Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke project keuzes maken bij offshore software development?"

Transcriptie

1 Welke project keuzes maken bij offshore software development? door admin Offshore software development is vandaag de dag vrij normaal voor veel bedrijven. Desondanks kent het uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland, nog steeds vele valkuilen. In het een eerder artikel heeft u kunnen lezen wanneer u wel of niet moet overgaan op offshore outsourcing. Belangrijke offshore uitgangspunten zijn: De organisatie moet inzien dat het perspectief van lagere kosten slechts een eerste drijfveer is en het grootste voordeel zit in specialisatie, zodat de eigen mensen weer de handen vrij hebben voor hun product. Als u inziet dat er een stevige eigen afdeling moet zijn die snapt wat functionele specificaties zijn en deze kan vertalen naar de wens van de organisatie. Men hoeft zich niet meer bezig te houden met vragen als hoe programmeer je nu precies iets in.net en welke libraries moet je kopen? De eigen werknemers kunnen dan uitzoeken welke functies hun klanten precies willen en hoe die functies eruit moeten zien. Door technologie de deur uit te doen, maakt de organisatie een natuurlijke keuze richting markt en gebruikers. Dit artikel is de tweede in een reeks publicaties over succesvol managen van offshore projecten en probeert vooral antwoord te geven op de vraag: op welke wijze men een offhore project beheersbaar kan houden door het maken van de juiste offshore keuzes. Allereerst is het van belang om vast te stellen welke typen van software development projecten voor offshoring in aanmerking komen om dan over te gaan op het selecteren van een geschikte offshore leverancier. Typen projecten voor offshoring Rangorde bij uitbesteden? Type project 1 Klein onderhoud 2 Systeembeheer 3 Herschrijven kernsystemen 4 Kleine systemen 5 Migratie grote systemen 6 Uitbreiden bestaande applicaties 7 Nieuwbouw applicaties 8 Technische systemen Figuur. Rangorde bij uitbesteden van ICT projecten Het merendeel van software projecten bestaat uit het vervangen of uitbreiden van bestaande systemen, zoals Client Server page 1 / 6

2 systemen en een groeiende vraag van back office systemen. Het uitbreiden van deze systemen is vaak geen goede optie omdat de gebruikte technologie daarbij inmiddels te ouderwets en te achterhaald is. Als u ICT investeringen overweegt om redenen van effectiviteit en efficiëntie is dat het moment om over offshore uitbesteding na te denken. Belangrijke overwegingen zijn daarbij: Bedrijven hebben vaak te weinig capaciteit om zich met applicatiebeheer bezig te houden: het uitvoeren van kleine wijzigingen (klein onderhoud). Kernvraag is dan of u nieuwe ontwikkelaars wilt aannemen of deze taak offshore uitbesteden? Welke taken kunnen nu wel of niet offshore worden uitbesteed? Klein onderhoud van ICT systemen en outsourcen Klein onderhoud bij ICT systemen is het herstellen van kleine fouten in een applicatie of het doen van kleine uitbreidingen. Bijvoorbeeld het toevoegen van een veld op een scherm of het aanpassen van een overzicht. Een programmeur is hier enkele uren of zelfs soms een paar dagen mee bezig. Deze vorm van onderhoud laat zich het makkelijkst uitbesteden, omdat er hier sprake is van een strak gedefinieerd bestaand systeem. Verrassend genoeg staat klein onderhoud van ICT systemen bij projectleiders en opdrachtgevers juist onderaan als het gaat om uitbesteding. Vanwaar deze weerstand? Weerstand bij projectleiders bij uitbesteden klein onderhoud Deze voornamelijk psychologische weerstand heeft de volgende achtergrond: Klein onderhoud is prettig om te doen voor een programmeur, omdat je snel resultaten ziet. Klein onderhoud doet de projectleiders goed, omdat ze bedankjes krijgen van de gebruikers. Projectleiders kunnen zich niet voorstellen dat een andere partij zonder al te veel inwerktijd toch een systeem door en door kan leren kennen en effectief onderhoud kan doen. De projectleider wil snel ingrijpen als er iets misgaat. Dit laatste argument lijkt als enige valide, maar is het niet omdat dit snelle ingrijpen in de praktijk tot chaotische projecten leidt. De snelle oplossing wordt niet goed en integraal getest en leidt weer tot nieuwe fouten. Daarbij keldert de kwaliteit van het systeem dramatisch, terwijl wijzigingen alsmaar langer duren en resteert tenslotte een totaal inflexibel en peperduur systeem. Klein onderhoud moet projectmatig worden uitgevoerd. Een duidelijk versiebeleid is nodig, net zoals uitgebreide tests en goede installatieprocedures. Dit vermindert de hoeveelheid problemen aanzienlijk. De tevredenheid van gebruikers neemt toe en de kwaliteit en efficiency zijn veel hoger. Veel gebruikers schamen zich over de kwaliteit van de door hun gebruikte software en dat is niet zonder reden. Bij grote organisaties is de kwaliteit van de legacy data vaak beneden alle peil. Soms treft men cruciale systemen aan waarbij 20% van de historische records feitelijk onjuist is. Records verwijzen of naar de verkeerde personen of er worden onjuiste gegevens bijgehouden. Slechts van ongeveer 5% van de personen in de database klopten alle gegevens.bij een andere database met tientallen miljoenen records was het nog erger. 50% van de records verwezen naar records die niet bestonden. Een simpele technische test wees dat uit. Van de in het schema opgenomen velden ( stuks) bleek 98% niet te worden gebruikt. Systeembeheer uitbesteden naar lagelonenland Systeembeheer is een 2e activiteit die men eenvoudig kan uitbesteden naar een lagelonenland, omdat het een strakke goed gedefinieerde taak is, althans behoort te zijn. Eigenlijk zitten systeembeheerders altijd in een verliessituatie. Als hun taak wel strak gedefinieerd is, kan die worden uitbesteed. Wanneer die echter niet strak is omschreven, hebben ze hun werk niet goed gedaan. En hun werk staat al onder druk door de toenemende automatisering. Maar als je systeembeheer uitbesteedt, geldt de gouden regel van outsourcing: de aansturing moet wel in handen van de opdrachtgever blijven. Er kunnen best 20 systeembeheerders in India voor je werken, maar in Nederland moeten er managers zijn die de systeembeheerders aansturen en contact hebben met gebruikers. Zij moeten de kwaliteit in de gaten houden. page 2 / 6

3 Herschrijven van kernsystemen en uitbesteden Het derde type project dat eenvoudig is uit te besteden, is het herschrijven van kernsystemen. Dit zijn zaken die diep in het operating systeem zitten zoals compilers, optimizers en netwerkprotocollen. De interfaces naar de rest van het systeem zijn louter technisch en vaak redelijk gedefinieerd. Pas echter op als nieuwe standaards moeten worden geïmplementeerd. Nieuwe standaards van standaardisatieorganen als W3C zijn matig van kwaliteit en geven teveel interpretatievrijheid. Deze organen laten in feite de echte standaardisatie over aan de industrie. Men kan zich afvragen waarom deze standaards zo matig van kwaliteit zijn. Kunnen deze standaardisatieorganen niet helder denken? Missen ze leiderschap en richting? Bestaan deze organen uit weggepromoveerde managers die vooral gewichtig willen doen en verder niets? Spelen er commerciële en politieke belangen? Zijn ze bewust zo vaag in de specificaties omdat ze verantwoordelijkheid bij implementatie willen ontlopen? Uitbesteding van kleine software systemen Uitbesteding van kleine systemen is vaak een aantrekkelijke optie. De laatste jaren is het mode alle software te vervangen door standaard software. Helaas begint veel software steeds meer te lijken op een kerstboom. Om de verkoop te bevorderen worden er steeds meer functies aangehangen. Elk jaar hebben gebruikers langere tijd nodig om de weg te vinden in software pakketten. Uit onderzoek blijkt dan 85% van de gekochte functionaliteit helemaal niet wordt gebruikt. Besparen op kosten van personeel en licentie ERP systeem Steeds meer bedrijven uit het MKB laten ICT zelf ontwikkelen. De rekensom is meestal snel gemaakt. Als je voor euro investering twee personeelsleden uitspaart, geen licentiekosten meer hoeft te betalen en ook nog sneller je informatie krijgt, hoeft geen enkele ondernemer daar lang over na te denken. Ook bij grote organisaties gebeurt dit steeds vaker. Door snel een systeem te maken, kan men veel besparen op personeelskosten en licentiekosten van ERP systemen. Bovendien kan men veel effectiever werken, omdat het eigen systeem veel meer een verlengstuk is van de organisatie. Offshore vervangen / migreren van bestaande applicaties (legacy) Het vervangen van bestaande applicaties is een activiteit die goed offshore kan worden uitgevoerd. Applicaties moeten om de vijf tot tien jaar worden gemigreerd naar nieuwe technologie. Grote stappen waren bijvoorbeeld de overgang van mainframes naar minicomputers, van minicomputers naar MS DOS en van MS DOS naar Windows. Op dit moment worden de meeste Visual Basic systemen en webapplicaties vervangen door.net-technologie. Om commerciële redenen wordt bij het vervangen van applicaties meestal de eis gesteld dat de gebruikersinterface gelijk moet blijven. Hierdoor bemerken gebruikers nauwelijks of niet dat de software is vervangen en zijn zij eerder geneigd de nieuwe versie in gebruik te nemen. Het effect is dat het nieuwe systeem wordt opgespannen tussen technisch nauwkeurig beschreven interfaces en hierdoor strak gedefinieerd is. Dit proces wordt migreren genoemd en kan met de juiste hulpmiddelen grotendeels automatisch gebeuren. Eén van de eerste taken na migratie is het technisch opschonen van het systeem. Dat kan de offshore leverancier heel goed doen omdat hij het systeem inmiddels door en door kent. Uitbreiden bestaande applicaties en offshoring Kleine uitbreidingen zijn eenvoudig offshore uit te besteden. Grotere uitbreidingen, die meer op nieuwbouw lijken, zijn wat minder geschikt voor offshoring. page 3 / 6

4 Offshore uitbesteden van nieuwbouw applicaties Moeilijker om offshore uit te besteden is nieuwbouw. Dit wordt veroorzaakt door de onzekerheid over specificaties. Toch zijn sommige offshore organisaties wel degelijk in staat om een geslaagd nieuwbouw project op te leveren. Nieuwbouw op basis van moderne technologie is voor een offshore leverancier het leukste om te doen. Samen met de opdrachtgever wordt het systeem vorm gegeven en worden elegante oplossingen bedacht. Offshore medewerkers zijn trots als zij erin slagen binnen het budget en de levertijd te blijven. Onzekere specificaties kunnen zo ook als een positieve uitdaging worden opgevat. Offshore outsourcen van technische systemen Het moeilijkste bij offshore outsourcen is de nieuwbouw van technische systemen. Bijvoorbeeld PC software die instrumenten aanstuurt of de embedded software in technische apparaten. Het probleem is de product integratie, de verificatie en de validatie. Hiervoor is het technische apparaat nodig op de offshore locatie. Maar vaak bestaat het technische apparaat nog niet omdat het een prototype in wording is. Of het technische apparaat bestaat wel, maar kan niet verplaatst worden omdat het te groot is of omdat het te veel andere infrastructuur nodig heeft. Soms is dit probleem te omzeilen door het testen remote (op afstand besturen) uit te voeren. Validatie binnenshuis houden Het testen van systemen bestaat uit twee componenten: verificatie (werkt het systeem volgens specificaties) en validatie (zijn de specificaties in orde). Allen verificatie kan offshore worden uitbesteed. Het is echter veel moeilijker om validatie uit te besteden, omdat validatie onderzoekt of de specificaties wel juist zijn en of het systeem wel werkt in de gebruikersomgeving. Hoofdzaken bij selectie van de offshore leverancier Een opdrachtgever moet bij het selecteren van een offshore leverancier alleen naar hoofdzaken kijken ook al valst dit in de praktijk niet mee bij het ontwikkelen van een nieuwe zienswijze. Opdrachtgevers met ervaring in offshore komen tot volgende hoofdzaken: Technologische expertise. Kosten. Flexibiliteit. Hieronder wordt verstaan de bereidheid samen te werken met andere leveranciers en te participeren in het risico van de klant. Bestaande relatie met de offshore leverancier. Referenties en reputatie. Een aantal jaren geleden hanteerden bedrijven andere criteria voor de selectie van offshore leveranciers. Toen dachten managers dat domeinexpertise en de grootte van de leverancier van belang waren. Daar zijn bedrijven van teruggekomen. Het is niet meer van belang of een leverancier groot is of dat hij van alle markten thuis is. Het gaat erom dat de leverancier precies die expertise in huis heeft die nodig is om een klus te klaren. De verkoper beweert? Maar bedenk % van de projecten is binnen de tijd opgeleverd. Opleveren is heel iets anders dan testen, accepteren en implementeren. 92% van de projecten binnen het budget. Hoe kan dat. Fixed price projecten zijn per definitie toch altijd 100% binnen budget. Uit onderzoek blijkt dat van onze klanten 80% zeer tevreden is En wie betaalt de onafhankelijke onderzoekers? Wie en 15% tevreden? selecteerde de klanten? Wie selecteert de mensen waarmee de onderzoekers mogen praten?? Wij zaten binnen 3 jaar op de afgesproken Total Cost of Dat is niet zo moeilijk omdat het in het contract stond. Meer page 4 / 6

5 Ownership (TCO)? geld kreeg de leverancier niet.? Methoden voor selectie offshore leverancier Er zijn grofweg drie methoden om een offshore leverancier te selecteren: Door een raamcontract. Door een Request For Proposal (RFP). Door een pilot Offshore raamcontract Grote organisaties sluiten een raamcontract af voordat de eerste projecten van start gaan. Door het raamcontract weet een offshore leverancier waar hij ongeveer aan toe is. Hij kan dan met bepaalde zaken, zoals personeelsbezetting rekening houden. Meestal staat daar geen enkele verplichting voor de opdrachtgever tegenover. Dergelijke contracten zijn groot en de selectie moet dan ook heel zorgvuldig gebeuren. Een afnemer moet vaak nog een leerproces doorlopen. De eerste keer dat een bedrijf offshore gaat, worden meestal de verkeerde vragen gesteld. Op zich komt het bedrijf wel achter alle feiten, maar het management is niet in staat te beoordelen wat belangrijk is, terwijl het raamcontract met de offhore leverancier al is gesloten. Request For Proposal (RPF) Ondernemingen maken vaak gebruik van een Request For Proposal (RPF). Bedrijven nodigen dan andere ondernemingen uit een offerte te doen. Dat kan met en zonder voorselectie van leveranciers. Maar verwacht niet teveel van het uitsturen van een RFP. Leveranciers weten maar al te goed dat de opdrachtgever eigenlijk al een leverancier heeft geselecteerd en dat een RFP alleen voor de vorm wordt gedaan, waarbij de opdrachtgever ook nog gratis allerlei nuttige tips krijgt. Offshore pilot project Veel kleinere bedrijven beperken zich tot een paar leveranciers en kiezen in eerste instantie voor een soort offshore pilot project. Ze kiezen de leverancier die hen het meest aanspreekt. Zo gaat het ook bij kleinere projecten voor grotere organisaties. De energie die anders in een RFP zou worden gestoken, bewaren ze voor het traject met de uitgekozen leverancier. De eerste stap is het opstellen van de offerte. Deze komt meestal in gezamenlijk overleg tot stand, waarbij meerdere concept offertes de revue passeren. Na de opdracht gaan beide partijen het systeem realiseren. Tijdens het gezamenlijk offerte stadium blijkt al vaak wat voor vlees je in de kuip hebt. Snapt de leverancier niet wat je bedoelt of luistert hij eenvoudigweg niet, dan kun je er op dat moment altijd mee stoppen. Verdeel het project in fasen en beding het recht om na elke fase de overeenkomst te beëindigen. Succesvol managen van offshore software projecten Over het managen van offshore software projecten valt nog zoveel meer te vertellen. Dit artikel is de tweede in een reeks over offshoring die de komende maanden gepubliceerd wordt. Ben u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over offshore uitbesteden? In het bijzonder het protocol en de voorgang binnen offshore projecten? Kent u nog Hans van Nek, de oprichter van Grote Beer, die zo n beetje de uitvinder is van structuur achter ICT? Inmiddels is hij directeur van offshore bedrijf Lizatec met een softwareontwikkeling vestiging in het Russische Sint Petersburg. Met inbreng van zijn enorme ervaring heeft hij een glashelder boek over offshoring geschreven met kleurrijke anekdotes. Een boek dat iedere projectleider gelezen moet hebben voor hij aan het hachelijke avontuur offshore outsourcen begint. page 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Welke project keuzes maken bij offshore software development? Klik hier voor het artikel op managementkennisbank.nl PDF gegeneerd door ITpedia page 6 / 6

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert DANS Data Archiving and Networked Services Den Haag 2006 DANS Data Archiving

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Interview met Van Roey Automation nv

Interview met Van Roey Automation nv Interview met Van Roey Automation nv Jonas Adriaensen Bram Claeys Niels Loomans Olivier Nuyts Riet Sas Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie