Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3"

Transcriptie

1 Kwaliteits jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg 1.2 Garantie met een glimlach 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene indentificatie gegevens 2.2 Historie 2.3 Structuur van de organisatie 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten Personeel Werkgebieden 2.5 Belanghebbenden Verwijzers Klanten Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Medewerkers werkmaatschappijen 2 Proclin 2012

3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie Missie 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Kliniek voor Parodontologie Rotterdam Kliniek voor Endodontologie Rotterdam PRO Rotterdam VDK Rotterdam 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Tevredenheid Klachtenregeling Kwaliteit van zorg Hygiëne en veiligheid Bereikbaarheid, toegangstijden en waarnemingsregeling 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Erkenningen gedifferentieerde behandelaars en registraties Opleidingen binnen VDK Ziekteverzuim personeel VDK 4.6 Samenleving 5. Overzicht doelstellingen 2013 Hoofdstuk 6 6. Bijlagen Kwaliteitsjaarverslag

4 4 Proclin 2012

5 Voorwoord Proclin biedt tandheelkundige oplossingen op basis van de drie samenwerkende verwijspraktijken van de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Kliniek voor Endodontologie Rotterdam en PRO Rotterdam. Er is bewust voor gekozen om weg te blijven van begrippen als tandencentrum of alles voor tanden, simpelweg omdat Proclin niet alles kan en wil doen op het gebied van tandzorg in een verwijssituatie. Bij Proclin gaat iedereen voor kwaliteit, elke dag opnieuw. Alles wordt in het werk gesteld om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Om de samenwerking in de dagelijkse praktijk vlekkeloos te laten verlopen en om één grote familie te behouden, bestaat de faciliterende organisatie Voor De Kiezen (VDK) Rotterdam B.V. waar al het personeel in ondergebracht is. VDK wordt aangestuurd door de 3 werkmaatschappijen. Waar deze organisatie vooral aan de achterkant functioneert, treedt Proclin naar buiten om duidelijk te maken waar wij voor staan. Die boodschap is in het kort: Proclin is een open, vooruitstrevende tandheelkundige organisatie die met passie voor haar vak op unieke wijze werkt aan wederzijds commitment met verzekeraars, tandartsen, opleiders, medewerkers en patiënten en hierdoor pragmatisch met veel empathie borg staat voor een uitzonderlijke dienstverlening. Dit kwaliteitsverslag is hierdoor niet alleen van Proclin, maar ook van de onderliggende verwijspraktijken Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Kliniek voor Endodontologie Rotterdam en PRO Rotterdam. Als organisatie is het van zeer groot belang om kwalitatief goede zorg te verlenen die voor anderen inzichtelijk moet zijn hoe wij dat doen. De Kwaliteitswet Zorginstellingen van 1996 verplicht duo-/groepspraktijken onder meer tot het voeren van een kwaliteitsbeleid en het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag. Bij het maken van dit kwaliteitsjaarverslag is gebruik gemaakt van het format dat door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar is gesteld. Het verslag wordt gezonden aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Minister van VWS, verzekeraars VGZ, Zilveren Kruis Achmea, aan de betreffende wetenschappelijke verenigingen en iedereen die daarom verzoekt vanwege een relevant belang (te denken valt aan patiënten of patiëntenverenigingen). Dr. D.S. Barendregt Kwaliteitsjaarverslag

6 6 Proclin 2012

7 Samenwerken aan betere zorg Kwaliteitsjaarverslag

8 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg De tandheelkundige branche verandert in rap tempo. En dus is het ook voor ons als tandheelkundig specialisten noodzakelijk om effectief in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de sector en goed na te denken over onze positie in de markt. Niet alleen hebben verzekeraars per 1 januari 2012 te maken met een veranderde situatie, ook consumenten die zorg nodig hebben zijn steeds selectiever als het op de keuze voor specialisten aankomt. Tandartsen zoeken nadrukkelijker naar een geschikt one-stop-shopping - adres, waar ze hun patiënten met vertrouwen naar kunnen verwijzen. Proclin staat voor de intensieve samenwerking tussen de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Endo Rotterdam en PRO Rotterdam. Eén adres voor innovatieve tandheelkundige oplossingen door een bewezen, interdisciplinaire aanpak. Hier geloven we dat betere tandzorg begint bij het delen van kennis. Door verschillende disciplines binnen de tandheelkundige zorg effectief met elkaar samen te laten werken, ontstaat een meerwaarde waar iedereen baat bij heeft. moment dat de telefoon wordt opgenomen, moet die service tot in de puntjes kloppen. Want net als in een gebit, hoort ook in onze organisatie alles bij elkaar. Bij Proclin functioneren we als één geheel. We werken samen aan betere zorg. Kwaliteit en service zijn voor ons méér dan mooie woorden. Ze zijn ingebakken in onze manier van denken, onze manier van werken. Onze kernwaarden geven daarbij aan waar wij specifiek voor staan, waar wij ons elke dag opnieuw vol passie en enthousiasme voor inzetten. In het geval van Proclin zijn deze kernwaarden gedestilleerd uit de waarden van de drie indivuele praktijken en aangescherpt voor één overkoepelende entiteit. Wij stellen ons iedere dag dezelfde vraag: hoe zou ik als patiënt graag behandeld willen worden bij een tandheelkundig specialist? Weten we het antwoord? Mooi, dat is namelijk de basis voor de service die patiënten van ons mogen verwachten. Al vanaf het 8 Proclin 2012

9 1.2 Garantie met een glimlach Wij vinden dat onze klanten niets minder dan het beste verdienen. Of het nu gaat om tandartsen, verzekeraars of doorverwezen patiënten. Proclin biedt voor alle partijen een vakkundige, enthousiaste en vooruitstrevende one-stop-shop voor tandheelkundige zorg. Door vast te houden aan onze kernwaarden, kunnen we met een grote glimlach de toekomst tegemoet. De kernwaarden zijn: Open: Uniek: Samen: Passie: Empathisch: Commitment: Pragmatisch: Vooruitstrevend: Geen geheimen. Dit is een organisatie waar kennis gedeeld wordt. Proclin biedt een unieke innovatieve, interdisciplinaire aanpak. Onze kracht ligt in samenwerking. Zo bieden wij een unieke toegevoegde waarde. Tandheelkunde is een ambacht, dat wij elke dag met liefde uitoefenen. Wij kennen onze klanten en weten precies waar zij behoefte aan hebben. Wij zijn vastberaden om altijd de best mogelijke dienstverlening te bieden. Noem het Rotterdamse nuchterheid. Wij staan met onze voeten op de grond. Innovatief werken staat aan de basis van onze onderneming. Vasthouden aan onze kernwaarden is de sleutel tot succes Kwaliteitsjaarverslag

10 10 Proclin 2012

11 Profiel van de organisatie Kwaliteitsjaarverslag

12 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatie gegevens Proclin is een zorginstelling ontstaan uit een samenwerking van drie verwijspraktijken in de tandheelkunde. Hieronder staan alle gegevens van de in totaal 5 besloten vennootschappen beschreven. Naam verslagleggend rechtspersoon Proclin B.V. Adres Scheepmakershaven 68 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Naam verslagleggend rechtspersoon Kliniek voor Parodontologie Rotterdam B.V. Adres Scheepmakershaven 68 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 12 Proclin 2012

13 Naam verslagleggend rechtspersoon Kliniek voor Endodontologie Rotterdam B.V. Adres Scheepmakershaven 61 Postcode 3011 VD Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Naam verslagleggend rechtspersoon PRO Rotterdam B.V. Adres Scheepmakershaven 74 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Naam verslagleggend rechtspersoon VoorDeKiezen Rotterdam B.V Adres Scheepmakershaven 68 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Kwaliteitsjaarverslag

14 2.2 Historie Juni 1996 is de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht destijds door D.S. Barendregt gevestigd aan de Bergsingel. Op dat moment waren er twee behandelkamers. Na een groei in verwijzingen is de Kliniek op 1 januari 2000 verhuisd naar de huidige lokatie, Scheepmakershaven 68. De lay-out voorzag in 2 behandelkamers voor de parodontologen en 3 behandelkamers voor de mondhygiënisten. Vanaf 2002 is de implantologie een integraal onderdeel geworden van de opties binnen de Kliniek. Collega Rob Groot is sinds 2004 verbonden aan de Kliniek voor de benodigde prothetische behandelingen in gecombineerde casussen. In die toenemende mate is samenwerking ontstaan met de collega s orthodontist Manfred Leunisse en endodontoloog Edwin Eggink. Deze laatste is in 2006 bij de Kliniek voor Parodontologie gaan werken om gezamenlijke patiënten efficiënter te kunnen helpen. In 2009 is in de business unit op Scheepmakershaven 61 de Kliniek voor Endodontologie gevestigd door Edwin Eggink. Op dat moment is de organisatie op personeelsgebied aangepast zodat de beide werkmaatschappijen optimale personele inzet konden verkrijgen. Daarnaast werd de mogelijkheid gecreëerd om in een gezamenlijk kantoor overleg te plegen. In 2010 werd er contact gelegd met Hans van Pelt, prothetisch tandarts, en na vrijkomen van de derde en laatste business unit op Scheepmakershaven 74, is in juni 2011 PRO Rotterdam ontstaan. Deze werkmaatschappij houdt zich bezig met Prothetische, Reconstructieve tandheelkunde tezamen met de Orthodontie. Per juni 2011 is er een samenwerking met CBT Rijnmond geweest (tot 1 januari 2013) waarbij tandheelkundige problematiek wordt behandeld welke volgens de 'overeenkomst Centrumindicatie' valt binnen de Basisverzekering. In het kantoorgedeelte van het ontstane complex kunnen uiteindelijk alle 12 tandartsen die tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn (6 per dag bij Endodontologie, 2 bij Parodontologie en 4 bij PRO) in een (overleg-)ruimte werken. 14 Proclin 2012

15 2.3 Structuur van de organisatie Alle ondernemingen zijn besloten vennootschappen. Elke werkmaatschappij heeft zijn eigen aandeelhouders en financiële afrekening. De faciliterende organisatie VDK Rotterdam en het overkoepelende Proclin verrekenen alle kosten die daar worden gemaakt met de drie werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen zijn alledrie voor eenderde aandeelhouder met gelijke rechten in VDK Rotterdam en Proclin. Kwaliteitsjaarverslag

16 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Proclin heeft haar vestiging aan de Scheepmakershaven in Rotterdam. Per specialisatie is er een aparte werkmaatschappij. Verwijzingen betreffen het gebied van de parodontologie, endodontologie, orthodontie en prothetische/restauratieve tandheelkunde. Combinaties van deze gebieden leiden bijvoorbeeld tot verwijzingen voor dentale traumata en indicaties vallend onder de regeling Mondzorg 2.7 van de basisverzekering. Dit laatste wordt getypeerd als tandheelkunde in complexe gevallen. De praktijkinrichting is per werkmaatschappij gericht op elk haar eigen behandelspecialisatie. De Kliniek voor Parodontologie heeft 5 behandelkamers, een balie, wachtruimte, sterilisatie en patiënten toiletten. Dit geldt ook voor de Kliniek voor Endodontologie Rotterdam maar dan met 6 behandelkamers en PRO Rotterdam met 4 behandelkamers. (de Boompjes en Red Apple). Daarnaast zijn er ook uitstekende openbaar vervoer verbindingen met trein, tram en metro. De 3 ondernemingen zijn primair gericht op verwijzingen door de huistandarts, elk op haar specifieke gebied. Mocht er op verzoek van de verwijzend tandarts ook vraag zijn naar gecombineerde kennis, wordt de behandeling gecoördineerd vanuit Proclin Patiënten Proclin beperkt zich uitsluitend tot verwezen patiënten in de tandheelkunde. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Aanvullend worden er second opinions verzorgd. Dit zorgt ervoor dat de patiëntenpopulatie van Proclin bestaat uit mensen variërend van 8 tot globaal 75 jaar en een vrijwel gelijke verdeling vertoont van mannen en vrouwen. Alle praktijken bevinden zich op de begane grond en zijn grotendeels drempelvrij. Daardoor is iedere praktijk goed toegankelijk voor mindervaliden. Alle ruimtes zijn gereguleerd door middel van airconditioning. Er is parkeergelegenheid voor de deur en in een van de twee op loopafstand zijnde openbare parkeergarages Personeel 16 Proclin 2012

17 Zoals eerder beschreven zijn alle personeelsleden in dienst van VDK Rotterdam. In totaal zijn dat 3 managementleden, 7 mondhygiënisten en 24 tandartsassistenten. Ook in 2012 is er een duidelijke toename in personeel geweest met de oprichting van de laatste werkmaatschappij PRO Rotterdam. Het opleiden van de tandartsassistenten kost veel extra inspanning en tijd. Daarnaast is er ook een uitbreiding geweest in het management Werkgebieden Het werkgebied van Proclin wordt grofweg gezien aan de noordzijde begrensd door Delft, Den Haag en Zoetermeer. Via de oostkant Utrecht loopt de grens naar het zuiden via de Drechtsteden tot aan de Zuid- Hollandse eilanden met een enkele verwijzingen uit Zeeland. De westgrens van het gebied wordt gevormd door de Noordzee. Zorg wordt verleend na verwijzing vanuit de eerste lijn jr jr jr jr jr 60+ jr 7% 9% 12% 24% 23% 26% Kwaliteitsjaarverslag

18 2.5 Belanghebbenden Verwijzers Proclin is gebaseerd op een verwijssituatie. Daarmee is zij afhankelijk van de tandartsen in haar werkgebied. In 2012 had Proclin in totaal 963 actieve verwijzers (zie diagram voor verdeling van herkomst). Binnen de verwijsrelatie is een goede communicatie van essentieel belang. Er is altijd terugrapportage middels van of post maar ook intercollegiale consulten zijn mogelijk via telefoon of . Elke tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van augustus worden er Interdisciplinaire bijeenkomsten gehouden. Hier worden patiënten besproken welke naar Proclin zijn verwezen. Ook biedt het de mogelijkheid voor verwijzers om zelf patiënten uit de eigen huispraktijk te bespreken met de aanwezige specialisten. De overgrote meerderheid van de ter zake doende informatie wordt verzameld en verwerkt in de Webbased Database 'iprobase'. Net als in voorafgaande jaren zijn alle verwijzers uitgenodigd om deel te nemen aan de verwijzersavonden. Deze investering van Proclin in de nascholing van haar verwijzers is bedoeld om de patiënt tijdig en gericht op het goede verwijsadres te krijgen teneinde een maximaal effect van de zorg te verkrijgen. 18 Proclin 2012

19 Deze verwijsavonden worden gehouden in kleine kring om een zo optimaal mogelijke interactie te bewerkstelligen. In 2012 zijn 6 avonden georganiseerd waar in totaal 86 verwijzers op de Scheepmakershaven zijn geweest om het thema 'Prothetische mogelijkheden in complexe situaties' te bespreken Klanten Voor Proclin zijn haar patiënten de belangrijkste klanten. Zij worden geïnformeerd over onze activiteiten door de verwijzende tandartsen en via onze websites (www.parorotterdam.nl, en Via onze websites kunnen patiënten ons ook benaderen voor tandheelkundige vragen. Per 2012 wordt de social media ook benut om de patiënten van informatie te voorzien (Facebook en Twitter). Middels patiënten enquêtes proberen wij te volgen of onze dienstverlening en zorg aansluit bij de vraag van de patiënt. In het vierde kwartaal van 2012 is dit van start gegaan middels mobiele apparatuur (ipad s) in de wachtkamers. 1. Tandtechnische Laboratoria 2. Centrum Bijzondere Tandheelkunde / Ziekenhuizen 3. Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen Zonder tandtechniekers zijn veel werkzaamheden niet uit te voeren binnen Proclin. Met name PRO Rotterdam en de implantologie uitgevoerd binnen Proclin heeft ondersteuning van diverse tandtechniekers. De laboratoria waarmee samengewerkt wordt zijn: Samenwerkingsrelaties Zonder samenwerking geen zorg. Daarmee is het voor zorginstellingen zoals Proclin van belang kennis te delen maar ook te vergaren door contacten naar buiten. Voor Proclin zijn in dergelijke samenwerkingsrelaties onder te verdelen in 3 groepen, te weten: Kwaliteitsjaarverslag

20 SIPS tandtechniek Oosterhout Vorselaar LK Oosterhout Effingo tandtechnisch atelier Wijnstraat BZ Dordrecht Ortho = Solutions Lage Maat NJ Wijk bij Duurstede Voor de samenwering op het gebied van patiëntenbehandeling heeft Proclin in 2012 met het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond (www.cbt-rijnmond.nl) gewerkt. Met CBT Rijnmond wordt kennis gedeeld op het gebied van de bijzondere tandheelkunde. Voor specialistische kennis op het gebied van de Mondheelkunde en Kaakchirurgie bestaat er samenwerking met de afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (www.erasmusmc.nl), het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel (www.ysl.nl), het Ikazia Ziekenhuis (www.ikazia.nl) en het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp (www.rijnland.nl). Proclin bezit via de werkmaatschappijen lidmaatschappen van wetenschappelijke vereniging op vrijwel alle vlakken van de tandheelkunde. Deze zijn onderverdeeld in de parodontologie, endodontologie, orthodontie, implantologie en prothetische/restauratieve tandheelkunde. 20 Proclin 2012

21 tandheelkunde. Deze zijn onderverdeeld in de parodontologie, endodo Proclin restauratieve bezit via de tandheelkunde. werkmaatschappijen lidmaatschappen van wetensch tandheelkunde. Deze zijn onderverdeeld in de parodontologie, endodon restauratieve tandheelkunde. Parodontologie: Parodontologie: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NV European Federation of Periodontology (EFP) American Academy of Periodontology (AAP) Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVv European Federation of Periodontology (EFP) American Academy of Periodontology (AAP) Parodontologie: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) European Federation of Periodontology (EFP) American Academy of Periodontology (AAP) Endodontologie: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (N European Society of Endodontology (ESE) Endodontologie: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVVE) European Society of Endodontology (ESE) Endodontologie: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NV European Society of Endodontology (ESE) Orthodontie: Orthodontie: Nederlandse Nederlandse Vereniging Vereniging voor voor Orthodontische Studies Studies (NVOS) (NV European European Orthodontic Orthodontic Society Society (EOS (EOS Orthodontie: Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studies (NVOS) European Orthodontic Society (EOS Kwaliteitsjaarverslag Proclin 2011 Kwaliteitsjaarverslag Proclin 2011 Implantologie: Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) European Assosiation of Osseointegration Implantologie: Implantologie: Nederlandse Nederlandse Vereniging Vereniging voor Orale voor Orale Implantologie Implantologie (NVOI) (NVOI) European European Assosiation Assosiation of of Osseointegration (EAO) (EAO) (EAO) Prothetische Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) European Prosthodontic Association (EPA) Tandheelkunde Prothetische Prothetische Nederlands Nederlands Vlaamse Vlaamse Vereniging Vereniging voor Restauratieve voor Restauratieve Tandheelku Restauratieve Restauratieve European European Prosthodontic Prosthodontic Association Association (EPA) (EPA) Tandheelkunde Als laatste zijn alle behandelaars lid van de voor hun vakgebied bestaande beroepsorganisaties. Voor de tandartsen zijn dit de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (NMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De mondhygiënisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiëne (NVM). Als laatste Als laatste zijn alle zijn behandelaars alle behandelaars lid van lid de van voor de hun voor vakgebied hun vakgebied bestaande bestaande beroepso Nederlandse Nederlandse Maatschappij Maatschappij ter Bevordering ter Bevordering van de van de Tandheelkunde (NMT) (NMT) of de of Asso de mondhygiënisten zijn lid zijn van lid de van Nederlandse Nederlandse Vereniging Vereniging voor Mondhygiëne voor Mondhygiëne (NVM). (NV Kwaliteitsjaarverslag

22 22 Proclin 2012

23 3 Bestuur en bedrijfsvoering Kwaliteitsjaarverslag

24 3. Bestuur en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Het bestuur van Proclin wordt gevormd door de grootaandeelhouders van de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam en Kliniek voor Endodontologie Rotterdam, resp. Dr. D.S. Barendregt en E. Eggink, en de vertegenwoordigend aandeelhouder van PRO Rotterdam, T.J.G. Koster. Voorzitter van dit bestuur is Dr. D.S. Barendregt. Binnen de werkmaatschappijen wordt het bestuur per werkmaatschappij gevormd uit een vertegenwoordiging uit de aandeelhouders met een voorzitter en een secretaris. Voor de dagelijkse leiding is het Management Team (MT) gevormd waar 3 managementleden en het bestuur van Proclin als vertegenwoordiging vanuit de werkmaatschappijen zitting hebben. De 3 managementleden hebben elk een specifiek functiegebied, te weten financieel manager, HRM manager en management assistente (zie bestuursstructuur). Taken en bevoegdheden binnen de organisatie zijn zo laag mogelijk belegd zodat de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt versterkt. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de voorzitter van Proclin. Bestuursstructuur Proclin 2012 Aandeelhouders vergadering Aandeelhouders vergadering Aandeelhouders vergadering Raad van Bestuur 1 vertegenwoordiger per werkmaatschappij waarvan een voorzitter Management Team Vertegenwoordiging RvB en office manager, HRM manager, financieel manager en management assistant Personeel in dienstverband (mondhygiënisten en tandartsassistenten) 24 Proclin 2012

25 3.2 Bedrijfsvoering Doordat Proclin een zorginstelling is in de vorm van een besloten vennootschap die binnen de kaders van de tandheelkundige zorg verlening werkt, worden richtlijnen omtrent zorg grotendeels bepaald door de wetgeving van de overheid. Daarbinnen worden de keuzes gemaakt door de besturen van de respectievelijke werkmaatschappijen. 3.3 Medewerkers werkmaatschappijen Kliniek voor Parodontologie Rotterdam Dr. D.S. Barendregt MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI) J.E.M. Graswinckel MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) T.J.G. Koster MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) A. Louropoulou MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) Kliniek voor Endodontologie Rotterdam Dr. D.S. Barendregt MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI) J.M.W. Croes Tandarts gespecialiseerd in endodontologie A.M.A. Eggink Endodontoloog (NVVE) E. Eggink Endodontoloog (NVVE) J.E.M. Graswinckel MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) S. Krols Tandarts gespecialiseerd in endodontologie A. Mavridou Endodontoloog (NVVE) J.L. van Nieuwenhuijzen Endodontoloog (NVVE) L. van Wageningen Tandarts gespecialiseerd in endodontologie Kwaliteitsjaarverslag

26 PRO Rotterdam Dr. D.S. Barendregt MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI) R. Groot Tandarts (Restauratief tandarts in opleidint (RCS)) T.J.G. Koster MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) M. Leunisse Orthodontist Dr. A.W.J. van Pelt Prothetisch tandarts (EPA) K.H. Phoa Prothetisch tandarts (EPA) & MFP tandarts CBT Rijnmond M. Linsse Tandarts (Restauratief tandarts in opleidint (RCS)) H.F.J. Lieshout Tandarts (MFP) VDK Rotterdam J. Cairo Mondhygiënist (NVM) N. Marlissa - Koehl Mondhygiënist (NVM) H.C. Larsen Mondhygiënist (NVM) L. van Rodenburg Mondhygiënist (NVM) M. Rust Mondhygiënist (NVM) C. van Zoelen Mondhygiënist (NVM) M. van der Kuijl - Sels Mondhygiënist (NVM) M. Heij Mondhygienist (NVM) G. van Batenburg Proclincoach D. den Haan HRM manager B. Verbeek Financieel manager M. Horsten Management assistent 26 Proclin 2012

27 VDK Rotterdam T. Groen Hoofdbalie PRO Rotterdam S. Noijons Hoofdbalie PRO Rotterdam J. van Leeuwen Hoofdbalie ENDO Rotterdam E. Verwijs Voorraad beheerder S. van Roon Hygiëne aanspreekpunt R. Bakelaar Tandartsassistente F. van den Bos Tandartsassistente W. de Hoop Tandartsassistente S. Jeijsman Tandartsassistente N. Kerst Tandartsassistente S. Koring Tandartsassistente C. Krijgsman Tandartsassistente L. Kroon Tandartsassistente S. Lansman Tandartsassistente E. Verwijs Financieel assistent B. Melisse Tandartsassistente S. van Minnen Tandartsassistente K. Riemers Tandartsassistente S. Maatstap Tandartsassistente S. van Vliet Tandartsassistente J. Roodbol Tandartsassistente D. Bastiaans Tandartsassistente L. Ader Tandartsassistente Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan gemotiveerder personeel Kwaliteitsjaarverslag

28 28 Proclin 2012

29 Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteitsjaarverslag

30 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Proclin is de enige verwijssituatie in Nederland met de unieke combinatie van de verschillende tandheelkundige specialisten op het gebied van de Parodontologie, Endodontologie, Orthodontie, Implantologie en Prothetische/Restauratieve tandheelkunde. Visie Proclin gelooft dat het continu investeren in mensen, innovatie, productontwikkeling en kennis delen de basis is voor een vooraanstaand klinisch tandheelkundig centrum. Door een interdisciplinaire aanpak ontstaat er een kruisbestuiving die eenieder uitdaagt, scherp houdt en zodoende laat streven naar toonaangevende prestaties binnen de branche. Vertrouwen is van essentieel belang in onze branche. Niet alleen het vertrouwen tussen patiënt en specialist, maar ook het vertrouwen dat eerstelijns zorgverleners ons geven als zij een patiënt naar ons doorverwijzen. wederzijds commitment met verzekeraars, tandartsen, opleiders, medewerkers en patiënten en hierdoor pragmatisch met veel empathie borg staat voor een uitzonderlijke dienstverlening. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 2012 stond in het teken van de verdere ontwikkeling van Proclin en het experiment met de vrije tarieven. De ontwikkeling van Proclin werd ingezet met het uitbreiden van de behandelcapaciteit bij PRO Rotterdam naar drie stoelen. PRO Rotterdam is ook de samenwerking gestart met het UMCG voor stageplaatsen voor derdejaars masterstudenten. Ook in 2012 huurde CBT een dag van de week een behandelunit binnen PRO Rotterdam voor verwezen patiënten binnen de regeling Mondzorg 2.7. MFP tandarts K.H. Phoa Missie Proclin wil dé autoriteit in Nederland op het gebied van innovatieve tandheelkundige oplossingen worden waar patiënten optimaal geholpen worden. Optimaal = zo persoonlijk en efficiënt mogelijk waardoor patiënt, tandarts en betalende partijen graag met Proclin samenwerken. Proclin als organisatie is daarmee een open, vooruitstrevende tandheelkundig specialist die met passie voor haar vak op unieke wijze werkt aan 30 Proclin 2012

31 voert deze werkzaamheden uit. In samenwerking met Campagne Rotterdam is gewerkt in 2012 aan de vormgeving van een patiëntmanager. Uiteindelijk is deze eind 2012 doorontwikkeld en zal in 2013 als Proclincoach worden vormgegeven als vast aanspreekpunt voor patiënten met meerdere behandelaars binnen de verschillende werkmaatschappijen. In de loop van 2012 is weer een forse inspanning gepleegd om met het oog op de nieuwe tarieven in 2013 betaalbare zorg te garanderen. Ook is in 2012 is een aanzet gegeven voor het verbeteren van de communicatie met de verwijzers en patienten door vernieuwing van de website en het introduceren van Facebook en Twitter als extra tools voor de communicatie Kliniek voor Parodontologie Rotterdam Na haar oprichting in 1996 is de Kliniek voor Parodontologie gericht geweest op het behandelen van patiënten met parodontale afwijkingen. Na de samenwerking met de Kliniek voor Endodontologie werd haar kennis en service naar de patiënten en de verwijzers groter op het adviesgebied. In 2011 werd de laatste schakel in deze kennisuitbreiding verkregen door de oprichting van PRO Rotterdam als nieuwe 'buurman'. Het beleid erop blijft gericht om haar verwijzers te ondersteunen in de parodontale zorg voor de patiënten in hun praktijken. In 2012 is ondanks de tariefwijziging weinig veranderd in de werkdruk. Als kliniek zijn wij zeer content met het vertrouwen van de patienten en de verwijzers gezien de aanhoudende patiëntenstroom. Kwaliteitsjaarverslag

32 4.2.2 Kliniek voor Endodontologie Rotterdam De Kliniek voor Endodontologie Rotterdam (EndoRotterdam) kende in 2012 een verder groei in haar omvang. Na de start in 2009 werd in 2012 bijna volledige bezetting van de vijf endodontische kamers bereikt. Daarmee is nu verdere verdieping mogelijk in de chirurgische kamer. en de groep die wel aanspraak op BT heeft maar niet absoluut in een CBT behandelt hoeft te worden (het zogenaamde 'grijze gebied') te behandelen. Grijze gebieden zijn de agenesie/oligodontie, CMD, dysgnathie, amelogenesis imperfecta, extreme slijtage, traumata, prothese problemen en medisch gecompromitteerde patiënten. Vanuit EndoRotterdam bleef ook in 2012 de insteek om (jonge) trauma patiënten na de allereerste spoedopvang bij de eigen tandarts, te volgen en zo de kans op het behoud van de getraumatiseerde tanden sterk te vergroten PRO Rotterdam In 2012 werd de derde behandelkamer van PRO Rotterdam ingericht. De inzet en energie van Dr. A.W.J. van Pelt bij PRO Rotterdam hebben geleid tot ontmoeting met twee collega s, M. Linssen en H.F.J. Lieshout (MFP Tandarts), Daarmee kan PRO de toenemende vraag naar zorg blijven beantwoorden. In de tabel een overzicht van de omvang van de door ProClin geleverde tandheelkundige zorg via CBT Rijnmond. Aantal gedeclareerde uren via CBT Rijnmond 2011: 4 e KW 75,5 uur 2012: 1 e KW e KW e KW e KW 168 Ook door de samenwerking met CBT Rijnmond heeft Rotterdam en omstreken nu een duidelijke adres voor patiënten met uitgebreide gebitsproblemen op het gebied prothetische en restauratieve tandheelkunde. De samenwerking had als doel om op efficiënte wijze de patiënten met aanspraak op BT met centrum indicatie 2013: 1 e KW Proclin 2012

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2010 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie Alm Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet hetzelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren. Alle rechten van deze uitgave berusten bij Top Health Partners.

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie