VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009"

Transcriptie

1 VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009

2 Ventilatie meten met CO 2 als tracergas December 2009 G. Meijer F. Duijm GGD Groningen Postbus AN Groningen

3 Samenvatting De capaciteit van mechanische ventilatie is moeilijk te meten bij een opening waaromheen niet een paar decimeter vrije ruimte zit, bijvoorbeeld bij een afzuigopening boven een keukenkastje vlak onder het plafond. Een dergelijke opening kan overigens wel goed afzuigen. In die situatie is het mogelijk een indicatieve meting te doen met een gewone CO 2 -logger en een CO 2 -bron die te koop is voor diverse toepassingen. Aan de hand van de afname van de CO 2 -concentratie wordt het ventilatiedebiet berekend. De uitvoerbaarheid van deze methode in de praktijk is getest in een kantoorruimte en een klaslokaal met mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer. Er zijn enkele ventilatoren geplaatst. Nadat CO 2 op een bepaalde plek in die ruimte is gespoten, is de verdeling over de ruimte gemeten. De menging met lucht blijkt snel en volledig genoeg plaats te vinden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijke invloed is van de natuurlijke luchttoevoer. Wanneer meer roosters dicht zijn, blijkt er minder lucht te worden afgezogen. Uit deze testen is gebleken dat de beschreven methode goed bruikbaar is in de praktijk, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. 2

4 Inhoud Samenvatting Vraagstelling Onderzoeksopzet Onderzoek kantoorruimte Onderzoek klaslokaal Berekeningsformule en toetswaarden Resultaten Resultaten kantoorruimte Resultaten klaslokaal Conclusie Aanbevelingen Bijlage 1. Plattegrond kantoorruimte Bijlage 2. Foto s klaslokaal Bijlage 3. Plattegrond klaslokaal Bijlage 4. Ruwe data en resultaten klaslokaal

5 1. Vraagstelling Is het mogelijk het ventilatievoud indicatief te meten door met eenvoudige middelen CO 2 in een ruimte te brengen en daarna de snelheid te meten waarmee de concentratie daalt? Bij het inbrengen van puur CO 2 -gas in een binnenruimte kan op de vloer een laag met een hoge concentratie CO 2 -gas ontstaan die slecht mengt met de lucht erboven, doordat CO 2 - gas zwaarder is dan lucht. De soortlijke dichtheid van CO 2 kan extra groot zijn doordat het gas na het vrijkomen uit een drukcilinder koud is. Het is dus de vraag of er voldoende verticale menging door de hele ruimte optreedt. Verder is het ook de vraag of er voldoende horizontale menging bestaat zodat er geen dode hoeken zijn. Bij onvoldoende menging zou de methode niet geschikt zijn voor het berekenen van de ventilatievoud. Daarnaast is de vraag wat de invloed van beperken van de luchttoevoer via de roosters is op de mechanische afzuiging. 4

6 2. Onderzoeksopzet 2.1 Onderzoek kantoorruimte De metingen zijn uitgevoerd op 21 juli 2009 in een kantoorruimte van circa 110 m 3 met mechanische afzuiging via 1 of 2 TL-armaturen. Voor de test zijn alle ramen en deur gesloten. Er bevonden zich geen personen of andere CO 2 -bronnen in de ruimte tijdens het deel van de meting dat gebruikt is voor het berekenen van de ventilatievoud. Er is gebruik gemaakt van Telaire 7001 'dual beam NDIR' CO 2 -meters met ATX-ATVdatarecorders van Atal. Deze loggers kunnen waarden opslaan tot 4000 ppm. De CO 2 -meters zijn vooraf met elkaar vergeleken en met behulp van een 1-punts kalibratie aan elkaar gelijk gesteld bij een concentratie van 460 ppm CO 2 (het gemiddelde van alle apparaten). Op verschillende plaatsen en hoogtes in de ruimte zijn 6 meetapparaten plus loggers geplaatst. In bijlage 1 staat een plattegrond van de ruimte met daarin aangegeven waar gedurende test 3 en 4 de meetapparaten en ventilator hebben gestaan. Deze test is uitgevoerd zoals omschreven staat in de richtlijn beoordeling ventilatie woningen. Een koolzuursneeuwblusser is gebruikt als CO 2 -bron. Voor elke test is met behulp van de brandblusser een hoeveelheid CO 2 in de ruimte gebracht. Door middel van een korte krachtige stoot werd CO 2 van dichtbij de vloer richting plafond gespoten. Eén of twee ventilatoren droegen zorg voor de verspreiding van het gas in de ruimte. Gedurende minimaal een half uur is de CO 2 -concentratie gemeten. Per minuut is een gemiddelde CO 2 -waarde opgeslagen. Wanneer omlaag of minder krachtig wordt gespoten, valt er veel CO 2 in de vorm van sneeuw direct op de vloer. Hierdoor duurt het langer voordat de menging in de ruimte volledig is. In totaal zijn 4 tests uitgevoerd: 1. De CO 2 -meters zijn bij elkaar in het midden van de ruimte op een tafel geplaatst. Hiermee kan worden beoordeeld of de meters ook in het hogere meetbereik ongeveer hetzelfde aangeven. 2. De CO 2 -meters zijn verdeeld over de ruimte op verschillende hoogtes geplaatst. De menging van CO 2 en lucht werd gerealiseerd met behulp van een tafelventilator op 1 meter hoogte (45W, doorsnede van 25 cm) en een ventilator op poot op 1 meter hoogte (50W, doorsnede 50cm). De ventilatoren waren gericht op de CO 2 -bron en werkten op de zwenkstand gedurende de gehele meting. 3. Deze test is aansluitend aan test 2 uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de menging van CO 2 met de lucht in de ruimte ook met een kleine tafelventilator te realiseren is. Dit maakt toepassing in de praktijk eenvoudiger. Opstelling CO 2 -meters als bij test 2. De menging van CO 2 en lucht vond plaatst met behulp van alleen de tafelventilator (45W, doorsnede van 25 cm). Deze was op de grond geplaatst, gericht op de CO 2 -bron en werkte in de zwenkstand gedurende de gehele meting. 4. Opstelling als bij test 3. Hierbij is n.a.v. de resultaten van de eerdere tests de ventilator in de hoek geplaatst. Ook is de ventilator 15 minuten na het spuiten van de CO 2 uitgezet, om te voorkomen dat de luchtbeweging extra ventilatie tot stand brengt en daardoor de capaciteit van de mechanische ventilatie wordt overschat. 5

7 2.2 Onderzoek klaslokaal In een klaslokaal van circa 154 m 3 met mechanische afzuiging in een multifunctioneel gebouw dat is opgeleverd in 2005 zijn op 25 november 2009 metingen gedaan met de toevoerroosters op verschillende standen. De lucht wordt via twee buizen boven het verlaagde plafond met daarin roosters afgezogen. Volgens de bouwtekening wordt 600 m 3 / h afgezogen. De toevoer van verse lucht vindt plaats via roosters in de ramen. Per lokaal zijn er 4 grote roosters (114 bij 5 cm) en 1 kleiner rooster (62 bij 5 cm). De roosters waren erg vuil. Verder is er onder de deur naar de gang en spleet van 180 bij 2,8 cm. In bijlage 2 staan foto s van het onderzochte lokaal. Voor de test zijn de deur en alle ramen gesloten. Er bevonden zich geen personen of andere CO 2 -bronnen in de ruimte tijdens het deel van de meting dat gebruikt is voor het berekenen van de ventilatievoud. Er is gebruik gemaakt van Telaire 7001 'dual beam NDIR' CO 2 -meters met ATX-ATVdatarecorders van Atal. Deze loggers kunnen waarden opslaan tot 4000 ppm. De CO 2 -meters zijn vooraf met elkaar vergeleken en met behulp van een 1-punts kalibratie aan elkaar gelijk gesteld bij een concentratie van 1000 ppm CO 2 (het gemiddelde van alle apparaten). Op verschillende plaatsen en hoogtes in de ruimte zijn 5 meetapparaten plus loggers geplaatst. In bijlage 3 staat een plattegrond van de ruimte met daarin aangegeven waar gedurende de test de meetapparaten en ventilatoren hebben gestaan. Er is een aantal malen CO 2 gespoten op dezelfde wijze als bij de metingen in de kantoorruimte. Met behulp van 4 ventilatoren in het midden van het lokaal werd de CO 2 verspreid. In totaal zijn 3 tests uitgevoerd: 1. De test is uitgevoerd met een groot en een klein rooster helemaal open. De CO 2 - concentratie is verhoogd tot circa 2000 ppm. Na 25 minuten was de CO 2 - concentratie al gedaald tot circa 1150 ppm, terwijl de ventilatoren nog aan stonden. De CO 2 -concentratie is nogmaals verhoogd, nu tot circa 2100 ppm. Na 8 minuten zijn de ventilatoren uitgezet en is gedurende 20 minuten gemeten. 2. Alle roosters zijn gesloten en de CO 2 -concentratie is verhoogd tot circa 3600 ppm. Na 10 minuten zijn de ventilatoren uitgezet. Er is 25 minuten gemeten. 3. Vervolgens zijn alle roosters ongeveer ¼ open gezet. De CO 2 -concentratie was aan het begin van deze test circa 2200 ppm. Na 30 minuten is de meting gestopt. Na afloop van de metingen zijn de gegevens overgezet op de computer met behulp van de Atal software voor recorders en vervolgens verwerkt in Excel. 6

8 2.3 Berekeningsformule en toetswaarden Het ventilatievoud van de ruimte is berekend met behulp van onderstaande formule: ACH = ln ( C t2 / C t1 ) / - t waarin: ACH = Air Changes per Hour = het ventilatievoud (in h -1 ) ln = de natuurlijke logaritme C t2 = de concentratie binnen op tijdstip t 2 min de concentratie in de buitenlucht (in ppm) C t1 = de concentratie binnen op tijdstip t 1 min de concentratie in de buitenlucht (in ppm) t = de tijdsduur tussen t 1 en t 2 (in h) De capaciteit van de mechanische afzuiging in de ruimte is te berekenen door het ventilatievoud te vermenigvuldigen met het luchtvolume van de betreffende ruimte. Gezondheidkundige criteria voor het beoordelen van de capaciteit van ventilatievoorzieningen in woningen staan in tabel 1. In tabel 2 staan de gezondheidskundige toetswaarden voor scholen en kinderdagverblijven vermeld. Tabel 1. Gezondheidkundige criteria voor ventilatiecapaciteit van ruimten in woningen bij afwezigheid van personen bij aanwezigheid van personen zonder sterke andere bronnen bij aanwezigheid van personen tegelijk met sterke andere bronnen bij aanwezigheid van extra gevoelige personen ventilatievoud > 0,1/uur > 25 m 3 /h per persoon m 3 /h per persoon m 3 /h per persoon Het Arbobesluit bevat beleidsregel 6.2 waarin staat dat de ventilatie van een kantoorruimte tenminste 30 m 3 /h per persoon moet zijn. Tabel 2. Gezondheidkundige toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra Ventilatieklasse CO 2 gehalte (P98) in ppm (incl. achtergrond van 400 ppm) Omschrijving 0. zeer goed < 650 Streefniveau nieuw gebouw I. goed Streefniveau bestaand gebouw II. matig Acceptabel III. onvoldoende Tijdelijk acceptabel IV. slecht > 1400 Onacceptabel Het maximale debiet (de luchtstroom in de hoogste ventilatie stand) moet volgens het Bouwbesluit bij oplevering tenminste 2,8 l/s/m 2 per lokaal bedragen en 3,5 l/s/m 2 voor lokalen die samen een verblijfsgebied vormen. Voor een lokaal van 55 m 2 (het onderzochte lokaal) betekent dit dat het maximale debiet tenminste 3,5 x 55 = 192 l/s moet zijn, dus 693 m 3 /h. Volgens de norm uit de ééndagsmethode is per persoon een maximaal debiet van tenminste 36 m 3 /h nodig om de CO 2 -concentratie lager te houden dan 1000 ppm (en 22 m 3 /h om lager te blijven dan 1400 ppm). 7

9 3. Resultaten 3.1 Resultaten kantoorruimte Het CO 2 -verloop gedurende test 1, 2 en 3 is weergegeven in figuur :24:00 13:29:00 13:34:00 testen CO 2 -meters 13:39:00 13:44:00 13:49:00 13:54:00 13:59:00 14:04:00 14:09:00 14:14:00 14:19:00 14:24:00 14:29:00 14:34:00 14:39:00 14:44:00 14:49:00 14:54:00 Figuur 1. Weergave CO 2 -verloop gedurende test 1, 2 en 3. 14:59:00 15:04:00 15:09:00 15:14:00 15:19:00 15:24:00 15:29:00 15:34:00 Test 1 In het eerste deel van figuur 1 is te zien dat de meters ook in het hoge meetbereik vergelijkbare waarden geven. De spreiding is +/- 5% van de gemiddelde meetwaarde. Test 2 In de figuur is goed te zien dat de CO 2 -meters na circa 15 minuten allemaal ongeveer dezelfde waarden weergeven, met uitzondering van 12L. Deze meter was op de grond geplaatst, achter de ventilator. Blijkbaar is de menging in de ruimte met deze opstelling niet optimaal. Tevens is te zien dat de eerste 5-15 minuten het concentratiebeloop minder constant is dan daarna. Test 3 De gegevens van deze test zijn gebruikt voor de berekeningen. Hiertoe zijn de gegevens van meter 11K gebruikt, omdat deze de meest continue daling weergaven. De afname in CO 2 -concentratie is circa 160 ppm per 10 minuten. De buitenluchtconcentratie is gesteld op 450 ppm. Wanneer de gegevens worden ingevuld in de formule komt dit neer op een VV van 0,82 en een debiet van 91 m 3 /uur. 6F 9I 8H 11K 12l 13M 8

10 Test 4 Het CO 2 -verloop gedurende test 4 is weergegeven in figuur :00:00 14:04:00 14:08:00 test 4 14:12:00 14:16:00 14:20:00 14:24:00 14:28:00 14:32:00 14:36:00 14:40:00 14:44:00 14:48:00 14:52:00 14:56:00 15:00:00 15:04:00 15:08:00 15:12:00 Figuur 2. Weergave CO 2 -verloop gedurende test 4. 15:16:00 15:20:00 15:24:00 15:28:00 15:32:00 15:36:00 15:40:00 15:44:00 De andere opstelling van de ventilator bij test 4 heeft er toe geleid dat het CO 2 beter door de gehele ruimte is verdeeld. In eerste instantie werd te veel CO 2 gespoten, de loggers zijn niet in staat om gehaltes boven 4000 ppm op te slaan. Na het luchten van de kamer is opnieuw gespoten, vervolgens heeft de ventilator in zwenkstand op de grond in de hoek van het vertrek gestaan. Na 15 minuten is de ventilator uitgezet. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de periode daarna. Wanneer de gegevens worden ingevuld in de formule komt dit neer op een VV van 0,62 en een debiet van 68,0 m 3 /uur. Het ventilatievoud bij test 4 is in dezelfde ruimte 25% lager gemeten dan bij test 3, uitgevoerd 2 dagen eerder. Een mogelijke verklaring is dat de ventilatie bij test 3 beter is geweest door wisselende drukopbouw doordat de ventilator toen aan bleef staan. Ook kan het zijn dat de ventilatie bij test 4 lager was doordat het debiet van de mechanische afzuiging intussen veranderd is. Het is dus aan te bevelen de ventilator uit te zetten na 15 minuten stabilisatietijd. 6F 9I 8H 11K 12l 13M 9

11 3.2 Resultaten klaslokaal Het CO 2 -verloop gedurende test 1, 2 en 3 is weergegeven in figuur testen in klaslokaal 12:08:00 12:12:00 12:16:00 12:20:00 12:24:00 12:28:00 12:32:00 12:36:00 12:40:00 12:44:00 12:48:00 12:52:00 12:56:00 13:00:00 13:04:00 13:08:00 13:12:00 13:16:00 13:20:00 13:24:00 13:28:00 13:32:00 13:36:00 13:40:00 13:44:00 Figuur 3. Weergave CO 2 -verloop gedurende test in klaslokaal. 13:48:00 13:52:00 13:56:00 14:00:00 14:04:00 14:08:00 14:12:00 14:16:00 Tabel 3. Activiteiten in schema test tijd roosters ventilatoren actie CO 2 -conc groot (A) en klein rooster (E) open * aan CO 2 spuiten ± ± CO 2 spuiten ± uit ± ± Alle 5 roosters dicht aan CO 2 spuiten ± uit ± Alle 5 roosters ¼ open ± ± 1200 In bijlage 4 staan de ruwe data per meter vermeld en de berekeningen van de ventilatiecapaciteit. In figuur 4 worden de gemiddelden per test gepresenteerd. Figuur 4. Gemeten luchtverversing bij verschillende roosterstanden. C3 D4 E5 F6 G7 m 3 /u ventilatiedebiet lokaal EH 1/ roosters helemaal open alle 5 roosters dicht alle 5 roosters 1/4 open * Zie voor de plaatst van de roosters de plattegrond van het lokaal in bijlage 2 10

12 De stand van de roosters is van invloed op de mate van luchtverversing, ook al is er een aanzienlijke spleet onder de deur naar de gang. Het gebouw is blijkbaar goed luchtdicht gebouwd. Wanneer de aanvoer wordt beperkt, is de luchtverversing geringer. Met 2 roosters open is de gemeten luchtstroom (=debiet) 471 m 3 /h. Volgens de bouwtekening is het maximale debiet voor dit lokaal 600 m 3 /h. Als dat zo is, dan is het openen van 1 groot en 1 klein rooster niet toereikend om dit maximale debiet te halen en moeten meer roosters worden geopend. Het kan ook zijn dat schoonmaken leidt tot een grotere luchtstroom. 11

13 4. Conclusie Uit deze test is gebleken dat de beschreven methode goed bruikbaar is in de praktijk om de ventilatievoud bij benadering te meten. CO 2 wordt goed gemengd met de lucht in de ruimte bij het op de juiste wijze inbrengen van CO 2. Er bestaan geen storende dode hoeken bij het plaatsen van een losse ventilator in een hoek van het vertrek. In het klaslokaal was de menging van de lucht minder goed. Dit werd veroorzaakt door de vele obstakels in het lokaal. Vooral onder het speelhuisje bleek de concentratie CO2 lager dan in de rest van het lokaal. De luchttoevoer via de roosters bleek van groot belang voor de ventilatie. Bij minder toevoer is de gemeten afzuiging lager. Mogelijk dat een beperkte toevoer ook van invloed is geweest op de berekening van de afzuiging in de kantoorruimte. 5. Aanbevelingen Spuit voldoende CO 2, maar laat de concentratie niet hoger oplopen dan het meetapparaat kan meten en de logger kan opslaan. Spuit de CO 2 over een een zolang mogelijk traject door de lucht voordat het zware gas op de vloer komt. Laat een ventilator over de vloer blazen onder de plaats waar de CO 2 neerdaalt. Gebruik twee of meer ventilatoren indien de ruimte groter is dan 35 m2, veel obstakels bevat of bijvoorbeeld L-vormig is. Plaats de ventilator in een hoek van de ruimte zonder obstakels ervoor, omdat anders de menging niet goed is. Kies voor de berekening meetwaarden van minimaal een kwartier na het spuiten voor een goede menging van CO 2 in de ruimte. Kies de meetwaarden voor de berekening op een half uur na elkaar. Zorg voor voldoende luchttoevoer. Zet voorzieningen voor natuurlijke ventilatie in een stand die tenminste overeenkomt met de vereiste capaciteit. Berekening van de benodigde open oppervlakte is mogelijk met de hulpmiddelen van de ééndagsmethode. 12

14 Bijlage 1. Plattegrond kantoorruimte locatie apparatuur en CO 2 -bron test 3 en 4 Ventilator test 4 11K 11K = 2 m hoogte 12L = 0 m hoogte CO 2 - bron Ventilator test 3 12L 13M 13M = 1 m hoogte 6F 6F = 1 m hoogte 9I 8H 8H = 2 m hoogte 9I = 0 m hoogte xx = CO 2 -meter 13

15 Bijlage 2. Foto s klaslokaal Foto opstelling ventilatoren in het lokaal; op de achtergrond het speelhuisje Foto afzuiging Foto vervuild rooster 14

16 Bijlage 3. Plattegrond klaslokaal rooster D rooster C rooster B rooster A rooster E 7G 4D = 0 m hoogte 4D 4D = 0 m hoogte speelhuisje 6F CO 2 - bron 4 ventilatoren 6F = 1 m hoogte 3C 5F 3C = 1,5 m hoogte 5E = 0 m hoogte deur xx = CO 2 -meter 15

17 Bijlage 4. Ruwe data en resultaten klaslokaal logger C3 D4 E5 F6 G7 Gem. CO 2 buiten gesteld: minimum conc loggers ppm DATUM TIJD :08: :12: spuiten CO 2, 2r open :16: :20: :24: :28: :32: :36: spuiten CO :40: :44: ventilator uit :48: :52: t1 test :56: :00: :04: t2 test :08: spuiten CO 2, 5r dicht :12: :16: ventilator uit :20: :24: t1 test :28: :32: :36: :40: t2 test :44: r 1/4 open :48: t1 test :52: :56: :00: :04: :08: :12: :16: t2 test 3 Resultaten: C3 D4 E5 F6 G7 gem test 1 (2 roosters open); t2-t1=12min beginconcentratie CO2-afname op t1 ppm concentratie in midden van afnamecurve op t2 ppm ventilatievoud luchtwisselingen/uur 2,77 3,30 3,03 2,91 3,27 3,06 ventilatiecapaciteit m 3 /uur test 2 (roosters dicht); t2-t1=16 min beginconcentratie CO2-afname op t1 ppm concentratie in midden van afnamecurve op t2 ppm ventilatievoud luchtwisselingen/uur 1,26 1,23 1,19 1,13 1,38 1,24 ventilatiecapaciteit m 3 /uur test 3 (alle roosters 1/4 open); t2-t1=28 min beginconcentratie CO2-afname op t1 ppm concentratie in midden van afnamecurve op t2 ppm ventilatievoud luchtwisselingen/uur 1,48 1,59 1,65 1,72 1,69 1,63 ventilatiecapaciteit m 3 /uur

Toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra

Toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra Toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra Frans Duijm arts medisch milieukundige Kenniscentrum Milieu & Gezondheid GGD s Groningen, Friesland, Drenthe 21 maart 2007 ventilatie in scholen

Nadere informatie

PM10 in het binnenmilieu Het effect van het branden van kaarsen en van gourmetten

PM10 in het binnenmilieu Het effect van het branden van kaarsen en van gourmetten PM10 in het binnenmilieu Het effect van het branden van kaarsen en van gourmetten samenvattend rapport mei 2010 G. Meijer F. Duijm GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen Samenvatting Om een beeld

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

Mechanische ventilatie in de school GGD - Informatieblad voor schoolleiding

Mechanische ventilatie in de school GGD - Informatieblad voor schoolleiding Mechanische ventilatie in de school GGD - Informatieblad voor schoolleiding Goede ventilatie in school is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en personeel. Met het regelmatig verversen van de

Nadere informatie

Ventielventilatie. Beschrijving

Ventielventilatie. Beschrijving Ventielventilatie Beschrijving Ventielventilatie is enigszins te vergelijken met klepventilatie maar het biedt t.o.v. klepventilatie enkele voordelen: de inkomende lucht wordt door de turbulentie beter

Nadere informatie

Praktijkproef tochtvrije natuurlijke luchttoevoer

Praktijkproef tochtvrije natuurlijke luchttoevoer Praktijkproef tochtvrije natuurlijke luchttoevoer Eemsmond De Marne Winsum Loppersum Delfzijl Bedum Appingedam Ten Boer April 2013 Zuidhorn Grootegast Leek Marum Groningen Haren Slochteren Hoogezand- Sappemeer

Nadere informatie

VENTILATIE & DAGLICHT MULLER ONTWERP EN ADVIES B.V. WIEDHAAK 18A 3371 KD HARDINXVELD-GIESSENDAM TELEFOON: 0184-614120 FAX: 0184-631091

VENTILATIE & DAGLICHT MULLER ONTWERP EN ADVIES B.V. WIEDHAAK 18A 3371 KD HARDINXVELD-GIESSENDAM TELEFOON: 0184-614120 FAX: 0184-631091 RAPPORT: VLOEROPPERVLAKTE & RUIMTE-DIFFERENTIATIE VENTILATIE & DAGLICHT WERKNO: 12429 DATUM: 10-06-2015 PROJECT: NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WEIDEVOGEL A/D MANMAKERWEG TE BLESKENSGRAAF B OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

Combiventilatie. Beschrijving

Combiventilatie. Beschrijving Combiventilatie Beschrijving Combiventilatie wordt bij voorkeur toegepast bij enkelrijige afdelingen. In het valse plafond zijn boven de controlegang spleetvormige openingen aangebracht. Deze openingen

Nadere informatie

Lucht om te leren. TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen

Lucht om te leren. TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen Lucht om te leren TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen The art of handling air Goede lucht is een stuk levenskwaliteit. Of het nu in de natuur of in een gesloten ruimte

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Wat is er aan de hand? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_broeikaseffect02

Wat is er aan de hand? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_broeikaseffect02 Wat is er aan de hand? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_broeikaseffect02 Goed nieuws: JIJ kunt verschil maken! Target Onze school gaat een steentje bijdragen! De uitdaging: krijg met de hele

Nadere informatie

Het binnenmilieu binnenste buiten

Het binnenmilieu binnenste buiten Het binnenmilieu binnenste buiten Resultaten van het onderzoek Gezondheid en ventilatie in woningen in Vathorst GGD Eemland in samenwerking met het ministerie van VROM In opdracht van de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Binnenmilieu in het Voortgezet onderwijs

Binnenmilieu in het Voortgezet onderwijs Binnenmilieu in het Voortgezet onderwijs Onderzoeksrapport Michel Heijnekamp Stand van Kleef Barry Tuip 1 juli 2010 Voorwoord In opdracht van de voortgezet onderwijs-raad (VO-raad) heeft Strukton Worksphere

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Datum: 5 januari 2016 Rapportnummer: 1601.1 Projectnummer: 1601 Opdrachtgever: Frits Everts design

Nadere informatie

VENTI-LIGHT VLH. Ventilatie Indicator G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND

VENTI-LIGHT VLH. Ventilatie Indicator G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND VENTI-LIGHT VLH Ventilatie Indicator G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl

Nadere informatie

EPC-verlagende systemen

EPC-verlagende systemen EPC-verlagende systemen In de vier natuurlijke ventilatiesystemen die in deze brochure de revue passeren, passen we uitsluitend roosters toe van bewezen kwaliteit: n Bingo ventilatieroosters n BingoForte

Nadere informatie

Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang

Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang 1 Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang vijf casussen onderzocht W/E adviseurs: Marit Béguin en Cees Leenaerts BOinK, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang: Gjalt Jellesma

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen, met gezonde ventilatie

Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen, met gezonde ventilatie Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen, met gezonde ventilatie Themabijeenkomst De Nieuwe Standaard In Ventileren ing. G.A. (Gerton) Starink Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. 22-5-2015 2 1 Op weg

Nadere informatie

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Aanwezig bij het onderzoek: Project: Adres of bouwnummer: Type ventilatiesysteem Fabricaat

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Natuurlijke ventilatie van leslokalen

Natuurlijke ventilatie van leslokalen Natuurlijke ventilatie van leslokalen Seminar Actiflow - CFD in de bouw 20 mei 2011 ir. Henk Versteeg Inhoud presentatie Introductie LBP SIGHT Binnenmilieu basisscholen Ventilatie basisschool De Schakel

Nadere informatie

Frisse schoolvoorbeelden. concepten voor gezonde ventilatie in scholen

Frisse schoolvoorbeelden. concepten voor gezonde ventilatie in scholen Frisse schoolvoorbeelden concepten voor gezonde ventilatie in scholen Frisse schoolvoorbeelden Concepten voor gezonde ventilatie in scholen Opdrachtgever: GGD, Hulpverleningsdienst Groningen Contactpersoon:

Nadere informatie

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Seminar Swegon Air Academy 11 november 2008 ir. Froukje van Dijken BBA Binnenmilieu 010-2447025 www.binnenmilieu.nl Dagelijks 20.000 leerlingen

Nadere informatie

CO 2 -gehalteninscholeninrelatietot ventilatiecapaciteit, ventilatiebehoefte en ventilatienorm

CO 2 -gehalteninscholeninrelatietot ventilatiecapaciteit, ventilatiebehoefte en ventilatienorm CO 2 -gehalteninscholeninrelatietot ventilatiecapaciteit, ventilatiebehoefte en ventilatienorm G. Meijer, 1 F. Duijm 1 Om de ventilatie in openbare scholen te beoordelen zijn CO 2 -metingen gedaan in 174

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

GGD-criteria bij de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

GGD-criteria bij de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 GGD-criteria bij de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Inleiding De Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 stelt subsidie aan gemeenten

Nadere informatie

Kanaalventilatie. Beschrijving

Kanaalventilatie. Beschrijving Kanaalventilatie Beschrijving Bij kanaalventilatie zijn tal van aanvoerroutes van de binnenkomende lucht mogelijk. Via een luchtkanaal onder het ligbed wordt de binnenkomende lucht (eventueel onder het

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem Ventileren in huis Handleiding mechanisch ventilatiesysteem 2 Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

PROTOCOL TEMPERATUUR, VOCHTBEHEERSING EN HITTE

PROTOCOL TEMPERATUUR, VOCHTBEHEERSING EN HITTE PROTOCOL TEMPERATUUR, VOCHTBEHEERSING EN HITTE 1 Temperatuur en vochtbeheersing T.a.v. de omgevingstemperatuur en vochtbeheersing hanteert Sisa Kinderopvang het volgende beleid: Stel de temperatuur in

Nadere informatie

Vraaggestuurd, hybride ventilatiesysteem Vent-O-Hybrid

Vraaggestuurd, hybride ventilatiesysteem Vent-O-Hybrid Vraaggestuurd, hybride ventilatiesysteem Vent-O-Hybrid Natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet Hybride ventilatiesysteem Ventileren met een hybride ventilatiesysteem brengt het beste van twee werelden

Nadere informatie

Module 2.3. Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.3

Module 2.3. Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.3 Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld 1 Concreet voorbeeld Eenvoudige woning Niveau -1 Kelder + inkom Niveau 1 Gelijkvloers Niveau -1 2 2 Concreet voorbeeld 3 Gelijkvloers: Woonkamer

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Samenvatting. Invloeden op de gezondheid en op het cognitief functioneren

Samenvatting. Invloeden op de gezondheid en op het cognitief functioneren Samenvatting Het kabinet stelde in 2008 dat de kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholen te wensen overlaat. Het gaat dan vooral om de luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen, de temperatuur in de

Nadere informatie

PER-IMMISSIEPREVENTIE IN-PERIM 1/5

PER-IMMISSIEPREVENTIE IN-PERIM 1/5 PER-IMMISSIEPREVENTIE IN-PERIM 1/5 Dit informatieblad is speciaal gericht op stomerijen. Er worden tips en aandachtspunten gegeven ter preventie van PER-immissie bij aangelegen panden. De informatie is

Nadere informatie

INNOVATIEF VENTILATIECONCEPT VOOR FRISSE SCHOOL MFA HET NEST

INNOVATIEF VENTILATIECONCEPT VOOR FRISSE SCHOOL MFA HET NEST 2 3 2014 BOUWFYSICA WWW.NVBV.ORG INNOVATIEF VENTILATIECONCEPT VOOR FRISSE SCHOOL MFA HET NEST VENTILATIECONCEPT MET NATUURLIJKE TOEVOER VOORKOMT KLACHTEN BINNENKLIMAAT Scholen worden steeds vaker voorzien

Nadere informatie

De juiste dampkap op de juiste plaats

De juiste dampkap op de juiste plaats De juiste dampkap op de juiste plaats De juiste dampkap op de juiste plaats De meest toegepaste dampkappen zijn conventionele dampkappen, luchtinductie dampkappen en impulslucht dampkappen. Deze kappen

Nadere informatie

Rapportage BINNENMILIEU IN ZORGINSTELLINGEN. Project in samenwerking met de gemeente Arnhem gefinancierd door de

Rapportage BINNENMILIEU IN ZORGINSTELLINGEN. Project in samenwerking met de gemeente Arnhem gefinancierd door de Rapportage BINNENMILIEU IN ZORGINSTELLINGEN Project in samenwerking met de gemeente Arnhem gefinancierd door de Academische Werkplaats Medische Milieukunde 10 juli 2014 www.vggm.nl BINNENMILIEU IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV

WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV The Gree Duco werd in 006 bekroond met de prestigieuze Award van meest energiebewuste onderneming in Vlaanderen! Gezondheid, leefcomfort en energiezuinigheid

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Bouwbureau Jansman. Nieuwbouw woning a.d. Koekoekweg 2 te Harfsen.

Bouwbureau Jansman. Nieuwbouw woning a.d. Koekoekweg 2 te Harfsen. Bouwbureau Jansman Arrierflierweg 8-7735 KN - Arrien - Tel: 0529-457371 Fax: 0529-457016 Wilhelminastraat 3-7721 CD - Dalfsen - Tel: 0529-434438 Fax: 0529-435678 Havenweg 60-7772 AG - Hardenberg - Tel:

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Meerzone luchtstroomodellen

Meerzone luchtstroomodellen luchtstroommodellen Meerzone luchtstroomodellen Kennisbank Bouwfysica Auteur: Ruud van Herpen MSc. 1 Principe van een meerzone luchtstroommodel Inzicht in de druk- en volumestroomverdeling binnen een bouwwerk

Nadere informatie

Binnenmilieuvandeopenbare scholeningroningen

Binnenmilieuvandeopenbare scholeningroningen Binnenmilieuvandeopenbare scholeningroningen binnenmilieu van de openbare scholen in Groningen oktober 2009 Gea Meijer Frans Duijm GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-3674000 1 Samenvatting

Nadere informatie

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT Daglicht Projectgegevens PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRACHTGEVER Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl

Nadere informatie

Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang vijf casussen onderzocht

Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang vijf casussen onderzocht Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang vijf casussen onderzocht W/E adviseurs: Marit Béguin en Cees Leenaerts BOinK, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang: Gjalt Jellesma

Nadere informatie

BlowerDoor Test (luchtdichtheidsmeting) & Thermografie

BlowerDoor Test (luchtdichtheidsmeting) & Thermografie Thermografie Rapport Datum Rapport 6/06/2013 Klant : Familie xyz Adres : Abcstraat 123 Klantnummer 130428 7777 België Datum inspectie 28/04/2013 Technicus Demul Tom Buitentemperatuur 14 C Temperatuurverschil

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Ventilatie in bestaande bouw

Ventilatie in bestaande bouw Ventilatie in bestaande bouw Ontwerp en uitwerkingsvoorbeelden van praktische oplossingen André Meester Algemeen directeur Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek BV Daar sta je dan. Verbetering van: Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Niet residentiële ventilatie

Niet residentiële ventilatie Voorbeeld berekening minimum ontwerpdebiet: Leslokaal 50m² Bezetting volgens bouwteam (op plan): 10 personen 10 pers x 22m³/h/pers = 220m³/h Bezetting volgens tabel: 50m² : 4m²/pers = 12,5 pers 13 personen

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

De mechanische ventilatie type C is in te delen in twee stromingen die nog in de huidige huizen aanwezig zijn:

De mechanische ventilatie type C is in te delen in twee stromingen die nog in de huidige huizen aanwezig zijn: 1 Introductie In een huishouden is ventilatie nodig om ervoor te zorgen dat het huis van schone en gezonde lucht is voorzien. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke ventilatie (type A), en

Nadere informatie

Het ontwerpen van een

Het ontwerpen van een Het ontwerpen van een ventilatiesysteem André Meester Alusta natuurlijke ventilatietechniek Het ontwerpen van een ventilatiesysteem Bepaling capaciteit toe en afvoer volgens bouwbesluit Aanvullende eisen

Nadere informatie

Systemen voor buitenluchttoevoer

Systemen voor buitenluchttoevoer Systemen voor buitenluchttoevoer Voor elk gewas en elke kas een oplossing Peter van Weel Wat willen we bereiken? 20-50% energiebesparing op warmte door het meer isoleren met schermdoeken Geen vochtafvoer

Nadere informatie

Advieswijzer: verwarmen en ventileren

Advieswijzer: verwarmen en ventileren 100% wonen Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees deze advieswijzer aandachtig

Nadere informatie

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk RAPPORT - Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door - Sommelsdijk R012887.001.01 Definitief Architectenbureau

Nadere informatie

'Your air.. Our care!'

'Your air.. Our care!' 'Your air.. Our care!' Beknopt kan hiermee de missie van KlimaVent environment worden omschreven. Ventileren is een vak. Een vak waar KlimaVent zich dagelijks mee bezig houdt. Voor het creëren van een

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie

Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen. Resultaten onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag periode 2007-2011

Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen. Resultaten onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag periode 2007-2011 Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen Resultaten onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag periode 2007-2011 GGD Den Haag Afdeling Leefomgeving Mei 2012 Samenvatting Bestaande scholen

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

Rekentool DYKA AIR 3.0

Rekentool DYKA AIR 3.0 Rekentool DYKA AIR 3.0 Instructie gebruik rekentool Versie 3.0, juli 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE ONTWERPRICHTLIJNEN... 3 1.2 KANAALONTWERP... 3 1.2.1 Beperk stromingsruis:... 3 1.2.2 Luchtsnelheden

Nadere informatie

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd.

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd. Schoonmaakprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Schoonmaakmethoden 2. Aandachtspunten reiniging 3. Desinfecteren van

Nadere informatie

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven ir. Henk Versteeg Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht

Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht Het binnenmilieu in basisscholen is niet altijd wat het zijn moet. De luchtkwaliteit laat soms te wensen over, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken.

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Wat wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving verstaan onder een verbouwing? In het kader van de energieprestatieregelgeving is een

Nadere informatie

GEZONDE LUCHT OP SCHOOL

GEZONDE LUCHT OP SCHOOL GEZONDE LUCHT OP SCHOOL KINDEREN HEBBEN RECHT OP GEZONDE BINNENLUCHT! Gezonde lucht op school Wist u dat het binnenklimaat in bijvoorbeeld gevangenissen vele malen beter is dan in een schoolgebouw? Onderzoeken

Nadere informatie

Gezond binnenmilieu voor kinderopvang Adviezen voor ver- en nieuwbouw

Gezond binnenmilieu voor kinderopvang Adviezen voor ver- en nieuwbouw Gemeente Den Haag Gezond binnenmilieu voor kinderopvang Adviezen voor ver- en nieuwbouw 1 GEZONDE KINDEROPVANG, ontwerp en inrichting Adviezen voor ver- en nieuwbouw Samengesteld door afdeling Leefomgeving,

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte Ventilatieberekening Arlan Architecten bv Juli 2013 Inhoud Inleiding Projectgegevens Overzicht gegevens 1.0 Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte

Nadere informatie

Module 2.6. Ventilatie van niet-residentiële gebouwen: Concreet voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.6

Module 2.6. Ventilatie van niet-residentiële gebouwen: Concreet voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.6 Ventilatie van niet-residentiële gebouwen: Concreet voorbeeld Voorbeeld: het PROBE gebouw Verdieping 1 : kantoren Verdieping 0 : kantoren Verdieping -1 : archief + stookplaats Het PROBE-gebouw bestaat

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Goed ventileren in huis

Goed ventileren in huis Goed ventileren in huis Wist u dat de binnenlucht meestal viezer is dan de buitenlucht? Eén op de tien huizen heeft schimmel en in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten. Daarom is ventileren zo

Nadere informatie

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN 08.L.501 aiad BI 1:1000 26-11 _15 10. 02.16 NB: Voorterrein inrichting zie erf inpassingsplan SITUATIE KAO.GEM. VRIES

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Ventilatie van woningen

Ventilatie van woningen Ventilatie van woningen Ventileren betekent: Verse buitenlucht naar binnen, Vervuilde binnenlucht naar buiten! Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren 13 december 2012 Veel gestelde vragen zijn: Kan

Nadere informatie

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) Vignet Milieu, po Vragenlijst Milieu Educatie 1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) o Energieke Scholen o Anders, namelijk... o Geen

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz (BSO) Pieter Calandlaan 1073 1069 SE AMSTERDAM Registratienummer: 538544181

Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz (BSO) Pieter Calandlaan 1073 1069 SE AMSTERDAM Registratienummer: 538544181 Inspectierapport Kinderopvang Allkidsz (BSO) Pieter Calandlaan 1073 1069 SE AMSTERDAM Registratienummer: 538544181 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 20-02-2015

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

Deurventilatie. Beschrijving

Deurventilatie. Beschrijving Deurventilatie Beschrijving Deurventilatie of voedergangventilatie is een eenvoudig en goedkoop systeem dat nog steeds populair is. In vergelijking met plafondventilatie is een kwart minder ventilatie

Nadere informatie

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Inhoud. 2. Ventileren. Waarom ventileren? Doel en middel GEBOUWSCHIL VENTILATIE. Dialoog vzw. Energiezorg in scholen en centra Voorjaar 2009

Inhoud. 2. Ventileren. Waarom ventileren? Doel en middel GEBOUWSCHIL VENTILATIE. Dialoog vzw. Energiezorg in scholen en centra Voorjaar 2009 Dialoog vzw Inhoud Ventileren principes soorten ventilatiesystemen ventileren in de praktijk GEBOUWSCHIL VENTILATIE Energiezorg voor scholen en centra EVELIEN W ILLAERT, ARCHITECT DOMINIC VAN CLÉ, ARCHITECT

Nadere informatie

DCS - Plafondrooster DCS. Plafondrooster

DCS - Plafondrooster DCS. Plafondrooster DCS Plafondrooster DCS/C DCS/A DCS/P Horizontale luchttoevoer, eveneens geschikt voor afzuiging Modulaire constructie met 5 verschillende, uitwisselbare frontpanelen geschikt voor modulaire plafonds met

Nadere informatie

Gezonde binnenlucht op school? Van belang voor je gezondheid!

Gezonde binnenlucht op school? Van belang voor je gezondheid! Gezonde binnenlucht op school? Van belang voor je gezondheid! www.airatschool.be www.mmk.be/onderwijs www.vlaamselogos.be www.zorg-en-gezondheid.be www.vigez.be Gezonde binnenlucht op school? Belang voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde 1, (nieuwe stijl) Eamen HV Hoger lgemeen Voortgezet nderwijs Tijdvak Woensdag 18 juni 1.0 16.0 uur 0 0 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 18 vragen. Voor elk

Nadere informatie

GDD - Toevoerrooster. Halton GDD. Toevoerrooster

GDD - Toevoerrooster. Halton GDD. Toevoerrooster Halton GDD Toevoerrooster Horizontale toevoer, voor ronde kanalen Voor koelings- en verwarmingstoepassingen; eveneens geschikt voor afzuiging Instelbare verticale lamellen vooraan en instelbare horizontale

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

Gebruik van de WTW-installatie:

Gebruik van de WTW-installatie: Gebruik van de WTW-installatie: Voor een zorgeloos gebruik van de WTW-installatie hoeft u slechts het volgende in acht te nemen: Koken: Als u gaat koken dient u de bedieningsschakelaar boven het aanrecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

Al uw vragen over mechanische ventilatie beantwoord

Al uw vragen over mechanische ventilatie beantwoord Al uw vragen over mechanische ventilatie beantwoord Wat is in mijn project het ideale systeem van mechanische ventilatie? Waar moet je in het ontwerp op letten? Waarom is één CO 2 -sensor per woning niet

Nadere informatie

Inspectierapport EigenWijs Buiten (KDV) Van Rijnweg 11 2286KC Rijswijk Registratienummer 154430365

Inspectierapport EigenWijs Buiten (KDV) Van Rijnweg 11 2286KC Rijswijk Registratienummer 154430365 Inspectierapport EigenWijs Buiten (KDV) Van Rijnweg 11 2286KC Rijswijk Registratienummer 154430365 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 04-04-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Het hoofd in de wolken

Het hoofd in de wolken Het hoofd in de wolken Evert Hasselaar Trees Wouda, 1947 Fijn stof binnenshuis transport Van vervuilingsbron naar effect Bron vervuiling of hinder emissies Concentratie blootstelling opname gezondheids

Nadere informatie