Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!"

Transcriptie

1 In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze kansen te benutten. Vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op de AWBZ. In 2014 gaat dit naar verwachting veranderen. Dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van deze groep mensen. Om zich tijdig hierop voor te bereiden hebben de 14 Twentse gemeenten het initiatief genomen om met cliënten, belangenorganisaties, welzijnsorganisaties, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren te onderzoeken hoe de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente op een zinvolle en werkbare manier vorm kan krijgen. Het resultaat van deze zoektocht is het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017, inclusief de acties die nodig zijn om dit streefbeeld te bereiken. Het streefbeeld en de acties zijn met een groot aantal betrokkenen tot stand gekomen en inmiddels door velen onderschreven. Het komt er nu op aan om vanuit deze bundeling van krachten er voor te gaan zorgen dat iedereen in Twente mee kan doen en dat iedereen meedoet! Streefbeeld 2017 Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Dit boekje is bestemd voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen redden in het dagelijks leven en voor iedereen die met hen te maken heeft of krijgt: bestuurders, raadsleden, ambtenaren, professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers, familieleden, vrienden, buren en kennissen.

2 EIGEN KRACHT EIGEN SOCIALE NETWERK ALGEMENE VOORZIENINGEN BURGER KEUKENTAFELGESPREK? ONDERSTEUNINGS- VRAAG Familie Mantelzorgers, Vrijwilligers, Verenigingen, Kerk, Zorgaanbieders, et cetera Afweging: Ondersteuningsvraag en te boeken resultaat ÉÉN ONDERSTEUNINGSPLAN Eén MO-regisseur IEDEREEN KAN MEEDOEN. IEDEREEN DOET MEE! Maatschappelijke participatie PROFESSIONELE ZORG EN ONDERSTEUNING - Collectief/individueel

3 Colofon Uitgave juni 2012, gemeenten regio Twente: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden ISBN/EAN Redactie, productie, grafische vormgeving KaapZ Fotografie Pag 1 en voorkant omslag: flickr.com, ThisParticularGreg - Pag 6: flickr.com, risastla - Pag 9, 43, 53: Zorgboerderij Erve Knippert - Pag 12: flickr.com, Tooele Gun Club - Pag 18: flickr.com, Matt Preston - Pag 22: flickr.com, y Perfecto Insecto - Pag 26, 38, 44: Shutterstock - Pag 31: flickr.com, y ReneS - Pag 32, 34: istockphoto - Pag 37: Regio Twente - Pag 28, 40, 48, 49, 50, 51, 52: Gemeente Hengelo - Pag 10, 17, 54, 56, 64, achterkant en binnenkant omslag: Rolf Resink (KaapZ) Streefbeeld 2017 Maatschappelijke Ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Drukwerk AD Druk, Zeist Vanuit de gedachte dat maatschappelijke ondersteuning het best gestalte krijgt vanuit een zo breed mogelijk gedragen streefbeeld, zijn wij een groot voorstander van een brede verspreiding van dit boekje. Iedereen in Twente is dan ook vrij om de inhoud veelvuldig te kopiëren, openbaar te maken en te gebruiken. Daarbij stellen wij het op prijs de bron duidelijk en herkenbaar te vermelden. Meer exemplaren van dit boekje zijn te bestellen bij: Regio Twente Projectsecretariaat Wmo Postbus BK Enschede E: T: Kijk voor meer informatie op: Volg ons op twitter: of via #wmotwente

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 11 In vogelvlucht: Geschiedenis maatschappelijke ondersteuning in Twente 19 Kern van de Wmo: Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! 23 Enkele cijfers 23 Deel I 27 Streefbeeld 2017: Maatschappelijke ondersteuning in Twente Maatschappelijke ondersteuning in Twente 2017: 29 Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Thema I 32 Op eigen kracht Thema II 34 MO past als een maatpak Thema III 38 MO-netwerken in buurt en wijk Thema IV 40 De gemeente als regisseur Deel II 45 Op weg naar Hoofdlijnen van de uitvoering Op weg naar Maatschappelijke Ondersteuning in Twente Opdracht 1 48 MO-vragers als vertrekpunt Opdracht 2 49 Organisatie van de toeleiding Opdracht 3 50 Inkoop MO-activiteiten Opdracht 4 51 Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen Opdracht 5 52 Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Deel III 57 Acties

5 Voorwoord Beste lezer, Oons Twente: met mekoar en veur mekoar In Nederland heeft iedereen kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het kunnen benutten van deze kansen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen heeft een groep mensen hierbij ondersteuning nodig. Van familie, van buren, vrienden of kennissen. Soms missen zij deze steun in hun omgeving of zijn hulpmiddelen en professionele begeleiding noodzakelijk. Dan kunnen zij een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De groep mensen waar we het over hebben, zijn mensen met hersenletsel, geheugenverlies, blindheid, doofheid of mensen die om een andere reden niet voldoende zijn toegerust om zich in deze samenleving zonder ondersteuning te redden. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze mensen gaat de komende jaren over naar gemeenten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Als 14 Twentse gemeenten staan we dan ook voor de opgave om met minder middelen de juiste maatschappelijke ondersteuning te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Daarvoor is samenwerking nodig. Onderling, met de mensen om wie het gaat en met de organisaties die maatschappelijke ondersteuning (kunnen) bieden. Ieders ervaring en expertise is hard nodig om tot vernieuwing te komen. Daarom hebben we als 14 Twentse gemeenten het initiatief genomen om met cliënten, cliëntenbelangenorganisaties, welzijn-, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren 2,5 dag in Boekelo bij elkaar te komen om een 6 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 7

6 gezamenlijk streefbeeld te formuleren voor de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente. Met 2017 als stip op de horizon. Dit streefbeeld hebben we vervolgens in een bijeenkomst in Goor aan 350 andere betrokkenen voorgelegd, die het van harte onderschrijven. Dit boekje schetst dit streefbeeld, alsof we het al hebben gerealiseerd. Het laat daarmee de uitdagingen zien waar we met elkaar de komende jaren voor staan: Het creëren van bewustzijn bij alle burgers van Twente dat zij mee verantwoordelijk zijn, dat iedereen mee kan doen. De vernieuwing van de toeleiding naar en de aanbieding van ondersteuning. De ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen tussen mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en professionele zorgaanbieders op wijk en buurtniveau. En de bundeling van budgetten, de stimulering van innovatie en beperking van de overhead. De betrokkenheid vanuit alle geledingen en de grote overlap in ideeën van wat nodig is, zien wij als de kracht van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente We staan aan het begin van een spannende expeditie, waarin we met elkaar nog onbekende gebieden zullen betreden. We hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar in Twente in slagen dat, iedereen die aangeeft daar behoefte aan te hebben, de juiste ondersteuning krijgt. Passend bij zijn of haar specifieke situatie. Wij zetten ons er in elk geval voor in om de positieve energie die is ontstaan, voor Twente vast te houden en te benutten. Namens het bestuurlijk coördinatorenoverleg van de veertien Twentse gemeenten, Wie al leen loopt raakt de weg kwijt Jan Binnenmars Wethouder Zorg, gemeente Twenterand 8 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 9

7 Inleiding Op 8, 9 en 10 maart 2012 kwamen op initiatief van de 14 Twentse gemeenten circa 90 mensen bijeen in Boekelo. Het was een gemêleerd gezelschap, dat bestond uit cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers, ambtenaren en bestuurders van de 14 gemeenten en bestuurders en medewerkers van verenigingen, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, verzekeraars en instellingen op het gebied van onderwijsen werk en inkomen. Zij kwamen samen om te verkennen hoe zij met elkaar de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente het beste vorm kunnen geven voor mensen met een beperking(en) in hun functioneren. Het resultaat van deze intensieve en inspirerende ontwerpbijeenkomst heeft u in handen. Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft op hoofdlijnen de maatschappelijke ondersteuning (MO) in Twente alsof het 2017 is. Hoe is dan op lokaal en op regionaal niveau de maatschappelijke ondersteuning georganiseerd? Deel twee, getiteld Op weg naar vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente bevat de belangrijkste opdrachten, die ervoor zorgen dat de geformuleerde ambities ook realiteit worden. Proef heel veel positieve dingen, bewust, bewogen, oprecht en cliënt voorop Begeleiding in Twente noemen we vanaf nu Maatschappelijke Ondersteuning (MO) De vijf opdrachten zijn: 1. MO-vragers als vertrekpunt 2. Organisatie van de toegang 3. Inkoop MO-activiteiten 4. Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen 5. Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 11

8 Werkhandschoenen staan symbool voor handen uit de mouwen steken. Dit geldt voor burgers, vrijwi l ligers, professionals en bestuurders bij de uitdaging waar we nu samen voor staan. Pak aan, pak door! Aanleiding Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is het gezamenlijke antwoord van alle betrokken partijen in Twente op de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Het maatschappelijke doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meedoen. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk, ook als zij beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren, zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zo veel mogelijk op eigen kracht en geholpen door hun directe sociale omgeving. En als dit nodig is, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Extramurale begeleiding en kortdurend verblijf gaan naar verwachting in 2014 volledig over van de AWBZ naar de Wmo. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor alle geïndiceerden, alle nieuwe aanvragers en voor mensen die een herindicatie nodig hebben. Voor mensen die over een verblijfsindicatie (ZZP) beschikken, blijft de begeleiding vanuit de AWBZ geregeld. De overgang van de AWBZ naar de Wmo gaat gepaard met een flinke bezuiniging. Deze kunnen we opvangen als we met alle betrokken partijen gezamenlijk er in slagen de maatschappelijke ondersteuning efficiënter en effectiever in te richten. Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 beschrijft de weg daarnaar. Op wie richt de Maatschappelijke Ondersteuning zich? Maatschappelijke ondersteuning richt zich op iedereen die met ondersteuning beter in staat is zich te redden. Het gaat om mensen die in hun dagelijks leven kwetsbaar zijn door een beperkte mobiliteit, een handicap, door chronisch psychische problemen of door psychosociale problemen. Het kan gaan om beperkingen in zelfredzaamheid, in de mogelijkheden zich te verplaatsen, in het psychisch functioneren en in het geheugen. Het kan ook gaan om probleemgedrag Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 13

9 14 Twentse gemeenten als initiatiefnemer Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat hun burgers een beroep kunnen doen op de ondersteuning die zij nodig hebben om zich te redden in hun dagelijks leven. De 14 Twentse gemeenten zijn zich ervan bewust dat zij deze opgave alleen kunnen waarmaken in samenwerking met alle andere betrokkenen: vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten- en patiëntenorganisaties, verenigingen, welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, sociale werkplaatsen, schuldhulpverleners en anderen. Zij hebben elk een rol en verantwoordelijkheid bij het bieden van maatschappelijke ondersteuning en beschikken op basis daarvan over veel kennis en (ervarings-)deskundigheid. Daarom hebben de 14 Twentse gemeenten bij de ontwikkeling van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 gekozen voor een aanpak, waaraan naast de gemeenten zelf alle andere genoemde partijen met hun specifieke belangen,hebben deelgenomen. Niet als spreker of als informant, maar als co-producent. Met elkaar hebben zij het streefbeeld voor 2017 neergezet en de bijbehorende acties geformuleerd. Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 laat zien hoe groot de gevoelde noodzaak is om gezamenlijk te werken aan een soepele overgang van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Uiteindelijk is het doel dat iedereen in Twente mee kan doen aan het maatschappelijk leven. Om op zijn of haar beurt daaraan ook weer een bijdrage te kunnen leveren. Geen blauwdruk maar ook niet vrijblijvend Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is geen blauwdruk voor de toekomst. Het is een beeldende beschrijving van de collectieve ambities, die tijdens de ontwerpbijeenkomst zichtbaar en merkbaar werden. De vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning is vooral een dynamisch proces. Voor een deel is dat wat iedereen nastreeft al werkelijkheid, dan wel in ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er nog allerlei onzekerheden en dilemma s die om een oplossing vragen. Uiteindelijk kan de maatschappelijke ondersteuning er in Twente in 2017 anders uit komen te zien dan we hier presenteren. Tijdens de verdere invulling en uitwerking van het streefbeeld ontstaan vast en zeker nieuwe inzichten. Nieuwe kansen en mogelijkheden, maar ook onverwachte tegenslagen bepalen uiteindelijk wat we met elkaar wel en wat niet weten te realiseren. De stip op de horizon is gezet en in die zin is het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 richtinggevend. Door de wijze waarop het streefbeeld tot stand is gekomen, zijn alle betrokken partijen er eigenaar van. Zij gebruiken het streefbeeld als basis en inspiratiebron voor hun verdere beleidsontwikkeling en -uitvoering. Samenwerking blijft nodig Diverse activiteiten kunnen de verschillende betrokken partijen nu zelf ter hand nemen en uitvoeren. Voor een aantal activiteiten is echter een verregaande vorm van onderlinge afstemming en samenwerking nodig. In het deel Op weg naar vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente schetsen wij de invulling hiervan. Relatie met de visie- en keuzenota van de 14 Twentse gemeenten De 14 Twentse gemeenten hebben elementen uit het streefbeeld 2017 verwerkt in hun visie- en keuzenota Maatschappelijke Ondersteuning in Twente. In deze nota staan de onderwerpen en uitgangspunten waarop zij regionaal gaan samenwerken. Daarbij is veel ruimte voor lokale invulling. Diverse elementen uit de visie- en keuzenota vragen nog om uitwerking om tot definitieve keuzes te komen. Het uitvoeringsprogramma dat daarbij wordt gepresenteerd, komt overeen met de in deel II van het streefbeeld 2017 genoemde opdrachten Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 15

10 Uitnodiging aan alle andere betrokkenen Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is ontwikkeld door een afspiegeling van alle belanghebbende partijen in Twente. Met elkaar hebben zij gewerkt aan een voor iedereen zinvol en werkbaar toekomstbeeld. Om te toetsen of zij hiermee een voor iedereen herkenbare stip op de horizon hebben gezet, is het streefbeeld 2017 op 14 maart 2012 aan een brede groep betrokkenen gepresenteerd en met hen besproken. Hieraan namen tegen de 350 mensen deel. Het streefbeeld 2017 werd herkend en onderschreven. Uiteraard werden er ook zorgen geuit. Er is echter een breed vertrouwen, dat we met het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 de juiste stip op de horizon hebben gezet. Iedereen die bij wil dragen aan het actieprogramma, dat hoort bij het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is van harte uitgenodigd zich te melden bij het regionale projectbureau MO Twente. Het was een hele bijzondere bijeenkomst, waar met el kaar handen en voeten is gegeven aan de verdere ontwi kkeling van maatschappelijke ondersteuning in Twente. Een echte coalitie aanpak met respect voor el kaars belangen en posities. Dit leidt tot tevreden burgers die de juiste ondersteuning krijgen. Bert Holman Ministerie van VWS, voorzitter Transitiebureau decentralisatie begeleiding 16 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 17

11 De mobiele telefoon is een hulpmiddel om met anderen in contact te staan, geen doel op zich. Dit is belangrijk om ons te realiseren bij het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers. In vogelvlucht Geschiedenis maatschappelijke ondersteuning in Twente In het leven van ieder mens zien we in grote lijnen drie fasen. In de eerste levensfase staat groeien en bloeien centraal, waarbij ouders, familie en de samenleving veel ondersteuning bieden. In de tweede levensfase is vooral sprake van zelfstandigheid en het waar nodig bieden van ondersteuning aan anderen. In de derde levensfase neemt vaak de behoefte aan ondersteuning weer toe, van familie, vrienden en ook weer de samenleving. Voor veel mensen werkt dit zo. Maar niet voor iedereen. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft op een of andere wijze, tijdelijk of langdurend, extra ondersteuning nodig. Soms weinig, soms veel. Tot de jaren 60 van de 20 e eeuw: noaberschap In Twente zien we in de tijd een ontwikkeling in de wijze waarop maatschappelijke ondersteuning vorm krijgt. Voor de Tweede Wereldoorlog ligt de nadruk op ondersteuning vanuit de familie, de kerk en soms ook de werkgever. De overheid heeft slechts een beperkte rol. Het Twentse noaberschap, inclusief de noaberplicht is sterk aanwezig. De samenleving is kleinschalig en gestructureerd. Jaren 60: opkomst van de verzorgingsstaat In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstaat een beweging waarbij de oude ondersteuningsverbanden minder vanzelfsprekend worden. De samenleving 18 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 19

12 individualiseert, wordt opener en minder gestructureerd. De maatschappelijke ondersteuning verschuift van de informele verbanden naar formele verbanden. De overheid gaat reguleren, de maatschappelijke ondersteuning professionaliseert. Met de invoering van de Gezondheidswet (1956), de Ziekenfondswet (1964) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967) komt de overheidsbemoeienis met de volksgezondheid op gang. In de plaats van de noaberplicht komt een stelsel van bij de overheid af te dwingen rechten op zorg en ondersteuning. De verzorgingsstaat is een feit. Na de jaren 80: Herinrichting van de samenleving In de jaren tachtig van de 20e eeuw krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen. We lopen tegen de grenzen van de verzorgingsstaat aan. Zowel in resultaten als in geld: het wordt te duur om op de oude weg verder te gaan. Voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert het niet altijd genoeg op. Het wordt tijd om opnieuw invulling te geven aan de verzorgingsstaat. Om dit te bereiken combineert en integreert de overheid de daarop volgende decennia verschillende wet- en regelgevingen. De uitvoering ervan draagt zij steeds meer over aan gemeenten. Daarbij zien we twee ontwikkelingen. De overheid benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en stimuleert de zorgzelfstandigheid. Zodat zij zelf meer aandacht kan besteden aan de mensen die de middelen en de zorg echt nodig hebben. Eén van de nieuwe wetten is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de invoering van deze nieuwe wet komt voor veel mensen het individuele recht op langdurige en onverzekerbare zorg op basis van de AWBZ te vervallen. In plaats daarvan krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen die dit nodig hebben maatschappelijke ondersteuning te bieden, zodat zij zich kunnen redden in hun dagelijks leven. De gemeenten komen hiermee in een nieuwe, regisserende en faciliterende rol. Zij ondersteunen burgers bij het zoveel mogelijk zelf vinden van oplossingen. Bij voorkeur dichtbij, in hun eigen omgeving of wijk. Wanneer dat nodig is, bieden professionele organisaties de noodzakelijke ondersteuning. De decentralisatie die in 2007 met de Wmo is ingezet, is er één in een lange reeks van ontwikkelingen: de decentralisatie van extramurale begeleiding, de Kanteling (van voorzieningen naar resultaten), Welzijn Nieuwe Stijl, de Wet Werken naar Vermogen, de transitie van de Jeugdzorg, passend onderwijs en het veiligheidshuis. Allemaal opgaven die in de kern hetzelfde beogen: aansluiten op wat mensen werkelijk nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 2007: de Wmo Vanaf 2007 geldt de Wmo. De Wmo kan worden gezien als een hernieuwde roep om burgerschap. Burgerschap als begrip voor de actieve, betrokken burger, die een boodschap heeft aan de wereld, de stad, wijk en buurt waarin hij leeft. De burger die consumeert én mee doet. Door een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 21

13 Kern van de Wmo Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Technologische ontwi kkelingen zoals de ipad gaan snel en bieden volop mogelijkheden om met el kaar in contact te staan. Bij het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers moeten we deze kansen benutten. De kortste samenvatting van het maatschappelijke doel van de Wmo luidt: iedereen kan meedoen. Meedoen heeft betrekking op iedereen, jong en oud, los van fysieke of psychische beperkingen of maatschappelijke en economische positie. Verreweg het grootste deel van de mensen regelt zelf zijn deelname aan de samenleving. Veel mensen zetten zich ook uit eigen beweging en geheel vrijwillig in voor anderen. Voor individuele hulpvragen of voor verenigingswerk. Soms lukt het meedoen niet geheel op eigen kracht. Soms is het ook nodig om mensen te stimuleren mee te doen aan het maatschappelijk leven. Omdat ze de weg niet kennen of de regie kwijt zijn: ouderen in een isolement, mensen die zich schamen ondersteuning te vragen of mensen die geen ondersteuning willen vragen, terwijl ze dat eigenlijk wel nodig hebben. Het gaat er om mensen, indien nodig, een steun in de rug te geven in het dagelijks leven. Enkele cijfers Extramurale begeleiding in Twente Landelijk ontvangen zo n mensen één of meerdere vormen van extramurale begeleiding of kortdurend verblijf. In Twente, een gebied met circa inwoners, betreft het ruim mensen. De verdeling van deze mensen over de 14 Twentse gemeenten is als volgt: 22 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 23

14 Tabel 1. Aantal mensen met AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf Gemeente Aantal inwoners Aantal mensen Percentage t.o.v. met begeleiding gemiddelde in Twente Almelo % Borne % Dinkelland % Enschede % Haaksbergen % Hellendoorn % Hengelo % Hof van Twente % Losser % Oldenzaal % Rijssen-Holten % Tubbergen % Twenterand % Wierden % Totaal % (peildatum 1 juli 2011) Bron: Regionaal inventarisatiedocument op basis van gegevens Zorgkantoor Menzis De grotere gemeenten zitten boven het Twentse gemiddelde, terwijl de kleinere daar juist onder zitten. Zorg in natura en PGB Van alle mensen in Twente die extramurale begeleiding en kortdurend verblijf ontvangen, beschikt 46% over een persoonsgebonden budget (pgb). Ongeveer 150 zorgaanbieders leveren aan mensen in de regio Twente AWBZ-begeleiding in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast is er nog een onbekend aantal pgb-houders. Tabel 2 geeft per gemeente een verdeling van zorg in natura en persoonsgebonden budget. Tabel 2. Verdeling per gemeente van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf in de vorm van zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (pgb) Gemeente Aantal mensen met % pgb van % ZIN van begeleiding totaal totaal Almelo % 50% Borne % 47% Dinkelland % 61% Enschede % 54% Haaksbergen % 51% Hellendoorn % 50% Hengelo % 53% Hof van Twente % 55% Losser % 56% Oldenzaal % 61% Rijssen-Holten % 44% Tubbergen % 59% Twenterand % 64% Wierden % 59% Totaal % 54% (peildatum 1 juli 2011), Bron: Regionaal inventarisatiedocument op basis van gegevens van Zorgkantoor Menzis Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 25

15 Deel I Streefbeeld 2017: Maatschappelijke ondersteuning in Twente 26 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 27

16 De MO- consulent bepaalt in nauw overleg met de aanvrager wat hij of zij nodig heeft om zichzelf in en om het huis te kunnen redden of om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven Maatschappelijke ondersteuning in Twente 2017: Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! Hoe ziet de Maatschappelijke Ondersteuning in Twente eruit in 2017? Na een eerste, algemene beschrijving van de stip op de horizon werken we dit streefbeeld vervolgens gedetailleerder uit in thema s. Op eigen kracht In 2017 zetten veel, heel veel zeer betrokken burgers, vrijwilligers, mantelzorgers, kerken, clubs en verenigingen zich, zoals altijd met man en macht in voor anderen. Zij zorgen er met elkaar voor, dat kwetsbare mensen, die tijdelijk of voor een langere tijd ondersteuning nodig hebben, voor hun zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie, deze zoveel mogelijk op maat krijgen. Passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie en met een gezond beroep op wat zij zelf kunnen. Voor alle Twentenaren geldt: IEDEREEN KAN MEE DOEN. IEDEREEN DOET MEE. Voor iedereen in Twente, burgers en professionals, is het volstrekt normaal dat zij makkelijk en snel via internet, hun tablet of smartphone 24 uur per dag, 7 dagen per week een actueel overzicht hebben van het maatschappelijk ondersteuningsaanbod op wijkniveau. Langs dezelfde weg kunnen zij ook ondersteuningsvragen voorleggen en aanmelden. Lukt dit niet dan is er vanzelfsprekend het gratis regionale MOtelefoonnummer 2017, waar ze je snel op basis van je ondersteuningsvraag naar het juiste adres doorverbinden. Het past als een maatpak Bij wat complexere ondersteuningsvragen kom je in contact met een MO-consulent. Deze bepaalt aan de keukentafel in nauw overleg met de aanvrager wat hij of zij nodig heeft om zichzelf in en om het huis te kunnen redden en/of om deel te 28 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 29

17 kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De sociale context van de aanvrager en de lokale situatie spelen in het uiteindelijke ondersteuningsarrangement een belangrijke rol. De MO-consulent is gemandateerd om de benodigde ondersteuning te organiseren. Dit leidt tot één plan per huishouden/gezin, begeleid door één MOregisseur. Dit staat symbool voor ons burgerrooster om voor een buur vrouw te zorgen die ziek was. Zorgen voor elkaar staat centraal. MO-netwerken in buurt en wijk Aanbieders zijn actief gaan innoveren om een lokaal passend ondersteuningsaanbod mogelijk te maken. Op wijkniveau zijn nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, waarin uiteenlopende partijen, variërend van clubs, sportverenigingen en kerken, zorgboerderijen, kleine specialistische zorgaanbieders en professionele zorginstellingen gezamenlijk een bij de wijk passend ondersteuningsaanbod ontwikkelen en aanbieden. De gemeente als regisseur Elke gemeente regisseert alle maatschappelijke ondersteuning vanuit één, geïntegreerd budget voor preventie en directe, laagdrempelige ondersteuning in wijken en buurten. Door een innovatieve manier van contracteren kunnen zij sturen op vernieuwing, op stabiliteit en op continuïteit in het aanbod. Dit gebeurt vanuit een sterk vertrouwen in de betrokken organisaties. Iedereen die van dit vertrouwen misbruik maakt, kan op een flinke boete rekenen. De overheadkosten voor de organisatie van maatschappelijke ondersteuning zijn laag. De 14 Twentse gemeenten hebben één gezamenlijk administratief en financieel systeem, met een door alle betrokkenen gemakkelijk te gebruiken onderliggend ICT-systeem, dat nauw aansluit bij de systemen van zorgverzekeraars en AWBZ. Ook in hun communicatieactiviteiten werken de 14 Twentse gemeenten intensief samen, vanuit één gezamenlijke communicatiestrategie Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 31

18 Thema I Op eigen kracht de buurt of de wijk te vinden zijn, bel je het algemeen informatienummer voor maatschappelijke ondersteuning: het MO-telefoonnummer Met behulp van de geboden - informele en/of formele - ondersteuning is iedereen op zijn beurt weer in staat zijn eigen bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven. Streefbeeld 2017 In 2017 kan iedereen in Twente meedoen aan het maatschappelijk leven. Ook de mensen die dit slechts lukt met de een of andere vorm van ondersteuning. Door de geboden ondersteuning is iedereen in Twente ook in staat op zijn beurt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven. Iedereen kan meedoen Wanneer je ondersteuning nodig hebt bij het jezelf redden in je dagelijks leven, ga je in eerste instantie zelf op zoek naar oplossingen. Hiervoor zijn allerlei informatiebronnen beschikbaar. In het buurthuis, de bibliotheek en via internet vind je informatie over uiteenlopende lokale voorzieningen. Je kunt ook het algemene informatienummer voor maatschappelijke ondersteuning bellen: het MOtelefoonnummer Daar kun je zeven dagen per week 24 uur per dag informatie krijgen over alle ondersteuningsmogelijkheden. Bij complexere vragen verbinden ze je door naar een MO-consulent. Noodzakelijke voorwaarden In een campagne leggen de gemeenten helder uit wat de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning inhoudt en wat dit voor alle Twentenaren betekent. Daarbij wordt duidelijk wat van iedereen wordt verwacht, welke rol iedereen heeft bij maatschappelijke ondersteuning en hoe iedereen de noodzakelijke ondersteuning kan regelen. Een goed georganiseerde ontsluiting van het (lokale) MO-netwerk, onder andere via een MO-punt in de wijk, het internet of het algemene MO-telefoonnummer 2017 horen daarbij. Zij vormen de belangrijkste pijlers voor de toegang naar de informele en formele maatschappelijke ondersteuning. Iedereen doet mee! In Twente zorgen mensen voor elkaar. Het is hier de gewoonte dat je in je omgeving oplet of er familieleden, buren, buurtgenoten of vrienden bij je kaartclub, vereniging of kerk zijn die ergens hulp of ondersteuning bij nodig hebben. Je helpt elkaar bij het vinden van goede oplossingen hiervoor. Als deze niet in het eigen sociale netwerk, 32 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 33

19 Thema II MO past als een maatpak Streefbeeld 2017 In 2017 zijn in Twente de algemene voorzieningen voor iedereen toegankelijk. Dit laatste is geen kwestie van maatwerk, maar het effect van flexibele oplossingen: aanpasbare confectie. Door de juiste ondersteuning zijn de hulpvrager én zijn omgeving geholpen. Zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk B E T R O K K E N S A M E N L E V I N G Individuele professionele inzet Specifieke collectieve voorzieningen Algemene voorzieningen Sociaal netwerk Eigen kracht Aan de keukentafel Iedereen die via de website specifieke ondersteuning zoekt, het MO-nummer 2017 belt, zich meldt bij het MO-punt in de buurt of wijk, of bij een individuele aanbieder aanklopt voor ondersteuning, krijgt een persoonlijk gesprek: het keukentafelgesprek. Met een goed opgeleide en deskundige MO-consulent, die van alle markten thuis is (een generalist), kijk je samen naar je ondersteuningsvraag en naar wat je daarmee wilt bereiken. Je bespreekt je persoonlijke situatie, je behoeften en verwachtingen, je talenten, ervaringen en mogelijkheden. Je kijkt gezamenlijk naar wat je op eigen kracht kunt, welke ondersteuning je sociale netwerk kan bieden en wat er eventueel aanvullend nodig is. Je bekijkt verschillende oplossingsmogelijkheden en spreekt, indien nodig, een passende vorm van ondersteuning af. Bij complexe(re) vragen betrekt de MO-consulent hierbij een specialist. Voor individuele ondersteuning van meervoudig gehandicapten bestaan aparte (bovenlokale) voorzieningen. ÉÉN PLAN, ÉÉN MO-REGISSEUR Eén plan, één MO-regisseur Uit het keukentafelgesprek komt een voorstel voor passende ondersteuning om het resultaat te bereiken waar je naar streeft. De MO-consulent is gemandateerd om hierover afspraken met welzijn- en zorgaanbieders te maken. Indien nodig zet de MO-consulent ook de informeel georganiseerde maatschappelijke ondersteuning in werking. Ook al zijn er diverse partijen betrokken bij de ondersteuning, iedereen werkt vanuit één ondersteuningsplan (per huishouden/gezin). Voor degene die de ondersteuning ontvangt, is er één makkelijk te bereiken aanspreekpunt: de MOregisseur. Deze ziet toe op de afgesproken ondersteuning, volgt de ontwikkeling van de ondersteuningsvraag en de bereikte resultaten. Dit maakt het mogelijk om met de MO-regisseur een vertrouwensband op te bouwen Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 35

20 Noodzakelijke voorwaarden Gemeenten en aanbieders zorgen er gezamenlijk voor dat Twente een handig, kort kiesbaar MO-telefoonnummer krijgt, dat zeven dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar is voor informatie over ondersteuningsvragen. In combinatie hiermee ontwikkelen zij slimme protocollen om mensen snel en soepel door te verwijzen naar maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden in de afzonderlijke gemeenten of naar een MO-consulent. Gemeenten zorgen ervoor dat met aanvragers van ondersteuning resultaatgerichte keukentafelgesprekken plaatsvinden om tot een aanbod te komen, dat past bij de sociale context van de aanvrager en bij de lokale situatie. De gemeenten werken uit welke keuzevrijheid zij hun burgers bieden bij het selecteren van zorgaanbieders (wel/geen persoonsgebonden budget (PGB), één of meerdere opties voor zorg in natura (ZIN) en zo ja, onder welke condities). Voor de organisatie van een goed werkende toegang naar maatschappelijke ondersteuning investeren alle betrokken organisaties in methoden en richtlijnen voor vraagverheldering tijdens de keukentafelgesprekken. En in de bijbehorende scholing van MO-consulenten. De drive, wi l en bereidheid zijn er om het samen op te pakken 36 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 37

21 Thema III MO-netwerken in buurt en wijk Streefbeeld 2017 In 2017 is de maatschappelijke ondersteuning in Twente georganiseerd in buurt- en wijkgerichte netwerken. In deze zogenaamde MO-netwerken werken zorgaanbieders, clubs, verenigingsleden en vrijwilligers en mantelzorgers samen. Vanuit een nietvrijblijvend samenwerkingsmodel bundelen zij hun aanbod in de wijk. Aansluiting bij de wijkbehoefte Het doel van de samenwerking in het MO-netwerk is ervoor te zorgen dat dit past bij de specifieke behoeften in de wijk. De samenwerkingspartners voorkomen met elkaar dat er overlap is in aanbod of dat er juist leemtes zijn. Wanneer er behoefte is aan nieuwe activiteiten, dan zet één van de spelers in het netwerk dit op. Ook elders in de wijk kunnen natuurlijk spontaan nieuwe initiatieven ontstaan. Het is de bedoeling dat de initiatiefnemers zich bij het MO-netwerk aansluiten. Zo is er ruimte voor innovatie en is er een passend aanbod voor iedereen die dat nodig heeft. Verhoogde stabiliteit en continuïteit Doordat iedereen zich in buurt of wijk in een MO-netwerk verenigt, is er sprake van een verhoogde stabiliteit en continuïteit in het aanbod. Iedereen voelt zich immers gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en passend aanbod aan maatschappelijke ondersteuning in de buurt en wijk waar hij actief is. Het netwerk regelt samen met de gemeente de directe, laagdrempelige toegang naar ondersteuning. Er zijn virtuele mogelijkheden via internet en app s. Ook is er een fysiek MO-punt in de wijk waar iedereen binnen kan lopen en aandacht krijgt voor zijn of haar vraag. Vernieuwde arrangementen Op basis van het keukentafelgesprek zet de MO-consulent in het wijk- of buurtnetwerk de vraag naar ondersteuning uit, zoals afgesproken met de hulpvrager. Het netwerk beschikt over uiteenlopende (vernieuwde) arrangementen, waarin professionals, mantelzorgers, vrijwilligers, clubs en verenigingen samenwerken. Iedereen krijgt een arrangement dat hem/haar als een maatpak past. Daarbij worden heldere afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten. Het MO-netwerk in de wijk is geslaagd als burgers in de buurt of wijk tevreden zijn én blijven met de ondersteuning die zij krijgen. Én bovendien als zij vervolgens zelf weer graag bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk! Zo gewoon als het kan, zo bijzonder als het moet Noodzakelijke voorwaarden De betrokken zorg- en welzijnsinstellingen richten hun organisatie zodanig in, dat zij snel en flexibel kunnen inspelen op de lokale situatie. In samenwerking met totaal verschillende partijen weten zij een passend aanbod te creëren. Aanbieders van zorg en welzijn, clubs, verenigingen en mantelzorgers en vrijwilligers gaan op wijkniveau nieuwe samenwerkingsvormen met elkaar aan (b.v. een cooperatie) in lokale MO-netwerken. Daarin verbinden zij zich aan elkaar om bij de wijk passende arrangementen aan te bieden. Het aanbod van het lokale MO-netwerk ontwikkelt zich mee met de vraag in de wijk. Iedereen in het lokale MO-netwerk werkt aanvullend op elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 39

22 Thema IV De gemeente als regisseur Streefbeeld 2017 In 2017 hebben de gemeenten in Twente als regisseur van de maatschappelijke ondersteuning een juiste balans weten te vinden tussen enerzijds hun rol als verdeler van de middelen en hoeder van de kwaliteit en anderzijds als facilitator en stimulator van samenwerking en innovatie. Alle MO-gelden onder één noemer In 2017 is er één integrale aanpak voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij de Twentse gemeenten alle beschikbare budgetten in samenhang met elkaar gericht inzetten op directe, laagdrempelige ondersteuning in wijken en buurten: preventie, welzijn, verenigingen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Daarnaast zijn er middelen voor het belonen en stimuleren van innovatie. Dit financieringsmodel biedt de gemeenten ruime mogelijkheden om een eigen, lokale invulling te geven aan haar MO-beleid. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet De gemeenten organiseren lokaal, wat lokaal kan en regionaal, wat regionaal moet om de ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk dicht bij de mensen in hun wijken en buurten te brengen. De 14 Twentse gemeenten en de MOaanbieders, groot en klein, weten zo enorm op hun overheadkosten te besparen. De 14 gemeenten hoeven niet meer elk afzonderlijk met een groot deel van de 150 MO-aanbieders te onderhandelen. Omgekeerd hebben de MO-aanbieders maar met één overheidsorganisatie namens alle 14 gemeenten te maken, met één set regels en procedures en één contracterings- en verantwoordingssysteem. Dit financieringsmodel biedt de aanbieders de zekerheid, dat alle 14 gemeenten één taal en één systematiek hanteren, die aansluit bij dat van de zorgverzekeraars en de AWBZ. Daar waar de gemeenten van marktwerkingsprincipes gebruik maken, richten zij deze vooral op het stimuleren van kostenbesparing en innovatie. Uiteraard staat hierin de verbetering van de kwaliteit van het aanbod centraal. Financiering op basis van wijkbudgetten Uitgangspunt voor de financiering van maatschappelijke ondersteuning zijn wijkbudgetten, gebaseerd op de collectieve behoefte in de wijk en op specifieke individuele behoeften. Deze financieringswijze voorkomt onderaannemerschap of in-/verkoop. Door het werken met wijkbudgetten, zijn de gemeenten erin geslaagd om heel specifiek, passend bij de lokale omstandigheden, voorzieningen te creëren waar iedereen een beroep op kan doen. De organisaties die hierin samenwerken, doen dat zodanig dat dit met minimale overheadkosten kan. De gelden voor ondersteuning komen zo terecht waar zij horen: bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn. High trust, high penalty De gemeenten financieren de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning op basis van vertrouwen. De aanbieders leggen over de bereikte resultaten en de daarmee gepaard gaande kosten verantwoording af. Mocht achteraf blijken dat aanbieders misbruik hebben gemaakt van het geboden vertrouwen, dan volgen er flinke boetes (het high trust, high penalty principe) Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 41

23 Noodzakelijke voorwaarden De gemeenten bundelen op lokaal niveau de verschillende financieringsstromen voor maatschappelijke ondersteuning. De 14 Twentse gemeenten organiseren voor de regionale samenwerking één administratief en financieel systeem voor de contractering van MO-activiteiten en de verantwoording van MO-middelen. Aan dit systeem is een door alle partijen, gemeenten en MO-aanbieders, eenvoudig te gebruiken ICT-systeem gekoppeld, dat nauw aansluit bij de systemen van zorgverzekeraars en AWBZ. Bij de ontwikkeling van de kwaliteitseisen voor MO-activiteiten maken de gemeenten gebruik van de samenwerkingservaringen van het zorgkantoor met cliënten. Idealisme, maar wel met de voeten in de klei 42 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 43

24 Deel II Op weg naar 2017 Hoofdlijnen van de uitvoering 44 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 45

25 Op weg naar Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 is gemaakt tijdens een driedaagse ontwerpbijeenkomst waar circa 90 representanten van de gemeenten, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, verzekeraars, onderwijs en werk en inkomen aanwezig waren. Met elkaar ontdekten zij hoe groot hun gemeenschappelijk belang én ambitie is om echt samen te werken aan de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente. Om elkaars taal daarbij te leren kennen en van elkaars informatie, kennis, ervaring en deskundigheid gebruik te maken bij de uitwerking en vormgeving van de gewenste vernieuwingen. Tal van acties zijn na afloop van de ontwerpbijeenkomst gestart of voortgezet. Sommige daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de 14 Twentse gemeenten. Bij anderen zijn de aanbieders of cliëntvertegenwoordigers betrokken. Nieuwe samenwerkingsinitiatieven zijn ontstaan. Sommige acties staan op zichzelf. Andere zijn kaderstellend en daarmee onlosmakelijk verbonden met andere activiteiten. Bestuurlijke coördinatoren De bestuurlijke coördinatoren van de 14 samenwerkende Twentse gemeenten zien het als hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle activiteiten gericht op de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente op elkaar worden afgestemd en gecoördineerd. De uitvoering daarvan ligt bij het regionaal projectteam MO Twente. Dit is in elk geval nodig om de gewenste vernieuwing op gang te brengen en de ontwikkeling ervan te monitoren. Regionaal projectteam MO Twente Het regionaal projectteam MO Twente gaat ervoor zorgen dat de positieve energie die aanwezig is, kan blijven stromen, gericht op het gezamenlijk oppakken van het ontwikkelde streefbeeld. Zij nemen het initiatief voor regelmatige ontmoetingen tussen alle betrokkenen. Initiëren en coördineren daar waar nodig de geformuleerde opdrachten, bewaken de voortgang ervan en stimuleren op basis van voortschrijdend inzicht nieuwe activiteiten. De georganiseerde ontmoetingen vormen de basis voor overleg en afstemming en zijn ondersteunend in de voorbereiding van de noodzakelijke besluitvorming door alle betrokken partijen. Opdrachten De uitvoering van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 richt zich in de periode op de volgende vijf opdrachten: 1. MO-vragers als vertrekpunt 2. Organisatie van de toeleiding 3. Inkoop MO-activiteiten 4. Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen 5. Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 47

26 MO-vragers als vertrekpunt Organisatie van de toeleiding Opdracht Bij de organisatie van de maatschappelijke ondersteuning zijn de inwoners van Twente en hun behoeften aan maatschappelijke ondersteuning het vertrekpunt. Om dit te realiseren, maken gemeenten en aanbieders afspraken met Wmo-raden en/of cliëntgroepen op welke wijze zij tijdig (= vooraf) hun kennis en ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling van hun MO-beleid betrekken. Bijvoorbeeld bij het inzichtelijk krijgen van de MO-ondersteuningsbehoeften op de korte en langere termijn, bij de organisatie van de toegang en bij de te stellen kwaliteitseisen aan MO-activiteiten. Opdracht 1 2 De uitwerking van de toegang naar maatschappelijke ondersteuning, in samenwerking met en gebruik makend van de expertise van aanbieders en gebruikers, is één van de prioriteiten voor het regionaal projectteam MO Twente. De eerste stap is een procesbeschrijving van de toegang naar MO, opgesteld vanuit de aanvrager. Voortbouwend daarop vindt de uitwerking plaats van de verschillende mogelijke toegangen: de ontwikkeling van één website (3.0 1 ) nl met alle Wmo-informatie en koppelingen naar lokale voorzieningen, te gebruiken op pc, tablets en smartphones de ontwikkeling van een regionaal Wmo-telefoonnummer 2017 met bijbehorende werkwijzen en protocollen en scholing van Wmo-consulenten. De vervolgstap is uitwerking van het voorlichtingsmateriaal over de toegang naar MO. 1. Kenmerkend voor een website 3.0 is dat deze echt interactief is met social media en eenvoudig toegankelijk is op een smartphone 48 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 49

27 Inkoop MO-activiteiten Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen Opdracht 3 Ook de uitwerking van het inkoopmodel heeft een hoge prioriteit. Zonder inkoop geen georganiseerd MO-aanbod. Vooraf is het echter niet precies vast te stellen wat nodig is om kwetsbare burgers passende ondersteuning te bieden. Het is ook nog niet duidelijk welke vrijheden de 14 Twentse gemeenten burgers willen geven bij de keuze van MO-activiteiten. Ofwel, hoe gaan zij om met de inkoop van zorg in natura versus de keuze voor persoonsgebonden budgetten (al dan niet in nieuwe stijl)? De opdracht is op zoek te gaan naar creatieve inkoopmodellen, waar bij inkoop van zorg in natura de voorwaarden en tarieven voor ondersteuning worden vastgelegd, echter geen garanties worden geboden op het af te nemen volume. Opdracht 4 In veel wijken en buurten werken aanbieders momenteel vrijblijvend samen. Dit gaat ten koste van de onderlinge betrokkenheid en de diversiteit en continuïteit in het aanbod. Nieuwe samenwerkingsmodellen zijn dan ook nodig. De aanbieders gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen voor de vormgeving van MOnetwerken op lokaal niveau. Zij werken daarin samen met actieve clubs en verenigingen en met vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. Met elkaar werken zij uit hoe zij in het lokale MO-netwerk tot onderling aanvullende en vernieuwende arrangementen kunnen komen met minimale overheadkosten. Onderdeel van deze inkoopmodellen is ook de verdeling tussen lokale inkoop, inkoop door gemeenten gezamenlijk en regionale inkoop en de wijze waarop dit plaatsvindt. Het regionaal projectteam MO Twente zorgt voor de uitwerking van verschillende inkoopmodellen en werkt hierin samen met representatieve kleine en grote aanbieders en met mensen die nu hun zorg en ondersteuning in de vorm van een pgb organiseren Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 51

28 Regionale ondersteuning van lokale uitvoering Opdracht 5 De ontwikkeling van één administratie- en financieringssysteem, met een eenvoudig bruikbaar onderliggend ICT-systeem (nauw aansluitend bij de systemen van zorgverzekeraars en AWBZ), is nodig voor de inkoopen verantwoording van MO-activiteiten tegen minimale overheadkosten voor alle betrokkenen (gemeenten en aanbieders). Het regionaal projectteam MO Twente neemt het initiatief de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Andere initiatieven die het MO-projectteam neemt, zijn de ontwikkeling van een systematiek voor kwaliteitstoezicht, ondersteuning van lokale voorlichtingscampagnes over MO vanuit een gezamenlijke communicatiestrategie en de organisatie van een onafhankelijke monitor van klachten, inclusief de afhandeling daarvan. Kleinschalige zorg wil niet verzuipen in de Wmo 52 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 53

29 De stip op de horizon staat. Nu ver talen naar concrete acties! 54 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 55

30 Deel III Acties Aan het einde van de ontwerpbijeenkomst formuleerden de betrokken organisaties acties, die zij op korte termijn gaan ondernemen of al in gang hebben gezet om het ontwikkelde streefbeeld gestalte te geven Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 57

31 Versterken van de invloed van cliëntgroepen lokale invloed cliëntgroepen versterken/organiseren overleg met cliëntgroepen hoe zij lokaal hun invloed kunnen vergroten en ondersteuning bij de realisatie ervan Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel Cliënt als basis voor alle keuzes Input vanuit de cliënt/burger als basis voor alle keuzes opzetten klankbordgroep Initiatiefnemers: Overijssels platform VG, Belangenorganisaties Overijssel, gemeente Hengelo, gemeente Hellendoorn Inkoop vanuit cliëntperspectief adviseren over kwaliteitseisen vanuit cliëntperspectief onderzoeken en aansluiten bij inkoopgroep voor kwaliteitseisen Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel Monitoren signalen/klachten van burgers onafhankelijk monitoren van de Wmo, adviezen geven vanuit cliëntervaring plan maken voor een systeem waar cliënten met hun ervaringen en klachten terecht kunnen Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel, MEE-Twente Klankbordfunctie Alzheimercafés Maak gebruik van Alzheimer-Nederland en de kennis om de mensen waarover het gaat te betrekken Per plan kijken waarbij aangesloten kan worden Initiatiefnemers: stichting Alzheimer-Nederland, afdeling Twente Databank met gadgets voor eigen regie Databank waar mensen informatie vinden voor zelfregie, eigen kracht en lokale voorzieningen Opzetten databank Initiatiefnemers: Zorgbelang Overijssel Helder toeleidingsmodel helder toeleidingsmodel naar MO Mensen worden uitgenodigd om bij elkaar te komen binnen 3 weken na de ontwerpbijeenkomst Initiatiefnemers: Gemeente Enschede namens 14 Twentse gemeenten, ZorgAccent, Stichting de Welle, Zorgboerderij Erve Knippert, Verstandelijke beperking AB Hulp Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 59

32 Eén telefoonnummer in Twente voor aanvraag MO Twente-brede toegang met betrekking tot de Wmo. concrete afspraken maken, wie doet wat voor dit plan Initiatiefnemers: Scoop, De Klup, Stichting Mantelzorg/vrijwilligers, MEE, Wmoconsulenten, Gemeente Almelo, Livio, gemeente Tubbergen, Interakt Contour, Alzheimer Nederland, Provincie Overijssel, Regio Politie Ontschotten maatschappelijke ondersteuning door zorgaanbieders Efficiënt, doelmatig en effectief aanbod realiseren dat goedkoper en flexibel is echte samenwerking realiseren Initiatiefnemers: RIBW-Twente, Leger de Heils, Ambiq, Humanitas Onder dak, Scala Ontdubbelen van ondersteuningsactiviteiten in de wijken Geen dubbele diensten meer aanbieden in wijken In de gemeente Almelo per wijk voorzieningen en dagbestedingsprojecten inventariseren Initiatiefnemers: De Twentse Zorgcentra & Scope Samenwerken vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties gezamenlijk vanuit voorliggende voorzieningen zorgen voor zo dichtbij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk uitvoering van door projectteams opgestelde plannen Initiatiefnemers: Scala, Carint Reggeland, Stichting informele zorg Twente, gemeente Hengelo Vroegtijdige participatie Wmo-raden Wmo-raden tijdig betrekken bij de ontwikkelingen Duidelijke afspraken maken per gemeente Initiatiefnemers: Gehandicaptenraad Enschede, Seniorenraad Enschede, Wmoadviescommissie Oldenzaal, Adviesraad Wmo Twenterand Overdragen van de vonk naar de Wmo-raden Twente een pro-actieve inbreng van de Wmo-raden in Twente Eerstvolgende voorzittersoverleg op de agenda Initiatiefnemers: Wmo-raad Hellendoorn, Wmo-raad Hof van Twente, Adviesraad Wmo Twenterand, Wmo-raad Almelo, Wmo-raad Wierden, Seniorenraad Eenduidige tariefbepaling Inzicht krijgen in de wijze waarop de tarieven tot stand komen. Eén taal, één systeem voor gemeenten. Kijken naar het huidige systeem Initiatiefnemers: Gemeente Enschede namens 14 Twentse gemeenten, Aveleijn, Zorgkantoor 60 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 61

33 Ontwikkeling inkoopmodellen Komen tot een nieuw inkoopmodel Businesscase met alle aspecten van inkoop Initiatiefnemers: projectteam MO Twente, Aveleijn, Zorgaccent, Universiteit Twente Eén administratief systeem MO ontwikkelen van één ketenadministratie voor Twente verkennen huidige systeem, PvE voor een administratief systeem Initiatiefnemers: HHM, gemeente Enschede namens 14 Twentse gemeenten, Aveleijn, De Posten, Livio, Zorgkantoor Ketenorganisatie gericht op kostenreductie Kostenreductie door innovatie/andere taakverdeling keten van dagbesteding en begeleiding per gemeente opzetten Initiatiefnemers: 14 Twentse gemeenten Coördinatie van de uitvoering van alle acties Verbinding tussen de plannen van aanpak uit ontwerpbijeenkomst en werkgroepen 14 Twentse gemeenten overzicht maken van alle plannen Initiatiefnemers: projectteam MO Twente Organisatie follow-up ontwerpbijeenkomst een vervolg op de driedaagse ontwerpbijeenkomst plannen na ongeveer een half jaar met planningsgroep inhoud geven Initiatiefnemers: planningsgroep ontwerpbijeenkomst MO Twente 2017 Ontwerpbijeenkomst voor decentralisatie jeugdzorg Ervaringen en lessen ontwerpbijeenkomst meenemen voor transitie jeugdzorg Overdragen ervaringen Initiatiefnemers: gemeente Hengelo namens 14 Twentse gemeenten Informele inhoudelijke bijeenkomsten gemeentelijk managementniveau elkaar leren kennen, bespreken ontwikkelingen, kijken waar samenwerking mogelijk is, uitwisselen ervaring en kennis dineren met inhoud Initiatiefnemers: 14 Twentse gemeenten 62 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 63

34 Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! 64 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag nassaulaan 12 2514 js den haag kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten postbus 30435 2500 gk den haag t 070 373 80 17 f 070 363 56 82 info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl edgar gezien en gekend

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie