Regionale Concurrentie in ESPON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Concurrentie in ESPON"

Transcriptie

1 Synthese van ESPON- Projecten Regionale Concurrentie in ESPON Projects: TIPTAP, FOCI Projecten: FOCI, ATTREG, TIGER ESPON is het European Observation Network on Territorial Development and Cohesion Inhoud Presentatie van ESPON-rapporten Het concept regionale concurrentie Analyse van regionale concurrentie Gevolgen voor beleid Nederland Contact 1. Presentatie van ESPON-rapporten FOCI Stedelijke regio s worden tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste motors in de mondiale economie. Het FOCI rapport onderzoekt de elementen die de concurrentiekracht bepalen en de concurrentiepositie van Europese steden op een scala van indicatoren. website FOCI: ATTREG Aantrekkelijkheid is een belangrijke indicator voor concurrentiekracht. Deze studie benadert aantrekkelijkheid als het vermogen om bezoekers en migranten aan te trekken. Het behandelt ook de nadelen van aantrekkelijkheid. website ATTREG: TIGER Deze studie onderzoekt de concurrentiekracht van de EU als een regio binnen de mondiale economie. website TIGER:

2 2. Het concept regionale concurrentie Moderne economische geografie beschouwt de (stedelijke) regio als een cruciale eenheid binnen de mondiale economie. De relatieve concurrentiekracht van regio s is daarom een belangrijke aandachtpunt in het beleid van nationale overheden en de Europese Unie. Het bevorderen van de concurrentiepositie van onder andere de Randstad is decennialang een hoofdthema van het nationaal ruimtelijk beleid geweest, Toch bestaat er geen consensus over wat concurrentiekracht nu precies inhoudt of hoe het gemeten kan worden. Ook ESPON heeft hiermee geworsteld. Er zijn verschillende pogingen gedaan om concurrentiekracht in beeld te brengen, zowel direct als indirect. De TIGER project bijvoorbeeld heeft een zeer Gemiddeld migratiesaldo en bezoekersaantal Gemiddeld migratiesaldo en hoog bezoekersaantal Hoog migratiesaldo en gemiddeld bezoekersaantal Laag migratiesaldo en bezoekersaantal Geen data pragmatisch benadering definieert concurrentiekracht simpelweg als de feitelijke economische groei, uitgedrukt in Bruto Binnenlands Product (BBP) of BBP per inwoner, of handelsbalans. Deze indicatoren drukken immers het gevolg van de concurrentiekracht uit (TIGER DFR, 2012, p. 17). Andere ESPON projecten zijn er meer op gericht om de drijvende krachten achter de concurrentiepositie te achterhalen. Een daarvan is de ATTREG studie die het verwante concept van aantrekkelijkheid onderzoekt: aantrekkelijkheid is in zekere zin een voorwaarde of een noodzakelijke dimensie van concurrentiekracht, hoewel [ ] de twee concepten zich in een ambigue relatie bevinden: gebrek aan aantrekkelijkheid kan een belemmering zijn voor ontwikkeling, maar teveel aantrekkelijkheid kan in sommige gevallen ook een hindernis zijn (ATTREG DFR, p. 2). Figuur 1 (ATTREG) : Regio s die het meeste bezoekers en migranten aantrekken

3 Het FOCI project waarschuwt beleidsmakers om zich niet blind te staren op concurrentiekracht als (enige) succesfactor van een regio: voor het aangaan van een empirische analyse van de concurrentiepositie van Europese steden is het nodig om eerst stil te staan bij wat dit concept wel en niet inhoudt, want het is nogal omstreden. Het concept vindt zijn oorsprong in het bedrijfsleven waar meerdere bedrijven in een begrensde markt belangrijkste doel van een regio is niet producten te verkopen maar een acceptabele leefomgeving te garanderen elkaar beconcurreren voor marktaandeel; het enige doel is producten verkopen. Een bedrijf dat onvoldoende concurrerend is verliest marktaandeel en zou in het ergste geval failliet gaan. [ ] Anders dan bedrijven kunnen regio s niet failliet gaan; zij blijven bestaan ook wanneer de economische productie omlaag gaat [ ] en hun doel is niet het verkopen van producten, maar om voor een acceptabele leefomgeving van hun Figuur 2 (FOCI) : multimodale aansluiting Europese steden Retour met spoor Retour met vliegtuig Retour met beide Voor en natransport luchthaven Boarding Vlucht Tijd op bestemming 2 Voor en natransport station Reis met trein Tijd op bestemming

4 inwoners te zorgen (FOCI SR, 2010, p. 101). Ondanks dit cruciale verschil worden regio s toch als firma s behandeld in de politieke discours over concurrentiekracht. 3. Analyse van regionale concurrentie Diverse ESPON studies proberen te achterhalen welke factoren de concurrentiekracht van een regio bepalen. Voor de rangschikking van Europese steden heeft FOCI gekozen voor de volgende indicatoren: omvang, bereikbaarheid en de positie in mondiale economische netwerken (p. 70). Figuur 2 laat de mate van netwerkcentraliteit van steden zien aan de hand van het aantal mogelijke dagretours. Figuur 3 toont de mate van integratie van steden in de mondiale economie door het aantal filialen (omvang van cirkel) en de relatieve machtsverhouding ( groen betekent een hoger aandeel hoofdkantoren en rood relatief meer dochterondernemingen). Steden met een hoge mate van integratie en macht, zoals Parijs en Zurich zijn weerbaarder dan steden als Manchester, Dublin en Warsaw, is de gedachte. Het ATTREG project geeft inzicht in welke kenmerken van regio s van belang zijn voor het verwante concept van aantrekkelijkheid (van migranten en bezoekers). Belangrijke indicatoren die hiermee sterk samenhangen zijn: aantal hotelbedden, luchthavenrangorde, opleidingsniveau bevolking, percentage studenten, aangenaam weer en tevredenheid van bewoners. Ten slotte wijst het KIT project op het belang van kennis: de wetenschappelijke literatuur heeft een grote mate van consensus bereikt over het feit dat regionale concurrentie en daarmee regionale economische groei niet alleen afhankelijk is van traditionele Aantal filialen (zowel uit eigen land als buitenlandse ondernemingen) Eigen filialen filialen van buiten Eigen filialen + Filialen van buiten Figuur 3 (FOCI) : aantal en saldo interne en externe filialen ( ) 3

5 productiefactoren zoals fysieke kapitaal en arbeidskracht, maar sterk gekoppeld is aan de aanwezigheid van kenmerken zoals vaardigheden, innovatie en kennis. Bovendien zijn de prestaties van een regio sterk afhankelijk van haar mogelijkheid om van kennis spillovers van buurregio s te profiteren (p. 17). 4. Gevolgen voor beleid Wat, volgens ESPON, kunnen steden en regio s doen om hun concurrentiekracht te verhogen? Volgens FOCI zijn de belangrijkste factoren waar steden enige invloed over hebben de leefomgevingskwaliteit (inclusief interne bereikbaarheid), de uitvoeringscapaciteit, bereikbaarheid/aansluiting en een strategie die alle belangrijkste belanghebbenden betrekt. Vele factoren blijven echter buiten de invloedssfeer van individuele steden, omdat zij nog altijd binnen het nationale economische regelgevingssysteem opereren. Ten slotte waarschuwt het KIT project tegen publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling in regio s die onvoldoende uitgerust zijn om deze investeringen te benutten. 5. Nederland Hoe scoren de Nederlandse regio s op het gebied van concurrentiekracht? Het is ten eerste belangrijk te bedenken dat Openheid voor mondiale handel Weinig kwetsbaar Gemiddeld Erg kwetsbaar Stedelijk Divers, hightech Chemisch div. landbouw & industrie industrie zware industrie medium tech lichte industrie lage toegevoegde waarde landbouw Figuur 4 (TIGER) : economische specialisatie en kwetsbaarheid voor mondialisering 4

6 concurrentie plaatsvindt binnen economische sectoren: een regio met veel bedrijven in de hightech sector zal eerder met regio s met dezelfde profiel concurrenten dan met bijvoorbeeld landbouwgerichte regio s. Daarnaast hebben sommige regio s een combinatie van economische activiteiten die relatief beschermd zijn tegen mondiale concurrentie, terwijl anderen veel kwetsbaarder zijn (bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende gevarieerd zijn, of omdat ze proberen op prijs te concurreren). [Nederlandse regio s] behoren tot de minst kwetsbare EU-regio s als het gaat om mondialisering Deze factoren zijn door het TIGER project in kaart gebracht. Figuur 4 laat het resultaat zien. Nederland (helaas zonder regionale differentiatie) wordt gekenmerkt door handel in landbouw en mediumtech industrie en de aanwezigheid van stedelijke regio s. Opvallend is dat deze categorieën tot de minst kwetsbaar voor mondiale druk behoren. De meest problematische regio s in Europa bevinden zich in de zuidelijke periferie een structurele analyse die goed overeenkomt met geografische werkelijkheid van de Eurocrisis. ESPON is een Europees programma voor toegepaste wetenschap. Het ESPONprogramma wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de lidstaten. Doel van ESPON is het Europees Cohesiebeleid te ondersteunen door kennis te leveren over Europese ruimtelijke structuren, trends, en beleidsimpacts. Hierdoor zijn vergelijkingen tussen steden en regio s in Europa mogelijk en wordt de territoriale diversiteit in Europa inzichtelijk gemaakt. CaDEC is een transnationaal project gericht op het bouwen van netwerken, en op communicatie van ESPON resultaten en activiteiten. De insteek van CaDEC is het gebruik van concepten als middel voor kennisoverdracht. Auteur: ESPON Contact Point Nederland Contact: Datum: 1 december Contact Nederlandse steden hebben ook een relatief gunstig positie qua internationale bereikbaarheid (zie figuur 2) en zijn relatief goed ingebed in de mondiale economie met een positief of neutrale machtsbalans (figuur 3). De Nederlandse regio s laten, tot slot, een gemengd beeld zien op de indicator van aantrekkelijkheid voor bezoekers en migranten (figuur 1). Vele regio s scoren gemiddeld, Noord Brabant, Zeeland en Groningen matig. Alleen Flevoland steekt boven de Europese gemiddelde uit (maar alleen als een woonplek). download rapporten vind data in database gebruik de web-gis raadpleeg agenda 5

Buitenlandse kenniswerkers

Buitenlandse kenniswerkers Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? BELEIDSSTUDIE Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? Inhoud Bevindingen 6 Buitenlandse kenniswerkers

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

Entrepreneurship Update

Entrepreneurship Update Amsterdam Center for Entrepreneurship Entrepreneurship Update Slim netwerken in vier stappen Tom Elfring Sponsored by Amsterdam Center for Entrepreneurship Entrepreneurship Update Slim netwerken in vier

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE

TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE Input voor de VNG-commissie Stedelijk Perspectief Otto Raspe 7 maart 2014 Deze notitie is geschreven op verzoek van de commissie Stedelijk Perspectief van de Vereniging

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL Onderzoek in opdracht van Creative Cities Amsterdam Area Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek / Universiteit van Antwerpen) Gerard Marlet (Atlas Gemeenten) Frank van Oort

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

rapporten aan de regering

rapporten aan de regering WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 66 nederland handelsland het perspectief van de transactiekosten bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

De internationale vastgoedmarkt

De internationale vastgoedmarkt De internationale vastgoedmarkt Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Graaf, N. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Global Property Research te Maastricht. Eichholtz is daarnaast verbonden aan de

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland 2012 DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND 2012 De Staat van Nederland Innovatieland 2012 THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland i

Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland i Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland i Irina van Aalst, Oedzge Atzema, Ron Boschma & Frank van Oort* Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, SGPL * tevens verbonden aan

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Verkenning Creatieve Industrie

Verkenning Creatieve Industrie Verkenning Creatieve Industrie Verkenning Creatieve Industrie Colofon Dit is een publicatie van het ministerie van Economische Zaken en het agentschap SenterNovem. P/a Postbus 93144 2509 AC Den Haag Meer

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN.

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN. PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-maU provincie9revoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum 'f 4 FEB.

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie