Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden, de afdelingen en de leden die zij vertegenwoordigen, beschikten over de daarbij behorende informatie. De maart en juni VR-besluiten moeten nog bevestigd worden in een wijziging van de Statuten, de stemming hierover staat gepland voor de Verenigingsraad van 29 november (over enkele dagen). De werkelijke inhoud van de maart en juni besluiten werd pas een half jaar later, na 2 oktober 2012, bekend in de tekst van de concept Statuten! Toen bleek ook pas welke gevolgen deze nieuwe, concept Statuten voor de afdelingen en de leden zouden hebben. Deze gang van zaken is erg raar: het kan toch niet zo zijn dat men eerst moet stemmen, om daarna pas te horen waarvoor men gekozen heeft? Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de mogelijke gevolgen voor de gewesten, afdelingen en de leden, als deze concept Statuten in de Verenigingsraad van november toch worden aangenomen. Met o.a. ANBO Anders Koffieochtenden Wmo koffieochtend OV Chipkaart demo NS reizen met een functiebeperking Workshop levenskunst 60+ Oproepen, Mededelingen Uitnodiging ALV Agenda ALV Verslag vorige ALV Gevolgen ANBO Anders De Gewestvergadering van de Utrechtse afdelingen heeft in het voorjaar van 2012 al een werkgroep ingesteld om zelf de mogelijke gevolgen voor de afdelingen en leden in kaart te brengen. De bevindingen van deze werkgroep hebben de leden ervan zeer verontrust. De tegenstrijdige, onjuiste en veel te laat verschafte informatie door het Landelijk Bestuur en Bureau versterken deze gevoelens van onrust. Bovendien plaatsten het Landelijk Bestuur en de directeur van ANBO vier Gewestbesturen ineens onder curatele (zie hieronder), met het gevolg dat de stemming in de Verenigingsraad straks door dit Landelijk Bestuur, via de controle op deze vier gewesten, beïnvloed kan worden ten gunste van de voorgenomen Statutenwijziging. Tenslotte heeft de aangekondigde raadpleging van, en inhoudelijke discussie met de achterban binnen ANBO nooit plaats gevonden. Vanwege al deze punten is de werkgroep van het Gewest Utrecht tegen deze voorgenomen Statutenwijziging in het geweer gekomen. De werkgroep is zich ANBO Anders, maar niet zó! gaan noemen en is inmiddels uitgebreid met leden uit andere gewesten. Om het gevaar van straks onomkeerbare besluiten te voorkomen verzoekt de werkgroep om de besluitvorming in de Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

2 Verenigingsraad van 29 november over de concept Statuten op te schorten. De werkgroep is van mening dat eerst een open en eerlijke discussie met de achterban mogelijk gemaakt moet worden, waarbij de gevolgen voor de afdelingen en leden grondig kunnen worden onderzocht, en amendementen of moties bij de komende besluitvorming tijdig ingediend kunnen worden. Inmiddels ondersteunen positieve reacties van ruim honderd afdelingen uit het hele land de werkgroep in de bezwaren tegen de voorgenomen Statutenwijziging en de door het Landelijk Bestuur en Directie ingezette koers. Ongeveer zestig afdelingen hebben ook nog de moeite genomen om een Landelijk manifest van de werkgroep te onderschrijven en aan de werkgroep te retourneren. Gewestbestuur Utrecht overgenomen Hoe ging de overname van het gewest Utrecht in zijn werk? In de Gewestvergadering van de Utrechtse afdelingen van 25 oktober jongstleden, steunde een overgrote meerderheid van de afdelingen het verzoek van de werkgroep om de voorgenomen Statutenwijziging op te schorten, en gaf de vergadering de drie Utrechtse afgevaardigden naar de Verenigingsraad de opdracht om dit te proberen te realiseren. Toen de drie afgevaardigden dit weigerden en de vergadering vervolgens trachtte om drie nieuwe afgevaardigden aan te wijzen, beweerde de Gewestvoorzitter (tevens vicevoorzitter van het Landelijk Bestuur!) dat het gewestbestuur dit als een motie van wantrouwen beschouwt en dat het per direct in zijn geheel aftreedt! Daarna gaf hij meteen het voorzitterschap over aan de Landelijk voorzitter die (toevallig!) aanwezig was, die zonder omhaal de vergadering sloot, zodat geen nieuwe afgevaardigden gekozen konden worden, noch verder gediscussieerd kon worden. Nadat eerst Overijssel en Noord Holland, via een dergelijke aanpak onder controle van het Landelijk Bestuur waren gebracht, stond nu dus ook het Gewest Utrecht onder controle van dit Landelijk Bestuur. Sterker nog, enkele dagen later volgde een soortgelijke procedure met het vierde gewest: het gewest Zuid Holland! De werkgroep ANBO Anders, maar niet zó! heeft nu sterke twijfels over een eerlijke en juiste vertegenwoordiging in de komende Verenigingsraad en betwijfelt of de stemming door deze gewesten bij de komende besluitvorming in de Verenigingsraad rechtsgeldig zal verlopen. Bovendien rijzen er nu ook twijfels over de rechtsgeldigheid van eerder genomen besluiten in voorgaande Verenigingsraad vergaderingen. Aangemoedigd door een uitlating van de directeur, die (ook toevallig!) op 25 oktober in de vergadering van Gewest Utrecht aanwezig was ( Het staat de vergadering ook vrij om desgewenst ter beoordeling van de status van genoemde besluiten een onafhankelijk advocaat of notaris in te huren ) heeft de werkgroep inderdaad het advies van een advocaat ingewonnen. Kort Geding Dit advies, de vele klachten over de voorgenomen statutenwijziging en de bemoedigende steunbetuigingen door een kwart van de afdelingen uit het hele land, hebben de werkgroep doen besluiten om in kortgeding de rechter te vragen om ANBO te verbieden om op de Verenigingsraad vergadering van 29 november 2012 het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten in stemming te brengen en daarmee de besluitvorming nu op te schorten. Het kortgeding vond plaats op 21 november 2012, de uitspraak van de rechter volgt op 27 november Rob Wouda, secretaris. Met elkaar Voor elkaar 2 / 11 Afdeling Houten

3 ANBO KOFFIEOCHTENDEN Iedere 3 e vrijdag in de maand houden we ANBO bijeenkomsten in Markant. De bijeenkomsten met sprekers zijn bedoeld voor alle ouderen in Houten en worden door steeds meer mensen bezocht. Vanaf 1 januari is de koffieochtend op de 2 e woensdag in de maand. Wmo koffieochtend, 16 november Op 16 november vertelden Ilse Avontuur, Janine Brouwers en Harry Pol over de veranderingen die senioren te wachten staan in het kader van Wmo. Het loket aan de Loerickerstee zal samenvloeien met het loket in het Gemeentehuis, maar waar het nieuwe loket gevestigd zal worden is nog niet zeker. Ook zijn nog een groot aantal regelingen onzeker in verband met de nieuwe regeerakkoord. Zeker is wel, dat het ingezette beleid van bezuiniging wordt doorgezet. We houden u op de hoogte. Laatste ANBO Koffie ochtend in 2012 Op 21 December van 10:00 12:00 uur gaan we met muziek, een paar hapjes en een Kerstverhaal op naar het Kerstfeest en de afsluiting van het jaar. Het is mogelijk om aansluitend voor 9,45 in het Haltna Huis een warme maaltijd te gebruiken, als u zich tot uiterlijk 20 december, opgeeft bij Henny van Leeuwen, telefoon ANBO Koffie ochtenden in 2013 In 2013 verhuist de koffieochtend naar de tweede woensdagmorgen van de maand en begint wat eerder. We hebben beslag kunnen leggen op de grote zaal in Markant, zodat we wat meer privacy en ruimte hebben. We beginnen om 09:30 en de zaal is open tot 12:00 uur. Programma: 9 januari 2013 Nieuwjaarsbijeenkomst 13 februari 2013 (nader te bepalen) 13 maart 2013 (nader te bepalen) In het komende jaar gaan we nóg meer ruimte maken voor onderling gesprek, om tot meer uitwisseling van gedachten, vragen en suggesties te komen. Tijdens deze ontmoetingen gaan we een nieuwe activiteit introduceren, namelijk het ruilen of eventueel cadeau geven van voor u overtollige boeken en tijdschriften in de ANBO ruilbeurs. Ook zal uw afdelingsbestuur dan een spreekuur houden om al uw vragen en eventuele problemen te bespreken. Na het eerste uur plannen wij een voorlichtingsgedeelte. Zo wordt gedacht aan de brandweer in verband met brandpreventie, voorlichting over bewegen voor senioren, informatie over de nieuwste wijzigingen in de Wmo maar als u zelf nog bepaalde wensen of suggesties heeft voor andere onderwerpen, zullen we dat graag van u horen. Wilt u dat dan doorgeven aan Henny van Leeuwen, Haver-Oord 35, tel of per Adres ANBO koffieochtenden t Kant 199, links naast het Haltna Huis Informatie: (Henny van Leeuwen) (Hetty Zwamborn) REIZEN DAGTOCHTEN? Uw afdelingsbestuur heeft gehoord dat mensen graag hele of halve dagtochten maken. Er zijn bustrips genoemd met bijvoorbeeld een molen- of bloesemtocht in de provincie Utrecht, een bezoek aan Neeltje Jans, het Europees Parlement in Brussel, een bezoek aan een ambachtenmuseum in Overijssel, e.d. Maar we willen weten of hier belangstelling voor is. Wilt u laten weten of u mee wilt of zelfs voorkeuren voor bestemmingen heeft? Meer info bij: Henny van Leeuwen, Haver-Oord 35, of Met elkaar Voor elkaar 3 / 11 Afdeling Houten

4 OPROEP: PLAATJE of TEKENING? Heeft u voor de kop van onze nieuwsbrief en voor de homepage van onze website een nieuwe foto, plaatje, oude ansichtkaart of tekening, die symbool staat voor de ANBO en Houten? Uw afdelingsbestuur wil meer activiteiten voor u ontwikkelen en belangstelling daarvoor kweken. Zo willen we graag deze nieuwsbrief voortaan als klein boekje uitgeven, in A5-formaat. Als omslag zouden we daarvoor graag een pakkende "blikvanger" willen plaatsen, die op en top aan Houten doet denken. Een foto van leden, die bezig zijn met een activiteit of een tekening of cartoon - het mag allemaal. Heeft u suggesties of zo n tekening, foto (rechten vrij)? Wilt u die dan doorgeven aan: Henny van Leeuwen, Haver-Oord 35, tel of per WORKSHOP LEVENSKUNST 60+ Tijdens de Zomerschool en Mentaal Vitaal bleek deze korte workshop van 2 ½ uur een schot in de roos! In 2013 gaat Peter Peters meer workshops geven. De workshop levert u in een notendop via leuke oefeningen in een mix van lach en ernst allerlei inzichten en ideeën op. Het gaat over keuzes die wij maken als 60 plussers om plezierig en zinvol bezig te zijn en tegelijkertijd mentaal fit te blijven. In de workshops gaat het om leren met en van elkaar en om de manieren van ieder persoonlijk om van leven een kunst te maken. Motto van deze workshops is: passie, kracht, kansen en kwaliteiten! Nadere informatie bij Peter Peters: of NS REIZEN OV Chipkaart demo op internet Wilt u probleemloos op pad met de OVchipkaart, en ondervindt u nog steeds problemen, ga dan eens aan de slag met de demonstratie op deze NS site: Na wat oefenen met deze demo moet het gaan lukken! Heeft u toch nog vragen of ondervindt u nog steeds problemen met uw OV Chipkaart, neem dan contact op met Ton Delfos, telefoon of NS reisbegeleiding bij functiebeperking Wanneer u moeilijk ter been bent noemt de NS u een reiziger met functiebeperking. U kunt dan telefonisch reishulp aanvragen op telefoonnummer Dit kan tot een dag en soms 3 uur van te voren. NS Reizen als je moeilijk ter been bent Ton Delfos heeft nog meer informatie: elke minder valide reiziger kan op de site van de NS meer informatie vinden. Kijk op linksboven onder de knop Reisinformatie, en klik vervolgens op de knop Reizen met een functiebeperking. Hier vindt u de mogelijkheid om on-line een account aan te maken, een soort klantenkaart met uw specifieke gegevens. Met dat account, deze klantenkaart, kun u steeds opnieuw een reis plannen, maar ook hulp aanvragen. Lees de site even door voor meer gegevens. Als u hulp nodig heeft om bij het NS station in Houten te komen kunt u eventueel een beroep doen op de vrijwilligerscentrale in Houten. Deze kan heel misschien ook bemiddelen met de vrijwilligerscentrale in de plaats van uw bestemming, om ook daar hulp voor u in schakelen misschien! Meer info bij: Vrijwilligerscentrale: of , Met elkaar Voor elkaar 4 / 11 Afdeling Houten

5 MEDEDELINGEN Contributie 2013 Per 2013 wordt de contributie helaas verhoogd: voor een gewoon lid naar 37,30 en voor een partnerlid naar 33,80. Wanneer u het hiermee niet eens bent, kunt u uw lidmaatschap opzeggen. In principe moet u dit voor 1 december aan het verenigingsbureau doorgeven. Als in de komende Verenigingsraad het voorgenomen besluit over de concept Statuten en Reglementen wordt geaccepteerd en er met 2/3 meerderheid gestemd wordt vóór Statutenwijziging, zal het bestuur deze besluiten ten uitvoer gaan brengen. Dit betekent dat het ANBO bestuur eenzijdig en ten nadele van de leden de voorwaarden van het ANBO lidmaatschap verandert. Dit geeft leden het recht om hun lidmaatschap per direct te beëindigen, en de automatische incasso voor het contributiejaar 2013 (begin december) alsnog te laten storneren (per telefoon bij uw bank ongedaan maken). Ledenvoordelen Sommige leden kunnen zich gechanteerd voelen omdat bij het opzeggen ook hun korting op de ziektekostenverzekering vervalt. Ook andere seniorenbonden geven deze (zelfde) korting op de ziektekostenverzekering, dus wellicht is dat een mogelijkheid. Met betrekking tot deelname aan het ANBO energiecollectief zijn de gevolgen onbekend, mogelijk omvat dit alleen een overeenkomst tussen het lid en de energiemaatschappij en heeft ANBO slechts een eenmalige bemiddelende rol. Ook Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis leveren overigens collectieve energieovereenkomsten. De belastinginvulhulp, waar zeer veel leden gebruik van maken, is ook via de andere, zowel de oude als de net nieuw opgerichte, ouderenbonden te verkrijgen. Hiervoor moet men in principe wel eerst lid worden, maar mogelijk kan er vanuit de belastinginvulhulp service, in deze onduidelijke tijden enige coulance toegepast worden. Verplichte rijbewijskeuring N.a.v. uw vragen, zie de mogelijkheden, en kijk ook op Regelzorg. Afspreken kan uitsluitend via het Landelijk Afsprakenbureau op of online op Regelzorg organiseert regelmatig Het verdient aanbeveling tijdig af te spreken. Ook in 2013 wordt er regelmatig gekeurd. Dr. M. Di Maio Hoefbladhof 20, 3991 GH Houten, , website De keuringen zijn in principe op dinsdag, donderdag, en vrijdag. RijbewijskeuringsArts.nl RijbewijskeuringsArts.nl (Dr. Robert Sadiek), o.a. rijbewijskeuring in Nieuwegein en Utrecht (Winkelcentrum Overvecht). Zie verder op: Heeft u, leden van de ANBO afdeling Houten,voor ons of andere leden nog suggesties, ideeën, aanbevelingen of vragen, dan wordt u van harte uitgenodigd om ook iets in de Nieuwsbrief te schrijven. Ideeën en suggesties, foto s, berichten, oproepjes, vragen, meldingen etc. kunt u sturen naar de redactie, P/A secretariaat. Secretariaat ANBO Houten: Bovencamp 7, 3992 RW Houten Tel Of per naar: Zie ook onze website: Met elkaar Voor elkaar 5 / 11 Afdeling Houten

6 ALGEMENE LEDENVERGADERING ANBO afdeling HOUTEN U I T N O D I G I N G Het bestuur van afdeling Houten nodigt de leden van de ANBO afdeling Houten uit voor de Algemene Ledenvergadering: Donderdagmorgen 13 december 2012 in MARKANT, grote zaal t Kant 199, links naast het Haltna Huis te Houten Van 10:00 tot 12:30 Op deze ochtend willen wij u bijpraten omtrent de laatste ontwikkelingen rondom ANBO Anders, de voorgenomen statutenwijziging en hoe uw bestuur daarmee omgaat. Na een terugblik op 2012 willen wij onze plannen voor 2013 met u delen. Daarnaast willen wij samen met u brainstormen over zaken die u leuk vindt en aanspreken. Denk aan nieuwe, door u te bepalen, activiteiten die wij vanuit de ANBO in samenwerking met enthousiaste leden kunnen organiseren. Ook willen wij met u praten over wat u belangrijk vindt dat de afdeling wel- of juist niet zou moeten doen. De agenda van deze Algemene Ledenvergadering treft u aan op de volgende pagina van deze Nieuwsbrief / van deze uitnodiging. Het afgelopen jaar zijn de ledenactiviteiten verder ontwikkeld. Activiteiten voor- en door de leden zijn door steeds meer enthousiastelingen onder u bedacht en gerealiseerd. Velen hebben zich inmiddels gemeld en de eerste stap gezet. Het begin was er met: Wandelen, de korte afstand groep heeft op donderdagmiddag de benen gestrekt, Excursie en museumbezoek, helaas door vertrek van de trekker uit Houten gestopt, Muziek in de huiskamer, voor de zomer zijn enkele leuke avonden gehouden, Vanaf april de ANBO koffieochtenden in Markant, met voorlichtingsgedeelte. Wij zien en horen graag uw nieuwe ideeën. Meedenken en meepraten verplicht u tot niets! Mocht het voor u bezwaarlijk zijn om op eigen gelegenheid naar Markant te komen dan kunt u mogelijk gebruik maken van het golfkar seniorenvervoer Houten. U moet uw vervoerswens dan wel 24 uur vooraf bekendmaken bij Seniorenvervoer Houten, telefoon De kosten uit en thuis bedragen 2x 2,00 (per rit), contant afrekenen bij de chauffeur. Het bestuur vergoedt de heenreis voor de eerste 10 leden die per golfkar bij de algemene ledenvergadering arriveren. GRAAG TOT ZIENS OP 13 DECEMBER 2012 Met elkaar Voor elkaar 6 / 11 Afdeling Houten

7 Agenda algemene ledenvergadering ANBO afdeling Houten Donderdagmorgen 13 december 2012 in Markant - 10:00 uur 1. Welkom en opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Verslag algemene ledenvergadering 2 maart 2012 [*] 5. Financiën [*]: 5.1. De stand van zaken per december Verkiezing leden afdelingsbestuur, voorgedragen worden: 6.1. (er zijn heden geen kandidaten, het afdelingsbestuur nadert een kritisch minimum) Geïnteresseerden (gewoon lid zonder portefeuille) kunnen zich melden bij de secretaris: p/a Bovencamp 7, 3992 RW, Houten, of per of per telefonische aanmelding: , of vooraf en tijdens de vergadering. 7. ANBO Anders, de voorgenomen statutenwijziging, de huidige stand van zaken, onkosten 8. Presentatie plannen van het afdelingsbestuur: beleids- en werkplan Begroting Rondvraag en sluiting Hierna is er gelegenheid voor het uitwisselen van ideeën: een brainstormsessie. [*] De vergader stukken zijn beschikbaar in de zaal en op internet, zie volg de link onder Nieuws Activiteiten Agenda, kijk bij Algemene ledenvergadering. U kunt deze ook opvragen bij de secretaris: , of per Aansluitend kunt u om 12:00 uur in het Haltna huis mee-eten. Voor eigen rekening, 9,45 U-pas geeft een korting, kunt u gebruikmaken van een volledige warme maaltijd. Wanneer gewenst dan moet u dit zelf graag één (1) dag van tevoren opgeven bij de receptie Haltna huis, of tot uiterlijk op de dag zelf voor 10:00 uur doorgeven. Woonzorgcentrum Het Haltna Huis, Tel.: GRAAG TOT ZIENS OP 13 DECEMBER 2012 Met elkaar Voor elkaar 7 / 11 Afdeling Houten

8 Verslag Algemene Ledenvergadering, 2 maart 2012, pag. 1/3 Onderwerp: Datum, Tijd: Locatie: Aanwezig: Afwezig: Kopie aan: Algemene ledenvergadering (ALV) ANBO afdeling Houten 2 maart 2012, vrijdagmiddag, 14:00 uur de Pendopo, Parelgras 150, Houten Afdelingsbestuur: Hetty Zwamborn (Voorzitter), Gerard Fokkinga (Penningmeester.), Rob Wouda (Secretaris), Heleen Zwart, Carolien Molenaar Kandidaat bestuurslid: Henny van leeuwen Leden ANBO afdeling Houten 12x, FNV senior leden 4x Bericht van afzegging: de Heer Jacobs. Secretaris ABO Gewest Utrecht, leden afdelingsbestuur, leden financiële commissie. 1. Welkom en opening Om 14:10 uur opening van de vergadering en een welkomst woord van de voorzitter. 2. Vaststellen agenda De vergadering gaat akkoord met het voorstel, in verband met mogelijke invloed op de begroting, om agendapunt 8 Presentatie plannen van het afdelingsbestuur naar voren te halen, dit wordt 5.3. Onder punt 3, wil de secretaris enkele punten vragen aan de orde stellen, ook dit is akkoord. 3. Mededelingen 3.1 Vragen en mededelingen van de secretaris Aan de hand van enkele directe vragen wil de secretaris de mening van de aanwezige peilen. (1) Kent u onze website Er wordt bevestigend gereageerd. Vervolgvraag: Uw opmerkingen of aanvullingen zijn welkom, wanneer u iets op de site zou willen plaatsen laat het ons weten. U kunt reacties & verzoeken richten aan ons nieuwe e- mail adres of reageren via de website. Verzoek: Wilt u het oude gmail adres niet meer gebruiken. (2) Is deze dag en tijdstip, vrijdagmiddag 14:00 uur, voor een vergadering geschikt voor u? Reactie uit de zaal: een volmondig ja, de boodschap is duidelijk: liever geen activiteiten in de avond. (3) Wat vindt u van onze nieuwsbrief? Men vindt deze informatief en het roept vragen op, dat is de bedoeling, dit klinkt het huidige bestuur positief in de oren. (4) Wilt u in plaats van op papier onze nieuwsbrief alleen nog digitaal ontvangen? Hierop wordt negatief gereageerd, de leden geven de voorkeur aan een papieren kopie. In de volgende nieuwsbrief komt nog wel een oproep met deze strekking, wie van het papier afwil en de afdeling geld wil helpen besparen, kan dit alsnog per doorgeven. 3.2 Andere mededelingen Ingekomen stukken: zie het verslag van de financiële commissie. Uiterlijk om 17:00 uur dienen wij allen deze ruimte te verlaten. 4. Verslag algemene ledenvergadering 12 april 2011 Het verslag wordt doorgenomen, tekstueel en inhoudelijk zijn er geen vragen of opmerkingen. Bij deze is het verslag van de ALV 12 april 2011 vastgesteld. 5. Financiën 5.1 Verslag 2011, Verslag financiële commissie, Decharge penningmeester De heer Peters, financiële commissie, geeft een toelichting op de controle activiteiten. Met elkaar Voor elkaar 8 / 11 Afdeling Houten

9 Verslag Algemene Ledenvergadering, 2 maart 2012, pag. 2/3 De relatie tussen de staat van baten en lasten en balans, en het ANBO boekhoudprogramma Twinfield mag wat duidelijker. Na aanpassingen in de groepering en benaming van balansposten sluit een en ander meer 1:1 aan, en wordt de controle eenvoudiger. De financiële administratie is in orde bevonden. De afdelingsvergadering verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid. 5.2 Verkiezing financiële commissie De heer Peters is herkiesbaar, mevrouw Vervloet-Salm stelt zich niet meer herkiesbaar. De dames Weller en Everaerts stellen zich nu verkiesbaar, mevrouw Koefoed meldt zich als stagiair (wil het wel eens zien meemaken). Bij acclamatie worden de volgende financiële commissie leden (her)benoemd: Dhr. P.J.W. Peters ( ), 2 e jaar Mw. C.L.Z. Weller ( ), 1 e jaar Mw. J.G.M Everaerts ( ), 1 e jaar Mw. Koefoed-Beijerinck ( , FNV senior), 1 e jaar Het bestuur toont zich verheugd in de deelname van de leden van de financiële commissie. 5.3 Presentatie plannen van het afdelingsbestuur: beleids- en werkplan 2012 Omdat aan de uitvoering van enkele plannen ook kosten verbonden zijn waar deze algemene ledenvergadering zijn goedkeuring aan moet geven, is dit agendapunt naar voren gehaald omdat dit invloed kan hebben op de begroting We praten verder over het concept activiteiten plan (zie bijlage), en de onderbouwing van de hieraan verbonden kosten. - Collectieve belangenbehartiging (de aanwezigen vinden dit onderdeel zeer belangrijk): Verbeteren van de OV-mogelijkheden binnen de Gemeente Houten Bevorderen van ontmoetingsmogelijkheden voor senioren/ vergroten van de betrokkenheid van senioren bij de samenleving Uitvoering van de Wmo die oplossingen biedt aan mensen om mee te doen in de samenleving - Activiteiten voor en door de leden - Communicatie, PR - Bestuurlijke activiteiten Bij de ledenactiviteiten geeft de trekker van de activiteit hier en daar nog een nadere toelichting: Ton Delfos: OV-chipkaart, Bert Esseveld: wandelen (er is nu toch wel belangstelling voor een korte afstandsgroep), Peter van der Vlist: muziekavond (men vindt het wel interessant, verzoek uit de zaal: kan het s middags i.p.v. s avonds). Carolien Molenaar: museum bezoek. Het seniorencafé is om diverse redenen nog niet van de grond gekomen: medewerking horeca betaalbaarheid en er zijn nog mede organisatoren nodig. Henny van Leeuwen meldt zich en gaat er achteraan. Met betrekking tot het idee de eigen woonkamer in de wijk openstellen reageert mevrouw Weller spontaan dat zij wel eens zo n 4 5 personen wil ontvangen. Voor het wandelen heeft de heer Landzaat nog een idee: Schalkwijk wandelen - verkennen, hij is de plaatselijke historicus en archeoloog en wil rondleidingen verzorgen. Hij wil dan wel van ANBO een initiatief ontvangen.. Vraag uit de zaal: Markant organiseert ook activiteiten, hoe staat het een tot het ander? Antwoord: wij willen niet concurreren maar aanvullen, dus activiteiten organiseren die nog niet door Markant, de Vuurtoren, of andere organisaties in Houten worden georganiseerd. Op de begroting voor 2012 staat nu een post ledenactiviteiten (opstart investering) van 1.500, dit is inclusief een reserve van 300. De vergadering wil het experiment aangaan en kan hier goedkeuring aangeven, op voorwaarde dat in de loop van het jaar een terugkoppeling - controle plaatsvindt, met de mededeling dat dit een mooie actie is voor de financiële commissie. Met elkaar Voor elkaar 9 / 11 Afdeling Houten

10 Verslag Algemene Ledenvergadering, 2 maart 2012, pag. 3/3 5.4 begroting 2012, bestemming saldo 2011 Na een korte toelichting wordt de voorliggende begroting met algemene stemmen aangenomen, dat is inclusief het voorgaande omtrent de reservering voor ledenactiviteiten. De vergadering kan instemmen met het voorstel om het batig saldo 2011 te reserveren voor het 25-jarig jubileum in Opmerking: door de overloop van 2010-uitgaven in de 2011-winst en verlies rekening is het 2011-saldo sterk negatief beïnvloedt. Eigenlijk zou een hoger bedrag gereserveerd kunnen worden. Actie penningmeester: de voorziening bestemmingsreserve aanvragen. 6. Jaarverslag 2011 ANBO afdeling Houten De voorzitter geeft een korte samenvatting van de bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt doorgenomen, tekstueel en inhoudelijk zijn er geen verdere vragen of opmerkingen. Bij deze is het jaarverslag 2011 van ANBO afdeling Houten vastgesteld. 7. Verkiezing leden afdelingsbestuur In de januari 2012 nieuwsbrief heeft de heer Fokkinga, penningmeester, aangegeven zijn taken per algemene ledenvergadering te willen beëindigen, en zijn er vacatures gesteld. In de uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering is de heer Wouda voorgedragen voor penningmeester, en is de heer van Leeuwen voorgedragen voor algemeen bestuurslid, dagelijks bestuur. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De heren Wouda en van Leeuwen worden bij acclamatie benoemd. Het afdelingsbestuur bestaat nu uit, Dagelijks bestuur (DB): Hetty Zwamborn: Voorzitter, 2 e jaar Rob Wouda: Secretaris, 2 e jaar, penningmeester, 1 e jaar, Henny van leeuwen: lokale belangen behartiging, 1 e jaar Algemene bestuurleden: Carolien Molenaar: nieuwsbrief, ledenactiviteiten, 2 e jaar Heleen Zwart: lokale belangen behartiging, 2 e jaar De voorzitter spreekt haar dank en waardering uit voor de hulp van de heer Fokkinga bij de herstart van de afdeling Houten, en betreurt het dat hij wegens gezondheidsredenen moet stoppen. 8. (vervallen, is verhuisd naar 5.3) 9. Nieuwe plannen 2012 van de leden - Brainstorm De voorzitter legt uit dat het de bedoeling is om na deze vergadering in informele sfeer kennis te maken met elkaar, van gedachte te wisselen en vooral nieuwe plannen voor 2012 in gang te zetten. 10. Rondvraag en sluiting De heer Peters noemt de training Rust zonder Roest, deze wordt dit jaar zowel bij Cursus&co (van Houten&co en Kursusprojekt Houten) en in de zomerschool 2012 gegeven, zie ook op onze website. Aanwezigen vonden het een leuke bijeenkomst in een mooie ruimte, een interessante (eerste) kennismaking met ANBO Houten, een prettige vergadering, ervaren het geheel positief en komen graag een volgende keer terug. Om 16:10 uur zijn alle agendapunten behandeld en wordt de vergadering gesloten. Na afloop van de vergadering, en onder het genot van een hapje en een drankje, wordt er nog gezellig in groepjes nagepraat, en worden de eerste onderlinge afspraken gemaakt om bestaande en nieuwe op te pakken en verder te gaan uitwerken. Bijlagen: 1. Verslag financiële commissie 2. Concept activiteitenplan, versie Begroting 2012, versie Met elkaar Voor elkaar 10 / 11 Afdeling Houten

11 Oktober 2012 Gevolgen van de voorgenomen statuten en reglementen wijziging De wijzigingen in het kort: De gewesten verdwijnen en er komen regio s (5x), deze hebben alleen operationele taken en geen bestuurlijke invloed. De verenigingsraad verdwijnt en er komt een ledenraad, eens in de 4 jaar gekozen 25 ANBO leden uit het land. Het landelijk bestuur verdwijnt en er komt een Raad van Toezicht. Alle bestuurlijke en operationele controle komt bij de directeur-bestuurder te liggen. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon [Artikel 9 lid 1, AKTE VAN STATUTENWIJZIGING, ] Het zelfstandig werkende orgaan Afdeling verdwijnt. De huidige afdelingen verliezen hun zelfstandigheid. De afdelingen komen onder toezicht van een door het bestuur benoemde regionale (?) Afdelingscoördinator en Afdelingsadministrateur te staan. Afdelingen hoeven geen verantwoording meer af te leggen aan hun leden. Een financiële commissie is niet meer nodig, er is alleen nog verantwoording voor ANBO gelden aan de Afdelingsadministrateur. De bijzondere machtiging afdelingen vervalt waarschijnlijk. Een afdelingsbestuur bestaat uit een door de betreffende afdelingsvergadering vast te stellen aantal van ten minste één lid. [E Reglement Afdeling, Artikel 4 lid 1] De hoofdtaak voor afdelingen wordt het organiseren van lokale sociale ledenactiviteiten, activiteiten die geheel kosten dekkend moeten zijn. Hiervoor zijn geen ANBO gelden beschikbaar. De contributie afdracht naar de afdelingen gaat mogelijk nog veel verder omlaag. Afdelingen worden nu al gedwongen om hun reserves te consumeren. In geval van financiële tekorten mag men zijn hand ophouden bij het gewest (zolang daar nog middelen zijn), bij de regio, of bij het verenigingbureau in Woerden. Voor extra activiteiten moet men een budget bij de netwerkgroepen aanvragen. De steeds belangrijker wordende lokale belangenbehartiging moeten afdelingen overlaten aan de regionale netwerkgroepen. Daar waar de overheid steeds meer decentraliseert gaat de ANBO centraliseren, dit lijkt een averechtse ontwikkeling. Conclusie: zo n nieuwe vorm afdeling is geen geloofwaardig orgaan meer dat werkt met het mandaat van de leden, maar lijkt meer op een slaaf van de directeur-bestuurder in Woerden. Afdelingen zijn geen serieuze partner meer zijn voor de lokale zuster ouderenbonden. Voor de lokale autoriteiten hebben dit soort afdelingen geen betekenis, de heden nog verkregen gemeentelijke subsidiegelden komen in gevaar. De concept statuten bevatten niet acceptabele voorwaarden, zie bijvoorbeeld artikel 3 lid 3. Zie hieronder Concept statuten, artikel 3 lid 3 3. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan en in rechte optreden. De vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen. Dit houdt in dat de vereniging dus allerlei soorten verplichtingen kan aangaan waarvoor de leden op moeten draaien en een rekening kunnen krijgen. Dit is nieuw in de statuten, een eenzijdige verandering in de voorwaarden van het lidmaatschap ten nadele van de leden. Conclusie Deze voorgenomen statuten wijziging behelst een opheffen van de huidige vereniging, en het oprichten van een heel andere nieuwe andere vereniging, een soort ANWB of consumentenbond, en dat middels een simpele statuten wijziging. De in de verenigingsraad van maart en juni voorgenomen besluiten en daarmee samenhangende voorgestelde statuten en reglementen passen niet op een vereniging als ANBO met een actieve achterban van leden, afdelingen en gewesten. Door de voorgestelde wijzingen worden de belangen van de leden geschaad, met name lokale belangenbehartiging verschuift van lokaal naar regionaal, hetgeen ons inziens tot een onwerkbare situatie zal leiden. Met elkaar Voor elkaar 11 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 5 Afdeling Houten. Met o.a.

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 5 Afdeling Houten. Met o.a. Nieuwsbrief Afdeling Houten Augustus 2012 Met o.a. ANBO Intern 3 e vrijdag in de maand: ANBO Bijeenkomst Wandelen met ANBO in Houten: iedereen welkom NS Voordeel abonnementen Belastinginvulhulp Oproepen

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: De vereniging: Ondernemersvereniging MKB Etten-Leur gevestigd

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar.

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Statuten Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Naam, zetel en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Hengelsport Vereniging. Zij is gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE Algemene bepalingen Artikel 1. 1. De vereniging genaamd Vereniging Functioneel leeftijdsontslag Verbindingsdienst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Roel Fonville Vught, 12 april

Roel Fonville Vught, 12 april Roel Fonville Vught, 12 april 2017 12-4-2017 1 1. Opening en welkom door de voorzitter. 2. Vaststelling agenda. 3. Ingekomen -, uitgegane stukken en mededelingen. 4. Aantal leden. 5. Beleids- en werkplan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Antroposofische Zorg. Huishoudelijk reglement. V&VN afdeling

Antroposofische Zorg. Huishoudelijk reglement. V&VN afdeling Huishoudelijk reglement V&VN afdeling Antroposofische Zorg Index Hoofdstuk I. Algemene bepaling(en) Artikel 1: status van dit huishoudelijk reglement Hoofdstuk II. Eisen inzake inrichting en werkwijze

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie