Woede om hoogbouw Grote opkomst bij extra raad over Open Waard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woede om hoogbouw Grote opkomst bij extra raad over Open Waard"

Transcriptie

1 Woede om hoogbouw Grote opkomst bij extra raad over Open Waard OUD-BEi JERLAND i Er is woede over de komst van een acht etages hoge 'wolkenkrabber' in bouwplan Open Waard, hoewel er begrip is voor nieuwbouw. Een ding is zeker: als de bouw in Oud-Beijerland wordt uitgesteld, staat het volledige plan op de tocht. BASBOERMA De Oud-Beijerlandse gemeenteraad kan zich opmaken voor overwerk. Dinsdag kunnen zij in conclaaf over de plannen voor het nieuwbouwproject Open Waard, dat in de Zoomwijck van het Spuidorp moet verrijzen. Op 9 juli neemt de raad definitief een besluit. Gisteravond deden alle betrokkenen een poging het plan te beïnvloeden tijdens een extra ingelaste raadsbijeenkomst in bet gemeentehuis, Moeite Voor een dorp als Oud-Beijerland is een woontoren van acht etages echt een wolkenkrabber," zegt Johan Mols. Dat past gewoon niet in het dorp, en daar wil ik niet tegenaan kijken." Een ander; Ik sta positief tegenover de nieuwbouw, maar heb enorme moeite met die hoge toren. Dat zie ik niet zitten." Volgens architect Dick Sikkes, die ook spreektijd had aangevraagd, is een flatgebouw van acht etages een absolute must. Een wijk moet in verhouding zijn," zei hij, wijzend op de maquette die hij de raad voorhield. Alles wat je in de hoogte bouwt, werkt door in de breedte en andersom. Acht woonlagen zijn niet ons ijkpunt, maar als architect vind ik dat beter in de wijk passen dan twee torens met zes etages. Al is dat nooit een optie geweest." Omdat de toren aan de rand van het te bouwen complex komt te lig- HW WONEN 'Dit bouwplan is cruciaal HW Wonen-directeur Ben Pluimer stelde gisteravond tijdens de uitkomst van de extra raadsvergadering over het plan Open Waard dat de beslissing van de Qud-Beijerlandse raad cruciaal is voor de toekomst van het nieuwbouwproject. Mochten de bezwaren van de bewoners worden gen, vindt hij ook niet dat de woontoren een doorn in het oog hoeft te zijn. Eerder een parel." Daarin kreeg hij bijval van de Oud-Beijerandse huisartsen. De Gravin is ook vijf etages hoog. Net als het gebouw langs de Zinkweg. En als je dat vanaf Nieuw Amsterdams Peil berekent, is het zelfs zes etages hoog," grapte Adrie Evertse. gehonoreerd, en wij de bouwplannen moeten aanpassen, durf ik te stellen dat we elkaar vandaag voor het laatst gesproken hebben over dit project," sprak hij geëmotioneerd. Hij hoopt dat de gemeenteraad op korte termijn duidelijkheid verschaft. Als er iets is wat niemand in deze zaal wil hebben, is het onduidelijkheid," Behalve de hoogte stond ook het aantal parkeervakken in de wijk ter discussie. Volgens de wettelijke norm zijn er zo'n 240 parkeerplaatsen ingetekend. Te weinig," vindt een bezorgde bewoner. Ik heb jarenlange ervaring in deze sector en denk dat er zeker 300 vakken nodig zijn om alle auto's een plekje te bieden. En dat is echt het minimum."

2 Proef: milieuvriendelijk bestrijden van onkruid NiEUWENOlJK l De gemeente Korendijk doet op de Nieuwendijk een proef met het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid, mos en algen. Twee systemen worden getest. Zo wil de gemeente inzicht krijgen in de kosten en de werking ervan. Vanaf november mogen gemeenten geen chemische bestrijdingsmiddelen meer inzetten op verhardingen. Testgebied De praktijkproef wordt uitgevoerd op de Nieuwendijk omdat deze Woonkern bestaat uit twee delen en daardoor uitstekend als testgebied kan dienen," aldus wethouder Paul Boogaard. Op het ene deel van de Nieuwendijk testen we een ecologisch verantwoord s puitmiddel, op het andere deel passen we Eco Heat toe. Dat is een recente ontwikkeling op niet-chemisch terrein waarbij béte lucht wordt gebruikt. Door de heteluchtbehandeling verdroogt en verwelkt het onkruid. Door de behandeling te herbalen raken de wortels uitger put, waardoor de groei snel afneemt en de straat weer netjes uitziet." Aan de hand van de resultaten van deze proef besluit Korendijk hoe voortaan het onkruid in Korendijk wordt bestreden. Buren zetten in At>H W <Z>é && -Oif> op planschade De Rembrandt 'Tegels vielen van muur' OUD-BEIJERLAND Hoewel de Raad van State hun bezwaren resoluut van tafel veegde, Laten de omwonenden van woon- zorgcomplex De Rembrandt in Oud-BeijerLand het er niet bij zitten. Ze zetten vol in op planschade die zij hebben ondervonden van de heiwerkzaamheden voor hun deur. BAS BOERMA De Groep Verontruste Omwonenden Egmontshof, het oude zorgcentrum in Oud-Beijerland dat binnenkort moet wijken, stelt dat ze door de bouw van het nieuwe complex nu 'nadeliger wonen dan voorheen'. De groep, zo'n dertig man groot, zet daarom in op planschade: schade aan huizen die voortkomt uit gewijzigde bouwplannen, De tegels vielen van de muur en bij sommige huizen zitten de scheuren in de gevels door al dat gehei. De waarde van ons huis is minder geworden," zegt Thom Janssen, een van de 'verontruste omwonenden'. De Raad van State heeft onze bezwaren te makkelijk aan de kant geschoven, maar daar is niets meer aan te doen. Het enige dat ons rest, is hierop in te zetten. We blijven strijdbaar want we hebben hier gewoon recht op." Zorgwaard-direeteur Nico de Pijper, die De Rembrandt laat bouwen, wacht de gang van zaken af. Iedereen heeft recht om via dit soort procedures te vragen waar hij of zij recht op denkt te hebben. Als dit doorgaat, komt er opnieuw een zaak met een bindende uitspraak. Maar dit heeft geen effect op het plan zelf. Dat gaat gewoon door." Tijd en geld Toch zal de schadeclaim niet massaal zijn, verwacht Janssen. Die procedure kost tijd en geld. Ik weet niet of iedereen daar op zit te wachten. Maar persoonlijk ga ik dat zeker doen."

3 Gemeenten schrappen bindingseis 'Eigen volk' niet eerst l huur HOEKSCHE WAARD Mensen van buiten de Hoeksche Waard maken vanaf juli net zo veel kans op een huurwoning op het eiland als degenen die er al wonen. Nu hebben woningzoekenden die een binding hebben met het eiland nog meer kans op een buurhuis. FOLKERT VAN DER KROL Uit de nieuwe huisvestingsverordening die de gemeenten vanaf l juli invoeren, blijkt dat de voorkeursregeling wordt afgeschaft. Op de koopmarkt verdween deze regel enkele jaren geleden ui. De verandering op de huurmarkt is volgens Richard Polder, manager l wonen van woningcorporatie HW Wonen, het gevolg van nieuwe, landelijke regels die vorig jaar zijn opi gesteld. De nieuwe wet gaat uit van vrije vestiging. We kunnen pas bindingseisen stellen als sprake is van schaarste op de woningmarkt. Dat laatste moeten we dan kunnen aantonen," aldus Polder. In de Hoeksche Waard is het weliswaar lastig om aan een relatief goedkope huurwoning (tot iets minder dan 600 euro per maand) te komen, maar de wachttijd is be- I perkt. 'Goedkope' huurwoningen l leveren drie keer zo veel reacties op dan duurdere huurhuizen. Polder: i Er is wel meer vraag dan aanbod, maar wat is schaarste? Mensen slagen vrij snel. Het duurt gemiddeld 1 anderhalfjaar voordat iemand een huurwoning in de goedkope sector We kunnen pas bindingseisen stellen als sprake is van schaarste -Richard Polder vindt. Alleen als iemand in één buurt zoekt, kan het wat langer duren.'1 HW Wonen houdt straks precies bij aan wie de huurwoningen worden toebedeeld. We weten niet hoeveel mensen er reageren als de bindingseisen straks vervallen. Daarom hebben wc met de gemeenten afspraken gemaakt om alle verhuren te volgen. Als mensen in de Hoeksche Waard de dupe blijken te worden van de nieuwe regels, dan is er schaarste en kunnen we de bindingseis herinvoeren." Polder verwacht dat een andere nieuwe regel woningzoekenden harder raakt. Het passend toewijzen van woningen komt er vanaf volgend jaar bovenop," zegt Polder. Mensen niet een inkomen tot euro kunnen dan alleen woningen met een maximale huur van 618 euro huren. Huurders krijgen daardoor minder huurtoeslag. Dat scheelt de regering weer in de portemonnee. Daardoor ontstaat er wel meer druk op de goedkope woningvoorraad. In de tussencategorie, van 618 tot 710 euro, komt hierdoor meer ruimte. Het zou mooi zijn als daar mensen van buiten de Hoeksche Waard op inspringen." Voor mensen die een urgentieverklaring hebben (onder anderen mantelzorgers en mensen die mantelzorg nodig hebben) blijven wel speciale regelingen om snel een huurwoning te bemachtigen.

4 8 zaterdag 6 juni 2015 windturbine RH zou mooi zijn

5 Elektrische Leenauto's, zonnepanelen, e-kites en nu ook een milieuvriendelijk energiebedrijf. De Hoeksche Waard kleurt ideëel knalgroen, als het ligt aan de coöperatie Hoeksche Waard Duurzaam. Wel is het nog zaak om de inwoners er goed bij te betrekken, weet bestuurder en Numansdorper Henk van den Berg. ARJEN VAN DEN OEVER De ambities van Van den Berg en de rest van HW Duurzaam liegen er niet om. Het eiland is wat hen betreft in 2020 volledig zelfvoorzienend in energie. Door al langer bekende middelen als zonnepanelen, windturbines of aardwarmte. Of met nieuwe ontwikkelingen als e-kites, vliegers met een windturbine eronder die op een paar honderd meter hoogte rondcirkelen. Mogelijk krijgt Numansdorp die primeur wanneer grondeigenaren als Midstate akkoord gaan en alles is geregeld met de luchtverkeersleiding, want vliegtuigen zullen er zo nu en dan langs moeten. Ambities zijn mooi, maar ze moeten ook worden waargemaakt. We zullen het streefjaar niet halen," zegt Van den Berg uit zichzelf al. Zelfvoorzienend zijn in 2020 zit er niet in. Er is hier op dit moment nog te weinig sprake van duurzame energiebronnen. Er zijn enkele turbines bij de A29, wat zonnepanelen en dat is het ongeveer. Maar we moeten niet bang zijn om de lat hoog te leggen. Zouden we zo'n doel niet stellen, dan gebeurt er zeker niets." Inhaalslag Een inhaalslag zit er echter aan te komen, stelt Van den Berg. HW Duurzaam wil hoe langer hoe meer de krachten bundelen met iedereen die lokaal energie wil opwekken. Een grote klapper wordt venvacht over maximaal 9 jaar. In 2024 moet al het asbest weg zijn uit gebouwen. Er is nog heel wat asbest bovenop schuren te vinden. Daar ligt een grote kans. Vervang het door zonnepanelen en de zelfvoorziening in energie komt dichterbij." Alternatieve manieren om energie op te wekken zullen hoe dan ook een blijvertje zijn, zo verwacht Van den Berg. Fossiele materialen zullen tot op zekere hoogte nodig blijven, al is het alleen maar om bijvoorbeeld zonnepanelen te produceren. Maar voor energie zijn er alternatieven mogelijk omdat de oorspronkelijke bronnen op zullen raken. Gas heeft zijn tijd gehad, we moeten het over warmte hebben. Auto's gaan over op elektriciteit of waterstof." Voor alles geldt wel dat er steun nodig is van A Henk van den Berg van de coöperatie Hoeksche Waard vindt dat er op het eiland nog een flinke slag te maken is. 'Er zijn enkele turbines bij de A29, wat zonnepanelen en dat is het ongeveer.' FOTO REIN GELEIJNSE inwoners. Bijvoorbeeld door stroom af te nemen bij het vorig jaar opgerichte HW Energie, dat bij de coöperatie hoort. Alle elektriciteit is duurzaam opgewekt, maar iedereen wil natuurlijk als eerste weten wat het kost. Dan zeg ik maar meteen dat we niet de goedkoopste zijn. Wel concurrerend. Voor een kilowattuur wordt bij elke aanbieder 5 tot 6 cent betaald. Daar zit geen rek in. Het voordeel met HW Energie is dat er een toezegging bijkomt. De opbrengsten worden in gemeenschappelijke projecten gestoken, ook om alternatieve energiebronnen op te zetten. De leden bepalen welke, we zijn tenslotte een coöperatie." Maar zelf heeft hij ook een idee: Een windturbine van HW Duurzaam, dat zou wel mooi zijn."

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN Verhalen van grote woningaanpassingen in Gelderland OPENHARTIGE GESPREKKEN MET MENSEN DIE HUN WOONSITUATIE INGRIJPEND HEBBEN VERANDERD VANWEGE DE ZORG VOOR EEN OUDER OF

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

Aardgas blijft het populairste verwarmingsmiddel, Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik

Aardgas blijft het populairste verwarmingsmiddel, Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik Dossier groen De grote energie-enquête Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik Aardgas is in ons land veruit de populairste energiebron voor huisverwarming. Toch kijken

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie