatschappij(A/B) Site over profielkeuze qompas Economie Gezondheidszorg Gedrag en maatschappij Landbouw Onderwijs Techniek http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/havo%20doorstroomeisen%20hbo.pdf

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO. SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) Nader vastgesteld

WISKUNDE A HAVO. SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) Nader vastgesteld WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) WISKUNDE A HAVO Syllabus centraal eamen 2017 (bij het nieuwe eamenprogramma) Samenstelling syllabuscommissie: Bert Zwaneveld

Nadere informatie

WISKUNDE C VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE C VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE C VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Ik weet hoe je met procenten moet rekenen: procenten en breuken, percentage berekenen, toename en afname in procenten, rekenen met groeifactoren.

Nadere informatie

Voorstel examenprogramma Wiskunde C havo 2015

Voorstel examenprogramma Wiskunde C havo 2015 Voorstel examenprogramma Wiskunde C havo 2015 ctwo 13 november 2012 Inleiding Dit voorstel bestaat uit: Toelichting op het examenprogramma In de toelichting op het programma worden verbanden tussen vakinhouden,

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde C definitieve versie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde C definitieve versie ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde C definitieve versie 20 februari 2009 0 ctwo CONCEPTEAMENPROGRAMMA 2014 vwo wiskunde C Het examenprogramma voor vwo wiskunde C is gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Wiskunde A ( havo a vwo a )

Wiskunde A ( havo a vwo a ) Einddoelen Wiskunde A Wiskunde A ( havo a vwo a ) havo/vwo bovenbouw = CE = SE = CE en SE Inzicht en handelen Subdomeinen Inhouden havo a vwo a exameneenheden Vaktaal wiskunde Wiskundetaal A1: Informatievaardigheden

Nadere informatie

Conceptexamenprogramma. wiskunde C havo 2015. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Conceptexamenprogramma. wiskunde C havo 2015. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Conceptexamenprogramma wiskunde C havo 2015 nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Conceptexamenprogramma wiskunde C havo 2015 juli 2012 Verantwoording 2012 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling),

Nadere informatie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde B (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde B (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie begin van document Eindtermen vwo wiskunde (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie Domein Subdomein in CE moet in SE Vaardigheden 1: Informatievaardigheden X X : Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde A

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde A 20 februari 2009 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde A Het examenprogramma voor havo wiskunde A is gericht op de leerlingen in de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid en

Nadere informatie

Leerstof voortentamen wiskunde B. 1. Het voortentamen wiskunde B

Leerstof voortentamen wiskunde B. 1. Het voortentamen wiskunde B Leerstof voortentamen wiskunde B In dit document wordt de leerstof beschreven van het programma van het voortentamen wiskunde B op havo niveau te beginnen met het voortentamen van juli 2016. Deze specificatie

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo havo/vwo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal:

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp Lineaire verbanden H1 20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen 26 De leerling leert te

Nadere informatie

WISKUNDE A VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

WISKUNDE A VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V WISKUNDE A VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde D definitieve versie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde D definitieve versie ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde D definitieve versie 20 februari 2009 1 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde D Wiskunde D voor havo is een profielkeuzevak binnen het profiel

Nadere informatie

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl In deze bijlage staan alle inhoudelijke tussendoelen voor de onderbouw havo met hun specificaties. Bij elke specificatie wordt vermeld of ze deel uitmaakt

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Havo A deel 1 H2 Statistiek - Samenvatting

Havo A deel 1 H2 Statistiek - Samenvatting Havo A deel 1 H2 Statistiek - Samenvatting Begrip 1. Staafdiagram Schetsje: zo ziet het er uit 2. Lijndiagram = polygoon 3. Cirkeldiagram = sectordidagram 4. Beeldiagram = pictogram 5. Stapeldiagram 6.

Nadere informatie

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 vwo wiskunde C

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 vwo wiskunde C 3 september 2007 Dit conceptexamenprogramma bestaat uit 1. Inleiding 2. Examenprogramma 3. Toelichting op eindtermen 1. Inleiding Wiskunde C is in eerste instantie gericht op de leerling in het profiel

Nadere informatie

VERSCHILDOCUMENT betreffende de experimentele examenprogramma s wiskunde voor 2014

VERSCHILDOCUMENT betreffende de experimentele examenprogramma s wiskunde voor 2014 VERSCHILDOCUMENT betreffende de experimentele examenprogramma s wiskunde voor 2014 mei 2009 Inleiding Dit document vergelijkt de experimentele examenprogramma's wiskunde met de huidige examenprogramma

Nadere informatie

ctwo Experimentele examenprogramma s 2014 definitieve versie

ctwo Experimentele examenprogramma s 2014 definitieve versie ctwo Experimentele examenprogramma s 2014 definitieve versie 20 februari 2009 0 20 februari 2009 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde A Het examenprogramma voor havo wiskunde A is gericht op

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Programma voortentamen Wiskunde A

Programma voortentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Programma voortentamen Wiskunde A Ingaande december 2018 Het voortentamen wiskunde A wordt afgenomen als een schriftelijk tentamen met open vragen. De tentamentijd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30735 6 november 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2013, nr. VO/541608,

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Wiskunde havo/vwo Leerlijnen landelijke kaders

Wiskunde havo/vwo Leerlijnen landelijke kaders Wiskunde havo/vwo Leerlijnen landelijke kaders SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Verantwoording 2009 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) Oktober 2013 (versie t.b.v. de veldraadpleging)

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) Oktober 2013 (versie t.b.v. de veldraadpleging) WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) Oktober 2013 (versie t.b.v. de veldraadpleging) WISKUNDE A HAVO Syllabus centraal eamen 2017 (bij het nieuwe eamenprogramma)

Nadere informatie

Statistische variabelen. formuleblad

Statistische variabelen. formuleblad Statistische variabelen formuleblad 0. voorkennis Soorten variabelen Discreet of continu Bij kwantitatieve gegevens gaat het om meetbare gegeven, zoals temperatuur, snelheid of gewicht. Bij een discrete

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO OUD EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.8.1

WISKUNDE A HAVO OUD EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.8.1 WISKUNDE A HAVO OUD EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.8.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies

META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies Wat heb ik nodig: GR of afgeleide? Hoe ziet de grafiek eruit? Moet ik de afgeleide berekenen? Kan ik bij deze functie de afgeleide berekenen? Welke

Nadere informatie

Samenvatting Wiskunde Samenvatting en stappenplan van hfst. 7 en 8

Samenvatting Wiskunde Samenvatting en stappenplan van hfst. 7 en 8 Samenvatting Wiskunde Samenvatting en stappenplan van hfst. 7 en 8 Samenvatting door N. 1410 woorden 6 januari 2013 5,4 13 keer beoordeeld Vak Methode Wiskunde Getal en Ruimte 7.1 toenamediagrammen Interval

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN Versie 2, april 2017

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN Versie 2, april 2017 WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2019 Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor alle eindeamens, zie www.alleeamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindeamen,

Nadere informatie

4. een in de context beschreven samenhang vertalen in een functievoorschrift.

4. een in de context beschreven samenhang vertalen in een functievoorschrift. 1 Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde Leerstoflijst Wiskunde B1 De leerstof van voortentamen wiskunde B1 van de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde omvat de domeinen Bg, Cg, D, Eg, Bb, Db en

Nadere informatie

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 vwo wiskunde D

ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2011 vwo wiskunde D 3 september 2007 Dit conceptexamenprogramma bestaat uit 1. Inleiding 2. Examenprogramma 1. Inleiding Voor u ligt het examenprogramma voor wiskunde D vwo. Wiskunde D is een profielkeuzevak in het profiel

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en Rekenen en ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal Vaktaal herkennen en voor het ordenen van herkennen en voor het ordenen van herkennen en voor het ordenen van

Nadere informatie

(g 0 en n een heel getal) Voor het rekenen met machten geldt ook - (p q) a = p a q a

(g 0 en n een heel getal) Voor het rekenen met machten geldt ook - (p q) a = p a q a Samenvatting wiskunde h4 hoofdstuk 3 en 6, h5 hoofdstuk 4 en 6 Hoofdstuk 3 Voorkennis Bij het rekenen met machten gelden de volgende rekenregels: - Bij een vermenigvuldiging van twee machten met hetzelfde

Nadere informatie

VERSCHILDOCUMENT betreffende de conceptexamenprogramma s wiskunde

VERSCHILDOCUMENT betreffende de conceptexamenprogramma s wiskunde VERSCHILDOCUMENT betreffende de conceptexamenprogramma s wiskunde Inleiding Dit document vergelijkt het conceptexamenprogramma met de huidige examenprogramma s. Per programma worden eerst de meest opvallende

Nadere informatie

LANDSEXAMEN HAVO Het examenprogramma Het examenprogramma voor het commissie-examen Wiskunde D bestaat uit de volgende (sub)domeinen:

LANDSEXAMEN HAVO Het examenprogramma Het examenprogramma voor het commissie-examen Wiskunde D bestaat uit de volgende (sub)domeinen: Eamenprogramma WISKUNDE D H.A.V.O. LANDSEXAMEN HAVO 2018-2019 1 Het eindeamen Wiskunde D kent slechts het commissie-eamen. Er is voor wiskunde D dus geen centraal eamen. Het commissie-eamen wordt schriftelijk

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2019

WISKUNDE A HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2019 WISKUNDE A HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2019 WISKUNDE A HAVO Conceptsyllabus centraal eamen 2019 2017 College voor Toetsen en Eamens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit

Nadere informatie

LANDSEXAMEN VWO Het examenprogramma Het examenprogramma voor het commissie-examen Wiskunde D bestaat uit de volgende (sub)domeinen:

LANDSEXAMEN VWO Het examenprogramma Het examenprogramma voor het commissie-examen Wiskunde D bestaat uit de volgende (sub)domeinen: LANDSEXAMEN VWO 2017-2018 Examenprogramma WISKUNDE D (V.W.O. ) ( oud examenprogramma) 1 Het eindexamen Wiskunde D kent slechts het commissie-examen. Er is voor wiskunde D dus geen centraal schriftelijk

Nadere informatie

11 e editie. Inhoudsopgaven VWO 5

11 e editie. Inhoudsopgaven VWO 5 11 e editie Inhoudsopgaven VWO 5 Inhoudsopgave 5 vwo A 1 Formules herleiden 1-1 Lineaire formules 1-2 Gebroken formules 1-3 Wortelformules 1-4 Machtsformules 1-5 Gemengde opdrachten 2 Statistiek (op computer)

Nadere informatie

WISKUNDE C VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

WISKUNDE C VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V WISKUNDE C VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Niveauproef wiskunde voor AAV

Niveauproef wiskunde voor AAV Niveauproef wiskunde voor AAV Waarom? Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten. Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet

Nadere informatie

WISKUNDE A VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2019

WISKUNDE A VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2019 Toevoeging: blz. 10 Hulpmiddelen, toegestane grafische rekenmachines Toevoeging: blz. 9 Posterpresentatie in het vso WISKUNDE A VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2019 V18.12.1 De vakinformatie in dit document

Nadere informatie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde B gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde B gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie begin van document Eindtermen vwo wiskunde B gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie domein subdomein in CE moet in SE mag in SE A Vaardigheden A1: Informatievaardigheden A2:

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1 VOORSTEL NIEUW DOMEIN A VAARDIGHEDEN 1.1 Doel en inhoud Dit domein omvat algemene en vakspecifieke vaardigheden die verkaveld zijn in de subdomeinen A1

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO. Syllabus centraal examen 2014

WISKUNDE A HAVO. Syllabus centraal examen 2014 WISKUNDE A HAVO Syllabus centraal examen 2014 Juni 2012 Verantwoording: 2012 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2015

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2015 WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EAMEN 2015 April 2013 Inhoud Voorwoord 4 1 Het centraal examen havo 6 1.1 Hulpmiddelen 6 1.2 Significantie 6 1.3 Algebraïsche vaardigheden 6 1.4 Verdeling examinering

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie over Colloquium doctum Wiskunde niveau 1 voor Sociale Wetenschappen en Historische Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Informatie over Colloquium doctum Wiskunde niveau 1 voor Sociale Wetenschappen en Historische Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Informatie over Colloquium doctum Wiskunde niveau 1 voor Sociale Wetenschappen en Historische Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Algemene informatie Tijdsduur: 1 uur 15 minuten. Het examen bestaat

Nadere informatie

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) (voor pilotscholen ook examen 2016) nader vastgesteld

WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA) (voor pilotscholen ook examen 2016) nader vastgesteld WISKUNDE A HAVO Syllabus centraal eamen 2017 (bij het nieuwe eamenprogramma) (voor pilotscholen ook eamen 2016) nader vastgesteld WISKUNDE A HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 (BIJ HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA)

Nadere informatie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde B definitieve versie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde B definitieve versie ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 havo wiskunde B definitieve versie 20 februari 2009 0 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 havo wiskunde B Het examenprogramma voor havo wiskunde B is gericht op de

Nadere informatie

De 10 e editie havo-vwo OB

De 10 e editie havo-vwo OB De 10 e editie havo-vwo OB Presentatie havo/vwo onderbouw 10 e editie 1 HAVO/VWO 1 VWO 2 HAVO 2 HAVO/VWO 2 VWO De delen 10 e editie onderbouw 3 HAVO deel 1 3 HAVO deel 2 3 VWO deel 1 3 VWO deel 2 Presentatie

Nadere informatie

LANDSEXAMEN VWO Het examenprogramma Het examenprogramma voor het commissie-examen Wiskunde D bestaat uit de volgende (sub)domeinen:

LANDSEXAMEN VWO Het examenprogramma Het examenprogramma voor het commissie-examen Wiskunde D bestaat uit de volgende (sub)domeinen: LANDSEXAMEN VWO 2017-2018 Examenprogramma WISKUNDE D (V.W.O. ) (nieuw programma) 1 Het eindexamen Wiskunde D kent slechts het commissie-examen. Er is voor wiskunde D dus geen centraal schriftelijk examen.

Nadere informatie

Y = ax + b, hiervan is a de richtingscoëfficiënt (1 naar rechts en a omhoog), en b is het snijpunt met de y-as (0,b)

Y = ax + b, hiervan is a de richtingscoëfficiënt (1 naar rechts en a omhoog), en b is het snijpunt met de y-as (0,b) Samenvatting door E. 1419 woorden 11 november 2013 6,1 14 keer beoordeeld Vak Methode Wiskunde A Getal en ruimte Lineaire formule A = 0.8t + 34 Er bestaat dan een lineair verband tussen A en t, de grafiek

Nadere informatie

WISKUNDE A VWO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN Versie 2, april 2017

WISKUNDE A VWO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN Versie 2, april 2017 WISKUNDE A VWO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2019 Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor alle eindeamens, zie www.alleeamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindeamen,

Nadere informatie

VB: De hoeveelheid neemt nu met 12% af. Hoeveel was de oorspronkelijke hoeveelheid? = 1655 oud = 1655 nieuw = 0,88 x 1655 = 1456

VB: De hoeveelheid neemt nu met 12% af. Hoeveel was de oorspronkelijke hoeveelheid? = 1655 oud = 1655 nieuw = 0,88 x 1655 = 1456 Formules, grafieken en tabellen Procenten - altijd afronden op 1 decimaal tenzij anders vermeld VB: Een hoeveelheid neemt met 12% toe to 1456. Hoeveel was de oorspronkelijke hoeveelheid? Oud =? Nieuw =

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde D definitieve versie

ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde D definitieve versie ctwo Experimenteel examenprogramma 2014 vwo wiskunde D definitieve versie 20 februari 2009 1 ctwo CONCEPTEXAMENPROGRAMMA 2014 vwo wiskunde D Het examenprogramma voor vwo wiskunde D is gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Wiskunde Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Leerstofplanning. 3 vmbo-k

Leerstofplanning. 3 vmbo-k Leerstofplanning 3 vmbo-k Inhoud 3 vmbo-k deel 1 1 Kijken in ruimtefiguren Bij kaart: schaal, hemelsbreed en werkelijke afstand(vuistregels), hoogtelijnen op kaart, verticale doorsnede bij hoogtekaart,

Nadere informatie