De versnellingsbak van de DN Die Gangschaltung des DN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De versnellingsbak van de DN Die Gangschaltung des DN"

Transcriptie

1 De versnellingsbak van de DN Die Gangschaltung des DN Dies ist die Übersetzung eines Textes von Daan Schutte, der von der holländichen Eissegelseite heruntergeladen wurde. Da ich mit der holländischen Sprache vorher nichts zu tun hatte, wird die Übersetzung zusammen mit dem Originaltext angegeben, damit im Zweifelsfall sofort auf das Original zurückgegriffen werden kann. Aus dem selben Grund ist die Übersetzung häufig etwas zu sehr wörtlich. Aber ich denke, für einen Eissegler ist der Test dennoch verständlich und hoffentlich auch nützlich. Uwe Dieckmann, G 600 Ik vrees dat de technische ontwikkeling van de DN niet snel genoeg gaat om ieder jaar weer een technisch Ich weiß, dass die technische Entwicklung des DN nicht schnell genug geht, um jedes Jahr wieder ein technischen artikel te schrijven dat echt nieuwe dingen beschrijft. Volgens mij is het belangrijkste gemis bij de Artikel zu schreiben, der echt neue Dinge beschreibt. Meiner Meinung ist die wichtigste Schwäche bei den Nederlandse DN zeilers momenteel ook niet iets technisch. Omdat het snelheidsverschil tussen de Niederländischen DN Seglern momentan nicht technisch. Weil der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den deelnemers aan wedstrijden de laatste jaren steeds kleiner wordt, wordt volgens mij de start steeds Teilnehmern an Wettfahrten der letzten Jahre stets kleiner geworden ist, wird meiner Meinung nach der Start immer belangrijker. Velen onderschatten dit. Ik hoor vaak zeilers zeggen dat ze op zich wel een goede snelheid wichtiger. Viel unterschätzen das. Ich höre oft Segler sagen, dass sie an sich eine gute Geschwindigkeit hebben, maar dat ze bij de start tekort komen. Dit is echter niet iets waar niets aan te doen valt! haben, aber dass sie beim Start schlecht wegkommen. Dies ist wirklich nicht etwas, an dem es nichts zu tun gibt. Waarom is nu die start zo belangrijk? Warum ist nun der Start so wichtig? Ten eerste is het een feit dat de DN geoptimaliseerd is voor relatieve windsnelheden tussen de 40 en 100 km Erstens ist da die Tatsache, dass der DN optimiert ist für relative Windgeschwindigkeiten von 40 bis 100 km per uur. Onder de 40 km/u heeft de DN eigenlijk te weinig zeil en boven de 100 km/u is de DN eigenlijk te in der Stunde. Unter 40 km/h hat der DN eigentlich zu wenig Segelfläche, über 100 km/h ist der DN eigentlich zu kort en te smal om comfortabel en gecontroleerd te zeilen. kurz und zu schmal um komfortabel und kontrolliert gesegelt zu werden. Dit is goed vergelijkbaar met een auto met maar 1 versnelling; de DN heeft eigenlijk geen eerste en tweede Dies ist gut vergleichbar mit einem Auto mit nur einem Gang; der DN hat eigentlich keinen ersten und zweiten versnelling, wel een derde versnelling, maar ook geen vierde en vijfde. De ontwikkeling van de laatste jaren 1

2 Gang, wohl aber einen dritten Gang, aber auch keinen vierten und fünften Gang. Die Entwicklung in den letzten Jahren op het gebied van masten heeft in deze vergelijking gezorgd voor het toevoegen van de vierde versnelling, auf dem Gebiet der Masten hat für diesen Vergleich gesorgt für das Hinzufügen von dem vierten Gang, maar de eerste twee zijn er nog steeds niet. nur die ersten zwei gibt es noch immer nicht. Bij veel wind en glad ijs, je kunt dit vergelijken met een zeer sterke motor resp. een weg van een helling af, Bei viel Wind und glattem Eis kann man das vergleichen mit einem sehr starken Motor beziehungsweise mit einem abfallenden Weg, is het ontbreken van de eerste twee versnellingen niet zo n gemis. Als er echter vrij weinig wind staat (een bei dem das Fehlen der ersten zwei Gänge nicht nachteilig ist. Aber bei wenig Wind (ein kleine motor) en zeker als er wat sneeuw op het ijs ligt (tegen een helling op), wordt het op snelheid komen kleiner Motor) und sicherlich wenn Schnee auf dem Eis liegt (Steigung), wird es ein grosses Problem auf een groot probleem. Gelukkig kan de DN zeiler zijn boot aanduwen. Dit is dan te vergelijken met een eerste Geschwindigkeit zu kommen. Glücklicherweise kan der DN Segeler sein Boot anschieben. Dies ist dann zu vergleichen mit einem ersten versnelling. Deze eerste versnelling heeft twee belangrijke eigenschappen: ten eerste het aandrijfmoment, in Gang. Dieser erste Gang hat zwei wichtige Eigenschaften: erstens der Moment des Anfahrens, in deze vergelijking de maximale kracht waarmee aangeduwd kan worden en ten tweede de lengte van de diesem Vergleich die maximale Kraft, womit angeschoben werden kann, und zweitens die Länge des versnelling; de maximale snelheid waarmee je deze versnelling kunt gebruiken. Dit is dus feitelijk de Ganges; die maximale Geschwindgkeit womit man diesen Gang benutzen kann. Dies ist dann tatsächlich die maximale sprintsnelheid die bereikt wordt. maximale Sprintgeschwindigkeit, die erreicht wird. Nu is het bij het opschakelen nog steeds zo dat in de DN de tweede versnelling ontbreekt. Een ieder kan zich Nun ist es beim Hochschalten noch immer so, dass beim DN der zweite Gang fehlt. Jeder kann sich voorstellen dat een schakelfout bij het direct doorschakelen van 1 naar 3 vertraging veroorzaakt, zeker tegen vorstellen, dass ein Schaltfehler beim direkten Durchschalten von 1 nach 3 eine Verzögerung verursacht, sicherlich an een helling op (bij sneeuw op het ijs dus). Dit doorschakelen moet zo netjes mogelijk gebeuren. In de DN einer Steigung (bei Schnee auf dem Eis). Dieses Durchschalten muss möglichst passend geschehen. Beim DN betekent dit dat het instappen na het aanduwen zo snel en soepel mogelijk moet gebeuren om te zorgen dat bedeutet das, dass das Einsteigen nach dem Anschieben so schnell und gelenking wie möglich passieren muß, um dafür zu sorgen, dass, de snelheid niet terugvalt voordat de mast-zeil combinatie het accelereren overneemt. Het betekent ook dat die Geschwindigkeit nicht zurückfällt bevor die Mast Segel Kombination die Beschleunigung übernimmt. Das bedeutet auch, dass de trim, schootspanning en koers direct na het instappen optimaal moeten zijn, om de derde versnelling zo der Trimm, Schotzug und Kurs direkt nach dem Einsteigen optimal sein müssen, um den dritten Gang so snel en goed mogelijk te laten ingrijpen. 2

3 schnell und gut wie möglich eingreifen zu lassen. In dit artikel zal ik verder vooral ingaan op de eerste versnelling. In diesem artikel werde ich ausserdem speziell eingehen auf den ersten Gang. Zoals hierboven beschreven zijn er twee belangrijke eigenschappen van de eerste versnelling van de DN: So wie oben beschrieben gibt es zwei wichtige Eigenschaften des ersten Ganges des DN: de kracht die ontwikkeld wordt, veroorzaakt de acceleratie en zorgt er dus voor dat de maximale snelheid in Die Kraft, die entwickelt wird, verursacht die Beschleunigung und sorgt dafür, dass die maximale Gesch. in de eerste versnelling zo snel mogelijk bereikt wordt. Als er twee verschillende DN s starten en er is een dem ersten Gang so schnell wie möglich erreicht wird. Wenn zwei verschiedene DN s starten und es gibt ein verschil in acceleratie, waarbij ik even veronderstel dat dat verschil constant is, dan is het verschil in Unterschied bei der Beschleunigung, wobei ich voraussetze, dass der Unterschied konstant ist, dann ist der Unterschied in der afgelegde afstand bij het bereiken van dezelfde maximale snelheid (in de eerste versnelling) gelijk aan het zurückgelegten Entfernung beim Erreichen von derselben maximalen Geschwindigkeit (im ersten Gang) gleich einem tijdverschil maal de helft van de maximale snelheid. Als ik even een voorbeeld neem van twee DN s die Zeitunterschied mal der Hälfte der maximalen Geschwindigkeit. Wenn ich gleich einem Beispiel von zwei DN s die maximaal 18 km/u bereiken met aanlopen, maar de één doet daar 2 seconde langer over, dan is het verschil maximal 18 km/h erreichen beim Anlaufen, aber der eine tut dorthin 2 Sekunden über, dann ist der Unterschied in afstand bij het bereiken van die snelheid 0.5 maal 2 maal 5 meter/seconde is gelijk aan 5 meter. Dit is niet im Abstand beim Erreichen der Geschwindigkeit 0.5 mal 2 mal 5 m/sec gleich 5 Meter. Dies ist nicht het enige verschil, want de DN-zeiler met de hogere versnelling blijft natuurlijk niet hardlopen met een der einzige Unterschied, denn der DN-Segler mit dem höheren Gang bleibt natürlich nicht schnellaufend mit einer snelheid van 18 km/u maar stapt in en gaat 2 seconden eerder zeilen. Als ik even veronderstel dat beide Geschw. von 18 km/h, sondern steigt ein und geht 2 Sekunden eher ans Segeln. Wenn ich davon ausgehe, dass beide DN s een gelijke acceleratie en maximale snelheid hebben tijdens het zeilen dan is het verschil in afgelegde DN s eine gleich Beschleunigung und maximale Geschw. haben während des Segelns, dann ist der Unterschied in der zurückgelegten afstand bij het bereiken van de maximum snelheid gelijk aan het tijdverschil maal de maximaal opgebouwde Entfernung beim Erreichen der maximalen Geschw. gleich einem Zeitunterschied mal der maximal erreichten snelheid. Als ik even veronderstel dat de maximum snelheid op 72 km/u ligt dan is het verschil in afgelegde Geschw. Wenn ich vorausetze, dass die maximale Geschw. bei 72 km/h liegt, dann ist der Unterschied in der zurückgelegten afstand bij het bereiken van de maximale snelheid door de langzamer startende DN gelijk aan 2 maal 15 Entfernung beim Erreichender maximalen Geschw. von dem langsamer startenden DN gleich 2 mal 15 meter/seconde plus 5 meter is 35 meter. In werkelijkheid zal het verschil alleen maar groter worden 3

4 doordat m/sec plus 5 m ist 35 m. In Wirklichkeit wird der Unterschied allein nur größer geworden, weil de langzamer startende DN last krijgt van vuile wind waardoor deze DN niet dezelfde acceleratie zal der langsamer startende DN Ärger kriegt vom gestörten Wind wodurch dieser DN nicht dieselbe Beschleunigung erreichen wird behalen tijdens het zeilen en het verschil nog groter zal worden. währdend des Segelns und der Unterschied noch größer wird. Het tweede belangrijke element van de eerste versnelling is de lengte van de versnelling; de maximale Das zweite wichtige Element des ersten Ganges ist die Länge des Ganges; die maximale snelheid die bereikt wordt. Ik neem weer een rekenvoorbeeld van twee DN s, waarbij de één een maximale Geschwindigkeit, die erreicht wird. Ich nehme wieder das Rechenbeispiel mit den zwei DN s, wobei der eine eine maximale startsnelheid behaalt van 27 km/u en de ander een maximale startsnelheid van 18 km/u. Als ik een gelijke Startgeschwindgkeit von 27 km/h erreicht und der andere eine Startgeschw. von 18 km/h. Wenn ich eine gleiche acceleratie veronderstel dan doet DN 1 er bijvoorbeeld 6 seconden over om 27 km/u te bereiken en DN 2 Beschleunigung vorausetze, dann braucht DN 1 beispielsweise 6 Sekunden, um 27 km/h zu erreichen und DN 2 gaat al na 4 seconden bij 18 km/u over op windaandrijving. Als er weinig wind staat zal de DN moeilijk geht schon nach 4 Sekunden bei 18 km/h über zum Windantrieb. Bei wenig Wind wird der DN mühsam accelereren bij lage snelheden. Ik veronderstel even dat DN 2 er 10 seconden over doet om ook 27 km/u te beschleunigen bei niedrigen Geschwindigkeiten. Ich sezte dabei voraus, dass DN 2 10 Sek. länger braucht um 27 km/h zu bereiken. Als de acceleratie tijdens het zeilen gelijk en de maximale snelheden weer 72 km/u zijn dan is de erreichen. Wenn die Beschleunigung während des Segelns gleich ist und die maximale Geschwindigkeit wieder 72 km/h beträgt, dann ist der achterstand van DN 2 bij het bereiken van de maximum snelheid gelijk aan 0.5 maal 8 maal 2.5 m/s plus 8 Abstand von DN 2 beim Erreichen der maximalen Geschwindgkeit gleich 0.5 mal 8 mal 2.5 m/s plus 8 maal 12.5 m/s is gelijk aan 110 meter. Dit is al heel wat, maar ook hier geldt weer dat het verschil alleen mal 12.5 m/s = 110 m. Das ist schon eine Menge, aber auch hier gilt wieder, dass der Unterschied allein maar groter wordt doordat de sneller startende DN vrije wind heeft. noch größer wird dadurch dass der schneller startende DN freien Wind hat. De lengte van de eerste versnelling is alleen dán niet belangrijk als het beter is om al snel door te schakelen Die Länge des ersten Ganges ist allein dann nicht wichtig, wenn es besser ist schnell durchzuschalten naar de derde versnelling. Dit is het geval als de acceleratie onder zeil hoger is dan de acceleratie door zum dritten Gang. Dies ist der Fall, wenn die Beschleunigung unter Segeln höher ist als die Beschleunigung durch aanlopen. Dit zal het geval zijn bij hoge windsnelheden. das Anlaufen. Das ist der Fall bei hohen Windgeschwindigkeiten. Wat geven deze voorbeelden nu aan? Ten eerste is het zo dat de acceleratie die tijdens het aanlopen gehaald Was sagen uns nun diese Beispiele? Erstens ist es so, dass die Beschleunigung, die während des Anlaufens erreicht wordt zeer belangrijk is omdat er eerder overgestapt kan worden op windaandrijving. De voorsprong die wird sehr wichtig ist, weil eher übergegangen werden kann zum Windantrieb.Der Vorsprung, der hiermee op een tegenstander bereikt wordt, is afhankelijk van de tijdwinst tijdens het starten en de 4

5 maximale so über einen Gegner erreicht wird, ist abhängig von dem Zeitgewinn während des Startens und der maximalen zeilsnelheid. Endgeschindigkeit. Ten tweede is de maximale aanloopsnelheid van groot belang bij omstandigheden waarbij de Zweites ist die maximale Anlaufgeschwindigkeit von großer Bedeutung bei Umständen, bei denen der windaandrijving bij lage snelheden voor slechts weinig acceleratie zorgt. De voorsprong die hier bereikt kan Windantrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten für böse wenig Beschleunigung sorgt. Der Vorsprung, der hier erreicht werden kann worden is afhankelijk van het verschil in acceleratie door aanlopen en door windaandrijving en weer de ist abhängig vom Unterschied in der Beschleunigung beim Anlaufen, beim Windantrieb, und wider von der maximale zeilsnelheid! maximalen Endgeschwindigkeit. Bij het starten zijn dus twee dingen heel belangrijk: ten eerste de maximale snelheid die bij het aanduwen Beim Starten sind diese zwei Dinge sehr wichtig: erstens die maximale Geschwindigkeit, die beim Anlaufen bereikt wordt en ten tweede hoe snel die maximale snelheid bereikt wordt. erreicht wird, und zweitens wie schnell die maximale Geschwindigkeit erreicht wird. Dit zijn beide dingen die met explosiviteit te maken hebben. Uithoudingsvermogen is hier niet voor nodig. Das sind die beiden Dinge, die mit Explosivität zu tun haben. Ausdauer ist hier nicht so nötig. Het is namelijk niet nodig om de maximale loopsnelheid vol te houden. Als dit wel zo zou zijn dan kan er Das ist nämlich nicht nötig um die maximale Laufschnelligkeit voll zu behalten. Wenn dies so wäre, dann kann blijkbaar niet harder dan die snelheid gezeild worden en daar is de rondelimiet voor ingesteld. offenbar nicht schneller als die Geschwindigkeit gesegelt werden und dann ist das Rundenlimit vorher überschritten. Een logisch denkende DN-zeiler besteedt zijn beschikbare tijd aan die dingen waarmee hij zoveel mogelijk Ein logisch denkender DN-Segler verbringt seine verfügbare Zeit mit den Dingen womit er soviel wie möglich winst kan behalen tijdens ijszeilwedstrijden. Ik ben van mening dat diegenen die een goede motor (mastzeil Gewinn haben kann, während der Eissegelregatten. Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die einen guten Motor (Mast-Segel combinatie) hebben, hun schaatsen goed recht geslepen hebben en hun uitlijning goed voor elkaar hebben Kombination) haben, ihre Kufen gut geschliffen haben, und ihre Ausrichtung (Kufenparallelität) gut beianander haben eerder zouden moeten gaan denken aan sprinttraining dan aan het bouwen van nog een extra set slotrunners eher anfangen sollten zu denken an Sprinttraining, als an das Bauen von noch einem Extra Satz Slotläufern of de bouw van een weer net iets andere plank. Ik zal een voorbeeld geven. Tijdens het EK van 1999 had oder den Bau von einer wieder netten etwas anderen Planke. Ich werden ein Beispiel geben. Während der Euro von 1999 hatte sich 5

6 wijlen Jan Zantingh H 551 een spierverrekking opgelopen. Hij mocht daarom door anderen worden der verstorbene Jan Zantingh H 551 eine Muskelzerrung zugezogen. Er mußte darum von anderen angeschoben aangeduwd. Hij had onder anderen mijzelf een keer ingeschakeld. Bij deze start stond de latere winnaar in werden. Er hat unter anderm mich selbst ein Mal eingeschaltet. Bei diesem Rennen stand der spätere Gewinner der de B-vloot, Peter de Rooij H 199 boven Jan. Ondanks het nadeel dat bij het aanduwen van een DN met B-Flotte, Peter de Rooij H 199, über Jan. Trotz des Nachteils, der beim Anschieben eines DN mit zeiler bestaat ( het gewicht van de zeiler moet ook op snelheid gebracht worden), moest ik na het afduwen Segeler besteht (das Gewicht des Segelers muß auch beschleunigt werden), mußte ich nach dem Anschieben van Jan nog belachelijk lang wachten voordat ook de H 199 nog een keer langs kwam zetten. Peter, ga die von Jan noch lächerlich lang warten, bevor auch von H 199 noch ein Mal entlang?? setzen. Peter, geh den aanloop trainen!! Anlauf trainiern!! Sprinttraining Hoe verloopt nu een sprinttraining en waaruit is hij opgebouwd? Wie verläuft nun ein Sprintraining und wie ist es aufgebaut? Ten eerste begint een training met warmlopen. Dit hoeft niet heftig te zijn, denk aan zo n twee kilometer Erstens beginnt ein Training mit Warmlaufen. Dies braucht nicht umfangreich zu sein, ich denke an zwei Kilometer joggen om hart-long systeem op gang te krijgen en de spieren warm te krijgen. Dit inlopen is belangrijk om joggen, um den Kreislauf in Gang zu kriegen und um die Muskeln zu erwärmen. Dieses Einlaufen ist wichtig, um blessures te voorkomen. Hierna volgt een aantal oefeningen, steeds in series van tien, met rustfases tijdens Verletzungen vorzubeugen. Danach folgt eine Anzahl von Übungen, immer in Serien von zehn, mit Ruhephasen, während het terugwandelen naar het startpunt. des Zurückgehens zum Startpunkt. 1. Knieheffen: met hoge frequentie knieën hoog heffen, voorwaartse snelheid is laag, bijvoorbeeld knieën Knieheben: mit hoher Frequenz die Kniee anheben, Vorwärtsgeschwindigkeit ist niedrig, beispielsweise die Knie 20 keer omhoog in 10 meter. Belangrijke aandachtspunten: de knie moet hoog komen, vooral door het 20 mal hoch auf 10 Metern. Wichtig: Die Kniee müssen hoch kommen, und zwar durch das afzetten van het andere been en niet zozeer door het omhoog trekken van het been. Abstoßen des anderen Beines und nicht sosehr durch das Hochziehen des Beines 2. Hak - bil: als boven, maar dan niet de knie omhoog, maar met de hielen je billen aantikken. Ferse-Hintern: wie oben, aber dann nicht die Knie hoch, sondern mit den Fersen den Hintern berühren. 3. Flying 30 s: met een willekeurige aanloop bereik je op topsnelheid een vast startpunt, daarna de Flying 30 s: Mit einem beliebigen Anlauf erreicht man Topgeschwindigkeit (von) einem sicheren Startpunkt, danach die topsnelheid 30 meter volhouden. Belangrijke aandachtspunten: de knieën moeten hoog komen en de Topgeschwindigkeit 30 Meter halten. Wichtig: Die Kniee müssen hoch kommen und die armbeweging moet ondersteunend werken. Armbewegungen müssen unterstützend wirken. 4. Starts: achter een startlijn in de starthouding ( handen aan de grond, knie voorste been maakt 90 graden 6

7 Starts: Hinter einer Startlinie in Starthaltung (Hände am Boden, Knie des vorderen Beines bilden eine 90 Grad hoek), start met finish na max. 10 meter. Belangrijke aandachtspunten: het hoofd moet lang omlaag Winkel) starten mit einem Ziel nach max. 10 Metern. Wichtig: Der Kopf muß lange unten blijven, met twee benen afzetten, hoge frequentie, knieën hoog. bleiben, mit beiden Beinen abstoßen, hohe Frequenz, Knie hoch. 5. Sprint: combinatie van 4 en 3, totaal meter sprint. Sprint: Kombination von 4 und 3, zusammen Meter Sprint. Natuurlijk zijn er nog meer oefeningen mogelijk, maar dit zijn de belangrijkste, die in ieder geval onderdeel Natürlich sind noch mehr Übungen möglich, aber dieses sind die wichtigsten, die in jedem Fall ein Teil van de training moeten uitmaken. des Trainings ausmachen müssen. Hierna: rekken en uitlopen. De totale trainingstijd ligt tussen de minuten. Danach: Stretchen und Auslaufen. Die Gesamttrainingszeit liegt zwischen Minuten. Ik zou willen adviseren om dit soort training bij voorkeur bij een atletiekclub te doen in verband met de Ich möchte anmerken, dass diese Sorte Trainig vorzugsweise in einnem Sportklub in der Gruppe mit begeleiding, vooral als je geen of weinig ervaring hebt met training. Voor een goed effect zou de training Begleitung getan werden soll, vor allem, wenn man keine oder weinig Erfahrung hat mit Training. Für ein effektvolles Training minimaal 2 tot 3 maal per week moeten plaatsvinden in de maanden oktober, november en december. muß es minimal 2 bis 3 mal pro Woche stattfinden in den Monaten Oktober, November und Dezember. In de atletiek is men er ondertussen wel achtergekomen dat de grootste winst bij sprinttraining uit In der Leichtathletik ist man inzwischen dahintergekommen, dass der größte Gewinn beim Sprinttraining aus krachttraining te halen is. Ik denk echter dat dit voor een DN-zeiler wat te ver gaat: deze krachttraining dem Krafttraining zu holen ist. Ich denke jedoch, dass dies für den DN-Segler etwas zu weit geht: dieses Krafttrainig heeft pas echt effect als de sprinttechniek echt goed is; je moet die kracht wel in een goede sprint kunnen hat nur wirklich echten Effekt, wenn die Sprinttechnik wirklich gut ist; man muß die Kraft in einen guten Sprint umsetzen können. omzetten. Zover is nog niemand in de DN. Ik verwacht wel dat krachttraining een belangrijk onderdeel van Soweit ist noch niemand im DN. Ich erwarte, dass Krafttaining ein wichtiger Teil de voorbereiding van het ijszeilseizoen wordt als ijszeilen in de DN ooit werkelijk onderdeel van de der Vorbereitung auf die Eissegelsaison wird, wenn Eissegeln im DN irgendwann wirklich ein Teil der winterspelen gaat uitmaken. Winterspiele wird. Instappen in de DN Einsteigen in den DN Ik denk dat het niet nodig is om de totale techniek van het in de DN springen zonder ijs te trainen. Normaal Ich denke, dass es nicht nötig ist, die gesamte Technik des Hineinspringens ohne Eis zu trainieren. Normal gesproken behoeft dit alleen tijdens de eerste zeildagen van de winter (als je toch niet zo heel veel kunt zeilen gesagt bedarf dies allein während der ersten Segeltage des Winters (wenn man dann nicht so ganz viel Segeln kann in verband met de nek) wat extra aandacht. De procedure is al vaker beschreven in het DN Journaal maar ik wegen des Nackens) zusätzliche Aufmerksamkeit. Das Verfahren is schon gut beschrieben im DN Journal 7

8 aber ich zal het hier in het kort nog maar even nalopen: zijstag in de ene hand, helmstok in de andere, met de duim werde es hier in aller Kürze wiedergeben: Luvwant in die eine Hand, Pinne in die andere, mit dem Daumen over de schoot heen om die in geval van paniek te kunnen laten schieten. Schoot op de spanning die nodig is über der Schot weg, um im Fall von Panik loslassen zu können. Schot dichtnehmen so wie es nötig na het instappen. Voorste voet vlak achter de loperplank, maar ver genoeg om de plank niet te raken als je nach dem Einsteigen. Vorderster Fuß gerade hinter die Planke, aber weit genug weg, um die Planke nicht zu berühren, wenn sie doorbuigt, achterste voet een halve stap erachter. Boot goed richten ten opzichte van de wind, helmstok een durchbiegt, hinterer Fuß einen halben Schritt zurück. Boot gut ausrichten in Bezug auf den Wind, Pinne ein fractie naar je toe om tijdens het aanduwen af te vallen om de schijnbare windrichting gelijk te houden. Vlag Bruchteil auf dich zu um während des Anschiebens abzufallen, um die scheinbare Windrichtung immer gleich zu haben. Flagge gaat omhoog: door de knieën zakken en armen buigen. Vlag valt: boot vooruitduwen door de armen te geht hoch: Kniee senken und Arme beugen. Flagge fällt: Boot vorwärtsschieben durch das Strecken der strekken en gelijktijdig met beide benen tegelijk afzetten, wegsprinten met hoge frequentie. Bij het bereiken Arme und gleichzeitig mit beiden Beinen abstoßen, lossprinten mit hoher Frequenz. Beim Erreichen van de topsnelheid is de juiste koers bereikt en stap je met de buitenste voet op de plank. Dit moet gebeuren der Topgeschwindigkeit ist der richtige Kurs erreicht und trete mit dem äußeren Fuß auf die Planke. Dies muß passieren in een omhooggaande beweging: niet door een grote sprong te maken en op de plank te landen, maar juist in einer hochgehenden Bewegung: nicht um einen großen Sprung zu machen und auf der Planke zu landen, sondern richtig met een korte stap om de plank zo min mogelijk in te laten veren. Met de laatste afzet jezelf aan boord mit einem kurzen Schritt, um die Planke so wenig wie möglich federn zu lassen. Mit einem letzten Abstoß gehtst du selbst an Bord, duwen, niet trekken aan stag of helmstok. De binnenste voet (aan de kant van de romp) zet je nu in de nicht ziehen am Want oder an der Pinne. Den inneren Fuß (an der Seite vom Rumpf) setzt du nun in das cockpit, en wel op de hiel, zodat de spikes aan de voorkant van de schoen de bodem niet raken. Nu zak je zo Kockpit, und zwar auf den Hacken, so dass die Spikes vorne an den Schuhen den Boden nicht berühren. Nun gehst du so diep mogelijk op je hurken, waarbij je de voet in de cockpit naar voren laat glijden. Je steunt nu dus alleen tief wie möglich in die Hocke, wobei du die Füße im Kockpit nach vorne gleiten läßt. Du stützt dich nun allein op het been dat op de plank staat en je hangt aan de stag, waardoor je iets boven de cockpit hangt. Hierna auf das Bein, das auf der Planke steht und du hängst am Want, wodurch du jetzt über dem Kockpit hängst. Danach gaat het gewicht van het standbeen af doordat je op de bodem zit, waarna je dat been naar binnen haalt en geht das Gewicht vom Standbein weg, dadurch dass du dich auf den Boden setzt, wonach du das Bein nach innen holst und de stag zo subtiel mogelijk loslaat. Klaar. Dit alles behoeft wat oefening. Bedenk bij het oefenen dat das Want so sanft wie möglich los lässt. Klar, dies alles braucht etwas Übung. Bedenke beim Üben, dass 8

9 prioriteit nummer één is: zo min mogelijk verstoring veroorzaken bij het schakelen van 1 naar 3. Priorität Nummer eins ist: so wenig wie möglich Störungen verursachen beim Schalten vom 1 nach 3. Nog even over belangrijke materialen die kunnen helpen: de schoenen; cross-country spikes met lange (12 Noch etwas über wichtige Materialien, die helfen können: Die Schuhe, Cross-Country Spikes mit langen (12 mm) scherpe spikes erin. Bij zeer natte omstandigheden golflaarzen met ook weer lange, scherp geslepen mm) scharfen Spikes. Bei sehr nassen Verhältnissen Golfstiefel mit auch sehr langen, scharf geschiffenen spikes. Vergeet niet om bij golfschoenen/laarzen de spikes onder de hak eruit te draaien. Gebruik een Spikes. Vergeßt nicht bei Golfschuhen/Stiefelen die Spikes unter den Hacken raus zunehmen. Verwendet eine inschuifbare helmstok met startvergrendeling om bij de start een lange helmstok te hebben en tijdens het verstellbare Pinne mit Startverriegelnung, um beim Start eine lange Pinne zu haben und während des zeilen ruimte te hebben. Segelns Platz zu haben. Zorg ook voor een stopper op de zijstag waar je hem vast houdt om de boot goed tegen te kunnen houden als Sorge auch für einen Stopper auf den Wanten, wo du sie fest hältst, um das Boot gut gegen halten zu können, wenn hij tijdens de start wil gaan liften. es während des Starts steigt. Hoe ziet een goede eerste klap in een ijszeilwedstrijd er nu uit? Het zeil staat aangetrokken tot de Wie sieht ein guter erster Schlag in einer Eissegelwettfahr nun aus? Das Segel angezogen nach der schootspanning die nodig is bij de snelheid die aan het einde van het hardlopen bereikt wordt. Dit om de Schotspannung, die nötig ist bei der Geschwindigkeit, die am Ende vom Anlaufen erreicht wird. Dies, um die mast-zeilcombinatie optimaal te laten werken in het onderste gedeelte van de derde versnelling. Na het Mast-Segelkombination optimal wirken zu lasssen im unteren Bereich des dritten Ganges. Nach dem vallen van de vlag volgt een explosieve sprint waarbij zo snel mogelijk de maximale sprintsnelheid bereikt Niedergehen der Flagge folgt ein explosiver Sprint, wobei so schnell wie möglich die maximiale Sprintgeschwindigkeit erreicht wordt. Hierna stapt de zeiler in op een zo soepel mogelijke manier om geen snelheid te verliezen. Daarna wird. Hiernach steigt der Segeler so geschmeidig wie möglich ein, um keine Geschwindigkeit zu verlieren. Danach werkt de mast-zeilcombinatie direct optimaal, omdat dat al van tevoren ingesteld was en omdat de optimale wirkt die Mast-Segelkombination direkt optimal, weil das bereits zuvor eingestellt war und weil der optimale koers al tijdens het instappen gestuurd werd. Hierna moet zo min mogelijk gestuurd worden tijdens het op Kurs bereits während des Einsteigens gesteuert wird. Hiernach muß so wenig wie möglich gesteuert werden, um während des gang komen om geen onnodige weerstand te veroorzaken. Tegelijk wordt de schootspanning continue Beschleunigens keinen unötigen Widerstand zu verursachen. Gleichzeitig wird die Schotspannung gleichmäßig vergroot om de mast-zeilcombinatie optimaal te laten werken. Met een goed getrimde flexibele mast schakelt vergrößert, um die Mast-Segelkombination optimal wirken lassen zu können. Mit einem gut getrimmten, flexiblen Mast schaltet de mast-zeilcombinatie vanzelf over naar de vierde versnelling; de mast buigt opzij en het zeil vlakt af om de 9

10 die Mast-Segelkombinatin von selbst in den vierten Gang; der Mast biegt zur Seite und das Segel wird flacher, um die topsnelheid te bereiken. Dit moment van overschakelen wordt door de masttrim en -stijfheid bepaald. Topgeschwindigkeit zu erreichen. Dieser Moment des Schaltens wird durch Mastrimm und steifigkeit bestimmt. Als de mast te vroeg overschakelt moet hij stijver getrimd worden en als hij te laat overschakelt moet hij Wenn der Mast zu früh schaltet, muß er steifer getrimmt werden, und wenn er zu spät schaltet, muß er slapper getrimd worden. weicher getrimmt werden. De vierde versnelling: Der vierte Gang: Het belangrijkste effect dat je probeert te bereiken met de masttrim is het overschakelen van een trim voor Der wichtigste Effekt, den man probiert zu erreichen mit dem Masttrimm, ist das Schalten von einem Trimm für acceleratie; met vrij weinig mastbuiging voor maximale voorwaartse kracht naar de trim voor topsnelheid, Beschleunigung (;) mit ziemlich wenig Mastbiegung für maximale Vortriebskraft zu einem Trimm für Topgeschwindigkeit, met minimale weerstand. Als ik er even van uitga dat we te maken hebben met een moderne DN, met mit minimalem Widerstand. Wenn ich davon ausgehe, dass wir zu machen haben mit einem moderen DN, mit buigzame kunststof mast, dan is dit goed in te stellen. Wat zijn nu de factoren die dit overschakelen einem biegsamen Kunststoffmast, dann ist es, dieses gut einzustellen. Was sind nun die Faktoren, die das beïnvloeden? Schalten beeinflussen? Ten eerste is dit simpelweg de stijfheid van de mast. Alle mastenbouwers maken verschillende masten, Der Erste ist einfach die Steifigkeit des Mastes. Alle Mastenbauer machen verschiedene Masten, aangepast op het zeilergewicht. De tweede factor is de kracht die op de mast staat. Deze kracht wordt door angepasst an das Gewicht des Seglers. Der zweite Faktor ist die Kraft, die auf den Mast wirkt. Diese Kraft wird durch een aantal factoren bepaald. De maximaal ontwikkelde kracht op het tuig wordt bepaald door maar twee eine Anzahl von Faktoren bestimmt. Die maximale Kraft auf dem Rigg wird bestimmt durch nur zwei dingen: ten eerste het gewicht van de zeiler en ten tweede de schijnbare windsnelheid. Een zwaardere zeiler Dinge: Erstens das Gewicht des Seglers und zweitens die Geschwindigkeit des scheinbaren Windes. Ein schwererer Segler kan meer kracht in het zeil en daarmee ook op de mast ontwikkelen voordat de DN gaat liften. Daarnaast is kann mehr Kraft aus dem Segel und damit auch aus dem Mast entwickeln, bevor der DN steigt. Daneben ist het natuurlijk zo dat de kracht op het tuig omhoog gaat met hogere relatieve windsnelheid ofwel met hogere es natürlich so, dass die Kraft aus dem Rigg hoch geht mit höheren relativen Windgeschwindigkeiten oder bootsnelheid. mit höherer Bootsgeschwindigkeit. Pas hierna komt de trim aan de beurt. De trim bepaalt hoe de kracht op het tuig zijn effect heeft op de kracht Erst danach kommt der Trimm an die Reihe. Der Trimm bestimmt wie die Kraft auf das Rigg die Kraft auf op de mast. De belangrijkste kracht op de mast is de compressie. Dit is de kracht waarmee de mast in zijn den Mast beeinflusst. Die wichtigste Kraft auf den Mast ist die Kompression. Dies ist die Kraft, warum 10

11 der Mast in seiner eigen lengterichting in elkaar gedrukt wordt. Dit zorgt ervoor dat de mast uitknikt. Dit uitknikken is precies eigenen Längsrichtung zusammengedrückt wird. Das sorgt dafür, dass der Mast ausknickt. Dieses Ausknicken ist präzise de gewenste buigingsvorm, omdat het niet geleidelijk gebeurt; door het moment van uitknikken precies goed die gewünschte Biegeform, weil dies nicht allmählich erfolgt; durch den Moment des Ausknickens, der präzis gut met de trim te bepalen wordt het schakelmoment bepaald en is er ook een duidelijk verschil tussen de derde mit dem Trimm zu bestimmen ist, wird der Moment des Schaltens bestimmt und ist es auch ein offensichtlich er Unterschied zwischen dem dritten en vierde versnelling. und dem vierten Gang. De compressie in de mast is een percentage van de kracht die op de mast staat. De compressie kan op twee Die Kompression im Mast ist ein Teil der Kraft, die den Mast belastet. Die Kompression kan auf zwei manieren vergroot worden: door de kracht op de mast te vergroten of door het percentage te vergroten. De Arten vergrössert werden: durch Vergrösserung der (Gesamt)Kraft auf dem Mast und dadurch Vergrösserung des Anteils der Kompression. Die trimfactoren waarmee dit bereikt wordt zijn: de afstand tussen giek en achterdek bepaalt de kracht op het Trimmfaktoren, wodurch das erreicht wird sind: Der Abstand zwischen Baum und Achterdeck bestimmt die Kraft im achterlijk en vergroting van de afstand zorgt voor vergroting van de compressie. Het percentage wordt Achterliek und die Vergrösserung dieses Abstandes sorgt für eine Vergrösserung der Kompression. Ihr Anteil wird bepaald door staglengte en positie van de mastvoet. Deze elementen bepalen de hoek van de stagen met de bestimmt durch die Vorstaglänge und die Position des Mastfusses. Diese Elemente bestimmen den Winkel der Stage mit der lengterichting van de mast en daarmee dat percentage. Door vooral de voorstag (daar staat veel meer kracht Längsrichtung des Mastes und dadurch den Anteil der Kompression. Durch speziell das Vorstag (nimmt viel mehr Kräfte auf op dan op de zijstag) onder een kleinere hoek met de mast te zetten vergroot je de compressie. De als die Wanten), mit einem kleinen Winkel zum Mast zu setzen, vergrössert man die Kompression. Die compressie wordt dus vergroot door: Kompression wird deshalb vergrössert durch: - De mast verder achterover te laten hellen. Den Mast weiter nach hinten fallen zu lassen. - De mastvoet verder naar voren te zetten. Den Mastfuß weiter nach vorn setzen. - Een romp met kortere neus te gebruiken (mastvoet dichter bij voorstag). - Einen Rumpf mit kürzerer Nase verwenden (Mastfuß dichter am Vorstag) - De mast verder opzij te laten hellen. Den Mast weiter zur Seite fallen zu lassen. - De aangrijping van de zijstag verder van het uiteinde van de plank vast te maken. - Den Angriffspunkt der Wanten weiter weg vom Plankenende anbringen. De compressie wordt ook vergroot door de totale kracht op het tuig te vergroten door de volgende Die Kompression wird auch vergrößert durch die totale Kraft auf dem Rigg, die zu vergrößern ist durch elementen: folgende Elemente: 11

12 - Een zwaardere zeiler. Einen schwereren Segler. - Hogere snelheid. Höhere Geschwindigkeit. - Grotere afstand tussen giek en achterdek. Grösseren Abstand zwischen Baum und Achterdeck. - Stijvere plank. Steifere Planke. Wat zijn nu de conclusies wat betreft de vierde versnelling? Ten eerste is dit dat er zeer veel Was sind nun die Erkenntniss bezüglich des vierten Ganges? Erstens gibt es sehr viele trimmogelijkheden zijn om het juiste schakelmoment te bereiken. Er zijn maar een paar factoren die niet te Trimmmöglichkeiten um den richtigen Schaltmoment zu erreichen. Es gibt noch ein paar Faktoren, die nicht zu beïnvloeden zijn en dit zijn dan ook de factoren die bepalen welke maststijfheid nodig is. Ten eerste is dit het beeinflussen sind und das sind dann auch die Faktoren, die bestimmen, welche Maststeifigkeit nötig ist. Erstens ist das das gewicht van de zeiler, wat altijd al gezien wordt als de maat die bepaalt welke mast er nodig is. Twee Gewicht des Seglers, was immer angesehen wird als das Maß, das bestimmt, welcher Mast nötig ist. Zwei factoren die niet beïnvloed kunnen worden maar een effect hebben dat niet groter is dan de trimeffecten zijn Faktoren, die nicht beeinflusst werden können, aber einen Effekt haben, der nicht größer ist als die Trimmeffekte, sind de neuslengte en de stijfheid van de plank. Aan deze stijfheid van de plank wordt een volgend artikel die Nasenlänge und die Steifigkeit der Planke. Über Plankensteifigkeit gibt es einen besonderen Artikel. besteed. De enig overgebleven factor is de snelheid. Dit laatste is nu vooral de afgelopen winter zeer Der einzig übriggebliebene Faktor ist die Geschwindigkeit. Diese ist jüngst nun speziell im abgelaufenen Winter sehr duidelijk geworden. Een zeiler die even zwaar is als een concurrent maar door een aantal factoren harder offenkundig geworden. Ein Segler, der zwar schwerer ist als ein Konkurrent, aber durch eine Anzahl von Faktoren schneller gaat, zal een hogere relatieve windsnelheid ondervinden en dus meer kracht en mastbuiging ontwikkelen. ist, wird eine höhere relative Windgeschwindigkeit erfahren dadurch mehr Kraft und Mastbiegung entwickeln Om dit te compenseren heeft hij dan ook een stijvere mast nodig. Dit bleek twee jaar geleden al toen Karol Um dies zu kompensieren hat er dann auch einen steiferen Mast nötig. Es ist zwei Jahre her, als Karol Jablonski met mijn masten ging zeilen. Ondanks zijn 83 kg was de mast die ik voor zeilers rond de 95 kg Jablonski mit meinem Mast segelte. Trotz seiner 83 kg war der Mast, den ich für Segler von rund 95 kg maak voor hem het best. Een andere goede vergelijking geeft Peter de Rooij H 199 die ondanks zijn 84 kg mache, für ihn der Beste. Ein anderes gutes Beispiel ist Peter de Rooij H 199, der trotz seiner 84 kg het liefst zeilt met de mast die ik voor mijn eigen 74 kg maak, omdat hij nu eenmaal te langzaam is voor een am liebsten segelt mit dem Mast, den ich für meine eigenen 74 kg mache, weil er nun einmal zu langsam ist für einen stijvere mast. Dit geeft aanleiding om anders te gaan denken over de juiste mast voor de juiste zeiler. Als steiferen Mast. Dies gibt Veranlassung, um ganz anders zu denken über den richtigen Mast für den richtigen Segler. Als een makkelijke regel zou ik het volgende willen voorstellen: eine leichte Regel will ich das folgende vorstellen De juiste mast wordt bepaald door gewicht en positie op de wereldranglijst: het berekende gewicht is zoiets Der richtige Mast wird bestimmt durch das Gewicht und die Position auf der Weltrangliste: das berechnete Gewicht ist? als het gewicht van de zeiler min 5 kg per groep (A-vloot, B-vloot etc) die men van de top tien af zit. Een 12

13 wie das Gewicht des Seglers minus 5 kg pro Gruppe (A-Flotte, B-Flotte etc.), die man von der Spitze weg ist. Ein voorbeeld. Een zeiler van 85 kg die rond de tiende plaats in de C-vloot scoort, heeft een mast nodig die voor Beispiel. Ein Segler von 85 kg, der ungefähr den 10. Platz in der C-Flotte erreicht, braucht einen Mast, der für een topzeiler van 85-2 maal 5 is 75 kg gemaakt is. Als ik even alle Nederlanders die naar de EK-WK s einen Topsegler von 85 2 mal 5 = 75 kg gemacht ist. Wenn ich das für alle Holländer, die an EM und WM s meegaan, naloop denk ik dat deze regel zeer goed bruikbaar is. teilnehmen, nachrechne, dann denke ich, dass diese Regel sehr gut brauchbar ist. Daan Schutte H

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

De loperplank met automatische versnelling: de niet-lineaire loperplank

De loperplank met automatische versnelling: de niet-lineaire loperplank De loperplank met automatische versnelling: de niet-lineaire loperplank Die Läuferplanke mit automatischer Gangschaltung: Die nicht-lineare Läuferplanke Dies ist die Übersetzung eines Textes von Daan Schutte,

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

Anleitung SWS Wireless Display

Anleitung SWS Wireless Display Anleitung SWS Wireless Display E A B C D F G H I J K L M N O A B C D E F G H Massage ein Massage aus Abnahme Massage Intensität Zunahme Massage Intensität Taschenlampe Display Taschenlampe ein/aus Bodenbeleuchtung

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Kapitel 8 Nervenkitzel

Kapitel 8 Nervenkitzel 1: Am See Kapitel 8 Nervenkitzel 4. 1. gedacht 4. kans 2. blokken 5. verknalt 3. kamerarrest 6. redt 6. 1. Groβeltern Köningswinter 2. Bruder Brandenburg 3. Ste. Maxime Campingplatz 4. Sylt Insel 5. zu

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Neue Kontakte 5 e, VMBO KGT 1-2 Werkwoorden TB 49 3 e naamval TB 54 Rangtelwoorden (overzicht) Kloktijden (overzicht) Werkwoorden TB 49 wissen = weten

Nadere informatie

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan Opdrachten Taaldorp Duits Om sommige onderstaande opdrachten te kunnen doen moet je beschikken over geld. Dit kun je bij de pinautomaat verkrijgen. Volg de instructies op de pinautomaat. Situatie 1: Leerling

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

NERGENS TER WERELD DE WADDEN DAS WATTENMEER NIRGENDWO AUF DER WELT TOON FEY NERGENS VOORWOORD NERGENS TER WERELD VORWORT NIRGENDWO AUF DER WELT TER NIRGENDWO Nederland heel ver weg en de natuur opeens

Nadere informatie

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten.

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten. nett ehrlich hilfsbereit tierlieb treu chaotisch lieb schüchtern spontan Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten am Wochenende? Was machst du in deiner Freizeit? Treibst du Sport? Spielst du ein

Nadere informatie

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige Bedienungsanleitung HR20034 UP-Schalter mit Timer. Technische Daten Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Last: max. 400 W Ausgänge für Auf- und Abwärts schalten nach 4 min. ab Wird für die Dauer von ca. 0

Nadere informatie

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen. Print het Word-document uit. Afrekenen met de klant Opdracht 1 Luister naar luisterfragment 6 Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Nadere informatie

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande)

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Niederrhein-Magazin Nr.3, Seite 13 Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Er zijn van die momenten in je leven die je je hele leven bijblijven. De zomercursus ESPRO 2006

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

Huiswerktips Hausaufgaben Tipps

Huiswerktips Hausaufgaben Tipps Huiswerktips Hausaufgaben Tipps Huiswerktips Hausaufgaben Tipps Voor sommige kinderen is huiswerk maken een helse taak. In deze brochure krijg je een heleboel tips over hoe je je kind kan helpen met zijn

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten.

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten. Willkommen in unserem Hostel. Aktivitäten in der Umgebung An der Rezeption können Sie einund auschecken. das WiFi-Passwort Dort finden Sie weitere Informationen. Hier können Sie Ihren Schlüssel abgeben

Nadere informatie

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4 Naamvallen Tabel Begrijpen Klas 3/4 Wil je weten hoe de Naamvallen Tabel in elkaar zit, dan is dit de juiste workshop voor jou. A) Naamvaltabel (overzicht) B) Tools om met de Naamvaltabel aan de slag te

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Cursus digitale techniek 2012

Cursus digitale techniek 2012 10 maart 2012 Deutscher Tekst steht unten Cursus digitale techniek 2012 1,2 en 3 juni Dit voorjaar organiseert Grootspoor.com voor de 7e keer een training voor digitale besturing van uw modelspoorbaan.

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de achttiende muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze muis : Meisjes F1 hebben genoten van het seizoen Wedstrijdverslag Heren 1 Experiment

Nadere informatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Workshop: Mediagebruik in de taalklas Frauke König M.A. Woordenlijst Communicatie/Argumentatie mijns inziens, naar mijn oordeel naar mijn (bescheiden) mening volgens

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

Alltag: Lesen KGT 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52601

Alltag: Lesen KGT 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52601 Alltag: Lesen KGT 2 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52601 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT Dupo Plastics Dupo Plastics is een full service spuitgietbedrijf. Wij begeleiden de klant vanaf het allereerste idee tot aan het eindproduct.

Nadere informatie

Haal je eigen stukje Texel in huis!

Haal je eigen stukje Texel in huis! Haal je eigen stukje Texel in huis! Was het (weer) leuk op Texel? Lekker genoten van het prachtige eiland en al die heerlijke Texelse producten? Bestel nu je eigen stukje Texel voor thuis! Via onze webshop

Nadere informatie

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel 1 Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel Wie war dein Urlaub? Einfach toll! Wo wart ihr? Wir waren zuerst in Frankreich und dann in Spanien. Mit wem warst du in Urlaub? Mit meinen Eltern und mit einer

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Leren luisteren Lernen zuzuhören

Leren luisteren Lernen zuzuhören Leren luisteren Lernen zuzuhören Luisteren, hoe leren kinderen dat? Folgsam sein, wie können Kinder das lernen? Kinderen hebben grenzen en regels nodig. Ze zorgen voor duidelijkheid en veiligheid en ze

Nadere informatie

Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten

Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten Jeder Spieler verkörpert einen kleinen Barbaren, der seine verschollene Prinzessin sucht. Er muss mutig das Verlies erkunden,

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen GRAMMATICA OEFENINGEN DUITS Vertaal mbv woordenboek!!!! 1. Ik hoor het vrij vaak = Ich höre es oft 2. Op de eerste plaats = 3. Ik weet niet, of hij kan komen = 4. Hij wil zelfmoord plegen = 5. Kunt u mij

Nadere informatie

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 Voorbeeld Instellingsexamen Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 1 Voorblad toets Duits spreken/gesprekken voeren B1... 2 2 Informatie voor de kandidaat... 3 3 Informatie voor de toetsleider... 7 4

Nadere informatie

Noordwijk in vogelvlucht

Noordwijk in vogelvlucht Noordwijk in vogelvlucht Digitale foto s van Leo Hooijmans 2005 Welkom bij het Leesmij-bestand behorend bij de CD-Rom : Noordwijk in vogelvlucht. Onderstaand vindt u informatie over : - Systeemvereisten

Nadere informatie

Neue Kontakte 1-2 thv. Spreekkaarten

Neue Kontakte 1-2 thv. Spreekkaarten Neue Kontakte 1-2 thv Spreekkaarten Kapitel 1 Kennen wir uns? Spreekkaart A Je bent op vakantie in Oostenrijk. Je komt een meisje tegen. Je voert een gesprek om wat meer van haar te weten te komen 1 [>]

Nadere informatie

Kapitel 3 Mies oder Topfit?

Kapitel 3 Mies oder Topfit? 1: Hertha BSC 1. 1. blauw en wit 2. de oude dame Kapitel 3 Mies oder Topfit? 7. 1. weiter 6. Runde 2. Bude 7. Skinheads 3. ziemlich 8. Nasenring 4. Freundschaftsspiel 9. Unterarm 5. gegen 10. Geld 2: Die

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NIEDERLANDISCH-DEUTSCHE KULTURGEMEINSCHAFT - DEN HAAG Ik hoop en verwacht, dat de taalcursussen der Nederlandsch-Duitsche

Nadere informatie

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf Pers Niemandsland / Press No man s land De Telegraaf 15/05/2008 Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf THEATER - Gehaast lopen we over straat. Daarbij passeren

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 19: Verkehr(smeldungen) von Emmerich nach Nijmegen A) Werken over de grens Het wordt steeds drukker tussen Duitsland en Nederland. Hier een artikel van 22 juli 2004

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Wo kann ich das Formular für finden? Vragen waar men een formulier kan vinden Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Vragen wanneer een document is afgegeven Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Nadere informatie

Hoi, ik heet Les 1. Hallo Peter!

Hoi, ik heet Les 1. Hallo Peter! Hoi, ik heet Les Vul in. Ergänzen Sie die niederländischen Wörter und deren deutsche Übersetzung. avond dag goed middag morgen Germanische Sprachen Romanische Sprachen, z. B. Niederländisch Deutsch Englisch

Nadere informatie

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking >

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking > Wijzigingen SEPA Inhoud Deze handleiding is helaas nog niet volledig vertaald naar het Nederlands. Wij doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Mocht u een tekst niet begrijpen

Nadere informatie

der Ball der Klub der Computer der Krimi der Film der Platz der Punkt der Schnee der Sport der Titel der Urlaub der Fußball

der Ball der Klub der Computer der Krimi der Film der Platz der Punkt der Schnee der Sport der Titel der Urlaub der Fußball der Ball der Klub der Computer der Krimi der Film der Platz der Punkt der Schnee der Sport der Titel der Urlaub der Fußball der Freizeittipp die Bibliothek die Kultur die Disko die Party die Zeitung die

Nadere informatie

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat!

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat! Maandschors November-december 2015 Weest paraat Hé, daar is nummer twee November is hier dus we stappen over op een tweede maandschors Dat gaat snel zeg Er staat weer van alles op til dus lees dit Groepsleidingswoordje

Nadere informatie

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO Wanderungsprofile Migratieprofielen Ergebnisse im Überblick Feitenoverzicht Gebiet Deutscher Teil der : Sehr leichte Gewinne bei den Wanderungen und sehr leichte Verluste bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44 38 (1956) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 44 A. TITEL Vierde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het

Nadere informatie

Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen

Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1999 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

ELIN. Wende-Hut/ Keerbare hoed Wende-Kappe/ Keerbare pet 12 Modelle/ 12 modellen

ELIN. Wende-Hut/ Keerbare hoed Wende-Kappe/ Keerbare pet 12 Modelle/ 12 modellen ELIN Wende-Hut/ Keerbare hoed Wende-Kappe/ Keerbare pet 12 Modelle/ 12 modellen ELIN bietet viele Möglichkeiten: - zum Wenden oder als einfacher Hut - für Mädchen, für Frauen, für Jungen, für Babys - gerafft

Nadere informatie

Wireless DVR-kit

Wireless DVR-kit 351.183 Wireless DVR-kit Nederlands Pagina 2 English Page 14 Deutsch Seite 26 351.183 Wireless DVR-kit Start-up handleiding. Sluit de DVR set aan op een monitor of andere videobron. Dit kan met de VGA

Nadere informatie

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad.

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad. Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen 15. Januar 2014 Die Schüler sollten aufschreiben, was ihnen gefallen hat. De leerlingen moesten opschrijven wat hun goed bevallen is. Das schrieb die deutsche Klasse Gruppenarbeit

Nadere informatie

DE: Taumelnder Roboter NL: Opstarobot

DE: Taumelnder Roboter NL: Opstarobot DE: Taumelnder Roboter NL: Opstarobot DE: Das wird benötigt: NL: Benodigdheden: DE: Schere NL: Schaar DE: 2 x AA-Batterien NL: 2 stuks AA-batterijen DE: Gummiband NL: Elastiekje DE: Münze NL: Munt DE:

Nadere informatie

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern.

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern. Hoi, ik heet LES Hallo, ik ben a Lister en noteer. Hören Sie nd notieren Sie die Nmmer des passenden Dialogs z den Bildern. b Lister nog eens en vl in. Hören Sie ernet nd ergänzen Sie. ben goedemorgen

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Siehst du viel fern. Siehst du viel fern? Am Sonntag besuche ich meine Oma. Am Sonntag besuche ich meine Oma.

Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Siehst du viel fern. Siehst du viel fern? Am Sonntag besuche ich meine Oma. Am Sonntag besuche ich meine Oma. Hausaufgaben machen Ich lese ein Buch Ich lese ein Buch. das Buch das Buch Bücher Gitarre spielen Siehst du viel fern Siehst du viel fern? ausschlafen mit dem Hund Gassi gehen Computerspiele spielen ins

Nadere informatie

Vwo 3 Kapitel 1 Fette Ferien

Vwo 3 Kapitel 1 Fette Ferien Vwo 3 Kapitel 1 Fette Ferien Redemittel E Mit wem bist du in Spanien gewesen? Ich war da mit meinem Bruder. Wo liegt Lübeck? Moment, ich hole eine Landkarte. Wann warst du wieder da? Am Wochenende. Du

Nadere informatie

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera Gefeliciteerd! 1 Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja In de gloria Lang zal hij leven Hij leve lang hoera hoera Hij leve lang hoera hoera Lang zal hij leven In de

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung C7200G ENGLISH GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung Specificaties: Breidt het bereik uit van de draadloze WiFi dekking in een WLAN netwerk WLAN 802.11n voor 300Mbit/s hoge snelheid draadloos netwerken

Nadere informatie

Kapitel 6 Urlaub zum Verlieben. Antwoorden. 1-2 vmbo-kgt Kapitel 6 Antwoorden

Kapitel 6 Urlaub zum Verlieben. Antwoorden. 1-2 vmbo-kgt Kapitel 6 Antwoorden Kapitel 6 Urlaub zum Verlieben Antwoorden 1 Sehen a 1 Deutschland, die Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien 2 bijvoorbeeld: Ja, in Tirol. b 3 glad 4 de rots 5 het touw 6 de hut 7 gelukt 8 uitglijden

Nadere informatie

URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN

URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN Een zwaar onderwerp, maar toch heel belangrijk om te lezen ook voor diegenen die zich niet met de fokkerij bezig houden. Het gaat om verkeerd aangelegde urineleider(s)

Nadere informatie

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt)

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) De voltooid tegenwoordige tijd wordt in het Duits meestal in de spreektaal gebruikt. Ik heb huiswerk gemaakt. Ik maak -> ik maakte Ich habe Hausaufgaben gemacht.

Nadere informatie

Bestellen van reserve onderdelen: Ordening for spare parts: Ersatzteit bestellung: Commander piece de rechange:

Bestellen van reserve onderdelen: Ordening for spare parts: Ersatzteit bestellung: Commander piece de rechange: 100020 2 schommelzitje swingseat Schaukelsitz siege 2 grote hoeksteun cornerconnector Eckverbinder assemblages d angle 1 kleine hoeksteun cornerconnector small Eckverbinder klein assemblages d angle petit

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINKARTE 2017

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINKARTE 2017 WEINhof Lieserstrasse 23 D.54518 Platten/Mosel Fon (0049) 6535 359 Fax 1488 Info@TBarthen.de www. TBarthen.de WEINKARTE 2017 WEINPROBEN Wann immer Sie mit einer Gruppe Ihrer Freunde oder Kollegen ein besonders

Nadere informatie

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe Belgische tol Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem

Nadere informatie

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand <QRD3107-A/N> EW

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand <QRD3107-A/N> EW DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER Deutsch Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Sumarbox is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van opzettrays van zowel golf- als massief karton. Sumarbox richtet Steigen für Obst, Gemüse, Backwaren aus Well-

Nadere informatie

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport 6, 7 en 8 november 2015 - Ermelo (NL) Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport International fair for combined driving fans Internationale Messe für Fahrsportbegeisterte www.paardenkoets.nl

Nadere informatie

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6 Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem Nederlands: Duits: 10 1 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 en lager 6 In t Duits kennen we 3 lidwoorden: Aantekening hs1 de lidwoorden -der -die de/het -----> bepaald lidwoord

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 27-28: Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung A) Die Firma Iedereen in Arnhem kent wel de naam Gelderse Boekhandel. En de meeste Arnhemmers weten ook waar je

Nadere informatie

Kapitel 3 Online. 6 der ICE-Zug 7 die Fahrkarte 8 das Gleis 9 der Bahnsteig 10 der Eisenbahnwagen

Kapitel 3 Online. 6 der ICE-Zug 7 die Fahrkarte 8 das Gleis 9 der Bahnsteig 10 der Eisenbahnwagen 1: Nach Hannover 8. 1. Gästezimmer 2. Couch 3. Imbissstand 4. vermiete 5. Fuβboden Kapitel 3 Online 2: Brit-RePro 13. 1 der Lokführer 2 die Fahrgäste 3 der Fahrplan 4 das Abteil 5 der Schaffner 18. 1 abfährt

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part I) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

Bob Duijvestijn, Henk Mangnus Schrift verkehr Schriftelijke communicatie voor het economisch onderwijs Walvaboek

Bob Duijvestijn, Henk Mangnus Schrift verkehr Schriftelijke communicatie voor het economisch onderwijs Walvaboek Bob Duijvestijn, Henk Mangnus Schrift verkehr Schriftelijke communicatie voor het economisch onderwijs Walvaboek Voorwoord Schriftverkehr is bestemd voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 25-26: Das Regiokrankenhaus Zevenaar A) Het Streekziekenhuis Zevenaar 1. Lees de volgende tekst door. Onderstreep minimaal 5 en maximaal 10 kernwoorden.! "" "! #$%&##'#

Nadere informatie

2 von 5 26.09.2011 17:01

2 von 5 26.09.2011 17:01 Interview met Rainer Koch, winnaar van de Trans-America-Footrace (... http://losseveter.nl/blog/interview-met-rainer-koch-winnaar-van-de-tra... 1 von 5 26.09.2011 17:01 Van 19 juni tot en met 27 augustus

Nadere informatie

bringen nehmen Hat es geschmeckt? fertig das Brötchen gibst du mir... das Messer die Gabel der Löffel der Teller die Tasse der Tisch

bringen nehmen Hat es geschmeckt? fertig das Brötchen gibst du mir... das Messer die Gabel der Löffel der Teller die Tasse der Tisch das Frühstück Guten Appetit! das Besteck das Messer die Gabel der Löffel der Teller die Tasse der Tisch die Torte der Kaffee der Tee der Kuchen der Apfel Erdbeeren der Quark die Schokolade die Schlagsahne

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager Naam en voornaam van de aanvrager Name und der antragstellenden Person Kinderbijslagnr. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Bijlage Buitenland bij de aanvraag voor Duitse kinderbijslag van.. voor personen die een

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia TE KOOP - Village Scaldia Vraagprijs 149.000,-- k.k. Omschrijving - Rustig gelegen, geschakelde recreatiewoning (type Grasse) met berging en tuin met uitzicht op beschermd natuurgebeid op 133m2 eigen grond.

Nadere informatie

Slaapwel baby Gute Nacht Baby

Slaapwel baby Gute Nacht Baby Slaapwel Gute nacht Slaapwel baby Gute Nacht Baby Net zoals volwassenen slapen ook niet alle kinderen even gemakkelijk of regelmatig. In deze brochure vind je meer informatie over goede slaapgewoontes

Nadere informatie

De Grote Duitse Donald Duck Opdracht!

De Grote Duitse Donald Duck Opdracht! De Grote Duitse Donald Duck Opdracht! Naam Klas Cijfer Opdracht 1 Kijk naar de voorkant van het blad. Je ziet Kwik, Kwek en Kwak die in het Duits trouwens Tick, Trick und Track genoemd worden met hun rugzakken

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie