Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1"

Transcriptie

1 Daltonwijzer Periode Brugjaar-2 MAVO/HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar

2 NEDERLANDS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 3 VMBO-G/T. We werken met verschillende werkvormen: zelstandig (samen)werken, klassikale en groepsopdrachten. - Oriëntatie op het nieuwe schooljaar - Blok 1: lezen verhaal, maken opdr 1, 3 en 4 - Oriëntatie op fictiedossier, voorblad vorig jaar meenemen, start boekbesprekingen - Blok 1: maken opdr 7 en 8 - Blok 1: maken opdr 9 en 10 - Blok 1: leren 3.1 en 3.2, maken opdr 11 - Blok 1: maken opdr 12 en 13 - Blok 1: maken opdr 14, 15 en 16 - Blok 1: maken opdr 17 en 18, lezen 6.1 en 6.2, maken opdr 22 - S.O. grammatica Blok 1 - Blok 1: maken opdr 23, 24 en 25 - Blok 1: maken opdr 26, lezen 7.2, maken opr 32 - Blok 1: maken opdr 34, lezen 9.1 en 9.2, maken 39 en 40 - Blok 1: lezen 9.2 en 9.3, maken opdr 41 t/m 44 - Blok 1: oefentoets ww-spelling - S.O. spelling Blok 1 - maken opdr 45, 46 en 47 - inleveren: fictieopdracht 1, lezen 11.1, maken opdr 48 - PW Blok 1 - Blok 2: lezen verhaal, maken opdr 1 - Blok 2: lezen 2.2, 2.3 en 2.4, maken opdr 3, 4 en 5 - Blok 2: maken opdr 8 en 9 - Blok 2: S.O. opdr 8 en 9 - Blok 2: maken opdr 10 en 11, lezen Blok 2: maken opdr 12 en 13 - Blok 2: lezen 4.3, maken opr 14 - Blok 2: lezen 4.4, maken opdr 15, 16, 17 en 18 - Blok 2: lezen 5.1, maken 19 en 20 - S.O. grammatica Blok 2 - Blok 2: lezen 6.1 en 6.2, maken opdr 24 en 25 Basisboek Op Nieuw Niveau vmbo-tl, schrift of multomap, schrijfgerei, snelhechter(s). s.o.'tjes, PW, fictieopdracht, schrijfopdracht Markenhage Breda Schooljaar

3 FRANS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Franconville, étapes 1, 2 en 3. Je leert vertellen waar je geweest bent en wat je gedaan hebt. Je leert praten over sport en je gaat informatie opzoeken. In de inhoudsopgave van het tekstboek staat precies beschreven welke thema's en onderwerpen aan bod komen. In de lessen wordt steeds een klassikale instructie gegeven waarna je zelfstandig opdrachten zult maken. Deze opdrachten worden hieronder aangegeven. De opdrachten worden klassikaal nagekeken of met antwoordvellen. Introductie. Maken étape 1 exercices 1 tot en met 10. Maken étape 1 exercices 11 tot en met 20. Leren grammaire en woordenlijst étape 1. Maken étape 1 exercices 21 tot en met 23. Toets étape 1. Maken étape 2 exercices 1 tot en met 10. Leren woordenlijst étape 2. Maken étape 2 exercices 11 tot en met 20 Leren grammaire étape 2. Maken étape 2 exercices 21 tot en met 24. Maken étape 3 exercices 1 tot en met 10. Leren grammaire en vocabulaire étape 2. Maken étape 3 exercices 11 tot en met 20. Toets étape 2. Maken étape 3 exercices 21 tot en met 29. Leren grammaire en vocabulaire étape 3. Maken étape 4 exercices 1 tot en met 10. Toets étape 3. Maken étape 4 exercices 11 tot en met 21. Leren grammaire en woordenlijst étape 4. Franconville werkboek en tekstboek. Aantekeningenschrift. Je krijgt diverse toetsen over de étapes 1, 2 en 3 die allemaal 1 keer meetellen voor het eerste rapport. Markenhage Breda Schooljaar

4 DUITS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Es geht wieder los!/ Klassendeutsch/ Kapitel 5: Nicht nur Lederhosen. Spreken, lezen, schrijven, luisteren met neue Kontakte. Zelfstandig en klassikaal. Es geht wieder los! Algemene uitleg: blz 7,8,9 TB.Bladzijde 10 en 11 Klassendeutsch. Zelfstandig: 2,3,4,5,6. Klassikaal: 1,7,8. Es geht wieder los! Zelfstandig: 9,11,12,13,14,15,16 Klassikaal: 10,12. Leren: Klassendeutsch blz 10 en 11. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Klassendeutsch blz 10 en 11. Zelfstandig: 2,3,5,6,7,8,9. Klassikaal: 1,4,8,9. Leren: Lernliste eerste deel Kapitel 5. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Zelfstandig: 10,11,12,13. Klassikaal: 10. Leren: Lernliste eerste en tweede deel Kapitel 5. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Eerste deel Lernliste Kapitel 5. Zelfstandig: 14,19. Klassikaal: 15,16,17,18. Leren: Tweede deel Lernliste. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Tweede deel Lernlistel. Zelfstandig: 22,23,24,25. Klassikaal: 20,21,25,26,27. Leren: Redemittel E en H. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Zelfstandig: 31,32,33,34,35. Klassikaal: 28,29,30. Leren: Redemittel E en H. Markenhage Breda Schooljaar

5 Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. S.O: Redemittel E en H. Zelfstandig: 38,39,Zum Schluss. Klassikaal: 36,37. Leren: Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Zelfstandig: Herhalen Kapitel 5. Klassikaal: Herhalen Kapitel 5.. Pw: Kapitel 5 Nicht nur Lederhosen. Algemene introductie: Kapitel 6 Langeweile? Nein danke! Zelfstandig: 1,3,4,5,6,7. Klassikaal: 2. Neue Kontakte 2 Vmbo-t Havo Vwo Textbuch, Arbeitsbuch en een schrift. In deze periode krijg je een proefwerk van Kapitel 5: Nicht nur Lederhosen. Dit proefwerk telt 2 keer mee. Daarnaast krijg je een S.O. over het Klassendeutsch, de Lernliste en de Redemittel van Kapitel 5. Ook zal het eerste deel van de Lernliste van Kapitel 6 getoetst worden. De S.O.-tjes tellen één keer mee en zijn niet herkansbaar! Markenhage Breda Schooljaar

6 GESCHIEDENIS VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Leerlingen krijgen inzicht in de chronologie van de geschiedenis. leerlingen worden vaardig in het behandelen van de geschiedenis aan de hand van beelmateriaal. Leerlingen krijgen inzicht in het ontstaan van de Nederlandse Republiek en monarchie. De geschiedenis en de vaardigheden worden aangeleerd d.m.v. het gebruik van het leer- en werkboek. Maar wordt er gebruik gemaakt aan van aantekeningen en beeldmateriaal. Inleiding in de geschiedenis. kennismaking met de methode. P. 1 De Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat. LZ: witte tekst blz MK: opdracht uitleg opdracht 5 P. 2 De noordelijke NL worden zelfstandig. LZ: witte tekst blz 114 MK: opdracht P.3 Handel in de republiek VOC/WIC LZ: witte tekst blz 115 MK: opdracht Inleveren opdracht 5. MK: opdracht 8 S.O P1+P2+P3 P 4 Hoe goud was de gouden eeuw? LZ:witte tekst blz MK:opdracht P 5 Franse Tijd LZ: witte tekst blz 119 MK: 31-5 P. 6 van monarchie naar parlementaire democratie. LZ: witte tekst MK: P. 7 De Nederlanders en hun zuilen. LZ: MK: PW Hoofdstuk 6 Sprekend verleden leer- en werkboek. s.o en m.o 1x, pw 2x, cp 3x. Markenhage Breda Schooljaar

7 AARDRIJKSKUNDE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 DE NATUUR CENTRAAL, hoofdstuk 4 Wereldwijs In dit hoofdstuk leer je de natuurlijke omgeving van mensen te begrijpen. Onze natuurlijke omgeving is van grote invloed op hoe we leven. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van het klimaat op de kleding die je aantrekt. Of denk aan de invloed van vulkanen op de mensen die daar in de omgeving wonen. In dit hoofdstuk gaan we in op verschillende onderwerpen die met de natuurlijke omgeving te maken hebben. Uiteindelijk kun je antwoord geven op de vraag: "Hoe ziet mijn natuurlijke omgeving eruit en welke natuurkrachten zijn daarin werkzaam?" Om hier goed antwoord op te kunnen geven staat er om de twee weken een nieuw onderwerp centraal. Het doel van ieder onderwerp staat in je daltonwijzer beschreven. Tijdens dit hoofdstuk werk je vooral met je handboek en werkboek "Wereldwijs." Je doet dit zoals beschreven staat op pagina 7 van het handboek "Wereldwijs." Om sommige onderwerpen beter te leren begrijpen kan je docent voor extra materiaal/opdrachten zorgen tijdens de les. Daarnaast krijg je van je docent daltontaken. De momenten waarop je deze krijgt en waarop je deze moet inleveren staan in de daltonwijzer. Doel: Introductie in het hoofdstuk Lesstof: Paragraaf 1 handboek en werkboek Start daltontaak 1 Doel: Herkennen van hoog en laag Lesstof: Paragraaf 1 handboek en werkboek Doel: Verklaren van temperatuurverschillen Lesstof: Paragraaf 2 handboek en werkboek Doel: Verklaren van temperatuurverschillen Lesstof: Paragraaf 2 handboek en werkboek Inleveren daltontaak 1, Start daltontaak 2 ->Toets Paragraaf 1 en 2 <-- Doel: Verklaren van luchtstromen en waterstromen Lesstof: Paragraaf 3 handboek en werkboek Doel: Verklaren van luchtstromen en waterstromen Lesstof: Paragraaf 3 handboek en werkboek Doel: Verklaren van luchtstromen en waterstromen Lesstof: Paragraaf 3 handboek en werkboek Inleveren daltontaak 2, start daltontaak 3 Doel: Verklaren en herkennen van verschillende riviersoorten Lesstof: Paragraaf 4 handboek en werkboek Doel: Verklaren en herkennen van verschillende riviersoorten Lesstof: Paragraaf 4 handboek en werkboek Markenhage Breda Schooljaar

8 -> Toets paragraaf 3 en 4 <-- Inleveren daltontaak 3 Eventuele uitloop - Handboek en werkboek Wereldwijs (deze moet je altijd bij je hebben!) - Atlassen (tijdens de les zorgt je docent hiervoor, buiten de les liggen deze o.a. in de mediatheek of in het aardrijkskundelokaal tijdens daltonuren) - Daltontaken (hiervoor zorgt je docent) Eventueel extra materiaal kan door je docent worden verstrekt. De leerstof en de toetsmomenten kun je terugvinden in je daltonwijzer. Markenhage Breda Schooljaar

9 WISKUNDE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 H1: Je leert formules maken bij lineaire grafieken H2: Je leert rekenen met wortels H3: Je leert rekenen met gelijkvormigheid De opgaven worden zelfstandig gemaakt (soms in groepsverband) volgens de daltonwijzer. In de les wordt de stof uitgelegd en wordt geoefend met andere oefeneningen. De technische vaardigheden aan het einde van een blok moeten zelfstandig in de daltonuren gemaakt worden. Deze opdachten moeten in een apart schrift gemaakt worden en ingeleverd in de afgesproken inleverweek. Hoofdstuk 1 Voorkennis Opgave 1 t/m 8 Hoofdstuk 1 Opgave 9 t/m 28 Hoofdstuk 1 opgave 29 t/m 36 en Test Jezelf Hoofdstuk 2 voorkennis PROEFWERK HOOFDSTUK 1 Hoofdstuk 2 Opgave 1 t/m 17 Hoofdstuk 2 opgave 18 t/m 34 Test Jezelf PROEFWERK HOOFDSTUK 2 Hoofdstuk 3 voorkennis Opgave 1 t/m 6 INLEVEREN technische vaardigheden 1 T/M 3 Hoofdstuk 3 Opgave 7 t/m 13 Hoofdstuk 3 Opgave 14 t/m 26 SO REKENEN 1 T/M 3 Hoofdstuk 3 opgave 27 t/m 34 Test jezelf PROEFWERK HOOFDSTUK 3 Markenhage Breda Schooljaar

10 Passer en Geodriehoek, Een A4 ruitjesschrift Tekstboek Moderne Wiskunde 2a havo/vwo Werkboek Moderne Wiskunde 2 havo/vwo Rekenmachine Casio FX-82MS Na ieder hoofdstuk krijg je een proefwerk. Een proefwerk telt 2 keer en een overhoring 1 keer. Het centraal proefwerk telt 4 keer. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle cijfers. Markenhage Breda Schooljaar

11 NATUUR-/SCHEIKUNDE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 hoofdstuk 1: meten is weten hoofdstuk 2: elektrische stroom Je maakt deze periode kennis met een nieuw vak. De volgende onderdelen komen hierbij aan bod: Veilig practicum doen, het rekenen met eenheden, wat verstaan we onder grootheden, grafieken maken en aflezen (op papier en in excell), elektriciteit in huis, berekenen van het energieverbruik, bouwen van elektrische schakelingen, meten aan elektrische schakelingen. Voor dit vak zijn er 2 lesuren per week ingeroosterd. Tijdens deze uren heb je theorielessen en klassikale practica. Daarnaast moet je in deze periode ook nog 2 daltonpractica doen. Hiervoor moet je jezelf inschrijven. De docent legt de eerste les uit hoe dit moet. Wat wordt behandeld: Introductie vak, wat heb je nodig, uitleg plannen daltonuren, Regels practicum Wat moet je zelf doen: lz+ maken paragraaf 1.1 A +B opgaven WB: 1 t/m 8 Wat wordt behandeld: practicum brander lokaal 104, rekenen met eenheden (paragraaf 3B en 5B) Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 1.2 A+ B opgaven WB 9 t/m 12, 15 en 16 lz + maken paragraaf 1.3 B opgaven WB 27 t/m 33 Wat wordt behandeld: oefenen rekenen met eenheden op de computer (lokaal 211 wintoets) wat is een grootheid, lengte, temperatuur, massa en tijd Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 1.3 A opgaven WB 18 t/m 26 lz + maken paragraaf 1.4 A opgaven WB 36, 37 en 39 lz + maken paragraaf 1.5 B opgaven WB 49 t/m 56 Wat wordt behandeld: volume berekenen practicum 1G Volume Wat moet je zelf doen: SO rekenen met eenheden (Lokaal 211 wintoets) lz + maken paragraaf 1.5 A opgaven WB 44 t/m 47 Wat wordt behandeld: resultaten aflezen en verwerken in een grafiek (op millimeterpapier in excell) Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 1.6 A + B opgave WB 57 t/m 63 maken opdracht : werken met excell Markenhage Breda Schooljaar

12 Wat wordt behandeld: herhaling hoofdstuk 1 Wat moet je zelf doen: alles nakijken en leren voor het proefwerk proefwerk hoofdstuk 1 Kampweek Wat wordt behandeld: Video practicum 2A lading en stroom Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 2.1 A + B opgaven WB 1 t/m 8 Wat wordt behandeld: lezen en maken van schakelschema's practicum elektrische schakelingen wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 2.2 A opgave WB 10, 11 en 13 practicum uitwerken Wat wordt behandeld: spanningsbronnen batterijen schakelen (serie of parallel) practicum 2H Voltmeter en 2M batterijen serie en parallel Wat moet je zelf doen: lz + maken paragraaf 2.3 A + B opgaven WB 23 t/m 28 lz + maken paragraaf 2.4 B opgaven WB 40 t/m 48 teksboek Banas deel 1, werkboek Banas deel 1-1, schrift, rekenmachine, pen, potlood, gum, geodriehoek SO rekenen met eenheden (weging 1X) proefwerk hoofdstuk 1 (weging 2X) Markenhage Breda Schooljaar

13 BIOLOGIE VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Biologie voor jou, deel 2a VMBO-T/HAVO/VWO Je werkt het thema "Voeding en Vertering" en Verbranding en ademhaling " door. Je werkt voor een deel alleen en voor een deel in een groepje aan opdrachten. Thema 2: opdracht 1 t/m 6. Lichaamsbeel Thema 2: opdracht 7 t/m 15. Lichaamsbeeld Thema 2: opdracht 16 t/m 21. Lichaamsbeeld Thema 2: opdracht 22 t/m 29 Lichaamsbeeld Thema 2: opdracht 30 t/m 41 Lichaamsbeeld Thema 2: D-toets/herhaling/nakijken/oefenen. Proefwerk thema 2: basisstof 1 t/m 8 + lichaamsbeeld Kampweek/afsluiten lichaamsbeeld Thema 1: opdracht 1 t/m 8. Drugs & alcohol Thema 1: opdracht 9 t/m 20. Drugs & alcohol Thema 1: opdracht 21 t/m 35.Drugs & alcohol Biologie voor jou, deel 2a, handboek/ Biologie voor jou, deel 2a. werkboek/potlood/kleurpotloden Schriftelijke overhoringen: 1 maal Proefwerken: 2 maal Centrale proefwerken: 3 maal Markenhage Breda Schooljaar

14 LEVENSBESCHOUWING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 kennismaken met de drie grote monotheistische levensbeschouwingen behandeling van het boek kennismaken Introductie Toets jaartallen Filmfragment Vragen maken Samenvatting Toets Boek,Schrift,pen s.o jaartallen Vragen behorende bij de filmfragmenten Toets Markenhage Breda Schooljaar

15 CULTURELE VORMING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 CV1, Beeldend Kennis opfrissen en kunnen toepassen van kleurenleer. Het leren werken in fasen: schetsen, uitwerken en een eindontwerp maken. Het leren kennen en toepassen van de verhoudingen van het menselijk lichaam. Reflectie op eigen werk en dat van anderen. introductieles: uitleg gang van zaken komend schooljaar wat betreft CV1, kennismaking docent, maken van werkmap Kennismaking menselijke verhoudingen. Opfrissen/herhalen kleurenleer. Uitleg blok 1: wat is voor jou een held? Start opdracht 1: maak 3 verschillende schetsen van jouw held Afmaken schetsen held. Uitleg opdracht 2: kleding en accessoires Start opdracht 2: uitwerking van held met kleding en accessoires Opdracht 1 en 2 afgerond. Start opdracht 3: overzetten op zwart papier in witte contour. Uitwerking/afwerking opdracht 3. Uitwerking/afwerking opdracht 3. Uitloop klassikale bespreking potlood grijs, gum, puntenslijper (alle andere benodigdheden worden door docent geleverd) Cijfer opdracht 1, 2 en 3 op basis van : werkproces, ideevorming, afwerking Markenhage Breda Schooljaar

16 CULTURELE VORMING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 DANS verdiepen binnen (jazz) danstechniek, leren kijken naar dans, feedback geven en ontvangen, zelf dans creëren of vervormen fysieke training, Als leerling niet in staat is om te dansen, graag briefje van dokter. Kleine blessures waarvoor men geen arts behoeft te raadplegen worden beoordeelt door dansdocente. deodorant, makkelijke danskleding, agenda - leerlingen worden getoetst op inzet, samenwerking, muzikaliteit, danstechniek, uitstraling en algehele presentatie. Markenhage Breda Schooljaar

17 CULTURELE VORMING VMBO/HAVO-2 PERIODE 1 Drama De leerling kan door gebruik van mimiek, lichaamshouding en stem, verschillende emoties verbeelden. De leerling weet waar de 5 W s voor staan en kan ze in de praktijk toepassen bij het maken van scènes. De leerling kan het Waar en Wat+conflict in een scène verbeelden. De leerling weet wat accepteren en blokkeren in spel is. En kan dat ook toepassen en herkennen. De leerling weet wat hoge en lage status inhoudt en kan dat in praktijk brengen. Maar kan ook een status-wisseling toepassen in een scène. De leerling kan improviserend tot een scène komen. De leerling kan in een solo/monoloog alle geleerde onderdelen presenteren. Bij drama worden in een periode van een half jaar volgende onderdelen behandeld: - De 5 W s. Alle W s, (+ conflict) ook het Hoe?, worden uitgebreid behandeld. - Accepteren, blokkeren - Hoge status, lage status - Tekstbehandeling - Improviseren les 1 : Veiligheid, vertrouwen: de fles in zee, de blinde en de stomme. Accepteren: ja-zeggen. Acceptatie-oefeningen: de lifter, de droom, emoties overnemen in gekozen ruimte. 5 W s, Waar: 2-tallen scène in ruimte (stil spel), scène in vreemde ruimte (wel tekst) Ruimte met conflict: 2-tallen scène maken) Wie?: herhaling archetypen, zelf typetje maken mbv hoofddeksel. bijeenkomst/praatgroepje alle types. Docent leidt. 3-tallen scène maken waarin een ontmoeting van types (andere houding, mimiek, stem) centraal staat, in een gekozen ruimte (Waar?) Wat?: in 2-tallen scène maken met gekozen voorwerp+ conflict 2-tallen scène maken met denkbeeldig voorwerp +conflict (bv bij de kapper: de schaar gaat eigen leven leiden) klachtenbureau improvisatie-oefening waarbij het Wat? centraal staat. Sketch in 2-tallen scène maken mbv het wie, waar en wat op de kaartjes. (bv. zwerver, op de camping, bij volle maan) In 2-tallen een scène maken waarin de behandelde onderdelen moeten worden verwerkt. Uitloop Uitloop Cluedo improvisatieoefening waar wie?, waar? en wat? centraal staat Wanneer?: in 2-tallen scène maken mbv een kaartje waarop staat wanneer de scène zich afspeelt. (bv in de middeleeuwen) Markenhage Breda Schooljaar

18 attributen, hoofddeksels, kleding Het cijfer wordt bepaald nav de te behalen doelen en een solo-presentatie aan het einde van het half jaar. Markenhage Breda Schooljaar

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Brugjaar-2 HAVO/VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-2 PERIODE 1 Op nieuw niveau hoofdstuk 1 en 2 Je herhaalt wat fictie is

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1

Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 Daltonwijzer Periode 1 2010-2011 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2010-2011 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 1 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 4 en aangeleverde materialen Afwisselende werkvormen: zelfstandig

Nadere informatie

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda. Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO-HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO/ HAVO-1 PERIODE 5 zie vorige periode zie vorige periode Introductieverhaal

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO 3 PERIODE 5 Je beheerst alle vaardigheden die in deze daltonperiode worden behandeld:

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 Op Nieuw Niveau VMBO 4 Zie periode 1/2 Zie periode 1/2 Voorbereiden presentaties. Blok 3; opdracht 1-3 - 4-6 en 8 Blok 3; opdracht 11 t/m 13 en gramm. opdracht 14 en 15 Presentaties

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3

NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3 Daltonwijzer Periode 3 2008-2009 Brugjaar-1 MAVO Markenhage Breda NEDERLANDS MAVO-1 PERIODE 3 Blok 3, extra ww-spelling en zinsontleding zie vorige periode zinsontleding: herhalen theorie en oefenen nieuwe

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Brugjaar-1 HAVO-VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS HAVO/VWO-1 PERIODE 3 Je herhaalt grammatica en woordsoorten. Je leert verwijswoorden

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 Zie vorige periode Zie vorige periode Bestudeer blz. 204 zeer GOED!!!! Hfdst. 1 bestudeer blz. 37 t/m 39 Maak opdracht 26, 27 en 28 Leesvaardigheid blok 2, opdracht 17 t/m 21

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 4 Je beheerst aan het einde van het blok alle vaardigheden die aan bod

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 3 2009-2010 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VMBO-3 TL PERIODE 3 Je beheerst alle vaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 Zie vorige periodes Zie vorige periodes Presentaties Oefenteksten examen Presentaties Oefentekst Oefentoets kijk/luisterexamenen examen Presentaties Oefentoets kijk/luisterexamen

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 4 2008-2009 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Op nieuw niveau 3 VWO basisboek. De leerlingen beheersen alle mondelinge-

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 2 2008-2009 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 2 De leerlingen beheersen alle mondelingen en schriftelijke vaardigheden

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 HAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS HAVO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder in Blok 4:

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 Nieuw Topniveau Nederlands voor de tweede fase / verwerkingsboek blok III en V /Informatieboek H2 t/m H11 Schrijfvaardigheid: schrijfdoelen, publiek, tekstsoorten( betoog), tekstopbouw,

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Engels blz. 7 Frans blz. 8 Geschiedenis blz. 9 Lichamelijke opvoeding blz. 10 Nask

Nadere informatie

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25 Afkortingen: mk = maken lz = lezen lr = leren aantek = aantekeningen = paragraaf so = schriftelijke overhoring hfd = hoofdstuk curs = cursus opdr = opdracht oef = oefening vr = vraag blz = bladzijde voorb

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 mens & maatschappij 11 economie 13 natuur-scheikunde 15 tekenen 17 Periode 1 leerjaar 2mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 2

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 2 NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 2 Nieuw Topniveau Informatieboek / Nieuw Topniveau verwerkingsboek Blok 2 en 3 Schrijven van een uiteenzetting Bespreken theorie, verwerking Blok 2 Informatieboek: bestudeer paragraaf

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we de methode NOVA: Natuur/Scheikunde 1 KGT (Malmberg). Deze methode bestaat

Nadere informatie

Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar 1 Mavo/Havo, 2015-2016

Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar 1 Mavo/Havo, 2015-2016 Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar Mavo/Havo, 05-06 In dit document tref je een overzicht aan van alle toetsen en prestaties die je in dit schooljaar zult uitvoeren. Deze toetsen en prestaties

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 3 Nieuw Topniveau Informatieboek / Nieuw Topniveau verwerkingsboek blok 3 en 5 Leesvaardigheid: tekstverklaren, samenvatten Schrijfvaardigheid: schrijven van een samenvatting Bespreken

Nadere informatie

Nederlands VWO-4 PERIODE 4

Nederlands VWO-4 PERIODE 4 Nederlands VWO-4 PERIODE 4 Nieuw Topniveau informatieboek: hoofdstuk 3, 4, 6 en 7. Nieuw Topniveeau verwerkingsboek: blok 4 Misdaad en straf- argumenteren. Schrijfvaardigheid en argumenteren: je leert

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak:Aardrijkskunde opleiding:havo leerjaar: 05-06

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Nederlands VWO-5 PERIODE 5

Nederlands VWO-5 PERIODE 5 Nederlands VWO-5 PERIODE 5 Een betogende voordracht houden Voorbereidende werkzaamheden om een overtuigende voordracht (betoog) te houden Bespreking en uitleg, uitvoering en feed-back - Zoek een controversieel

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Gemiddeld cijfer kleine toetsen

Nadere informatie

Hulp bij het leren voor ouders en leerlingen

Hulp bij het leren voor ouders en leerlingen Hulp bij het leren voor ouders en leerlingen Leren en huiswerk maken thuis kan erg moeilijk zijn. Er is geen docent in de buurt die even snel iets uit kan leggen en ouders weten niet altijd op welke manier

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Duits... 7 economie... 9 biologie... 11 wiskunde... 13 Periode 5 leerjaar 4 kader

Nadere informatie

PVD-2 VMBO. Schooljaar 2015-2016. Klas

PVD-2 VMBO. Schooljaar 2015-2016. Klas PVD-2 VMBO Schooljaar 2015-2016 Naam leerling Klas 1 1 Vak Onderwerp Blz. AK Inhoud toetsen 4 AK Toets planning 5 BIO Inhoud toetsen 6 BIO Toets planning 7 CVK Inhoud toetsen 8 CVK Toets planning 9 D Inhoud

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Studietips Nederlands

Studietips Nederlands Agenda afkortingen l = leren m = maken lz = lezen lb = lesboek wb = werkboek blz = bladzij hfd = hoofdstuk oef = oefening opdr = opdracht aant = aantekeningen vr = vragen opg = opgave wks = werkstuk b.ver.

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 VWO Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak: Aardrijkskunde Opleiding: VWO Schooljaar: 05-06

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - Duits - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - natuur-/scheikunde (nog niet bekend) -

Nadere informatie

Schooljaar: 2015-2016 Periode: 2. Studiewijzer: AK. Methode: de Geo. Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

Schooljaar: 2015-2016 Periode: 2. Studiewijzer: AK. Methode: de Geo. Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: AK Methode: de Geo Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 45 /-6/ Nabespreking toets Start periode Start Grenzen 46 9/-3/ H.

Nadere informatie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie Hoofdstuk + uitgereikt materiaal 2 1 Praktische opdracht* 1* Basisstof

Nadere informatie

Programmaboekje. start schooljaar 2015-2016. aanschaflijst materialen

Programmaboekje. start schooljaar 2015-2016. aanschaflijst materialen Programmaboekje start schooljaar 2015-2016 en aanschaflijst materialen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 BEROEPSGERICHTE UNIT... 3 1 VMBO BK regulier en TTO... 3 1 LWOO... 4 2 VMBO BK regulier en TTO...

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 12 Biololgie 14 Tekenen 16 Handvaardigheid 18 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Studietips Nederlands

Studietips Nederlands Agenda afkortingen l = leren m = maken lz = lezen lb = lesboek wb = werkboek blz = bladzij hfd = hoofdstuk oef = oefening opdr = opdracht aant = aantekeningen vr = vragen opg = opgave wks = werkstuk b.ver.

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2013-2014

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2013-2014 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2013-2014 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

Nederlands Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands isbn 9789460770548

Nederlands Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands isbn 9789460770548 Zelf aan te schaffen door brugklassers Nederlands Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands isbn 9789460770548 Frans Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans isbn 9789460770616 Van Dale Pocketwoordenboek

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-5 PERIODE 2

NEDERLANDS VWO-5 PERIODE 2 NEDERLANDS VWO-5 PERIODE 2 Nieuw Topniveau Informatieboek havo/vwo H 1 t/m 5, H9-10 ; Nieuw Topniveau Verwerkingsboek 5-6 vwo Blok II en III Schrijfvaardigheid: schrijfdoelen, publiek, tekstsoorten( beschouwing),

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5, Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 zonder 41/42 DT41 Blok 1 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 3/4 DT42 Blok 2 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 14/15 DT43 Blok 3+4 (Op niveau plus) + werkboek

Nadere informatie

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2 Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Klas: a Een boekverslag is deze periode optioneel (mag, hoeft niet) en telt x. De spreekbeurt is individueel en voor een cijfer

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2013-2014

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-gtl. Schooljaar 2013-2014 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2013-2014 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - Duits - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - natuur-/scheikunde (nog niet bekend) -

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Maatschappijleer blz. Management

Nadere informatie

Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les

Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Didactisch Groepsplan Leerjaar 1A - Kader Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage Duits... 19 Bijlage Frans... 21

Inhoudsopgave. Bijlage Duits... 19 Bijlage Frans... 21 September 2015 Inhoudsopgave Nederlands...1 Engels...3 Duits...4 Frans...5 Klassieke talen: Latijn en Grieks...6 Geschiedenis...7 Aardrijkskunde...8 Wiskunde...9 Natuurkunde... 10 Scheikunde... 11 Biologie...

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2013/2014

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2013/2014 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 September 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt Vak Engels File 4 Post It, Like It F Grammar: hoe je de verleden tijd van to be en to have maakt; hoe je meervouden maakt in het Engels; hoe je kunt aangeven

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 vwo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 vwo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3 vwo Grotius College Schooljaar 05-06 GROTIUS COLLEGE DELFT 05-06 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken t/m

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 1 vmbo-gtl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Frans - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - biologie - informatica - techniek - techniek praktijk

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 biologie... 9 economie... 10 maatschappijleer... 12 wiskunde... 14 handvaardigheid...

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2014/2015

Programma van Toetsing klas 1 Cobbenhagenmavo 2014/2015 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/05 September 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? lr = leren oef = oefening vr = vraag sprkb = spreekbeurt Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Engels Methode: Stepping Stones Klas: bc WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

PTO Programma van Toetsing in de Onderbouw Bonaventuracollege Burggravenlaan 2011-2012 Brugklas

PTO Programma van Toetsing in de Onderbouw Bonaventuracollege Burggravenlaan 2011-2012 Brugklas PTO Programma van Toetsing in de Onderbouw Bonaventuracollege Burggravenlaan 2011-2012 Brugklas Regelgeving PTO ---------------------------------------------------------------------- blz. 3 PTO per vak

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 mavo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 mavo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3 mavo Grotius College Schooljaar 015-016 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Periode: Leerstofomschrijving: Toetsvorm: 1 Selectie leerstof/ paragrafen uit De

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 4

NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 4 NEDERLANDS VWO-4 PERIODE 4 Schrijfvaardigheid en argumentatie: NieuwTopniveau informatieboek H 1 t/m 6, H 9 t/m 11 Je leert een betoog schrijven van 400 woorden. Instructie, opdrachten maken en bespreken

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 3

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 3 NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 3 Nieuw Topniveau Nederlands voor de tweede fase / verwerkingsboek blok 7 t/m 9 /Informatieboek H2 t/m H7 Examenvoorbereiding: tekstverklaring en samenvatting Instructie, opdracht

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers 15-10-2012, 16:34:34 Voortgangsdossier Aardrijkskunde - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2011-2013 1 SE 1 H1 t/m 3: leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden. H4: de zorgsector. (K1t/m4

Nadere informatie

STUDIEWIJZER KLAS 1. Periode 2

STUDIEWIJZER KLAS 1. Periode 2 STUDIEWIJZER KLAS 1 Periode 2 2014-2015 STUDIEWIJZER vak: AK klas : 1 Toetsbespreking Introductie Hoofdstuk 2 Klimaatgebieden 2.1: de invloed van de zon Werkbladen landschappen in de wereld 2.2: de invloed

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 2 MAVO (de Theoretische Leerweg) Schooljaar 202-203 Dit PTA is van: Mavo Delfshaven Westzeedijk 507 Klas:... 3024 EL Rotterdam T: 00-4763522 Mentor: F: 00-477982

Nadere informatie

8 15/2-19/2 1 Portret af! Start strip-opdracht. Werken aan strip, verhaal af. Personages ontwerpen. 9 22/2-26/2 1 Werken aan strip, start tekenen

8 15/2-19/2 1 Portret af! Start strip-opdracht. Werken aan strip, verhaal af. Personages ontwerpen. 9 22/2-26/2 1 Werken aan strip, start tekenen lr = leren Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: BV Methode: Klas: BC WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? 4 8/-/ Nadenken over tutorial Start periode Foto s maken voor tutorial en (digitaal)

Nadere informatie

Vocabulaire (SO overhoring, deel van SE cijfer, weging 1x) Langue-o-thèque N-F: blauwe blokken

Vocabulaire (SO overhoring, deel van SE cijfer, weging 1x) Langue-o-thèque N-F: blauwe blokken STUDIEPLANNERS FRANS 2014-2015 10 Havo/Mavo: Blok 1: Livre d exercices: les 1 en les 2 Eindtoets 1 (Mavo SE deel, weging 2x) Presentatie (Mavo SE, weging 1x) Blok 2: Livre d exercices: les 2 en Livre d

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 1 PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 NAAM: KLAS: september 2014 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GEMENGDE LEERWEG Klas 4 V.M.B.O. 2011 2012 Examenreglement VMBO 2011/2012 1 PTA, Maaslandcollege, Maasland, 2011-2012 Leerweg: Gemengde leerweg Vak: Nederlands Aantal

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015

Programma van toetsing en bevordering. 2 vmbo-bkl. Schooljaar 2014-2015 Programma van toetsing en bevordering Schooljaar 2014-2015 Inhoud: - godsdienst - Nederlands - Engels - Duits - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - natuur-/scheikunde (nog niet bekend) - biologie

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Mens & Maatschappij. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment

Naam leerlingen. Groep BBL1 Mens & Maatschappij. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment Groep BBL1 Mens & Maatschappij Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten. Verdieping op de basisdoelen

Nadere informatie

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016 HAVO 2 Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Vak: Nederlands Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren per week 3 Bij schriftelijk

Nadere informatie

STUDIEWIJZER KLAS 1. Periode 1

STUDIEWIJZER KLAS 1. Periode 1 STUDIEWIJZER KLAS 1 Periode 1 2015-2016 STUDIEWIJZER vak: Aardrijkskunde klas : 1 week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen week 34 Introductieweek 17 t/m 21 aug. week 35 Introductie 1 t/m

Nadere informatie

PTA Latijn leerjaar 2 2013-2014

PTA Latijn leerjaar 2 2013-2014 PTA Latijn leerjaar 03 04 Periode Disco les t/m 4. Aeneas taak volbracht Tekst: A, B Grammatica: groep 3; hoofdzin en bijzin, bijwoordelijke bijzin, voegwoord, parallelle structuur van (delen) van zinnen.

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Opleiding: 3HV Leerjaar: 2014-2015

Vak: Aardrijkskunde Opleiding: 3HV Leerjaar: 2014-2015 Vak: Aardrijkskunde Opleiding: HV Leerjaar: 04-05 Periode Stofaanduiding Toets vorm J/N Hoofdstuk Wereld: het Noorden tegenover het Zuiden J Atlasvaardigheden N Hoofdstuk Aarde: de aardkorst als archief

Nadere informatie

Programma van toetsing onderbouw

Programma van toetsing onderbouw Programma van toetsing onderbouw aardrijkskunde (ak) G Het afnemen van de Open-boek toetsen zoals die in de planning staan is optioneel, dus dat wil zeggen dat de docent beslist of deze al dan niet wordt

Nadere informatie

Wiskunde B GETAL EN RUIMTE HAVO B DEEL 1 wb h4 9789011098718

Wiskunde B GETAL EN RUIMTE HAVO B DEEL 1 wb h4 9789011098718 HAVO4 Schrijf je naam op de sticker in de binnenzijde van het () boek. boeken moeten aan het einde van schooljaar weer ingeleverd worden Extra stickers zijn te verkrijgen bij de receptie van de school

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie