Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden kredietverstrekkers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

2 Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van Capital Circle, en - hoe er gebruik gemaakt kan worden van het platform dat door Capital Circle wordt aangeboden en onderhouden. Indien u besluit lid te worden van Capital Circle, dan gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. U dient deze algemene voorwaarden vooraf zorgvuldig door te nemen. Ook wordt het raadzaam geacht een kopie te printen voor eventuele naslag in de toekomst. Door het gebruikmaken van het platform, alsmede de services die op het platform of enige ander systeem van Capital Circle plaatsvinden, bevestigt u hiermee de algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard (en zoals gewijzigd van tijd tot tijd) te hebben. Indien u niet akkoord bent met deze algemene voorwaarden, dan dient u per direct te stoppen met het gebruikmaken van het platform van Capital Circle. Verwijzingen refereert aan Capital Circle B.V. services. etreft de website en andere online alsmede de services die worden aangeboden via onze systemen, of dit nu geschiedt als particulier, ondernemer of namens een entiteit. Dit laatste vindt plaats volgens de criteria van de kredietverstrekker zoals hieronder wordt beschreven. Inhoud overeenkomst Elke overeenkomst tussen de kredietverstrekker(s) en de kredietverkrijger bestaat uit de hoofdovereenkomst, de kredietvoorwaarden en de algemene voorwaarden. U wordt geadviseerd rekening te houden met het feit dat u door middel van artikel 6 van deze voorwaarden (in bepaalde gevallen) Capital Circle de bevoegdheid verleent om als administratieve vertegenwoordiger bepaalde onderdelen van de kredietovereenkomst te kunnen wijzigen, zonder dat uw (voorafgaand) akkoord noodzakelijk is voor deze wijzingen. Volmacht/vertegenwoordiging Wanneer u gebruik maakt van onze systemen en de diensten die worden aangeboden via het platform, u instemt met deze voorwaarden en bepalingen of wanneer u een Kredietovereenkomst aangaat namens een V.O.F, naamloze vennootschap, een partnerschap, een openbaar lichaam of een enig andere afzonderlijke entiteit, dan verklaart u daarmee vertegenwoordigingsbevoegd te zijn ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 1

3 namens de betreffende entiteit te handelen en aanvaardt de vertegenwoordigde deze voorwaarden. Speciale aanbiedingen Capital Circle kan van tijd tot tijd speciale aanbiedingen initiëren, en die zullen beschikbaar zijn op: Artikel 1 Het worden van een kredietverstrekker 1.1. Om via Capital Circle een kredietverstrekker te worden dient u te voldoen aan de volgende criteria: (a) u dient een particulier, ondernemer of een entiteit te zijn; (b) u dient als kredietverstrekker ouder dan 18 jaar te zijn; (c) wanneer u een particulier of ondernemer bent, dan dient u een permanente inwoner van Nederland te zijn; (d) wanneer u als een naamloze vennootschap handelt, dan dient u geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel; (e) wanneer u handelt als een entiteit, dan moet uw onderneming een vestigingsplaats in Nederland hebben en van daaruit uw onderneming bedrijven; (f) (g) (i) indien u handelt als een orgaan krachtens het publiekrecht ingesteld, dan dient er sprake te zijn van registratie bij de relevante autoriteiten in Nederland; u moet in het bezit zijn van een geldige Nederlandse bankrekening;, en u dient uw gegevens te registeren op de website Wanneer u als potentiële kredietverstrekker niet voldoet aan een van de cumulatieve vereisten, dan kunt u zich eventueel wenden tot Capital Circle en in bepaalde gevallen vooralsnog schriftelijke toestemming ontvangen om als kredietverstrekker in aanmerking te komen Capital Circle neemt de inleidende taken namens de kredietverkrijgers en kredietverstrekkers op zich, en brengt zo potentiële kredietverkrijgers en kredietverstrekkers bij elkaar, waarborgt een gestroomlijnd proces voor het overeenkomen van kredieten (inclusief de ontwikkeling en samenstelling van de stukken voor de kredietovereenkomsten), en faciliteert de werkzaamheden rondom de betalingen en het innen van de bedragen die zijn verschuldigd onder of met betrekking tot deze kredieten (inclusief het doen van bepaalde handelingen namens de kredietverstrekkers wanneer de kredietverkrijger in verzuim is of wanneer de kredietverkrijger failliet wordt of dreigt te worden zoals uiteengezet in de voorwaarden van Capital Circle). Capital Circle zal geen beheerders- of managementrol namens de kredietverstrekker op zich nemen, tenzij de gevallen van artikel 6 van deze voorwaarden gelden die betrekking hebben tot de wijzigingen die Capital Circle in uw belang neemt in de Kredietovereenkomst; de kredietverstrekker behoudt de volledige controle en zeggenschap over het wel of niet aangaan van een ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 2

4 kredietovereenkomst met de tegenpartij, onder welke voorwaarden dit zal plaatsvinden, en de overige aspecten wat betreft het wel of niet deelnemen via Capital Circle en de kredieten die hieruit voortvloeien. Capital Circle zal op geen enkele manier anderen adviseren of aanbevelingen verrichten om bepaalde kredieten die worden aangeboden op het platform aan te gaan, en niets op het platform dient als zodanig opgevat te worden Capital Circle zal elke kredietverkrijger toebedelen in een risicogroep op het moment dat de kredietaanvraag moet worden verwerkt. De classificatie is gebaseerd op de informatie die is opgegeven tijdens de kredietaanvraag en het resultaat van een kredietonderzoek. Capital Circle zal nimmer de opgegeven informatie en gegevens van de kredietaanvraag aanpassen Hoewel Capital Circle waarde hecht aan het kredietonderzoek (als onderdeel van de ondersteunde rol van Capital Circle), is het aanbieden van de indeling naar risicogroep enkel ter informatie bedoeld. De kredietverstrekker dient een eigen standpunt te vormen als het gaat om de kredietwaardigheid van de aanvrager, en hierover ook een eigen onderzoek, analyse en beoordeling te doen, en indien nodig onafhankelijk financieel advies in te winnen Capital Circle aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af als het gaat om de risicogroepering en de informatie over een kredietverkrijger die via het platform van Capital Circle beschikbaar is gesteld aan potentiële kredietverstrekkers. Capital Circle kan aan het einde van elke maand van tijd tot tijd de classificatie van risico of de informatie van kredietverkrijgers op elk moment bijwerken of wijzigen Hoewel Capital Circle van mening is dat de toegang tot de activa van een kredietverkrijger, via zekerheden die zijn gesteld, voor extra gemak kunnen zorgen als het gaat om de waarschijnlijkheid tot aflossing van het krediet, aanvaardt Capital Circle geen additionele verantwoordelijkheid voor deze waarschijnlijkheid U kunt als kredietverstrekker nimmer een kredietverkrijger zijn via Capital Circle wanneer u uitstaande kredieten heeft, behalve in het geval wanneer u handelt als de directeur of de eigenaar van een onderneming die krediet aangaat en daarnaast als kredietverstrekker wil fungeren in een andere hoedanigheid U verzekert Capital Circle dat alle gegevens die u aan ons in de loop van de registratie en het proces van uw registratie heeft verstrekt in alle opzichten naar waarheid en juist zijn ingevuld. U dient ons te verwittigen als (een gedeelte) van de verstrekte gegevens in de loop der tijd wijzigt Zodra uw inschrijving op het platform voltooid is, en u een verzoek tot het verstrekken van een krediet via Capital Circle heeft ingediend, zal Capital Circle identiteit- en fraudecontroles uitvoeren op u en uw functie als eigenaar, lid of directeur, uw bedrijf en de overige leden, of op de bestuurders van het bedrijf. Dit laatste zal plaatsvinden met kredietregistratiebureaus (Graydon). Capital Circle gebruikt haar eigen interne richtlijnen en beleid voor de beoordeling van de aanvragen, maar heeft de volledige vrijheid om al dan niet toestemming te verlenen aan een kredietverstrekker. Wanneer Capital Circle van mening is onvoldoende informatie te hebben, dan kunt u verzocht worden om een kopie van de ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 3

5 desbetreffende paspoorten, andere identificatiedocumenten, een energierekening, of andere vereiste documenten op te sturen. Als u de desbetreffende documenten niet opstuurt, zult u niet in staat zijn om krediet te verstrekken via het platform van Capital Circle. Capital Circle kan op elk moment overgaan tot opschorting of tot het beperken van uw account wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Het geld kan worden overgemaakt naar uw Capital Circle online account door middel van een bankoverschrijving. Capital Circle heeft de volledige bevoegdheid om de wijze te bepalen waarop u het bedrag overmaakt naar uw online account afhankelijk van hetgeen is bepaald in artikel 1, lid 9 van de voorwaarden. Wanneer u via een bankoverschrijving het geld wil overmaken, dan is het van belang dat u uw rekeningnummer invult in het juiste tekstvak. U dient te allen tijde gebruik te maken van een Nederlandse bank Zodra het geld is ontvangen en het geld is gealloceerd op uw Capital Circle online account, dan kunt u beginnen met het verstrekken van kredieten. Er zijn geen kosten verbonden aan het opzetten van een dergelijke online account Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle zal het geld namens Capital Circle houden, totdat of tenzij het krediet wordt uitgekeerd aan een kredietverkrijger. Wanneer laatstgenoemde heeft plaatsgevonden dan zal het bedrag worden overgemaakt aan de rekening van de kredietverkrijger. Artikel 2 Gebruikersnaam en wachtwoord 2.1. Wanneer u zich registreert bij Capital Circle dient u ons te voorzien van een e- mailadres en een wachtwoord. Deze dienen gebruikt te worden om toegang te krijgen tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van het platform. Wanneer u toegang wilt krijgen tot uw kredietverstrekkersaccount dan dient u elke keer uw e- mailadres en wachtwoord in te voeren. Uw adres en wachtwoord zijn uniek en niet overdraagbaar zonder voorafgaand schriftelijke toestemming Uw adres en wachtwoord zijn de manieren waarop u wordt geïdentificeerd, en zodoende dient u ze te allen tijden veilig te houden. U bent verantwoordelijk voor alle informatie en activiteiten die plaatsvinden op het platform voor eenieder die, namens u, met behulp van uw adres en wachtwoord handelt. Indien u een werknemer of vertegenwoordiger machtigt om uw Capital Circlekredietverstrekkersaccount te gebruiken, dan bent u verantwoordelijk voor hun activiteit(en) op het platform. Elke inbreuk op de veiligheid, verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van adres, wachtwoord of veiligheidsinformatie moet direct aan ons worden gemeld via de contactgegevens van artikel 22 van deze voorwaarden U stemt ermee in de systemen die in verband staan met het platform niet aan te passen of te omzeilen, of om onze systemen binnen te treden op een andere wijze dan met de referenties die aan u zijn toegewezen en door het volgen van de instructies die we hebben voor dat type verbinding. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 4

6 2.4. Wanneer Capital Circle vermoedt dat u niet degene bent die is aangemeld op uw kredietverstrekkersaccount of wanneer er wordt vermoed dat er sprake is van illegale/frauduleuze activiteiten of ongeoorloofd gebruik, behoudt Capital Circle het recht niet te handelen volgens uw instructie. Artikel 3 Het kredietproces 3.1. Er zijn twee manieren waarop u via Capital Circle een krediet kunt verstrekken: (a) door zelf op zoek te gaan naar ondernemingen en gebruik te maken van een zoekfunctie voor het zoeken van kredietverzoeken die nog niet zijn voltooid, en waarbij u wellicht geïnteresseerd bent om middels de online veiling een bod te doen en (b) door het kiezen van criteria voor het verstrekken van een krediet, zoals het type onderneming, en het risicoprofiel, en welke zijn vastgesteld door Capital Circle; en vervolgens door het gebruik van Autobid kredieten te selecteren waarop u wilt bieden en die overeenkomen met uw criteria. Artikel 4 Het biedingsproces 4.1. Alle kredietaanvragen van geïnteresseerde ondernemingen worden zorgvuldig beoordeeld door onze beoordelaars, en worden vervolgens geclassificeerd bij de initiële aanvraagfase in een risicobeoordeling, en gebaseerd op gegevens van een kredietregistratiebureau. Ondernemingen die voor dit screeningsproces slagen, maken een pagina aan voor de kredietaanvraag, die de kredietverstrekkers vervolgens kunnen inzien op Zodra u weet aan welke onderneming(en) u voornemens bent een krediet te verstrekken dan kiest uzelf de hoogte van het krediet dat u wilt verstrekken. Wanneer het krediet niet met een vaste rente wordt geadverteerd, dan kiest u zelf de rente die u wilt ontvangen voor uw deel van het krediet binnen de daarvoor gestelde bandbreedte. De onderliggende voorwaarde is dat u voldoende saldo heeft op uw kredietverstrekkersaccount van Capital Circle, dit aanbod om krediet te verstrekken, dat bekend staat als een "bod", wordt dan actief (een "Actief Bod") en wordt vervolgens ingevoerd in de veiling op de pagina van de kredietaanvraag. Het minimum bod per krediet is 100 euro, wat eventueel verhoogd kan worden met steeds 100 euro tot een maximum bod van 5000 euro per krediet. Op het laatstgenoemde kunnen uitzonderingen worden toegestaan in overleg en met akkoord van Capital Circle Als twee kredietverstrekkers hetzelfde bedrag bieden met hetzelfde rentetarief, dan zal er voorkeur worden gegeven aan de kredietverstrekker die het eerst een bod heeft geplaatst. Zodra elk krediet (met uitzondering van een krediet met vaste rente ) volledig wordt gefinancierd, dan zullen nieuwe kredietverstrekkers het tarief verlagen, of het krediet "naar beneden bieden", en dit zal plaatsvinden in een omgekeerde veiling. Wanneer het bedrag van uw bod het totaal bedrag van een volledige financiering van het krediet overschrijdt, dan kan de kredietverkrijger het deel van het bod verkrijgen welke nodig is voor de volledige financiering. Dit zal een ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 5

7 kredietdeel creëren voor een bedrag lager dan het oorspronkelijke bod en dit betekent dat uw bod gedeeltelijk heeft gewonnen Alle biedingen op de markt zullen worden onderworpen aan een minimaal biedingspercentage welke Capital Circle met betrekking tot het krediet van tijd tot tijd kan instellen Particuliere kredietverstrekkers kunnen maximaal euro op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Capital Circle Als u de Autobid-functie gebruikt, dan kiest u voor het rentepercentage waar u comfortabel mee bent, waarna u Autobid kunt activeren. Capital Circle zal dan automatisch, middels Autobid, bieden op alle beschikbare kredietverzoeken die voldoen aan uw eerder ingestelde criteria met betrekking tot risicoclassificatie en andere kenmerken. Dit gebeurt met het geld wat u beschikbaar heeft gesteld via uw kredietverstrekkersaccount. Autobid zal met een maximum van 5% van de totale gelden in uw account een krediet verstrekken aan een onderneming, tenzij de totale gelden minder zijn dan een bedrag van 5000 euro Alle biedingen die u op een kredietaanvraag heeft gemaakt, hetzij zelf hetzij door middel van Autobid, zijn definitief en kunnen niet worden ingetrokken, tenzij: (a) er actieve biedingen zijn van andere kredietverstrekkers die gekoppeld zijn aan een lager rentepercentage welke het totaal gevraagde krediet volledig kan financieren; (b) de kredietaanvraag is verlopen en het krediet niet volledig is gefinancierd; (c) de kredietverkrijger weigert een geaggregeerd aanbod te accepteren van een kredietverzoek van u en andere kredietverstrekkers binnen Capital Circle te verzoeken; of (d) Capital Circle een veiling voor een kredietverzoek intrekt Een krediet moet volledig worden gefinancierd om succesvol afgerond te worden. Met uitzondering van de kredieten met een vast tarief zal een voltooid krediet worden samengesteld uit de som van de inschrijvingen met de laagste jaarlijkse rente die nodig is om de kredietaanvraag volledig te financieren op het moment dat de kredietverkrijger akkoord gaat met het krediet of wanneer de veiling afloopt. De kredietverkrijger kan in het laatste geval dan ofwel het krediet aanvaarden ofwel toestaan dat het kredietaanbod komt te vervallen (dit gebeurt vijf dagen nadat de veiling afloopt), en wordt er geen krediet verstrekt Vervallen Capital Circle behoudt zich het recht voor om eventuele beperkingen in te brengen wanneer kredietverstrekkers eigenaar (dreigen te) worden van het volledige krediet. Ook kunnen er beperkingen en voorwaarden worden opgelegd aan de maximale of minimale toegestane hoeveelheid die een particuliere kredietverstrekker mag bieden en verstrekken aan een kredietverkrijger (of in totaal op het gehele platform). ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 6

8 4.11. Wij behouden ons het recht om te allen tijde en om welke reden dan ook veilingen op kredietaanvragen of de beschikbaarheid van de Autobid-functie in te trekken. We kunnen ook de minimale en maximale bedragen waarop een bod kan worden geplaatst wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen op het platform an het platform. Artikel 5 De Kredietovereenkomst 5.1. Zodra een kredietaanvraag volledig door uw bod en die van andere kredietverstrekkers is gefinancierd, en de kredietverkrijger het geaggregeerde aanbod van het kredietverzoek aanvaardt, dan gaat u automatisch de kredietovereenkomst aan (welke onze voorwaarden en de relevante voorwaarden van de hoofdovereenkomst omvat) met de kredietverkrijger voor het betreffende kredietdeel. De documenten van het krediet zullen automatisch worden gegenereerd en zullen de hoofdovereenkomst (die de specifieke details van het krediet bevat), de algemene voorwaarden en de Kredietvoorwaarden omvatten. Uw geld wordt vervolgens overgemaakt van uw kredietverstrekkersaccount naar de rekening van de kredietverkrijger. De eerste keer dat u een bod plaatst op een veiling, dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden voor al uw lopende en toekomstige kredieten. U wordt geacht akkoord te gaan met de voorwaarden door het vakje aan te vinken wanneer dit van u wordt gevraagd U zult geen rente verdienen totdat het kredietverzoek volledig is afgerond Vervallen Vervallen Op alle kredietovereenkomsten zullen we het adres van een kredietverstrekker citeren als "p/a Capital Circle B.V." en het postadres van Capital Circle gebruiken. Elke kredietverstrekker stemt ermee in dat alle kennisgevingen en mededelingen die aan hen zijn verstrekt door een kredietverkrijger namens de kredietverstrekker verstuurd kan worden naar Capital Circle. Artikel 6 Rente en terugbetalingen 6.1. De maandelijkse aflossingen die u toekomen op elke deel van een krediet, alsmede - gedeelte van het platform. De kredietovereenkomst regelt de betalingen van deze bedragen Alle aflossingstermijnen en opgebouwde rente zullen overgemaakt worden op uw bankrekening Elk krediet zal voor de periode zijn die is aangegeven in uw Kredietovereenkomst Alle aflossingen zullen aan de kredietverstrekkers worden gedaan zonder aftrek van inkomstenbelasting. Het is uw verantwoordelijkheid om rekening te houden met een ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 7

9 eventuele inkomstenbelasting en andere persoonlijke belastingen die wellicht betaald moeten worden aan de betreffende autoriteiten We zullen voor fiscale doeleinden een jaarlijkse opgave van de rente bieden. 6.6 Ondanks enige andere bepalingen in deze voorwaarden gaat u ermee akkoord dat, in uitzonderlijke omstandigheden en naar eigen goeddunken, Capital Circle (handelend namens u en als uw vertegenwoordiger) met de kredietverkrijger kan instemmen om het krediet te herstructureren en de Kredietovereenkomst te wijzigen in één van de volgende (beperkte) manieren: (a) het verhogen van de termijn met één jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 11%, of 4% op het reeds overeengekomen rentepercentage voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); (b) het verhogen van de termijn met twee jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 13%, of 5,5% op het reeds overeengekomen rentepercentage voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); (c) het verhogen van de termijn met drie jaar of meer, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 15%, of 7% op het reeds overeengekomen rentepercentage voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); 6.7. Waar Capital Circle van mening is dat een overeenkomst voor het herstructureren en het wijzigen van een krediet en de bijhorende kredietovereenkomst in het belang is van de betrokken kredietverstrekkers, en daadwerkelijk van plan is om de voorwaarden van het Kredietovereenkomst te wijzigen in overeenstemming met artikel 6, lid 6 van deze voorwaarden, dan zal Capital Circle u op de hoogte stellen van onze voornemen tot het wijzigen en u minimaal een week voor de wijziging hierover te informeren U stemt in dat Capital Circle in de volgende gevallen namens u zal handelen: (a) het onderhandelen en instemmen van enige wijzigingen in de Kredietovereenkomst; en (b) het aangaan van een wijziging in de hoofdovereenkomst, in overeenstemming met artikel 6, lid 6 van deze voorwaarden U stemt hierbij in met het gegeven dat Capital Circle (ten tijden van uw lidmaatschap bij Capital Circle) als uw vertegenwoordiger met volledige bevoegdheid en capaciteit zal optreden voor het doen van de wijzigingen (zoals de zijn besproken in de voorwaarden) zonder een uitgesproken instemming. U zult dan ook gebonden zijn aan deze wijzigingen. U stemt in en erkent dat Capital Circle ook in deze gevallen geen aansprakelijkheid, verplichtingen of rechten onder de Kredietovereenkomst tot zich zal nemen, en u stemt in dat enkel u aansprakelijk en verantwoordelijk gehouden kan worden voor de rechten en verplichtingen van de Kredietovereenkomst (zoals die zijn gewijzigd). ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 8

10 Artikel 7 Overdrachtsverbod Kredietverstrekker en kredietverkrijger komen met elkaar overeen dat het krediet niet vatbaar is voor overdracht aan derden. Artikel 8 Kosten voor de kredietverstrekker Capital Circle zal op jaarbasis een bijdrage in rekening brengen van 1% van de uitstaande hoofdsom (provisie). Dienovereenkomstig zal het maandelijkse tarief 1/12% zijn van de uitstaande hoofdsom in de desbetreffende maand. De maandelijkse provisie zal worden afgetrokken van de aflossingstermijn die wordt ontvangen van de kredietverkrijger. Als een kredietverkrijger een aflossing mist, dan zal een provisie van die aflossingstermijn niet geïncasseerd worden totdat het gemiste bedrag wel is ontvangen. De provisie vergoedt onze rol in het leveren van intermediaire diensten met betrekking tot de introductie van de kredietverkrijger en u. Deze vergoeding dekt niet de kosten die worden gemaakt voor het beheer en het faciliteren van het krediet en onze gerelateerde kredietanalyse die wij uitvoeren als onderdeel van onze functie, en welke zonder een winstopslag doorberekend wordt. Artikel 9 De rol van Capital Circle Capital Circle beoefent een administratieve functie als het gaat om het samenbrengen en matchen van de kredietverstrekkers en de kredietverkrijgers. Het faciliteren van betalingen, het innen van de verschuldigde bedragen en de verdere distributie van gelden behoort ook tot de rol van Capital Circle. Capital Circle is geen partij bij kredietovereenkomsten. Wanneer Capital Circle genoodzaakt is zijn activiteiten te stoppen, zijn er afspraken gemaakt met een derde partij die diensten en verplichtingen op zich neemt (zie artikel 15 van de voorwaarden voor meer informatie). We kunnen additionele taken uitvoeren in het geval dat een volledig krediet of een kredietdeel een zekerheid bevat, zoals uiteengezet in het volgende artikel. Capital Circle kan de gegevens die bij Graydon beschikbaar zijn over de kredietverkrijgers overhandigen aan de kredietverstrekkers, en hen op deze manier bij te staan bij de analyse van een kredietaanvraag alsmede om waarde toe te voegen aan de kredietanalyse als onderdeel van onze onderliggende functie. Artikel 10 Zekerheid en de rol van Capital Circle Waar de voorwaarden van een overeenkomst aangeven dat een krediet een gewaarborgd krediet zal zijn, gelden de volgende zekerheidsbepalingen: (a) waar de voorwaarden van de overeenkomst een krediet aanduidt als een gewaarborgd krediet, dan zullen de verplichtingen van de kredietverkrijger (onder de Kredietovereenkomst) gewaarborgd worden door middel van een aanvullende overeenkomst waarin de specifieke zekerheden uiteengezet zullen worden. In het geval een kredietverkrijger er niet in slaagt om een betaling op de vervaldag te voldoen of in gebreke blijft bij het voldoen aan enige materiële verplichtingen van het krediet, dan gaat u ermee akkoord dat Capital Circle stappen kan nemen om een dergelijke zekerheid namens u af te dwingen. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 9

11 (b) vervallen In de omschreven omstandigheden van artikel 10, lid 1, sub a en/of sub b van deze voorwaarden, gaat u akkoord dat (gerechts)deurwaarder namens u kan optreden ten aanzien van de verplichtingen die elke kredietverkrijger heeft onder elke krediet. Alle communicatie met een kredietverkrijger in verband met een dergelijke zekerheid zal worden gedaan door (gerechts)deurwaarder Waar Capital Circle of (gerechts)deurwaarder is voorzien van informatie door een relevante kredietverkrijger, kan Capital Circle of (gerechts)deurwaarder u als kredietverstrekker bepaalde informatie doen toekomen over de activa alsmede de geschatte gedwongen verkoopwaarde van zulke activa indien dit afgedwongen zal worden. In dergelijke gevallen zal de waardering van de activa enkel een indicatie zijn van de waarde van de activa, en de werkelijke waarde zal bij gedwongen verkoop van de activa lager (of hoger) kunnen uitvallen dan de waarde die wordt aangegeven De (gerechts)deurwaarder zal als houder optreden voor zichzelf en alle kredietverstrekkers van de kredietverkrijger als het gaat om de activa die valt onder de gestelde zekerheden Wanneer het hoofdcontract een krediet aanduidt als een krediet waar zekerheden voor gesteld worden, dan zullen alle kredieten en de bijhorende verplichtingen uit de kredietovereenkomst gewaarborgd worden door middel van een aanvullende overeenkomst waarin de specifieke zekerheden uiteengezet zullen worden Een overeenkomst waarin de specifieke zekerheden uiteengezet zijn, zal nimmer beschouwd moeten worden als een garantie van succes op terugbetaling in het geval dat de kredietverkrijger haar aflossingstermijnen niet nakomt U stemt ermee in dat de (gerechts)deurwaarder gerechtigd is om vergoedt en terugbetaald te worden uit de opbrengst van ten gelden gemaakte zekerheden. U zult hierbij alle redelijke kosten vergoeden die zijn gemaakt voor de handhaving. Artikel 11 De financiering van kapitaalgoederen en de rol van Capital Circle Waar de voorwaarden van het hoofdcontract aangeven dat het een krediet betreft voor de financiering van kapitaalgoederen, zal de kredietverkrijger het krediet gebruiken voor de aanschaf van een specifiek kapitaalgoed of kapitaalgoederen. De betaling zal direct door Capital Circle worden uitgevoerd voor de aankoop van kapitaalgoederen In dergelijke omstandigheden kan Capital Circle een derde partij verzoeken een taxatierapport in verband met de onderliggende waarde (die aan u kan worden verstrekt als kredietverstrekker) op te stellen. Een dergelijke taxatie zal een indicatie van de algemene waarde van de bezittingen bevatten Vervallen Om enige terugbetalingen die in artikel 12 (gemiste betalingen) staan aangegeven uit te winnen, zal Capital Circle, indien nodig, gelden onder zich houden en beheren ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 10

12 die zijn voortgekomen uit de verkoop van het kapitaalgoed (of kapitaalgoederen), zoals beschreven in de leden 5 en 6 van dit artikel Waar kredietgevers een pandrecht hebben bij een financiering van een kapitaalgoed, zal dat in het algemeen beschouwd worden als een zekerheid voor de kredietgevers en gezien worden als een extra verhaalsmogelijkheid voor de kredietverstrekkers in het geval de kredietverkrijger niet aan zijn verplichting kan voldoen. Het is mogelijk dat de beschikbare gerealiseerde opbrengst bij verkoop van een kapitaalgoed niet volstaat om alle verplichtingen die zijn verschuldigd te voldoen. Als dat het geval is, dan zijn de kredietverstrekkers uitsluitend gerechtigd om hun evenredig deel van de gerealiseerde opbrengsten terug te krijgen, zodat het bestaan van een dergelijk beroep op de onderliggende waarde op geen enkele wijze aangemerkt moet worden als een garantie van bepaalde terugbetalingen in geval van niet-nakoming van betalingen door de kredietverkrijger U gaat ermee akkoord dat Capital Circle de bevoegdheid heeft om vergoedt te worden voor alle redelijke kosten die Capital Circle in rekening zal brengen voor het ten gelden maken van de activa. Artikel 12 Gemiste betalingen 12.1 U stemt ermee in dat in het geval van een gemiste betaling, Capital Circle, namens u, de administratieve stappen zal ondernemen zoals die staan beschreven in artikel 12 lid 2 en lid 4 van de voorwaarden. In bepaalde omstandigheden handelt Capital Circle vooruit op het proces om achterstallige betalingen of kredieten (al dan niet met een formele ingebrekestelling) te innen. Dit gebeurt enkel wanneer Capital Circle de zienswijze heeft waarbij dit in het beste belang van de kredietverstrekkers wordt geacht. Capital Circle kan hierbij overgaan tot het vorderen van een redelijke vergoeding voor het terugvorderen van de gemiste betalingen Indien de kredietverkrijger een betaling mist of de betaling die aan u of andere kredietverstrekkers is verschuldigd slechts gedeeltelijk betaalt, dan zal er contact worden opgenomen met de betreffende kredietverkrijger (hetzij door Capital Circle, hetzij door een externe entiteit namens Capital Circle). Vervolgens zal de kredietverkrijger worden geïnformeerd dat Capital Circle wederom de openstaande betaling met betrekking tot het desbetreffende krediet wil innen. Wanneer onze poging tot betaling mislukt en de betaling desondanks uitblijft, dan zal de rekening twee werkdagen nadat de betaling is verschuldigd behandeld worden als een achterstallige rekening. Capital Circle zal vooralsnog genoodzaakt zijn het bedrag te innen. Capital Circle kan het openstaande bedrag uit handen geven aan een incassobureau om het bedrag te vorderen namens de kredietvertrekker(s). De incassokosten zullen worden toegevoegd tot het deel van het gemiste krediet, en zal niet verminderd worden van de betaling die verschuldigd is aan de kredietverstrekker(s) Wanneer de kredietverkrijger een betaling mist, niet betaalt of de maandelijkse termijn slechts gedeeltelijk betaalt, of wanneer zijn/haar handelingen in strijd zijn met één van de overeengekomen kredietvoorwaarden, dan kan de kredietverkrijger voor ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 11

13 het krediet in gebreke worden gesteld. Capital Circle kan bemiddelaars (incassobureaus) in dienst nemen om het openstaand bedrag te innen Zodra er voor een krediet een ingebrekestelling wordt opgesteld, zal Capital Circle u informeren over alle openstaande kredietdelen of volledige kredieten. Capital Circle zal dit doen met het oog op het eventueel aanhangig maken van gerechtelijke procedures voor het volledig openstaand bedrag. Vervolgens zal er onderzocht worden in hoeverre en in welke mate de schuld succesvol gevorderd kan worden bij de rechtbank. Wanneer er de zienswijze is dat het aanhangig maken van een zaak bij de rechtbank baat zal hebben, zal er overgegaan worden tot het instrueren van juridische vertegenwoordiger om hiertoe over te gaan. Indien een vordering bij de rechtbank succesvol verloopt, dan zullen de kredietverstrekkers hun aandeel proportioneel ontvangen. Er zal gehandeld worden op een redelijke en billijke wijze als het gaat om het bereiken van maximaal herstel van de vordering naar alle betrokken kredietverstrekkers. Dit kan betekenen dat dit een uitbreiding van de betalingsvoorwaarden of verkoop van de schuld zal omvatten Indien het desbetreffende krediet of kredieten een zekerheid bevat, dan zal de relevante incassobureau de stappen nemen zoals die zijn omschreven in artikel 10 van de voorwaarden Wanneer het relevante krediet (of kredieten) een financiering voor een kapitaalgoed betreft en de kredietverkrijger betalingstermijnen mist, dan zal Capital Circle de volgende stappen nemen: (a) Stichting Capital Circle kan overgaan tot het beëindigen van zijn instemming wat betreft de bezittingen van kapitaalgoed(eren)/activa door de kredietverkrijger, en de kredietverkrijger zal vereist zijn datgene te doen toekomen aan Capital Circle welke onderworpen is van de pandovereenkomst. Capital Circle kan, zonder voorafgaande kennisgeving en ten laste van de kredietverkrijger, bezit nemen van het kapitaalgoed/de activa. (b) na het terugwinnen van het bedrijfsmiddel of de bedrijfsmiddelen, en wanneer de schulden van de kredietgever niet volledig zijn voldaan, kan Capital Circle (als juridische houder van het kapitaalgoed) ervoor kiezen om de het bedrijfsgoed te verkopen tegen een prijs die het geschikt acht. In dergelijke omstandigheden wordt het taxatierapport met betrekking tot het kapitaalgoed (of kapitaalgoederen), zoals omschreven in artikel 12, lid 2 van deze voorwaarden, enkel een indicatie zijn van de waarde van het kapitaalgoed (of kapitaalgoederen) en elke opbrengst van de verkoop kan lager (of hoger) uitvallen dan de geschatte waarde in het taxatierapport. (c) Capital Circle zal (na de opbrengsten door het terugwinnen) de netto opbrengsten behouden en beheren, waarop het bedrag(naar rato) met het oog op aflossing van het krediet gedistribueerd zal worden naar de relevante kredietverstrekkers. (d) De gerealiseerde opbrengsten zullen enkel worden overgemaakt aan Capital Circle voor het distribueren naar en het betalen van de kredietverkrijgers: ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 12

14 (i) ter beoordeling van Capital Circle; en (ii) binnen de termijn die volgens Capital Circle redelijk wordt geacht naar aanleiding van de opbrengsten met betrekking tot de verkoop en na het voldoen van alle gerelateerde onkosten Capital Circle zal u op de hoogte houden als het gaat om de vooruitgang van de genomen stappen om gemiste betalingen te verkrijgen. De vooruitgang kan bekeken worden Vervallen. Artikel 13 De beëindiging van uw lidmaatschap Indien u niet langer wenst lid van Capital Circle te zijn, en u verder geen lopende kredietovereenkomsten heeft, dan kunt u uw lidmaatschap beëindigen door ons (schriftelijk) te informeren Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment en om welke reden dan ook beëindigd worden, wanneer: (a) u deze algemene voorwaarden schendt; (b) u een kredietovereenkomst schendt; (c) Capital Circle vermoedt dat u gefraudeerd heeft, betrokken bent geweest bij het witwassen van geld of bij andere criminele activiteiten; (d) u het platform van Capital Circle, of de informatie van het platform, gebruikt met als doel voor commerciële acquisitie van onze (potentiële) leden; (e) u het platform van Capital Circle op één van de volgende manieren gebruikt: (i) het gebruiken van het platform op een manier waarbij het platform of de toegang tot het platform verstoord of beschadigd raakt; (ii) het gebruiken van het platform voor frauduleuze doeleinden of voor enig strafbaar feit; (iii) voor het versturen, gebruiken of herbruiken van enig materiaal welke illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk of dreigend kan worden beschouwd; of wanneer het in strijd is met het auteursrecht, het handelsmerk, het vertrouwensbeginsel, privacy of enig ander recht; of anderszins schadelijk is voor derden; of verwerpelijk is; of bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, grootschalige mailings of (iv) er geen ergernis, ongemak of onnodige onrust wordt veroorzaakt. (f) er in periode van 12 maanden geen activiteit plaatsvindt in uw kredietverstrekkersrekening Wanneer u lidmaatschap wordt beëindigd, dan zal Capital Circle de overgebleven gelden overmaken naar uw bankrekening. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 13

15 Artikel 14 De kredietverstrekkersovereenkomst met Capital Circle U gaat akkoord met het gegeven dat Capital Circle geen garantie verstrekt als het gaat om kredietwaardigheid van een kredietverkrijger of hun kredietrisico. Capital Circle zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de eventuele schulden van de kredietverkrijger(s). U erkent dat u geheel op eigen risico een bod plaatst en een krediet verstrekt Analyses die door Capital Circle worden geleverd op het platform wat betreft de te verwachten percentage van winst zijn slechts ter informatie en kan nimmer een garantie zijn De informatie op het platform vormt op geen enkele wijze een advies of aanbeveling van de geplaatste kredietaanvragen of van de kredietverkrijgers. Deze informatie is nimmer bedoeld om als enige uitgangspunt te gebruiken met betrekking tot het al dan niet verstrekken van een krediet aan een bepaalde onderneming Capital Circle verstrekt geen garantie wat betreft de juistheid van de geplaatste informatie voor kredietverzoeken, en staat evenmin niet garant voor de actualiteit en juistheid ervan Capital Circle kan niet garanderen dat er voldoende biedingen gedaan zullen worden om een krediet volledig te financieren en dat u een krediet kunt verstrekken Vervallen Indien een vorm van persoonlijke garantie van toepassing is ter ondersteuning van uw krediet (als kredietverstrekker), dan aanvaardt u dat de afdwingbaarheid van beperkingen. Tevens aanvaardt u dat Capital Circle niet kan verzekeren dat elke individu (die dergelijke garantie verstrekt), onafhankelijk geadviseerd is over de gevolgen van een dergelijke persoonlijke garantie. Zulke garanties kunnen eventueel worden aangevochten in omstandigheden waarbij het individu, dat de garantie heeft toegekend, onderworpen is geweest aan onnodige druk of invloed van een derde partij Het Capital Circle platform is niet bedoeld of ontworpen om gebruikt te worden, noch zal Capital Circle instemmen om gebruikt te worden, als een medium voor het genereren van krediet(en) als onderdeel van de securitisatie of strategie op het gebied van fondsenwerving door de kredietverstrekker (of onderdeel is van de groep kredietverstrekker), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Circle. Artikel 15 Backup-overeenkomst van dienstverlening Indien het platform van Capital Circle tekortschiet of onvermogend wordt, zal Capital Circle de onderhoudsverplichtingen van zijn leden kunnen verplaatsen naar Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle, met wie er dan een backup-overeenkomst kan worden opgesteld. Capital Circle is geautoriseerd tot het maken van de backupovereenkomst alvorens er sprake is van insolventie. Wanneer dit het geval is: ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 14

16 (a) ontvangt u de uitkeringen van de fondsen per kwartaal op uw externe in plaats van maandelijks; (b) platform, niet meer beschikbaar voor u; (c) ontvangt u de kwartaaloverzichten van de betaaltermijnen en blijft u de jaaropgaven ontvangen (ten behoeve van fiscale doeleinden). Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle zal de provisie innen en kan elke kredietverstrekker een additionele bijzondere vergoeding in rekening brengen, hoewel de totale jaarlijkse kosten (inclusief de provisie) niet meer dan 2% van de hoofdsom van elk kredietgedeelte of het volledige krediet kan zijn. Artikel 16 Algemeen De geleverde informatie op het platform is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen en organisaties die voldoen aan de criteria van artikel 1 en de gelijke criteria van de algemene voorwaarden die gelden voor de kredietverkrijgers. De inhoud op het platform is niet bedoeld voor de verspreiding aan, of gebruik door, enige persoon of entiteit in rechtsgebieden waar dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving Het is voor u toegestaan om de inhoud van het platform te downloaden en uit te printen, en dit mag uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik of wanneer dit in het kader van uw onderneming nodig is voor het gebruiken van de diensten op het platform. De geleverde inhoud van Capital Circle mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd, vermenigvuldigd, gewijzigd, verspreid, gebruikt, of op andere wijze behandeld worden Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die gedownload of geplaatst is door kredietverstrekkers en/of de kredietverkrijgers op het platform We trachten om een ononderbroken toegang tot het platform te verstrekken, echter kan de toegang tot het platform op elk moment worden opgeschort, beperkt of beëindigd worden U bent akkoord het platform enkel te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en op een manier waarbij de rechten van anderen niet wordt geschonden of waarbij het gebruik en/of genot van het platform niet wordt beperkt of geremd U bent akkoord dat u het platform (of enige informatie toegankelijk op of verkregen van het platform) van Capital Circle niet gebruikt wordt voor het doel van het werven of het plegen van commerciële acquisitie onder leden van Capital Circle U garandeert dat u alle redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat alle geplaatste gegevens vrij zullen zijn van virussen en andere zaken die een vernietigend effect kunnen hebben op (een deel van) het platform of enige andere technologie De inhoud en het materiaal dat beschikbaar is via het platform is slechts voor informatieve doeleinden bedoeld, en mag niet beschouwd worden als een advies of ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 15

17 aanbeveling voor investeringen. Als u twijfelt of de door Capital Circle aangeboden diensten geschikt zijn voor u, kunt u contact opnemen met een onafhankelijk financieel adviseur U bent verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten die gemaakt zijn bij de toegang van het platform Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw gebruik van de inhoud op het platform en zulk gebruik is geheel op eigen risico. Alhoewel wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het verschijnen van computervirussen of aansprakelijkheid wanneer dit plaatsvindt. Het is uw verantwoordelijkheid om geschikte antivirus software te gebruiken, actualiseren en te behouden De informatie die over het platform zal gaan vindt plaatst door gebruik van openbare telecommunicatienetwerken. Capital Circle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien de communicatie wordt onderschept door derden of wanneer de communicatie niet of onjuist wordt geleverd Het platform kan links naar websites van derden bevatten. Capital Circle aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de materialen die worden gebruik van persoonlijke gegevens. Artikel 17 Privacy U aanvaardt dat alle persoonlijke informatie die u ons via dit platform verstrekt in overeenstemming met ons huidige Privacybeleid (online terug te vinden op: kan worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten Behoudens artikel 11, lid 3 van deze voorwaarden, die tussen Capital Circle en u gelden, bezit Capital Circle alle huidige en toekomstige auteursrechten, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, modelrechten, nietgeregistreerde ontwerpen, databankrechten en alle andere huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten die op of met betrekking tot het platform bestaan Indien en voor zover deze intellectuele eigendomsrechten door de werking van de wetgeving (c.q. het recht) of op een andere wijze op u toekomt, dan gaat u akkoord om alle/zulke handelingen uit te voeren die Capital Circle redelijkerwijs kan vragen om dergelijke intellectuele eigendomsrechten weerom toe te kennen aan Capital Circle U zal het eigendom van alle auteursrechten behouden wanneer u deze uploadt of overlegt via het platform. Wel verleent U Capital Circle een wereldwijde exclusieve, royalty-vrije, niet-opzegbare licentie om dergelijke gegevens op enige wijze te gebruiken, kopiëren, distribueren en uit te zenden Capital Circle garandeert niet dat het de inhoud van het platform niet de rechten van derden schendt. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 16

18 Artikel 19 Uw aansprakelijkheid U wordt aansprakelijk gesteld voor enig verlies of schade die door Capital Circle wordt geleden als gevolg van een schending van deze voorwaarden of door enig ander kredietovereenkomst met Capital Circle, of wanneer er sprake is van frauduleus gebruik van het platform. Artikel 20 Onze aansprakelijkheid Capital Circle is nimmer aansprakelijk voor enig verlies of schade die u kunt lijden als gevolg van het lidmaatschap van Capital Circle, of voor het gebruik van de diensten die u worden aangeboden via het platform, tenzij deze schade het gevolg is van een schending van de voorwaarden of is veroorzaakt door nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude aan de zijde van Capital Circle. Capital Circle is niet verantwoordelijkheid voor enige schending van deze voorwaarden die voortvloeien uit de omstandigheden buiten onze redelijke controle. Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot deze diensten van het platform zal niet meer bedragen dan het hoogste van: (i) de hoeveelheid geld van het krediet die de aanleiding van de aansprakelijkheid geven, en Vervallen. (ii) euro. Artikel 21 Over ons Capital Circle B.V. is een Nederlandse vennootschap, gevestigd met nummer op Westblaak 142, te Rotterdam Capital Circle wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (:AFM), onder het nummer Artikel 22 Contact Indien u enige vraag en/of opmerking heeft over deze algemene voorwaarden, of wanneer u om enige reden contact met Capital Circle wenst op te nemen, dan kan dat via de website van Capital Circle: Wanneer een formele klacht wilt indienen, kan dat zowel in persoon als in schrift (d.w.z. per post of per ) als via de telefoon. U wordt geadviseerd onze Klachtenprocedure door te lezen: Artikel 23 Bijlagen Capital Circle kan deze algemene voorwaarden bijwerken of van tijd tot tijd wijzigen om zo te voldoen aan wetgeving of eventueel voor het veranderen van de zakelijke behoeften. Om die reden kan Capital Circle niet altijd bij machte zijn om u aanvullende informatie te sturen van dergelijke updates of wijzigingen. In plaats hiervan zal Capital Circle dit voortdurend bijwerken en posten op het platform, zodat u het altijd kunt bekijken wanneer u zich wederom inlogt. Door na het lezen gebruik te blijven maken, zal Capital Circle dit zien als een aanvaarding en doen gelden als ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 17

19 een akkoord om gebonden te worden aan de voorwaarden van deze updates en wijzingen Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 juni Artikel 24 Overige belangrijke bepalingen In het geval dat een van de bepalingen van deze voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, dan zal het overige daarentegen wel volledig van kracht blijven Na beëindiging zullen alle disclaimers, vrijwaringen en uitsluitingen in deze voorwaarden blijven gelden tussen ons (om welk reden dan ook) Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening, storing of vertraging bij de uitoefening van enig recht, macht of rechtsmiddel aan de zijde van Capital Circle zal een verklaring van afstand, aantasting of beletsel voor eventuele verdere uitoefening van dat recht/macht/rechtsmiddel vormen Deze algemene voorwaarden, de kredietovereenkomst en alle andere bijlagen zetten de gehele kredietovereenkomst uiteen tussen Capital Circle, en dit is tevens gedaan met het oog op uw gebruik van het platform en de diensten, en hebben derhalve voorrang op alle vertegenwoordigingen, communicatie en voorgaande overeenkomsten (hetzij schriftelijk, hetzij mondeling) die zijn gemaakt door Capital Circle of door u Capital Circle kan zelf, via een vennoot of andere juridische entiteit onder beheer of eigendom van Capital Cricle zijn rechten toewijzen, overdragen, wijzigen of anderszins de rechten uitoefenen zoals die zijn opgesteld in deze voorwaarden Deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. Wanneer er sprake is van een zaak of geschil die voortvloeit uit of verband heeft met deze algemene voorwaarden, dan dienen de partijen dit voor te leggen aan de non-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 18

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverkrijgers

Algemene voorwaarden kredietverkrijgers Algemene voorwaarden kredietverkrijgers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverkrijger lid kan worden van Capital

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

De kredietvoorwaarden

De kredietvoorwaarden De kredietvoorwaarden Artikel 1 Introductie 1.1. Een kredietovereenkomst komt tot stand, ten aanzien van het daaruit voortvloeiende krediet, wanneer er een kredietverzoek door succesvolle biedingen is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Overigens kunt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid Digitaal Hypotheekoverzicht ook altijd raadplegen in de portaal.

Overigens kunt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid Digitaal Hypotheekoverzicht ook altijd raadplegen in de portaal. Gebruiksvoorwaarden - Digitaal Hypotheekoverzicht Waarom is het belangrijk dat u dit goed leest? Het Digitaal Hypotheekoverzicht is het nieuwe online portaal van BNP Paribas waarmee u inzicht krijgt in

Nadere informatie