Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18

2 Inhoud Den Haag, maart Verantwoording ontruimingsplan Doel en functie ontruimingsplan Taken ontruimingsorganisatie Verantwoordelijkheden Beheer ontruimingsplan Basisgegevens bedrijf Bedrijfsgegevens Personeel en kinderen Gegevens gebouw Ontruimingsorganisatie Overzicht BHV ers Operationaliteit BHV ers Beschikbaarheid en aanwezigheid Materialen t.b.v. de ontruiming Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Middelen om aanwezigen te alarmeren Overige BHV- materialen Instructies voor het personeel Voorlichting over de BHV Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Handelen bij een ontruiming Instructiekaarten en plattegronden Procedures voor de BHV Oefenen Registratie beheer ontruimingsoefeningen Evaluatie en rapportage Bijlage 1 procedure alarmering directie /administratie Bijlage 2 procedures/instructies BHV ers NIBHV, 2009 Pagina 2 van 18

3 Bijlage 3: Inzetprocedure BHV ers bij een ontruiming Bijlage 4: instructie kaart Bijlage 5: Evaluatieformulier: Ontruimingsoefening cbs De Gantel Bekendheid van de oefening Uitvoering Alarmering Uitvoering van taken NIBHV, 2009 Pagina 3 van 18

4 1 Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel en functie ontruimingsplan In geval van brand(melding) dient de school tijdig en veilig ontruimd te worden. Dit plan voorziet in een eenduidige en heldere instructie voor alle betrokkenen. Bij elk ontruimingssignaal wordt het gehele gebouw ontruimd (dus ook in geval van loos alarm!). 1.2 Taken ontruimingsorganisatie a. coördinator (directielid) aanwezig tijdens schooluren, indien nodig plaatsvervanger aanwijzen controle alarmering brandweer geeft opdracht tot ontruiming coördineert de ontruiming vangt brandweer op, stelt sleutels en plattegrond ter beschikking zet de ontruimingsploeg in coördineert appel op de verzamelplaats b. ontruimingsploeg (BHV-ers) controle gebouw (achtergebleven personen) na controle melden bij coördinator c. leerkracht sluiten ramen en deuren schakelen apparatuur en licht uit (indien daar tijd voor is) nemen absentielijst mee verlaten rustig en ordelijk het gebouw met de gehele groep blijven bij hun groep en stellen de groep op op de verzamelplaats controleren de compleetheid van de groep en melden dit aan de coördinator 1.3 Verantwoordelijkheden Een ieder die een ontruimings-handmelding maakt, geeft opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingssignaal wordt het gehele gebouw ontruimd. In principe wordt opdracht tot ontruiming gegeven door: a. De directie H. van Reine M. Struick b. Het hoofd van de bedrijfshulpverlening of de vervanger H. van Reine M. Struick L. Louwersheimer c. Het bevoegd gezag 1.4 Beheer ontruimingsplan De werkgroep BHV / ontruiming is verantwoordelijk voor het ontruimingsplan en het beheer ervan. Eindverantwoordelijk is H. van Reine als leider van deze werkgroep. NIBHV, 2009 Pagina 4 van 18

5 2 Basisgegevens bedrijf 2.1 Bedrijfsgegevens Bedrijf : cbs de Gantel, locatie de Mijlpaal Straat en nummer : Laan van Wateringseveld 925 Postcode en plaats : 2548 BR Den Haag Telefoonnummer : Faxnummer : Nadere aanduidingen; Plaats hoofdingang: laan van Wateringseveld 925 Plaats andere in- en uitgangen: zij-ingang Treslonglaan aan de schoolpleinzijde aan het Luchtenburgplein (schoolwoningen) Belangrijke telefoonnummers Directeur Sleutelhouder(s) : H. van Reine xxxxxxxxx : H. Van Reine : M. Struick xxxxxxxx Medegebruikers : 2-samen S. Snel : Mallory schoonmaakdiensten xxxxxxx : Gem. Den Haag, afd. binnensport of (24uur) Omgeving Contactpersonen buur-instellingen instelling naam telefoonnummer Wateringse Veld College dhr. R Pagee. xxxxxxxx Afspraken over opvang leerlingen en personeel bij een ontruiming: leerlingen en personeel worden opgevangen in het WateringseVeld College, Missouri 2 in Den Haag. Alarmnummers Extern Aanrijtijden externe hulpverleners Ambulance : Aanrijtijd ambulance : 6 minuten Brandweer : Aanrijtijd Brandweer : 6 minuten Politie : Aanrijtijd Politie : 6 minuten Beveiligingsbedrijf: Hadi tel NIBHV, 2009 Pagina 5 van 18

6 2.2 Personeel en kinderen Aantal werknemers en kinderen: Totaal aantal werknemers per dag is 25, eventueel aangevuld met studenten. Tussen en aangevuld met maximaal 17 overblijfleidsters. In het hoofdgebouw: 1 e etage: 9 leslokalen, 1 gymzaal, 1 speelzaal (maximaal 11 x30 = 330 kinderen + 11 leerkrachten) Begane grond: 8 leslokalen, kleedkamers + administratie, directie en RT (maximaal 9x30=270 kinderen, 15 leerkrachten) Werktijden: de kinderen zijn aanwezig van 8.30 tot uur. Tussen en uur is het aantal kinderen wisselend ivm overblijf. Personeel is aanwezig tot uiterlijk uur. Aanwezigheid wordt aangegeven op de presentie-borden. Receptie: maximaal 2 personen, aanwezig tussen 8.00 en uur. Derden: overblijfleidsters:maximaal 17, aanwezig van tot uur. Coördinatie: L. Louwersheimer Schoonmaak: schoonmaakbedrijf Mallory, 4 personen tussen en uur. Contactpersoon is: A. Vermaas xxxxxxxxx Bezoekers: bezoekers melden zich via de administratie. Samengevat: Aantal aanwezigen : per dag maximaal aanwezig 550 personen Werktijden : leerlingen: 8.30 tot uur, personeel 8.00 tot Receptie : 8.00 en uur Derden : overblijf Schoonmaak Bedrijf Mallory Afdeling Binnensport Gemeente Den Haag Bezoekers : melden via administratie NIBHV, 2009 Pagina 6 van 18

7 2.3 Gegevens gebouw Bedrijfsstoffen Gas Hoofdaansluiting : Hal links naast de voordeur Elektriciteit Hoofdaansluiting : hal links naast de voordeur Water Hoofdaansluiting : hal links naast de voordeur Sleutelbeheerder : H. v. Reine Bediening luchtbehandelingssysteem Locatie bediening ventilatiesysteem : vanuit technische ruimte, ketelhuis op zolder Vluchtwegen Vluchtwegen en nooduitgangen zijn voorzien van goede, verlichte richtingsbordjes. Uitgang: pijl in kader (groen/ wit) Nooduitgang: rennende figuur, pijl, deur (groen/ wit) Op strategische plaatsen, in alle klaslokalen, de keuken, personeelsruimtes en de centrale hal, hangt een overzichtelijke plattegrond waarop de kortste vluchtwegen en de nooduitgangen zijn aangegeven. Vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels zoals kasten, plantenbakken, losse kapstokken e.d. Aanduiding vluchtwegen: zie tekeningen Locatie noodverlichting: zie tekeningen Locatie plattegronden: zie tekeningen Verzamelplaats Verzamelplaats(en): Iedere groep stelt zich op op de aangewezen plaats op het schoolplein of op de stoep voor de school. Zie hiervoor de opstel plattegrond. Brandmeldinstallatie (BMI) Beheerder BMI : H. van Reine Locatie BMI : zie tekeningen (meterkast links naast de voordeur) Ontruimingsalarminstallatie Bediener ontruimingsalarminstallatie Beheerder ontruimingsalarminstallatie Locatie ontruimingsalarminstallatie : H. van Reine : H. van Reine : zie tekeningen (meterkast links naast de voordeur) Brandcompartimenten De brandwerende klapdeuren sluiten automatisch na een brandmelding. Brandcompartimenten : zie tekening vluchtplan Bluswatervoorzieningen Bluswatervoorzieningen : zie tekeningen NIBHV, 2009 Pagina 7 van 18

8 3 Ontruimingsorganisatie 3.1 Overzicht BHV ers BHV er Afdeling BHV-functie BHV-taak Herman van Reine Michelle Struick Yvonne vd Vlist Pamela Hulsmans Kim vd Berg Peter Wegman Ger Broekema Rita van Venetie Cynthia Treebusch Directie Directie Hoofd BHV Coördinator coördinator Ontruimer Natasja de Zwart Nelly Vos Raymond Mulder EHBO verlening EHBO verlening EHBO verlening 3.2 Operationaliteit BHV ers Responstijd van BHV ers bij een ontruiming : 1 minuut De BHV-ers zonder groep melden zich binnen 1 minuut bij de directie in geval van een ontruimingssignaal. BHV-ers met groep blijven in eerste instantie bij hun eigen groep, totdat de school ontruimd is. 3.3 Beschikbaarheid en aanwezigheid Op het presentiebord in de hal is aangegeven welke medewerkers BHV er zijn, en is zichtbaar wie aanwezig is. Op de plattegrond ernaast in aangegeven in welke lokalen of ruimten de BHV ers werkzaam zijn. NIBHV, 2009 Pagina 8 van 18

9 4 Materialen t.b.v. de ontruiming 4.1 Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Alarmerings- en communicatiemiddelen: schoolbel 1x lang, 4x kort Intern worden de BHV ers op de hoogte gesteld middels het afgesproken signaal van de schoolbel (1x lang, 4x kort) 4.2 Middelen om aanwezigen te alarmeren Wijze van alarmeren aanwezigen: een brandmeldinstallatie (met ontruimingssignaal: slowwhoop) 4.3 Overige BHV- materialen Blusmiddelen: Begane grond: 3 brandslanghaspels (2 x in gang bij de leslokalen, 1 bij kleedruimtes gymzaal) 1 e verdieping: 3x brandslanghaspel (2 x in gang bij de leslokalen, 1 in gymzaal) Blusdeken op de EHBO kast in de centrale hal. Brandblusser op zolder/ technische ruimte C02 blusser: 1x centrale hal, 1 x halverwege benedengang, 1x hal 1 e etage naast ingang gymzaal, 1x halverwege bovengang. Veiligheidssignalering / handmelders: Totaal 6x, gelokaliseerd bij de brandslanghaspels. Centrale brand (ontruimings)installatie: in meterkast links naast de voordeur EHBO: EHBO kast in de centrale hal. EHBO koffer: 1x in kantoor directie 1x in keuken Ontruimingsmaterialen: Veiligheidshesjes voor BHV ers (worden bewaard op de werkplek van de BHV-er) Fluit Megafoon Ontruimingsmap met daarin: ontruimingsplan Overzicht BHV ers Belangrijke telefoonnummers (oa WVC) Groepslijsten plattegronden NIBHV, 2009 Pagina 9 van 18

10 5 Instructies voor het personeel 5.1 Voorlichting over de BHV De teamleden met een BHV taak zijn vermeld in paragraaf 3.1. De aanwezigheid van de BHV ers is te zien op het presentiebord, en wisselt per dag. De BHV als totaal heeft de volgende taken: het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. Het onderhouden van verbindingen met diensten van buitenaf is een taak voor de directie: dhr. H. van Reine, mw. M. Vogelaar of mw. M. Struick 5.2 Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Meld het incident volgens de afspraken in het bedrijf. (zie hiervoor de instructie kaart). Er kan zich een situatie voordoen die zo dreigend is, dat u alleen nog uzelf en anderen in veiligheid kunt brengen en zo directe ernstige gevolgen kunt voorkomen. Doe, zodra het mogelijk is, dan alsnog een melding. In bijlage 1 vindt u de instructiekaart voor werknemers. 5.3 Handelen bij een ontruiming Iedere werknemer stelt zich op de hoogte van de volgende zaken: In welk gebouw, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde blusmiddelen? Volgens welke procedure moet ik handelen als het ontruimingssignaal afgaat? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? 5.4 Instructiekaarten en plattegronden In alle leslokalen hangt een plattegrond waarop vluchtwegen en blusmateriaal zijn aangeduid. Daarnaast hangt een instructiekaart met informatie over hoe de werknemer dient te handelen bij een brand of ongeval. Het alarmnummer in geval van nood is Procedures voor de BHV De BHV ers kunnen intern opgeroepen worden met het afgesproken schoolbel signaal. Alarmering van externe hulpverleners (na een interne melding van een incident) wordt gedaan door: Naam: Telefoon nummer: H. van Reine of xxxxxx M. Struick of xxxxxxx C. Treebusch Zie voor de procedure alarmering door directie of administratie bijlage 1. NIBHV, 2009 Pagina 10 van 18

11 7. Oefenen We zorgen ervoor dat het opleidingsniveau van de BHV ers op peil wordt gehouden, door het jaarlijks volgen van de nascholing, zodat zij in noodsituaties adequaat kunnen optreden. Regelmatig wordt een ontruimingsoefening gehouden. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is de richtlijn. We registreren deelname van medewerkers aan instructies en ontruimings-oefeningen. We leggen schriftelijk vast dat er is geoefend en zorgen voor evaluatie van de oefening, zodat duidelijk is waar verbeteringen noodzakelijk zijn. De werkgroep en de hoofd BHV er zijn hiervoor verantwoordelijk Registratie beheer ontruimingsoefeningen ontruimingsoefeningen verricht Datum oefening Soort incident Vertoonde gebrek(en) Welke oplossing(en) voor gebrek(en) Wie pakt gebrek(en) aan Datum oplossing(en) aangebracht 7.2. Evaluatie en rapportage Elke oefening of daadwerkelijke ontruiming wordt gerapporteerd en geëvalueerd. We gebruiken hiervoor standaard evaluatie formulieren, zie bijlage. Aan de hand van de evaluatie wordt bekeken waar de procedure eventueel bijgesteld dient te worden. NIBHV, 2009 Pagina 11 van 18

12 Bijlage 1 procedure alarmering directie /administratie Reactie op een brandmelding of ander incident dat tot een ontruiming kan leiden brandmelding of ander incident telefonische of mondelinge melding automatische melding en handbrandmelder alarmeer de BHV-er: laat hem controleren wat er aan de hand is wacht op instructies van BHV-er is inzet brandweer gewenst? nee ja start ontruimingssignaal bel wacht op nadere instructies NIBHV, 2009 Pagina 12 van 18

13 Bijlage 2 procedures/instructies BHV ers Alarmeringsprocedure BHV ers incident BHV er wordt gealarmeerd BHV er controleert melding besluit tot ontruimen ja nee BHV er handelt incident af start ontruimingssignaal alarmering BHV- inzetprocedure ontruiming NIBHV, 2009 Pagina 13 van 18

14 Bijlage 3: Inzetprocedure BHV ers bij een ontruiming ontruiming let op eigen veiligheid stel eigen werkplek veilig doe een bluspoging indien mogelijk besluit tot ontruimen geef aanwijzingen aan werknemers controleer of werkruimten, toiletten en kasten leeg zijn sluit ramen, deuren en kasten die nog open staan zet apparatuur uit wacht na controle gebouw op de externe hulpverleningsdiensten informeer de hulpverleningsdiensten controleer aanwezigheid kinderen en leerkrachten op verzamelplaats na vrijgave gebouw door externe hulpverleningsdiensten: personeel gebouw in begeleiden NIBHV, 2009 Pagina 14 van 18

15 Bijlage 4: instructie kaart Instructie kaart cbs de Gantel Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er Begane grond: H. van Reine, M. Struick, C. Treebusch, R. v Venetie 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder in let op eigen veiligheid waarschuw direct de werknemers in de omgeving sluit ramen, deuren en kasten schakel apparatuur uit verlaat zo nodig het gebouw volgens de instructies (zie ontruiming) bij een ongeval meld het ongeval aan de BHV-er (of laat een ander dat doen): vermeld: wie je bent waar het is gebeurd wat er is gebeurd hoeveel slachtoffers er zijn blijf bij het slachtoffer bij ontruiming verlaat het gebouw rustig (met de hele groep indien groepslk) als de slow whoop afgaat laat kinderen (indien geen acute nood) hun jas pakken en onder hun arm meenemen bij het opstellen in de gang de doorgang vrijhouden schakel eigen apparatuur uit sluit deuren, ramen en kasten verlaat het gebouw via de aangegeven route neem de absentiemap / ontruimingsgegevens mee uit de houder blijf bij je groep ga naar de verzamelplaats aangegeven op de plattegrond en meld je bij de BHV-er blijf op de verzamelplaats en wacht op instructies NIBHV, 2009 Pagina 15 van 18

16 Belangrijke telefoonnummers Directeur Sleutelhouder(s) : H. van Reine xxxxxxx : H. Van Reine : M. Struick xxxxxxxxx Medegebruikers : 2-samen S. Snel : Mallory schoonmaakdiensten xxxxxxx : Gem. Den Haag, afd. binnensport of (24uur) Blusmiddelen: Begane grond: 3 brandslanghaspels (2 x in gang bij de leslokalen, 1 bij kleedruimtes gymzaal) 1 e verdieping: 3x brandslanghaspel (2 x in gang bij de leslokalen, 1 in gymzaal) Blusdeken op de EHBO kast in de centrale hal. Brandblusser op zolder/ technische ruimte C02 blusser: 1x centrale hal, 1 x halverwege benedengang, 1x hal 1 e etage naast ingang gymzaal, 1x halverwege bovengang. Veiligheidssignalering / handmelders: Totaal 6x, gelokaliseerd bij de brandslanghaspels. Centrale brand (ontruimings)installatie: in meterkast links naast de voordeur EHBO: EHBO kast in de centrale hal. EHBO koffer: 1x in kantoor directie 1x in keuken BHV er Afdeling BHV-functie BHV-taak Herman van Reine Michelle Struick Yvonne vd Vlist Pamela Hulsmans Kim vd Berg Peter Wegman Michelle Leijnse Ger Broekema Rita van Venetie Cynthia Treebusch Directie Directie Admin. Hoofd BHV Plv hoofd BHV Coördinator coördinator ontuimer Ontruimer Natasja de Zwart Nelly Vos Raymond Mulder EHBO verlening EHBO verlening EHBO verlening NIBHV, 2009 Pagina 16 van 18

17 Bijlage 5: Evaluatieformulier: Ontruimingsoefening cbs De Gantel Datum oefening: Tijdstip aanvang/ einde oefening:...uur/...uur Naam leider oefening: Soort oefening Communicatieoefening Gedeeltelijke ontruiming van het bedrijf Volledige ontruiming van het bedrijf Bekendheid van de oefening Met kennisgeving vooraf Zonder kennisgeving vooraf Uitvoering ja nee opmerking Alarmering 1. Is de brandmeldapparatuur juist gebruikt? 2. Is het ontruimingsalarm/de ontruimingsalarminstallatie juist gebruikt? 3. Zijn intern de juiste personen op juiste wijze gealarmeerd? 4. Waren de aanwezige personen bekend met het ontruimingssignaal? 5. Zijn (eventueel) externe hulpverleners op de juiste wijze gealarmeerd? Uitvoering van taken 6. is de ontruiming op de juiste wijze gecoördineerd? 7. Is de directie geïnformeerd over/betrokken bij de ontruiming? Zijn de taken van de receptie/centraal punt juist uitgevoerd? 10. Zijn gas en elektra afgesloten? 11. Hebben de werknemers de ontruimingsprocedure gevolgd? a. Is de werkplek volgens afspraak achtergelaten? b. Zijn ramen, deuren, kasten gesloten? c. Is een veilige vluchtroute gevolgd? 12. Was de taakverdeling binnen de BHV duidelijk? 13. Zijn de taken van de BHV juist uitgevoerd? a. Zijn alle ruimten op aanwezigen gecontroleerd? b. Is apparatuur zonodig uitgezet? c. Zijn ramen, kasten en deuren gesloten? d. Heeft de ontruiming van niet-zelfredzame personen op een juiste wijze plaatsgevonden? e. Zijn werknemers en derden daadwerkelijk begeleid? f. Zijn alle aanwezigen naar de verzamelplaats gestuurd? NIBHV, 2009 Pagina 17 van 18

18 14. Is op de juiste wijze door de BHV ers samengewerkt? 15. Is op de juiste wijze omgegaan met de aanwezige communicatiemiddelen? 16. Is op de juiste wijze omgegaan met brand-blusmiddelen en/ of Eerste Hulp-middelen? 17. Zijn de aanwezigen geregistreerd op de verzamelplaats? 18. Zijn de nooduitgangen daadwerkelijk gebruikt? Mogelijke aanpassingen 19. Waren alle voorzieningen goed te gebruiken? a. brandmelders b. brandmeldinstallatie c. ontruimingssignaal/ontruimingsalarminstallatie d. vluchtwegen e. nooduitgangen f. blusmiddelen g. eerste hulpmiddelen h. overige 20. Is nadere voorlichting en instructie nodig van: a. directie? b. personeel? c. BHV ers? 21. Dienen de afspraken met de externe hulpverleningsdiensten te worden aangepast? 22. Moet het ontruimingsplan worden aangepast n.a.v. de oefening? Overige opmerkingen: NIBHV, 2009 Pagina 18 van 18

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport KNMC, Dukatenburg 90-11/6, 3437 AE Nieuwegein www.knmc.nl Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport Evenementen HISWA 2007 De Hiswa is door de

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Veilig in de winkel 1

Veilig in de winkel 1 Veilig in de winkel 1 Inleiding Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op jaarlijks 1 miljard. Bovendien nemen geweld en agressie in de winkel toe. Gelukkig

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie