Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke project keuzes maken bij offshore software development?"

Transcriptie

1 Welke project keuzes maken bij offshore software development? door admin Offshore software development is vandaag de dag vrij normaal voor veel bedrijven. Desondanks kent het uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland, nog steeds vele valkuilen. In het een eerder artikel heeft u kunnen lezen wanneer u wel of niet moet overgaan op offshore outsourcing. Belangrijke offshore uitgangspunten zijn: De organisatie moet inzien dat het perspectief van lagere kosten slechts een eerste drijfveer is en het grootste voordeel zit in specialisatie, zodat de eigen mensen weer de handen vrij hebben voor hun product. Als u inziet dat er een stevige eigen afdeling moet zijn die snapt wat functionele specificaties zijn en deze kan vertalen naar de wens van de organisatie. Men hoeft zich niet meer bezig te houden met vragen als hoe programmeer je nu precies iets in.net en welke libraries moet je kopen? De eigen werknemers kunnen dan uitzoeken welke functies hun klanten precies willen en hoe die functies eruit moeten zien. Door technologie de deur uit te doen, maakt de organisatie een natuurlijke keuze richting markt en gebruikers. Dit artikel is de tweede in een reeks publicaties over succesvol managen van offshore projecten en probeert vooral antwoord te geven op de vraag: op welke wijze men een offhore project beheersbaar kan houden door het maken van de juiste offshore keuzes. Allereerst is het van belang om vast te stellen welke typen van software development projecten voor offshoring in aanmerking komen om dan over te gaan op het selecteren van een geschikte offshore leverancier. Typen projecten voor offshoring Rangorde bij uitbesteden? Type project 1 Klein onderhoud 2 Systeembeheer 3 Herschrijven kernsystemen 4 Kleine systemen 5 Migratie grote systemen 6 Uitbreiden bestaande applicaties 7 Nieuwbouw applicaties 8 Technische systemen Figuur. Rangorde bij uitbesteden van ICT projecten Het merendeel van software projecten bestaat uit het vervangen of uitbreiden van bestaande systemen, zoals Client Server page 1 / 6

2 systemen en een groeiende vraag van back office systemen. Het uitbreiden van deze systemen is vaak geen goede optie omdat de gebruikte technologie daarbij inmiddels te ouderwets en te achterhaald is. Als u ICT investeringen overweegt om redenen van effectiviteit en efficiëntie is dat het moment om over offshore uitbesteding na te denken. Belangrijke overwegingen zijn daarbij: Bedrijven hebben vaak te weinig capaciteit om zich met applicatiebeheer bezig te houden: het uitvoeren van kleine wijzigingen (klein onderhoud). Kernvraag is dan of u nieuwe ontwikkelaars wilt aannemen of deze taak offshore uitbesteden? Welke taken kunnen nu wel of niet offshore worden uitbesteed? Klein onderhoud van ICT systemen en outsourcen Klein onderhoud bij ICT systemen is het herstellen van kleine fouten in een applicatie of het doen van kleine uitbreidingen. Bijvoorbeeld het toevoegen van een veld op een scherm of het aanpassen van een overzicht. Een programmeur is hier enkele uren of zelfs soms een paar dagen mee bezig. Deze vorm van onderhoud laat zich het makkelijkst uitbesteden, omdat er hier sprake is van een strak gedefinieerd bestaand systeem. Verrassend genoeg staat klein onderhoud van ICT systemen bij projectleiders en opdrachtgevers juist onderaan als het gaat om uitbesteding. Vanwaar deze weerstand? Weerstand bij projectleiders bij uitbesteden klein onderhoud Deze voornamelijk psychologische weerstand heeft de volgende achtergrond: Klein onderhoud is prettig om te doen voor een programmeur, omdat je snel resultaten ziet. Klein onderhoud doet de projectleiders goed, omdat ze bedankjes krijgen van de gebruikers. Projectleiders kunnen zich niet voorstellen dat een andere partij zonder al te veel inwerktijd toch een systeem door en door kan leren kennen en effectief onderhoud kan doen. De projectleider wil snel ingrijpen als er iets misgaat. Dit laatste argument lijkt als enige valide, maar is het niet omdat dit snelle ingrijpen in de praktijk tot chaotische projecten leidt. De snelle oplossing wordt niet goed en integraal getest en leidt weer tot nieuwe fouten. Daarbij keldert de kwaliteit van het systeem dramatisch, terwijl wijzigingen alsmaar langer duren en resteert tenslotte een totaal inflexibel en peperduur systeem. Klein onderhoud moet projectmatig worden uitgevoerd. Een duidelijk versiebeleid is nodig, net zoals uitgebreide tests en goede installatieprocedures. Dit vermindert de hoeveelheid problemen aanzienlijk. De tevredenheid van gebruikers neemt toe en de kwaliteit en efficiency zijn veel hoger. Veel gebruikers schamen zich over de kwaliteit van de door hun gebruikte software en dat is niet zonder reden. Bij grote organisaties is de kwaliteit van de legacy data vaak beneden alle peil. Soms treft men cruciale systemen aan waarbij 20% van de historische records feitelijk onjuist is. Records verwijzen of naar de verkeerde personen of er worden onjuiste gegevens bijgehouden. Slechts van ongeveer 5% van de personen in de database klopten alle gegevens.bij een andere database met tientallen miljoenen records was het nog erger. 50% van de records verwezen naar records die niet bestonden. Een simpele technische test wees dat uit. Van de in het schema opgenomen velden ( stuks) bleek 98% niet te worden gebruikt. Systeembeheer uitbesteden naar lagelonenland Systeembeheer is een 2e activiteit die men eenvoudig kan uitbesteden naar een lagelonenland, omdat het een strakke goed gedefinieerde taak is, althans behoort te zijn. Eigenlijk zitten systeembeheerders altijd in een verliessituatie. Als hun taak wel strak gedefinieerd is, kan die worden uitbesteed. Wanneer die echter niet strak is omschreven, hebben ze hun werk niet goed gedaan. En hun werk staat al onder druk door de toenemende automatisering. Maar als je systeembeheer uitbesteedt, geldt de gouden regel van outsourcing: de aansturing moet wel in handen van de opdrachtgever blijven. Er kunnen best 20 systeembeheerders in India voor je werken, maar in Nederland moeten er managers zijn die de systeembeheerders aansturen en contact hebben met gebruikers. Zij moeten de kwaliteit in de gaten houden. page 2 / 6

3 Herschrijven van kernsystemen en uitbesteden Het derde type project dat eenvoudig is uit te besteden, is het herschrijven van kernsystemen. Dit zijn zaken die diep in het operating systeem zitten zoals compilers, optimizers en netwerkprotocollen. De interfaces naar de rest van het systeem zijn louter technisch en vaak redelijk gedefinieerd. Pas echter op als nieuwe standaards moeten worden geïmplementeerd. Nieuwe standaards van standaardisatieorganen als W3C zijn matig van kwaliteit en geven teveel interpretatievrijheid. Deze organen laten in feite de echte standaardisatie over aan de industrie. Men kan zich afvragen waarom deze standaards zo matig van kwaliteit zijn. Kunnen deze standaardisatieorganen niet helder denken? Missen ze leiderschap en richting? Bestaan deze organen uit weggepromoveerde managers die vooral gewichtig willen doen en verder niets? Spelen er commerciële en politieke belangen? Zijn ze bewust zo vaag in de specificaties omdat ze verantwoordelijkheid bij implementatie willen ontlopen? Uitbesteding van kleine software systemen Uitbesteding van kleine systemen is vaak een aantrekkelijke optie. De laatste jaren is het mode alle software te vervangen door standaard software. Helaas begint veel software steeds meer te lijken op een kerstboom. Om de verkoop te bevorderen worden er steeds meer functies aangehangen. Elk jaar hebben gebruikers langere tijd nodig om de weg te vinden in software pakketten. Uit onderzoek blijkt dan 85% van de gekochte functionaliteit helemaal niet wordt gebruikt. Besparen op kosten van personeel en licentie ERP systeem Steeds meer bedrijven uit het MKB laten ICT zelf ontwikkelen. De rekensom is meestal snel gemaakt. Als je voor euro investering twee personeelsleden uitspaart, geen licentiekosten meer hoeft te betalen en ook nog sneller je informatie krijgt, hoeft geen enkele ondernemer daar lang over na te denken. Ook bij grote organisaties gebeurt dit steeds vaker. Door snel een systeem te maken, kan men veel besparen op personeelskosten en licentiekosten van ERP systemen. Bovendien kan men veel effectiever werken, omdat het eigen systeem veel meer een verlengstuk is van de organisatie. Offshore vervangen / migreren van bestaande applicaties (legacy) Het vervangen van bestaande applicaties is een activiteit die goed offshore kan worden uitgevoerd. Applicaties moeten om de vijf tot tien jaar worden gemigreerd naar nieuwe technologie. Grote stappen waren bijvoorbeeld de overgang van mainframes naar minicomputers, van minicomputers naar MS DOS en van MS DOS naar Windows. Op dit moment worden de meeste Visual Basic systemen en webapplicaties vervangen door.net-technologie. Om commerciële redenen wordt bij het vervangen van applicaties meestal de eis gesteld dat de gebruikersinterface gelijk moet blijven. Hierdoor bemerken gebruikers nauwelijks of niet dat de software is vervangen en zijn zij eerder geneigd de nieuwe versie in gebruik te nemen. Het effect is dat het nieuwe systeem wordt opgespannen tussen technisch nauwkeurig beschreven interfaces en hierdoor strak gedefinieerd is. Dit proces wordt migreren genoemd en kan met de juiste hulpmiddelen grotendeels automatisch gebeuren. Eén van de eerste taken na migratie is het technisch opschonen van het systeem. Dat kan de offshore leverancier heel goed doen omdat hij het systeem inmiddels door en door kent. Uitbreiden bestaande applicaties en offshoring Kleine uitbreidingen zijn eenvoudig offshore uit te besteden. Grotere uitbreidingen, die meer op nieuwbouw lijken, zijn wat minder geschikt voor offshoring. page 3 / 6

4 Offshore uitbesteden van nieuwbouw applicaties Moeilijker om offshore uit te besteden is nieuwbouw. Dit wordt veroorzaakt door de onzekerheid over specificaties. Toch zijn sommige offshore organisaties wel degelijk in staat om een geslaagd nieuwbouw project op te leveren. Nieuwbouw op basis van moderne technologie is voor een offshore leverancier het leukste om te doen. Samen met de opdrachtgever wordt het systeem vorm gegeven en worden elegante oplossingen bedacht. Offshore medewerkers zijn trots als zij erin slagen binnen het budget en de levertijd te blijven. Onzekere specificaties kunnen zo ook als een positieve uitdaging worden opgevat. Offshore outsourcen van technische systemen Het moeilijkste bij offshore outsourcen is de nieuwbouw van technische systemen. Bijvoorbeeld PC software die instrumenten aanstuurt of de embedded software in technische apparaten. Het probleem is de product integratie, de verificatie en de validatie. Hiervoor is het technische apparaat nodig op de offshore locatie. Maar vaak bestaat het technische apparaat nog niet omdat het een prototype in wording is. Of het technische apparaat bestaat wel, maar kan niet verplaatst worden omdat het te groot is of omdat het te veel andere infrastructuur nodig heeft. Soms is dit probleem te omzeilen door het testen remote (op afstand besturen) uit te voeren. Validatie binnenshuis houden Het testen van systemen bestaat uit twee componenten: verificatie (werkt het systeem volgens specificaties) en validatie (zijn de specificaties in orde). Allen verificatie kan offshore worden uitbesteed. Het is echter veel moeilijker om validatie uit te besteden, omdat validatie onderzoekt of de specificaties wel juist zijn en of het systeem wel werkt in de gebruikersomgeving. Hoofdzaken bij selectie van de offshore leverancier Een opdrachtgever moet bij het selecteren van een offshore leverancier alleen naar hoofdzaken kijken ook al valst dit in de praktijk niet mee bij het ontwikkelen van een nieuwe zienswijze. Opdrachtgevers met ervaring in offshore komen tot volgende hoofdzaken: Technologische expertise. Kosten. Flexibiliteit. Hieronder wordt verstaan de bereidheid samen te werken met andere leveranciers en te participeren in het risico van de klant. Bestaande relatie met de offshore leverancier. Referenties en reputatie. Een aantal jaren geleden hanteerden bedrijven andere criteria voor de selectie van offshore leveranciers. Toen dachten managers dat domeinexpertise en de grootte van de leverancier van belang waren. Daar zijn bedrijven van teruggekomen. Het is niet meer van belang of een leverancier groot is of dat hij van alle markten thuis is. Het gaat erom dat de leverancier precies die expertise in huis heeft die nodig is om een klus te klaren. De verkoper beweert? Maar bedenk % van de projecten is binnen de tijd opgeleverd. Opleveren is heel iets anders dan testen, accepteren en implementeren. 92% van de projecten binnen het budget. Hoe kan dat. Fixed price projecten zijn per definitie toch altijd 100% binnen budget. Uit onderzoek blijkt dat van onze klanten 80% zeer tevreden is En wie betaalt de onafhankelijke onderzoekers? Wie en 15% tevreden? selecteerde de klanten? Wie selecteert de mensen waarmee de onderzoekers mogen praten?? Wij zaten binnen 3 jaar op de afgesproken Total Cost of Dat is niet zo moeilijk omdat het in het contract stond. Meer page 4 / 6

5 Ownership (TCO)? geld kreeg de leverancier niet.? Methoden voor selectie offshore leverancier Er zijn grofweg drie methoden om een offshore leverancier te selecteren: Door een raamcontract. Door een Request For Proposal (RFP). Door een pilot Offshore raamcontract Grote organisaties sluiten een raamcontract af voordat de eerste projecten van start gaan. Door het raamcontract weet een offshore leverancier waar hij ongeveer aan toe is. Hij kan dan met bepaalde zaken, zoals personeelsbezetting rekening houden. Meestal staat daar geen enkele verplichting voor de opdrachtgever tegenover. Dergelijke contracten zijn groot en de selectie moet dan ook heel zorgvuldig gebeuren. Een afnemer moet vaak nog een leerproces doorlopen. De eerste keer dat een bedrijf offshore gaat, worden meestal de verkeerde vragen gesteld. Op zich komt het bedrijf wel achter alle feiten, maar het management is niet in staat te beoordelen wat belangrijk is, terwijl het raamcontract met de offhore leverancier al is gesloten. Request For Proposal (RPF) Ondernemingen maken vaak gebruik van een Request For Proposal (RPF). Bedrijven nodigen dan andere ondernemingen uit een offerte te doen. Dat kan met en zonder voorselectie van leveranciers. Maar verwacht niet teveel van het uitsturen van een RFP. Leveranciers weten maar al te goed dat de opdrachtgever eigenlijk al een leverancier heeft geselecteerd en dat een RFP alleen voor de vorm wordt gedaan, waarbij de opdrachtgever ook nog gratis allerlei nuttige tips krijgt. Offshore pilot project Veel kleinere bedrijven beperken zich tot een paar leveranciers en kiezen in eerste instantie voor een soort offshore pilot project. Ze kiezen de leverancier die hen het meest aanspreekt. Zo gaat het ook bij kleinere projecten voor grotere organisaties. De energie die anders in een RFP zou worden gestoken, bewaren ze voor het traject met de uitgekozen leverancier. De eerste stap is het opstellen van de offerte. Deze komt meestal in gezamenlijk overleg tot stand, waarbij meerdere concept offertes de revue passeren. Na de opdracht gaan beide partijen het systeem realiseren. Tijdens het gezamenlijk offerte stadium blijkt al vaak wat voor vlees je in de kuip hebt. Snapt de leverancier niet wat je bedoelt of luistert hij eenvoudigweg niet, dan kun je er op dat moment altijd mee stoppen. Verdeel het project in fasen en beding het recht om na elke fase de overeenkomst te beëindigen. Succesvol managen van offshore software projecten Over het managen van offshore software projecten valt nog zoveel meer te vertellen. Dit artikel is de tweede in een reeks over offshoring die de komende maanden gepubliceerd wordt. Ben u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over offshore uitbesteden? In het bijzonder het protocol en de voorgang binnen offshore projecten? Kent u nog Hans van Nek, de oprichter van Grote Beer, die zo n beetje de uitvinder is van structuur achter ICT? Inmiddels is hij directeur van offshore bedrijf Lizatec met een softwareontwikkeling vestiging in het Russische Sint Petersburg. Met inbreng van zijn enorme ervaring heeft hij een glashelder boek over offshoring geschreven met kleurrijke anekdotes. Een boek dat iedere projectleider gelezen moet hebben voor hij aan het hachelijke avontuur offshore outsourcen begint. page 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Welke project keuzes maken bij offshore software development? Klik hier voor het artikel op managementkennisbank.nl PDF gegeneerd door ITpedia page 6 / 6

Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing

Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing door admin - 08-16-2011 http://www.itpedia.nl/2011/08/16/offshore-software-ontwikkeling-plan-van-aanpak-it-ict-outsourcing/ Offshore

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling - 11-28-2011 Door admin - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.

Gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling - 11-28-2011 Door admin - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia. Gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling door admin - 11-28-2011 http://www.itpedia.nl/2011/11/28/gevolgen-van-slecht-management-bij-offshore-software-ontwikkeling/ Onervaren?

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Drs. B.J. van der Veldt (bve@afas.nl) Directeur Productontwikkeling AFAS Erp Software B.V.

Drs. B.J. van der Veldt (bve@afas.nl) Directeur Productontwikkeling AFAS Erp Software B.V. De opbouw van een productsoftwarebedrijf Drs. B.J. van der Veldt (bve@afas.nl) Directeur Productontwikkeling AFAS Erp Software B.V. Inhoud De AFAS Groep Status Quo in software-ontwikkeling Toekomst van

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Een website bouwen. ONDERDEEL VAN www.pep-eboek.nl, De praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken

Een website bouwen. ONDERDEEL VAN www.pep-eboek.nl, De praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken Een website bouwen Bijna iedere organisatie heeft tegenwoordig een website. Maak uw website zo laagdrempelig en aantrekkelijk mogelijk en zorg ook voor een goede vindbaarheid. Dat begint al bij de bouw

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Besturen van een project

Besturen van een project Besturen van een project door admin - 01-09-2012 http://www.itpedia.nl/2012/01/09/besturen-van-een-project/ Het hanteren van de zes fasen schept overzicht in een project en maakt het daardoor beter bestuurbaar.

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM; HET ANTWOORD OP EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBOUW BEHEER

INTEGRATIE PLATFORM; HET ANTWOORD OP EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBOUW BEHEER INTEGRATIE PLATFORM; HET ANTWOORD OP EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBOUW BEHEER WE GAAN IN DE (NABIJE) TOEKOMST ONZE GEBOUWEN OP EEN DUSDANIGE MANIER BEHEREN DAT WE KOSTEN KUNNEN BESPAREN, KWALITEIT KUNNEN VERBETEREN,

Nadere informatie

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? John Kuin 12 november 2015 Nationaal Outsourcing Congres PON INTRODUCTIE Accare: 5 Noordelijke provincies 850 medewerkers Jaarlijks zo n 13.000 cliënten Bijna

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN. Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools.

Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN. Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools. Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools. Info over IDEA Verbeter uw audit performance en breid uw capaciteiten uit. Met IDEA, kunt

Nadere informatie

Werkboek studiekeuzecheck Opleiding HBO-ICT

Werkboek studiekeuzecheck Opleiding HBO-ICT Werkboek studiekeuzecheck Opleiding HBO-ICT Naam:... Beste aspirant-student, Gefeliciteerd! Je hebt de online vragenlijst over de opleiding HBO-ICT aan de HAN ingevuld. Daarna heb je zelf geconcludeerd

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Bouwbedrijven en automatisering

Bouwbedrijven en automatisering Bouwbedrijven en automatisering Presentatie 2010-11-10 Automatisering is geweldig toch? Bloemen en automatisering? Bouwautomatisering? Project success Standish Report Project success rates zijn gestegen

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Projectmatig creëren 2.0

Projectmatig creëren 2.0 Projectmatig creëren 2.0 In dit blok was de opdracht onder andere het lezen en samenvatten van de hoofdstukken 15 en 23 uit het boek Projectmatig Creëren 2.0. Hier zijn de samenvattingen te vinden van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software Robert Deckers Engineering World 2011 v1 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase O.D.T. Sessink Sr. Innovatiemanager CDC / IVENT / Research en Innovatiecentrum 15 maart 2010 Inhoud Een uitstapje naar de Defensie Veilig Internet

Nadere informatie

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13 5 Inhoud Inhoud Over dit boek 7 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9 2 Functionele specificatie 13 3 Implementatie grafische gebruikersinterface 31 4 De klassen en methoden 57 5 Technische

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

Checklist voor een betrouwbare automatisering Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten?

Checklist voor een betrouwbare automatisering Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten? Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten? 2009 J-Ware Stuurt u dit whitepaper vooral door, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren. De inhoud hiervan elders publiceren mag ook, mits u J-ware als bron

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox. Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012

Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox. Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012 Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012 2 Vakmanschap Presteren bij niet-ideale omstandigheden 3 Vakmanschap Presteren ondanks tegenwind

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie