Corporate Governance in 2008 Paul Frentrop CORPORATE GOVERNANCE IN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate Governance in 2008 Paul Frentrop CORPORATE GOVERNANCE IN 2008"

Transcriptie

1 Corporate Governance in 2008 Paul Frentrop CORPORATE GOVERNANCE IN 2008

2

3 Corporate governance jaaroverzicht

4 2

5 Inhoudsopgave Woord vooraf : Plichten voor de aandeelhouders 7 - Rendement en risico 14 - De crisis van Beloningen 21 Wet of Code? 27 Commissarissen 29 - One tier of two tier 33 Openheid bij ondernemingen 37 Openheid op de beurs 41 Openheid bij openbare biedingen 45 Activisme van aandeelhouders 49 CEO & Chairman: Eén baas, of een baas en een toezichthouder? 57 Op de algemene vergadering van aandeelhouders 61 Slecht beleid 67 - Overnames 68 - Bescherming minderheid 71 - Wapens in de overnamestrijd 73 3

6 Woord vooraf De uitspraken van een koopman zijn vaak heftig, maar zijn geheugen is kort, zo luidt een oude wijsheid. Ook alles wat er gebeurt op het terrein van corporate governance leidt vaak tot beroering. Er bestaat zelfs geen overeenstemming over de Nederlandse vertaling van de term. Maar als de emoties dan weer zijn bedaard, wordt wel eens vergeten, waar het allemaal precies om ging. Dit boekje wil in die leemte voorzien, want corporate governance is een belangrijk onderwerp. Beleggers in aandelen hebben slechts enkele middelen tot hun beschikking om hun belangen in ondernemingen veilig te stellen. Zij hebben recht op tijdige en volledige informatie over de toestand van de onderneming. Daar zien de accountant en de beursautoriteiten op toe. Daarnaast treden commissarissen op als interne toezichthouders die ook niet publieke informatie kunnen gebruiken en die de continuïteit en kwaliteit van de leiding van de onderneming bewaken. Tenslotte kunnen aandeelhouders zelf actie ondernemen, via benoeming van commissarissen of door andere besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders. 4 Private beleggers gebruiken deze middelen al jaren. Al zeker 400 jaar, zo weten wij, op basis van de geschiedenis van de Verenigde Oost Indische Compagnie. Daar probeerde aandeelhouder Isaac le Maire al in 1609 zijn rechten actief uit te oefenen. Dit corporate governance jubileum was aanleiding voor het International Corporate Governance Netwerk (ICGN) om zijn jaarlijkse bijeenkomst in 2009 in Amsterdam te houden. Het ICGN is een samenwerkingsverband van institutionele beleggers. Deze beleggers zetten de middelen die particuliere aandeelhouders al eeuwenlang gebruiken, pas sinds enkele jaren in. Vòòr die tijd stemden instituten meestal slechts met hun voeten. Zij verkochten hun aandelen als het beleid

7 van een onderneming hen niet beviel. Die afstandelijke houding wordt meer en meer verleden tijd. Ook institutionele beleggers leveren door het verantwoord gebruik van hun aandeelhoudersrechten vandaag de dag een eigen bijdrage aan de in stand houding van het fenomeen van beursgenoteerde vennootschap met gespreid aandelenkapitaal. Want dat zijn de ondernemingen die op de lange termijn een belangrijk deel van de welvaart in de wereld moeten realiseren. Bij APG is corporate governance daarom een geïntegreerd onderdeel van het beleggingbeleid. Dit boekje poogt te laten zien waar corporate governance in 2008 allemaal om draaide. Lang niet bij alle hier beschreven voorvallen, was APG betrokken. Maar voor al deze gebeurtenissen geldt dat we lessen uit het verleden kunnen gebruiken in de toekomst. APG wil als lange termijn belegger de verantwoordelijkheden dragen die aan het bezit van aandelen verbonden zijn. Dat betekent dat we onze rol als aandeelhouder invullen. Niet alleen door ons stemrecht gebruiken, maar ook door buiten de vergadering van aandeelhouders een constructieve dialoog te voeren met de besturen van de ondernemingen waarin wij beleggen. Paul Frentrop Hoofd Corporate Governance APG Asset Management 17 februari

8 Corporate governance is geen stelsel van regeltjes dat aangeeft hoe een onderneming bestuurd moet worden. Want een onderneming is een manier om te ondernemen en dat lukt niet via alleen maar regeltjes. Een ondernemer moet immers de concurrentie verslaan. Dat vergt nadenken en hard werken. En risicodragend kapitaal. Dat stellen de aandeelhouders beschikbaar. Die delen in het risico en hebben daarom enige zeggenschap over wat de onderneming doet. Corporate governance is de manier waarop het bestuur van een onderneming met zijn aandeelhouders omgaat. De meeste partijen waar een rechtspersoon zaken mee doet - werknemers, leveranciers, afnemers - hebben contractueel vastgelegde rechten en plichten. Alleen de aandeelhouder heeft die rechten niet. Aandeelhouders moeten er zelf maar voor zien te zorgen dat de directie hun onderneming goed bestuurt, geen verkeerde projecten begint, niet fraudeert, geen geld over de balk gooit, de lange termijn in de gaten houdt zonder de korte termijn uit het oog te verliezen en ook nog zorgt dat de aandeelhouders het rendement krijgen dat ze nodig hebben. Hetzij om van te leven, als die aandeelhouders natuurlijke personen zijn. Hetzij om zelf aan hun eigen verplichtingen te voldoen, wanneer die aandeelhouders institutionele beleggers zijn, die het geld van anderen beheren. 6

9 2008: Plichten voor de aandeelhouders Begin 2008 maakte men zich net als in 2007 zorgen over nieuwe aandeelhouders. Vooral over de grote. Die zorg betrof de invloed die souvereign wealth funds (staatsfondsen) zouden krijgen als ze aandelen in Westerse bedrijven verwerven. Staatsfondsen moeten zich houden aan een nog door IMF en OECD te ontwikkelen internationale gedragscode, aldus een mededeling over staatsfondsen die de Europese Commissie op 27 februari 2008 publiceerde. 1 In feite zouden die staatsfondsen meteen miljarden verliezen op hun aandelenaankopen, maar Duitsland vond zo n code niet genoeg. De Duitsers wilden een wet en de Duitse regering kondigde op 8 april een wetsvoorstel aan dat het mogelijk maakt dat een speciale commissie een veto kan uitspreken over een deelneming van meer dan 25 procent in een Duits beursfonds. 2 Nederland doet luchtiger over buitenlandse invloed en overnames. Met de opvolging van Jeroen van der Veer in 2009 door de Zwitser Peter Voser vertrekt de laatste Nederlander uit de uitvoerende top van Royal Dutch Shell. 3 Het Chinese Hutchinson Whampoa, dat vorig jaar in India een havenbedrijf niet mocht overnemen, omdat India vreesde voor Chinese invloed is al jarenlang de eigenaar van de grote containeroverslag (ECT) in Rotterdam en kondigde eind 2008 aan ook de Amsterdamse containeroverslag (Ceres) over te nemen. 4 In het kader van de privatisering van de staatsdrukkerij wordt het Nederlandse paspoort sinds 2008 gedrukt door een Franse onderneming, terwijl in datzelfde kader de Nederlandse exportkredietverzekering in buitenlandse handen is. 1 Het Nederlandse kabinet publiceerde op 15 februari 2008 al een eigen nota over staatsfondsen. Het IMF stelde op 11 oktober de aangekondigde gedragscode voor staatsfondsen op: de Santiago principes. Deze code gaat vergezeld van een monitoring commissie die zal kijken of de staatsfonden zich aan de code houden. Sancties op overtreding zijn er niet. 2 Overigens liet Siemens in augustus weten graag een staatsfonds onder haar aandeelhouders te verwelkomen. 3 De laatste twee Nederlanders niet-uitvoerende bestuurders (commissarissen) Wim Kok en Maarten van den Bergh, krijgen gezelschap van Hans Wijers, de voorzitter van de raad van bestuur van AkzoNobel. 4 Overigens van de Japanse eigenaar Nippon Yusen. Hutchinson mocht op de tweede Maasvlakte namelijk geen nieuwe terminal bouwen. Die vergunning kregen het Deense Maersk en (staatsbedrijf) DP World uit Dubai. 7

10 Maar wat er in Nederland binnen ondernemingen gebeurt, regelen wij nauwgezet. Op 15 februari 2008 stelde de Sociaal Economische Raad zijn advies Evenwichtig ondernemingsbestuur officieel vast. Het was een opmerkelijk advies. Het kabinet had de SER namelijk gevraagd of de positie van de werknemers in een onderneming versterking behoefte. Op die vraag ging de SER echter niet al te diep in. Wel adviseerde de raad om de rechten van aandeelhouders te beperken. 5 Een van die beperkingen is een hogere drempel (3 in plaats van 1 procent van het uitstaande kapitaal) voor aandeelhouders om op hun eigen vergadering een punt op de agenda te plaatsen. Hoewel aandeelhouders in Nederland maar zelden gebruik maken van dat recht. 6 Nederland doet luchtiger over buitenlandse invloed en overnames Maar de wetgever weet dat de aandeelhouder zwak staat in het vennootschapsrecht. Zijn invloed op het reilen en zeilen van de onderneming is immers beperkt. Daarom heeft de vennootschap een zorgplicht jegens de aandeelhouder. 7 En zeker in Nederland kan de aandeelhouder wel wat extra zorg gebruiken. Op de jaarlijkse ranglijst van beleggers bescherming die wordt uitgegeven door de Wereldbank scoort Nederland steevast een dikke onvoldoende. In 2008 net als het jaar daarvoor een 4,7. Nederland staat daarmee 104 op de lijst van 178 landen, op hetzelfde niveau als Eritrea, Moldavië, Panama, Tonga of Wit-Rusland. Geen van deze landen staat bekend om zijn goede beleggingsklimaat. Toch was 2008 in Nederland het jaar dat er na jarenlange discussie over de noodzaak tot meer rechten voor aandeelhouders, plots gesproken werd over plichten die aandeelhouders zouden hebben. 8 5 Aandeelhouders zijn geen lid van de SER. Vakbonden en organisaties van bestuurders van ondernemingen (meestal werkgeversorganisaties genoemd) zijn dat wel. 6 In 2008 was dat alleen aan de orde bij ASMI. 7 Zie column L. Timmerman, Ondernemingsrecht

11 Niet alleen door de SER. Vrijwel alle politieke partijen stelden zich hard op jegens de aandeelhouder. Wat had de aandeelhouders in hemelsnaam misdaan? Dat is niet eenvoudig te achterhalen. Hoewel anno 2008 in Nederland aandeelhouders vaak wordt verweten dat ze slechts worden gedreven door hebzucht en dat hun blik beperkt is tot de korte termijn, worden nooit specifieke voorbeelden van misdragingen van aandeelhouders gegeven. Terwijl er helaas maar al te veel bewijzen zijn van misdragingen door bestuurders van ondernemingen, al worden die zelden breed uitgemeten. Philips-deelneming krijgt $ 400 miljoen boete, kopte het Financieele Dagblad boven een klein artikeltje op 14 november Een heel klein artikeltje, hoewel 400 miljoen dollar toch veel geld is. Het betrof verboden prijsafspraken gemaakt door LG display met onder meer Sharp en Chunghwa. Deze producenten bepaalden in geheime bijeenkomsten de prijzen van schermen voor computers en televisies in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Dergelijke wereldwijde samenspanningen zijn geen uitzondering. Air France-KLM schikt kartelzaak, kopte NRC Handelsblad op 27 juni van Boven een klein artikeltje, waarin werd beschreven dat de luchtvaartmaatschappij een schikking had getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over prijsafspraken op het gebied van vrachtvervoer. De onderneming betaalt een boete van 350 miljoen dollar. Daarvan komen er 140 miljoen voor rekening van KLM en 210 miljoen voor rekening van Air France. Voor rekening van de aandeelhouders in de onderneming om precies te zijn, niet voor de hoogste werknemers. Want hoewel een bestelwagen chauffeur een boete voor te hard rijden zelf moet betalen, wanneer hij de snelheidslimiet ruim overschrijdt, komt de vraag of bestuurders 9

12 boetes zelf moeten betalen niet eens aan de orde. 8 Het bestuur van de luchtvaartmaatschappij had wel rekening gehouden met deze uitgavenpost. In de jaarcijfers was al een voorziening getroffen van 530 miljoen voor kartelonderzoeken in de Verenigde Staten en Europa. 9 Nu de Amerikaanse zaak is geschikt, is het wachten op hoe hoog de Europese Commissie de boete aan deze kant van de oceaan vast stelt. 10 AkzoNobel ontliep een boete van 240 miljoen euro door de Europese Commissie te informeren over het peroxide kartel, waar de onderneming jarenlang aan had meegedaan. Europa heeft als handhavingmiddel dat wie het eerste klikt er zonder kleerscheuren vanaf komt, en dat lijkt goed te werken. In 2008 heeft de rechter vastgesteld dat ook adviseurs die hulp bieden bij kartelafspraken aansprakelijk gesteld kunnen worden en de Nederlandse Mededinging Autoriteit (MNA) speelde hier handig op in door via een persbericht te melden dat ook consultants een boete kunnen ontlopen door op tijd te klikken. Het Duitse Siemens betaalde in 2008 een schikking van 800 miljoen dollar aan het Amerikaanse ministerie van justitie omdat is uitgekomen dat het bedrijf meer dan een miljard aan steekpenningen heeft uitgegeven om in allerlei landen aan opdrachten te komen. Veruit de hoogste boete ooit. 11 Een Duitse rechter veroordeelde intussen een voormalig bestuurder van Siemens wegens corruptie tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 10 8 Integendeel, veelal worden bestuurders daartegen beschermd. Toen het aftredende bestuur van Fortis zijn aandeelhouders op 13 februari 2009 een statutenwijziging voorlegde ter statutaire vrijwaring van alle bestuurders, die op of na 3 oktober 2008 lid zijn of waren van de raad van bestuur, werd daarbij als argument gegeven dat zo n vrijwaring in Nederland onder andere wordt gebruikt door: Aegon, AkzoNobel, ASML, BAM, DSM, Fugro, Heineken, KPN, Philips, Randstad, Reed Elsevier, SBM Offshore, TNT, Unilever en USG People. Opmerkelijk genoeg lijkt men in andere sectoren strenger dan in het bedrijfsleven. In januari 2009 vroeg de Tweede Kamer staatssecretaris Jet Bussemaker te onderzoeken hoe falende bestuurders in de zorgsector aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die ze hebben aangericht. 9 Ter referentie: Begin 2009 kocht Air France-KLM voor 320 miljoen euro een kwart van Alitalia. 10 Air France en KLM behoorden tot een groep van 30 luchtvaartmaatschappijen die tussen mei 2001 en februari 2006 illegaal samenwerkten op het gebied van vracht, waardoor ze de prijzen konden verhogen. 11 En naar verluidt kost de assistentie van juristen en de accountant (Deloitte) Siemens nog meer dan de boete.

13 euro. Die bestuurder ondersteunde in het geheim de vakbond AUB, om te zorgen dat de vakbond IG Metall minder te zeggen had bij Siemens. Bovendien bleek hij medeplichtig aan belastingontduiking. Deutsche Bank, die Siemens topman Von Pierer als commissaris had genomineerd, zag op het laatste moment maar af van deze voordracht. 12 Maar de commissarissen van Siemens zelf stelden begin 2009 de aandeelhouders voor om het variabele deel van hun beloning te verhogen. Dit omdat hun werklast was toegenomen. 13 In een lang lopend onderzoek naar Siemens Franse collega Alstom is nog steeds onduidelijk hoe deze onderneming tussen 1998 en 2003 honderden miljoenen wist te betalen via een tussenpersoon in Brazilië. Het clandestiene netwerk dat tot nu toe is ontrafeld doet denken aan een spionageroman. In Nederland besloot het Gerechtshof in Den Haag op 22 mei 2008 dat er een voorlopig getuigenverhoor mag worden gehouden naar mogelijk onrechtmatig handelen jegens (kleine) aandeelhouders door glasvezelexploitant KPNQwest. De Ondernemingskamer oordeelde al in december 2006 dat zo n onderzoek er moest komen, maar KPN en andere betrokken partijen doen er alles aan om dat te voorkomen. In wiens belang? Dezelfde corporate governance vraag kon in 2008 aan het bestuur van Fortis worden gesteld. Waarom verzette Fortis zich voor de rechter tegen een onderzoek naar mogelijk wanbeleid van bestuurders? In wiens belang is het om zo n onderzoek te weigeren? Bestuurders zijn niet altijd lieverdjes. In februari 2008 bleek dat Klaus Zumwinkel, de 12 Opmerkelijk bij Siemens is dat de vennootschap zelf juridische stappen zetten tegen voormalige bestuurders, ook tegen de voormalige bestuursvoorzitters Heinrich von Pierer en Klaus Kleinfeld. De raad van commissarissen heeft dit gedaan onder druk van buitenlandse aandeelhouders die dreigeden de commissarissen aansprakelijk te stellen, als die geen schade zouden claimen bij voormalige managers. (Zie voetnoot 8) 13 Hoewel de Nederlandse Corporate Governance Code een variabele beloning voor commissarissen afwijst, beveelt de Duitse Governance Code juist aan om commissarissen ook winstafhankelijk te belonen. De timing van het voorstel riep echter weerstand op bij aandeelhouders en werknemers. De koers van het aandeel was de voorgaande 12 maanden met 60 procent is gedaald en de onderneming had aangekondigd medewerkers te ontslaan. 11

14 ceo van Deutsche Post een Liechtensteinse bankrekening gebruikte om aan belasting te ontduiken. En toen de Ierse regering eind 2008 Anglo Irish Bank met 1,5 miljard euro moest steunen, bleek opeens dat deze bank 150 miljoen euro aan zijn bestuurders en commissarissen had geleend. Leningen aan bestuurders moeten in het jaarverslag worden vermeld, maar de bank boekte acht jaar lang ieder jaar, vlak voor de balansdatum, die persoonlijke leningen even over naar een andere bank, de Irish National Building Society, zodat ze niet op de eigen balans verschenen. Die collega s wisten natuurlijk van niets en ook de accountant waren deze praktijken nooit opgevallen. 14 Andere bestuurders letten juist weer té goed op. Deutsche Telecom moest in juni van 2008 bekennen dat het bedrijf niet alleen eigen bestuurders (werknemersvertegenwoordigers) bespioneerde en hun telefoon aftapte, maar dat in 2005 en 2006 ook bij enkele journalisten had gedaan. Meestal duurt het lang voordat malversaties boven tafel komen. In Nederland leverde een door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker begin 2008 harde kritiek op het voormalige bestuur en de raad van commissarissen van LCI Technology, een ICT onderneming die ruim zes jaar eerder - op 17 december failliet was verklaard. Soms gaat het sneller, maar snelheid hoeft geen pre te zijn. In de zomer begon uitzender DPA Flex een onderzoek naar verrichtingen van oprichter en ex-directeur Peter Smit wegens vermoedens van verduistering van kapitaal, maar eind oktober meldde de onderneming dat juridische acties die betrekking hebben op het onderzoek worden gestaakt. Er was geen reden voor. Op de laatste beursdag van 2008 werd bekend dat enkele bestuursleden van het Indiase - maar behalve in Bombay ook in Amsterdam en New York aan de beurs genoteerde - Satyam Computer Services opstapten. Even tevoren waren aandeelhouders ongerust Begin 2009 werd duidelijk dat de bank veel meer slechte leningen in de boeken had en besloot de Ierse overheid om de Anglo Irish geheel te nationaliseren.

15 geworden omdat het bestuur van de onderneming voor $ 1,6 miljard belangen wilde kopen in twee bouwbedrijven die in handen waren van Satyam-oprichter en voorzitter van de board, Ramalinga Raju. Even later bevestigde de Wereldbank dat zij Satyam voor acht jaar geen opdrachten meer zou verlenen omdat het bedrijf getracht zou hebben Wereldbank medewerkers om te kopen in ruil voor nieuwe contracten. 15 Op 7 januari trad Ramalinga Raju af. In een brief bekende hij jarenlang de cijfers gemanipuleerd te hebben. Zo zou $ 1 miljard aan contanten op de balans fictief zijn. Hiermee had opkomende economie India zijn eigen Enron-schandaal. Veel van wat binnen ondernemingen gebeurt, blijft echter onopgemerkt. Niet alleen in India. Nadat het Hof van Beroep in Brussel op 12 december de beslissingen van de raad van bestuur van Fortis van 3,5 en 6 oktober had opgeschort, moest dat bestuur even goed rekenen, wat nu de financiële positie van de onderneming was. Vijf dagen later, op 17 december was men eruit. In een persbericht van twaalf pagina s werd een update van de financiële positie verstrekt, zodat de beurshandel weer kon doorgaan. Weer een week later bleek men toch een paar miljard valuta-aankopen (verricht op 8 december) over het hoofd te hebben gezien. Als gevolg van het koersverlies op die aankopen moest Fortis de dag voor Kerstmis in een persbericht van 1 pagina nog een extra verlies van 295 miljoen euro melden. 16 Goed ondernemingsbestuur is altijd een actueel onderwerp, ook in Maar slechts in één geval is echt geconstateerd dat aandeelhouders wanbeleid pleegden. Dat was bij het niet beursgenoteerde krantenconcern PCM. Daar brachten ideële aandeelhouders tussen 2004 en 2007 door onverstandig handelen het bedrijf naar de rand van de afgrond, zo concludeerden de door 15 In september 2008 had Satyam nog de Golden Peacock Award voor goed ondernemingsbestuur gekregen. 16 Terwijl de Belgische bankactiviteiten van Fortis verkocht werden, zouden de gestructureerde kredieten daaruit worden gelicht en in een apart vehikel worden ondergebracht, waar Fortis ruim 3 miljard van zou financieren. Daartoe had men vast ponden en dollars gekocht, blijkbaar denkend dat de rechter de verkoop van de bankactiviteiten tot niet zou blokkeren. Een groot risico, zo bleek. 13

16 de Ondernemingskamer op verzoek van de vakbonden aangewezen onderzoekers. 17 De onderneming ging in 2009 dan ook op zoek naar nieuwe aandeelhouders. 18 PCM is echter niet beursgenoteerd. Dat aandeelhouders in beursfondsen zich misdragen zouden hebben is in Nederland in 2008 niet gebleken. 19 Vanwaar dan toch die kritiek op aandeelhouders? Misschien moeten aandeelhouders en bestuurders van ondernemingen elkaar gewoon beter leren kennen. In de Miljoenennota van 2008 stond dat er in 2009 een systeem komt van communicatie tussen onderneming en aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling. Dat eerste bestaat natuurlijk al in de vorm van vergaderingen van aandeelhouders, informatieve bijeenkomsten en schriftelijke rapportage. Waar het om gaat is dat bestuurders van ondernemingen hun aandeelhouders graag willen kunnen identificeren. Nieuw in het plan van minister Bos is dat ook aandeelhouders de mogelijkheid krijgen hun medeaandeelhouders te identificeren. Rendement en risico De aandacht van het brede publiek voor corporate governance is gerelateerd aan het beleggingsklimaat. Vooral bij plotselinge dalingen van het koersniveau, neemt de aandacht toe voor de manier waarop De onderneming zelf zei in een persbericht van 15 december lessen te trekken uit het onderzoek. Aandeelhouder Stichting Democratie en Media zei in een eerste reactie te vinden dat de onderzoekers de besluitvorming van destijds onvoldoende in hun (!) historische context plaatsen. 18 Stichting Democratie en Media (SDM) houdt 90,3 procent van de aandelen PCM. De financiële behoefte van PCM is van een grootte die onze financiële kracht te boven gaat, aldus een woordvoerder in het Financieele Dagblad van 17 januari Volgens die krant had de stichting op dat moment nog 45 miljoen in kas, tegen ruim 100 miljoen een jaar eerder. In reactie op het onderzoekrapport zei SDM bereid te zijn haar belang te laten verwateren. 19 Wel is in mei 2008 beleggingsfonds Recalcico door een groep schuldeisers aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van het bankroet van enkele dochtermaatschappijen van het beursfonds Dico International, waar Recalcico meerderheidsaandeelhouder is. Daar staat tegenover dat de algemene vergadering van aandeelhouders de voormalige bestuursvoorzitter en commissarissen van Dico geen décharge verleende, mede omdat de accountant geen oordeel kon geven over de getrouwheid van de jaarrekening over 2007.

17 ondernemingen hun aandeelhouders behandelen. Die aanleiding was er in 2008 vooral in de tweede helft van het jaar. Hoewel de stemming ter beurze ook aan het begin van het jaar al aarzelend was, kwam de echte neergang pas veel later. In de eerste helft van 2008 haalden de grootste beursgenoteerde bedrijven (opgenomen in de AEX index) een winst van netto ruim 42 miljard euro. Ongeveer evenveel als dezelfde periode van het voorgaande jaar. Ze merkten dus nog niet zoveel van de kredietcrisis, die toen al maanden lang woedde. Volgens de president van De Nederlandsche Bank begon de kredietcrisis immers op 8 augustus De echte gevolgen daarvan kwamen pas dertien maanden later aan het licht: in september In de eerste helft van 2008 betaalden alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen bij elkaar hun aandeelhouders nog 20 miljard euro. 21 Dat bedrag komt overeen met 4 procent van de beurswaarde van al die bedrijven aan het eind van Begin 2008 lag het rendement op een 10-jarige staatslening op 3,95 procent. Het rendement op aandelen lag dus ondanks de kredietcrisis nauwelijks hoger. Op de lange termijn is beleggen in aandelen - wanneer dividend, koerswinst en geherinvesteerd dividend worden opgeteld - wel rendabeler gebleken dan beleggen in obligaties. Maar het dividendrendement alleen ligt zelden of nooit hoger dan de rente op staatsobligaties. Dat indiceert dat aandeelhouders in beursgenoteerde 20 Wellink over de kredietcrisis. DNB Magazine nr 5, 2008, 8. Per 1 januari 2008 werden de nieuwe Basel II richtlijnen van kracht die de kapitaaleisen voor banken bepalen. Deze richtlijnen, opgesteld door het zogenaamde Basel comité onder leiding van Nout Wellink, maakten voor bijvoorbeeld ING dat het overtollige kapitaal, per die datum steeg van ruim 4 tot bijna 10 miljard euro. ING kon in de eerste helft van 2008 dan ook gewoon doorgaan met het inkopen van eigen aandelen tot een bedrag van 3 miljard. Een half jaar later moest de Nederlandse overheid ING 10 miljard extra vermogen ter beschikking stellen. ING was niet de enige bank die midden in de kredietcrisis van de toezichthouders meer ruimte kreeg. Volgens een onderzoek van kredietbeoordelaar Moody s onder 158 banken in 32 landen, zag twee derde van die banken zijn (boekhoudkundige) solvabiliteit in 2008 toenemen dankzij de Basel II regels. Begin 2009 kondigde de centrale bankiers aan de Basel eisen te willen verzwaren. 21 Van de grotere ondernemingen hervatte Ahold in 2007 zijn dividendbetalingen na deze vier jaar te hebben opgeschort. ASML keerde in 2007 voor het eerst in zijn bestaan dividend uit (en moest in 2008 fors bezuinigen). De grootste dividendbetaler, olieconcern Shell, verhoogde in januari zijn dividend dat per kwartaal wordt uitbetaald met 11 procent van $ 0,36 tot $ 0,40. Maar omdat Shell sinds 2006 zijn dividend in dollars uitkeert voordien in euro hangt het van de koersontwikkeling van de dollar af, of dit voor Europese beleggers echt een stijging is. 15

18 ondernemingen zeker niet te veel zeggenschap hebben. Eerder te weinig. Zij slagen er immers niet in om een echte risicopremie te bedingen bij de onderneming. Obligatiehouders lukt dat wel. Die hadden in 2008 genoeg zeggenschap om de risicopremie op bedrijfsleningen enkele procenten op te voeren. Aandeelhouders lopen wel risico, maar worden daar niet voor beloond Aandeelhouders lopen wel risico, maar worden daar niet altijd voor beloond. 22 De kernvraag van corporate governance is hoe aandeelhouders zich ervan kunnen verzekeren dat ze wél die risicopremie ontvangen. 23 Dat vraagt een actieve opstelling van aandeelhouders. Maar niet elk activisme is succesvol. Beleggen in ondernemingen met een slecht bestuur om vervolgens op constructieve wijze in dialoog met het bestuur te treden en zo de resultaten te verbeteren is de methode die wordt gevolgd door Hermes, de vermogensbeheerder van het grootste Britse pensioenfonds - dat van British Telecom. De zogenaamde focus funds van Hermes daalden in 2008 met 58 procent in waarde. Dat was 27 procent slechter dan de benchmark die de fondsen zelf als maatstaf hanteren. Terug naar het geld dat aandeelhouders wél verdienden. Van de 20 miljard euro die aandeelhouders in 2008 van Nederlandse bedrijven ontvingen, was slechts 12,3 miljard dividend. (Een stijging van 0, Tenminste, niet in contanten door de ondernemingen waarin zij beleggen. Misschien wel door andere beleggers die de aandelen kopen tegen een hogere prijs. 23 Een vraag die zeker voor pensioenfondsen relevant is, daar hun dekkingsgraad alleen kan toenemen als hun beleggingen meer opbrengen dan de rente op staatsleningen. Het pensioenfonds van Wegener dat in december 2008 een herstelplan bij de Nederlandsche Bank indiende, rekende daarin op een rendement op aandelenbeleggingen van 7,5 procent per jaar in de komende drie jaar.

19 miljard ten opzichte van 2007). 24 En het is goed om te bedenken dat ruim een derde van al dit dividend in 2008 werd uitgekeerd door banken en verzekeraars. 25 Beleggers zullen dan ook niet blij zijn dat de Europese Commissie, in haar regulering van de overheidssteun uit hoofde van mededinging, in 2008 beperkingen heeft gesteld aan het dividend dat financiële instellingen die steun ontvangen mogen uitkeren. Commissaris Kroes stelde geen grenzen aan de salarissen van medewerkers en bestuurders, maar wel aan de risicopremie voor aandeelhouders. De crisis van 2008 Het duurde even voordat de effecten van de crisis echt zichtbaar werden, maar toen dat eenmaal het geval was, doemde weer een ander vraagstuk op: Door de financiële crisis bestaat het gevaar van te positieve dan wel te negatieve inschattingen van het bestuur van de onderneming in het jaarverslag, zo waarschuwden de accountantsorganisaties NIVRA en NOvAA in hun audit alert van 19 december De beoordeling van het realiteitsgehalte van planningen en prognoses zal extra aandacht vragen. Als het bestuur de risico s die samenhangen met een slechter economisch klimaat niet goed tot uiting brengt in de jaarrekening, kan dit leiden tot een andere dan een goedkeurende verklaring, dreigden de accountants. Elf maanden eerder, ontkenden veel bedrijven nog dat de kredietcrisis grote gevolgen zou hebben. Op de laatste dag van januari 2008 kwam Akzo Nobel onverwacht met een tussentijds bericht, nadat beleggers 24 Naast dividend kregen aandeelhouders 8 miljard terug uit ondernemingen via de inkoop van eigen aandelen door bedrijven die vonden dat ze nog steeds teveel kapitaal op hun balans hadden staan. Dit bedrag lag beduidend lager dan in voorgaande jaren. Alleen de AEX ondernemingen kochten in 2007 voor 24 miljard euro eigen aandelen in en in 2006 voor 15 miljard. 25 Ook op dividend zijn derivaten te bedenken. In april 2008 introduceerde beursbedrijf Euronext speciale dividend indices. Hierin zijn de aandelen opgenomen van ondernemingen die het voorgaande kalenderjaar het hoogste dividend hadden betaald. De AEX hoogdividend index bevatte bij oprichting twaalf fondsen, waaronder de financiële waarden Fortis, ING en Aegon. Deze ondernemingen kondigden een paar maanden later aan geen dividend over 2008 te zullen betalen. 17

20 zich zorgen begonnen te maken over het effect van de malaise op de Amerikaanse huizenmarkt, waar Akzo Nobel door de overname van ICI in 2007 de tweede verffabrikant was geworden. Die zorg wilde de onderneming wegnemen. Akzo meldde dat de resultaten van de decoratieve verven van ICI in het vierde kwartaal van 2007 aanzienlijk waren verbeterd ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar vooral in Noord Amerika. Akzo Nobel kwam met dit tussentijdse bericht omdat de volledige jaarresultaten pas op 6 maart gepubliceerd zouden worden, een maand later dan gebruikelijk. We wilden zo snel mogelijk transparantie bieden, aldus de woordvoerder van het concern. Lukte dat? Analist Dirk Peeters van KBC Securities concludeerde op basis van het tussentijdse bericht van Akzo Nobel dat de vrees voor de negatieve invloed van de Amerikaanse huizenmarkt volledig ongefundeerd is geweest. 26 Optimisme over de nabije toekomst lijkt echter een veel voorkomende karaktertrek bij bestuurders van beursfondsen. Royal Bank of Scotland (RBS) haalde begin 2008 nog 12 miljard pond aan nieuw aandelenkapitaal op in de grootste claimemissie uit de Europese geschiedenis. Ceo Fred Goodwin verklaarde dan ook niet nog eens een beroep op de markt te zullen doen. Maar in december moest RBS toch een nieuwe claimemissie van 5 miljard pond doen. Omdat beleggers de aandelen niet wilden kopen, deed de Britse overheid dat, waardoor het belang van de staat op 58 procent kwam. Goodwin was in november al vertrokken toen duidelijk was dat er toch nòg een emissie moest komen. Ook chairman Tom McKillop had toen zijn vertrek aangekondigd. Inmiddels is al het bij aandeelhouders aangetrokken kapitaal verdwenen. In januari 2009 kondigde RBS een verlies van 28 miljard pond (euro 31 miljard) over 2008 aan. Dit was het grootste verlies ooit geleden door een Britse onderneming. 27 Op de beurs was RBS toen nog maar 5 miljard euro waard. Nieuwe Het Financieele Dagblad, 1 februari Twee weken eerder had ook PGG, de andere grote verfproducent gezegd geen recessie in de VS te verwachten. 27 Dat record stond op naam van Vodafone dat in 2006 een bedrag van 22 miljard pond verloor..

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 augustus 2007 2060720950 FM 2007-1806 U Onderwerp

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Aandeelhouder doorstaat toets Tabaksblat nog niet

Aandeelhouder doorstaat toets Tabaksblat nog niet Aandeelhouder doorstaat toets Tabaksblat nog niet 7 oktober 2005 - Goed bestuur zoals dat wordt beschreven in de code- Tabaksblat moet van twee kanten komen. De bedrijfsbestuurders moeten hun organisatie

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC

Nadere informatie

De grootste zeepbel ooit. November 2017

De grootste zeepbel ooit. November 2017 De grootste zeepbel ooit November 2017 1 2 Long-Term Capital Management 1994-1998 Eigen vermogen: Geleend geld: Strategie: Beheerders: $ 4 miljard $ 125 miljard geleend Arbitrage ( bv. inspelen spread

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Jaarverslag Governance- en Stemverslag AEGON Asset Management Nederland

Jaarverslag Governance- en Stemverslag AEGON Asset Management Nederland Jaarverslag 2012 Governance- en Stemverslag AEGON Asset Management Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Procedure rondom stemmen 4 Aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE OIM HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE OIM HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE OIM HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Opportunity Investment Management plc (OIM) op 17 januari 2017 voorafgaandelijk

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Voor de docent Algemeen Door het beursspel krijgen leerlingen een duidelijker beeld van hoe koersen op de beurs worden beïnvloed. Het kan voor

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

DE WINST VAN DUURZAAM ONDERNEMEN - WORDT GOED GEDRAG BELOOND? -

DE WINST VAN DUURZAAM ONDERNEMEN - WORDT GOED GEDRAG BELOOND? - DE WINST VAN DUURZAAM ONDERNEMEN - WORDT GOED GEDRAG BELOOND? - Jeroen Derwall Erasmus Universiteit Rotterdam Nationaal Sustainability Congres Bussum, 16 Maart 23 AGENDA Introductie Duurzaam Ondernemen

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie