VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING INLEIDING De applicatie Vensoc biedt u de mogelijkheid om de aangiften in de vennootschapsbelasting (inclusief bijlagen) langs elektronische weg op te stellen en in te dienen. De applicatie kan worden gebruikt door alle personen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen. Uiteraard moeten deze personen daartoe door de vennootschap gemachtigd zijn. Vensoc vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten en de gebruikelijke papieren volmacht volstaat. Deze handleiding geeft een overzicht van de technische vereisten die verbonden zijn aan de toepassing Vensoc en die u vooraf op uw computer dient te installeren. Daarnaast omvat de handleiding een chronologisch overzicht van de verschillende stappen die moeten worden doorlopen om tot een geslaagde verzending te komen. Voor zeer gerichte vragen kan de FAQ (Frequently Asked Questions) worden geraadpleegd. 1. TECHNISCHE VEREISTEN Vensoc kan slechts worden gebruikt indien aan een aantal technische vereisten is voldaan. U dient over een digitaal certificaat te beschikken en de vereiste software moet vooraf geïnstalleerd zijn Digitaal certificaat Omdat de gegevens die elektronisch zullen worden verzonden van vertrouwelijke aard zijn, moet de elektronische verbinding worden beveiligd. Hiervoor is een digitaal certificaat vereist. Dit digitaal certificaat gebruikt u om toegang te krijgen tot de toepassing Vensoc en om de aangiften digitaal getekend te verzenden. Als digitaal certificaat kan u gebruik maken van een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse Elektronische identiteitskaart (eid) Hieronder volgen de verschillende stappen die u moet doorlopen om met uw eid een Vensocaangifte te kunnen indienen. U heeft reeds een eid of u vraagt uw eid aan: Als u uw eid nog niet heeft ontvangen kan u zelf uw eid aanvragen bij de dienst bevolking van uw stad of gemeente. U heeft een kaartlezer: Een eid-kaartlezer is nodig om uw PC te laten communiceren met de eid. Deze kaartlezer kan met uw PC verbonden worden via een seriële poort of een USBpoort. Voor meer informatie en een overzicht omtrent de kaartlezers kan u terecht op: Kaartlezers kunnen ook geïntegreerd zijn in het toetsenbord of geïntegreerd worden via het zogenaamde PC-card slot van een draagbare computer. Installatie van de kaartlezer: Om uw eid en kaartlezer te kunnen gebruiken, heeft u specifieke software nodig. Deze kan u gratis downloaden van het internet op het volgende adres: 1/18

2 Digitaal certificaat klasse 3 Een dergelijk digitaal certificaat is te vergelijken met een elektronische identiteitskaart, waarop een beperkt aantal gegevens voorkomen met betrekking tot de houder van het certificaat (de identiteit van de houder, de publieke sleutel die verbonden is met de houder van het certificaat, de geldigheidsduur en de klasse van het certificaat). U dient over een digitaal certificaat klasse 3 te beschikken. Er zijn drie erkende Certificatie Autoriteiten die dergelijke digitale certificaten kunnen uitreiken: Certipost, Global Sign en Isabel. Via hun respectievelijke website kunnen de certificaten aangevraagd worden. Indien u reeds over een digitaal certificaat klasse 3 beschikt, kan u dit uiteraard gebruiken. U hoeft geen nieuw certificaat aan te vragen. De FOD Financiën heeft in het verleden reeds een aantal andere elektronische toepassingen ontwikkeld, die eveneens gebruik maken van een digitaal certificaat klasse 3. Het betreft o.a. Intervat' (elektronisch indienen van BTW-aangiften) en Finprof' (elektronisch indienen aangiften in de bedrijfsvoorheffing). Eenzelfde digitaal certificaat kan dus zowel voor Vensoc', Intervat' als Finprof' worden gebruikt. 1.2 Software De gebruiker dient te beschikken over: een internetverbinding (bij voorkeur Breedband); een browser Internet Explorer versie 7.0 of hoger (Netscape Communicator en Mozilla Firefox worden momenteel nog niet ondersteund); Adobe Acrobat Reader versie 7 of hoger; een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3; software voor het installeren van de kaartlezer, te downloaden via software voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart, te downloaden via software voor creatie PDF; java runtime (aanbevolen versie 6 update 13 of hoger), te downloaden via 2. AANGIFTE EN BIJLAGEN Indien u beschikt over een digitaal certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart en de vereiste software op uw computer heeft geïnstalleerd, kan de applicatie Vensoc worden gebruikt. De verschillende te doorlopen stappen worden hierna toegelicht. Vermits Vensoc een offlinetoepassing is, kan het doorlopen van de verschillende stappen in de tijd worden gespreid. 2/18

3 2.1. Stap 1: Creëer een directory/map Om de verzending succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat per aangifte die zal worden verzonden een aparte directory/map wordt gecreëerd waarin naast de elektronische aangifte ook de bijbehorende bijlagen worden opgeslagen. Met andere woorden, het volledig te verzenden pakket moet worden samengebracht in éénzelfde map Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte Door te klikken op OPHALEN AANGIFTE kan u de Vensoc-aangifte downloaden. Een Vensoc-aangifte is een elektronische versie van een aangifte in de vennootschapsbelasting. Deze aangifte heeft dezelfde waarde als een traditionele papieren aangifte en wordt uiteraard volgens dezelfde reglementering als de papieren versie ingevuld. De opgave voor de investeringsaftrek is reeds als bijlage bij de Vensoc-aangifte toegevoegd. 3/18

4 De Vensoc-aangifte wordt opgeslagen in de map die in stap 1 werd gecreëerd. De bestandsnaam van de aangifte moet de volgende zijn: Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar 2010 Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar 2009 Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar I_ _NL_2010.pdf 1I_ _NL_2009.pdf 1I_ _NL_2008.pdf Het invullen van de Vensoc-aangifte gebeurt niet online. Dit heeft als voordeel dat het invullen van de aangifte in de tijd kan worden gespreid. Daarnaast kan de aangifte via elektronische weg naar andere personen worden verzonden (bv. fiscaal raadgever, bedrijfsrevisor, enz.). De gebruiksvriendelijkheid van de Vensoc-aangifte wordt verhoogd door het aanbieden van enkele hulpschermen. Daarnaast worden materiële vergissingen maximaal vermeden door de intern ingebouwde validaties. In de blauwe en rode velden kunnen numerieke of alfa-numerieke gegevens worden ingevuld; de rode velden zijn steeds verplicht in te vullen. In het vak "Diverse bescheiden, opgaven en inlichtingen" dient u de bijlagen aan te kruisen die u zal toevoegen. De neergelegde jaarrekening en het verslag van de algemene vergadering zijn steeds verplicht toe te voegen bijlagen en aldus in het rood aangeduid. Er moet volledige overeenstemming zijn tussen de bijlagen die in de aangifte aangekruist en de bijlagen die effectief toegevoegd worden 4/18

5 aan de aangifte. Het is aan te raden zoveel mogelijk informatie mee te sturen, teneinde achteraf bijkomende vragen te vermijden. De taal van de Vensoc-aangifte moet overeenstemmen met de taal van de papieren aangifte vennootschapsbelasting die aan de vennootschap werd toegezonden. Bij eventuele problemen op dit vlak dient u de taxatiedienst te contacteren waaronder de vennootschap ressorteert. De coördinaten van deze dienst zijn op de papieren aangifte vermeld. Nadat de Vensoc-aangifte volledig is ingevuld, wordt de groene validatieknop aangeklikt. Deze knop bevindt zich OP ELKE PAGINA VAN DE VENSOC-AANGIFTE. In voorkomend geval wordt vervolgens aangegeven welke onvolkomenheden de Vensoc-aangifte bevat. 5/18

6 Zolang één of meer foutmeldingen verschijnen, zal het onmogelijk zijn om de aangifte elektronisch in te dienen. Als u niettemin overtuigd bent van de juistheid van de aangifte, wordt u verzocht alsnog een papieren versie van de aangifte in te dienen. Indien de aangifte geen onvolkomenheden meer bevat, krijgt u het bericht dat de aangifte geldig is. 6/18

7 2.3. Stap 3: Creatie XFDF-bestand Nadat de Vensoc-aangifte volledig ingevuld en gevalideerd is, moet dit PDF-document als een XFDFbestand opgeslagen worden. Dit bestand, waarvan de grootte aanzienlijk kleiner is dan de Vensocaangifte, heeft als extensie 'XFDF'. U slaat dit bestand op in de map gecreëerd in STAP 1. Om het XFDF-bestand te creëren, kan er op twee manieren tewerk gegaan worden Via de knop XFDF Deze knop bevindt zich onderaan links op het einde van de Vensoc-aangifte. Het aanklikken heeft tot gevolg dat het XFDF-bestand automatisch gecreëerd wordt. Dit bestand dient vervolgens opgeslagen te worden in de map, gecreëerd in stap Via de menubalk Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de knop "XFDF", moet de procedure via de menubalk gevolgd worden. Indien ACROBAT READER VERSIE wordt gebruikt: 1. Open de Vensoc-aangifte. 2. Kies in de menubalk van Adobe Acrobat de optie DOCUMENT' 3. Kies vervolgens FORMULIER INVULLEN' en FORMULIERGEGEVENS EXPORTEREN' 4. Kies tenslotte opslaan data als type XFDF' Indien wordt gebruik gemaakt van ACROBAT PROFESSIONAL: 1. Open de Vensoc-aangifte. 2. Kies in de menubalk van Adobe Acrobat de optie ADVANCED' 3. Kies vervolgens FORMS' en EXPORT FORMS' 4. Kies tenslotte opslaan data als type XFDF' 2.4. Stap 4: Ophalen bijlagen In het vak "Diverse bescheiden, opgaven en inlichtingen" van de Vensoc-aangifte heeft u aangekruist welke bijlagen aan de aangifte zullen worden toegevoegd. Naast de bijlagen die u zelf dient te creëren (cfr. STAP 5), zijn er een aantal bijlagen waarvan het model door de FOD Financiën is vastgelegd. Deze bijlagen zijn elektronisch beschikbaar via de FINFORM-website van de FOD Financiën. Door te klikken op OPHALEN BIJLAGEN (in het beginscherm van de Vensoc-site) wordt de FINFORM-website geopend. 7/18

8 Via het zoekmenu kan het gewenste formulier worden gedownload. Het formulier dient na aanvulling te worden opgeslagen in de map gecreëerd in STAP 1. 8/18

9 STAP 4 moet voor elke toe te voegen bijlage worden herhaald. BELANGRIJK: De bestandsnaam van de gedownloade FINFORM-formulieren mag NIET worden gewijzigd. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende formulieren met hun respectievelijke bestandsnamen. 9/18

10 TABEL 1: Bijlagen waarvan het model door de FOD Financiën wordt vastgelegd. Opgave Omschrijving Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar 2010 Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar 2009 Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar Staat van de waardeverminderingen voor 1I_ _NL_2010.pdf 1I_ _NL_2009.pdf 1I_ _NL_2008.pdf waarschijnlijke verliezen en van de voorzieningen voor risico's en kosten 328K Opgave van degressief af te schrijven vaste activa 1I_ K_NL_2010.pdf 1I_ K_NL_2009.pdf 1I_ K_NL_2008.pdf 328L Opgave van de vaste activa waarvoor van 1I_ L_NL_2010.pdf 1I_ L_NL_2009.pdf 1I_ L_NL_2008.pdf degressieve afschrijving wordt afgezien 275B Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen 1I_ B_NL_2010.pdf 1I_ B_NL_2009.pdf 1I_ B_NL_2008.pdf 275C Aftrek voor risicokapitaal 1I_ C_NL_2010.pdf 1I_ C_NL_2009.pdf 1I_ C_NL_2008.pdf 275F Aangifte van gedane betalingen naar niettransparante 1I_ F_NL_2010.pdf staten of staten met een lage belasting 275K Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten 1I_ K_NL_2010.pdf 1I_ K_NL_2009.pdf 1I_ K_NL_2008.pdf 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten 1I_ P_NL_2010.pdf 1I_ P_NL_2009.pdf 1I_ P_NL_2008.pdf 275R Investeringsreserve 1I_ R_NL_2010.pdf 1I_ R_NL_2009.pdf 1I_ R_NL_2008.pdf 275U Investeringsaftrek Is automatisch toegevoegd als bijlage bij de Vensoc-aangifte. Is automatisch toegevoegd als bijlage bij de Vensoc-aangifte. Is automatisch toegevoegd als bijlage bij de Vensoc-aangifte. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 1I_ W_NL_2010.pdf 1I_ W_NL_2009.pdf 1I_ W_NL_2008.pdf 276K Gespreide belasting meerwaarden 1I_ K_NL_2010.pdf 1I_ K_NL_2009.pdf 1I_ K_NL_2008.pdf 276N Vrijstelling van meerwaarden op 1I_ N_NL_2010.pdf 1I_ N_NL_2009.pdf 1I_ N_NL_2008.pdf bedrijfsvoertuigen 276P 276T 276W1 276W2 276W3 276W4 Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart Tabel voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg 1I_ P_NL_2010.pdf 1I_ P_NL_2009.pdf 1I_ P_NL_2008.pdf 1I_ T_NL_2010.pdf 1I_ T_NL_2009.pdf 1I_ T_NL_2008.pdf 1I_000276W1_NL_2010.pdf 1I_000276W1_NL_2009.pdf 1I_000276W1_NL_2008.pdf 1I_000276W2_NL_2010.pdf 1I_000276W2_NL_2009.pdf 1I_000276W2_NL_2008.pdf 1I_000276W3_NL_2010.pdf 1I_000276W3_NL_2009.pdf 1I_000276W3_NL_2008.pdf 1I_000276W4_NL_2010.pdf 1I_000276W4_NL_2009.pdf 1I_000276W4_NL_2008.pdf 10/18

11 2.5. Stap 5: Creatie overige bijlagen Van de bijlagen waarvan sprake in STAP 4 is het model vastgelegd door de FOD Financiën. Het model van de overige bijlagen, die al dan niet verplicht aan de Vensoc-aangifte toegevoegd moeten worden, is niet door de FOD Financiën vastgelegd. Deze bijlagen dient u zelf te creëren. De creatie van deze bijlagen is echter aan een aantal voorwaarden onderworpen: 1. de bijlagen moeten aangemaakt worden in een PDF-formaat (via Adobe Acrobat Professional of een gelijkaardig programma); 2. een bijlage mag niet groter zijn dan 5 MB; 3. er kunnen slechts zes dergelijke bijlagen toegevoegd worden, met een verplichte bestandsnaam, zoals opgesomd in de hiernavermelde tabel. 11/18

12 TABEL 2: Bijlagen waarvan het model niet door de FOD Financiën wordt vastgelegd. Omschrijving Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar 2010 Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar 2009 Verplichte bestandsnaam Aanslagjaar Jaarrekening 1I_10jaarrek.pdf 1I_09jaarrek.pdf 1I_08jaarrek.pdf 2. Verslagen aan en besluiten van 1I_10versav.pdf 1I_09versav.pdf 1I_08versav.pdf de algemene vergadering 3. Interne jaarrekening 1I_10intjaarrek.pdf 1I_09intjaarrek.pdf 1I_08intjaarrek.pdf 4. Afschrijvingstabellen 1I_10afschr.pdf 1I_09afschr.pdf 1I_08afschr.pdf 5. Detail verworpen uitgaven 1I_10detvu.pdf 1I_09detvu.pdf 1I_08detvu.pdf 6. Diversen 1I_10diversen.pdf 1I_09diversen.pdf 1I_08diversen.pdf Deze bijlagen, met de verplicht vastgelegde bestandsnaam, moeten eveneens worden opgeslagen in de map gecreëerd in STAP 1. 12/18

13 2.6. Stap 6: Indienen aangifte Algemeen Nadat de aangifte (als XFDF-type) en alle bijlagen ingevuld en samengebracht zijn in éénzelfde map bedoeld in STAP 1, kan de aangifte en haar bijlagen ingediend worden. Door te klikken op INDIENEN AANGIFTE neemt deze stap een aanvang. Hierdoor wordt een beveiligde internetverbinding tot stand gebracht en wordt u met behulp van een digitaal certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart geïdentificeerd. De vorige stappen kunnen in de tijd worden gespreid. Dit is echter niet mogelijk bij deze stap: hij kan niet worden onderbroken, vermits bij deze stap een online-verbinding tot stand wordt gebracht. De eerste maal dat Vensoc gebruikt wordt, krijgt u een beveiligingswaarschuwing met de vraag om CAPICOM te installeren. Om een aangifte te kunnen verzenden dient dit uitgevoerd te worden. 13/18

14 Keuze certificaat Vervolgens dient u een selectie te maken tussen het type certificaat dat u wenst te gebruiken: authentificatie via certificaat (Isabel, Globalsign of Certipost); authentificatie via elektronische identiteitskaart. Kies het correcte certificaat. Bij gebruik van de elektronische identiteitskaart dient u hier Authentication (en niet Signature ) te kiezen. Nadat u het correcte certificaat heeft geselecteerd krijgt u enkele beveiligingswaarschuwingen; om een aangifte te kunnen verzenden dient u deze te aanvaarden. 14/18

15 Invullen velden Tot slot toont de toepassing u een scherm waarin u een aantal velden dient in te vullen. Het betreft: het pad waar de XFDF-versie van de Vensoc-aangifte zich bevindt; naam en hoedanigheid van de indiener; kantoor telefoonnummer; adres Het pad Het betreft het pad waar de XFDF-versie van de Vensoc-aangifte zich bevindt. U kan dit pad manueel invullen ofwel selecteren via de knop "Zoeken". U selecteert het XFDF-bestand en klikt vervolgens op "Open". Het pad wordt automatisch ingevuld. Het systeem zal automatisch in de map, waar de XFDF-versie van de Vensoc-aangifte zich bevindt, de bijlagen zoeken die in de aangifte aangekruist werden en deze eraan toevoegen. Voor wat de verzending van de bijlagen betreft, hoeft u dus geen verdere acties te ondernemen. 15/18

16 Naam, hoedanigheid, kantoor, telefoonnummer en adres Hier dient de naam en hoedanigheid van de indiener vermeld te worden. Optioneel kan hier de naam van het kantoor, telefoonnummer of adres ingevuld worden waartoe de indiener van de aangifte behoort (bv. naam van het accountants- of boekhoudkantoor of fiscaal kantoor) Verzenden Door VERZENDEN aan te klikken wordt de aangifte en haar bijlagen elektronisch naar de FOD Financiën verzonden. Indien gebruik wordt gemaakt van de elektronische identiteitskaart, dient hier Signature geselecteerd te worden. Alvorens een aangifte definitief te verzenden wordt u nogmaals gevraagd om het ondernemingsnummer en de naam van de vennootschap te bevestigen. Dit biedt u een extra garantie op het correct verzenden van een aangifte. De bestanden in de map worden automatisch gecomprimeerd tot één te verzenden bestand. Dit gecomprimeerde bestand blijft ook op uw PC bewaard, wat impliceert dat er voldoende ruimte op uw computer moet beschikbaar zijn. Indien de verzending succesvol is verlopen, ontvangt u een ontvangstmelding. De computer mag niet worden afgesloten vóór dit ontvangstbewijs werd ontvangen. Dit ontvangstbewijs bevat volgende gegevens en wordt door het systeem automatisch geplaatst in de map, gecreëerd in STAP 1: uniek volgnummer; ondernemingsnummer, naam en balansdatum van de vennootschap; datum en uur van indiening; lijst van de meegezonden bijlagen. 16/18

17 LET OP: Enkel een ontvangstbewijs dat al deze gegevens bevat, wijst erop dat de aangifte werd ontvangen. Het ontvangstbewijs sluit de transactie af. 17/18

18 3. BIJZONDERHEDEN Indien u een Vensoc-aangifte voor een vennootschap heeft ingediend, mag u in geen geval nog een papieren aangifte voor deze vennootschap indienen. De Vensoc-aangifte kan na indiening niet meer op elektronische wijze geraadpleegd of gewijzigd worden. Indien u deze na indiening nog wenst te wijzigen of eventueel vergeten bijlagen wenst toe te voegen, dient u contact op te nemen met de bevoegde taxatiedienst waarvan de coördinaten zich op de papieren aangifte bevinden. Het pakket van de Vensoc-aangifte en haar bijlagen mag de maximumgrens van 15 MB niet overschrijden. 4. TESTVERSIE VAN VENSOC U heeft eveneens de mogelijkheid de toepassing Vensoc te testen in een testomgeving. De testversie van Vensoc werkt volledig analoog als de operationele versie: ze laat u toe vertrouwd te raken met de wijze van verzending via Vensoc, zonder daarvoor een aangifte onherroepelijk in te dienen; bovendien kan u nagaan of de vereiste software correct op uw computer is geïnstalleerd. Indien de testverzending succesvol uitgevoerd is, krijgt u de melding dat de test geslaagd is tezamen met een overzicht van de meegezonden bijlagen. Deze melding kan evenwel niet als een ontvangstbewijs beschouwd worden! De aangiften en bijlagen zijn NIET ingediend en worden NIET bewaard; geen ontvangstdatum wordt geregistreerd. In voorkomend geval wordt aangegeven welke onvolkomenheden de aangifte nog bevat, zo de test niet succesvol was. LET OP: Via de testversie kan nooit een aangifte ingediend worden. Indiening dient steeds te gebeuren via de operationele versie van Vensoc. 18/18

VENSOC - FAQ. Vensoc kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen.

VENSOC - FAQ. Vensoc kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen. VENSOC - FAQ 1. Wat is Vensoc? 1.1. Welke dienst wordt in het kader van Vensoc aangeboden? De mogelijkheid tot het invullen en indienen van een elektronische aangifte vennootschapsbelasting (inclusief

Nadere informatie

VENSOC AANSLAGJAAR 2007 FAQ

VENSOC AANSLAGJAAR 2007 FAQ VENSOC AANSLAGJAAR 2007 FAQ Nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2007 De lay-out van de toepassing werd aangepast, maar de algemene principes van Vensoc zijn niet gewijzigd; Sedert februari 2007 kunnen de aangiften

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

Ondertekenen van een ingevulde aangifte

Ondertekenen van een ingevulde aangifte Ondertekenen van een ingevulde aangifte... 1 De PDF wordt weergegeven in de webpagina Ondertekenen... 1 PDF Handtekening... 1 Verzenden... 3 Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina Ondertekenen...

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing.

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing. 1 AANGIFTES INDIEN OVER INTERNET De BTW-administratie is voor de electronische indiening van aangiftes en listing overgeschakeld naar het INTERVAT systeem. Dit laat toe om de aangiftes in te dienen via

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

Invullen ICD aangifte 2017

Invullen ICD aangifte 2017 Invullen ICD aangifte 2017 Voor 2017 is er een nieuwe elektronisch aangifteformulier. Dit formulier laat u toe om uw aangifte in te vullen en door te sturen vanop uw computer of tablet. Dit bespaart u

Nadere informatie

De elektronische aangifte

De elektronische aangifte De elektronische aangifte Jeroen Vanderhoydonk CBB Leuven 016/29.29.29 Online procedure voor het indienen van elektronische BTW-aangifte Reeds van toepassing sinds : 1 juli 2007 voor grote ondernemingen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Vroeger opgeladen... 30 Verklarende woordenlijst... 32

Vroeger opgeladen... 30 Verklarende woordenlijst... 32 HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 3 Inleiding... 3 Snelgids... 4 Inloggen... 4 Zoeken aangifte... 4 Aanmaken andere aangifte... 5 Beheer van een online aangifte... 5 Opladen aangifte... 6 Beheer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Inhoud Nieuwe inlogprocedure Biztax... 2 Inleiding... 2 Is de nieuwe inlogprocedure verplicht te gebruiken... 2 Welke aangiften... 2 Welke aanslagjaren... 2 Vereisten...

Nadere informatie

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten ACHIL Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten 1 Inleiding In 2012 hebt u, als huisarts, gegevens van uw zorgtrajectpatiënten geregistreerd via de beveiligde

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service "JMONNET" via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service JMONNET via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Demo toegang tot e-service "JMONNET" 2013-01 versie Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Inleiding: Dit jaar (2013) krijgt de toepassing JMonnet een facelift. Dit zorgt voor een sterk verbeterde ergonomie en

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

BMW Handleiding Mobility Card Navision

BMW Handleiding Mobility Card Navision 1 BMW Handleiding Mobility Card Navision Mei 2007 Navision Mobility Card 2 1. Start applicatie Er zijn in Navision twee mogelijkheden om de Mobility Card applicatie te starten: 1.1. Via geboekte facturen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1 DGLV online applicaties Handleiding Versie 1.1.1 1 Inhoudstafel 1. INLEIDING 3 2. TOEGANG TOT DGLV 4 A. Het aanstellen van een hoofdtoegangsbeheerder (HTB) 5 B. Het toekennen van een gebruikersrol 12 Stap

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Periode Rapporten Met dit programma kan de maandelijkse aangifte

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) ACROBAT PROFESSIONAL (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 3 Een dossier voorbereiden 3.1 Parameters 3.2

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

MAANDAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING FINPROF

MAANDAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING FINPROF MAANDAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING FINPROF Bedrijfsvoorheffing 9.2.17.1 MAANDELIJKSE AANGIFTE NR. 274 Vanaf januari 2008 is voorzien om de maandelijkse aangifte te maken. De lijst 9.2.17.8 INTERN BELASTINGOVERZICHT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE

CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE 1 Inleiding... 1 2 Wat heb je nodig?... 1 3 Installatie... 2 4 Gebruik... 4 4.1 MS CAPI handtekening... 4 4.2 PKCS#11 handtekening... 7 5 Disclaimer

Nadere informatie

Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen

Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen versie van Kamer van Koophandel Datum 0.18 17 maart 2014 Onderwerp Handleiding voor gebruikers Introductie De Kamer van Koophandel heeft

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Start de VPN client op. U kan het programma terugvinden vinden via Start Alle programma s Cisco Systems VPN Client (zie afbeelding hieronder)

Start de VPN client op. U kan het programma terugvinden vinden via Start Alle programma s Cisco Systems VPN Client (zie afbeelding hieronder) Inloggen op het bekabeld netwerk met een laptop Om in de PC-lokalen uw laptop via kabel op het bestaande netwerk aan te sluiten, moet u éénmalig een VPN client (software voor beveiligde communicatie) installeren

Nadere informatie

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local KBC Group Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local 2013 1. Starten : installatie... 3 1.1 Technische vereisten... 3 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 3 1.1.2.NET 4.X... 3 1.1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING VPI. Beheer VPI accounts. Aanmaken en wijzigen. behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3.

HANDLEIDING VPI. Beheer VPI accounts. Aanmaken en wijzigen. behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3. HANDLEIDING VPI Beheer VPI accounts Aanmaken en wijzigen behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3.1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel van dit document. 3

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

DmfAPPL - web Handleiding. Hoe het certificaat installeren? Version 4.0 Januari 2008 Bucom

DmfAPPL - web Handleiding. Hoe het certificaat installeren? Version 4.0 Januari 2008 Bucom DmfAPPL - web Handleiding Hoe het certificaat installeren? Version 4.0 Januari 2008 Bucom Inhoudstafel 1. 2. Inleiding...4 Hoe laadt u de private sleutel op in de internetbrowser?...5 3. Hoe exporteert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de huisarts

CoZo handleiding. voor de huisarts CoZo handleiding voor de huisarts Inhoud 3 2 Start!... Hoe kan ik (i.v.m. patiënten) Een overzicht van mijn patiënten zien.... 3 Een nieuwe patiënt registreren.... 4 Een therapeutische relatie delen met

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS Userguide - Pensioenaanvraag v2 - Citizen - V 20101006.doc Pagina 1/19 INHOUDSTABEL 1. INLEIDING... 3 2. PRAKTISCHE HANDLEIDING... 3 2.1.

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

ehealth, voorbereiding

ehealth, voorbereiding ehealth, voorbereiding Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Voorbereidende stappen....3 A. Installatie van het e-id Belgium programma....3 B. Aanvragen van uw certificaat....4 B.1 Invoering van de certificaataanvraag....5

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

Hoe installeert u EdiSoap op uw computer?

Hoe installeert u EdiSoap op uw computer? Hoe installeert u EdiSoap op uw computer? Met dit stappenplan kunt u succesvol EdiSoap op uw computer installeren en activeren binnen uw software programma. 1. Aanmaken abonnement op EdiSoap.nl Om gebruik

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 20/12/ 13 Doel van de handleiding Via deze handleiding wordt u geholpen om op het Mestbankloket in te loggen en krijgt u tips om eventuele problemen met het inloggen

Nadere informatie

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding IBP-catalogus Gebruikshandleiding Inhoudstafel Inleiding... 1 Vereisten...2 Toegangsaanvraag...2 De catalogus...4 1. De filters...4 2. Resultaat van de filteractie...5 3. Laatste bijzonderheden...7 Updaten

Nadere informatie

Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat

Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat Handleiding installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat De interactie tussen de verschillende zorgverleners evolueert voortdurend. Ook de communicatie

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Computer instellen voor de e-services

Computer instellen voor de e-services Computer instellen voor de e-services Inhoud 1. eid software installeren... 2 2. Java installeren... 4 3. Toelichting Internet Explorer / Mozilla Firefox... 5 4. Internet Explorer instellen... 6 a. Vertrouwde

Nadere informatie

topaccount : Electronische BTW-aangifte via Intervat Pagina : 1

topaccount : Electronische BTW-aangifte via Intervat Pagina : 1 topaccount : Electronische BTW-aangifte via Intervat Pagina : 1 1) INTERVAT... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Java Runtime... 3 1.3 Digitaal certificaat... 8 2) Instellingen BTW-aangifte... 11 3) Instellen van

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen Inhoud 1. INSTALLATIE... 3 Welke software heeft u nodig?... 4 Uw installatie testen... 4 2. VRAGEN EN PROBLEMEN... 5 Federaal burgertoken... 6 Nieuwe

Nadere informatie

ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas Betaalmodule. Daarnaast

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie Gebruikershandleiding GPK applicatie Versie: 3 B 1623c Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 4 3.1 Opstarten...

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

DVV e-services. Demo en korte handleiding

DVV e-services. Demo en korte handleiding DVV e-services Demo en korte handleiding Inleiding Hoe toegang krijgen? Functionaliteiten Inleiding DVV e-services is een gratis en beveiligde internettoepassing waar u online uw verzekeringsportefeuille

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 11/09/2015 Doel van de handleiding Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie