Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden, de afdelingen en de leden die zij vertegenwoordigen, beschikten over de daarbij behorende informatie. De maart en juni VR-besluiten moeten nog bevestigd worden in een wijziging van de Statuten, de stemming hierover staat gepland voor de Verenigingsraad van 29 november (over enkele dagen). De werkelijke inhoud van de maart en juni besluiten werd pas een half jaar later, na 2 oktober 2012, bekend in de tekst van de concept Statuten! Toen bleek ook pas welke gevolgen deze nieuwe, concept Statuten voor de afdelingen en de leden zouden hebben. Deze gang van zaken is erg raar: het kan toch niet zo zijn dat men eerst moet stemmen, om daarna pas te horen waarvoor men gekozen heeft? Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de mogelijke gevolgen voor de gewesten, afdelingen en de leden, als deze concept Statuten in de Verenigingsraad van november toch worden aangenomen. Met o.a. ANBO Anders Koffieochtenden Wmo koffieochtend OV Chipkaart demo NS reizen met een functiebeperking Workshop levenskunst 60+ Oproepen, Mededelingen Uitnodiging ALV Agenda ALV Verslag vorige ALV Gevolgen ANBO Anders De Gewestvergadering van de Utrechtse afdelingen heeft in het voorjaar van 2012 al een werkgroep ingesteld om zelf de mogelijke gevolgen voor de afdelingen en leden in kaart te brengen. De bevindingen van deze werkgroep hebben de leden ervan zeer verontrust. De tegenstrijdige, onjuiste en veel te laat verschafte informatie door het Landelijk Bestuur en Bureau versterken deze gevoelens van onrust. Bovendien plaatsten het Landelijk Bestuur en de directeur van ANBO vier Gewestbesturen ineens onder curatele (zie hieronder), met het gevolg dat de stemming in de Verenigingsraad straks door dit Landelijk Bestuur, via de controle op deze vier gewesten, beïnvloed kan worden ten gunste van de voorgenomen Statutenwijziging. Tenslotte heeft de aangekondigde raadpleging van, en inhoudelijke discussie met de achterban binnen ANBO nooit plaats gevonden. Vanwege al deze punten is de werkgroep van het Gewest Utrecht tegen deze voorgenomen Statutenwijziging in het geweer gekomen. De werkgroep is zich ANBO Anders, maar niet zó! gaan noemen en is inmiddels uitgebreid met leden uit andere gewesten. Om het gevaar van straks onomkeerbare besluiten te voorkomen verzoekt de werkgroep om de besluitvorming in de Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

2 Verenigingsraad van 29 november over de concept Statuten op te schorten. De werkgroep is van mening dat eerst een open en eerlijke discussie met de achterban mogelijk gemaakt moet worden, waarbij de gevolgen voor de afdelingen en leden grondig kunnen worden onderzocht, en amendementen of moties bij de komende besluitvorming tijdig ingediend kunnen worden. Inmiddels ondersteunen positieve reacties van ruim honderd afdelingen uit het hele land de werkgroep in de bezwaren tegen de voorgenomen Statutenwijziging en de door het Landelijk Bestuur en Directie ingezette koers. Ongeveer zestig afdelingen hebben ook nog de moeite genomen om een Landelijk manifest van de werkgroep te onderschrijven en aan de werkgroep te retourneren. Gewestbestuur Utrecht overgenomen Hoe ging de overname van het gewest Utrecht in zijn werk? In de Gewestvergadering van de Utrechtse afdelingen van 25 oktober jongstleden, steunde een overgrote meerderheid van de afdelingen het verzoek van de werkgroep om de voorgenomen Statutenwijziging op te schorten, en gaf de vergadering de drie Utrechtse afgevaardigden naar de Verenigingsraad de opdracht om dit te proberen te realiseren. Toen de drie afgevaardigden dit weigerden en de vergadering vervolgens trachtte om drie nieuwe afgevaardigden aan te wijzen, beweerde de Gewestvoorzitter (tevens vicevoorzitter van het Landelijk Bestuur!) dat het gewestbestuur dit als een motie van wantrouwen beschouwt en dat het per direct in zijn geheel aftreedt! Daarna gaf hij meteen het voorzitterschap over aan de Landelijk voorzitter die (toevallig!) aanwezig was, die zonder omhaal de vergadering sloot, zodat geen nieuwe afgevaardigden gekozen konden worden, noch verder gediscussieerd kon worden. Nadat eerst Overijssel en Noord Holland, via een dergelijke aanpak onder controle van het Landelijk Bestuur waren gebracht, stond nu dus ook het Gewest Utrecht onder controle van dit Landelijk Bestuur. Sterker nog, enkele dagen later volgde een soortgelijke procedure met het vierde gewest: het gewest Zuid Holland! De werkgroep ANBO Anders, maar niet zó! heeft nu sterke twijfels over een eerlijke en juiste vertegenwoordiging in de komende Verenigingsraad en betwijfelt of de stemming door deze gewesten bij de komende besluitvorming in de Verenigingsraad rechtsgeldig zal verlopen. Bovendien rijzen er nu ook twijfels over de rechtsgeldigheid van eerder genomen besluiten in voorgaande Verenigingsraad vergaderingen. Aangemoedigd door een uitlating van de directeur, die (ook toevallig!) op 25 oktober in de vergadering van Gewest Utrecht aanwezig was ( Het staat de vergadering ook vrij om desgewenst ter beoordeling van de status van genoemde besluiten een onafhankelijk advocaat of notaris in te huren ) heeft de werkgroep inderdaad het advies van een advocaat ingewonnen. Kort Geding Dit advies, de vele klachten over de voorgenomen statutenwijziging en de bemoedigende steunbetuigingen door een kwart van de afdelingen uit het hele land, hebben de werkgroep doen besluiten om in kortgeding de rechter te vragen om ANBO te verbieden om op de Verenigingsraad vergadering van 29 november 2012 het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten in stemming te brengen en daarmee de besluitvorming nu op te schorten. Het kortgeding vond plaats op 21 november 2012, de uitspraak van de rechter volgt op 27 november Rob Wouda, secretaris. Met elkaar Voor elkaar 2 / 11 Afdeling Houten

3 ANBO KOFFIEOCHTENDEN Iedere 3 e vrijdag in de maand houden we ANBO bijeenkomsten in Markant. De bijeenkomsten met sprekers zijn bedoeld voor alle ouderen in Houten en worden door steeds meer mensen bezocht. Vanaf 1 januari is de koffieochtend op de 2 e woensdag in de maand. Wmo koffieochtend, 16 november Op 16 november vertelden Ilse Avontuur, Janine Brouwers en Harry Pol over de veranderingen die senioren te wachten staan in het kader van Wmo. Het loket aan de Loerickerstee zal samenvloeien met het loket in het Gemeentehuis, maar waar het nieuwe loket gevestigd zal worden is nog niet zeker. Ook zijn nog een groot aantal regelingen onzeker in verband met de nieuwe regeerakkoord. Zeker is wel, dat het ingezette beleid van bezuiniging wordt doorgezet. We houden u op de hoogte. Laatste ANBO Koffie ochtend in 2012 Op 21 December van 10:00 12:00 uur gaan we met muziek, een paar hapjes en een Kerstverhaal op naar het Kerstfeest en de afsluiting van het jaar. Het is mogelijk om aansluitend voor 9,45 in het Haltna Huis een warme maaltijd te gebruiken, als u zich tot uiterlijk 20 december, opgeeft bij Henny van Leeuwen, telefoon ANBO Koffie ochtenden in 2013 In 2013 verhuist de koffieochtend naar de tweede woensdagmorgen van de maand en begint wat eerder. We hebben beslag kunnen leggen op de grote zaal in Markant, zodat we wat meer privacy en ruimte hebben. We beginnen om 09:30 en de zaal is open tot 12:00 uur. Programma: 9 januari 2013 Nieuwjaarsbijeenkomst 13 februari 2013 (nader te bepalen) 13 maart 2013 (nader te bepalen) In het komende jaar gaan we nóg meer ruimte maken voor onderling gesprek, om tot meer uitwisseling van gedachten, vragen en suggesties te komen. Tijdens deze ontmoetingen gaan we een nieuwe activiteit introduceren, namelijk het ruilen of eventueel cadeau geven van voor u overtollige boeken en tijdschriften in de ANBO ruilbeurs. Ook zal uw afdelingsbestuur dan een spreekuur houden om al uw vragen en eventuele problemen te bespreken. Na het eerste uur plannen wij een voorlichtingsgedeelte. Zo wordt gedacht aan de brandweer in verband met brandpreventie, voorlichting over bewegen voor senioren, informatie over de nieuwste wijzigingen in de Wmo maar als u zelf nog bepaalde wensen of suggesties heeft voor andere onderwerpen, zullen we dat graag van u horen. Wilt u dat dan doorgeven aan Henny van Leeuwen, Haver-Oord 35, tel of per Adres ANBO koffieochtenden t Kant 199, links naast het Haltna Huis Informatie: (Henny van Leeuwen) (Hetty Zwamborn) REIZEN DAGTOCHTEN? Uw afdelingsbestuur heeft gehoord dat mensen graag hele of halve dagtochten maken. Er zijn bustrips genoemd met bijvoorbeeld een molen- of bloesemtocht in de provincie Utrecht, een bezoek aan Neeltje Jans, het Europees Parlement in Brussel, een bezoek aan een ambachtenmuseum in Overijssel, e.d. Maar we willen weten of hier belangstelling voor is. Wilt u laten weten of u mee wilt of zelfs voorkeuren voor bestemmingen heeft? Meer info bij: Henny van Leeuwen, Haver-Oord 35, of Met elkaar Voor elkaar 3 / 11 Afdeling Houten

4 OPROEP: PLAATJE of TEKENING? Heeft u voor de kop van onze nieuwsbrief en voor de homepage van onze website een nieuwe foto, plaatje, oude ansichtkaart of tekening, die symbool staat voor de ANBO en Houten? Uw afdelingsbestuur wil meer activiteiten voor u ontwikkelen en belangstelling daarvoor kweken. Zo willen we graag deze nieuwsbrief voortaan als klein boekje uitgeven, in A5-formaat. Als omslag zouden we daarvoor graag een pakkende "blikvanger" willen plaatsen, die op en top aan Houten doet denken. Een foto van leden, die bezig zijn met een activiteit of een tekening of cartoon - het mag allemaal. Heeft u suggesties of zo n tekening, foto (rechten vrij)? Wilt u die dan doorgeven aan: Henny van Leeuwen, Haver-Oord 35, tel of per WORKSHOP LEVENSKUNST 60+ Tijdens de Zomerschool en Mentaal Vitaal bleek deze korte workshop van 2 ½ uur een schot in de roos! In 2013 gaat Peter Peters meer workshops geven. De workshop levert u in een notendop via leuke oefeningen in een mix van lach en ernst allerlei inzichten en ideeën op. Het gaat over keuzes die wij maken als 60 plussers om plezierig en zinvol bezig te zijn en tegelijkertijd mentaal fit te blijven. In de workshops gaat het om leren met en van elkaar en om de manieren van ieder persoonlijk om van leven een kunst te maken. Motto van deze workshops is: passie, kracht, kansen en kwaliteiten! Nadere informatie bij Peter Peters: of NS REIZEN OV Chipkaart demo op internet Wilt u probleemloos op pad met de OVchipkaart, en ondervindt u nog steeds problemen, ga dan eens aan de slag met de demonstratie op deze NS site: Na wat oefenen met deze demo moet het gaan lukken! Heeft u toch nog vragen of ondervindt u nog steeds problemen met uw OV Chipkaart, neem dan contact op met Ton Delfos, telefoon of NS reisbegeleiding bij functiebeperking Wanneer u moeilijk ter been bent noemt de NS u een reiziger met functiebeperking. U kunt dan telefonisch reishulp aanvragen op telefoonnummer Dit kan tot een dag en soms 3 uur van te voren. NS Reizen als je moeilijk ter been bent Ton Delfos heeft nog meer informatie: elke minder valide reiziger kan op de site van de NS meer informatie vinden. Kijk op linksboven onder de knop Reisinformatie, en klik vervolgens op de knop Reizen met een functiebeperking. Hier vindt u de mogelijkheid om on-line een account aan te maken, een soort klantenkaart met uw specifieke gegevens. Met dat account, deze klantenkaart, kun u steeds opnieuw een reis plannen, maar ook hulp aanvragen. Lees de site even door voor meer gegevens. Als u hulp nodig heeft om bij het NS station in Houten te komen kunt u eventueel een beroep doen op de vrijwilligerscentrale in Houten. Deze kan heel misschien ook bemiddelen met de vrijwilligerscentrale in de plaats van uw bestemming, om ook daar hulp voor u in schakelen misschien! Meer info bij: Vrijwilligerscentrale: of , Met elkaar Voor elkaar 4 / 11 Afdeling Houten

5 MEDEDELINGEN Contributie 2013 Per 2013 wordt de contributie helaas verhoogd: voor een gewoon lid naar 37,30 en voor een partnerlid naar 33,80. Wanneer u het hiermee niet eens bent, kunt u uw lidmaatschap opzeggen. In principe moet u dit voor 1 december aan het verenigingsbureau doorgeven. Als in de komende Verenigingsraad het voorgenomen besluit over de concept Statuten en Reglementen wordt geaccepteerd en er met 2/3 meerderheid gestemd wordt vóór Statutenwijziging, zal het bestuur deze besluiten ten uitvoer gaan brengen. Dit betekent dat het ANBO bestuur eenzijdig en ten nadele van de leden de voorwaarden van het ANBO lidmaatschap verandert. Dit geeft leden het recht om hun lidmaatschap per direct te beëindigen, en de automatische incasso voor het contributiejaar 2013 (begin december) alsnog te laten storneren (per telefoon bij uw bank ongedaan maken). Ledenvoordelen Sommige leden kunnen zich gechanteerd voelen omdat bij het opzeggen ook hun korting op de ziektekostenverzekering vervalt. Ook andere seniorenbonden geven deze (zelfde) korting op de ziektekostenverzekering, dus wellicht is dat een mogelijkheid. Met betrekking tot deelname aan het ANBO energiecollectief zijn de gevolgen onbekend, mogelijk omvat dit alleen een overeenkomst tussen het lid en de energiemaatschappij en heeft ANBO slechts een eenmalige bemiddelende rol. Ook Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis leveren overigens collectieve energieovereenkomsten. De belastinginvulhulp, waar zeer veel leden gebruik van maken, is ook via de andere, zowel de oude als de net nieuw opgerichte, ouderenbonden te verkrijgen. Hiervoor moet men in principe wel eerst lid worden, maar mogelijk kan er vanuit de belastinginvulhulp service, in deze onduidelijke tijden enige coulance toegepast worden. Verplichte rijbewijskeuring N.a.v. uw vragen, zie de mogelijkheden, en kijk ook op Regelzorg. Afspreken kan uitsluitend via het Landelijk Afsprakenbureau op of online op Regelzorg organiseert regelmatig Het verdient aanbeveling tijdig af te spreken. Ook in 2013 wordt er regelmatig gekeurd. Dr. M. Di Maio Hoefbladhof 20, 3991 GH Houten, , website De keuringen zijn in principe op dinsdag, donderdag, en vrijdag. RijbewijskeuringsArts.nl RijbewijskeuringsArts.nl (Dr. Robert Sadiek), o.a. rijbewijskeuring in Nieuwegein en Utrecht (Winkelcentrum Overvecht). Zie verder op: Heeft u, leden van de ANBO afdeling Houten,voor ons of andere leden nog suggesties, ideeën, aanbevelingen of vragen, dan wordt u van harte uitgenodigd om ook iets in de Nieuwsbrief te schrijven. Ideeën en suggesties, foto s, berichten, oproepjes, vragen, meldingen etc. kunt u sturen naar de redactie, P/A secretariaat. Secretariaat ANBO Houten: Bovencamp 7, 3992 RW Houten Tel Of per naar: Zie ook onze website: Met elkaar Voor elkaar 5 / 11 Afdeling Houten

6 ALGEMENE LEDENVERGADERING ANBO afdeling HOUTEN U I T N O D I G I N G Het bestuur van afdeling Houten nodigt de leden van de ANBO afdeling Houten uit voor de Algemene Ledenvergadering: Donderdagmorgen 13 december 2012 in MARKANT, grote zaal t Kant 199, links naast het Haltna Huis te Houten Van 10:00 tot 12:30 Op deze ochtend willen wij u bijpraten omtrent de laatste ontwikkelingen rondom ANBO Anders, de voorgenomen statutenwijziging en hoe uw bestuur daarmee omgaat. Na een terugblik op 2012 willen wij onze plannen voor 2013 met u delen. Daarnaast willen wij samen met u brainstormen over zaken die u leuk vindt en aanspreken. Denk aan nieuwe, door u te bepalen, activiteiten die wij vanuit de ANBO in samenwerking met enthousiaste leden kunnen organiseren. Ook willen wij met u praten over wat u belangrijk vindt dat de afdeling wel- of juist niet zou moeten doen. De agenda van deze Algemene Ledenvergadering treft u aan op de volgende pagina van deze Nieuwsbrief / van deze uitnodiging. Het afgelopen jaar zijn de ledenactiviteiten verder ontwikkeld. Activiteiten voor- en door de leden zijn door steeds meer enthousiastelingen onder u bedacht en gerealiseerd. Velen hebben zich inmiddels gemeld en de eerste stap gezet. Het begin was er met: Wandelen, de korte afstand groep heeft op donderdagmiddag de benen gestrekt, Excursie en museumbezoek, helaas door vertrek van de trekker uit Houten gestopt, Muziek in de huiskamer, voor de zomer zijn enkele leuke avonden gehouden, Vanaf april de ANBO koffieochtenden in Markant, met voorlichtingsgedeelte. Wij zien en horen graag uw nieuwe ideeën. Meedenken en meepraten verplicht u tot niets! Mocht het voor u bezwaarlijk zijn om op eigen gelegenheid naar Markant te komen dan kunt u mogelijk gebruik maken van het golfkar seniorenvervoer Houten. U moet uw vervoerswens dan wel 24 uur vooraf bekendmaken bij Seniorenvervoer Houten, telefoon De kosten uit en thuis bedragen 2x 2,00 (per rit), contant afrekenen bij de chauffeur. Het bestuur vergoedt de heenreis voor de eerste 10 leden die per golfkar bij de algemene ledenvergadering arriveren. GRAAG TOT ZIENS OP 13 DECEMBER 2012 Met elkaar Voor elkaar 6 / 11 Afdeling Houten

7 Agenda algemene ledenvergadering ANBO afdeling Houten Donderdagmorgen 13 december 2012 in Markant - 10:00 uur 1. Welkom en opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Verslag algemene ledenvergadering 2 maart 2012 [*] 5. Financiën [*]: 5.1. De stand van zaken per december Verkiezing leden afdelingsbestuur, voorgedragen worden: 6.1. (er zijn heden geen kandidaten, het afdelingsbestuur nadert een kritisch minimum) Geïnteresseerden (gewoon lid zonder portefeuille) kunnen zich melden bij de secretaris: p/a Bovencamp 7, 3992 RW, Houten, of per of per telefonische aanmelding: , of vooraf en tijdens de vergadering. 7. ANBO Anders, de voorgenomen statutenwijziging, de huidige stand van zaken, onkosten 8. Presentatie plannen van het afdelingsbestuur: beleids- en werkplan Begroting Rondvraag en sluiting Hierna is er gelegenheid voor het uitwisselen van ideeën: een brainstormsessie. [*] De vergader stukken zijn beschikbaar in de zaal en op internet, zie volg de link onder Nieuws Activiteiten Agenda, kijk bij Algemene ledenvergadering. U kunt deze ook opvragen bij de secretaris: , of per Aansluitend kunt u om 12:00 uur in het Haltna huis mee-eten. Voor eigen rekening, 9,45 U-pas geeft een korting, kunt u gebruikmaken van een volledige warme maaltijd. Wanneer gewenst dan moet u dit zelf graag één (1) dag van tevoren opgeven bij de receptie Haltna huis, of tot uiterlijk op de dag zelf voor 10:00 uur doorgeven. Woonzorgcentrum Het Haltna Huis, Tel.: GRAAG TOT ZIENS OP 13 DECEMBER 2012 Met elkaar Voor elkaar 7 / 11 Afdeling Houten

8 Verslag Algemene Ledenvergadering, 2 maart 2012, pag. 1/3 Onderwerp: Datum, Tijd: Locatie: Aanwezig: Afwezig: Kopie aan: Algemene ledenvergadering (ALV) ANBO afdeling Houten 2 maart 2012, vrijdagmiddag, 14:00 uur de Pendopo, Parelgras 150, Houten Afdelingsbestuur: Hetty Zwamborn (Voorzitter), Gerard Fokkinga (Penningmeester.), Rob Wouda (Secretaris), Heleen Zwart, Carolien Molenaar Kandidaat bestuurslid: Henny van leeuwen Leden ANBO afdeling Houten 12x, FNV senior leden 4x Bericht van afzegging: de Heer Jacobs. Secretaris ABO Gewest Utrecht, leden afdelingsbestuur, leden financiële commissie. 1. Welkom en opening Om 14:10 uur opening van de vergadering en een welkomst woord van de voorzitter. 2. Vaststellen agenda De vergadering gaat akkoord met het voorstel, in verband met mogelijke invloed op de begroting, om agendapunt 8 Presentatie plannen van het afdelingsbestuur naar voren te halen, dit wordt 5.3. Onder punt 3, wil de secretaris enkele punten vragen aan de orde stellen, ook dit is akkoord. 3. Mededelingen 3.1 Vragen en mededelingen van de secretaris Aan de hand van enkele directe vragen wil de secretaris de mening van de aanwezige peilen. (1) Kent u onze website Er wordt bevestigend gereageerd. Vervolgvraag: Uw opmerkingen of aanvullingen zijn welkom, wanneer u iets op de site zou willen plaatsen laat het ons weten. U kunt reacties & verzoeken richten aan ons nieuwe e- mail adres of reageren via de website. Verzoek: Wilt u het oude gmail adres niet meer gebruiken. (2) Is deze dag en tijdstip, vrijdagmiddag 14:00 uur, voor een vergadering geschikt voor u? Reactie uit de zaal: een volmondig ja, de boodschap is duidelijk: liever geen activiteiten in de avond. (3) Wat vindt u van onze nieuwsbrief? Men vindt deze informatief en het roept vragen op, dat is de bedoeling, dit klinkt het huidige bestuur positief in de oren. (4) Wilt u in plaats van op papier onze nieuwsbrief alleen nog digitaal ontvangen? Hierop wordt negatief gereageerd, de leden geven de voorkeur aan een papieren kopie. In de volgende nieuwsbrief komt nog wel een oproep met deze strekking, wie van het papier afwil en de afdeling geld wil helpen besparen, kan dit alsnog per doorgeven. 3.2 Andere mededelingen Ingekomen stukken: zie het verslag van de financiële commissie. Uiterlijk om 17:00 uur dienen wij allen deze ruimte te verlaten. 4. Verslag algemene ledenvergadering 12 april 2011 Het verslag wordt doorgenomen, tekstueel en inhoudelijk zijn er geen vragen of opmerkingen. Bij deze is het verslag van de ALV 12 april 2011 vastgesteld. 5. Financiën 5.1 Verslag 2011, Verslag financiële commissie, Decharge penningmeester De heer Peters, financiële commissie, geeft een toelichting op de controle activiteiten. Met elkaar Voor elkaar 8 / 11 Afdeling Houten

9 Verslag Algemene Ledenvergadering, 2 maart 2012, pag. 2/3 De relatie tussen de staat van baten en lasten en balans, en het ANBO boekhoudprogramma Twinfield mag wat duidelijker. Na aanpassingen in de groepering en benaming van balansposten sluit een en ander meer 1:1 aan, en wordt de controle eenvoudiger. De financiële administratie is in orde bevonden. De afdelingsvergadering verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid. 5.2 Verkiezing financiële commissie De heer Peters is herkiesbaar, mevrouw Vervloet-Salm stelt zich niet meer herkiesbaar. De dames Weller en Everaerts stellen zich nu verkiesbaar, mevrouw Koefoed meldt zich als stagiair (wil het wel eens zien meemaken). Bij acclamatie worden de volgende financiële commissie leden (her)benoemd: Dhr. P.J.W. Peters ( ), 2 e jaar Mw. C.L.Z. Weller ( ), 1 e jaar Mw. J.G.M Everaerts ( ), 1 e jaar Mw. Koefoed-Beijerinck ( , FNV senior), 1 e jaar Het bestuur toont zich verheugd in de deelname van de leden van de financiële commissie. 5.3 Presentatie plannen van het afdelingsbestuur: beleids- en werkplan 2012 Omdat aan de uitvoering van enkele plannen ook kosten verbonden zijn waar deze algemene ledenvergadering zijn goedkeuring aan moet geven, is dit agendapunt naar voren gehaald omdat dit invloed kan hebben op de begroting We praten verder over het concept activiteiten plan (zie bijlage), en de onderbouwing van de hieraan verbonden kosten. - Collectieve belangenbehartiging (de aanwezigen vinden dit onderdeel zeer belangrijk): Verbeteren van de OV-mogelijkheden binnen de Gemeente Houten Bevorderen van ontmoetingsmogelijkheden voor senioren/ vergroten van de betrokkenheid van senioren bij de samenleving Uitvoering van de Wmo die oplossingen biedt aan mensen om mee te doen in de samenleving - Activiteiten voor en door de leden - Communicatie, PR - Bestuurlijke activiteiten Bij de ledenactiviteiten geeft de trekker van de activiteit hier en daar nog een nadere toelichting: Ton Delfos: OV-chipkaart, Bert Esseveld: wandelen (er is nu toch wel belangstelling voor een korte afstandsgroep), Peter van der Vlist: muziekavond (men vindt het wel interessant, verzoek uit de zaal: kan het s middags i.p.v. s avonds). Carolien Molenaar: museum bezoek. Het seniorencafé is om diverse redenen nog niet van de grond gekomen: medewerking horeca betaalbaarheid en er zijn nog mede organisatoren nodig. Henny van Leeuwen meldt zich en gaat er achteraan. Met betrekking tot het idee de eigen woonkamer in de wijk openstellen reageert mevrouw Weller spontaan dat zij wel eens zo n 4 5 personen wil ontvangen. Voor het wandelen heeft de heer Landzaat nog een idee: Schalkwijk wandelen - verkennen, hij is de plaatselijke historicus en archeoloog en wil rondleidingen verzorgen. Hij wil dan wel van ANBO een initiatief ontvangen.. Vraag uit de zaal: Markant organiseert ook activiteiten, hoe staat het een tot het ander? Antwoord: wij willen niet concurreren maar aanvullen, dus activiteiten organiseren die nog niet door Markant, de Vuurtoren, of andere organisaties in Houten worden georganiseerd. Op de begroting voor 2012 staat nu een post ledenactiviteiten (opstart investering) van 1.500, dit is inclusief een reserve van 300. De vergadering wil het experiment aangaan en kan hier goedkeuring aangeven, op voorwaarde dat in de loop van het jaar een terugkoppeling - controle plaatsvindt, met de mededeling dat dit een mooie actie is voor de financiële commissie. Met elkaar Voor elkaar 9 / 11 Afdeling Houten

10 Verslag Algemene Ledenvergadering, 2 maart 2012, pag. 3/3 5.4 begroting 2012, bestemming saldo 2011 Na een korte toelichting wordt de voorliggende begroting met algemene stemmen aangenomen, dat is inclusief het voorgaande omtrent de reservering voor ledenactiviteiten. De vergadering kan instemmen met het voorstel om het batig saldo 2011 te reserveren voor het 25-jarig jubileum in Opmerking: door de overloop van 2010-uitgaven in de 2011-winst en verlies rekening is het 2011-saldo sterk negatief beïnvloedt. Eigenlijk zou een hoger bedrag gereserveerd kunnen worden. Actie penningmeester: de voorziening bestemmingsreserve aanvragen. 6. Jaarverslag 2011 ANBO afdeling Houten De voorzitter geeft een korte samenvatting van de bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt doorgenomen, tekstueel en inhoudelijk zijn er geen verdere vragen of opmerkingen. Bij deze is het jaarverslag 2011 van ANBO afdeling Houten vastgesteld. 7. Verkiezing leden afdelingsbestuur In de januari 2012 nieuwsbrief heeft de heer Fokkinga, penningmeester, aangegeven zijn taken per algemene ledenvergadering te willen beëindigen, en zijn er vacatures gesteld. In de uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering is de heer Wouda voorgedragen voor penningmeester, en is de heer van Leeuwen voorgedragen voor algemeen bestuurslid, dagelijks bestuur. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De heren Wouda en van Leeuwen worden bij acclamatie benoemd. Het afdelingsbestuur bestaat nu uit, Dagelijks bestuur (DB): Hetty Zwamborn: Voorzitter, 2 e jaar Rob Wouda: Secretaris, 2 e jaar, penningmeester, 1 e jaar, Henny van leeuwen: lokale belangen behartiging, 1 e jaar Algemene bestuurleden: Carolien Molenaar: nieuwsbrief, ledenactiviteiten, 2 e jaar Heleen Zwart: lokale belangen behartiging, 2 e jaar De voorzitter spreekt haar dank en waardering uit voor de hulp van de heer Fokkinga bij de herstart van de afdeling Houten, en betreurt het dat hij wegens gezondheidsredenen moet stoppen. 8. (vervallen, is verhuisd naar 5.3) 9. Nieuwe plannen 2012 van de leden - Brainstorm De voorzitter legt uit dat het de bedoeling is om na deze vergadering in informele sfeer kennis te maken met elkaar, van gedachte te wisselen en vooral nieuwe plannen voor 2012 in gang te zetten. 10. Rondvraag en sluiting De heer Peters noemt de training Rust zonder Roest, deze wordt dit jaar zowel bij Cursus&co (van Houten&co en Kursusprojekt Houten) en in de zomerschool 2012 gegeven, zie ook op onze website. Aanwezigen vonden het een leuke bijeenkomst in een mooie ruimte, een interessante (eerste) kennismaking met ANBO Houten, een prettige vergadering, ervaren het geheel positief en komen graag een volgende keer terug. Om 16:10 uur zijn alle agendapunten behandeld en wordt de vergadering gesloten. Na afloop van de vergadering, en onder het genot van een hapje en een drankje, wordt er nog gezellig in groepjes nagepraat, en worden de eerste onderlinge afspraken gemaakt om bestaande en nieuwe op te pakken en verder te gaan uitwerken. Bijlagen: 1. Verslag financiële commissie 2. Concept activiteitenplan, versie Begroting 2012, versie Met elkaar Voor elkaar 10 / 11 Afdeling Houten

11 Oktober 2012 Gevolgen van de voorgenomen statuten en reglementen wijziging De wijzigingen in het kort: De gewesten verdwijnen en er komen regio s (5x), deze hebben alleen operationele taken en geen bestuurlijke invloed. De verenigingsraad verdwijnt en er komt een ledenraad, eens in de 4 jaar gekozen 25 ANBO leden uit het land. Het landelijk bestuur verdwijnt en er komt een Raad van Toezicht. Alle bestuurlijke en operationele controle komt bij de directeur-bestuurder te liggen. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon [Artikel 9 lid 1, AKTE VAN STATUTENWIJZIGING, ] Het zelfstandig werkende orgaan Afdeling verdwijnt. De huidige afdelingen verliezen hun zelfstandigheid. De afdelingen komen onder toezicht van een door het bestuur benoemde regionale (?) Afdelingscoördinator en Afdelingsadministrateur te staan. Afdelingen hoeven geen verantwoording meer af te leggen aan hun leden. Een financiële commissie is niet meer nodig, er is alleen nog verantwoording voor ANBO gelden aan de Afdelingsadministrateur. De bijzondere machtiging afdelingen vervalt waarschijnlijk. Een afdelingsbestuur bestaat uit een door de betreffende afdelingsvergadering vast te stellen aantal van ten minste één lid. [E Reglement Afdeling, Artikel 4 lid 1] De hoofdtaak voor afdelingen wordt het organiseren van lokale sociale ledenactiviteiten, activiteiten die geheel kosten dekkend moeten zijn. Hiervoor zijn geen ANBO gelden beschikbaar. De contributie afdracht naar de afdelingen gaat mogelijk nog veel verder omlaag. Afdelingen worden nu al gedwongen om hun reserves te consumeren. In geval van financiële tekorten mag men zijn hand ophouden bij het gewest (zolang daar nog middelen zijn), bij de regio, of bij het verenigingbureau in Woerden. Voor extra activiteiten moet men een budget bij de netwerkgroepen aanvragen. De steeds belangrijker wordende lokale belangenbehartiging moeten afdelingen overlaten aan de regionale netwerkgroepen. Daar waar de overheid steeds meer decentraliseert gaat de ANBO centraliseren, dit lijkt een averechtse ontwikkeling. Conclusie: zo n nieuwe vorm afdeling is geen geloofwaardig orgaan meer dat werkt met het mandaat van de leden, maar lijkt meer op een slaaf van de directeur-bestuurder in Woerden. Afdelingen zijn geen serieuze partner meer zijn voor de lokale zuster ouderenbonden. Voor de lokale autoriteiten hebben dit soort afdelingen geen betekenis, de heden nog verkregen gemeentelijke subsidiegelden komen in gevaar. De concept statuten bevatten niet acceptabele voorwaarden, zie bijvoorbeeld artikel 3 lid 3. Zie hieronder Concept statuten, artikel 3 lid 3 3. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan en in rechte optreden. De vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen. Dit houdt in dat de vereniging dus allerlei soorten verplichtingen kan aangaan waarvoor de leden op moeten draaien en een rekening kunnen krijgen. Dit is nieuw in de statuten, een eenzijdige verandering in de voorwaarden van het lidmaatschap ten nadele van de leden. Conclusie Deze voorgenomen statuten wijziging behelst een opheffen van de huidige vereniging, en het oprichten van een heel andere nieuwe andere vereniging, een soort ANWB of consumentenbond, en dat middels een simpele statuten wijziging. De in de verenigingsraad van maart en juni voorgenomen besluiten en daarmee samenhangende voorgestelde statuten en reglementen passen niet op een vereniging als ANBO met een actieve achterban van leden, afdelingen en gewesten. Door de voorgestelde wijzingen worden de belangen van de leden geschaad, met name lokale belangenbehartiging verschuift van lokaal naar regionaal, hetgeen ons inziens tot een onwerkbare situatie zal leiden. Met elkaar Voor elkaar 11 / 11 Afdeling Houten

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie