SPAARNEPOST Nr 516, februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAARNEPOST Nr 516, februari"

Transcriptie

1 SPAARNEPOST Nr 16, februari

2 UITNODIGING tt het bijwnen van de Ledenbijeenkmst p wensdag 20 februari 2019 in "De Schakel", Pijnbmstraat 1, HaarlemNrd, tel Zaal pen m uur. Veiling m ca uur. Eerstvlgende ledenbijeenkmst p wensdag 20 maart 2019 INHOUD Telefnnummers en adressen 1 In memriam Piet Kmen 1 Over de januaribijeenkmst 2/3 Schriftelijke biedingen veiling 3/4 Veilingpbrengsten 4 Muziek in wrden, deel 2, dr Henk Stp /6 Uitleenadressen catalgi, enz Veiling 8-11 Blanc bekjes en mslagen rndzendverkeer 12 Ledenmutaties/Agenda 12 Redactie: D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB Haarlem Gehele f gedeeltelijke vername van de inhud, mits met brnvermelding, is tegestaan. 2

3 TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN Bestuur: Vrzitter: L.A.M. Turkenburg Penningmeester: C.J. Frtgens (NL4 ABNA t.n.v. Hlemse Filatelist Verg te Haarlem) Secretaris: A.J. Dietz Ledenadministratie: L.A. Kelemij (NL1 INGB , pstbus 6236, 2001 HE Haarlem) Administrateur Rndzendverkeer en redactie Spaarnepst: D.F. de Geus Bestuurslid veilingzaken: B.G. Mannesse De bestuursleden zijn k per bereikbaar met de vlgende adressen: Overige functinarissen: RZV pstzegels: K. Hagenaars-Buijs Veilingmeester: D. Kerkvliet Inleveren veilingkavels: G.C. Metselaar Website: IN MEMORIAM PIET KOOMEN Piet werd lid van OHvZ in 194 en begn zijn lpbaan als medewerker in 1948 met rndbrengen van zendingen en als sectiehfd van meerdere secties. Vele jaren was hij verkppunt en inleveradres van bekjes.wat later werd hij k de man vr het cntrleren en inbeken van de aangebden bekjes. Vr zijn inzet vr de vereniging is hij dan k tt lid van verdienste benemd. Ik heb hem persnlijk leren kennen als een beminnelijk mens, die het werk heeft vlgehuden zlang zijn gezndheid hem testnd.. Hij werd 9 jaar. Dik de Geus 1

4 OVER DE JANUARIBIJEENKOMST Op de eerste ledenbijeenkmst van het nieuwe jaar waren er minder mensen dan gebruikelijk (30, inclusief het bestuur) vanwege de ku en wellicht k m even financieel bij te kmen van de schrik van de dure decembermaand. Deze bijeenkmst was de eerste waarbij Luc Turkenburg (weer) aan de bestuurstafel zat. In tegenstelling tt de veilingen van 2018, waar pmerkelijk veel werd verkcht en tegen gede prijzen, was de januariveiling niet z n succes. Interessant was dat er p alles znder inzetprijzen gebden werd en sms flink k, maar dat maar liefst veertien veilingstukken-met-inzetprijs in eerste instantie niet werden verkcht (een enkeling wel ng na de veiling, tegen de inzetprijs) en dat vijftien stukken vr minder dan de inzetprijs weggingen. Dat is p een ttaal van veilingstukken veel. Het begint er p te lijken dat de markt vr Nederland tamelijk verzadigd is binnen de vereniging: de meeste Nederlandverzamelaars hebben alles al. Ok vr frankeergeldige zegels was deze keer geen anim. En vr enkele prachtige zegels van Grenland, waarnder de meilijkste van dat lastige gebied, was k geen anim. De keerzijde van deze situatie is wel dat dit HET mment lijkt m p de verenigingsveilingen vr relatief weinig geld veel mi materiaal te bemachtigen, k vr de wederverkp. We willen er ng eens p wijzen dat p de veilingstukken-met-inzet k schriftelijk kan wrden gebden. De veiling slt met de verkp van vijf beken uit de vrmalige biblitheek, die alle vijf werden verkcht. Op de februaribijeenkmst zullen ng een paar restanten uit de biblitheek klaar liggen vr wie daar interesse in heeft. Bij meerdere gegadigden gaan ze alsng in de veiling. Vrafgaand aan en na aflp van de veiling werd er dr veel aanwezigen genten van een verenigingsdrankje, geanimeerd gesprken ver de hbby en gekcht bij leden die verkpmateriaal bij zich hadden. Bij het eerste deel van de bijeenkmst werden vragen gesteld ver de nline pstgeschiedenis (waar veel belangstelling vr is en waar steeds meer leden aan gaan bijdragen met ideeën en pststukken). Er werd gevraagd m elke keer als er nieuwe aanwas is p de website even aan te kndigen (in de Spaarnepst en p de Verenigingsavnd) dat dat het geval is. Dat zullen we den en k kmt er af en te aandacht vr p de website van de pstzegelblg. De laatste tijd zijn er drie stukken bijgekmen ver efilatelie: de pstgeschiedenis van vóór 182. Maar er is p dit mment veel nieuws in bewerking, bijvrbeeld aparte aandacht vr de drpen rndm Haarlem, een grt stuk ver de bestellersstempels van Haarlem, aandacht vr de pstgeschiedenis van 2

5 bedrijven en instellingen, en familiepst : p basis van wat families in hun familiearchief hebben bewaard zijn mie verhalen te vertellen ver die families en de pst die ze ntvingen. En er wrdt k gestaag gewerkt aan aparte aandacht vr ansichtkaarten, iets waar we binnen de vereniging k meer aandacht aan willen gaan besteden (he is p dit mment ter discussie binnen het bestuur). Beslten is m met ingang van mei elke maand een prijsvraag te hebben p basis van de nline infrmatie ver de pstgeschiedenis. Inzenden van het antwrd p die prijsvraag kan vraf per (aan de secretaris) en schriftelijk p de verenigingsavnd zelf. Uit de gede antwrden wrdt p die avnd blind een winnaar gekzen die een veilingvucher van krijgt, die binnen een jaar met wrden besteed. Op deze manier wrdt een van de ideeën uitgeverd uit de eerdere ledenenquète en kmt er spelenderwijs meer aandacht vr de website en de pstgeschiedenis. Secretaris Tn Dietz. SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN VEILING Er kan een schriftelijk bd wrden gedaan p alle kavels met een vermelde inzetprijs, met uitzndering van mvangrijke kavels als cmplete albums, stckbeken en dergelijke. Naast de schriftelijke biedingen kan uiteraard in de zaal p de gebruikelijke wijze wrden (mee)gebden. Bieden kan uitsluitend schriftelijk f per geschieden, dus beslist niet telefnisch. Biedingen lager dan de inzetprijs wrden niet geaccepteerd. Biedingen dienen uiterlijk één dag vr de veiling binnen te zijn. Het bd stijgt steeds met 2,- nder 0,-, bven 0,- met,- en bven 00,- met,-. Vr elk kavel is 1,- tafelgeld verschuldigd. Indien een kavel aan u is tegewezen, ntvangt u hiervan per mgaande bericht. U dient dan het verschuldigde bedrag plus prt vr aangetekende tezending ver te maken p bankrekening nr NL INGB t.n.v. OHvZ Veilingmeester te Haarlem. Na ntvangst van de verschrijving zal tt tezending wrden vergegaan. Vergeet niet bij uw bd het kavelnummer te vermelden. N.B. Omvangrijke kavels, zals stckbeken, albums en dergelijke wrden niet tegeznden maar kunnen na afspraak afgehaald wrden. 3

6 De bieding wrdt tegeslagen één bd bven het tt dan hgste bd. Het veilingreglement blijft k bij deze van tepassing. Na de veiling kunnen géén inlichtingen wrden gegeven ver de tewijzing van de kavels. In de eerstvlgende "Spaarnepst" wrden de pbrengsten van de kavels gepubliceerd. Schriftelijke biedingen kunnen wrden gericht nder vermelding van uw telefnnummer, aan: G.C. Metselaar, De Genestetweg 26, 2061 VC BLOEMENDAAL f als aan Het uitbrengen van schriftelijke biedingen via de geniet de vrkeur. Cntact na tewijzing ver de afrekening en het phalen f testuren van de kavels zal dan k via de verlpen. VEILINGOPBRENGSTEN De kavels van de veiling van 16 januari jl brachten de vlgende bedragen p (znder tafelgeld) 1/ Ttaal 96 4

7 MUZIEK IN WOORDEN (2), dr Henk Stp De nvelle is een krte verhaalvrm waarin in tegenstelling tt bijv. het sprkje ver gebeurtenissen verteld wrdt die echt gebeurd zijn f in ieder geval heel ged gebeurd hadden kunnen zijn. Een nvelle verteld in gedrngen en bijna bjectieve stijl ver een centraal cnflict. De gebeurtenis is nieuw f wrdt pnieuw verteld. Een ged vrbeeld is het in de Duitse literatuur zeer bekende verhaal "Der Schimmelreiter" van Thedr Strm ( ) (afb. 11) waarin het karakteristieke landschap en zijn bewners d.w.z. de zeekant van Sleeswijk-Hlstein een bijna verheersende rl speelt. De sfeer van stad Jever is daarvr zeer kenmerkend. afb 11 Een erg leuk genre heb ik zelf altijd de fabel gevnden. Fabels zijn krte verhalen waarin menselijk gedrag vergebracht wrdt p dieren, sms k wel p nbezielde bjecten als stenen, planten enz. Ze zijn vaak grappig-satirisch f k wel mralistisch-belerend. Ok de fabel is als genre al erg ud. Een zekere Aisps uit Phrygië verzamelde fabels uit India en Griekenland (afb. 12) en verde z de fabel in het Avndland in. Daar werden die van de Franse schrijver Jean de la Fntaine (afb. 13) zeer afb 12 ppulair. Ng kent vrijwel iedereen het verhaal van de vs en de raaf (afb. 14). In Duitsland heeft Lessing ( ) (afb. 1) vanwege het belerende karakter afb 13 van veel fabels het genre vergenmen. afb 1 afb 14 Over Lessing gesprken, hij was enthusiast ver de parabel van de drie ringen die hij bij Bccacci aantrf. Het is een ngal ingewikkeld verhaal ver een vader die een erg kstbare ring bezit en niet weet dr wie van zijn drie zns hij die zal laten erven. Lessing gebruikt die parabel in zijn tneelstuk "Nathan der Weise",

8 waarin de drie ringen symbl staat vr de drie grte gdsdiensten Islam, Jdendm en Christendm. Met betrekking tt de shrt stry (in het Duits "Kurzgeschichte") is het werk van E.T.A. Hffmann (van Hffmanns Erzählungen,afb. 16) een ged vrbeeld uit de begintijd van dit genre. De shrt stry had en heeft als belangrijke functie dat hij in één adem gelezen met kunnen wrden. Hij vrziet nl. in de behefte afb 16 aan literair werk bij mensen die het te druk, druk, druk hebben m bijv. (dikke) rmans te lezen. Het genre is in de Engelse wereld ntstaan en Hffmann heeft het werk van Edgar Allen Pe (afb. 1) waarschijnlijk wel gekend. afb 1 Tensltte met natuurlijk de rman genemd wrden. De keuze is hier verstelpend grt. Het gekzen vrbeeld is dan k vlstrekt willekeurig. Het betreft de histrische rman "Maria Stuart" van de Ostenrijker Stefan Zweig ( ) (afb.18). Het kernstuk van dit werk is het hg plpende cnflict tussen Maria Stuart en de Engelse kningin Elisabeth I (afb. 19), een nderwerp dat k al was pgepakt dr de grte dichter, schrijver en histricus Friedrich Schiller (19-180), die de stf echter tt een drama verwerkte. afb 18 afb 19 6

9 UITLEENADRESSEN CATALOGI ENZ. Onderstaand vindt u de adressen waar de Michel en Yvert catalgi te leen zijn, bij vrkeur na telefnische afspraak. Bij D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, Haarlem Hier zijn beschikbaar: Michel Eurpa deel , delen , deel 6 201/12, deel 20/11 Michel Duitsland 2009/20 alsmede Duitsland Speciaal 200 (2 delen) Michel Overzee: Band 1 dl 1 (200/08) Nrd-Amerika, dl 2 Midden-Amerika (2008/09) Band 2 Caraïbisch gebieden (2008/2009) Band 3 Zuid-Amerika 2 delen resp. A t/m I en K t/m Z (2009/) Band 4 Nrd- en Ost-Afrika (2009): Band West-Afrika 2 delen resp. A t/m G en H t/m Z (2011) Band 6 Zuid- en Midden-Afrika (2011/12) Band (20): Australië, Oceanië, Antarctica Band 8 dl 1 Zuid-Azië, dl 2 Zuidst-Azië (20/11) Band 9 dl 1 China, dl 2 Japan, Krea, Mnglië (2008) Band 9 dl 2 Japan enz en ex-svjet staten in Azië (2014) Band Het nabije Osten (2012/13) Bij dhr J.B. Hnkp, Rijksstraatweg 632, Haarlem Michel Eurpa 200/06, 4 delen; Michel Duitsland Speciaal 200 (2 delen) Yvert Frankrijk (2006) Franse klniën (200) Yvert Buiten Eurpa (dl 1 200, dln 2&3 (t/m G) 2006; verige ) Tevens zijn vr uitleen beschikbaar een watermerkzeker "Signscpe" en een UV-lamp vr flurescerende en fsfriserende zegels (.a k vr Engelse zegels) bij D.F. de Geus (adres zie bven).

10 KAVELLIJST vr de veiling van 20 februari 2019 = gebruikt, =ngebruikt, =pstfris. Cat.waarde in vlgens aangegeven catalgus. Nr catnr / Omschrijving catw Inzet 1 Indnesië in ringband 2 Nrwegen FDC s in ringband 3 Engeland FDC s in 2 ringbanden Ned. Cll in DAVO-album in gem. kwal. 0 Ned. Cll in DAVO-album Ned. 2,0 gld. Hangend Haar 1893 licht smezelig 1 P36-46 Suriname prt Van Krimpen Curaça c. Wilhelmina Ned. Indië g. Wilhelmina Van Knijnenburg () Suriname c. Keerdruk 1909 znder gm, zals uitgegeven 20 9a 11 Mi. 34 Griekenland 8 dr. Arkadi Mi 66 Griekenland dr. Vrsten Ned. Zmer Lp Ned. Meeuwen PV 1-2 Ned. Pstpakketverrekenzegels , R30 Ned. 3 c. Veth rltanding Ostenrijk veldpst en gebieden in insteekbek 18 Ostenrijk klassiek in insteekbek 19 Duitsland waarbij betere in insteekbek 20 8

11 20 Nieuw-Zeeland in insteekbek Ned. Herdenking Ned. Frankeergeldig 23 Ned. 120 FDC s tussen E3 en E183 in Imprta-album 24 Ostenrijk diverse pststukken vnl. FDC s in 2 DAVO-albums 2 Ned. 3 insteekbeken 26 Zweden in dik insteekbek met dubletten, interessant klassiek deel met stempels 2 BRD cllectie in DAVOKristalalbum 63 1 N Ysland uitbarsting Hekla Ysland visserij en landbuw / Ysland diverse vrstellingen 192 waarvan 2 kr pstfris 31 Zwitserland in insteekbek met diverse keerdrukken 1 32 Mtief fauna in insteekbek 33 E4 Ned. FDC Zmer 1961 znder adres Ned. Indië Jaarbeurs Bandeng Ned. Indië Jubileum Ned. Nieuw-Guinea eerste 4 emissies Mi 29 België fr. TBC Diversen in plastic tas 39 Blanc albumbladen, insteekbladen en HAWID-strken in plastic tas 40 lege insteekbeken in plastic tas 41 ZBL / Indnesië Gebuwen 1949 Indnesië betere velletjes 2

12 V Ned. Amphilex-velletjes Ned. 6 prestigebekjes van artiesten 46 Ned. gulden Jubileum 1913 N2 20 / Ned. Kleine cllectie in Leuchtturmalbum 4 Peru cllectie iets Uruquay in insteekbek 48 Ierland in insteekbek met dubletten / Cll. Egypte, Jrdanië, Irak en udindische Staten in ud album 0 30 Gehele wereld zegels in schenends 1 E Ned. FDC Zmer 191 met adres en pen klep E46 Ned. FDC Zmer 1960 znder adres met pen klep 0 3 BRD 1-ste dagbladen in 4 albumpjes 4 BRD 1-ste dagbladen in 3 albumpjes Berlijn 1-ste dagbladen in 4 albumpjes 6 Ned. Mdern in insteekbek waarbij velletjes en veldelen Gehele wereld afgeweekte en nafgeweekte zegels in kistje 8 Dik leeg insteekbek 9 Ysland p 2 insteekbladen 60 3 lege insteekbeken met zwarte bladen 61 3 lege insteekbeken met witte bladen 62 / Mnac in klein insteekbekje Ned. Bek kastelen en trnwisseling 2013 N Ned. 1 verschillende briefkaarten

13 6 Ned. Leeg luxe DAVO-album Zweden cll in insteekbek 6 Aruba p insteekbladen Ned in insteekbek met dubletten 0 Ned. frankeergeldige betere zegels uit bekjes 63 Plen in insteekbek Afbeeldingen kavels, 14 en N86 30

14 BLANCO BOEKJES EN OMSLAGEN VOOR HET RONDZENDVERKEER Blanc bekjes vr het rndzendverkeer pstzegels ksten 1,- per stuk en de "snuffelenvelppen" 0,20 per stuk. Blanc mslagen vr het rndzendverkeer pststukken ksten 0,4 per stuk. Deze zijn vrlpig alle verkrijgbaar bij: D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB Haarlem, tel , alwaar een en ander k kan wrden ingeleverd. Bij tezending van bekjes f mslagen wrden prtksten extra in rekening gebracht. Op de ledenbijeenkmsten zullen eveneens bekjes, snuffel-envelppen en mslagen vr pststukken te kp zijn en deze kunnen eventueel k p de ledenbijeenkmsten wrden ingeleverd. LEDENMUTATIES EN JUBILEA Overleden: 14 P. Hijkp 63 N.L. Uitendaal 0 P. Kmen Namens het bestuur van O.H.v.Z. L.A. Kelemij, ledenadministrateur Pstbus HE HAARLEM Jubilaris februari: de heer J. de Gede, 0 jaar. AGENDA VOOR HET SEIZOEN Ledenbijeenkmsten: 20 februari, 20 maart, 1 april, 1 mei en 19 juni 2019, alle p wensdag. Bestuursvergaderingen: 2 februari, 2 maart, 24 april en 22 mei

15 13

16 14

SPAARNEPOST Nr 508, april

SPAARNEPOST Nr 508, april SPAARNEPOST Nr 08, april 2018 1 UITNODIGING tt het bijwnen van de Ledenbijeenkmst p wensdag 18 april 2018 in "De Schakel", Pijnbmstraat 17, HaarlemNrd, tel. 023-24924. Zaal pen m 19.00 uur. Veiling m ca.

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 513, november

SPAARNEPOST Nr 513, november SPAARNEPOST Nr 13, nvember 201 1 UITNODIGING tt het bijwnen van de Ledenbijeenkmst p wensdag 21 nvember 201 in "De Schakel", Pijnbmstraat 17, Haarlem-Nrd, tel. 023-24924. Zaal pen m 19.00 uur. Veiling

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 521, september

SPAARNEPOST Nr 521, september SPAARNEPOST Nr 521, september 2019 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst op woensdag 18 september 2019 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, Haarlem-Noord, tel. 023-5254924. Zaal open om

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 519, mei

SPAARNEPOST Nr 519, mei SPAARNEPOST Nr 19, mei 2019 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst op woensdag 1 mei 2019 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, HaarlemNoord, tel. 023-24924. Zaal open om 19.00 uur. Veiling

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 517, maart

SPAARNEPOST Nr 517, maart SPAARNEPOST Nr 1, maart 2019 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst op woensdag 20 maart 2019 in "De Schakel", Pijnboomstraat 1, HaarlemNoord, tel. 02-292. Zaal open om 19.00 uur. Veiling

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 518, april

SPAARNEPOST Nr 518, april SPAARNEPOST Nr 18, april 201 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst op woensdag 17 april 201 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, HaarlemNoord, tel. 023-2424. Zaal open om 1.00 uur. Veiling

Nadere informatie

Haarlemse Filatelistische Vereniging. OP HOOP VAN ZEGELS Postbus 6236, 2001 HE Haarlem Opgericht 1 maart 1911 -

Haarlemse Filatelistische Vereniging. OP HOOP VAN ZEGELS Postbus 6236, 2001 HE Haarlem Opgericht 1 maart 1911 - Haarlemse Filatelistische Vereniging OP HOOP VAN ZEGELS Postbus 6236, 2001 HE Haarlem Opgericht 1 maart 1911 - www.ohvz.nl SPAARNEPOST Nr 487 maart 2016 Inlichtingen en abonnementen bij het Filatelieloket

Nadere informatie

SPAARNEPOST. Op de maartveiling: Keerduk portzegel 1924, ongebruikt

SPAARNEPOST. Op de maartveiling: Keerduk portzegel 1924, ongebruikt Op de maartveiling: Keerduk portzegel 1924, ongebruikt Er zijn nog veel meer interessante kavels waaronder Nederland FDC E2 met certificaat en gulden bontkraag gebruikt. Een schriftelijk bod kan altijd!

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 501 september

SPAARNEPOST Nr 501 september SPAARNEPOST Nr 501 september 2017 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst op woensdag 20 september 2017 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, Haarlem-Noord, tel. 023-5254924. Zaal open om

Nadere informatie

SPAARNEPOST Nr 515, januari

SPAARNEPOST Nr 515, januari SPAARNEPOST Nr 515, januari 2019 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst op woensdag 16 januari 2019 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, HaarlemNoord, tel. 023-5254924. Zaal open om 19.00

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Kavellijst Nalatenschappenveiling Zondag 31 maart Nr. Land Omschrijving / cat.nr(s). Cat. Kwal. Cat.w Inzet Opbr.

Kavellijst Nalatenschappenveiling Zondag 31 maart Nr. Land Omschrijving / cat.nr(s). Cat. Kwal. Cat.w Inzet Opbr. Nr. Land Omschrijving / cat.nr(s). Cat. Kwal. Cat.w Inzet Opbr. 1 NL Rembrandt en leermeesters in zegels en zilveren munten XX 75,00 2 NL De canon van Nederland met 50 velletjes a 10 stuks XX 100,00 3

Nadere informatie

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Nalatenschapveiling 29 oktober 2017 Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Bezichtiging is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en de veiling start om 13:30 De nalatenschapsveilig is alleen toegankelijk voor leden

Nadere informatie

Deze maand Algemene Jaarvergadering SPAARNEPOST

Deze maand Algemene Jaarvergadering SPAARNEPOST Deze maand Algemene Jaarvergadering SPAARNEPOST Nr 504, december 2017 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering op woensdag 20 december 2017 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, Haarlem-Noord,

Nadere informatie

Het veilingbedrijf Wie leveren de bloemen en planten aan de veiling? Wie mag er kopen op de veiling? Het veilen

Het veilingbedrijf Wie leveren de bloemen en planten aan de veiling? Wie mag er kopen op de veiling? Het veilen Blemenveiling Bestudeer de vlgende therie. Als je als blemist naar de veiling wilt, dan met je heel vreg uit je bed. De meeste veilingen beginnen namelijk erg vreg, sms al m zes uur. Je kunt k blemen inkpen

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Kavel nr Inzender Omschrijving No cat Lim. Koper Losse zegels en blokken. 1 D Ned kinderzegels 1924 pf 141/143 3,50 2 D Ned kinderzegels 1925 pf

Kavel nr Inzender Omschrijving No cat Lim. Koper Losse zegels en blokken. 1 D Ned kinderzegels 1924 pf 141/143 3,50 2 D Ned kinderzegels 1925 pf Veiling dd: 08-nov-18 Kavel nr Inzender Omschrijving No cat Lim. Koper Losse zegels en blokken. 1 D Ned kinderzegels 1924 pf 141/143 3,50 2 D Ned kinderzegels 1925 pf 166/168 2,00 3 D Ned kinderzegels

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 1 Postzegelhandel H. Zondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN Tel 058-2122096 Fax 058 2129180 Mail: h.zondervan@xs4all.nl www.postzegelhandelzondervan.nl Geachte klanten, Voor u ziet onze

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

Deze maand Algemene Jaarvergadering SPAARNEPOST

Deze maand Algemene Jaarvergadering SPAARNEPOST Deze maand Algemene Jaarvergadering SPAARNEPOST Nr 514, december 2018 1 UITNODIGING tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering op woensdag 19 december 2018 in "De Schakel", Pijnboomstraat 17, Haarlem-Noord,

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

Het veilingbedrijf Wie leveren de bloemen en planten aan de veiling? Wie mag er kopen op de veiling? Het veilen

Het veilingbedrijf Wie leveren de bloemen en planten aan de veiling? Wie mag er kopen op de veiling? Het veilen Blemenveiling Bestudeer de vlgende therie. Als je als blemist naar de veiling wilt, dan met je heel vreg uit je bed. De meeste veilingen beginnen namelijk erg vreg, sms al m zes uur. Je kunt k blemen inkpen

Nadere informatie

Simulatie werkgroepbijeenkomst

Simulatie werkgroepbijeenkomst Simulatie werkgrepbijeenkmst www.cnnectbegeleiding.nl 2011 1 Infrmatie vr de vrzitter (enkele dagen vraf) Je hebt de grepsleden het vlgende mailtje gestuurd: Hans (de directeur) heeft mij gevraagd m een

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Eurovisie De grootste muziekwedstrijd. Geen leven zonder muziek! Auteur: Jeroen Defauw. Ken je het Eurovisiesongfestival?

Eurovisie De grootste muziekwedstrijd. Geen leven zonder muziek! Auteur: Jeroen Defauw. Ken je het Eurovisiesongfestival? Eurvisie 2010 Auteur: Jeren Defauw Geen leven znder muziek! Luister je van 's chtends vreg tt 's avnds laat naar muziek? Staat de radi altijd aan? Zing je juw favriete liedje nder de duche? De grtste muziekwedstrijd

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren Frmuleren Muiswerk Frmuleren is een prgramma dat aandacht besteedt aan de belangrijkste stf die in de eerste klassen van het vrtgezet nderwijs veelal aan de rde kmt. Delgrep Frmuleren Muiswerk Frmuleren

Nadere informatie

Vrijdag 22 september NIEUWSBRIEF. Schooljaar INHOUD. Beste ouders,

Vrijdag 22 september NIEUWSBRIEF. Schooljaar INHOUD. Beste ouders, Schljaar 2017-2018 NIEUWSBRIEF 7 INHOUD Beste uders, Vrijdag 22 september Directie HSL ft s Week tegen het pesten HSL biblitheek nline BIJLAGE BIJ EMAIL Uitleg nline HSL biblitheek We hebben vanchtend

Nadere informatie

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING Beste drpsgent, Vr u ligt een enquête ver de ntwikkeling van ns drp in de kmende jaren. Deze enquête is een initiatief van de Drpsvereniging Heilig Landstichting,

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Kav. Cat.nr. Toelichting Kwal. Cat.wrd. Inzet Grote kavels/partijtjes

Kav. Cat.nr. Toelichting Kwal. Cat.wrd. Inzet Grote kavels/partijtjes KAVELLIJST veiling 21 maart 2019 1 Grote kavels/partijtjes 1 div. Engeland stockboek mooie kwal. xx/o - 40,00 2 div. Frankrijk ringband 1978 tot ca. 1982 xx - 30,00 3 div. Stockboek Thema Kerst/Kinderen

Nadere informatie

Aan de leden, die insteekboeken inleveren voor de stuivershoek LEDENBIJEENKOMSTEN

Aan de leden, die insteekboeken inleveren voor de stuivershoek LEDENBIJEENKOMSTEN Aan de leden, die insteekbeken inleveren vr de stuivershek Bij het tellen van de zegels in de beken, die zijn ingeleverd tref ik veel zegels aan, waarvan je van te vren weet dat die k ng in het bek zullen

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Huisdieren en vakantie

Huisdieren en vakantie Huisdieren en vakantie Huisdieren en Vakantie 1. Wat te regelen m ze thuis te laten 2. Wat te regelen als ze naar een pensin f lgeeradres gaan 3. Wat te regelen als ze meegaan p vakantie 1. Wat te regelen

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Vanaf deze week is het heerlijk weer. De kinderen spelen buiten (zonder jas!), de groepen 4/5 hebben buiten in het park gegymd.

Vanaf deze week is het heerlijk weer. De kinderen spelen buiten (zonder jas!), de groepen 4/5 hebben buiten in het park gegymd. Nieuwsbrief april 2018 bs De Nijenrd Lente p de Nijenrd! Vanaf deze week is het heerlijk weer. De kinderen spelen buiten (znder jas!), de grepen 4/5 hebben buiten in het park gegymd. In de grepen 2/3 hebben

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Draagvlak Dorp Wierum

Draagvlak Dorp Wierum Draagvlak Drp Wierum Op 25 januari 2017 zijn de inwners van Wierum geïnfrmeerd ver de plannen vr een strand en pier bij Wierum. De reacties waren p die avnd ver het algemeen psitief. Op die avnd is afgesprken

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Bijgaand de Nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht van november, tweede editie (201710) met de volgende onderwerpen: o o o

Bijgaand de Nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht van november, tweede editie (201710) met de volgende onderwerpen: o o o Van: Aan: Onderwerp: Datum: Bijlagen: Luat, Arjen van der OW-Inf FW: Nieuwsbrief VNG afdeling Utrecht nvember 2017 tweede editie. dnderdag 16 nvember 2017 10:19:40 inline.txt inline.txt nb nvember 2017

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

92 puntstempel en kleinrond div kwaliteit o 95,00 5,00 93 Frankrijk mooi vel transport nr 5 met map ** 6,00 94 Frankrijk mooi vel film nr 6 met map

92 puntstempel en kleinrond div kwaliteit o 95,00 5,00 93 Frankrijk mooi vel transport nr 5 met map ** 6,00 94 Frankrijk mooi vel film nr 6 met map kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet Munten 1 Album munten bod 2 Zakje muntjes 2,00 3 fl. 10,00 1970 6,00 4 fl. 10,00 2000 4,00 5 fl. 2,50 1961 en fl. 1,00 1958 4,00 6 20 euro Constantijn Huygens 1996

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD De Amateurclub verkpt prducten f diensten (hierna: prducten ) waarmee amateur sprtverenigingen (hierna: de club(s)) extra inkmsten

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Tekst: Pictures: J. Wlff en Peter Witkp K. Schltes, P. Deuss Cpyright VFB Sectie Nederland 2009 www.furkabahn.nl Bestelinfrmatie: De verkpprijs van de

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

Jaarverslag ledenadministratie 2015

Jaarverslag ledenadministratie 2015 Vraf: Sinds medi maart 2015 verzrg ik de ledenadministratie vr nze afdeling. Hiernder vlgen enkele cnclusies en trends. Diegenen die meer infrmatie c.q. cijfers willen raadplegen raad ik aan k het laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

VWO-I CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT. Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 1986-I. 2 Scoringsvoorschrift

VWO-I CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT. Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 1986-I. 2 Scoringsvoorschrift CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN VWO-I CORRECTIEVOORSCHRIFT Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 986-I Inhud: Algemene regels Scringsvrschrift. Scringsregels. Crrectiemdel A 4 - - De Centrale E~amencmrnissie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

NALATENSCHAPSVEILING 29 APRIL 2018

NALATENSCHAPSVEILING 29 APRIL 2018 kavel NALATENSCHAPSVEILING 29 APRIL 2018 nr land omschrijving / catalogusnrs kwal inzet 1 NL Beatrix abdicatie XX 10,00 2 NL Herdenkingsenveloppen 5,00 3 NL Ons vorstenhuis W.Alexander 10,00 4 NL Davo

Nadere informatie