Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:"

Transcriptie

1 Businessplan Kredietunie Brabant Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant Aangesloten bij de landelijke vereniging van: 17 november 2013

2 Inhoud 1. Wat is een kredietunie? Markt Marktverkenning Z-O Brabant Initiatiefnemers, Missie en Ambitie Product KUB Doelstellingen KUB Werking van de Kredietunie Rentebeleid Voordelen lidmaatschap KUB Structuur, bezetting en benoeming... 9 Structuur KUB... 9 Commissies KUB Bezetting en profielen bestuur Benoeming en procedures Partners/concurrenten a. Partners: met wie doen wij dit? b. Concurrenten c. Bakkenist als partner WFT (Wet Financieel Toezicht) Hoofdlijnen kredietbeleid Kredietverleningsproces Coaching en Coaches a. Coaching b. De coach Relatie met Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties. (SKU) Interne organisatie/bezetting Inrichting systemen Kredietgevers Kredietnemers Financiële uitgangspunten KUB Financiële paragraaf Planning start/activiteiten Kritische succesfactoren

3 1. Wat is een kredietunie? Een Kredietunie is een coöperatie waarin MKB-ondernemers geldmiddelen ter beschikking stellen aan andere MKB-ondernemers die eveneens lid zijn van de coöperatie. Kredietgevende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collegaondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. Kredietunies zijn al een groot succes in het buitenland. Wereldwijd zijn er kredietunies met 190 miljoen leden, die lid zijn van de World Council of Creditunions. (WOCCU). In USA wordt 10% van het totale spaartegoed (830 miljard US Dollar) belegd in credit unions. Kredietunie Brabant (afgekort KUB) richt zich in eerste instantie op innovatieve MKB bedrijven in de regio Z-Oost Brabant (sterk in de maakindustrie en high tech) die actief zijn in de sectoren Industrie, ICT, Handel, Logistiek, Cultuur. Leden Geldgevers of Kredietverschaffers Geldstroom KUB ALV RvC Bestuur Kredietcommissie Coaching commissie Kascontrolecommissie Kennis / ervaring Leners of Kredietnemers Geldstroom Coach / adviseur 3

4 2. Markt Banken verstrekken maar mondjesmaat kredieten met omvang tussen en Dit is slecht voor de economische ontwikkeling (geen ruimte voor investeringen en innovatie). Kredietunies zijn hiervoor een alternatieve financieringsbron. Er zijn ondernemers die met combinatie van hun kennis, ervaring en geld graag collegaondernemers willen helpen. Relatiebankieren voor kleine kredieten is voor banken commercieel niet meer interessant. Op jaarbasis vragen kleinbedrijf-ondernemers voor 12,3 miljard aan krediet aan (augustus 2010-augustus 2011). 40% van deze aanvragen (en 30% van aanvragen middenbedrijf) wordt afgewezen en/of er worden teveel zekerheden gevraagd. Er is een kredietbehoefte van ongeveer 4,5 miljard. Een deel hiervan mag verondersteld worden bedrijfseconomisch verantwoord te zijn. Concurrentie Door gebrek aan financieringsbronnen groeien alternatieve financieringsbronnen en kanalen voor het MKB, waaronder: BMKB regeling (Borgstelling MKB), Groeifaciliteit vanuit EZ, Innovatiefonds MKB+, MKB Obligatiefonds, Crowdfunding gericht op MKB, Qredits (microfinanciering), Particulier opgezette MKB fondsen etc. Kredietunies zijn onderscheidend omdat kapitaal en kennis wordt geleverd vanuit de eigen community, namelijk de leden van de kredietunie. 3. Marktverkenning Z-O Brabant KUB richt zich in eerste instantie op de Regio Eindhoven-SRE, dit zijn 21 gemeentes met daarin: bedrijven met meer dan 2 FTE s, waarvan: (bron CBS) Industrie Handel Vervoer 555 ICT 635 Cultuur 45 Totaal

5 4. Initiatiefnemers, Missie en Ambitie Het initiatief voor een regionale kredietunie in Zuid-Oost Brabant komt vanuit het bestuur van de Stichting Innovatie Project Nuenen (STIP Nuenen). STIP heeft sinds 2006 ongeveer 60 regionale MKB bedrijven ondersteund bij hun Innovatie projecten. Inmiddels is er een werkgroep gevormd bestaande uit 4 regionaal maatschappelijk betrokkenen (ondernemer, bankier, organisatie adviseur en accountant). Zij signaleren kredietbehoeftes bij het regionale MKB en aanwezig kapitaal bij regionale succesvolle ondernemers. KUB was op 3 oktober 2013 een van de vijf mede oprichters van de landelijke Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties (SKU) met Jan Kamminga als Bestuursvoorzitter. Zie ook Initiatiefnemers Jan Fremeijer Paul Silvis Willian Groenen Robert Vos Vanuit Samenwerkende Kredietunies: Jan Kamminga Bram Schilleman Ondernemer Voormalig partner KPMG (accountant) SpartnerS (organisatieadviseur) 4WRDFinance (voormalig bankier) Samenwerkende Kredietunies (SKU) Bakkenist KUB richt zich in eerste instantie op kredietverlening aan regionale MKB bedrijven die: een omzet hebben tot 10 miljoen, of een balanstotaal hebben van minder dan 10 miljoen, of minder dan 50 werknemers hebben. KUB verschaft kredieten van tot per kredietnemer, in de sectoren Industrie, ICT, Handel, Logistiek en Cultuur, waarbij de focus ligt op de regio Zuid-Oost Brabant (sterk in Maakindustrie, Innovatie en High Tech). 5

6 Kenmerken KUB: heeft als missie en ambitie om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal, waarbij de afhankelijkheid van banken vermindert, is maatschappelijk betrokken, is een zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door leden afkomstig uit de regio, wil de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers bevorderen, waarbij kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen) door overdracht van kennis en ervaring, en heeft geen winstoogmerk, en de organisatie kent een balans tussen vrijwilligers en professionals. Kredietunies zijn democratisch ingesteld, ze zijn en blijven eigendom van de leden. 5. Product KUB Het betreft financieringen tussen en van productiemiddelen en/of werkkapitaal en/of innovatie van producten of bedrijfsprocessen. Het is niet de bedoeling om onroerend goed, startende bedrijven of eigen vermogen te financieren. De looptijd van de lening is maximaal 7 jaar waarbij de aflossingsverplichting onmiddellijk start (leningsvorm is annuïteit). Gedurende de looptijd kent de lening een vaste rente. Het verschaffen van kennis en ervaring aan kredietnemer wordt gekoppeld aan de kredietverlening. Dit gebeurt in de vorm van een coach door één van de kredietverstrekkende leden of een andere door de coaching commissie geselecteerde persoon (niet verenigbaar met lidmaatschap kredietcommissie). De rol van de coach wordt per verstrekt krediet vastgesteld. Kredietverstrekkende leden worden online en realtime geïnformeerd over de kredietportefeuille van de kredietunie en hun individuele kredietportefeuille. 6

7 6. Doelstellingen KUB KUB heeft als doel om eind 2013, begin 2014 te starten met roadshows voor kapitaalverwerving en actief te zijn met het verstrekken van leningen vanaf het tweede kwartaal Ondersteunende instanties zijn o.a. de BZW, Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant. In 2014 wordt met 1,8 miljoen verstrekte kredieten gerekend. Voor 2015 respectievelijk 2016 zijn deze bedragen 2,4 miljoen en 3,0 miljoen. Vanaf 2017 blijft dit stabiel 3,6 miljoen per jaar. De ambities voor over 3 jaar zijn onder andere: uitstaand krediet 6.0 mln aantal kredietgevers 174 aantal kredietnemers 36 aantal leden KUB Werking van de Kredietunie In afwachting van bij Wet te regelen nieuwe financieringsmogelijkheden voor Kredietunies, brengt KUB vooralsnog kredietgevers en kredietnemers bij elkaar door middel van het bemiddelingsmodel. Dit heet Community Funding. De leden van KUB, de community van ondernemers, financieren elkaar en helpen met coaching en advies. De rol van KUB hierbij is: het beoordelen en selecteren van kredietaanvragen ten behoeve van haar leden, de kredietvraag en het kapitaalaanbod bij elkaar brengen via een platform, zorgen voor de contractuele en financiële afwikkeling van kredieten, zorgen voor de organisatie van het beheer van het krediet en het nemen van actie namens leden indien nodig, beschikbaar stellen van coaches en monitoring van het krediet, online informatie verschaffen over de individuele kredieten via een besloten internetplatform, en leden met elkaar in contact brengen via de ALV en andere leden bijeenkomsten. Kredietgevers en kredietnemers worden lid van de coöperatie tegen een jaarlijkse contributie betaling van

8 8. Rentebeleid We gaan uit van een eenvoudig systeem. Het tarief voor kredietgever is aantrekkelijker dan de rente op bancaire deposito s. Het tarief voor kredietnemer is vergelijkbaar met de rente voor een rekening-courantkrediet van een bank. De feitelijke rentetarieven worden door het bestuur van KUB een maal per kwartaal bepaald op basis van marktgegevens. Deze tarieven zijn dan van toepassing op alle nieuw te verstrekken kredieten, totdat nieuwe tarieven worden vastgesteld. De bemiddelingsfee voor de Kredietunie is het verschil tussen de door kredietnemer betaalde annuïteit en door kredietgever ontvangen annuïteit. Huidige indicatieve rentes: 8 % renteverplichting kredietnemer 6 % rentevergoeding kredietgever 9. Voordelen lidmaatschap KUB De leden van KUB hebben behalve de voordelen van de wederzijdse financiering en het KUB netwerk toegang tot door het bestuur georganiseerde events (actuele onderwerpen lezingen, bedrijfsbezoeken etc). 8

9 10. Structuur, bezetting en benoeming Structuur KUB KUB-leden: - kredietgevers - coaches KUB-leden: - kredietnemers ALV (Algemene Leden Vergadering) Raad van Commissarissen KUB Bestuur KUB Coachingscommissie Krediet commissie Kascontrole commissie Initiatiefnemers KUB Vereniging van Samenwerkende Kredietunies 9

10 Commissies KUB In aanvang zal het bestuur alle taken uitvoeren van de toekomstige kredietcommissie en coaching commissie. De kascontrole commissie zal vanuit de eerste ledenvergadering worden aangesteld. KUB ALV (Algemene Leden Vergadering) Coachingscommissie 3 leden Werft coaches voor pool Stelt kwaliteitscriteria voor coaches op Ziet toe op naleving kwaliteit coaches Zorgt voor opleiding van coaches RvC Bestuur KUB Krediet commissie Kascontrole commissie 3 leden Bereid kredietbeleid voor Stelt eisen voor kredietaanvragen op Ontvangt kredietaanvragen Adviseert bestuur over toekenning krediet na afronding kredietaanvraagproces Monitort verstrekte kredieten Wijst coaches toe aan kredietnemer Algemeen Alleen vaste formatie ontvangt salaris Overige functionarissen zijn onbezoldigd en ontvangen een onkostenvergoeding. Die wordt vastgesteld door de ALV 3 leden Controleert penningmeester en financiële gang van zaken binnen de KUB, tenzij een accountant is benoemd 10

11 Bezetting en profielen bestuur De gewenste bezetting voor bestuur en commissies: ondernemer(s), financiële kennis juridische kennis bancaire kennis/kennis van kredietverlening 4 leden in het bestuur: de voorzitter, die binnen de regio gezien wordt als voortrekker, boven de partijen staand, eminence grise, wiens reputatie boven alle twijfel is verheven, die door een ieder als aanvaardbare vertegenwoordiger gezien wordt, die naar buiten toe het gezicht bepaalt van de kredietunie, de penningmeester, bij voorkeur een oud-bankier of accountant, die in staat is de juiste kredietanalyses te maken, althans de kredietanalyses die door anderen gemaakt worden kritisch op juistheid en volledigheid weet te beoordelen en daarover aan zijn medebestuurders kan adviseren; zorgt voor een juiste rapportage over de kredietportefeuille, de liquiditeit, de jaarrekening, de begroting etc. de secretaris, die het uitvoerend werk doet, zoals de afhandeling van de correspondentie het bijeenroepen van ledenraad en ledenvergadering, het opstellen van agenda s en notulen, verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, het voeren van het operationele beheer en de ontwikkeling van de organisatie, en de coördinator van de coaches. In eerste instantie zal het bestuur tevens de functie van de krediet- en coaching commissie vervullen. 11

12 Benoeming en procedures Alle leden worden door de ALV gekozen, op voordracht van de RvC, of door een x aantal leden van de ALV Naast de voorzitter wordt een plv. voorzitter, secretaris en een plv. secretaris uit haar midden benoemd Zittingsduur is maximaal 6 jaar ALV RvC Bestuur KUB KUB Wordt gekozen door de ALV, op voordracht van de Raad van Commissarissen Leden van de coachings-, krediet- en kascommissie worden benoemd door het bestuur Krediet commissie Coachingscommissie Kascontrole commissie 12

13 11. Partners/concurrenten a. Partners: met wie doen wij dit? Stichting Innovatie Projecten Nuenen Provincie Noord-Brabant BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie) Brainport Gemeente Eindhoven Ondernemersverenigingen Service clubs (Rotary, Lions, Kiwanis) Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, op achtergrond Bakkenist. b. Concurrenten KUB is geen concurrent van de banken, want: kredietverlening door KUB is te gering om als concurrent bestempeld te worden. voor banken is kredietverlening tot niet rendabel en ongewenst. propositie van KUB is niet alleen kredietverlening, maar ook coaching. KUB gaat samenwerking zoeken met banken in de regio; voor hen is dit een mogelijkheid om klantvraag direct naar het juiste loket door te verwijzen. Er zijn andere alternatieve financieringsmogelijkheden voor het MKB die ieder een klein marktaandeel hebben (commerciële fondsen, crowdfunding zoals geldvoorelkaar.nl etc) c. Bakkenist als partner Bakkenist is een gerenommeerd, landelijk organisatie- en adviesbureau dat voor leden van SKU (Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties) onder meer een modern internet platform ontwikkeld heeft (KUNIS, in samenwerking met Crowdaboutnow) waarmee het Community Funding model toegepast kan worden. KUB heeft onder andere gekozen voor dit Community Funding model vanwege het belangrijke voordeel van volledige transparantie in het kredietverleningsproces voor de leden van KUB. 13

14 12. WFT (Wet Financieel Toezicht) WFT en kredietunie s Status met AFM Coöperatie: notarieel opgerichte vereniging met als doel voorzien in stoffelijke behoeften leden. Bemiddelingsmodel valt niet onder toezicht DNB, na ontheffing AFM DNB werkt met Ministerie EZ en Financiën aan wetgeving voor apart kredietuniestelsel in WFT Vormgeving kredietunies met bemiddelingsmodel voorgelegd aan AFM AFM beoordeelt of vormgeving Kredietunies voldoet aan financiële regelgeving Ontheffing nodig van AFM op WFT artikel 4.3 lid 1 Doorlooptijd aanvraag ontheffing max 13 weken 13. Hoofdlijnen kredietbeleid Een kredietnemer kán meerdere kredieten vanuit KUB ontvangen tot een totaal van waarbij geldt dat de aflossingen binnen maximaal 7 jaar moeten plaatsvinden en waarbij een marktconform rentepercentage zal gelden. Er worden uitsluitend annuïtaire leningen afgesloten. Vanuit beheers oogpunt is er een minimum inleg per krediet ad Kredietverleningsproces Beoogde doorlooptijd van het kredietverleningsproces is maximaal 8 weken: maximaal 4 weken door bestuur KUB (beoordelen aanvraag, opstellen overeenkomst) 4 weken inschrijving mogelijk door leden KUB via internet platform na volstorting kredietaanvraag door Kredietgevers wordt krediet afgegeven aan Kredietnemer Krediet- Aanvraag* Beoordeling door kredietcie. Bestuur besluit j/n publiceren Opstellen kredietovk Publicatie: open voor inschrijving Wel/niet volstorting aanvraag Bestuur stelt coach aan Krediet is verleend * Moet voldoen aan aantal eisen, waaronder businessplan en financiële onderbouwing 14

15 15. Coaching en Coaches a. Coaching Het afnemen van coaching in enige vorm is voor kredietnemers een randvoorwaarde voor het mogen ontvangen van kredieten vanuit KUB. Hierbij kan naast kennis en ervaring ook het netwerk van de coach worden ingezet/benut. De ondersteuning van de kredietnemer met een coach vanuit de KUB gebeurt in principe via maandelijks overleg tussen kredietnemer en coach. Hierbij vindt er volledige informatieverstrekking plaats over de bedrijfsvoering en de financiële situatie naar de coach. Onderwerp van besprekingen zijn strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie. Proces: De coaching commissie stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn en het bestuur (later de kredietcommissie) wijst een coach toe aan de kredietnemer. De kredietnemer mag zijn voorkeur uitspreken voor de coach die het beste past bij zijn bedrijfsproces. Het Bestuur beslist uiteindelijk. b. De coach De coach is lid van de kredietunie, bij voorkeur een kredietgevend lid. Hij is geen lid van het bestuur van de KUB, of lid van één van de KUB commissies en adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze advisering op te volgen; De coach heeft daarom geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet. Hij rapporteert aan het bestuur. (later kredietcie) Hij heeft wel een integrale blik op de bedrijfsvoering, die zich niet beperkt tot het krediet van de KUB. Het betreft een functie op basis van onkosten vergoeding. 16. Relatie met Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties. (SKU) In oktober 2013 is SKU opgericht door 5 pilot Kredietunies: Kredietunie Zeeland, Kredietunie Midden Nederland, Bovag, NBOV (Bakkers) en STIP/Kredietunie Brabant. Voorzitter van de vereniging is Jan Kamminga. SKU werkt nauw samen met het Ministerie van EZ, DNB en AFM. 15

16 Het is de bedoeling dat nieuwe Kredietunies in Nederland zich aansluiten bij SKU en hiervan lid worden. SKU ondersteunt hen bij het opstarten van een kredietunie. SKU onderhoudt tevens de landelijke website en de kontakten met o.a. buitenlandse Kredietunie organisaties. 17. Interne organisatie/bezetting Er komt een Raad van Commissarissen en er wordt een directeur KUB aangesteld. In aanvang wordt deze rol door een lid van het bestuur ingevuld. De Directeur is verantwoordelijk voor de operationele werking KUB en is het boegbeeld naar buiten. Dit is in aanvang een onbezoldigde functie. Er wordt daarnaast in aanvang uitsluitend met vrijwilligers gewerkt, voor zover noodzakelijk. 18. Inrichting systemen Er wordt gebruik gemaakt van een door Bakkenist en Crowdaboutnow ontwikkeld platform: KUNIS (kredietunie systeem) Dit systeem is online/realtime beschikbaar en voorziet in: het publiceren van kredietvraag- en toelichting KUB, registreren van aanbod, documentenstroom, stellen van zekerheden (volledig geautomatiseerd)en wikkelt transactie af, de betalingsstromen worden erdoor geleid en de volledige transactie wordt ermee afgewikkeld. Bewaken van aflossing en kredietbewaking. Daarnaast voorziet het in automatische mailberichten rondom afwikkeling, online en realtime informatieverstrekking aan kredietgevers, de administratieve verwerking van de ledenadministratie, en de eigen financiële administratie. 16

17 19. Kredietgevers Kredietgevende leden beslissen zelf tot welk bedrag ze geld ter beschikking stellen en voor welk bedrag ze inschrijven. Zij ontvangen (indicatief) 6 % rente op jaarbasis. Dit rentepercentage ligt vast gedurende de looptijd van het krediet. De lening is annuïtair, zodat maandelijks eenzelfde bedrag wordt betaald en ontvangen: daarmee is eenvoudig de juistheid van de betaling/ontvangst te controleren. Met de laatste ontvangen termijn is ook de lening afgelost. 20. Kredietnemers Kredietnemende leden betalen (in aanvang) 8 % op jaarbasis, een concurrerend tarief. Bij het afsluiten van een lening wordt succesfee betaald aan KUB. Daarnaast moet eenmalig 1,5 % handelingskosten worden betaald. De Kredietnemer wordt gedurende de looptijd van de lening ondersteund door een coach vanuit Kredietunie. Hiervoor moet een jaarlijkse onkostenvergoeding worden voldaan van Financiële uitgangspunten KUB Opbrengsten KUB Kosten KUB Handlingkosten Bemiddelingsfee + Jaarlijkse contributie per lid + Succesfee + Handlingkosten Onkostenvergoedingen Bestuur/commissies Administratie Overig Opstartkosten (eenmalig) 17

18 Opbrengsten uitgangspunten: bemiddelingsfee is het verschil tussen de betaalde en ontvangen annuïteit, contributie 200 per jaar per lid, succesfee per krediet, eenmalig bij afsluiten, en handlingkosten 1,5% per krediet, eenmalig bij afsluiten. Kosten uitgangspunten: handelingskosten bestaan uit kosten voor website, het verwerkingssysteem KUNIS en ondersteuning door Bakkenist, 1,5% eenmalig bij afsluiten, onkostenvergoeding Bestuur en Commissies 500 per maand per bestuurder, ondersteuning bij kredietbeoordeling 200 per kredietaanvraag, kredietbeoordeling betreffen de kosten voor het beoordelen van kredietaanvragen en het opstellen kredietovereenkomst, administratie, de aan het voeren van financiële administratie verbonden kosten, de overige kosten omvatten onder meer: marketingkosten, vergaderkosten, accountantskosten, verzekeringen etc, opstartkosten (eenmalig) betreffen aanvraag AFM ontheffing, notariskosten en, inrichtingskosten Bakkenist etc. Uitgangspunten kredietbemiddeling KUB: Kredietaanvragen en kredietomvang 2014 Aantal aanvragen in Aantal prescreenings in % van prescreenings die kredietcie. zelf onderz. 20% % goedgekeurd door toetsingscie. 80% Aantal nieuwe kredieten in Aantal nieuwe kredieten per maand in ,0 Gemiddelde omvang krediet Kredietverlening per maand Kredietverlening per jaar Successfee Rentepercentages Gemiddeld rentepercentage kredietnemers 8,00% Gemiddeld rentevergoeding kredietgevers 6,00% 18

19 Grafisch verloop van de kredietverlening over de periode Omvang totale kredietverlening Aantal uitstaande kredieten Grafisch overzicht van de kosten en opbrengsten over de periode Opbrengsten Kosten

20 22. Financiële paragraaf Kredietverlening Omvang nieuwe, verleende kredieten Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit 2019 Omvang verleende kredieten uit 2020 Omvang verleende kredieten uit 2021 Omvang totale kredietverlening Aantal uitstaande kredieten Aantal leden Aantal kredietgevende leden nieuw Aantal kredietgevende leden totaal Aantal kredietnemende leden nieuw Aantal kredietnemende leden totaal Totaal aantal leden Opbrengsten Bemiddelingsfee Successfee Handlingkosten Contributie Totale opbrengsten Opbrensten als % van kredietverlening 3,8% 3,1% 2,9% 2,8% 2,8% Kosten Handlingkosten Onkostenvergoeding bestuur en commissieleden Ondersteuning bij kredietbeoordeling Administratiekantoor (boekhouding) Overige kosten Totale kosten Winst Opbrengsten Kosten Winst voor belasting

21 23. Planning start/activiteiten oprichting KUB eind 2013 start roadshows eind 2013, begin 2014 platform open voor aanvragen maart 2014 ontheffingsaanvraag AFM maart 2014 eerste kredietaanvraag op platform vanaf maart 2014 eerste kredietverstrekking vanaf mei Kritische succesfactoren vermijden van liquiditeitstekort in aanloop van start KUB: waar komt tijdelijk werkkapitaal vandaan?, funding: krijgen we voldoende geïnteresseerde ondernemers aan tafel bij roadshow?, verstrekking: hoe krijgen we voldoende kwalitatief goede kredietaanvragen, en in aanvang een krap kredietbeleid met als risico: bijna niemand krijgt een krediet 21

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan Terug naar de kernwaarden Van businesslunch tot businessplan Het begin Businesslunch@Stoutenburgh Eenzaam aan de top Kredietverlening aan MKB zorgwekkend De ervaringen: Structurele fricties bij het verstrekken

Nadere informatie

Wat is een kredietunie?

Wat is een kredietunie? Wat is een kredietunie? Coöperatieve vereniging Van, voor en door ondernemers Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

meerwaarde door coaching

meerwaarde door coaching meerwaarde door coaching Waarom een kredietunie in Gooi & Vechtstreek? De kredietcrisis, en de daardoor aangescherpte regelgeving, heeft ertoe geleid dat banken op dit moment minder krediet verlenen dan

Nadere informatie

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Kredietcoöperatie Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier In

Nadere informatie

Ontwikkeling kredietunies en de mogelijke rol provincie Noord-Brabant

Ontwikkeling kredietunies en de mogelijke rol provincie Noord-Brabant Ontwikkeling kredietunies en de mogelijke rol provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten op 6 december jl. is door de fractie van het CDA een vraag gesteld

Nadere informatie

17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117

17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117 17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve Kredietvereniging

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in Haarlem. 26 oktober 2015

Kansen voor Financiering in Haarlem. 26 oktober 2015 Kansen voor Financiering in Haarlem 26 oktober 2015 Kansen voor Financiering in Haarlem - programma 19.00 Opening 19.05 Financieringsopties in een notedop 19.30 Korte film bankfinanciering 19.35 Kredietunie

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Kennisdocument Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen Alhoewel de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor

Nadere informatie

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet!

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Nieuwe mogelijkheden tot financiering voor ondernemers in de Binnenscheepvaart. Kredietnemers Voor Binnenschippers die

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK. INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek

KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK. INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 1. Inleiding 6 1.1 Wat is een

Nadere informatie

KREDIETUNIE WESTLAND

KREDIETUNIE WESTLAND KREDIETUNIE WESTLAND info@kredietuniewestland.nl www.kredietuniewestland.nl ONDERLINGE KREDIETVERLENING van, voor en door ondernemers uit het MKB in het Westland Het bestuur Het bestuur van Kredietunie

Nadere informatie

Business plan VAN, VOOR EN DOOR ONDERNEMERS IN HET MKB

Business plan VAN, VOOR EN DOOR ONDERNEMERS IN HET MKB VAN, VOOR EN DOOR ONDERNEMERS IN HET MKB Business plan Kredietunie Regio Tilburg Postbus 6049 5002 AA Tilburg Email: info@de-krt.nl KvK: 62800310 IBAN: NL48 ABNA 0493 6882 77 1 Inhoud 1. Wat is een kredietunie?

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

mikredietunie Oost-Nederland

mikredietunie Oost-Nederland mikredietunie Oost-Nederland Dudokstraat 6 7425 CR Deventer Telefoon: 06 239 97 539 E-mailadres: bchaudron@cbsadvies.nl mikredietunie Oost-Nederland Financieren van, voor en door ondernemers mikredietunie

Nadere informatie

Euro s Anders: kredietunies en buurt banken

Euro s Anders: kredietunies en buurt banken Euro s Anders: kredietunies en buurt banken Theo Konijn (Van Vieren) Frank Jan de Graaf (Hogeschool van Amsterdam) Mede op basis van presentatie Roland Lampe (Kredietunie Nederland) NIMB, Amsterdam, 2

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN IN OPKOMST

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN IN OPKOMST Financiering en treasury Financiering ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN IN OPKOMST Sinds het begin van de financiële crisis verstrekken de traditionele kredietverleners minder gemakkelijk leningen. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

Ruimte voor Kredietunies

Ruimte voor Kredietunies Ruimte voor Kredietunies Initiatiefnota juli 2013 1. Inleiding Kredietunies bieden nieuwe mogelijkheden voor kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Deze initiatiefnota geeft aan hoe er in wet-

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie

CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN

CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN Diana Gunckel Advocaat Banking & Finance 9 juni 2015 INHOUD Alternatieve financieringsvormen 1. Algemeen juridisch kader 2. MKB Beurs 3. Kredietunie 4.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Kredietunies versterken economische kracht van gemeenten

Kredietunies versterken economische kracht van gemeenten Kredietunies versterken economische kracht van gemeenten door Dave van Ooijen 1 Terwijl in het buitenland kredietunies al zo oud zijn als de weg naar Kralingen, is het pas sinds enkele jaren dat kredietunies

Nadere informatie

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het

Nadere informatie

Business Club Leidsche Rijn

Business Club Leidsche Rijn Business Club Leidsche Rijn Jan-Willem Onink Dirk Teijen 2 februari 2015 Agenda Even voorstellen Context Historie crowdfunding, de markt en de verschillen Collin Crowdfund Tips & trucs voor campagnes Vragen?

Nadere informatie

Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek

Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek meerwaarde door coaching Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek meerwaarde door coaching Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 1.1 Wat is een kredietunie?

Nadere informatie

Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent

Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent Voorstel aan de raad Nummer: 141024839 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent 2.3 Verhogen arbeidsparticipatie Steller:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF MKB Energie Coöperatief West - Friesland Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF Inhoud 1. ZON Energie Groep 2. Wie wat en waar is het ECWF 3. Status tot op heden 4. Exploitatie

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

MKB Doorstart Roadshow 2014. Hanke van Ballegooijen, Crowdfund Coach

MKB Doorstart Roadshow 2014. Hanke van Ballegooijen, Crowdfund Coach MKB Doorstart Roadshow 2014 Hanke van Ballegooijen, Crowdfund Coach Agenda Steeds meer financieringsmogelijkheden Ontwikkeling crowdfunding Wat is crowdfunding? Hoe werkt het? Is het wat voor mij? Vragen?

Nadere informatie

Alternatieve financiering: crowdfunding

Alternatieve financiering: crowdfunding Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond. Alternatieve financiering: crowdfunding

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 7 februari 2013 Betreft Alternatieve financieringsvormen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 7 februari 2013 Betreft Alternatieve financieringsvormen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bedrijfsleven Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Rapportage vragen, klachten en websitebezoek OKD. Rapportage november 2009 - half december 2010

Rapportage vragen, klachten en websitebezoek OKD. Rapportage november 2009 - half december 2010 Rapportage vragen, klachten en websitebezoek OKD Rapportage november 2009 - half december 2010 Opdrachtgever: MKB-Nederland, VNO-NCW, NVB Uitgebracht door: MKB Servicedesk Datum: 17 december 2010 Niets

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Alternatieve financiering de facts and figures

Alternatieve financiering de facts and figures SUBtracers international subsidy consultants Alternatieve financiering de facts and figures SUBtracers.com Alternatieve financiering: de facts and figures In financieel lastige tijden wordt het voor ondernemers

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Actualiteiten Banking & Finance

Actualiteiten Banking & Finance Actualiteiten Banking & Finance 26 maart 2015 Diana Gunckel, advocaat Jennifer Rozeboom, advocaat Melvin Tjon Akon, juridisch medewerker Banking & Finance Inhoud 1. Zorgplichten van de bank a. Afdeling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/48 NL:TZ:0000011303:F001 21-02-2017 mr. H.T. Meijer mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 704 Initiatiefnota van de leden Van Hijum en Agnes Mulder over ruimte voor kredietunies Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Kredietunies bieden

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 1 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20 2594 AV Den Haag Postadres

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

! Gert&Jan!van!der!Vegt Crowdfund!Coach!!! 10!maart!2014!

! Gert&Jan!van!der!Vegt Crowdfund!Coach!!! 10!maart!2014! ! Gert&Jan!van!der!Vegt Crowdfund!Coach!!!! 10!maart!2014!!! Agenda Even%voorstellen% Context% Financieringsbehoe4e%en%alterna5even% Historie%crowdfunding,%de%markt%en%de%verschillen% Collin%Crowdfund%

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan

Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan Persoonlijk en vertrouwelijk Businessplan Vrijdag 27 juli 2012 Kredietunie Nederland www.kredietunienederland.nl p/a Mesdagstraat 57 2586 XV DEN HAAG tel: 070-3604411 fax: 070-3658139 email: info@kredietunienederland.nl

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze (GESPROKEN WOORD GELDT) Majesteit, dames en heren! Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze organisatie in korte

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 20-20 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Creditcards III. Informatieverstrekking

Nadere informatie

BA042013_V3.1. Bedrijfspresentatie

BA042013_V3.1. Bedrijfspresentatie Bedrijfspresentatie Wat is microfinanciering? Microfinanciering in Nederland bestaat uit.. Begeleiding vóór de start én ondernemers zonder krediet en/of Microkrediet tot 50.000 en/of Coaching ná de start.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013 Gegevens ondernemingen: : Innovinci Services B.V., Innovinci Consultancy B.V. en Innovinci B.V. Wegens de sterke verwevenheid van de vennootschappen, heb ik

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Yildiz is sinds 1 juli 2013 eigenaar van een Domino s Pizza vestiging in Almelo (DPA bv). Hij gebruikt de verkoopformule van Domino s

Nadere informatie

Limburg. Ingek. 23 MEI 2014. Provincie Limburg PS DOCnr. CASnr. ID. Aan de leden van Provinciale Staten in Limburg. Mheer, 20 mei 2014

Limburg. Ingek. 23 MEI 2014. Provincie Limburg PS DOCnr. CASnr. ID. Aan de leden van Provinciale Staten in Limburg. Mheer, 20 mei 2014 2014/27407 GRIF Aan de leden van Provinciale Staten in Limburg 23-5-2014 11-8-2014 Provincie Limburg PS DOCnr Ingek. 23 MEI 2014 CASnr. ID. Mheer, 20 mei 2014 Beste collega's, Graag bied ik jullie bijgaand

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

MKBfinancieringsbarometer

MKBfinancieringsbarometer MKBfinancieringsbarometer Q3 24 2 MKB-Financieringsbarometer Inhoud Omzetgroei- en verwachtingen 4 Medewerkersgroei- en verwachtingen 6 Financieringsbehoefte- en verwachtingen 7 Kennis over financieringsvormen

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan. U kunt zich dan bezig houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Week van de financiën 2017

Week van de financiën 2017 Week van de financiën 2017 Online financiering 1 www.spotcap.co m Agenda Toelichting thema: Online financiering Voor- en nadelen Overzicht online financieringsmogelijkheden Spotcap en een voorbeeld uit

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie