Acumulus - SIEL. IB Aangifte Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer"

Transcriptie

1 Acumulus - SIEL IB Aangifte 2012 Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer

2 Acumulus - SIEL Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 (Gegevens op basis van een testaccount in Acumulus) - Uitleg electronische Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 (schermafdrukken en uitleg per scherm bij zakelijk gedeelte) - Bijlage 1: Checklist tbv IB-aangifte - Bijlage 2: Jaarrekening IB-aangifte uit Acumulus - Bijlage 3: Schermafdruk Balans-specificatie - Bijlage 4: Schermafdrukken Afschrijvingen- en KIA-specificatie In samenwerking met: Annalies Janssens (www.countforyou.nl) Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 1 van 34

3 U kunt beginnen.. Wanneer u meerdere ondernemingen heeft dan moet hier nog een onderneming toegevoegd worden. In principe heeft u dan meerdere accounts in Acumulus. Wanneer dit niet het geval is, moet de balans handmatig gesplitst worden naar de verschillende ondernemingen. (De verlies- en winstrekening kan per kostenplaats worden getoond.) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 2 van 34

4 Vul bij het ondernemingsvermogen het bedrag in dat bij de Aangifte IB 2011 ingevuld is bij Passiva > Ondernemingsvermogen NB er is in dit testaccount geen sprake van Willekeurige afschrijving geweest. Wanneer dit bij u wel het geval is, vult u bij deze vraag Ja in en krijgt u vervolgens later in het programma een specificatieschermpje hiervoor. (Dit schermpje wordt verderop in deze syllabus wel behandeld.) Na het invullen van de algemene vragen kunt u nu beginnen met het invullen van uw cijfers op basis van de jaarrekening voor IB-aangifte uit Acumulus. Zie ook Bijlage 2 voor de Jaarrekening IB-aangifte van het testaccount: op deze jaarrekening hebben wij diverse posten genummerd en in deze syllabus verwijzen wij naar de betreffende punten, indien van toepassing! ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 3 van 34

5 Het Saldo winst- en verliesrekening moet uiteindelijk gelijk zijn aan het het bedrag wat (aan het einde van deze Aangifte) zichtbaar is bij het Overzicht als Saldo fiscale winstberekening. Zie ook pagina 23 van deze syllabus voor meer uitleg. Let op: Wanneer deze twee getallen niet gelijk zijn aan elkaar, ook al verschilt het maar 1 enkele euro, dan kunt u de Aangifte niet versturen. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 4 van 34

6 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Netto omzet: Punt 1 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 5 van 34

7 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Grond en hulpstoffen: Punt 2 Uitbesteed werk: Punt 12 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 6 van 34

8 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Afschrijvingen (totaal bedrag): Punt 3 Voor specificatie van de afschrijvingen: Zie Bijlage 4 Schermafdruk afschrijvingen-specificatie ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 7 van 34

9 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Autokosten: Punt 5 Huisvesting: Punt 11 Onderhoud: Punt 10 Verkoop: Punt 8, 13 en 15 Andere kosten: Punt 4, 7 en 9 Tip: De ervaring leert dat de belastingdienst eerder geneigd is tot controle wanneer alle (of veel) kosten bij Andere kosten staan. Zeker wanneer het om grote bedragen gaat waarvan geen verdere specificatie te geven is. Indien mogelijk is het beter de kosten zo veel mogelijk te verdelen over alle kostensoorten, zoals hierboven. De kostensoort Diversen uit Acumulus (punt 9) kunt u zelf verdelen over de bovenstaande kostensoorten of u zet deze onder Andere kosten, zoals hierboven aangegeven. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 8 van 34

10 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Opbrengsten banktegoeden: Punt 14 Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten: Punt 6 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 9 van 34

11 Tip: Totaal Activa moet exact gelijk zijn aan Totaal Passiva (let op afrondingen) Let op: het kan zijn dat het Totaal Activa in deze Aangifte afwijkt van het saldo aan de Activa-kant (op de balans) in Acumulus, omdat u bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van extra rekeningen, die in deze aangifte bij het Totaal Passiva vermeld worden! ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 10 van 34

12 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Machines en installaties: Overige materiële vaste activa: Punt 16 (= Boekwaarde einde boekjaar) Punt 16 (= Boekwaarde einde boekjaar) Zie vervolgens verder bij Bijlage 3 Schermafdruk Balans-specificatie (Voor de aanschafwaarde en de restwaarde: zie de omschrijving per boeking) Machines en installaties: Punt 30 Overige materiële vaste activa: Punt 30 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 11 van 34

13 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Voorraden: Punt 17 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 12 van 34

14 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Vorderingen handelsdebiteuren: Punt 18 -/- Punt 21 (Let op: een saldo deelbetalingen brengt u in mindering op het totaalsaldo Debiteuren) Tip: Nominale waarde is hetzelfde als Boekwaarde einde boekjaar. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 13 van 34

15 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Liquide middelen: Punt 19 +/+ Punt 20 (Ter info: u telt de eindsaldi van de bankrekeningen bij elkaar op.) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 14 van 34

16 Totaal Passiva moet exact gelijk zijn aan Totaal Activa (let op afrondingen) Let op: het kan zijn dat het Totaal Passiva in de aangifte afwijkt van het saldo Totaal Passiva in Acumulus, omdat u bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van extra rekeningen, die in deze Aangifte aan de Passivakant vermeld worden ipv aan de Activakant (zoals in Acumulus het geval is)! ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 15 van 34

17 Zie Bijlage 3 Schermafdruk Balans-specificatie Eigen vermogen: Punt 33 Oudedagsreserve: Punt 32 (eventueel telt u hier meerdere bedragen, van meerdere jaren, bij elkaar op) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 16 van 34

18 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Overige langlopende schulden: Punt 26 Tip: Wanneer een schuld niet in het scherm Kortlopende schulden thuishoort, dan vult u deze in bij Overige langlopende schulden. In de regel zijn dit schulden die langer dan 1 jaar lopen. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 17 van 34

19 Zie Bijlage 2 Jaarrekening Acumulus Schulden aan leveranciers en handelskredieten: Punt 25 -/- punt 22 Schuld omzetbelasting: Punt 24 Let op: voor de Specificatie schuld omzetbelasting kijkt u verder bij Bijlage 3 Schermafdruk Balansspecificatie, punt 31. In ons testaccount zijn geen schulden omzetbelasting van vorige boekjaren. Overige kortlopende schulden: Punt 23 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 18 van 34

20 Zie Bijlage 4 Schermafdruk Afschrijvingen- en KIA-specificatie Per investering kan de KIA met de rekenhulp bepaald worden, zie ook de volgende pagina/schermafdruk. Let op: Acumulus geeft vervoermiddelen niet aan bij de KIA op het Fiscaal overzicht. Dit om de eenvoudige reden dat er diverse voorwaarden aan verbonden zijn om te bepalen of een vervoermiddel voor de kleinschaligheidsaftrek in aanmerking komt. Wanneer u van mening bent dat uw vervoermiddel voor de KIA in aanmerking komt, dan kunt u dit hier gewoon invullen zonder in Acumulus iets te hoeven wijzigen (kijk dan bij Bijlage 3 Schermafdruk Balansspecificatie). ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 19 van 34

21 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 20 van 34

22 In ons testaccount is geen sprake van willekeurige afschrijvingen. Wanneer u hier wel gebruik van heeft gemaakt, dan ziet u op dit moment van de aangifte het linkerschermje verschijnen. Op Bijlage 4 Schermafdruk Afschrijvingenen KIA-specificatie vindt u het Afschrijvingsbedrag. Als er nog een Boekwaarde einde boekjaar over is, dan vindt u deze bij Bijlage 3 Schermafdruk Balans-specificatie onder Investeringen (punt 30). Als u volledig heeft afgeschreven, vult u 0 in. Wanneer u als starter gebruik maakt van deze regeling dan vult u NEE in bij Tijdelijke regeling. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 21 van 34

23 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 22 van 34

24 Let op: er zijn 4 mogelijkheden van Privéonttrekkingen c.q. Privéstortingen na het invullen/berekenen met behulp van de rekenhulp (aan het eind van de Jaarrekening uit Acumulus): 1. Het eindsaldo (bij E) is positief: In de Aangifte IB privéstortingen aanvinken; 2. Het eindsaldo (bij E) is negatief: In de Aangifte IB privéonttrekkingen aanvinken; 3. Het eindsaldo (bij E) is positief EN u heeft een zakelijke auto met bijtelling: In de Aangifte IB zowel privéstortingen als privéonttrekkingen aanvinken; 4. Het eindsaldo (bij E) is negatief EN u heeft een zakelijke auto met bijtelling: In de Aangifte IB privéonttrekkingen aanvinken. In ons testaccount is sprake van situatie 4. TIP: als u het berekenen van de privéstortingen/-onttrekkingen lastig vindt, dan is het volgende een hele eenvoudige manier om dit uit de aangifte te halen: Vul de volledige aangifte in, uitgezonderd de onderdelen Privéstortingen en Privéontrekkingen in contanten. U vult WEL onttrekking privégebruik auto van de onderneming in, wanneer dit van toepassing is. Vervolgens gaat u naar het einde van de Aangifte bij het onderdeel Overzicht. Noteer het bedrag Saldo Fiscale Winstberekening en trek hier het Saldo Winst- en Verliesrekening van af. Het verschil vult u in bij de Privéstortingen, dan wel de Privéonttrekkingen in contanten. Wanneer u het correct heeft ingevuld, ziet u nu bij het Overzicht het juiste bedrag bij Saldo Fiscale Winstberekening, namelijk het zelfde saldo als het Saldo Winst- en Verliesrekening. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 23 van 34

25 Vul bij bovenstaand scherm de gegevens van uw zakelijke auto in, zoals u deze ook in Acumulus reeds hebt ingevuld om de bijtelling te berekenen. Tip: het kan zijn dat het bedrag van de bijtelling in Acumulus iets afwijkt van hetgeen u in bovenstaand scherm ziet staan. U kunt dit oplossen door in de aangifte een dag eerder als aanschafdatum in te vullen. In ons testaccount is dit ipv Let op: Vul geen bedrag in bij voor eigen rekening betaalde kosten. Alle kosten moeten in Acumulus zijn ingevoerd (ook de kosten welke eventueel van een privé-rekening betaald zijn). Mocht uw zakelijke auto ouder dan 15 jaar zijn dan dient u in het onderste deel van het scherm de bijtelling zelf aan te geven. Ook kunt u klikken op het vraagtekentje om de helpfunctie in de Aangifte te raadplegen of uw zakelijke auto onder een andere bijzondere situatie valt. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 24 van 34

26 Zie voor meer uitleg pagina 23 van deze syllabus. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 25 van 34

27 Zie Bijlage 3 Schermafdruk Balans-specificatie Toevoeging oudedagsreserve: Punt 32 (alleen het bedrag van de FOR 2012) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 26 van 34

28 Tip: De jaren waarin u aangifte hebt gedaan als Particulier (via Inkomsten uit overige werkzaamheden) tellen als GEEN eigen onderneming. Bij deze vraag wordt namelijk nadrukkelijk gedoeld op de jaren dat u een onderneming voor de Inkomstenbelasting dreef. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 27 van 34

29 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 28 van 34

30 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 29 van 34

31 ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 30 van 34

32 Let op: als u in het afgelopen boekjaar (2012) al een voorlopige aanslag heeft ontvangen, dan vult u bij dit scherm die bedragen in. Dit kan dus zowel een teruggave zijn geweest, als een aanslag die u moest betalen. Vul bij Loon Zorgverzekeringswet alleen een bedrag in wat u op een Jaaropgave van uw Werkgever of Uitkeringsinstantie vindt. Dus NIET een bedrag van Winst uit uw onderneming.. ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 31 van 34

33 Op dit Overzicht ziet u bovenaan wat u als bedrag aan Inkomstenbelasting en Premie volksverzekeringen moet betalen/terugkrijgt en tevens wat u aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen/terugkrijgt. (scroll verder naar beneden..) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 32 van 34

34 (vervolg overzicht..) ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 33 van 34

35 Als u klaar bent met het invullen van alle gegevens, ook het particuliere gedeelte, dan kunt u nu de aangifte (digitaal) ondertekenen en verzenden. U gebruikt hiervoor dezelfde inlogcodes als waarmee u de aangifte Omzetbelasting (BTW-aangifte) indient. Veel succes! ACUMULUS Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 Pagina 34 van 34

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 2014-06 ZM

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 2014-06 ZM BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 2014-06 ZM Tab Start Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy Verkorte handleiding Online Boekhouden Boutkan Accountancy Datum: 06-03-2013 1 Inhoud 1. Inlogprocedure... 3 2. Openingsscherm... 3 3. Indeling schermen... 4 3.1 Werkbalk... 5 3.2 Tabs... 5 3.3 Tabel...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties Handout bij cursus Module 3 Aanmaken declaraties oktober 2009 INLEIDING 4 1 EN DAN NU BEGINNEN! 5 1.1 Password en locken van het systeem 6 1.2 Standaardinstellingen 6 1.2.1 Grootboekrekeningen 6 1.2.2

Nadere informatie