Coachend leiderschap...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coachend leiderschap..."

Transcriptie

1 Coachend leiderschap... maakt het verschil! Op de winkel passen... of de winkel besturen? Een ontwikkeltraject voor ondernemers van DA drogisterijen die met resultaatgericht leiderschap al coachend willen groeien en het verschil maken! natuurlijk resultaatgericht

2 1 Coachend leiderschap Goed managen betekent méér dan weten wat je moet doen. Het wil zeggen dat je vooral de gewenste resultaten weet te boeken. Bijvoorbeeld dat er weinig problemen zijn met medewerkers, dat er een goed rendement is en dat de klanten tevreden zijn. Bij dit alles heeft de ondernemer een sleutelrol. Wat hij feitelijk doet én niet doet heeft direct effect op de gewenste eindsituatie. Het gaat daarbij om voorbeeldgedrag en om doelgericht de juiste dingen te doen. Houding en gedrag zijn het belangrijkst. Anders gezegd: al weet de ondernemer nog zo goed hoe het moet, als hij er geen zin in heeft of het gewoonweg niet doet, dan komt er niets van terecht. Maar dat is niet het enige. Vol goede moed de verkeerde dingen doen is evenmin effectief. In dit aanbod komen de vier traditionele aspecten van een leerproces aan bod: kennis, kunde, houding en gedrag. Kennis = wat je weet of moet weten Kunde = wat je kunt of moet kunnen (vaardigheden) Houding = wat je voelt, denkt en ambieert Gedrag = wat je feitelijk doet Er worden vijf thema s behandeld. Dit zijn de onderwerpen waar het traject feitelijk over gaat. 1. Sturing middelen / Kengetallen 2. Communicatie en Relaties 3. Coachvaardigheden 4. Stijlen van leidinggeven 5. Persoonlijke ontwikkeling Tot slot is er een mix van verschillende werkvormen. De twee hoofdvormen zijn individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten. Daarbinnen spelen coaching, persoonlijke feedback en evaluatie, instructie en dergelijke elk hun eigen rol.

3 De vijf thema s Sturing middelen / Kengetallen Eigentijds zelfstandig ondernemerschap stelt allerlei eisen. Een resultaatgerichte manager wil daar adequaat aan voldoen. In dit thema komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de doelstellingen van het bedrijf de afgeleide doelen begroten budgetteren kengetallen klantentevredenheid persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de eerste medewerkers persoonlijke aandachtspunten voor ieder teamlid Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op arbeid en ethiek. Afsluitend tien technieken om tijd te besparen. Communicatie en Relaties In dit thema wordt aandacht besteed hoe mensen met elkaar communiceren. Bij relaties gaat het er om wat mensen van elkaar vinden en hoe zij zich ten opzichte van elkaar gedragen. Op beide gebieden vervult de ondernemer een dubbele sleutelrol: in voorbeeldgedrag en wel of niet effectief functioneren. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde: interne en externe communicatie gesprekstechnieken persoonlijke presentatie effectieve drie-minutenboodschappen commitment verwerven scheppen van veiligheid en vertrouwen vooroordelen en afspraken met dichte eindjes Stop de vrijblijvendheid speelt een curciale rol en vormt de rode draad in dit thema Coachvaardigheden Leiding geven is meer dan alleen tegen mensen zeggen wat ze moeten doen. Het gaat ook om het motiveren van mensen, ze met raad en daad terzijde staan en ze tot het beste bewegen. Coaching is een doelgerichte methode om mensen zo te begeleiden dat ze graag het beste doen en als het nodig is oplossingen vinden voor hun eigen problemen. In dit thema komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: wat is coachen hoe coach je iemand hoe stel je vragen hoe formuleer je doelen hoe geef je feedback; hoe stel je de juiste kaders hoe herken, benoem en doorbreek je lastige patronen hoe vind je het probleem áchter het probleem Stijlen van leidinggeven Managen is voornamelijk leidinggeven. Meestal leuk, soms minder leuk. Soms daadkrachtig, soms met zachte hand. Soms rationeel en planmatig, soms met gevoel. In dit thema komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: verschillende stijlen van leidinggeven plannen organiseren en sturen taak en mensgericht managen de verschillende functies van leidinggeven bewaken van kwaliteit delegeren instrueren en opleiden controleren Persoonlijke ontwikkeling Een ondernemer is geen robot of een machine. Hij heeft ook eigen ambities, plannen en wensen. Zijn persoonlijke ontwikkeling maakt hem tot een krachtige manager/leider. Dan wordt hij niet alleen iemand die zijn taken goed uitvoert, maar ook een sterke en zelfbewuste persoon die weet wat hij kan en wil. Sterke, zelfbewuste ondernemers zijn beter in staat hun medewerkers te managen en te motiveren. In dit thema komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: ontwikkelen van een persoonlijke visie hanteren van verschillende niveaus van verandering ontdekken talenten en benoemen persoonlijke sterkte /zwakte analyse aangeven grenzen belemmerende overtuigingen aanpakken

4 4 5 Aanpak en opzet van het leertraject Groepsbijeenkomsten De groepsbijeenkomsten gaan voornamelijk over kennis en vaardigheden. Werkvormen daarbij zijn bijvoorbeeld: instructies, voordrachten, workshops en rollenspel. Als het nodig is zijn er ook geregeld individuele momenten tussen coach/trainer en deelnemer. Individuele bijeenkomsten De individuele bijeenkomsten gaan voornamelijk over houding en gedrag. Tijdens de individuele bijeenkomsten leren de deelnemers onbedreigd en veilig hun eigen motieven, talenten en hindernissen te onderzoeken en deze productief in te zetten. Gaandeweg leren zij hoe ze in een gelijke situatie hun eigen medewerkers zover kunnen krijgen. De meest in het oog springende werkvorm is coaching volgens de aanpak van De Eigenwijze Coach. Dat wil soms zeggen letterlijk en op een geheel eigen wijze in beweging komen om deze zaken te onderzoeken en aan te pakken. Een logische opeenvolging van thema s is die waar de spade telkens een stukje dieper gaat. Maar de kern van het hele leertraject vormt de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Hij is immers de spil waar alles om draait. Daarom is dit thema de rode draad in het traject. Het traject in vogelvlucht De eerste bijeenkomst Dit is voor iedere ondernemer een individuele dag met de coach/trainer. Samen maken zij een individuele sterkte / zwakte analyse. Sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen, leerdoelen en leerweg: alles komt aan bod. De tweede bijeenkomst Dit is de eerste groepssessie van 1 ½ dag. ( inclusief overnachting ). De deelnemers maken kennis met elkaar. Daarna vertellen zij, op basis van hun voorwerk, aan elkaar de uitkomsten van hun veldwerk. Verder gaat het over de hoofdonderwerpen waarbij de kernvraag is: wat kunnen we behouden en wat voegen we toe. De derde bijeenkomst Dit is groepssessie van één dag. De groep pakt de draad op met een kernachtige herhaling van de belangrijkste punten van de vorige bijeenkomst (herhaling is de beste leermeester). Daarna gaat het over Communicatie en Relaties. De vierde bijeenkomst Dit is een groepsbijeenkomst van één dag. Na een korte herhaling van het voorgaande aan de slag met Coachvaardigheden. De vijfde bijeenkomst een-op-een / individueel Dit is weer een individuele coachdag die ca. 3 weken na de vierde bijeenkomst plaatsvindt. Het doel hiervan is evaluatie en terugblik op het gehele traject en wat daarvan de blijvende effecten zijn. Verder komen de persoonlijke overtuigingen en hindernissen aanbod. Tevens worden de functionele verbeteringen die in het begin zijn vastgelegd getoetst. Is het doel gerealiseerd of zijn we goed op weg? De zesde bijeenkomst Dit is de laatste groepsbijeenkomst van één dag. De eerdere bijeenkomsten worden kort en kernachtig weergegeven. Daarna gaat het over Stijlen van leidinggeven. Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer uur. Daarna gaan we over tot het laatste gedeelte van de training: Persoonlijke ontwikkeling in de vorm van PERSOONLIJKE PRESENTATIE. Alle deelnemers geven een persoonlijke presentatie van ca. 20 minuten met daarin de volgende onderdelen: De persoonlijke verbeterpunten van de ondernemer De stappen die in 2010 gezet worden die leiden naar resultaatgericht werken in de eigen vestiging. Cijfermatig en vooral planmatig. De invulling van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers. De eventuele benodigde hulp. Manual Tijdens de training wordt door de ondernemer en de trainer een bijdrage geleverd voor de inhoud van een manual. Deze wordt, telkens na iedere bijeenkomst (individueel en groepsbijeenkomsten), aangevuld.

5 6 7 Begroting in tijd Voor iedere deelnemer zijn er twee individuele coachdagen en vier groepssessies. Een individuele sessie duurt ca. vijf uur. Een groepssessie duurt soms twee of drie dagdelen. Een dagdeel is ca. vijf uur. Zonder voorbereidingswerk en reistijd vraagt dit traject van iedere deelnemer een tijdsinvestering van ca. 50 uur, 10 uur individuele coaching en 40 uur groepssessies. De doorlooptijd is ongeveer vier maanden. Begroting in geld De ontwikkelingsgerichte training Coachend leiderschap omvat in totaal 13 dagdelen. De kosten per deelnemer: Bij 10 deelnemers 2.195,- Bij 8 deelnemers 2.395,- Bij 6 deelnemers 2.595,- Locatie en verblijfkosten (all in) NB Alle genoemde prijzen zijn excl. 19% BTW. 395,- p.p. Na de eerste individuele coachingsdag ontvangt u een factuur voor het gehele bedrag (kosten training + locatiekosten). Data Eerste persoonlijke coachdag vóór 1 april 2010 Eerste training (4 dagdelen) 6 april (tot u.) 7 april Tweede training (2 dagdelen) 27 april Derde training (2 dagdelen) 25 mei Tweede persoonlijke coachdag tussen 1 en 20 juni Vierde training (afsluitende dag) 29 juni Na de gezamenlijke overnachting op 6 april, starten we de volgende dag met een ochtendwandeling. Na de laatste training op 29 juni blijven we ook gezamenlijk overnachten. De volgende ochtend is er een vroege wandeling en kan ieder na een lekker ontbijt om ca uur huiswaarts keren. Tijdstip De coachdagen vinden in overleg plaats. Dit geldt zowel voor de data en het aanvangstijdstip. De trainingsdagen starten om 9.00 uur en eindigen s avonds om uur met een maaltijd. De eerste training eindigt de volgende dag om uur met een lunch. Na de vierde training is er een gezellige avond en een overnachting. De volgende ochtend is de afsluiting om ca uur. Locatie Hoeve de Schoor Schoorstraat NW Baexem Telefoon (0475)

6 8 9 Wie is Eric Kappert? Eric Kappert (1957) woont in Weert, Limburg. Hij is coach, ondernemer en manager. Van 1985 tot 1992 was hij een succesvol supermarktondernemer. Sinds 1995 is hij DE EIGENWIJZE COACH. Hij werkt fulltime als coach van ondernemers, managers, teamleiders, docenten en iedereen die zich in zijn/haar werk wil ontplooien. Eric beschikt over een perfecte mix van zakelijkheid en menselijkheid. In persoonlijke contacten is hij ontwapenend maar ook confronterend. In groepscontacten schept hij snel een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Wel altijd met genoeg aandacht voor waar het om gaat en de drive samen hard er tegenaan. De EIGENWIJZE COACH Eric Kappert is ondernemer én manager. Hij is in staat om, vanuit eigen ervaring en met verworven kennis en vaardigheden, anderen te begeleiden naar succesvol én resultaatgericht management. Wat heeft DE EIGENWIJZE COACH te bieden? Een nuchtere kijk op zaken Actiegerichtheid Minder vrijblijvendheid Meer resultaatgerichtheid Een consequente en doortastende aanpak/houding Een duwtje in de rug om te komen tot : 0,5% loonkostenbesparing 1 % meer brutomarge 10 % meer kwaliteit in P. van personeel betere balans werk / privé verlaging van de voorraadpositie met 10% INSCHRIJFFORMULIER DA training Coachend leiderschap Naam Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Organisatie / Bedrijf Factuuradres Postcode + Woonplaats Datum Handtekening

7 De vicieuze cirkel Als ik blijf kijken Zoals ik altijd heb gekeken, Blijf ik denken Zoals ik altijd heb gedacht. Als ik blijf denken Zoals ik altijd heb gedacht, Blijf ik geloven Zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven Zoals ik altijd heb geloofd, Blijf ik doen Zoals ik altijd heb gedaan Als ik blijf doen Zoals ik altijd heb gedaan, Blijft mij overkomen Wat mij altijd overkomt. Eric Kappert natuurlijk resultaatgericht Schansbeemdweg AE Weert Tel. (+31)(0)

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Open Managementtraining EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Ik wens je veel medewerkers is een gevleugelde uitspraak. Meestal wordt deze uitspraak gebruikt om aan te geven dat medewerkers je als manager knap bezig

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Communicatie & Leven

Communicatie & Leven Academie voor Communicatie & Leven Stef de Beurs - - - Erkend als onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs: Inhoud Even voorstellen 3 Dagworkshop Spreken vanuit je Hart 4 Dagworkshop Speaking Circle de

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie