lage rente geld lenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lage rente geld lenen"

Transcriptie

1 lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch is het niet allemaal zo eenvoudig als eerst gedacht en gehoopt. Eender waar u kijkt, of het nu het Internet, de krant of een tijdschrift is, overal zult u in aanraking komen met banken en kredietmaatschappijen die naar eigen zeggen de laagste rente aanbieden. Het klinkt natuurlijk allemaal heel interessant als u aan een lage rente geld lenen wilt doen, maar in hoeverre schuilt er een waarheid achter hun motto s en in hoeverre bent u uiteindelijk niet het slachtoffer in plaats van de gelukzak die aan de laagste rente geld kan lenen. Aan een lage rente geld lenen is wel degelijk mogelijk, maar vereist een grondig onderzoek en een consequente en consistente aanpak. Een aanpak waar we u graag bij helpen. Met volgende tips en adviezen zult u gepakt en gezakt met heel wat nuttige informatie op zoek kunnen gaan naar de beste lening met de laagste rente. Als u kiest voor aan een lage rente geld lenen, is en blijft het ook hier belangrijk dat u grondig door de voorwaarden gaat en ook de kleine lettertjes in acht neemt. Belangrijk is dat u onder andere stilstaat bij de looptijd, of het om een vaste of variabele rentevoet gaat, of u boetevrij een deel van uw lening kunt aflossen, Wat de looptijd betreft, geldt meestal het principe dat; hoe langer de looptijd hoe lager de aangeboden rentevoet. Hoe lager ook de maandelijkse aflossingen. Dit klinkt misschien wel interessant, maar het heeft natuurlijk het nadeel dat u ook langere tijd zult moeten afbetalen. Aan een lage rente geld lenen is bovendien afhankelijk van het al dan niet kiezen voor een vaste of een variabele rentevoet. Hier geldt over het algemeen dat een vaste rentevoet bij het afsluiten van de lening tegen een lager percentage kan worden aangeboden dan de variabele rentevoet. De variabele rentevoet kan, zoals de naam al aangeeft, wel variëren tussen bepaalde rentevoeten zodat u in de toekomst ook met een lagere rentevoet kunt te maken krijgen. Alles hangt maar af van het financiële klimaat. Rentevoeten zijn bovendien ook niet beperkt tot vast en variabel. Er zijn heel wat afgeleide vormen die beide combineren of die zelfs volgens een heel ander principe de rentevoet bepalen. Even navragen bij uw financiële instelling is in dit opzicht het beste wat u kunt doen. Naast de looptijd en het kiezen voor een vaste of een variabele rentevoet wordt het aan een lage rente geld lenen ook nog bepaald door enkele andere factoren zoals het boetevrij aflossen van uw lening. Het gaat hier om het aflossen van een deel of het gehele bedrag van uw lening tijdens de loopperiode van uw lening. Sommige banken laten dit toe terwijl anderen dan weer een boete zullen opleggen. Het klinkt misschien niet meteen als de meest belangrijke en meest doorslaggevende factor, maar toch kan deze voorwaarde voor vele mensen doorslaggevend zijn om al dan niet voor een bepaalde lening te kiezen. Tot slot gaat u bij het afsluiten van een lening best ook even na of u geen verdere verplichtingen meer heeft. Zo komt het al wel eens voor dat er verplicht een salarisrekening moet geopend worden bij de financiële instelling of dat er bijvoorbeeld ook een aantal extra verzekeringen moeten genomen worden. Een gewaarschuwd man is er twee waard! Voor een lage rente geld lenen, hoeft u vandaag de dag ook niet bank na bank of financiële instelling na financiële instelling af te lopen. Het Internet biedt mensen die op zoek zijn naar een lage rente graag een helpende hand. Op enkele muisklikken van hier

2 ligt een interessante wereld vol interessante aanbiedingen en rentevoeten die zonder meer ook uw hart zullen kunnen bekoren. Op Internet uw laagste rente zoeken heeft daarnaast het grote voordeel dat u meteen de nodige vergelijkingen kunt maken en dat u heel wat tijd kunt uitsparen die u op deze manier aan andere nuttige zaken kunt besteden. Groot bijkomend voordeel van het Internet, niet meteen voor de bedrijven zelf maar wel voor u, is dat de concurrentie veel groter is geworden. Een trend waarmee u ongetwijfeld gediend zult worden want deze grotere concurrentie heeft het positieve gevolg dat de rentevoeten tegen een lager percentage zullen aangeboden worden. Het mag duidelijk zijn dat aan een lage rente geld lenen niet langer een utopie is, maar dankzij het Internet een realiteit is geworden waar u niet langer kunt naast zien. Leverancierskrediet We spreken van leverancierskrediet vanaf het moment dat goederen of diensten die geleverd zijn niet meteen worden betaald, maar via een krediet met afbetalingstermijnen dat via de leverancier loopt zullen betaald worden. De afnemer van de producten geniet dus van een soort van krediet dat we ook kennen van banken en traditionele kredietmaatschappijen. Als we het over leverancierskrediet hebben dan kunnen we twee verschillende soorten krediet onderscheiden, namelijk het consumptief leverancierskrediet en het productief leverancierskrediet. Als we het over consumptief leverancierskrediet hebben dan wordt er automatisch de link gelegd met consumptie. Deze consumptie heeft in deze vorm van krediet te allen tijde betrekking op goederen en diensten. Denken we maar aan elektronische huishoudartikelen, producten van postorderbedrijven maar ook auto s, fietsen of bijvoorbeeld meubelen. Het grote voordeel, dan vooral voor de consument, is dat de zaak die zijn producten ter beschikking stelt en die van consumptief leverancierskrediet gebruik maakt, met zijn geleverde krediet niet meteen winstbejag op het oog heeft. Wat er dan weer voor zorgt dat de consument bij consumptief leverancierskrediet niet met hoge rentes geconfronteerd wordt en dus op een goedkope manier, zonder al teveel extra kosten, een bepaald artikel kan aankopen. Een voordeel dat als consument niet te onderschatten valt. Omdat het in vele gevallen, zoals bij de aankoop van elektronische huishoudartikelen, om kleine bedragen gaat, zijn deze ook veel minder interessant voor banken en kredietmaatschappijen. Het opzetten en beheren van een krediet kost immers heel wat geld in vergelijking met het bedrag dat ze op het einde van de rit aan de kredietverlening zullen verdienen. Banken zijn dan ook blij dat de leveranciers zelf het heft in handen nemen en consumptief leverancierskrediet aan hun klanten aanbieden. Bij sommige banken kan de klant ook pas vanaf een bepaald gedrag geld lenen. Een klein bedrag van enkele honderden Euro s komt dan ook niet in aanmerking voor een krediet bij de grotere financiële instellingen en kredietmaatschappijen. Tot slot heeft het consumptief leverancierskrediet niet alleen een groot voordeel voor de consument, een krediet tegen een lage rente, en voor de bank, geen onnodig hoge kosten voor een financieel gezien oninteressant krediet, maar natuurlijk ook voor de leverancier. Logisch natuurlijk anders zou deze vorm van krediet gewoon geen bestaansrecht hebben. Het zijn immers de leveranciers van artikelen die deze vorm van

3 krediet aanbieden. Het aanbieden van een leverancierskrediet maakt dat leveranciers hun klanten in beperkte mate aan zich kunnen binden. De klant is immers een bedrag verschuldigd aan de leverancier en gedurende de ganse looptijd blijft de consument dan ook verbonden aan zijn leverancier. Dit kan enkele interessante commerciële voordelen voor de leverancier opleveren. Zoals bij zo goed als iedere vorm van krediet heeft ook deze vorm spijtig genoeg enkele nadelen en dit zowel voor de leverancier als voor de consument. Om het artikel dat een consument zich heeft aangeschaft te kunnen betalen, is er natuurlijk een maandelijks inkomen nodig. Dat is net waar het schoentje kan wringen bij consumptief leverancierskrediet. Hoewel in de meeste gevallen het betalen van de maandelijkse aflossingen geen probleem is, is er natuurlijk geen garantie op de vorming van het inkomen dat nodig is om het krediet terug te betalen. Dit nadeel houdt ook direct of indirect verband met het feit dat in de toekomst andere zaken, die ook geld kosten, een prioriteit kunnen worden. Door het leverancierskrediet dat nog betaald moet worden, is er geen ruimte om deze zaken te betalen of kan er een wanbetaling ontstaan. Deze wanbetaling brengt ons meteen bij het grote nadeel voor de leverancier. Deze leverancier die zijn krediet zonder of tegen een heel lage rente aanbiedt, heeft nooit de zekerheid dat zijn artikel wel degelijk volledig zal terugbetaald worden. In het slechtste geval kan het leverancierskrediet hem dus een zware financiële kater opleveren. Zeker als verschillende leverancierskredieten niet volgens het vooropgestelde afbetalingsplan verlopen. Naast het consumptief leverancierskrediet bestaat er ook nog het productief leverancierskrediet. Hierbij wordt geen krediet verleend aan een consument, maar gaat de producent een krediet verlenen aan de winkelier. Het leverancierskrediet is in dit geval interessant omdat de kosten heel wat lager zijn dan bij een bankkrediet. De leverancier heeft bovendien een beter zicht op het feit of de afnemer, in dit geval de winkelier, in staat zal zijn om het krediet af te lossen. Hij bevindt zich in een betere positie om al dan niet in te schatten of er een krediet kan verschaft worden waardoor het risico op wanbetaling ook drastisch daalt. Achtergestelde lening We kennen allemaal wel de klassieke vormen van leningen waar u en ik als particulieren vast en zeker al eens beroep op hebben gedaan. Naast de klassieke vormen zijn er echter ook leningen die zich specifiek richten op de ondernemingswereld. Een van de bekendste leenvormen binnen deze categorie van kredieten is de achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is in het kort een lening die verschaft wordt aan ondernemingen en in de meeste gevallen ook door ondernemingen. De ontlener van het bedrag is in de meeste gevallen niet meer in staat om een normale lening aan te gaan. Een achtergestelde lening kan in dit geval de oplossing bij uitstek bieden. Een interessante oplossing waarvan we u graag het hoe, wat en waarom uit de doeken willen doen. Zo zult u zich meteen een beeld kunnen vormen van wat een achtergestelde lening precies is en of ze ook in uw unieke situatie te overwegen valt. Om het begrip achtergestelde lening nog iets duidelijker te maken, is het interessant om allereerst de lening zelf in de schijnwerpers te plaatsen. Zoals al aangegeven wordt de

4 achtergestelde lening door een onderneming zoals een bank of een investeerdersmaatschappij aan een andere onderneming verschaft. Hierbij is vooral de term achtergesteld van primordiaal belang. Het gaat namelijk om een lening waarbij de kredietverstrekker achteraan in de rij komt bij een eventueel faillissement van de onderneming waar het krediet aan verschaft werd. Dit houdt praktisch gezien in dat als er verschillende schuldeisers zijn, de schuldeiser die de achtergestelde lening ter beschikking stelde pas als laatste of een van de laatste zijn bedrag zal kunnen terugvorderen. Ondanks dit negatieve aspect van deze kredietvorm hangen er natuurlijk ook voordelen aan deze lening vast. Laten we deze voor- en nadelen van de achtergestelde lening even onder de loep nemen en ook eens kijken naar de specifieke volgorde die bij het eisen van schuld gehanteerd wordt en die van cruciaal belang is bij het verstrekken van een achtergestelde lening. De volgorde van terugbetaling bij een eventueel faillissement van een onderneming is iets dat wettelijk geregeld wordt en dat vooral voor de achtergestelde lening in het nadeel speelt. Bij het terugbetalen van schulden is het namelijk zo dat allereerst de preferente schulden zullen moeten terugbetaald worden. Is dit gebeurd dan is het de beurt aan de kredietmaatschappijen die het bedrijf klassieke leningen hebben verstrekt. Zijn ook deze terugbetaald dan komen pas de eventuele achtergestelde leningen aan bod. Ondanks hun positie krijgt deze vorm van krediet nog wel voorrang op de eventuele aandeel- of obligatiehouders van de onderneming. Het verschaffen van een achtergestelde lening heeft zowel zijn voor- als nadelen. Het grote voordeel voor de onderneming, bank of investeerder die het krediet verschaft, is dat er op deze vorm van lenen een hoge rentevoet wordt gevraagd. Bij elke aflossing krijgt de kredietverstrekker dus een aanzienlijke som extra. Deze som moet dan ook het grote risico dekken dat aan deze vorm van lenen vast hangt. Voor wat, hoort wat. Daarbij komt nog het interessante facet dat er op de interest van de ontvangen bedragen geen belasting hoeft betaald te worden. Wat het nadeel is van de achtergestelde lening, dat zult u ondertussen wel weten. U wordt als investeringsmaatschappij of kredietverstrekker immers achteraan geplaatst op het lijstje van schuldeisers. Dat is nu eenmaal het grote risico dat u neemt bij het verstrekken van een achtergestelde rekening en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Naast de kredietverstrekker, een onderneming, investeerder of bank, is er natuurlijk ook de onderneming die de achtergestelde lening aangaat. Ook voor deze onderneming zijn er ontegensprekelijk voor- en nadelen aan deze leenvorm verbonden. Ondernemingen gaan meestal een beroep doen op deze vorm van lenen omdat ze om bepaalde redenen geen gewone lening meer kunnen verkrijgen. Meteen ook het belangrijkste voordeel voor de kredietnemer. In dit geval moeten we bijvoorbeeld denken aan ondernemingen die met een BKR codering kampen, die financiële problemen hebben of ondernemingen die al meerdere klassieke leningen bij een bank hebben afgesloten. Belangrijk is ook dat de achtergestelde lening soms als eigen vermogen kan beschouwd worden. Toch ook een financieel interessant voordeel voor de desbetreffende onderneming. Nadeel is dan weer dat er, omwille van het grote risico dat de kredietverstrekker loopt, een hoge rente wordt gevraagd. Deze hoge rente in combinatie met de maandelijkse aflossing die moet betaald worden, kan een onderneming die al in mindere papieren zat in financiële problemen brengen.

5 Heel wat voor- en nadelen dus zowel voor de kredietverlener als voor diegene die de lening aangaat. Heel wat voor- en nadelen ook die best grondig worden afgewogen. Geld lenen zonder zorgen We hebben allemaal al wel eens een geldbedrag geleend of zijn van plan om voor de eerste maal een lening aan te gaan. Geld lenen is namelijk een handige manier om eindelijk dat prachtige huis dat u voor ogen had te kunnen kopen of die droomwagen binnen bereik te brengen. Iedereen wil natuurlijk ook geld lenen zonder zorgen. Het klinkt niet alleen mooi, maar het is ook realiseerbaar als u tenminste rekening houdt met de volgende aspecten. Geld lenen zonder zorgen is zonder meer rekening houden met een aantal zaken. De duurtijd van de lening, de maandelijkse aflossingen, het boetevrij aflossen zijn maar enkele van deze zaken die de nodige aandacht opeisen. Toch is en blijft de hoogte van de rente in vele gevallen een van de doorslaggevende factoren als het aankomt op het aangaan en aflossen van een lening. Logisch ook want de rente bepaalt namelijk hoeveel u de bank of de financiële instelling op maandelijkse basis extra gaat betalen voor het aangaan van een lening. Deze rente wordt onder andere bepaald door het risico dat een bank loopt door u een lening te schenken. Is uw inkomen maar juist toereikend voor een lening of kampt u reeds met een negatieve BKR codering dan is het risico voor de bank groter en zal ook de rentevoet hoger liggen. Belangrijk bij het geld lenen zonder zorgen is daarom dat u op zoek gaat naar een lage en interessante rentevoet. Wie wil geld lenen zonder zorgen, neemt best ook niet de eerste de beste lening die hij of zij voorgeschoteld krijgt. Er bestaan tegenwoordig tal van verschillende soorten leningen die allemaal hun specifieke voorwaarden alsook voor- en nadelen hebben. Als persoon die op zoek is naar een geschikte lening is het van uitermate groot belang om zich te laten informeren over deze verschillende leenvormen zodat u de geschikte lening voor uw doel kunt bemachtigen. Kiezen voor de verkeerde lening kan zware gevolgen hebben of kan u heel wat meer geld kosten dan u eerst had gedacht en gehoopt. Geld lenen zonder zorgen is daarom ook op zoek gaan naar de gepaste lening voor uw persoonlijke situatie. Als we het over soorten leningen hebben dan denken we onder andere aan de persoonlijke lening, de achtergestelde lening, het spaarkrediet, de hypotheek, het doorlopend krediet en ga zo maar door. Als afsluiter helpen we u graag bij het geld lenen zonder zorgen door nog enkele belangrijke afsluitende tips en adviezen mee te geven. Met behulp van deze raadgevingen zal het kiezen van een geschikte lening al heel wat vlotter lopen en komt u naderhand niet voor onverwachte verrassingen te staan. Allereerst raden we u ten stelligste aan om bij het lenen van geld bij vrienden of familie de nodige zaken op papier en bij voorkeur zelfs via een notaris vast te leggen. Hoewel het lenen van geld bij vrienden of familie niet meteen onze voorkeur draagt, kan een juridisch bindend contract al heel wat toekomstige kopzorgen van de baan helpen en het geld lenen zonder zorgen in de hand werken. Op deze manier wordt de kans op familiale discussies en twisten ook drastisch verminderd. Kiest u resoluut voor het lenen van geld bij een bank of kredietmaatschappij dan kan het in uw voordeel spelen dat u aantoont dat het product waar u wilt in investeren wel degelijk een toekomst heeft. Dit doet u

6 door de bank via een eventueel businessplan te overtuigen of door de bank mee te delen dat u ook een deel van uw eigen vermogen in het desbetreffende product zult steken. Door aan te tonen dat u zelf in het product investeert, stijgt ook de geloofwaardigheid bij de bank en het geloof in uw product. Op deze manier wordt geld lenen zonder zorgen al een pak eenvoudiger. Belangrijk is dat u ook steeds in het achterhoofd houdt dat geld lenen ook geld kost. Niets is gratis en u zult altijd meer afbetalen dan het bedrag dat u geleend heeft. Het mag misschien de pure logica zijn, maar al te vaak wordt lenen als een futiliteit gezien waarbij niet echt rekening wordt gehouden met de meerkost van een lening. Tot slot is het belangrijk dat u als toekomstige lener van geld meerdere offertes laat opmaken. Er zijn tegenwoordig zoveel maatschappijen waar u terecht kunt voor het afsluiten van een lening dat het zeker in uw voordeel zal spelen om bij verschillende financiële instellingen een leningofferte aan te vragen. In het beste geval kunt u de verschillende offertes zelfs nog tegen elkaar uitspelen om zo een nog beter voorstel binnen te halen. Zonder zorgen geld lenen is tijd en moeite steken in een zoektocht naar de geschikte lening! U zult er nadien enkel en alleen zelf de vruchten van dragen. Ib groep lening We hebben allemaal al wel eens iets willen kopen waar we niet meteen het geld voor hadden. Het aangaan van een lening kon of kan in dit geval de geschikte oplossing bieden. Niet alleen wij zijn in dit geval zeer blij met de mogelijkheid om een lening af te sluiten, maar ook de student kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Hiervoor kan hij kiezen om via de klassieke weg een lening aan te gaan, maar veel interessanter is om een ib groep lening te overwegen. Deze op maat gemaakte lening voor een student heeft heel wat interessante voorwaarden en karakteristieken die zeker in het voordeel van de student spelen. De ib groep lening is in feite een leenvorm die uitgaat van de Nederlandse Overheid zelf en die op deze manier de student een lening wil aanreiken die hij of zij in zijn studentenleven steevast zal kunnen gebruiken. De ib groep lening is interessant voor studenten omdat ze een paar aantrekkelijke voorwaarden bevat die rekening houden met de mogelijkheden en het statuut van de student. Allereerst geniet de student bij een ib groep lening van een zonder twijfel opmerkelijke rentevoet. Dit rentepercentage verschilt van jaar tot jaar en van de huidige economische situatie, maar ligt wel altijd veel lager dan de rentevoet die bij een klassieke lening geldt. Flexibiliteit is daarnaast ook een van de drijfveren en factoren van het succes van de ib groep lening. Met flexibiliteit doelen we op het feit dat met deze leenvorm de student de mogelijkheid wordt geboden om na zijn studies zijn afbetaalplan grotendeels, met enige voorwaarden en beperkingen in acht genomen natuurlijk, zelf te bepalen. Zo hebt u als student de mogelijkheid om in extreme gevallen uitstel van betaling te vragen als u de lening niet meteen kunt terugbetalen of kunt u ook iedere maand iets minder gaan betalen tot u terug over voldoende inkomen en kapitaal beschikt. Onder de noemer flexibiliteit kunnen we ook de duurtijd van de afbetaling plaatsen. Het is namelijk zo dat de student na zijn studies nog maximaal 15 jaar de tijd heeft om zijn lening terug te betalen. Kunt u het bedrag al binnen de drie jaar aflossen zoveel te beter. Doet u er liever 10 jaar over, dan zal niemand daar een probleem van maken.

7 Binnen de ib groep lening kunnen we twee soorten leningen onderscheiden: de rentedragende lening en het collegegeld krediet. Zonder meer de meest voorkomende vorm van lening die via de ib groep aan studenten wordt verschaft, is de zogenaamde rentedragende lening. Deze lening heeft heel veel weg van een klassieke lening die we allemaal wel kennen. Deze lening is voor studenten zeer gemakkelijk te verkrijgen. Hoeveel er via deze ib groep lening mag geleend worden, hangt van een aantal persoonlijke zaken af. Zo speelt onder meer de studierichting, de basisbeurs die u ontvangt en het soort van onderwijs dat u volgt een rol, maar wordt er rekening gehouden met externe factoren zoals de specifieke woonsituatie. Best is om bij de ib groep zelf even te kijken hoeveel u in uw specifieke situatie mag lenen. Voor een exact idee van het rentepercentage bij de rentedragende lening van de ib groep lening verwijzen we u ook graag door naar de ib groep. Naast de rentedragende lening kunnen studenten er ook voor kiezen om via het collegegeld krediet geld te lenen. Ook deze leenvorm maakt deel uit van de bekende ib groep lening. Het collegegeld krediet of kortweg collegekrediet gaat de student een lening verschaffen die gelijk is aan het inschrijvingsgeld van het college. Ligt het collegegeld echter hoger dan het standaard Nederlands collegegeld, bijvoorbeeld als de student beslist om een jaar of meerdere jaren in het buitenland te gaan studeren, dan kan hij of zij maximaal 5X het bedrag van het Nederlandse collegegeld ontlenen. In dit geval moet de student natuurlijk wel kunnen aantonen dat er een hoger bedrag aan collegegeld moet betaald worden dan het standaard bedrag. Deze vorm van ib groep lening heeft ook het grote voordeel dat ze zowel aan het begin van de studie kan aangevraagd worden als tijdens de studie. Nadeel is dat er iets striktere eisen en voorwaarden aan deze vorm van lenen verbonden zijn. Het aanvragen van een rentedragende lening gaat bij wijze van spreken met sprekend gemak, terwijl voor een collegekrediet toch iets meer moeite moet gedaan worden. Toch is deze vorm van ib groep lening bijzonder interessant voor zowel studenten die Nederland college lopen als en in het bijzonder voor studenten die een buitenlandse studie overwegen. Lenen met BKR toetsing Lenen met BKR toetsing is geen vanzelfsprekendheid. Verschillende ondernemingen hechten immers veel belang aan deze BKR toetsing waardoor lenen met BKR toetsing vaak een moeilijke opgave wordt. Toch hoeft u niet meteen te vrezen want er zijn wel degelijk mogelijkheden voor mensen die met een BKR codering kampen. De ene al wat gemakkelijker dan de andere en de ene al wat goedkoper dan de andere. Een kleiner inkomen voordien of een vergissing uit het verleden mag immers niet blijvend uw huidige situatie op een negatieve manier beïnvloeden. Ontdek nu zelf hoe lenen met BKR toetsing ook voor u deuren kan openen. Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden lijkt het ons interessant om in het kort de befaamde BKR codering of toetsing uit de doeken te doen. De BKR codering loopt u op als u op een bepaald moment problemen heeft met het afbetalen van uw lening. Denken we maar aan een wanbetaling of achterstallige betaling. Het Bureau Krediet Registratie zal in dit geval notitie maken van de wanbetaling en uw gegevens in hun systeem opladen. Elke maatschappij die bij het BKR geregistreerd is, kan deze gegevens

8 raadplegen. Een dergelijke negatieve BKR codering blijft 5 jaar in het BKR systeem zitten. Vele mensen redeneren automatisch dat een lening aangaan bij een gewone kredietmaatschappij of financiële instelling in geval van een BKR codering niet mogelijk is. Toch kunnen we u melden dat lenen met BKR toetsing bij een geregistreerde BKR maatschappij wel degelijk mogelijk is. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden die de maatschappij in acht zal nemen om het risico op een mogelijke wanbetaling zo klein mogelijk te maken, maar toch betekent een BKR codering niet dat u niet bij hen terecht kunt. Zeker als uw financiële situatie aanzienlijk verbeterd is sinds u de codering heeft opgelopen of als u kunt aantonen dat u bijvoorbeeld nu minder financiële verplichtingen hebt dan voordien. Een erkende financiële instelling bekijkt ieder geval apart en gaat dan zijn oordeel vellen. Zo komen zelfs mensen met een BKR codering in aanmerking voor een erkende lening. Lenen met BKR toetsing is dus ook voor u mogelijk. Iets eenvoudiger is lenen met BKR toetsing bij een financiële instelling die niet bij het BKR geregistreerd staat. Het zijn deze bedrijven die mensen met een negatieve BKR codering een helpende hand kunnen bieden en die zich ook vooral op deze doelgroep richten. Belangrijk om te weten is dat deze bedrijven wel een hogere rentevoet hanteren dan de rentevoet die u bij geregistreerde BKR ondernemingen zult kunnen terugvinden. Niet echt onlogisch natuurlijk als u weet dat deze bedrijven in sommige gevallen een risico nemen door een lening te verschaffen aan iemand die al in het verleden moeilijkheden had om zijn lening af te lossen. Om dit risico in zeker mate in te dekken en te beperken is een hogere rentevoet het resultaat. Als potentiële klant van een financiële onderneming die niet bij het BKR geregistreerd staat, is het belangrijk dat u zelf weet waaraan en waaraf zodat u zichzelf niet in ongewenste moeilijkheden brengt. In sommige gevallen is een BKR codering immers een waarschuwing die u best niet zo maar in de wind slaat. Lenen met BKR toetsing is bij deze ondernemingen perfect mogelijk, maar vereist een grondige zelfkennis en een grondige analyse van uw huidige financiële situatie. Bent u niet meteen van plan om bij een bank of financiële onderneming, al dan niet bij het BKR geregistreerd, een klassieke lening af te sluiten dan bestaat er ook nog een andere oplossing om onmiddellijk geld te lenen, namelijk de zogenaamde minilening. Lenen met BKR toetsing is perfect mogelijk via deze minilening. De enige beperking die deze leenvorm heeft, is dat u in vele gevallen maar enkele honderden Euro s zult kunnen lenen. Het is niet voor niets een minilening. Voordeel hierbij is dat er op geen enkel moment zal nagegaan worden of u al dan niet over een BKR codering beschikt. Het enige wat aan u gevraagd zal worden is een loonbrief die de maatschappij een beeld geeft van uw huidige inkomen en een geldige identiteitskaart. Wat u al dan niet in het verleden betaald heeft of niet is van geen belang bij het kiezen voor een minilening. Bijkomend voordeel is dat u deze lening in vele gevallen eenvoudigweg online kunt afsluiten en u kunt ook meteen over uw honderden Euro s beschikken. Geen dagen of weken wachten, maar meteen lenen. Lenen met BKR toetsing kan niet veel eenvoudiger dan via een minilening. Geld lenen geen bkr

9 U zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die bij het Bureau Krediet Registratie, ook wel bekend als het BKR, een negatieve BKR codering heeft staan. Betekent dit dat u de komende 5 jaar geen geld meer zult kunnen lenen? Neen, zulke vaart loopt het nu ook weer niet. Geld lenen geen BKR is nog altijd mogelijk, maar u zult zich over het algemeen op andere financiële ondernemingen en andere leenvormen moeten richten. Om u te helpen in uw zoektocht naar een betrouwbare financiële partner die u een lening kan verschaffen, verdiepen we ons met alle plezier in de kredietmaatschappijen die niet bij het BKR geregistreerd staan en in de zogenaamde minilening. Twee oplossingen die geld lenen geen BKR perfect mogelijk maken. Een van de eenvoudigste en meest voor de hand liggende manieren om aan geld lenen geen BKR te doen, is de stap te zetten naar ondernemingen die geen rekening houden met een al dan niet negatieve codering bij het Bureau Krediet Registratie. Deze ondernemingen zijn niet bij het BKR geregistreerd en kunnen daarom de kredietmaatschappij bij uitstek vormen voor mensen die ondanks een negatieve codering toch op zoek zijn naar een nieuwe lening. In Nederland alleen bestaan er tientallen van deze financiële instellingen die er prat op gaan geen rekening te houden met eventuele vermeldingen, noteringen of registraties bij het BKR. Geld lenen geen BKR bij deze ondernemingen heeft natuurlijk ook zijn specifieke voorwaarden en gevolgen voor de persoon die de lening gaat aangaan. De onderneming in kwestie neemt in dit geval immers een zeker risico door een lening te verschaffen aan iemand die in het verleden om een of andere reden al eens een BKR codering heeft opgelopen. Dit kan omwille van een herhaaldelijke wanbetaling zijn of omwille van het krap bij kas zitten gedurende een bepaalde periode. Om het zekere voor het onzekere te nemen gaan deze ondernemingen daarom een lening aanbieden met een hogere rentevoet dan de klassieke leningen. Hoe hoog deze rentevoet precies ligt verschilt van onderneming tot onderneming. Het loont zeker de moeite om ook bij geld lenen geen BKR de ene kredietmaatschappij tegen de andere af te wegen. Elke lagere rentevoet die u kunt krijgen, kan u op langere termijn heel wat geld besparen. Ondernemingen die geen rekening houden met het BKR zijn niet alleen uit op het extra geld via de hogere rentevoet, maar geloven ook in een mogelijk verbeterde financiële situatie van de persoon in kwestie. U kunt bijvoorbeeld in het verleden financiële problemen hebben gehad, maar het kan even goed zijn dat u op dit moment niet meer met deze problemen kampt omwille van een hoger inkomen of lagere uitgaven. Net in deze gevallen willen deze ondernemingen een oplossing bieden. Geld lenen geen BKR is daarnaast ook mogelijk via het afsluiten van een minilening. Een minilening is een lening waarbij het te ontlenen bedrag beperkt is tot een paar honderden Euro s, maar waarbij een eventuele negatieve BKR codering geen invloed heeft op het al dan niet afsluiten van een lening. U hoort het goed voor een minilening heeft een BKR codering geen gevolgen. Voor een directe en noodzakelijke uitgave van slechts enkele honderden Euro s kan deze leenvorm daarom precies zijn wat u nodig heeft. Hangen er dan geen voorwaarden aan het afsluiten van deze minilening vast? Toch wel, de onderneming wil immers een redelijke garantie op het afbetalen van de lening. Geld lenen geen BKR via een minilening is daarom enkel mogelijk mits het voorleggen van een geldige identiteitskaart en mits een huidige loonbrief kan aantonen dat u wel degelijk over een vast inkomen beschikt en dat u in staat bent om elke maand een bepaald bedrag af te lossen. Hebt u een minilening afgesloten dan kunt u ook meteen over het geld beschikken. Wat geldt bij een klassieke lening afsluiten bij een

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Beginpagina. Verzekeren

Beginpagina. Verzekeren Beginpagina Verzekeringsplek.nl is de website bij uitstek voor allerhande nuttige informatie rond verzekeren en verzekeringen. Het afsluiten van een verzekering kan u heel wat kopzorgen besparen, maar

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie