Magazine. Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden. De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden. De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek"

Transcriptie

1 Magazine Nummer 2 Jaargang 19 Oktober 2006 Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek Een uitgave van de Vereniging Contamination Control Nederland Interviews Koos Agricola en Pythia Segers

2

3 Editorial ISO TC 209: Contamination Control Technology WG 1 en WG 9 Op pagina 4 e.v. geeft Ruud Geilleit een overzicht van de werkzaamheden van 2 ISO TC 209 werkgroepen. Werkgroep 1 houdt zich bezig met de revisie van de normen ISO en -2. Werkgroep 9 is bezig de norm ISO oppervlakte reinheid op te stellen. Colofon Een uitgave van de VCCN Redactie Ing. R.A.H.M. Geilleit, H.F. Otto, P.A. van Rij, Mw. L. Swaning Redactie-adres Verenigingsbureau VCCN De Mulderij 12 Postbus AJ Leusden T F E. Nieuwe producten en diensten De inzendingen van informatie en gegevens voor deze rubriek wordt 4 weken vóór het verschijnen van de betreffende nieuwsbrief verwacht bij het Verenigingsbureau te Leusden. Inzenden van deze berichten kan uitsluitend door de aangesloten bedrijfsleden. Adverteren in het magazine Het is mogelijk voor bedrijven (niet voor persoonlijke leden) advertenties te plaatsen in het VCCN magazine. Tarieven die hiervoor (zwart/wit) gelden: De toepassing van ParManSys in de cleanroom Techniek De invloed van de aanwezige deeltjes op het (product) oppervlak is van wezenlijk belang voor de uiteindelijke stoftechnische opbrengst van het product. Philips AIB (nu DHV) heeft al vanaf de jaren zestig een methodiek ontwikkeld om deeltjes en deeltjesneerslag op oppervlakken te meten. Deze methodiek is uitgegroeid tot het Particle Management System (ParManSys). In dit artikel (pagina 6 e.v.) wordt de opzet en het doel van de ParManSys aangegeven en met behulp van enkele voorbeelden duidelijk gemaakt wat de invloed is van ParManSys op de stoftechnische aspecten van het productieproces. Cleanroom GedragsCursus verdient prioriteit Onlangs is een interview afgenomen met Koos Agricola, secretaris van VCCN en voorzitter van de commissie opleidingen, bedoelt voor diverse doelgroeptijdschriften, waarin hij het belang uitlegt van de Cleanroom GedragsCursus. Op pagina 10 is het interview afgedrukt. Steriel produceren tijdens topdrukte Het nieuwe VCCN bestuurslid Pythia Segers geeft op pagina 11 een interview over haar werkzaamheden als Production Pharmacist bij Solvay Pharmaceuticals te Olst. Nieuwe VCCN cursus: Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden Op 21 november a.s. start de nieuwe VCCN Cleanroom Schoonmaakcursus (SCS) voor uitvoerenden. De cursus leert de deelnemer de fijne kneepjes van het schoonmaken van cleanrooms en geeft daarbij inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het schoonmaken en vooral de benodigde achtergrondinformatie waarom de specifieke schoonmaakmethoden dienen te worden toegepast. De cursus wordt in één dagdeel (middag) gegeven. Pagina 9 geeft nadere informatie over de cursus. Paul van Rij, redactie VCCN Magazine 1x 3x 1/1 pagina 475,- 1275,- 1/2 pagina 275,- 745,- 1/4 pagina 175,- 425,- Bovengenoemde prijzen gelden voor bedrijfsleden van de VCCN. Bedrijven die geen lid zijn betalen bovengenoemde bedragen + 25%. Extra kosten per steunkleur 165,- per plaatsing. Extra kosten full-color 400,- per plaatsing. De extra kosten voor het plaatsen van een advertentie op de achterpagina en op de binnenkant cover bedragen + 10%. Het is ook mogelijk om op onze website te adverteren. Inhoudsopgave ISO TC WG1 + 9 Contamination control technology 4 De toepassing van ParManSys in de Cleanroom techniek 6 Aankondiging Cleanroom Schoonmaak Cursus 9 Interview met Koos Agricola VCCN actualissert opleidingsaanbod 10 Interview met Pythia Segers Steriel produceren tijdens topdrukte 11 CGC Register 13 Verenigingsnieuws 15 VCCN NIEUWSBRIEF 3

4 Contamination Control Technology ISO TC WG1+9 Inleiding Binnen de ISO Technische Commissie 209: Contamination Control Technology zijn de laatste 15 jaar een aantal normen in de series ISO en ISO verschenen. Op dit moment zijn nog enkele werkgroepen in deze TC actief. In dit artikel wordt de voortgang uitgewerkt van de werkgroepen 1 en 9. De TC209 werkgroep 1 is bezig met de revisie van de normen: NEN-EN-ISO : stofklassifiactie en NEN-EN-ISO : stoftechnische monitoring van cleanrooms. Deze beide normen zijn aan revisie toe; na een standaard periode van 5 jaar in gebruik te zijn. De TC209 werkgroep 9 is een werkgroep die bezig is om de norm NEN-EN-ISO oppervlakte reinheid op te stellen. Dit is een volledig nieuwe norm. Vanuit Nederland is R. Geilleit actief betrokken in beide werkgroepen. Bij de invulling van deze activiteiten vindt informatie uitwisseling plaats via het Bestuur en de Technische Raad van de VCCN en via de Monitoringgroep 1 van de VCCN. Tevens vindt ruggespraak plaats met H. Otto, als actief lid van de ISO TC209. Op bijgaande foto 1 zijn de deelnemers aan de 3e bijeenkomst te Stockholm te zien; van rechts naar links op de voorste rij: V. Fedorovich uit Rusland, P. Duhem uit Frankrijk, Mw. E. Bennet uit Brazilië, Mw. B. Reinmuller uit Zweden, S. Fujii uit Japan, N. Stephenson uit UK en R. Geilleit uit Nederland. Op de 2e rij van rechts naar links: T. Perlant uit Frankrijk, G. Dittel uit Duitsland, G. Farquharson uit UK ( UK is de voorzitter van deze WG) en D. Brande uit USA. Op de 3e rij van rechts naar links: B. Mielke uit USA, S. Rhade uit Zweden. H. Schicht uit Zwitserland en J. Kure uit Denemarken. Verder is ook Schotland actief lid van deze werkgroep. ISO TC209 Werkgroep 1 De noodzaak om tot een revisie te komen van de normen ISO en ISO is gelegen in het feit dat vanuit de participerende landen van deze normen gevraagd is aan de werkgroep om een aantal aspecten van deze normen toe te lichten en om enkele aspecten c.q. onderdelen aan te passen. Duidelijk is bij deze revisie naar voren gekomen dat er geen grote wijzigingen mogen optreden in de structuur en in de opzet van beide normen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de originele werkgroep documenten van de ISO in 1994 gereed is gekomen en van de ISO in Tijdens de revisie zijn de volgende bijeenkomsten gehouden: 1e bijeenkomst in juli 2005 in Londen 2e bijeenkomst in november 2005 in Chicago 3e bijeenkomst in juni in Stockholm bij SIS (Swedisch institute for Standardisation) 4e bijeenkomst in september 2006 in Beijing de 5e bijeenkomst is gepland in maart 2007 te Parijs. De voornaamste aanpassingen die voorgesteld worden liggen bij de ISO op het gebied van: als basis voor de classificatie gebruik maken van de getallen in de tabel en niet meer van de resultaten van de formule verder wordt een toelichting en uitwerking gegeven van de decimale klassen aandacht zal besteed worden aan het wel of niet handhaven van de klasse ISO 1 met zijn zeer geringe aantal deeltjes per m_ moet de grafiek blijven in deze norm moet het aantal meetplaatsen per ruimte afhankelijk zijn van de stofklasse mag de berekening van de 95% UCL vervallen en wat komt daarvoor dan in de plaats meer duidelijkheid over de methode van sequential sampling. Enkele Macro-particles op het binnenplein van SIS te Stockholm VCCN NIEUWSBRIEF 4 De aanpassingen bij de ISO liggen voornamelijk op de gebieden van: een betere omschrijving c.q. verklaring geven van de begrippen classificatie en monitoring toelichting en eventuele aanvulling van de tabel met de genoemde meetfrequenties invoeren van een sectie met betrekking tot real-time monitoring de huidige sectie met betrekking tot risk assessment dient grondig bekeken te worden. Wat is de inbreng van Nederland in deze revisie? De inbreng van Nederland ligt op het terrein om te komen tot een praktische norm en te pogen om een aantal theoretische zaken wat af te zwakken. Ook op het gebied van de scheiding tussen éénmalige oplevering hermetingen en monitoring activiteiten zal zeker beïnvloed worden vanuit onze praktijk ervaring. De planning van TC209 werkgroep 1 is om de revisie van de normen ISO en ISO gereed te hebben voor publicatie in oktober Zoals de zaken nu lopen zullen we moeten uitgaan van een verschuiving van deze datum naar de zomer 2009.

5 ISO TC 209 Werkgroep 9 Enkele jaren gelden kwam binnen de ISO TC209 de noodzaak naar voren om een nieuwe norm op te stellen die betrekking heeft op een "classifiactie van deeltjes op oppervlakken" Tot nu toe zijn er acht bijeenkomsten geweest van deze Werkgroep; te weten: november 2003: Kick-off bijeenkomst te Chicago 2e bijeenkomst in april 2004 te Winterthur 3e bijeenkomst in september 2004 te Keulen 4e bijeenkomst in januari 2005 te Grenoble 5e bijeenkomst in juni 2005 te Stockholm 6e bijeenkomst in oktober 2005 te Tokyo 7e bijeenkomst in maart 2006 te Londen 8e bijeenkomst in juli 2006 te Stuttgart de 9e bijeenkomst is gepland in november 2006 te Winterthur. De landen, die actief deelnemen aan deze werkgroep 9 zijn: Zwitserland (tevens voorzitter van deze werkgroep), Frankrijk, Duitsland, Japan, UK, Italië, Noorwegen, Nederland, Finland, Rusland, Zweden en USA. Tijdens voorgaande bijeenkomsten is door de werkgroep veel werk verzet met betrekking tot het inventariseren wat er op het gebied van deeltjes op oppervlakken aanwezig is. Daarnaast blijkt uit de gegevens (Nederland is pas het laatste jaar echt actief in deze werkgroep) dat men binnen de groep heel veel nadruk gelegd heeft op de situatie, de toestand, de structuur en de toestand van het betreffende oppervlak zelf. Hierdoor was een werkdocument ontstaan wat zeer log aandoet en wat eigenlijk niet paste in de doelstelling van de norm. Op aandringen van Nederland zijn nu reeds een groot aantal aspecten van het oppervlak zelf ofwel verwijderd uit het werkdocument ofwel naar een bijlage van het werkdocument verplaatst. Tevens was in de voorgaande documenten veel ruimte nodig voor het onderwerp reinigingen van producten. Men heeft onlangs een besluit genomen om het onderdeel reinigen in een apart document onder te brengen. De werkgroep heeft nu een stofclassificatie van het aantal deeltjes op een oppervlak. Naast deze classificatie van de deeltjes op het oppervlak wil Nederland graag ook nog een classificatie toevoegen, n.l. een classificatie met betrekking tot de deeltjesneerslag c.q. de deeltjessedimentatie op oppervlakken. Hierbij is het dan de bedoeling dat er een maximaal te verwachten neerslag / sedimentatie per oppervlakte eenheid en per uur wordt weergegeven afhankelijk van de stofclassificatie in de lucht van de betreffende cleanroom. De planning van werkgroep 9 om de eerste definitieve draft van de deeltjes op oppervlakken gereed te hebben is na de bijeenkomst van november a.s. maar ook hier zullen we ervan uit moeten gaan dat de zogenaamde Committee Draft (de CD) pas in de zomer van volgend jaar gereed zal zijn. Ruud Geilleit, DHV, Cleanroom Laboratorium Eindhoven VCCN NIEUWSBRIEF 5

6 De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek Inleiding Binnen de Cleanroom techniek in de eletronica, fijnmechanica en optica heeft de stofconcentratie in de lucht en de ruimteclassificatie een heel grote invloed en aandacht gehad. In deze cleanroom is echter de invloed van de aanwezige deeltjes op het (product) oppervlak van wezenlijk belang voor de uiteindelijke stoftechnische opbrengst van het product. Ofwel geen enkel deeltje op het oppervlak betekent dat er geen uitval is op stofdeeltjes. Reeds meer dan veertig jaar geleden is dit fenomeen binnen Philips in zijn productie processen van de elektronica sector en bij de halfgeleiders onderkend. Het DHV Cleanroom laboratorium (destijds het Stoflab. van Philips AIB) heeft dus vanaf de zestiger jaren een methodiek ontwikkeld om deeltjesneerslag op oppervlakken te meten en om deeltjes op oppervlakken te meten. Het directe voordeel van deze methode is dat toen al meteen in de productieprocessen een verbetering van de stoftechnische opbrengsten te realiseren was. In de loop der tijd is deze methode uitgegroeid tot het Particle Management System (ParManSys). In dit systeem staan de deeltjes op het product oppervlak centraal. In dit artikel wordt de opzet en het doel van ParManSys aangegeven en met behulp van enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de invloed is van ParManSys op de stoftechnische aspecten van het productieproces. Wat houdt ParManSys in ParManSys is bedoeld om binnen de elektronische industrie een systeem te hebben waarin het gehele productieproces, vanaf de losse onderdelen c.q. componenten tot en met het kant en klare en ingepakte product, te definiëren met betrekking tot (stof)deeltjes. Zoals wij ParManSys opgezet hebben komen vooral de productie processen in aanmerking, waarbij uitval plaatsvindt naar aanleiding van deeltjesgroottes van ongeveer 25 tot 50 µm. In de praktijk zijn dat productieprocessen, die in cleanrooms met de stofklassen ISO 6, ISO 7 en ISO 8 voorkomen; waarbij vaak plaatselijk units met stofklasse ISO 5 aanwezig zijn. De bepaling van het aantal deeltjes op een oppervlak wordt bij kleine oppervlakken/producten uitgevoerd door het product zelf onder de microscoop te leggen en de aanwezige deeltjes te tellen. Indien het product te groot is of de vorm zodanig dat het niet vlak is wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde tape-methode: m.b.v. een tape worden de deeltjes van het betreffende oppervlak afgenomen en onder microscoop verder geanalyseerd. De bepaling van de deeltjesneerslag wordt uitgevoerd door gebruikmaking van gereinigde glasplaatjes met een effectief oppervlak van ongeveer 1 dm 2. Deze glaasjes worden gedurende een periode van 2,5 tot 24 uur blootgesteld aan deeltjesneerslag (op werktafel, vloer, apparatuur, hulpmiddelen, opslagrek enz.). Daarna worden de glaasjes afgedekt en ook weer onder microscoop geanalyseerd. De ondergrens van 25 tot 20 µm is bewust gekozen i.v.m. het feit dat een dergelijke deeltjes redelijk goed onder een stereomicroscoop te zien zijn en dat het mogelijk is om een oppervlak van ongeveer 1 dm 2 binnen een redelijke tijd te kunnen analyseren. Het voordeel van deze analyse methode is dat het mogelijk is om de aanwezige deeltjes 100 µm ook te analyseren zijn naar soort; zoals katoen, polyester, metaal, huid, papier enz. Op die manier is het dus mogelijk om naast het aantal deeltjes ook nog de bron van deze deeltjes beter te kunnen opsporen c.q. aangeven. De basis van ParManSys is de definitie van het maximaal aantal toegestane deeltjes van (bijv.) 50 µm die op een oppervlak van 1 dm 2 van het eindproduct aanwezig mogen zijn. Hier ligt voor veel bedrijven en processen al een grote moeilijkheid: hoe definieer ik het maximaal aantal deeltjes 50 µm wat ik toesta op mijn eindproduct. In de praktijk is nauwelijks iets bekend over het aantal deeltjes op het oppervlak van het eindproduct. Op dit moment is binnen de ISO / TC209 werkgroep 9 actief, die een norm opstelt omtrent deeltjes op oppervlakken (zie elders in deze Magazine het verslag van de voortgang van deze werkgroep). Vanuit het aantal deeltjes op het eindproduct wordt in ParManSys gekeken naar de opbouw van dit eindtotaal ofwel in een formule samengevat: ParManSys n eind. = n componenten n reiniging + n bewerk. + n opslag + n samenstellen VCCN NIEUWSBRIEF 6

7 Hierbij is: n eind. = het maximaal toegestaan aantal deeltjes per dm 2 op het eindproduct n componenten = het aantal deeltjes per dm 2, dat aanwezig is op alle componenten; dus ook bijv. op de diverse componenten bij de toeleverancier n reiniging = het aantal deeltjes per dm 2, dat tijdens het reinigen van de diverse componenten van het oppervlak verdwijnt. Deze reiniging kan zowel bij de leverancier als in de cleanroom uitgevoerd worden n bewerkingen = het aantal deeltjes per dm 2, dat tijdens de bewerkingen aan de diverse componenten toegevoegd wordt aan het oppervlak van de componenten n opslag = het aantal deeltjes per dm 2 per uur, dat gedurende de opslagtijd van de componenten, sub-samenstellingen toegevoegd wordt aan het productoppervlak. Deze factor nopslag wordt gevormd uit de deeltjesneerslag per dm 2 per uur voor de betreffende cleanroom. n samenstellen = het aantal deeltjes per dm 2, dat aan het oppervlak van het product toegevoegd wordt tijdens het samenstellen en verpakken. van deeltjes in de range 50 µm kunnen we stellen dat de gehele luchtbehandeling van de cleanroom ruimte GEEN enkele rol speelt in deze formule; dus de bijdrage van de ingeblazen cleanroom lucht aan de neerslag van deeltjes 50 µm is nul. De factor n samenstellen is bedoeld als een toename van deeltjes tijdens de algehele eindsamenstelling van alle onderdelen c.q. componenten en subsamenstellingen tot het definitieve eindproduct. Door op deze manier de toename en afname van aantal deeltjes op de kritische oppervlakken te bepalen heeft men voldoende informatie om het ParManSys in te vullen. Daarna kan nagegaan worden waar de grootste vervuilers zijn en of het noodzakelijk is om hieraan iets te doen. Ook is het mogelijk om de invloed van bepaalde bewerkingen c.q. handelingen op de deeltjesconcentratie te bepalen en te onderzoeken of een optimalisatie mogelijk is. In dit artikel zijn enkele foto s opgenomen, waarin voorbeelden van deeltjes te zien zijn, die aangetroffen zijn in cleanrooms en/of op producten. Voor elk onderdeel van deze formule geldt dat met het aantal deeltjes steeds bedoeld wordt de optelsom van het aantal deeltjes per activiteit en per component of per reinigingsstap. Hoe is ParManSys toe te passen Het definiëren van de n eind. is voor veel gebruikers van cleanrooms geen eenvoudige zaak. Het is mogelijk om uitgaande van het kritische oppervlak van het product en de totale bewerkings- en opslagtijd van het product in de cleanroom, via de maximaal te verwachten deeltjesneerslag, te komen tot een maximaal toe te staan aantal deeltjes 50 µm/dm 2 voor het eindproduct. De factor n componenten zal in de praktijk vastgesteld moeten worden door het aantal deeltjes per dm 2 per component te meten. Het gevolg van een dergelijke metingen kan zijn dat de resultaten hoger zijn dan verwacht en dit is dan weer een argument om de betreffende component een reiniging te laten ondergaan voordat deze verder in het proces gaat. Ook is deze ParManSys heel goed te gebruiken tijdens het maken van afspraken met toeleveranciers; aangezien dan de algemene kreten van "onder klasse ISO-5-lucht verpakken in dubbele plastic zak, met een sticker van CLEANROOM PRODUCT erop" niet meer nodig zijn. Metaalschraapsel op een transportwagen, vlak bij een kogellager De factor n reiniging is te bepalen door zowel als vóór als na de reiniging een meting uit te voeren. Tevens is het ook goed mogelijk om via deze metingen diverse reinigingsmethodieken naast elkaar te zetten met betrekking tot effectiviteit van de reiniging en om een antwoord te krijgen op de vraag of er wel gereinigd moet worden. Met n bewerkingen wordt bedoeld de toename van het aantal deeltjes op de oppervlakken van alle componenten tijdens het echte bewerking van deze componenten in de cleanroom. Hierbij zien we dan vaak de toename van aantal deeltjes die veroorzaakt wordt door de activiteiten van de operators, de procesapparatuur en de hulpmiddelen in de cleanroom. In deze processtap verschaft de analyse van de deeltjes naar soort vaak informatie omtrent de bron. Bij n opslag moeten we in rekening brengen de toename van het aantal deeltjes ten gevolge van de opslagtijd van de componenten en sub-samenstellingen in de cleanroom zelf. Deze toename is vast te stellen door gebruik te maken van de neerslagmetingen op de diverse locaties in de cleanroom. Indien we uitgaan Bovenzijde van wiel van transportwagen Invulling van ParManSys en praktijkervaringen Maximaal te verwachten deeltjesneerslag Vanuit onze ervaring met de metingen van de neerslag van deeltjes 50 µm in cleanooms en in andere productie-omgevingen kunnen we stellen dat de maximaal te verwachten neerslag in een algemene productie ruimte/kantoor en in de diverse cleanrooms overeenkomt met de getallen, die in tabel 1 weergegeven zijn. VCCN NIEUWSBRIEF 7

8 Ruimte omgeving Max. te verwachten neerslag/dm 2 /uur 50µm 100µm Kantoor/productie omgeving Cleanroom klasse ISO 8 Cleanroom klasse ISO 6 en 7 Cleanroom klasse ISO Tabel 1: Maximaal te verwachten deeltjesneerslag op oppervlakken In deze tabel zijn de te verwachten neerslag in algemene productie omgeving ook opgenomen aangezien op die manier bij een toeleverancier van onderdelen de situatie van de deeltjes op oppervlakken mede vastgesteld kan worden. De verschillen in de neerslag tussen de diverse cleanroom klassen worden veroorzaakt door de verschillende methode van cleanroom-kleding-systemen en de daarbij behorende "zwaarte" van discipline; die bij de lagere ISO klassen steeds hoger zal worden/zal moeten zijn. 10x vergroting van de voornamelijk textielvezels bovenzijde transportwiel Bepaling van aantal deeltjes op oppervlakken In tabel 2 zijn enkele resultaten weergegeven van de bemonsteringen van diverse oppervlakken en de telling van de aanwezige deeltjes 50 _µm en 100 µm per dm 2. Hierbij zijn zowel enkele algemene oppervlakken in ruimten aanwezig als specifieke oppervlakken van producten en hulpmaterialen. Onderdeel Aantal deeltjes/dm 2 50µm 100µm Bureau in kantoor omgeving Gereinigde blister-verpakking t.b.v. TV-buis kanonnen Niet gereinigd onderdeel A Niet gereinigde folie B Werktafel in Cleanroom klasse ISO Groene markeerstift deeltjes op een geelgekleurd kabeltje Goedkeur kanonnen voor TV-buizen 15 tot 35 4 tot 5 Pillen; direct na aanmaak 15 9 Pillen; na trommelen 6 4 Gereinigd onderdeel A 10 5 Folie C; van de rol 10 2 Tabel 2: Resultaten van aantal deeltjes op diverse oppervlakken Monitoring cleanroom via deeltjesneerslag In een cleanroom in de fijnmechanische industrie wordt de deeltjesneerslag 50 µm/dm 2 /uur gebruikt als monitoring instrument van de cleanroom zelf. De cleanroom heeft de klasse ISO 7 met op een aantal plaatsen een ISO 5 omgeving. Hiertoe worden per week op drie meetplaatsen in de cleanroom gedurende 24 uur meetglaasjes uitgelegd t.b.v. de neerslag. Later wordt onder microscoop de neerslag 50 µm geteld om tot een neerslag per dm 2 /uur te komen. Meetplaats 1 is in de open cleanroom ruimte en de meetplaatsen 2 en 3 zijn onder ISO 5 omgeving gemeten. In grafiek 1 is het resultaat van de neerslagmeting van de eerste helft van 2006 te zien. Uit deze resultaten blijkt dat: meetplaats 1 een vrij constante en vrij geringe neerslag heeft. Te verklaren door de locatie van deze meetplaats: namelijk in de open ruimte van de cleanroom, waarin relatief weinig activiteiten van personen en procesequipment is meetplaats 2 een relatief hogere deeltjesneerslag laat zien: deze meetplaats is bij een proces equipment waar t.g.v handelingen van operators en van de apparatuur nogal wat deeltjes gegenereerd worden Grafiek 1: resultaat monitoring cleanroom m.b.v. deeltjesneerslag 50 µm/dm 2 /uur meetplaats 3 een hoge en vrij sterk wisselende deeltjesneerslag vertoont. De hoogte van de neerslag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het soort apparatuur en de wisselingen van deze hogere concentraties is waarschijnlijk te wijten aan de werkwijze van de verschillende operators, waardoor mechanische belastingen bij het apparaat nogal kunnen wisselen. het gemiddelde van deze wekelijkse metingen schommelt rond de 5 deeltjes > 50 µm/dm 2 /uur en is dus opvallend te noemen aangezien de metingen van de stofconcentraties in de lucht voor de deeltjes 0,5 en 5 µm ver binnen de eisen van de ISO 5 en ISO 7 liggen (gemeten met de optische deeltjestellers)!

9 Cleanroom Schoonmaak Cursus voor uitvoerenden Inleiding Het reinigen van een cleanroom vereist een andere techniek en andere hulpmiddelen dan het conventioneel reinigen van bijvoorbeeld kantoorruimtes. Het meest opvallende aan het reinigen van cleanrooms is het feit dat ogenschijnlijk de te reinigen ruimte al schoon is. De te verwijderen deeltjes zijn namelijk voor het grootste deel onzichtbaar! Er is wel degelijk vervuiling, alleen de deeltjes zijn zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Het reinigen van cleanrooms en cleanroommeubilair vraagt om specifieke schoonmaakkennis en speciale aandacht bij de uitvoering van het reinigen. De Cleanroom SchoonmaakCursus leert de deelnemer de fijne kneepjes van het schoonmaken van cleanrooms. De Cleanroom SchoonmaakCursus (CSC) leert de deelnemer de fijne kneepjes van het schoonmaken van cleanrooms en geeft daarbij inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het schoonmaken en vooral de benodigde achtergrondinformatie waarom de specifieke schoonmaakmethoden dienen te worden toegepast. De in de cursus besproken schoonmaakmethodieken zullen door de cursist onder leiding van de docent/trainer in een cleanroom worden geoefend. De cursus wordt in één dagdeel (middag) gegeven. De VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het reinigen van een cleanroom. Voor de deelname van de schoonmaakcursus voor uitvoerenden is vereist dat de cursist al vertrouwd is met het gebruik van cleanrooms. De Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden omvat een halve lesdag, van tot uur en wordt gegeven in Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Oudenoord 700, 3513 EX Utrecht. De eerste cursus wordt gegeven op 21 november Deelnamekosten zijn 195,- per persoon. Kijk voor meer informatie en inschrijving op onze website ROMEX Bedrijfsprocessen in de elektronica industrie zijn uiterst gevoelig. Wij spelen daarom in op de groeiende behoefte van het schoon en ESD veilig produceren, assembleren, repareren en installeren van elektronica door het inrichten van cleanrooms en het leveren van cleanroomproducten. Denkt u hierbij aan kleding, ionisatie, verpakkingen, tafels, disposabless, handschoenen, RVS stellingen, trolleys, kleefmatten, foliematten, reinigingsdoeken, papier, wattenstaafjes en mondmaskers. Wilt u verder praten? Romex B.V. Remmerden 5, 3911 TZ Rhenen,Tel Werken in een schone omgeving? Stabiliserende partner voor cleanroom services nodig? Surf eens langs op VCCN NIEUWSBRIEF 9

10 AGRICOLA KOOS VCCN actualiseert opleidingsaanbod Interview Cleanroom Gedrags Cursus verdient prioriteit "Dit jaar moeten we gaan oogsten", meldt een enthousiaste Koos Agricola. Naast R&D proces engineer bij Océ-Technologies is hij voorzitter van de VCCN-opleidingscommissie en secretaris van deze Nederlandse vereniging voor contamination control. Agricola doelt op de gewenste grotere aanwas van bedrijven en instellingen die zich bij de vereniging laten registreren en hun medewerkers de Cleanroom Gedrags Cursus van de VCCN laten volgen. "Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot meer uniformiteit in procedures voor cleanroomgebruik." door ing. F.J. Stouthart, Merlijn Media BV, Waddinxveen Een cleanroom is een afgeschermde omgeving waarin zich geen (stof)deeltjes bevinden die de werkzaamheden en/of het productieproces in deze ruimte kunnen verstoren. Zo n ruimte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het fabriceren van producten van uiteenlopende aard, maar ook dienen als laboratorium of operatiekamer. De geringste verstoring van de beheerste omgeving kan grote gevolgen hebben. In een fabricageomgeving kan dit bijvoorbeeld betekenen dat grote productieverliezen worden geleden. In een operatiekamer kan de gezondheid van een patiënt ernstig gevaar lopen. Cursusaanbod VCCN De in het artikel genoemde Cleanroom GedragsCursus (CGC) is een ééndaagse cursus, die de VCCN meerdere keren per jaar geeft. De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden in een cleanroom uitvoert. Aan de cursus is een pas verbonden, die kan dienen als toegangsbewijs voor cleanrooms. Voor iedereen die deze cursus met succes heeft afgerond is er na twee jaar de CGC-opfriscursus. Een andere cursus die de VCCN geeft is de Cleanroom Techniek Cursus, die is bedoeld voor een ieder die een cleanroom gaat opzetten, dus voor ontwerpers, bouwers en toekomstige gebruikers. Het unieke is dat deze cursus aan alle genoemde doelgroepen tegelijk wordt gegeven. Dit betekent dat men tijdens de cursus al kennis kan maken met de verschillende partijen, die ook bij de realisatie van een cleanroom-project aan bod komen. Verder organiseert de VCCN de Basiscursus Reinigen Cleanrooms en Kadercursus Cleanroom Reiniging. Voor meer informatie over de VCCNcursussen: Prioriteit Kortom, het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van cleanrooms behoort de hoogste prioriteit te hebben. Dat is de belangrijkste reden waarom de Vereniging Contimination Control Nederland, kortweg VCCN, al weer enige jaren de eendaagse Cleanroom Gedrags Cursus (CGC) geeft. Bij goed gevolg ontvangen deelnemers een certificaat en een CGC-pas. Zo n pas kan dienen als een toegangsbewijs voor een cleanroom en is daarmee een machtig instrument voor een cleanroombeheerder om zijn cleanroom vrij te houden van verontreinigingen. Oogstjaar En het werkt. Steeds meer bedrijven en instellingen laten zich opnemen in het CGC-register. Het betreft zowel gebruikers van cleanrooms als bijvoorbeeld installatie- en schoonmaakbedrijven waarvan medewerkers in cleanrooms werkzaam zijn. Koos Agricola is enthousiast over die toename. "Dit jaar moet ons oogstjaar worden, na ruim twee en een half jaar zaaien. Hoe meer bedrijven en organisaties zich bij ons registreren, hoe dwingender het gebruik van een CGC-pas in de praktijk kan uitwerken. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot meer uniformiteit in procedures voor cleanroomgebruik." Duitse richtlijn "We zullen in de loop van dit jaar bedrijven en instellingen die nog niet zijn geregistreerd of met een CGC-pas werken actief gaan benaderen", vervolgt Agricola. "Doe mee, zal ons motto zijn en daarvoor hebben we ze ook wat te bieden. We zijn momenteel volop in beweging. Zo heeft de Duitse ingenieursvereniging VDI onze kennis en ervaring op het gebied van cleanroomcursussen gebruikt om tot eigen richtlijnen hiervoor te komen. Als een soort afgeleide van onze cleanroom gedragscursus staat nu de VDI 2083 in de steigers, een uitgebreide richtlijn die zowel in het Duits als Engels zal verschijnen. Deze richtlijn vormt weer de aanzet voor een actualisering en vernieuwing van ons eigen cursusaanbod, waarmee de cirkel voor ons rond is. Bovendien kan deze richtlijn op termijn wel eens uitgroeien tot een Europese aanpak voor cleanroomgebruik. Hier in Nederland zitten wij er dan al dicht bovenop." Marktbehoefte De VCCN is al enige tijd druk doende haar opleidingsprogramma aan te passen aan de huidige marktbehoefte. Daarbij staat de vereniging overigens open voor derden, die onder VCCN keurmerk relevante cursussen kunnen aanbieden. Dit zou de vereniging de ruimte geven om nieuwe cursussen te ontwikkelen die gespecialiseerder van aard zijn en waarbij meer onderscheid naar niveau kan worden gemaakt. Te denken valt aan cursussen specifiek gericht op techniek of juist op het meten van contaminatie, in niveau variërend van uitvoerenden tot en met leidinggevenden en ontwerpers. Dit alles zou er toe moeten leiden dat contamination control de aandacht krijgt van echt iedereen die - incidenteel of intensief - te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Uiteindelijk is dat voor de VCCN haar doelstelling bij uitstek. VCCN NIEUWSBRIEF 10

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt.

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt. MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 2-2014 THEMANUMMER: Pharma in samenwerking met: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge De ISPE verbindt

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2010 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Jaargang 11 / nr. 2 / 2014. uitgave van Interster International. Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek

Jaargang 11 / nr. 2 / 2014. uitgave van Interster International. Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek Steril een Jaargang 11 / nr. 2 / 2014 uitgave van Interster International Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek voorwoord: Nieuw en toch vertrouwd Alexander Bröker, Sales Director

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren.

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Ketensamenwerking in de bouw Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Een aan de praktijk getoetst kader voor

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT

Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT FAGRO NIEUWSBRIEF 4e KWARTAAL 2010 Index Pagina 1: Voorwoord Jos Paffen Pagina 1-2: Attero, interview Arno Luisman Pagina 2-3: WML, Interview Jeroen Ronden en Gaston Wijler Pagina 4 tot en met 7: Provincie

Nadere informatie