Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf"

Transcriptie

1 Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf

2 Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie 7 Maatwerk op het Werkplein 8 Werkcoaches 8 Van 8-tot-8 actief 8 E-dienstverlening 9 Ontwikkelingen rond Werkpleinen 9 Samenwerking met werkgevers 11 Crisismaategelen 11 Een brede en veelzijdige samenwerking 13 Uitdagingen voor Het voorkomen van werkloosheid bij specifieke doelgroepen 17 Betere samenwerking en inzet van beschikbare middelen 19

3 Resultaat door samenwerking Het is januari Eén jaar geleden begon UWV WERKbedrijf, vanuit de fusie van UWV en CWI. Het was een vliegende start, noodzakelijk gemaakt door de economische crisis die het land op dat moment al volop in de greep had. De werkloosheid liep op, steeds meer bedrijven en organisaties kwamen in de problemen. Het WERKbedrijf pakte de handschoen op. In hoog tempo verschenen de mobiliteitscentra. Daar, maar ook op de Werkpleinen, zetten we alle zeilen bij om werkzoekenden en werkgevers te ondersteunen. Ons vermogen om snel te kunnen schakelen tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau, bood daarbij grote voordelen. Dankzij deze inspanningen vonden in 2009, ondanks de crisis, ruim mensen een baan; nauwelijks minder dan in Daar zijn we als WERKbedrijf trots op. Maar het was nooit gelukt zonder nauwe samenwerking met onze partners: de gemeenten, de uitzendbranche, de werkgeversorganisaties, de vakbonden, het onderwijs, kenniscentra et cetera. Het afgelopen jaar zijn er tal van nieuwe, regionale samenwerkingverbanden ontstaan, alle gericht op het realiseren van de ambitie van het WERKbedrijf: steeds meer mensen aan het werk, door vraag en aanbod bijeen te brengen. De resultaten van vorig jaar waren goed, maar ik realiseer me dat er nog veel meer moet gebeuren. De werkloosheid zal in 2010 verder stijgen, het aantal vacatures zal dalen. We zullen onze dienstverlening verder moeten verbeteren. Dat betekent: nog beter op resultaten sturen, werkgevers nog slagvaardiger bedienen en onze e-dienstverlening verder ontwikkelen en professionaliseren. Daarnaast zullen we ons nadrukkelijker moeten inzetten voor moeilijk bemiddelbare mensen, zoals Wajongers en langdurig werklozen. Er is meer dan genoeg te doen. We moeten de gevolgen van de crisis bestrijden en klaarstaan voor de arbeidsmarkt van morgen. Het WERKbedrijf gaat deze uitdaging met overtuiging aan, samen met u! André Timmermans Directeur UWV WERKbedrijf 2 3

4 Vraag en aanbod gekoppeld In 2009 bundelden CWI en UWV hun krachten in UWV WERKbedrijf. Het in één uitvoeringsinstantie onderbrengen van de activiteiten op het gebied van arbeidsmarktondersteuning, re-integratie en begeleiding van werkzoekenden was de laatste stap in een proces van steeds intensiever samen optrekken. UWV WERKbedrijf brengt vraag en aanbod met elkaar in contact. Het zorgt ervoor dat iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag kan, of door re-integratie of scholing actief bezig is met het vinden van een baan. Tegelijkertijd ondersteunt het werkgevers bij het vinden van geschikt personeel. Door het verstrekken van informatie realiseert het WERKbedrijf een maximale transparantie op de arbeidsmarkt: er is zicht op de vacatures en op het beschikbare personeel. Het WERKbedrijf fungeert tevens als schakel tussen bedrijven en branches en het aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Werkgevers en potentiële werknemers ontmoeten elkaar op de Werkpleinen en in de mobiliteitscentra. Het WERKbedrijf ontwikkelt daarnaast initiatieven met partijen in de private en publiek-private sector, zoals werkgeversorganisaties, branches en grote werkgevers. Waar zich knelpunten voordoen, kan het WERKbedrijf gericht ingrijpen met de inzet van op maat ontwikkelde middelen en instrumenten. Zelfredzaamheid en ondersteuning Het WERKbedrijf is er voor alle werkzoekenden, met of zonder uitkering of baan. De dienstverlening is erop gericht zoveel mogelijk werkzoekenden in staat te stellen zelf voor een nieuwe baan te zorgen. Op werk.nl kunnen ze vacatures raadplegen, hun cv plaatsen en passende vacatures vinden. Mensen die werkloos dreigen te worden kunnen zich via de e-intake vroegtijdig als werkzoekende aanmelden. Het uitgangspunt zelfredzaamheid waar mogelijk, ondersteuning waar nodig garandeert een effectieve en efficiënte inzet van gemeenschapsgelden. Wie extra hulp nodig heeft kan terecht bij een werkcoach. Waar gewenst zetten gemeenten en WERKbedrijf gezamenlijk re-integratiemiddelen in. Een re-integratietraject begint in principe drie maanden na de werkloosheidsdatum. Het streven is dat een werkzoekende niet langer dan zes maanden werkloos is. Onze schakelfunctie Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bewegen zich op verschillende geografische niveaus. Het WERKbedrijf legt de verbanden hiertussen en zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt. Gemeenten zijn op de hoogte van de lokale situatie, vaak dankzij een fijnmazig netwerk van contacten met werk-gevers tot op lokaal niveau. Ze staan dicht bij de burgers, ook bij hen die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben bovendien veel kennis van en ervaring met het activeren van moeilijke doelgroepen en beschikken over het daarvoor benodigde instrumentarium. Een effectief arbeidsmarktbeleid vraagt echter ook om afspraken en acties op landelijk niveau, met bedrijven, branches en bedrijfstakken. Niet alle werkgevers willen of kunnen met de 431 Nederlandse gemeenten zaken doen. 4 5

5 Als autoriteit op het gebied van arbeidsmarktkennis is het WERKbedrijf daarom de schakel tussen bedrijven en lokale en regionale projecten. Op de Werkpleinen worden projecten vervolgens op lokaal en regionaal niveau uitgewerkt en ingevuld. Deze combinatie van een landelijke organisatie en regionaal/lokaal opererende gemeenten levert de best denkbare dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers op. Ontsluiten arbeidsmarktinformatie Verschillende regio s en sectoren in Nederland worden maandelijks door het WERKbedrijf voorzien van actuele en onderling vergelijkbare arbeidsmarktinformatie. Deze informatie over bijvoorbeeld vraag en aanbod is essentieel om adequaat in te kunnen spelen op vragen van werkgevers en werkzoekenden en wordt maandelijks in de vorm van een basisset beschikbaar gesteld via werk.nl. Deze basisset wordt verrijkt met informatie vanuit andere bronnen (Colo, Nicis, CBS). Op verzoek leveren wij arbeidsmarktgegevens op postcodeniveau voor onderzoek en planning op gemeentelijk niveau. Voor de Werkpleinen en onze vestigingen is deze arbeidsmarktinformatie input voor het opstellen van jaarplannen en marktbewerkingsplannen. Op basis van onze gegevens kan een nadere analyse op regionaal en sectoraal niveau plaatsvinden en kunnen fricties op de regionale arbeidsmarkt in kaart worden gebracht. Ook kunnen werkzoekenden worden geïnformeerd over de sectoren en beroepen waarin zij de grootste kans hebben op werk. Ter ondersteuning zijn er masterclasses ontwikkeld voor stakeholders die een rol spelen in het regionale arbeidsmarktbeleid. Beleidsbepalers kunnen via werk.nl zelf arbeidsmarktrapporten samenstellen. Eures voorziet in informatie en advies over de Europese arbeidsmarkt voor werkzoekenden of werkgevers die belangstelling hebben voor werken of werven in het buitenland. Eures ondersteunt tevens de Europese en internationale bemiddeling en fungeert als partner in Crossborder-projecten. Internationale bemiddeling wordt steeds belangrijker, gezien de verwachte tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkzoekenden laten zich zien op de Landelijke Banenmarkt Op 1 oktober 2009 organiseerde UWV WERKbedrijf in samenwerking met gemeenten een Landelijke Banenmarkt, onder het motto Ik laat me zien. De belangstelling was groot: in totaal waren er ruim bezoekers en meer dan standhouders (werkgevers). Bij de officiële start van het evenement in het ADO-stadion in Den Haag waren André Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf, en wethouder Henk Kool van de gemeente Den Haag aanwezig. Minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kwam ook langs voor een kort werkbezoek en woonde een speedmeet tussen een werkgever en een werkzoekende bij. Bij alle vestigingen in het land viel het op dat werkzoekenden veel vragen hadden over sollicitatiebrieven en het cv. Werkcoaches gaven concrete tips over aanpassingen in beide, zodat werkzoekenden zich nog beter aan werkgevers kunnen presenteren. Ook de workshops over sollicitatiegesprekken werden massaal bijgewoond. In 2010 wordt er opnieuw een Landelijke Banenmarkt georganiseerd. 6 7

6 Maatwerk op het Werkplein In februari 2009 kozen de ketenpartners de naam Werkplein voor de plaats waar de ketensamenwerking fysiek wordt omgezet in klantcontacten. UWV WERKbedrijf, gemeenten en outplacementbureaus, re-integratiebedrijven en uitzendbureaus waarmee wordt samengewerkt, geven op de Werkpleinen vorm aan de geïntegreerde dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. De Werkpleinen hebben één belangrijke doelstelling: een gezamenlijke, effectieve en daadkrachtige arbeidsmarktbenadering ten dienste van werkzoekenden en werkgevers. Werkcoaches Honderdduizenden mensen vinden elk jaar zelf een nieuwe baan en tienduizenden werkgevers vinden het personeel dat zij nodig hebben. Voor de meeste werknemers die in de WW belanden, geldt dat zij binnen enkele maanden zelfstandig weer aan de slag komen. Helaas vindt niet iedereen op eigen kracht een passende baan. Op dat moment komen de Werkpleinen en hun werkcoaches in beeld. Een werkcoach biedt de werkzoekende persoonlijke ondersteuning. Na een intake en een diagnose wordt gezamenlijk een re-integratieplan opgesteld en uitgevoerd. Daarbij worden re-integratiemodules op maat ingezet, waar mogelijk in de vorm van een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). De werkcoaches van het WERKbedrijf vervullen een sleutelrol in de dienstverlening. Zij begeleiden niet alleen werkzoekende klanten, maar hebben tegelijkertijd contact met werkgevers en kennen de kansen op de (regionale) arbeidsmarkt goed. Parallel aan de fusie van CWI en UWV tot WERKbedrijf heeft er een kwaliteitsslag in de opleiding van werkcoaches plaatsgevonden, waardoor zij nog beter voor hun taak zijn toegerust. Van 8-tot-8 actief Voor 2010 zal het aantal klanten van het WERKbedrijf naar verwachting met een derde toenemen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden zou daarmee eind 2010 uitkomen op personen. Als gevolg van de economische crisis is de vraag naar de dienstverlening gegroeid. In mei 2009 is de openstelling van diverse Werkpleinen daarom verruimd naar van 8.00 tot uur. Sinds september 2009 geldt van 8-tot-8 actief op alle Werkpleinen. Dit is een goed voorbeeld van de maatwerkactiviteiten waarmee het WERKbedrijf (pro)actief inspeelt op signalen uit de markt. We denken mee met werknemers en werkgevers en bieden perspectief en creatieve oplossingen. We zetten samen activiteiten op die klanten beter en sneller helpen. E-dienstverlening Het WERKbedrijf beschikt over meerdere elektronische diensten. Dat is gemakkelijk voor onze klanten: zo kunnen ze waar dan ook van steeds meer van onze diensten gebruikmaken. Maar ook de werkcoaches en andere medewerkers van het WERKbedrijf profiteren van deze online toepassingen. De bekendste e-dienst is zonder twijfel werk.nl, een van de best bezochte vacaturesites van Nederland. Werkzoekenden kunnen er onder meer hun cv plaatsen en per passende vacatures ontvangen. Werkgevers kunnen er cv s bekijken en gratis hun vacatures plaatsen. Werk.nl is tevens een handig instrument voor de werkcoach: die kan op een vestiging of op locatie samen met een klant de site raadplegen. En Werk.nl biedt nog meer online informatie en hulpmiddelen: De één plek voor alle werkzaken, waar de werkzoekende en de werkcoach elkaar in een beveiligde omgeving ontmoeten. Deze applicatie maakt een snelle en interactieve communicatie tussen de werkcoach en de klant mogelijk. De e-intake: werkzoekende klanten kunnen zich online inschrijven voor een uitkering. De klant hoeft niet naar het WERKbedrijf te komen en de werkcoach hoeft geen tijd vrij te maken voor de inschrijving. De Arrangementenbank: een toegankelijk overzicht van alle landelijke, regionale en lokale diensten, regelingen en scholingsmogelijkheden die gemeenten, WERKbedrijf en andere partijen verzorgen. De Competentieatlas: dit instrument helpt klanten om de resultaten van competentietests te vertalen naar hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op het gebied van advies en ondersteuning via internet is nog veel meer mogelijk. Het WERKbedrijf is daarom druk bezig haar e-dienstverlening verder te ontwikkelen en uit te breiden. Ontwikkelingen rond Werkpleinen Nog niet op alle plekken die daarvoor zijn aangewezen, zijn de Werkpleinen operationeel. Op dit moment zijn er op honderd plekken in Nederland Werkpleinen gerealiseerd en als zodanig zichtbaar voor de klant. Het streven is om eind 2010 een landelijk dekkend netwerk van 127 Werkpleinen te hebben. Ook aan de kwaliteit van de dienstverlening op de Werkpleinen moet verder gewerkt worden; er zijn onderling nog te grote verschillen. Middelen van de werkcoach Opleiding CTC-competentietest Stageplek Participatiebaan Loonkostensubsidie Begeleid werken en jobcoaching Re-integratietraject Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) Uitkering om de periode van werkloosheid te overbruggen De samenwerking met gemeenten op de Werkpleinen leidt ertoe dat de ketenpartners in toenemende mate elkaars instrumenten en interventies inzetten. Een voorbeeld daarvan is de schuldhulpverlening. Bij de intake van nieuwe klanten letten de werkcoaches op mogelijk problematische schulden als gevolg van werkloosheid en inkomensvermindering. Zo nodig verwijzen zij de klant direct door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. 8 9

7 Samenwerking met werkgevers Brancheweken tonen werkaanbod In het voorjaar van 2009 vonden op tal van Werkpleinen de jaarlijkse brancheweken plaats. Er werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd, in samenwerking met de verschillende branches en onder regie van de landelijke bedrijfsadviseurs van het WERKbedrijf. Uitgangspunten van de brancheweken zijn de werkgever en zijn werkaanbod. De branches zijn voornemens om ook in 2010, samen met het WERKbedrijf, hun arbeidsmogelijkheden extra te promoten. De recessie raakt veel bedrijven en instellingen in Nederland. Steeds meer werkgevers zien zich genoodzaakt ontslag aan te vragen voor werknemers omdat zij niet voldoende omzet realiseren om de loonkosten te kunnen dragen. Dergelijke ontslagprocedures zijn ingrijpend, zowel voor werkgevers als voor werknemers. De grootste uitdaging voor de komende periode is te zorgen dat werknemers ander werk kunnen vinden wanneer zij ontslagen dreigen te worden. Werkgevers hebben daar belang bij en stellen dan ook middelen beschikbaar. Ook het WERKbedrijf en gemeenten beschikken over regelingen en middelen om mensen aan het werk te helpen en te houden. Het WERKbedrijf biedt bijvoorbeeld ondersteuning, informatie en advies op het gebied van scholing, werving en selectie, leren en werken, sollicitatietrainingen, arbeidsrecht, ontslag en van-werknaar-werk -bemiddeling. Een goede samenwerking tussen alle partijen maakt het mogelijk om activiteiten te ontplooien die voorkomen dat werknemers werkloos worden. Crisismaatregelen Vanwege de economische situatie in 2009 heeft de overheid een aantal crisismaatregelen ingesteld met als doel ontslag of een uitkeringssituatie te voorkomen. UWV voerde de volgende maatregelen uit. Werktijdverkorting Sinds 30 november 2008 konden werkgevers werktijdverkorting (WTV) aanvragen om hun medewerkers minder te laten werken in plaats van ze te ontslaan. Tot en met 3 april 2009 zijn er 853 aanvragen toegewezen voor in totaal uur. Ook zijn er 325 eerste verlengingsaanvragen voor circa uur en 94 tweede verlengingsaanvragen voor circa uur toegewezen. Voor ondersteuning en informatie over de regeling konden werkgevers terecht bij de mobiliteitscentra. Deze bijzondere WTV-regeling is per 21 maart 2009 vervallen. Met de sociale partners is besloten om ter compensatie de regeling voor deeltijd-ww in te stellen. Deeltijd-WW Op 1 april 2009 is de regeling voor deeltijd-ww geïntroduceerd. De regeling is erop gericht om vakkrachten te behouden voor bedrijven die voldoende gezond zijn om, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen te komen. De regeling is in juli 2009 iets aangescherpt en blijft nog van kracht tot april 2010 of tot het beschikbare budget op is. Tot nog toe hebben zo n bedrijven een beroep op de regeling gedaan en zitten er werknemers in de deeltijd-ww. Het aantal aanvragen daalt licht. (Bron: Ministerie van SZW, december 2009.) Scholingsbonus Als een organisatie iemand die bij een andere werkgever zijn baan dreigt te verliezen werk aanbiedt, dan komt de nieuwe werkgever in aanmerking voor een bonus, bedoeld om de medewerker bij te scholen. De bonus bestaat uit maximaal 2500 euro. Voorwaarde om van deze regeling gebruik te kunnen maken, is dat de nieuwe werkgever een minstens even hoog bedrag aan de bijscholing bijdraagt. Erkenning van Verworven Competenties bij ontslag De overstap naar ander werk wordt vergemakkelijkt als de werknemer inzicht in zijn eigen capaciteiten heeft en dit inzicht ook aan een nieuwe werkgever kenbaar kan maken. Voor werknemers zonder startkwalificatie kan een 10 11

8 Ondernemersavond over crisismaatregelen De economische crisis heeft bij veel ondernemers geleid tot vragen over wat het WERKbedrijf voor hen kan betekenen. Om die reden organiseert het WERKbedrijf naast haar reguliere activiteiten viermaal per jaar De Ondernemersdag. De bijeenkomst van 17 november 2009 stond in het teken van de crisismaatregelen van de overheid. Ondernemers werden op de Werkpleinen verwelkomd om presentaties bij te wonen over onder andere de deeltijd-ww, EVC en de Scholingsbonus. Op meer dan 50 vestigingen verzorgde de afdeling Arbeidsjuridische Dienst van het WERKbedrijf een presentatie over ontslag. De Ondernemersavonden worden georganiseerd in samenwerking met MKB-Nederland en vele andere publieke en private partners. Ervaringsprofiel (EVP) of Ervaringscertificaat (EVC) de competenties zichtbaar maken. Bovendien kan de inzet van het Ervaringscertificaat een eventueel scholingstraject aanzienlijk bekorten. Een EVC-procedure is mogelijk wanneer werkgever en werknemer gezamenlijk tot het oordeel komen dat, voorafgaand aan ontslag, de procedure een essentiële investering is voor het vervolg van de loopbaan. Voor 2009 verhoogde het kabinet het re-integratiebudget WW van het UWV met 20 miljoen. Het WERKbedrijf kon hierdoor trajecten inkopen voor het behalen van een Ervaringsprofiel of Ervaringscertificaat door werknemers die met ontslag worden bedreigd en zij die daarmee kunnen worden gelijkgesteld. Het WERKbedrijf koopt deze trajecten alleen in op verzoek van de werkgever of werknemer en houdt bij hoeveel trajecten er zijn ingekocht en welk budget daarmee gemoeid is. (Bron: Ministerie van SZW, juni 2009.) Gebleken is dat er in 2009 te weinig beroep is gedaan op de gelden die voor EVC en EVP beschikbaar zijn gesteld. Eind 2009 is het WERKbedrijf daarom gestart met een campagne om de regeling intern en extern meer bekendheid te geven. In 2010 moet blijken of dat resulteert in een toename van het aantal aanvragen. Een brede en veelzijdige samenwerking Het WERKbedrijf streeft naar een zo breed mogelijke samenwerking, met alle betrokken partijen. Een aantal van de huidige samenwerkingsverbanden wordt hieronder omschreven. Ondertussen werken we voortdurend aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en betere oplossingen. Brancheservicepunten Doel van de brancheservicepunten is het behouden en laten instromen van werknemers en werkzoekenden in een bepaalde branche en daarmee het versterken van de regionale arbeidsmarktpositie van die branche. In een brancheservicepunt kan alle kennis op één plaats worden gebundeld. Branches, sectorfondsen en kenniscentra zetten daarvoor personeel met kennis van scholing en regelingen in, afgestemd op de regionale situatie. De belangrijkste samenwerkende partners in een servicepunt zijn werkgevers(organisaties), UWV en gemeenten. Afhankelijk van de regionale situatie kunnen ook instanties als de Kamer van Koophandel en ROC s partner zijn. Op landelijk niveau hebben de overkoepelende brancheorganisaties, de kenniscentra en de landelijke bedrijfsadviseurs van het WERKbedrijf een stimulerende en ondersteunende functie bij de oprichting van brancheservicepunten. In 2009 is het aantal brancheservicepunten sterk uitgebreid. Er zijn inmiddels ruim 15 brancheservicepunten Techniek en ook het aantal brancheservicepunten Bouw is sterk uitgebreid. Op dit moment zijn er meer dan 15 brancheservicepunten Detailhandel. In 2010 komen er nog meer brancheservicepunten bij en zullen ook andere sectoren, zoals de zorg, een eigen brancheservicepunt krijgen. Werkgeversservicepunten Om beter in te kunnen spelen op concrete vragen van werkgevers in een regio richt het WERKbedrijf op steeds meer Werkpleinen werkgeversservicepunten en werkgeversloketten in. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld advies krijgen over het vervullen van vacatures op de korte termijn. Maar ook over langeretermijnplannen om door opleiding en scholing van werkzoekenden, en met de inzet van ondersteunende instrumenten als loonkostensubsidies, tot een goede personeelsvoorziening te komen. De werkgeversbalie op het Werkplein biedt voor werkgevers vaak méér dan alleen ondersteuning bij het vinden van geschikte werknemers. Met name voor kleine bedrijven kan een werkgeversservicepunt een soort van externe P&O-afdeling vormen

9 Twee voorbeelden van publiek-private samenwerking in mobiliteitscentra Actieplan voor bouwbedrijf Een landelijk opererend bouwbedrijf moet 600 mensen ontslaan. Het bedrijf stelt samen met het WERKbedrijf, een kenniscentrum en een ROC een actieplan op. Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, de medewerkers volgen gerichte opleidingen en krijgen wekelijks informatie over actuele vacatures. Na drie maanden zijn 315 medewerkers bij de activiteiten betrokken en hebben 209 medewerkers een andere baan gevonden. Speeddates en intakes Een bedrijf in de automotive sector heeft collectief ontslag aangevraagd voor 80 werknemers. Het WERKbedrijf organiseert workshops, banenmarkten en speeddates met werkgevers, laat competentietesten afnemen, adviseert over scholingsmogelijkheden en biedt individuele begeleiding door adviseurs die de regionale bedrijven kennen. Een private partij zorgt voor een individuele intake en diagnose per werknemer en de bemiddeling en jobhunting bij bedrijven. De bedoeling is dat alle 80 werknemers na begeleiding en scholing hun loopbaan bij bedrijven in de regio kunnen voortzetten. De basis voor succes is een goed contact en een onderling vertrouwen tussen landelijke, regionale en lokale partners en werkgevers. De werkgeversservicepunten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Mobiliteitscentra In het voorjaar van 2009 richtte het WERKbedrijf in het hele land 33 mobiliteitscentra op waarin werkgevers, gemeenten, sociale partners, kenniscentra, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en andere private partijen samenwerken met het WERKbedrijf. In de centra beperken we de gevolgen van de crisis voor werknemers en bedrijven, door het inzetten van ons netwerk, onze medewerkers en onze instrumenten en middelen om de arbeidsparticipatie te bevorderen en door de vraag van werkgevers adequaat te koppelen aan het aanbod van werkzoekenden. De dienstverlening in een mobiliteitscentrum is op maat gemaakt en vraag gestuurd: de werkgever benadert zelf het centrum in zijn regio voor ondersteuning. De mobiliteitscentra van het WERKbedrijf bieden één publiek aanspreekpunt voor werkgevers en branches. Dat levert hen verschillende voordelen op bij de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, onder andere door: de concentratie van kennis en expertise op het terrein van van-werk-naar-werk -arrangementen; onze samenwerking met private en publieke partners; de inzet van scholing, re-integratiemiddelen, subsidies en voorzieningen; ondersteuning bij de inzet van crisismaatregelen, zoals de regeling werktijdverkorting en de deeltijd-ww. In 2009 hebben de mobiliteitscentra in totaal zo n 900 projecten geïnitieerd om te voorkomen dat met ontslag bedreigde werknemers in een uitkeringspositie komen. De mobiliteitscentra in ons land hebben van maart 2009 tot november 2009 in totaal mensen snel aan ander werk geholpen. Bijna mensen die met ontslag werden bedreigd zijn vanuit hun nog bestaande baan aan een andere baan geholpen mensen kregen na hun ontslag binnen drie maanden ander werk via deze centra. (Bron: Ministerie van SZW, januari 2010.) Leerwerkloketten De regionale leerwerkloketten zijn er voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Ze bieden een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de regio. Werkgevers kunnen er hun stageplaats, leerbaan of vacature aanmelden. In een leerwerkloket werkt een groot aantal publieke partners samen, waaronder het WERKbedrijf. In 2009 zijn er veertig leerwerkloketten geopend. Diensten voor het midden- en kleinbedrijf Veel kleine en middelgrote bedrijven verwachtten als gevolg van de verslechterde economische situatie in moeilijkheden te komen. Om die reden hebben MKB- Nederland en het WERKbedrijf in mei 2009 een convenant getekend om de dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf te intensiveren. Sindsdien hebben de 33 mobiliteitscentra hun dienstverlening op het gebied van arbeidsmarktbeleid en personeelsvoorziening ook afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van het mkb. Het WERKbedrijf zet hiervoor op elk centrum een bedrijfsadviseur mkb in, bij wie ondernemers terecht kunnen voor ondersteuning bij en advies over bijvoorbeeld de regeling deeltijd-ww, om- en bijscholing van werknemers, van-werk-naar-werk - bemiddeling en arbeidsmarktmaatregelen. Ook zijn er extra werkcoaches voor het mkb beschikbaar. Deze aanpak moet gaan resulteren in onder meer het ontwikkelen en uitvoeren van van-werk-naar-werk - arrangementen, het begeleiden en coachen van groepen of individuele met ontslag bedreigde werknemers naar werk, het verbeteren van hun kansen op werk en het zoveel mogelijk voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid

10 Uitdagingen voor 2010 Traineeship WERKbedrijf tegen jeugdwerkloosheid Tweehonderd jongeren zonder werkervaring krijgen een traineeship van het WERKbedrijf. De jongeren worden onder andere gecoacht bij het zoeken naar werk en het maken van toekomstplannen. Daarnaast volgen ze zelf een opleiding tot junior werkcoach en werken ze mee aan projecten die uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid voortkomen. Met het traineeprogramma werkt het WERKbedrijf actief aan oplossingen voor het beperken van de jeugdwerkloosheid. Jongeren hebben zo bovendien de mogelijkheid om werkervaring op te doen, waardoor ze meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen. De eerste honderd trainees begonnen op 1 oktober Het WERKbedrijf werft ondertussen een tweede groep van honderd jongeren, voor de zomer van Voorwaarde voor deelname aan dit programma is dat de jongeren pas afgestudeerd zijn en beschikken over een hbo- of wo-diploma. Het voorkomen van werkloosheid bij specifieke doelgroepen WERKbedrijf zal het partnership met werkgevers zoeken om moeilijk bemiddelbare mensen aan werk te helpen. Wij willen werkgevers daarbij een persoonlijke en resultaatgerichte service leveren. Dat houdt in dat wij ons richten op het aanbieden van direct bemiddelbare kandidaten dus geen potentiële werknemers die eerst nog een lang traject moeten doorlopen. Langdurig werklozen In 2010 zal de nadruk meer komen te liggen op het naar passend werk begeleiden van mensen die langdurig werkloos zijn. Door de grote afstand tot de arbeidsmarkt is deze groep moeilijker te bemiddelen. Private partijen zijn daardoor ook minder geïnteresseerd om hen te bemiddelen. Juist deze groep mensen is daarom gebaat bij de dienstverlening van het WERKbedrijf. Wajongers Sinds 1 januari 2010 is de wet Wajong veranderd. Voorheen richtte de Wajong zich vooral op het regelen van een uitkering, nu gaat het allereerst om het vinden en behouden van werk. In de aanloop naar de nieuwe Wajong-dienstverlening zijn er vanuit het WERKbedrijf diverse voorbereidingen getroffen en acties ondernomen, ook bij de vestigingen in de regio s. De website wajongwerkt.nl is gereed. Deze site is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep Wajong en bevat informatie voor werkgevers en Wajongers. De site zal zich in 2010 steeds meer ontwikkelen tot de plek waar vraag naar en aanbod van werk voor Wajongers samenkomen. In het najaar van 2009 zijn als pilot werkgeversservicepunten Wajong op de dertig plusvestigingen ingesteld. Werkgevers en externe partijen kunnen daar informatie en advies op het gebied van Wajong krijgen. De pilot van de Wajongwerkt-markt (Werkplein Amsterdam ZO, november 2009) was een succes. In december organiseerde het WERKbedrijf ook Wajongwerkt-markten op de overige 29 plusvestigingen, in samenwerking met gemeenten, scholen en re-integratiebedrijven. In 2010 zal er vier keer een Wajongwerkt-markt worden georganiseerd. In dagbladen en op de radio zal een campagne van start gaan om werkgevers te informeren over de Wajongdienstverlening en om bewustzijn te creëren. Talent 45-plus In deze tijden van crisis is het van groot belang dat mensen aan de slag blijven. Vooral voor 45-plussers is het zaak om in de running te blijven en zo werkervaring en vaardigheden actueel te houden. Eenmaal werkloos is het voor ouderen soms moeilijk een nieuwe baan te vinden. Het is belangrijk dat werkgevers nu hun oudere werknemers zoveel mogelijk binnenboord houden en niet aarzelen om 45-plussers in dienst te nemen, aldus staatssecretaris Jette Klijnsma (Ministerie van SZW). Eind 2009 telde het bestand van het WERKbedrijf niet-werkende werkzoekenden (NWW ers) van 45 jaar en ouder. Dat is 8,1 procent van de beroepsbevolking in die leeftijdscategorie. Ter vergelijking: over de gehele beroepsbevolking gezien is het aandeel NWW ers 6,5 procent. Van januari tot en met november 2009 stroomden plus NWW ers in: bijna een derde meer dan in Het project Talent 45-plus van het WERKbedrijf werkt eraan om dit cijfer te verlagen

11 Vrijwel alle vestigingen van het WERKbedrijf bieden het volledige pakket 45-plus dienstverlening aan. Workshops en trainingen voor 45-plussers, competentietests en Netwerk 45+ dragen bij aan een goede profilering en een actief sollicitatiegedrag. Veel vestigingen organiseren speedmeets, banenmarkten, videopresentaties en andere vormen van ontmoetingen tussen werkgevers en 45-plus kandidaten. Ook vacatureteams, accountmanagers en bedrijfsadviseurs zetten zich in voor het maken van goede matches. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd en verzorgd door partners van het WERKbedrijf op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Jongeren Om de snel stijgende jeugdwerkloosheid aan te pakken is het WERKbedrijf in mei 2009 gaan samenwerken met Colo, de vereniging van kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Deze samenwerking is in lijn met het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet. Colo en het WERKbedrijf stimuleren werkgevers om meer stage- en leerbanen voor jongeren aan te bieden. Op regionaal niveau werken ze aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt om voortijdig schooluitval te voorkomen. Via de mobiliteitscentra worden werkzoekende jongeren naar meer kansrijke sectoren bemiddeld. De dienstverlening aan met name mkb-werkgevers, heeft in 2009 een extra dimensie gekregen door het afsluiten van het convenant. De ambitie is groot om de dienstverlening verder te verbeteren. 200 adviseurs zijn op de Werkpleinen actief om ondernemers te ondersteunen en te adviseren over onder meer om- en bijscholing van werknemers, van-werk-naar-werk -bemiddeling en arbeidsmarktmaatregelen. Tenslotte behoort ook de e-dienstverlening, als gezegd, tot de speerpunten van Zowel werkzoekenden als werkgevers moeten ons voor steeds meer diensten en producten kunnen vinden via internet wordt een jaar vol uitdagingen om de situatie voor werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het WERKbedrijf gaat die uitdagingen graag en goed voorbereid aan. De belangrijkste feiten over mensen naar werk begeleid, waarvan jongeren: , waarvan 45-plus: mobiliteitscentra opgezet: mensen snel aan het werk. 900 regionale en sectorale arbeidsmarktprojecten ontslagaanvragen behandeld. Klanttevredenheid werkgevers: 7,1. Betere samenwerking en inzet van beschikbare middelen Zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau kan de samenwerking tussen het WERKbedrijf en haar publieke en private partners nog verbeterd worden. Het WERKbedrijf beschikt over een groot aantal middelen om mensen naar een passende baan te begeleiden, maar deze worden niet altijd even effectief en efficiënt ingezet. Een betere samenwerking en afstemming tussen publieke en private partijen kan daar verandering in brengen. Concrete afspraken over inzet, taakverdeling en te behalen resultaten zijn onmisbaar, juist als er veel verschillende organisaties en bedrijven bij betrokken zijn

12 20

13 UWV Januari 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WB

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen BIJLAGE 6 Monitor Arbeidsmarktmaatregelen Hierbij ontvangt u de eerste monitor Arbeidsmarktmaatregelen. In deze monitor wordt gerapporteerd over de maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de gevolgen

Nadere informatie

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Telefoonnummer: 0251-279045 mail: info@wspijmond.nl web: www.wspijmond.nl Inleiding In iedere onderneming is goed personeel belangrijk.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Steeds meer mensen aan het werk

Steeds meer mensen aan het werk Steeds meer mensen aan het werk UWV WERKbedrijf Sandra van Gaalen Kwartiermaker Arbeidsmarketing Studiedag SER SER Vlaanderen Krapte op de arbeidsmarkt 7 oktober 2008 1 Wettelijk kader Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Van werk naar werk: de dienstverlening aan met werkloosheid bedreigde werknemers

Van werk naar werk: de dienstverlening aan met werkloosheid bedreigde werknemers Opdrachtgever IWI Opdrachtnemer IWI Onderzoek Van werk naar werk: de dienstverlening aan met werkloosheid bedreigde werknemers Startdatum 1 mei 2010 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Werklozen na 1 jaar afgeschreven!?

Werklozen na 1 jaar afgeschreven!? Werklozen na 1 jaar afgeschreven!? Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in de Werkloosheidswet sinds 1986 Marijke von Bergh postdoc economisch onderzoeksdeel Ed Berendsen lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

UWV jaarverslag 2009

UWV jaarverslag 2009 UWV jaarverslag 2009 Voorwoord Colofon Samenstelling en eindredactie UWV Concerncommunicatie en FEZ Realisatie vdbj_ Tekst Bauke ter Braak Communicatie Mirjam van Immerzeel DVI media (interviews) Concept

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Wajongers op de arbeidsmarkt. Driebergen, 26 januari Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf

Wajongers op de arbeidsmarkt. Driebergen, 26 januari Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf Wajongers op de arbeidsmarkt Driebergen, 26 januari 2011 Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf 1 Drie congressen Medilex: Wajongers op de arbeidsmarkt, En hoe snel het kan veranderen.. Geschikt

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Duidend en beschrijvend De Arbeidsmarktinformatie en advies publiceert die inzicht geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Baan in Beeld Banenmarkt

Baan in Beeld Banenmarkt Baan in Beeld Banenmarkt Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Banenmarkt 2015 Datum Donderdag 28 mei 2015 14.00 21.30 uur Locatie Sporthal De Kuil

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

EVC in het kader van de crisis

EVC in het kader van de crisis EVC in het kader van de crisis Tussenrapportage in kader project Implementatie crisismaatregelen: resultaten en ervaringen met EVC bij de Mobiliteitscentra in de regio s Enschede en Haarlem Utrecht, 28

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 30 juni 2009 Briefnummer : 2009-38.678/27/A.17, EZ Zaaknummer : 189210 Behandeld door : Meijerink G. Telefoonnummer : (050) 316 4644 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN. Stichting opleidings- & Ontwikkelingsfonds Call Centers LANDELIJK ORGAAN BEROEPSONDERWIJS. Partijen: de minister van Sociale

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Overzicht maatregelen arbeidsmarkt. Ontsluiting en benutting van arbeidsmarktinformatie

Overzicht maatregelen arbeidsmarkt. Ontsluiting en benutting van arbeidsmarktinformatie 1 Overzicht maatregelen arbeidsmarkt Kabinet en sociale partners hebben een gezamenlijke inzet geformuleerd voor de aanpak in de eerstkomende tijd. In de voorliggende notitie wordt nader ingegaan op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK- GELEGENHEID

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid

De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid 2 De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid en Belangenbehartiging Delft, juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 617 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26414 19 september 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2014, 2014-0000131428,

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Werken aan werk Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Om werknemers die ontslagen dreigen te worden of

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Sociaal akkoord voor een activerende arbeidsmarkt Aanbevelingen voor een nadere uitwerking

Sociaal akkoord voor een activerende arbeidsmarkt Aanbevelingen voor een nadere uitwerking Sociaal akkoord voor een activerende arbeidsmarkt Aanbevelingen voor een nadere uitwerking In het sociaal akkoord "Perspectief voor een sociaal en ondernemend land: uit de crisis met goed werk, op weg

Nadere informatie

Den Haag maakt werk van ouderen

Den Haag maakt werk van ouderen Den Haag maakt werk van ouderen 1. Inleiding In het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht hebben wij onze ambities voor de stad Den Haag uiteen gezet. Een van de belangrijkste ambities is dat we

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS juni Voortgangsrapportage wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal

De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS juni Voortgangsrapportage wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal Rabin S. Baldewsingh Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport. De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2016.106 RIS 294385 14070 16 juni 2016 Voortgangsrapportage wijkbanenplan

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie