VENSOC - FAQ. Vensoc kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VENSOC - FAQ. Vensoc kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen."

Transcriptie

1 VENSOC - FAQ 1. Wat is Vensoc? 1.1. Welke dienst wordt in het kader van Vensoc aangeboden? De mogelijkheid tot het invullen en indienen van een elektronische aangifte vennootschapsbelasting (inclusief bijlagen) via het internet Wie kan Vensoc gebruiken? Vensoc kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen. Zij moeten beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart. Daarnaast moeten ze steeds een document kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat zij gemachtigd zijn om namens de vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Vensoc vereist dus geen voorafgaande registratie van de volmachten Hoe kan ik gebruiker van Vensoc worden? U dient te beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart. Voor het overige dient u zich nergens te registreren. Vensoc vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat (zie ook FAQ 1.2.) Welke zijn de technische vereisten? U dient te beschikken over: een internetverbinding (bij voorkeur Breedband); een browser Internet Explorer versie 7.0 of hoger (Netscape Communicator en Mozilla Firefox worden momenteel nog niet ondersteund); Adobe Acrobat Reader versie 7 of hoger; een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3; software voor het installeren van de kaartlezer, te downloaden via software voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart, te downloaden via software voor creatie PDF; java runtime (aanbevolen versie 6 update 13 of hoger), te downloaden via 1/15

2 1.5. Hoe werkt de applicatie Vensoc? U maakt een connectie via website minfin.fgov.be. Vervolgens downloadt u de Vensoc-aangifte onder de vorm van een PDF-bestand. U kan deze aangifte op uw computer opslaan om ze in te vullen, te bewaren en eventueel, zolang ze nog niet is ingediend, te corrigeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alle noodzakelijke bijlagen aan de aangifte toe te voegen. Wanneer de aangifte en bijlagen klaar zijn voor verzending, ondertekent u het aangifteformulier digitaal en verstuurt u het geheel elektronisch via de applicatie Vensoc naar de FOD Financiën. U ontvangt per kerende een door de FOD Financiën ondertekende elektronische ontvangstmelding. De ontvangstmelding beëindigt de transactie. De computer mag NIET afgesloten worden vóór dit ontvangstbewijs werd ontvangen! LET OP: Een Vensoc-aangifte kan slechts éénmaal elektronisch verzonden worden! 1.6. Waarom zou ik het internet gebruiken om een aangifte in te dienen? Het indienen van een aangifte via het internet biedt u een aantal voordelen: de Vensoc-aangifte bevat een aantal ingebouwde validaties die u helpen bij het invullen van de aangifte; voor verzending is het mogelijk de aangifte op te slaan op uw computer en correcties aan te brengen; u kan zonder verplaatsing 24 uur op 24, 7 dagen op 7 uw aangifte indienen, uiteraard binnen de wettelijk voorziene termijnen; u krijgt steeds een elektronisch ontvangstbewijs; het digitaal certificaat klasse 3 kan u ook voor andere e-diensten van de FOD Financiën gebruiken (Intervat, Finprof, enz.). 2. Wat verstaat men onder digitaal certificaat? 2.1. Wat is een digitaal certificaat? Een digitaal certificaat is te vergelijken met een digitale identiteitskaart, waarop een beperkt aantal gegevens voorkomen met betrekking tot de houder van het certificaat (de identiteit van de houder, de publieke sleutel die verbonden is met de houder van het certificaat, de geldigheidsduur van het certificaat, de klasse van het certificaat) Wat is een digitale handtekening? Een digitale handtekening is het resultaat van het toepassen van een ingewikkelde wiskundige bewerking op de gegevens die u digitaal tekent door middel van de geheime sleutel (u bent de enige die deze geheime sleutel kent en bezit). Het resultaat van deze wiskundige bewerking (de digitale handtekening) wordt samen met de gegevens doorgestuurd naar de bestemmeling. Deze bestemmeling kan op basis van de verstuurde gegevens en het digitaal certificaat (meer bepaald op basis van de publieke sleutel) van de verzender nagaan of de digitale handtekening geplaatst werd door de verzender en of er tijdens het versturen niets veranderd werd aan de inhoud van de gegevens. De ontvanger van de gegevens heeft op deze manier dus de garantie dat: de verzender werkelijk degene is die hij beweert te zijn (de identiteit van de verzender ligt onomstotelijk vast); 2/15

3 de verzender de digitale handtekening geplaatst heeft (de verzender kan niet beweren dat hij niet degene is die de aangifte verstuurd heeft); de inhoud van de informatie die door de bestemmeling werd ontvangen identiek is aan diegene die door de certificaathouder werd getekend en verzonden Waar haal ik een digitaal certificaat? Voor het ogenblik zijn er drie erkende Certificatie Autoriteiten waar digitale certificaten kunnen worden bekomen: Certipost, Global Sign en Isabel. U kan echter ook gebruik maken van de elektronische handtekening die zich op de elektronische identiteitskaart bevindt Verzenden met een elektronische identiteitskaart (eid)? Hieronder volgen de verschillende stappen die u moet doorlopen om met uw eid een Vensocaangifte te kunnen indienen. U heeft reeds een eid of u vraagt uw eid aan: Als u uw eid nog niet heeft ontvangen kan u zelf uw eid aanvragen bij de dienst bevolking van uw stad of gemeente. U heeft een kaartlezer: Een eid-kaartlezer is nodig om uw PC te laten communiceren met de eid. Deze kaartlezer kan met uw PC verbonden worden via een seriële poort of een USBpoort. Voor meer informatie en een overzicht omtrent de kaartlezers kan u terecht op: Kaartlezers kunnen ook geïntegreerd zijn in het toetsenbord of geïntegreerd worden via het zogenaamde PC-card slot van een draagbare computer. Installatie van de kaartlezer: Om uw eid en kaartlezer te kunnen gebruiken, heeft u specifieke software nodig. Deze kan u gratis downloaden van het internet op het volgende adres: LET OP: indien u gebruik maakt van de elektronische identiteitskaart dient u bij het inloggen Authentication te kiezen en bij het verzenden van de aangifte Signature Kan de FOD Financiën zelf een digitaal certificaat afleveren? Neen, daar de FOD Financiën zelf digitale certificaten gebruikt, kan ze de rol van Certificatie Autoriteit (d.i. het uitreiken van digitale certificaten) niet op zich nemen. Ingeval van een geschil zou ze dan immers rechter en partij zijn Over welk type digitaal certificaat moet ik beschikken? U dient te beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of u kan gebruik maken van de elektronische handtekening die zich op de elektronische identiteitskaart bevindt Is een digitaal certificaat klasse 3 enkel bruikbaar voor Vensoc? Neen, een digitaal certificaat klasse 3 wordt binnen de FOD Financiën o.a. reeds gebruikt bij Intervat, Finprof en WebNCTS. 3/15

4 3. De Vensoc-aangifte Wat is een Vensoc-aangifte? Een Vensoc-aangifte is een elektronische versie van een aangifte in de vennootschapsbelasting. De opgave voor de investeringsaftrek is reeds als bijlage bij de Vensoc-aangifte toegevoegd. U kan deze aangifte downloaden via de toepassing Vensoc en na invulling via het internet naar de FOD Financiën sturen. Deze aangifte heeft dezelfde waarde als een traditionele papieren aangifte Waarom wordt er nog een papieren aangifte aan de belastingplichtige toegezonden? Aangezien de FOD Financiën onmogelijk kan bepalen welke belastingplichtigen gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot het elektronisch indienen van de aangifte vennootschapsbelasting, wordt aan elke belastingplichtige een papieren aangifte toegestuurd Waar kan ik de Vensoc-aangifte downloaden? Voor het downloaden van de Vensoc-aangifte gaat u naar de website van de FOD Financiën (minfin.fgov.be) en klikt u OPHALEN AANGIFTE aan in de startpagina van Vensoc Waar moet de Vensoc-aangifte worden opgeslagen? Om de verzending succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat per aangifte die verzonden zal worden een aparte directory/map gecreëerd wordt waarin naast de elektronische aangifte ook de bijbehorende bijlagen worden opgeslagen In welke taal moet de Vensoc-aangifte ingediend worden? De taal van de Vensoc-aangifte moet overeenstemmen met de taal van de papieren aangifte vennootschapsbelasting die aan de vennootschap werd toegezonden. Bij eventuele problemen op dit vlak dient u de taxatiedienst te contacteren waaronder de vennootschap ressorteert. U vindt de coördinaten van deze dienst op de papieren aangifte Tot wanneer kan ik de Vensoc-aangifte indienen? De uiterste datum van indiening is deze vermeld op de papieren aangifte, tenzij voor Vensocaangiften een andere datum wordt vastgesteld. Bijkomend uitstel dient op de gebruikelijke wijze aangevraagd te worden Moet ik nog een papieren aangifte opsturen? Neen, in geen enkel geval! De elektronische aangifte heeft dezelfde waarde als een papieren aangifte. 4/15

5 3.8. Kan ik de Vensoc-aangifte nog wijzigen nadat ik ze ingediend heb? De aangifte kan niet meer op elektronische wijze gewijzigd worden. Neem in dat geval contact op met de taxatiedienst waarvan u de coördinaten op de papieren aangifte vindt Indien ik de Vensoc-aangifte gedownload heb, ben ik dan verplicht deze via elektronische weg in te dienen? Neen. U kan nog altijd de ontvangen papieren aangifte indienen. Dien echter nooit zowel een papieren als een elektronische aangifte in! Druk ook nooit de Vensoc-aangifte af om ze via niet-elektronische weg in te dienen! Hoe weet ik dat de aangifte goed werd ontvangen? Na de elektronische verzending krijgt u een elektronisch ontvangstbewijs. De computer mag NIET afgesloten worden vóór dit ontvangstbewijs werd ontvangen! Afhankelijk van de omvang van de doorgestuurde bestanden kan de verzending enige tijd vergen. Dit ontvangstbewijs bevat volgende gegevens: uniek volgnummer; ondernemingsnummer, naam en balansdatum van de vennootschap; datum en uur van indiening; lijst van de meegezonden bijlagen. 5/15

6 LET OP: Enkel een ontvangstbewijs dat al deze gegevens bevat, wijst erop dat de aangifte ontvangen werd Wat is de juridische waarde van het elektronische ontvangstbewijs? Het ontvangstbewijs garandeert dat de door u verzonden gegevens werden ontvangen door de FOD Financiën Hoe weet de taxatiedienst dat ik een aangifte via internet heb ingediend? De lokale taxatiediensten worden systematisch op de hoogte gehouden van de aangiften die via elektronische weg door belastingplichtigen die onder hun ambtsgebied ressorteren worden ingediend Het systeem blijft melden dat de aangifte nog fouten bevat. De aangifte is naar mijn mening echter correct ingevuld. Wat kan ik doen? Vergewis u ervan dat de aangifte correcte informatie bevat en dat de noodzakelijke gegevens erin opgenomen zijn. Blijft de applicatie de aangifte weigeren, dan kan u de helpdesk contacteren op het nummer 0257/ Zolang er één of meer foutmeldingen verschijnen, is het onmogelijk om de aangifte elektronisch in te dienen. Als u niettemin overtuigd bent van de juistheid van uw aangifte, wordt u verzocht alsnog een papieren versie van de aangifte in te dienen Kan ik de ingediende Vensoc-aangifte elektronisch consulteren? In het huidige stadium van het project Vensoc is de aangifte niet consulteerbaar via het internet Hoe kan ik mijn Vensoc-aangifte afdrukken? Er is een knop voorzien op de laatste pagina van de aangifte. De aangifte wordt dan afgedrukt zoals ze op dat moment is ingevuld. BELANGRIJK: Een Vensoc-aangifte kan u NOOIT gebruiken om ze via niet-elektronische weg in te dienen Het ontvangstbewijs bevat een vraagteken en meldt "geldigheid van de handtekening ongekend". a) Ga met de muisaanwijzer op het vraagteken staan en klik op de rechtermuisknop. b) Kies vervolgens "Eigenschappen van de handtekening". c) Klik op de knop "Certificaat tonen". d) Kies 'Vertrouwd' in de balk. e) Klik vervolgens op de knop "Toevoegen aan vertrouwde identiteiten". f) Sluit het ontvangstbewijs en open het opnieuw. Het vraagteken is nu verdwenen. 6/15

7 4. De bijlagen 4.1. Kan ik bijlagen aan een Vensoc-aangifte toevoegen? U kan bijlagen toevoegen aan de Vensoc-aangifte. Meer zelfs, naar analogie met de papieren aangifte vennootschapsbelasting, zijn een aantal bijlagen verplicht toe te voegen zoals: de jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting); de verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering. Alle toegevoegde bijlagen zijn wel aan een aantal technische vereisten (zie FAQ 4.4.) onderworpen Waar kan ik de bijlagen downloaden? Door te klikken op OPHALEN BIJLAGEN (in het beginscherm van de Vensoc-site) wordt de FINFORM-website geopend. Via het zoekmenu kan het gewenste formulier, waarvan het model door de FOD Financiën is vastgelegd, gedownload worden. De andere, niet-gestandaardiseerde bijlagen zijn zelf op te maken in een PDF-formaat Waar moeten de aangifte en de bijlagen worden opgeslagen? Om de verzending succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat per aangifte die verzonden zal worden een aparte directory/map gecreëerd wordt waarin naast de elektronische aangifte ook de bijbehorende bijlagen worden opgeslagen. LET OP: De aangifte en de bijlagen moeten een verplichte bestandsnaam dragen (zie FAQ 4.5.) Aan welke technische vereisten moeten de bijlagen beantwoorden? De bijlagen moeten aan drie technische vereisten beantwoorden : de bijlage moet een PDF-document zijn; een bijlage mag niet groter zijn dan 5 MB; het totaal van de bijlagen en de Vensoc-aangifte mag de maximumgrens van 15 MB niet overschrijden; de toegevoegde bijlagen moeten VERPLICHTE bestandsnamen (zie FAQ 4.5.) dragen die door de FOD Financiën worden opgelegd Welke bestandsnamen moeten de aangifte en de bijlagen dragen? De aangifte moet steeds de volgende bestandsnaam dragen: Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar I_ _NL_2010.pdf 1I_ _NL_2009.pdf 1I_ _NL_2008.pdf De bijlagen die u toevoegt, MOETEN een bestandsnaam dragen overeenkomstig de hiernavermelde tabellen. Bestandsnamen die niet in deze tabellen voorkomen, zullen worden geweigerd. 7/15

8 TABEL 1: Bijlagen waarvan het model door de FOD Financiën wordt vastgelegd. Opgave Omschrijving Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar Staat van de waardeverminderingen voor 1I_ _NL_2010.pdf 1I_ _NL_2009.pdf 1I_ _NL_2008.pdf waarschijnlijke verliezen en van de voorzieningen voor risico's en kosten 328K Opgave van degressief af te schrijven vaste activa 1I_ K_NL_2010.pdf 1I_ K_NL_2009.pdf 1I_ K_NL_2008.pdf 328L Opgave van de vaste activa waarvoor van 1I_ L_NL_2010.pdf 1I_ L_NL_2009.pdf 1I_ L_NL_2008.pdf degressieve afschrijving wordt afgezien 275B Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen 1I_ B_NL_2010.pdf 1I_ B_NL_2009.pdf 1I_ B_NL_2008.pdf 275C Aftrek voor risicokapitaal 1I_ C_NL_2010.pdf 1I_ C_NL_2009.pdf 1I_ C_NL_2008.pdf 275F Aangifte van gedane betalingen naar niettransparante 1I_ F_NL_2010.pdf staten of staten met een lage belasting 275K Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten 1I_ K_NL_2010.pdf 1I_ K_NL_2009.pdf 1I_ K_NL_2008.pdf 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten 1I_ P_NL_2010.pdf 1I_ P_NL_2009.pdf 1I_ P_NL_2008.pdf 275R Investeringsreserve 1I_ R_NL_2010.pdf 1I_ R_NL_2009.pdf 1I_ R_NL_2008.pdf 275U Investeringsaftrek Is automatisch toegevoegd als bijlage bij de Vensoc-aangifte. Is automatisch toegevoegd als bijlage bij de Vensoc-aangifte. Is automatisch toegevoegd als bijlage bij de Vensoc-aangifte. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 1I_ W_NL_2010.pdf 1I_ W_NL_2009.pdf 1I_ W_NL_2008.pdf 276K Gespreide belasting meerwaarden 1I_ K_NL_2010.pdf 1I_ K_NL_2009.pdf 1I_ K_NL_2008.pdf 276N Vrijstelling van meerwaarden op 1I_ N_NL_2010.pdf 1I_ N_NL_2009.pdf 1I_ N_NL_2008.pdf bedrijfsvoertuigen 276P 276T 276W1 276W2 276W3 276W4 Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart Tabel voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg 1I_ P_NL_2010.pdf 1I_ P_NL_2009.pdf 1I_ P_NL_2008.pdf 1I_ T_NL_2010.pdf 1I_ T_NL_2009.pdf 1I_ T_NL_2008.pdf 1I_000276W1_NL_2010.pdf 1I_000276W1_NL_2009.pdf 1I_000276W1_NL_2008.pdf 1I_000276W2_NL_2010.pdf 1I_000276W2_NL_2009.pdf 1I_000276W2_NL_2008.pdf 1I_000276W3_NL_2010.pdf 1I_000276W3_NL_2009.pdf 1I_000276W3_NL_2008.pdf 1I_000276W4_NL_2010.pdf 1I_000276W4_NL_2009.pdf 1I_000276W4_NL_2008.pdf 8/15

9 TABEL 2: Bijlagen waarvan het model niet door de FOD Financiën wordt vastgelegd. Deze bijlagen zijn aan bijkomende vereisten onderworpen: u moet deze zelf aanmaken in een PDF-formaat (via Adobe Acrobat Professional of een gelijkaardig programma); u kan slechts 6 dergelijke bijlagen toevoegen, zoals opgenomen in de hiernavermelde tabel. Omschrijving Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar Jaarrekening 1I_10jaarrek.pdf 1I_09jaarrek.pdf 1I_08jaarrek.pdf 2. Verslagen aan en besluiten van 1I_10versav.pdf 1I_09versav.pdf 1I_08versav.pdf de algemene vergadering 3. Interne jaarrekening 1I_10intjaarrek.pdf 1I_09intjaarrek.pdf 1I_08intjaarrek.pdf 4. Afschrijvingstabellen 1I_10afschr.pdf 1I_09afschr.pdf 1I_08afschr.pdf 5. Detail verworpen uitgaven 1I_10detvu.pdf 1I_09detvu.pdf 1I_08detvu.pdf 6. Diversen 1I_10diversen.pdf 1I_09diversen.pdf 1I_08diversen.pdf NOGMAALS! De bestandsnamen zijn VERPLICHT te gebruiken. Enkel de aangifte en de bijlagen die de correcte bestandsnamen dragen, zullen aanvaard worden. 9/15

10 4.6. Ik ben vergeten een bijlage toe te voegen. Wat kan ik doen? Bijlagen die geen integrerend deel uitmaken van de aangifte, kunnen binnen de wettelijk voorziene termijnen, in papieren versie, aan de bevoegde taxatiedienst worden overgemaakt Waarom worden de bijlagen die ik toevoeg niet aanvaard? Vergewis u ervan dat de bijlagen aan de technische voorwaarden (zie FAQ 4.4.) voldoen en de verplicht te gebruiken bestandsnamen dragen. Blijft de applicatie de bijlagen weigeren, dan kan u de helpdesk contacteren op het nummer 0257/ De verzending 5.1. Wat moet ik doen vooraleer ik kan indienen? Controleer of de verplichte bestandsnamen gebruikt werden! U plaatst de aangifte en de te verzenden bijlagen in een zelfde map. Vervolgens doet u een extractie van de ingevulde Vensoc-aangifte en plaatst deze eveneens in deze map Hoe doe ik een extractie van de Vensoc-aangifte? Nadat de Vensoc-aangifte volledig ingevuld en gevalideerd is, moet dit PDF-document als een XFDFbestand opgeslagen worden. Dit bestand, waarvan de grootte aanzienlijk kleiner is dan de Vensocaangifte, heeft als extensie XFDF. Om het XFDF-bestand te creëren kan er op twee manieren tewerk gegaan worden. Via de knop XFDF Deze extractieknop bevindt zich aan het einde van de Vensoc-aangifte. Het aanklikken van deze knop heeft tot gevolg dat het XFDF-bestand automatisch gecreëerd wordt. Er zijn geen verdere handelingen vereist om het XFDF-bestand te creëren. Er wordt de gebruiker enkel nog gevraagd het XFDF-bestand in de correcte map te rangschikken. 10/15

11 Via de menubalk Indien u ACROBAT READER VERSIE gebruikt: 1. Open de Vensoc-aangifte. 2. Kies in de menubalk van Adobe Acrobat de optie DOCUMENT' 3. Kies vervolgens FORMULIER INVULLEN' en FORMULIERGEGEVENS EXPORTEREN' 4. Kies tot slot opslaan data als type XFDF' Indien u gebruik maakt van ACROBAT PROFESSIONAL: 1. Open de Vensoc-aangifte. 2. Kies in de menubalk van Adobe Acrobat de optie ADVANCED' 3. Kies vervolgens FORMS' en EXPORT FORMS' 4. Kies tot slot opslaan data als type XFDF' 5.3. Hoe dien ik de Vensoc-aangifte in? U klikt op INDIENEN AANGIFTE in het beginscherm van Vensoc. Hierdoor wordt een beveiligde internetverbinding tot stand gebracht en wordt u geïdentificeerd met behulp van uw digitaal certificaat klasse 3 of uw elektronische identiteitskaart. LET OP: indien u gebruik maakt van de elektronische identiteitskaart dient u bij het inloggen Authentication te kiezen en bij het verzenden van de aangifte Signature. 11/15

12 Vervolgens dient u het pad in te vullen waar de XFDF-versie van de Vensoc-aangifte zich bevindt. Voor wat de verzending van de bijlagen betreft, hoeft u geen verdere acties te ondernemen. Op basis van de bijlagen die werden aangekruist in de aangifte zullen deze automatisch worden toegevoegd aan het te verzenden pakket. Daarnaast dient u uw naam en hoedanigheid in te vullen; optioneel kan u ook nog de naam van uw kantoor, telefoonnummer of adres invullen. Door VERZENDEN aan te klikken wordt de aangifte en haar bijlagen, na automatische compressie, elektronisch naar de FOD Financiën verzonden. Alvorens een aangifte definitief te verzenden wordt u nogmaals gevraagd om het ondernemingsnummer en de naam van de vennootschap te bevestigen. Dit biedt u een extra garantie op het correct verzenden van een aangifte. Indien de verzending succesvol verlopen is, ontvangt u een ontvangstmelding. Het ontvangstbewijs in PDF-formaat wordt opgeslagen in de map waarin de verzonden aangifte zich bevindt. Dit PDFontvangstbewijs is het juridische bewijs van de verzending van uw aangifte. Dit ontvangstbewijs bevat volgende gegevens: uniek volgnummer; ondernemingsnummer, naam en balansdatum van de vennootschap; datum en uur van indiening; lijst van de meegezonden bijlagen. 12/15

13 Dit PDF-document is door de FOD Financiën digitaal ondertekend. Bij het openen ervan kunt u volgende waarschuwing krijgen: geldigheid van de handtekening ongekend. Om deze handtekening automatisch te aanvaarden: 1. Klik in de waarschuwing op signature properties ; 2. Klik op Show certificates ; 3. Tabblad Trust : Klik op Add to trusted Identities. LET OP: Enkel een ontvangstbewijs dat al deze gegevens bevat, wijst erop dat de aangifte ontvangen werd. De ontvangstmelding sluit de transactie af. Indien de verzending niet succesvol verlopen is, verschijnt op het scherm een foutboodschap die het probleem nader toelicht Kan ik de applicatie testen vooraleer werkelijk in te dienen? U heeft inderdaad de mogelijkheid de toepassing Vensoc te testen in een testomgeving. De testversie van Vensoc werkt volledig analoog als de operationele versie: ze laat u toe vertrouwd te raken met de wijze van verzending via Vensoc, zonder daarvoor een aangifte onherroepelijk in te dienen; bovendien kan u nagaan of de vereiste software correct op uw computer is geïnstalleerd. Indien de testverzending succesvol uitgevoerd is, krijgt u de melding dat de test geslaagd is, met vermelding van de naam, ondernemingsnummer en balansdatum van de vennootschap en een overzicht van de meegezonden bijlagen. Deze melding kan evenwel niet als een ontvangstbewijs beschouwd worden! De aangiften en bijlagen zijn NIET ingediend en worden NIET bewaard; geen ontvangstdatum wordt geregistreerd. In voorkomend geval wordt aangegeven welke onvolkomenheden de aangifte nog bevat, zo de test niet succesvol was. LET OP: Via de testversie kan nooit een aangifte ingediend worden. Indiening dient steeds te gebeuren via de operationele versie van Vensoc. 13/15

14 6. FINFORM 6.1. Wat is de applicatie FINFORM? Het project FINFORM bestaat uit het publiceren van elektronische formulieren van de FOD Financiën op het internet en beantwoordt aan de filosofie van het e-government en het virtueel loket, toegankelijk 24 uur op 24. Het doel is de gebruiker te helpen, gegevens te controleren en een formulier af te drukken dat leesbaarder is dan de schriftelijke versie Hoe gebruik ik de FINFORM-applicatie bij de Vensoc-aangifte? Door te klikken op OPHALEN BIJLAGEN (in het beginscherm van de Vensoc-site) wordt de FINFORM-website geopend. Via het zoekmenu kan het gewenste formulier, waarvan het model door de FOD Financiën is vastgelegd, gedownload worden. 14/15

15 7. Algemeen 7.1. Wijze van indiening van de aangifte vennootschapsbelasting U kan de aangifte in de vennootschapsbelasting op twee wijzen indienen: d.m.v. de elektronische aangifte (de Vensoc-aangifte): in het kader van Vensoc kan u de aangifte elektronisch indienen, samen met de bijlagen. Het invullen ervan gebeurt offline. d.m.v. de papieren aangifte die u per post toegestuurd krijgt Onderbreking van de dienstverlening Wanneer de dienstverlening (in casu de site of delen ervan) niet beschikbaar is, is de FOD Financiën in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke onderbreking. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te onderbreken voor gelijk welke reden, zonder dat zij zich daarvoor dient te verantwoorden, en zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze onderbreking. Een onderbreking van de dienstverlening ontlast u in geen enkel geval van de verplichting om binnen de voorziene termijnen de belastingaangifte in te dienen Recht om dienstverlening aan te passen De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de informatie, het design en de dienstverlening die op de Vensoc-site worden aangeboden. Ze kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging en zonder dat ze voor eventuele gevolgen verantwoordelijk kan gesteld worden. Ze zal alle inspanningen leveren om op voorhand de wijzigingen mee te delen Waarde van een elektronische aangifte Een belastingaangifte die via deze site wordt ingediend, is in overeenstemming met het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en heeft dezelfde waarde als een papieren aangifte. 15/15

VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING

VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING INLEIDING De applicatie Vensoc biedt u de mogelijkheid om de aangiften in de vennootschapsbelasting (inclusief bijlagen) langs elektronische weg op te stellen en in te dienen.

Nadere informatie

VENSOC AANSLAGJAAR 2007 FAQ

VENSOC AANSLAGJAAR 2007 FAQ VENSOC AANSLAGJAAR 2007 FAQ Nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2007 De lay-out van de toepassing werd aangepast, maar de algemene principes van Vensoc zijn niet gewijzigd; Sedert februari 2007 kunnen de aangiften

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

Ondertekenen van een ingevulde aangifte

Ondertekenen van een ingevulde aangifte Ondertekenen van een ingevulde aangifte... 1 De PDF wordt weergegeven in de webpagina Ondertekenen... 1 PDF Handtekening... 1 Verzenden... 3 Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina Ondertekenen...

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) ACROBAT PROFESSIONAL (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Invullen ICD aangifte 2017

Invullen ICD aangifte 2017 Invullen ICD aangifte 2017 Voor 2017 is er een nieuwe elektronisch aangifteformulier. Dit formulier laat u toe om uw aangifte in te vullen en door te sturen vanop uw computer of tablet. Dit bespaart u

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten ACHIL Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten 1 Inleiding In 2012 hebt u, als huisarts, gegevens van uw zorgtrajectpatiënten geregistreerd via de beveiligde

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing.

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing. 1 AANGIFTES INDIEN OVER INTERNET De BTW-administratie is voor de electronische indiening van aangiftes en listing overgeschakeld naar het INTERVAT systeem. Dit laat toe om de aangiftes in te dienen via

Nadere informatie

De documenten zijn gecertificeerd door Dexia Bank aan de hand van een certificaat afgeleverd door Certipost.

De documenten zijn gecertificeerd door Dexia Bank aan de hand van een certificaat afgeleverd door Certipost. Beveiliging en controle van de PDF-documenten De documenten zijn gecertificeerd door Dexia Bank aan de hand van een certificaat afgeleverd door Certipost. De handtekening garandeert volgende zekerheden

Nadere informatie

Vroeger opgeladen... 30 Verklarende woordenlijst... 32

Vroeger opgeladen... 30 Verklarende woordenlijst... 32 HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 3 Inleiding... 3 Snelgids... 4 Inloggen... 4 Zoeken aangifte... 4 Aanmaken andere aangifte... 5 Beheer van een online aangifte... 5 Opladen aangifte... 6 Beheer

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

PDF documenten ondertekenen met behulp van Adobe Reader XI en Adobe Reader DC Gekwalificeerde elektronisch handtekening Handleiding voor extern

PDF documenten ondertekenen met behulp van Adobe Reader XI en Adobe Reader DC Gekwalificeerde elektronisch handtekening Handleiding voor extern PDF documenten ondertekenen met behulp van Adobe Reader XI en Adobe Reader DC Gekwalificeerde elektronisch handtekening Handleiding voor extern gebruik VDAB partners versie 15/04/2016 15:35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten

Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten De pdf-documenten die via BelfiusWeb PaPyRuS ter beschikking worden gesteld en die aangemaakt zijn vanaf 10 juni 2013, zullen op elektronische wijze gecertifieerd

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 11/09/2015 Doel van de handleiding Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS Userguide - Pensioenaanvraag v2 - Citizen - V 20101006.doc Pagina 1/19 INHOUDSTABEL 1. INLEIDING... 3 2. PRAKTISCHE HANDLEIDING... 3 2.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Inhoud Nieuwe inlogprocedure Biztax... 2 Inleiding... 2 Is de nieuwe inlogprocedure verplicht te gebruiken... 2 Welke aangiften... 2 Welke aanslagjaren... 2 Vereisten...

Nadere informatie

Hoe kan u controleren of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen.

Hoe kan u controleren of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen. Hoe kan u controleren of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen. Het aangifteformulier van de Provinciebelasting op Bedrijven moet digitaal ondertekend worden. U kan hiervoor

Nadere informatie

DVV e-services. Demo en korte handleiding

DVV e-services. Demo en korte handleiding DVV e-services Demo en korte handleiding Inleiding Hoe toegang krijgen? Functionaliteiten Inleiding DVV e-services is een gratis en beveiligde internettoepassing waar u online uw verzekeringsportefeuille

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW GEBRUIKERSHANDLEIDING EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW Connectiegids ten behoeve van de certificateur Pagina 1/9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 VOORWOORD BETREFFENDE DEZE GIDS... 3 2 VERREISTE SOFTARE...

Nadere informatie

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be"

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van sfta.vmm.be Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be" Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe als extern persoon een mail met gro(o)t(e) bestand(en) versturen naar

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin Zwevegem, 4 & 18 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2016

Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

De elektronische aangifte

De elektronische aangifte De elektronische aangifte Jeroen Vanderhoydonk CBB Leuven 016/29.29.29 Online procedure voor het indienen van elektronische BTW-aangifte Reeds van toepassing sinds : 1 juli 2007 voor grote ondernemingen

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen Inhoud 1. INSTALLATIE... 3 Welke software heeft u nodig?... 4 Uw installatie testen... 4 2. VRAGEN EN PROBLEMEN... 5 Federaal burgertoken... 6 Nieuwe

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie

Computer instellen voor de e-services

Computer instellen voor de e-services Computer instellen voor de e-services Inhoud 1. eid software installeren... 2 2. Java installeren... 4 3. Toelichting Internet Explorer / Mozilla Firefox... 5 4. Internet Explorer instellen... 6 a. Vertrouwde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET DOEL VAN DE HANDLEIDING Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij het aanmelden,

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Identificatie met eid en Mandaten

Identificatie met eid en Mandaten INHOUDSTAFEL 1. Identificatie met eid 2 1.1. Voorwaarden 2 1.2. Verbinding met Extranet 3 1.3. Certificaat (server) en certificatieautoriteit (IPCF-BIBF CA) 3 1.3.1. Internet Explorer 3 1.3.2. Mozilla

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen INLEIDING Dit document bevat een overzicht van de meest voorkomende problemen tijdens het aanmelden bij Mijn HVW-dossier. Staat uw probleem of vraag

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

elektronische handtekening veelgestelde vragen

elektronische handtekening veelgestelde vragen Inhoudstafel 1. Algemene principes... 2 1.1. Wat heb ik nodig om elektronisch te kunnen ondertekenen?... 2 1.2. Welke software heb ik nodig om elektronisch te kunnen ondertekenen?... 2 1.3. Hoe kan ik

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

ehealth, voorbereiding

ehealth, voorbereiding ehealth, voorbereiding Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Voorbereidende stappen....3 A. Installatie van het e-id Belgium programma....3 B. Aanvragen van uw certificaat....4 B.1 Invoering van de certificaataanvraag....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin Programma Tax-on-web en TAX-ON-WEB & 2009 Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be / Algemeen / Toegang van de burger Tax-on-web is een

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local KBC Group Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local 2013 1. Starten : installatie... 3 1.1 Technische vereisten... 3 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 3 1.1.2.NET 4.X... 3 1.1.3

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Stap 2: INLOGGEN Na de registratie kan je inloggen. Vul je e-mailadres en wachtwoord in en je komt op volgend scherm

Stap 2: INLOGGEN Na de registratie kan je inloggen. Vul je e-mailadres en wachtwoord in en je komt op volgend scherm HANDLEIDING VOOR HET CORRECT OPLADEN VAN HET GROOTOUDERBERICHT Beste, Graag begeleiden wij jullie stap voor stap bij het ingeven van een grootouderbericht. Opmerkingen: Concentra behoudt zich het recht

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Digitaal Loket Mijn Binnenland. Algemene Gebruikershandleiding Voor je aan de slag gaat

Digitaal Loket Mijn Binnenland. Algemene Gebruikershandleiding Voor je aan de slag gaat Digitaal Loket Mijn Binnenland Algemene Gebruikershandleiding Voor je aan de slag gaat 1 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel... 2 2. Afkortingen en begrippen... 2 3. Wat doen voor u kunt starten?... 3 3.1.

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) 2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. PC GEBRUIKSKLAAR

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 20/12/ 13 Doel van de handleiding Via deze handleiding wordt u geholpen om op het Mestbankloket in te loggen en krijgt u tips om eventuele problemen met het inloggen

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan.

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan. 1 INLEIDING WELKOM Vooraleer de medewerkers van een ME toegang kunnen krijgen tot de sterk beveiligde applicatie Heracles dient een éénmalige identificatieprocedure doorlopen te worden. Deze procedure

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie