Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg Jan Campertlaan AX Spijkenisse

2 Inhoud kwaliteitsjaarverslag Inleiding 1. Missie en visie 2. Doelstellingen 3. Doelgroep en diensten 3.1 Doelgroep 3.2 Producten en diensten 4. Het kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak 4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 5. Borgen, evalueren en verbeteren 5.1 Borgen 5.2 Evalueren en verbeteren 6. Plannen voor het komende jaar Bijlagen

3 Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg. Binnen onze praktijk wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk. In het hoofdstuk 'Missie en visie' geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen voor onze patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand van de kwaliteit van de geleverde zorg binnen onze praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar concrete doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. Gevolgd door een beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete doelstellingen voor het komende jaar. Wij wensen u veel leesplezier.

4 1. Missie en visie Missie van TandPunt Mondzorg Het leveren van integrale tandheelkunde van een uitstekend niveau in een veilige omgeving. De patiënt centraal. De Visie van TandPunt Mondzorg Optimale integrale tandheelkunde kan alleen in een goed georganiseerd teamverband uitgevoerd worden. Door samenwerking van de tandheelkundige zorgprofessionals met expertise op de diverse deelgebieden, binnen en buiten de praktijkmuren, ondersteund door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, is het mogelijk om effectieve en hoog kwalitatieve integrale tandheelkunde te bieden. Dit in een prettige en veilige werkomgeving. De Kernwaarden van TandPunt Mondzorg: Uitstekende tandheelkunde Empatisch en respectvol Goed georganiseerd In teamverband samenwerken met de patiënt

5 2. Kwaliteitsdoelstellingen 2014 Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende driedeling: Kwaliteit van de uitoefening van het vak Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Kwaliteit van de praktijkorganisatie Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak: Intensiveren van de onderlinge samenwerking van de deeldisciplines binnen de praktijk Blijvend verhogen van het niveau van de tandheelkundige behandelingen Iedereen weet wat hij/zij moet doen Na- en bijscholing voor het hele team Bijhouden van relevante vakliteratuur Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument: Relevante informatie aanbieden via onze website Aandacht voor wensen en behoeften van de cliënt Evalueren hoe patiënten de zorgverlening binnen onze praktijk ervaren Werken volgens richtlijnen en protocollen Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie: Efficiënter plannen van de behandelingen om de instroom van patiënten goed te kunnen leiden Het creëren van een aangename arbeids- en behandelomgeving Luisteren naar elkaar, openstaan voor (opbouwende) kritiek Werkoverleg houden Briefen en debriefen Werken volgens richtlijnen en protocollen

6 3. Doelgroep en diensten 3.1 Doelgroep Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroepen: Inwoners van de gemeente Spijkenisse en omgeving Cliënten die implantologie behoeven Cliënten die endodontie behoeven Cliënten die MRA behoeven De jeugdige met extra zorgbehoefte Ouderen in verzorgingsinstellingen 3.2 Producten en diensten Onze praktijk biedt deze doelgroepen de volgende producten en diensten aan: Algemene tandheelkunde Preventie/mondhygiëne Implantologie Endodontie Snurkbeugels Esthetische tandheelkunde Prothetiek

7 4. Het kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van de taken en door deze discipline ondernomen activiteiten in 2014 gericht op deskundigheidsbevordering en/of het realiseren van deze doelstellingen Tandartsen Aantal in deze praktijk: 4 Taken: Algemene tandheelkunde, esthetische tandheelkunde, implantologie, endodontie, tandheelkundige slaapgeneeskunde en prothetiek. Al dan niet op verwijzing. Deskundigheidsbevordering: Na- en bijscholing Deelname aan studiegroepen Intercollegiaal overleg Het bijhouden van de vakliteratuur Preventie assistenten / Paro Preventie assistent Aantal in deze praktijk: 4 Taken: Het behandelen van patiënten met een DPSI score tot 3- Het uitvoeren van gebitsreiniging en parodontale nazorg Het geven van voorlichting Voorkomende werkzaamheden, zoals het maken van röntgenfoto's, leggen van sealants, het maken van afdrukken en het geven van verdoving Deskundigheidsbevordering: Het bijhouden van de vakliteratuur Intercollegiaal overleg Het volgen van cursussen gericht op behandelen van specifieke patiëntgroepen

8 4.1.3 Assistenten Aantal in deze praktijk: 6 (waaronder 3 preventie assistenten en 1 paro- preventie assistente) Taken: Het ondersteunen van de taken van de tandartsen Het ondersteunen van de bedrijfsvoering Het werken volgens protocollen en richtlijnen Het zelfstandig uitvoeren van behandelingen in opdracht van de tandartsen Het geven van voorlichting Het uitvoeren van preventieve behandelingen en parodontale nazorg Baliewerkzaamheden Assisteren aan de stoel Afspraken maken Deskundigheidsbevordering: Het volgen van na- en bijscholing Het bijhouden van de vakliteratuur Overige medewerkers Aantal in deze praktijk: 4 Taken: Receptioniste: Aantal in deze praktijk: 2 Gastvrouw en aanspreekpunt namens de praktijk Het maken van afspraken Het beantwoorden van algemene vragen Baliewerkzaamheden Praktijkmanager: Geeft leiding aan de medewerkers Bewaakt de kwaliteit Aanspreekpunt wat betreft klachten van patiënten Het beantwoorden van specifieke vragen Opleider voor assistentes en stagiaires in samenwerking met de paro preventieassistente Personeelszaken Financiële administratie Klinisch prothese technicus: Het aanmeten van uitneembare protheses Samenwerken met tandarts en implantoloog Deskundigheidsbevordering: Het volgen van na- en bijscholing Het bijhouden van de vakliteratuur

9 4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Hieronder geven we een globale beschrijving van het zorgproces. Bereikbaarheid Praktijk is gelegen in een woonwijk in het centrum van Spijkenisse Telefonisch bereikbaar tijdens openingstijd Voor spoedgevallen buiten openingstijd telefonisch bereikbaar Bereikbaar via e- mail Goed bereikbaar via openbaar vervoer, fiets en auto Voldoende parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein Fysieke toegankelijkheid Voor iedereen toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers, alles gelijkvloers. Informatie op internet De praktijk heeft een eigen website en staat verder vermeld op de websites van de Telefoongids, de Gouden Gids en op de website van de Tandartsenkring Spijkenisse- Bernisse. Informatie over behandelingen Mondeling, brochures, website KNMT, kostenopgaaf boven 150 euro of op verzoek. Behandelkeuzes Behandelplan wordt besproken, inclusief alle alternatieven. Klachten Mocht het voorkomen dat patiënten een klacht hebben over een behandeling of advies dan kan men contact opnemen met de praktijkmanager van TandPunt Mondzorg. Geprobeerd wordt de klacht eerst samen met de patiënt op te lossen. Goede communicatie is essentieel. Wij nemen een klacht serieus en proberen een aanvaardbare oplossing aan te bieden. Omtrent de klachtenregeling verwijzen we naar onze website Wachtlijst en wachttijd De praktijk is momenteel open voor nieuwe patiënten. Spoedeisende behandelingen worden indien nodig altijd dezelfde dag behandeld. Patiëntveiligheid We werken met protocollen en hanteren de manier van werken zoals die door de Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid wordt gepropageerd. Bij iedere controle wordt de medische anamnese bijgewerkt.

10 4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoering proces. Sterke punten Goede onderlinge samenwerking zowel binnen de praktijk als met collega zorgverleners Binnen de praktijk wordt de tandheelkunde in bijna zijn volledige breedte uitgeoefend Goede bereikbaarheid ook buiten openingstijden Veel disciplines in huis Kwalitatief hoogstaande zorg Aandachtspunten Blijven Toetsen van de Protocollen bij het gehele team Personeelsbeleid De KNMT richtlijnen worden gevolgd. Jaarlijks is er een budget voor na- en bijscholing. Samenwerken is geven en nemen. We vinden het belangrijk om open te staan voor elkaar. We hebben een sterke informele band en zijn collegiaal. Door middel van voortgangsgesprekken en werkoverleg borgen we dat wat overdag op de werkvloer goed moet lopen. Personeelsveiligheid RI&E wordt jaarlijks uitgevoerd. Laatste toetsing heeft plaats gevonden in januari Infectiepreventie Er wordt gewerkt volgens de WIP richtlijnen. Radiologie KEW dossier aanwezig. Alle tandartsen zijn in het bezit van een diploma Stralingsbescherming 5A/M. Tevens zijn de praktijkeigenaren in het bezit van een diploma Stralingsbescherming 4A/M. De assistentes hebben allen een cursus Röntgen gevolgd. Dossiervorming Bewaard volgens de richtlijn. Alle recente gegevens worden opgeslagen en verwerkt met het softwareprogramma Evolution. Er zijn wachtwoorden nodig om de computers te kunnen gebruiken en de softwareprogramma s te openen. Afspraken collega's Er wordt schriftelijk of digitaal verwezen door en naar andere zorgverleners, al dan niet vergezeld van relevante foto's en/of gebitsmodellen. De zorgverlener doet schriftelijk of digitaal verslag van de uitgevoerde behandeling. De waarneming in Spijkenisse is onderling geregeld. De spoedgevallendienst is 's avonds, 's nachts en in de weekeinden bereikbaar (24/7 zorg is dus gegarandeerd). Afspraken leveranciers Van alle in de praktijk aanwezige apparatuur is er een onderhoudscontract.

11 5. Borgen, evalueren en verbeteren 5.1 Borgen Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken vast middels protocollen en van elk werkoverleg wordt een besluitenlijst alsmede een activiteitenlijst gemaakt. Zodoende is iedereen op de hoogte van wat er van hem of haar wordt verwacht. Kwaliteit van de uitoefening van het vak Om de kwaliteit van de uitoefening van het vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: de tandartsen zijn BIG- geregistreerd, ingeschreven in het KRT, nemen deel aan intercollegiaal overleg en aan de kringvergaderingen; de tandartsen zijn ingeschreven bij een klachtenregeling. Geïmplementeerde richtlijnen: Richtlijn Tandletsel, Richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, Endoprotocol, Paroprotocol, Implantologieprotocol, Fluorideadvies. Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Om de kwaliteit van de relatie met de patiënt te borgen volgen we geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Praktijkwijzer Second opinion, Uitkomst patiëntenenquête, patiënteninformatie. Eigen praktijkwebsite. Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Richtlijn Infectiepreventie, Richtlijn Horizontale verwijzing, Richtlijn Samenwerking tandtechnicus,richtlijn Verwijzing tandprotheticus, Afspraken samenwerking Mondhygiënist, Richtlijn Taakdelegatie, Prikaccidentenregeling, Actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie. 5.2 Evalueren en verbeteren Evalueren van ons beleid is belangrijk, wij doen dit door deel te nemen aan nascholings bijeenkomsten en intercollegiaal overleg. Dit heeft geresulteerd in de volgende evaluatie: Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak Het verlenen van goede tandheelkundige zorg in 2014 is bereikt. Dit is bevestigd door de collegiale visitatie en de patiëntenenquête in Evaluatie van de kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Optimaliseren van de Website en Facebook. Optimaliseren van de communicatie aan de stoel. Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving De organisatie loopt prima, ruimte voor feedback is aanwezig. De praktijk werd klaargemaakt voor collegiale visitatie. Uitkomst Collegiale Visitatie en Patiëntenenquête zijn met het team geëvalueerd. Daar waar verbetering nodig is wordt dit zeker doorgevoerd.

12 6. Plannen voor het komende jaar Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Protocollen jaarlijks updaten Werkboek praktijk jaarlijks updaten De praktijk wat betreft het aantal patiënten laten groeien Verbetering van kwaliteit daar waar dit nog mogelijk is In samenwerking met Careyn ons inzetten voor een betere mondgezondheid én daardoor een beter welzijn van ouderen Extra aandacht voor de jeugdigen in Spijkenisse d.m.v. poetslessen op basisscholen Inzetten op een duurzame relatie met de 2 tandartsmedewerkers Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument: De bevindingen van het door ons uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek doorvoeren Consolideren van relaties De patiënt zich laten thuis voelen bij ons in de praktijk Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie: Zorg dragen voor efficiency binnen de praktijk Open staan voor verbetering Verdiepen kennis en samenwerking Continueren van het proces van protocollering Werkoverleg houden Het creëren van een aangename arbeids- en behandelomgeving Aandacht houden voor de punten die uit de RI&E naar voren komen Taken en producten met houdbaarheidsdata worden bijgehouden in een logboek TP Mondzorg wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar medewerkers tot hun recht komen en kunnen groeien. Waar mensen in hun kracht komen en (blijven) staan

Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk

Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk Kwaliteitsjaarverslag 2010/2011 van Dent2Dent Ridderkerk Naam praktijk Dent2Dent Ridderkerk Praktijk adres van Beethovenstraat 2A Postcode 2983 BV Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180437778 E-mailadres

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom

KWALITEITSJAARVERSLAG 2010. Tandartspraktijk Welkom KWALITEITSJAARVERSLAG 2010 Tandartspraktijk Welkom Naam tandartspraktijk: Praktijk voor Tandheelkunde Welkom Opgesteld door: De heer M. Moussian Functie: Tandarts/eigenaar Adres tandartspraktijk: Velperweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Kwaliteits jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg 1.2 Garantie met een glimlach 2. Profiel

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Tandzorg Groep

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Tandzorg Groep Kwaliteitsjaarverslag 2013 Tandzorg Groep februari 2014 Tandzorg Groep BV Stichting Tandzorg Groep Stichting Kaakchirurgisch Centrum Tandzorg Westland Tandzorg Delft Tandzorg Voorburg - Tandzorg Den Haag

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Flex-opleiding Preventieassistent

Flex-opleiding Preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Flex-opleiding Preventieassistent Introductie Flexibiliteit staat voorop in deze opleiding tot Preventieassistent. In deze opleiding wordt individuele begeleiding

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie