Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: Plaats, datum: Sterksel 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: Plaats, datum: Sterksel 2011 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 1 van 27

2 Inhoud Pagina 1 Verantwoording calamiteitenplan Doel en functie calamiteitenplan Taken bedrijfhulpverleningsorganisatie Beheer ontruimingsplan 4 2 Basisgegevens bedrijf Bedrijfsgegevens Personeel Gegevens gebouw 6 3 Materialen t.b.v. de ontruiming Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Middelen om aanwezigen te alarmeren 9 4 Instructies voor het personeel Voorlichting over de BHV Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Handelen bij een ontruiming Deelname aan voorlichting, instructie over ontruimen, 11 BHV en ontruimingsoefeningen 4.5 Instructiekaarten en plattegronden 11 Bijlagen Bijlage 1 Voorbeeldprocedure/instructie receptiemedewerker 12 Bijlage 2 Voorbeeldprocedures/instructies werknemers 13 Bijlage 3 Voorbeeldprocedures/instructies BHV ers 15 Bijlage 4 Bereikbaarheidskaart/plattegrond 17 Bijlage 5 Terreingebruikers 20 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 2 van 27

3 1 Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel en functie calamiteitenplan Op de locatie Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel bevindt zich Reiling Sterksel BV. Naast de eigen bedrijfsactiviteiten van groenrecycling en handel in zand treed Reiling op als terreinbeheerder voor een aantal bedrijven op het bedrijvenpark. Een actuele lijst van terreingebruikers vindt je in bijlage 5. Er kunnen zich op, in- of in de directe omgeving van het terrein plotseling optredende levensbedreigende situaties voordoen met als gevolg dat de veiligheid van de op het terrein aanwezige personen direct wordt bedreigd. Deze bedreiging kan uitgaan van: Brand; Ongeval(len); Sabotage- en terreuracties. (bijv. bommelding); Externe invloeden (ongevallen in de directe omgeving bijv. verkeer, luchtvaart etc.) Ongewenste bezoekers. Ondanks de aanwezigheid van bijvoorbeeld brandpreventieve voorzieningen kan het van levensbelang zijn dat de op het terrein aanwezige personen zo snel mogelijk het terrein moeten verlaten. In deze situatie zal dan snel en adequaat gehandeld dienen te worden. Enerzijds door het alarmeren van externe hulpdiensten en de op het terrein aanwezige personen en anderzijds door het daadwerkelijk in veiligheid brengen van personen. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken. In het voorliggende calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd. Het ontruimingsplan voorziet in de te nemen maatregelen bij de volgende calamiteiten: Brand; Ongeval(len); Gaswolk; Explosiegevaar; Bommelding.. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 3 van 27

4 1.2Taken bedrijfshulpverleningsorganisatie Het calamiteitenplan is uitsluitend van toepassing op het in bijlage 4 weergegeven terrein. Alarmering: Beslissingen omtrent ontruiming worden uitsluitend genomen door het hoofd BHV, diens plaatsvervanger of door het bevoegd gezag. Het hoofd BHV wordt hierbij bijgestaan door de BHV-ploegleiders van de overige gebruikers van het terrein. Ontruiming vindt plaats door middel van de opdrachten die door de BHV-ers gegeven worden. Deze zijn herkenbaar door een BHV vestje. Ten tijde van een calamiteit is een ieder, personeel en bezoekers, verplicht zich te houden aan opdrachten van de BHV-ers. Externe alarmering: Algemeen alarmnummer 112 Verzamelplaats: Verzamelplaats na ontruiming Hoofdingang bedrijventerrein. Zie opmerking hieronder! Bij een eventuele calamiteit dient iedereen zich te melden bij de ploegleider BHV van het desbetreffende bedrijf. Deze beslist in overleg met het hoofd BHV of er tot algemene ontruiming overgegaan moet worden. Alle personeelsleden en terreingebruikers zijn verplicht kennis te nemen van dit ontruimingsplan middels een aftekenlijst. De praktijk wordt getoetst door middel van een jaarlijkse oefening en de technische voorzieningen worden regelmatig op hun goede werking gecontroleerd. Bezoekers krijgen bij het betreden van het terrein een beknopte versie uitgereikt. 1.3 Beheer ontruimingsplan Het beheer van dit ontruimingsplan ligt bij het hoofd BHV. De verantwoordelijkheid ligt bij de directie van Reiling Sterksel BV. s gemeld Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 4 van 27

5 2 Basisgegevens bedrijf 2.1 Bedrijfsgegevens Bedrijf : Reiling Sterksel BV Straat en nummer : Pastoor Thijssenlaan 43 Postcode en plaats : 6029 RL Sterksel Telefoonnummer : Faxnummer : Nadere aanduidingen; Plaats hoofdingang: zie bijlage 4 Het centrale telefoontoestel (tst.nr. 200) bevindt zich: kantoor weegbrug. Belangrijke telefoonnummers Operationeel manager: Toon Liebregts Terreinbeheerder(s): Johan Bax, Mart van Eerd , Sleutelhouder(s): Johan Bax, Mart van Eerd Andere(n): Medegebruikers: BAG Van Beers Recycling Bodem en Ontwikkeling Grondbank de Kempen, BraBob Loonbedrijf J. van Weert Puinrecycling de Kempen Unitrek Omgeving Het object ligt in een landelijke omgeving aan de Past. Thijssenlaan 43 te Sterksel. Alarmnummers Intern : 200 Extern Ambulance : Brandweer : Politie : Beveiligingsbedrijf : PAC, Liho Aanrijtijden externe hulpverleners Aanrijtijd ambulance : 15 minuten Aanrijtijd Brandweer : 8 minuten Aanrijtijd Politie : 7 minuten Bijzonderheden : Het bedrijventerrein ligt in het buitengebied. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 5 van 27

6 2.2 Personeel Aantal werknemers: Van maandag tot en met vrijdag zijn er ca. 30 werknemers aanwezig. Op zaterdag zijn er ca. 10 werknemers aanwezig. Aantal bezoekers: Van maandag tot en met vrijdag zijn er per moment ca. 10 bezoekers aanwezig. Op zaterdag zijn er dit ca. 2. Openings-, Werktijden: Bedrijvenpark: Het bedrijvenpark is dagelijks geopend van 7.00 uur tot uur. Op zaterdag geldt een openingstijd van 7.30 uur tot uur. Bezoekers/onderaannemers: Het aantal bezoekers/onderaannemers is bekend bij het kantoor weegbrug. 2.3 Gegevens gebouw Houd overzicht over het beheer van de voorzieningen t.b.v. een calamiteit in uw bedrijf. Dit kan zijn voorzieningen voor een ontruiming zoals nooduitgangen. Verder zijn er op het gehele terrein brandblusmiddelen aanwezig. Op een aantal plaatsen is er de beschikking over een verbandtrommel. Bedrijfsstoffen Instructie: Geef voor de hoofdaansluiting van gas, water en elektriciteit aan waar deze zich bevinden en wie de sleutelbeheerder is. Gas Hoofdaansluiting : zie bijlage 4 Sleutelbeheerder : Johan Bax, Mart van Eerd Elektriciteit Hoofdaansluiting : zie bijlage 4 Sleutelbeheerder : Johan Bax, Mart van Eerd Water Hoofdaansluiting : zie bijlage 4 Sleutelbeheerder : Johan Bax, Mart van Eerd Bijzonderheden Op diverse plaatsen op het terrein zijn gevaarlijke stoffen opgeslagen. Deze staan vermeld op de bereikbaarheidskaart, bijlage 4. Bij de bestrijdingsmiddelenopslag is een up-to-date inhoudsopgave aanwezig. Brandgevaarlijke materialen opslagplaats Diversen vloeistoftanks (diesel) op het Bekend bij terreinbeheerder/ terrein. sleuteldrager. Tevens is bij de terreinbeheerder bekend waar er opslag is van asbest, asbest daken en opslag van C-hout Gevaarlijke stoffen In de hal van J. v. Weert is een opslag Container met bestrijdingsmiddelen aanwezig Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 6 van 27

7 Tekeningen Tekeningen van het bedrijf: bereikbaarheidskaart is toegevoegd. Bediening bedrijfsprocessen Op aangeven van de beheerder van betreffende bedrijf kunnen installaties geschakeld worden. Centrale deurbediening Bij de hoofdingang is een sleutelkluisje voor de hulpdiensten aanwezig. Vluchtwegen Alle op het terrein aanwezige gebouwen zijn voorzien van vluchtwegaanduidingen. Door de regelmatig veranderende situaties is het van belang om hier kennis van te nemen. Door de open structuur van het bedrijventerrein is het terrein gemakkelijk te ontvluchten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de platte grond die bij betreden van het terrein is verkregen. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 7 van 27

8 Bluswatervoorzieningen Het terrein is voorzien van een ringleiding met een druk van 3 bar. Bij afname wordt de waterdruk door middel van een pomp automatisch verhoogd naar 5 bar. Voor informatie kan men terecht bij de terreinbeheerders. Bluswatervoorzieningen : zie bereikbaarheidskaart Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 8 van 27

9 3 Materialen t.b.v. de ontruiming 3.1 Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Instructie: Geef aan over welke alarmerings- en communicatiemiddelen de BHV kan beschikken en hoe het beheer is geregeld. Alarmerings- en communicatiemiddelen Beheer GSM 27 MC kanaal 5 Toestel Middelen om aanwezigen te alarmeren Instructie: Geef aan hoe in uw bedrijf alarm kan worden geslagen als er een incident plaatsvindt. Denk hierbij vooral aan: het aanroepen van alle aanwezigen (in een klein bedrijf); een afgesproken codewoord wordt geroepen of verspreid via intercom/omroepinstallatie (om paniek te voorkomen onder klanten/gasten); een brandmeldinstallatie (met ontruimingssignaal: slow-whoop of met gesproken woord). Wijze van alarmeren aanwezigen: Op het terrein aanwezige bedrijven worden telefonisch benaderd. Elk bedrijf draagt zorg voor hun eigen ontruiming. Bijna alle voertuigen van Reiling BV zijn uitgerust met 27 MC. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 9 van 27

10 4 Instructies voor het personeel Instructie: Geef aan alle werknemers minimaal voorlichting over: wie de BHV ers in het bedrijf zijn (zie 5.1); wat de taken van de BHV zijn (zie 5.1); hoe werknemers zelf moeten handelen als zij een ongeval of brand ontdekken (zie 5.2); hoe zij moeten handelen als het signaal tot ontruimen wordt gegeven (zie 5.3). 4.1 Voorlichting over de BHV Instructie: Besteed in de voorlichting aandacht aan de volgende zaken. Geef per deel van het gebouw aan wie de BHV er(s) in het bedrijf is/zijn. Geef aan welke BHV-taak de BHV er vervult. In uw bedrijf kan een brand, ongeval of ander incident plaatsvinden. Om de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken, beschikt uw bedrijf over een of meer BHV er(s). De BHV als totaal heeft de volgende taken: het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. 4.2 Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Meld het incident volgens de afspraken in het bedrijf. Er kan zich een situatie voordoen die zo dreigend is, dat u alleen nog uzelf en anderen in veiligheid kunt brengen en zo directe ernstige gevolgen kunt voorkomen. Doe, zodra het mogelijk is, dan alsnog een melding. In bijlage 1 vindt u een voorbeeld van procedures voor werknemers. U kunt de procedures, indien nodig aanpassen aan de situatie in uw bedrijf. 4.3 Handelen bij een ontruiming Instructie: Instrueer werknemers zich op de eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende gegevens: In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde blusmiddelen? Volgens welke procedure moet ik handelen als het ontruimingssignaal afgaat? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? In bijlage 1 vindt u een voorbeeld van procedures voor werknemers. U kunt de procedures, indien nodig aanpassen aan de situatie in uw bedrijf. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 10 van 27

11 4.4 Deelname aan voorlichting, instructie over ontruimen en ontruimingsoefeningen Door middel van een toolbox wordt bijgehouden of hij de voorlichting en instructie over BHV en de procedures bij een incident heeft bijgewoond en aan welke ontruimingsoefeningen hij heeft deelgenomen. 4.5 Instructiekaarten en plattegronden Op het bedrijf zijn meerdere instructiekaarten aanwezig met informatie over hoe men dient te handelen bij een brand of ongeval. In uw bedrijf moeten voldoende instructiekaarten - minimaal één op elke verdieping, maar liefst in elke ruimte - hangen voor werknemers en bezoekers, waarop is aangegeven hoe te handelen bij een brand,ongeval of ontruiming. Op een instructiekaart moet een alarmnummer staan. Als er in uw bedrijf een intern alarmnummer bestaat dan vult u dit nummer in op de instructiekaart. Is er geen intern alarmnummer, dan vult u het externe alarmnummer in op de instructiekaart. Instructiekaarten moeten hangen op herkenbare plekken, bijvoorbeeld bij de trappen, in een kantine en bij de receptie. Bestaat uw bedrijf uit meer verdiepingen of locaties dan geldt dit voor elke verdieping of locatie. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 11 van 27

12 Bijlage 1 Voorbeeldprocedure/instructie receptiemedewerker Reactie van de receptie/centrale telefoon op een brandmelding of ander incident dat tot een ontruiming kan leiden brandmelding of ander incident telefonische of mondelinge melding automatische melding en handbrandmelder alarmeer de BHV'er: laat hem controleren wat er aan de hand is wacht op instructies van BHV er is inzet brandweer gewenst? nee ja start ontruimingsprocedure bel wacht op nadere instructies Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 12 van 27

13 Bijlage 2 Voorbeeldprocedures/instructies werknemers Instructie werknemers voor het melden van een incident u ontdekt brand of een ander incident roep de BHV er BHV er arriveert BHV er reageert niet bel intern alarmnummer 200 intern alarmnummer reageert niet, sla handbrandmelder in (indien aanwezig) bel direct 112 Meld situatie geef door: wie: uw naam en telefoonnummer waar: de locatie van het incident (verdieping, kamer) wat: wat er is gebeurd (ernst en omvang van de brand of rook) of er slachtoffers zijn handel volgens de ontruimingsinstructie wacht op instructies van de BHV er wacht op instructies van de brandweer Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 13 van 27

14 Instructie werknemers bij een ontruiming Mondelinge melding ontruimen meld incident bij terreingebruikers zet pc s uit en stel goederen veilig neem persoonlijke bezittingen mee sluit ramen, deuren en kasten verlaat het gebouw via de veiligste route maak geen gebruik van de lift! meld u bij de BHV er op de verzamelplaats wacht op nadere instructies van de BHV er Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 14 van 27

15 Bijlage 3 Voorbeeldprocedures/instructies BHV ers Alarmeringsprocedure BHV ers incident BHV er wordt gealarmeerd BHV er controleert melding besluit tot ontruimen ja nee BHV er handelt incident af start ontruimingssignaal alarmering BHV- inzetprocedure ontruiming Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 15 van 27

16 Inzetprocedure BHV ers bij een ontruiming ontruiming let op eigen veiligheid stel eigen werkplek veilig doe een bluspoging indien mogelijk besluit tot ontruimen geef aanwijzingen aan werknemers controleer of werkruimten, toiletten en kasten leeg zijn sluit ramen, deuren en kasten zet apparatuur uit wacht na controle gebouw of terrein op de externe hulpverleningsdiensten informeer de hulpverleningsdiensten controleer aanwezigheid werknemers op verzamelplaats na vrijgave gebouw door externe hulpverleningsdiensten: personeel gebouw of terrein in/op begeleiden Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 16 van 27

17 Bijlage 4 Bereikbaarheidskaart / plattegrond Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 17 van 27

18 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 18 van 27

19 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 19 van 27

20 Bijlage 5 Terreingebruikers Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 20 van 27

21 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: BAG Adres: Pastoor Thijssenlaan 43, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: - Molenbaas: de heer M. van Ham, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Mark van Ham Bernard Degener - EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 06.30/ /16.30uur Zaterdag: - Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 3 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening: 3000 liter diesel t.b.v. agregaat Primaire waterwinning: Energievoorziening: -Verwarming -Elektriciteit zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. zie tekening zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 21 van 27

22 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Van Beers Recycling Adres: Pastoor Thijssenlaan 43, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: - Bedrijfsleider: de heer F. van Bolderen, de heer H. Bax, Bedrijfshulpverleners (bij brand): - EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 7-8 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: n.v.t. Opslag asbesthoudend materiaal: zie tekening : HLE036 Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bj het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 22 van 27

23 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Bodem en Ontwikkeling Adres: Pastoor Thijssenlaan 41, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer M. van de Heuvel, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Mark van de Heuvel EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 0-2 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: n.v.t. Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 23 van 27

24 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Grondbank de Kempen, BraBob Adres: Pastoor Thijssenlaan 41, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Directie: de heer W. van den Boer, de heer T. Berends, Bedrijfsleider: de heer G. Verkuylen, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Willy van den Boer Theo Berends G. Verkuylen Mark van de Tillaar EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: 06.45/ /18.30uur Soms in de ochtend Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 7 personen per moment maandag t/m vrijdag +/- 2 personen per moment maandag t/m vrijdag +/- 0 personen per moment zaterdag +/- 2 personen per moment Opmerking: vroeg in de ochtend en s avonds is er meestal één persoon werkzaam. Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 2 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: nvt.. Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 24 van 27

25 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Puinrecycling de Kempen Adres: Pastoor Thijssenlaan 41-43, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer M. Lambert, Bedrijfshulpverleners (bij brand): - EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur 8.00u 12.00uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 0-4 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Opmerking: enkel wanneer er gebroken word zijn er personen werkzaam. Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-4 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: n.v.t. Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 25 van 27

26 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Unitrek Adres: Pastoor Thijssenlaan 43D, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer R. van de Mortel, Bedrijfsleider: de heer F. Weeda, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Willem Evers EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: /19.000uur 8.00u 12.00uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 5-6 personen per moment zaterdag +/- 2 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag uur +/- 0-3 personen per moment zaterdag uur +/- 0-2 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening HLE036 Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 26 van 27

27 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Loonbedrijf J. van Weert Adres: Pastoor Thijssenlaan 43C, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer J. van Weert, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Johan van Weert Sjaak van de Berk EHBO (bij brand en letsel): Wim van den Broek Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur 8.00u 12.00uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 5 personen per moment zaterdag +/- 0-2 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: zie tekening HLE036 Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 27 van 27

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

BHV plan. Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof

BHV plan. Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof BHV plan Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof Wervershoof, 2 februari 2015 1 Inhoud 1. Verantwoording BHV plan 3 a. Doel en functie BHV plan 3 b. Taken BHV organisatie 3 c. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015

BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015 BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015 NIBHV, 2010 Pagina 1 van 10 Inhoud Pagina 1. Verantwoording BHV-plan 5 1.1. Doel en functie BHV-plan 5 1.2. Taken BHV-organisatie 5 1.3. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

BHV ontruimingsplan. Van Elst & Veso. Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015

BHV ontruimingsplan. Van Elst & Veso. Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015 BHV ontruimingsplan Van Elst & Veso Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest)

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) Draaiboek met calamiteitenplan..(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) 1 Basisgegevens Organisatie: Stichting.. Locatie: Feestterrein aan de.. (straat) te. (postcode + woonplaats) Contactpersoon:.. 06-. Situatieschets

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Versie 1 1 september 2013 1. INHOUD 2 INLEIDING... 3 3 OBJECT EN

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie