Wat is een kredietunie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is een kredietunie?"

Transcriptie

1 Wat is een kredietunie? Coöperatieve vereniging Van, voor en door ondernemers Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio of een branche Kredietgevers (spaarders) zijn ondernemers Kredietgevers ontvangen een rendement voor het risico dat zij lopen Kredietgevers adviseren, ondersteunen en/of coachen kredietnemers Zowel kredietgevers als nemers zijn lid van de vereniging Leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen het bestuur, en zijn gezamenlijk eigenaar Er is geen winstdoelstelling, een kredietunie werkt not for profit, not for charity, but for mutual sevice Lijkt in vorm op boeren coöperaties uit vorige eeuw 1

2 Werking Kredietunie Aandeelhouders Geldgevers of Kredietverschaffers Geldstroom 1 Aandeel Kredietunie Eemsregio ua Ledencertificaten Kredietunie Eemsregio ua Bestuur Kredietcommissie Coachingscommissie Kascontrolecommissie Kennis/ervaring Leners of Kredietnemers Geldstroom 1 Aandeel Kredietunie Eemsregio ua Coach/adviseur/ondersteuner 2

3 Markt: behoefte van MKB Banken verstrekken maar mondjesmaat kredieten van tot Dit is slecht voor de economische ontwikkeling (geen ruimte voor investeringen en innovatie) Kredietunies zijn een alternatieve financieringsbron Er zijn ondernemers die met combinatie van hun kennis, ervaring en geld graag collega ondernemers willen helpen Relatiebankieren voor kleine kredieten is voor banken te duur Op jaarbasis vragen kleinbedrijf ondernemers voor 12,3 mrd aan krediet aan (aug 2010 aug 2011) 40% van deze aanvragen (en 30% van aanvragen middenbedrijf) wordt afgewezen en/of teveel zekerheden gevraagd: er is een kredietbehoefte van ongeveer 4,5 mrd Een deel hiervan zal vermoedelijk bedrijfseconomisch verantwoord zijn Een SWOT analyse van microfinanciering is opgenomen in bijlage A Bron: Haalbaarheids, structuur en ontwikkelingsplan Emissie MKB Financierings Fonds (MFF) voor oprichting Kredietunie Nederland, 1 februari

4 Werkgebied Eemsregio Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio ua bestaat uit: de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond 6

5 Kredietbehoefte Regio Noord Oost Groningen Kleinbedrijf slaagt aanzienlijk minder vaak in krijgen van financiering: 33% van de aanvragen wordt afgewezen, tegen 19% bij Midden Bedrijf en 10% bij Grote MKB Eénderde van de bedrijven heeft extra financiering gevraagd (informatie vanuit Financieringsmonitor, EIM, Panteia) Eénderde van deze bedrijven heeft gevraagde financiering niet gekregen MKB ondernemers lijken steeds moeilijker om bankfinanciering te verkrijgen Aantal MKB ondernemers in de regio(gemeente Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond) bedraagt ruim Bron: Financieringsmonitor , 1 mei

6 Sectorale verdeling MKB regio 8 Zorg Zakelijke en Persoonlijke dienstverlening Vervoer Kunst,cultuur, amusement en media Kinderopvang Industrie Horeca, catering, sport en recreatie Groothandel Detailhandel en ambachten Bouwnijverheid Agro Totaal bedrijven Gemeente Delfijl Eemsmond Appingedam Loppersum Totaal

7 Initiatief Regio Noord Oost Groningen MKB ondernemers in de regio Noord Oost Groningen hebben het initiatief genomen om de kredietunie Eemsregio ua op te richten Het startkapitaal is ,= De provincie Groningen en gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond ondersteunen dit initiatief, mogelijk met een financiële bijdrage Groningen Seaports en SBE(Samenwerkende Bedrijven Eemsmond) ondersteunen het initiatief De kredietunie Eemsregio ua is in gesprek met de NAM Kredietunie Eemsregio ua is voor alle regio gerelateerde bedrijven en startende ondernemers Kredietunie Eemsregio ua wil interesse wekken om kapitaal én kennis ter beschikking te stellen aan andere bedrijven/leden Krediet voorlopig maximaal 250K per kredietnemer 9

8 Waarom dit initiatief? Gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond investeren fors in de leefbaarheid van de kernen MKB ers en starters kunnen moeilijk financiering krijgen De kredietunie Eemsregio ua wil met haar initiatief naast normale banken een alternatief aanbieden om voor MKB ers en starters een financiering mogelijk te maken Met dit initiatief wil de kredietunie Eemsregio ua een positieve bijdrage leveren om werkgelegenheid te creëren 10

9 Missie Kredietunie Eemsregio ua leden toegang bieden tot aanvullende financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie Verminderen afhankelijkheid van banken Geldstromen en rendementen binnen de regio houden Maatschappelijk betrokken, zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door leden Bevorderen de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, waarbij kredietgevende leden de krediet nemende leden begeleiden en adviseren (coachen), waardoor overdracht van kennis en ervaring kredietgevende op kredietnemende leden Geen winstoogmerk Balans tussen vrijwilligers en professionals Kredietunies zijn democratisch ingesteld; ze zijn en blijven eigendom van de individuele leden 11

10 Product Kredietunie Eemsregio ua Financieringen maximaal , Financiering van productiemiddelen en/of werkkapitaal en/of innovatie. Duur is maximaal 5 jaar, langere looptijden zijn mogelijk indien de kredietunie Eemsregio ua lang geld kan aantrekken Aflossingsverplichting start na 2 jaar en geschiedt vervolgens in 3 jaar, ter beoordeling van de ALV, indien een langere looptijd mogelijk is dan wordt het aflosschema daar op aangepast Verschaffen van kennis en ervaring aan kredietnemer gekoppeld aan kredietverlening Dit gebeurt door één van de kredietverstrekkende leden of een andere door de coaching commissie geselecteerd lid (lidmaatschap is niet verenigbaar met lidmaatschap kredietcommissie) Wijze van advisering/ondersteuning/coaching per krediet vast te stellen Kredietverstrekkende leden worden per kwartaal geïnformeerd over de financiële voortgang van Kredietunie Eemsregio ua en de kwaliteit van de kredietportefeuille 12

11 Doelstellingen Start op 10 april 2014 Toevertrouwde middelen: ,00 per jaar Ambitie over 3 jaar wat betreft: Toevertrouwde middelen: 2,0 mln Uitstaand krediet: 1,5 mln Aantal kredietgevers: 175 ( 5000 per kredietgever) Aantal kredietnemers: 13(gemiddeld per krediet) Aantal leden Kredietunie Eemsregio ua:

12 Obligaties en aandelen Leden: Obligatiehouders Uitsluitend Kredietunie leden Brengen naast aandelenkapitaal middelen in i.v.v. Obligaties 1 obligatie is 500, Obligatie geeft recht op vooraf vastgesteld minimum rente 1% en resultaat afhankelijk opslag Rente kan hoger zijn bij positief resultaat, looptijd is perpetueel Verkoop van Obligatie eventueel vanaf 2015 via veiling op interne markt Aflossingen kredieten kan gebruikt worden om Obligaties af te lossen Leden: Aandeelhouders Obligatiehouders en kredietnemers worden lid van de coöperatie door één aandeel van EUR 1.000, te kopen Eén aandeel geeft recht op één stem, ongeacht het aantal Obligaties Lid verwerft het economisch en juridisch eigendom van dat aandeel Aandelen kunnen ook inschrijvingen zijn op de Ledenrekening Alle leden beslissen jaarlijks over bestemming van het resultaat 14

13 Waarde Obligaties en risico s voor Obligatiehouders De waarde van de Obligaties wordt bepaald door: De hoeveelheid ingehouden resultaat (resultaat wordt eerste jaren niet uitgekeerd, maar aangewend voor groei en/of buffer): De omvang van exploitatieverliezen die het vermogen van Kredietunie Eemsregio ua aantasten Hoge defaultpercentages zijn grootste veroorzaker van exploitatieverlies Risico s die waarde beïnvloeden Te hoog kostenniveau door onvoldoende uitgezette kredieten Kredietaanvraagproces leidt tot verkeerde beslissingen en leidt tot kwalitatief ondermaatse kredietportefeuille Kredietportefeuille is niet gespreid over verschillende branches, maar beperkt tot bijvoorbeeld één branche Beheersmaatregelen Veel aandacht geven aan genereren van kredietaanvragen in 1e jaar van Kredietunie Eemsregio ua Door inzet Experian als bewezen en betrouwbare partner en gebruik van hun proces en ervaring In kredietbeleid opnemen dat spreiding een belangrijk aspect is in beoordeling van kredietcommissie BMKB regeling toepassen waar mogelijk (zie bijlage B) 15

14 Experian als partner Experian is wereldwijd leider in het verstrekken van informatie en analyse en marketingservices aan bedrijven en consumenten. Het doel: helpen bij het beheer van de risico s en opbrengsten van commerciële en financiële beslissingen. Dankzij onze omvangrijke kennis van personen, markten en economieën helpen wij u bij het vinden, ontwikkelen en beheren van klantenrelaties om uw bedrijf winstgevender te maken. Onze drie hoofdactiviteiten zijn: Credit Services, Decision Analytics en Marketing Services. Credit Services Wij helpen bedrijven bij het verkrijgen van inzicht in risico s als het gaat om kredietverstrekking aan consumenten en kleine bedrijven. Onze informatie stelt u in staat beter gefundeerde beslissingen te nemen betreffende leningverstrekkingen. Ook vergemakkelijken en versnellen we het afsluiten van financieringen voor uw klanten. Decision Analytics Wij leveren analytische vaardigheden en specialistische softwareproducten, die uw bedrijf in staat stelt de snelheid en kwaliteit van uw besluitvorming te vergroten. Wij helpen u uw kredietverleningstrategieën te optimaliseren en snel veranderingen door te voeren. 22

15 NPEX als Partner NPEX biedt een online handelsplatform waar rechtstreeks wordt gehandeld dus zonder tussenkomst van banken of andere partijen. Dat houdt de kosten laag. Er gelden geen eisen voor aantal verhandelbare stukken, track record e.d. Een AFM goedgekeurde prospectus volstaat. Processen zijn zodanig gestandaardiseerd dat een notering sneller en goedkoper kan. NPEX is de MKB beurs van Nederland en zorgt ervoor dat effecten gemakkelijker, sneller en goedkoper verhandeld worden. Met maximale transparantie en toegankelijkheid voor zowel beleggers als bedrijven. Een laagdrempelige beurs zodat beleggers elkaar onderling gemakkelijk kunnen vinden. Kredietunie Eemsregio ua zal voor haar Ledencertificaten een besloten notering aanvragen op de NPEX beurs (alleen leden kunnen kopen en verkopen). NPEX zal als bewaarder van Ledencertificaten optreden, tevens zal NPEX op de door Kredietunie Eemsregio ua bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld na drie of vijf jaar veilingen organiseren voor leden die hun ledencertificaten willen verkopen. 23

16 Hoofdlijnen kredietbeleid Eisen aan kredietnemers Document met beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt Investeringsbegroting met toelichting, c.q. businessplan Beschikbaarheid financiële gegevens: Jaarcijfers 2011, en (concept) cijfers 2013, exploitatiebegroting voor komend jaar, liquiditeitsprognose voor komend jaar Betrouwbare gecontroleerde cashflow prognose Kredietnemer mag niet verdringend werken ten opzichte van bestaande MKB bedrijven in de regio Kredietnemers moeten open staan voor advisering/ondersteuning/ coaching Bij voorkeur normale lening, in bijzondere gevallen is achtergestelde lening Er worden zekerheden gevraagd ter beoordeling van de kredietcommissie Kredietnemer kán meerdere kredieten vanuit Kredietunie Eemsregio ua ontvangen tot een maximum van

17 Hoofdlijnen kredietbeleid Aflossing binnen maximaal 5 jaar, langere looptijd en bijbehorend aflossingsschema is alleen mogelijk indien de kredietunie Eemsregio ua ook lang geld heeft aangetrokken Debet rentepercentage is marktconform Bij voordelig jaarresultaat kan dit lager zijn dan marktconform! Cofinanciering met andere partijen is mogelijk echter tot een maximum van door de Kredietunie Eemsregio ua 27

18 Coaching Het afnemen van coaching in enige vorm is een randvoorwaarde voor het mogen ontvangen van krediet vanuit Kredietunie Eemsregio ua De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring Naast kennis en ervaring kan ook het netwerk van de coach worden ingezet/benut Ondersteunen van de kredietnemer met een coach vanuit de Kredietunie Eemsregio ua gebeurt in principe: Via maandelijks/per kwartaal/halfjaarlijks overleg tussen kredietnemer en coach Met volledige informatieverstrekking over bedrijfsvoering en financiële situatie naar de coach toe Onderwerp van bespreking zijn strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie Proces: De coachingscommissie stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn De kredietnemer kiest een coach uit de coachingpool 30

19 De coach Is lid van de Kredietunie Eemsregio ua, geen lid van het bestuur, of lid van één van de Kredietunie Eemsregio ua commissies Adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze adviezen op te volgen; heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet Heeft een integrale blik op de bedrijfsvoering, wat zich niet beperkt tot het krediet van de Kredietunie Eemsregio ua Is een onbezoldigde functie, krijgt wel onkosten vergoeding en vacatiegeld Volgt indien nodig een korte opleiding Aansprakelijkheid coach uitgesloten via contract tussen kredietnemer, coach en Kredietunie Eemsregio ua 31

20 Relatie met Vereniging van Kredietunies in Nederland Verenigig van Kredietunies in Nederland( VKN) Ondersteuning oprichting Kosten kredietunies besparen door taken en activiteiten samen te verrichten Administratie en rapportages Juridische zaken (statuten, huishoudelijk reglement) Advies/compliance wetgeving Ondersteuning bij marketing Toegankelijk maken BMKB regeling bij MinEZ Relaties met politiek, internationaal/eu Brussel/EU Luxemburg, WOCCU, VS ICT, website, bankrekeningen, liquiditeitsbeheer etc. VKN is eigendom van de aangesloten kredietunies Kredietunie Eemsregio ua Kapitaal voor Kredietunie verschaffen Middelen aantrekken voor kredietverlening Marketing Genereren en in eerste aanleg beoordelen kredietaanvragen Besluiten tot kredietverlening Ondersteunen/adviseren/ coachen kredietnemer door kredietgever Alle leden informeren/verwachtingen managen/betrokkenheid creëren Eigen bedrijfsvoering Resultaat is voor de leden 32

21 Interne organisatie/bezetting Vanuit de ALV wordt een account of projectmanager, bestuurder Kredietunie Eemsregio ua aangesteld met als hoofdtaak: funding Daarnaast wordt in aanvang uitsluitend met onbezoldigde functionarissen gewerkt, Bestuur en Raad van Toezicht, eventueel Raad van advies Later: Parttime directeur en/of secretaresse met normaal salaris Evenwicht vrijwilligers en betaalde professionals Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van ondersteunende afdelingen binnen partner bedrijven, bijvoorbeeld marketing/pr, juridisch, HR Bedrijfsvoering zo beperkt mogelijk i.v.m. kosten en verdeling van de resultaten Alle leden hebben belang bij lage kosten, dus ook bij rentebetaling en terugbetaling van kredieten 33

22 Inrichting systemen In eerste jaren gebruik van Experian systeem voor behandeling kredietaanvragen en kredietbeheer en secundaire systemen Kredietbeheer, debiteurenbeheer en bewaring van kredietdossiers, eventueel incasso via Vesting Finance, na overleg met coach, kredietcommissie en Bestuur 34

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en daarmee

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 23 juli 2013 ISBN : 978-90-371-1076-0 Rapportnummer : A201338 Dit onderzoek is

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet ovpn rs uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp april 2015 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 4 Monica over de WWZ 6 OVPN: Marcel Toet 8 OVPN: Timo van Dorp 10 Alex over Google

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie