Voorwoord Inleiding Activiteiten Bestuur Vergaderingen Beoordeling projecten Bezichtiging projecten 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 1 1. Inleiding 2 2. Activiteiten Bestuur Vergaderingen Beoordeling projecten Bezichtiging projecten 9 3. Samenwerking Gemeente Schiedam Woonplus Regio VAC s Schiedams Overleg Bewoners Organisaties [SOBO] Informatiemarkt Wonen Zorg Welzijn Oranjeburgh Voormalig ziekenhuis terrein BK-laan Deskundigheidsbevordering Cursussen Literatuur en documentatie Excursie Financiën Informatie VAC Schiedam 17

3 Voorwoord In de maand maart is op feestelijke wijze herdacht dat 65 jaar geleden de eerste VAC werd opgericht. Uit het hele land waren VAC s op uitnodiging van VACpunt Wonen naar Amersfoort gekomen om dit te vieren. Inmiddels zijn er in Nederland zo n 180 commissies die zich bezig houden met adviseren over de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgevingen. VAC Schiedam bestaat al bijna 35 jaar. Het toont aan dat het toetsen van de gebruikskwaliteit van bouwplannen belangrijk wordt gevonden en dat men subsidiering van het VAC-werk een goede investering vindt. Dat een VAC advies ook kostenbesparend kan zijn, blijkt uit een onderzoek van VACpunt Wonen. Desgevraagd heeft VAC Schiedam een voorbeeld aangeleverd van een situatie waarbij voor de bouwer kosten zijn bespaard door het advies van VAC Schiedam. De VAC had opgemerkt dat een lange toegangsbrug naar rolstoel toegankelijke seniorenappartementen, te smal was voor rolstoelers om te keren of elkaar te passeren. Na ons advies is de breedte van de toegangsbrug aangepast. Helaas was ook voor de VAC goed te merken dat de nieuwbouw van woningen stagneert. Voor beduidend minder nieuwe projecten werd een VAC-advies gevraagd. Merkbaar was ook dat op bouwkosten wordt bezuinigd. Zo werd bij een project met eengezinswoningen een beukmaat toegepast die belangrijk kleiner is dan gebruikelijk. De inrichtingsmogelijkheden van de woning worden hierdoor aanzienlijk verminderd. Opmerkelijk veel aanvragen zijn ontvangen om bouwplannen te toetsen op toegankelijkheid. Dat betrof een woongebouw, het stadskantoor, een schoolgebouw, een paviljoen voor het Stationsplein en een praktijkruimte voor gezondheidszorg. Het jaar 2011 is voor de bezetting van de commissie een roerig jaar geweest. Er zijn nieuwe leden bijgekomen en er zijn leden vertrokken. In september heeft Annelies van Veen haar taak als voorzitter beëindigd en de voorzittershamer overgedragen. 1 1 Frans van Vliet Voorzitter

4 1. Inleiding VAC-Schiedam is een gemeentelijke adviescommissie op het gebied van wonen en woonomgeving, geïnstalleerd 19 december De leden worden na een aspirant-lidmaatschap door het college van Burgemeester en Wethouders als lid benoemd voor een periode van vier jaar, eventueel gevolgd door een tweede periode. De VAC brengt adviezen uit gericht op de woonkwaliteit, de gebruikskwaliteit en de toekomstwaarde. De criteria hiervoor: flexibiliteit, toegankelijkheid, veiligheid, gezond en comfortabel, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn ontwikkeld door het landelijk kenniscentrum VACpunt Wonen te Utrecht. De leden van de VAC zijn vrijwilligers die, door het volgen van cursussen en studiedagen, geschoold zijn in het beoordelen van bouwtekeningen, plannen voor de woonomgeving en het formuleren van adviezen. De VAC-leden vergroten hun deskundigheid mede door het bezichtigen van gereed gekomen projecten, het uitwisselen van kennis en ervaring met andere VAC s, het houden van onderzoeken naar de woonkwaliteit en door werkbezoeken. Door de toenemende vraag wordt de laatste tijd meer aandacht besteed aan herstructurering van woonwijken, energiebesparing en ventilatiesystemen. 2. Activiteiten Bestuur Het bestuur heeft het Huishoudelijk Reglement uit 2002 geactualiseerd en in de vergadering van 22 juni 2011 instemming gekregen van de leden. Het Protocol voor aspirantleden is aangepast en als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement gevoegd. Beide documenten zijn bedoeld als werkdocument en als aanvulling op de Regeling Vergaderingen De maandelijkse vergaderingen worden gehouden in het stadskantoor en voorbereid door het bestuur. Verslaglegging wordt wisselend door de leden verzorgd. De informatievoorziening vanuit de gemeente is een vast agendapunt, dit wordt verzorgd door de heer A. Vredebregt, werkzaam bij het team Wonen en Milieu afdeling Ruimtelijk Gebruik. Andere regelmatig terugkerende onderwerpen zijn het bespreken van de projecten, de uitgebrachte adviezen en de reacties hier op. 2.3 Beoordeling projecten Om een advies uit te kunnen brengen ontvangt de VAC tekeningen op schaal van bouwplannen via de afdeling Vergunningen, Handhaving en Geo Informatie, van het team Wonen en Milieu of rechtstreeks van de bouwer/projectontwikkelaar. In de loop van 2011 heeft de VAC toegang gekregen tot het door de gemeente gebruikte programma voor de omgevingsvergunning (OLO). Hiermee kunnen we de tekeningen digitaal inzien maar niet beoordelen. In groepjes van drie tot vier personen worden de bouwplannen beoordeeld. De coördinatoren van deze groepjes stellen vervolgens het advies op. Woningen die ook geschikt zijn voor de huisvesting van ouderen worden met vertegenwoordigers van de Samenwerkende Ouderen Bonden en gehandicaptenraad [SOB] beoordeeld.

5 Het advies gaat naar het College van B en W en een kopie aan de afdeling Vergunningen en Handhaving, de opdrachtgever, de architect, de projectontwikkelaar en/of de woningbouwcorporatie. Indien nodig wordt nog een mondelinge toelichting gegeven en er wordt altijd om een reactie gevraagd. Als er een reactie van de Gemeente gewenst is wordt dit in de begeleidende brief gevraagd. Bij het opstellen van de adviezen wordt uitgegaan van de WoonKwaliteitWijzer en er wordt gebruik gemaakt van de digitale Toetswijzer. VAC Schiedam heeft dit jaar adviezen uitgebracht over zowel nieuwbouwprojecten als over renovatie van woningen. Soms betrof het projecten die op belangrijke punten zijn veranderd, zodat een nieuw advies noodzakelijk was. Opmerkelijk was dat VAC Schiedam in 2011 in toenemende mate advies heeft uitgebracht over toegankelijkheid van gebouwen. Tabel met beoordeelde projecten. Project Soort project Advies Het Kwartet Noordvestsingel Groenoord Midden-C Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Hof in Zuid Nieuwe / Oude Maasstraat M.C. Vliegenstraat Nummer 16 t/m 68 De Wachters Toernooiveld Stadskantoor Stadserf Nieuwbouw Eengezinswoningen Vervolg advies Renovatie Galerijflat Advies installaties Nieuwbouw Seniorenwoningen Vervolg advies Renovatie Entree galerijflat Advies toegankelijkheid en installaties Nieuwbouw Appartementen Advies definitief ontwerp Advies woonomgeving Verbouwing Centrale hal Advies toegankelijkheid 3 3 Particulier Aankoop Eengezinswoning Mondeling advies De Olyfboom Westerkade 22 Verbouwing Voormalige branderij Advies toegankelijkheid Poetry Pavilion Paviljoen Stationsplein Lyceum Schravenlant Hugo de Grootstraat Nieuwbouw Kunstwerk Advies toegankelijkheid en veiligheid Nieuwbouw Havo/Vwo school Advies toegankelijkheid Sportcentrum Anatomy Verbouw Sportschool Geen advies; geen openbare Thermen Holiday Verbouw Wellnes centrum toegankelijkheid

6 4 Project: Het Kwartet Noordvestsingel Aantal: 68 / 72 eengezinswoningen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: De Architekten Delft Advies: Eerdere adviezen voor dit project zijn afgegeven: Voorlopig ontwerp 68 eengezinswoningen Datum: 5 maart 2009 Definitief ontwerp 68 eengezinswoningen Datum: 4 november 2010 Advies Installaties: Aantal: 68 eengezinswoningen Datum: 17 januari 2011 Zorg bij het ventilatiesysteem voor een duidelijke instructie voor het gebruik en onderhoud. Maak voor de bediening een schakelaar in de keuken en de badkamer. Plaats alle schakelaars en wandcontactdozen op dezelfde hoogte, tussen 0,90 en 1,20 m en maak in elke kamer een loze leiding te gebruiken voor CAI en/of telefoon. Buitenverlichting bij de achterdeur van de woonkamer is gewenst daar de achterdeur via de tuin ook als ingang wordt gebruikt Plaats geen radiatoren tegen de lange wand, gebruik de hoeken of lage types onder de vensterbanken. Denk aan voldoende verwarming op tweede verdieping om de bruikbaarheid van een extra slaapkamer te vergroten. Komt er in elke verblijfsruimte een rookmelder of alleen een in de hal en een op de overloop. Gebruik in de badkamer geen douchebak maar een douchehoek met voldoende afschot. Maak ook een wandcontactdoos en verlichting bij de wastafel. Advies gewijzigd plan: Aantal: 38 eengezinswoningen-huur Datum: 16 november 2011 Van 34 woningen is de beukmaat versmald tot 4,80 m en vier nieuwe woningen met dezelfde beukmaat worden toegevoegd. Het advies gaat alleen over de woningen met een verkleinde beukmaat van 4,80 meter. Dit worden huurwoningen. De kleinere beukmaat van de woning beperkt de mogelijkheden bij het inrichten en vermindert de toekomstwaarde. De trap in de woonkamer zorgt voor geluidshinder en warmteverlies, de VAC adviseert de trap in de hal te plaatsen. Plaats in de badkamer een tweede toilet. Volg verder het advies voor de douchebak en voor de elektrische aansluitingen bij de wastafel uit de vorige adviezen. Zorg voor voldoende ventilatieroosters met suskasten boven de ramen, verder verwijst de VAC naar het eerder uitgebrachte advies. Reactie: Bouwgrip Datum: 22 november 2011 De woningen met een verkleint oppervlak passen beter in het strategisch beleid voor sociale woningbouw. De inrichting van de begane grond is makkelijker als de trap in de woonkamer uitkomt. De doelstelling is een vier kamerwoning te bouwen, dit vraagt niet om een extra slaapkamer op de zolderverdieping. De badkamer krijgt geen tweede toilet. De ventilatieroosters worden waar nodig voorzien van een suskast en de mechanische ventilatie is zowel vanuit de keuken als de badkamer te bedienen.

7 Project: Groenoord Midden C Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Aantal: 2 x 35 appartementen Datum: 10 januari x 2 MIVA-woningen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Schiedam Rotterdam Tweede advies: Reactie: Geen Het eerste advies is uitgebracht eind Dit advies heeft betrekking op de installaties. De interne berging, tevens bedoeld voor wasmachine en droger, heeft geen wandcontactdozen. Is dit een vergissing? De bestaande wandcontactdozen zijn niet gewijzigd, hiervoor heeft de VAC begrip, gezien de kosten. De schakelaars voor de badkamer en het toilet zijn aan de buitenkant aangebracht wat technisch een goede oplossing is. In de hal zijn twee schakelaars nodig, bij de woonkamer en bij de buitendeur. De plaats van de radiatoren is niet gewijzigd wat een logische oplossing is bij deze renovatie. Project: Hof in Zuid Nieuwe Maasstraat / Oude Maasstraat Aantal: 34 appartementen Datum: 15 juni 2010 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Architekten Van Rassel Maasland Advies: In het advies van 15 juni 2010 zijn een aantal essentiële aanpassingen benoemd. In de nu beoordeelde tekeningen is geconstateerd dat deze aanpassingen niet zijn aangebracht. Dit maakt, dat het woongebouw niet geschikt is voor levensloop bestendig wonen, wat wel de bedoeling is van dit gebouw. Van belang is de aanpassing van de lift, waarvan de toegangsdeuren te smal zijn. Voor het gebruik van een rolstoel en een scootmobiel zijn galerijen en loopbruggen van 1,50 meter breed nodig en voor die naar de lift 1,80 m. Mondelinge reactie: Bouwgrip datum: 6 juli 2011 De loopbrug tussen de galerij en de lift wordt voor de gebruikers van een rolstoel 1,80 meter breed gemaakt. 5 5 Project: W.H. Vliegenstraat Nummer 16 t/m 68 Aantal: 1 entree Datum: 14 februari appartementen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Schiedam Rotterdam Advies: De VAC vindt dat de toegankelijkheid door de nieuwe entree van het woongebouw sterk is verbeterd en heeft geen verdere opmerkingen. De centrale verwarming, hoewel optioneel, zal het wooncomfort in vergelijk met de gaskachel sterk verbeteren. Geef bij het ventilatiesysteem een duidelijke instructie voor het gebruik en onderhoud. Maak voor de bediening een schakelaar in de keuken en de badkamer.

8 Reactie: Woonplus Datum: 17 februari 2011 Woonplus kan zich geheel vinden in de algemene opmerkingen. Voor de mechanische ventilatie komt een schriftelijke instructie en er is voorzien in twee draadloze schakelaars, waarvan er één in overleg met de bewoner, geplaatst kan worden in de badkamer. 6 Project: De Wachters. Toernooiveld Aantal: 92 appartementen Datum: 7 juni 2011 Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Architect: BDC Architecten Rotterdam Rijssen Eerste advies Datum: 22 november 2010 Tweede Advies: Dit advies is uitgebracht in verband met de gewijzigde indelingen van de appartementen. Ook is er nu een advies gegeven over de woonomgeving. Appartementen: De optie voor vier kamers is voor drie van de vier appartementen per etage reëel. Verder denkt de VAC dat het goed is de interne berging geschikt te maken voor de wasmachine en de droger. Schuifdeuren als toegang naar het balkon te plaatsen. Draaikiepramen standaard voor elke ruimte toe te passen. De kamerdeur te voorzien van een glaspaneel. Woonomgeving: Het trappenhuis is vanuit de hal met de liften alleen buitenom te bereiken. Krap is het aantal parkeerplaatsen per appartement gezien de situatie in de wijk. Er zijn voldoende plaatsen voor gehandicapten. De voetpaden van de parkeerplaatsen naar het gebouw ontbreken en de brievenbussen zijn niet bereikbaar. Is er in de berging elektriciteit beschikbaar voor eenvoudige klussen en een oplaadplaats voor scootmobielen. De VAC vraagt zich af of het gebruikelijk is onderzoek te doen naar wind/luchtstroming om de gebouwen. Reactie: Dura VermeerBouw Datum: 18 juli 2011 Appartementen: Het geschikt maken van de interne berging voor de wasmachine en droger is een optie, evenals de schuifdeuren bij het balkon. De scootmobielen kunnen in de berging van het gebouw geplaatst worden. Er komt een wasinstallatie aan de gevel, een aantal draaikiepramen komen hierdoor te vervallen. Woonomgeving: De inrichting van de buitenruimte is mede een verantwoordelijkheid van de Gemeente, dit geldt voor de parkeerplaatsen, de voetpaden en de bereikbaarheid van de brievenbussen. Het ontwerp is aangepast naar aanleiding onderzoek naar de windhinder. Daarom is de entree van de hoge toren aan één zijde afgeschermd. Andere maatregelen als luifels en schermen kunnen later eenvoudig geplaatst worden als dit nodig is. Reactie: Gemeente Schiedam Datum: 19 juli 2011 Woonomgeving: Het gebied kent een hoge parkeerdruk, de Gemeente zoekt naar extra parkeerplaatsen in de wijk. De bereikbaarheid van de trappenhuizen is doorgegeven aan de projectontwikkelaar. Bij de verdere inrichting houdt de Gemeente rekening met voetpaden, mogelijkheden om fietsen bij de entree te stallen en de bereikbaarheid van brievenbussen.

9 Project: Stadskantoor Stadserf Openbaar gebouw: Toegankelijkheid Datum: 16 mei 2011 Opdrachtgever: Gemeente Schiedam Architect: Ruijsenaars architecten Amsterdam Advies: Het advies toegankelijkheid en verbouwing van de centrale hal. Om mindervaliden de toegang mogelijk te maken moet de hellingbaan voldoen aan de standaard eisen en is het belangrijk dat de deur minimaal 90 cm breed is en elektrisch te bedienen met een openingstijd van minstens zes seconden. Maak de ruimte achter de balie geschikt voor rolstoelgebruikers, hiervoor is een draaicirkel van 1,50 meter nodig. Reactie: H. Ruijsenaars architecten Datum: 24 mei 2011 De hellingbaan voldoet aan de gestelde eisen, t.a.v. het hoogteverschil, de helling en de breedte. De deur heeft een breedte van 90 cm en draait naar buiten, een eis van de brandweer. De tijd van openstaan en de bediening van de deur worden, indien nodig, aangepast. Reactie: Bliksems b.v. Datum: 25 mei 2011 Geen hindernissen voor een rolstoeler om achter de servicebalie te werken. Telefonische reactie: Bliksems b.v. Datum: 21juni 2011 Geen 100% voorziening voor rolstoelers. De servicebalie in de entreehal is ten behoeve van de veiligheid van de medewerkers een stabalie voor bezoekers. In de loketruimte zijn vier balies geschikt voor rolstoelers zo ook de spreekkamers. Project: Privé advies Advies: Aankoop woning Datum: 13 mei 2011 VAC Schiedam heeft in mei een gesprek gehad met een particulier in verband met aankoop van een woning. Er is mondeling advies gegeven op basis van informatie uit de WoonKwaliteitWijzer. Reactie: particulier Datum: 2 juni 2011 Via heeft de VAC bericht ontvangen dat tot de aankoop van een woning is overgegaan. 7 7 Project: De Olyfboom Westerkade 22 Praktijkruimte: Toegankelijkheid Datum: 28 december 2011 Opdrachtgever: Particulier initiatief Architect: Hylkema Consultants Utrecht Advies: Het advies heeft betrekking op de aanbouw, met name de toegankelijkheid van de te maken praktijkruimte. Maak binnen geen drempels en voorkom hoogteverschil met de buitenruimte. Een deur met een breedte van minstens 90 cm maar liefst 100 cm, is voor een rolstoel noodzakelijk, waarbij een draaicirkel van 1,50 meter gewenst is. Zijn de toiletten aangepast voor gebruikers met een rolstoel? De toiletdeuren moeten naar buiten draaien, dit is in deze situatie niet mogelijk. Voor de privé woning in De Olyfboom, brengt de VAC alleen advies uit op verzoek van de eigenaar. Reactie: Hylkema Consultants, Datum: 2 januari 2012 De indeling wordt aangepast, waarbij het privé wonen een nevenfunctie wordt. Voor de aangepaste plannen vragen we t.z.t. een nieuw advies.

10 Project: Poetry Pavilion Paviljoen Stationsplein Kunstwerk: Toegankelijkheid Datum: 4 november 2011 Opdrachtgever: Gemeente Schiedam Ontwerper: Martin & Inge Riebeek Advies: De VAC vindt het een creatief plan om een kunstwerk te plaatsen op het Stationsplein dat dient als ontmoetingspunt. De keuze voor RVS past goed bij de omgeving. Voldoen de loopbruggen aan een stijgingspercentage van 7% om rolstoel gebruikers ook toegang te geven. Zijn er maatregelen getroffen voor de veiligheid van slechtzienden en kleine kinderen. Het kunstwerk, met een hoogte 2.50 m, is relatief laag, is er gedacht aan vandalisme? Reactie: nog niet ontvangen. 8 Project: Lyceum Schravenlant Hugo de Grootstraat Schoolgebouw: Toegankelijkheid Datum: 15 december 2011 Opdrachtgever: Stichting Openbaar Architect: LIAG architecten Voortgezet Onderwijs Den Haag Schiedam Advies: De VAC gaat er vanuit dat ruimten ook voor een rolstoelgebruiker bereikbaar moeten zijn. De VAC denkt dat de capaciteit van de draaideur van de hoofdentree onvoldoende is. De deur direct naast de draaideur en de dubbele gangdeuren dienen voor rolstoelgebruik elektrisch bedienbaar te zijn of tijdens schooltijd open te staan. De voorruimte bij de personeelstoiletten is klein, alle deuren draaien in deze ruimte. Plaats op de andere verdiepingen ook een toilet voor het personeel en voor mindervaliden. Reactie: LIAG architecten Datum: 16 december 2011 De afmetingen van de draaideur zijn afgewogen tegenover verschillende technische en financiële argumenten met het besluit van 1,10 meter; de veiligheid van het gebouw komt niet in het geding. De buitendeuren die daarvoor in aanmerking komen zijn elektrisch bedienbaar. Waar mogelijk en wenselijk is staan de dubbele gangdeuren tijdens schooltijd open op kleefmagneten. Deze voorruimte bij de personeelstoiletten is klein maar voldoet wel. Een uitbreiding hiervan gaat ten koste van andere ruimten, een bewuste keuze. Evenzo heeft de opdrachtgever gekozen de toiletten voor het personeel en de mindervaliden centraal op één verdieping op te nemen. Project: Sportcentrum Anatomy Sportschool Project: Thermen Holiday Wellness centrum Voor de beide projecten is niet geadviseerd omdat het geen openbaar gebouw betrof. In overleg met de Gemeente zullen in het vervolg ook van niet openbare gebouwen de toegankelijkheid worden beoordeeld.

11 2.4 Bezichtiging projecten Tabel met bezichtigde projecten. Project Soort project Type gebouw Groenoord Midden C Woning renovatie Modelwoning Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Wennekerpand Verbouwing industrieel pand Cultuurverzamelgebouw Vijgensteeg De Bethelflat Woning renovatie Modelwoning Nieuwe / Oude Maasstraat De Beatles Nieuwbouw Eengezinswoningen Groenoord Midden-C Overschiesestraat. Nieuwbouw Eengezinswoningen Nummer 28 t/m 38 Stadstimmerwerf Korte Haven / Westvest Verbouwing appartementen Zorgappartementen Koopappartementen De Watertoren Nieuwbouw Koopappartementen Van Maanenstraat. De Bethelflat Woning renovatie Appartementen Nieuwe / Oude Maasstraat Goereesestraat Nummer 32 t/m 44 Nieuwbouw Eengezinswoningen Projekt: Groenoord Midden C Louis Zimmermannplein Jacques Urlusplein. Aantal: 2 x 35 appartementen Datum: 19 mei x 2 MIVA-woningen Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Rotterdam Rondleider: mw. M.M. Burkhard De VAC heeft de modelwoning bezocht, die gemaakt is om te kijken welke problemen bij de renovatie te voorschijn komen en hoe deze zijn op te lossen. De andere appartementen worden op dezelfde manier verbouwd. In de meeste gevallen zijn de adviezen van de VAC overgenomen onder andere met betrekking tot de deur en de inrichting van de badkamer. De radiatorkraan in de woonkamer wordt veranderd zodat deze beter bereikbaar is. De galerijvloer en de ingang van de appartementen komen op gelijke hoogte en er komt geen fietsenstalling buiten. 9 9

12 Project: Wennekerpand Vijgensteeg Opening: Datum: 1 april 2011 De voltooiing van de verbouwing van de voormalige Wenneker Distilleerderij tot Wennekerpand als cultuurverzamelgebouw is op feestelijke wijze gevierd waarbij de genodigden een rondleiding kregen door het gebouw. De voorgestelde aanpassingen naar aanleiding van het advies waren grotendeels aangebracht. De meeste ruimtes zijn per rolstoel te bereiken, alleen op de derde verdieping waren de problemen niet oplosbaar vanwege het niveauverschil van ca. 75 cm. Vooral de veiligheid is verbeterd door het plaatsen van een trap brancard. De deuren zijn verder voldoende breed en zalen zijn goed bereikbaar. 10 Project: De Bethelflat Nieuwe Maasstraat / Oude Maasstraat Aantal: 13 appartementen Datum: 6 juli 2011 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: A3 Architecten Rotterdam Rondleider: Carlo Speijers Vooruitlopend op de algehele renovatie heeft Woonplus één woning zodanig gereed dat de ruimtelijke en kwalitatieve opzet beoordeeld kon worden. Eventueel zinvolle en technisch haalbare aanpassingen konden aan Woonplus worden doorgegeven. De afmetingen van nieuwe ruimtes zijn ruim voldoende. De toegankelijkheid voor rolstoelers via de galerij is nog een open vraag; de vereiste draaicirkel van 1,50 meter bij de voordeur is lastig te realiseren. De rolstoel moet in de hal worden gestald, de galerij is niet breed genoeg. Bewoners moeten de bestaande, niet aangepaste toegang en lift gebruiken totdat de nieuwe toegang klaar is. Dat zal enige behendigheid van de rolstoelers vragen. Conclusie na bezichtiging: voor de VAC hoeft het plan niet aangepast te worden. Project: De Beatles Groenoord Midden-C Aantal: 54 eengezinswoningen Datum: 12 januari 2011 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Klunder Architecten Rondleider: mw. Nahida Bom Rotterdam Het project bestaat officieel uit 72 woningen; i.v.m. stagnerende verkoop is besloten voorlopig 54 woningen te bouwen. De woningen bieden veel mogelijkheden qua indeling en uitbreiding zoals uitbouw in de achtertuin en hoekkeuken langs de voorgevel. Hoekwoningen zijn qua beukmaat groter dan tussenwoningen en hebben standaard al een uitbouw. Er is veel gebruik gemaakt van de uitbouw optie. Eventueel kan men deze uitbouw ook later realiseren omdat in de grond reeds voorzieningen zijn aangebracht. De achtertuinen zijn alleen voor bewoners bereikbaar via een afsluitbaar pad. Aan de voorzijde van de woning is nog een flinke tuin. Het project De Beatles is een mooie aanwinst voor de wijk Groenoord.

13 Project: Overschiesestraat Nummer 28 t/m 38 Aantal: 11 eengezinswoningen Datum: 2 november 2011 Opdrachtgever: Schouten & de Jong Architect: Nowotny Architecten Projectontwikkeling Voorburg Rotterdam Markant aan deze eengezinswoningen is de voorgevel: het lijken traditionele grachtenpanden. Alle woningen hebben drie woonlagen en een achtertuin. De bloktreden bij de voordeur passen goed bij deze panden maar de toegankelijkheid wordt wel beperkt. Entree en gang zijn vrij smal en bemoeilijkt de doorgang naar de gebruiksruimte; een plaats voor de garderobe is moeilijk te vinden. Het advies van de VAC een hoekkeuken aan de straat te plaatsen is veel toegepast. Sommigen hebben gekozen voor een uitbouw in de achtertuin; de indelingsmogelijkheden van de woonkamer zijn hierbij aanmerkelijk groter. De zolderverdieping, onbestemde ruimte, is door de toegepaste uitbreidingen en opties riant te noemen. De VAC vindt het project goed passen in de omgeving. Project: Stadstimmerwerf Korte Haven / Westvest Aantal: 24 zorgappartementen Datum: 6 december koopappartementen Opdrachtgever: Maasdelta Groep & Pameijer Architect: Toorman Schiedam Spijkenisse Rondleider: Peter Hulhoven. In het historische pand is de voormalige school en het nonnenklooster omgebouwd tot een unieke woonlocatie met koopappartementen en tweekamerappartementen. De monumentale oude muur en een nog aan te leggen tuin zorgen voor een rustieke entree vanaf de Westvest. Een transparante buitenlift zorgt voor een goede bereikbaarheid. De tweekamerappartementen, in de voormalige school, zijn bedoeld voor begeleid wonen van mensen met psychiatrische problemen. De buitenkozijnen zijn in originele staat gerestaureerd en voorzien van voorzetramen. De herstelde oude ornamenten, de eiken balken en de originele wandtegels geven de ruimten een authentieke sfeer. Op de begane grond van het voormalige klooster is een gezamenlijke woonkamer gecreëerd, daarboven bevind zich de oude kapel. Een geslaagde restauratie met een goede nieuwe invulling van een historische pand

14 Project: De Watertoren Van Maanenstraat Aantal: 36 appartementen Datum: 26 oktober 2011 Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Wurck Rotterdam Rondleider: Aad Breughem De Watertoren, onderdeel van het project Over het Water, is een appartementengebouw van twaalf verdiepingen met op elke verdieping één driekamer - en twee vierkamerwoningen. Op de begane grond is een glazen entree met uitzicht op de vijver, een lift en de ingang naar het trappenhuis. De bergingen op de begane grond zijn niet groot maar wel hoog en hebben een naar buiten draaiende deur wat goed is voor de bruikbaarheid. De gevels geven een speelse indruk door de indeling van de ramen en door het verschuiven van de uitstekende balkons. De kamers zijn divers en groot genoeg om goed in te delen. Er is slechts één parkeerplaats per woning op het afsluitbare terrein. De toegang voor hulpdiensten is lastig door de afsluiting van het parkeerterrein. Geluidsoverlast in de woning, van de snelweg en de trein, wordt door een goede isolatie voorkomen. 12 Project: De Bethelflat Nieuwe Maasstraat / Oude Maasstraat Aantal: 13 appartementen Datum: 12 december zorgunits Opdrachtgever: Woonplus Schiedam Architect: Architekten Van Rassel Pameijer Rotterdam Maasland Rondleider: Aad Breughem Na renovatie bestaat de Bethelflat uit dertien royale driekamerwoningen voor ouderen. De galerij is verbreed door het hekwerk tegen de galerij te plaatsen en het loopvlak is verhoogd waardoor bij de voordeur slechts een klein niveauverschil aanwezig is. De toegankelijkheid voor rolstoelers via de galerij van de voordeur is opgelost door gebruik te maken van een deur die bestaat uit twee delen die beide geopend moeten worden als iemand met een rolstoel naar binnen wil. De hoofdentree is nu nog via de bestaande toegang en lift. In de nieuwbouw, waarmee binnenkort begonnen wordt, komt de officiële entree. De Bethelflat wordt aan de nieuwbouw verbonden door loopbruggen en er komt een gezamenlijke entree en lift. De VAC vindt het jammer dat, bij een aantal woningen aan de Oude Maasstraat, lichtinval en uitzicht beperkt zijn door bomen die dicht bij de gevel staan. Geconcludeerd mag worden dat de renovatie geslaagd is. Project: Goereesestraat Nummer 32 t/m 44 Aantal: 7 eengezinswoningen Datum: 12 december 2011 Opdrachtgever: De Wilde Bouwbureau en Architect: Bouwbureau De Wilde aannemingsbedrijf Waddinxveen Het betreft hier een klein project van zeven eengezinswoningen, bestemt voor de verkoop. Wellicht gaan een aantal woningen voorlopig in de verhuur, totdat een koper gevonden wordt. Het advies van de VAC om draaikiepramen toe te passen is niet opgevolgd, zodat het wassen van de ramen lastig wordt. Dit is zeker het geval bij de kopwoning naast het water, bij de andere woningen zal een ladder en/of een lange zeemstok een oplossing moeten bieden. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers, de badkamer en de wasruimte / berging. Op de tweede verdieping is een hobby ruimte. In de woning die we bezocht hebben was het een kale ruimte met CV en een balansventilatiesysteem met warmte-terugwin-unit. Een dergelijk ventilatiesysteem is een goede mogelijkheid om het energieverbruik te verlagen.

15 3. Samenwerking 3.1 Gemeente Schiedam Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente om de VAC in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de ontwikkeling van woonomgevingen. Vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid wordt bekeken op welk moment VAC Schiedam deel gaat nemen in het proces. De afdeling Wonen en Milieu zal in samenspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid een aanbeveling doen voor aanpassing van de Regeling Verder is afgesproken om het VAC-advies voor toegankelijkheid niet te beperken tot openbare gebouwen maar ook niet openbare gebouwen hierop te beoordelen. Op dit onderdeel zal de Regeling 2010 eveneens worden aangepast. Een punt van aandacht is de levering van tekeningen op schaal. In afzonderlijke gesprekken met de teamleider Wonen en Milieu en de senior inspecteur Vergunningverlening, Handhaving en Geo Informatie hebben we steeds aangegeven dat deze kwestie bijzondere aandacht behoeft. VAC Schiedam is toegang verleend tot het Omgevingsloket online. In dit loket zijn de aangevraagde omgevingsvergunningen in te zien. Hierdoor is het voor de VAC mogelijk digitaal te bekijken welke projecten in aanmerking komen voor een VAC advies en welke tekeningen hiervoor nodig zijn. Door de perikelen rond het aftreden van het College is er dit jaar geen gesprek met de verantwoordelijke wethouder geweest. 3.2 Woonplus In november is er een gesprek geweest met mevrouw J. van der Pijl, manager vastgoed. Diverse projecten worden besproken en er wordt toegezegd dat de VAC een nieuw overzicht ontvangt. Er zijn in vergelijking met andere jaren minder adviesverzoeken binnengekomen. Woonplus werkt met een nieuwe aanpak bij het starten van een project; Design and Build. Er wordt onderzocht hoe en wanneer de VAC bij dit proces betrokken kan worden om tijdig advies te kunnen geven. De VAC vraagt of er bij Woonplus belangstelling is voor een woonkwaliteit onderzoek van een gerealiseerd project. Mevrouw Van der Pijl weet op dit moment geen geschikt project maar zal er over nadenken. Wanneer wordt besloten tot onderzoek door de VAC wil Woonplus graag meedenken over de te stellen vragen Regio VAC s Op 29 maart heeft VAC Vlaardingen een regionaal overleg georganiseerd waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren van de VAC s uit Maassluis, Westland en Schiedam. Als nieuwkomer werd een vertegenwoordiger van de pas opgerichte VAC Rotterdam verwelkomd. De belangrijkste besproken punten zijn: o Wethouder H. Versluis van de Gemeente Vlaardingen vertelt iets over de gemeenschappelijkheid van de stadsregio ten aanzien van de woningbouw. o VAC Vlaardingen is benieuwd naar de rechtsvorm, stichting of vereniging, van de aanwezige VAC s. Het blijkt dat er geen eenduidigheid is. o VAC Schiedam informeert of er belangstelling is voor het organiseren van een themabijeenkomst Herstructurering wijken en opstellen van een goed advies hierbij. De uiteindelijke kosten per persoon blijken behoorlijk hoog. o Vouchers die VAC s ontvangen van VACpunt Wonen als betaling voor geleverde diensten hebben nogal wat beperkingen. Grootste nadeel is dat een voucher in één keer moet worden gebruikt. Is de factuur minder dan de voucher dan wordt er geen restbedrag uitgekeerd of opgespaard. VAC Schiedam stuurt hierover een brief aan VACpunt Wonen. o Digitaal aangeleverde tekeningen. Om deze op de juiste manier te kunnen beoordelen hebben de VAC s geen faciliteiten. Op maat geleverde tekeningen op papier blijven dus cruciaal.

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Opdrachtgever: Projectarchitect: PWS Vastgoedontwikkeling de Waal Bouw Vlaardingen Algemene opmerkingen: 1. Voor welke doelgroep zijn deze

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht Aanbevelingen van de VAC 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Opdrachtgever: Projectarchitect: Rijtuig BV, dhr. K.H.A.van Duuren Ingenieursburo AKM, Algemene opmerkingen: 1. De elektrische installaties

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

Jaarverslag VAC Schiedam Adviescommissie Wonen

Jaarverslag VAC Schiedam Adviescommissie Wonen Jaarverslag 2013 VAC Schiedam Adviescommissie Wonen Inhoud VAC Schiedam Advies en Reactie Bezichtigingen Cursussen 2 Advies en Reactie Eengezinswoningen - Houthaven Schiedam-Zuid Het gaat hier over zestig

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht m.b.t. Bouwaanvraag 35 woningen in plan Land van Barendreght te Barendrecht - Fase 4 d.d.

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht m.b.t. Bouwaanvraag 35 woningen in plan Land van Barendreght te Barendrecht - Fase 4 d.d. Aanbevelingen van de VAC Barendrecht m.b.t. Bouwaanvraag 35 woningen in plan Land van Barendreght te Barendrecht - Fase 4 d.d. december 2010 Opdrachtgever: Projectarchitect: Gebr.Blokland BV, Hardinxveld-Giessendam

Nadere informatie

Vraagprijs 160.000,- k.k.

Vraagprijs 160.000,- k.k. BAARSCHOOTSEKREEK 4D ROTTERDAM Rustig gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Olympus in Rotterdam IJsselmonde. Het appartement ligt op de 2e etage,

Nadere informatie

Pieter Zeemanstraat 1-07 te EINDHOVEN

Pieter Zeemanstraat 1-07 te EINDHOVEN Pieter Zeemanstraat 1-07 te EINDHOVEN Omschrijving: Op de eerste verdieping gelegen een modern 2-kamer appartement. Het complex is gelegen op de hoek van de Boschdijk en de Pieter Zeemanstraat te Eindhoven

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. VAC Schiedam Adviescommissie Wonen

Jaarverslag 2012. VAC Schiedam Adviescommissie Wonen Jaarverslag 2012 VAC Schiedam Adviescommissie Wonen Inhoud Woonkwaliteit onderzoek 2012 VAC Schiedam Adviezen en Reacties Bezichtigingen Cursussen 2 Adviezen Ouderenplan Schiedam - s-gravelandseweg Clustering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Werkwijze 3. 3. Activiteiten 4. 4. Samenwerking 16. 5. Scholing 18. 6. Financiën 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Werkwijze 3. 3. Activiteiten 4. 4. Samenwerking 16. 5. Scholing 18. 6. Financiën 19 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Inleiding 2 2. Werkwijze 3 3. Activiteiten 4 3.1. Vergaderingen 4 3.2. Beoordeling tekeningen 4 3.3. Bezichtiging gereedgekomen woningen 11 3.4. Werkgroepen en commissies 13

Nadere informatie

VOORWEG 40 HOOGVLIET k.k.

VOORWEG 40 HOOGVLIET k.k. VOORWEG 40 HOOGVLIET 184.500 k.k. www.voorweg40.nl Omschrijving Sfeervolle en zeer goed onderhouden ééngezinswoning met royale dakopbouw en keurig aangelegde tuin, gelegen in de wijk "Nieuw Engeland" op

Nadere informatie

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl.

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. BROCHURE Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 HEERLEN Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. Luxueus en modern appartement (bouwjaar 2000) op de 16e etage

Nadere informatie

KRALINGSE PLASLAAN 82A

KRALINGSE PLASLAAN 82A KRALINGSE PLASLAAN 82A ROTTERDAM KRALINGSE PLASLAAN 82A ROTTERDAM OMSCHRIJVING Zeer royaal en goed onderhouden 4-kamerappartement met volledig vrij uitzicht over de Kralingse Plas en het Kralingse Bos.

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

TE KOOP: Raoul Wallenbergborg TJ Schiedam

TE KOOP: Raoul Wallenbergborg TJ Schiedam TE KOOP: Raoul Wallenbergborg 7 3124 TJ Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Zeer royale vijfkamerwoning in de unieke groene

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Goudappel 116, Den Hoorn Altijd al willen wonen in het pittoreske Den Hoorn, heerlijk aan het water en met de voordelen van een nieuwe woning? Dan is dit nu uw kans! Vraagprijs: 350.000,- k.k. Oplevering:

Nadere informatie

Dokter Allardplein 14 Velden

Dokter Allardplein 14 Velden Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Dokter Allardplein

Nadere informatie

Maarland Noordzijde 52 - Brielle Vraagprijs 645.000,= k.k. Website: Omschrijving Op een unieke locatie aan de haven met zicht op de Brielse Dom vindt u dit prachtig monumentale grachtenpand uit de 16e

Nadere informatie

Te koop: Keizersgracht 719 bel-etage te Amsterdam Centrum

Te koop: Keizersgracht 719 bel-etage te Amsterdam Centrum Te koop: Keizersgracht 719 bel-etage te Amsterdam Centrum Modern 3-kamerappartement aan de Amsterdamse gracht ruimte, luxe en een sfeervol uitzicht Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

PHOENIX 10 WADDINXVEEN WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL MAKELAAR NAAM WIM MOLENAAR TELEFOON 06-41317430 EMAIL WIMMOLENAAR@GOUWESTADMAKELAARDIJ.

PHOENIX 10 WADDINXVEEN WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL MAKELAAR NAAM WIM MOLENAAR TELEFOON 06-41317430 EMAIL WIMMOLENAAR@GOUWESTADMAKELAARDIJ. PHOENIX 10 WADDINXVEEN MAKELAAR NAAM WIM MOLENAAR TELEFOON 06-41317430 EMAIL WIMMOLENAAR@GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL KENMERKEN Object Kadastrale gegevens Bouwjaar Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

TE KOOP: Westvest 115 3111 BT Schiedam

TE KOOP: Westvest 115 3111 BT Schiedam TE KOOP: Westvest 115 3111 BT Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving LET OP! IN PRIJS VERLAAGD! DIT BETREFT EEN BIEDEN VANAF

Nadere informatie

Stationsplein 55 te Eindhoven Vraagprijs ,-- Kosten Koper

Stationsplein 55 te Eindhoven Vraagprijs ,-- Kosten Koper Stationsplein 55 te Eindhoven Vraagprijs 319.000,-- Kosten Koper ALTIJD AL WILLEN WONEN IN HARTJE CENTRUM EINDHOVEN? KOM DAN SNEL EEN KIJKJE NEMEN BIJ DIT GERENOVEERD APPARTEMENT GELEGEN IN HET LUXE SEEPAERDSTAD

Nadere informatie

Nicolaas Beetsstraat HG UTRECHT (CENTRUM)

Nicolaas Beetsstraat HG UTRECHT (CENTRUM) Nicolaas Beetsstraat 140 - UTRECHT Nicolaas Beetsstraat 140 3511 HG UTRECHT (CENTRUM) 385.000,- k.k. 102m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

Mooi centraal gelegen eengezinswoning in zeer kindvriendelijke omgeving!

Mooi centraal gelegen eengezinswoning in zeer kindvriendelijke omgeving! Mooi centraal gelegen eengezinswoning in zeer kindvriendelijke omgeving! Zaandam, Zuidervaart 51 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Mooi centraal gelegen is deze eengezinswoning

Nadere informatie

DE OMLOOP 38, KAMPEN. Indeling:

DE OMLOOP 38, KAMPEN. Indeling: DE OMLOOP 38 KAMPEN DE OMLOOP 38, KAMPEN Schitterend, zonnig appartement met riant, rustgevend uitzicht over rivier de IJssel en de uiterwaarden van Kampen. Het appartement is gelegen op de eerste verdieping

Nadere informatie

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV te Warmond Algemeen Op een zeer markante en centraal

Nadere informatie

Lievenshof 5 te Alkmaar Kennemerstraatweg 181, 1814 GH Alkmaar Tel: ,

Lievenshof 5 te Alkmaar Kennemerstraatweg 181, 1814 GH Alkmaar Tel: , Lievenshof 5 te Alkmaar Adres Lievenshof 5 1816 KH Alkmaar Vraagprijs 129.500,= kosten koper Aanvaarding In overleg. Omschrijving Kopers opgelet! Voor dit 4-kamer HOEK appartement geldt dat u werkelijk

Nadere informatie

Schuurkerkstraat 7 4813 CA Breda

Schuurkerkstraat 7 4813 CA Breda Te koop aangeboden: Schuurkerkstraat 7 4813 CA Breda Vraagprijs: 199.500,-- k.k. Leuk gelegen tussenwoning met berging en voor- en achtertuin (op het zuiden) met achterom. De woning is gelegen op in de

Nadere informatie

TE KOOP. Spinbolmolen TA Papendrecht. Bieden vanaf: ,00 k.k. erkend lid van vastgoedpro

TE KOOP. Spinbolmolen TA Papendrecht. Bieden vanaf: ,00 k.k. erkend lid van vastgoedpro Spinbolmolen 47 3352 TA Papendrecht Bieden vanaf: 225.000,00 k.k. Informatie Spinbolmolen 47-3352 TA Papendrecht Soort pand : Woning - Eengezinswoning - Hoekwoning Bouwjaar : 1981 Perceel oppervlakte :

Nadere informatie

TE KOOP: Bachplein KG Schiedam

TE KOOP: Bachplein KG Schiedam TE KOOP: Bachplein 116 3122 KG Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving ***Per direct beschikbaar en daardoor scherp geprijsd!!***

Nadere informatie

Maarland Zuidzijde 16 17 - Brielle Vraagprijs 450.000,= k.k. Omschrijving Direct tegen het centrum gelegen op de hoek van de straat naast het Zakkendragershuisje ligt deze prachtige karakteristieke hoekwoning

Nadere informatie

20 huurappartementen aan de Anemonenstraat en 21 huurappartementen aan de Burgemeester Lemmensstraat Geleen

20 huurappartementen aan de Anemonenstraat en 21 huurappartementen aan de Burgemeester Lemmensstraat Geleen Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Wij streven ernaar om voor u een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie

Nadere informatie

Koophuis Makelaardij Nieuw Vennep K.K. Weegbreestraat EE Nieuw-Vennep. Koophuis Makelaardij Nieuw Vennep TE KOOP

Koophuis Makelaardij Nieuw Vennep K.K. Weegbreestraat EE Nieuw-Vennep. Koophuis Makelaardij Nieuw Vennep TE KOOP Koophuis Makelaardij Nieuw Vennep TE KOOP Weegbreestraat 114 2153 EE Nieuw-Vennep Koophuis Makelaardij Nieuw Vennep Schoolstraat 12 2151 AA Nieuw-Vennep 0252-681825 info@vmp-advies.nl koophuis.nl 195.000

Nadere informatie

Bergen op Zoom, Dubbelstraat 38

Bergen op Zoom, Dubbelstraat 38 Bergen op Zoom, Dubbelstraat 38 Dubbelstraat 38 4611 GL Bergen op Zoom Vraagprijs 249.900,- k.k. Aanvaarding: in overleg BESCHRIJVING Deze verrassend ruime woning (type: twee-onder-eenkapwoning) ligt in

Nadere informatie

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren.

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. 16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

Het Element. Een nieuwe intieme wijk. Hoe ruim wil je het hebben? Een kwestie van kiezen. www.hetelement-zeewolde.nl

Het Element. Een nieuwe intieme wijk. Hoe ruim wil je het hebben? Een kwestie van kiezen. www.hetelement-zeewolde.nl Een nieuwe intieme wijk Hoe ruim wil je het hebben? Een kwestie van kiezen www.hetelement-zeewolde.nl 2 Voel je thuis in Inhoud 3 4 Locatie 6 Architectuur 8 Woningtypes 12 Opties 14 Duurzaamheid 16 Contact

Nadere informatie

TE KOOP: Mendelssohnplein 34 A 3131 RJ Vlaardingen

TE KOOP: Mendelssohnplein 34 A 3131 RJ Vlaardingen TE KOOP: Mendelssohnplein 34 A 3131 RJ Vlaardingen Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Zoekt u een betaalbare benedenwoning met een

Nadere informatie

VENRAY Pastoor Ruttenstraat 9

VENRAY Pastoor Ruttenstraat 9 VENRAY Pastoor Ruttenstraat 9 ZEER SCHERP GEPRIJSD!! Mooie instapklare tussenwoning in het centrum van Venray. Bouwjaar: 2000 Woonoppervlakte: ca.: 122m² Inhoud: ca.: 400m³ Vraagprijs: 210.000,- k.k. Renée

Nadere informatie

KON. BEATRIXSTRAAT 47 NUNSPEET 349.500 k.k. www.koninginbeatrixstraat47.nl Omschrijving Echt aan de rand van de woonwijk t Hul staat deze uitstekend onderhouden VRIJSTAANDE WONING MET GARAGE op een besloten

Nadere informatie

TE KOOP: Oosterstraat 21 3112 SE Schiedam

TE KOOP: Oosterstraat 21 3112 SE Schiedam TE KOOP: Oosterstraat 21 3112 SE Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Nette en moderne afgewerkte eengezinswoning, gelegen

Nadere informatie

3 E EBBINGESTRAAT 21 8261 VP KAMPEN

3 E EBBINGESTRAAT 21 8261 VP KAMPEN 3 E EBBINGESTRAAT 21 8261 VP KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 3 e EBBINGESTRAAT 21, KAMPEN Ruim appartement met balkon en berging gelegen in

Nadere informatie

Spanjaardstraat 85B2 ROTTERDAM

Spanjaardstraat 85B2 ROTTERDAM Spanjaardstraat 85B2 ROTTERDAM Vraagprijs: 169.000 k.k. MAARTENMakelaardij E michael@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290

Nadere informatie

VILLANOVA. architecten. 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen

VILLANOVA. architecten. 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen VILLANOVA architecten renovatie van 80 portiekwoningen met toevoeging van een centraal trappenhuis en een galerij 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen projectgegevens adres Waalstraat en Dolfijnstraat,

Nadere informatie

TE KOOP. Boomsluiterskade VJ Den Haag k.k.

TE KOOP. Boomsluiterskade VJ Den Haag k.k. TE KOOP Boomsluiterskade 238 2511 VJ Den Haag 400.000 k.k. KENMERKEN Prijs 400.000 k.k. Postcode 2511 VJ Ligging In centrum, In woonwijk, Aan vaarwater Woningtype Bovenwoning Garage Betaald parkeren, Parkeervergunning

Nadere informatie

Irislaan 32, te Valkenswaard

Irislaan 32, te Valkenswaard Irislaan 32, te Valkenswaard Vraagprijs 229.000,- kosten koper Zeer goed onderhouden ruime tussenwoning op fraaie woonlocatie aan de rand van Dommelen. Deze ruime tussenwoning is gelegen aan een rustige

Nadere informatie

TE KOOP: Hagastraat ND Schiedam

TE KOOP: Hagastraat ND Schiedam TE KOOP: Hagastraat 12 3114 ND Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Goed verzorgde en onderhouden eengezinswoning met dakterras

Nadere informatie

Havenstad Makelaars, Zernikenlaan 648, 3356XS Papendrecht, info@havenstadmakelaars.nl. Te Koop 150.000,- Vondelweg 75, 3031 PT, Rotterdam

Havenstad Makelaars, Zernikenlaan 648, 3356XS Papendrecht, info@havenstadmakelaars.nl. Te Koop 150.000,- Vondelweg 75, 3031 PT, Rotterdam Havenstad Makelaars, Zernikenlaan 648, 3356XS Papendrecht, info@havenstadmakelaars.nl Te Koop 150.000,- Vondelweg 75, 3031 PT, Rotterdam Inleiding In het centrum van Rotterdam vindt u hier een kant en

Nadere informatie

vanaf SCHOOLSTRAAT 8-8A 5241 VB ROSMALEN

vanaf SCHOOLSTRAAT 8-8A 5241 VB ROSMALEN SCHOOLSTRAAT 8-8A 5241 VB ROSMALEN vanaf 370.000 Twee nieuw gerealiseerde ruime twee-onder-een-kap-woningen met parkeerplaats voor twee auto s en bijzonder mooie uitbouw. Op unieke locatie midden in Rosmalen.

Nadere informatie

TE KOOP: Smetanalaan HR Schiedam

TE KOOP: Smetanalaan HR Schiedam TE KOOP: Smetanalaan 40 3122 HR Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Volledig gemoderniseerde drive-in-woning met ruime garage,

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

42 (zorg-)appartementen in Koedijkslanden ZORGELOOS WONEN IN MEPPEL

42 (zorg-)appartementen in Koedijkslanden ZORGELOOS WONEN IN MEPPEL 42 (zorg-)appartementen in Koedijkslanden ZORGELOOS WONEN IN MEPPEL Wonen in Meppel Meppel ligt in zuidwest-drenthe, op het kruispunt van de twee belangrijkste snelwegen richting het Noorden: de A28 en

Nadere informatie

PRINSENWEG 3 ELST k.k.

PRINSENWEG 3 ELST k.k. PRINSENWEG 3 ELST 599.000 k.k. www.prinsenweg3.nl Prinsenweg 3, Elst Op zoek naar een royale VRIJSTAANDE WONING met bijna 200m² woonoppervlak, extra veel buitenruimte en een (multifunctioneel) VRIJSTAAND

Nadere informatie

Klaroenring 179 239.000,- k.k. 4876ZE Etten-leur Hoekwoning www.klaroenring179.nl Goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning gelegen in een kindvriendelijke en rustige woonomgeving in de wijk Grauwepolder.

Nadere informatie

LAUWERECHT 129 UTRECHT

LAUWERECHT 129 UTRECHT LAUWERECHT 129 UTRECHT www.lauwerecht129.nl Lauwerecht 129, Utrecht Onverwacht groot en sfeervol huis (circa 180 m²) in een leuke, gezellige buurt op loopafstand van het centrum. Het huis is in de afgelopen

Nadere informatie

Te koop Schitterende vrijstaande villa met inpandige garage Iroko 166, 3315 PN Dordrecht

Te koop Schitterende vrijstaande villa met inpandige garage Iroko 166, 3315 PN Dordrecht CCConcept Te koop Schitterende vrijstaande villa met inpandige garage Iroko 166, 3315 PN Dordrecht Algemeen Deze schitterende villa, type Verano, met inpandige garage en prachtige tuin rondom is gebouwd

Nadere informatie

Kalverdans 8 te BOSKOOP

Kalverdans 8 te BOSKOOP Kalverdans 8 te BOSKOOP Vraagprijs 475.000,-- k.k. Nieuwe prijs! Centraal gelegen in de Snijdelwijk van Boskoop ligt deze nieuwe vrijstaande woning. Alle voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer

Nadere informatie

Te Koop. Krabbescheerkade TN Den Haag k.k.

Te Koop. Krabbescheerkade TN Den Haag k.k. Te Koop Krabbescheerkade 10 2492 TN Den Haag 549.000 k.k. Kenmerken Vraagprijs 549.000 k.k. Status Beschikbaar Oplevering in overleg Soort woonhuis Herenhuis, Tussenwoning Soort bouw Bestaande bouw Bouwjaar

Nadere informatie

TE KOOP: Sint Liduinastraat 74 A 3117 CV Schiedam

TE KOOP: Sint Liduinastraat 74 A 3117 CV Schiedam TE KOOP: Sint Liduinastraat 74 A 3117 CV Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Wij hebben de eer deze sfeervolle twee laagse

Nadere informatie

Exclusieve appartementen aan de Rademakerstraat te Soesterberg

Exclusieve appartementen aan de Rademakerstraat te Soesterberg Exclusieve appartementen aan de Rademakerstraat te Soesterberg Hilversum Nijkerk 2 } Modern en comfortabel wonen in het centrum van Soesterberg Aan de Rademakerstraat, op een steenworp afstand van de nieuwe

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

Voor actuele huurprijzen en het huidige aanbod of andere vragen, kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312.

Voor actuele huurprijzen en het huidige aanbod of andere vragen, kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312. Verhuurbrochure Februari 2015 Voorwoord Woonzorgcomplex Eschede bevindt zich voor Verzorgingshuis De Eeshof (De Eeshof is een monumentale havezate uit 1719 welke in 1963 is verbouwd tot verzorgingshuis).

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Boskamp 74, Maasland Goed onderhouden, fraai gelegen, 3 kamer maisonnette, op de hoek van de 2 e verdieping met inpandige berging op de begane grond, in het nieuwbouwcomplex Duyvenvoorde. Zeer geschikt

Nadere informatie

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o.

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o. Verkoopbrochure zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden 234.000,- v.o.n Nieuwedijk 59 Lemmer Omschrijving In centrum van Lemmer gelegen ruime woning (circa 620 m³)

Nadere informatie

TE KOOP: Chopinplein 31 3122 VM Schiedam

TE KOOP: Chopinplein 31 3122 VM Schiedam TE KOOP: Chopinplein 31 3122 VM Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Leuk appartement, zonder klussen te betrekken en voorzien

Nadere informatie

TE KOOP. Bouwjaar: Woonoppervlak: ca. 98 m². Balkon: ca. 10 m². Inhoud: ca. 275 m³ VRAAGPRIJS: ,- KOSTEN KOPER AANVAARDING IN OVERLEG

TE KOOP. Bouwjaar: Woonoppervlak: ca. 98 m². Balkon: ca. 10 m². Inhoud: ca. 275 m³ VRAAGPRIJS: ,- KOSTEN KOPER AANVAARDING IN OVERLEG TE KOOP MAGENTAHOF 20 - TILBURG DRIEKAMER APPARTEMENT GELEGEN OP DE ZEVENDE VERDIEPING MET ROYAAL OVERDEKT BALKON, BERGING EN EIGEN PARKEERPLAATS IN HET SOUTERRAIN. Bouwjaar: 1998 Woonoppervlak: ca. 98

Nadere informatie

WESTSINGEL 118 Venray

WESTSINGEL 118 Venray WESTSINGEL 118 Venray TE KOOP VRAAGPRIJS 127.500 k.k. Aan de rand van het centrum van Venray, op steenworp afstand van alle voorzieningen, ligt op de 2e verdieping dit frisse en ruime appartement. Het

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

NIEUWE BINNENWEG 16310

NIEUWE BINNENWEG 16310 NIEUWE BINNENWEG 16310 NIEUWE BINNENWEG 16310 OMSCHRIJVING Een ruim 3-kamerappartement in het centrum van Rotterdam met alle denkbare voorzieningen op loopafstand. Het appartement is gelegen op de 3e verdieping

Nadere informatie

Boschdijk 954, Eindhoven

Boschdijk 954, Eindhoven Boschdijk 954, Eindhoven Algemene informatie Straat: Boschdijk 954 Postcode: 5627AD Stad: Eindhoven Perceeloppervlakte: 528 m 2 Woonoppervlakte: 160 m 2 Volume: 650 m 3 Bouwjaar: 1935 Type: Twee onder-een-kap

Nadere informatie

BRIGANTIJN 19 ALKMAAR

BRIGANTIJN 19 ALKMAAR BRIGANTIJN 19 ALKMAAR 259.500 k.k. www.brigantijn19.nl Brigantijn 19, Alkmaar Bent u op zoek naar een ruime eengezinswoning met als verrassing achter de woning een 16 meter diepe achtertuin met prachtige

Nadere informatie

TE KOOP: Lange Haven 50 B1 3111 CG Schiedam

TE KOOP: Lange Haven 50 B1 3111 CG Schiedam TE KOOP: Lange Haven 50 B1 3111 CG Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Bijzonder fraai en ruim appartement van maar liefst

Nadere informatie

Adriaan Butijnweg 16 - Rilland

Adriaan Butijnweg 16 - Rilland q Adriaan Butijnweg 16 - Rilland Vraagprijs 170.000,- k.k. Omschrijving Adriaan Butijnweg 16 - Rilland In de dorpskern van Rilland gelegen, tot in de puntjes verzorgde hoekwoning met vrijstaande garage.

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Cartesiuslaan 25 - OEGSTGEEST. Vraagprijs:

Cartesiuslaan 25 - OEGSTGEEST. Vraagprijs: Cartesiuslaan 25 - OEGSTGEEST Deze royale, comfortabele en uitgebouwde 6-kamer hoekgezinswoning (herenhuis) met o.a. 2 badkamers, een riante berging (garage), tuin op het Zuiden en een eigen oprit, is

Nadere informatie

3 exclusieve driekapwoningen type c

3 exclusieve driekapwoningen type c 3 exclusieve driekapwoningen type c De 3 drie-onder-een-kapwoningen aan de Van de Broekelaan liggen in feite midden tussen de reeds bestaande bouw. Qua uitstraling passen deze woningen dus perfect in het

Nadere informatie

TE HUUR. Breda Mgr. Zwijsenstraat 5

TE HUUR. Breda Mgr. Zwijsenstraat 5 TE HUUR Breda Mgr. Zwijsenstraat 5 Leuk, instapklaar, zeer goed onderhouden driekamerappartement met balkon en ruime berging. Het appartement is gesitueerd op de 1 e woonlaag en ligt nabij het Dr. Struyckenplein

Nadere informatie

Wilhelminaplein 143 Tegelen

Wilhelminaplein 143 Tegelen Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Tegelen Vraagprijs

Nadere informatie

Carleyspassage 17 Venlo

Carleyspassage 17 Venlo Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Carleyspassage

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Drogerij 115, Den Hoorn Aan de rand van Den Hoorn en Delft gelegen goed onderhouden 4 kamer appartement, op de begane grond met balkon, alsmede een inpandige en externe berging en eigen overdekte parkeerplaats.

Nadere informatie

VENLO Gulikstraat 76 Vraagprijs: 89.000,- k.k.

VENLO Gulikstraat 76 Vraagprijs: 89.000,- k.k. VENLO Gulikstraat 76 Vraagprijs: 89.000,- k.k. Renée van der Linden Makelaardij Tel: 06 48 33 62 06 k.v.k.: 60533846 Patersstraat 25 info@rvdlmakelaardij.nl btw: NL160003933B01 5801 AT Venray www.rvdlmakelaardij.nl

Nadere informatie

DOCTOR BERLAGELAAN 61 EINDHOVEN 137.000 k.k. www.drberlagelaan61a.nl Omschrijving Compleet gemoderniseerd (2008) 2-kamer appartement gelegen op de 1e verdieping met eigen parkeerplaats, zonnig terras op

Nadere informatie

TE KOOP. ALPHEN AAN DEN RIJN Vliestroom 76. Koopsom 150.500,= k.k.

TE KOOP. ALPHEN AAN DEN RIJN Vliestroom 76. Koopsom 150.500,= k.k. TE KOOP ALPHEN AAN DEN RIJN Vliestroom 76 Koopsom 150.500,= k.k. 5-kamer appartement op de 9e etage met een zonnig balkon op het westen en fantastisch uitzicht! Aarplein 2 2406 BZ ALPHEN AAN DEN RIJN Tel.:

Nadere informatie

Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp

Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp Vraagprijs: 249.000,- kosten koper Koophuis Makelaars NieuwVennep Schoolstraat 12, 2151 AA Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-68 18 25 info@vmp-advies.nl www.koophuis.nl * Aan

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Bennekom Florence Nightingalelaan 28

Bennekom Florence Nightingalelaan 28 Bennekom Florence Nightingalelaan 28 Op een mooie en rustige locatie gelegen GESCHAKELDE HOEKWONING Grote, inpandige berging Ruime woonkamer met gashaard en tuindeur naar terras Fraaie, vrij gelegen achtertuin

Nadere informatie

TE KOOP. Interesse in deze woning? van Galenstraat AE Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar

TE KOOP. Interesse in deze woning? van Galenstraat AE Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar TE KOOP van Galenstraat 29 5703 AE Helmond 175.000 k.k. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 175.000 k.k. Postcode 5703 AE Ligging Aan

Nadere informatie

Huissensestraat 159. 6833 HT Arnhem. Huurprijs: 807,- p.m. (excl. servicekosten)

Huissensestraat 159. 6833 HT Arnhem. Huurprijs: 807,- p.m. (excl. servicekosten) Huissensestraat 159 6833 HT Arnhem woonoppervlakte 120 m 2 5 slaapkamers te huur Huurprijs: 807,- p.m. (excl. servicekosten) Volkshuisvesting Arnhem info@volkshuisvesting.nl 026-371 27 12 www.volkshuisvesting.nl

Nadere informatie

Grashof. Seniorenwoningen

Grashof. Seniorenwoningen Grashof Seniorenwoningen Grashof, Rotterdam Sociale woningen voor senioren In de Rotterdamse wijk Ommoord is het appartementencomplex Grashof gerealiseerd, waarin sociale seniorenwoningen zijn opgenomen.

Nadere informatie

ruimte met eigen karakter

ruimte met eigen karakter Verkoopinformatie: Postbus 123 7240 AC Lochem T 088-321 32 10 info@viverion.nl www.viverion.nl Boomkamp 37 7461 AW Rijssen T 0548-543785 rijssen@mijnmakelaar.nl www.mijnmakelaarrijssen.nl Postbus 25 7450

Nadere informatie

Leerparkpromenade 275, 3312 KW Dordrecht

Leerparkpromenade 275, 3312 KW Dordrecht Leerparkpromenade 275, 3312 KW Dordrecht Vraagprijs 185.000,- k.k. Q Makelaars B.V., Tel: 085 040 62 00 E-mail: info@qmakelaars.nl Website: www.qmakelaars.nl Omschrijving Leerparkpromenade 275, 3312 KW

Nadere informatie

Pompenburg 266 Rotterdam

Pompenburg 266 Rotterdam Pompenburg 266 Rotterdam In het hart van Rotterdam bieden wij u een prachtig en goed onderhouden 3-kamer hoek-appartement op de 5e verdieping aan Met eventueel een garagebox in de onderbouw Keurig appartementencomplex

Nadere informatie

WATERING 19 POORTUGAAL

WATERING 19 POORTUGAAL WATERING 19 POORTUGAAL 229.500 k.k. www.watering19.nl Omschrijving Goed onderhouden royale 5-kamer HOEK-ééngezinswoning met vrijstaande stenen garage, gelegen in een kindvriendelijke wijk op 172 m2 eigen

Nadere informatie

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam. Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam. Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma Wat is aanpasbaar bouwen? Wanneer een bewoner functiebeperkingen heeft of krijgt, moet

Nadere informatie

TERBREGSEWEG 86 ROTTERDAM

TERBREGSEWEG 86 ROTTERDAM TERBREGSEWEG 86 TERBREGSEWEG 86 OMSCHRIJVING Karakteristiek en sfeervol herenhuis gelegen aan de Terbregseweg 86 te Terbregge in Rotterdam op een ruim perceel van 318 m2 eigen grond en grenzend aan een

Nadere informatie