Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden kredietverstrekkers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

2 Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van Capital Circle, en - hoe er gebruik gemaakt kan worden van het platform dat door Capital Circle wordt aangeboden en onderhouden. Indien u besluit lid te worden van Capital Circle, dan gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. U dient deze algemene voorwaarden vooraf zorgvuldig door te nemen. Ook wordt het raadzaam geacht een kopie te printen voor eventuele naslag in de toekomst. Door het gebruikmaken van het platform, alsmede de services die op het platform of enige ander systeem van Capital Circle plaatsvinden, bevestigt u hiermee de algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard (en zoals gewijzigd van tijd tot tijd) te hebben. Indien u niet akkoord bent met deze algemene voorwaarden, dan dient u per direct te stoppen met het gebruikmaken van het platform van Capital Circle. Verwijzingen refereert aan Capital Circle B.V. services. etreft de website en andere online alsmede de services die worden aangeboden via onze systemen, of dit nu geschiedt als particulier, ondernemer of namens een entiteit. Dit laatste vindt plaats volgens de criteria van de kredietverstrekker zoals hieronder wordt beschreven. Inhoud overeenkomst Elke overeenkomst tussen de kredietverstrekker(s) en de kredietverkrijger bestaat uit de hoofdovereenkomst, de kredietvoorwaarden en de algemene voorwaarden. U wordt geadviseerd rekening te houden met het feit dat u door middel van artikel 6 van deze voorwaarden (in bepaalde gevallen) Capital Circle de bevoegdheid verleent om als administratieve vertegenwoordiger bepaalde onderdelen van de kredietovereenkomst te kunnen wijzigen, zonder dat uw (voorafgaand) akkoord noodzakelijk is voor deze wijzingen. Volmacht/vertegenwoordiging Wanneer u gebruik maakt van onze systemen en de diensten die worden aangeboden via het platform, u instemt met deze voorwaarden en bepalingen of wanneer u een Kredietovereenkomst aangaat namens een V.O.F, naamloze vennootschap, een partnerschap, een openbaar lichaam of een enig andere afzonderlijke entiteit, dan verklaart u daarmee vertegenwoordigingsbevoegd te zijn ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 1

3 namens de betreffende entiteit te handelen en aanvaardt de vertegenwoordigde deze voorwaarden. Speciale aanbiedingen Capital Circle kan van tijd tot tijd speciale aanbiedingen initiëren, en die zullen beschikbaar zijn op: Artikel 1 Het worden van een kredietverstrekker 1.1. Om via Capital Circle een kredietverstrekker te worden dient u te voldoen aan de volgende criteria: (a) u dient een particulier, ondernemer of een entiteit te zijn; (b) u dient als kredietverstrekker ouder dan 18 jaar te zijn; (c) wanneer u een particulier of ondernemer bent, dan dient u een permanente inwoner van Nederland te zijn; (d) wanneer u als een naamloze vennootschap handelt, dan dient u geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel; (e) wanneer u handelt als een entiteit, dan moet uw onderneming een vestigingsplaats in Nederland hebben en van daaruit uw onderneming bedrijven; (f) (g) (i) indien u handelt als een orgaan krachtens het publiekrecht ingesteld, dan dient er sprake te zijn van registratie bij de relevante autoriteiten in Nederland; u moet in het bezit zijn van een geldige Nederlandse bankrekening;, en u dient uw gegevens te registeren op de website Wanneer u als potentiële kredietverstrekker niet voldoet aan een van de cumulatieve vereisten, dan kunt u zich eventueel wenden tot Capital Circle en in bepaalde gevallen vooralsnog schriftelijke toestemming ontvangen om als kredietverstrekker in aanmerking te komen Capital Circle neemt de inleidende taken namens de kredietverkrijgers en kredietverstrekkers op zich, en brengt zo potentiële kredietverkrijgers en kredietverstrekkers bij elkaar, waarborgt een gestroomlijnd proces voor het overeenkomen van kredieten (inclusief de ontwikkeling en samenstelling van de stukken voor de kredietovereenkomsten), en faciliteert de werkzaamheden rondom de betalingen en het innen van de bedragen die zijn verschuldigd onder of met betrekking tot deze kredieten (inclusief het doen van bepaalde handelingen namens de kredietverstrekkers wanneer de kredietverkrijger in verzuim is of wanneer de kredietverkrijger failliet wordt of dreigt te worden zoals uiteengezet in de voorwaarden van Capital Circle). Capital Circle zal geen beheerders- of managementrol namens de kredietverstrekker op zich nemen, tenzij de gevallen van artikel 6 van deze voorwaarden gelden die betrekking hebben tot de wijzigingen die Capital Circle in uw belang neemt in de Kredietovereenkomst; de kredietverstrekker behoudt de volledige controle en zeggenschap over het wel of niet aangaan van een ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 2

4 kredietovereenkomst met de tegenpartij, onder welke voorwaarden dit zal plaatsvinden, en de overige aspecten wat betreft het wel of niet deelnemen via Capital Circle en de kredieten die hieruit voortvloeien. Capital Circle zal op geen enkele manier anderen adviseren of aanbevelingen verrichten om bepaalde kredieten die worden aangeboden op het platform aan te gaan, en niets op het platform dient als zodanig opgevat te worden Capital Circle zal elke kredietverkrijger toebedelen in een risicogroep op het moment dat de kredietaanvraag moet worden verwerkt. De classificatie is gebaseerd op de informatie die is opgegeven tijdens de kredietaanvraag en het resultaat van een kredietonderzoek. Capital Circle zal nimmer de opgegeven informatie en gegevens van de kredietaanvraag aanpassen Hoewel Capital Circle waarde hecht aan het kredietonderzoek (als onderdeel van de ondersteunde rol van Capital Circle), is het aanbieden van de indeling naar risicogroep enkel ter informatie bedoeld. De kredietverstrekker dient een eigen standpunt te vormen als het gaat om de kredietwaardigheid van de aanvrager, en hierover ook een eigen onderzoek, analyse en beoordeling te doen, en indien nodig onafhankelijk financieel advies in te winnen Capital Circle aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af als het gaat om de risicogroepering en de informatie over een kredietverkrijger die via het platform van Capital Circle beschikbaar is gesteld aan potentiële kredietverstrekkers. Capital Circle kan aan het einde van elke maand van tijd tot tijd de classificatie van risico of de informatie van kredietverkrijgers op elk moment bijwerken of wijzigen Hoewel Capital Circle van mening is dat de toegang tot de activa van een kredietverkrijger, via zekerheden die zijn gesteld, voor extra gemak kunnen zorgen als het gaat om de waarschijnlijkheid tot aflossing van het krediet, aanvaardt Capital Circle geen additionele verantwoordelijkheid voor deze waarschijnlijkheid U kunt als kredietverstrekker nimmer een kredietverkrijger zijn via Capital Circle wanneer u uitstaande kredieten heeft, behalve in het geval wanneer u handelt als de directeur of de eigenaar van een onderneming die krediet aangaat en daarnaast als kredietverstrekker wil fungeren in een andere hoedanigheid U verzekert Capital Circle dat alle gegevens die u aan ons in de loop van de registratie en het proces van uw registratie heeft verstrekt in alle opzichten naar waarheid en juist zijn ingevuld. U dient ons te verwittigen als (een gedeelte) van de verstrekte gegevens in de loop der tijd wijzigt Zodra uw inschrijving op het platform voltooid is, en u een verzoek tot het verstrekken van een krediet via Capital Circle heeft ingediend, zal Capital Circle identiteit- en fraudecontroles uitvoeren op u en uw functie als eigenaar, lid of directeur, uw bedrijf en de overige leden, of op de bestuurders van het bedrijf. Dit laatste zal plaatsvinden met kredietregistratiebureaus (Graydon). Capital Circle gebruikt haar eigen interne richtlijnen en beleid voor de beoordeling van de aanvragen, maar heeft de volledige vrijheid om al dan niet toestemming te verlenen aan een kredietverstrekker. Wanneer Capital Circle van mening is onvoldoende informatie te hebben, dan kunt u verzocht worden om een kopie van de ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 3

5 desbetreffende paspoorten, andere identificatiedocumenten, een energierekening, of andere vereiste documenten op te sturen. Als u de desbetreffende documenten niet opstuurt, zult u niet in staat zijn om krediet te verstrekken via het platform van Capital Circle. Capital Circle kan op elk moment overgaan tot opschorting of tot het beperken van uw account wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Het geld kan worden overgemaakt naar uw Capital Circle online account door middel van een bankoverschrijving. Capital Circle heeft de volledige bevoegdheid om de wijze te bepalen waarop u het bedrag overmaakt naar uw online account afhankelijk van hetgeen is bepaald in artikel 1, lid 9 van de voorwaarden. Wanneer u via een bankoverschrijving het geld wil overmaken, dan is het van belang dat u uw rekeningnummer invult in het juiste tekstvak. U dient te allen tijde gebruik te maken van een Nederlandse bank Zodra het geld is ontvangen en het geld is gealloceerd op uw Capital Circle online account, dan kunt u beginnen met het verstrekken van kredieten. Er zijn geen kosten verbonden aan het opzetten van een dergelijke online account Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle zal het geld namens Capital Circle houden, totdat of tenzij het krediet wordt uitgekeerd aan een kredietverkrijger. Wanneer laatstgenoemde heeft plaatsgevonden dan zal het bedrag worden overgemaakt aan de rekening van de kredietverkrijger. Artikel 2 Gebruikersnaam en wachtwoord 2.1. Wanneer u zich registreert bij Capital Circle dient u ons te voorzien van een e- mailadres en een wachtwoord. Deze dienen gebruikt te worden om toegang te krijgen tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van het platform. Wanneer u toegang wilt krijgen tot uw kredietverstrekkersaccount dan dient u elke keer uw e- mailadres en wachtwoord in te voeren. Uw adres en wachtwoord zijn uniek en niet overdraagbaar zonder voorafgaand schriftelijke toestemming Uw adres en wachtwoord zijn de manieren waarop u wordt geïdentificeerd, en zodoende dient u ze te allen tijden veilig te houden. U bent verantwoordelijk voor alle informatie en activiteiten die plaatsvinden op het platform voor eenieder die, namens u, met behulp van uw adres en wachtwoord handelt. Indien u een werknemer of vertegenwoordiger machtigt om uw Capital Circlekredietverstrekkersaccount te gebruiken, dan bent u verantwoordelijk voor hun activiteit(en) op het platform. Elke inbreuk op de veiligheid, verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van adres, wachtwoord of veiligheidsinformatie moet direct aan ons worden gemeld via de contactgegevens van artikel 22 van deze voorwaarden U stemt ermee in de systemen die in verband staan met het platform niet aan te passen of te omzeilen, of om onze systemen binnen te treden op een andere wijze dan met de referenties die aan u zijn toegewezen en door het volgen van de instructies die we hebben voor dat type verbinding. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 4

6 2.4. Wanneer Capital Circle vermoedt dat u niet degene bent die is aangemeld op uw kredietverstrekkersaccount of wanneer er wordt vermoed dat er sprake is van illegale/frauduleuze activiteiten of ongeoorloofd gebruik, behoudt Capital Circle het recht niet te handelen volgens uw instructie. Artikel 3 Het kredietproces 3.1. Er zijn twee manieren waarop u via Capital Circle een krediet kunt verstrekken: (a) door zelf op zoek te gaan naar ondernemingen en gebruik te maken van een zoekfunctie voor het zoeken van kredietverzoeken die nog niet zijn voltooid, en waarbij u wellicht geïnteresseerd bent om middels de online veiling een bod te doen en (b) door het kiezen van criteria voor het verstrekken van een krediet, zoals het type onderneming, en het risicoprofiel, en welke zijn vastgesteld door Capital Circle; en vervolgens door het gebruik van Autobid kredieten te selecteren waarop u wilt bieden en die overeenkomen met uw criteria. Artikel 4 Het biedingsproces 4.1. Alle kredietaanvragen van geïnteresseerde ondernemingen worden zorgvuldig beoordeeld door onze beoordelaars, en worden vervolgens geclassificeerd bij de initiële aanvraagfase in een risicobeoordeling, en gebaseerd op gegevens van een kredietregistratiebureau. Ondernemingen die voor dit screeningsproces slagen, maken een pagina aan voor de kredietaanvraag, die de kredietverstrekkers vervolgens kunnen inzien op Zodra u weet aan welke onderneming(en) u voornemens bent een krediet te verstrekken dan kiest uzelf de hoogte van het krediet dat u wilt verstrekken. Wanneer het krediet niet met een vaste rente wordt geadverteerd, dan kiest u zelf de rente die u wilt ontvangen voor uw deel van het krediet binnen de daarvoor gestelde bandbreedte. De onderliggende voorwaarde is dat u voldoende saldo heeft op uw kredietverstrekkersaccount van Capital Circle, dit aanbod om krediet te verstrekken, dat bekend staat als een "bod", wordt dan actief (een "Actief Bod") en wordt vervolgens ingevoerd in de veiling op de pagina van de kredietaanvraag. Het minimum bod per krediet is 100 euro, wat eventueel verhoogd kan worden met steeds 100 euro tot een maximum bod van 5000 euro per krediet. Op het laatstgenoemde kunnen uitzonderingen worden toegestaan in overleg en met akkoord van Capital Circle Als twee kredietverstrekkers hetzelfde bedrag bieden met hetzelfde rentetarief, dan zal er voorkeur worden gegeven aan de kredietverstrekker die het eerst een bod heeft geplaatst. Zodra elk krediet (met uitzondering van een krediet met vaste rente ) volledig wordt gefinancierd, dan zullen nieuwe kredietverstrekkers het tarief verlagen, of het krediet "naar beneden bieden", en dit zal plaatsvinden in een omgekeerde veiling. Wanneer het bedrag van uw bod het totaal bedrag van een volledige financiering van het krediet overschrijdt, dan kan de kredietverkrijger het deel van het bod verkrijgen welke nodig is voor de volledige financiering. Dit zal een ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 5

7 kredietdeel creëren voor een bedrag lager dan het oorspronkelijke bod en dit betekent dat uw bod gedeeltelijk heeft gewonnen Alle biedingen op de markt zullen worden onderworpen aan een minimaal biedingspercentage welke Capital Circle met betrekking tot het krediet van tijd tot tijd kan instellen Particuliere kredietverstrekkers kunnen maximaal euro op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Capital Circle Als u de Autobid-functie gebruikt, dan kiest u voor het rentepercentage waar u comfortabel mee bent, waarna u Autobid kunt activeren. Capital Circle zal dan automatisch, middels Autobid, bieden op alle beschikbare kredietverzoeken die voldoen aan uw eerder ingestelde criteria met betrekking tot risicoclassificatie en andere kenmerken. Dit gebeurt met het geld wat u beschikbaar heeft gesteld via uw kredietverstrekkersaccount. Autobid zal met een maximum van 5% van de totale gelden in uw account een krediet verstrekken aan een onderneming, tenzij de totale gelden minder zijn dan een bedrag van 5000 euro Alle biedingen die u op een kredietaanvraag heeft gemaakt, hetzij zelf hetzij door middel van Autobid, zijn definitief en kunnen niet worden ingetrokken, tenzij: (a) er actieve biedingen zijn van andere kredietverstrekkers die gekoppeld zijn aan een lager rentepercentage welke het totaal gevraagde krediet volledig kan financieren; (b) de kredietaanvraag is verlopen en het krediet niet volledig is gefinancierd; (c) de kredietverkrijger weigert een geaggregeerd aanbod te accepteren van een kredietverzoek van u en andere kredietverstrekkers binnen Capital Circle te verzoeken; of (d) Capital Circle een veiling voor een kredietverzoek intrekt Een krediet moet volledig worden gefinancierd om succesvol afgerond te worden. Met uitzondering van de kredieten met een vast tarief zal een voltooid krediet worden samengesteld uit de som van de inschrijvingen met de laagste jaarlijkse rente die nodig is om de kredietaanvraag volledig te financieren op het moment dat de kredietverkrijger akkoord gaat met het krediet of wanneer de veiling afloopt. De kredietverkrijger kan in het laatste geval dan ofwel het krediet aanvaarden ofwel toestaan dat het kredietaanbod komt te vervallen (dit gebeurt vijf dagen nadat de veiling afloopt), en wordt er geen krediet verstrekt Vervallen Capital Circle behoudt zich het recht voor om eventuele beperkingen in te brengen wanneer kredietverstrekkers eigenaar (dreigen te) worden van het volledige krediet. Ook kunnen er beperkingen en voorwaarden worden opgelegd aan de maximale of minimale toegestane hoeveelheid die een particuliere kredietverstrekker mag bieden en verstrekken aan een kredietverkrijger (of in totaal op het gehele platform). ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 6

8 4.11. Wij behouden ons het recht om te allen tijde en om welke reden dan ook veilingen op kredietaanvragen of de beschikbaarheid van de Autobid-functie in te trekken. We kunnen ook de minimale en maximale bedragen waarop een bod kan worden geplaatst wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen op het platform an het platform. Artikel 5 De Kredietovereenkomst 5.1. Zodra een kredietaanvraag volledig door uw bod en die van andere kredietverstrekkers is gefinancierd, en de kredietverkrijger het geaggregeerde aanbod van het kredietverzoek aanvaardt, dan gaat u automatisch de kredietovereenkomst aan (welke onze voorwaarden en de relevante voorwaarden van de hoofdovereenkomst omvat) met de kredietverkrijger voor het betreffende kredietdeel. De documenten van het krediet zullen automatisch worden gegenereerd en zullen de hoofdovereenkomst (die de specifieke details van het krediet bevat), de algemene voorwaarden en de Kredietvoorwaarden omvatten. Uw geld wordt vervolgens overgemaakt van uw kredietverstrekkersaccount naar de rekening van de kredietverkrijger. De eerste keer dat u een bod plaatst op een veiling, dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden voor al uw lopende en toekomstige kredieten. U wordt geacht akkoord te gaan met de voorwaarden door het vakje aan te vinken wanneer dit van u wordt gevraagd U zult geen rente verdienen totdat het kredietverzoek volledig is afgerond Vervallen Vervallen Op alle kredietovereenkomsten zullen we het adres van een kredietverstrekker citeren als "p/a Capital Circle B.V." en het postadres van Capital Circle gebruiken. Elke kredietverstrekker stemt ermee in dat alle kennisgevingen en mededelingen die aan hen zijn verstrekt door een kredietverkrijger namens de kredietverstrekker verstuurd kan worden naar Capital Circle. Artikel 6 Rente en terugbetalingen 6.1. De maandelijkse aflossingen die u toekomen op elke deel van een krediet, alsmede - gedeelte van het platform. De kredietovereenkomst regelt de betalingen van deze bedragen Alle aflossingstermijnen en opgebouwde rente zullen overgemaakt worden op uw bankrekening Elk krediet zal voor de periode zijn die is aangegeven in uw Kredietovereenkomst Alle aflossingen zullen aan de kredietverstrekkers worden gedaan zonder aftrek van inkomstenbelasting. Het is uw verantwoordelijkheid om rekening te houden met een ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 7

9 eventuele inkomstenbelasting en andere persoonlijke belastingen die wellicht betaald moeten worden aan de betreffende autoriteiten We zullen voor fiscale doeleinden een jaarlijkse opgave van de rente bieden. 6.6 Ondanks enige andere bepalingen in deze voorwaarden gaat u ermee akkoord dat, in uitzonderlijke omstandigheden en naar eigen goeddunken, Capital Circle (handelend namens u en als uw vertegenwoordiger) met de kredietverkrijger kan instemmen om het krediet te herstructureren en de Kredietovereenkomst te wijzigen in één van de volgende (beperkte) manieren: (a) het verhogen van de termijn met één jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 11%, of 4% op het reeds overeengekomen rentepercentage voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); (b) het verhogen van de termijn met twee jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 13%, of 5,5% op het reeds overeengekomen rentepercentage voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); (c) het verhogen van de termijn met drie jaar of meer, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 15%, of 7% op het reeds overeengekomen rentepercentage voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); 6.7. Waar Capital Circle van mening is dat een overeenkomst voor het herstructureren en het wijzigen van een krediet en de bijhorende kredietovereenkomst in het belang is van de betrokken kredietverstrekkers, en daadwerkelijk van plan is om de voorwaarden van het Kredietovereenkomst te wijzigen in overeenstemming met artikel 6, lid 6 van deze voorwaarden, dan zal Capital Circle u op de hoogte stellen van onze voornemen tot het wijzigen en u minimaal een week voor de wijziging hierover te informeren U stemt in dat Capital Circle in de volgende gevallen namens u zal handelen: (a) het onderhandelen en instemmen van enige wijzigingen in de Kredietovereenkomst; en (b) het aangaan van een wijziging in de hoofdovereenkomst, in overeenstemming met artikel 6, lid 6 van deze voorwaarden U stemt hierbij in met het gegeven dat Capital Circle (ten tijden van uw lidmaatschap bij Capital Circle) als uw vertegenwoordiger met volledige bevoegdheid en capaciteit zal optreden voor het doen van de wijzigingen (zoals de zijn besproken in de voorwaarden) zonder een uitgesproken instemming. U zult dan ook gebonden zijn aan deze wijzigingen. U stemt in en erkent dat Capital Circle ook in deze gevallen geen aansprakelijkheid, verplichtingen of rechten onder de Kredietovereenkomst tot zich zal nemen, en u stemt in dat enkel u aansprakelijk en verantwoordelijk gehouden kan worden voor de rechten en verplichtingen van de Kredietovereenkomst (zoals die zijn gewijzigd). ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 8

10 Artikel 7 Overdrachtsverbod Kredietverstrekker en kredietverkrijger komen met elkaar overeen dat het krediet niet vatbaar is voor overdracht aan derden. Artikel 8 Kosten voor de kredietverstrekker Capital Circle zal op jaarbasis een bijdrage in rekening brengen van 1% van de uitstaande hoofdsom (provisie). Dienovereenkomstig zal het maandelijkse tarief 1/12% zijn van de uitstaande hoofdsom in de desbetreffende maand. De maandelijkse provisie zal worden afgetrokken van de aflossingstermijn die wordt ontvangen van de kredietverkrijger. Als een kredietverkrijger een aflossing mist, dan zal een provisie van die aflossingstermijn niet geïncasseerd worden totdat het gemiste bedrag wel is ontvangen. De provisie vergoedt onze rol in het leveren van intermediaire diensten met betrekking tot de introductie van de kredietverkrijger en u. Deze vergoeding dekt niet de kosten die worden gemaakt voor het beheer en het faciliteren van het krediet en onze gerelateerde kredietanalyse die wij uitvoeren als onderdeel van onze functie, en welke zonder een winstopslag doorberekend wordt. Artikel 9 De rol van Capital Circle Capital Circle beoefent een administratieve functie als het gaat om het samenbrengen en matchen van de kredietverstrekkers en de kredietverkrijgers. Het faciliteren van betalingen, het innen van de verschuldigde bedragen en de verdere distributie van gelden behoort ook tot de rol van Capital Circle. Capital Circle is geen partij bij kredietovereenkomsten. Wanneer Capital Circle genoodzaakt is zijn activiteiten te stoppen, zijn er afspraken gemaakt met een derde partij die diensten en verplichtingen op zich neemt (zie artikel 15 van de voorwaarden voor meer informatie). We kunnen additionele taken uitvoeren in het geval dat een volledig krediet of een kredietdeel een zekerheid bevat, zoals uiteengezet in het volgende artikel. Capital Circle kan de gegevens die bij Graydon beschikbaar zijn over de kredietverkrijgers overhandigen aan de kredietverstrekkers, en hen op deze manier bij te staan bij de analyse van een kredietaanvraag alsmede om waarde toe te voegen aan de kredietanalyse als onderdeel van onze onderliggende functie. Artikel 10 Zekerheid en de rol van Capital Circle Waar de voorwaarden van een overeenkomst aangeven dat een krediet een gewaarborgd krediet zal zijn, gelden de volgende zekerheidsbepalingen: (a) waar de voorwaarden van de overeenkomst een krediet aanduidt als een gewaarborgd krediet, dan zullen de verplichtingen van de kredietverkrijger (onder de Kredietovereenkomst) gewaarborgd worden door middel van een aanvullende overeenkomst waarin de specifieke zekerheden uiteengezet zullen worden. In het geval een kredietverkrijger er niet in slaagt om een betaling op de vervaldag te voldoen of in gebreke blijft bij het voldoen aan enige materiële verplichtingen van het krediet, dan gaat u ermee akkoord dat Capital Circle stappen kan nemen om een dergelijke zekerheid namens u af te dwingen. ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 9

11 (b) vervallen In de omschreven omstandigheden van artikel 10, lid 1, sub a en/of sub b van deze voorwaarden, gaat u akkoord dat (gerechts)deurwaarder namens u kan optreden ten aanzien van de verplichtingen die elke kredietverkrijger heeft onder elke krediet. Alle communicatie met een kredietverkrijger in verband met een dergelijke zekerheid zal worden gedaan door (gerechts)deurwaarder Waar Capital Circle of (gerechts)deurwaarder is voorzien van informatie door een relevante kredietverkrijger, kan Capital Circle of (gerechts)deurwaarder u als kredietverstrekker bepaalde informatie doen toekomen over de activa alsmede de geschatte gedwongen verkoopwaarde van zulke activa indien dit afgedwongen zal worden. In dergelijke gevallen zal de waardering van de activa enkel een indicatie zijn van de waarde van de activa, en de werkelijke waarde zal bij gedwongen verkoop van de activa lager (of hoger) kunnen uitvallen dan de waarde die wordt aangegeven De (gerechts)deurwaarder zal als houder optreden voor zichzelf en alle kredietverstrekkers van de kredietverkrijger als het gaat om de activa die valt onder de gestelde zekerheden Wanneer het hoofdcontract een krediet aanduidt als een krediet waar zekerheden voor gesteld worden, dan zullen alle kredieten en de bijhorende verplichtingen uit de kredietovereenkomst gewaarborgd worden door middel van een aanvullende overeenkomst waarin de specifieke zekerheden uiteengezet zullen worden Een overeenkomst waarin de specifieke zekerheden uiteengezet zijn, zal nimmer beschouwd moeten worden als een garantie van succes op terugbetaling in het geval dat de kredietverkrijger haar aflossingstermijnen niet nakomt U stemt ermee in dat de (gerechts)deurwaarder gerechtigd is om vergoedt en terugbetaald te worden uit de opbrengst van ten gelden gemaakte zekerheden. U zult hierbij alle redelijke kosten vergoeden die zijn gemaakt voor de handhaving. Artikel 11 De financiering van kapitaalgoederen en de rol van Capital Circle Waar de voorwaarden van het hoofdcontract aangeven dat het een krediet betreft voor de financiering van kapitaalgoederen, zal de kredietverkrijger het krediet gebruiken voor de aanschaf van een specifiek kapitaalgoed of kapitaalgoederen. De betaling zal direct door Capital Circle worden uitgevoerd voor de aankoop van kapitaalgoederen In dergelijke omstandigheden kan Capital Circle een derde partij verzoeken een taxatierapport in verband met de onderliggende waarde (die aan u kan worden verstrekt als kredietverstrekker) op te stellen. Een dergelijke taxatie zal een indicatie van de algemene waarde van de bezittingen bevatten Vervallen Om enige terugbetalingen die in artikel 12 (gemiste betalingen) staan aangegeven uit te winnen, zal Capital Circle, indien nodig, gelden onder zich houden en beheren ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 10

12 die zijn voortgekomen uit de verkoop van het kapitaalgoed (of kapitaalgoederen), zoals beschreven in de leden 5 en 6 van dit artikel Waar kredietgevers een pandrecht hebben bij een financiering van een kapitaalgoed, zal dat in het algemeen beschouwd worden als een zekerheid voor de kredietgevers en gezien worden als een extra verhaalsmogelijkheid voor de kredietverstrekkers in het geval de kredietverkrijger niet aan zijn verplichting kan voldoen. Het is mogelijk dat de beschikbare gerealiseerde opbrengst bij verkoop van een kapitaalgoed niet volstaat om alle verplichtingen die zijn verschuldigd te voldoen. Als dat het geval is, dan zijn de kredietverstrekkers uitsluitend gerechtigd om hun evenredig deel van de gerealiseerde opbrengsten terug te krijgen, zodat het bestaan van een dergelijk beroep op de onderliggende waarde op geen enkele wijze aangemerkt moet worden als een garantie van bepaalde terugbetalingen in geval van niet-nakoming van betalingen door de kredietverkrijger U gaat ermee akkoord dat Capital Circle de bevoegdheid heeft om vergoedt te worden voor alle redelijke kosten die Capital Circle in rekening zal brengen voor het ten gelden maken van de activa. Artikel 12 Gemiste betalingen 12.1 U stemt ermee in dat in het geval van een gemiste betaling, Capital Circle, namens u, de administratieve stappen zal ondernemen zoals die staan beschreven in artikel 12 lid 2 en lid 4 van de voorwaarden. In bepaalde omstandigheden handelt Capital Circle vooruit op het proces om achterstallige betalingen of kredieten (al dan niet met een formele ingebrekestelling) te innen. Dit gebeurt enkel wanneer Capital Circle de zienswijze heeft waarbij dit in het beste belang van de kredietverstrekkers wordt geacht. Capital Circle kan hierbij overgaan tot het vorderen van een redelijke vergoeding voor het terugvorderen van de gemiste betalingen Indien de kredietverkrijger een betaling mist of de betaling die aan u of andere kredietverstrekkers is verschuldigd slechts gedeeltelijk betaalt, dan zal er contact worden opgenomen met de betreffende kredietverkrijger (hetzij door Capital Circle, hetzij door een externe entiteit namens Capital Circle). Vervolgens zal de kredietverkrijger worden geïnformeerd dat Capital Circle wederom de openstaande betaling met betrekking tot het desbetreffende krediet wil innen. Wanneer onze poging tot betaling mislukt en de betaling desondanks uitblijft, dan zal de rekening twee werkdagen nadat de betaling is verschuldigd behandeld worden als een achterstallige rekening. Capital Circle zal vooralsnog genoodzaakt zijn het bedrag te innen. Capital Circle kan het openstaande bedrag uit handen geven aan een incassobureau om het bedrag te vorderen namens de kredietvertrekker(s). De incassokosten zullen worden toegevoegd tot het deel van het gemiste krediet, en zal niet verminderd worden van de betaling die verschuldigd is aan de kredietverstrekker(s) Wanneer de kredietverkrijger een betaling mist, niet betaalt of de maandelijkse termijn slechts gedeeltelijk betaalt, of wanneer zijn/haar handelingen in strijd zijn met één van de overeengekomen kredietvoorwaarden, dan kan de kredietverkrijger voor ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETVERSTREKKERS 11

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie