SURVEY NAAR DE SITUATIE IN GUINÉE VOOR AMV S EN EX-AMV S DIE TERUGKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SURVEY NAAR DE SITUATIE IN GUINÉE VOOR AMV S EN EX-AMV S DIE TERUGKEREN"

Transcriptie

1 SURVEY NAAR DE SITUATIE IN GUINÉE VOOR AMV S EN EX-AMV S DIE TERUGKEREN SAMENVATTING Liesbeth Devos (Beyond Borders), mei 2014 Copyright 2014 Beyond Borders. Alle rechten voorbehouden.

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en methodologie 2 2. Achtergrond/voorgrond situatie in Guinée 3 3. Situatie in Europa 4 4. Mogelijkheden bij terugkeer Werkgelegenheid Voorbereiding en evaluatie van de risico s Wetgeving Familieconferentie en familiebemiddeling Terugkeer en re-integratie Documenten Opvang en voogdij Ondersteuning bij re-integratie Onderwijs Gezondheidszorg 8 5. Conclusies en aanbevelingen 9 1

3 1. INLEIDING EN METHODOLOGIE In Nederland is een niet te verwaarlozen aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (hierna AMV ) en voormalige AMV s afkomstig uit Guinée-Conakry. Een meerderheid onder hen ontvangt geen verblijfsvergunning of heeft geen verblijfsvergunning ontvangen en hoort volgens de asielwetgeving terug te keren naar het land van herkomst. Terugkeer naar Guinée verliep tot voor kort erg moeizaam. Een uiteenzetting van de oorzaken hiervoor, behoort niet tot het doel van dit onderzoek. Wel is er aan de hand van interviews en gesprekken met betrokken overheidsorganisaties, lokale en internationale organisaties en instellingen en terugkeerders een beeld gevormd van de situatie in Guinée voor (ex-)amv s die willen terugkeren. Maatwerk bij Terugkeer en Beyond Borders ervaren immers een groeiende interesse in de terugkeermogelijkheden naar Guinée. Deze country-survey, uitgevoerd door Beyond Borders (Liesbeth Devos) in samenwerking met l Agence Autonome d Assistence Intégrée aux Entreprises (3AE, de partnerorganisatie Maatwerk bij Terugkeer in Guinée), gaat dan ook dieper in op de situatie in Guinée op het gebied van het beschikbaar netwerk bij terugkeer, de mogelijkheden voor family assessment, werkgelegenheid, onderwijs, en andere relevante informatie voor (ex-)amv s die willen terugkeren. Dit rapport is bedoeld ter ondersteuning van organisaties die (ex-)amv s begeleiden zodat zij beter inzicht krijgen in de overwegingen van Guineese jongeren en kunnen inspelen op hun behoeften als zij erover nadenken om terug te keren. Daarnaast bevat het rapport relevante informatie voor beleidsmakers tot wiens bevoegdheid terugkeer behoort. Dit onderzoek is uitgevoerd in functie van het project Step Forwards dat wordt gefinancierd door het Europees Terugkeerfonds. Het voorliggende document betreft een samenvatting van het onderzoek dat in juni 2014 zal worden gepubliceerd. 2

4 2. ACHTERGROND/VOORGROND SITUATIE IN GUINÉE Voor een helder inzicht in de mogelijkheden voor (ex-)amv s om terug te keren, is een schets van de huidige situatie voor jongeren in Guinée van belang. De zogenaamde push -factoren die jongeren ertoe aanzetten om Guinée te verlaten zijn sterk: - Er is de instabiele politieke situatie en de mal gouvernance van de Guineese overheid die een algemene sfeer van onzekerheid en onveiligheid creëert. Nu de verkiezingen uiteindelijk in 2014 wat rust lijken te hebben gebracht, durven de geïnterviewden wel te hopen dat er beterschap komt. - Economisch gaat het slecht. Er is veel armoede, de grootste groep van de bevolking, de jongeren, al dan niet met diploma, zitten zonder werk en de werkgelegenheid voor hen is laag. Basisfaciliteiten zoals stromend water en elektriciteit zijn zeldzaam en enkel beschikbaar voor de rijken in de grote steden, wat (over)leven en werken extra uitdagend maakt. Dit veroorzaakt veel frustratie. - Het is sociaal wenselijk om naar Europa te emigreren om er geld te gaan verdienen voor de familie. Het sturen van een kind naar Europa is een facteur de bien-être geworden, een statussymbool. Ouders investeren bewust in het sturen van hun kinderen naar het buitenland met het mandaat om geld te verdienen en zo, vanop afstand, de familie te onderhouden. - Jongeren trekken naar Europa op zoek naar beter onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs in Guinée is immers laag. Een Guinees diploma geeft geen betere kansen op een goede baan. Als reactie op deze situatie zijn er verschillende initiatieven opgezet door onder meer l Agence Guinéenne pour la Promotion de l Emploi (AGUIPE), IOM, 3AE en Terre des Hommes ter voorkoming van migratie, sensibilisering van de bevolking en ter bevordering van de werkgelegenheid en hiermee het bestrijden van de armoede. 3

5 3. DE SITUATIE IN EUROPA Het (televisie)beeld van Europa bij de Guinéese bevolking als plek waar er goed onderwijs is en men gemakkelijk veel geld verdient, is onvermurwbaar. Terugkeerders vertellen doorgaans enkel hun directe familie waarom ze zijn teruggekeerd en wat het ware plaatje is. De familie verklaart hen echter gek en vindt dit veelal moeilijk te vatten. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld niet voorstellen wat het betekent om zonder papieren te overleven, om niet te bestaan. Het leven in Guinée voor jongeren is zo hard en het lijden zo groot, dat zij er ook zelf alles voor over hebben om hun leven te wagen en Europa te proberen bereiken. 4

6 4. MOGELIJKHEDEN BIJ TERUGKEER 4.1 WERKGELEGENHEID Enkele (nationale en internationale) organisaties, waaronder AGUIPE, Terre des Hommes, 3AE en IOM Guinée hebben met de hulp van onder andere de Wereldbank, de Europese Unie en andere financiers het initiatief genomen om activiteiten te ontwikkelen om jongeren in Guinée te houden. Dit doen ze door het bevorderen van de werkgelegenheid en het voorzien van omscholing van gediplomeerden volgens de noden op de arbeidsmarkt. Daarnaast doen ze aan sensibilisering van jongeren die secundair of hoger onderwijs volgen, zodat ze op de hoogte zijn van de sectoren waarin veel werkgelegenheid is en ze op tijd een weloverwogen studie- en beroepskeuze kunnen maken. Belangrijke aandacht in deze programma s gaat niet alleen naar jongeren, maar ook naar meisjes en vrouwen. Vrouwen zijn immers de ruggengraat van de Guineese familie, zij houden de familie overeind. Tegelijkertijd is armoede vooral een vrouwenzaak. Daarom richten deze programma s zich ook specifiek op het vormen van meisjes en vrouwen en dit precies in die provincies van waaruit er veel emigratie is. Zo zijn er programma s die vrouwen aanmoedigen om landbouw te bedrijven. Daarnaast wordt er (o.a. door 3AE) ondersteuning geboden aan zakenvrouwen (in wording) om een eigen bedrijf op te zetten en zich te verenigen om zo autonomer en sterker te functioneren. Instappen in een dergelijk ondersteunend netwerk is ook een must voor een terugkeerder om zo gemakkelijker weer op eigen benen te staan. De noden op de arbeidsmarkt situeren zich onder meer in de landbouw. Boeren worden steeds ouder en jongeren lijken steeds minder geïnteresseerd in het bedrijven van landbouw. Daarom zet de overheid zich met steun van de Europese Unie en de Wereldbank in om via sensibilisatie meer jongeren aan het boeren te krijgen. Met inzicht en een goede aanpak is een landbouwbedrijf immers potentieel een lucratieve business. Zo werden er leerwerkplekken gecreëerd, zijn er installatiepremies voorhanden, wordt er technische omkadering voorzien en zijn er acties om jongeren te enthousiasmeren om te gaan deelnemen aan landbouwgroeperingen en -verenigingen. 4.2 VOORBEREIDING OP TERUGKEER EN EVALUATIE VAN DE RISICO S Wetgeving Guinée heeft elk verdrag met betrekking tot de bescherming van kinderen ondertekend, maar het wordt niet toegepast. De wet is onbekend bij de bevolking en er zijn geen middelen voorhanden om ze uit te voeren. Jongeren in Guinée zijn officieel meerderjarig op hun 18 de. AMV s wachten dan ook liefst tot hun 18de om terug te keren omdat ze dan autonomie hebben, officieel op hun eigen benen mogen staan en niet meer afhankelijk zijn van hun ouders. Hierdoor hoeven ze dus ook niet meer tot last te zijn van hun ouders. Omdat een meisje, zolang ze niet is getrouwd, tot last blijft van haar ouders, is een extra inspanning om een meerderjarig meisje haar opleiding af te laten maken voor terugkeer een must. Anders is het risico op prostitutie om in het levensonderhoud te voorzien groot. De benadering van dit onderzoek is dan ook vanuit het belang van het kind en met het oog op een duurzame oplossing Familieconferentie en -bemiddeling Een familie in Guinée is allesbehalve nucleair en van familieleden wordt verwacht dat ze loyaal zijn aan elkaar en dat diegenen die geld verdienen de rest van de familie onderhouden. Diegene met succes deelt zijn rijkdom met zijn familie. Dit wordt dus ook verwacht van de persoon die in het 5

7 buitenland zit en uit Europa terugkeert. Zo kan je jouw plaats in de familie beïnvloeden door de manier waarop je terugkeert. Als begeleider van een (ex-)amv is het dan ook belangrijk om je bewust te zijn van de Guineese socio-culturele context en de missie waarmee de jongere naar Europa is gestuurd en dat dit niet altijd in het belang van het kind was, maar van de gemeenschap. Indien mogelijk en gewenst, dient de familie dus, zo veel mogelijk vóór terugkeer, bij de toekomstoverwegingen te worden betrokken. Om de werk- en slaagkansen van de jongere te vergroten, dienen we dus zijn mogelijkheden vóór terugkeer zo veel mogelijk te maximaliseren. Voor vertrek dient er een grondige risk assessment te worden gehanteerd, waarbij er wordt nagegaan welke risico s er verbonden zijn aan verblijf, terugkeer en familie. Hierbij dienen de noden en competenties van het kind en de behoeften van de familie als uitgangspunt te worden genomen. Daar ligt met andere woorden een belangrijke rol voor de voogd en de organisaties die de jongere ondersteunen bij zijn toekomstplanning. Een goede voorbereiding van terugkeer is een belangrijke graadmeter voor het succes ervan. Al kan niet alles worden ingeschat en voorbereid vanuit Nederland. De enige organisatie in Guinée die uitgebreide ervaring heeft met bemiddelen met de familie van een (ex-)amv over zijn terugkeer, is de lokale ngo Sabou Guinée. Zij worden dan ook zowel door het Guineese ministerie van Sociale Zaken als door IOM Guinée en 3AE ingeschakeld om de familie te zoeken en de bemiddeling op zich te nemen. Zij doen dit aan de hand van een familieconferentie : een bijeenkomst met de invloedrijke personen uit de omgeving van het kind. Het kind kan deze personen vervolgens informeren over zijn project. Als de familie nog niet klaar is voor de terugkeer, dan is de jongere dus nog niet klaar. Voor ex-amv s wordt dit zelden toegepast omdat zij verondersteld worden om op eigen benen te staan. Het is echter aan te raden met de jongere te bespreken of de familie kan worden betrokken bij de voorbereiding. Deze was immers de belangrijkste actor in de emigratie van de jongere en is vermoedelijk nog steeds bepalend in de keuze van de jongere over zijn terugkeer. Dit valt zeker te overwegen bij een jong meisje met kind. De familie begrijpt vaak niet waarom de jongere is teruggekeerd, ook al is hij/zij eerlijk en open over de situatie waaruit hij komt. Het is bijna niet te begrijpen wat het systeem is in Europa en hoe moeilijk het is om geld te verdienen. Vandaar het belang om dit goed te kaderen en om de familiebemiddeling voor terugkeer te starten en de familie bij het hele proces te betrekken. 4.3 TERUGKEER EN RE-INTEGRATIE Documenten Bij terugkeer van een AMV worden de formaliteiten op luchthaven geregeld door l Office de la Protection du Genre, de l Enfance et des Mœurs (OPROGEM) en IOM. OPROGEM draagt de jongere officieel over aan de familie op de luchthaven. Is deze niet aanwezig, dan wordt Sabou Guinée ingeschakeld. Een ex-amv doorloopt de gewone procedure: het inleveren van de Laissez-Passez bij de douane en een kort interview met de douaneofficier om na te gaan of hij werkelijk afkomstig is uit Guinée. Als een jongere zich vervolgens niet officieel registreert, dan leeft hij eigenlijk verder in de illegaliteit. Registratie en een identiteitskaart zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de Guinéese samenleving. Een identiteitskaart is bijvoorbeeld nodig voor inschrijving op school of het aangaan van een huurcontract. Beschikt de terugkeerder niet over een geboorteakte, dan kan er met de hulp van twee getuigen die voor de rechter verklaren dat de jongere is wie hij beweert te zijn, een vervangend document worden verkregen, een zogenaamde jugement supplétive. 6

8 4.3.2 Opvang en voogdij In Guinée bestaan er geen aangepaste publieke opvangstructuren voor minderjarigen. Er zijn enkel weeshuizen voor jonge kinderen. Er staan veel initiatieven op papier, maar dit is nog lang niet geconcretiseerd. Daarnaast bestaat er ook geen officiële structuur met opvang- of pleeggezinnen. Dit is m.n. geen prioriteit voor de overheid. Zowel het Ministerie van Sociale Zaken, IOM als 3AE roepen voor terugkeer van een AMV, als die nood heeft aan opvang, de hulp in van Sabou Guinée. Deze lokale ngo beheert momenteel 4 open opvangcentra in 4 grote steden, waaronder Conakry. Deze transitcentra zijn bedoeld als korte opvang voor uit West-Afrikaanse landen teruggekeerde Guineese jongeren in afwachting van terugkeer naar de familie na familiebemiddeling. Een miniem percentage van de jongeren die ze opvangen komt terug uit Europa. Voor kinderen die terugkeren uit andere West-Afrikaanse landen heeft Sabou Guinée een eigen systeem van pleegzorg opgezet dat ze momenteel aan het institutionaliseren zijn. Ondanks dat Sabou Guinée hiervoor niet officieel is aangesteld, vaardigt justitie in de praktijk regelmatig officieel het mandaat uit voor deze organisatie om de voogdij uit te oefenen over West- Afrikaanse terugkeerders. Zij zijn dan verantwoordelijk voor hun opvang en begeleiding tijdens de zoektocht naar de officiële voogd: de familie of, in uitzonderlijke gevallen, een pleegfamilie uit het netwerk van Sabou Guinée. Voor uit Europa teruggekeerde AMV s aanvaardt Sabou Guinée het voogdijschap enkel tijdelijk, nadat de familie van de AMV is gedetecteerd en akkoord gaat om het kind terug op te nemen Ondersteuning bij re-integratie Als een (voormalige) AMV wil terugkeren, zijn er in Guinée enkele organisaties actief die hem of haar ondersteuning kunnen bieden bij de terugkeer en re-integratie. Bij het opstellen van een toekomstplan dient er echter minstens evenveel aandacht te gaan naar de voorbereiding vóór vertrek als naar de terugkeer zelf. De voorbereidende acties in Nederland dienen goed aan te sluiten op de realiteit en wat men wil gaan doen in Guinée. Zo is het aan te raden te kijken wat mogelijk is om de vorming van de jongere in Nederland af te stemmen op de noden van de familie en de gemeenschap in Guinée. Dit vooral omdat een kind dat terugkeert zonder verworven competenties een extra last wordt van de familie en de gemeenschap bij terugkeer. Precies omdat de familie zo belangrijk is in Guinée, blijkt zij vaak ook de drempel bij terugkeer. Jongeren zijn bang en schamen zich om terug te keren omdat ze hun opdracht niet naar behoren hebben volbracht. Terugkeerders rapporteren dat de familie hen uitlacht en voor gek verklaart; dat ze hun terugkeer niet begrijpen ondanks uitleg over de situatie in Nederland. Dit bepalende socio-culturele aspect is één van de belangrijke factoren die in ogenschouw moet worden genomen als terugkeer en re-integratie van een (ex-)amv in het geding is. Voor een goede begeleiding bij terugkeer zijn er in Guinée enkele organisaties actief die onder meer de hoger genoemde aspecten goed kunnen kaderen en de terugkeerder de nodige raad en ondersteuning kunnen bieden. 3AE L Agence Autonome d assistence Intégrée aux entreprises (3AE), de organisatie waarmee Maatwerk bij Terugkeer sinds enkele jaren samenwerkt, is gespecialiseerd in het ondersteunen van Guineeërs bij het opzetten van een eigen, competitief bedrijf. 7

9 IOM Guinée IOM Guinée, de Guineese poot van de Internationale Organisatie voor Migratie, biedt eveneens ondersteuning aan terugkeerders uit Europa. Hun hoofdactiviteit bestaat uit het ondersteunen van Guinéese terugkeerders uit West-Afrikaanse landen, het verhogen van de kwaliteit van de grenscontrole en het beheren van projecten voor het voorkomen van migratie. De ervaring van beide organisaties met het begeleiden van AMV s uit Europa is miniem. Als dit aan de orde is, gaan ze voor het opzoeken van en de bemiddeling met de familie de samenwerking aan met de hierop gespecialiseerde organisatie, Sabou Guinée. De begeleiding bij de re-integratie van de AMV s nemen ze zelf op zich. De hoogte van het re-integratiebudget dat een terugkeerder uit Nederland ontvangt, maakt het niet mogelijk om kwaliteitsgoederen te kopen of een stevige start te maken. Een terugkeerder heeft een lening, een businesspartner of een overname van een bestaande, lopende zaak nodig om echt iets duurzaams neer te zetten. Het is m.a.w. noodzakelijk dat een terugkeerder de realiteit onder ogen ziet en klein begint, marktonderzoek doet en vervolgens stap voor stap zijn business uitbreidt, op basis van de vraag. De grootste uitdaging voor een terugkeerder is de grote concurrentie. 3AE en IOM dienen de jonge terugkeerder zorgvuldig te begeleiden zodat zijn project duurzaam wordt. Door het belang van en de focus op het economische aspect van terugkeer, blijft de nood aan psychosociale ondersteuning onderbelicht Onderwijs De kwaliteit van het onderwijs in Guinée is laag en een Guinees diploma biedt allerminst garantie op een goede job. De frustratie bij Guineese jongeren is groot. Dit, samen met de grote armoede en het ontbreken van basisfaciliteiten als stromend water en elektriciteit, is een rijke voedingsbodem voor emigratie. Bij terugkeer is het m.a.w. van groot belang om aandacht te besteden aan de opleidingskeuze die de (ex-)amv maakt. Het is aan te raden een opleiding te kiezen voor een vak dat aansluit bij de behoeften op de arbeidsmarkt. Een geschikt diploma halen voor terugkeer naar Guinée geniet de sterke voorkeur. Teruggekeerde (ex-)amv s kunnen met een in het Frans vertaald diploma of certificaat op zak weer instromen in het openbaar secundair of beroepsonderwijs. Bij ontbreken van dit bewijs kan er ook een test worden afgelegd die bepaalt op welk niveau ze kunnen instromen. De kosten hiervoor zijn laag. Kwaliteit is echter niet gegarandeerd. Een ex-amv kan voor een korte beroepsopleiding terecht in één van de vele privé-opleidingscentra. Ook hier is het zaak om vooraf de kwaliteit kritisch door te lichten aangezien inschrijvingsgeld zeker geen kwaliteit en noodzakelijke faciliteiten (zoals elektriciteit, internet, etc.) garandeert Gezondheidszorg Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek was het niet mogelijk uitgebreid in te gaan op de aanwezige gezondheidszorg in Guinée noch om de kwaliteit te onderzoeken. Wel kon worden vastgesteld dat de aanwezige gezondheidszorg ook in de grote steden niet altijd toegankelijk is omdat er in moeilijker bereikbare wijken van de grote steden bijvoorbeeld niet altijd een basis medische post aanwezig is. Voor psychiatrische zorg kan men momenteel enkel aankloppen bij het grote, publieke ziekenhuis in Conakry, waar de middelen beperkt zijn. 8

10 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Op basis van dit kleinschalig onderzoek kan er worden geconcludeerd dat de situatie in Guinée niet gemakkelijk is. Op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak schuilen er tal van uitdagingen. Dit maakt het leven niet alleen moeilijk voor inwoners van het land, maar zeker ook voor (ex-)amv s die er naartoe terugkeren; laat staan als dit gedwongen gebeurt. In Guinée heerst er sinds jaar en dag politieke instabiliteit, er is veel armoede, de jeugdwerkloosheid is hoog, de kwaliteit van het onderwijs is laag en basisfaciliteiten als elektriciteit en stromend water zijn voorbehouden voor de elite. De druk bij jongeren om te migreren is hoog, niet op z n minst vanuit de familie. Desalniettemin zijn er ook mogelijkheden voor jongeren die terug willen keren, dit op voorwaarde dat men zich goed voorbereidt. Dit houdt in: terugkeren met een afgeronde opleiding die kansen biedt in Guinée en liefst met enige werkervaring (opgedaan via stage of vrijwilligerswerk), mentaal gewapend zijn tegen de reacties en eisen van de familie en gemeenschap, eerste huisvesting en levensbehoeften voor de eerste weken na terugkeer geregeld hebben, mentaal voorbereid zijn om je leven vanaf nul weer op te bouwen, geduld en een sterke, positieve instelling en slim gebruik maken van de re-integratieondersteuning die je wordt aangeboden. Het is van belang dat de jongere weer zelfstandig een bestaan kan opbouwen en niet op zijn familie hoeft terug te vallen. (Het belang van) de (ex-)amv moet leidend zijn in (de aanpak van) zijn terugkeerproject. Om de hoger vermelde ideale voorbereiding zo veel mogelijk te benaderen, is het van belang voorbereiding en terugkeer zo grondig mogelijk aan te pakken. Hiervoor heeft de (ex-)amv veel aan een eerlijke, realistische instelling van de voogd en andere begeleiders, het voorzien van alle gevraagde relevante informatie, een goede bemiddeling en verstandhouding met de familie (indien aanwezig en gewenst), gesprekken met de organisatie die hem zal begeleiden na terugkeer en met jongeren die reeds zijn teruggekeerd, en na terugkeer, aan coaching door deze ervaringsdeskundigen. Organisaties in Guinée dringen erop aan om de activiteiten van Beyond Borders in Guinée niet eenzijdig te richten op teruggekeerde (ex-)amv s, maar ook lokale, werkloze jongeren te betrekken en zo te komen tot een gemengde doelgroep. Dit moet voorkomen deze laatsten nog meer gefrustreerd geraken of net aangespoord worden om naar Europa te migreren. 9

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

DR Congo (update 12/2012)

DR Congo (update 12/2012) DR Congo (update 12/2012) De Democratische Republiek Congo ligt in centraal Afrika en heeft Kinshasa als hoofdstad. Het land werd onafhankelijk van België in 1960. DR Congo heeft verschillende burgeroorlogen

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN DE MINISTERIELE WERKGROEP VOOR HET PERSONENVERKEER VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VAN 28 JUNI 1967

BESCHIKKING VAN DE MINISTERIELE WERKGROEP VOOR HET PERSONENVERKEER VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VAN 28 JUNI 1967 BESCHIKKING VAN DE MINISTERIELE WERKGROEP VOOR HET PERSONENVERKEER VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VAN 28 JUNI 1967 betreffende de verwijdering en de overname van personen M/P (67) 1 (in werking getreden

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer

Kinderen en vrijwillige terugkeer Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Woord vooraf Als ouder wilt u het beste voor uw kinderen. Maar in sommige situaties is het niet gemakkelijk

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Welke toekomst voor kinderen zonder papieren? Hoorzitting gemengde commissie Chris Wyns Pedagogisch begeleider 15 juni 2016

Welke toekomst voor kinderen zonder papieren? Hoorzitting gemengde commissie Chris Wyns Pedagogisch begeleider 15 juni 2016 Welke toekomst voor kinderen zonder papieren? Hoorzitting gemengde commissie Chris Wyns Pedagogisch begeleider 15 juni 2016 Enkele verhalen uit de media Wetteraars protesteren tegen uitwijzing jonge vluchteling

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit C(2011) 5500 definitief, wat betreft de titel en de

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Programma: Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders. Beantwoording motie "Kansen in beeld" Leden van de gemeenteraad Groningen (050)

Programma: Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders. Beantwoording motie Kansen in beeld Leden van de gemeenteraad Groningen (050) Programma: Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders. Leden van de gemeenteraad Groningen (050) 367 76 16 11-11-2015 Geachte heer, mevrouw, Op 11 november jl. heeft u de motie Kansen in beeld aangenomen.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen Dr. Rik Baeten Domus Medica Risicogroepen ondervaccinatie bron vaccinatiegraadstudies 2005-2008 Kinderen 18 tot 24 maanden Gezinnen met een moeder van

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Advies. Beleidsnota Asiel en migratie: vanuit kinderrechten bekeken

Advies. Beleidsnota Asiel en migratie: vanuit kinderrechten bekeken Advies DATUM 8 januari 2015 VOLGNUMMER 2014 2015/14 COMMISSIE Commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt (Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) Beleidsnota Asiel en migratie:

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland B2 1 Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Inleiding Militaire dienstplicht en detentie buiten

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

filosofie havo 2015-I

filosofie havo 2015-I Opgave 1 Fort Europa 1 maximumscore 3 een uitleg van de wet van de zee als een positieve plicht: de wet van de zee spoort aan mensen in nood te helpen en is daarmee een actieve plicht die het welzijn van

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Portugal (update 02/2015)

Portugal (update 02/2015) Portugal (update 02/2015) Portugal is een republiek in het zuidwesten van Europa. Het land is sinds 1986 lid van de Europese Unie. Portugal behoort tot één van de armste landen van Europa. Het is een parlementaire

Nadere informatie

Van je familie moet je het hebben

Van je familie moet je het hebben Van je familie moet je het hebben Een verkennend onderzoek naar de achtergronden en (on)mogelijkheden voor terugkeer van Guineese slachtoffers van mensenhandel Werkdocument, Maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie