Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!"

Transcriptie

1 In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze kansen te benutten. Vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op de AWBZ. In 2014 gaat dit naar verwachting veranderen. Dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van deze groep mensen. Om zich tijdig hierop voor te bereiden hebben de 14 Twentse gemeenten het initiatief genomen om met cliënten, belangenorganisaties, welzijnsorganisaties, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren te onderzoeken hoe de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente op een zinvolle en werkbare manier vorm kan krijgen. Het resultaat van deze zoektocht is het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017, inclusief de acties die nodig zijn om dit streefbeeld te bereiken. Het streefbeeld en de acties zijn met een groot aantal betrokkenen tot stand gekomen en inmiddels door velen onderschreven. Het komt er nu op aan om vanuit deze bundeling van krachten er voor te gaan zorgen dat iedereen in Twente mee kan doen en dat iedereen meedoet! Streefbeeld 2017 Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Dit boekje is bestemd voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen redden in het dagelijks leven en voor iedereen die met hen te maken heeft of krijgt: bestuurders, raadsleden, ambtenaren, professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers, familieleden, vrienden, buren en kennissen.

2 EIGEN KRACHT EIGEN SOCIALE NETWERK ALGEMENE VOORZIENINGEN BURGER KEUKENTAFELGESPREK? ONDERSTEUNINGS- VRAAG Familie Mantelzorgers, Vrijwilligers, Verenigingen, Kerk, Zorgaanbieders, et cetera Afweging: Ondersteuningsvraag en te boeken resultaat ÉÉN ONDERSTEUNINGSPLAN Eén MO-regisseur IEDEREEN KAN MEEDOEN. IEDEREEN DOET MEE! Maatschappelijke participatie PROFESSIONELE ZORG EN ONDERSTEUNING - Collectief/individueel

3 Colofon Uitgave juni 2012, gemeenten regio Twente: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden ISBN/EAN Redactie, productie, grafische vormgeving KaapZ Fotografie Pag 1 en voorkant omslag: flickr.com, ThisParticularGreg - Pag 6: flickr.com, risastla - Pag 9, 43, 53: Zorgboerderij Erve Knippert - Pag 12: flickr.com, Tooele Gun Club - Pag 18: flickr.com, Matt Preston - Pag 22: flickr.com, y Perfecto Insecto - Pag 26, 38, 44: Shutterstock - Pag 31: flickr.com, y ReneS - Pag 32, 34: istockphoto - Pag 37: Regio Twente - Pag 28, 40, 48, 49, 50, 51, 52: Gemeente Hengelo - Pag 10, 17, 54, 56, 64, achterkant en binnenkant omslag: Rolf Resink (KaapZ) Streefbeeld 2017 Maatschappelijke Ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Drukwerk AD Druk, Zeist Vanuit de gedachte dat maatschappelijke ondersteuning het best gestalte krijgt vanuit een zo breed mogelijk gedragen streefbeeld, zijn wij een groot voorstander van een brede verspreiding van dit boekje. Iedereen in Twente is dan ook vrij om de inhoud veelvuldig te kopiëren, openbaar te maken en te gebruiken. Daarbij stellen wij het op prijs de bron duidelijk en herkenbaar te vermelden. Meer exemplaren van dit boekje zijn te bestellen bij: Regio Twente Projectsecretariaat Wmo Postbus BK Enschede E: T: Kijk voor meer informatie op: Volg ons op twitter: of via #wmotwente

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 11 In vogelvlucht: Geschiedenis maatschappelijke ondersteuning in Twente 19 Kern van de Wmo: Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! 23 Enkele cijfers 23 Deel I 27 Streefbeeld 2017: Maatschappelijke ondersteuning in Twente Maatschappelijke ondersteuning in Twente 2017: 29 Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Thema I 32 Op eigen kracht Thema II 34 MO past als een maatpak Thema III 38 MO-netwerken in buurt en wijk Thema IV 40 De gemeente als regisseur Deel II 45 Op weg naar Hoofdlijnen van de uitvoering Op weg naar Maatschappelijke Ondersteuning in Twente Opdracht 1 48 MO-vragers als vertrekpunt Opdracht 2 49 Organisatie van de toeleiding Opdracht 3 50 Inkoop MO-activiteiten Opdracht 4 51 Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen Opdracht 5 52 Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Deel III 57 Acties

5 Voorwoord Beste lezer, Oons Twente: met mekoar en veur mekoar In Nederland heeft iedereen kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het kunnen benutten van deze kansen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen heeft een groep mensen hierbij ondersteuning nodig. Van familie, van buren, vrienden of kennissen. Soms missen zij deze steun in hun omgeving of zijn hulpmiddelen en professionele begeleiding noodzakelijk. Dan kunnen zij een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De groep mensen waar we het over hebben, zijn mensen met hersenletsel, geheugenverlies, blindheid, doofheid of mensen die om een andere reden niet voldoende zijn toegerust om zich in deze samenleving zonder ondersteuning te redden. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze mensen gaat de komende jaren over naar gemeenten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Als 14 Twentse gemeenten staan we dan ook voor de opgave om met minder middelen de juiste maatschappelijke ondersteuning te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Daarvoor is samenwerking nodig. Onderling, met de mensen om wie het gaat en met de organisaties die maatschappelijke ondersteuning (kunnen) bieden. Ieders ervaring en expertise is hard nodig om tot vernieuwing te komen. Daarom hebben we als 14 Twentse gemeenten het initiatief genomen om met cliënten, cliëntenbelangenorganisaties, welzijn-, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren 2,5 dag in Boekelo bij elkaar te komen om een 6 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 7

6 gezamenlijk streefbeeld te formuleren voor de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente. Met 2017 als stip op de horizon. Dit streefbeeld hebben we vervolgens in een bijeenkomst in Goor aan 350 andere betrokkenen voorgelegd, die het van harte onderschrijven. Dit boekje schetst dit streefbeeld, alsof we het al hebben gerealiseerd. Het laat daarmee de uitdagingen zien waar we met elkaar de komende jaren voor staan: Het creëren van bewustzijn bij alle burgers van Twente dat zij mee verantwoordelijk zijn, dat iedereen mee kan doen. De vernieuwing van de toeleiding naar en de aanbieding van ondersteuning. De ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen tussen mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en professionele zorgaanbieders op wijk en buurtniveau. En de bundeling van budgetten, de stimulering van innovatie en beperking van de overhead. De betrokkenheid vanuit alle geledingen en de grote overlap in ideeën van wat nodig is, zien wij als de kracht van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente We staan aan het begin van een spannende expeditie, waarin we met elkaar nog onbekende gebieden zullen betreden. We hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar in Twente in slagen dat, iedereen die aangeeft daar behoefte aan te hebben, de juiste ondersteuning krijgt. Passend bij zijn of haar specifieke situatie. Wij zetten ons er in elk geval voor in om de positieve energie die is ontstaan, voor Twente vast te houden en te benutten. Namens het bestuurlijk coördinatorenoverleg van de veertien Twentse gemeenten, Wie al leen loopt raakt de weg kwijt Jan Binnenmars Wethouder Zorg, gemeente Twenterand 8 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 9

7 Inleiding Op 8, 9 en 10 maart 2012 kwamen op initiatief van de 14 Twentse gemeenten circa 90 mensen bijeen in Boekelo. Het was een gemêleerd gezelschap, dat bestond uit cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers, ambtenaren en bestuurders van de 14 gemeenten en bestuurders en medewerkers van verenigingen, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, verzekeraars en instellingen op het gebied van onderwijsen werk en inkomen. Zij kwamen samen om te verkennen hoe zij met elkaar de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente het beste vorm kunnen geven voor mensen met een beperking(en) in hun functioneren. Het resultaat van deze intensieve en inspirerende ontwerpbijeenkomst heeft u in handen. Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft op hoofdlijnen de maatschappelijke ondersteuning (MO) in Twente alsof het 2017 is. Hoe is dan op lokaal en op regionaal niveau de maatschappelijke ondersteuning georganiseerd? Deel twee, getiteld Op weg naar vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente bevat de belangrijkste opdrachten, die ervoor zorgen dat de geformuleerde ambities ook realiteit worden. Proef heel veel positieve dingen, bewust, bewogen, oprecht en cliënt voorop Begeleiding in Twente noemen we vanaf nu Maatschappelijke Ondersteuning (MO) De vijf opdrachten zijn: 1. MO-vragers als vertrekpunt 2. Organisatie van de toegang 3. Inkoop MO-activiteiten 4. Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen 5. Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 11

8 Werkhandschoenen staan symbool voor handen uit de mouwen steken. Dit geldt voor burgers, vrijwi l ligers, professionals en bestuurders bij de uitdaging waar we nu samen voor staan. Pak aan, pak door! Aanleiding Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is het gezamenlijke antwoord van alle betrokken partijen in Twente op de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Het maatschappelijke doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meedoen. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk, ook als zij beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren, zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zo veel mogelijk op eigen kracht en geholpen door hun directe sociale omgeving. En als dit nodig is, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Extramurale begeleiding en kortdurend verblijf gaan naar verwachting in 2014 volledig over van de AWBZ naar de Wmo. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor alle geïndiceerden, alle nieuwe aanvragers en voor mensen die een herindicatie nodig hebben. Voor mensen die over een verblijfsindicatie (ZZP) beschikken, blijft de begeleiding vanuit de AWBZ geregeld. De overgang van de AWBZ naar de Wmo gaat gepaard met een flinke bezuiniging. Deze kunnen we opvangen als we met alle betrokken partijen gezamenlijk er in slagen de maatschappelijke ondersteuning efficiënter en effectiever in te richten. Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 beschrijft de weg daarnaar. Op wie richt de Maatschappelijke Ondersteuning zich? Maatschappelijke ondersteuning richt zich op iedereen die met ondersteuning beter in staat is zich te redden. Het gaat om mensen die in hun dagelijks leven kwetsbaar zijn door een beperkte mobiliteit, een handicap, door chronisch psychische problemen of door psychosociale problemen. Het kan gaan om beperkingen in zelfredzaamheid, in de mogelijkheden zich te verplaatsen, in het psychisch functioneren en in het geheugen. Het kan ook gaan om probleemgedrag Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 13

9 14 Twentse gemeenten als initiatiefnemer Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat hun burgers een beroep kunnen doen op de ondersteuning die zij nodig hebben om zich te redden in hun dagelijks leven. De 14 Twentse gemeenten zijn zich ervan bewust dat zij deze opgave alleen kunnen waarmaken in samenwerking met alle andere betrokkenen: vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten- en patiëntenorganisaties, verenigingen, welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, sociale werkplaatsen, schuldhulpverleners en anderen. Zij hebben elk een rol en verantwoordelijkheid bij het bieden van maatschappelijke ondersteuning en beschikken op basis daarvan over veel kennis en (ervarings-)deskundigheid. Daarom hebben de 14 Twentse gemeenten bij de ontwikkeling van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 gekozen voor een aanpak, waaraan naast de gemeenten zelf alle andere genoemde partijen met hun specifieke belangen,hebben deelgenomen. Niet als spreker of als informant, maar als co-producent. Met elkaar hebben zij het streefbeeld voor 2017 neergezet en de bijbehorende acties geformuleerd. Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 laat zien hoe groot de gevoelde noodzaak is om gezamenlijk te werken aan een soepele overgang van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Uiteindelijk is het doel dat iedereen in Twente mee kan doen aan het maatschappelijk leven. Om op zijn of haar beurt daaraan ook weer een bijdrage te kunnen leveren. Geen blauwdruk maar ook niet vrijblijvend Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is geen blauwdruk voor de toekomst. Het is een beeldende beschrijving van de collectieve ambities, die tijdens de ontwerpbijeenkomst zichtbaar en merkbaar werden. De vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning is vooral een dynamisch proces. Voor een deel is dat wat iedereen nastreeft al werkelijkheid, dan wel in ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er nog allerlei onzekerheden en dilemma s die om een oplossing vragen. Uiteindelijk kan de maatschappelijke ondersteuning er in Twente in 2017 anders uit komen te zien dan we hier presenteren. Tijdens de verdere invulling en uitwerking van het streefbeeld ontstaan vast en zeker nieuwe inzichten. Nieuwe kansen en mogelijkheden, maar ook onverwachte tegenslagen bepalen uiteindelijk wat we met elkaar wel en wat niet weten te realiseren. De stip op de horizon is gezet en in die zin is het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 richtinggevend. Door de wijze waarop het streefbeeld tot stand is gekomen, zijn alle betrokken partijen er eigenaar van. Zij gebruiken het streefbeeld als basis en inspiratiebron voor hun verdere beleidsontwikkeling en -uitvoering. Samenwerking blijft nodig Diverse activiteiten kunnen de verschillende betrokken partijen nu zelf ter hand nemen en uitvoeren. Voor een aantal activiteiten is echter een verregaande vorm van onderlinge afstemming en samenwerking nodig. In het deel Op weg naar vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente schetsen wij de invulling hiervan. Relatie met de visie- en keuzenota van de 14 Twentse gemeenten De 14 Twentse gemeenten hebben elementen uit het streefbeeld 2017 verwerkt in hun visie- en keuzenota Maatschappelijke Ondersteuning in Twente. In deze nota staan de onderwerpen en uitgangspunten waarop zij regionaal gaan samenwerken. Daarbij is veel ruimte voor lokale invulling. Diverse elementen uit de visie- en keuzenota vragen nog om uitwerking om tot definitieve keuzes te komen. Het uitvoeringsprogramma dat daarbij wordt gepresenteerd, komt overeen met de in deel II van het streefbeeld 2017 genoemde opdrachten Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 15

10 Uitnodiging aan alle andere betrokkenen Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is ontwikkeld door een afspiegeling van alle belanghebbende partijen in Twente. Met elkaar hebben zij gewerkt aan een voor iedereen zinvol en werkbaar toekomstbeeld. Om te toetsen of zij hiermee een voor iedereen herkenbare stip op de horizon hebben gezet, is het streefbeeld 2017 op 14 maart 2012 aan een brede groep betrokkenen gepresenteerd en met hen besproken. Hieraan namen tegen de 350 mensen deel. Het streefbeeld 2017 werd herkend en onderschreven. Uiteraard werden er ook zorgen geuit. Er is echter een breed vertrouwen, dat we met het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 de juiste stip op de horizon hebben gezet. Iedereen die bij wil dragen aan het actieprogramma, dat hoort bij het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is van harte uitgenodigd zich te melden bij het regionale projectbureau MO Twente. Het was een hele bijzondere bijeenkomst, waar met el kaar handen en voeten is gegeven aan de verdere ontwi kkeling van maatschappelijke ondersteuning in Twente. Een echte coalitie aanpak met respect voor el kaars belangen en posities. Dit leidt tot tevreden burgers die de juiste ondersteuning krijgen. Bert Holman Ministerie van VWS, voorzitter Transitiebureau decentralisatie begeleiding 16 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 17

11 De mobiele telefoon is een hulpmiddel om met anderen in contact te staan, geen doel op zich. Dit is belangrijk om ons te realiseren bij het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers. In vogelvlucht Geschiedenis maatschappelijke ondersteuning in Twente In het leven van ieder mens zien we in grote lijnen drie fasen. In de eerste levensfase staat groeien en bloeien centraal, waarbij ouders, familie en de samenleving veel ondersteuning bieden. In de tweede levensfase is vooral sprake van zelfstandigheid en het waar nodig bieden van ondersteuning aan anderen. In de derde levensfase neemt vaak de behoefte aan ondersteuning weer toe, van familie, vrienden en ook weer de samenleving. Voor veel mensen werkt dit zo. Maar niet voor iedereen. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft op een of andere wijze, tijdelijk of langdurend, extra ondersteuning nodig. Soms weinig, soms veel. Tot de jaren 60 van de 20 e eeuw: noaberschap In Twente zien we in de tijd een ontwikkeling in de wijze waarop maatschappelijke ondersteuning vorm krijgt. Voor de Tweede Wereldoorlog ligt de nadruk op ondersteuning vanuit de familie, de kerk en soms ook de werkgever. De overheid heeft slechts een beperkte rol. Het Twentse noaberschap, inclusief de noaberplicht is sterk aanwezig. De samenleving is kleinschalig en gestructureerd. Jaren 60: opkomst van de verzorgingsstaat In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstaat een beweging waarbij de oude ondersteuningsverbanden minder vanzelfsprekend worden. De samenleving 18 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 19

12 individualiseert, wordt opener en minder gestructureerd. De maatschappelijke ondersteuning verschuift van de informele verbanden naar formele verbanden. De overheid gaat reguleren, de maatschappelijke ondersteuning professionaliseert. Met de invoering van de Gezondheidswet (1956), de Ziekenfondswet (1964) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967) komt de overheidsbemoeienis met de volksgezondheid op gang. In de plaats van de noaberplicht komt een stelsel van bij de overheid af te dwingen rechten op zorg en ondersteuning. De verzorgingsstaat is een feit. Na de jaren 80: Herinrichting van de samenleving In de jaren tachtig van de 20e eeuw krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen. We lopen tegen de grenzen van de verzorgingsstaat aan. Zowel in resultaten als in geld: het wordt te duur om op de oude weg verder te gaan. Voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert het niet altijd genoeg op. Het wordt tijd om opnieuw invulling te geven aan de verzorgingsstaat. Om dit te bereiken combineert en integreert de overheid de daarop volgende decennia verschillende wet- en regelgevingen. De uitvoering ervan draagt zij steeds meer over aan gemeenten. Daarbij zien we twee ontwikkelingen. De overheid benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en stimuleert de zorgzelfstandigheid. Zodat zij zelf meer aandacht kan besteden aan de mensen die de middelen en de zorg echt nodig hebben. Eén van de nieuwe wetten is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de invoering van deze nieuwe wet komt voor veel mensen het individuele recht op langdurige en onverzekerbare zorg op basis van de AWBZ te vervallen. In plaats daarvan krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen die dit nodig hebben maatschappelijke ondersteuning te bieden, zodat zij zich kunnen redden in hun dagelijks leven. De gemeenten komen hiermee in een nieuwe, regisserende en faciliterende rol. Zij ondersteunen burgers bij het zoveel mogelijk zelf vinden van oplossingen. Bij voorkeur dichtbij, in hun eigen omgeving of wijk. Wanneer dat nodig is, bieden professionele organisaties de noodzakelijke ondersteuning. De decentralisatie die in 2007 met de Wmo is ingezet, is er één in een lange reeks van ontwikkelingen: de decentralisatie van extramurale begeleiding, de Kanteling (van voorzieningen naar resultaten), Welzijn Nieuwe Stijl, de Wet Werken naar Vermogen, de transitie van de Jeugdzorg, passend onderwijs en het veiligheidshuis. Allemaal opgaven die in de kern hetzelfde beogen: aansluiten op wat mensen werkelijk nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 2007: de Wmo Vanaf 2007 geldt de Wmo. De Wmo kan worden gezien als een hernieuwde roep om burgerschap. Burgerschap als begrip voor de actieve, betrokken burger, die een boodschap heeft aan de wereld, de stad, wijk en buurt waarin hij leeft. De burger die consumeert én mee doet. Door een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 21

13 Kern van de Wmo Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Technologische ontwi kkelingen zoals de ipad gaan snel en bieden volop mogelijkheden om met el kaar in contact te staan. Bij het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers moeten we deze kansen benutten. De kortste samenvatting van het maatschappelijke doel van de Wmo luidt: iedereen kan meedoen. Meedoen heeft betrekking op iedereen, jong en oud, los van fysieke of psychische beperkingen of maatschappelijke en economische positie. Verreweg het grootste deel van de mensen regelt zelf zijn deelname aan de samenleving. Veel mensen zetten zich ook uit eigen beweging en geheel vrijwillig in voor anderen. Voor individuele hulpvragen of voor verenigingswerk. Soms lukt het meedoen niet geheel op eigen kracht. Soms is het ook nodig om mensen te stimuleren mee te doen aan het maatschappelijk leven. Omdat ze de weg niet kennen of de regie kwijt zijn: ouderen in een isolement, mensen die zich schamen ondersteuning te vragen of mensen die geen ondersteuning willen vragen, terwijl ze dat eigenlijk wel nodig hebben. Het gaat er om mensen, indien nodig, een steun in de rug te geven in het dagelijks leven. Enkele cijfers Extramurale begeleiding in Twente Landelijk ontvangen zo n mensen één of meerdere vormen van extramurale begeleiding of kortdurend verblijf. In Twente, een gebied met circa inwoners, betreft het ruim mensen. De verdeling van deze mensen over de 14 Twentse gemeenten is als volgt: 22 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 23

14 Tabel 1. Aantal mensen met AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf Gemeente Aantal inwoners Aantal mensen Percentage t.o.v. met begeleiding gemiddelde in Twente Almelo % Borne % Dinkelland % Enschede % Haaksbergen % Hellendoorn % Hengelo % Hof van Twente % Losser % Oldenzaal % Rijssen-Holten % Tubbergen % Twenterand % Wierden % Totaal % (peildatum 1 juli 2011) Bron: Regionaal inventarisatiedocument op basis van gegevens Zorgkantoor Menzis De grotere gemeenten zitten boven het Twentse gemiddelde, terwijl de kleinere daar juist onder zitten. Zorg in natura en PGB Van alle mensen in Twente die extramurale begeleiding en kortdurend verblijf ontvangen, beschikt 46% over een persoonsgebonden budget (pgb). Ongeveer 150 zorgaanbieders leveren aan mensen in de regio Twente AWBZ-begeleiding in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast is er nog een onbekend aantal pgb-houders. Tabel 2 geeft per gemeente een verdeling van zorg in natura en persoonsgebonden budget. Tabel 2. Verdeling per gemeente van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf in de vorm van zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (pgb) Gemeente Aantal mensen met % pgb van % ZIN van begeleiding totaal totaal Almelo % 50% Borne % 47% Dinkelland % 61% Enschede % 54% Haaksbergen % 51% Hellendoorn % 50% Hengelo % 53% Hof van Twente % 55% Losser % 56% Oldenzaal % 61% Rijssen-Holten % 44% Tubbergen % 59% Twenterand % 64% Wierden % 59% Totaal % 54% (peildatum 1 juli 2011), Bron: Regionaal inventarisatiedocument op basis van gegevens van Zorgkantoor Menzis Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 25

15 Deel I Streefbeeld 2017: Maatschappelijke ondersteuning in Twente 26 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 27

16 De MO- consulent bepaalt in nauw overleg met de aanvrager wat hij of zij nodig heeft om zichzelf in en om het huis te kunnen redden of om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven Maatschappelijke ondersteuning in Twente 2017: Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Hoe ziet de Maatschappelijke Ondersteuning in Twente eruit in 2017? Na een eerste, algemene beschrijving van de stip op de horizon werken we dit streefbeeld vervolgens gedetailleerder uit in thema s. Op eigen kracht In 2017 zetten veel, heel veel zeer betrokken burgers, vrijwilligers, mantelzorgers, kerken, clubs en verenigingen zich, zoals altijd met man en macht in voor anderen. Zij zorgen er met elkaar voor, dat kwetsbare mensen, die tijdelijk of voor een langere tijd ondersteuning nodig hebben, voor hun zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie, deze zoveel mogelijk op maat krijgen. Passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie en met een gezond beroep op wat zij zelf kunnen. Voor alle Twentenaren geldt: IEDEREEN KAN MEE DOEN. IEDEREEN DOET MEE. Voor iedereen in Twente, burgers en professionals, is het volstrekt normaal dat zij makkelijk en snel via internet, hun tablet of smartphone 24 uur per dag, 7 dagen per week een actueel overzicht hebben van het maatschappelijk ondersteuningsaanbod op wijkniveau. Langs dezelfde weg kunnen zij ook ondersteuningsvragen voorleggen en aanmelden. Lukt dit niet dan is er vanzelfsprekend het gratis regionale MOtelefoonnummer 2017, waar ze je snel op basis van je ondersteuningsvraag naar het juiste adres doorverbinden. Het past als een maatpak Bij wat complexere ondersteuningsvragen kom je in contact met een MO-consulent. Deze bepaalt aan de keukentafel in nauw overleg met de aanvrager wat hij of zij nodig heeft om zichzelf in en om het huis te kunnen redden en/of om deel te 28 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 29

17 kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De sociale context van de aanvrager en de lokale situatie spelen in het uiteindelijke ondersteuningsarrangement een belangrijke rol. De MO-consulent is gemandateerd om de benodigde ondersteuning te organiseren. Dit leidt tot één plan per huishouden/gezin, begeleid door één MOregisseur. Dit staat symbool voor ons burgerrooster om voor een buur vrouw te zorgen die ziek was. Zorgen voor elkaar staat centraal. MO-netwerken in buurt en wijk Aanbieders zijn actief gaan innoveren om een lokaal passend ondersteuningsaanbod mogelijk te maken. Op wijkniveau zijn nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, waarin uiteenlopende partijen, variërend van clubs, sportverenigingen en kerken, zorgboerderijen, kleine specialistische zorgaanbieders en professionele zorginstellingen gezamenlijk een bij de wijk passend ondersteuningsaanbod ontwikkelen en aanbieden. De gemeente als regisseur Elke gemeente regisseert alle maatschappelijke ondersteuning vanuit één, geïntegreerd budget voor preventie en directe, laagdrempelige ondersteuning in wijken en buurten. Door een innovatieve manier van contracteren kunnen zij sturen op vernieuwing, op stabiliteit en op continuïteit in het aanbod. Dit gebeurt vanuit een sterk vertrouwen in de betrokken organisaties. Iedereen die van dit vertrouwen misbruik maakt, kan op een flinke boete rekenen. De overheadkosten voor de organisatie van maatschappelijke ondersteuning zijn laag. De 14 Twentse gemeenten hebben één gezamenlijk administratief en financieel systeem, met een door alle betrokkenen gemakkelijk te gebruiken onderliggend ICT-systeem, dat nauw aansluit bij de systemen van zorgverzekeraars en AWBZ. Ook in hun communicatieactiviteiten werken de 14 Twentse gemeenten intensief samen, vanuit één gezamenlijke communicatiestrategie Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 31

18 Thema I Op eigen kracht de buurt of de wijk te vinden zijn, bel je het algemeen informatienummer voor maatschappelijke ondersteuning: het MO-telefoonnummer Met behulp van de geboden - informele en/of formele - ondersteuning is iedereen op zijn beurt weer in staat zijn eigen bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven. Streefbeeld 2017 In 2017 kan iedereen in Twente meedoen aan het maatschappelijk leven. Ook de mensen die dit slechts lukt met de een of andere vorm van ondersteuning. Door de geboden ondersteuning is iedereen in Twente ook in staat op zijn beurt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven. Iedereen kan meedoen Wanneer je ondersteuning nodig hebt bij het jezelf redden in je dagelijks leven, ga je in eerste instantie zelf op zoek naar oplossingen. Hiervoor zijn allerlei informatiebronnen beschikbaar. In het buurthuis, de bibliotheek en via internet vind je informatie over uiteenlopende lokale voorzieningen. Je kunt ook het algemene informatienummer voor maatschappelijke ondersteuning bellen: het MOtelefoonnummer Daar kun je zeven dagen per week 24 uur per dag informatie krijgen over alle ondersteuningsmogelijkheden. Bij complexere vragen verbinden ze je door naar een MO-consulent. Noodzakelijke voorwaarden In een campagne leggen de gemeenten helder uit wat de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning inhoudt en wat dit voor alle Twentenaren betekent. Daarbij wordt duidelijk wat van iedereen wordt verwacht, welke rol iedereen heeft bij maatschappelijke ondersteuning en hoe iedereen de noodzakelijke ondersteuning kan regelen. Een goed georganiseerde ontsluiting van het (lokale) MO-netwerk, onder andere via een MO-punt in de wijk, het internet of het algemene MO-telefoonnummer 2017 horen daarbij. Zij vormen de belangrijkste pijlers voor de toegang naar de informele en formele maatschappelijke ondersteuning. Iedereen doet mee! In Twente zorgen mensen voor elkaar. Het is hier de gewoonte dat je in je omgeving oplet of er familieleden, buren, buurtgenoten of vrienden bij je kaartclub, vereniging of kerk zijn die ergens hulp of ondersteuning bij nodig hebben. Je helpt elkaar bij het vinden van goede oplossingen hiervoor. Als deze niet in het eigen sociale netwerk, 32 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 33

19 Thema II MO past als een maatpak Streefbeeld 2017 In 2017 zijn in Twente de algemene voorzieningen voor iedereen toegankelijk. Dit laatste is geen kwestie van maatwerk, maar het effect van flexibele oplossingen: aanpasbare confectie. Door de juiste ondersteuning zijn de hulpvrager én zijn omgeving geholpen. Zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk B E T R O K K E N S A M E N L E V I N G Individuele professionele inzet Specifieke collectieve voorzieningen Algemene voorzieningen Sociaal netwerk Eigen kracht Aan de keukentafel Iedereen die via de website specifieke ondersteuning zoekt, het MO-nummer 2017 belt, zich meldt bij het MO-punt in de buurt of wijk, of bij een individuele aanbieder aanklopt voor ondersteuning, krijgt een persoonlijk gesprek: het keukentafelgesprek. Met een goed opgeleide en deskundige MO-consulent, die van alle markten thuis is (een generalist), kijk je samen naar je ondersteuningsvraag en naar wat je daarmee wilt bereiken. Je bespreekt je persoonlijke situatie, je behoeften en verwachtingen, je talenten, ervaringen en mogelijkheden. Je kijkt gezamenlijk naar wat je op eigen kracht kunt, welke ondersteuning je sociale netwerk kan bieden en wat er eventueel aanvullend nodig is. Je bekijkt verschillende oplossingsmogelijkheden en spreekt, indien nodig, een passende vorm van ondersteuning af. Bij complexe(re) vragen betrekt de MO-consulent hierbij een specialist. Voor individuele ondersteuning van meervoudig gehandicapten bestaan aparte (bovenlokale) voorzieningen. ÉÉN PLAN, ÉÉN MO-REGISSEUR Eén plan, één MO-regisseur Uit het keukentafelgesprek komt een voorstel voor passende ondersteuning om het resultaat te bereiken waar je naar streeft. De MO-consulent is gemandateerd om hierover afspraken met welzijn- en zorgaanbieders te maken. Indien nodig zet de MO-consulent ook de informeel georganiseerde maatschappelijke ondersteuning in werking. Ook al zijn er diverse partijen betrokken bij de ondersteuning, iedereen werkt vanuit één ondersteuningsplan (per huishouden/gezin). Voor degene die de ondersteuning ontvangt, is er één makkelijk te bereiken aanspreekpunt: de MOregisseur. Deze ziet toe op de afgesproken ondersteuning, volgt de ontwikkeling van de ondersteuningsvraag en de bereikte resultaten. Dit maakt het mogelijk om met de MO-regisseur een vertrouwensband op te bouwen Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 35

20 Noodzakelijke voorwaarden Gemeenten en aanbieders zorgen er gezamenlijk voor dat Twente een handig, kort kiesbaar MO-telefoonnummer krijgt, dat zeven dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar is voor informatie over ondersteuningsvragen. In combinatie hiermee ontwikkelen zij slimme protocollen om mensen snel en soepel door te verwijzen naar maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden in de afzonderlijke gemeenten of naar een MO-consulent. Gemeenten zorgen ervoor dat met aanvragers van ondersteuning resultaatgerichte keukentafelgesprekken plaatsvinden om tot een aanbod te komen, dat past bij de sociale context van de aanvrager en bij de lokale situatie. De gemeenten werken uit welke keuzevrijheid zij hun burgers bieden bij het selecteren van zorgaanbieders (wel/geen persoonsgebonden budget (PGB), één of meerdere opties voor zorg in natura (ZIN) en zo ja, onder welke condities). Voor de organisatie van een goed werkende toegang naar maatschappelijke ondersteuning investeren alle betrokken organisaties in methoden en richtlijnen voor vraagverheldering tijdens de keukentafelgesprekken. En in de bijbehorende scholing van MO-consulenten. De drive, wi l en bereidheid zijn er om het samen op te pakken 36 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 37

21 Thema III MO-netwerken in buurt en wijk Streefbeeld 2017 In 2017 is de maatschappelijke ondersteuning in Twente georganiseerd in buurt- en wijkgerichte netwerken. In deze zogenaamde MO-netwerken werken zorgaanbieders, clubs, verenigingsleden en vrijwilligers en mantelzorgers samen. Vanuit een nietvrijblijvend samenwerkingsmodel bundelen zij hun aanbod in de wijk. Aansluiting bij de wijkbehoefte Het doel van de samenwerking in het MO-netwerk is ervoor te zorgen dat dit past bij de specifieke behoeften in de wijk. De samenwerkingspartners voorkomen met elkaar dat er overlap is in aanbod of dat er juist leemtes zijn. Wanneer er behoefte is aan nieuwe activiteiten, dan zet één van de spelers in het netwerk dit op. Ook elders in de wijk kunnen natuurlijk spontaan nieuwe initiatieven ontstaan. Het is de bedoeling dat de initiatiefnemers zich bij het MO-netwerk aansluiten. Zo is er ruimte voor innovatie en is er een passend aanbod voor iedereen die dat nodig heeft. Verhoogde stabiliteit en continuïteit Doordat iedereen zich in buurt of wijk in een MO-netwerk verenigt, is er sprake van een verhoogde stabiliteit en continuïteit in het aanbod. Iedereen voelt zich immers gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en passend aanbod aan maatschappelijke ondersteuning in de buurt en wijk waar hij actief is. Het netwerk regelt samen met de gemeente de directe, laagdrempelige toegang naar ondersteuning. Er zijn virtuele mogelijkheden via internet en app s. Ook is er een fysiek MO-punt in de wijk waar iedereen binnen kan lopen en aandacht krijgt voor zijn of haar vraag. Vernieuwde arrangementen Op basis van het keukentafelgesprek zet de MO-consulent in het wijk- of buurtnetwerk de vraag naar ondersteuning uit, zoals afgesproken met de hulpvrager. Het netwerk beschikt over uiteenlopende (vernieuwde) arrangementen, waarin professionals, mantelzorgers, vrijwilligers, clubs en verenigingen samenwerken. Iedereen krijgt een arrangement dat hem/haar als een maatpak past. Daarbij worden heldere afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten. Het MO-netwerk in de wijk is geslaagd als burgers in de buurt of wijk tevreden zijn én blijven met de ondersteuning die zij krijgen. Én bovendien als zij vervolgens zelf weer graag bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk! Zo gewoon als het kan, zo bijzonder als het moet Noodzakelijke voorwaarden De betrokken zorg- en welzijnsinstellingen richten hun organisatie zodanig in, dat zij snel en flexibel kunnen inspelen op de lokale situatie. In samenwerking met totaal verschillende partijen weten zij een passend aanbod te creëren. Aanbieders van zorg en welzijn, clubs, verenigingen en mantelzorgers en vrijwilligers gaan op wijkniveau nieuwe samenwerkingsvormen met elkaar aan (b.v. een cooperatie) in lokale MO-netwerken. Daarin verbinden zij zich aan elkaar om bij de wijk passende arrangementen aan te bieden. Het aanbod van het lokale MO-netwerk ontwikkelt zich mee met de vraag in de wijk. Iedereen in het lokale MO-netwerk werkt aanvullend op elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 39

22 Thema IV De gemeente als regisseur Streefbeeld 2017 In 2017 hebben de gemeenten in Twente als regisseur van de maatschappelijke ondersteuning een juiste balans weten te vinden tussen enerzijds hun rol als verdeler van de middelen en hoeder van de kwaliteit en anderzijds als facilitator en stimulator van samenwerking en innovatie. Alle MO-gelden onder één noemer In 2017 is er één integrale aanpak voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij de Twentse gemeenten alle beschikbare budgetten in samenhang met elkaar gericht inzetten op directe, laagdrempelige ondersteuning in wijken en buurten: preventie, welzijn, verenigingen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Daarnaast zijn er middelen voor het belonen en stimuleren van innovatie. Dit financieringsmodel biedt de gemeenten ruime mogelijkheden om een eigen, lokale invulling te geven aan haar MO-beleid. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet De gemeenten organiseren lokaal, wat lokaal kan en regionaal, wat regionaal moet om de ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk dicht bij de mensen in hun wijken en buurten te brengen. De 14 Twentse gemeenten en de MOaanbieders, groot en klein, weten zo enorm op hun overheadkosten te besparen. De 14 gemeenten hoeven niet meer elk afzonderlijk met een groot deel van de 150 MO-aanbieders te onderhandelen. Omgekeerd hebben de MO-aanbieders maar met één overheidsorganisatie namens alle 14 gemeenten te maken, met één set regels en procedures en één contracterings- en verantwoordingssysteem. Dit financieringsmodel biedt de aanbieders de zekerheid, dat alle 14 gemeenten één taal en één systematiek hanteren, die aansluit bij dat van de zorgverzekeraars en de AWBZ. Daar waar de gemeenten van marktwerkingsprincipes gebruik maken, richten zij deze vooral op het stimuleren van kostenbesparing en innovatie. Uiteraard staat hierin de verbetering van de kwaliteit van het aanbod centraal. Financiering op basis van wijkbudgetten Uitgangspunt voor de financiering van maatschappelijke ondersteuning zijn wijkbudgetten, gebaseerd op de collectieve behoefte in de wijk en op specifieke individuele behoeften. Deze financieringswijze voorkomt onderaannemerschap of in-/verkoop. Door het werken met wijkbudgetten, zijn de gemeenten erin geslaagd om heel specifiek, passend bij de lokale omstandigheden, voorzieningen te creëren waar iedereen een beroep op kan doen. De organisaties die hierin samenwerken, doen dat zodanig dat dit met minimale overheadkosten kan. De gelden voor ondersteuning komen zo terecht waar zij horen: bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn. High trust, high penalty De gemeenten financieren de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning op basis van vertrouwen. De aanbieders leggen over de bereikte resultaten en de daarmee gepaard gaande kosten verantwoording af. Mocht achteraf blijken dat aanbieders misbruik hebben gemaakt van het geboden vertrouwen, dan volgen er flinke boetes (het high trust, high penalty principe) Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 41

23 Noodzakelijke voorwaarden De gemeenten bundelen op lokaal niveau de verschillende financieringsstromen voor maatschappelijke ondersteuning. De 14 Twentse gemeenten organiseren voor de regionale samenwerking één administratief en financieel systeem voor de contractering van MO-activiteiten en de verantwoording van MO-middelen. Aan dit systeem is een door alle partijen, gemeenten en MO-aanbieders, eenvoudig te gebruiken ICT-systeem gekoppeld, dat nauw aansluit bij de systemen van zorgverzekeraars en AWBZ. Bij de ontwikkeling van de kwaliteitseisen voor MO-activiteiten maken de gemeenten gebruik van de samenwerkingservaringen van het zorgkantoor met cliënten. Idealisme, maar wel met de voeten in de klei 42 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 43

24 Deel II Op weg naar 2017 Hoofdlijnen van de uitvoering 44 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 45

25 Op weg naar Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is gemaakt tijdens een driedaagse ontwerpbijeenkomst waar circa 90 representanten van de gemeenten, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, verzekeraars, onderwijs en werk en inkomen aanwezig waren. Met elkaar ontdekten zij hoe groot hun gemeenschappelijk belang én ambitie is om echt samen te werken aan de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente. Om elkaars taal daarbij te leren kennen en van elkaars informatie, kennis, ervaring en deskundigheid gebruik te maken bij de uitwerking en vormgeving van de gewenste vernieuwingen. Tal van acties zijn na afloop van de ontwerpbijeenkomst gestart of voortgezet. Sommige daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de 14 Twentse gemeenten. Bij anderen zijn de aanbieders of cliëntvertegenwoordigers betrokken. Nieuwe samenwerkingsinitiatieven zijn ontstaan. Sommige acties staan op zichzelf. Andere zijn kaderstellend en daarmee onlosmakelijk verbonden met andere activiteiten. Bestuurlijke coördinatoren De bestuurlijke coördinatoren van de 14 samenwerkende Twentse gemeenten zien het als hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle activiteiten gericht op de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente op elkaar worden afgestemd en gecoördineerd. De uitvoering daarvan ligt bij het regionaal projectteam MO Twente. Dit is in elk geval nodig om de gewenste vernieuwing op gang te brengen en de ontwikkeling ervan te monitoren. Regionaal projectteam MO Twente Het regionaal projectteam MO Twente gaat ervoor zorgen dat de positieve energie die aanwezig is, kan blijven stromen, gericht op het gezamenlijk oppakken van het ontwikkelde streefbeeld. Zij nemen het initiatief voor regelmatige ontmoetingen tussen alle betrokkenen. Initiëren en coördineren daar waar nodig de geformuleerde opdrachten, bewaken de voortgang ervan en stimuleren op basis van voortschrijdend inzicht nieuwe activiteiten. De georganiseerde ontmoetingen vormen de basis voor overleg en afstemming en zijn ondersteunend in de voorbereiding van de noodzakelijke besluitvorming door alle betrokken partijen. Opdrachten De uitvoering van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 richt zich in de periode op de volgende vijf opdrachten: 1. MO-vragers als vertrekpunt 2. Organisatie van de toeleiding 3. Inkoop MO-activiteiten 4. Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen 5. Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 47

26 MO-vragers als vertrekpunt Organisatie van de toeleiding Opdracht Bij de organisatie van de maatschappelijke ondersteuning zijn de inwoners van Twente en hun behoeften aan maatschappelijke ondersteuning het vertrekpunt. Om dit te realiseren, maken gemeenten en aanbieders afspraken met Wmo-raden en/of cliëntgroepen op welke wijze zij tijdig (= vooraf) hun kennis en ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling van hun MO-beleid betrekken. Bijvoorbeeld bij het inzichtelijk krijgen van de MO-ondersteuningsbehoeften op de korte en langere termijn, bij de organisatie van de toegang en bij de te stellen kwaliteitseisen aan MO-activiteiten. Opdracht 1 2 De uitwerking van de toegang naar maatschappelijke ondersteuning, in samenwerking met en gebruik makend van de expertise van aanbieders en gebruikers, is één van de prioriteiten voor het regionaal projectteam MO Twente. De eerste stap is een procesbeschrijving van de toegang naar MO, opgesteld vanuit de aanvrager. Voortbouwend daarop vindt de uitwerking plaats van de verschillende mogelijke toegangen: de ontwikkeling van één website (3.0 1 ) nl met alle Wmo-informatie en koppelingen naar lokale voorzieningen, te gebruiken op pc, tablets en smartphones de ontwikkeling van een regionaal Wmo-telefoonnummer 2017 met bijbehorende werkwijzen en protocollen en scholing van Wmo-consulenten. De vervolgstap is uitwerking van het voorlichtingsmateriaal over de toegang naar MO. 1. Kenmerkend voor een website 3.0 is dat deze echt interactief is met social media en eenvoudig toegankelijk is op een smartphone 48 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 49

27 Inkoop MO-activiteiten Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen Opdracht 3 Ook de uitwerking van het inkoopmodel heeft een hoge prioriteit. Zonder inkoop geen georganiseerd MO-aanbod. Vooraf is het echter niet precies vast te stellen wat nodig is om kwetsbare burgers passende ondersteuning te bieden. Het is ook nog niet duidelijk welke vrijheden de 14 Twentse gemeenten burgers willen geven bij de keuze van MO-activiteiten. Ofwel, hoe gaan zij om met de inkoop van zorg in natura versus de keuze voor persoonsgebonden budgetten (al dan niet in nieuwe stijl)? De opdracht is op zoek te gaan naar creatieve inkoopmodellen, waar bij inkoop van zorg in natura de voorwaarden en tarieven voor ondersteuning worden vastgelegd, echter geen garanties worden geboden op het af te nemen volume. Opdracht 4 In veel wijken en buurten werken aanbieders momenteel vrijblijvend samen. Dit gaat ten koste van de onderlinge betrokkenheid en de diversiteit en continuïteit in het aanbod. Nieuwe samenwerkingsmodellen zijn dan ook nodig. De aanbieders gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen voor de vormgeving van MOnetwerken op lokaal niveau. Zij werken daarin samen met actieve clubs en verenigingen en met vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. Met elkaar werken zij uit hoe zij in het lokale MO-netwerk tot onderling aanvullende en vernieuwende arrangementen kunnen komen met minimale overheadkosten. Onderdeel van deze inkoopmodellen is ook de verdeling tussen lokale inkoop, inkoop door gemeenten gezamenlijk en regionale inkoop en de wijze waarop dit plaatsvindt. Het regionaal projectteam MO Twente zorgt voor de uitwerking van verschillende inkoopmodellen en werkt hierin samen met representatieve kleine en grote aanbieders en met mensen die nu hun zorg en ondersteuning in de vorm van een pgb organiseren Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 51

28 Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Opdracht 5 De ontwikkeling van één administratie- en financieringssysteem, met een eenvoudig bruikbaar onderliggend ICT-systeem (nauw aansluitend bij de systemen van zorgverzekeraars en AWBZ), is nodig voor de inkoopen verantwoording van MO-activiteiten tegen minimale overheadkosten voor alle betrokkenen (gemeenten en aanbieders). Het regionaal projectteam MO Twente neemt het initiatief de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Andere initiatieven die het MO-projectteam neemt, zijn de ontwikkeling van een systematiek voor kwaliteitstoezicht, ondersteuning van lokale voorlichtingscampagnes over MO vanuit een gezamenlijke communicatiestrategie en de organisatie van een onafhankelijke monitor van klachten, inclusief de afhandeling daarvan. Kleinschalige zorg wil niet verzuipen in de Wmo 52 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 53

29 De stip op de horizon staat. Nu ver talen naar concrete acties! 54 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 55

30 Deel III Acties Aan het einde van de ontwerpbijeenkomst formuleerden de betrokken organisaties acties, die zij op korte termijn gaan ondernemen of al in gang hebben gezet om het ontwikkelde streefbeeld gestalte te geven Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 57

31 Versterken van de invloed van cliëntgroepen lokale invloed cliëntgroepen versterken/organiseren overleg met cliëntgroepen hoe zij lokaal hun invloed kunnen vergroten en ondersteuning bij de realisatie ervan Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel Cliënt als basis voor alle keuzes Input vanuit de cliënt/burger als basis voor alle keuzes opzetten klankbordgroep Initiatiefnemers: Overijssels platform VG, Belangenorganisaties Overijssel, gemeente Hengelo, gemeente Hellendoorn Inkoop vanuit cliëntperspectief adviseren over kwaliteitseisen vanuit cliëntperspectief onderzoeken en aansluiten bij inkoopgroep voor kwaliteitseisen Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel Monitoren signalen/klachten van burgers onafhankelijk monitoren van de Wmo, adviezen geven vanuit cliëntervaring plan maken voor een systeem waar cliënten met hun ervaringen en klachten terecht kunnen Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel, MEE-Twente Klankbordfunctie Alzheimercafés Maak gebruik van Alzheimer-Nederland en de kennis om de mensen waarover het gaat te betrekken Per plan kijken waarbij aangesloten kan worden Initiatiefnemers: stichting Alzheimer-Nederland, afdeling Twente Databank met gadgets voor eigen regie Databank waar mensen informatie vinden voor zelfregie, eigen kracht en lokale voorzieningen Opzetten databank Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel Helder toeleidingsmodel helder toeleidingsmodel naar MO Mensen worden uitgenodigd om bij elkaar te komen binnen 3 weken na de ontwerpbijeenkomst Initiatiefnemers: Gemeente Enschede namens 14 Twentse gemeenten, ZorgAccent, Stichting de Welle, Zorgboerderij Erve Knippert, Verstandelijke beperking AB Hulp Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 59

32 Eén telefoonnummer in Twente voor aanvraag MO Twente-brede toegang met betrekking tot de Wmo. concrete afspraken maken, wie doet wat voor dit plan Initiatiefnemers: Scoop, De Klup, Stichting Mantelzorg/vrijwilligers, MEE, Wmoconsulenten, Gemeente Almelo, Livio, gemeente Tubbergen, Interakt Contour, Alzheimer Nederland, Provincie Overijssel, Regio Politie Ontschotten maatschappelijke ondersteuning door zorgaanbieders Efficiënt, doelmatig en effectief aanbod realiseren dat goedkoper en flexibel is echte samenwerking realiseren Initiatiefnemers: RIBW-Twente, Leger de Heils, Ambiq, Humanitas Onder dak, Scala Ontdubbelen van ondersteuningsactiviteiten in de wijken Geen dubbele diensten meer aanbieden in wijken In de gemeente Almelo per wijk voorzieningen en dagbestedingsprojecten inventariseren Initiatiefnemers: De Twentse Zorgcentra & Scope Samenwerken vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties gezamenlijk vanuit voorliggende voorzieningen zorgen voor zo dichtbij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk uitvoering van door projectteams opgestelde plannen Initiatiefnemers: Scala, Carint Reggeland, Stichting informele zorg Twente, gemeente Hengelo Vroegtijdige participatie Wmo-raden Wmo-raden tijdig betrekken bij de ontwikkelingen Duidelijke afspraken maken per gemeente Initiatiefnemers: Gehandicaptenraad Enschede, Seniorenraad Enschede, Wmoadviescommissie Oldenzaal, Adviesraad Wmo Twenterand Overdragen van de vonk naar de Wmo-raden Twente een pro-actieve inbreng van de Wmo-raden in Twente Eerstvolgende voorzittersoverleg op de agenda Initiatiefnemers: Wmo-raad Hellendoorn, Wmo-raad Hof van Twente, Adviesraad Wmo Twenterand, Wmo-raad Almelo, Wmo-raad Wierden, Seniorenraad Eenduidige tariefbepaling Inzicht krijgen in de wijze waarop de tarieven tot stand komen. Eén taal, één systeem voor gemeenten. Kijken naar het huidige systeem Initiatiefnemers: Gemeente Enschede namens 14 Twentse gemeenten, Aveleijn, Zorgkantoor 60 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 61

33 Ontwikkeling inkoopmodellen Komen tot een nieuw inkoopmodel Businesscase met alle aspecten van inkoop Initiatiefnemers: projectteam MO Twente, Aveleijn, Zorgaccent, Universiteit Twente Eén administratief systeem MO ontwikkelen van één ketenadministratie voor Twente verkennen huidige systeem, PvE voor een administratief systeem Initiatiefnemers: HHM, gemeente Enschede namens 14 Twentse gemeenten, Aveleijn, De Posten, Livio, Zorgkantoor Ketenorganisatie gericht op kostenreductie Kostenreductie door innovatie/andere taakverdeling keten van dagbesteding en begeleiding per gemeente opzetten Initiatiefnemers: 14 Twentse gemeenten Coördinatie van de uitvoering van alle acties Verbinding tussen de plannen van aanpak uit ontwerpbijeenkomst en werkgroepen 14 Twentse gemeenten overzicht maken van alle plannen Initiatiefnemers: projectteam MO Twente Organisatie follow-up ontwerpbijeenkomst een vervolg op de driedaagse ontwerpbijeenkomst plannen na ongeveer een half jaar met planningsgroep inhoud geven Initiatiefnemers: planningsgroep ontwerpbijeenkomst MO Twente 2017 Ontwerpbijeenkomst voor decentralisatie jeugdzorg Ervaringen en lessen ontwerpbijeenkomst meenemen voor transitie jeugdzorg Overdragen ervaringen Initiatiefnemers: gemeente Hengelo namens 14 Twentse gemeenten Informele inhoudelijke bijeenkomsten gemeentelijk managementniveau elkaar leren kennen, bespreken ontwikkelingen, kijken waar samenwerking mogelijk is, uitwisselen ervaring en kennis dineren met inhoud Initiatiefnemers: 14 Twentse gemeenten 62 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 63

34 Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! 64 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

CONCEPT. Visie- en keuzenota: Maatschappelijke ondersteuning in Twente. Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee.

CONCEPT. Visie- en keuzenota: Maatschappelijke ondersteuning in Twente. Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee. CONCEPT Visie- en keuzenota: Maatschappelijke ondersteuning in Twente. Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee. April 2012 Voorwoord Beste lezer, Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid er voor te

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Verslag Decentralisatie begeleiding: Afstemmingsoverleg werkgroepen. Wmo

Verslag Decentralisatie begeleiding: Afstemmingsoverleg werkgroepen. Wmo Verslag Decentralisatie begeleiding: Afstemmingsoverleg en Datum Donderdag 28 juni 2012 Tijdstip 12.00-16.00uur Plaats Regiogebouw Twente, Enschede Wmo Tijdstip: 09.00 11.00 uur Technisch voorzitter: Angelique

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as

Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een visie gepresenteerd waarin duidelijk wordt dat gemeenten voor een forse (financiële) opgave komen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Behandelend ambtenaar : T.T. Kamsma Telefoonnummer : 0596 6911161 E-mailadres : t.kamsma@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo?

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Vraag en Antwoord Inhoud Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Het gaat niet alleen om een transitie ( decentralisatie/ overheveling), maar ook om een transformatie:

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Mezzo memo Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Inleiding Gemeenten krijgen een steeds grotere taak in de ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

b) En wordt dit inclusieve beleid nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voordat de inkoopprocedure van start gaat? Zo ja, wanneer?

b) En wordt dit inclusieve beleid nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voordat de inkoopprocedure van start gaat? Zo ja, wanneer? Raadsvergadering d.d. 17 september 2013 Raadsnota nummer: BI.0130049 Onderwerp: Ontwikkelrichting transitie AWBZ-WMO Vragen van fractie: D66 en Onafhankelijke Fractie Nanda en Gerard Oomen Naam raadslid:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen.

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen. Skagerrakstraat 1a Platform 7202 BZ Zutphen Maatschappelijke T: 06-10306511 Ondersteuning E: : platformmo@gmail.com W: www.platformgcz.com College van Burgemeester en Wethouders Postbus 41 7200 AA Zutphen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie