Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1"

Transcriptie

1 Daltonwijzer Periode Brugjaar-2 MAVO/HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar

2 NEDERLANDS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 3 VMBO-G/T. We werken met verschillende werkvormen: zelstandig (samen)werken, klassikale en groepsopdrachten. - Oriëntatie op het nieuwe schooljaar - Blok 1: lezen verhaal, maken opdr 1, 3 en 4 - Oriëntatie op fictiedossier, voorblad vorig jaar meenemen, start boekbesprekingen - Blok 1: maken opdr 7 en 8 - Blok 1: maken opdr 9 en 10 - Blok 1: leren 3.1 en 3.2, maken opdr 11 - Blok 1: maken opdr 12 en 13 - Blok 1: maken opdr 14, 15 en 16 - Blok 1: maken opdr 17 en 18, lezen 6.1 en 6.2, maken opdr 22 - S.O. grammatica Blok 1 - Blok 1: maken opdr 23, 24 en 25 - Blok 1: maken opdr 26, lezen 7.2, maken opr 32 - Blok 1: maken opdr 34, lezen 9.1 en 9.2, maken 39 en 40 - Blok 1: lezen 9.2 en 9.3, maken opdr 41 t/m 44 - Blok 1: oefentoets ww-spelling - S.O. spelling Blok 1 - maken opdr 45, 46 en 47 - inleveren: fictieopdracht 1, lezen 11.1, maken opdr 48 - PW Blok 1 - Blok 2: lezen verhaal, maken opdr 1 - Blok 2: lezen 2.2, 2.3 en 2.4, maken opdr 3, 4 en 5 - Blok 2: maken opdr 8 en 9 - Blok 2: S.O. opdr 8 en 9 - Blok 2: maken opdr 10 en 11, lezen Blok 2: maken opdr 12 en 13 - Blok 2: lezen 4.3, maken opr 14 - Blok 2: lezen 4.4, maken opdr 15, 16, 17 en 18 - Blok 2: lezen 5.1, maken 19 en 20 - S.O. grammatica Blok 2 - Blok 2: lezen 6.1 en 6.2, maken opdr 24 en 25 Basisboek Op Nieuw Niveau vmbo-tl, schrift of multomap, schrijfgerei, snelhechter(s). s.o.'tjes, PW, fictieopdracht, schrijfopdracht Markenhage Breda Schooljaar

3 FRANS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Franconville, étapes 1, 2 en 3. Je leert vertellen waar je geweest bent en wat je gedaan hebt. Je leert praten over sport en je gaat informatie opzoeken. In de inhoudsopgave van het tekstboek staat precies beschreven welke thema's en onderwerpen aan bod komen. In de lessen wordt steeds een klassikale instructie gegeven waarna je zelfstandig opdrachten zult maken. Deze opdrachten worden hieronder aangegeven. De opdrachten worden klassikaal nagekeken of met antwoordvellen. Introductie. Maken étape 1 exercices 1 tot en met 10. Maken étape 1 exercices 11 tot en met 20. Leren grammaire en woordenlijst étape 1. Maken étape 1 exercices 21 tot en met 23. Toets étape 1. Maken étape 2 exercices 1 tot en met 10. Leren woordenlijst étape 2. Maken étape 2 exercices 11 tot en met 20 Leren grammaire étape 2. Maken étape 2 exercices 21 tot en met 24. Maken étape 3 exercices 1 tot en met 10. Leren grammaire en vocabulaire étape 2. Maken étape 3 exercices 11 tot en met 20. Toets étape 2. Maken étape 3 exercices 21 tot en met 29. Leren grammaire en vocabulaire étape 3. Maken étape 4 exercices 1 tot en met 10. Toets étape 3. Maken étape 4 exercices 11 tot en met 21. Leren grammaire en woordenlijst étape 4. Franconville werkboek en tekstboek. Aantekeningenschrift. Je krijgt diverse toetsen over de étapes 1, 2 en 3 die allemaal 1 keer meetellen voor het eerste rapport. Markenhage Breda Schooljaar

4 DUITS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Es geht wieder los!/ Klassendeutsch/ Kapitel 5: Nicht nur Lederhosen. Spreken, lezen, schrijven, luisteren met neue Kontakte. Zelfstandig en klassikaal. Es geht wieder los! Algemene uitleg: blz 7,8,9 TB.Bladzijde 10 en 11 Klassendeutsch. Zelfstandig: 2,3,4,5,6. Klassikaal: 1,7,8. Es geht wieder los! Zelfstandig: 9,11,12,13,14,15,16 Klassikaal: 10,12. Leren: Klassendeutsch blz 10 en 11. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Klassendeutsch blz 10 en 11. Zelfstandig: 2,3,5,6,7,8,9. Klassikaal: 1,4,8,9. Leren: Lernliste eerste deel Kapitel 5. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Zelfstandig: 10,11,12,13. Klassikaal: 10. Leren: Lernliste eerste en tweede deel Kapitel 5. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Eerste deel Lernliste Kapitel 5. Zelfstandig: 14,19. Klassikaal: 15,16,17,18. Leren: Tweede deel Lernliste. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Tweede deel Lernlistel. Zelfstandig: 22,23,24,25. Klassikaal: 20,21,25,26,27. Leren: Redemittel E en H. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Zelfstandig: 31,32,33,34,35. Klassikaal: 28,29,30. Leren: Redemittel E en H. Markenhage Breda Schooljaar

5 Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Redemittel E en H. Zelfstandig: 38,39,Zum Schluss. Klassikaal: 36,37. Leren: Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Zelfstandig: Herhalen Kapitel 5. Klassikaal: Herhalen Kapitel 5.. Pw: Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Algemene introductie: Kapitel 6 Langeweile? Nein danke! Zelfstandig: 1,3,4,5,6,7. Klassikaal: 2. Neue Kontakte 2 Vmbo-t Havo Vwo Textbuch, Arbeitsbuch en een schrift. In deze periode krijg je een proefwerk van Kapitel 5: Nicht nur Lederhosen. Dit proefwerk telt 2 keer mee. Daarnaast krijg je een S.O. over het Klassendeutsch, de Lernliste en de Redemittel van Kapitel 5. Ook zal het eerste deel van de Lernliste van Kapitel 6 getoetst worden. De S.O.-tjes tellen één keer mee en zijn niet herkansbaar! Markenhage Breda Schooljaar

6 GESCHIEDENIS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Leerlingen krijgen inzicht in de chronologie van de geschiedenis. leerlingen worden vaardig in het behandelen van de geschiedenis aan de hand van beelmateriaal. Leerlingen krijgen inzicht in het ontstaan van de Nederlandse Republiek en monarchie. De geschiedenis en de vaardigheden worden aangeleerd d.m.v. het gebruik van het leer- en werkboek. Maar wordt er gebruik gemaakt aan van aantekeningen en beeldmateriaal. Inleiding in de geschiedenis. kennismaking met de methode. P. 1 De Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat. LZ: witte tekst blz MK: opdracht uitleg opdracht 5 P. 2 De noordelijke NL worden zelfstandig. LZ: witte tekst blz 114 MK: opdracht P.3 Handel in de republiek VOC/WIC LZ: witte tekst blz 115 MK: opdracht Inleveren opdracht 5. MK: opdracht 8 S.O P1+P2+P3 P 4 Hoe goud was de gouden eeuw? LZ:witte tekst blz MK:opdracht P 5 Franse Tijd LZ: witte tekst blz 119 MK: 31-5 P. 6 van monarchie naar parlementaire democratie. LZ: witte tekst MK: P. 7 De Nederlanders en hun zuilen. LZ: MK: PW Hoofdstuk 6 Sprekend verleden leer- en werkboek. s.o en m.o 1x, pw 2x, cp 3x. Markenhage Breda Schooljaar

7 AARDRIJKSKUNDE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 DE NATUUR CENTRAAL, hoofdstuk 4 Wereldwijs In dit hoofdstuk leer je de natuurlijke omgeving van mensen te begrijpen. Onze natuurlijke omgeving is van grote invloed op hoe we leven. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van het klimaat op de kleding die je aantrekt. Of denk aan de invloed van vulkanen op de mensen die daar in de omgeving wonen. In dit hoofdstuk gaan we in op verschillende onderwerpen die met de natuurlijke omgeving te maken hebben. Uiteindelijk kun je antwoord geven op de vraag: "Hoe ziet mijn natuurlijke omgeving eruit en welke natuurkrachten zijn daarin werkzaam?" Om hier goed antwoord op te kunnen geven staat er om de twee weken een nieuw onderwerp centraal. Het doel van ieder onderwerp staat in je daltonwijzer beschreven. Tijdens dit hoofdstuk werk je vooral met je handboek en werkboek "Wereldwijs." Je doet dit zoals beschreven staat op pagina 7 van het handboek "Wereldwijs." Om sommige onderwerpen beter te leren begrijpen kan je docent voor extra materiaal/opdrachten zorgen tijdens de les. Daarnaast krijg je van je docent daltontaken. De momenten waarop je deze krijgt en waarop je deze moet inleveren staan in de daltonwijzer. Doel: Introductie in het hoofdstuk Lesstof: Paragraaf 1 handboek en werkboek Start daltontaak 1 Doel: Herkennen van hoog en laag Lesstof: Paragraaf 1 handboek en werkboek Doel: Verklaren van temperatuurverschillen Lesstof: Paragraaf 2 handboek en werkboek Doel: Verklaren van temperatuurverschillen Lesstof: Paragraaf 2 handboek en werkboek Inleveren daltontaak 1, Start daltontaak 2 ->Toets Paragraaf 1 en 2 <-- Doel: Verklaren van luchtstromen en waterstromen Lesstof: Paragraaf 3 handboek en werkboek Doel: Verklaren van luchtstromen en waterstromen Lesstof: Paragraaf 3 handboek en werkboek Doel: Verklaren van luchtstromen en waterstromen Lesstof: Paragraaf 3 handboek en werkboek Inleveren daltontaak 2, start daltontaak 3 Doel: Verklaren en herkennen van verschillende riviersoorten Lesstof: Paragraaf 4 handboek en werkboek Doel: Verklaren en herkennen van verschillende riviersoorten Lesstof: Paragraaf 4 handboek en werkboek Markenhage Breda Schooljaar

8 -> Toets paragraaf 3 en 4 <-- Inleveren daltontaak 3 Eventuele uitloop - Handboek en werkboek Wereldwijs (deze moet je altijd bij je hebben!) - Atlassen (tijdens de les zorgt je docent hiervoor, buiten de les liggen deze o.a. in de mediatheek of in het aardrijkskundelokaal tijdens daltonuren) - Daltontaken (hiervoor zorgt je docent) Eventueel extra materiaal kan door je docent worden verstrekt. De leerstof en de toetsmomenten kun je terugvinden in je daltonwijzer. Markenhage Breda Schooljaar

9 WISKUNDE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 H1: Je leert formules maken bij lineaire grafieken H2: Je leert rekenen met wortels H3: Je leert rekenen met gelijkvormigheid De opgaven worden zelfstandig gemaakt (soms in groepsverband) volgens de daltonwijzer. In de les wordt de stof uitgelegd en wordt geoefend met andere oefeneningen. De technische vaardigheden aan het einde van een blok moeten zelfstandig in de daltonuren gemaakt worden. Deze opdachten moeten in een apart schrift gemaakt worden en ingeleverd in de afgesproken inleverweek. Hoofdstuk 1 Voorkennis Opgave 1 t/m 8 Hoofdstuk 1 Opgave 9 t/m 28 Hoofdstuk 1 opgave 29 t/m 36 en Test Jezelf Hoofdstuk 2 voorkennis PROEFWERK HOOFDSTUK 1 Hoofdstuk 2 Opgave 1 t/m 17 Hoofdstuk 2 opgave 18 t/m 34 Test Jezelf PROEFWERK HOOFDSTUK 2 Hoofdstuk 3 voorkennis Opgave 1 t/m 6 INLEVEREN technische vaardigheden 1 T/M 3 Hoofdstuk 3 Opgave 7 t/m 13 Hoofdstuk 3 Opgave 14 t/m 26 SO REKENEN 1 T/M 3 Hoofdstuk 3 opgave 27 t/m 34 Test jezelf PROEFWERK HOOFDSTUK 3 Markenhage Breda Schooljaar

10 Passer en Geodriehoek, Een A4 ruitjesschrift Tekstboek Moderne Wiskunde 2a havo/vwo Werkboek Moderne Wiskunde 2 havo/vwo Rekenmachine Casio FX-82MS Na ieder hoofdstuk krijg je een proefwerk. Een proefwerk telt 2 keer en een overhoring 1 keer. Het centraal proefwerk telt 4 keer. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

11 NATUUR-/SCHEIKUNDE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 hoofdstuk 1: meten is weten hoofdstuk 2: elektrische stroom Je maakt deze periode kennis met een nieuw vak. De volgende onderdelen komen hierbij aan bod: Veilig practicum doen, het rekenen met eenheden, wat verstaan we onder grootheden, grafieken maken en aflezen (op papier en in excell), elektriciteit in huis, berekenen van het energieverbruik, bouwen van elektrische schakelingen, meten aan elektrische schakelingen. Voor dit vak zijn er 2 lesuren per week ingeroosterd. Tijdens deze uren heb je theorielessen en klassikale practica. Daarnaast moet je in deze periode ook nog 2 daltonpractica doen. Hiervoor moet je jezelf inschrijven. De docent legt de eerste les uit hoe dit moet. Wat wordt behandeld: Introductie vak, wat heb je nodig, uitleg plannen daltonuren, Regels practicum Wat moet je zelf doen: lz+ maken paragraaf 1.1 A +B opgaven WB: 1 t/m 8 Wat wordt behandeld: practicum brander lokaal 104, rekenen met eenheden (paragraaf 3B en 5B) Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 1.2 A+ B opgaven WB 9 t/m 12, 15 en 16 lz + maken paragraaf 1.3 B opgaven WB 27 t/m 33 Wat wordt behandeld: oefenen rekenen met eenheden op de computer (lokaal 211 wintoets) wat is een grootheid, lengte, temperatuur, massa en tijd Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 1.3 A opgaven WB 18 t/m 26 lz + maken paragraaf 1.4 A opgaven WB 36, 37 en 39 lz + maken paragraaf 1.5 B opgaven WB 49 t/m 56 Wat wordt behandeld: volume berekenen practicum 1G Volume Wat moet je zelf doen: SO rekenen met eenheden (Lokaal 211 wintoets) lz + maken paragraaf 1.5 A opgaven WB 44 t/m 47 Wat wordt behandeld: resultaten aflezen en verwerken in een grafiek (op millimeterpapier in excell) Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 1.6 A + B opgave WB 57 t/m 63 maken opdracht : werken met excell Markenhage Breda Schooljaar

12 Wat wordt behandeld: herhaling hoofdstuk 1 Wat moet je zelf doen: alles nakijken en leren voor het proefwerk proefwerk hoofdstuk 1 Kampweek Wat wordt behandeld: Video practicum 2A lading en stroom Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 2.1 A + B opgaven WB 1 t/m 8 Wat wordt behandeld: lezen en maken van schakelschema's practicum elektrische schakelingen wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 2.2 A opgave WB 10, 11 en 13 practicum uitwerken Wat wordt behandeld: spanningsbronnen batterijen schakelen (serie of parallel) practicum 2H Voltmeter en 2M batterijen serie en parallel Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 2.3 A + B opgaven WB 23 t/m 28 lz + maken paragraaf 2.4 B opgaven WB 40 t/m 48 teksboek Banas deel 1, werkboek Banas deel 1-1, schrift, rekenmachine, pen, potlood, gum, geodriehoek SO rekenen met eenheden (weging 1X) proefwerk hoofdstuk 1 (weging 2X) Markenhage Breda Schooljaar

13 BIOLOGIE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Biologie voor jou, deel 2a VMBO-T/HAVO/VWO Je werkt het thema "Voeding en Vertering" en Verbranding en ademhaling " door. Je werkt voor een deel alleen en voor een deel in een groepje aan opdrachten. Thema 2: opdracht 1 t/m 6. Lichaamsbeel Thema 2: opdracht 7 t/m 15. Lichaamsbeeld Thema 2: opdracht 16 t/m 21. Lichaamsbeeld Thema 2: opdracht 22 t/m 29 Lichaamsbeeld Thema 2: opdracht 30 t/m 41 Lichaamsbeeld Thema 2: D-toets/herhaling/nakijken/oefenen. Proefwerk thema 2: basisstof 1 t/m 8 + lichaamsbeeld Kampweek/afsluiten lichaamsbeeld Thema 1: opdracht 1 t/m 8. Drugs & alcohol Thema 1: opdracht 9 t/m 20. Drugs & alcohol Thema 1: opdracht 21 t/m 35.Drugs & alcohol Biologie voor jou, deel 2a, handboek/ Biologie voor jou, deel 2a. werkboek/potlood/kleurpotloden Schriftelijke overhoringen: 1 maal Proefwerken: 2 maal Centrale proefwerken: 3 maal Markenhage Breda Schooljaar

14 LEVENSBESCHOUWING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 kennismaken met de drie grote monotheistische levensbeschouwingen behandeling van het boek kennismaken Introductie Toets jaartallen Filmfragment Vragen maken Samenvatting Toets Boek,Schrift,pen s.o jaartallen Vragen behorende bij de filmfragmenten Toets Markenhage Breda Schooljaar

15 CULTURELE VORMING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 CV1, Beeldend Kennis opfrissen en kunnen toepassen van kleurenleer. Het leren werken in fasen: schetsen, uitwerken en een eindontwerp maken. Het leren kennen en toepassen van de verhoudingen van het menselijk lichaam. Reflectie op eigen werk en dat van anderen. introductieles: uitleg gang van zaken komend schooljaar wat betreft CV1, kennismaking docent, maken van werkmap Kennismaking menselijke verhoudingen. Opfrissen/herhalen kleurenleer. Uitleg blok 1: wat is voor jou een held? Start opdracht 1: maak 3 verschillende schetsen van jouw held Afmaken schetsen held. Uitleg opdracht 2: kleding en accessoires Start opdracht 2: uitwerking van held met kleding en accessoires Opdracht 1 en 2 afgerond. Start opdracht 3: overzetten op zwart papier in witte contour. Uitwerking/afwerking opdracht 3. Uitwerking/afwerking opdracht 3. Uitloop klassikale bespreking potlood grijs, gum, puntenslijper (alle andere benodigdheden worden door docent geleverd) Cijfer opdracht 1, 2 en 3 op basis van : werkproces, ideevorming, afwerking Markenhage Breda Schooljaar

16 CULTURELE VORMING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 DANS verdiepen binnen (jazz) danstechniek, leren kijken naar dans, feedback geven en ontvangen, zelf dans creëren of vervormen fysieke training, Als leerling niet in staat is om te dansen, graag briefje van dokter. Kleine blessures waarvoor men geen arts behoeft te raadplegen worden beoordeelt door dansdocente. deodorant, makkelijke danskleding, agenda - leerlingen worden getoetst op inzet, samenwerking, muzikaliteit, danstechniek, uitstraling en algehele presentatie. Markenhage Breda Schooljaar

17 CULTURELE VORMING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Drama De leerling kan door gebruik van mimiek, lichaamshouding en stem, verschillende emoties verbeelden. De leerling weet waar de 5 W s voor staan en kan ze in de praktijk toepassen bij het maken van scènes. De leerling kan het Waar en Wat+conflict in een scène verbeelden. De leerling weet wat accepteren en blokkeren in spel is. En kan dat ook toepassen en herkennen. De leerling weet wat hoge en lage status inhoudt en kan dat in praktijk brengen. Maar kan ook een status-wisseling toepassen in een scène. De leerling kan improviserend tot een scène komen. De leerling kan in een solo/monoloog alle geleerde onderdelen presenteren. Bij drama worden in een periode van een half jaar volgende onderdelen behandeld: - De 5 W s. Alle W s, (+ conflict) ook het Hoe?, worden uitgebreid behandeld. - Accepteren, blokkeren - Hoge status, lage status - Tekstbehandeling - Improviseren les 1 : Veiligheid, vertrouwen: de fles in zee, de blinde en de stomme. Accepteren: ja-zeggen. Acceptatie-oefeningen: de lifter, de droom, emoties overnemen in gekozen ruimte. 5 W s, Waar: 2-tallen scène in ruimte (stil spel), scène in vreemde ruimte (wel tekst) Ruimte met conflict: 2-tallen scène maken) Wie?: herhaling archetypen, zelf typetje maken mbv hoofddeksel. bijeenkomst/praatgroepje alle types. Docent leidt. 3-tallen scène maken waarin een ontmoeting van types (andere houding, mimiek, stem) centraal staat, in een gekozen ruimte (Waar?) Wat?: in 2-tallen scène maken met gekozen voorwerp+ conflict 2-tallen scène maken met denkbeeldig voorwerp +conflict (bv bij de kapper: de schaar gaat eigen leven leiden) klachtenbureau improvisatie-oefening waarbij het Wat? centraal staat. Sketch in 2-tallen scène maken mbv het wie, waar en wat op de kaartjes. (bv. zwerver, op de camping, bij volle maan) In 2-tallen een scène maken waarin de behandelde onderdelen moeten worden verwerkt. Uitloop Uitloop Cluedo improvisatieoefening waar wie?, waar? en wat? centraal staat Wanneer?: in 2-tallen scène maken mbv een kaartje waarop staat wanneer de scène zich afspeelt. (bv in de middeleeuwen) Markenhage Breda Schooljaar

18 attributen, hoofddeksels, kleding Het cijfer wordt bepaald nav de te behalen doelen en een solo-presentatie aan het einde van het half jaar. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

atheneum 6 studieplanners 3 e periode 10 januari 25 februari 2011

atheneum 6 studieplanners 3 e periode 10 januari 25 februari 2011 atheneum studieplanners e 10 januari februari 011 Teken elke week 10 kwt-uren in, met een maximum van 0 uren; daarvan maximaal uren in studieruimtes schooljaar 010-011 Periode Inleiding Beste atheneum

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN Groep 3 is een zeer intensieve groep; er moeten veel vaardigheden aangeleerd worden, lezen, rekenen, schrijven, enz. De leerlingen zijn gedwongen langer stil

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016 Profielen en vakken op het MLA CURSUS September 2014 2015-2016 Inleiding In dit boekje vind je informatie over de vakken in de bovenbouw die je op het MLA kunt volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Cultuurprofilering klas 2

Cultuurprofilering klas 2 CU 2 Pagina 1 Cultuurprofilering klas 2 donderdag 19 juni 2014 09:39 Beste cultuurprofielleerlingen, De titel van dit boekje is inspiratie. Het is het thema waar we met de cultuurprofilering in klas 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl 3 havo/3 (4) vwo Lesbrief 2012/2013 Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Uitleg symbolen Voorwoord Voorbereiding Maak een account aan 4 Achteraf een EntryCardCode activeren

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG. Geachte ouders,

INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG. Geachte ouders, INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG Geachte ouders, dit is de leerjaarinformatie voor de groepen 6. We proberen hierin kort weer te geven, hoe de gang van zaken zal zijn in dit schooljaar. Mocht u nog vragen

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie