Magazine. Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden. De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden. De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek"

Transcriptie

1 Magazine Nummer 2 Jaargang 19 Oktober 2006 Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek Een uitgave van de Vereniging Contamination Control Nederland Interviews Koos Agricola en Pythia Segers

2

3 Editorial ISO TC 209: Contamination Control Technology WG 1 en WG 9 Op pagina 4 e.v. geeft Ruud Geilleit een overzicht van de werkzaamheden van 2 ISO TC 209 werkgroepen. Werkgroep 1 houdt zich bezig met de revisie van de normen ISO en -2. Werkgroep 9 is bezig de norm ISO oppervlakte reinheid op te stellen. Colofon Een uitgave van de VCCN Redactie Ing. R.A.H.M. Geilleit, H.F. Otto, P.A. van Rij, Mw. L. Swaning Redactie-adres Verenigingsbureau VCCN De Mulderij 12 Postbus AJ Leusden T F E. Nieuwe producten en diensten De inzendingen van informatie en gegevens voor deze rubriek wordt 4 weken vóór het verschijnen van de betreffende nieuwsbrief verwacht bij het Verenigingsbureau te Leusden. Inzenden van deze berichten kan uitsluitend door de aangesloten bedrijfsleden. Adverteren in het magazine Het is mogelijk voor bedrijven (niet voor persoonlijke leden) advertenties te plaatsen in het VCCN magazine. Tarieven die hiervoor (zwart/wit) gelden: De toepassing van ParManSys in de cleanroom Techniek De invloed van de aanwezige deeltjes op het (product) oppervlak is van wezenlijk belang voor de uiteindelijke stoftechnische opbrengst van het product. Philips AIB (nu DHV) heeft al vanaf de jaren zestig een methodiek ontwikkeld om deeltjes en deeltjesneerslag op oppervlakken te meten. Deze methodiek is uitgegroeid tot het Particle Management System (ParManSys). In dit artikel (pagina 6 e.v.) wordt de opzet en het doel van de ParManSys aangegeven en met behulp van enkele voorbeelden duidelijk gemaakt wat de invloed is van ParManSys op de stoftechnische aspecten van het productieproces. Cleanroom GedragsCursus verdient prioriteit Onlangs is een interview afgenomen met Koos Agricola, secretaris van VCCN en voorzitter van de commissie opleidingen, bedoelt voor diverse doelgroeptijdschriften, waarin hij het belang uitlegt van de Cleanroom GedragsCursus. Op pagina 10 is het interview afgedrukt. Steriel produceren tijdens topdrukte Het nieuwe VCCN bestuurslid Pythia Segers geeft op pagina 11 een interview over haar werkzaamheden als Production Pharmacist bij Solvay Pharmaceuticals te Olst. Nieuwe VCCN cursus: Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden Op 21 november a.s. start de nieuwe VCCN Cleanroom Schoonmaakcursus (SCS) voor uitvoerenden. De cursus leert de deelnemer de fijne kneepjes van het schoonmaken van cleanrooms en geeft daarbij inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het schoonmaken en vooral de benodigde achtergrondinformatie waarom de specifieke schoonmaakmethoden dienen te worden toegepast. De cursus wordt in één dagdeel (middag) gegeven. Pagina 9 geeft nadere informatie over de cursus. Paul van Rij, redactie VCCN Magazine 1x 3x 1/1 pagina 475,- 1275,- 1/2 pagina 275,- 745,- 1/4 pagina 175,- 425,- Bovengenoemde prijzen gelden voor bedrijfsleden van de VCCN. Bedrijven die geen lid zijn betalen bovengenoemde bedragen + 25%. Extra kosten per steunkleur 165,- per plaatsing. Extra kosten full-color 400,- per plaatsing. De extra kosten voor het plaatsen van een advertentie op de achterpagina en op de binnenkant cover bedragen + 10%. Het is ook mogelijk om op onze website te adverteren. Inhoudsopgave ISO TC WG1 + 9 Contamination control technology 4 De toepassing van ParManSys in de Cleanroom techniek 6 Aankondiging Cleanroom Schoonmaak Cursus 9 Interview met Koos Agricola VCCN actualissert opleidingsaanbod 10 Interview met Pythia Segers Steriel produceren tijdens topdrukte 11 CGC Register 13 Verenigingsnieuws 15 VCCN NIEUWSBRIEF 3

4 Contamination Control Technology ISO TC WG1+9 Inleiding Binnen de ISO Technische Commissie 209: Contamination Control Technology zijn de laatste 15 jaar een aantal normen in de series ISO en ISO verschenen. Op dit moment zijn nog enkele werkgroepen in deze TC actief. In dit artikel wordt de voortgang uitgewerkt van de werkgroepen 1 en 9. De TC209 werkgroep 1 is bezig met de revisie van de normen: NEN-EN-ISO : stofklassifiactie en NEN-EN-ISO : stoftechnische monitoring van cleanrooms. Deze beide normen zijn aan revisie toe; na een standaard periode van 5 jaar in gebruik te zijn. De TC209 werkgroep 9 is een werkgroep die bezig is om de norm NEN-EN-ISO oppervlakte reinheid op te stellen. Dit is een volledig nieuwe norm. Vanuit Nederland is R. Geilleit actief betrokken in beide werkgroepen. Bij de invulling van deze activiteiten vindt informatie uitwisseling plaats via het Bestuur en de Technische Raad van de VCCN en via de Monitoringgroep 1 van de VCCN. Tevens vindt ruggespraak plaats met H. Otto, als actief lid van de ISO TC209. Op bijgaande foto 1 zijn de deelnemers aan de 3e bijeenkomst te Stockholm te zien; van rechts naar links op de voorste rij: V. Fedorovich uit Rusland, P. Duhem uit Frankrijk, Mw. E. Bennet uit Brazilië, Mw. B. Reinmuller uit Zweden, S. Fujii uit Japan, N. Stephenson uit UK en R. Geilleit uit Nederland. Op de 2e rij van rechts naar links: T. Perlant uit Frankrijk, G. Dittel uit Duitsland, G. Farquharson uit UK ( UK is de voorzitter van deze WG) en D. Brande uit USA. Op de 3e rij van rechts naar links: B. Mielke uit USA, S. Rhade uit Zweden. H. Schicht uit Zwitserland en J. Kure uit Denemarken. Verder is ook Schotland actief lid van deze werkgroep. ISO TC209 Werkgroep 1 De noodzaak om tot een revisie te komen van de normen ISO en ISO is gelegen in het feit dat vanuit de participerende landen van deze normen gevraagd is aan de werkgroep om een aantal aspecten van deze normen toe te lichten en om enkele aspecten c.q. onderdelen aan te passen. Duidelijk is bij deze revisie naar voren gekomen dat er geen grote wijzigingen mogen optreden in de structuur en in de opzet van beide normen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de originele werkgroep documenten van de ISO in 1994 gereed is gekomen en van de ISO in Tijdens de revisie zijn de volgende bijeenkomsten gehouden: 1e bijeenkomst in juli 2005 in Londen 2e bijeenkomst in november 2005 in Chicago 3e bijeenkomst in juni in Stockholm bij SIS (Swedisch institute for Standardisation) 4e bijeenkomst in september 2006 in Beijing de 5e bijeenkomst is gepland in maart 2007 te Parijs. De voornaamste aanpassingen die voorgesteld worden liggen bij de ISO op het gebied van: als basis voor de classificatie gebruik maken van de getallen in de tabel en niet meer van de resultaten van de formule verder wordt een toelichting en uitwerking gegeven van de decimale klassen aandacht zal besteed worden aan het wel of niet handhaven van de klasse ISO 1 met zijn zeer geringe aantal deeltjes per m_ moet de grafiek blijven in deze norm moet het aantal meetplaatsen per ruimte afhankelijk zijn van de stofklasse mag de berekening van de 95% UCL vervallen en wat komt daarvoor dan in de plaats meer duidelijkheid over de methode van sequential sampling. Enkele Macro-particles op het binnenplein van SIS te Stockholm VCCN NIEUWSBRIEF 4 De aanpassingen bij de ISO liggen voornamelijk op de gebieden van: een betere omschrijving c.q. verklaring geven van de begrippen classificatie en monitoring toelichting en eventuele aanvulling van de tabel met de genoemde meetfrequenties invoeren van een sectie met betrekking tot real-time monitoring de huidige sectie met betrekking tot risk assessment dient grondig bekeken te worden. Wat is de inbreng van Nederland in deze revisie? De inbreng van Nederland ligt op het terrein om te komen tot een praktische norm en te pogen om een aantal theoretische zaken wat af te zwakken. Ook op het gebied van de scheiding tussen éénmalige oplevering hermetingen en monitoring activiteiten zal zeker beïnvloed worden vanuit onze praktijk ervaring. De planning van TC209 werkgroep 1 is om de revisie van de normen ISO en ISO gereed te hebben voor publicatie in oktober Zoals de zaken nu lopen zullen we moeten uitgaan van een verschuiving van deze datum naar de zomer 2009.

5 ISO TC 209 Werkgroep 9 Enkele jaren gelden kwam binnen de ISO TC209 de noodzaak naar voren om een nieuwe norm op te stellen die betrekking heeft op een "classifiactie van deeltjes op oppervlakken" Tot nu toe zijn er acht bijeenkomsten geweest van deze Werkgroep; te weten: november 2003: Kick-off bijeenkomst te Chicago 2e bijeenkomst in april 2004 te Winterthur 3e bijeenkomst in september 2004 te Keulen 4e bijeenkomst in januari 2005 te Grenoble 5e bijeenkomst in juni 2005 te Stockholm 6e bijeenkomst in oktober 2005 te Tokyo 7e bijeenkomst in maart 2006 te Londen 8e bijeenkomst in juli 2006 te Stuttgart de 9e bijeenkomst is gepland in november 2006 te Winterthur. De landen, die actief deelnemen aan deze werkgroep 9 zijn: Zwitserland (tevens voorzitter van deze werkgroep), Frankrijk, Duitsland, Japan, UK, Italië, Noorwegen, Nederland, Finland, Rusland, Zweden en USA. Tijdens voorgaande bijeenkomsten is door de werkgroep veel werk verzet met betrekking tot het inventariseren wat er op het gebied van deeltjes op oppervlakken aanwezig is. Daarnaast blijkt uit de gegevens (Nederland is pas het laatste jaar echt actief in deze werkgroep) dat men binnen de groep heel veel nadruk gelegd heeft op de situatie, de toestand, de structuur en de toestand van het betreffende oppervlak zelf. Hierdoor was een werkdocument ontstaan wat zeer log aandoet en wat eigenlijk niet paste in de doelstelling van de norm. Op aandringen van Nederland zijn nu reeds een groot aantal aspecten van het oppervlak zelf ofwel verwijderd uit het werkdocument ofwel naar een bijlage van het werkdocument verplaatst. Tevens was in de voorgaande documenten veel ruimte nodig voor het onderwerp reinigingen van producten. Men heeft onlangs een besluit genomen om het onderdeel reinigen in een apart document onder te brengen. De werkgroep heeft nu een stofclassificatie van het aantal deeltjes op een oppervlak. Naast deze classificatie van de deeltjes op het oppervlak wil Nederland graag ook nog een classificatie toevoegen, n.l. een classificatie met betrekking tot de deeltjesneerslag c.q. de deeltjessedimentatie op oppervlakken. Hierbij is het dan de bedoeling dat er een maximaal te verwachten neerslag / sedimentatie per oppervlakte eenheid en per uur wordt weergegeven afhankelijk van de stofclassificatie in de lucht van de betreffende cleanroom. De planning van werkgroep 9 om de eerste definitieve draft van de deeltjes op oppervlakken gereed te hebben is na de bijeenkomst van november a.s. maar ook hier zullen we ervan uit moeten gaan dat de zogenaamde Committee Draft (de CD) pas in de zomer van volgend jaar gereed zal zijn. Ruud Geilleit, DHV, Cleanroom Laboratorium Eindhoven VCCN NIEUWSBRIEF 5

6 De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek Inleiding Binnen de Cleanroom techniek in de eletronica, fijnmechanica en optica heeft de stofconcentratie in de lucht en de ruimteclassificatie een heel grote invloed en aandacht gehad. In deze cleanroom is echter de invloed van de aanwezige deeltjes op het (product) oppervlak van wezenlijk belang voor de uiteindelijke stoftechnische opbrengst van het product. Ofwel geen enkel deeltje op het oppervlak betekent dat er geen uitval is op stofdeeltjes. Reeds meer dan veertig jaar geleden is dit fenomeen binnen Philips in zijn productie processen van de elektronica sector en bij de halfgeleiders onderkend. Het DHV Cleanroom laboratorium (destijds het Stoflab. van Philips AIB) heeft dus vanaf de zestiger jaren een methodiek ontwikkeld om deeltjesneerslag op oppervlakken te meten en om deeltjes op oppervlakken te meten. Het directe voordeel van deze methode is dat toen al meteen in de productieprocessen een verbetering van de stoftechnische opbrengsten te realiseren was. In de loop der tijd is deze methode uitgegroeid tot het Particle Management System (ParManSys). In dit systeem staan de deeltjes op het product oppervlak centraal. In dit artikel wordt de opzet en het doel van ParManSys aangegeven en met behulp van enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de invloed is van ParManSys op de stoftechnische aspecten van het productieproces. Wat houdt ParManSys in ParManSys is bedoeld om binnen de elektronische industrie een systeem te hebben waarin het gehele productieproces, vanaf de losse onderdelen c.q. componenten tot en met het kant en klare en ingepakte product, te definiëren met betrekking tot (stof)deeltjes. Zoals wij ParManSys opgezet hebben komen vooral de productie processen in aanmerking, waarbij uitval plaatsvindt naar aanleiding van deeltjesgroottes van ongeveer 25 tot 50 µm. In de praktijk zijn dat productieprocessen, die in cleanrooms met de stofklassen ISO 6, ISO 7 en ISO 8 voorkomen; waarbij vaak plaatselijk units met stofklasse ISO 5 aanwezig zijn. De bepaling van het aantal deeltjes op een oppervlak wordt bij kleine oppervlakken/producten uitgevoerd door het product zelf onder de microscoop te leggen en de aanwezige deeltjes te tellen. Indien het product te groot is of de vorm zodanig dat het niet vlak is wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde tape-methode: m.b.v. een tape worden de deeltjes van het betreffende oppervlak afgenomen en onder microscoop verder geanalyseerd. De bepaling van de deeltjesneerslag wordt uitgevoerd door gebruikmaking van gereinigde glasplaatjes met een effectief oppervlak van ongeveer 1 dm 2. Deze glaasjes worden gedurende een periode van 2,5 tot 24 uur blootgesteld aan deeltjesneerslag (op werktafel, vloer, apparatuur, hulpmiddelen, opslagrek enz.). Daarna worden de glaasjes afgedekt en ook weer onder microscoop geanalyseerd. De ondergrens van 25 tot 20 µm is bewust gekozen i.v.m. het feit dat een dergelijke deeltjes redelijk goed onder een stereomicroscoop te zien zijn en dat het mogelijk is om een oppervlak van ongeveer 1 dm 2 binnen een redelijke tijd te kunnen analyseren. Het voordeel van deze analyse methode is dat het mogelijk is om de aanwezige deeltjes 100 µm ook te analyseren zijn naar soort; zoals katoen, polyester, metaal, huid, papier enz. Op die manier is het dus mogelijk om naast het aantal deeltjes ook nog de bron van deze deeltjes beter te kunnen opsporen c.q. aangeven. De basis van ParManSys is de definitie van het maximaal aantal toegestane deeltjes van (bijv.) 50 µm die op een oppervlak van 1 dm 2 van het eindproduct aanwezig mogen zijn. Hier ligt voor veel bedrijven en processen al een grote moeilijkheid: hoe definieer ik het maximaal aantal deeltjes 50 µm wat ik toesta op mijn eindproduct. In de praktijk is nauwelijks iets bekend over het aantal deeltjes op het oppervlak van het eindproduct. Op dit moment is binnen de ISO / TC209 werkgroep 9 actief, die een norm opstelt omtrent deeltjes op oppervlakken (zie elders in deze Magazine het verslag van de voortgang van deze werkgroep). Vanuit het aantal deeltjes op het eindproduct wordt in ParManSys gekeken naar de opbouw van dit eindtotaal ofwel in een formule samengevat: ParManSys n eind. = n componenten n reiniging + n bewerk. + n opslag + n samenstellen VCCN NIEUWSBRIEF 6

7 Hierbij is: n eind. = het maximaal toegestaan aantal deeltjes per dm 2 op het eindproduct n componenten = het aantal deeltjes per dm 2, dat aanwezig is op alle componenten; dus ook bijv. op de diverse componenten bij de toeleverancier n reiniging = het aantal deeltjes per dm 2, dat tijdens het reinigen van de diverse componenten van het oppervlak verdwijnt. Deze reiniging kan zowel bij de leverancier als in de cleanroom uitgevoerd worden n bewerkingen = het aantal deeltjes per dm 2, dat tijdens de bewerkingen aan de diverse componenten toegevoegd wordt aan het oppervlak van de componenten n opslag = het aantal deeltjes per dm 2 per uur, dat gedurende de opslagtijd van de componenten, sub-samenstellingen toegevoegd wordt aan het productoppervlak. Deze factor nopslag wordt gevormd uit de deeltjesneerslag per dm 2 per uur voor de betreffende cleanroom. n samenstellen = het aantal deeltjes per dm 2, dat aan het oppervlak van het product toegevoegd wordt tijdens het samenstellen en verpakken. van deeltjes in de range 50 µm kunnen we stellen dat de gehele luchtbehandeling van de cleanroom ruimte GEEN enkele rol speelt in deze formule; dus de bijdrage van de ingeblazen cleanroom lucht aan de neerslag van deeltjes 50 µm is nul. De factor n samenstellen is bedoeld als een toename van deeltjes tijdens de algehele eindsamenstelling van alle onderdelen c.q. componenten en subsamenstellingen tot het definitieve eindproduct. Door op deze manier de toename en afname van aantal deeltjes op de kritische oppervlakken te bepalen heeft men voldoende informatie om het ParManSys in te vullen. Daarna kan nagegaan worden waar de grootste vervuilers zijn en of het noodzakelijk is om hieraan iets te doen. Ook is het mogelijk om de invloed van bepaalde bewerkingen c.q. handelingen op de deeltjesconcentratie te bepalen en te onderzoeken of een optimalisatie mogelijk is. In dit artikel zijn enkele foto s opgenomen, waarin voorbeelden van deeltjes te zien zijn, die aangetroffen zijn in cleanrooms en/of op producten. Voor elk onderdeel van deze formule geldt dat met het aantal deeltjes steeds bedoeld wordt de optelsom van het aantal deeltjes per activiteit en per component of per reinigingsstap. Hoe is ParManSys toe te passen Het definiëren van de n eind. is voor veel gebruikers van cleanrooms geen eenvoudige zaak. Het is mogelijk om uitgaande van het kritische oppervlak van het product en de totale bewerkings- en opslagtijd van het product in de cleanroom, via de maximaal te verwachten deeltjesneerslag, te komen tot een maximaal toe te staan aantal deeltjes 50 µm/dm 2 voor het eindproduct. De factor n componenten zal in de praktijk vastgesteld moeten worden door het aantal deeltjes per dm 2 per component te meten. Het gevolg van een dergelijke metingen kan zijn dat de resultaten hoger zijn dan verwacht en dit is dan weer een argument om de betreffende component een reiniging te laten ondergaan voordat deze verder in het proces gaat. Ook is deze ParManSys heel goed te gebruiken tijdens het maken van afspraken met toeleveranciers; aangezien dan de algemene kreten van "onder klasse ISO-5-lucht verpakken in dubbele plastic zak, met een sticker van CLEANROOM PRODUCT erop" niet meer nodig zijn. Metaalschraapsel op een transportwagen, vlak bij een kogellager De factor n reiniging is te bepalen door zowel als vóór als na de reiniging een meting uit te voeren. Tevens is het ook goed mogelijk om via deze metingen diverse reinigingsmethodieken naast elkaar te zetten met betrekking tot effectiviteit van de reiniging en om een antwoord te krijgen op de vraag of er wel gereinigd moet worden. Met n bewerkingen wordt bedoeld de toename van het aantal deeltjes op de oppervlakken van alle componenten tijdens het echte bewerking van deze componenten in de cleanroom. Hierbij zien we dan vaak de toename van aantal deeltjes die veroorzaakt wordt door de activiteiten van de operators, de procesapparatuur en de hulpmiddelen in de cleanroom. In deze processtap verschaft de analyse van de deeltjes naar soort vaak informatie omtrent de bron. Bij n opslag moeten we in rekening brengen de toename van het aantal deeltjes ten gevolge van de opslagtijd van de componenten en sub-samenstellingen in de cleanroom zelf. Deze toename is vast te stellen door gebruik te maken van de neerslagmetingen op de diverse locaties in de cleanroom. Indien we uitgaan Bovenzijde van wiel van transportwagen Invulling van ParManSys en praktijkervaringen Maximaal te verwachten deeltjesneerslag Vanuit onze ervaring met de metingen van de neerslag van deeltjes 50 µm in cleanooms en in andere productie-omgevingen kunnen we stellen dat de maximaal te verwachten neerslag in een algemene productie ruimte/kantoor en in de diverse cleanrooms overeenkomt met de getallen, die in tabel 1 weergegeven zijn. VCCN NIEUWSBRIEF 7

8 Ruimte omgeving Max. te verwachten neerslag/dm 2 /uur 50µm 100µm Kantoor/productie omgeving Cleanroom klasse ISO 8 Cleanroom klasse ISO 6 en 7 Cleanroom klasse ISO Tabel 1: Maximaal te verwachten deeltjesneerslag op oppervlakken In deze tabel zijn de te verwachten neerslag in algemene productie omgeving ook opgenomen aangezien op die manier bij een toeleverancier van onderdelen de situatie van de deeltjes op oppervlakken mede vastgesteld kan worden. De verschillen in de neerslag tussen de diverse cleanroom klassen worden veroorzaakt door de verschillende methode van cleanroom-kleding-systemen en de daarbij behorende "zwaarte" van discipline; die bij de lagere ISO klassen steeds hoger zal worden/zal moeten zijn. 10x vergroting van de voornamelijk textielvezels bovenzijde transportwiel Bepaling van aantal deeltjes op oppervlakken In tabel 2 zijn enkele resultaten weergegeven van de bemonsteringen van diverse oppervlakken en de telling van de aanwezige deeltjes 50 _µm en 100 µm per dm 2. Hierbij zijn zowel enkele algemene oppervlakken in ruimten aanwezig als specifieke oppervlakken van producten en hulpmaterialen. Onderdeel Aantal deeltjes/dm 2 50µm 100µm Bureau in kantoor omgeving Gereinigde blister-verpakking t.b.v. TV-buis kanonnen Niet gereinigd onderdeel A Niet gereinigde folie B Werktafel in Cleanroom klasse ISO Groene markeerstift deeltjes op een geelgekleurd kabeltje Goedkeur kanonnen voor TV-buizen 15 tot 35 4 tot 5 Pillen; direct na aanmaak 15 9 Pillen; na trommelen 6 4 Gereinigd onderdeel A 10 5 Folie C; van de rol 10 2 Tabel 2: Resultaten van aantal deeltjes op diverse oppervlakken Monitoring cleanroom via deeltjesneerslag In een cleanroom in de fijnmechanische industrie wordt de deeltjesneerslag 50 µm/dm 2 /uur gebruikt als monitoring instrument van de cleanroom zelf. De cleanroom heeft de klasse ISO 7 met op een aantal plaatsen een ISO 5 omgeving. Hiertoe worden per week op drie meetplaatsen in de cleanroom gedurende 24 uur meetglaasjes uitgelegd t.b.v. de neerslag. Later wordt onder microscoop de neerslag 50 µm geteld om tot een neerslag per dm 2 /uur te komen. Meetplaats 1 is in de open cleanroom ruimte en de meetplaatsen 2 en 3 zijn onder ISO 5 omgeving gemeten. In grafiek 1 is het resultaat van de neerslagmeting van de eerste helft van 2006 te zien. Uit deze resultaten blijkt dat: meetplaats 1 een vrij constante en vrij geringe neerslag heeft. Te verklaren door de locatie van deze meetplaats: namelijk in de open ruimte van de cleanroom, waarin relatief weinig activiteiten van personen en procesequipment is meetplaats 2 een relatief hogere deeltjesneerslag laat zien: deze meetplaats is bij een proces equipment waar t.g.v handelingen van operators en van de apparatuur nogal wat deeltjes gegenereerd worden Grafiek 1: resultaat monitoring cleanroom m.b.v. deeltjesneerslag 50 µm/dm 2 /uur meetplaats 3 een hoge en vrij sterk wisselende deeltjesneerslag vertoont. De hoogte van de neerslag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het soort apparatuur en de wisselingen van deze hogere concentraties is waarschijnlijk te wijten aan de werkwijze van de verschillende operators, waardoor mechanische belastingen bij het apparaat nogal kunnen wisselen. het gemiddelde van deze wekelijkse metingen schommelt rond de 5 deeltjes > 50 µm/dm 2 /uur en is dus opvallend te noemen aangezien de metingen van de stofconcentraties in de lucht voor de deeltjes 0,5 en 5 µm ver binnen de eisen van de ISO 5 en ISO 7 liggen (gemeten met de optische deeltjestellers)!

9 Cleanroom Schoonmaak Cursus voor uitvoerenden Inleiding Het reinigen van een cleanroom vereist een andere techniek en andere hulpmiddelen dan het conventioneel reinigen van bijvoorbeeld kantoorruimtes. Het meest opvallende aan het reinigen van cleanrooms is het feit dat ogenschijnlijk de te reinigen ruimte al schoon is. De te verwijderen deeltjes zijn namelijk voor het grootste deel onzichtbaar! Er is wel degelijk vervuiling, alleen de deeltjes zijn zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Het reinigen van cleanrooms en cleanroommeubilair vraagt om specifieke schoonmaakkennis en speciale aandacht bij de uitvoering van het reinigen. De Cleanroom SchoonmaakCursus leert de deelnemer de fijne kneepjes van het schoonmaken van cleanrooms. De Cleanroom SchoonmaakCursus (CSC) leert de deelnemer de fijne kneepjes van het schoonmaken van cleanrooms en geeft daarbij inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het schoonmaken en vooral de benodigde achtergrondinformatie waarom de specifieke schoonmaakmethoden dienen te worden toegepast. De in de cursus besproken schoonmaakmethodieken zullen door de cursist onder leiding van de docent/trainer in een cleanroom worden geoefend. De cursus wordt in één dagdeel (middag) gegeven. De VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het reinigen van een cleanroom. Voor de deelname van de schoonmaakcursus voor uitvoerenden is vereist dat de cursist al vertrouwd is met het gebruik van cleanrooms. De Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden omvat een halve lesdag, van tot uur en wordt gegeven in Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Oudenoord 700, 3513 EX Utrecht. De eerste cursus wordt gegeven op 21 november Deelnamekosten zijn 195,- per persoon. Kijk voor meer informatie en inschrijving op onze website ROMEX Bedrijfsprocessen in de elektronica industrie zijn uiterst gevoelig. Wij spelen daarom in op de groeiende behoefte van het schoon en ESD veilig produceren, assembleren, repareren en installeren van elektronica door het inrichten van cleanrooms en het leveren van cleanroomproducten. Denkt u hierbij aan kleding, ionisatie, verpakkingen, tafels, disposabless, handschoenen, RVS stellingen, trolleys, kleefmatten, foliematten, reinigingsdoeken, papier, wattenstaafjes en mondmaskers. Wilt u verder praten? Romex B.V. Remmerden 5, 3911 TZ Rhenen,Tel Werken in een schone omgeving? Stabiliserende partner voor cleanroom services nodig? Surf eens langs op VCCN NIEUWSBRIEF 9

10 AGRICOLA KOOS VCCN actualiseert opleidingsaanbod Interview Cleanroom Gedrags Cursus verdient prioriteit "Dit jaar moeten we gaan oogsten", meldt een enthousiaste Koos Agricola. Naast R&D proces engineer bij Océ-Technologies is hij voorzitter van de VCCN-opleidingscommissie en secretaris van deze Nederlandse vereniging voor contamination control. Agricola doelt op de gewenste grotere aanwas van bedrijven en instellingen die zich bij de vereniging laten registreren en hun medewerkers de Cleanroom Gedrags Cursus van de VCCN laten volgen. "Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot meer uniformiteit in procedures voor cleanroomgebruik." door ing. F.J. Stouthart, Merlijn Media BV, Waddinxveen Een cleanroom is een afgeschermde omgeving waarin zich geen (stof)deeltjes bevinden die de werkzaamheden en/of het productieproces in deze ruimte kunnen verstoren. Zo n ruimte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het fabriceren van producten van uiteenlopende aard, maar ook dienen als laboratorium of operatiekamer. De geringste verstoring van de beheerste omgeving kan grote gevolgen hebben. In een fabricageomgeving kan dit bijvoorbeeld betekenen dat grote productieverliezen worden geleden. In een operatiekamer kan de gezondheid van een patiënt ernstig gevaar lopen. Cursusaanbod VCCN De in het artikel genoemde Cleanroom GedragsCursus (CGC) is een ééndaagse cursus, die de VCCN meerdere keren per jaar geeft. De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden in een cleanroom uitvoert. Aan de cursus is een pas verbonden, die kan dienen als toegangsbewijs voor cleanrooms. Voor iedereen die deze cursus met succes heeft afgerond is er na twee jaar de CGC-opfriscursus. Een andere cursus die de VCCN geeft is de Cleanroom Techniek Cursus, die is bedoeld voor een ieder die een cleanroom gaat opzetten, dus voor ontwerpers, bouwers en toekomstige gebruikers. Het unieke is dat deze cursus aan alle genoemde doelgroepen tegelijk wordt gegeven. Dit betekent dat men tijdens de cursus al kennis kan maken met de verschillende partijen, die ook bij de realisatie van een cleanroom-project aan bod komen. Verder organiseert de VCCN de Basiscursus Reinigen Cleanrooms en Kadercursus Cleanroom Reiniging. Voor meer informatie over de VCCNcursussen: Prioriteit Kortom, het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van cleanrooms behoort de hoogste prioriteit te hebben. Dat is de belangrijkste reden waarom de Vereniging Contimination Control Nederland, kortweg VCCN, al weer enige jaren de eendaagse Cleanroom Gedrags Cursus (CGC) geeft. Bij goed gevolg ontvangen deelnemers een certificaat en een CGC-pas. Zo n pas kan dienen als een toegangsbewijs voor een cleanroom en is daarmee een machtig instrument voor een cleanroombeheerder om zijn cleanroom vrij te houden van verontreinigingen. Oogstjaar En het werkt. Steeds meer bedrijven en instellingen laten zich opnemen in het CGC-register. Het betreft zowel gebruikers van cleanrooms als bijvoorbeeld installatie- en schoonmaakbedrijven waarvan medewerkers in cleanrooms werkzaam zijn. Koos Agricola is enthousiast over die toename. "Dit jaar moet ons oogstjaar worden, na ruim twee en een half jaar zaaien. Hoe meer bedrijven en organisaties zich bij ons registreren, hoe dwingender het gebruik van een CGC-pas in de praktijk kan uitwerken. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot meer uniformiteit in procedures voor cleanroomgebruik." Duitse richtlijn "We zullen in de loop van dit jaar bedrijven en instellingen die nog niet zijn geregistreerd of met een CGC-pas werken actief gaan benaderen", vervolgt Agricola. "Doe mee, zal ons motto zijn en daarvoor hebben we ze ook wat te bieden. We zijn momenteel volop in beweging. Zo heeft de Duitse ingenieursvereniging VDI onze kennis en ervaring op het gebied van cleanroomcursussen gebruikt om tot eigen richtlijnen hiervoor te komen. Als een soort afgeleide van onze cleanroom gedragscursus staat nu de VDI 2083 in de steigers, een uitgebreide richtlijn die zowel in het Duits als Engels zal verschijnen. Deze richtlijn vormt weer de aanzet voor een actualisering en vernieuwing van ons eigen cursusaanbod, waarmee de cirkel voor ons rond is. Bovendien kan deze richtlijn op termijn wel eens uitgroeien tot een Europese aanpak voor cleanroomgebruik. Hier in Nederland zitten wij er dan al dicht bovenop." Marktbehoefte De VCCN is al enige tijd druk doende haar opleidingsprogramma aan te passen aan de huidige marktbehoefte. Daarbij staat de vereniging overigens open voor derden, die onder VCCN keurmerk relevante cursussen kunnen aanbieden. Dit zou de vereniging de ruimte geven om nieuwe cursussen te ontwikkelen die gespecialiseerder van aard zijn en waarbij meer onderscheid naar niveau kan worden gemaakt. Te denken valt aan cursussen specifiek gericht op techniek of juist op het meten van contaminatie, in niveau variërend van uitvoerenden tot en met leidinggevenden en ontwerpers. Dit alles zou er toe moeten leiden dat contamination control de aandacht krijgt van echt iedereen die - incidenteel of intensief - te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Uiteindelijk is dat voor de VCCN haar doelstelling bij uitstek. VCCN NIEUWSBRIEF 10

Deeltjes Depositie Klasse

Deeltjes Depositie Klasse Deeltjes Depositie Klasse Als classificatie methode Contamination Control Oplossing Koos Agricola Ruud Geilleit DHV Contamination Control Alle maatregelen, die nodig zijn, om te borgen dat op een schoon

Nadere informatie

vccn nieuwsbrief MAGAZINE RANDVOORWAARDEN ISO 14644-1 EN GMP ANNEX 1 4DE NATIONALE CLEANROOMDAG VCCN TECHNISCHE PUBLICATIES

vccn nieuwsbrief MAGAZINE RANDVOORWAARDEN ISO 14644-1 EN GMP ANNEX 1 4DE NATIONALE CLEANROOMDAG VCCN TECHNISCHE PUBLICATIES vccn nieuwsbrief MAGAZINE Een uitgave van de VERENIGING CONTAMINATION CONTROL NEDERLAND jaargang 17 NUMMER 1 - MEI 2004 RANDVOORWAARDEN ISO 14644-1 EN GMP ANNEX 1 4DE NATIONALE CLEANROOMDAG VCCN TECHNISCHE

Nadere informatie

vccn nieuwsbrief MAGAZINE NIEUWE VCCN CURSUS CLEANROOM TECHNIEK CURSUS (CTC)

vccn nieuwsbrief MAGAZINE NIEUWE VCCN CURSUS CLEANROOM TECHNIEK CURSUS (CTC) vccn nieuwsbrief MAGAZINE Een uitgave van de VERENIGING CONTAMINATION CONTROL NEDERLAND jaargang 18 nummer 3 - december 2005 NIEUWE VCCN CURSUS CLEANROOM TECHNIEK CURSUS (CTC) ONTWERPEN VAN OPERATIEKAMERS

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Deeltjes management in de Cleanroom. Koos Agricola

Deeltjes management in de Cleanroom. Koos Agricola Deeltjes management in de Cleanroom Koos Agricola Inhoud Cleanroom ISO 14644 en 14698 Deeltjes in een voorbeeld cleanroom Deeltjesbronnen in een cleanroom Deeltjesoverdracht op een schoon product Deeltjesneerslag

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Specialist in schone lucht

Specialist in schone lucht 07/10 Introductie Specialist in schone lucht Interflow heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot specialist in schone lucht. Op basis van dit specialisme is Interflow uitgegroeid tot een internationaal

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Salespresentatie Colorex

Salespresentatie Colorex praktijkgerichte emissiebeoordeling van cleanroomvloeren Inleiding Oprichting van een alliantie Cleanroom geschikte materialen CSM alliantie: Cleanroom geschikte materialen Machines en materialen De huidige

Nadere informatie

AANMELDING CURSUS 2016

AANMELDING CURSUS 2016 BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam (evt) Contactpersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer e-mailadres CURSUS / CURSUSPRIJS* Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 ( 239,-) Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Informatie betreffende deze activiteiten is te vinden op: http://www.esdtraining.nl. InterFour hanteert als basisnorm IEC61340-5-1 & 2.

Informatie betreffende deze activiteiten is te vinden op: http://www.esdtraining.nl. InterFour hanteert als basisnorm IEC61340-5-1 & 2. ESD Inleiding Introductie Sinds 2000 is InterFour een opleiding gestart waarin de basiskennis ESD (ElektroStatic Discharge) aan bod komt. Hierbij komt buiten de technische achtergrond ook het gedrag aan

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140 Keuren Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 239 Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling, halve dag 185 Elektrische arbeidsmiddelen gevorderden 295 Landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines 295 Hoogwerkers

Nadere informatie

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140 Keuren Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 239 Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling, halve dag 185 Elektrische arbeidsmiddelen gevorderden 295 Landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines 295 Hoogwerkers

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Klantcase: Astellas Pharma Europe

Klantcase: Astellas Pharma Europe Klantcase: Astellas Pharma Europe HYGIËNE STAAT HOOG OP DE AGEND In het Noorden van ons land, aan de rand van Meppel, staan de ultramoderne productiefaciliteiten van Astellas Pharma Europe. Hier worden

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Systeem oplossingen Reiniging van cleanrooms. Voor de reiniging van technische en farmaceutische cleanrooms volgens ISO- en GMP-richtlijnen.

Systeem oplossingen Reiniging van cleanrooms. Voor de reiniging van technische en farmaceutische cleanrooms volgens ISO- en GMP-richtlijnen. Systeem oplossingen Reiniging van cleanrooms Voor de reiniging van technische en farmaceutische cleanrooms volgens ISO- en GMP-richtlijnen. Reiniging van cleanrooms Initial Cleanrooms biedt u gespecialiseerde

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Deeltjes neerslag versus. deeltjes in de lucht

Deeltjes neerslag versus. deeltjes in de lucht Deeltjes neerslag versus deeltjes in de lucht Wat is de relatie tussen die twee? Cees van Duijn 1 Deeltjes neerslag versus deeltjes in de lucht Deeltjes, nou en? Hoeveel deeltjes mogen het zijn? Hoe komen

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

1 van 6. Rationale personele bezetting cleanrooms. Progress-PME. Auteur: C. Marsman

1 van 6. Rationale personele bezetting cleanrooms. Progress-PME. Auteur: C. Marsman Rationale personele bezetting cleanrooms Progress-PME Auteur: C. Marsman Introductie Alle farmaceutische handelingen welke in een cleanroom uitgevoerd worden vergen voorzorgsmaatregelen om contaminatie

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

REINIGING VAN CLEANROOMS

REINIGING VAN CLEANROOMS REINIGING VAN CLEANROOMS Het reinigen van cleanrooms is een van de voorwaarden om een cleanroom in de conditie te houden waarvoor zij is bestemd. Reinigen betekent dat alle personen die een cleanroom betreden

Nadere informatie

Test Dylos fijnstof sensor. Vergelijking Dylos met BAM1020 metingen

Test Dylos fijnstof sensor. Vergelijking Dylos met BAM1020 metingen Test Dylos fijnstof sensor Vergelijking Dylos met BAM1020 metingen DCPJ1R mil.ieudienst Rijn mond Test Dylos fijn stof sensor vergelijking Dylos met BAM1O2O metingen Auteur (s) Afdeling Bureau Docu mentnu

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Geen stress meer op uw repro afdeling

Geen stress meer op uw repro afdeling Geen stress meer op uw repro afdeling Alles wat u altijd al wilde weten over Repro flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Het productieproces op de repro afdeling gaat ten allen tijde door. Ook bij

Nadere informatie

Campusontwikkeling in Nederland

Campusontwikkeling in Nederland Henk-Jan Kooij in Nederland Consortiumpartners: Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Nijmegen Gemeente Rotterdam ING Real Estate Oost N.V. Promotor: Prof. Dr. F. Boekema Begeleider: Dr. A. Lagendijk Inhoud

Nadere informatie

Referentielijst Cumulus

Referentielijst Cumulus Referentielijst Cumulus Hogedruk Bevochtigingsystemen in Luchtbehandelkasten RB/BR602010 1 februari 2006 Betreft: Referenties. Geachte relatie, Cumulus Nederland BV is een volledig Nederlands bedrijf dat

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Heeft mijn product een cleanroom nodig? Analyse contaminatie risico s productieprocessen. Koos Agricola. R&D Océ Technologies.

Heeft mijn product een cleanroom nodig? Analyse contaminatie risico s productieprocessen. Koos Agricola. R&D Océ Technologies. Heeft mijn product een cleanroom nodig? Analyse contaminatie risico s productieprocessen Koos Agricola R&D Océ Technologies VCCN Montorgroep: Micro-Electronica / Fijnmechanica / Optiek Willem Kamp TNO

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Hoe wordt bij de productie van vaccins de kwaliteit van de productieomgeving gegarandeerd? Harry Thuis

Hoe wordt bij de productie van vaccins de kwaliteit van de productieomgeving gegarandeerd? Harry Thuis Hoe wordt bij de productie van vaccins de kwaliteit van de productieomgeving gegarandeerd? Harry Thuis 1 Science Park Bilthoven 2 Bilthoven Biologicals ± 1960 : Start rijksvaccinatieprogramma Vaccinontwikkeling

Nadere informatie

Magazine. Is Meten altijd Weten? Workshops Nationale CleanroomDag 2008. Jaargang 22 Nummer 1 Februari 2009

Magazine. Is Meten altijd Weten? Workshops Nationale CleanroomDag 2008. Jaargang 22 Nummer 1 Februari 2009 Magazine Jaargang 22 Nummer 1 Februari 2009 Is Meten altijd Weten? Workshops Nationale CleanroomDag 2008 Een uitgave van de Vereniging Contamination Control Nederland VCCN MAGAZINE 2 Editorial Colofon

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020 New Control Room seminar Eindgebruikers Visie 2020 Sprekers Rob Everink Robert Teunissen Corporate manufacturing Process control Central Engineering Process Control Solutions www.wib.nl Process Automation

Nadere informatie

Sociale media geland bij gemeenten Door: Niels Loeffen (HowAboutYou), Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en David Kok

Sociale media geland bij gemeenten Door: Niels Loeffen (HowAboutYou), Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en David Kok Sociale media geland bij gemeenten Door: Niels Loeffen (HowAboutYou), Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en David Kok In de zomer van 2013 onderzochten Buzz.nl en Social Media Meetlat voor de derde keer hoe

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

HET LUCHTBEHEERSPLAN NADER BEKEKEN. Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 Roberto Traversari

HET LUCHTBEHEERSPLAN NADER BEKEKEN. Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 Roberto Traversari HET LUCHTBEHEERSPLAN NADER BEKEKEN Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 Roberto Traversari DISCLOSURE Onderdeel (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Mofverbindingen & Diagnostiek

Mofverbindingen & Diagnostiek Mofverbindingen & Diagnostiek Uitkomsten jaarbijeenkomst 2014 Deceptie 5 pitches Geen/beperkt aandacht voor beheer van netten, exploitatie 2 (exploitatie) sub-werkgroepen met beperkte aanmeldingen (1-3)

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Postkamer medewerker in een nieuw jasje

Postkamer medewerker in een nieuw jasje Postkamer medewerker in een nieuw jasje Alles wat u altijd al wilde weten over Document flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl De werkzaamheden in de postkamer zijn veel breder dan men verwacht. Er

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

De voedingsmiddelenindustrie. verdient een vakman

De voedingsmiddelenindustrie. verdient een vakman De voedingsmiddelenindustrie verdient een vakman De voedingsmiddelenindustrie verdient een vakman Kostenbesparingen en hoge eisen aan kwaliteit en productiesnelheid dwingen fabrikanten om hun productieprocessen

Nadere informatie

Machinefabriek De Valk De Vest 76 NL-5555 XP Valkenswaard +31 (0)40 201 24 88 info@machinefabriekdevalk.nl V2.0

Machinefabriek De Valk De Vest 76 NL-5555 XP Valkenswaard +31 (0)40 201 24 88 info@machinefabriekdevalk.nl V2.0 Machinefabriek De Valk Fabricage mechanische componenten Assemblage van modules en machines Cleanroom faciliteit Competence Centre Additive Manufacturing 1 Machinefabriek De Valk in vogelvlucht Familiebedrijf

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Minicongres Finishing

Minicongres Finishing Minicongres Finishing Aluminium Centrum Houten 29 september 2010 Erik van Westing Program Manager 2 M2i Introductie Innovatie Programma Marktbehoeftes en maatschappelijke vragen Benodigde Technologische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Rapportage EPA vignettenstudie

Rapportage EPA vignettenstudie Rapportage EPA vignettenstudie Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 1. Inleiding Aanleiding van de EPA vignettenstudie Op 5 december 2013 hebben de initiatiefnemers vanuit Altrecht (Rob de Jong) en Kwintes

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market Fact sheets Office and industrial property market December 16 1 Fact sheets office property market december 16 OFFICE JOBS 2,2,000 vs. 14 1.7% AVAILABILITY 7,643,000 m 2 16 vs. 6.2% STOCK 48,900,000 m

Nadere informatie

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016 TAP Locaties Locaties Selectie universiteiten en hogescholen Aantal vakken 514 Friesland 2 Leeuwarden 2 Gelderland 54 Arnhem 4 Nijmegen 31 Wageningen 19 Groningen 31 Groningen 31 Limburg 49 Heerlen 15

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Doelgroep De opleiding is bestemd voor farmaceutisch medewerkers, werkzaam in de ziekenhuisapotheek of bereidingsapotheek.

Doelgroep De opleiding is bestemd voor farmaceutisch medewerkers, werkzaam in de ziekenhuisapotheek of bereidingsapotheek. Inleiding Een farmaceutisch medewerker houdt zich bezig met het verrichten van diverse farmaceutische handelingen zoals: het bereiden, het opslaan, het distribueren en het transporteren van geneesmiddelen.

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Technologiecluster meten

Technologiecluster meten Praktijkervaringen met de concept VCCN richtlijn 7 Met dank aan: het Bernhoven ziekenhuis (Uden) het Antonius ziekenhuis (Leidsche Rijn) 2 Beschrijving van het technologiecluster Geïnitieerd door de VCCN

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

Stille kracht Sensoor

Stille kracht Sensoor Stille kracht Sensoor 55 jaar anonieme hulp op afstand in de Nederlandse maatschappij Patricia de Broekert Utrecht 2 april 2014 Agenda 1. Wmo 2015 en de rol van Sensoor 2. Wat is hulp op afstand? 3. Welke

Nadere informatie