Markenhage Breda Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1"

Transcriptie

1 Daltonwijzer Periode Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar

2 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4: blz : Leesvaardig. Maak opdracht 16 (af). - Eventuele uitloop van Leesvaardigheid. - Schrijfvaardig: Blz. 186: Maak opdracht 17 en van vraag 18 maak je stap 1, 2 en 3. De rest van de opdracht werken jullie in tweetallen uit in de les. - Deze week proefwerk leesvaardigheid van blok 3 en 4. - Blz : Lees paragraaf 7.3 en opdracht 19 goed door. In de les kun je vragen over de theorie of de opdracht stellen en aan de schrijfopdracht werken. Van de docent hoor je wanneer je de schrijfopdracht moet inleveren. - blz. 189: Paragraaf 7.5: leestekens. Leer de theorie en maak opdracht 22 (gebruik daarbij ook de werkwijzer leestekenregels op blz. 296.) - Spelling: blz : leer alle theorie van deze paragraaf en opdracht 28 (dicteewoorden) en maak opdracht 25, 26 en Over Taalgebruik: blz : lees de tekst en maak opdracht Over Taalgebruik: blz : lees de theorie van paragraaf 10.2 goed en maak opdracht 30 en Over Taalgebruik: blz : lees de theorie van paragraaf 10.3 en maak opdracht Gedicht: blz : lees het gedicht en maak opdracht 34 - Start Blok 5: blz lees het verhaalfragment (of laat je voorlezen) en maak opdracht 1. - Over lezen: blz : lees de theorie van paragraaf 2.2 heel goed en maak opdracht 2 en 3. - Over Lezen: blz : Paragraaf 2.3: veel theorie, maar lees die wel heel goed en maak daarna opdracht 4 - Proefwerk Blok 4. - Stijlfiguren, jullie favoriete onderwerp: blz : lees de theorie van paragraaf 2.4 heel erg goed en maak opdracht 5 (er zitten ook stijlfiguren van vorige blokken in) en maak van Verrijk je Taalschat opdracht 7. - blz : maak van Verrijk je Taalschat opdracht 8 en van Grammatica opdracht 9 en Grammatica: blz : maak eerst opdracht 11, lees dan de theorie van paragraaf 4.2 en maak dan opdracht Grammatica: blz : leer de theorie van paragraaf 4.3 en maak opdracht Grammatica: blz : leer de therie van paragraaf 4.4 en 4.5 en maak opdracht 14 en Grammatica woordbenoemen: maak opdracht Leesvaardig: blz : bestudeer de theorie van paragraaf 6.1 goed en maak opdracht schriftelijke overhoring grammatica blok 5. - Leesvaardig: blz : maak opdracht 21. Markenhage Breda Schooljaar

3 - blz. 238: Leestekens. Maak opdracht 26 met behulp van de werkwijzer leestekens op blz blz : Spelling: Leer alle theorie en opdracht 33 (dicteewoorden) en maak opdracht 30, 31 en Over Taalgebruik: lees paragraaf 10.1 en maak opdracht Deze laatste week werken jullie (als het kan in elk geval één keer in het computerlokaal aan een schrijfopdracht. Je hoort van je docent of je opdracht 23 of 25 moet maken en wanneer je de schrijfopdracht moet inleveren. Je docent vertelt je tijdig wat de leerstof is voor de toetsweek. Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer Markenhage Breda Schooljaar

4 ENGELS VWO-3 PERIODE 4 Verbeteren van je Engelse taalvaardigheden. Opdrachten uitvoeren en, waar nodig, verzamelen in je persoonlijke portfolio. tekstverklaren / luistervaardigheid / grammatica / woorden leren Boek: Opportunities, extra grammatica oefeningen en CITO leesteksten. idem idem idem idem idem idem idem idem idem tekstverklaren pen/papier/werkboek/evt. schriften/agenda/een goed humeur/doorzettingsvermogen/een goede werkhouding. Er vinden overhoringen plaats van vocabuly / grammatica / luistervaardigheid. In de toetsweek: leesvaardigheid. Markenhage Breda Schooljaar

5 FRANS VWO-3 PERIODE 4 Franconville 3VWO étapes 9 en 10 Je leert vragen stellen en je leert hoe je je mening kunt geven. Je leert vertellen wat er gebeurd is en praten over het milieu. Je leert over de natuur in Frankrijk. Iedere week worden de exercices gemaakt, nagekeken en geleerd. Tijdens periode 4 maak je met je groep een werkstuk over de excursie naar Lille en je bereidt samen met een klasgenoot de toets gespreksvaardigheid voor. voorbereiden excursie Lille étape 9 exercices 1 tot en met 8 étape 9 exercices 9 tot en met 12, 15 tot en met 17 étape 9 exercices 21, 22,24,25 Schriftelijke overhoring étape 9 (toets 15) étape 10 exercices 1 tot en met 7, 8 tot en met 13. Werkstuk Lille inleveren (toets 16) étape 10 exercices 15 tot en met 17, 19 tot en met 23 Schriftelijke overhoring étape 10 (toets 17) opgaven lees- en spreekvaardigheid Proefwerk étapes 9 en 10 (toets 18) opgaven lees- en spreekvaardigheid toets gespreksvaardigheid in tweetallen.zie taakblad.(toets 19) Leesvaardigheid oefenen toets gespreksvaardigheid. Leesvaardigheid oefenen herhalen étapes 6 tot en met 10. leesvaardigheid oefenen étapes 6 tot en met 10 en leesvaardigheid (toets 20) Markenhage Breda Schooljaar

6 Franconville 3VWO en schrift Aanwijzingen voor het maken van een werkstuk. Taakblad gespreksvaardigheid opgaven leesvaardigheid Schriftelijke overhoring étape 9 werkstuk Lille schriftelijke overhoring étape 10 proefwerk étapes 9 en 10 toets gespreksvaardigheid toets étapes 6 t/m10 en leesvaardigheid Markenhage Breda Schooljaar

7 Duits VWO 3 PERIODE 4 Kapitel 5 Top of Europe Kapitel 6 Job= Geld und / oder Spaß Lezen /Spreken / Schrijven / Luisteren Klassikaal / Individueel / In tweetallen Proefwerk K4 K 5: zelfstandig: 2 / 4 / 6 / Klassikaal: 1 / 3 / 7 / 8 / 9 Leren: Lernliste K5 Daltonopdracht: Je leest een boek Zelfstandig: 11 / 12 / 14 / vertalen Redemittel blz Schreibmittel blz. 64 Klassikaal: 13 / 15 / SO Lernliste Zelfstandig: 17 / 18 / 22 / 23 / 24 / 25 / 28 / 29 / 30 Klassikaal: 18 /26 / 27 / Leren: Redemittel + Schreibmittel Klassikaal: 32 / 33 / 34 / 38 IndividueeL: 36 / 37 / 39 / 40 / 44 / 45 SO Redemittel+ Schreibmittel Zum Schluss Toets boekje Kijk- en luistertoets Toets K5 K 6: Zelfstandig: 1 / 4 / 8 / 9 / Klassikaal: 2 / 3 / 5 / Leren: Lernliste K6 blz Zelfstandig: Redemittel vertalen Klassikaal: 15 / 16 / Zelfstandig: 10 / 11 / 14 / 17 / 18 / 20 Leren: Redemittel Zelfstandig: zum Schluss Kapitel 6 Neue Kontakte Textbuch und Arbeitsbuch SO Lernliste en Redemittel / Proefwerk K5 / Kijk- en luistertoets / Proefwerk K 6 Markenhage Breda Schooljaar

8 GESCHIEDENIS VWO-3 PERIODE 4 Sporen hoofdstuk 5: De dekolonisatie van Indonesië en Suriname. De leerlingen krijgen inzicht in het dekolonisatieproces van Indonesie en Suriname. Bovengenoemde thema wordt behandeld aan de hand van: Teksten en opdrachten behorende bij Sporen-3. Aantekeningen tijdens de les. paragraaf 4:Multiculturele samenlevingen. paragraaf 5:van democratie naar dictatuur. paragraaf 6: Een eigen economie. Paragraaf A: Het Midden-Oosten. HOOFDSTUK 1;democratisch besturen. paragraaf 1;Een taak van de staat? paragraaf 2:De overheid dichtbij en veraf. paragraaf 3: Meerderheid en minderheden. paragraaf 4: De financien van de overheid. paragraaf 5:Kinderen hebben ook rechten. paragraaf 6: Europese samenwerking. Hoofdstukken 4, 5 en 1. Sporen deel 3 en aantekeningen. Tussendoor mondelinge en schriftelijke overhoringen tellen 1x mee. Proefwerken tellen 2x mee. De proefwerkweek telt 3x mee. Markenhage Breda Schooljaar

9 AARDRIJKSKUNDE VWO-3 PERIODE 4 Hfst. 7 Werk aan de wereld, Par. 1 t/m 7 Hfst. 10 Van Nederlander tot Europeaan, Par. 3 t/m 6 Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden Hfst. 7 en Hfst. 10. Aan het einde van periode 4 begrijp je hoe en waar mensen in verschillende beroepssectoren hun geld verdienen en wat daarbij de invloed is van Europa. Daarbij ga je verklaren hoe de locatie van invloed is op hoe men te werk gaat. Hfst. 9. Aan het einde van periode 4 begrijp je welke ruimtelijke ontwikkelingen er plaatsvinden in Nederland en hoe de overheid die probeert te sturen. Je kijkt hoe Nederland is ingericht in steden en op het platteland en hoe dat van invloed is op de Nederlander. Je gebruikt je eigen leefomgeving om dit te onderzoeken. Naast inhoudelijke vraagstukken zul je leren onderwerpen in groter verband te zetten, te reflecteren en samen te werken met mede leerlingen Hfst. 7: Hoe verdienen mensen de kost? Par. 6: Hoe zijn de diensten verspreid? Hfst. 7: Hoe verdienen mensen de kost? Par. 7: Waar moet je een bedrijf vestigen? SO Hfst. 7Hfst. 7 Werk aan de wereld, Par. 1 t/m 7 Hfst. 10 Van Nederlander tot Europeaan, Par. 5 en 6 So gaat voornamelijk over de dienstensector. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 1: Dorp of stad of nog groter? Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 2: Landelijk of stedelijk gebied?. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par. 3: Hoe is de stad opgebouwd? Daltontaak 1 inleveren. SO Hfst.9 par. 1 en 2 Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par.4: Verhuizen naar of uit de stad? Par.5: Chaos in de grote stad? Vragen 7 t/m 9 niet. Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden. Par.7: Waarom wordt Nederland ingedeeld in groen en rood? Hfst. 9 Landelijke en Stedelijke gebieden Par.8 Wat doen provincies en gemeenten? Daltontaak 2 inleveren Reserve week Markenhage Breda Schooljaar

10 PW: Hfst. 9 Par. 1 t/m 5, 7 en 8 Aantekeningen. Drukwerk. Daltontaken. Boek 'Wereldwijs', werkboek behorend bij het boek, verscheidene teksten/bronnen door de docent verstrekt, Daltontaken, Bos-atlas. Daltontaken tellen 1 keer mee. So's tellen 2 keer mee. Proefwerken tellen 3 keer mee. Markenhage Breda Schooljaar

11 Wiskunde VWO 3 PERIODE 4 Hoofdstuk 8 Allerlei verbanden Hoofdstuk 9 Informatie verwerking Paragraaf 8.1 Paragraaf 8.2 Paragraaf 8.3 Paragraaf 8.4 Paragraaf 8.7 PW H 8 Bespreken PW Paragraaf 9.1 Paragraaf 9.2 Paragraaf 9.3 Paragraaf 9.4 Paragraaf 9.5 Paragraaf 9.8 PW H 9 Bespreken PW Herhalen alle stof voor toetsweek Herhalen alle stof voor toetsweek Hoofdstuk 6 t/m 9 Passer en geodriehoek, A4-ruitjesschrift, Tekstboek Getal en ruimte 3V2, Rekenmachine Casio FX-82 Schriftelijke toets over elk hoofdstuk Markenhage Breda Schooljaar

12 NATUURKUNDE VWO 3 PERIODE 4 Hoofdstuk 9 Hefbomen Hoofdstuk 10 Elektrische energie Je leert in deze periode hoe je door middel van een hefboom van een kleine kracht een grote kracht kunt maken. In deze periode leer je ook iets over grote en kleine getallen, de deeltjes in een atoom en elektrische energie. Met behulp van het tekstboek, het werkboek en werkbladen bestudeer je de stof van hoofdstuk 10. De leerstof wordt in de les behandeld door de docent. Door het maken van de opgaven uit het tekstboek, maar vooral uit het werkboek zorg je dat je die stof echt begrijpt. De meeste opgaven moet je zelf nakijken, dit kan soms tijdens de les maar dit kan ook in een daltonuur. Bij natuurkunde doen we veel practicum óók in het daltonuur. Bij hoofdstuk 10 moet je tijdens het daltonuur ook een practicum doen in lokaal 211 of 205. In de les krijg je werkbladen uitgedeeld. Uiterlijk 4 juni moet het practicum gedaan zijn. Verder wordt van je verwacht dat je elke week 30 minuten daltontijd aan natuurkunde besteedt. Daltonpracticum H9: Lokaal 102 practicum uit werkboek 9C en 9F -Hoofdstuk 9: 9.1A t/m 9.1B maken Wb 1 t/m 12 Leren en maken TB: 9.2A t/m 9.2B maken Wb 13 t/m 28 - leren en maken TB: 9.3A en 9.3B - maken WB: 29 t/m 37 - leren en maken TB: 9.4A en 9.4B - maken: WB: 38 t/m 52 Proefwerk H9 Daltonpracticum H10: Lokaal 211 practicum online, verslag inleveren Leren 10.1A en 10.1B Maken 1 t/m 8 Leren 10.2A en 10.2B Maken 10 t/m 21 Leren 10.3A en 10.3B Maken 22 t/m 34 Leren 10.4A en 10.4B Maken 37 t/m 45 SO grote getallen Leren 10.5A en 10.5B Maken 46 t/m 64 Proefwerk H10 Herhalen hoofdstuk 6, 7, 9 Markenhage Breda Schooljaar

13 H6, H7, H9 en H10 - BaNaS-2 tekstboek, BaNas-2 werkboek deel 2, pen, potlood, gum, geodriehoek, rekenmachine - schrift of map, snelhechter (bewaren en inleveren meetrapporten en practicumverslagen) DEZE MATERIALEN MOET JE ALTIJD BIJ JE HEBBEN. Over Hoofdstuk 9 krijg je een proefwerk van deze telt 2x mee. Over Hoofdstuk 10 krijg je een SO (telt 1x mee) en een proefwerk (telt 2x mee). Tenslotte krijg je in de toetsweek een proefwerk over hoofdstukken 6, 7, 9 en 10. Toetsweek telt 3 keer mee. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

14 SCHEIKUNDE VWO-3 PERIODE 4 Hoofdstuk 8: Chemische reacties Hoofdstuk 11: Koolstofchemie In deze periode ga je verder met het onderdeel chemische reacties en maak je kennis met het onderdeel koolstofchemie. Je leert de begrippen zuur-base, titratie, reactiesnelheid, koolstofverbinding, alkanen, alkenen en sytematische naamgeving kennen, je leert hoe koolwaterstoffen in elkaar zitten en hoe je die kunt herkennen en naamgeven. Met behulp van het tekstboek, het werkboek, stencils en de aantekeningen bestudeer je de stof van hoofdstuk 8 en 11. De leerstof wordt in de les behandeld door de docent. Door het maken van de opgaven uit het tekstboek, maar vooral uit het werkboek en stencils zorg je dat je die stof echt begrijpt. Bij scheikunde doen we in deze periode weer practicum óók in het daltonuur. Practicum 8D en 8E moet je zelf tijdens het daltornuur in lokaal 104 uitvoeren. Je moet hier van te voren via Magister (lokaal 104) voor inschrijven. Uiterlijk in week 17 moet je dit practicum gedaan hebben. Je moet van de practica (proeven) een verslag schrijven of een meetrapport inleveren. Practicum doen hoort dus gewoon bij de lesstof. -DALTONTAAK: practicum gasbrug (tijdens daltonuur in lokaal 104) - leren en maken TB: 4.4B, maken WB deel 1!: 40 t/m 49 voorbereiden practicum 8G - practicum 8G (zonder voorbereiding geen practicum!) - leren en maken TB: 8.4B, maken WB: 48 t/m 55 proefwerk 4.4B, 6.3A t/m 6.4B en hoofdstuk 8 - maken WB: voorkennis hoofdstuk 11, blz leren en maken TB: 11.1B - maken WB: 1 t/m 11 - practicum 11A (demonstratieproef of video over destillatie) - leren en maken TB: 11.2B en 11.3B, maken WB: 12 t/m 20 - leren en maken TB: 11.4B - maken WB: 21 t/m 30 - leren en maken TB: 11.5B en 11.6B: additie - maken WB: 31 t/m 45 - leren en maken TB: 11.6B: polymerisatie en 11.7B - maken WB: 46 t/m 60 - proefwerk hoofdstuk 11 - maken WB: voorkennis hoofdstuk 12, blz leren en maken TB: 12.1B en 12.2B - maken WB: 1 t/m 17 Markenhage Breda Schooljaar

15 Leerstof voor de Toetsweek: hoofdstuk 2, 4, 6 ( 6.3A t/m 6.4B), 8, 11 en 12 ( 12.1B t/m 12.2B) - BaNaS-2 tekstboek, BaNas-2 werkboek (deel 1 en deel 2), pen, potlood, gum, geodriehoek, rekenmachine - schrift of map, snelhechter (bewaren en inleveren meetrapporten, practicumverslagen en daltontaken) DEZE MATERIALEN MOET JE ALTIJD BIJ JE TE HEBBEN Na afloop van hoofdstuk 8 krijg je een proefwerk over dat hele hoofdstuk, 6.3A t/m 6.4B en 4.4B. Een proefwerk telt 2 keer en een overhoring 1 keer. Het centraal proefwerk telt 3 keer. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

16 ECONOMIE VWO-3 PERIODE 4 hst 7 hst 7 hst 7 hst 7 hst 7 hst 5 hst 5 hst 5 hst 5 hst 5 nader te bepalen lesbrief kopen en werken Markenhage Breda Schooljaar

17 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Beeldend Leren samenwerken met een andere discipline van Culturele Vorming. Een thema handhaven en uitwerken tot een overkoepelend geheel in samenwerking met andere disciplines. Ideeen uitwerken tot een beeld. Werken aan het thema 'beroemd en berucht' samen met een andere discipline. Op dit moment werkt beeldend samen met dans. Werken aan het thema. Nadenken over presentatiemogelijkheden. Deze week afronden en presenteren van het werk rond het thema 'beroemd en berucht'. De heel school (benedenverdieping) wordt in dit thema omgetoverd. 27 april is de presentatie zichtbaar voor publiek, ouders en leerlingen. evalueren en reflecteren op het project. Werken aan een nieuw thema binnen de beeldende kunst ideeën verzamelen en schetsen maken schetsen en beginnen met uitwerken uitwerken van de opdracht uitwerken van de opdracht toetsweek Diverse materialen Het proces en eindwerkstuk wordt beoordeeld Markenhage Breda Schooljaar

18 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Beeld & Geluid Het maken van documentaire Een korte documentaire maken Je gaat een persoonlijke documentaire maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn over één van je hobby's. Mindmap maken Informatie verzamelen Script maken Filmen en filmpjes opzoeken Filmen en filmpjes opzoeken Monteren Monteren Monteren Monteren Presenteren van je documentaire A4, Potlood, Computer, USB stick, camera Is het je gelukt de informatie te verwerken in de documentaire Is de montage goed gelukt Hoe is de totale documentaire Markenhage Breda Schooljaar

19 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 Vormgeving en Techniek Kennis nemen van de verschillende manieren waarop beweging kan worden gegenereerd en dit ook toepassen in een eigen ontwerp. Werken naar een presentatie gebaseerd op thema berucht en beroemd. uitvoeringsfase uitvoeringsfase uitvoeringsfase, presentatie evaluatie afbreken presentatiemateriaal afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht afwerken individuele opdracht eindevaluatie alle benodigdheden worden dioor school geleverd behalve potlood, gum, puntenslijper er wordt beoordeeld op originaliteit, afwerking, techniek (procesgericht) Markenhage Breda Schooljaar

20 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 DANS samenwerken zelfstandig dans creëren voor jezelf en voor anderen choreografie training derde jaars productie choreografie training derde jaars productie choreografie training derde jaars productie, optreden techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie techniek lessen en klassikale choreografie afdansen in de les deodorant, makkelijke danskleding, agenda - leerlingen worden getoets op inzet, samenwerking, muzikaliteit, dansvaardigheid, uitstraling en totale presentatie Markenhage Breda Schooljaar

21 CULTURELE VORMING VWO-3 PERIODE 4 drama, klas 3 havo vwo-cluster Drama en maatschappij De leerling kan: Enige dramatische aspecten benoemen die gebruikt worden bij het vormgeven van informatie op televisie. (Tot de dramatische technieken om informatie op tv vorm te geven behoren onder andere: fictie, enscenering, verhaalopbouw, rolverdeling) Verschillende soorten van toneelstijlen benoemen (b.v. improvisatie-theater, locatietheater, mime/fysiektheater, teksttoneel) Verschillende traditionele vormen van toneel benoemen (Tragedie, komedie, comedia del arte) Toneelkritiek (beschouwen) De leerling kan: Een toneelvoorstelling informatief beschrijven. Hij/zij heeft daartoe een toneelvoorstelling bezocht in een voor toneel ingerichte ruimte. Bij een presentatie van anderen aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is en kan een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen. Praktijk Improviseren De leerling kan: Tijdens zijn spel met anderen impulsen accepteren, deze combineren met de reeds aanwezige spelgegevens en integreren in het totaal van zijn spel. Impulsen kunnen onder meer zijn: tegenspel van anderen, reacties van het publiek, rekwisieten, decorstukken. Stemgebruik De leerling kan: Een tekst (proza en poëzie) met gebruikmaking van voordrachtstechnieken vormgeven. Voordrachtstechnieken zijn: tempo, pauzering, intonatie, ritme, intensiteit, klankkleur. Met de stem in zijn spel gebruik maken van timing. Fysiek spelen De leerling kan: Een wisseling van personage aangeven door verandering van bewegingspatroon. In zijn fysiek spel door middel van actie en reactie de interactie tussen zijn personage en de andere personages intensiveren. Vormgeven Een rol opbouwen De leerling kan: In een rolfiguur verschillende kenmerken aanbrengen en in spel vormgeven Scènes maken De leerling kan: Bij het uitwerken en vormgeven van een scène rekening houden met de intentie die hij met de scène heeft ten opzichte van het publiek. Intenties zijn onder andere: laten meeleven, laten nadenken, vermaken, boeien, informeren, ontroeren. Presenteren Optreden De leerling kan: Zijn vaardigheden opgedaan bij spelen en vormgeven functioneel toepassen in een optreden voor een publiek, zowel solo als samen met anderen. Informeren De leerling kan: Het publiek bij een voorstelling van de nodige informatie voorzien, zoals de beschrijving van de inhoud, de opvatting van de regisseur. Drama, cluster Havo, VWO Markenhage Breda Schooljaar

22 Al bovengenoemde te behalen doelen worden naast het reguliere lesprogramma,tevens toegepast in een eindproductie. Het schooljaar wordt geplitst in twee perioden: -Het eerste halfjaar wordt er vooral gewerkt aan het leren spelen, gericht op bovenstaande doelen en een stukje vaktheorie. -In de tweede helft van het jaar wordt de verworven kennis toepasbaar in een productie. Spelvormen waarbij de nadruk ligt op: - De 5 W s - Tekstbehandeling - Scènes schrijven - Improviseren - Elkaar Regisseren, analyseren - Fysiek spel - Stemgebruik (klankkleur, ritme, intonatie) - Spanningsopbouw werken aan de presentatie werken aan de presentatie attributen, hoofddeksels, kleding en decor Het cijfer wordt bepaald nav de te behalen doelen. En het proces en het resultaat van de eindpresentatie. Markenhage Breda Schooljaar

23 CULTURELE VORMING Muziek VWO-3 PERIODE 4 De doelen voor Muziek in CV gelden voor de gehele periode, door het jaar heen vindt er niveau- en tempodifferentiatie plaats. Algemene doelen CV: -Het bevorderen van het plezier in de kunst en cultuuruitingen. -Het bevorderen en verbreden van culturele interesses van leerlingen; het in algemene zin verruimen van de horizon -Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: aanspreken op talent, belangstellingen, ambitie. -Het appelleren aan emotionele en zintuiglijke vaardigheden en beleving: naast hoofd, ook hand en hart (veelzijdige aanpak). -Niet alleen in de lessen maar ook daarbuiten de leerlingen uitdagen om de eigen grenzen te verleggen. -Het bevorderen van een zelfstandige cultuurparticipatie (ook op latere leeftijd). Bij een breed aanbod van allerlei soorten culturele activiteiten kunnen leerlingen zich individueel profileren en hun sterke kanten leren kennen, ieder individu heeft de mogelijkheid om verschillende soorten intelligentie te ontwikkelen. Vakspecifiek (Muziek in CV): -De leerling is in staat een mening te verwoorden n.a.v. de gespeelde muziek. -De leerling kan muzieknotatie lezen en vertalen naar een instrument. -De leerling bezit de vaardigheid van het musiceren, individueel en in groepsverband. -De leerling kan een repertoire ten gehore brengen tijdens de eindpresentatie. -De leerling kan de muziek plaatsen in een cultuur historische context. -De leerling het inzicht verschaffen dat muziek in een culturele context, in dit geval projectmatig binnen de sectie CV, voor kan komen. De leerling kan de samenhang van de kunstvakken onderling waarnemen en verwoorden. Het schooljaar wordt gesplitst in twee perioden:-het eerste halfjaar wordt er vooral gewerkt aan het basisvaardigheden en cognitie m.b.t. de algemene muziektheorie en musiceren individueel en met elkaar.-in de tweede helft van het jaar wordt de verworven kennis en worden de aangeleerde vaardigheden toegepast in een productie. Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk Klassikale uitwerking opdrachten (theorie en praktijk beoordelen muziektheoretische kennis en musiceren d.m.v. mondelinge toets en voorspelen tijdens de les. Instrumentarium, partituren Het cijfer wordt bepaald n.a.v. de te behalen doelen, het proces en het resultaat van de eindpresentatie. Markenhage Breda Schooljaar

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie Het concretiseren van Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie 1 Eerder verschenen in de serie brochures: Zelfstandig werken Nederlandse taal Voortgezet technisch lezen, begrijpend/studerend lezen

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie