Studiegids. Voorjaar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Voorjaar 2008"

Transcriptie

1 Studiegids Voorjaar 2008

2

3 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3

4 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Uitgezonderd hiervan zijn kopieën/prints e.d. ten behoeve van de studie bij voor eigen gebruik van de deelnemer/student.

5 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Inhoud Hoofdstuk Action Learning MBA De docenten De set adviser Nationaal en Internationaal erkende MBA-graad 8 Hoofdstuk 2 Studiestructuur en ondersteunende middelen Core courses Specialisatiemogelijkheden Masterclass / Major MBA Sales en MBA Insurance Fase Ondersteunende middelen Databanken Bibliotheek Q-projects 13 Hoofdstuk 3 Procedures en regels Afwezigheid Evaluatie van de bijeenkomsten Niet op tijd inleveren van opdrachten Overschrijden normale studieduur Bezwaar tegen beoordelingen Inzage ALP en en dissertations Fraude Klachtenprocedure Geschillencommissie 18 Hoofdstuk 4 Bijeenkomsten Locatie Programmaopzet Voorbereiding 19

6 STUDIEGIDS VOORJAAR Action Learning Projecten Oriëntatie op fase Intervisie Viva Voce 22 Hoofdstuk 5 Opdrachten Opdrachten in fase Organisatieverslag (OV) Action Learning Project (ALP) VAL opdrachten International Management Leerarrangement Persoonlijk Effectiviteits Paper (LA-PEP) Opdrachten in fase Organisatieanalyse (OA) De Dissertation Literatuur Onderzoek (LO) Masters Project (MP) Project Monograph (PM) Dissertation Abstract Evaluatie van Management Leerervaringen (EML) Begeleiding gedurende de dissertation fase Aanbieden van de dissertation 40 Hoofdstuk 6 Waardering en examen Beoordelaars Beoordelingsschema Gradingsysteem Viva Voce Afronden MBA-programma 47 Bijlagen I Databanken op Internet 49 II Format subsetvragen Executive MBA 51 III Format ALP-voorstel (max. 3 A4-tjes) 53 IV BSN-beoordelingsaspecten en de relatie met de leercyclus 57 V lnterne beoordeling dissertation 59 VI MBA Dissertation Abstract 61 VII Overeenkomst inzage Dissertation en Project Monograph 63 VIII Relevantie van de dissertation voor de organisatie 65 IX Format Dissertation proposal 67

7 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Hoofdstuk 1 is dé Action Learning MBA van Nederland. Dit houdt in dat op diverse leerniveaus Action Learning een rol speelt; bij studenten onderling, op het gebied van de begeleiding (de docenten en de set advisers), maar ook op het niveau van de leerstof en de toetsing daarvan. 1.1 Action Learning MBA hanteert de methodiek van Action Learning, ontwikkeld door Reg Revans. Revans, in de jaren zestig de eerste hoogleraar bedrijfskunde in Engeland, heeft met managers gewerkt in Europa, Amerika, Afrika en India. Bovendien was hij President Emeritus van IMCA, de Britse partner van BSN. Na zijn overlijden in januari 2003, heeft onder andere Michael J. Marquardt zijn werkzaamheden overgenomen. De methodiek van Action Learning is het uitgangspunt van de MBAprogramma s van. Action Learning is erop gericht dat deelnemende managers verbeteringen initiëren en doorvoeren binnen hun eigen organisatie. Zo komt het rendement van de studie voor zowel manager als organisatie al tijdens het studieprogramma duidelijk naar voren. Naast het verkrijgen van meer theoretische kennis wordt de nadruk gelegd op het vergroten van ervaringskennis. Kenmerken van Action Learning zijn: nadruk op het uitwisselen van kennis en ervaring; ontwikkelingsbehoefte van de deelnemer wordt gehanteerd als uitgangspunt; directe toepassing van theorie in de praktijk. Studenten bij BSN leren door de theorie direct in de praktijk toe te passen. Dit komt met name tot uiting in de opdrachten die moeten worden uitgevoerd en geïmplementeerd binnen de eigen organisatie. Op deze manier wordt de student uitgedaagd om het geleerde direct in de praktijk te toetsen. In kleine groepen, subsets genoemd, werken studenten samen aan de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van de opdrachten en delen ervaringen. De subset is een belangrijk element bij Action Learning en staat daarom centraal tijdens de opleiding.

8 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Actuele vraagstukken De studenten lossen op zeven managementvelden actuele vraagstukken binnen de eigen organisatie op. Op grond van de rapportage over de probleemanalyse, het zoeken en kiezen van de oplossing en het implementatieplan wordt het geleerde getoetst. Voor een optimaal resultaat is actieve deelname aan subset- en setbijeenkomsten, waarin wederzijds gebruik gemaakt kan worden van de ervaringsdeskundigheid van de verschillende studenten, een belangrijke voorwaarde. Vertrouwelijkheid Gezamenlijk zorgen de studenten in een Action Learning programma ervoor dat díe kennis en vaardigheden verkregen worden, die voor ieders ontwikkeling als manager nodig zijn. Dit betekent met name een (pro-) actieve opstelling naar docent, set adviser en medestudenten. Het spreekt voor zich dat de informatie die tijdens het hele studieprogramma wordt uitgewisseld vertrouwelijk is en als zodanig moet worden behandeld. Studieprogramma De Action Learning MBA van is onderverdeeld in drie fasen. Voor de deelnemers die nog niet beschikken over voldoende werken studie-ervaring is fase 1, het Hoger Management Programma (HMP), een voorbereidend studieprogramma. Fase 2 is de kern van het studieprogramma. Deze bestaat uit 7 managementwerkvelden, onderverdeeld in 7 core courses: Operations Management (OM); Human Resource Management (HRM); Marketing Management (MM); Financieel Management (FM); Strategisch Management (SM); Informatie Management (IM); International Management (IN). Elke core course sluit je af met een opdracht. Voor de meeste vakken is dat een Action Learning Project (ALP), maar dat kan ook een Leerarrangement (LA) zijn. In hoofdstuk 5 geven we aan welke opdracht van toepassing is voor elk vak. Door middel van deze opdrachten (en dit geldt ook voor de dissertation in de derde fase) wordt je getraind om problemen die binnen je organisatie spelen effectief op te lossen. Mocht je je nog meer willen verdiepen in een of meerdere vakken, dan kan je een major volgen (zie Hoofdstuk 5 Opdrachten, 5.1.5). Op dit moment worden de volgende majors aangeboden: Sales en Accountmanagement, Financiële dienstverlening, Leiderschap, Veranderkunde en Zorg. De afdeling programmavoorlichting geeft hier graag meer informatie over.

9 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Fase 3 staat vooral in het teken van het afstudeerproject (de dissertation). Dit is een veelomvattend traject dat bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkdeel, het Masters Project. Je werkt aan een gecompliceerde situatie die direct in verband staat met en van belang is voor je organisatie of jouw werksituatie. Door middel van de opdracht lever je een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de resultaten in de organisatie. Uiteraard moet de organisatie de betrokkenheid van de student bij fundamentele kwesties wel toestaan en er moet draagvlak zijn voor het afstudeerproject. Centraal staan vraagstukken die van strategisch belang zijn voor de organisatie op de middellange termijn. De organisatie wordt binnen deze relatie meestal vertegenwoordigd door een senior manager die het grootste belang heeft bij het action -aspect van de dissertation. De mondelinge verdediging van de dissertation vindt plaats tijdens de Viva Voce. Als je deze met goed gevolg doorstaat, ontvang je de titel Master of Business Administration. Gehuld in toga en getooid met de hat mag je tijdens de jaarlijkse Graduation Ceremony je bul in ontvangst nemen. Leren door reflecteren Voortdurende reflectie op de eigen ontwikkeling c.q. het leerproces neemt binnen de Action Learning methodiek een belangrijke plaats in. Daarom houd je een logboek bij van je leerervaringen. Kernvragen zijn: wat wil ik leren en leer ik wat ik zou willen leren? En als dit laatste niet of onvoldoende het geval is, welke vragen moet ik dan stellen om dit wel te realiseren?. De informatie uit het logboek vormt de basis voor een van de laatste opdrachten, de Evaluatie van Management Leerervaringen (EML). Om bewuster te worden van de manier waarop kennis en kunde verworven kan worden en inzicht te krijgen in hoe je het makkelijkst leert, wordt aan het begin van de studie specifiek aandacht besteed aan leerstijlen. Ook worden handvatten gegeven voor de ontwikkeling van de verschillende stijlen 1. Evaluaties: waarborging van kwaliteit hecht veel waarde aan de evaluaties. Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, houden we continu het verloop van de core courses en de ervaringen van de studenten nauwlettend in de gaten. De uitkomsten van de evaluaties leveren input voor de revisie van het studiemateriaal, de opdrachten en de wijze van toetsen. Daarnaast is de informatie van belang voor de docenten; indien noodzakelijk, sturen zij de inhoud en/of structuur van de bijeenkomsten bij. Daarbij is veel aandacht voor de interactie van de docent met de studenten. Verder houdt de set adviser de vinger aan de pols door voortdurend te peilen bij zowel de studenten als de docenten hoe de courses verlopen. Eventuele problemen worden zo snel gesignaleerd en direct aangepakt. 1 Instrument Leerstijlen, Peter Honey & Alan Mumford.

10 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Ook de docent vult een evaluatieformulier in. Aandachtspunten zijn dan onder andere: de participatie in de groep, de kwaliteit van de vragen en het Action Learning gehalte. 1.2 De docenten De docenten van beschikken allen over een gedegen vakkennis en een ruime praktijkervaring. Zij zijn naast hun docentschap werkzaam in het bedrijfsleven als consultant, directeur van een eigen bedrijf of als werknemer in een bepaald vakgebied. In het MBA-programma zijn zij medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het studieprogramma. Door de combinatie vakkennis en praktijkervaring, wordt het studiemateriaal regelmatig aangepast en kunnen er continu actuele situaties worden behandeld. De begeleiding van de studenten door de docent betreft aan de ene kant de setbijeenkomsten waarin de informatiebehoeften van de verschillende studenten het uitgangspunt vormen. De subsetvragen leveren hiervoor belangrijke input. Daarnaast begeleidt de docent bij de keuze van een onderwerp en beoordeelt hij het voorstel voor het Action Learning Project (ALP). In de derde fase treedt een van de core course docenten gewoonlijk op als interne examinator (internal) bij de beoordeling van de dissertation en de Viva Voce. De CV s van docenten zijn te vinden op de website van Business School Nederland. 1.3 De set adviser Elke set krijgt een set adviser toegewezen. De set adviser stimuleert, begeleidt en adviseert tijdens het leerproces en fungeert voor de set als vaste contactpersoon bij. De start-up sessie, de bijeenkomst ter oriëntatie op Fase 3 en de intervisie sessies worden door de set adviser geleid. De set adviser beoordeelt o.a. de organisatieanalyse, het dissertation proposal en de EML. Tijdens de Viva Voce, waar de dissertation wordt verdedigd, is de set adviser voorzitter van de Examencommissie. 1.4 Nationaal en Internationaal erkende MBA-graad Als een van de eerste instituten is door DVC 2 gevalideerd en sinds 2003 officieel door de overheid (NVAO 3 ) geaccrediteerd. 2 Dutch Validation Council. 3 Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie.

11 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Hoofdstuk 2 Studiestructuur en ondersteunende middelen 2.1 Core courses Voor iedere core course is er een studiewijzer die bestaat uit drie onderdelen: (1) visie, (2) instrumenten en (3) integratie. In het eerste onderdeel staat het vormen van een visie op het betreffende vakgebied centraal. Doelstelling is het bereiken van een algemeen perspectief van het ter discussie staande onderwerp. In het tweede onderdeel is de aandacht gericht op de methoden, instrumenten en werkwijzen die beschikbaar zijn om een specifiek managementgebied te beheersen en/of verder te ontwikkelen. Het doel van het derde en laatste onderdeel is integratie. Integratie in je eigen praktijksituatie kan plaatsvinden nadat je een visie hebt gevormd en inzicht hebt verworven in diverse instrumenten. Ook krijgt tijdens het onderdeel integratie het betreffende managementgebied een plaats in de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Voor de core course International Management geldt een afwijkende opzet. International Management bestaat uit 2 studiedagen die u afsluit met een groepsopdracht en (facultatief) een buitenlandreis. De literatuur behorende bij de courses staat vermeld in de studiewijzer. Elke core course sluit je af met een opdracht: bij 5 van de courses zijn dat Action Learning Projecten (ALP en). De courses HRM en FM worden niet met een ALP afgesloten, maar met opdrachten in onze digitale leeromgeving (de VLC). Voor de andere core courses schrijf je een projectvoorstel dat de docent beoordeelt. Na de laatste studiebijeenkomst begin je daadwerkelijk met het project. In de core course Operations Management en de workshop Projectrapportage krijg je nauwkeurige instructies voor het schrijven van de ALP. Daarnaast is er nog een extra workshop gericht op Veranderkunde, waarin je inzicht krijgt in de gevolgen die het implementeren van veranderingstrajecten kan hebben op jouw organisatie. Het studiemateriaal bij de MBA-programma s is specifiek ontwikkeld voor elk vakgebied. Om het materiaal zo actueel mogelijk te houden vindt regelmatig een update hiervan plaats.

12 10 STUDIEGIDS VOORJAAR Specialisatiemogelijkheden Masterclass/Major De major is een specialisatie waarmee je nog meer richting kan geven aan je studie. De specialisatie is bedoeld als verdiepingsmogelijkheid rond een onderwerp dat breder is dan de verschillende core courses die in het vaste programma worden aangeboden. De specialisatie vindt plaats na de afronding van de andere core courses. Het is in principe mogelijk om meerdere majors te volgen. Om een major te halen moet je voldoen aan de volgende drie punten: 1) Je volgt een masterclass 4 2) Je werkt daarna een leerarrangement (LA) uit, genaamd: Persoonlijk Effectiviteitspaper (PEP). 3) Het onderwerp van de masterclass laat je terugkomen in je dissertation. De Major wordt vermeld als specialisatie op je MBA-bul. Let Op: Voor de studenten van de MBA executive groepen komt dan de ALP Strategisch Management te vervallen en voor de Young Professional studenten de ALP Informatie Management. Ter vervanging van deze ALP, schrijf je in het kader van SM/IM eveneens een PEP. Major studenten schrijven dus twéé PEP s. In hoofdstuk 5 komen we terug op het Leerarrangement PEP(5.1.5). Mocht je wel interesse hebben om je meer te verdiepen in een bepaald vak maar je wilt er geen paper over schrijven, dan kan dat ook. Je krijgt geen aantekening op je bul, maar je ontvangt een certificaat voor het bijwonen van de masterclass(es) MBA Sales en MBA Insurance De MBA Sales en de MBA Insurance zijn apart geaccrediteerde opleidingen. Dat betekent dat de programma s meer op deze vakgebieden zijn gericht dan het gewone Executive Programma. MBA Sales Om ervoor te zorgen dat het accent gedurende de hele opleiding op Sales ligt, participeren de sales studenten in dezelfde subgroep. Hierdoor zal het 4 Bij de worden 5 masterclasses aangeboden: Leiderschap Financiële dienstverlening Sales en Accountmanagement Veranderkunde Zorg

13 11 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 studiemateriaal steeds door een sales -bril bekeken worden. Ook zullen de discussies in de subset steeds het accent op sales hebben. Hierdoor zal het studiemateriaal steeds door een sales -bril bekeken worden. Ook zullen de discussies in de subset steeds het accent op sales hebben. Verder volgen de studenten de Masterclass Sales & Accountmanagement. In deze masterclass wordt gedurende twee dagen ingegaan op de laatste trends op sales-gebied. Vanuit het klantwaardepersectief worden de sales-activiteiten van de verschillende organisaties in de groep doorgelicht. Daarbij staan niet alleen de laatste trends centraal, maar wordt ook gekeken op welke manier theorieën, trends en praktijk elkaar het beste kunnen vinden. Het doel van deze masterclass is dat de studenten aan het eind een goed beeld hebben van de mogelijkheden op het gebied van sales voor hun eigen organisatie, nu en in de toekomst. Diploma Om in aanmerking te komen voor de titel MBA Sales, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: Je neem actief deel in een subset met sales-studenten ; Je schrijft je ALP Strategisch Management op het gebied van Sales; Je volgt de Masterclass Sales & Accountmanagement; Je zorgt ervoor dat je dissertation op het gebied van Sales is. MBA Insurance Tijdens de studie participeren de studenten in subsets die zijn samengesteld uit studenten die werken in de verzekeringswereld: verzekeraars en grote tussenpersonen. Hierdoor krijgen de discussies in de subsets steeds een specifiek verzekeringskarakter. Verder volgen de studenten de Masterclass Financiële Diestverlening. In deze masterclass wordt gedurende twee dagen ingegaan op de laatste trends op het gebied van financiële dienstverlening. En natuurlijk komen zaken als merkenmanagement, CRM, WFD en IFRS aan bod. Daarbij staan niet alleen de laatste trends centraal, maar wordt ook gekeken op welke manier theorieën, trends en praktijk elkaar het beste kunnen vinden. Het doel van deze masterclass is dat de studenten aan het eind een goed beeld hebben van de mogelijkheden op organisatorisch niveau, nu en in de toekomst. Diploma Om in aanmerking te komen voor de titel MBA Insurance moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: Je neem actief deel in een subset met Insurance-studenten ; Je schrijft je ALP Strategisch Management op het gebied van Insurance; Je volgt de Masterclass Financiële Dienstverlening; Je zorgt ervoor dat je dissertation op het gebied van Insurance is.

14 12 STUDIEGIDS VOORJAAR Fase 3 In fase 3 schrijf je de dissertation, de meest essentiële opdracht van het MBA-programma. In dit project bewijs je dat je de beschikbare theorie in een realistische situatie effectief kan toepassen. Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen we naar hoofdstuk 5: De opdrachten. In het project bewijs je dat je de theorie die je in de loop van de studie eigen hebt gemaakt, effectief kan toepassen in een realistische situatie. Het resultaat hiervan moet voor de organisatie meetbaar zijn. Een vertegenwoordiger van de organisatie zal worden gevraagd om een formulier in te vullen (voorzien van een handtekening), waarop wordt aangegeven dat het afstudeerproject relevant is voor de organisatie en kan worden geïmplementeerd (zie bijlage). In dit opzicht is niet alleen de student, maar ook de organisatie klant van Business School Nederland. De keuze van het afstudeeronderwerp en de mogelijkheden voor implementatie ervan is daarom van belang voor de student èn voor de organisatie. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreek je met medestudenten de voortgang van je afstudeeronderwerp. 2.4 Ondersteunende middelen Ter ondersteuning van de studie biedt BSN je een aantal mogelijkheden aan. Allereerst natuurlijk inhoudelijke ondersteuning. Als je op zoek bent naar managementartikelen, dan is de kans groot dat je die kunt vinden bij een van de online databanken waarvan je als student van BSN lid bent. Ook de bibliotheek in De Raadskamer in Buren en de BSN database Q-Projects leveren je inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast kun je je voor extra ondersteuning inschrijven voor een cursus (van 1 dag) Snellezen en voor Online Onderzoeksondersteuning. Deze twee mogelijkheden kunnen je een enorme tijdwinst bezorgen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met je set adviser Databanken Studenten van BSN worden automatisch lid van twee online databanken: De Vraagbaak en EBSCO. EBSCO is een Engelstalige database die maandelijks wordt aangevuld waarin veel artikelen staan die kosteloos zijn te downloaden. Deze database bevat artikelen uit meer dan 1400 management tijdschriften zoals Newsweek, The Economist en Harvard Business Review. Als student van heb je automatisch een abonnement. Ga naar de site van EBSCO via de studentensite ( en kies in het menu inloggen de optie studenten.

15 13 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Typ in: gebruikersnaam: mbabsnnl wachtwoord: VoorStudenten Voor het bereiken van de database van EBSCO, kijk onder de menuoptie andere sites en typ in: username: Bsinternational password: internetmba We bevelen het zeker aan om gebruik te maken van de database van Harvard Business School ( Tegen betaling (met creditcard) kunnen veel artikelen worden gedownload, de prijzen zijn redelijk. Ook via kan je zoeken naar artikelen uit de management literatuur en indien gewenst artikelen downloaden. meldt je direct bij aanvang van je studie aan bij De Vraagbaak die je automatisch een mail stuurt met de inloggegevens Bibliotheek beschikt over een eigen collectie managementliteratuur, artikelen en uitgewerkte Action Learning Projecten. Met name in de ontwerpfase is het handig om daaruit inspiratie op te doen. Materiaal uit de bibliotheek lenen we niet uit, maar is ter plekke te bekijken Q-projects Ook van opdrachten die uitgevoerd zijn door medestudenten kan je leren. Daarom is Q-projects in het leven geroepen, een database op de website van, toegankelijk voor studenten en oud-studenten, waarin samenvattingen van ALP en en dissertationdocumenten zijn opgenomen. Let wel: samenvattingen die je inlevert moeten zodanig zijn geschreven dat deze door medestudenten mogen worden ingezien en mogen dus geen bedrijfsgevoelige informatie bevatten.

16

17 15 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Hoofdstuk 3 Procedures en regels Studenten die zich aanmelden voor de Action Learning MBA van Business School Nederland worden ingedeeld in een groep, de set genoemd. Voor elke set wordt door een programma opgesteld. Het kan voorkomen dat een student niet bij de setbijeenkomst aanwezig kan zijn. In overleg met de set adviser kan de student, indien de planning dit toelaat, enige flexibiliteit in het studieprogramma aanbrengen. Bovendien moet de student een aantal opdrachten uitwerken. In relatie tot deze opdrachten worden in dit hoofdstuk procedures beschreven die van belang zijn voor student. 3.1 Afwezigheid Het bijwonen van subsetbijeenkomsten en plenaire sessies behoort tot één van de voorwaarden waaronder de MBA-opleiding met goed gevolg kan worden afgesloten. Het kan voorkomen dat dwingende redenen het onmogelijk maken om één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen. hanteert de regel dat maximaal drie core course sessies gemist kunnen worden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de te behalen MBA-creditpunten. Per core course mag dit niet meer dan één dag zijn. Wanneer een student twee of meer bijeenkomsten mist dan is deze verplicht het betreffende onderdeel opnieuw te volgen. Eventueel kan, indien tijdig aangegeven, worden nagegaan of de bijeenkomst kan worden gevolgd in een andere set. 3.2 Evaluatie van de bijeenkomsten Direct na een core course bijeenkomst ontvang je een mail van de studentenadministratie met een digitaal evaluatieformulier. Je wordt verzocht om onder andere een beoordeling te geven over de docent, het studiemateriaal en je eigen bijdrage. Invullen van het formulier kost ongeveer 5 minuten en is verplicht. De uitkomst van de evaluatie wordt gebruikt door Business School Nederland om de opleiding te verbeteren. De evaluaties zijn van grote waarde voor de Business School om de kwaliteit en het leerplezier zo optimaal mogelijk te houden.

18 16 STUDIEGIDS VOORJAAR Niet op tijd inleveren van opdrachten Er kunnen dringende redenen zijn die leiden tot een vertraging van het studieprogramma en/of het inleveren van de opdrachten. Wanneer dit het geval is (of dreigt te worden) dient de student hierover contact op te nemen met de set adviser. De set adviser zal samen met de student nagaan of er mogelijke alternatieven voor verdere voortgang zijn. In principe bestaat er maar een (beperkte) mogelijkheid om uitstel te krijgen voor het inleveren van een opdracht. Normaal betreft dit een uitstel van enkele weken. De ervaring heeft uitgewezen dat dit geen problemen hoeft op te leveren voor de studieplanning. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om voor een enkele opdracht uit de tweede fase uitstel voor een langere periode te krijgen. Hiervoor geldt een maximum van één jaar nadat de laatste core course sessie heeft plaatsgevonden. Wordt deze termijn niet gehaald dan moet de core course opnieuw worden gevolgd waarbij wederom kosten in rekening worden gebracht. Het kan voorkomen dat bepaalde omstandigheden leiden tot een fundamentele stagnatie in het studieprogramma: je moet teveel bijeenkomsten missen of bent niet in de gelegenheid meerdere opdrachten op tijd in te leveren. In zulke situaties bestaat de mogelijkheid een deel van het programma over te slaan en dit op een later moment in een andere set te volgen. Hierover moet ook altijd overleg worden gepleegd worden met de set adviser. Voor deze aanpassing in het studieprogramma worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien het studiemateriaal in de tussentijd is aangepast, zullen de nieuw te verstrekken materialen ook in rekening worden gebracht. In alle gevallen moet rekening gehouden worden met een maximale studieduur van 4 jaar gerekend vanaf de start up sessie. 3.4 Overschrijden normale studieduur Bij overschrijding van de normale studieduur van 2½ jaar wordt aan de student een nieuwe set adviser toegewezen. Samen met de student wordt een tijdspad afgesproken zodat overschrijding van de maximum studieduur wordt voorkomen. Deze regeling geldt niet voor Young Professional MBA studenten. 3.5 Bezwaar tegen beoordelingen Indien een student het niet eens is met een beoordeling kan hij schriftelijk bezwaar indienen bij de set adviser. Uitgebreide argumentatie is hierbij

19 17 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 vereist. De set adviser zal contact opnemen de beoordelaar, die beslist of deze de beoordeling herziet. Is dat niet het geval dan gaat het protest met de beoordeling naar een andere beoordelaar voor een tweede beoordeling. Deze beoordeling is bindend. 3.6 Inzage ALP en en dissertations beschikt over een database met samenvattingen van ALP en en dissertations: Q-projects. Met behulp van uitgebreide zoekmogelijkheden op onderwerp en auteur kunt u desgewenst, met name in de ontwerpfase, hiermee inspiratie opdoen. Q-projects is via de studentensite te benaderen. Indien men meer over de gevonden ALP of dissertation wil weten kan er desgewenst, via de set adviser, contact worden opgenomen met de auteur. Als de ALP of dissertation onder embargo is geschreven zal deze echter niet ter inzage van de student komen. Het verdere contact tussen auteur en student verloopt in principe niet via. 3.7 Fraude De student zal de binnen het programma te vervaardigen opdrachten zelf maken. Opdrachten die tot stand komen door middel van fraude en/of op grond van plagiaat worden beoordeeld met 10 punten (op een schaal van 100). De student riskeert mede geschorst, dan wel verwijderd te worden van de (deel)opleiding, zonder dat dit de opdrachtgever ontheft van de betalingsverplichting. Bij iedere opdracht en onderzoek wordt geput uit werk van anderen. Dat is geen enkel probleem, integendeel, zolang de student maar vermeldt dat er uit andermans werk is geput, aan wie het is ontleend en zolang er maar niet teveel is geciteerd. Dit kan ook uit ALP en, organisatie analyses en dissertations van andere studenten zijn. Geeft de student geen bronvermelding, dan wordt deze beschuldigd van plagiaat, ook als het gaat om delen van teksten die van internet zijn gehaald. Studenten die worden verdacht van plagiaat moeten verantwoording afleggen voor een commissie. Deze commissie geeft de student de mogelijkheid om zichzelf te verdedigen en bepaalt de uiteindelijke strafmaatregel. 3.8 Klachtenprocedure Onderdeel van onze kwaliteitsbewaking is de klachtenprocedure. Als je een klacht heb kun je natuurlijk eerst je set adviser aanklampen. Mocht die niet tot een oplossing komen, dan kun je overwegen om een formele klacht in te dienen. Volg daarvoor de procedure, zoals die hierna omschreven staat:

20 18 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Zet je klacht zo volledig en duidelijk mogelijk op papier. Business School Nederland zal zo snel mogelijk reageren en een oplossing van het probleem aanbieden. Als je de geboden oplossing onaanvaardbaar vindt, kan je een ander voorstel doen om te proberen er samen met BSN uit te komen. Lukt dit niet, dan kan je de zaak tegen een vergoeding voorleggen aan de geschillencommissie (zie hieronder). Ook hier geldt: wacht daar niet te lang mee: zodra duidelijk is dat we er samen niet uit komen, heb je nog maximaal drie maanden de tijd om de zaak voor te leggen. 3.9 Geschillencommissie Vanaf 1 april 2007 kan je terecht bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, als je ontevreden bent over de wijze waarop je eventuele klacht heeft afgehandeld. Een voorwaarde is wel dat je BSN eerst in de gelegenheid hebt gesteld het probleem op te lossen door bij BSN een klacht in te dienen. Hoe de procedure verloopt bij de geschillencommissie en wat je moet doen om het geschil aan de commissie voor te leggen, kan je lezen op de website van De Geschillencommissie (

21 19 STUDIEGIDS VOORJAAR 2008 Hoofdstuk 4 Bijeenkomsten In dit hoofdstuk omschrijven we de programmaopzet, de voorbereiding van de core courses en de Action Learning Projecten. Ook gaan we kort in op een aantal aanvullende bijeenkomsten zoals de introductie van fase 3, intervisie en de opdracht waarmee de opleiding wordt afgesloten, de Viva Voce (verdediging). 4.1 Locatie Tenzij er een andere locatie is aangegeven vinden de studiebijeenkomsten plaats bij, te Buren. Het adres is: De Raadskamer Herenstraat BK Buren T.: (0344) F.: (0344) Uitgewerkte opdrachten verzenden naar het postadres van Business School Nederland t.a.v. de studentenadministratie. Het postadres van Business School Nederland is: Postbus ZJ Buren 4.2 Programmaopzet Voorbereiding Bij elke core course worden bijeenkomsten georganiseerd. Voor elke bijeenkomst doe je huisactiviteiten en subsetactiviteiten met je subsetleden. Huisactiviteiten De opdrachten die je, ter voorbereiding, individueel moet uitvoeren staan beschreven in de studiewijzer onder de paragraaf huisactiviteiten. De huis-

Business School Nederland Studiegids

Business School Nederland Studiegids Studiegids Voorjaar 2007 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2007 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke

Nadere informatie

BSN Nederland. Studiegids Najaar 2006. MBA-programma fase 2 en 3. BSN Nederland de Action Learning business school

BSN Nederland. Studiegids Najaar 2006. MBA-programma fase 2 en 3. BSN Nederland de Action Learning business school BSN Nederland Studiegids Najaar 2006 MBA-programma fase 2 en 3 BSN Nederland de Action Learning business school Copyright BSN I, najaar 2006 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Opleidingsgids Voorjaar 2009

Opleidingsgids Voorjaar 2009 Opleidingsgids Voorjaar 2009 Opleidingsgids Voorjaar 2009 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2009 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Opleidingsgids Najaar 2008

Opleidingsgids Najaar 2008 Opleidingsgids Najaar 2008 Opleidingsgids Najaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, najaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Opleidingsgids. Voorjaar 2010

Opleidingsgids. Voorjaar 2010 Opleidingsgids Voorjaar 2010 Opleidingsgids Voorjaar 2010 MBA-programma Fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2010 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Business School Nederland. Fast track MBA 2011

Business School Nederland. Fast track MBA 2011 Business School Nederland Fast track MBA 2011 je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen www.gertjanschop.com/bsn Centrale ligging Buren Gert Jan Schop Halen Brengen Drive Familie

Nadere informatie

je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen Business School Nederland Marsroute Fast track MBA 2011 Centrale ligging

je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen Business School Nederland Marsroute Fast track MBA 2011 Centrale ligging je en jij interactief Business School Nederland Fast track MBA 2011 mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen www.gertjanschop.com/bsn Centrale ligging Buren 1 Gert Jan Schop Halen Brengen Drive Familie Werk

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

... ... 2 2. Samenvatting werkwijze... ... ... 2 3. Het platform... ... 2 4. Persoonlijke informatie... ... 3 5. Werkvolgorde en LA s maken...

... ... 2 2. Samenvatting werkwijze... ... ... 2 3. Het platform... ... 2 4. Persoonlijke informatie... ... 3 5. Werkvolgorde en LA s maken... Inhoud 1. Inleiding......... 2 2. Samenvatting werkwijze...... 2 3. Het platform......... 2 4. Persoonlijke informatie...... 3 5. Werkvolgorde en LA s maken...... 3 5.1. LA 1: Leerdoelen...3 5.2. LA s

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria en Diepgang

Kwaliteitscriteria en Diepgang Kwaliteitscriteria en Diepgang Tijdens de opleiding doe je erg veel praktijkervaring op. Bij de beoordeling van je praktijkscriptie kijken we niet alleen naar het aantal uren, maar letten ook op de kwaliteit

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie Eindopdracht Dé opleider voor werkend Nederland 2008 Postbus 447 1200 AK Hilversum Tel. (035) 6400 411 Fax. (035) 6400 477 www.ncoi.nl 1 e druk 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

DNHS Kwaliteitshandboek

DNHS Kwaliteitshandboek DNHS Kwaliteitshandboek Versie 1 oktober 2015 Het DNHS kwaliteitshandboek Kwaliteit bieden en leveren aan de deelnemers van de DNHS programma s, staat centraal in alles wat we doen. Of dat nu over een

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud MOOC? Aanleiding MOOC e-learning: doelen en opzet Deelname, tevredenheid, participatie Geleerde lessen!2

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland - Executive MBA - Young Professional MBA Versie: 1.1/1202 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland op 1 februari

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl).

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl). Klachtenprocedure 1 Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de diensten of dienstverlening van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad kent daarvoor een klachtenprocedure

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

Certificeringsprocedure VASMO voor leergangen ambtelijk secretarissen

Certificeringsprocedure VASMO voor leergangen ambtelijk secretarissen Certificeringsprocedure VASMO voor leergangen ambtelijk secretarissen - 2011 Deze procedure is vastgesteld in de vergadering van de VASMO-commissie opleidingen op 7 september 2011 en op 13 oktober 2011

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie