SPAARNEPOST Nr 516, februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAARNEPOST Nr 516, februari"

Transcriptie

1 SPAARNEPOST Nr 16, februari

2 UITNODIGING tt het bijwnen van de Ledenbijeenkmst p wensdag 20 februari 2019 in "De Schakel", Pijnbmstraat 1, HaarlemNrd, tel Zaal pen m uur. Veiling m ca uur. Eerstvlgende ledenbijeenkmst p wensdag 20 maart 2019 INHOUD Telefnnummers en adressen 1 In memriam Piet Kmen 1 Over de januaribijeenkmst 2/3 Schriftelijke biedingen veiling 3/4 Veilingpbrengsten 4 Muziek in wrden, deel 2, dr Henk Stp /6 Uitleenadressen catalgi, enz Veiling 8-11 Blanc bekjes en mslagen rndzendverkeer 12 Ledenmutaties/Agenda 12 Redactie: D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB Haarlem Gehele f gedeeltelijke vername van de inhud, mits met brnvermelding, is tegestaan. 2

3 TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN Bestuur: Vrzitter: L.A.M. Turkenburg Penningmeester: C.J. Frtgens (NL4 ABNA t.n.v. Hlemse Filatelist Verg te Haarlem) Secretaris: A.J. Dietz Ledenadministratie: L.A. Kelemij (NL1 INGB , pstbus 6236, 2001 HE Haarlem) Administrateur Rndzendverkeer en redactie Spaarnepst: D.F. de Geus Bestuurslid veilingzaken: B.G. Mannesse De bestuursleden zijn k per bereikbaar met de vlgende adressen: Overige functinarissen: RZV pstzegels: K. Hagenaars-Buijs Veilingmeester: D. Kerkvliet Inleveren veilingkavels: G.C. Metselaar Website: IN MEMORIAM PIET KOOMEN Piet werd lid van OHvZ in 194 en begn zijn lpbaan als medewerker in 1948 met rndbrengen van zendingen en als sectiehfd van meerdere secties. Vele jaren was hij verkppunt en inleveradres van bekjes.wat later werd hij k de man vr het cntrleren en inbeken van de aangebden bekjes. Vr zijn inzet vr de vereniging is hij dan k tt lid van verdienste benemd. Ik heb hem persnlijk leren kennen als een beminnelijk mens, die het werk heeft vlgehuden zlang zijn gezndheid hem testnd.. Hij werd 9 jaar. Dik de Geus 1

4 OVER DE JANUARIBIJEENKOMST Op de eerste ledenbijeenkmst van het nieuwe jaar waren er minder mensen dan gebruikelijk (30, inclusief het bestuur) vanwege de ku en wellicht k m even financieel bij te kmen van de schrik van de dure decembermaand. Deze bijeenkmst was de eerste waarbij Luc Turkenburg (weer) aan de bestuurstafel zat. In tegenstelling tt de veilingen van 2018, waar pmerkelijk veel werd verkcht en tegen gede prijzen, was de januariveiling niet z n succes. Interessant was dat er p alles znder inzetprijzen gebden werd en sms flink k, maar dat maar liefst veertien veilingstukken-met-inzetprijs in eerste instantie niet werden verkcht (een enkeling wel ng na de veiling, tegen de inzetprijs) en dat vijftien stukken vr minder dan de inzetprijs weggingen. Dat is p een ttaal van veilingstukken veel. Het begint er p te lijken dat de markt vr Nederland tamelijk verzadigd is binnen de vereniging: de meeste Nederlandverzamelaars hebben alles al. Ok vr frankeergeldige zegels was deze keer geen anim. En vr enkele prachtige zegels van Grenland, waarnder de meilijkste van dat lastige gebied, was k geen anim. De keerzijde van deze situatie is wel dat dit HET mment lijkt m p de verenigingsveilingen vr relatief weinig geld veel mi materiaal te bemachtigen, k vr de wederverkp. We willen er ng eens p wijzen dat p de veilingstukken-met-inzet k schriftelijk kan wrden gebden. De veiling slt met de verkp van vijf beken uit de vrmalige biblitheek, die alle vijf werden verkcht. Op de februaribijeenkmst zullen ng een paar restanten uit de biblitheek klaar liggen vr wie daar interesse in heeft. Bij meerdere gegadigden gaan ze alsng in de veiling. Vrafgaand aan en na aflp van de veiling werd er dr veel aanwezigen genten van een verenigingsdrankje, geanimeerd gesprken ver de hbby en gekcht bij leden die verkpmateriaal bij zich hadden. Bij het eerste deel van de bijeenkmst werden vragen gesteld ver de nline pstgeschiedenis (waar veel belangstelling vr is en waar steeds meer leden aan gaan bijdragen met ideeën en pststukken). Er werd gevraagd m elke keer als er nieuwe aanwas is p de website even aan te kndigen (in de Spaarnepst en p de Verenigingsavnd) dat dat het geval is. Dat zullen we den en k kmt er af en te aandacht vr p de website van de pstzegelblg. De laatste tijd zijn er drie stukken bijgekmen ver efilatelie: de pstgeschiedenis van vóór 182. Maar er is p dit mment veel nieuws in bewerking, bijvrbeeld aparte aandacht vr de drpen rndm Haarlem, een grt stuk ver de bestellersstempels van Haarlem, aandacht vr de pstgeschiedenis van 2

5 bedrijven en instellingen, en familiepst : p basis van wat families in hun familiearchief hebben bewaard zijn mie verhalen te vertellen ver die families en de pst die ze ntvingen. En er wrdt k gestaag gewerkt aan aparte aandacht vr ansichtkaarten, iets waar we binnen de vereniging k meer aandacht aan willen gaan besteden (he is p dit mment ter discussie binnen het bestuur). Beslten is m met ingang van mei elke maand een prijsvraag te hebben p basis van de nline infrmatie ver de pstgeschiedenis. Inzenden van het antwrd p die prijsvraag kan vraf per (aan de secretaris) en schriftelijk p de verenigingsavnd zelf. Uit de gede antwrden wrdt p die avnd blind een winnaar gekzen die een veilingvucher van krijgt, die binnen een jaar met wrden besteed. Op deze manier wrdt een van de ideeën uitgeverd uit de eerdere ledenenquète en kmt er spelenderwijs meer aandacht vr de website en de pstgeschiedenis. Secretaris Tn Dietz. SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN VEILING Er kan een schriftelijk bd wrden gedaan p alle kavels met een vermelde inzetprijs, met uitzndering van mvangrijke kavels als cmplete albums, stckbeken en dergelijke. Naast de schriftelijke biedingen kan uiteraard in de zaal p de gebruikelijke wijze wrden (mee)gebden. Bieden kan uitsluitend schriftelijk f per geschieden, dus beslist niet telefnisch. Biedingen lager dan de inzetprijs wrden niet geaccepteerd. Biedingen dienen uiterlijk één dag vr de veiling binnen te zijn. Het bd stijgt steeds met 2,- nder 0,-, bven 0,- met,- en bven 00,- met,-. Vr elk kavel is 1,- tafelgeld verschuldigd. Indien een kavel aan u is tegewezen, ntvangt u hiervan per mgaande bericht. U dient dan het verschuldigde bedrag plus prt vr aangetekende tezending ver te maken p bankrekening nr NL INGB t.n.v. OHvZ Veilingmeester te Haarlem. Na ntvangst van de verschrijving zal tt tezending wrden vergegaan. Vergeet niet bij uw bd het kavelnummer te vermelden. N.B. Omvangrijke kavels, zals stckbeken, albums en dergelijke wrden niet tegeznden maar kunnen na afspraak afgehaald wrden. 3

6 De bieding wrdt tegeslagen één bd bven het tt dan hgste bd. Het veilingreglement blijft k bij deze van tepassing. Na de veiling kunnen géén inlichtingen wrden gegeven ver de tewijzing van de kavels. In de eerstvlgende "Spaarnepst" wrden de pbrengsten van de kavels gepubliceerd. Schriftelijke biedingen kunnen wrden gericht nder vermelding van uw telefnnummer, aan: G.C. Metselaar, De Genestetweg 26, 2061 VC BLOEMENDAAL f als aan Het uitbrengen van schriftelijke biedingen via de geniet de vrkeur. Cntact na tewijzing ver de afrekening en het phalen f testuren van de kavels zal dan k via de verlpen. VEILINGOPBRENGSTEN De kavels van de veiling van 16 januari jl brachten de vlgende bedragen p (znder tafelgeld) 1/ Ttaal 96 4

7 MUZIEK IN WOORDEN (2), dr Henk Stp De nvelle is een krte verhaalvrm waarin in tegenstelling tt bijv. het sprkje ver gebeurtenissen verteld wrdt die echt gebeurd zijn f in ieder geval heel ged gebeurd hadden kunnen zijn. Een nvelle verteld in gedrngen en bijna bjectieve stijl ver een centraal cnflict. De gebeurtenis is nieuw f wrdt pnieuw verteld. Een ged vrbeeld is het in de Duitse literatuur zeer bekende verhaal "Der Schimmelreiter" van Thedr Strm ( ) (afb. 11) waarin het karakteristieke landschap en zijn bewners d.w.z. de zeekant van Sleeswijk-Hlstein een bijna verheersende rl speelt. De sfeer van stad Jever is daarvr zeer kenmerkend. afb 11 Een erg leuk genre heb ik zelf altijd de fabel gevnden. Fabels zijn krte verhalen waarin menselijk gedrag vergebracht wrdt p dieren, sms k wel p nbezielde bjecten als stenen, planten enz. Ze zijn vaak grappig-satirisch f k wel mralistisch-belerend. Ok de fabel is als genre al erg ud. Een zekere Aisps uit Phrygië verzamelde fabels uit India en Griekenland (afb. 12) en verde z de fabel in het Avndland in. Daar werden die van de Franse schrijver Jean de la Fntaine (afb. 13) zeer afb 12 ppulair. Ng kent vrijwel iedereen het verhaal van de vs en de raaf (afb. 14). In Duitsland heeft Lessing ( ) (afb. 1) vanwege het belerende karakter afb 13 van veel fabels het genre vergenmen. afb 1 afb 14 Over Lessing gesprken, hij was enthusiast ver de parabel van de drie ringen die hij bij Bccacci aantrf. Het is een ngal ingewikkeld verhaal ver een vader die een erg kstbare ring bezit en niet weet dr wie van zijn drie zns hij die zal laten erven. Lessing gebruikt die parabel in zijn tneelstuk "Nathan der Weise",

8 waarin de drie ringen symbl staat vr de drie grte gdsdiensten Islam, Jdendm en Christendm. Met betrekking tt de shrt stry (in het Duits "Kurzgeschichte") is het werk van E.T.A. Hffmann (van Hffmanns Erzählungen,afb. 16) een ged vrbeeld uit de begintijd van dit genre. De shrt stry had en heeft als belangrijke functie dat hij in één adem gelezen met kunnen wrden. Hij vrziet nl. in de behefte afb 16 aan literair werk bij mensen die het te druk, druk, druk hebben m bijv. (dikke) rmans te lezen. Het genre is in de Engelse wereld ntstaan en Hffmann heeft het werk van Edgar Allen Pe (afb. 1) waarschijnlijk wel gekend. afb 1 Tensltte met natuurlijk de rman genemd wrden. De keuze is hier verstelpend grt. Het gekzen vrbeeld is dan k vlstrekt willekeurig. Het betreft de histrische rman "Maria Stuart" van de Ostenrijker Stefan Zweig ( ) (afb.18). Het kernstuk van dit werk is het hg plpende cnflict tussen Maria Stuart en de Engelse kningin Elisabeth I (afb. 19), een nderwerp dat k al was pgepakt dr de grte dichter, schrijver en histricus Friedrich Schiller (19-180), die de stf echter tt een drama verwerkte. afb 18 afb 19 6

9 UITLEENADRESSEN CATALOGI ENZ. Onderstaand vindt u de adressen waar de Michel en Yvert catalgi te leen zijn, bij vrkeur na telefnische afspraak. Bij D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, Haarlem Hier zijn beschikbaar: Michel Eurpa deel , delen , deel 6 201/12, deel 20/11 Michel Duitsland 2009/20 alsmede Duitsland Speciaal 200 (2 delen) Michel Overzee: Band 1 dl 1 (200/08) Nrd-Amerika, dl 2 Midden-Amerika (2008/09) Band 2 Caraïbisch gebieden (2008/2009) Band 3 Zuid-Amerika 2 delen resp. A t/m I en K t/m Z (2009/) Band 4 Nrd- en Ost-Afrika (2009): Band West-Afrika 2 delen resp. A t/m G en H t/m Z (2011) Band 6 Zuid- en Midden-Afrika (2011/12) Band (20): Australië, Oceanië, Antarctica Band 8 dl 1 Zuid-Azië, dl 2 Zuidst-Azië (20/11) Band 9 dl 1 China, dl 2 Japan, Krea, Mnglië (2008) Band 9 dl 2 Japan enz en ex-svjet staten in Azië (2014) Band Het nabije Osten (2012/13) Bij dhr J.B. Hnkp, Rijksstraatweg 632, Haarlem Michel Eurpa 200/06, 4 delen; Michel Duitsland Speciaal 200 (2 delen) Yvert Frankrijk (2006) Franse klniën (200) Yvert Buiten Eurpa (dl 1 200, dln 2&3 (t/m G) 2006; verige ) Tevens zijn vr uitleen beschikbaar een watermerkzeker "Signscpe" en een UV-lamp vr flurescerende en fsfriserende zegels (.a k vr Engelse zegels) bij D.F. de Geus (adres zie bven).

10 KAVELLIJST vr de veiling van 20 februari 2019 = gebruikt, =ngebruikt, =pstfris. Cat.waarde in vlgens aangegeven catalgus. Nr catnr / Omschrijving catw Inzet 1 Indnesië in ringband 2 Nrwegen FDC s in ringband 3 Engeland FDC s in 2 ringbanden Ned. Cll in DAVO-album in gem. kwal. 0 Ned. Cll in DAVO-album Ned. 2,0 gld. Hangend Haar 1893 licht smezelig 1 P36-46 Suriname prt Van Krimpen Curaça c. Wilhelmina Ned. Indië g. Wilhelmina Van Knijnenburg () Suriname c. Keerdruk 1909 znder gm, zals uitgegeven 20 9a 11 Mi. 34 Griekenland 8 dr. Arkadi Mi 66 Griekenland dr. Vrsten Ned. Zmer Lp Ned. Meeuwen PV 1-2 Ned. Pstpakketverrekenzegels , R30 Ned. 3 c. Veth rltanding Ostenrijk veldpst en gebieden in insteekbek 18 Ostenrijk klassiek in insteekbek 19 Duitsland waarbij betere in insteekbek 20 8

11 20 Nieuw-Zeeland in insteekbek Ned. Herdenking Ned. Frankeergeldig 23 Ned. 120 FDC s tussen E3 en E183 in Imprta-album 24 Ostenrijk diverse pststukken vnl. FDC s in 2 DAVO-albums 2 Ned. 3 insteekbeken 26 Zweden in dik insteekbek met dubletten, interessant klassiek deel met stempels 2 BRD cllectie in DAVOKristalalbum 63 1 N Ysland uitbarsting Hekla Ysland visserij en landbuw / Ysland diverse vrstellingen 192 waarvan 2 kr pstfris 31 Zwitserland in insteekbek met diverse keerdrukken 1 32 Mtief fauna in insteekbek 33 E4 Ned. FDC Zmer 1961 znder adres Ned. Indië Jaarbeurs Bandeng Ned. Indië Jubileum Ned. Nieuw-Guinea eerste 4 emissies Mi 29 België fr. TBC Diversen in plastic tas 39 Blanc albumbladen, insteekbladen en HAWID-strken in plastic tas 40 lege insteekbeken in plastic tas 41 ZBL / Indnesië Gebuwen 1949 Indnesië betere velletjes 2

12 V Ned. Amphilex-velletjes Ned. 6 prestigebekjes van artiesten 46 Ned. gulden Jubileum 1913 N2 20 / Ned. Kleine cllectie in Leuchtturmalbum 4 Peru cllectie iets Uruquay in insteekbek 48 Ierland in insteekbek met dubletten / Cll. Egypte, Jrdanië, Irak en udindische Staten in ud album 0 30 Gehele wereld zegels in schenends 1 E Ned. FDC Zmer 191 met adres en pen klep E46 Ned. FDC Zmer 1960 znder adres met pen klep 0 3 BRD 1-ste dagbladen in 4 albumpjes 4 BRD 1-ste dagbladen in 3 albumpjes Berlijn 1-ste dagbladen in 4 albumpjes 6 Ned. Mdern in insteekbek waarbij velletjes en veldelen Gehele wereld afgeweekte en nafgeweekte zegels in kistje 8 Dik leeg insteekbek 9 Ysland p 2 insteekbladen 60 3 lege insteekbeken met zwarte bladen 61 3 lege insteekbeken met witte bladen 62 / Mnac in klein insteekbekje Ned. Bek kastelen en trnwisseling 2013 N Ned. 1 verschillende briefkaarten

13 6 Ned. Leeg luxe DAVO-album Zweden cll in insteekbek 6 Aruba p insteekbladen Ned in insteekbek met dubletten 0 Ned. frankeergeldige betere zegels uit bekjes 63 Plen in insteekbek Afbeeldingen kavels, 14 en N86 30

14 BLANCO BOEKJES EN OMSLAGEN VOOR HET RONDZENDVERKEER Blanc bekjes vr het rndzendverkeer pstzegels ksten 1,- per stuk en de "snuffelenvelppen" 0,20 per stuk. Blanc mslagen vr het rndzendverkeer pststukken ksten 0,4 per stuk. Deze zijn vrlpig alle verkrijgbaar bij: D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB Haarlem, tel , alwaar een en ander k kan wrden ingeleverd. Bij tezending van bekjes f mslagen wrden prtksten extra in rekening gebracht. Op de ledenbijeenkmsten zullen eveneens bekjes, snuffel-envelppen en mslagen vr pststukken te kp zijn en deze kunnen eventueel k p de ledenbijeenkmsten wrden ingeleverd. LEDENMUTATIES EN JUBILEA Overleden: 14 P. Hijkp 63 N.L. Uitendaal 0 P. Kmen Namens het bestuur van O.H.v.Z. L.A. Kelemij, ledenadministrateur Pstbus HE HAARLEM Jubilaris februari: de heer J. de Gede, 0 jaar. AGENDA VOOR HET SEIZOEN Ledenbijeenkmsten: 20 februari, 20 maart, 1 april, 1 mei en 19 juni 2019, alle p wensdag. Bestuursvergaderingen: 2 februari, 2 maart, 24 april en 22 mei

15 13

16 14