Markenhage Breda Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1"

Transcriptie

1 Daltonwijzer Periode Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar

2 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4: blz : Leesvaardig. Maak opdracht 16 (af). - Eventuele uitloop van Leesvaardigheid. - Schrijfvaardig: Blz. 186: Maak opdracht 17 en van vraag 18 maak je stap 1, 2 en 3. De rest van de opdracht werken jullie in tweetallen uit in de les. - Deze week proefwerk leesvaardigheid van blok 3 en 4. - Blz : Lees paragraaf 7.3 en opdracht 19 goed door. In de les kun je vragen over de theorie of de opdracht stellen en aan de schrijfopdracht werken. Van de docent hoor je wanneer je de schrijfopdracht moet inleveren. - blz. 189: Paragraaf 7.5: leestekens. Leer de theorie en maak opdracht 22 (gebruik daarbij ook de werkwijzer leestekenregels op blz. 296.) - Spelling: blz : leer alle theorie van deze paragraaf en opdracht 28 (dicteewoorden) en maak opdracht 25, 26 en Over Taalgebruik: blz : lees de tekst en maak opdracht Over Taalgebruik: blz : lees de theorie van paragraaf 10.2 goed en maak opdracht 30 en Over Taalgebruik: blz : lees de theorie van paragraaf 10.3 en maak opdracht Gedicht: blz : lees het gedicht en maak opdracht 34 - Start Blok 5: blz lees het verhaalfragment (of laat je voorlezen) en maak opdracht 1. - Over lezen: blz : lees de theorie van paragraaf 2.2 heel goed en maak opdracht 2 en 3. - Over Lezen: blz : Paragraaf 2.3: veel theorie, maar lees die wel heel goed en maak daarna opdracht 4 - Proefwerk Blok 4. - Stijlfiguren, jullie favoriete onderwerp: blz : lees de theorie van paragraaf 2.4 heel erg goed en maak opdracht 5 (er zitten ook stijlfiguren van vorige blokken in) en maak van Verrijk je Taalschat opdracht 7. - blz : maak van Verrijk je Taalschat opdracht 8 en van Grammatica opdracht 9 en Grammatica: blz : maak eerst opdracht 11, lees dan de theorie van paragraaf 4.2 en maak dan opdracht Grammatica: blz : leer de theorie van paragraaf 4.3 en maak opdracht Grammatica: blz : leer de therie van paragraaf 4.4 en 4.5 en maak opdracht 14 en Grammatica woordbenoemen: maak opdracht Leesvaardig: blz : bestudeer de theorie van paragraaf 6.1 goed en maak opdracht schriftelijke overhoring grammatica blok 5. - Leesvaardig: blz : maak opdracht 21. Markenhage Breda Schooljaar

3 - blz. 238: Leestekens. Maak opdracht 26 met behulp van de werkwijzer leestekens op blz blz : Spelling: Leer alle theorie en opdracht 33 (dicteewoorden) en maak opdracht 30, 31 en Over Taalgebruik: lees paragraaf 10.1 en maak opdracht Deze laatste week werken jullie (als het kan in elk geval één keer in het computerlokaal aan een schrijfopdracht. Je hoort van je docent of je opdracht 23 of 25 moet maken en wanneer je de schrijfopdracht moet inleveren. Je docent vertelt je tijdig wat de leerstof is voor de toetsweek. Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer Markenhage Breda Schooljaar

4 ENGELS VWO-3 PERIODE 4 Verbeteren van je Engelse taalvaardigheden. Opdrachten uitvoeren en, waar nodig, verzamelen in je persoonlijke portfolio. tekstverklaren / luistervaardigheid / grammatica / woorden leren Boek: Opportunities, extra grammatica oefeningen en CITO leesteksten. idem idem idem idem idem idem idem idem idem tekstverklaren pen/papier/werkboek/evt. schriften/agenda/een goed humeur/doorzettingsvermogen/een goede werkhouding. Er vinden overhoringen plaats van vocabuly / grammatica / luistervaardigheid. In de toetsweek: leesvaardigheid. Markenhage Breda Schooljaar

5 FRANS VWO-3 PERIODE 4 Franconville 3VWO étapes 9 en 10 Je leert vragen stellen en je leert hoe je je mening kunt geven. Je leert vertellen wat er gebeurd is en praten over het milieu. Je leert over de natuur in Frankrijk. Iedere week worden de exercices gemaakt, nagekeken en geleerd. Tijdens periode 4 maak je met je groep een werkstuk over de excursie naar Lille en je bereidt samen met een klasgenoot de toets gespreksvaardigheid voor. voorbereiden excursie Lille étape 9 exercices 1 tot en met 8 étape 9 exercices 9 tot en met 12, 15 tot en met 17 étape 9 exercices 21, 22,24,25 Schriftelijke overhoring étape 9 (toets 15) étape 10 exercices 1 tot en met 7, 8 tot en met 13. Werkstuk Lille inleveren (toets 16) étape 10 exercices 15 tot en met 17, 19 tot en met 23 Schriftelijke overhoring étape 10 (toets 17) opgaven lees- en spreekvaardigheid Proefwerk étapes 9 en 10 (toets 18) opgaven lees- en spreekvaardigheid toets gespreksvaardigheid in tweetallen.zie taakblad.(toets 19) Leesvaardigheid oefenen toets gespreksvaardigheid. Leesvaardigheid oefenen herhalen étapes 6 tot en met 10. leesvaardigheid oefenen étapes 6 tot en met 10 en leesvaardigheid (toets 20) Markenhage Breda Schooljaar

6 Franconville 3VWO en schrift Aanwijzingen voor het maken van een werkstuk. Taakblad gespreksvaardigheid opgaven leesvaardigheid Schriftelijke overhoring étape 9 werkstuk Lille schriftelijke overhoring étape 10 proefwerk étapes 9 en 10 toets gespreksvaardigheid toets étapes 6 t/m10 en leesvaardigheid Markenhage Breda Schooljaar

7 Duits VWO 3 PERIODE 4 Kapitel 5 Top of Europe Kapitel 6 Job= Geld und / oder Spaß Lezen /Spreken / Schrijven / Luisteren Klassikaal / Individueel / In tweetallen Proefwerk K4 K 5: zelfstandig: 2 / 4 / 6 / Klassikaal: 1 / 3 / 7 / 8 / 9 Leren: Lernliste K5 Daltonopdracht: Je leest een boek Zelfstandig: 11 / 12 / 14 / vertalen Redemittel blz Schreibmittel blz. 64 Klassikaal: 13 / 15 / SO Lernliste Zelfstandig: 17 / 18 / 22 / 23 / 24 / 25 / 28 / 29 / 30 Klassikaal: 18 /26 / 27 / Leren: Redemittel + Schreibmittel Klassikaal: 32 / 33 / 34 / 38 IndividueeL: 36 / 37 / 39 / 40 / 44 / 45 SO Redemittel+ Schreibmittel Zum Schluss Toets boekje Kijk- en luistertoets Toets K5 K 6: Zelfstandig: 1 / 4 / 8 / 9 / Klassikaal: 2 / 3 / 5 / Leren: Lernliste K6 blz Zelfstandig: Redemittel vertalen Klassikaal: 15 / 16 / Zelfstandig: 10 / 11 / 14 / 17 / 18 / 20 Leren: Redemittel Zelfstandig: zum Schluss Kapitel 6 Neue Kontakte Textbuch und Arbeitsbuch SO Lernliste en Redemittel / Proefwerk K5 / Kijk- en luistertoets / Proefwerk K 6 Markenhage Breda Schooljaar

8 GESCHIEDENIS VWO-3 PERIODE 4 Sporen hoofdstuk 5: De dekolonisatie van Indonesië en Suriname. De leerlingen krijgen inzicht in het dekolonisatieproces van Indonesie en Suriname. Bovengenoemde thema wordt behandeld aan de hand van: Teksten en opdrachten behorende bij Sporen-3. Aantekeningen tijdens de les. paragraaf 4:Multiculturele samenlevingen. paragraaf 5:van democratie naar dictatuur. paragraaf 6: Een eigen economie. Paragraaf A: Het Midden-Oosten. HOOFDSTUK 1;democratisch besturen. paragraaf 1;Een taak van de staat? paragraaf 2:De overheid dichtbij en veraf. paragraaf 3: Meerderheid en minderheden. paragraaf 4: De financien van de overheid. paragraaf 5:Kinderen hebben ook rechten. paragraaf 6: Europese samenwerking. Hoofdstukken 4, 5 en 1. Sporen deel 3 en aantekeningen. Tussendoor mondelinge en schriftelijke overhoringen tellen 1x mee. Proefwerken tellen 2x mee. De proefwerkweek telt 3x mee. Markenhage Breda Schooljaar

9 AARDRIJKSKUNDE VWO-3 PERIODE 4 Hfst. 7 Werk aan de wereld, Par. 1 t/m 7 Hfst. 10 Van Nederlander tot Europeaan, Par. 3 t/m 6 Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden Hfst. 7 en Hfst. 10. Aan het einde van periode 4 begrijp je hoe en waar mensen in verschillende beroepssectoren hun geld verdienen en wat daarbij de invloed is van Europa. Daarbij ga je verklaren hoe de locatie van invloed is op hoe men te werk gaat. Hfst. 9. Aan het einde van periode 4 begrijp je welke ruimtelijke ontwikkelingen er plaatsvinden in Nederland en hoe de overheid die probeert te sturen. Je kijkt hoe Nederland is ingericht in steden en op het platteland en hoe dat van invloed is op de Nederlander. Je gebruikt je eigen leefomgeving om dit te onderzoeken. Naast inhoudelijke vraagstukken zul je leren onderwerpen in groter verband te zetten, te reflecteren en samen te werken met mede leerlingen Hfst. 7: Hoe verdienen mensen de kost? Par. 6: Hoe zijn de diensten verspreid? Hfst. 7: Hoe verdienen mensen de kost? Par. 7: Waar moet je een bedrijf vestigen? SO Hfst. 7Hfst. 7 Werk aan de wereld, Par. 1 t/m 7 Hfst. 10 Van Nederlander tot Europeaan, Par. 5 en 6 So gaat voornamelijk over de dienstensector. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 1: Dorp of stad of nog groter? Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 2: Landelijk of stedelijk gebied?. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 3: Hoe is de stad opgebouwd? Daltontaak 1 inleveren. SO Hfst.9 par. 1 en 2 Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par.4: Verhuizen naar of uit de stad? Par.5: Chaos in de grote stad? Vragen 7 t/m 9 niet. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par.7: Waarom wordt Nederland ingedeeld in groen en rood? Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden Par.8 Wat doen provincies en gemeenten? Daltontaak 2 inleveren Reserve week Markenhage Breda Schooljaar

10 PW: Hfst. 9 Par. 1 t/m 5, 7 en 8 Aantekeningen. Drukwerk. Daltontaken. Boek 'Wereldwijs', werkboek behorend bij het boek, verscheidene teksten/bronnen door de docent verstrekt, Daltontaken, Bos-atlas. Daltontaken tellen 1 keer mee. So's tellen 2 keer mee. Proefwerken tellen 3 keer mee. Markenhage Breda Schooljaar

11 Wiskunde VWO 3 PERIODE 4 Hoofdstuk 8 Allerlei verbanden Hoofdstuk 9 Informatie verwerking Paragraaf 8.1 Paragraaf 8.2 Paragraaf 8.3 Paragraaf 8.4 Paragraaf 8.7 PW H 8 Bespreken PW Paragraaf 9.1 Paragraaf 9.2 Paragraaf 9.3 Paragraaf 9.4 Paragraaf 9.5 Paragraaf 9.8 PW H 9 Bespreken PW Herhalen alle stof voor toetsweek Herhalen alle stof voor toetsweek Hoofdstuk 6 t/m 9 Passer en geodriehoek, A4-ruitjesschrift, Tekstboek Getal en ruimte 3V2, Rekenmachine Casio FX-82 Schriftelijke toets over elk hoofdstuk Markenhage Breda Schooljaar

12 NATUURKUNDE VWO 3 PERIODE 4 Hoofdstuk 9 Hefbomen Hoofdstuk 10 Elektrische energie Je leert in deze periode hoe je door middel van een hefboom van een kleine kracht een grote kracht kunt maken. In deze periode leer je ook iets over grote en kleine getallen, de deeltjes in een atoom en elektrische energie. Met behulp van het tekstboek, het werkboek en werkbladen bestudeer je de stof van hoofdstuk 10. De leerstof wordt in de les behandeld door de docent. Door het maken van de opgaven uit het tekstboek, maar vooral uit het werkboek zorg je dat je die stof echt begrijpt. De meeste opgaven moet je zelf nakijken, dit kan soms tijdens de les maar dit kan ook in een daltonuur. Bij natuurkunde doen we veel practicum óók in het daltonuur. Bij hoofdstuk 10 moet je tijdens het daltonuur ook een practicum doen in lokaal 211 of 205. In de les krijg je werkbladen uitgedeeld. Uiterlijk 4 juni moet het practicum gedaan zijn. Verder wordt van je verwacht dat je elke week 30 minuten daltontijd aan natuurkunde besteedt. Daltonpracticum H9: Lokaal 102 practicum uit werkboek 9C en 9F -Hoofdstuk 9: 9.1A t/m 9.1B maken Wb 1 t/m 12 Leren en maken TB: 9.2A t/m 9.2B maken Wb 13 t/m 28 - leren en maken TB: 9.3A en 9.3B - maken WB: 29 t/m 37 - leren en maken TB: 9.4A en 9.4B - maken: WB: 38 t/m 52 Proefwerk H9 Daltonpracticum H10: Lokaal 211 practicum online, verslag inleveren Leren 10.1A en 10.1B Maken 1 t/m 8 Leren 10.2A en 10.2B Maken 10 t/m 21 Leren 10.3A en 10.3B Maken 22 t/m 34 Leren 10.4A en 10.4B Maken 37 t/m 45 SO grote getallen Leren 10.5A en 10.5B Maken 46 t/m 64 Proefwerk H10 Herhalen hoofdstuk 6, 7, 9 Markenhage Breda Schooljaar

13 H6, H7, H9 en H10 - BaNaS-2 tekstboek, BaNas-2 werkboek deel 2, pen, potlood, gum, geodriehoek, rekenmachine - schrift of map, snelhechter (bewaren en inleveren meetrapporten en practicumverslagen) DEZE MATERIALEN MOET JE ALTIJD BIJ JE HEBBEN. Over Hoofdstuk 9 krijg je een proefwerk van deze telt 2x mee. Over Hoofdstuk 10 krijg je een SO (telt 1x mee) en een proefwerk (telt 2x mee). Tenslotte krijg je in de toetsweek een proefwerk over hoofdstukken 6, 7, 9 en 10. Toetsweek telt 3 keer mee. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

14 SCHEIKUNDE VWO-3 PERIODE 4 Hoofdstuk 8: Chemische reacties Hoofdstuk 11: Koolstofchemie In deze periode ga je verder met het onderdeel chemische reacties en maak je kennis met het onderdeel koolstofchemie. Je leert de begrippen zuur-base, titratie, reactiesnelheid, koolstofverbinding, alkanen, alkenen en sytematische naamgeving kennen, je leert hoe koolwaterstoffen in elkaar zitten en hoe je die kunt herkennen en naamgeven. Met behulp van het tekstboek, het werkboek, stencils en de aantekeningen bestudeer je de stof van hoofdstuk 8 en 11. De leerstof wordt in de les behandeld door de docent. Door het maken van de opgaven uit het tekstboek, maar vooral uit het werkboek en stencils zorg je dat je die stof echt begrijpt. Bij scheikunde doen we in deze periode weer practicum óók in het daltonuur. Practicum 8D en 8E moet je zelf tijdens het daltornuur in lokaal 104 uitvoeren. Je moet hier van te voren via Magister (lokaal 104) voor inschrijven. Uiterlijk in week 17 moet je dit practicum gedaan hebben. Je moet van de practica (proeven) een verslag schrijven of een meetrapport inleveren. Practicum doen hoort dus gewoon bij de lesstof. -DALTONTAAK: practicum gasbrug (tijdens daltonuur in lokaal 104) - leren en maken TB: 4.4B, maken WB deel 1!: 40 t/m 49 voorbereiden practicum 8G - practicum 8G (zonder voorbereiding geen practicum!) - leren en maken TB: 8.4B, maken WB: 48 t/m 55 proefwerk 4.4B, 6.3A t/m 6.4B en hoofdstuk 8 - maken WB: voorkennis hoofdstuk 11, blz leren en maken TB: 11.1B - maken WB: 1 t/m 11 - practicum 11A (demonstratieproef of video over destillatie) - leren en maken TB: 11.2B en 11.3B, maken WB: 12 t/m 20 - leren en maken TB: 11.4B - maken WB: 21 t/m 30 - leren en maken TB: 11.5B en 11.6B: additie - maken WB: 31 t/m 45 - leren en maken TB: 11.6B: polymerisatie en 11.7B - maken WB: 46 t/m 60 - proefwerk hoofdstuk 11 - maken WB: voorkennis hoofdstuk 12, blz leren en maken TB: 12.1B en 12.2B - maken WB: 1 t/m 17 Markenhage Breda Schooljaar

15 Leerstof voor de Toetsweek: hoofdstuk 2, 4, 6 ( 6.3A t/m 6.4B), 8, 11 en 12 ( 12.1B t/m 12.2B) - BaNaS-2 tekstboek, BaNas-2 werkboek (deel 1 en deel 2), pen, potlood, gum, geodriehoek, rekenmachine - schrift of map, snelhechter (bewaren en inleveren meetrapporten, practicumverslagen en daltontaken) DEZE MATERIALEN MOET JE ALTIJD BIJ JE TE HEBBEN Na afloop van hoofdstuk 8 krijg je een proefwerk over dat hele hoofdstuk, 6.3A t/m 6.4B en 4.4B. Een proefwerk telt 2 keer en een overhoring 1 keer. Het centraal proefwerk telt 3 keer. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

16 ECONOMIE VWO-3 PERIODE 4 hst 7 hst 7 hst 7 hst 7 hst 7 hst 5 hst 5 hst 5 hst 5 hst 5 nader te bepalen lesbrief kopen en werken Markenhage Breda Schooljaar

17 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Beeldend Leren samenwerken met een andere discipline van Culturele Vorming. Een thema handhaven en uitwerken tot een overkoepelend geheel in samenwerking met andere disciplines. Ideeen uitwerken tot een beeld. Werken aan het thema 'beroemd en berucht' samen met een andere discipline. Op dit moment werkt beeldend samen met dans. Werken aan het thema. Nadenken over presentatiemogelijkheden. Deze week afronden en presenteren van het werk rond het thema 'beroemd en berucht'. De heel school (benedenverdieping) wordt in dit thema omgetoverd. 27 april is de presentatie zichtbaar voor publiek, ouders en leerlingen. evalueren en reflecteren op het project. Werken aan een nieuw thema binnen de beeldende kunst ideeën verzamelen en schetsen maken schetsen en beginnen met uitwerken uitwerken van de opdracht uitwerken van de opdracht toetsweek Diverse materialen Het proces en eindwerkstuk wordt beoordeeld Markenhage Breda Schooljaar

18 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Beeld & Geluid Het maken van documentaire Een korte documentaire maken Je gaat een persoonlijke documentaire maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn over één van je hobby's. Mindmap maken Informatie verzamelen Script maken Filmen en filmpjes opzoeken Filmen en filmpjes opzoeken Monteren Monteren Monteren Monteren Presenteren van je documentaire A4, Potlood, Computer, USB stick, camera Is het je gelukt de informatie te verwerken in de documentaire Is de montage goed gelukt Hoe is de totale documentaire Markenhage Breda Schooljaar

19 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Vormgeving en Techniek Kennis nemen van de verschillende manieren waarop beweging kan worden gegenereerd en dit ook toepassen in een eigen ontwerp. Werken naar een presentatie gebaseerd op thema berucht en beroemd. uitvoeringsfase uitvoeringsfase uitvoeringsfase, presentatie evaluatie afbreken presentatiemateriaal afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht eindevaluatie alle benodigdheden worden dioor school geleverd behalve potlood, gum, puntenslijper er wordt beoordeeld op originaliteit, afwerking, techniek (procesgericht) Markenhage Breda Schooljaar

20 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 DANS samenwerken zelfstandig dans creëren voor jezelf en voor anderen choreografie training derde jaars productie choreografie training derde jaars productie choreografie training derde jaars productie, optreden techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie afdansen in de les deodorant, makkelijke danskleding, agenda - leerlingen worden getoets op inzet, samenwerking, muzikaliteit, dansvaardigheid, uitstraling en totale presentatie Markenhage Breda Schooljaar

21 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 drama, klas 3 havo vwo-cluster Drama en maatschappij De leerling kan: Enige dramatische aspecten benoemen die gebruikt worden bij het vormgeven van informatie op televisie. (Tot de dramatische technieken om informatie op tv vorm te geven behoren onder andere: fictie, enscenering, verhaalopbouw, rolverdeling) Verschillende soorten van toneelstijlen benoemen (b.v. improvisatie-theater, locatietheater, mime/fysiektheater, teksttoneel) Verschillende traditionele vormen van toneel benoemen (Tragedie, komedie, comedia del arte) Toneelkritiek (beschouwen) De leerling kan: Een toneelvoorstelling informatief beschrijven. Hij/zij heeft daartoe een toneelvoorstelling bezocht in een voor toneel ingerichte ruimte. Bij een presentatie van anderen aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is en kan een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen. Praktijk Improviseren De leerling kan: Tijdens zijn spel met anderen impulsen accepteren, deze combineren met de reeds aanwezige spelgegevens en integreren in het totaal van zijn spel. Impulsen kunnen onder meer zijn: tegenspel van anderen, reacties van het publiek, rekwisieten, decorstukken. Stemgebruik De leerling kan: Een tekst (proza en poëzie) met gebruikmaking van voordrachtstechnieken vormgeven. Voordrachtstechnieken zijn: tempo, pauzering, intonatie, ritme, intensiteit, klankkleur. Met de stem in zijn spel gebruik maken van timing. Fysiek spelen De leerling kan: Een wisseling van personage aangeven door verandering van bewegingspatroon. In zijn fysiek spel door middel van actie en reactie de interactie tussen zijn personage en de andere personages intensiveren. Vormgeven Een rol opbouwen De leerling kan: In een rolfiguur verschillende kenmerken aanbrengen en in spel vormgeven Scènes maken De leerling kan: Bij het uitwerken en vormgeven van een scène rekening houden met de intentie die hij met de scène heeft ten opzichte van het publiek. Intenties zijn onder andere: laten meeleven, laten nadenken, vermaken, boeien, informeren, ontroeren. Presenteren Optreden De leerling kan: Zijn vaardigheden opgedaan bij spelen en vormgeven functioneel toepassen in een optreden voor een publiek, zowel solo als samen met anderen. Informeren De leerling kan: Het publiek bij een voorstelling van de nodige informatie voorzien, zoals de beschrijving van de inhoud, de opvatting van de regisseur. Drama, cluster Havo, VWO Markenhage Breda Schooljaar

22 Al bovengenoemde te behalen doelen worden naast het reguliere lesprogramma,tevens toegepast in een eindproductie. Het schooljaar wordt geplitst in twee perioden: -Het eerste halfjaar wordt er vooral gewerkt aan het leren spelen, gericht op bovenstaande doelen en een stukje vaktheorie. -In de tweede helft van het jaar wordt de verworven kennis toepasbaar in een productie. Spelvormen waarbij de nadruk ligt op: - De 5 W s - Tekstbehandeling - Scènes schrijven - Improviseren - Elkaar Regisseren, analyseren - Fysiek spel - Stemgebruik (klankkleur, ritme, intonatie) - Spanningsopbouw werken aan de presentatie werken aan de presentatie attributen, hoofddeksels, kleding en decor Het cijfer wordt bepaald nav de te behalen doelen. En het proces en het resultaat van de eindpresentatie. Markenhage Breda Schooljaar

23 CULTURELE VORMING Muziek VWO-3 PERIODE 4 De doelen voor Muziek in CV gelden voor de gehele periode, door het jaar heen vindt er niveau- en tempodifferentiatie plaats. Algemene doelen CV: -Het bevorderen van het plezier in de kunst en cultuuruitingen. -Het bevorderen en verbreden van culturele interesses van leerlingen; het in algemene zin verruimen van de horizon -Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: aanspreken op talent, belangstellingen, ambitie. -Het appelleren aan emotionele en zintuiglijke vaardigheden en beleving: naast hoofd, ook hand en hart (veelzijdige aanpak). -Niet alleen in de lessen maar ook daarbuiten de leerlingen uitdagen om de eigen grenzen te verleggen. -Het bevorderen van een zelfstandige cultuurparticipatie (ook op latere leeftijd). Bij een breed aanbod van allerlei soorten culturele activiteiten kunnen leerlingen zich individueel profileren en hun sterke kanten leren kennen, ieder individu heeft de mogelijkheid om verschillende soorten intelligentie te ontwikkelen. Vakspecifiek (Muziek in CV): -De leerling is in staat een mening te verwoorden n.a.v. de gespeelde muziek. -De leerling kan muzieknotatie lezen en vertalen naar een instrument. -De leerling bezit de vaardigheid van het musiceren, individueel en in groepsverband. -De leerling kan een repertoire ten gehore brengen tijdens de eindpresentatie. -De leerling kan de muziek plaatsen in een cultuur historische context. -De leerling het inzicht verschaffen dat muziek in een culturele context, in dit geval projectmatig binnen de sectie CV, voor kan komen. De leerling kan de samenhang van de kunstvakken onderling waarnemen en verwoorden. Het schooljaar wordt gesplitst in twee perioden:-het eerste halfjaar wordt er vooral gewerkt aan het basisvaardigheden en cognitie m.b.t. de algemene muziektheorie en musiceren individueel en met elkaar.-in de tweede helft van het jaar wordt de verworven kennis en worden de aangeleerde vaardigheden toegepast in een productie. Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk beoordelen muziektheoretische kennis en musiceren d.m.v. mondelinge toets en voorspelen tijdens de les. Instrumentarium, partituren Het cijfer wordt bepaald n.a.v. de te behalen doelen, het proces en het resultaat van de eindpresentatie. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder in Blok 4:

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 4 Je beheerst aan het einde van het blok alle vaardigheden die aan bod

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Op nieuw niveau 3 VWO basisboek. De leerlingen beheersen alle mondelinge-

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 2 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 2 De leerlingen beheersen alle mondelingen en schriftelijke vaardigheden

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 Op Nieuw Niveau VMBO 4 Zie periode 1/2 Zie periode 1/2 Voorbereiden presentaties. Blok 3; opdracht 1-3 - 4-6 en 8 Blok 3; opdracht 11 t/m 13 en gramm. opdracht 14 en 15 Presentaties

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 Zie vorige periode Zie vorige periode Bestudeer blz. 204 zeer GOED!!!! Hfdst. 1 bestudeer blz. 37 t/m 39 Maak opdracht 26, 27 en 28 Leesvaardigheid blok 2, opdracht 17 t/m 21

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 4 en aangeleverde materialen Afwisselende werkvormen: zelfstandig

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO 3 PERIODE 5 Je beheerst alle vaardigheden die in deze daltonperiode worden behandeld:

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Brugjaar-2 HAVO/VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 1 Op nieuw niveau hoofdstuk 1 en 2 Je herhaalt wat fictie is

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 Zie vorige periodes Zie vorige periodes Presentaties Oefenteksten examen Presentaties Oefentekst Oefentoets kijk/luisterexamenen examen Presentaties Oefentoets kijk/luisterexamen

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO-HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO/ HAVO-1 PERIODE 5 zie vorige periode zie vorige periode Introductieverhaal

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO-HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS MAVO / HAVO-1 PERIODE 4 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Brugjaar-2 MAVO/HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 3 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 2 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 2 Je beheerst alle behandelde vaardigheden: grammatica, spelling,

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3

NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO Markenhage Breda NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3 Blok 3, extra ww-spelling en zinsontleding zie vorige periode zinsontleding: herhalen theorie en oefenen nieuwe

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Brugjaar-1 HAVO-VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Je herhaalt grammatica en woordsoorten. Je leert verwijswoorden

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 Nieuw Topniveau Nederlands voor de tweede fase / verwerkingsboek blok III en V /Informatieboek H2 t/m H11 Schrijfvaardigheid: schrijfdoelen, publiek, tekstsoorten( betoog), tekstopbouw,

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 3

NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-2 HAVO-VWO Markenhage Breda NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 3 Zie vorige Daltonwijzers Zie vorige Daltonwijzers - Blok 3: Lekker Lezen: Verhaalfragment lezen en

Nadere informatie

Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo

Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Invalshoeken

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3

NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-1 HAVO-VWO Markenhage Breda NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Je beheerst alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die in blok 3 aan de orde komen. In de

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 vwo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 vwo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3 vwo Grotius College Schooljaar 05-06 GROTIUS COLLEGE DELFT 05-06 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken t/m

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo-havo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 aardrijkskunde 5 tekenen 7 handvaardigheid 9 verzorging 11 wiskunde 13 Periode 1 leerjaar 1 mavo-havo 2 2015-2016 Nederlands

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 3 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TALENT

NEDERLANDS KLAS 3 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TALENT NEDERLANDS KLAS 3 METHODE: TALENT Leerstofomschrijving examen- toets- weging- Boekverslagen (3) H Verdeeld over het gehele jaar Boektentamen K2 S 2 "Perenbomen bloeien wit" Spelling 1 K7 S 2 Hfst. 1 t/m

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 zonder 41/42 DT41 Blok 1 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 3/4 DT42 Blok 2 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 14/15 DT43 Blok 3+4 (Op niveau plus) + werkboek

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nederlands 2vt 2014/2015... 2. Engels 2VT 2014/2015... 2. Duits 2VT 2014/2015... 4. Wiskunde klas 2vt 2014/2015... 5

Inhoudsopgave Nederlands 2vt 2014/2015... 2. Engels 2VT 2014/2015... 2. Duits 2VT 2014/2015... 4. Wiskunde klas 2vt 2014/2015... 5 Programma van toetsing en overgang Klas Vt 04-05 Inhoudsopgave Nederlands vt 04/05... Engels VT 04/05... Duits VT 04/05... 4 Wiskunde klas vt 04/05... 5 Rekenen vt 04/05... 6 Economie VT 04/05... 7 Geschiedenis

Nadere informatie

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode Diamantstraat PTA schooljaar 2011-2012 VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde 0021 6.09 11-11-2011 to0 550 0022 6.09 11-11-2011 to09 140 0023 6.10 to010 150 0024 6.11 13-4-2012 to11 160 Dit is het eindcijfer

Nadere informatie

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3 Programma van ing (PT) 05-06 havo Het Slatink/0 Aan de onderbouw leerlingen, Voor je ligt het programma van toetsing (PT) 05-06. In het programma van toetsing (PT) kun je per vak en per periode lezen welke

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009 Versie november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aardrijkskunde... 2 Biologie... 3 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 4 Duitse taal en literatuur... 5 Economie... 6

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2013-2014

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2013-2014 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2013-2014 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Nederlands VWO-4 PERIODE 4

Nederlands VWO-4 PERIODE 4 Nederlands VWO-4 PERIODE 4 Nieuw Topniveau informatieboek: hoofdstuk 3, 4, 6 en 7. Nieuw Topniveeau verwerkingsboek: blok 4 Misdaad en straf- argumenteren. Schrijfvaardigheid en argumenteren: je leert

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO-5 PERIODE 4

NEDERLANDS HAVO-5 PERIODE 4 NEDERLANDS HAVO-5 PERIODE 4 Examentraining Bespreking SET3 Maak proefexamen: tekstbegrip Bespreking proefexamen Maak proefexamen: samenvatting Bespreking proefexamen Maak proefexamen: tekstbegrip 20/4-24/4

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Keuzeboekje examentrainingen 2016 MAVO

Keuzeboekje examentrainingen 2016 MAVO Keuzeboekje examentrainingen 2016 In dit boekje staat voor elk vak beschreven wat er tijdens de examentraining aan bod komt. Op basis van die beschrijvingen kun je een keus maken welke trainingen jij wilt

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 4 mavo-havo leerjaar 1 Inhoudsopgave 3 Frans 6 aardrijkskunde 8 geschiedenis 11 wiskunde 13 biologie 15 Periode 4 leerjaar 1 mavo-havo 2 2015-2016 mavo-havo 5 april t/m

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz.

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz. PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 3 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Lichamelijke opvoeding

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Gemiddeld cijfer kleine toetsen

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Bogerman PT onderbouw 3 SHVTECH 2015-2016

Bogerman PT onderbouw 3 SHVTECH 2015-2016 Bogerman PT onderbouw 3 SHVTECH 2015-2016 PT onderbouw 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 27,00% 27,00% 27,00% 19,00% 100,00% DU Duitse taal 10,00%

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-VWO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-VWO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-VWO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2013-2014

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2013-2014 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2013-2014 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - Duits - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - natuur-/scheikunde (nog niet bekend) -

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2013/2014

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2013/2014 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 September 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 6002 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5, Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 5 Duitse taal en literatuur... 6 Economie... 7 Engelse taal en literatuur...

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - Duits - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - natuur-/scheikunde (nog niet bekend) -

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur aardrijkskunde ak 4t0 PW Arm en Rijk 2 ak 4t02 SE Arm en Rijk 2 Ja ak 4t03 Huiswerkcontrole ak 2 42t0 PW Overleven in Europa 2 ak 2 42t02 SE Overleven in Europa 2 Ja ak 2 42t03 Opdracht Arm en Rijk 2 ak

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta (programma van toetsing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands

HET GOESE LYCEUM, pta (programma van toetsing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands HET GOESE LYCEUM, pta (programma van ing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands Schoolexamenen (set s) H = handeling (elders) P = practicum C = computer 471 - Gemiddelde behaalde cijfers schoolexamens

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 11 Biologie 13 Verzorging 15 Periode 3 leerjaar 1 kader-mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2-216 vmbo-t examenjaar Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en SE1 Periode Middeleeuwen einde

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 3 Nieuw Topniveau Informatieboek / Nieuw Topniveau verwerkingsboek blok 3 en 5 Leesvaardigheid: tekstverklaren, samenvatten Schrijfvaardigheid: schrijven van een samenvatting Bespreken

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 3

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 3 NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 3 Nieuw Topniveau Nederlands voor de tweede fase / verwerkingsboek blok 7 t/m 9 /Informatieboek H2 t/m H7 Examenvoorbereiding: tekstverklaring en samenvatting Instructie, opdracht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we de methode NOVA: Natuur/Scheikunde 1 KGT (Malmberg). Deze methode bestaat

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak:Aardrijkskunde opleiding:havo leerjaar: 05-06

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 1

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 1 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 1 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Engels blz. 6 Expressie blz. 7 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 10 Lichamelijke opvoeding blz.

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Duits... 7 economie... 9 biologie... 11 wiskunde... 13 Periode 5 leerjaar 4 kader

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

Cohort 2015-2017 Mavo 3. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code. weging

Cohort 2015-2017 Mavo 3. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code. weging Mavo 3 VAK: Aardrijkskunde 8% - TT 50 Arm en Rijk. 2 t/m 4 les Nee T1 8% -- TT 50 Arm en Rijk 6 t/m 8 15% - TT 50 H2 Arm en Rijk TW 1 Nee T3 les Nee T2 8% - TT 50 PO bij Bronnen van energie les Nee T4

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Brugjaar-1 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-1 PERIODE 3 Je herhaalt grammatica en woordsoorten. Je leert verwijswoorden te herkennen

Nadere informatie

Het niet afgeronde eindcijfer (op 1 decimaal) telt voor 10% mee in T4 voor het SE-cijfer

Het niet afgeronde eindcijfer (op 1 decimaal) telt voor 10% mee in T4 voor het SE-cijfer NEDERLANDS - VMBO 3 2008/2009 Periode1 VT1 Blok 1 1 25 min VT2 Blok 1 1 25 min VT3 Blok 1 2 50 min VT4 Opdracht literatuur 1 25 min VT5 Tekstverklaring 1 25 min VT6 Blok 2 1 50 min VT7 Blok 2 1 25 min

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Engels blz. 7 Frans blz. 8 Geschiedenis blz. 9 Lichamelijke opvoeding blz. 10 Nask

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-lwo. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-lwo. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - Beeldende Vormgeving - Biologie - Engels - Mens en maatschappij - Nastech - Nederlands - Verzorging - Wiskunde Programma van Toetsing

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie