Markenhage Breda Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1"

Transcriptie

1 Daltonwijzer Periode Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar

2 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4: blz : Leesvaardig. Maak opdracht 16 (af). - Eventuele uitloop van Leesvaardigheid. - Schrijfvaardig: Blz. 186: Maak opdracht 17 en van vraag 18 maak je stap 1, 2 en 3. De rest van de opdracht werken jullie in tweetallen uit in de les. - Deze week proefwerk leesvaardigheid van blok 3 en 4. - Blz : Lees paragraaf 7.3 en opdracht 19 goed door. In de les kun je vragen over de theorie of de opdracht stellen en aan de schrijfopdracht werken. Van de docent hoor je wanneer je de schrijfopdracht moet inleveren. - blz. 189: Paragraaf 7.5: leestekens. Leer de theorie en maak opdracht 22 (gebruik daarbij ook de werkwijzer leestekenregels op blz. 296.) - Spelling: blz : leer alle theorie van deze paragraaf en opdracht 28 (dicteewoorden) en maak opdracht 25, 26 en Over Taalgebruik: blz : lees de tekst en maak opdracht Over Taalgebruik: blz : lees de theorie van paragraaf 10.2 goed en maak opdracht 30 en Over Taalgebruik: blz : lees de theorie van paragraaf 10.3 en maak opdracht Gedicht: blz : lees het gedicht en maak opdracht 34 - Start Blok 5: blz lees het verhaalfragment (of laat je voorlezen) en maak opdracht 1. - Over lezen: blz : lees de theorie van paragraaf 2.2 heel goed en maak opdracht 2 en 3. - Over Lezen: blz : Paragraaf 2.3: veel theorie, maar lees die wel heel goed en maak daarna opdracht 4 - Proefwerk Blok 4. - Stijlfiguren, jullie favoriete onderwerp: blz : lees de theorie van paragraaf 2.4 heel erg goed en maak opdracht 5 (er zitten ook stijlfiguren van vorige blokken in) en maak van Verrijk je Taalschat opdracht 7. - blz : maak van Verrijk je Taalschat opdracht 8 en van Grammatica opdracht 9 en Grammatica: blz : maak eerst opdracht 11, lees dan de theorie van paragraaf 4.2 en maak dan opdracht Grammatica: blz : leer de theorie van paragraaf 4.3 en maak opdracht Grammatica: blz : leer de therie van paragraaf 4.4 en 4.5 en maak opdracht 14 en Grammatica woordbenoemen: maak opdracht Leesvaardig: blz : bestudeer de theorie van paragraaf 6.1 goed en maak opdracht schriftelijke overhoring grammatica blok 5. - Leesvaardig: blz : maak opdracht 21. Markenhage Breda Schooljaar

3 - blz. 238: Leestekens. Maak opdracht 26 met behulp van de werkwijzer leestekens op blz blz : Spelling: Leer alle theorie en opdracht 33 (dicteewoorden) en maak opdracht 30, 31 en Over Taalgebruik: lees paragraaf 10.1 en maak opdracht Deze laatste week werken jullie (als het kan in elk geval één keer in het computerlokaal aan een schrijfopdracht. Je hoort van je docent of je opdracht 23 of 25 moet maken en wanneer je de schrijfopdracht moet inleveren. Je docent vertelt je tijdig wat de leerstof is voor de toetsweek. Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer Markenhage Breda Schooljaar

4 ENGELS VWO-3 PERIODE 4 Verbeteren van je Engelse taalvaardigheden. Opdrachten uitvoeren en, waar nodig, verzamelen in je persoonlijke portfolio. tekstverklaren / luistervaardigheid / grammatica / woorden leren Boek: Opportunities, extra grammatica oefeningen en CITO leesteksten. idem idem idem idem idem idem idem idem idem tekstverklaren pen/papier/werkboek/evt. schriften/agenda/een goed humeur/doorzettingsvermogen/een goede werkhouding. Er vinden overhoringen plaats van vocabuly / grammatica / luistervaardigheid. In de toetsweek: leesvaardigheid. Markenhage Breda Schooljaar

5 FRANS VWO-3 PERIODE 4 Franconville 3VWO étapes 9 en 10 Je leert vragen stellen en je leert hoe je je mening kunt geven. Je leert vertellen wat er gebeurd is en praten over het milieu. Je leert over de natuur in Frankrijk. Iedere week worden de exercices gemaakt, nagekeken en geleerd. Tijdens periode 4 maak je met je groep een werkstuk over de excursie naar Lille en je bereidt samen met een klasgenoot de toets gespreksvaardigheid voor. voorbereiden excursie Lille étape 9 exercices 1 tot en met 8 étape 9 exercices 9 tot en met 12, 15 tot en met 17 étape 9 exercices 21, 22,24,25 Schriftelijke overhoring étape 9 (toets 15) étape 10 exercices 1 tot en met 7, 8 tot en met 13. Werkstuk Lille inleveren (toets 16) étape 10 exercices 15 tot en met 17, 19 tot en met 23 Schriftelijke overhoring étape 10 (toets 17) opgaven lees- en spreekvaardigheid Proefwerk étapes 9 en 10 (toets 18) opgaven lees- en spreekvaardigheid toets gespreksvaardigheid in tweetallen.zie taakblad.(toets 19) Leesvaardigheid oefenen toets gespreksvaardigheid. Leesvaardigheid oefenen herhalen étapes 6 tot en met 10. leesvaardigheid oefenen étapes 6 tot en met 10 en leesvaardigheid (toets 20) Markenhage Breda Schooljaar

6 Franconville 3VWO en schrift Aanwijzingen voor het maken van een werkstuk. Taakblad gespreksvaardigheid opgaven leesvaardigheid Schriftelijke overhoring étape 9 werkstuk Lille schriftelijke overhoring étape 10 proefwerk étapes 9 en 10 toets gespreksvaardigheid toets étapes 6 t/m10 en leesvaardigheid Markenhage Breda Schooljaar

7 Duits VWO 3 PERIODE 4 Kapitel 5 Top of Europe Kapitel 6 Job= Geld und / oder Spaß Lezen /Spreken / Schrijven / Luisteren Klassikaal / Individueel / In tweetallen Proefwerk K4 K 5: zelfstandig: 2 / 4 / 6 / Klassikaal: 1 / 3 / 7 / 8 / 9 Leren: Lernliste K5 Daltonopdracht: Je leest een boek Zelfstandig: 11 / 12 / 14 / vertalen Redemittel blz Schreibmittel blz. 64 Klassikaal: 13 / 15 / SO Lernliste Zelfstandig: 17 / 18 / 22 / 23 / 24 / 25 / 28 / 29 / 30 Klassikaal: 18 /26 / 27 / Leren: Redemittel + Schreibmittel Klassikaal: 32 / 33 / 34 / 38 IndividueeL: 36 / 37 / 39 / 40 / 44 / 45 SO Redemittel+ Schreibmittel Zum Schluss Toets boekje Kijk- en luistertoets Toets K5 K 6: Zelfstandig: 1 / 4 / 8 / 9 / Klassikaal: 2 / 3 / 5 / Leren: Lernliste K6 blz Zelfstandig: Redemittel vertalen Klassikaal: 15 / 16 / Zelfstandig: 10 / 11 / 14 / 17 / 18 / 20 Leren: Redemittel Zelfstandig: zum Schluss Kapitel 6 Neue Kontakte Textbuch und Arbeitsbuch SO Lernliste en Redemittel / Proefwerk K5 / Kijk- en luistertoets / Proefwerk K 6 Markenhage Breda Schooljaar

8 GESCHIEDENIS VWO-3 PERIODE 4 Sporen hoofdstuk 5: De dekolonisatie van Indonesië en Suriname. De leerlingen krijgen inzicht in het dekolonisatieproces van Indonesie en Suriname. Bovengenoemde thema wordt behandeld aan de hand van: Teksten en opdrachten behorende bij Sporen-3. Aantekeningen tijdens de les. paragraaf 4:Multiculturele samenlevingen. paragraaf 5:van democratie naar dictatuur. paragraaf 6: Een eigen economie. Paragraaf A: Het Midden-Oosten. HOOFDSTUK 1;democratisch besturen. paragraaf 1;Een taak van de staat? paragraaf 2:De overheid dichtbij en veraf. paragraaf 3: Meerderheid en minderheden. paragraaf 4: De financien van de overheid. paragraaf 5:Kinderen hebben ook rechten. paragraaf 6: Europese samenwerking. Hoofdstukken 4, 5 en 1. Sporen deel 3 en aantekeningen. Tussendoor mondelinge en schriftelijke overhoringen tellen 1x mee. Proefwerken tellen 2x mee. De proefwerkweek telt 3x mee. Markenhage Breda Schooljaar

9 AARDRIJKSKUNDE VWO-3 PERIODE 4 Hfst. 7 Werk aan de wereld, Par. 1 t/m 7 Hfst. 10 Van Nederlander tot Europeaan, Par. 3 t/m 6 Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden Hfst. 7 en Hfst. 10. Aan het einde van periode 4 begrijp je hoe en waar mensen in verschillende beroepssectoren hun geld verdienen en wat daarbij de invloed is van Europa. Daarbij ga je verklaren hoe de locatie van invloed is op hoe men te werk gaat. Hfst. 9. Aan het einde van periode 4 begrijp je welke ruimtelijke ontwikkelingen er plaatsvinden in Nederland en hoe de overheid die probeert te sturen. Je kijkt hoe Nederland is ingericht in steden en op het platteland en hoe dat van invloed is op de Nederlander. Je gebruikt je eigen leefomgeving om dit te onderzoeken. Naast inhoudelijke vraagstukken zul je leren onderwerpen in groter verband te zetten, te reflecteren en samen te werken met mede leerlingen Hfst. 7: Hoe verdienen mensen de kost? Par. 6: Hoe zijn de diensten verspreid? Hfst. 7: Hoe verdienen mensen de kost? Par. 7: Waar moet je een bedrijf vestigen? SO Hfst. 7Hfst. 7 Werk aan de wereld, Par. 1 t/m 7 Hfst. 10 Van Nederlander tot Europeaan, Par. 5 en 6 So gaat voornamelijk over de dienstensector. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 1: Dorp of stad of nog groter? Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 2: Landelijk of stedelijk gebied?. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 3: Hoe is de stad opgebouwd? Daltontaak 1 inleveren. SO Hfst.9 par. 1 en 2 Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par.4: Verhuizen naar of uit de stad? Par.5: Chaos in de grote stad? Vragen 7 t/m 9 niet. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par.7: Waarom wordt Nederland ingedeeld in groen en rood? Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden Par.8 Wat doen provincies en gemeenten? Daltontaak 2 inleveren Reserve week Markenhage Breda Schooljaar

10 PW: Hfst. 9 Par. 1 t/m 5, 7 en 8 Aantekeningen. Drukwerk. Daltontaken. Boek 'Wereldwijs', werkboek behorend bij het boek, verscheidene teksten/bronnen door de docent verstrekt, Daltontaken, Bos-atlas. Daltontaken tellen 1 keer mee. So's tellen 2 keer mee. Proefwerken tellen 3 keer mee. Markenhage Breda Schooljaar

11 Wiskunde VWO 3 PERIODE 4 Hoofdstuk 8 Allerlei verbanden Hoofdstuk 9 Informatie verwerking Paragraaf 8.1 Paragraaf 8.2 Paragraaf 8.3 Paragraaf 8.4 Paragraaf 8.7 PW H 8 Bespreken PW Paragraaf 9.1 Paragraaf 9.2 Paragraaf 9.3 Paragraaf 9.4 Paragraaf 9.5 Paragraaf 9.8 PW H 9 Bespreken PW Herhalen alle stof voor toetsweek Herhalen alle stof voor toetsweek Hoofdstuk 6 t/m 9 Passer en geodriehoek, A4-ruitjesschrift, Tekstboek Getal en ruimte 3V2, Rekenmachine Casio FX-82 Schriftelijke toets over elk hoofdstuk Markenhage Breda Schooljaar

12 NATUURKUNDE VWO 3 PERIODE 4 Hoofdstuk 9 Hefbomen Hoofdstuk 10 Elektrische energie Je leert in deze periode hoe je door middel van een hefboom van een kleine kracht een grote kracht kunt maken. In deze periode leer je ook iets over grote en kleine getallen, de deeltjes in een atoom en elektrische energie. Met behulp van het tekstboek, het werkboek en werkbladen bestudeer je de stof van hoofdstuk 10. De leerstof wordt in de les behandeld door de docent. Door het maken van de opgaven uit het tekstboek, maar vooral uit het werkboek zorg je dat je die stof echt begrijpt. De meeste opgaven moet je zelf nakijken, dit kan soms tijdens de les maar dit kan ook in een daltonuur. Bij natuurkunde doen we veel practicum óók in het daltonuur. Bij hoofdstuk 10 moet je tijdens het daltonuur ook een practicum doen in lokaal 211 of 205. In de les krijg je werkbladen uitgedeeld. Uiterlijk 4 juni moet het practicum gedaan zijn. Verder wordt van je verwacht dat je elke week 30 minuten daltontijd aan natuurkunde besteedt. Daltonpracticum H9: Lokaal 102 practicum uit werkboek 9C en 9F -Hoofdstuk 9: 9.1A t/m 9.1B maken Wb 1 t/m 12 Leren en maken TB: 9.2A t/m 9.2B maken Wb 13 t/m 28 - leren en maken TB: 9.3A en 9.3B - maken WB: 29 t/m 37 - leren en maken TB: 9.4A en 9.4B - maken: WB: 38 t/m 52 Proefwerk H9 Daltonpracticum H10: Lokaal 211 practicum online, verslag inleveren Leren 10.1A en 10.1B Maken 1 t/m 8 Leren 10.2A en 10.2B Maken 10 t/m 21 Leren 10.3A en 10.3B Maken 22 t/m 34 Leren 10.4A en 10.4B Maken 37 t/m 45 SO grote getallen Leren 10.5A en 10.5B Maken 46 t/m 64 Proefwerk H10 Herhalen hoofdstuk 6, 7, 9 Markenhage Breda Schooljaar

13 H6, H7, H9 en H10 - BaNaS-2 tekstboek, BaNas-2 werkboek deel 2, pen, potlood, gum, geodriehoek, rekenmachine - schrift of map, snelhechter (bewaren en inleveren meetrapporten en practicumverslagen) DEZE MATERIALEN MOET JE ALTIJD BIJ JE HEBBEN. Over Hoofdstuk 9 krijg je een proefwerk van deze telt 2x mee. Over Hoofdstuk 10 krijg je een SO (telt 1x mee) en een proefwerk (telt 2x mee). Tenslotte krijg je in de toetsweek een proefwerk over hoofdstukken 6, 7, 9 en 10. Toetsweek telt 3 keer mee. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

14 SCHEIKUNDE VWO-3 PERIODE 4 Hoofdstuk 8: Chemische reacties Hoofdstuk 11: Koolstofchemie In deze periode ga je verder met het onderdeel chemische reacties en maak je kennis met het onderdeel koolstofchemie. Je leert de begrippen zuur-base, titratie, reactiesnelheid, koolstofverbinding, alkanen, alkenen en sytematische naamgeving kennen, je leert hoe koolwaterstoffen in elkaar zitten en hoe je die kunt herkennen en naamgeven. Met behulp van het tekstboek, het werkboek, stencils en de aantekeningen bestudeer je de stof van hoofdstuk 8 en 11. De leerstof wordt in de les behandeld door de docent. Door het maken van de opgaven uit het tekstboek, maar vooral uit het werkboek en stencils zorg je dat je die stof echt begrijpt. Bij scheikunde doen we in deze periode weer practicum óók in het daltonuur. Practicum 8D en 8E moet je zelf tijdens het daltornuur in lokaal 104 uitvoeren. Je moet hier van te voren via Magister (lokaal 104) voor inschrijven. Uiterlijk in week 17 moet je dit practicum gedaan hebben. Je moet van de practica (proeven) een verslag schrijven of een meetrapport inleveren. Practicum doen hoort dus gewoon bij de lesstof. -DALTONTAAK: practicum gasbrug (tijdens daltonuur in lokaal 104) - leren en maken TB: 4.4B, maken WB deel 1!: 40 t/m 49 voorbereiden practicum 8G - practicum 8G (zonder voorbereiding geen practicum!) - leren en maken TB: 8.4B, maken WB: 48 t/m 55 proefwerk 4.4B, 6.3A t/m 6.4B en hoofdstuk 8 - maken WB: voorkennis hoofdstuk 11, blz leren en maken TB: 11.1B - maken WB: 1 t/m 11 - practicum 11A (demonstratieproef of video over destillatie) - leren en maken TB: 11.2B en 11.3B, maken WB: 12 t/m 20 - leren en maken TB: 11.4B - maken WB: 21 t/m 30 - leren en maken TB: 11.5B en 11.6B: additie - maken WB: 31 t/m 45 - leren en maken TB: 11.6B: polymerisatie en 11.7B - maken WB: 46 t/m 60 - proefwerk hoofdstuk 11 - maken WB: voorkennis hoofdstuk 12, blz leren en maken TB: 12.1B en 12.2B - maken WB: 1 t/m 17 Markenhage Breda Schooljaar

15 Leerstof voor de Toetsweek: hoofdstuk 2, 4, 6 ( 6.3A t/m 6.4B), 8, 11 en 12 ( 12.1B t/m 12.2B) - BaNaS-2 tekstboek, BaNas-2 werkboek (deel 1 en deel 2), pen, potlood, gum, geodriehoek, rekenmachine - schrift of map, snelhechter (bewaren en inleveren meetrapporten, practicumverslagen en daltontaken) DEZE MATERIALEN MOET JE ALTIJD BIJ JE TE HEBBEN Na afloop van hoofdstuk 8 krijg je een proefwerk over dat hele hoofdstuk, 6.3A t/m 6.4B en 4.4B. Een proefwerk telt 2 keer en een overhoring 1 keer. Het centraal proefwerk telt 3 keer. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

16 ECONOMIE VWO-3 PERIODE 4 hst 7 hst 7 hst 7 hst 7 hst 7 hst 5 hst 5 hst 5 hst 5 hst 5 nader te bepalen lesbrief kopen en werken Markenhage Breda Schooljaar

17 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Beeldend Leren samenwerken met een andere discipline van Culturele Vorming. Een thema handhaven en uitwerken tot een overkoepelend geheel in samenwerking met andere disciplines. Ideeen uitwerken tot een beeld. Werken aan het thema 'beroemd en berucht' samen met een andere discipline. Op dit moment werkt beeldend samen met dans. Werken aan het thema. Nadenken over presentatiemogelijkheden. Deze week afronden en presenteren van het werk rond het thema 'beroemd en berucht'. De heel school (benedenverdieping) wordt in dit thema omgetoverd. 27 april is de presentatie zichtbaar voor publiek, ouders en leerlingen. evalueren en reflecteren op het project. Werken aan een nieuw thema binnen de beeldende kunst ideeën verzamelen en schetsen maken schetsen en beginnen met uitwerken uitwerken van de opdracht uitwerken van de opdracht toetsweek Diverse materialen Het proces en eindwerkstuk wordt beoordeeld Markenhage Breda Schooljaar

18 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Beeld & Geluid Het maken van documentaire Een korte documentaire maken Je gaat een persoonlijke documentaire maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn over één van je hobby's. Mindmap maken Informatie verzamelen Script maken Filmen en filmpjes opzoeken Filmen en filmpjes opzoeken Monteren Monteren Monteren Monteren Presenteren van je documentaire A4, Potlood, Computer, USB stick, camera Is het je gelukt de informatie te verwerken in de documentaire Is de montage goed gelukt Hoe is de totale documentaire Markenhage Breda Schooljaar

19 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Vormgeving en Techniek Kennis nemen van de verschillende manieren waarop beweging kan worden gegenereerd en dit ook toepassen in een eigen ontwerp. Werken naar een presentatie gebaseerd op thema berucht en beroemd. uitvoeringsfase uitvoeringsfase uitvoeringsfase, presentatie evaluatie afbreken presentatiemateriaal afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht eindevaluatie alle benodigdheden worden dioor school geleverd behalve potlood, gum, puntenslijper er wordt beoordeeld op originaliteit, afwerking, techniek (procesgericht) Markenhage Breda Schooljaar

20 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 DANS samenwerken zelfstandig dans creëren voor jezelf en voor anderen choreografie training derde jaars productie choreografie training derde jaars productie choreografie training derde jaars productie, optreden techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie afdansen in de les deodorant, makkelijke danskleding, agenda - leerlingen worden getoets op inzet, samenwerking, muzikaliteit, dansvaardigheid, uitstraling en totale presentatie Markenhage Breda Schooljaar

21 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 drama, klas 3 havo vwo-cluster Drama en maatschappij De leerling kan: Enige dramatische aspecten benoemen die gebruikt worden bij het vormgeven van informatie op televisie. (Tot de dramatische technieken om informatie op tv vorm te geven behoren onder andere: fictie, enscenering, verhaalopbouw, rolverdeling) Verschillende soorten van toneelstijlen benoemen (b.v. improvisatie-theater, locatietheater, mime/fysiektheater, teksttoneel) Verschillende traditionele vormen van toneel benoemen (Tragedie, komedie, comedia del arte) Toneelkritiek (beschouwen) De leerling kan: Een toneelvoorstelling informatief beschrijven. Hij/zij heeft daartoe een toneelvoorstelling bezocht in een voor toneel ingerichte ruimte. Bij een presentatie van anderen aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is en kan een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen. Praktijk Improviseren De leerling kan: Tijdens zijn spel met anderen impulsen accepteren, deze combineren met de reeds aanwezige spelgegevens en integreren in het totaal van zijn spel. Impulsen kunnen onder meer zijn: tegenspel van anderen, reacties van het publiek, rekwisieten, decorstukken. Stemgebruik De leerling kan: Een tekst (proza en poëzie) met gebruikmaking van voordrachtstechnieken vormgeven. Voordrachtstechnieken zijn: tempo, pauzering, intonatie, ritme, intensiteit, klankkleur. Met de stem in zijn spel gebruik maken van timing. Fysiek spelen De leerling kan: Een wisseling van personage aangeven door verandering van bewegingspatroon. In zijn fysiek spel door middel van actie en reactie de interactie tussen zijn personage en de andere personages intensiveren. Vormgeven Een rol opbouwen De leerling kan: In een rolfiguur verschillende kenmerken aanbrengen en in spel vormgeven Scènes maken De leerling kan: Bij het uitwerken en vormgeven van een scène rekening houden met de intentie die hij met de scène heeft ten opzichte van het publiek. Intenties zijn onder andere: laten meeleven, laten nadenken, vermaken, boeien, informeren, ontroeren. Presenteren Optreden De leerling kan: Zijn vaardigheden opgedaan bij spelen en vormgeven functioneel toepassen in een optreden voor een publiek, zowel solo als samen met anderen. Informeren De leerling kan: Het publiek bij een voorstelling van de nodige informatie voorzien, zoals de beschrijving van de inhoud, de opvatting van de regisseur. Drama, cluster Havo, VWO Markenhage Breda Schooljaar

22 Al bovengenoemde te behalen doelen worden naast het reguliere lesprogramma,tevens toegepast in een eindproductie. Het schooljaar wordt geplitst in twee perioden: -Het eerste halfjaar wordt er vooral gewerkt aan het leren spelen, gericht op bovenstaande doelen en een stukje vaktheorie. -In de tweede helft van het jaar wordt de verworven kennis toepasbaar in een productie. Spelvormen waarbij de nadruk ligt op: - De 5 W s - Tekstbehandeling - Scènes schrijven - Improviseren - Elkaar Regisseren, analyseren - Fysiek spel - Stemgebruik (klankkleur, ritme, intonatie) - Spanningsopbouw werken aan de presentatie werken aan de presentatie attributen, hoofddeksels, kleding en decor Het cijfer wordt bepaald nav de te behalen doelen. En het proces en het resultaat van de eindpresentatie. Markenhage Breda Schooljaar

23 CULTURELE VORMING Muziek VWO-3 PERIODE 4 De doelen voor Muziek in CV gelden voor de gehele periode, door het jaar heen vindt er niveau- en tempodifferentiatie plaats. Algemene doelen CV: -Het bevorderen van het plezier in de kunst en cultuuruitingen. -Het bevorderen en verbreden van culturele interesses van leerlingen; het in algemene zin verruimen van de horizon -Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: aanspreken op talent, belangstellingen, ambitie. -Het appelleren aan emotionele en zintuiglijke vaardigheden en beleving: naast hoofd, ook hand en hart (veelzijdige aanpak). -Niet alleen in de lessen maar ook daarbuiten de leerlingen uitdagen om de eigen grenzen te verleggen. -Het bevorderen van een zelfstandige cultuurparticipatie (ook op latere leeftijd). Bij een breed aanbod van allerlei soorten culturele activiteiten kunnen leerlingen zich individueel profileren en hun sterke kanten leren kennen, ieder individu heeft de mogelijkheid om verschillende soorten intelligentie te ontwikkelen. Vakspecifiek (Muziek in CV): -De leerling is in staat een mening te verwoorden n.a.v. de gespeelde muziek. -De leerling kan muzieknotatie lezen en vertalen naar een instrument. -De leerling bezit de vaardigheid van het musiceren, individueel en in groepsverband. -De leerling kan een repertoire ten gehore brengen tijdens de eindpresentatie. -De leerling kan de muziek plaatsen in een cultuur historische context. -De leerling het inzicht verschaffen dat muziek in een culturele context, in dit geval projectmatig binnen de sectie CV, voor kan komen. De leerling kan de samenhang van de kunstvakken onderling waarnemen en verwoorden. Het schooljaar wordt gesplitst in twee perioden:-het eerste halfjaar wordt er vooral gewerkt aan het basisvaardigheden en cognitie m.b.t. de algemene muziektheorie en musiceren individueel en met elkaar.-in de tweede helft van het jaar wordt de verworven kennis en worden de aangeleerde vaardigheden toegepast in een productie. Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk beoordelen muziektheoretische kennis en musiceren d.m.v. mondelinge toets en voorspelen tijdens de les. Instrumentarium, partituren Het cijfer wordt bepaald n.a.v. de te behalen doelen, het proces en het resultaat van de eindpresentatie. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder in Blok 4:

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 4 Je beheerst aan het einde van het blok alle vaardigheden die aan bod

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Op nieuw niveau 3 VWO basisboek. De leerlingen beheersen alle mondelinge-

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 2 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 2 De leerlingen beheersen alle mondelingen en schriftelijke vaardigheden

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 3

NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 3 Zie vorige periode Zie vorige periode - Blok 3: Lekker Lezen: verhaalfragment lezen en maken opdr. 1 - Leren

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 Op Nieuw Niveau VMBO 4 Zie periode 1/2 Zie periode 1/2 Voorbereiden presentaties. Blok 3; opdracht 1-3 - 4-6 en 8 Blok 3; opdracht 11 t/m 13 en gramm. opdracht 14 en 15 Presentaties

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 Zie vorige periode Zie vorige periode Bestudeer blz. 204 zeer GOED!!!! Hfdst. 1 bestudeer blz. 37 t/m 39 Maak opdracht 26, 27 en 28 Leesvaardigheid blok 2, opdracht 17 t/m 21

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 FRANS VWO-2 PERIODE 4 Vocabulaire/Leesvaardigheid/Woorddossier/Taalregels/Woordenboek Je leert alles

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO 3 PERIODE 5 Je beheerst alle vaardigheden die in deze daltonperiode worden behandeld:

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 4 en aangeleverde materialen Afwisselende werkvormen: zelfstandig

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS MAVO-3 PERIODE 4 Je beheerst alle vaardigheden die in deze daltonperiode worden behandeld:

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 Zie vorige periodes Zie vorige periodes Presentaties Oefenteksten examen Presentaties Oefentekst Oefentoets kijk/luisterexamenen examen Presentaties Oefentoets kijk/luisterexamen

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Brugjaar-2 HAVO/VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 1 Op nieuw niveau hoofdstuk 1 en 2 Je herhaalt wat fictie is

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO-HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO/ HAVO-1 PERIODE 5 zie vorige periode zie vorige periode Introductieverhaal

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Brugjaar-2 MAVO/HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO-HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS MAVO / HAVO-1 PERIODE 4 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Brugjaar-2 HAVO-VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 4 Je beheerst aan het einde van het blok alle vaardigheden die

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 2 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 2 Je beheerst alle behandelde vaardigheden: grammatica, spelling,

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 3 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3

NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO Markenhage Breda NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3 Blok 3, extra ww-spelling en zinsontleding zie vorige periode zinsontleding: herhalen theorie en oefenen nieuwe

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Brugjaar-1 HAVO-VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Je herhaalt grammatica en woordsoorten. Je leert verwijswoorden

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 2 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 ENGELS VWO-2 PERIODE 2 New Opportunities Pre-intermediate Lijsters Leesboekjes/Werkboek=Language

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 4 zie vorige periode zie vorige periode zinsontleding: herhaling en meewerkend

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Produceren en presenteren 54:

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 2 2009-2010 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 2 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 Nieuw Topniveau Nederlands voor de tweede fase / verwerkingsboek blok III en V /Informatieboek H2 t/m H11 Schrijfvaardigheid: schrijfdoelen, publiek, tekstsoorten( betoog), tekstopbouw,

Nadere informatie

Daltonwijzer Periode Brugjaar-2 MAVO Markenhage Breda

Daltonwijzer Periode Brugjaar-2 MAVO Markenhage Breda Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-2 MAVO Markenhage Breda NEDERLANDS MAVO-2 PERIODE 3 De leerlingen beheersen zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden die in blok 3 aangeboden worden.

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 1 2009-2010 Brugjaar-2 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VMBO-2 TL PERIODE 1 Fictie lezen en begrijpen, nieuwe woorden en spreekwoorden leren,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 3

NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-2 HAVO-VWO Markenhage Breda NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 3 Zie vorige Daltonwijzers Zie vorige Daltonwijzers - Blok 3: Lekker Lezen: Verhaalfragment lezen en

Nadere informatie

Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo

Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Invalshoeken

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Brugjaar-2 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO-2 TL PERIODE 5 Zie vorige periode zie vorige periode Blok 5 introductieverhaal

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 2 2009-2010 Brugjaar-2 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 ENGELS VMBO-2 TL PERIODE 2 Boek: New Snapshot 2 VMBO-tl-grammar stencils-comprehension stencils-reading

Nadere informatie

Het Programma van Toetsing en Doorstroming leerjaar 2 Havo,

Het Programma van Toetsing en Doorstroming leerjaar 2 Havo, Het Programma van ing en Doorstroming leerjaar Havo, 05-06 In dit document tref je informatie aan die voor succes in de tweede klas onmisbaar is. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en prestaties

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 havo vwo met O&O

Programma van Toetsing klas 2 havo vwo met O&O Programma van Toetsing klas havo vwo met O&O 014-015 oktober 014 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2013-2014

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2013-2014 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2013-2014 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2016/2017

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2016/2017 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 6/7 Oktober 6 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-1 MAVO-HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VMBO/ HAVO-1 PERIODE 4 Je werkt blok 4 en 5 uit. Als fictieopdracht maak je samen

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 vwo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 vwo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3 vwo Grotius College Schooljaar 05-06 GROTIUS COLLEGE DELFT 05-06 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken t/m

Nadere informatie

studiewijzer H3D e periode

studiewijzer H3D e periode studiewijzer H3D 2012-2013 2 e periode 2 Inhoudsopgave studiewijzer H3D 2 e periode 2012-2013 Toetsenrooster 2 e periode zie website school >toetsen>h3d Nederlands (NE) p. 4 Engels (EN) - Frans (FA) p.

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 zonder 41/42 DT41 Blok 1 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 3/4 DT42 Blok 2 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 14/15 DT43 Blok 3+4 (Op niveau plus) + werkboek

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 havo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 geschiedenis en staatsinrichting 11 aardrijkskunde 13 levensbeschouwing 14 economie 16 biologie 18

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo-havo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 aardrijkskunde 5 tekenen 7 handvaardigheid 9 verzorging 11 wiskunde 13 Periode 1 leerjaar 1 mavo-havo 2 2015-2016 Nederlands

Nadere informatie

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode Diamantstraat PTA schooljaar 2011-2012 VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde 0021 6.09 11-11-2011 to0 550 0022 6.09 11-11-2011 to09 140 0023 6.10 to010 150 0024 6.11 13-4-2012 to11 160 Dit is het eindcijfer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nederlands 2vt 2014/2015... 2. Engels 2VT 2014/2015... 2. Duits 2VT 2014/2015... 4. Wiskunde klas 2vt 2014/2015... 5

Inhoudsopgave Nederlands 2vt 2014/2015... 2. Engels 2VT 2014/2015... 2. Duits 2VT 2014/2015... 4. Wiskunde klas 2vt 2014/2015... 5 Programma van toetsing en overgang Klas Vt 04-05 Inhoudsopgave Nederlands vt 04/05... Engels VT 04/05... Duits VT 04/05... 4 Wiskunde klas vt 04/05... 5 Rekenen vt 04/05... 6 Economie VT 04/05... 7 Geschiedenis

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3

NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-1 HAVO-VWO Markenhage Breda NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Je beheerst alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die in blok 3 aan de orde komen. In de

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 3 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TALENT

NEDERLANDS KLAS 3 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TALENT NEDERLANDS KLAS 3 METHODE: TALENT Leerstofomschrijving examen- toets- weging- Boekverslagen (3) H Verdeeld over het gehele jaar Boektentamen K2 S 2 "Perenbomen bloeien wit" Spelling 1 K7 S 2 Hfst. 1 t/m

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 2 VWO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 2 VWO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 2 VWO CURSUS 2009-2010 Toetsprogramma Nederlands 2 vwo cursus 2009-2010 vak Nederlands methode Nieuw Nederlands 2 H/V v2-ne-o1 lezen hoofdstuk 1-2 (vaardigheid) ovh

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 havo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 Geschiedenis en Staatsinrichting 11 Aardrijkskunde 13 Levensbeschouwing 14 economie 16 BIOLOGIE 20 Tekenen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 havo. Grotius College. Schooljaar

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 havo. Grotius College. Schooljaar Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar havo Grotius College Schooljaar 05-06 GROTIUS COLLEGE DELFT 05-06 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Periode: Leerstofomschrijving: Toetsvorm: Selectie leerstof/

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009 Versie november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aardrijkskunde... 2 Biologie... 3 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 4 Duitse taal en literatuur... 5 Economie... 6

Nadere informatie

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3 Programma van ing (PT) 05-06 havo Het Slatink/0 Aan de onderbouw leerlingen, Voor je ligt het programma van toetsing (PT) 05-06. In het programma van toetsing (PT) kun je per vak en per periode lezen welke

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3Havo. Grotius College. Schooljaar

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3Havo. Grotius College. Schooljaar Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3Havo Grotius College Schooljaar 2016-2017 GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Leerweg: havo 1 Selectie leerstof/ paragrafen uit

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 4 mavo-havo leerjaar 1 Inhoudsopgave 3 Frans 6 aardrijkskunde 8 geschiedenis 11 wiskunde 13 biologie 15 Periode 4 leerjaar 1 mavo-havo 2 2015-2016 mavo-havo 5 april t/m

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Keuzeboekje examentrainingen 2016 MAVO

Keuzeboekje examentrainingen 2016 MAVO Keuzeboekje examentrainingen 2016 In dit boekje staat voor elk vak beschreven wat er tijdens de examentraining aan bod komt. Op basis van die beschrijvingen kun je een keus maken welke trainingen jij wilt

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 havo - vwo

Programma van Toetsing klas 2 havo - vwo Programma van Toetsing klas havo - vwo 07-08 oktober 07 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie 26 27 Schoolexamen over

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz.

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz. PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 3 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Lichamelijke opvoeding

Nadere informatie

PTO. Klas 3 H/A PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG

PTO. Klas 3 H/A PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 2015 2016 Voor de leerlingen van de 3 e klassen (Havo en Ath.) en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO Klas 3 H/A 1 Inhoud Voorwoord... 3 Aardrijkskunde

Nadere informatie

NEDERLANDS HAVO-5 PERIODE 4

NEDERLANDS HAVO-5 PERIODE 4 NEDERLANDS HAVO-5 PERIODE 4 Examentraining Bespreking SET3 Maak proefexamen: tekstbegrip Bespreking proefexamen Maak proefexamen: samenvatting Bespreking proefexamen Maak proefexamen: tekstbegrip 20/4-24/4

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Spelling en werkwoordspelling. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Literatuurgeschiedenis. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie aardrijkskunde HAVO4 1 4101 ak 41t01 PW Arm en Rijk 2 nee HAVO4 1 4102 ak 41t02 PW Arm en Rijk 2 2 Schoolexamen ja HAVO4 1 4103 ak 41t03 Huiswerkcontrole 1 nee HAVO4 2 4201 ak 42t01 PW Arm en Rijk 2 nee

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie