Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3"

Transcriptie

1 Kwaliteits jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg 1.2 Garantie met een glimlach 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene indentificatie gegevens 2.2 Historie 2.3 Structuur van de organisatie 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten Personeel Werkgebieden 2.5 Belanghebbenden Verwijzers Klanten Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Medewerkers werkmaatschappijen 2 Proclin 2012

3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie Missie 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Kliniek voor Parodontologie Rotterdam Kliniek voor Endodontologie Rotterdam PRO Rotterdam VDK Rotterdam 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Tevredenheid Klachtenregeling Kwaliteit van zorg Hygiëne en veiligheid Bereikbaarheid, toegangstijden en waarnemingsregeling 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Erkenningen gedifferentieerde behandelaars en registraties Opleidingen binnen VDK Ziekteverzuim personeel VDK 4.6 Samenleving 5. Overzicht doelstellingen 2013 Hoofdstuk 6 6. Bijlagen Kwaliteitsjaarverslag

4 4 Proclin 2012

5 Voorwoord Proclin biedt tandheelkundige oplossingen op basis van de drie samenwerkende verwijspraktijken van de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Kliniek voor Endodontologie Rotterdam en PRO Rotterdam. Er is bewust voor gekozen om weg te blijven van begrippen als tandencentrum of alles voor tanden, simpelweg omdat Proclin niet alles kan en wil doen op het gebied van tandzorg in een verwijssituatie. Bij Proclin gaat iedereen voor kwaliteit, elke dag opnieuw. Alles wordt in het werk gesteld om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Om de samenwerking in de dagelijkse praktijk vlekkeloos te laten verlopen en om één grote familie te behouden, bestaat de faciliterende organisatie Voor De Kiezen (VDK) Rotterdam B.V. waar al het personeel in ondergebracht is. VDK wordt aangestuurd door de 3 werkmaatschappijen. Waar deze organisatie vooral aan de achterkant functioneert, treedt Proclin naar buiten om duidelijk te maken waar wij voor staan. Die boodschap is in het kort: Proclin is een open, vooruitstrevende tandheelkundige organisatie die met passie voor haar vak op unieke wijze werkt aan wederzijds commitment met verzekeraars, tandartsen, opleiders, medewerkers en patiënten en hierdoor pragmatisch met veel empathie borg staat voor een uitzonderlijke dienstverlening. Dit kwaliteitsverslag is hierdoor niet alleen van Proclin, maar ook van de onderliggende verwijspraktijken Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Kliniek voor Endodontologie Rotterdam en PRO Rotterdam. Als organisatie is het van zeer groot belang om kwalitatief goede zorg te verlenen die voor anderen inzichtelijk moet zijn hoe wij dat doen. De Kwaliteitswet Zorginstellingen van 1996 verplicht duo-/groepspraktijken onder meer tot het voeren van een kwaliteitsbeleid en het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag. Bij het maken van dit kwaliteitsjaarverslag is gebruik gemaakt van het format dat door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar is gesteld. Het verslag wordt gezonden aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Minister van VWS, verzekeraars VGZ, Zilveren Kruis Achmea, aan de betreffende wetenschappelijke verenigingen en iedereen die daarom verzoekt vanwege een relevant belang (te denken valt aan patiënten of patiëntenverenigingen). Dr. D.S. Barendregt Kwaliteitsjaarverslag

6 6 Proclin 2012

7 Samenwerken aan betere zorg Kwaliteitsjaarverslag

8 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg De tandheelkundige branche verandert in rap tempo. En dus is het ook voor ons als tandheelkundig specialisten noodzakelijk om effectief in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de sector en goed na te denken over onze positie in de markt. Niet alleen hebben verzekeraars per 1 januari 2012 te maken met een veranderde situatie, ook consumenten die zorg nodig hebben zijn steeds selectiever als het op de keuze voor specialisten aankomt. Tandartsen zoeken nadrukkelijker naar een geschikt one-stop-shopping - adres, waar ze hun patiënten met vertrouwen naar kunnen verwijzen. Proclin staat voor de intensieve samenwerking tussen de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Endo Rotterdam en PRO Rotterdam. Eén adres voor innovatieve tandheelkundige oplossingen door een bewezen, interdisciplinaire aanpak. Hier geloven we dat betere tandzorg begint bij het delen van kennis. Door verschillende disciplines binnen de tandheelkundige zorg effectief met elkaar samen te laten werken, ontstaat een meerwaarde waar iedereen baat bij heeft. moment dat de telefoon wordt opgenomen, moet die service tot in de puntjes kloppen. Want net als in een gebit, hoort ook in onze organisatie alles bij elkaar. Bij Proclin functioneren we als één geheel. We werken samen aan betere zorg. Kwaliteit en service zijn voor ons méér dan mooie woorden. Ze zijn ingebakken in onze manier van denken, onze manier van werken. Onze kernwaarden geven daarbij aan waar wij specifiek voor staan, waar wij ons elke dag opnieuw vol passie en enthousiasme voor inzetten. In het geval van Proclin zijn deze kernwaarden gedestilleerd uit de waarden van de drie indivuele praktijken en aangescherpt voor één overkoepelende entiteit. Wij stellen ons iedere dag dezelfde vraag: hoe zou ik als patiënt graag behandeld willen worden bij een tandheelkundig specialist? Weten we het antwoord? Mooi, dat is namelijk de basis voor de service die patiënten van ons mogen verwachten. Al vanaf het 8 Proclin 2012

9 1.2 Garantie met een glimlach Wij vinden dat onze klanten niets minder dan het beste verdienen. Of het nu gaat om tandartsen, verzekeraars of doorverwezen patiënten. Proclin biedt voor alle partijen een vakkundige, enthousiaste en vooruitstrevende one-stop-shop voor tandheelkundige zorg. Door vast te houden aan onze kernwaarden, kunnen we met een grote glimlach de toekomst tegemoet. De kernwaarden zijn: Open: Uniek: Samen: Passie: Empathisch: Commitment: Pragmatisch: Vooruitstrevend: Geen geheimen. Dit is een organisatie waar kennis gedeeld wordt. Proclin biedt een unieke innovatieve, interdisciplinaire aanpak. Onze kracht ligt in samenwerking. Zo bieden wij een unieke toegevoegde waarde. Tandheelkunde is een ambacht, dat wij elke dag met liefde uitoefenen. Wij kennen onze klanten en weten precies waar zij behoefte aan hebben. Wij zijn vastberaden om altijd de best mogelijke dienstverlening te bieden. Noem het Rotterdamse nuchterheid. Wij staan met onze voeten op de grond. Innovatief werken staat aan de basis van onze onderneming. Vasthouden aan onze kernwaarden is de sleutel tot succes Kwaliteitsjaarverslag

10 10 Proclin 2012

11 Profiel van de organisatie Kwaliteitsjaarverslag

12 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatie gegevens Proclin is een zorginstelling ontstaan uit een samenwerking van drie verwijspraktijken in de tandheelkunde. Hieronder staan alle gegevens van de in totaal 5 besloten vennootschappen beschreven. Naam verslagleggend rechtspersoon Proclin B.V. Adres Scheepmakershaven 68 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Naam verslagleggend rechtspersoon Kliniek voor Parodontologie Rotterdam B.V. Adres Scheepmakershaven 68 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 12 Proclin 2012

13 Naam verslagleggend rechtspersoon Kliniek voor Endodontologie Rotterdam B.V. Adres Scheepmakershaven 61 Postcode 3011 VD Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Naam verslagleggend rechtspersoon PRO Rotterdam B.V. Adres Scheepmakershaven 74 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Naam verslagleggend rechtspersoon VoorDeKiezen Rotterdam B.V Adres Scheepmakershaven 68 Postcode 3011 VE Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website Kwaliteitsjaarverslag

14 2.2 Historie Juni 1996 is de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht destijds door D.S. Barendregt gevestigd aan de Bergsingel. Op dat moment waren er twee behandelkamers. Na een groei in verwijzingen is de Kliniek op 1 januari 2000 verhuisd naar de huidige lokatie, Scheepmakershaven 68. De lay-out voorzag in 2 behandelkamers voor de parodontologen en 3 behandelkamers voor de mondhygiënisten. Vanaf 2002 is de implantologie een integraal onderdeel geworden van de opties binnen de Kliniek. Collega Rob Groot is sinds 2004 verbonden aan de Kliniek voor de benodigde prothetische behandelingen in gecombineerde casussen. In die toenemende mate is samenwerking ontstaan met de collega s orthodontist Manfred Leunisse en endodontoloog Edwin Eggink. Deze laatste is in 2006 bij de Kliniek voor Parodontologie gaan werken om gezamenlijke patiënten efficiënter te kunnen helpen. In 2009 is in de business unit op Scheepmakershaven 61 de Kliniek voor Endodontologie gevestigd door Edwin Eggink. Op dat moment is de organisatie op personeelsgebied aangepast zodat de beide werkmaatschappijen optimale personele inzet konden verkrijgen. Daarnaast werd de mogelijkheid gecreëerd om in een gezamenlijk kantoor overleg te plegen. In 2010 werd er contact gelegd met Hans van Pelt, prothetisch tandarts, en na vrijkomen van de derde en laatste business unit op Scheepmakershaven 74, is in juni 2011 PRO Rotterdam ontstaan. Deze werkmaatschappij houdt zich bezig met Prothetische, Reconstructieve tandheelkunde tezamen met de Orthodontie. Per juni 2011 is er een samenwerking met CBT Rijnmond geweest (tot 1 januari 2013) waarbij tandheelkundige problematiek wordt behandeld welke volgens de 'overeenkomst Centrumindicatie' valt binnen de Basisverzekering. In het kantoorgedeelte van het ontstane complex kunnen uiteindelijk alle 12 tandartsen die tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn (6 per dag bij Endodontologie, 2 bij Parodontologie en 4 bij PRO) in een (overleg-)ruimte werken. 14 Proclin 2012

15 2.3 Structuur van de organisatie Alle ondernemingen zijn besloten vennootschappen. Elke werkmaatschappij heeft zijn eigen aandeelhouders en financiële afrekening. De faciliterende organisatie VDK Rotterdam en het overkoepelende Proclin verrekenen alle kosten die daar worden gemaakt met de drie werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen zijn alledrie voor eenderde aandeelhouder met gelijke rechten in VDK Rotterdam en Proclin. Kwaliteitsjaarverslag

16 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Proclin heeft haar vestiging aan de Scheepmakershaven in Rotterdam. Per specialisatie is er een aparte werkmaatschappij. Verwijzingen betreffen het gebied van de parodontologie, endodontologie, orthodontie en prothetische/restauratieve tandheelkunde. Combinaties van deze gebieden leiden bijvoorbeeld tot verwijzingen voor dentale traumata en indicaties vallend onder de regeling Mondzorg 2.7 van de basisverzekering. Dit laatste wordt getypeerd als tandheelkunde in complexe gevallen. De praktijkinrichting is per werkmaatschappij gericht op elk haar eigen behandelspecialisatie. De Kliniek voor Parodontologie heeft 5 behandelkamers, een balie, wachtruimte, sterilisatie en patiënten toiletten. Dit geldt ook voor de Kliniek voor Endodontologie Rotterdam maar dan met 6 behandelkamers en PRO Rotterdam met 4 behandelkamers. (de Boompjes en Red Apple). Daarnaast zijn er ook uitstekende openbaar vervoer verbindingen met trein, tram en metro. De 3 ondernemingen zijn primair gericht op verwijzingen door de huistandarts, elk op haar specifieke gebied. Mocht er op verzoek van de verwijzend tandarts ook vraag zijn naar gecombineerde kennis, wordt de behandeling gecoördineerd vanuit Proclin Patiënten Proclin beperkt zich uitsluitend tot verwezen patiënten in de tandheelkunde. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Aanvullend worden er second opinions verzorgd. Dit zorgt ervoor dat de patiëntenpopulatie van Proclin bestaat uit mensen variërend van 8 tot globaal 75 jaar en een vrijwel gelijke verdeling vertoont van mannen en vrouwen. Alle praktijken bevinden zich op de begane grond en zijn grotendeels drempelvrij. Daardoor is iedere praktijk goed toegankelijk voor mindervaliden. Alle ruimtes zijn gereguleerd door middel van airconditioning. Er is parkeergelegenheid voor de deur en in een van de twee op loopafstand zijnde openbare parkeergarages Personeel 16 Proclin 2012

17 Zoals eerder beschreven zijn alle personeelsleden in dienst van VDK Rotterdam. In totaal zijn dat 3 managementleden, 7 mondhygiënisten en 24 tandartsassistenten. Ook in 2012 is er een duidelijke toename in personeel geweest met de oprichting van de laatste werkmaatschappij PRO Rotterdam. Het opleiden van de tandartsassistenten kost veel extra inspanning en tijd. Daarnaast is er ook een uitbreiding geweest in het management Werkgebieden Het werkgebied van Proclin wordt grofweg gezien aan de noordzijde begrensd door Delft, Den Haag en Zoetermeer. Via de oostkant Utrecht loopt de grens naar het zuiden via de Drechtsteden tot aan de Zuid- Hollandse eilanden met een enkele verwijzingen uit Zeeland. De westgrens van het gebied wordt gevormd door de Noordzee. Zorg wordt verleend na verwijzing vanuit de eerste lijn jr jr jr jr jr 60+ jr 7% 9% 12% 24% 23% 26% Kwaliteitsjaarverslag

18 2.5 Belanghebbenden Verwijzers Proclin is gebaseerd op een verwijssituatie. Daarmee is zij afhankelijk van de tandartsen in haar werkgebied. In 2012 had Proclin in totaal 963 actieve verwijzers (zie diagram voor verdeling van herkomst). Binnen de verwijsrelatie is een goede communicatie van essentieel belang. Er is altijd terugrapportage middels van of post maar ook intercollegiale consulten zijn mogelijk via telefoon of . Elke tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van augustus worden er Interdisciplinaire bijeenkomsten gehouden. Hier worden patiënten besproken welke naar Proclin zijn verwezen. Ook biedt het de mogelijkheid voor verwijzers om zelf patiënten uit de eigen huispraktijk te bespreken met de aanwezige specialisten. De overgrote meerderheid van de ter zake doende informatie wordt verzameld en verwerkt in de Webbased Database 'iprobase'. Net als in voorafgaande jaren zijn alle verwijzers uitgenodigd om deel te nemen aan de verwijzersavonden. Deze investering van Proclin in de nascholing van haar verwijzers is bedoeld om de patiënt tijdig en gericht op het goede verwijsadres te krijgen teneinde een maximaal effect van de zorg te verkrijgen. 18 Proclin 2012

19 Deze verwijsavonden worden gehouden in kleine kring om een zo optimaal mogelijke interactie te bewerkstelligen. In 2012 zijn 6 avonden georganiseerd waar in totaal 86 verwijzers op de Scheepmakershaven zijn geweest om het thema 'Prothetische mogelijkheden in complexe situaties' te bespreken Klanten Voor Proclin zijn haar patiënten de belangrijkste klanten. Zij worden geïnformeerd over onze activiteiten door de verwijzende tandartsen en via onze websites ( en Via onze websites kunnen patiënten ons ook benaderen voor tandheelkundige vragen. Per 2012 wordt de social media ook benut om de patiënten van informatie te voorzien (Facebook en Twitter). Middels patiënten enquêtes proberen wij te volgen of onze dienstverlening en zorg aansluit bij de vraag van de patiënt. In het vierde kwartaal van 2012 is dit van start gegaan middels mobiele apparatuur (ipad s) in de wachtkamers. 1. Tandtechnische Laboratoria 2. Centrum Bijzondere Tandheelkunde / Ziekenhuizen 3. Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen Zonder tandtechniekers zijn veel werkzaamheden niet uit te voeren binnen Proclin. Met name PRO Rotterdam en de implantologie uitgevoerd binnen Proclin heeft ondersteuning van diverse tandtechniekers. De laboratoria waarmee samengewerkt wordt zijn: Samenwerkingsrelaties Zonder samenwerking geen zorg. Daarmee is het voor zorginstellingen zoals Proclin van belang kennis te delen maar ook te vergaren door contacten naar buiten. Voor Proclin zijn in dergelijke samenwerkingsrelaties onder te verdelen in 3 groepen, te weten: Kwaliteitsjaarverslag

20 SIPS tandtechniek Oosterhout Vorselaar LK Oosterhout Effingo tandtechnisch atelier Wijnstraat BZ Dordrecht Ortho = Solutions Lage Maat NJ Wijk bij Duurstede Voor de samenwering op het gebied van patiëntenbehandeling heeft Proclin in 2012 met het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond ( gewerkt. Met CBT Rijnmond wordt kennis gedeeld op het gebied van de bijzondere tandheelkunde. Voor specialistische kennis op het gebied van de Mondheelkunde en Kaakchirurgie bestaat er samenwerking met de afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam ( het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel ( het Ikazia Ziekenhuis ( en het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp ( Proclin bezit via de werkmaatschappijen lidmaatschappen van wetenschappelijke vereniging op vrijwel alle vlakken van de tandheelkunde. Deze zijn onderverdeeld in de parodontologie, endodontologie, orthodontie, implantologie en prothetische/restauratieve tandheelkunde. 20 Proclin 2012

21 tandheelkunde. Deze zijn onderverdeeld in de parodontologie, endodo Proclin restauratieve bezit via de tandheelkunde. werkmaatschappijen lidmaatschappen van wetensch tandheelkunde. Deze zijn onderverdeeld in de parodontologie, endodon restauratieve tandheelkunde. Parodontologie: Parodontologie: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NV European Federation of Periodontology (EFP) American Academy of Periodontology (AAP) Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVv European Federation of Periodontology (EFP) American Academy of Periodontology (AAP) Parodontologie: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) European Federation of Periodontology (EFP) American Academy of Periodontology (AAP) Endodontologie: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (N European Society of Endodontology (ESE) Endodontologie: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVVE) European Society of Endodontology (ESE) Endodontologie: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NV European Society of Endodontology (ESE) Orthodontie: Orthodontie: Nederlandse Nederlandse Vereniging Vereniging voor voor Orthodontische Studies Studies (NVOS) (NV European European Orthodontic Orthodontic Society Society (EOS (EOS Orthodontie: Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studies (NVOS) European Orthodontic Society (EOS Kwaliteitsjaarverslag Proclin 2011 Kwaliteitsjaarverslag Proclin 2011 Implantologie: Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) European Assosiation of Osseointegration Implantologie: Implantologie: Nederlandse Nederlandse Vereniging Vereniging voor Orale voor Orale Implantologie Implantologie (NVOI) (NVOI) European European Assosiation Assosiation of of Osseointegration (EAO) (EAO) (EAO) Prothetische Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) European Prosthodontic Association (EPA) Tandheelkunde Prothetische Prothetische Nederlands Nederlands Vlaamse Vlaamse Vereniging Vereniging voor Restauratieve voor Restauratieve Tandheelku Restauratieve Restauratieve European European Prosthodontic Prosthodontic Association Association (EPA) (EPA) Tandheelkunde Als laatste zijn alle behandelaars lid van de voor hun vakgebied bestaande beroepsorganisaties. Voor de tandartsen zijn dit de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (NMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De mondhygiënisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiëne (NVM). Als laatste Als laatste zijn alle zijn behandelaars alle behandelaars lid van lid de van voor de hun voor vakgebied hun vakgebied bestaande bestaande beroepso Nederlandse Nederlandse Maatschappij Maatschappij ter Bevordering ter Bevordering van de van de Tandheelkunde (NMT) (NMT) of de of Asso de mondhygiënisten zijn lid zijn van lid de van Nederlandse Nederlandse Vereniging Vereniging voor Mondhygiëne voor Mondhygiëne (NVM). (NV Kwaliteitsjaarverslag

22 22 Proclin 2012

23 3 Bestuur en bedrijfsvoering Kwaliteitsjaarverslag

24 3. Bestuur en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Het bestuur van Proclin wordt gevormd door de grootaandeelhouders van de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam en Kliniek voor Endodontologie Rotterdam, resp. Dr. D.S. Barendregt en E. Eggink, en de vertegenwoordigend aandeelhouder van PRO Rotterdam, T.J.G. Koster. Voorzitter van dit bestuur is Dr. D.S. Barendregt. Binnen de werkmaatschappijen wordt het bestuur per werkmaatschappij gevormd uit een vertegenwoordiging uit de aandeelhouders met een voorzitter en een secretaris. Voor de dagelijkse leiding is het Management Team (MT) gevormd waar 3 managementleden en het bestuur van Proclin als vertegenwoordiging vanuit de werkmaatschappijen zitting hebben. De 3 managementleden hebben elk een specifiek functiegebied, te weten financieel manager, HRM manager en management assistente (zie bestuursstructuur). Taken en bevoegdheden binnen de organisatie zijn zo laag mogelijk belegd zodat de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt versterkt. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de voorzitter van Proclin. Bestuursstructuur Proclin 2012 Aandeelhouders vergadering Aandeelhouders vergadering Aandeelhouders vergadering Raad van Bestuur 1 vertegenwoordiger per werkmaatschappij waarvan een voorzitter Management Team Vertegenwoordiging RvB en office manager, HRM manager, financieel manager en management assistant Personeel in dienstverband (mondhygiënisten en tandartsassistenten) 24 Proclin 2012

25 3.2 Bedrijfsvoering Doordat Proclin een zorginstelling is in de vorm van een besloten vennootschap die binnen de kaders van de tandheelkundige zorg verlening werkt, worden richtlijnen omtrent zorg grotendeels bepaald door de wetgeving van de overheid. Daarbinnen worden de keuzes gemaakt door de besturen van de respectievelijke werkmaatschappijen. 3.3 Medewerkers werkmaatschappijen Kliniek voor Parodontologie Rotterdam Dr. D.S. Barendregt MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI) J.E.M. Graswinckel MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) T.J.G. Koster MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) A. Louropoulou MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) Kliniek voor Endodontologie Rotterdam Dr. D.S. Barendregt MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI) J.M.W. Croes Tandarts gespecialiseerd in endodontologie A.M.A. Eggink Endodontoloog (NVVE) E. Eggink Endodontoloog (NVVE) J.E.M. Graswinckel MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) S. Krols Tandarts gespecialiseerd in endodontologie A. Mavridou Endodontoloog (NVVE) J.L. van Nieuwenhuijzen Endodontoloog (NVVE) L. van Wageningen Tandarts gespecialiseerd in endodontologie Kwaliteitsjaarverslag

26 PRO Rotterdam Dr. D.S. Barendregt MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI) R. Groot Tandarts (Restauratief tandarts in opleidint (RCS)) T.J.G. Koster MSc Parodontoloog (NVvP), Implantoloog (NVOI in aanvraag) M. Leunisse Orthodontist Dr. A.W.J. van Pelt Prothetisch tandarts (EPA) K.H. Phoa Prothetisch tandarts (EPA) & MFP tandarts CBT Rijnmond M. Linsse Tandarts (Restauratief tandarts in opleidint (RCS)) H.F.J. Lieshout Tandarts (MFP) VDK Rotterdam J. Cairo Mondhygiënist (NVM) N. Marlissa - Koehl Mondhygiënist (NVM) H.C. Larsen Mondhygiënist (NVM) L. van Rodenburg Mondhygiënist (NVM) M. Rust Mondhygiënist (NVM) C. van Zoelen Mondhygiënist (NVM) M. van der Kuijl - Sels Mondhygiënist (NVM) M. Heij Mondhygienist (NVM) G. van Batenburg Proclincoach D. den Haan HRM manager B. Verbeek Financieel manager M. Horsten Management assistent 26 Proclin 2012

27 VDK Rotterdam T. Groen Hoofdbalie PRO Rotterdam S. Noijons Hoofdbalie PRO Rotterdam J. van Leeuwen Hoofdbalie ENDO Rotterdam E. Verwijs Voorraad beheerder S. van Roon Hygiëne aanspreekpunt R. Bakelaar Tandartsassistente F. van den Bos Tandartsassistente W. de Hoop Tandartsassistente S. Jeijsman Tandartsassistente N. Kerst Tandartsassistente S. Koring Tandartsassistente C. Krijgsman Tandartsassistente L. Kroon Tandartsassistente S. Lansman Tandartsassistente E. Verwijs Financieel assistent B. Melisse Tandartsassistente S. van Minnen Tandartsassistente K. Riemers Tandartsassistente S. Maatstap Tandartsassistente S. van Vliet Tandartsassistente J. Roodbol Tandartsassistente D. Bastiaans Tandartsassistente L. Ader Tandartsassistente Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan gemotiveerder personeel Kwaliteitsjaarverslag

28 28 Proclin 2012

29 Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteitsjaarverslag

30 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Proclin is de enige verwijssituatie in Nederland met de unieke combinatie van de verschillende tandheelkundige specialisten op het gebied van de Parodontologie, Endodontologie, Orthodontie, Implantologie en Prothetische/Restauratieve tandheelkunde. Visie Proclin gelooft dat het continu investeren in mensen, innovatie, productontwikkeling en kennis delen de basis is voor een vooraanstaand klinisch tandheelkundig centrum. Door een interdisciplinaire aanpak ontstaat er een kruisbestuiving die eenieder uitdaagt, scherp houdt en zodoende laat streven naar toonaangevende prestaties binnen de branche. Vertrouwen is van essentieel belang in onze branche. Niet alleen het vertrouwen tussen patiënt en specialist, maar ook het vertrouwen dat eerstelijns zorgverleners ons geven als zij een patiënt naar ons doorverwijzen. wederzijds commitment met verzekeraars, tandartsen, opleiders, medewerkers en patiënten en hierdoor pragmatisch met veel empathie borg staat voor een uitzonderlijke dienstverlening. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 2012 stond in het teken van de verdere ontwikkeling van Proclin en het experiment met de vrije tarieven. De ontwikkeling van Proclin werd ingezet met het uitbreiden van de behandelcapaciteit bij PRO Rotterdam naar drie stoelen. PRO Rotterdam is ook de samenwerking gestart met het UMCG voor stageplaatsen voor derdejaars masterstudenten. Ook in 2012 huurde CBT een dag van de week een behandelunit binnen PRO Rotterdam voor verwezen patiënten binnen de regeling Mondzorg 2.7. MFP tandarts K.H. Phoa Missie Proclin wil dé autoriteit in Nederland op het gebied van innovatieve tandheelkundige oplossingen worden waar patiënten optimaal geholpen worden. Optimaal = zo persoonlijk en efficiënt mogelijk waardoor patiënt, tandarts en betalende partijen graag met Proclin samenwerken. Proclin als organisatie is daarmee een open, vooruitstrevende tandheelkundig specialist die met passie voor haar vak op unieke wijze werkt aan 30 Proclin 2012

31 voert deze werkzaamheden uit. In samenwerking met Campagne Rotterdam is gewerkt in 2012 aan de vormgeving van een patiëntmanager. Uiteindelijk is deze eind 2012 doorontwikkeld en zal in 2013 als Proclincoach worden vormgegeven als vast aanspreekpunt voor patiënten met meerdere behandelaars binnen de verschillende werkmaatschappijen. In de loop van 2012 is weer een forse inspanning gepleegd om met het oog op de nieuwe tarieven in 2013 betaalbare zorg te garanderen. Ook is in 2012 is een aanzet gegeven voor het verbeteren van de communicatie met de verwijzers en patienten door vernieuwing van de website en het introduceren van Facebook en Twitter als extra tools voor de communicatie Kliniek voor Parodontologie Rotterdam Na haar oprichting in 1996 is de Kliniek voor Parodontologie gericht geweest op het behandelen van patiënten met parodontale afwijkingen. Na de samenwerking met de Kliniek voor Endodontologie werd haar kennis en service naar de patiënten en de verwijzers groter op het adviesgebied. In 2011 werd de laatste schakel in deze kennisuitbreiding verkregen door de oprichting van PRO Rotterdam als nieuwe 'buurman'. Het beleid erop blijft gericht om haar verwijzers te ondersteunen in de parodontale zorg voor de patiënten in hun praktijken. In 2012 is ondanks de tariefwijziging weinig veranderd in de werkdruk. Als kliniek zijn wij zeer content met het vertrouwen van de patienten en de verwijzers gezien de aanhoudende patiëntenstroom. Kwaliteitsjaarverslag

32 4.2.2 Kliniek voor Endodontologie Rotterdam De Kliniek voor Endodontologie Rotterdam (EndoRotterdam) kende in 2012 een verder groei in haar omvang. Na de start in 2009 werd in 2012 bijna volledige bezetting van de vijf endodontische kamers bereikt. Daarmee is nu verdere verdieping mogelijk in de chirurgische kamer. en de groep die wel aanspraak op BT heeft maar niet absoluut in een CBT behandelt hoeft te worden (het zogenaamde 'grijze gebied') te behandelen. Grijze gebieden zijn de agenesie/oligodontie, CMD, dysgnathie, amelogenesis imperfecta, extreme slijtage, traumata, prothese problemen en medisch gecompromitteerde patiënten. Vanuit EndoRotterdam bleef ook in 2012 de insteek om (jonge) trauma patiënten na de allereerste spoedopvang bij de eigen tandarts, te volgen en zo de kans op het behoud van de getraumatiseerde tanden sterk te vergroten PRO Rotterdam In 2012 werd de derde behandelkamer van PRO Rotterdam ingericht. De inzet en energie van Dr. A.W.J. van Pelt bij PRO Rotterdam hebben geleid tot ontmoeting met twee collega s, M. Linssen en H.F.J. Lieshout (MFP Tandarts), Daarmee kan PRO de toenemende vraag naar zorg blijven beantwoorden. In de tabel een overzicht van de omvang van de door ProClin geleverde tandheelkundige zorg via CBT Rijnmond. Aantal gedeclareerde uren via CBT Rijnmond 2011: 4 e KW 75,5 uur 2012: 1 e KW e KW e KW e KW 168 Ook door de samenwerking met CBT Rijnmond heeft Rotterdam en omstreken nu een duidelijke adres voor patiënten met uitgebreide gebitsproblemen op het gebied prothetische en restauratieve tandheelkunde. De samenwerking had als doel om op efficiënte wijze de patiënten met aanspraak op BT met centrum indicatie 2013: 1 e KW Proclin 2012

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Kwaliteits jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg 1.2 Garantie met een glimlach 2. Profiel

Nadere informatie

Kwaliteits jaarverslag 2014

Kwaliteits jaarverslag 2014 Kwaliteits jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg 1.2 Garantie met een glimlach 2. Profiel

Nadere informatie

Herregistratietabel Restauratief Tandartsen

Herregistratietabel Restauratief Tandartsen Herregistratietabel Restauratief Tandartsen Punten waarderingstabel voor de herregistratie van de Restauratief Tandarts De patiëntgebonden activiteit beslaat minimaal 0,4 fte (442 uur) op basis van 1106

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Samenvatting Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Swinkels & de Jong. In de praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak.

Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak. Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak. Adres: Proclin Scheepmakershaven 68 3011 VE Rotterdam Telefoon: 010-265 14 14 Website: www.proclin.nl E-mail: info@proclin.nl

Nadere informatie

interdisciplinaire samenwerking

interdisciplinaire samenwerking ASSISTENTENDAG 2016 VRIJDAG 18 MAART interdisciplinaire samenwerking bij registratie vóór 1 maart 2016 van 130,- voor 110,- + parkeerkaart gratis Locatie Evenementenlocatie Gooiland Emmastraat 2 1211 NG

Nadere informatie

Strategisch plan NVvP

Strategisch plan NVvP Strategisch plan NVvP 2017-2022 Inleiding Doel In de zomer van 2016 heeft het bestuur van de NVvP besloten om de toekomstvisie 2012-2017 te vervangen en aan te passen voor de komende periode van 2017 2022.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici Landelijke uitvraag Zichtbare Mondzorg 2012 Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici mei 2012 A B C D E F G H Algemene praktijkinformatie Bereikbaarheid Informatie over de behandeling Zorgverleners

Nadere informatie

NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot

NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot Programma vrijdag 8 april 2016, hotel van der Valk, Akersloot 09.15-09.45 uur: inloop met koffie/thee 09.45-10.45 uur:

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

MONDFOTOGRAFIE IN UW PRAKTIJK

MONDFOTOGRAFIE IN UW PRAKTIJK Klinische avond dinsdag 16 januari 2018. MONDFOTOGRAFIE IN UW PRAKTIJK Goede foto s maken van de patiënt wordt steeds belangrijker in de digitale workflow binnen de dentale praktijk. Juiste documentatie,

Nadere informatie

Geachte Lezer, 5,1% 28,6% 1,5% 64,7% Nee (5,1% nvt (28,6%) Geen antwoord (1,5%) Ja (64,7%

Geachte Lezer, 5,1% 28,6% 1,5% 64,7% Nee (5,1% nvt (28,6%) Geen antwoord (1,5%) Ja (64,7% Paro-info juni 2015 Geachte Lezer, Met gepaste trots benaderen wij u in deze editie van de Paro -info met een samenvatting van de uitslag van onze patiënten tevredenheidsenquête. Met de uitslag van de

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg

Nadere informatie

Paro-info januari 2017

Paro-info januari 2017 Paro-info januari 2017 Geachte lezer, Voor u ligt de eerste Paro-info van 2017. Het team van de Parodontologische Kliniek wenst u allen een voorspoedig en gezond 2017 toe. In deze Paro-info treft u aan

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Naam praktijk Tandartspraktijk Mientjes Praktijk adres Dennenstraat 11 Postcode 2985BR Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180-436705 E-mailadres

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Naam praktijk Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Praktijk adres Judith Leysterstraat 22 Postcode 1816 JZ Plaats Alkmaar Telefoonnummer 072

Nadere informatie

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog Reglement Implantoloog 6 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE II Reglement Implantoloog Hoofdstuk 1 Algemeen 7 Hoofdstuk 2 Taken van de implantoloog NVOI 8 Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor erkenning

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Naam Praktijk Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Praktijkadres Raadhuisstraat 76 Postcode 5161 BJ Plaats Sprang-Capelle Telefoonnummer

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl PRAKTIJKNAAM TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400 POSTCODE PLAATSNAAM 3066 HG ROTTERDAM TELEFOONNUMMER 010 4208589 EMAILADRES WEBSITE receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

Nadere informatie

Samen de juiste koers bepalen

Samen de juiste koers bepalen Samen de juiste koers bepalen Adviseren en faciliteren op basis Geachte collega, Tandheelkunde hoort bij de tandartsen thuis. Zo simpel is het. En zo dient het te blijven. In dit licht bezien, is er binnen

Nadere informatie

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk Praktijkfolder Welkom bij Mondzorg Clinics Onze praktijken zijn moderne clinics waar u terecht kunt voor complete mondzorg Tandheelkunde-Mondhygiëne-Orthodontie- Parodontologie & Implantologie. In onze

Nadere informatie

REGLEMENT VISITATIE. Reglement Visitatie

REGLEMENT VISITATIE. Reglement Visitatie Reglement Visitatie 17 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE III Reglement Visitatie Hoofdstuk 1 Algemeen 18 Hoofdstuk 2 Doelstelling 19 Hoofdstuk 3 Visitatie 19 Hoofdstuk 4 Taak visitatieteam

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT 2016 Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Inhoudsopgave Inleiding Eindtermen Diagnostiek, indicatiestelling en behandelplanning Eindtermen Uitvoering

Nadere informatie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie WAT ALLE PRAKTIJKMEDEWERKERS MOET LEREN ZIEN EN WETEN NSOI CURSUSSEN OP LOCATIE: DE KENNIS KOMT

Nadere informatie

Workshops: Workshop: Spreker: Workshop: Spreker:

Workshops: Workshop: Spreker: Workshop: Spreker: Workshops: BioComp Industries BioComp Industries B.V. produceert het zelf ontwikkelde BioComp implantaatsysteem, met bijbehorende onderdelen en instrumentarium. Workshop: De valkuilen bij de passing van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VISIE OP KWALITEIT... 4 3. PRAKTIJKGEGEVENS... 5 3.1 ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK... 5 3.1.1 Historie... 5 3.1.2 Medewerkers... 5 3.1.3 Locaties...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2012 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Naam Praktijk Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans Praktijkadres Raadhuisstraat 76 Postcode 5161 BJ Plaats Sprang-Capelle Telefoonnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Naam praktijk Tandheelkunde Broeklanden Praktijk adres Broeklanden 20 Postcode Plaats 6931 XS Westervoort Telefoonnummer 026-311 86 60 E-mailadres

Nadere informatie

Vrijdag 18 september 2015 CineMec, Ede

Vrijdag 18 september 2015 CineMec, Ede HET 14 e VPM-CONGRES: IMPLANTATEN: EERSTE KEUS! Wat kan of wat kan juist niet in de implantologie Vrijdag 18 september 2015 CineMec, Ede Een praktijkgericht congres over implantologie Topsprekers zoals

Nadere informatie

Rapport patiëntenenquête. februari 2014

Rapport patiëntenenquête. februari 2014 Rapport patiëntenenquête Kliniek voor Mondzorg Boxtel februari 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Programma Docendo Orbis Bali 2016

Programma Docendo Orbis Bali 2016 Programma Docendo Orbis Bali 2016 Laurens Tinsel 06-13 28 85 64 Joerd van der Meer 06-21 14 18 12 Leerdoelen cursus Docendo Orbis (Bali 2016). Na deze cursus: Bent u op de hoogte van de moderne inzichten

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Informatie Opdrachtgever Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Dukaat 9 5283 PJ Boxtel Opdrachtnemer Roozeboom consulting

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen Naam praktijk Centrum voor Tandheelkunde Beekbergen Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer

Nadere informatie

Behandelingen in het kader van de aanvullende verzekering hoeven niet aangevraagd te worden tenzij anders aangegeven.

Behandelingen in het kader van de aanvullende verzekering hoeven niet aangevraagd te worden tenzij anders aangegeven. Machtigingenbeleid mondzorg 2017 Algemeen We besteden veel aandacht aan het machtigingenproces om de machtigingsaanvragen zo spoedig mogelijk voor u en uw cliënt te kunnen afhandelen. U kunt de aanvragen

Nadere informatie

Uitnodiging. endo richt lijn. Een evidence based handvat voor de endodontische behandeling

Uitnodiging. endo richt lijn. Een evidence based handvat voor de endodontische behandeling Uitnodiging De endo richt lijn Een evidence based handvat voor de endodontische behandeling Voorjaarscongres NVvE Zaterdag 7 maart 2015 Hotel Okura Amsterdam Met medewerking van de universiteiten van Nijmegen,

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van. Tandheelkundig Centrum Nieuwoord

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van. Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Kwaliteitsjaarverslag 2013 van Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Naam praktijk Tandheelkundig Centrum Nieuwoord Praktijk adres Laan van Lichtenberg 2 Postcode 3931DR Plaats Woudenberg Telefoonnummer 033-2861921

Nadere informatie

Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Universitair Medisch Centrum Groningen Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Informatie voor nieuwe patiënten Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Nadere informatie

CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde

CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde CENTRUM MONDZORG WAALRE Tandheelkunde Om te genieten van de kwaliteit van het leven TANDHEELKUNDE & IMPLANTOLOGIE SINDS 1979 Behandelingen in ons centrum Algemene tandheelkunde Natuurlijk komt u regelmatig

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Assisterenden in de mondzorg 2012

Assisterenden in de mondzorg 2012 Studiecongres voor: preventieassistenten / praktijkmanagers / ervaren tandartsassistenten 3e Nationaal Symposium Assisterenden in de mondzorg 2012 Vrijdag 13 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Praktijkgerichte

Nadere informatie

uitnodiging NVvE najaarscongres 21 november 2015 Hotel Okura Amsterdam

uitnodiging NVvE najaarscongres 21 november 2015 Hotel Okura Amsterdam uitnodiging NVvE najaarscongres 21 november 2015 Hotel Okura Amsterdam voorwoord U heeft net een heel fraaie endodontische behandeling afgerond. Alles verliep soepel; de elektronische lengtebepaling bleek

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Inleiding. Samenwerking. Kwaliteit. Informatie voor de directie. De voordelen. Contact gegevens

Inleiding. Samenwerking. Kwaliteit. Informatie voor de directie. De voordelen. Contact gegevens Inhoud Inleiding Samenwerking Kwaliteit Informatie voor de directie De voordelen Contact gegevens Inleiding: Geachte heer, mevrouw, Pro-Da Mondzorg BV is in 2010 opgericht door Walter L. Daems en is gevestigd

Nadere informatie

Meer over onze gastsprekers

Meer over onze gastsprekers Meer over onze gastsprekers Ton Willems en Fred Felix Ton Willems, Initiator van Visutaal, heeft zich als ervaringsdeskundige tandartsimplantoloog en partner bij ABC-Mondzorg toegelegd op het adviseren,

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2011 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten

Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten versie mei 2015 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) In het op 30 juni 2014 verschenen rapport

Nadere informatie

Aandacht voor dentale implantaten

Aandacht voor dentale implantaten Aandacht voor dentale implantaten Zorg voor goede tandheelkundige implantaten De beschikbaarheid van tandheelkundige implantaten voor iedereen die deze nodig heeft, dient een helder maatschappelijk doel.

Nadere informatie

Algemene informatie over Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Algemene informatie over Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie over Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is gericht op de behandeling van patiënten bij wie de behandeling in de algemene praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Roer-Mondzorg Schepersweg 2 6049 CV Herten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Missie en visie... 1 3 Praktijkgegevens... 3 3.1 Organisatie van de praktijk... 3 3.1.1 Historie...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2010 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Alles over mondzorg

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

De specialist op het gebied van bijzondere implantologie in Nederland

De specialist op het gebied van bijzondere implantologie in Nederland De specialist op het gebied van bijzondere implantologie in Nederland Waarom Centrum Bijzondere Implantologie? CBI (Centrum Bijzondere Implantologie) is dé specialistische kliniek op het gebied van bijzondere

Nadere informatie

Indices. Quality control

Indices. Quality control Indices Quality control Indices Introduction Quality management Materials and Methods Overview indices Index of Treatment Need (IOTN) Peer Assessment Rating (PAR) ABO score (DI) 2 Quality? Value Facial

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE

VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE Welkom in onze praktijk Hierbij geven wij u informatie die van belang kan zijn als u zich wilt aanmelden of heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Tandartspraktijk Multi Dental

KWALITEITSJAARVERSLAG 2014. Tandartspraktijk Multi Dental KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Tandartspraktijk Multi Dental Naam tandartspraktijk : Tandartspraktijk Multi Dental Opgesteld door : Mw. Drs. R. Natah-Shub Functie : Praktijkmanager Adres tandartspraktijk :

Nadere informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is gericht op de behandeling van patiënten bij wie de behandeling in de algemene praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk Stammen Naam praktijk Tandartspraktijk Stammen Praktijk adres De Rauwendaal 25 Postcode 6666 BX Plaats Heteren Telefoonnummer 026 4722606 Website www.tandartsheteren.nl

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Patiënten.. 4 Hoofdstuk 3 Personeel. 5 Hoofdstuk 4 Infrastructuur Praktijk.8

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Patiënten.. 4 Hoofdstuk 3 Personeel. 5 Hoofdstuk 4 Infrastructuur Praktijk.8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Doelstellingen van het kwaliteitsjaarverslag 1.2 Totstandkoming van het kwaliteitsjaarverslag 1.3 Historie 1.4 Missie 1.5 Bijzonderheden in het afgelopen jaar

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartsenpraktijk Loenen

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartsenpraktijk Loenen Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartsenpraktijk Loenen Naam praktijk Tandartsenpraktijk Loenen Praktijk adres Loenerdrift 72 Postcode 7371 CM Plaats Loenen Telefoonnummer 055-5051366 E-mailadres info@tploenen.nl

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties.

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. U heeft in de media kunnen vernemen dat de prijzen in de tandartspraktijken per 1 Januari 2012 zullen

Nadere informatie

magazine voor het tandheelkundig team 2014

magazine voor het tandheelkundig team 2014 entista magazine voor het tandheelkundig team 2014 Adverteren 2014 Eén blad voor de hele mondzorg zes keer per jaar Voor het hele tandheelkundige team entista Eén blad voor de hele mondzorg Dentisa is

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Mondzorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Mondzorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Prijsbeleid... 2 2.2 Max-maxtarief... 3 2.3 Minimumeisen... 3

Nadere informatie

Vrije tarieven. Wat betekent dat voor u? Tandarts Bosboom praktijkinformatie bewaarexemplaar. www.tandartsbosboom.nl

Vrije tarieven. Wat betekent dat voor u? Tandarts Bosboom praktijkinformatie bewaarexemplaar. www.tandartsbosboom.nl Vrije tarieven Wat betekent dat voor u? Tandarts Bosboom praktijkinformatie bewaarexemplaar www.tandartsbosboom.nl Vrije tarieven in de mondzorg Op 1 januari start het driejarige experiment Vrije tarieven

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: Mw. Drs. R.Natah-Shub Functie: Praktijkmanager Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2015

Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2015 Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2015 Regiovisie mondzorg 2015 Het account Mondzorg zet zich ervoor in om in het kerngebied van Zorg en Zekerheid gepaste tandheelkundige zorg in te kopen. Voor de contractering

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Praktijknaam Vallei Tandartsen Adres Kerkewijk 67 Postcode Plaatsnaam 3901 EC Veenendaal Telefoonnummer 0318 554 795 E-mailadres Website info@valleitandartsen.nl www.valleitandartsen.nl

Nadere informatie

POSTILLION BUNNIK VRIJDAG 2 OKTOBER 2015 HANS VAN PELT PIETER SCHRAM OVER EXQUISE NEXT GENERATION VAN VERNIEUWING

POSTILLION BUNNIK VRIJDAG 2 OKTOBER 2015 HANS VAN PELT PIETER SCHRAM OVER EXQUISE NEXT GENERATION VAN VERNIEUWING 24 eexquise GEBRUIKERSDAG VRIJDAG 2 OKTOBER 2015 POSTILLION BUNNIK HANS VAN PELT OVER HET RENDEMENT VAN VERNIEUWING PIETER SCHRAM OVER EXQUISE NEXT GENERATION Voor het programma van de 24e Exquise gebruikersdag

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Tandartsassistent Werkversie 0.1 1/5 Tandartsassistent v0.1 Inhoud 1 Body of Knowledge: Tandartsassistent... 3 1.1 Protocollen, richtlijnen en werkwijzen van de organisatie...

Nadere informatie

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 De criteria in dit document gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en behoren bij norm 4

Nadere informatie

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Alles over mondzorg

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Tandtechniek 2010 Samenwerken naar een optimaal resultaat

Tandtechniek 2010 Samenwerken naar een optimaal resultaat Congres Tandtechniek 2010 Samenwerken naar een optimaal resultaat Corpus Reis door de Mens Vrijdag 10 september 2010 Corpus Congress Centre Leiden Schrijf u vóór 1 juli in en profiteer van de vroegboekkorting!

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartsenpraktijk Loenen

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartsenpraktijk Loenen Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartsenpraktijk Loenen Naam praktijk Tandartsenpraktijk Loenen Praktijk adres Loenerdrift 72 Postcode 7371 CM Plaats Loenen Telefoonnummer 055-5051366 E-mailadres info@tploenen.nl

Nadere informatie

Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten. Hero Breuning

Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten. Hero Breuning Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten Hero Breuning CBCT Relatief nieuw, in 2000 was de eerste CBCT scanner commercieel verkrijgbaar De apparaten die beschikbaar zijn variëren allemaal

Nadere informatie