Voorwoord Inleiding Activiteiten Bestuur Vergaderingen Beoordeling projecten Bezichtiging projecten 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 1 1. Inleiding 2 2. Activiteiten Bestuur Vergaderingen Beoordeling projecten Bezichtiging projecten 9 3. Samenwerking Gemeente Schiedam Woonplus Regio VAC s Schiedams Overleg Bewoners Organisaties [SOBO] Informatiemarkt Wonen Zorg Welzijn Oranjeburgh Voormalig ziekenhuis terrein BK-laan Deskundigheidsbevordering Cursussen Literatuur en documentatie Excursie Financiën Informatie VAC Schiedam 17

3 Voorwoord In de maand maart is op feestelijke wijze herdacht dat 65 jaar geleden de eerste VAC werd opgericht. Uit het hele land waren VAC s op uitnodiging van VACpunt Wonen naar Amersfoort gekomen om dit te vieren. Inmiddels zijn er in Nederland zo n 180 commissies die zich bezig houden met adviseren over de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgevingen. VAC Schiedam bestaat al bijna 35 jaar. Het toont aan dat het toetsen van de gebruikskwaliteit van bouwplannen belangrijk wordt gevonden en dat men subsidiering van het VAC-werk een goede investering vindt. Dat een VAC advies ook kostenbesparend kan zijn, blijkt uit een onderzoek van VACpunt Wonen. Desgevraagd heeft VAC Schiedam een voorbeeld aangeleverd van een situatie waarbij voor de bouwer kosten zijn bespaard door het advies van VAC Schiedam. De VAC had opgemerkt dat een lange toegangsbrug naar rolstoel toegankelijke seniorenappartementen, te smal was voor rolstoelers om te keren of elkaar te passeren. Na ons advies is de breedte van de toegangsbrug aangepast. Helaas was ook voor de VAC goed te merken dat de nieuwbouw van woningen stagneert. Voor beduidend minder nieuwe projecten werd een VAC-advies gevraagd. Merkbaar was ook dat op bouwkosten wordt bezuinigd. Zo werd bij een project met eengezinswoningen een beukmaat toegepast die belangrijk kleiner is dan gebruikelijk. De inrichtingsmogelijkheden van de woning worden hierdoor aanzienlijk verminderd. Opmerkelijk veel aanvragen zijn ontvangen om bouwplannen te toetsen op toegankelijkheid. Dat betrof een woongebouw, het stadskantoor, een schoolgebouw, een paviljoen voor het Stationsplein en een praktijkruimte voor gezondheidszorg. Het jaar 2011 is voor de bezetting van de commissie een roerig jaar geweest. Er zijn nieuwe leden bijgekomen en er zijn leden vertrokken. In september heeft Annelies van Veen haar taak als voorzitter beëindigd en de voorzittershamer overgedragen. 1 1 Frans van Vliet Voorzitter

4 1. Inleiding VAC-Schiedam is een gemeentelijke adviescommissie op het gebied van wonen en woonomgeving, geïnstalleerd 19 december De leden worden na een aspirant-lidmaatschap door het college van Burgemeester en Wethouders als lid benoemd voor een periode van vier jaar, eventueel gevolgd door een tweede periode. De VAC brengt adviezen uit gericht op de woonkwaliteit, de gebruikskwaliteit en de toekomstwaarde. De criteria hiervoor: flexibiliteit, toegankelijkheid, veiligheid, gezond en comfortabel, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn ontwikkeld door het landelijk kenniscentrum VACpunt Wonen te Utrecht. De leden van de VAC zijn vrijwilligers die, door het volgen van cursussen en studiedagen, geschoold zijn in het beoordelen van bouwtekeningen, plannen voor de woonomgeving en het formuleren van adviezen. De VAC-leden vergroten hun deskundigheid mede door het bezichtigen van gereed gekomen projecten, het uitwisselen van kennis en ervaring met andere VAC s, het houden van onderzoeken naar de woonkwaliteit en door werkbezoeken. Door de toenemende vraag wordt de laatste tijd meer aandacht besteed aan herstructurering van woonwijken, energiebesparing en ventilatiesystemen. 2. Activiteiten Bestuur Het bestuur heeft het Huishoudelijk Reglement uit 2002 geactualiseerd en in de vergadering van 22 juni 2011 instemming gekregen van de leden. Het Protocol voor aspirantleden is aangepast en als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement gevoegd. Beide documenten zijn bedoeld als werkdocument en als aanvulling op de Regeling Vergaderingen De maandelijkse vergaderingen worden gehouden in het stadskantoor en voorbereid door het bestuur. Verslaglegging wordt wisselend door de leden verzorgd. De informatievoorziening vanuit de gemeente is een vast agendapunt, dit wordt verzorgd door de heer A. Vredebregt, werkzaam bij het team Wonen en Milieu afdeling Ruimtelijk Gebruik. Andere regelmatig terugkerende onderwerpen zijn het bespreken van de projecten, de uitgebrachte adviezen en de reacties hier op. 2.3 Beoordeling projecten Om een advies uit te kunnen brengen ontvangt de VAC tekeningen op schaal van bouwplannen via de afdeling Vergunningen, Handhaving en Geo Informatie, van het team Wonen en Milieu of rechtstreeks van de bouwer/projectontwikkelaar. In de loop van 2011 heeft de VAC toegang gekregen tot het door de gemeente gebruikte programma voor de omgevingsvergunning (OLO). Hiermee kunnen we de tekeningen digitaal inzien maar niet beoordelen. In groepjes van drie tot vier personen worden de bouwplannen beoordeeld. De coördinatoren van deze groepjes stellen vervolgens het advies op. Woningen die ook geschikt zijn voor de huisvesting van ouderen worden met vertegenwoordigers van de Samenwerkende Ouderen Bonden en gehandicaptenraad [SOB] beoordeeld.

5 Het advies gaat naar het College van B en W en een kopie aan de afdeling Vergunningen en Handhaving, de opdrachtgever, de architect, de projectontwikkelaar en/of de woningbouwcorporatie. Indien nodig wordt nog een mondelinge toelichting gegeven en er wordt altijd om een reactie gevraagd. Als er een reactie van de Gemeente gewenst is wordt dit in de begeleidende brief gevraagd. Bij het opstellen van de adviezen wordt uitgegaan van de WoonKwaliteitWijzer en er wordt gebruik gemaakt van de digitale Toetswijzer. VAC Schiedam heeft dit jaar adviezen uitgebracht over zowel nieuwbouwprojecten als over renovatie van woningen. Soms betrof het projecten die op belangrijke punten zijn veranderd, zodat een nieuw advies noodzakelijk was. Opmerkelijk was dat VAC Schiedam in 2011 in toenemende mate advies heeft uitgebracht over toegankelijkheid van gebouwen. Tabel met beoordeelde projecten. Project Soort project Advies Het Kwartet Noordvestsingel Groenoord Midden-C Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Hof in Zuid Nieuwe / Oude Maasstraat M.C. Vliegenstraat Nummer 16 t/m 68 De Wachters Toernooiveld Stadskantoor Stadserf Nieuwbouw Eengezinswoningen Vervolg advies Renovatie Galerijflat Advies installaties Nieuwbouw Seniorenwoningen Vervolg advies Renovatie Entree galerijflat Advies toegankelijkheid en installaties Nieuwbouw Appartementen Advies definitief ontwerp Advies woonomgeving Verbouwing Centrale hal Advies toegankelijkheid 3 3 Particulier Aankoop Eengezinswoning Mondeling advies De Olyfboom Westerkade 22 Verbouwing Voormalige branderij Advies toegankelijkheid Poetry Pavilion Paviljoen Stationsplein Lyceum Schravenlant Hugo de Grootstraat Nieuwbouw Kunstwerk Advies toegankelijkheid en veiligheid Nieuwbouw Havo/Vwo school Advies toegankelijkheid Sportcentrum Anatomy Verbouw Sportschool Geen advies; geen openbare Thermen Holiday Verbouw Wellnes centrum toegankelijkheid

6 4 Project: Het Kwartet Noordvestsingel Aantal: 68 / 72 eengezinswoningen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: De Architekten Delft Advies: Eerdere adviezen voor dit project zijn afgegeven: Voorlopig ontwerp 68 eengezinswoningen Datum: 5 maart 2009 Definitief ontwerp 68 eengezinswoningen Datum: 4 november 2010 Advies Installaties: Aantal: 68 eengezinswoningen Datum: 17 januari 2011 Zorg bij het ventilatiesysteem voor een duidelijke instructie voor het gebruik en onderhoud. Maak voor de bediening een schakelaar in de keuken en de badkamer. Plaats alle schakelaars en wandcontactdozen op dezelfde hoogte, tussen 0,90 en 1,20 m en maak in elke kamer een loze leiding te gebruiken voor CAI en/of telefoon. Buitenverlichting bij de achterdeur van de woonkamer is gewenst daar de achterdeur via de tuin ook als ingang wordt gebruikt Plaats geen radiatoren tegen de lange wand, gebruik de hoeken of lage types onder de vensterbanken. Denk aan voldoende verwarming op tweede verdieping om de bruikbaarheid van een extra slaapkamer te vergroten. Komt er in elke verblijfsruimte een rookmelder of alleen een in de hal en een op de overloop. Gebruik in de badkamer geen douchebak maar een douchehoek met voldoende afschot. Maak ook een wandcontactdoos en verlichting bij de wastafel. Advies gewijzigd plan: Aantal: 38 eengezinswoningen-huur Datum: 16 november 2011 Van 34 woningen is de beukmaat versmald tot 4,80 m en vier nieuwe woningen met dezelfde beukmaat worden toegevoegd. Het advies gaat alleen over de woningen met een verkleinde beukmaat van 4,80 meter. Dit worden huurwoningen. De kleinere beukmaat van de woning beperkt de mogelijkheden bij het inrichten en vermindert de toekomstwaarde. De trap in de woonkamer zorgt voor geluidshinder en warmteverlies, de VAC adviseert de trap in de hal te plaatsen. Plaats in de badkamer een tweede toilet. Volg verder het advies voor de douchebak en voor de elektrische aansluitingen bij de wastafel uit de vorige adviezen. Zorg voor voldoende ventilatieroosters met suskasten boven de ramen, verder verwijst de VAC naar het eerder uitgebrachte advies. Reactie: Bouwgrip Datum: 22 november 2011 De woningen met een verkleint oppervlak passen beter in het strategisch beleid voor sociale woningbouw. De inrichting van de begane grond is makkelijker als de trap in de woonkamer uitkomt. De doelstelling is een vier kamerwoning te bouwen, dit vraagt niet om een extra slaapkamer op de zolderverdieping. De badkamer krijgt geen tweede toilet. De ventilatieroosters worden waar nodig voorzien van een suskast en de mechanische ventilatie is zowel vanuit de keuken als de badkamer te bedienen.

7 Project: Groenoord Midden C Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Aantal: 2 x 35 appartementen Datum: 10 januari x 2 MIVA-woningen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Schiedam Rotterdam Tweede advies: Reactie: Geen Het eerste advies is uitgebracht eind Dit advies heeft betrekking op de installaties. De interne berging, tevens bedoeld voor wasmachine en droger, heeft geen wandcontactdozen. Is dit een vergissing? De bestaande wandcontactdozen zijn niet gewijzigd, hiervoor heeft de VAC begrip, gezien de kosten. De schakelaars voor de badkamer en het toilet zijn aan de buitenkant aangebracht wat technisch een goede oplossing is. In de hal zijn twee schakelaars nodig, bij de woonkamer en bij de buitendeur. De plaats van de radiatoren is niet gewijzigd wat een logische oplossing is bij deze renovatie. Project: Hof in Zuid Nieuwe Maasstraat / Oude Maasstraat Aantal: 34 appartementen Datum: 15 juni 2010 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Architekten Van Rassel Maasland Advies: In het advies van 15 juni 2010 zijn een aantal essentiële aanpassingen benoemd. In de nu beoordeelde tekeningen is geconstateerd dat deze aanpassingen niet zijn aangebracht. Dit maakt, dat het woongebouw niet geschikt is voor levensloop bestendig wonen, wat wel de bedoeling is van dit gebouw. Van belang is de aanpassing van de lift, waarvan de toegangsdeuren te smal zijn. Voor het gebruik van een rolstoel en een scootmobiel zijn galerijen en loopbruggen van 1,50 meter breed nodig en voor die naar de lift 1,80 m. Mondelinge reactie: Bouwgrip datum: 6 juli 2011 De loopbrug tussen de galerij en de lift wordt voor de gebruikers van een rolstoel 1,80 meter breed gemaakt. 5 5 Project: W.H. Vliegenstraat Nummer 16 t/m 68 Aantal: 1 entree Datum: 14 februari appartementen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Schiedam Rotterdam Advies: De VAC vindt dat de toegankelijkheid door de nieuwe entree van het woongebouw sterk is verbeterd en heeft geen verdere opmerkingen. De centrale verwarming, hoewel optioneel, zal het wooncomfort in vergelijk met de gaskachel sterk verbeteren. Geef bij het ventilatiesysteem een duidelijke instructie voor het gebruik en onderhoud. Maak voor de bediening een schakelaar in de keuken en de badkamer.

8 Reactie: Woonplus Datum: 17 februari 2011 Woonplus kan zich geheel vinden in de algemene opmerkingen. Voor de mechanische ventilatie komt een schriftelijke instructie en er is voorzien in twee draadloze schakelaars, waarvan er één in overleg met de bewoner, geplaatst kan worden in de badkamer. 6 Project: De Wachters. Toernooiveld Aantal: 92 appartementen Datum: 7 juni 2011 Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Architect: BDC Architecten Rotterdam Rijssen Eerste advies Datum: 22 november 2010 Tweede Advies: Dit advies is uitgebracht in verband met de gewijzigde indelingen van de appartementen. Ook is er nu een advies gegeven over de woonomgeving. Appartementen: De optie voor vier kamers is voor drie van de vier appartementen per etage reëel. Verder denkt de VAC dat het goed is de interne berging geschikt te maken voor de wasmachine en de droger. Schuifdeuren als toegang naar het balkon te plaatsen. Draaikiepramen standaard voor elke ruimte toe te passen. De kamerdeur te voorzien van een glaspaneel. Woonomgeving: Het trappenhuis is vanuit de hal met de liften alleen buitenom te bereiken. Krap is het aantal parkeerplaatsen per appartement gezien de situatie in de wijk. Er zijn voldoende plaatsen voor gehandicapten. De voetpaden van de parkeerplaatsen naar het gebouw ontbreken en de brievenbussen zijn niet bereikbaar. Is er in de berging elektriciteit beschikbaar voor eenvoudige klussen en een oplaadplaats voor scootmobielen. De VAC vraagt zich af of het gebruikelijk is onderzoek te doen naar wind/luchtstroming om de gebouwen. Reactie: Dura VermeerBouw Datum: 18 juli 2011 Appartementen: Het geschikt maken van de interne berging voor de wasmachine en droger is een optie, evenals de schuifdeuren bij het balkon. De scootmobielen kunnen in de berging van het gebouw geplaatst worden. Er komt een wasinstallatie aan de gevel, een aantal draaikiepramen komen hierdoor te vervallen. Woonomgeving: De inrichting van de buitenruimte is mede een verantwoordelijkheid van de Gemeente, dit geldt voor de parkeerplaatsen, de voetpaden en de bereikbaarheid van de brievenbussen. Het ontwerp is aangepast naar aanleiding onderzoek naar de windhinder. Daarom is de entree van de hoge toren aan één zijde afgeschermd. Andere maatregelen als luifels en schermen kunnen later eenvoudig geplaatst worden als dit nodig is. Reactie: Gemeente Schiedam Datum: 19 juli 2011 Woonomgeving: Het gebied kent een hoge parkeerdruk, de Gemeente zoekt naar extra parkeerplaatsen in de wijk. De bereikbaarheid van de trappenhuizen is doorgegeven aan de projectontwikkelaar. Bij de verdere inrichting houdt de Gemeente rekening met voetpaden, mogelijkheden om fietsen bij de entree te stallen en de bereikbaarheid van brievenbussen.

9 Project: Stadskantoor Stadserf Openbaar gebouw: Toegankelijkheid Datum: 16 mei 2011 Opdrachtgever: Gemeente Schiedam Architect: Ruijsenaars architecten Amsterdam Advies: Het advies toegankelijkheid en verbouwing van de centrale hal. Om mindervaliden de toegang mogelijk te maken moet de hellingbaan voldoen aan de standaard eisen en is het belangrijk dat de deur minimaal 90 cm breed is en elektrisch te bedienen met een openingstijd van minstens zes seconden. Maak de ruimte achter de balie geschikt voor rolstoelgebruikers, hiervoor is een draaicirkel van 1,50 meter nodig. Reactie: H. Ruijsenaars architecten Datum: 24 mei 2011 De hellingbaan voldoet aan de gestelde eisen, t.a.v. het hoogteverschil, de helling en de breedte. De deur heeft een breedte van 90 cm en draait naar buiten, een eis van de brandweer. De tijd van openstaan en de bediening van de deur worden, indien nodig, aangepast. Reactie: Bliksems b.v. Datum: 25 mei 2011 Geen hindernissen voor een rolstoeler om achter de servicebalie te werken. Telefonische reactie: Bliksems b.v. Datum: 21juni 2011 Geen 100% voorziening voor rolstoelers. De servicebalie in de entreehal is ten behoeve van de veiligheid van de medewerkers een stabalie voor bezoekers. In de loketruimte zijn vier balies geschikt voor rolstoelers zo ook de spreekkamers. Project: Privé advies Advies: Aankoop woning Datum: 13 mei 2011 VAC Schiedam heeft in mei een gesprek gehad met een particulier in verband met aankoop van een woning. Er is mondeling advies gegeven op basis van informatie uit de WoonKwaliteitWijzer. Reactie: particulier Datum: 2 juni 2011 Via heeft de VAC bericht ontvangen dat tot de aankoop van een woning is overgegaan. 7 7 Project: De Olyfboom Westerkade 22 Praktijkruimte: Toegankelijkheid Datum: 28 december 2011 Opdrachtgever: Particulier initiatief Architect: Hylkema Consultants Utrecht Advies: Het advies heeft betrekking op de aanbouw, met name de toegankelijkheid van de te maken praktijkruimte. Maak binnen geen drempels en voorkom hoogteverschil met de buitenruimte. Een deur met een breedte van minstens 90 cm maar liefst 100 cm, is voor een rolstoel noodzakelijk, waarbij een draaicirkel van 1,50 meter gewenst is. Zijn de toiletten aangepast voor gebruikers met een rolstoel? De toiletdeuren moeten naar buiten draaien, dit is in deze situatie niet mogelijk. Voor de privé woning in De Olyfboom, brengt de VAC alleen advies uit op verzoek van de eigenaar. Reactie: Hylkema Consultants, Datum: 2 januari 2012 De indeling wordt aangepast, waarbij het privé wonen een nevenfunctie wordt. Voor de aangepaste plannen vragen we t.z.t. een nieuw advies.

10 Project: Poetry Pavilion Paviljoen Stationsplein Kunstwerk: Toegankelijkheid Datum: 4 november 2011 Opdrachtgever: Gemeente Schiedam Ontwerper: Martin & Inge Riebeek Advies: De VAC vindt het een creatief plan om een kunstwerk te plaatsen op het Stationsplein dat dient als ontmoetingspunt. De keuze voor RVS past goed bij de omgeving. Voldoen de loopbruggen aan een stijgingspercentage van 7% om rolstoel gebruikers ook toegang te geven. Zijn er maatregelen getroffen voor de veiligheid van slechtzienden en kleine kinderen. Het kunstwerk, met een hoogte 2.50 m, is relatief laag, is er gedacht aan vandalisme? Reactie: nog niet ontvangen. 8 Project: Lyceum Schravenlant Hugo de Grootstraat Schoolgebouw: Toegankelijkheid Datum: 15 december 2011 Opdrachtgever: Stichting Openbaar Architect: LIAG architecten Voortgezet Onderwijs Den Haag Schiedam Advies: De VAC gaat er vanuit dat ruimten ook voor een rolstoelgebruiker bereikbaar moeten zijn. De VAC denkt dat de capaciteit van de draaideur van de hoofdentree onvoldoende is. De deur direct naast de draaideur en de dubbele gangdeuren dienen voor rolstoelgebruik elektrisch bedienbaar te zijn of tijdens schooltijd open te staan. De voorruimte bij de personeelstoiletten is klein, alle deuren draaien in deze ruimte. Plaats op de andere verdiepingen ook een toilet voor het personeel en voor mindervaliden. Reactie: LIAG architecten Datum: 16 december 2011 De afmetingen van de draaideur zijn afgewogen tegenover verschillende technische en financiële argumenten met het besluit van 1,10 meter; de veiligheid van het gebouw komt niet in het geding. De buitendeuren die daarvoor in aanmerking komen zijn elektrisch bedienbaar. Waar mogelijk en wenselijk is staan de dubbele gangdeuren tijdens schooltijd open op kleefmagneten. Deze voorruimte bij de personeelstoiletten is klein maar voldoet wel. Een uitbreiding hiervan gaat ten koste van andere ruimten, een bewuste keuze. Evenzo heeft de opdrachtgever gekozen de toiletten voor het personeel en de mindervaliden centraal op één verdieping op te nemen. Project: Sportcentrum Anatomy Sportschool Project: Thermen Holiday Wellness centrum Voor de beide projecten is niet geadviseerd omdat het geen openbaar gebouw betrof. In overleg met de Gemeente zullen in het vervolg ook van niet openbare gebouwen de toegankelijkheid worden beoordeeld.

11 2.4 Bezichtiging projecten Tabel met bezichtigde projecten. Project Soort project Type gebouw Groenoord Midden C Woning renovatie Modelwoning Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Wennekerpand Verbouwing industrieel pand Cultuurverzamelgebouw Vijgensteeg De Bethelflat Woning renovatie Modelwoning Nieuwe / Oude Maasstraat De Beatles Nieuwbouw Eengezinswoningen Groenoord Midden-C Overschiesestraat. Nieuwbouw Eengezinswoningen Nummer 28 t/m 38 Stadstimmerwerf Korte Haven / Westvest Verbouwing appartementen Zorgappartementen Koopappartementen De Watertoren Nieuwbouw Koopappartementen Van Maanenstraat. De Bethelflat Woning renovatie Appartementen Nieuwe / Oude Maasstraat Goereesestraat Nummer 32 t/m 44 Nieuwbouw Eengezinswoningen Projekt: Groenoord Midden C Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Aantal: 2 x 35 appartementen Datum: 19 mei x 2 MIVA-woningen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Rotterdam Rondleider: mw. M.M. Burkhard De VAC heeft de modelwoning bezocht, die gemaakt is om te kijken welke problemen bij de renovatie te voorschijn komen en hoe deze zijn op te lossen. De andere appartementen worden op dezelfde manier verbouwd. In de meeste gevallen zijn de adviezen van de VAC overgenomen onder andere met betrekking tot de deur en de inrichting van de badkamer. De radiatorkraan in de woonkamer wordt veranderd zodat deze beter bereikbaar is. De galerijvloer en de ingang van de appartementen komen op gelijke hoogte en er komt geen fietsenstalling buiten. 9 9

12 Project: Wennekerpand Vijgensteeg Opening: Datum: 1 april 2011 De voltooiing van de verbouwing van de voormalige Wenneker Distilleerderij tot Wennekerpand als cultuurverzamelgebouw is op feestelijke wijze gevierd waarbij de genodigden een rondleiding kregen door het gebouw. De voorgestelde aanpassingen naar aanleiding van het advies waren grotendeels aangebracht. De meeste ruimtes zijn per rolstoel te bereiken, alleen op de derde verdieping waren de problemen niet oplosbaar vanwege het niveauverschil van ca. 75 cm. Vooral de veiligheid is verbeterd door het plaatsen van een trap brancard. De deuren zijn verder voldoende breed en zalen zijn goed bereikbaar. 10 Project: De Bethelflat Nieuwe Maasstraat / Oude Maasstraat Aantal: 13 appartementen Datum: 6 juli 2011 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Rotterdam Rondleider: Carlo Speijers Vooruitlopend op de algehele renovatie heeft Woonplus één woning zodanig gereed dat de ruimtelijke en kwalitatieve opzet beoordeeld kon worden. Eventueel zinvolle en technisch haalbare aanpassingen konden aan Woonplus worden doorgegeven. De afmetingen van nieuwe ruimtes zijn ruim voldoende. De toegankelijkheid voor rolstoelers via de galerij is nog een open vraag; de vereiste draaicirkel van 1,50 meter bij de voordeur is lastig te realiseren. De rolstoel moet in de hal worden gestald, de galerij is niet breed genoeg. Bewoners moeten de bestaande, niet aangepaste toegang en lift gebruiken totdat de nieuwe toegang klaar is. Dat zal enige behendigheid van de rolstoelers vragen. Conclusie na bezichtiging: voor de VAC hoeft het plan niet aangepast te worden. Project: De Beatles Groenoord Midden-C Aantal: 54 eengezinswoningen Datum: 12 januari 2011 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Klunder Architecten Rondleider: mw. Nahida Bom Rotterdam Het project bestaat officieel uit 72 woningen; i.v.m. stagnerende verkoop is besloten voorlopig 54 woningen te bouwen. De woningen bieden veel mogelijkheden qua indeling en uitbreiding zoals uitbouw in de achtertuin en hoekkeuken langs de voorgevel. Hoekwoningen zijn qua beukmaat groter dan tussenwoningen en hebben standaard al een uitbouw. Er is veel gebruik gemaakt van de uitbouw optie. Eventueel kan men deze uitbouw ook later realiseren omdat in de grond reeds voorzieningen zijn aangebracht. De achtertuinen zijn alleen voor bewoners bereikbaar via een afsluitbaar pad. Aan de voorzijde van de woning is nog een flinke tuin. Het project De Beatles is een mooie aanwinst voor de wijk Groenoord.

13 Project: Overschiesestraat Nummer 28 t/m 38 Aantal: 11 eengezinswoningen Datum: 2 november 2011 Opdrachtgever: Schouten & de Jong Architect: Nowotny Architecten Projectontwikkeling Voorburg Rotterdam Markant aan deze eengezinswoningen is de voorgevel: het lijken traditionele grachtenpanden. Alle woningen hebben drie woonlagen en een achtertuin. De bloktreden bij de voordeur passen goed bij deze panden maar de toegankelijkheid wordt wel beperkt. Entree en gang zijn vrij smal en bemoeilijkt de doorgang naar de gebruiksruimte; een plaats voor de garderobe is moeilijk te vinden. Het advies van de VAC een hoekkeuken aan de straat te plaatsen is veel toegepast. Sommigen hebben gekozen voor een uitbouw in de achtertuin; de indelingsmogelijkheden van de woonkamer zijn hierbij aanmerkelijk groter. De zolderverdieping, onbestemde ruimte, is door de toegepaste uitbreidingen en opties riant te noemen. De VAC vindt het project goed passen in de omgeving. Project: Stadstimmerwerf Korte Haven / Westvest Aantal: 24 zorgappartementen Datum: 6 december koopappartementen Opdrachtgever: Maasdelta Groep & Pameijer Architect: Toorman Schiedam Spijkenisse Rondleider: Peter Hulhoven. In het historische pand is de voormalige school en het nonnenklooster omgebouwd tot een unieke woonlocatie met koopappartementen en tweekamerappartementen. De monumentale oude muur en een nog aan te leggen tuin zorgen voor een rustieke entree vanaf de Westvest. Een transparante buitenlift zorgt voor een goede bereikbaarheid. De tweekamerappartementen, in de voormalige school, zijn bedoeld voor begeleid wonen van mensen met psychiatrische problemen. De buitenkozijnen zijn in originele staat gerestaureerd en voorzien van voorzetramen. De herstelde oude ornamenten, de eiken balken en de originele wandtegels geven de ruimten een authentieke sfeer. Op de begane grond van het voormalige klooster is een gezamenlijke woonkamer gecreëerd, daarboven bevind zich de oude kapel. Een geslaagde restauratie met een goede nieuwe invulling van een historische pand

14 Project: De Watertoren Van Maanenstraat Aantal: 36 appartementen Datum: 26 oktober 2011 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Wurck Rotterdam Rondleider: Aad Breughem De Watertoren, onderdeel van het project Over het Water, is een appartementengebouw van twaalf verdiepingen met op elke verdieping één driekamer - en twee vierkamerwoningen. Op de begane grond is een glazen entree met uitzicht op de vijver, een lift en de ingang naar het trappenhuis. De bergingen op de begane grond zijn niet groot maar wel hoog en hebben een naar buiten draaiende deur wat goed is voor de bruikbaarheid. De gevels geven een speelse indruk door de indeling van de ramen en door het verschuiven van de uitstekende balkons. De kamers zijn divers en groot genoeg om goed in te delen. Er is slechts één parkeerplaats per woning op het afsluitbare terrein. De toegang voor hulpdiensten is lastig door de afsluiting van het parkeerterrein. Geluidsoverlast in de woning, van de snelweg en de trein, wordt door een goede isolatie voorkomen. 12 Project: De Bethelflat Nieuwe Maasstraat / Oude Maasstraat Aantal: 13 appartementen Datum: 12 december zorgunits Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Architekten Van Rassel Pameijer Rotterdam Maasland Rondleider: Aad Breughem Na renovatie bestaat de Bethelflat uit dertien royale driekamerwoningen voor ouderen. De galerij is verbreed door het hekwerk tegen de galerij te plaatsen en het loopvlak is verhoogd waardoor bij de voordeur slechts een klein niveauverschil aanwezig is. De toegankelijkheid voor rolstoelers via de galerij van de voordeur is opgelost door gebruik te maken van een deur die bestaat uit twee delen die beide geopend moeten worden als iemand met een rolstoel naar binnen wil. De hoofdentree is nu nog via de bestaande toegang en lift. In de nieuwbouw, waarmee binnenkort begonnen wordt, komt de officiële entree. De Bethelflat wordt aan de nieuwbouw verbonden door loopbruggen en er komt een gezamenlijke entree en lift. De VAC vindt het jammer dat, bij een aantal woningen aan de Oude Maasstraat, lichtinval en uitzicht beperkt zijn door bomen die dicht bij de gevel staan. Geconcludeerd mag worden dat de renovatie geslaagd is. Project: Goereesestraat Nummer 32 t/m 44 Aantal: 7 eengezinswoningen Datum: 12 december 2011 Opdrachtgever: De Wilde Bouwbureau en Architect: Bouwbureau De Wilde aannemingsbedrijf Waddinxveen Het betreft hier een klein project van zeven eengezinswoningen, bestemt voor de verkoop. Wellicht gaan een aantal woningen voorlopig in de verhuur, totdat een koper gevonden wordt. Het advies van de VAC om draaikiepramen toe te passen is niet opgevolgd, zodat het wassen van de ramen lastig wordt. Dit is zeker het geval bij de kopwoning naast het water, bij de andere woningen zal een ladder en/of een lange zeemstok een oplossing moeten bieden. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers, de badkamer en de wasruimte / berging. Op de tweede verdieping is een hobby ruimte. In de woning die we bezocht hebben was het een kale ruimte met CV en een balansventilatiesysteem met warmte-terugwin-unit. Een dergelijk ventilatiesysteem is een goede mogelijkheid om het energieverbruik te verlagen.

15 3. Samenwerking 3.1 Gemeente Schiedam Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente om de VAC in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de ontwikkeling van woonomgevingen. Vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid wordt bekeken op welk moment VAC Schiedam deel gaat nemen in het proces. De afdeling Wonen en Milieu zal in samenspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid een aanbeveling doen voor aanpassing van de Regeling Verder is afgesproken om het VAC-advies voor toegankelijkheid niet te beperken tot openbare gebouwen maar ook niet openbare gebouwen hierop te beoordelen. Op dit onderdeel zal de Regeling 2010 eveneens worden aangepast. Een punt van aandacht is de levering van tekeningen op schaal. In afzonderlijke gesprekken met de teamleider Wonen en Milieu en de senior inspecteur Vergunningverlening, Handhaving en Geo Informatie hebben we steeds aangegeven dat deze kwestie bijzondere aandacht behoeft. VAC Schiedam is toegang verleend tot het Omgevingsloket online. In dit loket zijn de aangevraagde omgevingsvergunningen in te zien. Hierdoor is het voor de VAC mogelijk digitaal te bekijken welke projecten in aanmerking komen voor een VAC advies en welke tekeningen hiervoor nodig zijn. Door de perikelen rond het aftreden van het College is er dit jaar geen gesprek met de verantwoordelijke wethouder geweest. 3.2 Woonplus In november is er een gesprek geweest met mevrouw J. van der Pijl, manager vastgoed. Diverse projecten worden besproken en er wordt toegezegd dat de VAC een nieuw overzicht ontvangt. Er zijn in vergelijking met andere jaren minder adviesverzoeken binnengekomen. Woonplus werkt met een nieuwe aanpak bij het starten van een project; Design and Build. Er wordt onderzocht hoe en wanneer de VAC bij dit proces betrokken kan worden om tijdig advies te kunnen geven. De VAC vraagt of er bij Woonplus belangstelling is voor een woonkwaliteit onderzoek van een gerealiseerd project. Mevrouw Van der Pijl weet op dit moment geen geschikt project maar zal er over nadenken. Wanneer wordt besloten tot onderzoek door de VAC wil Woonplus graag meedenken over de te stellen vragen Regio VAC s Op 29 maart heeft VAC Vlaardingen een regionaal overleg georganiseerd waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren van de VAC s uit Maassluis, Westland en Schiedam. Als nieuwkomer werd een vertegenwoordiger van de pas opgerichte VAC Rotterdam verwelkomd. De belangrijkste besproken punten zijn: o Wethouder H. Versluis van de Gemeente Vlaardingen vertelt iets over de gemeenschappelijkheid van de stadsregio ten aanzien van de woningbouw. o VAC Vlaardingen is benieuwd naar de rechtsvorm, stichting of vereniging, van de aanwezige VAC s. Het blijkt dat er geen eenduidigheid is. o VAC Schiedam informeert of er belangstelling is voor het organiseren van een themabijeenkomst Herstructurering wijken en opstellen van een goed advies hierbij. De uiteindelijke kosten per persoon blijken behoorlijk hoog. o Vouchers die VAC s ontvangen van VACpunt Wonen als betaling voor geleverde diensten hebben nogal wat beperkingen. Grootste nadeel is dat een voucher in één keer moet worden gebruikt. Is de factuur minder dan de voucher dan wordt er geen restbedrag uitgekeerd of opgespaard. VAC Schiedam stuurt hierover een brief aan VACpunt Wonen. o Digitaal aangeleverde tekeningen. Om deze op de juiste manier te kunnen beoordelen hebben de VAC s geen faciliteiten. Op maat geleverde tekeningen op papier blijven dus cruciaal.

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek & TU Delft Zorg voor leegstand Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek &

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie