Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18

2 Inhoud Den Haag, maart Verantwoording ontruimingsplan Doel en functie ontruimingsplan Taken ontruimingsorganisatie Verantwoordelijkheden Beheer ontruimingsplan Basisgegevens bedrijf Bedrijfsgegevens Personeel en kinderen Gegevens gebouw Ontruimingsorganisatie Overzicht BHV ers Operationaliteit BHV ers Beschikbaarheid en aanwezigheid Materialen t.b.v. de ontruiming Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Middelen om aanwezigen te alarmeren Overige BHV- materialen Instructies voor het personeel Voorlichting over de BHV Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Handelen bij een ontruiming Instructiekaarten en plattegronden Procedures voor de BHV Oefenen Registratie beheer ontruimingsoefeningen Evaluatie en rapportage Bijlage 1 procedure alarmering directie /administratie Bijlage 2 procedures/instructies BHV ers NIBHV, 2009 Pagina 2 van 18

3 Bijlage 3: Inzetprocedure BHV ers bij een ontruiming Bijlage 4: instructie kaart Bijlage 5: Evaluatieformulier: Ontruimingsoefening cbs De Gantel Bekendheid van de oefening Uitvoering Alarmering Uitvoering van taken NIBHV, 2009 Pagina 3 van 18

4 1 Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel en functie ontruimingsplan In geval van brand(melding) dient de school tijdig en veilig ontruimd te worden. Dit plan voorziet in een eenduidige en heldere instructie voor alle betrokkenen. Bij elk ontruimingssignaal wordt het gehele gebouw ontruimd (dus ook in geval van loos alarm!). 1.2 Taken ontruimingsorganisatie a. coördinator (directielid) aanwezig tijdens schooluren, indien nodig plaatsvervanger aanwijzen controle alarmering brandweer geeft opdracht tot ontruiming coördineert de ontruiming vangt brandweer op, stelt sleutels en plattegrond ter beschikking zet de ontruimingsploeg in coördineert appel op de verzamelplaats b. ontruimingsploeg (BHV-ers) controle gebouw (achtergebleven personen) na controle melden bij coördinator c. leerkracht sluiten ramen en deuren schakelen apparatuur en licht uit (indien daar tijd voor is) nemen absentielijst mee verlaten rustig en ordelijk het gebouw met de gehele groep blijven bij hun groep en stellen de groep op op de verzamelplaats controleren de compleetheid van de groep en melden dit aan de coördinator 1.3 Verantwoordelijkheden Een ieder die een ontruimings-handmelding maakt, geeft opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingssignaal wordt het gehele gebouw ontruimd. In principe wordt opdracht tot ontruiming gegeven door: a. De directie H. van Reine M. Struick b. Het hoofd van de bedrijfshulpverlening of de vervanger H. van Reine M. Struick L. Louwersheimer c. Het bevoegd gezag 1.4 Beheer ontruimingsplan De werkgroep BHV / ontruiming is verantwoordelijk voor het ontruimingsplan en het beheer ervan. Eindverantwoordelijk is H. van Reine als leider van deze werkgroep. NIBHV, 2009 Pagina 4 van 18

5 2 Basisgegevens bedrijf 2.1 Bedrijfsgegevens Bedrijf : cbs de Gantel, locatie de Mijlpaal Straat en nummer : Laan van Wateringseveld 925 Postcode en plaats : 2548 BR Den Haag Telefoonnummer : Faxnummer : Nadere aanduidingen; Plaats hoofdingang: laan van Wateringseveld 925 Plaats andere in- en uitgangen: zij-ingang Treslonglaan aan de schoolpleinzijde aan het Luchtenburgplein (schoolwoningen) Belangrijke telefoonnummers Directeur Sleutelhouder(s) : H. van Reine xxxxxxxxx : H. Van Reine : M. Struick xxxxxxxx Medegebruikers : 2-samen S. Snel : Mallory schoonmaakdiensten xxxxxxx : Gem. Den Haag, afd. binnensport of (24uur) Omgeving Contactpersonen buur-instellingen instelling naam telefoonnummer Wateringse Veld College dhr. R Pagee. xxxxxxxx Afspraken over opvang leerlingen en personeel bij een ontruiming: leerlingen en personeel worden opgevangen in het WateringseVeld College, Missouri 2 in Den Haag. Alarmnummers Extern Aanrijtijden externe hulpverleners Ambulance : Aanrijtijd ambulance : 6 minuten Brandweer : Aanrijtijd Brandweer : 6 minuten Politie : Aanrijtijd Politie : 6 minuten Beveiligingsbedrijf: Hadi tel NIBHV, 2009 Pagina 5 van 18

6 2.2 Personeel en kinderen Aantal werknemers en kinderen: Totaal aantal werknemers per dag is 25, eventueel aangevuld met studenten. Tussen en aangevuld met maximaal 17 overblijfleidsters. In het hoofdgebouw: 1 e etage: 9 leslokalen, 1 gymzaal, 1 speelzaal (maximaal 11 x30 = 330 kinderen + 11 leerkrachten) Begane grond: 8 leslokalen, kleedkamers + administratie, directie en RT (maximaal 9x30=270 kinderen, 15 leerkrachten) Werktijden: de kinderen zijn aanwezig van 8.30 tot uur. Tussen en uur is het aantal kinderen wisselend ivm overblijf. Personeel is aanwezig tot uiterlijk uur. Aanwezigheid wordt aangegeven op de presentie-borden. Receptie: maximaal 2 personen, aanwezig tussen 8.00 en uur. Derden: overblijfleidsters:maximaal 17, aanwezig van tot uur. Coördinatie: L. Louwersheimer Schoonmaak: schoonmaakbedrijf Mallory, 4 personen tussen en uur. Contactpersoon is: A. Vermaas xxxxxxxxx Bezoekers: bezoekers melden zich via de administratie. Samengevat: Aantal aanwezigen : per dag maximaal aanwezig 550 personen Werktijden : leerlingen: 8.30 tot uur, personeel 8.00 tot Receptie : 8.00 en uur Derden : overblijf Schoonmaak Bedrijf Mallory Afdeling Binnensport Gemeente Den Haag Bezoekers : melden via administratie NIBHV, 2009 Pagina 6 van 18

7 2.3 Gegevens gebouw Bedrijfsstoffen Gas Hoofdaansluiting : Hal links naast de voordeur Elektriciteit Hoofdaansluiting : hal links naast de voordeur Water Hoofdaansluiting : hal links naast de voordeur Sleutelbeheerder : H. v. Reine Bediening luchtbehandelingssysteem Locatie bediening ventilatiesysteem : vanuit technische ruimte, ketelhuis op zolder Vluchtwegen Vluchtwegen en nooduitgangen zijn voorzien van goede, verlichte richtingsbordjes. Uitgang: pijl in kader (groen/ wit) Nooduitgang: rennende figuur, pijl, deur (groen/ wit) Op strategische plaatsen, in alle klaslokalen, de keuken, personeelsruimtes en de centrale hal, hangt een overzichtelijke plattegrond waarop de kortste vluchtwegen en de nooduitgangen zijn aangegeven. Vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels zoals kasten, plantenbakken, losse kapstokken e.d. Aanduiding vluchtwegen: zie tekeningen Locatie noodverlichting: zie tekeningen Locatie plattegronden: zie tekeningen Verzamelplaats Verzamelplaats(en): Iedere groep stelt zich op op de aangewezen plaats op het schoolplein of op de stoep voor de school. Zie hiervoor de opstel plattegrond. Brandmeldinstallatie (BMI) Beheerder BMI : H. van Reine Locatie BMI : zie tekeningen (meterkast links naast de voordeur) Ontruimingsalarminstallatie Bediener ontruimingsalarminstallatie Beheerder ontruimingsalarminstallatie Locatie ontruimingsalarminstallatie : H. van Reine : H. van Reine : zie tekeningen (meterkast links naast de voordeur) Brandcompartimenten De brandwerende klapdeuren sluiten automatisch na een brandmelding. Brandcompartimenten : zie tekening vluchtplan Bluswatervoorzieningen Bluswatervoorzieningen : zie tekeningen NIBHV, 2009 Pagina 7 van 18

8 3 Ontruimingsorganisatie 3.1 Overzicht BHV ers BHV er Afdeling BHV-functie BHV-taak Herman van Reine Michelle Struick Yvonne vd Vlist Pamela Hulsmans Kim vd Berg Peter Wegman Ger Broekema Rita van Venetie Cynthia Treebusch Directie Directie Hoofd BHV Coördinator coördinator Ontruimer Natasja de Zwart Nelly Vos Raymond Mulder EHBO verlening EHBO verlening EHBO verlening 3.2 Operationaliteit BHV ers Responstijd van BHV ers bij een ontruiming : 1 minuut De BHV-ers zonder groep melden zich binnen 1 minuut bij de directie in geval van een ontruimingssignaal. BHV-ers met groep blijven in eerste instantie bij hun eigen groep, totdat de school ontruimd is. 3.3 Beschikbaarheid en aanwezigheid Op het presentiebord in de hal is aangegeven welke medewerkers BHV er zijn, en is zichtbaar wie aanwezig is. Op de plattegrond ernaast in aangegeven in welke lokalen of ruimten de BHV ers werkzaam zijn. NIBHV, 2009 Pagina 8 van 18

9 4 Materialen t.b.v. de ontruiming 4.1 Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Alarmerings- en communicatiemiddelen: schoolbel 1x lang, 4x kort Intern worden de BHV ers op de hoogte gesteld middels het afgesproken signaal van de schoolbel (1x lang, 4x kort) 4.2 Middelen om aanwezigen te alarmeren Wijze van alarmeren aanwezigen: een brandmeldinstallatie (met ontruimingssignaal: slowwhoop) 4.3 Overige BHV- materialen Blusmiddelen: Begane grond: 3 brandslanghaspels (2 x in gang bij de leslokalen, 1 bij kleedruimtes gymzaal) 1 e verdieping: 3x brandslanghaspel (2 x in gang bij de leslokalen, 1 in gymzaal) Blusdeken op de EHBO kast in de centrale hal. Brandblusser op zolder/ technische ruimte C02 blusser: 1x centrale hal, 1 x halverwege benedengang, 1x hal 1 e etage naast ingang gymzaal, 1x halverwege bovengang. Veiligheidssignalering / handmelders: Totaal 6x, gelokaliseerd bij de brandslanghaspels. Centrale brand (ontruimings)installatie: in meterkast links naast de voordeur EHBO: EHBO kast in de centrale hal. EHBO koffer: 1x in kantoor directie 1x in keuken Ontruimingsmaterialen: Veiligheidshesjes voor BHV ers (worden bewaard op de werkplek van de BHV-er) Fluit Megafoon Ontruimingsmap met daarin: ontruimingsplan Overzicht BHV ers Belangrijke telefoonnummers (oa WVC) Groepslijsten plattegronden NIBHV, 2009 Pagina 9 van 18

10 5 Instructies voor het personeel 5.1 Voorlichting over de BHV De teamleden met een BHV taak zijn vermeld in paragraaf 3.1. De aanwezigheid van de BHV ers is te zien op het presentiebord, en wisselt per dag. De BHV als totaal heeft de volgende taken: het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. Het onderhouden van verbindingen met diensten van buitenaf is een taak voor de directie: dhr. H. van Reine, mw. M. Vogelaar of mw. M. Struick 5.2 Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Meld het incident volgens de afspraken in het bedrijf. (zie hiervoor de instructie kaart). Er kan zich een situatie voordoen die zo dreigend is, dat u alleen nog uzelf en anderen in veiligheid kunt brengen en zo directe ernstige gevolgen kunt voorkomen. Doe, zodra het mogelijk is, dan alsnog een melding. In bijlage 1 vindt u de instructiekaart voor werknemers. 5.3 Handelen bij een ontruiming Iedere werknemer stelt zich op de hoogte van de volgende zaken: In welk gebouw, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde blusmiddelen? Volgens welke procedure moet ik handelen als het ontruimingssignaal afgaat? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? 5.4 Instructiekaarten en plattegronden In alle leslokalen hangt een plattegrond waarop vluchtwegen en blusmateriaal zijn aangeduid. Daarnaast hangt een instructiekaart met informatie over hoe de werknemer dient te handelen bij een brand of ongeval. Het alarmnummer in geval van nood is Procedures voor de BHV De BHV ers kunnen intern opgeroepen worden met het afgesproken schoolbel signaal. Alarmering van externe hulpverleners (na een interne melding van een incident) wordt gedaan door: Naam: Telefoon nummer: H. van Reine of xxxxxx M. Struick of xxxxxxx C. Treebusch Zie voor de procedure alarmering door directie of administratie bijlage 1. NIBHV, 2009 Pagina 10 van 18

11 7. Oefenen We zorgen ervoor dat het opleidingsniveau van de BHV ers op peil wordt gehouden, door het jaarlijks volgen van de nascholing, zodat zij in noodsituaties adequaat kunnen optreden. Regelmatig wordt een ontruimingsoefening gehouden. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is de richtlijn. We registreren deelname van medewerkers aan instructies en ontruimings-oefeningen. We leggen schriftelijk vast dat er is geoefend en zorgen voor evaluatie van de oefening, zodat duidelijk is waar verbeteringen noodzakelijk zijn. De werkgroep en de hoofd BHV er zijn hiervoor verantwoordelijk Registratie beheer ontruimingsoefeningen ontruimingsoefeningen verricht Datum oefening Soort incident Vertoonde gebrek(en) Welke oplossing(en) voor gebrek(en) Wie pakt gebrek(en) aan Datum oplossing(en) aangebracht 7.2. Evaluatie en rapportage Elke oefening of daadwerkelijke ontruiming wordt gerapporteerd en geëvalueerd. We gebruiken hiervoor standaard evaluatie formulieren, zie bijlage. Aan de hand van de evaluatie wordt bekeken waar de procedure eventueel bijgesteld dient te worden. NIBHV, 2009 Pagina 11 van 18

12 Bijlage 1 procedure alarmering directie /administratie Reactie op een brandmelding of ander incident dat tot een ontruiming kan leiden brandmelding of ander incident telefonische of mondelinge melding automatische melding en handbrandmelder alarmeer de BHV-er: laat hem controleren wat er aan de hand is wacht op instructies van BHV-er is inzet brandweer gewenst? nee ja start ontruimingssignaal bel wacht op nadere instructies NIBHV, 2009 Pagina 12 van 18

13 Bijlage 2 procedures/instructies BHV ers Alarmeringsprocedure BHV ers incident BHV er wordt gealarmeerd BHV er controleert melding besluit tot ontruimen ja nee BHV er handelt incident af start ontruimingssignaal alarmering BHV- inzetprocedure ontruiming NIBHV, 2009 Pagina 13 van 18

14 Bijlage 3: Inzetprocedure BHV ers bij een ontruiming ontruiming let op eigen veiligheid stel eigen werkplek veilig doe een bluspoging indien mogelijk besluit tot ontruimen geef aanwijzingen aan werknemers controleer of werkruimten, toiletten en kasten leeg zijn sluit ramen, deuren en kasten die nog open staan zet apparatuur uit wacht na controle gebouw op de externe hulpverleningsdiensten informeer de hulpverleningsdiensten controleer aanwezigheid kinderen en leerkrachten op verzamelplaats na vrijgave gebouw door externe hulpverleningsdiensten: personeel gebouw in begeleiden NIBHV, 2009 Pagina 14 van 18

15 Bijlage 4: instructie kaart Instructie kaart cbs de Gantel Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er Begane grond: H. van Reine, M. Struick, C. Treebusch, R. v Venetie 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder in let op eigen veiligheid waarschuw direct de werknemers in de omgeving sluit ramen, deuren en kasten schakel apparatuur uit verlaat zo nodig het gebouw volgens de instructies (zie ontruiming) bij een ongeval meld het ongeval aan de BHV-er (of laat een ander dat doen): vermeld: wie je bent waar het is gebeurd wat er is gebeurd hoeveel slachtoffers er zijn blijf bij het slachtoffer bij ontruiming verlaat het gebouw rustig (met de hele groep indien groepslk) als de slow whoop afgaat laat kinderen (indien geen acute nood) hun jas pakken en onder hun arm meenemen bij het opstellen in de gang de doorgang vrijhouden schakel eigen apparatuur uit sluit deuren, ramen en kasten verlaat het gebouw via de aangegeven route neem de absentiemap / ontruimingsgegevens mee uit de houder blijf bij je groep ga naar de verzamelplaats aangegeven op de plattegrond en meld je bij de BHV-er blijf op de verzamelplaats en wacht op instructies NIBHV, 2009 Pagina 15 van 18

16 Belangrijke telefoonnummers Directeur Sleutelhouder(s) : H. van Reine xxxxxxx : H. Van Reine : M. Struick xxxxxxxxx Medegebruikers : 2-samen S. Snel : Mallory schoonmaakdiensten xxxxxxx : Gem. Den Haag, afd. binnensport of (24uur) Blusmiddelen: Begane grond: 3 brandslanghaspels (2 x in gang bij de leslokalen, 1 bij kleedruimtes gymzaal) 1 e verdieping: 3x brandslanghaspel (2 x in gang bij de leslokalen, 1 in gymzaal) Blusdeken op de EHBO kast in de centrale hal. Brandblusser op zolder/ technische ruimte C02 blusser: 1x centrale hal, 1 x halverwege benedengang, 1x hal 1 e etage naast ingang gymzaal, 1x halverwege bovengang. Veiligheidssignalering / handmelders: Totaal 6x, gelokaliseerd bij de brandslanghaspels. Centrale brand (ontruimings)installatie: in meterkast links naast de voordeur EHBO: EHBO kast in de centrale hal. EHBO koffer: 1x in kantoor directie 1x in keuken BHV er Afdeling BHV-functie BHV-taak Herman van Reine Michelle Struick Yvonne vd Vlist Pamela Hulsmans Kim vd Berg Peter Wegman Michelle Leijnse Ger Broekema Rita van Venetie Cynthia Treebusch Directie Directie Admin. Hoofd BHV Plv hoofd BHV Coördinator coördinator ontuimer Ontruimer Natasja de Zwart Nelly Vos Raymond Mulder EHBO verlening EHBO verlening EHBO verlening NIBHV, 2009 Pagina 16 van 18

17 Bijlage 5: Evaluatieformulier: Ontruimingsoefening cbs De Gantel Datum oefening: Tijdstip aanvang/ einde oefening:...uur/...uur Naam leider oefening: Soort oefening Communicatieoefening Gedeeltelijke ontruiming van het bedrijf Volledige ontruiming van het bedrijf Bekendheid van de oefening Met kennisgeving vooraf Zonder kennisgeving vooraf Uitvoering ja nee opmerking Alarmering 1. Is de brandmeldapparatuur juist gebruikt? 2. Is het ontruimingsalarm/de ontruimingsalarminstallatie juist gebruikt? 3. Zijn intern de juiste personen op juiste wijze gealarmeerd? 4. Waren de aanwezige personen bekend met het ontruimingssignaal? 5. Zijn (eventueel) externe hulpverleners op de juiste wijze gealarmeerd? Uitvoering van taken 6. is de ontruiming op de juiste wijze gecoördineerd? 7. Is de directie geïnformeerd over/betrokken bij de ontruiming? Zijn de taken van de receptie/centraal punt juist uitgevoerd? 10. Zijn gas en elektra afgesloten? 11. Hebben de werknemers de ontruimingsprocedure gevolgd? a. Is de werkplek volgens afspraak achtergelaten? b. Zijn ramen, deuren, kasten gesloten? c. Is een veilige vluchtroute gevolgd? 12. Was de taakverdeling binnen de BHV duidelijk? 13. Zijn de taken van de BHV juist uitgevoerd? a. Zijn alle ruimten op aanwezigen gecontroleerd? b. Is apparatuur zonodig uitgezet? c. Zijn ramen, kasten en deuren gesloten? d. Heeft de ontruiming van niet-zelfredzame personen op een juiste wijze plaatsgevonden? e. Zijn werknemers en derden daadwerkelijk begeleid? f. Zijn alle aanwezigen naar de verzamelplaats gestuurd? NIBHV, 2009 Pagina 17 van 18

18 14. Is op de juiste wijze door de BHV ers samengewerkt? 15. Is op de juiste wijze omgegaan met de aanwezige communicatiemiddelen? 16. Is op de juiste wijze omgegaan met brand-blusmiddelen en/ of Eerste Hulp-middelen? 17. Zijn de aanwezigen geregistreerd op de verzamelplaats? 18. Zijn de nooduitgangen daadwerkelijk gebruikt? Mogelijke aanpassingen 19. Waren alle voorzieningen goed te gebruiken? a. brandmelders b. brandmeldinstallatie c. ontruimingssignaal/ontruimingsalarminstallatie d. vluchtwegen e. nooduitgangen f. blusmiddelen g. eerste hulpmiddelen h. overige 20. Is nadere voorlichting en instructie nodig van: a. directie? b. personeel? c. BHV ers? 21. Dienen de afspraken met de externe hulpverleningsdiensten te worden aangepast? 22. Moet het ontruimingsplan worden aangepast n.a.v. de oefening? Overige opmerkingen: NIBHV, 2009 Pagina 18 van 18

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015

BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015 BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015 NIBHV, 2010 Pagina 1 van 10 Inhoud Pagina 1. Verantwoording BHV-plan 5 1.1. Doel en functie BHV-plan 5 1.2. Taken BHV-organisatie 5 1.3. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BHV plan. Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof

BHV plan. Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof BHV plan Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof Wervershoof, 2 februari 2015 1 Inhoud 1. Verantwoording BHV plan 3 a. Doel en functie BHV plan 3 b. Taken BHV organisatie 3 c. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011 Calamiteitenplan REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554 Plaats, datum: Sterksel 2011 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 1 van 27 Inhoud Pagina 1 Verantwoording

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Intergraal Kind Centrum De Kerneel Ontruimingsplan Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Directeur:Erna Bouten, 06-16033181 Clustermanager Hoera: Sigrid Seerden, 06-45566882

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

ONTRUIMINGSINFOMAP. Met hulpmiddelen om als organisatie uw ontruiming goed te oefenen.

ONTRUIMINGSINFOMAP. Met hulpmiddelen om als organisatie uw ontruiming goed te oefenen. ONTRUIMINGSINFOMAP Met hulpmiddelen om als organisatie uw ontruiming goed te oefenen. Inhoud 1. Het voorbeeldontruimingsplan 2. De voorbeeldplattegrond en pictogrammen 3. De voorbeeldinstructiekaart 4.

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. MFC de SPIL CERESSTRAAT. Ceresstraat 6,8 9514 CA Gasselternijveen. Versie 2015. www.mfcdespil.nl

Ontruimingsplan. MFC de SPIL CERESSTRAAT. Ceresstraat 6,8 9514 CA Gasselternijveen. Versie 2015. www.mfcdespil.nl Ontruimingsplan MFC de SPIL CERESSTRAAT 4 Ceresstraat 6,8 9514 CA Gasselternijveen Versie 2015 www.mfcdespil.nl Inhoud 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Veiligheidsplan OBS De Hobbitstee

Veiligheidsplan OBS De Hobbitstee Veiligheidsplan OBS De Hobbitstee Leerdam, februari 2015 1 Inhoud 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie 3 1.2.1 Taken van de hoofdbhv

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie