Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag Connected met technologische innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie"

Transcriptie

1 Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2009 Connected met technologische innovatie

2 MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Our materials are at the cutting edge of textile technology, chemical technology and material technology. Our systems and materials generate added-value solutions. Our customers make a difference with our materials and systems. This generates growth and continuity. Onze heldere visie, missie en strategie geven richting aan de onderneming. De strategie focust op waardeketenmanagement. In de dagelijkse praktijk wordt bij het structureren, implementeren en operationaliseren van de business gewerkt aan de hand van het TenCate-businessmodel. Onze uitdaging ligt in het vinden van de ultieme balans tussen de vier hoekstenen. Het Britse Xennia Technology ltd (79%) is een van de weinige specialisten ter wereld in de ontwikkeling van productieprocessen op basis van inkjettechnologie. De specialiteit van Xennia bestaat uit het combineren van de technologie (hardware) met besturingssystemen (software) op basis van zelf ontwikkelde chemische recepturen voor inkten, coatings et cetera. Xennia beschikt over een scala van inktrecepturen voor toepassingen in bijvoorbeeld schakelingen (printed electronics), infraroodreflectie, coatings met zelfreinigende werking en speciale inkten voor toepassing in de drukkerijsector (bijvoorbeeld gepersonaliseerde labelprinters). Commercieel overzicht en profiel

3 COMMERCIEEL OVERZICHT Per 1 januari 2010 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van werkmaatschappijen die intensief samenwerken op het gebied van onderzoek & ontwikkeling, productie, marketing en verkoop. Voor het overzicht van de juridische entiteiten van de onderneming wordt verwezen naar de binnenzijde van het achteromslag. SECTOR ADVANCED TEXTILES & COMPOSITES PROTECTIVE FABRICS Beschermende en veiligheidsweefsels voor de industrie, dienstverlening, brandweer en defensie. OUTDOOR FABRICS Beschermende weefsels voor outdoortoepassingen. SPACE & AEROSPACE COMPOSITES Geavanceerde composietmaterialen voor de ruimtevaart- en luchtvaartindustrie en industriële toepassingen. TenCate Protective Fabrics Americas TenCate Protective Fabrics EMEA TenCate Protective Fabrics Asia TenCate Outdoor Fabrics Europe TenCate Advanced Composites Americas TenCate Advanced Composites Europe SECTOR GEOSYNTHETICS & GRASS GEOSYNTHETICS Synthetische weefsels, non-wovens en grids voor infrastructuur, civiele techniek en wegen waterbouw. INDUSTRIAL FABRICS Synthetische weefsels, non-wovens en grids voor land- en tuinbouw, milieusector, bouwnijverheid, watermanagement en recreatie. GRASS Kunstgrascomponenten en -systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke projecten. TenCate Geosynthetics Americas TenCate Geosynthetics EMEA TenCate Geosynthetics Asia TenCate Industrial Fabrics Americas TenCate Industrial Fabrics EMEA TenCate Industrial Fabrics Asia TenCate Grass Americas TenCate Grass EMEA TenCate Grass Asia Edel Grass, Nederland (joint venture) GreenFields, Nederland (deelneming) TigerTurf, Nieuw-Zeeland (deelneming) SECTOR OVERIG TenCate heeft eigen productievestigingen en verkoop INKJETTECHNOLOGIE Gespecialiseerde inkjettechnologie voor industriële toepassingen. TECHNISCHE COMPONENTEN Technische rollers en componenten voor met name printers, copiers, faxapparaten, post sorteermachines en geldautomaten. Xennia Technology, Verenigd Koninkrijk TenCate Enbi North America TenCate Enbi Europe TenCate Enbi Asia HOLDING & SERVICES Holdingactiviteiten Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2009

4 PROFIEL ADVANCED ARMOUR Geavanceerde composiet- en keramische materialen voor de bescherming van personen, voertuigen en vaartuigen van politie, landmacht, luchtmacht, marine en civiele diensten. TenCate Advanced Armour Americas TenCate Advanced Armour EMEA Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een internationaal opererende onderneming die textieltechnologie combineert met chemische processen bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen. Rond deze technologische basis zijn markttoepassingen geformeerd. Wereldwijd neemt TenCate in haar kernmarkten leidende posities in. TenCate profileert zich binnen haar strategische kernactiviteiten als ontwikkelaar en producent van materialen met onderscheidende eigenschappen. De onderneming structureert product- en procesontwikkeling en stimuleert technologische vernieuwing om blijvend leidende marktposities in te nemen. Samen met partners en eindgebruikers ontwikkelt TenCate klantspecifieke oplossingen. De systeemaanpak is daarbij leidend. De groei van TenCate is vooral gebaseerd op mondiale trends, te weten veiligheid/ bescherming en duurzaamheid/milieu. De mate rialen van TenCate worden hoofdzakelijk toegepast voor: persoonlijke veiligheid en bescherming van de leef- en werkomgeving; modernisering van leger- en politieuitrusting; lucht- en ruimtevaart (verlaging brandstofkosten door lichtere materialen); watermanagement en zorg voor het milieu. TenCate heeft wereldwijd in totaal circa medewerkers in dienst alsmede gecontracteerd en streeft een ethisch en maatschappelijk verantwoorde werkwijze na. TenCate stimuleert haar medewerkers ondernemend, flexibel en creatief te zijn. Daarin brengt de onderneming het streven naar vooruitgang en duurzaamheid voor alle belanghebbenden tot uitdrukking. Geografische spreiding omzet in 2009 in procenten Naar bestemming Naar herkomst 50 kantoren in de volgende landen ( ): REST WERELD AZIË MIDDEN & ZUID-AMERIKA VS + CANADA MIDDEN OOSTEN OVERIG EUROPA OVERIG EU SPANJE ITALIË OOSTENRIJK FRANKRIJK ENGELAND DUITSLAND BELGIË NEDERLAND

5 Jaarverslag 2009 Koninklijke Ten Cate nv Profiel Binnenzijde omslag Commercieel overzicht Binnenzijde omslag Geografische verdeling Binnenzijde omslag Kerngegevens 3 Belangrijke ontwikkelingen in Evaluatie actieplannen Acties voor Visie, missie, strategie en doelstellingen 8 TenCate technologie-overzicht 10 Het aandeel TenCate 12 Verbondenheid 14 Verslag raad van commissarissen 16 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 19 Bestuurlijke gegevens 22 Verslag raad van bestuur 25 Algemeen 25 Financiële gang van zaken 27 Gebeurtenissen na balansdatum 30 Gang van zaken en vooruitzichten 30 Activiteiten per sector 33 Corporate informatie 56 Corporate governance 56 SWOT-analyse 58 Risicomanagement 61 Human resources management 67 Informatietechnologie 70 Corporate intellectual property 71 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 72 Bestuursverklaring 77 Jaarrekening Overige gegevens 148 Tienjarenoverzicht 152 Overzicht werkmaatschappijen en deelnemingen Binnenzijde omslag Colofon Buitenzijde omslag

6 EBITA EN NETTORESULTAAT in miljoenen euro Bedrijfsresultaat voor amortisatie Nettoresultaat OMZET PER SECTOR in miljoenen euro Advanced Textiles & Composites Geosynthetics & Grass Overig EBITA PER SECTOR in miljoenen euro Advanced Textiles & Composites Geosynthetics & Grass Overig GEGEVENS PER AANDEEL in euro Nettoresultaat Dividend ,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0, , Koninklijke Ten Cate nv

7 Kerngegevens in miljoenen euro, tenzij anders vermeld RESULTATENREKENING Opbrengsten 842, ,6 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 75,4 126,1 Bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) 41,5 95,4 Bedrijfsresultaat voor amortisatie in % van de opbrengsten (EBITA-marge) 4,9% 9,2% Bedrijfsresultaat (EBIT) 32,7 83,8 Nettoresultaat 23,9 51,1 Nettoresultaat exclusief verkochte activiteiten en bijzondere waardeverminderingen 19,3 51,1 GECONSOLIDEERDE BALANS EN RENDEMENT Netto geïnvesteerd vermogen (ultimo) 620,9 746,6 Rendement op gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen 5,7% 13,4% Netto rentedragende schulden (ultimo) 195,5 331,1 GECONSOLIDEERDE KASSTROOM Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 144,8 48,7 Investeringen minus desinvesteringen vaste activa 12,9 35,2 Vrije kasstroom 131,9 13,5 Saldo acquisitie / vervreemding werkmaatschappijen en deelnemingen 3,3 88,1 UITSTAANDE AANDELEN (X 1.000) Aantal uitstaande aandelen jaarultimo Gewogen gemiddeld aantal aandelen (voor verwatering) Gewogen gemiddeld aantal aandelen (na verwatering) GEGEVENS PER AANDEEL Nettoresultaat 0,97 2,18 Nettoresultaat exclusief verkochte activiteiten en bijzondere waardeverminderingen 0,79 2,18 Verwaterd nettoresultaat 0,97 2,17 Verwaterd nettoresultaat exclusief verkochte activiteiten en bijzondere waardeverminderingen 0,79 2,17 Dividend per aandeel 0,60 0,85 Eigen vermogen 15,19 15,31 MEDEWERKERS Aantal mensjaren ultimo waarvan in Nederland * 2009: exclusief resultaat op verkoop Geofabrics, Permess Hong Kong en bijzondere waardeverminderingen Jaarverslag

8 Belangrijke ontwikkelingen in 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van het managen van de kasstroom en daarmee het bewaken van de bankconvenanten, met name de schuldratio (debt/ebitda). Dit gaf onder meer aanleiding tot een temporisatie van de productie om voorraadvorming te beperken en tot een terughoudend risicobeleid ten aanzien van debiteuren. De onderneming heeft haar doelstellingen ten aanzien van omzetgroei en winstoptimalisatie moeten loslaten. De omzet daalde naar 842 miljoen (autonoom 18%). In 2009 was sprake van bijzondere lasten ten bedrage van 11 miljoen (2008: per saldo bate van 5 miljoen), waarvan 6,4 miljoen reorganisatiekosten. Hiervan werd circa 5 miljoen ten laste gebracht van het resultaat over het vierde kwartaal. Speerpunten van het beleid waren derhalve cashmanagement en kostenbesparingen. Het gevolg van dit beleid, op basis waarvan TenCate op eigen kracht de financiële krapte wist te overwinnen, is dat de uitgangspositie goed is en relatief snel kan worden geprofiteerd van marktherstel. Het personeelsbestand is gedurende 2009 ingekrompen met 15%. De personeelskosten zijn als gevolg hiervan in 2009 met 17 miljoen gedaald. Voor onderdelen van de Nederlandse productie werden rationalisatiemaatregelen genomen om de efficiency te vergroten. Met deze maatregelen werden de oorspronkelijke plannen voor een geleidelijke concentratie van de productie versneld. Mede door het financieel beleid, de opgetreden onderbezetting van de productie en een forse daling van de vraag binnen sommige marktsegmenten daalde de EBITA tot 41,5 miljoen (autonoom 58%). De belangrijkste daling van de resultaten deed zich voor bij de Nederlandse bedrijven in beschermende weefsels en binnen de sector Geosynthetics & Grass, voornamelijk door terughoudendheid ten aanzien van de kunstgrasactiviteiten. De off-seasonverkopen in het vierde kwartaal ten aanzien van kunstgrasvezels werden gelimiteerd. De nettowinst over 2009 bedroeg 23,9 miljoen (2008: 51,1 miljoen). Gecorrigeerd voor bijzondere posten bedroeg de (operationele) winstdaling 42%. Met uitzondering van de Amerikaanse markt voor ballistische bescherming ontwikkelde de omzet in defensiegerelateerde markten zich gunstig. TenCate neemt een leidende positie in op het gebied van bescherming van mens en materieel. De verwachte groei in composietmaterialen voor de vliegtuigmarkt bleef uit als gevolg van problemen bij de ontwikkeling van nieuwe passagiersvliegtuigen en door de sterk gereduceerde financieringsmogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen. Daardoor werden leveringen uitgesteld of vliegtuigen afbesteld. De militaire markt daarentegen ontwikkelde zich gunstig. Opnieuw liet de omzet van vlamvertragende materialen voor de vervaardiging van legeruniformen (onder meer TenCate Defender M) een forse groei zien. Binnen dit assortiment werden nieuwe producten ontwikkeld en goedgekeurd voor toekomstige projecten. Deze productportefeuille maakt een dominant aandeel uit van de totale productportfolio van de marktgroep Protective Fabrics. Begin 2009 werd een belang genomen in TigerTurf International ltd (Auckland, Nieuw-Zeeland), een toonaangevend aanbieder van kunstgrassystemen. Het bedrijf is vooral actief in Australië en Nieuw-Zeeland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. De deelneming in Geofabrics Australasia pty ltd (Cheltenham, Australië) werd afgestoten aan de andere partner in de joint venture. Met de joint venture was op jaarbasis een omzet gemoeid van circa 30 miljoen. De boekwinst op deze verkoop bedroeg netto 10,1 miljoen. De ontwikkeling ten aanzien van de vierde generatie kunstgras bereikte een belangrijke mijlpaal met de ontwikkeling samen met de machineleverancier van een innovatieve weefmachine voor geïntegreerde kunstgrasconstructies. De marktintroductie van geweven kunstgras vindt plaats in Xennia Technology rondde de ontwikkeling af van een prototype voor het veredelen en bedrukken van textiel door middel van inkjettechnologie. Deze ontwikkeling zal in 2010 commercieel in de markt worden gezet, waarmee de eerste toepassingen voor de textielmarkt zichtbaar worden, naast de overige markten waarin Xennia actief is. 4 Koninklijke Ten Cate nv

9 Evaluatie actieplannen 2009 Evaluatie van de actieplannen die in 2009 zijn aangekondigd. Verlaging van de schuldpositie TenCate heeft ten aanzien van haar financieel beleid reeds vroeg de nodige maatregelen genomen. Acties concentreerden zich op kostenbeheersing en de reductie van investeringen. In april 2009 is het beleid verder aangescherpt en werd nog vrijwel uitsluitend gestuurd op het optimaliseren van de kasstroom. Hoewel dit beleid ten koste is gegaan van de winst bleef de onderneming binnen de met de banken afgesproken convenanten. De financiële doelstellingen op dit punt werden gerealiseerd. Geografische marktontwikkeling TenCate Defender M Nieuwe legerorders buiten Amerika ten aanzien van de productportfolio TenCate Defender M waren niet-materieel. De defensiemarkt is internationaal geen open markt. In sommige gevallen werd de voorkeur gegeven aan lokale producenten. Door de vorming in 2009 van de business unit TenCate Defense & Tactical als onderdeel van de marktgroep TenCate Protective Fabrics wordt gewerkt aan een meer structurele aanpak van de institutionele defensiemarkten buiten de VS. In Amerika groeide de omzet boven verwachting sterk. Technologische ontwikkeling TenCate heeft in 2009 de afdeling corporate technology opgezet. Van hieruit worden technologische ontwikkelingen en samenwerking met externe partijen gecoördineerd. De initiatieven hebben een groot aantal interessante ontwikkelingstrajecten opgeleverd, zoals op het gebied van biopolymeren, filtratie en intelligent geotextiel (TenCate GeoDetect ). Het IJkdijk-project heeft inmiddels een vervolgproject opgeleverd. Sensortechnologie Het businessdevelopmentproject met betrekking tot TenCate Geodetect is internationaal opgezet en ingebed in een nieuwe marktactiviteit binnen de marktgroep TenCate Geosynthetics. Nieuwe generatie kunstgras De ontwikkeling van de weeftechnologie voor kunstgras in het kader van de realisatie van vierde generatie kunstgrassystemen is succesvol afgerond. Eind 2009 werd een eerste pilotveld aangelegd. In 2010 wordt dit proces vervolgd met een marktintroductie. Strategische allianties De strategie van de TenCate Grass-groep om met toonaangevende marktpartijen allianties aan te gaan, is succesvol voortgezet met de verwerving van een belang in de onderneming TigerTurf International ltd (Auckland, Nieuw-Zeeland). Verdere uitbouw marktposities in Azië De uitbouw van de marktpositie in Azië in beschermende weefsels werd enigszins getemporiseerd door de daling van de marktvraag. De joint venture in Bangkok (Thailand) ontwikkelde zich daardoor minder snel. De nieuwe productielocatie voor de Geosyntheticsgroep in Zhuhai (China) profiteerde van de sterke vraag in de Aziatische markt. Ook voor composieten bestaat hier een sterke belangstelling. Verdere uitbouw van de portfolio blijft een aandachtspunt. Dit proces zal geleidelijk verlopen. Waardecreatie Xennia Technology Xennia boekte goede voortgang bij het realiseren van haar doelstellingen. Xennia opereert in markten die de komende jaren, als gevolg van de zich snel ontwikkelende inkjettechnologie voor industriële processen, aanzienlijk zullen groeien. Xennia ontwikkelt oplossingen voor uiteenlopende toepassingsgebieden, zoals de voedings- en textielindustrie, verpakkingsindustrie, medische en elektronische sector. Verdere ontwikkeling Global TenCate Network Op het gebied van de informatietechnologie is het Global TenCate Network verder uitgerold. Door toepassing van dit netwerk is het eenvoudig en veilig om digitaal te kunnen samenwerken en audioen video-conferenties via het interne netwerk af te handelen. Ook is er een substantiële kostenverlaging gerealiseerd doordat hardware en software zijn gecentraliseerd en gestandaardiseerd. Met invoering van dit Global TenCate Network zijn nieuwe technieken omarmd, zoals Office Communicator, Voice-over IP en vervanging van analoge door digitale telefonie. Jaarverslag

10 Corporate technology 3D weven Op basis van de TenCate technology road map werkt de afdeling corporate technology van TenCate aan een reeks baanbrekende concepten. Deze moeten (hoog)technologische innovatie teweeg brengen voor de onderneming. Zo wordt invulling gegeven aan een van de belangrijkste hoekstenen van het TenCate businessmodel. Voor de ontwikkeling van een toekomstvisie op kunstgrassystemen voor sportvelden, is gewerkt aan nieuwe technologieën die alle componenten met sportgerelateerde eigenschappen integreren in het productieproces. In 2009 is een doorbraak gerealiseerd, gebaseerd op verschillende TenCatepatenten. Op een eerste proefmachine worden de componenten nu geïntegreerd geassembleerd tot een kunstgrassysteem. Deze nieuwe techniek ook wel 3D weven geheten is gebaseerd op de veelzijdige expertise van TenCate omtrent hoogwaardige (textiele) materialen. Ze combineert tal van ideeën ten behoeve van betere speleigenschappen, stabiliteit, schokabsorptie, snelle installatie en recyclebaarheid. Ook vermindert deze aanpak energie- en waterverbruik. Connected door technologische innovatie

11 Acties voor 2010 In 2009 werd goede voortgang geboekt op het gebied van productontwikkeling en strategische positionering, wat bijdraagt aan een goede uitgangspositie bij een aantrekkende markt. Hoewel werkkapitaalbeheersing een aandachtspunt blijft, zal meer dan in 2009 prioriteit worden gegeven aan winstgroei. Het gevoerde financiële beleid heeft hiervoor ruimte gecreëerd. TenCate zal zich in toenemende mate richten op opkomende markten en haar verkoopapparaat waar nodig uitbreiden. Voorts zullen via partnerships nieuwe markten worden ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Ashland met betrekking tot de filtratie van industrieel afvalwater. In dit verband is in oktober 2009 met Huntsman Tioxide een order afgesloten ten behoeve van een milieuproject in Maleisië. Samenwerking zoeken met aanpalende technologieën en kennisgebieden draagt bij aan een oplossingsgerichte benadering van de markt. Er zijn reeds verschillende businessdevelopmentprojecten in gang gezet, die voor nieuwe omzet dienen te zorgen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking binnen TAPAS en TPRC. Deze samenwerking heeft als doel verdieping aan te brengen in het gebruik van thermoplastische composieten in de vliegtuigindustrie respectievelijk verbreding te zoeken in andere toepassingsgebieden, zoals automotive en windenergie. De efficiency van de Nederlandse productie zal op onderdelen verder worden verhoogd. Hier is een aanzienlijke verbetering van de resultaten noodzakelijk teneinde deze in lijn te brengen met de rest van de organisatie. Aangezien rekening moet worden gehouden met de specifieke omgevingsfactoren zullen deze locaties zich vooral richten op kennisintensieve en hoogwaardige, klantspecifieke productie. De ontwikkelingen in de inkjettechnologie (Xennia) zijn een belangrijk middel om veredelingsprocessen tegen aanzienlijk lagere kosten op een hoger kwalitatief niveau te brengen. Dit proces zal zich de komende jaren in de productieomgeving dienen te bewijzen. Gelet op het strakke financiële beleid van het afgelopen jaar was er enige terughoudendheid bij de uitvoering van de buy & buildstrategie. Groei door acquisities zal een belangrijk middel zijn om de gestelde groeidoelstelling te realiseren. Het klimaat voor acquisities is verbeterd. Jaarverslag

12 Visie, missie, strategie en doelstellingen VISIE TenCate ontwikkelt en produceert functionele materialen die op basis van hun eigenschappen onderscheidend zijn. TenCate richt zich op wereldwijde trends op het gebied van veiligheid/bescherming en duurzaamheid/milieu en daarvan afgeleide thema s, die de groei van de onderneming stimuleren. Markten vragen naar specifieke kritische functionaliteiten om tegemoet te komen aan bepaalde behoeftes, die veelal worden ingegeven door normeringen of wet- en regelgeving. Veiligheid/ bescherming en duurzaamheid/milieu zijn trends die wereldwijd sterk zijn gereglementeerd. TenCate opereert op het gebied van materiaalwetenschap (material science). Technologische ontwikkeling is een belangrijk middel om aan normeringen en eisen tegemoet te komen of normen zodanig bij te stellen dat vooruitgang kan worden geboekt ten aanzien van functionaliteiten. De producten van TenCate worden toegepast in systemen. Daarbij biedt TenCate in toenemende mate de totale oplossing aan, zelfstandig of in samenwerking met partners. MISSIE Vooruitgang is een van de belangrijke drijfveren van TenCate. TenCate wil leidend zijn in het bieden van oplossingen voor complexe vraagstukken ten aanzien van persoonlijke bescherming en bescherming van de persoonlijke omgeving. TenCate heeft in haar markten wereldwijd een leidende positie bereikt en kan die leidende rol waarmaken, mede gelet op de brede technologische competentie. STRATEGIE De strategie van TenCate is gestoeld op het concept van waardeketenmanagement (global value chain management). De vier hoekstenen van dit beleid zijn: 1. end-usermarketing en een industrieel intellectueel eigendombeleid; 2. productdifferentiatie, gericht op specifieke toepassingen en klanteisen; 3. kostenleiderschap; 4. technologische innovatie. Het acquisitiebeleid van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een leidende technologische en marktpositie, waardoor kritische massa is gerealiseerd. De wereldwijde aanwezigheid in deelmarkten, de brede productportfolio in samenhang met de vooraanstaande technologische positie en het innovatieve karakter van TenCate vormen belangrijke concurrentievoordelen. 8 Koninklijke Ten Cate nv

13 DOELSTELLINGEN KWALITATIEVE STRATEGISCHE DOELEN Het creëren van waarde voor aandeelhouders door het realiseren van rendabele groei op basis van onze kennis, kunde en interne synergie. Hierbij wordt rekening gehouden met onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het bereiken van kritische massa in product-markt-technologiecombinaties door leidende posities in te nemen in wereldwijde marktniches. Het realiseren van een gezonde financiële positie met voldoende slagkracht voor overnames. Het beheren van een evenwichtige portfolio van activiteiten, waarbij product-markt-technologiecombinaties verschillen qua groeimogelijkheden en risicoprofiel. De stimulering van een open, creatieve en ondernemende cultuur voor vooruitgang, verandering en vernieuwing. Het managen van een wereldwijd opererende commerciële organisatie die denkt in (systeem)oplossingen binnen de totale waardeketen. FINANCIËLE DOELSTELLINGEN Het netto geïnvesteerd vermogen moet voldoende rendement genereren. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie als percentage van het gemiddelde netto geïnvesteerd vermogen dient ten minste 15% te bedragen. De financiële positie moet voldoende solide zijn. De verhouding tussen netto rentedragende schuld en bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) dient structureel minder dan 2,5 te bedragen. De doelstelling ten aanzien van winstgroei van 10% is gebaseerd op de EBITA (bedrijfsresultaat voor amortisatie). De sterke daling van de winst over 2009 heeft een trendbreuk veroorzaakt. Dit boekjaar moet als incidenteel jaar worden beschouwd. Op lange termijn blijft de ambitie een jaarlijkse winstgroei van 10%. Voor de realisatie hiervan wordt continuering van de buy & build-strategie nagestreefd. Ook is toename van de toegevoegde waarde en de efficiency noodzakelijk, aangezien de autonome groei van de kernactiviteiten gemiddeld beneden de 10% zal liggen. Er moet een adequate winstmarge worden gecreëerd. De geconsolideerde EBITA-marge dient te stijgen naar ten minste 10%. Businessmodel TenCate Onze heldere visie, missie en strategie geven richting aan de onderneming. De strategie focust op waardeketenmanagement. In END-USER MARKETING business development INNOVATION de dagelijkse praktijk wordt bij het structureren, implementeren en operationaliseren van de business gewerkt aan de hand van het TenCate-businessmodel. Onze uitdaging ligt in het vinden van de ultieme balans tussen de vier hoekstenen. De doorvertaling ervan treft u aan bij de beschrijving van de activiteiten per sector. market market EXTERNAL management product DIFFERENTIATION technology process VALUE CHAIN MANAGEMENT INTERNAL management process portfolio COST LEADER management Alle rechten op het businessmodel van TenCate worden voorbehouden. Jaarverslag

14 TenCate technologie-overzicht END-USER WERELDWIJDE TRENDS Veiligheid en bescherming, duurzaamheid en leefomgeving END-USER MARKETING MARKTEN market management DIFFERENTIATION PRODUCTEN (materialen, modules, systemen) protective fabrics outdoor fabrics space composites aerospace composites VALUE CHAIN MANAGEMENT portfolio management COST LEADER MATERIAALTECHNOLOGIE Vezeltechnologie Textieltechnologie process management Chemietechnologie INNOVATION Biologisch afbreekbaar Polymeertechnologie Inkt samenstellingen Coating vloeistoffen Harsen Et cetera 10 Koninklijke Ten Cate nv

15 TenCate-business model TenCate END-USER MARKETING business development INNOVATION market management EXTERNAL market VALUE CHAIN MANAGEMENT technology INTERNAL process management product process DIFFERENTIATION portfolio management COST LEADER armour composites geosynthetics industrial fabrics grass business development Veredelingstechnologie TenCate Jaarverslag

16 Het aandeel TenCate NOTERING Het aandeel TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en sinds 2008 opgenomen in de AMX-index (Midcap). Circa tien analisten van toonaangevende Nederlandse banken en effecteninstellingen volgen het aandeel actief. De omzet in het TenCate-aandeel steeg op jaarbasis met 6%. Het gemiddeld aantal per dag ver handelde aandelen in 2009 bedroeg Daarbij wordt nauw samengewerkt met de marktgroepen en wordt ervoor gezorgd dat de marketingcommunicatie actief wordt ondersteund. Na vernieuwing van de corporate website is er een toename van het bezoekersaantal van zowel de corporate website als de websites van de werkmaatschappijen. Er is sprake van een toenemende merken beleving in de markt. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat TenCate als industriële onderneming, gelet op de aard en omvang, ten opzichte van alle Nederlandse beursfondsen een betrekkelijk hoge corporate brand value heeft. Op 31 december 2009 stonden gewone aandelen TenCate uit, elk met een nominale waarde van 2,50. De slotkoers van het aandeel bedroeg 18,43. INVESTOR RELATIONSBELEID EN COMMUNICATIE TenCate beschikt over een brede internationale institutionele beleggersbasis. Er valt een toenemende belangstelling te constateren van Amerikaanse beleggers. Er is sprake van een trouw bestand aan particuliere aandeelhouders. Ook vanuit de hoek van duurzame beleggingsfondsen is een grote belangstelling te constateren voor het aandeel TenCate. TenCate organiseert regelmatig roadshows en neemt deel aan beleggersconferenties van banken en effecteninstellingen om rechtstreeks met beleggers de strategie en gang van zaken te bespreken. In 2009 is TenCate overgegaan tot het versturen van trading updates voor wat betreft het eerste en het derde kwartaal in plaats van een gedetailleerd kwantitatief verslag. TenCate speelt vooral in op langetermijntrends, waarbij overheidsprojecten kwartaalcijfers sterk kunnen beïnvloeden. Vanuit de holding wordt het corporate communicatiebeleid vorm en inhoud gegeven teneinde het imago en de reputatie van TenCate op een gedegen wijze in te vullen. DIVIDENDBELEID EN DIVIDENDVOORSTEL TenCate opereert in duurzame groeimarkten. De specifieke groeitrends voor TenCate blijven ondanks de lagere (overheids)budgetten intact. Ter financiering van de groei wordt zo veel mogelijk gestreefd naar interne financiering, met behoud van gezonde financiële verhoudingen. Er wordt een consistent dividendbeleid gevolgd, dat gebaseerd is op een pay-outratio van 40% en betaalbaarstelling van het dividend naar keuze van aandeelhouders in contanten of aandelen ten laste van de agioreserve. Gelet op de groeivertraging als gevolg van de wereldwijde economische situatie streeft TenCate evenwel een inperking na van de groei van de uitstaande aandelen, teneinde de groei van de winst per aandeel te maximaliseren. Eventuele aandelenuitgifte wordt direct gekoppeld aan het acquisitiebeleid en vindt alleen plaats indien de groei van de winst per aandeel niet in gevaar komt. Gelet op het incidentele karakter van de ontwikkelingen gedurende 2009 en de daarmee verband houdende sturing op cashmanagement, die resulteerde in een sterke verbetering van de financiële positie, wordt eenmalig voorgesteld het uitkeringspercentage te verhogen en het dividend vast te stellen op 0,60 per aandeel van nominaal 2,50; naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve. Bron NYSE Euronext ISIN-code NL Reuters-code NTCN.AS Bloomberg-code KTC.NA KTC AEX AMX Koninklijke Ten Cate nv 50 JAN FEB MA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

17 Aantal uitstaande aandelen Aantal uitstaande aandelen 31 december Uitgifte aandelen Uitbreiding aandelenkapitaal als gevolg van stockdividend Aantal uitstaande aandelen 31 december Ontwikkeling uitstaande aandelen Nominale waarde 2,50 2,50 Hoogste koers 18,50 27,19 Laagste koers 10,31 11,60 Slotkoers 18,43 16,05 Winst per aandeel 0,97 2,18 Dividend per aandeel 0,60 0,85 WET MELDING ZEGGENSCHAP Het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de melding substantiële deelnemingen van aandeelhouders in uitgevende instellingen bevat de volgende beleggers (percentages conform de laatste opgave van de AFM): Naam Datum melding Percentage Delta Deelnemingen Fonds N.V. 15 januari ,09% Kempen Oranje Participaties N.V. 1 januari ,34% Schroders Plc. 27 oktober ,25% Allianz Global Investors mbh 28 oktober ,99% WAM Acquisitions GP, Inc. 1 november ,99% Delta Lloyd N.V. 1 november ,08% Actuele belangen variëren en kunnen afwijken van bovenstaande informatie. Er is een geografisch gespreide groep van (institutionele) beleggers die al geruime tijd aandeelhouder zijn in TenCate met substantiële belangen, die onder de 5%-grens liggen. Zoals blijkt uit bijgaande geografische verdeling van het institutionele aandelenbezit blijven Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de meest in het oog springende gebieden. OPTIEREGELING, AANDELENBEZIT PERSONEEL EN RAAD VAN BESTUUR Voor de optieregeling van managers en leden van de raad van bestuur wordt verwezen naar pagina 143 van dit jaarverslag. De door de vennootschap ingekochte aandelen houden verband met het afdekken van verstrekte opties die onvoorwaardelijk zijn geworden. Voor het bezit aan aandelen en opties in de vennootschap door leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen wordt verwezen naar pagina 143 van dit verslag. Belangrijke data 2010 Publicatie jaarcijfers maart Algemene vergadering van aandeelhouders 8 april Notering ex-dividend 12 april Recorddatum: bepaling dividendgerechtigden 14 april Keuzeperiode voor contant of stockdividend 15 april tot en met 3 mei Publicatie trading update eerste kwartaal 4 mei Betaalbaarstelling dividend/levering aandelen (stock) 6 mei Publicatie halfjaarcijfers augustus Publicatie trading update derde kwartaal 4 november Geografische spreiding aandelenbezit 2009 in procenten 21% 5% 6% 22% 22% Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Duitsland/Zwitserland België Scandinavië 24% Jaarverslag

18 > Verbondenheid TenCate is producent van materialen voor uiteenlopende toepassingen. Gemeenschappelijk kenmerk van deze materialen is dat veiligheid/ bescherming en duurzaamheid/milieu leidende trends zijn. Ook is sprake van een gemeenschappelijke kerntechnologie: textieltechnologie in samenhang met chemische processen. TenCate is een samenhangend geheel van complementaire kennisgebieden, technologieën, een hechte bedrijfscultuur en vanzelfsprekend een gemeenschappelijk strategisch kader. Dit strategisch kader is ons waardeketenmanagement, waarin vier hoekstenen van het beleid zijn verankerd. Verbondenheid is niet alleen intern gericht en daarmee het bindmiddel van de onderneming maar primair extern gericht op product-markt-technologiecombinaties. Zo staat de klant steeds centraal. Bij de groei van een onderneming dreigt verzuiling te ontstaan. Veelal betekent het dat de onderneming trager reageert op veranderingen in haar omgeving, minder kosteneffectief opereert, dat kennis niet meer wordt gedeeld et cetera. In dit verslagjaar heeft TenCate er intensief naar gestreefd de interne en externe samenhang nog zichtbaarder te maken. Marktgroepen worden gestuurd vanuit de waardeketen. Concreet wordt hierbij gebruikgemaakt van de interne samenhang (kerntechnologieën en competenties) en van de samenhang aan zowel de inputzijde (grondstoffenmarkten) als de outputzijde (markten en klanten). VERBONDENHEID IN DE STRATEGISCHE CONTEXT In samenhang met het strategische model kan ook de verbondenheid van de onderneming vanuit de vier hoekstenen worden benaderd: Markt samenwerken om TenCate sterker op eindmarkten te positioneren. De global branding van alle onderdelen van TenCate in de verschillende markten versterkt het corporate imago. Product(kennis) door het uitwisselen van productideeën, veelal op basis van specifieke (technologische) vaardigheden, nieuwe producten op nieuwe geografische markten introduceren. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is de introductie van TenCate Tecasafe Plus op de Amerikaanse markt. Tegelijkertijd worden diverse, van origine Amerikaanse producten gemodificeerd voor de Europese markt. Kosten het gezamenlijke streven naar kostenverlaging, economies of scale en optimale allocatie van productiemiddelen. De rationalisatie van de Nederlandse productie is hiervan een voorbeeld. Technologie het uitwisselen van technologieën, patenten, formules et cetera tussen marktgroepen. Hieruit komen nieuwe producten of verbeterde productieprocessen voort. Een voorbeeld is het gebruik van de kennis van weeftechnologie voor de geïntegreerde productie van kunstgrassystemen. Een goed voorbeeld is de vorming in 2009 van de business unit TenCate Defense & Tactical, onderdeel van de marktgroep TenCate Protective Fabrics. TenCate Defense & Tactical gaat de wereldwijde institutionele defensiemarkten vanuit een gezamenlijke ondernemingsvisie verder ontwikkelen. Diverse marktgroepen van TenCate zijn hierbij aangesloten. 14 Koninklijke Ten Cate nv

19 EXTERNE VERBONDENHEID Van belang is met name ook dat TenCate een op de buitenwereld gerichte onderneming is. Maatschappelijke trends en hiervan afgeleide marktthema s bepalen voor een groot deel de groei van de onderneming. De veelzijdigheid van TenCate is de resultante van succesvolle technologieën en productontwikkeling van materialen, waarvan eindgebruikers kritische functionaliteiten verlangen. End-usermarketing (een van de hoekstenen van het businessmodel van TenCate) geeft de verbondenheid met de markt betekenis. TenCate streeft ernaar in samen werking met eindgebruikers oplossingen te bieden. De markt stelt de nodige eisen aan de veelzijdigheid van de onderneming. De materialen maken namelijk steeds vaker deel uit van (geïntegreerde) systemen, waarvan ook andere technologieën bestanddeel zijn. In toenemende mate wordt samengewerkt met andere ondernemingen en (kennis)instellingen. Hierdoor is verbondenheid met internationale kennisnetwerken ontstaan, in sommige gevallen via open innovatie. Deze processen werden in het verslagjaar centraal gecoördineerd. Ook werd de TenCate technology roadmap uitgerold. TenCate houdt de vinger aan de pols van technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op materiaalwetenschap (material science). Daartoe opereert de onderneming in tal van netwerkstructuren. TenCate maakt als wereldwijd opererende onderneming deel uit van de globaliserende samenleving. Een belangrijk onderdeel van de externe verbondenheid is de aanzienlijke maatschappelijke relevantie van de organisatie, gelet op de oplossingen die worden ontwikkeld en gerealiseerd op basis van de mondiale trends veiligheid/bescherming en duurzaamheid/milieu. Persoonlijke veiligheid en de bescherming van onze leef- en werk omgeving zijn voor ieder individu van belang. Groene geosynthetics Bij het ontwerpen en aanleggen van wegen wordt ook in de VS steeds meer gevraagd om duurzame wegen en bouwwerken, waarbij minder afval vrijkomt en minder natuurlijke hulpbronnen en energie nodig zijn. TenCate Mirafi MiraGreen is een serie non-woven geotextielen die voor 30% uit gerecycled materiaal bestaan. Het biedt dezelfde kwaliteit als materialen op basis van 100% polypropyleen of polyester. TenCate Mirafi MiraGreen D laat zich eenvoudig installeren: het voegt zich soepel naar de ondergrond en kan tegen een stootje. Duurzaam groen geotextiel sluit aan bij nieuwe milieuwet- en regelgeving in de VS inzake bouw projecten en de aanleg van (snel)wegen. Coffy Motiondesign Jaarverslag

20 Verslag raad van commissarissen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het door de raad van bestuur opgestelde jaarverslag 2009 aan, waarin de jaarrekening is opgenomen. Deze jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV en op 3 maart 2010 besproken met de raad van bestuur in aanwezigheid van de accountant. Op grond daarvan zijn wij van mening dat het jaarverslag voldoet aan de eisen van transparantie en dat het een goede basis vormt voor de verantwoording door de raad van commissarissen over het gehouden toezicht. Wij stellen u voor de jaarrekening vast te stellen, het dividendvoorstel goed te keuren en decharge te verlenen aan de raad van bestuur voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. TOEZICHT De raad van commissarissen heeft in 2009 zes keer volgens een vast rooster plenair vergaderd met de raad van bestuur, alsmede een enkele maal buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarbij is zowel het functioneren van de raad van bestuur als van de individuele bestuurders besproken. Tevens heeft de raad van commissarissen het eigen functioneren geëvalueerd, evenals dat van de commissies en de individuele commissarissen. Alle leden woonden de vergaderingen bij. Tijdens de gezamenlijke vergaderingen heeft de raad van commissarissen onderwerpen behandeld als de gevolgen voor TenCate van de zich snel verdiepende recessie, de financiële resultaten, de begroting, lopende acquisitieprojecten en de ondernemingsstrategie. Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan naar de onvoldoende rentabiliteit van de Nederlandse bedrijven, naar de strategische positionering van de TenCate Grass-groep en de minderheidsparticipaties in deze groep in het bijzonder. Andere onderwerpen waren de situatie betreffende het digitaal veredelen en printen bij Xennia, het desinvesteringsproces van TenCate Enbi, de rol en kwalificaties van het groepsmanagement en de managementlaag daaronder. In de vergadering van april is de situatie besproken die was ontstaan na het vertrek van de CFO, ir. J. Wegstapel. In een interim-opvolging werd voorzien door het herbenoemen van de voormalige concerndirecteur financiën, drs. J. Lock. In augustus is besloten de heer Lock voor een periode van twee jaar te benoemen tot CFO en hem voor te dragen voor benoeming tot lid van de raad van bestuur door de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. Na elk kwartaal zijn de financiële resultaten besproken. Bij het bespreken van de jaarcijfers 2008 en de halfjaarcijfers 2009 heeft de externe accountant over zijn bevindingen gerapporteerd. Buiten aanwezigheid van de raad van bestuur heeft de raad zich beraden over de samenstelling en het functioneren van de raad van commissarissen en het functioneren van de raad van bestuur, alsmede de remuneratie ervan. Voorts is door een vertegenwoordiger van de raad deelgenomen aan vijf overlegvergaderingen van de centrale ondernemingsraad. Daarbij heeft hij deelgenomen aan de discussies en kennisgenomen van hetgeen in de onderneming leeft. ONAFHANKELIJKHEID Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de best practice-bepalingen van de Corporate Governance-code. Geen van de leden van de raad van commissarissen bezit aandelen of opties TenCate. 16 Koninklijke Ten Cate nv

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate NV

Koninklijke Ten Cate NV Koninklijke Ten Cate NV Halfjaarcijfers 2014 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV Amsterdam, donderdag 24 juli 2014 Agenda Presentatie halfjaarcijfers TenCate 2014 1. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv 1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv Introductie Koninklijke Ten Cate nv Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Zwolle, 8 november 2010 Visie op materialen Textiel technologie, chemische technologie

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv Halfjaarcijfers 2011. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, dinsdag 2 augustus 2011

Koninklijke Ten Cate nv Halfjaarcijfers 2011. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, dinsdag 2 augustus 2011 0 Halfjaarcijfers 2011 Koninklijke Ten Cate nv Halfjaarcijfers 2011 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, dinsdag 2 augustus 2011 Agenda Profiel en marktthema s Kernactiviteiten

Nadere informatie

Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour

Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour Protecting people Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour Jaarcijfers TenCate 2013 2 Opening Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Amsterdam, woensdag 4 maart 2009

Jaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Amsterdam, woensdag 4 maart 2009 Jaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Amsterdam, woensdag 4 maart 2009 Agenda Visie en profiel Sectoren Markten Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Financiële

Nadere informatie

Jaarcijfers TenCate 2012

Jaarcijfers TenCate 2012 Jaarcijfers TenCate 2012 Vooruitzichten 2013 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, vrijdag 1 maart 2013 Agenda Presentatie jaarcijfers TenCate 2012 1. Profiel, marktthema

Nadere informatie

Creating a world of grass

Creating a world of grass Protecting people Creating a world of grass Clip TenCate Grass Jaarcijfers TenCate 2012 2 Opening Algemene vergadering van aandeelhouders 2013 Dr J. C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo,

Nadere informatie

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv 1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv Introductie Koninklijke Ten Cate nv Drs F. Spaan, corporate director business development en IR Almelo, maandag 28 maart 2011 Visie op materialen Textiel technologie,

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2010. Connected door end-usermarketing

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2010. Connected door end-usermarketing Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2010 Connected door end-usermarketing MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Our materials are at the cutting edge of textile technology, chemical technology and material

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag Connected met technologische innovatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag Connected met technologische innovatie Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2009 Connected met technologische innovatie MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Our materials are at the cutting edge of textile technology, chemical technology and material

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Winstdaling TenCate vooral door krimp Amerikaanse defensiemarkt

Winstdaling TenCate vooral door krimp Amerikaanse defensiemarkt CORPORATE Persbericht investor relations Winstdaling TenCate vooral door krimp Amerikaanse defensiemarkt Highlights 2012 Omzetdaling 8% tot 1.049 miljoen (autonoom -15%). Genormaliseerde EBITA: 60 miljoen;

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv Jaarcijfers 2009. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, donderdag 4 maart 2010

Koninklijke Ten Cate nv Jaarcijfers 2009. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, donderdag 4 maart 2010 0 Jaarcijfers 2009 Koninklijke Ten Cate nv Jaarcijfers 2009 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, donderdag 4 maart 2010 Agenda Profiel en marktthema s Kernactiviteiten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE

MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Colofon Concept en realisatie Koninklijke Ten Cate nv C&F Report Amsterdam B.V. Vertaling Druk Roelof Pot business development & investor relations Paul Haverkort De Jong Luchtfotografie Drs. F.R. Spaan,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers 2013

Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers 2013 Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers 2013 Vooruitzichten 2014 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate N.V. Amsterdam, donderdag 27 februari 2014 Agenda Presentatie jaarcijfers TenCate

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Datum 22 april 2009 Pagina 1/5 Telefoon (0492) 56 66 09 Fax (0492) 56 67 09 Mail info @gammaholding.nl Trading update Omzet: EUR 164 miljoen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010

Koninklijke Ten Cate nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010 0 Jaarcijfers 2009 Koninklijke Ten Cate nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Almelo, donderdag 8 april 2010 Agenda Profiel en

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

TenCate realiseert 22% autonome groei EBITA in tweede kwartaal 2014

TenCate realiseert 22% autonome groei EBITA in tweede kwartaal 2014 CORPORATE Persbericht investor relations TenCate realiseert 22% autonome groei EBITA in tweede kwartaal 2014 Samenvatting eerste halfjaar 2014 Omzet over het eerste halfjaar blijft autonoom op gelijk niveau;

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergadering 2006

Aandeelhoudersvergadering 2006 1 Toelichting jaarcijfers 2005 Ir. L. de Vries 4 april 2006 Missie Koninklijke Ten Cate Leiderschap in groeiende wereldwijde nichemarkten voor specialistische en functionele materialen Brede technologische

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

TenCate realiseert 4% autonome omzetgroei in 2014. Impairment van 82 miljoen, hoofdzakelijk bij TenCate Advanced Armour

TenCate realiseert 4% autonome omzetgroei in 2014. Impairment van 82 miljoen, hoofdzakelijk bij TenCate Advanced Armour CORPORATE Persbericht investor relations TenCate realiseert 4% autonome omzetgroei in 2014 Impairment van 82 miljoen, hoofdzakelijk bij TenCate Advanced Armour Autonome omzetgroei 4% over geheel 2014;

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

TenCate realiseert 5% autonome omzetgroei met forse stijging nettowinst tot 19,3 miljoen

TenCate realiseert 5% autonome omzetgroei met forse stijging nettowinst tot 19,3 miljoen CORPORATE Persbericht investor relations TenCate realiseert 5% autonome omzetgroei met forse stijging nettowinst tot 19,3 miljoen Autonome omzetgroei 5% over eerste halfjaar 2015; 2% in tweede kwartaal

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Persbericht CORPORATE. Winstgroei TenCate 69% tot 33,1 miljoen. Highlights eerste halfjaar 2011. Kerncijfers TenCate eerste halfjaar 2011

Persbericht CORPORATE. Winstgroei TenCate 69% tot 33,1 miljoen. Highlights eerste halfjaar 2011. Kerncijfers TenCate eerste halfjaar 2011 CORPORATE Persbericht business development Winstgroei TenCate 69% tot 33,1 miljoen Highlights eerste halfjaar 2011 Omzetgroei met 30% tot 592,4 miljoen (+27% autonoom; -4% valutaeffect; acquisities / desinvesteringen

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie